الکترو دراگون یا اژدهای برقی ، کارت جدید کلش رویال