اسکریپت ارسال پیام و یادداشت موقت با زبان پی اچ پی Noted - Temporary Notes System با استفاده از این اسکریپت شما میتوانید به سادگی بخشی در وب سایت خود ایجاد کنید که هرکس میتواند یادداشتی بنویسد و لینک آن را به کسی که میخواهد، بدهد و بعد از باز شدن لینک و خواندن پیام...