جواب مرحله 1 تا 50 بازی جدولانه
جواب مرحله ۱۰۱ تا ۱۵۰ بازی جدولانه یک
08/28/2018 تاریخ انتشار
جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 951 تا 1000 ) در قسمت قبل جواب مرحله 901 تا 950  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 951 تا 1000 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله (901 تا 950 ) در قسمت قبل جواب مرحله 851 تا 900  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 901 تا 950 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 851 تا 900 ) در قسمت قبل جواب مرحله 801 تا 850  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 851 تا 900 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب بازی جدولانه یک ( مرحله 101 تا 150 )

در قسمت قبل جواب مرحله 51 تا 100 بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 101 تا 150 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

جواب مرحله 101 بازی جدولانه یک

آروغ ___ پاسخ : رغ
آشپزخانه ___ پاسخ : اوپن
آشوب و بی نظمی ___ پاسخ : بلبشو
آمیب درهم ___ پاسخ : یبما
اثر جمال زاده ___ پاسخ : یک بود یکی نبود
از رو اندازها ___ پاسخ : پتو
اساس و ریشه ___ پاسخ : بن
استوار ___ پاسخ : راسخ
اشاره به نزدیک ___ پاسخ : این
اندازه صدای سیستم صوتی ___ پاسخ : ولوم
اهل کوفه ___ پاسخ : کوفی
برگه ___ پاسخ : فیش
بوی ماندنی ___ پاسخ : نا
پهلوان ___ پاسخ : یل
تازه و جدید ___ پاسخ : نو
تصدیق انگلیسی ___ پاسخ : یس
جسم کروی ___ پاسخ : گوی
جلودار ___ پاسخ : یساول
جوابش هوی است ___ پاسخ : های
حکم و فرمان خان ___ پاسخ : یرلیغ
خالص و بی غش ___ پاسخ : سارا
خلوت نشین ___ پاسخ : گوشه گیر
خوراکی از مرغ و گوشت و غیره ___ پاسخ : زرشک پلو
خوش و زیبا ___ پاسخ : وش
خیار دشتی ___ پاسخ : بک
داستانی / افسانه ای ___ پاسخ : رمانتیک
دفترچه حساب های خرده ریز ___ پاسخ : دستک
دهان عرب ___ پاسخ : فم
دوستی ___ پاسخ : حب
دید ___ پاسخ : ویو
رنگ آسمانی ___ پاسخ : آبی
شکل و صورت ___ پاسخ : شمایل
ضرورت و لازم ___ پاسخ : بایست
طوفان ___ پاسخ : دومان
عمیق ___ پاسخ : گود
فیلم فرانسیس فورد کوپولا ___ پاسخ : دراکولای براماستوکر
گرانمایه ___ پاسخ : فاخر
گناه و کار زشت ___ پاسخ : فحشا
لو دادن دوستان ___ پاسخ : آدم فروشی
ماهی کنسروی کوچک ___ پاسخ : ساردین
مرغ می رود ___ پاسخ : جا
معتدل در رفتار ___ پاسخ : میانه رو
منفرد ___ پاسخ : تک
نسخه برداری کردن ___ پاسخ : رونویسی
نماهنگ ___ پاسخ : کلیپ
نوازنده ___ پاسخ : رامشی
نوعی نوشابه گازدار ___ پاسخ : لیموناد
هنوز بیگانه ___ پاسخ : یت
وسیله ورزشی ___ پاسخ : توپ

جواب مرحله 102 بازی جدولانه یک

آتش فشان امریکا ___ پاسخ : سنتهلن
آلت نشانه روی تفنگ ___ پاسخ : مگسک
آینده ___ پاسخ : آتی
اثر سهراب سپهری ___ پاسخ : مسافر
از استان های دانمارک ___ پاسخ : نوردیولند
از توابع مثلثاتی ___ پاسخ : سینوس
از درندگان جنگل ___ پاسخ : شیر
اسم ___ پاسخ : نام
اشاره به دور ___ پاسخ : آن
الفت ___ پاسخ : انس
ایالت امریکا ___ پاسخ : ویسکانسین
بالاترین نقطه ___ پاسخ : اوج
بخشی از ترازو ___ پاسخ : کفه
بزرگترین اقیانوس ___ پاسخ : آرام
پانصد هزار ___ پاسخ : کرور
پایتخت دانمارک ___ پاسخ : کپنهاگ
پایتخت رواندا ___ پاسخ : کیگالی
پایتخت هندوراس ___ پاسخ : تگوسیگالپا
پایه ___ پاسخ : رکن
پرمنفعت ___ پاسخ : مفید
پسوند آلودگی ___ پاسخ : ین
پیاپی زدن ___ پاسخ : تپش
پیچک ___ پاسخ : لبلاب
پیشوا ___ پاسخ : رهبر
تظاهر به نیکی ___ پاسخ : ریا
توجه نمودن ___ پاسخ : التفات
تیره و تار ___ پاسخ : مات
جزیره دانمارک ___ پاسخ : شیلند
چیستان ___ پاسخ : بردک
حرف ربط ___ پاسخ : پس
حرف صلیب ___ پاسخ : تی
حرف نفرت ___ پاسخ : اف
خاطر ___ پاسخ : یاد
خنده رو ___ پاسخ : متبسم
خورشید ___ پاسخ : شمس
درخت انگور ___ پاسخ : مو
درون ___ پاسخ : تو
دریاچه مرزی کانادا ___ پاسخ : هورن
دندانه سوهان ___ پاسخ : آج
دودمان ___ پاسخ : آل
رودی در روسیه ___ پاسخ : ولگا
ساز شاکی ___ پاسخ : نی
سرمایه پایدار ___ پاسخ : کار
سست و کاهل ___ پاسخ : کسل
سنت ___ پاسخ : رسم
شب طولانی ___ پاسخ : یلدا
شهر رازی ___ پاسخ : ری
شهری در بلغارستان ___ پاسخ : پلودیو
شهری درآلمان ___ پاسخ : کلن
صمغ گون ___ پاسخ : کتیرا
عفو نمودن ___ پاسخ : گذشت کردن
علامت فعل استمراری ___ پاسخ : می
فروتن ___ پاسخ : افتاده
فیلم منفی ___ پاسخ : نگاتیو
فیلم نامه نویس ___ پاسخ : سناریست
قطار ___ پاسخ : ترن
گذرگاه رود ___ پاسخ : پل
گذشت ___ پاسخ : فداکاری
گرانی ___ پاسخ : تورم
گرد زینتی براق ___ پاسخ : اکلیل
گل سرخ ___ پاسخ : لکا
مخفف گاه ___ پاسخ : گه
مداد طراحی ___ پاسخ : اتود
مصیبت ___ پاسخ : بلا
مقصود و منظور ___ پاسخ : مراد
ملامت ___ پاسخ : نکوهش
منفک ___ پاسخ : جدا
نشان افتخار ___ پاسخ : مدال
نگریستن ___ پاسخ : دیدن
نگهبان ___ پاسخ : عسس
نهی از گفتن ___ پاسخ : نگو
نوعی خودرو ___ پاسخ : ون
نیروی زندگی ___ پاسخ : جان
واحد بین الملی تولید نفت ___ پاسخ : بشکه
کشور اروپایی ___ پاسخ : دانمارک

جواب مرحله 103 بازی جدولانه یک

آواز هولناک ___ پاسخ : هرین
از درجات افسری ___ پاسخ : ستوان
از شاخه های علوم انسانی ___ پاسخ : ادبیات
از شهرهای استان گلستان ___ پاسخ : بندر ترکمن
اصیل و خانواده دار ___ پاسخ : پدر مادر دار
او ___ پاسخ : وی
برگزیده ___ پاسخ : زبده
به جا آوردن ___ پاسخ : تبین
به نرمی رفتار کردن ___ پاسخ : مدارا
به هم رسیدن ___ پاسخ : وصال
پاره آتش ___ پاسخ : شرر
پایین ___ پاسخ : زیر
پرده در ___ پاسخ : هاتک
پمپ ___ پاسخ : تلمبه
ترکیب ___ پاسخ : کمپوزیسیون
تندی و تیزی ___ پاسخ : حدت
توش و توان ___ پاسخ : یال و کوپال
تکیه دادن ___ پاسخ : لم
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
خاطر ___ پاسخ : یاد
خرابه ___ پاسخ : یباب
دانه خوشبو ___ پاسخ : هل
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
دستور ___ پاسخ : امر
دور از هم ___ پاسخ : جدا
راه دان و راه نما ___ پاسخ : بلد
رنج کشیدن برای تهذیب نفس ___ پاسخ : ریاضت
زرنگ ___ پاسخ : زبل
زهر بدون پادزهر ___ پاسخ : هلاهل
سایبان کوچک دسته دار ___ پاسخ : چتر
سود حرام ___ پاسخ : ربا
شهر کردستان ___ پاسخ : بانه
صف و رده ___ پاسخ : رج
طولانی ___ پاسخ : دراز
ظرف آب کشی ___ پاسخ : دلو
لباس عربی ___ پاسخ : ثوب
مخزن سوخت خودرو ___ پاسخ : باک
مربی شاهزادگان قاجار ___ پاسخ : اتابک
مرحوم ___ پاسخ : خدابیامرز
منصوب به امام رضا (ع) ___ پاسخ : رضوی
مهر و موم ___ پاسخ : پلمب
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نامادری ___ پاسخ : زن بابا
نقشه فرنگی ___ پاسخ : مپ
نگاه شاعرانه ___ پاسخ : نگه
نو و جدید ___ پاسخ : ینگی
کجاوه آخرت ___ پاسخ : تابوت
کشور حوزه خلیج فارس ___ پاسخ : امارات متحده عربی
کمبودش باعث گواتر می شود ___ پاسخ : ید
یاری کننده ___ پاسخ : ناصر
یازده ___ پاسخ : ا ا

جواب مرحله 104 بازی جدولانه یک

آشکار و واضح ___ پاسخ : مبرهن
اثر آلودگی ___ پاسخ : لکه
اثر عبدالحسین زرین کوب ___ پاسخ : دو قرن سکوت
از استان ها ___ پاسخ : قزوین
از چهار عمل اصلی ___ پاسخ : ضرب
اسم ___ پاسخ : نام
امکان اتفاق در آینده نزدیک ___ پاسخ : قریب الوقوع
بارها ___ پاسخ : مکررا
بلند و شیوا ___ پاسخ : رسا
بله بی ادبانه ___ پاسخ : ها
پشه ___ پاسخ : سارخک
تاوان ___ پاسخ : تقاص
تاکنون ___ پاسخ : هنوز
توهین کردن ___ پاسخ : اهانت
چوب گردن گاو شخم زن ___ پاسخ : یوغ
خاک ___ پاسخ : تراب
خدمتکار ___ پاسخ : دادا
خوراکی از سیب زمینی ___ پاسخ : کوکو
درمانده و گرفتار ___ پاسخ : زابراه
دست به دامان شدن ___ پاسخ : توسل
دعوت کننده ___ پاسخ : داعی
دوستی ___ پاسخ : ود
دیوار بلند و محکم ___ پاسخ : ترا
ذره باردار ___ پاسخ : یون
زادگاه رازی ___ پاسخ : ری
سست اراده ___ پاسخ : ضعیف النفس
شایسته ___ پاسخ : بسزا
شبانگاه ___ پاسخ : مسا
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : خوی
طایفه ___ پاسخ : قبیله
عقل ___ پاسخ : خرد
فلز سرچشمه ___ پاسخ : مس
فیلم معروف جیمز کامرون ___ پاسخ : تایتانیک
قله زاگرس ___ پاسخ : دنا
قول و قرار ___ پاسخ : وعده
گرانی ___ پاسخ : تورم
گستره آبی پهناور ___ پاسخ : اقیانوس
گوش ماهی ___ پاسخ : صدف
گیاهان تیره گندمیان ___ پاسخ : غلات
لق بهشت ___ پاسخ : برین
مخترع تلفن ___ پاسخ : بل
مداخله بی جهت ___ پاسخ : فضولی
مهربان ___ پاسخ : رئوف
مکان ورزش های باستانی ___ پاسخ : زورخانه
نفرت دارنده ___ پاسخ : نافر
نوبت بازی ___ پاسخ : داو
نوعی مثلث ___ پاسخ : قائم الزاویه
نیمه صدای گریه ___ پاسخ : هق
واحد نظامی ___ پاسخ : رسد
ورزش رزمی ژاپن ___ پاسخ : جودو
وسنی ___ پاسخ : هوو
کشور اروپایی ___ پاسخ : کرواسی
کلام دعوت به سکوت ___ پاسخ : هیس

جواب مرحله 105 بازی جدولانه یک

آبگیر ___ پاسخ : تالاب
اثر جان استاین بک ___ پاسخ : شرق بهشت
اثر چربی ___ پاسخ : لک
احدیت ___ پاسخ : یگانگی
ارجمندی ___ پاسخ : عز
از پرندگان آبزی ___ پاسخ : لکلک
از شهرهای ژاپن ___ پاسخ : کیوتو
از مراکز استان ها ___ پاسخ : یاسوج
از معضلات جامعه ___ پاسخ : اعتیاد
امرود ___ پاسخ : مل
اولین انسان ___ پاسخ : آدم
این مکان ___ پاسخ : اینجا
بازو ___ پاسخ : رش
برنده ___ پاسخ : تیز
بلند شدن ___ پاسخ : اعتلا
بیگانه ___ پاسخ : غریب
پادشاه ___ پاسخ : کیا
پایتخت آلمان ___ پاسخ : برلین
پایتخت سوئیس ___ پاسخ : برن
پراکندگی ___ پاسخ : شت
پوچ و خالی ___ پاسخ : واهی
پول ژاپن ___ پاسخ : ین
تخت پادشاه ___ پاسخ : سریر
ترساندن ___ پاسخ : رم
تلفن همراه ___ پاسخ : موبایل
توانایی ___ پاسخ : یارا
جامه ___ پاسخ : کسا
جاندار تک سلولی ___ پاسخ : آمیب
جانشین ___ پاسخ : علی البدل
جدید ___ پاسخ : نو
جرعه ___ پاسخ : قلپ
چله کمان ___ پاسخ : زه
حریص ___ پاسخ : رس
حشره آفت مزارع ___ پاسخ : ملخ
خالص ___ پاسخ : قح
خداوند ___ پاسخ : رب
دارای کار و هنر ___ پاسخ : پیشه ور
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
ذکر و دعا ___ پاسخ : ورد
رایحه ___ پاسخ : بو
رقیقتر ___ پاسخ : ارق
رگی در گردن ___ پاسخ : ودج
روزی دهنده ___ پاسخ : رازق
زمان سنج ___ پاسخ : تایمر
زندگانی ___ پاسخ : حیات
زینت و آرایش ___ پاسخ : بزک
سرپرست ___ پاسخ : ولی
سرپرست خانواده ___ پاسخ : نان آور
سلاح ___ پاسخ : حربه
شعله آتش ___ پاسخ : لهب
شما بیگانه ___ پاسخ : یو
شهر زنجان ___ پاسخ : خرم دره
شکستن ___ پاسخ : کسر
شکوه ___ پاسخ : فر
صنم ___ پاسخ : بت
عضو شنای آبزیان ___ پاسخ : باله
غذایی با برگ مو ___ پاسخ : دلمه
فال نیک ___ پاسخ : استخاره
فریاد ___ پاسخ : جیغ
قمر ___ پاسخ : ماه
گنج ___ پاسخ : دفینه
لطیف ___ پاسخ : نرم
مادر عامیانه ___ پاسخ : ننه
محاسن صورت ___ پاسخ : ریش
محلی ___ پاسخ : بومی
مساوی ___ پاسخ : یر
معلم اول ___ پاسخ : ارسطو
میان ___ پاسخ : وسطی
میدان جنگ ___ پاسخ : آوردگاه
ناپیدا ___ پاسخ : غائب
نوشیدنی حرام ___ پاسخ : شراب
همیشه ___ پاسخ : دائم
واحد سطح ___ پاسخ : آر
ورزش مایه دارها ___ پاسخ : گلف
کشور افریقایی ___ پاسخ : سیرالیون
کشور مبارک ___ پاسخ : یمن
کوزه سفالی ___ پاسخ : سبو
یازده ___ پاسخ : ا ا

جواب مرحله 106 بازی جدولانه یک

آزمون ___ پاسخ : تست
آسان کردن ___ پاسخ : تسهیل
اثر ایرج پزشک زاد ___ پاسخ : پسرحاجی باباجان
احوال پرسی از بیمار ___ پاسخ : عیادت
اطلاع ___ پاسخ : خبر
اکراه و ناچاری ___ پاسخ : جبر
باب کردن ___ پاسخ : ترویج
باربر شهری ___ پاسخ : وانت
بالا آمدن آب دریا ___ پاسخ : مد
بچه کوچولو ___ پاسخ : نی نی
بدن ___ پاسخ : تن
بدون قصد و عمد ___ پاسخ : ناخودآگاه
بوی ماندنی ___ پاسخ : نا
پایان نامه ___ پاسخ : تز
جادو ___ پاسخ : سحر
جوی خون ___ پاسخ : رگ
حرف فاصله ___ پاسخ : تا
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
حیوان غرب وحشی ___ پاسخ : بوفالو
دالان ___ پاسخ : کریدور
درد ___ پاسخ : الم
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دهان ___ پاسخ : کب
دیدار کردن ___ پاسخ : لقا
رایحه ___ پاسخ : بو
سرشت ___ پاسخ : طینت
شمای بیگانه ___ پاسخ : یو
شهر ___ پاسخ : مدن
شکاف ___ پاسخ : درز
شکننده ___ پاسخ : ترد
صاحب ___ پاسخ : ذا
صنم ___ پاسخ : بت
طعنه زن پیاز ___ پاسخ : سیر
غارت و چپاول ___ پاسخ : تاراج
فیلمی از مل گیپسون ___ پاسخ : آپوکالیپتو
گاه شاعرانه ___ پاسخ : گه
گودال و مغاک ___ پاسخ : لان
محله شمال تهران ___ پاسخ : ونک
مخلوط کردن ___ پاسخ : هم زدن
مزیتی علاوه بر مزیت سابق ___ پاسخ : نور علی نور
مهندس معمار ___ پاسخ : آرشیتکت
نقطه بر صورت ___ پاسخ : خال
نوعی پارچه ابریشمی ___ پاسخ : تافته
نوعی پرده ___ پاسخ : کرکره
نوعی رقص ایرانی ___ پاسخ : باباکرم
نوعی موسیقی غربی ___ پاسخ : جاز
وحشی شدن ___ پاسخ : توحش
کشور جزیره ای در اقیانوس هند ___ پاسخ : مالدیو
کشور کوچک اروپایی ___ پاسخ : لوکزامبورگ
کی داده کی گرفته ___ پاسخ : مهریه
یک بار کشیدن سیگار ___ پاسخ : پک

جواب مرحله 107 بازی جدولانه یک

آشکار ___ پاسخ : مبرهن
اثر حماسی هومر ___ پاسخ : ایلیاد
اثر یان فلمینگ ___ پاسخ : جیمزباند
از رفته به جا ماند ___ پاسخ : رد
اسکلت ___ پاسخ : استخوان بندی
اسکنه نجاری ___ پاسخ : پرما
اشاره به دور ___ پاسخ : آن
با خم می آید ___ پاسخ : چم
بازی اسب و گوی ___ پاسخ : چوگان
بالابر ___ پاسخ : آسانسور
بچه دزد معروف ___ پاسخ : آل
بی حال ___ پاسخ : سست
بیماری ___ پاسخ : دا
پایتخت ایتالیا ___ پاسخ : رم
پایتخت یونان ___ پاسخ : آبن (آتن)
پرستار فرنگی ___ پاسخ : نرس
پشت ___ پاسخ : کمر
پول چشم بادامی ها ___ پاسخ : ین
تالاب ___ پاسخ : مرداب
تکان و جنبش ___ پاسخ : سک
جانور ___ پاسخ : حیوان
چهره و ریخت ___ پاسخ : شکل
خانم ___ پاسخ : بانو
خفتن ___ پاسخ : آرامیدن
خوردنی پس از غذا ___ پاسخ : دسر
خیس ___ پاسخ : تر
دارای زن و فرزند ___ پاسخ : عائله مند
دارو ___ پاسخ : دوا
درخشان ___ پاسخ : منیر
دشمنی ___ پاسخ : کین
دو یار هم قد ___ پاسخ : ا ا
ذره بار مثبت در اتم ___ پاسخ : پروتون
رانده شده ___ پاسخ : منزجر
رشته کوه افغانستان ___ پاسخ : هندوکش
رها ___ پاسخ : آزاد
رواج دادن ___ پاسخ : ترویج
زمین مسابقه ___ پاسخ : میدان
ژوله ___ پاسخ : شبنم
سالن بزرگ ___ پاسخ : تالار
سرد ___ پاسخ : خنک
سردسته و رئیس ___ پاسخ : سردمدار
سمبل ممانعت ___ پاسخ : سد
شخص ___ پاسخ : کس
شدید و دارای تلفات زیاد ___ پاسخ : مرگبار
شهر گیلان ___ پاسخ : لاهیجان
شوم قدم و نامبارک ___ پاسخ : پیس پید
ضایع و زبون ___ پاسخ : لکات
ضمیر اول ___ پاسخ : من
طلایه دار ___ پاسخ : پیشتاز
ظرف آب ___ پاسخ : پارچ
علامت ___ پاسخ : نشان
قبیله صدر اسلام ___ پاسخ : اوس
قطعی ___ پاسخ : حتمی
گل نرم ___ پاسخ : لای
لباس شنا ___ پاسخ : مایو
مجلس بزرگان ___ پاسخ : سنا
محصول آسیاب ___ پاسخ : آرد
مرغ ماهی خوار ___ پاسخ : حواصیل
مفصل ساعد و بازو ___ پاسخ : آرنج
موضوع انشا ___ پاسخ : تم
میان ___ پاسخ : لا
نخست ___ پاسخ : اول
نشانه بیماری ___ پاسخ : تب
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نظرات انتخاباتی ___ پاسخ : آرا
نمایش نامه نویس آلمانی ___ پاسخ : برت ولتبرشت
نوعی موشک ___ پاسخ : دور برد
نیا ___ پاسخ : جد
همسر مرد ___ پاسخ : زن
وجه خسارت ___ پاسخ : تاوان
کاندید(ا) ___ پاسخ : نامزد
کوچک ___ پاسخ : ریز
کیسه ای بر پشت چهارپا ___ پاسخ : خرجین
یازده ___ پاسخ : ا ا

جواب مرحله 108 بازی جدولانه یک

آب املاح دار ___ پاسخ : آب معدنی
آسیب و بلا ___ پاسخ : آفت
آشتی ___ پاسخ : سلم
اثر ناهید طباطبایی ___ پاسخ : چهل سالگی
اثر کافکا ___ پاسخ : مسخ
احمدی نژاد نقدش کرد ___ پاسخ : یارانه
از غلات ___ پاسخ : جو
استان ___ پاسخ : ایالت
بسیاری ___ پاسخ : بسی
بهار ___ پاسخ : ربیع
تاب حضرت داوود (ع) ___ پاسخ : زبور
تظاهر ___ پاسخ : ریا
جشن و شادی ___ پاسخ : طوی
چاره اندیشی ___ پاسخ : تدبر
چاشنی غذا ___ پاسخ : سس
حرف همراهی ___ پاسخ : با
حشره آفت چوب ___ پاسخ : موریانه
حکومت مردم بر مردم ___ پاسخ : دموکراسی
حیوان باوفا ___ پاسخ : سگ
خوی و سرشت ___ پاسخ : منش
درنگ ___ پاسخ : مکس
رنگ طبیعت ___ پاسخ : سبز
روشنایی ___ پاسخ : ضو
زد و بند پنهانی ___ پاسخ : ساخت و پاخت
زمین آماده کشت ___ پاسخ : ایش
سرای مهر و کین ___ پاسخ : دل
سرحد ___ پاسخ : مرز
شمای محترمانه ___ پاسخ : جناب عالی
شهر انار ___ پاسخ : ساوه
شهر خراسان جنوبی ___ پاسخ : طبس
صد متر مربع ___ پاسخ : آر
عامتر ___ پاسخ : اعم
عزیر عرب ___ پاسخ : ام
عضو رونده ___ پاسخ : پا
عهد به جای آوردن ___ پاسخ : وفا
فشنگ ___ پاسخ : گلوله
فلز سنگین ___ پاسخ : سرب
فیلم معروف مایکل کورتیز ___ پاسخ : کازابلانکا
قشر و طبقه ___ پاسخ : لایه
قصر ___ پاسخ : کاخ
گرامی تر ___ پاسخ : اکرم
گفتگوی دوستانه ___ پاسخ : گپ
مانند و شبیه ___ پاسخ : بسان
مخفف اگر ___ پاسخ : گر
مردم یک کشور ___ پاسخ : ملت
مصیبت ___ پاسخ : بلا
نادان ___ پاسخ : کانل
نژاد ایرانی ___ پاسخ : آریا
نفوذ و رخنه ___ پاسخ : رسوخ
نیاکان ___ پاسخ : آل
نیم صدای گوسفند ___ پاسخ : بع
وسیله احتیاطی ___ پاسخ : یدکی
وظیفه و تکلیف ___ پاسخ : مسئولیت
کاشف عامل سل ___ پاسخ : کخ
کانال ___ پاسخ : ترعه
کشت به امید باران ___ پاسخ : دیم
کشور امریکای جنوبی ___ پاسخ : پاراگوئه

جواب مرحله 109 بازی جدولانه یک

آب منجمد ___ پاسخ : یخ
آرامگاه فردوسی ___ پاسخ : توس
آزرده و ناراحت ___ پاسخ : دمق
آسانی ___ پاسخ : سهولت
اثر از اسماعیل فصیح ___ پاسخ : لاله برافروخت
اثر از مهدی اخوان ثالث ___ پاسخ : بهترین امید
از افعال ربطی ___ پاسخ : بود
از اناجیل اربعه ___ پاسخ : متا
از چاشنی ها ___ پاسخ : رب
از حروف الفبا ___ پاسخ : سین
از حروف یونانی ___ پاسخ : امگا
اصطلاحی در فوتبال ___ پاسخ : تکل
الیم ___ پاسخ : دردناک
با وقار ___ پاسخ : موقر
بازیگر زن فیلم یک ذهن زیبا ___ پاسخ : جنیفر کانلی
برادر ___ پاسخ : اخو
برش خربزه ___ پاسخ : قاچ
پسوند آلودگی ___ پاسخ : ین
پسوند تصغیر ___ پاسخ : چه
پول کاغذی ___ پاسخ : اسکناس
پیرامون ___ پاسخ : حول
تفاله ___ پاسخ : تخ
تفسیر کلام ___ پاسخ : تأویل
جاچراغی ___ پاسخ : فانوس
جسم و پیکر ___ پاسخ : بدن
چین و چروک ___ پاسخ : یرا
حاکم مغول فاتح بغداد ___ پاسخ : هلاکوخان
حیله ___ پاسخ : حقه
خدای هندی ___ پاسخ : براهما
خط کش مهندسی ___ پاسخ : تی
خورشید ___ پاسخ : هور
درشت ___ پاسخ : زمخت
دستگاه تهویه ___ پاسخ : هواکش
رئیس حزب ___ پاسخ : لیدر
راه تغذیه جنین ___ پاسخ : ناف
راه و روش ___ پاسخ : مشی
رحلت و ترک وطن ___ پاسخ : هجرت
روغن کنجد ___ پاسخ : حل
زن سرخ روی ___ پاسخ : حمیرا
زندانی ___ پاسخ : سجین
زیلوباف ___ پاسخ : لباف
سایه بان کوچک ___ پاسخ : چتر
سودای ناله ___ پاسخ : آه
سیال تنفسی ___ پاسخ : هوا
عظمت ___ پاسخ : فر
غیر قابل خواندن ___ پاسخ : ناخوانا
فلز رخساره ___ پاسخ : روی
فیلمی با بازی بروس ویلیس ___ پاسخ : جان سخت
قصر ___ پاسخ : کاخ
گوارا ___ پاسخ : هنی
گیاه سرشوی ___ پاسخ : صدر
لوله تنفسی ___ پاسخ : نای
مأنوس ___ پاسخ : اخت
ماده محترقه ___ پاسخ : یرنیخ
مخفف خان ___ پاسخ : خن
معشوق و محبوب ___ پاسخ : جانان
مقابل ماده ___ پاسخ : نر
منزلت ___ پاسخ : جاه
منفک ___ پاسخ : جدا
نقصان ___ پاسخ : کمبود
نوشته شده ___ پاسخ : مکتوب
نوه تیمور لنگ ___ پاسخ : بایسنقر
نویسنده لباب الالباب ___ پاسخ : محمد عوفی
نیازمندی ___ پاسخ : احتیاج
هذیان ___ پاسخ : یان
وسط ___ پاسخ : مابین
کانال ___ پاسخ : ترعه
کشمکش ___ پاسخ : جدل
کشور عربی ___ پاسخ : یمن
کشی جنگی یونان باستان ___ پاسخ : تریریم
کلام پرسش ___ پاسخ : آیا
یار زیبا ___ پاسخ : نگار
یار عزرا ___ پاسخ : وامق

جواب مرحله 110 بازی جدولانه یک

آیه مشهور سوره بقره ___ پاسخ : آیت الکرسی
ابتدا ___ پاسخ : بدو
اثر امیر حسین چهل تن ___ پاسخ : چیزی به فردا نمانده است
ادب آموخته ___ پاسخ : مؤدب
از خواهران برونته ___ پاسخ : آن
از ماه های سریانی ___ پاسخ : نیسان
از مواد آرایشی ___ پاسخ : روژ
اصلاح و درست کرداری ___ پاسخ : بسامانی
اعدام نظامی ___ پاسخ : تیرباران
باغ شداد ___ پاسخ : ارم
برچسب ___ پاسخ : لیبل
بهتر و برتر ___ پاسخ : ارجح
بی اندازه ___ پاسخ : بی حساب
پوستین ___ پاسخ : وت
پیمودن ___ پاسخ : طی
تأخیر ___ پاسخ : دیرکرد
تکرار حرف ___ پاسخ : ب ب
جوی خون ___ پاسخ : رگ
چهار من تبریزی ___ پاسخ : ری
چهارپایان ___ پاسخ : بهایم
چیره شدن ___ پاسخ : تسلط
حاکم ___ پاسخ : فرمانروا
حرارت و گرمی ___ پاسخ : تاو
حرف پوست کنده ___ پاسخ : رک
حرف تردید ___ پاسخ : یا
خانه کوچک ___ پاسخ : آلونک
خورش گوشت و رب انار ___ پاسخ : فسنجان
دار الایتام ___ پاسخ : یتیم خانه
درخت تسبیح ___ پاسخ : یسر
رام ___ پاسخ : اهلی
رمیدن / ترس ___ پاسخ : رمش
رهرو ___ پاسخ : سالک
رود آرام ___ پاسخ : دن
سالی که در آنیم ___ پاسخ : امسال
شمارگان ___ پاسخ : تیراژ
شهر سینمایی فرانسه ___ پاسخ : کن
شهر کهکیلویه و بویر احمد ___ پاسخ : دوگنبدان
صورت ___ پاسخ : رو
صورتی همچون گل دارد ___ پاسخ : گلرخ
عامل وراثت ___ پاسخ : ژن
فصل گل و بلبل ___ پاسخ : بهار
فن آوری ___ پاسخ : تکنولوژی
گاز سمی زرد رنگ ___ پاسخ : کلر
گذرگاهی از میان کوه ___ پاسخ : تونل
گردش کودکانه ___ پاسخ : ددر
گیلم ___ پاسخ : زیلو
مسیر رو به پایین ___ پاسخ : سراشیب
موجود نامرئی ___ پاسخ : جن
نوزاد سگ ___ پاسخ : توله
نوشتن با ماشین تحریر ___ پاسخ : تایپ
همراه هاردی ___ پاسخ : لورل
واحد اختلاف پتانسیل ___ پاسخ : ولت
واحد تنیس ___ پاسخ : ست
وسعت و گشادگی ___ پاسخ : پهنی
وی ___ پاسخ : او
کابوی خوش شانس ___ پاسخ : لوک
کمال مطلوب ___ پاسخ : ایده آل
کیسه مسافرت ___ پاسخ : توبره
یک دنده ___ پاسخ : لج
یک ششم ___ پاسخ : دانگ

جواب مرحله 111 بازی جدولانه یک

اثر عباس معروفی ___ پاسخ : ورگ
اثر عبدالحسین زرین کوب ___ پاسخ : پله پله تا ملاقات خدا
اثر محمود دولت آبادی ___ پاسخ : کلیدر
احسان و نکویی ___ پاسخ : منت
ارتشی ___ پاسخ : سپاهی
از ابزار موسیقی ___ پاسخ : آکاردیون
از سری فیلم های سیلوستر استالونه ___ پاسخ : راکی
از ورزش های المپیکی ___ پاسخ : وزنه برداری
اسم ترکی ___ پاسخ : آد
اشاره به دور ___ پاسخ : آن
اهل ادب ___ پاسخ : ادبا
بادبزن برقی ___ پاسخ : پنکه
برادر مادر ___ پاسخ : خالو
بی نام و نشان ___ پاسخ : گمنام
بیماری ___ پاسخ : دا
بیماری ___ پاسخ : مرض
پدربزرگ ___ پاسخ : جد
پرده داری ___ پاسخ : سرانت
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
پناه و امان ___ پاسخ : زینهار
پیکان ___ پاسخ : فلش
حرف تنفر ___ پاسخ : آه
حرف همراهی ___ پاسخ : با
خشنودی ___ پاسخ : رضا
خوراک ایرانی از برنج پخته ___ پاسخ : پلو
خورش سبزی و پیاز ___ پاسخ : اشکنه
دارای آرزوی بزرگ ___ پاسخ : بلندپرواز
راهب بودایی ___ پاسخ : شمن
زمان ___ پاسخ : مدت
سخت کوفته و خسته ___ پاسخ : له و لورده
سیال تنفسی ___ پاسخ : هوا
شادمان ___ پاسخ : مسرور
شانه ___ پاسخ : کت
شبکه جهانی ___ پاسخ : وب
شکم روی ___ پاسخ : اسهال
طراوت ___ پاسخ : تازگی
عرض ___ پاسخ : پهنا
فشار ___ پاسخ : پرس
فلز مادر ___ پاسخ : آهن
قانون گذار ___ پاسخ : مقنن
قلم فرنگی ___ پاسخ : پن
قوم کم حرف ___ پاسخ : لر
لنگه بار ___ پاسخ : تا
مادر باران ___ پاسخ : ابر
مادر مادر ___ پاسخ : مادربزرگ
مارکی بر مایع ظرف شویی ___ پاسخ : پریل
نیز ___ پاسخ : هم
هان ته است ___ پاسخ : تگ
هنر کاغذ و چسب ___ پاسخ : کلاژ
واسط پیچ و مهره ___ پاسخ : واشر
کشور مسی ___ پاسخ : آرژانتین
کلیپ ___ پاسخ : نماهنگ
یه یار هم قد ___ پاسخ : ا ا ا

جواب مرحله 112 بازی جدولانه یک

آذرخش ___ پاسخ : صاق
آفریدن چیزی نو ___ پاسخ : اختراع
اثر فرانسوا موریاک ___ پاسخ : گمشده
از حبوب ___ پاسخ : لوبیا
از رودهای روسیه ___ پاسخ : لنا
از غلات ___ پاسخ : جو
اشاره به دور ___ پاسخ : آن
اقامه دعوی ___ پاسخ : ادعا
ایوان ___ پاسخ : رواق
با نمک ___ پاسخ : میلح
باجه سینما ___ پاسخ : گیشه
بالاتر ___ پاسخ : برتر
بانگ و فریاد ___ پاسخ : صیحه
بلوا ___ پاسخ : آشوب
به حالت گاز درآمدن ___ پاسخ : تبخیر
بی توجه به ارزش های اخلاقی ___ پاسخ : بی بند و بار
بی نهایت ___ پاسخ : نامتناهی
پایتخت کشور بولیوی ___ پاسخ : لاپاز
پزشک جاقو به دست ___ پاسخ : جراح
تحمیل ___ پاسخ : برآورد
تخم مرغ فرنگی ___ پاسخ : اگ
تصدیق روسی ___ پاسخ : دا
تنبلی و سستی ___ پاسخ : کاهلی
تندرست ___ پاسخ : سالم
جریان هوا ___ پاسخ : بوران
جزیره ایتالیایی ___ پاسخ : الب
حرص ___ پاسخ : آز
حرف استثنا ___ پاسخ : الا
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حسن معاشرت ___ پاسخ : ادب
حمام امیرکبیر ___ پاسخ : فین
خارج ورزشی ___ پاسخ : اوت
خباز ___ پاسخ : نانوا
خورشید ___ پاسخ : اف
داروی بیهوشی ___ پاسخ : اتر
درخشان و تابناک ___ پاسخ : روشن
دریاچه مرزی کانادا ___ پاسخ : هورن
دریای شمال ___ پاسخ : خزر
دوست دار ___ پاسخ : محب
روزگار ___ پاسخ : زمانه
رونق و رواج ___ پاسخ : آب
زبان عرب ___ پاسخ : لسان
زود و فوری ___ پاسخ : آنی
سعی و کوشش ___ پاسخ : جدیت
سنگینی و متانت ___ پاسخ : وقار
سوز و گداز / هیجان ___ پاسخ : تب و تاب
سیه چشمان ___ پاسخ : حور
شامه نواز ___ پاسخ : بو
شبان ___ پاسخ : چوپان
شیوه / رفتار ___ پاسخ : منش
ضمیر مخاطب ___ پاسخ : تو
ضمیر ناخودآگاه ___ پاسخ : من
طباخ ___ پاسخ : آشپز
عضو راهرو ___ پاسخ : پا
عنق ___ پاسخ : گردن
غارت ___ پاسخ : چپاول
قطعات قابل لمس کامپیوتر ___ پاسخ : سخت افزار
گام ___ پاسخ : قدم
گرمابه ___ پاسخ : حمام
گل و لای حوض ___ پاسخ : لجن
گلستان ___ پاسخ : گلشن
لعن و نفرین ___ پاسخ : سب
مادر باران ___ پاسخ : ابر
متواضع ___ پاسخ : فروتن
مخالف سیاسی ___ پاسخ : اپوزیسیون
مرتفع ترین آبشار جهان ___ پاسخ : آنجل
مرکز کشور مالت ___ پاسخ : والتا
مغرب ___ پاسخ : باختر
مقام و منزلت ___ پاسخ : جاه
ملون ___ پاسخ : رنگارنگ
موطن ___ پاسخ : دیار
مونس و همدم ___ پاسخ : همنشین
نماینده ___ پاسخ : وکیل
نیایش ___ پاسخ : دعا
نیمه دیوانه ___ پاسخ : خل
وقت و هنگام ___ پاسخ : آوان
کاغذ نامرغوب ___ پاسخ : وب
کتاب شعر ___ پاسخ : دیوان
کتابچه مشق ___ پاسخ : دفتر
کشور افریقایی ___ پاسخ : لیبی
یار یوسف ___ پاسخ : زلیخا

جواب مرحله 113 بازی جدولانه یک

آب دهنده ___ پاسخ : ساقی
آتش عرب ___ پاسخ : نار
آینه ___ پاسخ : مرات
اثر قیچی ___ پاسخ : برش
اثری از قطب الدین شیرازی ___ پاسخ : مکاتیب قطب
از میوه های اروپایی ___ پاسخ : به
اما ___ پاسخ : ولی
امیدوار ___ پاسخ : مرتجی
اهلی ___ پاسخ : رام
ایالتی در امریکا ___ پاسخ : ایووا
برجستگی لاستیک ___ پاسخ : آج
بزرگ و گنده ___ پاسخ : گت
بیماری خناق ___ پاسخ : دیفتری
پسوند محافظ ___ پاسخ : بان
پشه مالاریا ___ پاسخ : آنوفل
ترکیب آرد و آب و آتش ___ پاسخ : نان
توجه نمودن ___ پاسخ : التفات
تکیه کلام چوپان ___ پاسخ : هی
جاده قطار ___ پاسخ : ریل
جثه و اندام ___ پاسخ : هیکل
جونده خانگی ___ پاسخ : موش
حرف عطف ___ پاسخ : واو
خاندان ___ پاسخ : آل
خجسته ___ پاسخ : مبارک
خودستایی ___ پاسخ : منم
خیلی سریع ___ پاسخ : آنی
درخت جنگلی ___ پاسخ : راش
درهم ریخته ___ پاسخ : مختلط
دریاچه ای در آلمان ___ پاسخ : مورتیس
دریغ ___ پاسخ : اسف
دوال ___ پاسخ : تسمه
دیوار گلی ___ پاسخ : دال
زاویه خارجی ___ پاسخ : نبش
زبردستی ___ پاسخ : مهارت
زینت ناخن ___ پاسخ : لاک
سائل ___ پاسخ : گدا
سرخوش ___ پاسخ : شنگل (شنگول)
سرماخوردگی سخت ___ پاسخ : آنفلوانزا (آنفولانزا)
شرمنده ___ پاسخ : خجل
شهر بندری عراق ___ پاسخ : فاو
طریق کوتاه ___ پاسخ : ره
عقیم و نازا ___ پاسخ : سترون
عنوان ___ پاسخ : سرنامه
غله پرمصرف ___ پاسخ : گندم
فیلمی از محمد بانکی ___ پاسخ : تو و من
گروه و دسته ___ پاسخ : زمره
گریه بچه شیرخوار ___ پاسخ : ونگ
گوشه نشینی ___ پاسخ : رهبانیت
لقب اروپایی ___ پاسخ : مارکی
لوله گوارشی ___ پاسخ : مری
لوله کردن ___ پاسخ : لف
مظنون ___ پاسخ : متهم
مظهر لاغری ___ پاسخ : نی
نام ادیسون ___ پاسخ : توماس آلوا
نرده جلو ایوان ___ پاسخ : تارم
نفس چاق ___ پاسخ : هن
نقاش / باران در جنگ بلوط ___ پاسخ : ایوان شیشکن
نویسنده معاصر روسی ___ پاسخ : الیا آرنبورگ
واحد پول ژاپن ___ پاسخ : ین
واحد سطح ___ پاسخ : جریب
واحد شمارش پتو ___ پاسخ : تخته
کلمه تنفر ___ پاسخ : اف
کهن سال ___ پاسخ : مسن
کوزه بزرگ ___ پاسخ : خم
یاری ___ پاسخ : کمک

جواب مرحله 114 بازی جدولانه یک

آسیب ها و صدمات ___ پاسخ : بلایا
اثر احمد محمود ___ پاسخ : زائری زیر باران
اثر رجبعلی اعتمادی ___ پاسخ : دیروز من دیروز تو
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : زیر چراغ قرمز
از اجزا خنک کننده موتور ___ پاسخ : رادیاتور
از مدارهای جغرافیای زمین ___ پاسخ : راس جدی
با حمیت ___ پاسخ : غیور
بخشش و کرم ___ پاسخ : جود
به طور خلاصه ___ پاسخ : اجمالا
پادشاهی ___ پاسخ : کیی
پاکان ___ پاسخ : ازکیا
پایتخت کانادا ___ پاسخ : اتاوا
پرده پوششی برخی اندام ها ___ پاسخ : دشا
تجربه داشتن ___ پاسخ : ورزیدگی
تعجب خانمانه ___ پاسخ : وا
تندر ___ پاسخ : رعد
توده عظیم بخار آب ___ پاسخ : ابر
تیر پیکاندار ___ پاسخ : یب
تیرانداختن ___ پاسخ : رمی
جمهوری خودمختار روسیه ___ پاسخ : چچن
چکش بزرگ ___ پاسخ : پتک
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حیله ها و توطئه ها ___ پاسخ : دسایس
خانه ___ پاسخ : سرا
خاک نرم ___ پاسخ : غبار
خوش قد و قامت ___ پاسخ : رعنا
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
دیگ دهان گشاد ___ پاسخ : تیان
رهایی و خلاصی ___ پاسخ : نجات
روغنی ___ پاسخ : چرب
شرمنده ساختن عامیانه ___ پاسخ : چوب کاری کردن
شیشه آزمایشگاهی ___ پاسخ : آرلن
صد متر مربع ___ پاسخ : آر
صدای زنبور ___ پاسخ : وز
فلز سنگین ___ پاسخ : سرب
ماده ای که به چیزی بمالند ___ پاسخ : اندود
مایه آبادانی ___ پاسخ : آب
محل ورود ___ پاسخ : در
مدارا کردن با کسی ___ پاسخ : مماشات
مشخص کردن ___ پاسخ : تعیین
مکان ___ پاسخ : جا
ناتوان ساختن ___ پاسخ : اعجاز
نوعی ساز بادی ___ پاسخ : سرنا
نیستی و نابودی ___ پاسخ : عدم
همان وبلاگ است ___ پاسخ : بلاگ
همراه یللی ___ پاسخ : تللی
وسیله داوری ___ پاسخ : سوت
کشور آفریقایی ___ پاسخ : غنا
کشور پرجمعیت ___ پاسخ : چین
کمک کننده ___ پاسخ : یاور
کوچک و جمع و جور ___ پاسخ : نقلی
کیف مسافرتی ___ پاسخ : ساک

جواب مرحله 115 بازی جدولانه یک

آب دهان ___ پاسخ : خیو
آفرین خودمانی ___ پاسخ : ایول
آلت موسیقی ___ پاسخ : ساز
از اجزای آجیل ___ پاسخ : بادام
از دست دادن ارزش ___ پاسخ : از سکه افتادن
اشخاص ___ پاسخ : افراد
بهانه ___ پاسخ : اتو
بی ارزش ___ پاسخ : بی بها
پست / فرومایه ___ پاسخ : فرودست
پسر زن از شوهر پیشین ___ پاسخ : ربیب
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
پول خارجی ___ پاسخ : ارز
تریاک ___ پاسخ : افیون
تکواژه وابسته پایان واژه ___ پاسخ : پسوند
تیم فوتبال ایتالیایی ___ پاسخ : آ اس رم
جامه ___ پاسخ : پوشاک
جامه دوز ___ پاسخ : خیاط
جوانمرد ___ پاسخ : راد
چشم پوشی کردن ___ پاسخ : نادیده گرفتن
حزب هیتلر ___ پاسخ : نازی
خاندان ___ پاسخ : آل
خو گرفتن ___ پاسخ : انس
دو رویی ___ پاسخ : ریا
دویار هم قد ___ پاسخ : ا ا
ذخیره غذایی ___ پاسخ : آذوقه
رابطه زن و شوهری ___ پاسخ : زناشویی
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
راه نادرست ___ پاسخ : بی راهه
رهاننده ___ پاسخ : ناجی
رودی در جنوب ___ پاسخ : دز
روز جشن ___ پاسخ : عید
زمان بی آغاز ___ پاسخ : ازل
زمان تولد ___ پاسخ : میلاد
زمستان ___ پاسخ : شتا
زندگی کردن ___ پاسخ : زیستن
زود ___ پاسخ : فوری
زیرک ___ پاسخ : رند
ساز تیره ___ پاسخ : تار
سازی مانند کمانچه ___ پاسخ : سارنگ
شخص پر از نیرنگ ___ پاسخ : هفت خط
شش ___ پاسخ : ریه
شهری در آلمان ___ پاسخ : ینا
شهری در استان یزد ___ پاسخ : میبد
صد سال ___ پاسخ : قرن
عتیقه ___ پاسخ : آنتیک
غذای ساده ___ پاسخ : آش
قهرمان جام جهانی آخیر ___ پاسخ : آلمان
قوای نظامی یک کشور ___ پاسخ : ارتش
گوسفند ماده ___ پاسخ : میش
گوشت ترکی ___ پاسخ : آت
گوشه گیر ___ پاسخ : منزوی
گیر نشده ___ پاسخ : گی
لنگه بار ___ پاسخ : تا
مجاز از چیز بسیار پیچیده ___ پاسخ : هزارتو
محل پرستش بت ___ پاسخ : بت خانه
مردمک چشم ___ پاسخ : باهک
مستقل از دولت مرکزی ___ پاسخ : خود مختار
مشهور ___ پاسخ : بلند آوازه
مهربان ___ پاسخ : دلسوز
مهمانخانه بزرگ ___ پاسخ : گراند هتل
موافق و سازگار ___ پاسخ : مناسب
نابود ___ پاسخ : متلاشی
نوعی رنگ نقاشی ___ پاسخ : آبرنگ
نوعی فراورده گوشتی ___ پاسخ : سوسیس
نویسنده ایرلندی ___ پاسخ : شاو
نیستی ___ پاسخ : فنا
همگان ___ پاسخ : عام
هنگام ___ پاسخ : آوان
کتاب لغت ___ پاسخ : قاموس
کدو ___ پاسخ : آج
کشور آفریقایی ___ پاسخ : گابن
یار پت ___ پاسخ : مت

جواب مرحله 116 بازی جدولانه یک

اثر علی مؤذنی ___ پاسخ : نه آبی نه خاکی
اثر علی محمد افغانی ___ پاسخ : همسفرها
از سری فیلم های جیمز کامرون ___ پاسخ : نابودگر
از فراورده های گوشتی ___ پاسخ : کالباس
الکتریسیته ___ پاسخ : برق
بد سرشت ___ پاسخ : بد جنس
بسیار گرم ___ پاسخ : داغ
به پایان رسیده ___ پاسخ : مختوم
بیرون کشیدن ___ پاسخ : استخراج
بیزاری جستن از یکدیگر ___ پاسخ : تنافر
پاک از گناه ___ پاسخ : بری
پدران ___ پاسخ : آبا
پوست کن ___ پاسخ : سلاخ
تم ___ پاسخ : زمینه
توشه ___ پاسخ : ذات
جواب دادن ___ پاسخ : اجابت
حالت روحی ___ پاسخ : مود
خوب نیست ___ پاسخ : بد
دستگاه گیرنده صوتی ___ پاسخ : رادیو
دگرگونی در طول رشد ___ پاسخ : دگردیسی
دیده شده ___ پاسخ : مشهود
ذات و سرشت ___ پاسخ : جنم
رسوب ___ پاسخ : ته نشین
روزی ___ پاسخ : رزق
زمان بی پایان ___ پاسخ : ابد
زه کمان ___ پاسخ : وتر
زود ___ پاسخ : آنی
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
ساحل ___ پاسخ : کناره
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : زاهدان
شهر لرستان ___ پاسخ : دورود
ظرف غذای سربازان ___ پاسخ : یغلاوی
ظلم ___ پاسخ : ستم
عدد اول ___ پاسخ : یک
عدد یک رقمی ___ پاسخ : هشت
فیلم فرانسیس فورد کوپولا ___ پاسخ : اینک آخرالزمان
فیلم میلوش فورمن ___ پاسخ : سیاره میمون ها
قعر آب ___ پاسخ : بناب
قلب ___ پاسخ : دل
لقب انگلیسی ___ پاسخ : لرد
لقب پادشاه حبشه بود ___ پاسخ : نجاشی
لوس ___ پاسخ : ننر
من را ___ پاسخ : مرا
میوه تلفنی ___ پاسخ : آلو
نهر ___ پاسخ : رودخانه
نوعی موسیقی غربی ___ پاسخ : راک
هوشمندی ___ پاسخ : ذکا
کتاب مقدس هندوان ___ پاسخ : ودا
کلام پرسشی ___ پاسخ : چرا
یخ و آب فسرده ___ پاسخ : هسر

جواب مرحله 117 بازی جدولانه یک

آزادی و نجات ___ پاسخ : رهایی
ارسال ___ پاسخ : فرستادن
از استان ها ___ پاسخ : لرستان
از اندام های درون یاخته ___ پاسخ : لیزوزوم
از توابع کوه دشت ___ پاسخ : گراب
از حروف یونانی ___ پاسخ : کاپا
از شاگردان ابن سینا ___ پاسخ : بهمن یار
از شهرهای پرتغال ___ پاسخ : گیمارس
از گل ها ___ پاسخ : نیلوفر
اشاره ___ پاسخ : ایما
بازیگر فیلم هالک ___ پاسخ : اریک بانا
بیخ ___ پاسخ : بن
پاداش نیکی یا بدی ___ پاسخ : جزا
پای افزار و کفش ___ پاسخ : لکا
پسوند نسبت ___ پاسخ : ین
پنهان داشتن ___ پاسخ : کتم
تازه ترکی ___ پاسخ : ینی
تدارک شده ___ پاسخ : مستدرک
ترکیب زرد و قرمز ___ پاسخ : نارنجی
تهیه شده در خانه ___ پاسخ : خانگی
تیم فوتبال انگلیس ___ پاسخ : آرسنال
جامه یک لا و بی آستر ___ پاسخ : یکتایی
جدا ___ پاسخ : سوا
چاق فرنگی ___ پاسخ : فت
حرف گزینش ___ پاسخ : یا
حرف هشتم لاتین ___ پاسخ : اچ
حس بویایی ___ پاسخ : شم
حیله گران ___ پاسخ : رنود
خانم ___ پاسخ : بانو
خدای هندی ___ پاسخ : براهما
دور دهان ___ پاسخ : نس
رئیس جیمز باند ___ پاسخ : ام
راضی و شادمان ___ پاسخ : خوشنود
راننده ___ پاسخ : شوفر
زهراگین ___ پاسخ : سمی
سرزمینی در شمال هند ___ پاسخ : کشمیر
سرشماری ___ پاسخ : آمار
سرو کوهی ___ پاسخ : سندروس
شاه مغول ___ پاسخ : قاآن
شهری در لرستان ___ پاسخ : ازنا
شهری در کرمان ___ پاسخ : راور
شکاف ___ پاسخ : درز
صمیمی ___ پاسخ : یکدل
ضرورت ___ پاسخ : لزوم
طبیعی و معمولی ___ پاسخ : نرمال
غار بعثت ___ پاسخ : حرا
فرو بردن دو چیز درهم ___ پاسخ : ادغام
فرودگاهی در ژاپن ___ پاسخ : ناریتا
فوتبالیست فرانسوی ___ پاسخ : سمیر نصری
فیلمی با بازی اریک بانا ___ پاسخ : پاییز مرگ
قسمتی از پا ___ پاسخ : ران
قلم تخته سیاه ___ پاسخ : گچ
گریه با سوز و گداز ___ پاسخ : زاری
گل ته حوض ___ پاسخ : لای
گوشه ورزشی ___ پاسخ : کرنر
گیاه مرداب ___ پاسخ : نی
لازم بودن ___ پاسخ : وجوب
ماشین حمل مایعات ___ پاسخ : کانتینر
مانند این ___ پاسخ : چنین
محله و برزن ___ پاسخ : کوی
منفعت ___ پاسخ : سود
میان و وسط ___ پاسخ : لا
هر چیز سفت و محکم ___ پاسخ : چغر
همان کافی است ___ پاسخ : وس
وقت و موقع ___ پاسخ : هنگام
کاشف هیدروژن ___ پاسخ : کاوین
کاویدن ___ پاسخ : ور رفتن
کلام تنفر ___ پاسخ : اف
کم رسیدن خون به بخشی از بدن ___ پاسخ : ایسکمی
یاری کننده ___ پاسخ : فریاد رس
یازده ___ پاسخ : ا ا

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 851 تا 900 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 118 بازی جدولانه یک

آب منجمد ___ پاسخ : یخ
آینده ___ پاسخ : آتی
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : عنکبوت سیاه
از ابرهای باران زا ___ پاسخ : استراتوس
از سبزیجات ___ پاسخ : ترب
از فرشتگان قبر ___ پاسخ : نکیر
از مقدمات نماز ___ پاسخ : تکبیره الاحرام
استوار و محکم ___ پاسخ : مبرم
امر از آمدن ___ پاسخ : بیا
باران منجمد ___ پاسخ : تگرگ
بالا پوش ___ پاسخ : ردا
بخشی از اوستا ___ پاسخ : یشت
بخل و خست ___ پاسخ : شح
بدی ___ پاسخ : شر
به خدا پیوستن ___ پاسخ : تبتل
به رو خفته ___ پاسخ : دمر
بی خطر ___ پاسخ : امن
بی سر و پا ___ پاسخ : لات
پایتخت بوتسوانا ___ پاسخ : گابورون
پایتخت کوبا ___ پاسخ : هاوانا
پروردگار ___ پاسخ : خدا
تهدید ___ پاسخ : ترساندن
تکرار حرف ___ پاسخ : ی ی ی
تیری که به کمان اندازند ___ پاسخ : ناوک
حلقه های دو طرف زین ___ پاسخ : رکاب
خانه ییلاقی ___ پاسخ : ویلا
خط کش مهندسی ___ پاسخ : تی
خود شیفتگی ___ پاسخ : نارسیسم
دایی ___ پاسخ : ابو
دهان عرب ___ پاسخ : فم
راه کوتاه ___ پاسخ : ره
زمان ___ پاسخ : مدت
زندان ___ پاسخ : سجن
زیر ___ پاسخ : ته
سست و تنبل ___ پاسخ : لس
سوره زنان ___ پاسخ : نسا
شهر خروس جنگی ___ پاسخ : لار
شکستگی اندک ___ پاسخ : ترک
عادم ناشناس )آدم ناشناس) ___ پاسخ : یاردانقلی
عدد ماه ___ پاسخ : سی
عقب و پشت ___ پاسخ : ورا
عنصر سی و سوم ___ پاسخ : آرسنیک
عید ویتنامی ها ___ پاسخ : تت
فاضلات / چاهک ___ پاسخ : آبشی
فراق ___ پاسخ : دوری
فرومایه و پست ___ پاسخ : بی سر و پا
فیلمی با بازی الناز شاکردوست ___ پاسخ : چند میگیری گریه کنی
قلب مشغول آن است ___ پاسخ : تپش
مجلس بزرگان ___ پاسخ : سنا
مجموعه ___ پاسخ : ست
هم آهنگی کلمات ___ پاسخ : سجع
هنوز بیگانه ___ پاسخ : یت
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کجاست ___ پاسخ : کو
کلام پرسش ___ پاسخ : آیا
کم توان ذهنی ___ پاسخ : شیرین عقل
کم و اندک ___ پاسخ : ویدا
کنایه از فعالیت زیاد بی نتیجه ___ پاسخ : سگ دو

جواب مرحله 119 بازی جدولانه یک

آش ___ پاسخ : با
آوازخوان ___ پاسخ : خنیاگر
ابزار کبابی ___ پاسخ : سیخ
اثر محمد محمدعلی ___ پاسخ : باورهای خیس یک مرده
ادامه یافتن ___ پاسخ : مداومت
از او ___ پاسخ : زو
از غلات ___ پاسخ : ذرت
از میان برداشتن ___ پاسخ : محو
به بی راهه رفتن ___ پاسخ : خبط
بوی عنبر ___ پاسخ : شاهبو
بیهوده و بیکاره ___ پاسخ : هرزه
پایتخت اسلواکی ___ پاسخ : براتیس لاوا
پرشگاه ___ پاسخ : سکو
پس / بعد ___ پاسخ : سپس
تازه ___ پاسخ : نو
جستجوی اینترنتی ___ پاسخ : سرچ
حرف نداری ___ پاسخ : بی
خشک سالی ___ پاسخ : قحط
درس خوانده ___ پاسخ : ملا
دلالی ___ پاسخ : کارچاق کنی
دوای اسهال ___ پاسخ : او آر اس
رها ___ پاسخ : ول
روشن و منور ___ پاسخ : نیر
ریز نمرات ___ پاسخ : بارم
ساده لوح ___ پاسخ : پخمه
ساز مولانا ___ پاسخ : نی
سرشوی گیاهی ___ پاسخ : سدر
سلاح کاشتنی ___ پاسخ : مین
سنگینی ___ پاسخ : وزن
سوراخ ___ پاسخ : حفره
سینه ریز ___ پاسخ : گلوبند
شاخه درخت ___ پاسخ : شتاک
شادمانی ___ پاسخ : مسرت
شراب ___ پاسخ : می
شلوار جین ___ پاسخ : لی
شهر بی قانون ___ پاسخ : هرت
شهر مازندران ___ پاسخ : آمل
ضربه ناگهانی ___ پاسخ : شوک
عدد تنفسی ___ پاسخ : شش
عروس ___ پاسخ : بیوگ
عضو کابینه ___ پاسخ : وزیر
فیلمی با بازی امین تارخ ___ پاسخ : پرنده کوچک خوشبختی
قبا ___ پاسخ : یلمه
گمان بردن ___ پاسخ : حدس
لنگه بار ___ پاسخ : تا
ماه نهم میلادی ___ پاسخ : سپتامبر
مراسم پایانی ___ پاسخ : اختتامیه
مغازه ___ پاسخ : دکان
مفصل دست ___ پاسخ : مچ
منصوب به انسانیت ___ پاسخ : بشری
منصوب به لر ___ پاسخ : لری
موی طلایی ___ پاسخ : بور
نوعی بالاپوش ___ پاسخ : کت
هر چیز بسیار ریز ___ پاسخ : ذره
همان بس است ___ پاسخ : وس
واحد شمارش شتر ___ پاسخ : نفر
کار برجسته و نمایان ___ پاسخ : هنر
کشور امریکای شمالی ___ پاسخ : نیکاراگوئه

جواب مرحله 120 بازی جدولانه یک

آلیاژی از آهن ___ پاسخ : چدن
ابزار زمین شویی ___ پاسخ : طی
ابزار شخم زدن زمین ___ پاسخ : گاوآهن
اثری از آرتور شنیتسلر ___ پاسخ : طوطی سبز
اختراع برادران لومیر ___ پاسخ : سینما
از اساتید موسیقی ایرانی در زمینه سنتور ___ پاسخ : پرویز مشکاتیان
از لقب های اشرافی انگلیس ___ پاسخ : ارل
از مصالح ساختمانی ___ پاسخ : آهک
اساس ___ پاسخ : رکن
اهل مزاح ___ پاسخ : شوخ
اهلی ___ پاسخ : رام
بالای فرنگی ___ پاسخ : آپ
برافروختن و روشن شدن ___ پاسخ : تافتن
پاره کردن ___ پاسخ : گسیختن
پرچم ___ پاسخ : بیرق
پرده دری ___ پاسخ : هتاکی
پریشان حالی ___ پاسخ : آشفتگی
تاوان تخلف ___ پاسخ : جریمه
تپش رگ ___ پاسخ : نبض
ترس و بیم ___ پاسخ : باک
جنبش ___ پاسخ : نهضت
چین و شکن ___ پاسخ : یرا
حدادی ___ پاسخ : آهنگری
حیله ___ پاسخ : مکر
خزنده گزنده ___ پاسخ : مار
خوشی و خرمی ___ پاسخ : نشاط
درخشان ___ پاسخ : بارق
درد و رنج ___ پاسخ : الم
درون حاشیه ___ پاسخ : متن
دریاچه ای در سوئد ___ پاسخ : ملار
ذره باردار ___ پاسخ : یون
رابطه ___ پاسخ : تماس
روبرو ___ پاسخ : جلو
رودی در فارس ___ پاسخ : کر
روزنامه ورزشی اسپانیا ___ پاسخ : مارکا
زور و قوت ___ پاسخ : نیرو
سپس عرب ___ پاسخ : ثم
سخن شیوا ___ پاسخ : رسا
سرخ کمرنگ ___ پاسخ : آل
سقا ___ پاسخ : آب فروش
سنجش ___ پاسخ : قیاس
سند ___ پاسخ : مدرک
شادی ___ پاسخ : مسرت
شایسته ___ پاسخ : روا
شجاع ___ پاسخ : نترس
عتیقه ___ پاسخ : آنتیک
فراموشکار ___ پاسخ : ناسی
فرستادن ___ پاسخ : روانه کردن
فلز رخساره ___ پاسخ : روی
قند نیشکر ___ پاسخ : ساکارز
گله گوسفند ___ پاسخ : حشم
گور ___ پاسخ : قبر
لباس شنا ___ پاسخ : مایو
لقب اروپایی ___ پاسخ : کنت
مایه زندگی ___ پاسخ : آب
مبلغ کالا ___ پاسخ : بازار یاب
مجلس بزم ___ پاسخ : جشن
مزد و پاداشت ___ پاسخ : جزا
معبر خون ___ پاسخ : رگ
معجزه الهی ___ پاسخ : آیت
ناشناخته ___ پاسخ : مجهول
نامه و لوله کاغذ ___ پاسخ : طومار
نشانی مرغوبیت کالا ___ پاسخ : استاندارد
نوعی راه رفتن اسب ___ پاسخ : یورتمه
نوعی نان ___ پاسخ : فانتزی
نیرو ___ پاسخ : نا
نیکوکار ___ پاسخ : خیر
کار بیهوده ___ پاسخ : عبث
کلام پرسش ___ پاسخ : آیا
کوشا ___ پاسخ : ساعی
یقین ___ پاسخ : حتم

جواب مرحله 121 بازی جدولانه یک

از پوشاک بانوان ___ پاسخ : تاپ
از سبزیجات ___ پاسخ : تره
ازدواج موقت ___ پاسخ : صیغه
افترا ___ پاسخ : تهمت
بگومگو ___ پاسخ : یکی به دو
پاداش ___ پاسخ : جایزه
پایتخت بلژیک ___ پاسخ : بروکسل
پایتخت قزاقستان ___ پاسخ : آستانه
پرنده کوچکتر از گنجشک ___ پاسخ : فنج
پوشاک پا ___ پاسخ : جوراب
پیدایش ___ پاسخ : ظهور
پیش شماره ___ پاسخ : کد
پیشرفتگی خشکی در دریا ___ پاسخ : دماغه
ترس و هراس ___ پاسخ : باک
جدا ___ پاسخ : سوا
جدا کردن دو چیز از هم ___ پاسخ : فک
چیز ___ پاسخ : شی
حرف دهن کجی ___ پاسخ : ی ی
حرف همراهی ___ پاسخ : با
حرف یونانی ___ پاسخ : بتا
حیوانات بارکش ___ پاسخ : دواب
خارج ورزشی ___ پاسخ : اوت
خریدن ___ پاسخ : شرا
خشکاندن آب زمین ___ پاسخ : زه کشی
دارای رتبه نظامی ___ پاسخ : درجه دار
دفعه ___ پاسخ : بار
رود شمال خوزستان ___ پاسخ : دز
روش و قاعده ___ پاسخ : متد
زمان بی آغاز ___ پاسخ : ازل
ساختمان و سازنده اش ___ پاسخ : بنا
ساعی ___ پاسخ : کوشا
شرافتمند ___ پاسخ : باشرف
فطری نیست و از راه سعی و کوشش بدست آمده ___ پاسخ : اکتسابی
فلز رسانا ___ پاسخ : مس
فیلمی با بازی ابوالفضل پورعرب ___ پاسخ : دو روی سکه
فیلمی با بازی نیکول کیدمن ___ پاسخ : کوهستان سرد
قسمت ___ پاسخ : بخش
قوم شمال شرقی ___ پاسخ : ترکمن
قیافه ___ پاسخ : تیپ
ماچ کردن ___ پاسخ : بوس
مسکن ___ پاسخ : آرامبخش
مصر ___ پاسخ : سمج
نامی مردانه ___ پاسخ : ساسان
نوعی بازی و ورزش ___ پاسخ : فوتبال دستی
نوعی عارضه چشمی ___ پاسخ : آستیگماتیسم
نوعی کیک اسفنجی ___ پاسخ : رولت
نوکر ___ پاسخ : چاکر
وحشی ___ پاسخ : دب
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کاریز ___ پاسخ : قنات
کاهن ___ پاسخ : قس
کسادی بازار ___ پاسخ : رکود
کشور گازی ___ پاسخ : بوتان
کوچک ___ پاسخ : که
کیسه کش ___ پاسخ : دلاک
یک ___ پاسخ : الف

جواب مرحله 122 بازی جدولانه یک

آیین بر تخت نشستن پادشاهی نو ___ پاسخ : تاج گذاری
احسان و نیکویی ___ پاسخ : منت
از اجزای جانبی کامپیوتر ___ پاسخ : اسکنر
از اقوام ___ پاسخ : کرد
از وسایل ژیمناستیک ___ پاسخ : خرک
افسرده ___ پاسخ : دیپرس
بار و ثمر ___ پاسخ : میوه
بالشتک آغشته به جوهر ___ پاسخ : استامپ
بخش کننده ___ پاسخ : قاسم
بخیل ___ پاسخ : کنس
برخی از آن کوه می سازند ___ پاسخ : کاه
بلندی ___ پاسخ : اوج
بلندی سر کوه ___ پاسخ : ستیغ
پادشاه روسی ___ پاسخ : تزار
پاکدامنی ___ پاسخ : نزهت
پایتخت جمهوری چک ___ پاسخ : پراگ
پهلوان ___ پاسخ : یل
تپانچه ___ پاسخ : تس
تکرار حرف ___ پاسخ : ر ر
جادو ___ پاسخ : طلسم
جام جمشید ___ پاسخ : جم
جواب سلام ___ پاسخ : علیک السلام
چین و شکن ___ پاسخ : یرا
حیوان عظیم الجثه دریا ___ پاسخ : وال
خروج مایعات ___ پاسخ : نشت
خوراک زمین کشاورزی ___ پاسخ : کود
خیس ___ پاسخ : تر
دو یار هم قد ___ پاسخ : ا ا
رفع کدورت ___ پاسخ : آشتی
زلف ___ پاسخ : مو
زهرآگین ___ پاسخ : سمی
زینت و آرایش ___ پاسخ : بزک
سؤال و جواب ___ پاسخ : سین جیم
شبکه جهانی ___ پاسخ : وب
طغیانگر ___ پاسخ : سرکش
عمل و کردار ___ پاسخ : کنش
فیلمی با بازی احمد نجفی ___ پاسخ : سگ کشی
فیلمی با حضور کلاه قرمزی ___ پاسخ : کلاه قرمزی و سروناز
قانون چنگیزی ___ پاسخ : یاسا
قورباغه ___ پاسخ : وک
گل نومیدی ___ پاسخ : یاس
گوسفند ماده ___ پاسخ : میش
مالدار ___ پاسخ : بای
مقابل زن ___ پاسخ : مرد
مکتب ادبی قرن نوزده ___ پاسخ : امپرسیونیسم
میوه استوایی ___ پاسخ : آناناس
ناگهان ___ پاسخ : یکباره
نامی دخترانه ___ پاسخ : مهسا
نوعی و جنس ___ پاسخ : سنخ
نکوهش ___ پاسخ : ذم
هندی اش معروف است ___ پاسخ : تمر
وسیله ای روی دوربین عکاسی ___ پاسخ : فلاش
وسیله نواختن ویولون ___ پاسخ : ارشه
کشور آتاترک ___ پاسخ : ترکیه
کشور کوچک اروپایی ___ پاسخ : مون تنیگرو
یازده ___ پاسخ : ا ا
یدک ___ پاسخ : رزرو

جواب مرحله 123 بازی جدولانه یک

آخرین پادشاه افشاریان ___ پاسخ : شاه اسماعیل
آلت نوازندگی ___ پاسخ : ساز
آلوی کوهی ___ پاسخ : نلک
ابتدا ___ پاسخ : بدو
از قمرهای مشتری ___ پاسخ : یو
اسب خالدار ___ پاسخ : ابرش
اندازه ___ پاسخ : سایز
باد گرم تابستان ___ پاسخ : بارح
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زادن
بیمار ___ پاسخ : ناخوش
بیماری ___ پاسخ : دا
پاداش خوبی ___ پاسخ : اجر
پافشاری کننده ___ پاسخ : سمج
پایان نامه ___ پاسخ : تز
پرنده زیبا ___ پاسخ : قو
پسوند محافظت ___ پاسخ : بان
پهلوان ___ پاسخ : یل
پول نقد ___ پاسخ : وجه
تلخ ___ پاسخ : مر
جام سقراطی ___ پاسخ : شوکران
چند ایل ___ پاسخ : ایلات
خواهش ها ___ پاسخ : امیال
در امان بودن ___ پاسخ : امنیت
دستگاه گیرنده امواج صوتی ___ پاسخ : رادیو
رمق ___ پاسخ : نا
زیرک ___ پاسخ : رند
ستاره دنباله دار ___ پاسخ : هالی
سحرآمیز ___ پاسخ : جادویی
سخت تر ___ پاسخ : اشد
سخن جویده جویده ___ پاسخ : من من
سخن منظوم ___ پاسخ : شعر
سرشوی گیاهی ___ پاسخ : سدر
سعی ___ پاسخ : جد
سم خورده ___ پاسخ : مسموم
شاگرد مدرسه ___ پاسخ : دانش آموز
شعله آتش ___ پاسخ : آلاو
شگفتا ___ پاسخ : عجبا
شهر آرزو ___ پاسخ : آمل
ظرف آزمایشگاهی ___ پاسخ : آرلن
غار نبوت ___ پاسخ : حرا
فرمان خودرو ___ پاسخ : رل
فصل بهار ___ پاسخ : ربیع
ماه کامل ___ پاسخ : بدر
ماهی فروش ___ پاسخ : سماک
مجموعه عکس ___ پاسخ : آلبوم
مذکر ___ پاسخ : نر
مرد خودپسند ___ پاسخ : اشم
مطلع و آگاه ___ پاسخ : باخبر
معاون هیتلر ___ پاسخ : هس
میل و هوس شدید ___ پاسخ : ویر
ناخدای ناو ___ پاسخ : ناوبر
نام پادشاه توران ___ پاسخ : افراسیاب
نام مردانه ___ پاسخ : بهزاد
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نفرین ___ پاسخ : لعن
نمایش حوادث گذشته در فیلم ___ پاسخ : فلاشبک
نوشت افزار ___ پاسخ : لوازم التحریر
نیاز ___ پاسخ : حاجت
کاخ موزه شمال تهران ___ پاسخ : سعدآباد
کانون دایره ___ پاسخ : مرکز
کشتی خشن ___ پاسخ : کج
کفش چهارپایان ___ پاسخ : سم
یار ماسه ___ پاسخ : شن
یگانه ___ پاسخ : احد

جواب مرحله 124 بازی جدولانه یک

اثر امیر عشیری ___ پاسخ : فرار به سوی هیچ
اثر رجبعلی اعتمادی ___ پاسخ : چهل درجه زیر شب
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : یک چیز خاکستری
اثر مرتضی مشوق کاظمی ___ پاسخ : یادگار یک شب
اجاق سربسته ___ پاسخ : فر
از محله های تهران ___ پاسخ : دربند
از ورزش های گروهی ___ پاسخ : هاکی
از کشور میزبان اخراج کردن ___ پاسخ : دیپورت
بالشتک نان پزی ___ پاسخ : ناوند
بخشی از اوستا ___ پاسخ : گات
بدنام ___ پاسخ : رسوا
بزرگان دربار ___ پاسخ : ارداف
به یک جهت ___ پاسخ : یک سو
بهشت جاوید ___ پاسخ : عدن
بهشت شداد ___ پاسخ : ارم
پرنده خوشبختی ___ پاسخ : هما
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
جعبه درون میز ___ پاسخ : کشو
چله کمان ___ پاسخ : زه
حرکت کردن باد ___ پاسخ : وزش
خباز ___ پاسخ : نانوا
درخت آزاده ___ پاسخ : سرو
دندان پیشین ___ پاسخ : یشک
رسانا ___ پاسخ : هادی
زنبور کوچک ___ پاسخ : زنبورک
سیاره مشتری ___ پاسخ : برجیس
سیلی ___ پاسخ : تس
شقایق ___ پاسخ : آلاله
شهر سمنان ___ پاسخ : شاهرود
شی ___ پاسخ : چیز
صدای ترساندن ___ پاسخ : پخ
صرف نظر کردن و گذشتن ___ پاسخ : کوتاه آمدن
طالب علم ___ پاسخ : دانشجو
طبل و دهل ___ پاسخ : دبداب
فشار از طرفی به طرفی دیگر ___ پاسخ : هل
فصل برداشت ___ پاسخ : درو
فیلمی از ویکتور فلمینگ ___ پاسخ : ژاندارک
گریزگاه ___ پاسخ : مفر
ماده سفید کاری ساختمان ___ پاسخ : گچ
مرد خودپسند ___ پاسخ : اشم
مرده ___ پاسخ : میت
مرکز دنیای اسلام ___ پاسخ : مکه
مسیحی ___ پاسخ : ترسا
می دهند و رسوا می کنند ___ پاسخ : لو
نشان تجاری ___ پاسخ : انگ
نور اندک ___ پاسخ : سو
نوعی اسباب بازی ___ پاسخ : لگو
نوعی اسلحه ___ پاسخ : یوزی
نوعی دیسک فشرده ___ پاسخ : دی وی دی
وسط ___ پاسخ : میان
وسیله آشپز و نجار ___ پاسخ : رنده
کاسب ___ پاسخ : بازاری
کالبد ___ پاسخ : جسد
کشور آسیایی ___ پاسخ : لائوس

جواب مرحله 125 بازی جدولانه یک

آسمان ___ پاسخ : سپهر
اتفاقی و شانسکی ___ پاسخ : الابختکی
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : چشم شیشه ای
اثر غلامحسین ساعدی ___ پاسخ : آشفته حالان بیداربخت
اثر هوشینگ گلشیری ___ پاسخ : جبهه خانه
از زبان های ایرانی شرقی ___ پاسخ : پشتو
اندوختن مال ___ پاسخ : خزن
اهل هند ___ پاسخ : هندو
با ___ پاسخ : آش
بنیادها ___ پاسخ : مبانی
بی عرضه و چلمن ___ پاسخ : ببو
پافشاری ___ پاسخ : ابرام
پایتخت هلند ___ پاسخ : آمستردام
پس غذا ___ پاسخ : دسر
پوست کن ___ پاسخ : سلاخ
تدبیر و کیاست ___ پاسخ : مدیریت
تصدیق انگلیسی ___ پاسخ : یس
تصویر ___ پاسخ : عکس
تمرین بدنی ___ پاسخ : ورزش
جدایی زن و شوهر ___ پاسخ : متارکه
جعبه ___ پاسخ : باکس
چرک و ریم ___ پاسخ : درن
چین و شکن پارچه ___ پاسخ : چروک
حرف تردید ___ پاسخ : یا
حیوان مکار ___ پاسخ : روباه
خرس آسمانی ___ پاسخ : دب
خواهر پدر ___ پاسخ : عمه
دادرسی ___ پاسخ : محاکمه
راست نیست ___ پاسخ : چپ
راندن ___ پاسخ : سوق
زشت و مهیب ___ پاسخ : انر
سست و ضعیف ___ پاسخ : فاتر
سلاح انفجاری ___ پاسخ : بمب
شریر ___ پاسخ : بد
شهر عربستان ___ پاسخ : جده
صاحب ___ پاسخ : ذی
صف و دسته ___ پاسخ : رده
صنعتگر ___ پاسخ : آتشین پنجه
طول عمر ___ پاسخ : سن
قاتل درخت ___ پاسخ : تبر
قصد و اراده ___ پاسخ : هم
قصر ___ پاسخ : کاخ
قطار زیرزمینی ___ پاسخ : مترو
گیشه ___ پاسخ : باجه
مار عظیم الجثه ___ پاسخ : بوا
ماه پاییزی ___ پاسخ : آبان
مرکز کهکیلویه و بویراحمد ___ پاسخ : یاسوج
مساوی ___ پاسخ : یر
ناپاک ___ پاسخ : نجس
نام ترکی ___ پاسخ : آد
نزاکت ___ پاسخ : ادب
نوعی مربای غلیظ ___ پاسخ : مارمالاد
هوشمندی ___ پاسخ : ذکا
کنایه از آدم عبوس و ترش رو ___ پاسخ : آینه دق
کنایه از زوجه ___ پاسخ : ودیه
کنایه از ناشی و ناوارد ___ پاسخ : بی دست و پا
کنیاه از زوجه(اشتباه چاپی) ___ پاسخ : ودیه
یازده ___ پاسخ : ا ا

جواب مرحله 126 بازی جدولانه یک

آب فروش ___ پاسخ : سقا
آبزی نما ___ پاسخ : آکواریوم
آرام ___ پاسخ : آهسته
آن سوی سقف ___ پاسخ : بام
از پوشش بانوان ___ پاسخ : روسری
از تعجب به حرکت آمدن ___ پاسخ : یکه خوردن
از هم پاشیده ___ پاسخ : متلاشی
اسرار ___ پاسخ : رموز
انعکاس سوت(انعکاس صوت) ___ پاسخ : پژواک
اولین عدد ___ پاسخ : یک
بازداشتن ___ پاسخ : منع
بخش کردن کلمات ___ پاسخ : هجی
بخشش و هدیه ___ پاسخ : موهبت
بخشی از کمربند ___ پاسخ : سگک
بخیل و خسیس ___ پاسخ : مناع
بخیه درشت ___ پاسخ : کن
برف و دمه ___ پاسخ : بژ
بهره ___ پاسخ : سهم
بی حرکتی ___ پاسخ : سکون
پایتخت کامرون ___ پاسخ : یایونده
پرتو ___ پاسخ : اشعه
پزشک ___ پاسخ : دکتر
پسر بزرگ فریدون ___ پاسخ : تور
پشته خاکی ___ پاسخ : تل
پول ژاپن ___ پاسخ : ین
تابع و پیرو ___ پاسخ : تالی
تاریک و شاعرانه ___ پاسخ : سیه
تصدیق روسی ___ پاسخ : دا
توانایی ___ پاسخ : قدرت
جزیره ای در اروپا ___ پاسخ : کرس
حرف گزینش ___ پاسخ : یا
خراشیدگی ___ پاسخ : شخن
خوابیدن ___ پاسخ : آرامیدن
درخت انگور ___ پاسخ : مو
درخواست محترمانه ___ پاسخ : خواهش
دهان ___ پاسخ : کام
رجولیت ___ پاسخ : مردانگی
رشته کوهی در ایتالیا ___ پاسخ : اپنین
رود آرام ___ پاسخ : دن
زبان رسمی کشور سوریه ___ پاسخ : عربی
سبیل ___ پاسخ : بروت
ستاره بارسلونا ___ پاسخ : مسی
سخن گفتن ___ پاسخ : تکلم
سهل انگاری ___ پاسخ : تهاون
سیاره زهره ___ پاسخ : ناهید
شکاف ___ پاسخ : چاک
ضمیر خارجی ___ پاسخ : یو
طایفه ___ پاسخ : فامیل
عدد ماه ___ پاسخ : سی
فرآیند انجام کار ___ پاسخ : روند
قبل از ورزش ___ پاسخ : نرمش
قطب شناس بزرگ انگلیسی ___ پاسخ : رابرت اسکات
قوز شتر ___ پاسخ : کوهان
گاومیش تبتی ___ پاسخ : یاک
محل نگهداری اشیاء تاریخی ___ پاسخ : موزه
محل و مکان ___ پاسخ : جا
مرغ انگلیسی ___ پاسخ : هن
مشقت ___ پاسخ : رنج
مقیاس قدیمی طول ___ پاسخ : پا
موسم سرما ___ پاسخ : شتا
نخستین فضانورد امریکایی ___ پاسخ : آلن شپارد
نوعی از رفتن اسب ___ پاسخ : تاخت
نویسنده دون کیشوت ___ پاسخ : سروانتس
نیرومند ___ پاسخ : قوی
واحد شمارش صابون ___ پاسخ : قالب
وجود ___ پاسخ : هستی
ویراستار ___ پاسخ : ادیتور
کشوری کوچک در اروپا ___ پاسخ : سان مارینو
کوچک ___ پاسخ : که
کوشش ___ پاسخ : اهتمام
کوشش بسیار ___ پاسخ : تجاهد

جواب مرحله 127 بازی جدولانه یک

آرزوها ___ پاسخ : آمال
آموزگار ___ پاسخ : معلم
اثر سیامک گلشیری ___ پاسخ : ارشوت همینه
اثر سیمین دانشور ___ پاسخ : سو و شون
از چاشنی ها ___ پاسخ : رب
اسباب بازی ___ پاسخ : بازیچه
استارت قدیمی ___ پاسخ : هندل
بخش کردن ___ پاسخ : تقسیم
بد زبان ___ پاسخ : هتاک
بدی ___ پاسخ : شر
بزرگ و عظیم ___ پاسخ : کلان
بیماری سگی ___ پاسخ : هاری
پرچم ___ پاسخ : بیرق
پناهگاه ___ پاسخ : ماوا
پول ترکیه ___ پاسخ : لیر
تشکیلات صنفی ___ پاسخ : اتحادیه
توانایی انجام کاری ___ پاسخ : جربزه
جوابش هوی است ___ پاسخ : های
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
حق ناشناس ___ پاسخ : ناسپاس
خالص و برگزیده ___ پاسخ : لباب
خرس عربی ___ پاسخ : دب
خزنده گزنده ___ پاسخ : مار
دستور کار ___ پاسخ : برنامه
دین دار و متدین ___ پاسخ : مؤمن
رهبر ___ پاسخ : هادی
روان ___ پاسخ : روح
زبان دار بی زبان ___ پاسخ : لال
زینت ناخن ___ پاسخ : لاک
سه گانه معروف پیتر جکسون ___ پاسخ : ارباب حلقه ها
سکرتر ___ پاسخ : منشی
شرمنده ___ پاسخ : خجول
شیوه بیان یک مطلب ___ پاسخ : لحن
عالم محو و خیال ___ پاسخ : هپروت
علم ___ پاسخ : دانش
غارت و چپاول ___ پاسخ : تاراج
فاتح مقدونی ___ پاسخ : اسکندر
فیلم مایکل کورتیز ___ پاسخ : کازابلانکا
قد بلند ___ پاسخ : بلندبالا
قمر ___ پاسخ : ماه
قیمت ___ پاسخ : بها
گور ___ پاسخ : مقبره
مؤدب ___ پاسخ : با ادب
محکم کردن ___ پاسخ : شد
مربوط به شب ___ پاسخ : شبانه
مزه فلفلی ___ پاسخ : تند
منزلت ___ پاسخ : جاه
میوه مربایی ___ پاسخ : به
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نقش هنرپیشه ___ پاسخ : رل
همچنین ___ پاسخ : نیز
واحد تنیس ___ پاسخ : ست
وسیله نخ ریسی ___ پاسخ : دوک
کشور آفریقایی ___ پاسخ : مالاوی
کنایه از آدم ترسو ___ پاسخ : بچه ننه
کنایه از جنس نامرغوب ___ پاسخ : انداختنی
یار پت ___ پاسخ : مت

جواب مرحله 128 بازی جدولانه یک

آنکه چشمانی زیبا دارد ___ پاسخ : آهو چشم
اتاق قطار ___ پاسخ : واگن
اثر غلامحسین ساعدی ___ پاسخ : گور و گهواره
اثر محمد ایوبی ___ پاسخ : زیر چتر شیطان
از حالات ماده ___ پاسخ : جامد
اسم ترکی ___ پاسخ : آد
اشاره به نزدیک ___ پاسخ : این
پارچه ابریشمی ___ پاسخ : حریر
پرچم ___ پاسخ : لوا
پشت و پناه ___ پاسخ : تکیه گاه
پویا نمایی ___ پاسخ : انیمیشن
تابان ___ پاسخ : درخشان
تاخیر ___ پاسخ : درنگ
تراشیدن ___ پاسخ : حک
ترمیناتور ___ پاسخ : نابودگر
جاده قطار ___ پاسخ : ریل
جغرافیای سیاسی ___ پاسخ : ژئوپولیتیک
جلودار ___ پاسخ : یساول
چهره شطرنجی ___ پاسخ : رخ
حاشا کردن ___ پاسخ : انکار
حیوان باوفا ___ پاسخ : سگ
خطاب محترمانه ___ پاسخ : جناب
خو گرفتن ___ پاسخ : انس
خواب کودکانه ___ پاسخ : لالا
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
دیدار ___ پاسخ : لقا
دیوارش بلند است ___ پاسخ : حاشا
راست قامت ___ پاسخ : رشید
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
رستگاری ___ پاسخ : هدا
رود فرانسه ___ پاسخ : رن
زمین ترکی ___ پاسخ : یر
سرچشمه ___ پاسخ : منشأ
سرخوش و مست ___ پاسخ : ملنگ
سرزنش ___ پاسخ : طعنه
شام ___ پاسخ : عشا
شهر آلمان ___ پاسخ : کلن
طریق ___ پاسخ : راه
ظرفیت انجام کار ___ پاسخ : پتانسیل
عود ___ پاسخ : ند
قلمه گیاه ___ پاسخ : نشا
گمان بردن ___ پاسخ : ظن
گونه ___ پاسخ : لپ
ماه سرد ___ پاسخ : دی
محروم و بی نصیب ___ پاسخ : فاقد
محل عبور ___ پاسخ : ممر
مخفی ___ پاسخ : نادیده
مساوی ___ پاسخ : یر
مسیر حرکت چهارپایان ___ پاسخ : مالرو
موهای پلک چشم ___ پاسخ : مژگان
نطفه ___ پاسخ : تخم
نه بی ادبانه ___ پاسخ : نچ
نوعی پارچه ظریف و گران بها ___ پاسخ : ترمه
نوعی گهواره ___ پاسخ : ننو
نیکوکار ___ پاسخ : خیر
هر چیز آویخته و معلق ___ پاسخ : آونگ
وا رفته ___ پاسخ : شل
ورزش جسم و ذهن ___ پاسخ : یوگا
کلمه ___ پاسخ : واژه
یادبود ___ پاسخ : یادگار
یکی پس از دیگری ___ پاسخ : یکایک

جواب مرحله 129 بازی جدولانه یک

آشوب و ازدهام ___ پاسخ : جنجال
اداره بهداشت ___ پاسخ : بهداری
از فروع دین ___ پاسخ : حج
اسناد ___ پاسخ : مدارک
اقامت کردن ___ پاسخ : سکونت
امیدوار ___ پاسخ : مرجو
برانگیخته شدن ___ پاسخ : هیجان
برگه کاغذ ___ پاسخ : ورق
بنای باستانی شهر رم ___ پاسخ : کولوسیوم
پای افزار ___ پاسخ : لکا
پسندیده ___ پاسخ : نکو
پهنی و فراخی ___ پاسخ : وسعت
پول موجود ___ پاسخ : نقد
تر و آب دیده ___ پاسخ : خیس
جادوگر ___ پاسخ : ساحر
حقه ___ پاسخ : کلک
حیله ___ پاسخ : نارو
خط کش مهندسی ___ پاسخ : تی
خوب نیست ___ پاسخ : بد
دادخواهی ___ پاسخ : تظلم
داوری بین دو یا چند تن ___ پاسخ : حکمیت
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دودمان ___ پاسخ : آل
دور دهان ___ پاسخ : نس
دوزخ ___ پاسخ : جحیم
دوست ___ پاسخ : یار
زنده ___ پاسخ : حی
ستارگان ___ پاسخ : انجم
سر و سامان ___ پاسخ : نوا
شخط ___ پاسخ : کس
صنم ___ پاسخ : بت
ضمیر بیگانه ___ پاسخ : یو
ضمیر جمع ___ پاسخ : ما
طلایی ___ پاسخ : زرین
علم الگوگیری از طبیعت ___ پاسخ : بیونیک
عمومی تر ___ پاسخ : اعم
فاصله دارد ___ پاسخ : دور
قابل مشاهده ___ پاسخ : مرئی
قدم یک پا ___ پاسخ : لی
گمان بردن ___ پاسخ : ظن
لوده و مسخره ___ پاسخ : دلقک
لیز و چسبنده ___ پاسخ : لزج
مجلس شیوخ ___ پاسخ : سنا
مرغ سخن گو ___ پاسخ : مینا
مشقت ___ پاسخ : رنج
منسوب ___ پاسخ : وابسته
موسیقی شناسی ___ پاسخ : موزیکولوژی
میانگین ___ پاسخ : معدل
نادانی ___ پاسخ : جهل
ناشایست ___ پاسخ : ناخلف
نام پسر فریدون ___ پاسخ : ایرج
نداف ___ پاسخ : لحاف دوز
نزدیکی ___ پاسخ : قربت
نژاد ایرانی ___ پاسخ : آریا
نور دهنده ___ پاسخ : نیر
نوعی آش و گندم و جو ___ پاسخ : دانک
نیازمند و تهیدست ___ پاسخ : حاجتمند
همراه کوپال ___ پاسخ : یال
همسایگی ___ پاسخ : جوار
هوس آبستن ___ پاسخ : ویار
واحد سطح ___ پاسخ : آر
ویتامین جدول ___ پاسخ : کا
کارکنان ___ پاسخ : عوامل
کشور چکمه ای ___ پاسخ : ایتالیا
یک صدم متر ___ پاسخ : سانت

جواب مرحله 130 بازی جدولانه یک

اثر جامی ___ پاسخ : بهارستان
اثر جان استاین بک ___ پاسخ : موش ها و آدم ها
اثر مرتضی مشفق کاظمی ___ پاسخ : روزگار و اندیشه ها
از استان ها ___ پاسخ : یزد
از اعضای کله پاچه ___ پاسخ : بناگوش
از حبوبات ___ پاسخ : عدس
اسکلت اصلی اتومبیل ___ پاسخ : شاسی
اشاره به دور ___ پاسخ : آن
اندرون ___ پاسخ : توی
با ___ پاسخ : آش
باغ انگور ___ پاسخ : تاکستان
بخل و خست ___ پاسخ : شح
بدگویی کردن ___ پاسخ : هجا
برادر ___ پاسخ : اخ
به نفع او ___ پاسخ : له
بیماری ___ پاسخ : دا
پخش و پلا ___ پاسخ : ولو
تکرار حرف خوردنی ___ پاسخ : ن ن
جواب مثبت ___ پاسخ : آره
جواب منفی ___ پاسخ : نه
خالی ___ پاسخ : تهی
خوراکی مخصوص کودک شیرخوار ___ پاسخ : حریره
دارو ___ پاسخ : دوا
دم بریده ___ پاسخ : ابتر
رایزن ___ پاسخ : مشاور
رود مرزی ___ پاسخ : تجن
روش و طریقه ___ پاسخ : شگرد
زایمان با جراحی ___ پاسخ : سزارین
زیان ___ پاسخ : ضرر
سال ___ پاسخ : سنه
سبزی تلخ و معطر ___ پاسخ : شنبلیله
سلطان بیابان ___ پاسخ : شتر
شاه ادبی ___ پاسخ : شه
شعبده بازی ___ پاسخ : تردستی
شماره ___ پاسخ : عدد
شهر قزوین ___ پاسخ : الوند
ظرف سوراخ دار ___ پاسخ : آبکش
عدد منفی ___ پاسخ : نه
عظمت و شکوه ___ پاسخ : دبدبه
علامت جمع فارسی ___ پاسخ : ها
فوتبال امریکایی ___ پاسخ : رگبی (راگبی)
فیلمی از مارتین اسکورسیزی ___ پاسخ : آخرین وسوسه مسیح
قسم ___ پاسخ : سوگند
گرداگرد دهان ___ پاسخ : نس
گلی سفید رنگ ___ پاسخ : نرگس
لقب رستم ___ پاسخ : تهمتن
مترسک ___ پاسخ : هراسه
مجلل و گران قیمت خودمانی ___ پاسخ : آنچنانی
محرمانه ___ پاسخ : سکرت
منزلت ___ پاسخ : جاه
نامراد ___ پاسخ : ناکام
نجات یافتن ___ پاسخ : رستن
نظرات ___ پاسخ : آرا
همسر مرد ___ پاسخ : زن
واحد پول مشترک اروپا ___ پاسخ : یورو
کافی ___ پاسخ : بس
کشتی جنگلی ___ پاسخ : ناو
کفیل ___ پاسخ : ضامن

جواب مرحله 131 بازی جدولانه یک

آبشویه ___ پاسخ : سیفون
آواز بلند ___ پاسخ : فریاد
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : رابعه
از استان ها ___ پاسخ : سمنان
از حروف یونانی ___ پاسخ : دلتا
استاد نوازندگان خسروپرویز ___ پاسخ : باربد
اسم ___ پاسخ : نام
باب روز ___ پاسخ : مد
باغ و بوستان ___ پاسخ : فردوس
بر جوانان عیب نیست ___ پاسخ : آرزو
بلدرچین ___ پاسخ : سمانه
پایان نامه ___ پاسخ : تز
پایتخت ایتالیا ___ پاسخ : رم
پایتخت نیجر ___ پاسخ : نیامی
پوست و پوشش ___ پاسخ : قشر
پوشیدگی ___ پاسخ : ابهام
پیشوا ___ پاسخ : رهبر
تازه ساخته شده ___ پاسخ : نو ساز
ترکیب چند فلز ___ پاسخ : آلیاژ
تظاهر ___ پاسخ : ریا
تمام یک چیز ___ پاسخ : دربست
جشن ملی ایرانیان ___ پاسخ : نوروز
جنین ___ پاسخ : رویان
جهت و طرف ___ پاسخ : ور
چانه ___ پاسخ : زنخ
چرک و عفونت ___ پاسخ : ریم
حق افراد به یکدیگر ___ پاسخ : حق الناس
دور بازی ___ پاسخ : راند
دیده ها ___ پاسخ : ابصار
دینداری ___ پاسخ : دیانت
سوغات قم ___ پاسخ : سوهان
شتر تندرو ___ پاسخ : هیون
شریک غم ___ پاسخ : همدرد
شعر می گوید ___ پاسخ : شاعر
شمیم ___ پاسخ : بو
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : مهاباد
طریقه ___ پاسخ : روند
عامل وراثت ___ پاسخ : ژن
عقایدش بسیار تغییر می کند ___ پاسخ : دمدمی
عمیق ___ پاسخ : ژرف
فیلمی از وودی آلن ___ پاسخ : نفرین عقرب یشمی
فیلمی با بازی احمد نجفی ___ پاسخ : پناهنده
قلب ___ پاسخ : فؤاد
گفتگوی دوستانه ___ پاسخ : گپ
گوسفند جنگلی ___ پاسخ : راک
لبه تیغ ___ پاسخ : یلمان
لجوج ___ پاسخ : یک دنده
مادر خودمان ___ پاسخ : مامان
مایه آبادانی ___ پاسخ : آب
مروارید ___ پاسخ : در
مفتش ___ پاسخ : بازرس
منسوب به امور صنعتی ___ پاسخ : فنی
نافرمانی ___ پاسخ : عصیان
ناقص و کوتاه ___ پاسخ : نارسا
ویژگی ها ___ پاسخ : خصایص
کشور فلاسفه ___ پاسخ : یونان
کشیده شده و ادامه دار ___ پاسخ : ممتد
کم بها ___ پاسخ : ارزان

جواب مرحله 132 بازی جدولانه یک

آب بسته ___ پاسخ : یخ
آدم کشی ___ پاسخ : قتل
آرام و ثبات ___ پاسخ : قرار
از اقوام درجه اول ___ پاسخ : برادر
از شیرینی های سنتی تبریز ___ پاسخ : آریس
اسرار ___ پاسخ : رموز
افراد یک خانواده ___ پاسخ : خانوار
انصاف ___ پاسخ : عدل
با ناز راه رفتن ___ پاسخ : خرامان
باستانی ___ پاسخ : قدیمی
بالای زانو ___ پاسخ : ران
برادر مادر ___ پاسخ : دایی
بستر ___ پاسخ : جا
بسیار تند و تیز ___ پاسخ : برق آسا
بشقاب بزرگ ___ پاسخ : دیس
بیرق ___ پاسخ : لوا
پارچه معیوب ___ پاسخ : زده
پرنده آش سردکن ___ پاسخ : سار
پنبه زن ___ پاسخ : نداف
تابه نان پزی ___ پاسخ : ساج
ترک کردن ___ پاسخ : متارکه
تصدیق روسی ___ پاسخ : دا
ثروتمند ___ پاسخ : مال دار
جانشین ___ پاسخ : نائب
جمع موهبت ___ پاسخ : مواهب
چای تلخ و لب گز ___ پاسخ : دبش
چله کمان ___ پاسخ : زه
چه کسی ___ پاسخ : کی
چکیدن آب ___ پاسخ : رش
حرف خوردنی ___ پاسخ : نون
حلال و جایز ___ پاسخ : روا
خویشاوندی ___ پاسخ : قرابت
درخت انگور ___ پاسخ : تاک
دست چپ ___ پاسخ : یسار
دشمن و بدخواه ___ پاسخ : عدو
دعای زیر لب ___ پاسخ : ورد
راز ___ پاسخ : سر
زنان عرب ___ پاسخ : نسا
زه کمان ___ پاسخ : وتر
زینت ناخن ___ پاسخ : لاک
ساز فنلاندی از نوع سنتور ___ پاسخ : هارپو
سالم ___ پاسخ : درست
سبزی ها و میوه های خوردنی ___ پاسخ : تره بار
سطح و رویه ___ پاسخ : رو
شایسته ___ پاسخ : سزاوار
شیدا ___ پاسخ : عاشق
طلا ___ پاسخ : زر
عدد روستا ___ پاسخ : ده
عظمت ___ پاسخ : فر
عقب ___ پاسخ : ورا
عمل بریدن ___ پاسخ : برش
عیب و ننگ ___ پاسخ : عار
غذای پر روغن ___ پاسخ : چرب
فلز سرخ رنگ ___ پاسخ : مس
قالی ___ پاسخ : فرش
قالی نازک شبیه پلاس ___ پاسخ : جاجیم
گشایش در کار ___ پاسخ : فرج
گیاه خورشتی ___ پاسخ : کرفس
ماه ___ پاسخ : قمر
ماه سرد ___ پاسخ : دی
مردانگی ___ پاسخ : مروت
مروارید ___ پاسخ : در
مزه غذا ___ پاسخ : طعم
مفتش ___ پاسخ : بازرس
مقابل باطل ___ پاسخ : حق
ملاح ___ پاسخ : جاشو
میوه ریز بهاری ___ پاسخ : توت
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نت میانی ___ پاسخ : لا
نخ تابیده ___ پاسخ : ریس
نهر بزرگ ___ پاسخ : رودخانه
نوشتن ___ پاسخ : ثبت
همراه شلوار ___ پاسخ : کت
واحد اندازه گیری پارچه ___ پاسخ : قواره
وسیله ای در آشپزخانه ___ پاسخ : رنده
وسیله مسافرتی ___ پاسخ : ساک
کابوس کدبانوی خانه ___ پاسخ : هوو
کشتی جنگی ___ پاسخ : ناو
کفش قدیمی ___ پاسخ : ارسی
کنایه از حیوان بی آزار ___ پاسخ : زبان بسته
کنایه از فرومایه ___ پاسخ : بی سروپا
یگانه و یکتا ___ پاسخ : واحد

جواب مرحله 133 بازی جدولانه یک

آزمایش لباس ___ پاسخ : پرو
آزمون ___ پاسخ : تست
اتاق غذاخوری ___ پاسخ : سفره خانه
اثر جلال آل احمد ___ پاسخ : زن زیادی
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : مازیار
از استان ها ___ پاسخ : اراک
از اصل ___ پاسخ : اساسا
از توابع مثلثاتی ___ پاسخ : تانژانت
اشاره به نزدیک ___ پاسخ : این
انبار غله ___ پاسخ : سیلو
اکسید کلسیم ___ پاسخ : آهک
بازیگر فیلم کافه ستاره ___ پاسخ : افسانه بایگان
باطل کردن قرارداد ___ پاسخ : فسخ
به راحتی قابل خواندن است ___ پاسخ : خوانا
جغد ___ پاسخ : بوف
جمع مثبت ___ پاسخ : بله
چراگاه ایلات و عشایر ___ پاسخ : یورت
خرد و کوچک ___ پاسخ : ریز
خواهش نفس ___ پاسخ : هوس
خویشاوندان و نزدیکان ___ پاسخ : عشیره
دالان ___ پاسخ : دهلیز
دام ___ پاسخ : تله
در حال گذراندن تخصص پزشکی ___ پاسخ : رزیدنت
دود حاصل از احتراق سوخت در ماشین ___ پاسخ : اگزوز
دوستی ___ پاسخ : مودت
ربا خوار ___ پاسخ : نزول خور
رد پا ___ پاسخ : ایز
زبان رسمی افغانستان ___ پاسخ : دری
زدنی بهانه جو ___ پاسخ : نق
سرخ رگ بطن چپ قلب ___ پاسخ : آئورت
سروری و سلطه ___ پاسخ : هژمون
سنگ آسیا ___ پاسخ : آسه
سوار مرکب شدن ___ پاسخ : رکب
شهر آلمان ___ پاسخ : کلن
شی ___ پاسخ : چیز
ضمیمه ___ پاسخ : پیوست
طرف ___ پاسخ : ور
علامت جمع فارسی ___ پاسخ : ها
عکس العمل ___ پاسخ : واکنش
فیلمی با بازی آناهیتا همتی ___ پاسخ : پارک وی
قتل سیاسی ___ پاسخ : ترور
قدر زر زرگر شناسدقدر گوهر ___ پاسخ : گوهری
گذراندن واحد تحصیلی ___ پاسخ : پاس
گشوده ___ پاسخ : باز
گناه ___ پاسخ : زیف
گوی ورزشی و جنگی ___ پاسخ : توپ
مدت زمان معین ___ پاسخ : دوره
مرده ___ پاسخ : میت
مسئول امور شهری ___ پاسخ : شهرداری
میان ___ پاسخ : لا
نار ___ پاسخ : آتش
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نوعی خورش ایرانی ___ پاسخ : قرمه سبزی
نیمه خالی لیوان را می بیند ___ پاسخ : منفی باف
هرج و مرج و بی نظمی ___ پاسخ : آنارشی
هرگز نه ___ پاسخ : لن
کشور افریقایی ___ پاسخ : لسوتو
کلمه پرسشی ___ پاسخ : چرا

جواب مرحله 134 بازی جدولانه یک

آب دیده ___ پاسخ : اشک
آفریده شده ___ پاسخ : مخلوق
اتحادیه فوتبال اروپا ___ پاسخ : یوفا
از بت های جاهلیت ___ پاسخ : هبل
از سنگ های قیمتی ___ پاسخ : یاقوت
از مرکبات ___ پاسخ : نارنج
از نیروهای سه گانه ___ پاسخ : هوایی
از کوتاه کردنی ها ___ پاسخ : ناخن
استان غربی ___ پاسخ : کردستان
اغتشاش و ناآرامی ___ پاسخ : تنش
برادر من ___ پاسخ : اخی
بز نر ___ پاسخ : تکه
بزرگ ترین غده بدن ___ پاسخ : کبد
بی اختیار و بی اراده ___ پاسخ : بی خود
پادشاه ___ پاسخ : کیا
پشم شتر ___ پاسخ : وبر
پیغامبر ___ پاسخ : نبی
تلفن همراه شرکت اپل ___ پاسخ : آیفون
تمام مدت شبانه روز ___ پاسخ : بیست و چهار ساعته
تندرستی ___ پاسخ : عافیت
تو سری زن میخ ___ پاسخ : چکش
جای خطرناک ___ پاسخ : نا امن
جشن و شادی ___ پاسخ : طوی
جهش ___ پاسخ : خیز
حرف همراهی ___ پاسخ : با
خداشناس ___ پاسخ : ربانی
دانسته ها ___ پاسخ : معلومات
دست یافتن ___ پاسخ : توفیق
ذهن و حافظه ___ پاسخ : خاطر
روشن ___ پاسخ : نیر
زیبا و ظریف ___ پاسخ : نازنین
سایبان ___ پاسخ : سایه پوش
ستارگان ___ پاسخ : کواکب
سست و تنبل ___ پاسخ : لس
سلاح کاشتنی ___ پاسخ : مین
سنت ___ پاسخ : رسم
شاد شد ___ پاسخ : هشاشه
شامه نواز ___ پاسخ : بو
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : کاشمر
شیرینی تولد ___ پاسخ : کیک
فلز مادر ___ پاسخ : آهن
فوتبالیست برزیلی ___ پاسخ : کاکا
فیلمی با بازی الهام حمیدی ___ پاسخ : راه بهشت
فیلمی با بازی ایرج طهماسب ___ پاسخ : زیر بام های شهر
لانه پرندگان ___ پاسخ : آشیان
مسخره و بی آبرو کردن ___ پاسخ : هو کردن
میمون انسان نما ___ پاسخ : شمپانزه
نوعی برادر و خواهر ___ پاسخ : ناتنی
نیم تنه گرم ___ پاسخ : اورکت
ورود و خروج غیرقانونی کالا ___ پاسخ : قاچاق
وسیله سوراخ کردن ___ پاسخ : مته
کشاورز ___ پاسخ : دهقان
کنایه از رفتار نسنجیده ___ پاسخ : بچه بازی

جواب مرحله 135 بازی جدولانه یک

آش ___ پاسخ : با
آهنگی از شهرام ناظری ___ پاسخ : ای برادر
از پوشش بانوان ___ پاسخ : روسری
از حروف الفبا ___ پاسخ : سین
از رنگ های اصلی ___ پاسخ : آبی
از شاخه های علم ریاضی ___ پاسخ : انتگرال
از شهرهای هرمزگان ___ پاسخ : بندرلنگه
از شهرهای همدان ___ پاسخ : فامنین
از شهرهای کرمانشاه ___ پاسخ : نوسود
از ضمایر ملکی ___ پاسخ : مان
الهه زیبایی یونان باستان ___ پاسخ : ونوس
بازیگر فیلم تغییر چهره ___ پاسخ : نیکلاس کیج
بازیگر مرد فیلم دوردست ___ پاسخ : کوروش تهامی
باقی جان ___ پاسخ : نا
بانگ و صدا ___ پاسخ : آوا
بدون ناهمواری ___ پاسخ : صاف
برادر پدر ___ پاسخ : عم
بندگی ___ پاسخ : یوغ
پاداش ___ پاسخ : جزا
پای افزار ___ پاسخ : لکا
پرسش از مکان ___ پاسخ : کجا
پرنده قطبی ___ پاسخ : پنگوئن
پسوند حاصل مصدر ___ پاسخ : گی
پشته ___ پاسخ : تل
پیچ و تاب زلف ___ پاسخ : شکنج
پیوستن ___ پاسخ : وصلت
تندرستی ___ پاسخ : صحت
جاده کوتاه ___ پاسخ : ره
جانور درنده ___ پاسخ : دد
چرک و عفونت ___ پاسخ : ریم
خرید و فروش ___ پاسخ : بیع
دارا ___ پاسخ : سازش
دارای یک جهت ___ پاسخ : همسو
دارو ___ پاسخ : دوا
در پس چیزی ___ پاسخ : ماورا
درازا زندگی ___ پاسخ : عمر
درون ___ پاسخ : تو
دسته و گروه ___ پاسخ : اکیپ
دو رویی ___ پاسخ : ریا
دین ___ پاسخ : شریعت
رانده شده ___ پاسخ : منزجر
رخنه ___ پاسخ : شکاف
رسته ___ پاسخ : صف
رسوب قنات ___ پاسخ : لای
رعد و برق ___ پاسخ : تندر
روانه ___ پاسخ : گسیل
ریختن آب ___ پاسخ : صب
ستایش ___ پاسخ : حمد
سرپیچی کردن ___ پاسخ : تمرد
سرزمین ___ پاسخ : وادی
سرما ___ پاسخ : زم
سرور و بزرگ ___ پاسخ : آقا
سطل بی دسته ___ پاسخ : یوکان
سقف فرو ریخته ___ پاسخ : آوار
طویله ___ پاسخ : آغل
عضو راهرو ___ پاسخ : پا
غذای ساده ___ پاسخ : آش
فیلم ده نمکی ___ پاسخ : رسوایی
فیلمی با بازی جعفر دهقان ___ پاسخ : سیب و سلما
لقب امپراطوران آلمان ___ پاسخ : رایش
لنگه بار ___ پاسخ : تا
ماه سرد ___ پاسخ : دی
مذمت به شعر ___ پاسخ : هجو
مرغزار ___ پاسخ : راغ
مزه فلفل ___ پاسخ : تند
مهتابی ___ پاسخ : تراس
موی بلند سر ___ پاسخ : گیسو
میان تهی ___ پاسخ : مجوف
نزدیکی ___ پاسخ : قرب
نفس خسته ___ پاسخ : هن
نومید ___ پاسخ : مایوس
نی تو خالی ___ پاسخ : نال
همسایه ___ پاسخ : جار
همسر خروس ___ پاسخ : مرغ
همه و همگی ___ پاسخ : کل
واحد پتانسیل ___ پاسخ : ولت
واحد شمارش احشام ___ پاسخ : راس
کارگردان فیلم برش های کوتاه ___ پاسخ : رابرت التمن
کروکودیل ___ پاسخ : تمساح

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 351 تا 400 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 136 بازی جدولانه یک

آشکار ___ پاسخ : هویدا
آقای فرنگی ___ پاسخ : مستر
از شهرهای مهم برزیل ___ پاسخ : بلاهوریزونته
از کشورهای همسایه ___ پاسخ : پاکستان
اسب چاپار ___ پاسخ : یام
انبار کشتی ___ پاسخ : خن
باربر ___ پاسخ : حمال
بازیگر فیلم آدم برفی ___ پاسخ : اکبر عبدی
برهنه و ساده ___ پاسخ : پتی
بی سواد ___ پاسخ : امی
پایتخت بارابادوس ___ پاسخ : بریجتاون
پایدار و استوار ___ پاسخ : قائم
پرنده آبزی ___ پاسخ : قو
تز ___ پاسخ : پایان نامه
توانستن است ___ پاسخ : خواستن
تکرار حرف ___ پاسخ : ن ن
جام شراب ___ پاسخ : ساغر
حیله گر ___ پاسخ : دغل
خالص و بی غش ___ پاسخ : سارا
خرید و فروش کردن ___ پاسخ : مبایعه
خوش قد و قامت ___ پاسخ : رعنا
دانشمندان ___ پاسخ : علما
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
درهم شدن ___ پاسخ : تداخل
دیوار بلند و محکم ___ پاسخ : ترا
رهبر کاتولیک ها ___ پاسخ : پاپ
رود آرام ___ پاسخ : دن
روستا ___ پاسخ : آبادی
روش و قاعده ___ پاسخ : هنجار
زنگ بزرگ ___ پاسخ : درای
سازمان ___ پاسخ : موسسه
سخن بیهوده ___ پاسخ : یاوه
سرزمین بلقیس ___ پاسخ : سبا
شما فرانسوی ___ پاسخ : وو
شیوع بیماری مسری ___ پاسخ : اپیدمی
صف و رده ___ پاسخ : رج
طعنه زننده ___ پاسخ : طاعن
ظاهر ساختمان ___ پاسخ : نما
عام تر ___ پاسخ : اعم
عدل ___ پاسخ : داد
فرزند ذکور ___ پاسخ : پسر
فلز چهره ___ پاسخ : روی
فلزی نقره ای رنگ ___ پاسخ : نیکل
قوم پرستی افراطی ___ پاسخ : شووینیسم
گناهکار ___ پاسخ : خاطی
لخت و برهنه ___ پاسخ : رت
مقام و منزلت ___ پاسخ : جاه
من و تو ___ پاسخ : ما
مکتب هنری مبتنی بر عواطف ___ پاسخ : اکسپرسیونیسم
میان ___ پاسخ : وسط
نان ریز کرده در آبگوشت ___ پاسخ : تریت
نوعی آش رقیق ___ پاسخ : سوپ
کشور آسیایی ___ پاسخ : سریلانکا
کشور آسیایی ___ پاسخ : لبنان
کم وزن ___ پاسخ : سبک
یازده ___ پاسخ : ا ا
یکتا و بی همتا ___ پاسخ : فرید

جواب مرحله 137 بازی جدولانه یک

آب عرب ___ پاسخ : ما
آسان تر ___ پاسخ : اسهل
آگاه شده ___ پاسخ : منتبه (متنبه)
اثر امیر حسن چهل تن ___ پاسخ : تالار آینه
اثر سیامک گلشیری ___ پاسخ : نفرین شدگان
اسب سرکش ___ پاسخ : توسن
افسرده ___ پاسخ : پکر
انداختن ___ پاسخ : پرتاب
انزوا ___ پاسخ : خلوت
بخت آزمایی ___ پاسخ : لاتاری
بریدن شاخه های زائد ___ پاسخ : هرس
بیرق ___ پاسخ : لوا
پاره آتش ___ پاسخ : اخگر
پایتخت آلبانی ___ پاسخ : تیرانا
پایتخت تبت ___ پاسخ : لهاسا
پایتخت لتونی ___ پاسخ : ریگا
پرنده زیبا ___ پاسخ : طاووس
پرهیزگار ___ پاسخ : تقی
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
پی در پی ___ پاسخ : مسلسل
تمرین ___ پاسخ : ممارست
تکرار حرف خوردنی ___ پاسخ : ن ن
حرف تردید ___ پاسخ : یا
حرف ندا ___ پاسخ : یا
حوزه و چهارچوب ___ پاسخ : حیطه
خاموش کردن ___ پاسخ : اطفا
خطاب محترمانه مردان ___ پاسخ : آقا
خواب خوش ___ پاسخ : رؤیا
دادگری ___ پاسخ : عدالت
درازا ___ پاسخ : طول
درنگ کردن ___ پاسخ : مکث
دنبال خرید جنس ارزان ___ پاسخ : بزخر
دیوار دور شهر ___ پاسخ : شهربند
زشت و مهیب ___ پاسخ : انر
زیبا و فریبنده ___ پاسخ : فریبا
سخنی از روی طعنه ___ پاسخ : متلک
سربلندی ___ پاسخ : عزت
شتاب داده ___ پاسخ : تسریع
شهر کانادا ___ پاسخ : تورنتو
صحنه نمایش ___ پاسخ : سن
صف و دسته ___ پاسخ : رده
عدد تنفسی ___ پاسخ : شش
فناپذیر و مردنی ___ پاسخ : رفتنی
فیلمی با بازی اکبر عبدی ___ پاسخ : تارزن و تارزان
قوم و خویش ___ پاسخ : کس و کار
گذگاه میان کوه ___ پاسخ : تونل
گشوده ___ پاسخ : وا
لباس ___ پاسخ : رخت
ماترک ___ پاسخ : ارثیه
مارکی بر ساعت ___ پاسخ : رادو
مال مردم را به تاراج می برد ___ پاسخ : غارتگر
مسافر سرزمین عجایب ___ پاسخ : آلیس
مساوی ___ پاسخ : یر
ناآگاه و بی خبر ___ پاسخ : ناغافل
نشانه ___ پاسخ : هدف
نظرات انتخاباتی ___ پاسخ : آرا
نیاکان ___ پاسخ : آل
همان یقه است ___ پاسخ : یخه
هیئتی برای مشورت ___ پاسخ : شورا
کشور آفریقایی ___ پاسخ : چاد
کلمه درد ___ پاسخ : آه

جواب مرحله 138 بازی جدولانه یک

اتمسفر ___ پاسخ : هواکره
اثری از بزرگ علوی ___ پاسخ : سالاری ها
از اجزای ویدیو ___ پاسخ : هد
از حروف مقطعه قرآن ___ پاسخ : یم
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : راور
اسب پهن پشت ___ پاسخ : ادک
اسب چاپار ___ پاسخ : یام
اندوه ___ پاسخ : غم
باب ___ پاسخ : در
بالاپوش ___ پاسخ : ردا
باوفای حیوانات ___ پاسخ : سگ
بندری در فرانسه ___ پاسخ : مارسی
بیم ___ پاسخ : واهمه
پادشاه ___ پاسخ : ملک
پایان زندگی ___ پاسخ : مرگ
پرستار کودک ___ پاسخ : ل ل ه
پشتیبان ___ پاسخ : هوادار
ترشی آزمایشگاه ___ پاسخ : اسید
تله صیاد ___ پاسخ : دام
جاده کوتاه ___ پاسخ : ره
جایز و شایسته ___ پاسخ : روا
جدار ___ پاسخ : دیوار
جنس امانتی ___ پاسخ : عاریه
جواب هوی ___ پاسخ : های
جوانمرد ___ پاسخ : راد
جوانمرد ___ پاسخ : رادمرد
چاقو ___ پاسخ : کارد
چه وقت ___ پاسخ : کی
حرف ندا ___ پاسخ : ای
خلاف جزر ___ پاسخ : مد
خوراک کفش ___ پاسخ : واکس
دستور ___ پاسخ : امر
دعا زیر لب ___ پاسخ : ورد
راست و درست ___ پاسخ : هده
رجل ___ پاسخ : مرد
ردیاب هوایی ___ پاسخ : رادار
روز عرب ___ پاسخ : یوم
زینت ناخن ___ پاسخ : لاک
ساخته شده از مس ___ پاسخ : مسی
ستاره دنباله دار ___ پاسخ : هالی
سرزمین ___ پاسخ : دیار
شرم و آزرم ___ پاسخ : حیا
شیرینی تولد ___ پاسخ : کیک
صدا ___ پاسخ : آوا
ضمیر جمع ___ پاسخ : ما
طعن زن پیاز ___ پاسخ : سیر
طفل ___ پاسخ : کودک
علامت جمع ___ پاسخ : ها
علامت مفعولی ___ پاسخ : را
عمل و رفتار ___ پاسخ : کردار
فرستادن ___ پاسخ : ارسال
فریاد شدید ___ پاسخ : هوار
فیلم ابوالفضل جلیلی ___ پاسخ : گال
قدم یک پا ___ پاسخ : لی
قید تأکید ___ پاسخ : اما
گربه عرب ___ پاسخ : هر
گشوده ___ پاسخ : وا
گهواره ___ پاسخ : مهد
مایوس ___ پاسخ : دلسرد
محل محاکمه ___ پاسخ : دادگاه
مسیر حرکت سیاره ___ پاسخ : مدار
مظهر زیبایی ___ پاسخ : ماه
مهره دوم گردن ___ پاسخ : اسه
میخ ___ پاسخ : مسمار
میوه تلفنی ___ پاسخ : آلو
ناخن چهارپا ___ پاسخ : سم
نسل و فرزند ___ پاسخ : سلاله
واحد پول ترکیه ___ پاسخ : لیره
واحد سطح ___ پاسخ : آر
واگیردار ___ پاسخ : مسری
ویران کردن ___ پاسخ : هدم
کبوتر صحرایی ___ پاسخ : یمام
یکان ___ پاسخ : آحاد

جواب مرحله 139 بازی جدولانه یک

آب ویرانگر ___ پاسخ : سیل
آموختنی لقمان ___ پاسخ : ادب
ابزار نجاری ___ پاسخ : اره
اتمسفر ___ پاسخ : جو
اثر حسن مسرور ___ پاسخ : نیزن بیابان
از بیماری ها ___ پاسخ : سل
از درندگان ___ پاسخ : یوز
از محله های شمال تهران ___ پاسخ : ونک
از هم پاشیدن عامیانه ___ پاسخ : آش و لاش شدن
از وسایل بازی در پارک ها ___ پاسخ : الاکلنگ
بازیگر فیلم برزخی ها ___ پاسخ : ایرج قادری
بم ترین صدا در موسیقی ___ پاسخ : باس
به گمان افکندن ___ پاسخ : ایهام
بی غیر از آن ___ پاسخ : ماسوا
بیمار ___ پاسخ : ناسالم
بیهوشی ___ پاسخ : غش
پایتخت یونان ___ پاسخ : آتن
پهلو و کنار ___ پاسخ : جنب
تجدید نظر ___ پاسخ : بازنگری
توانگری ___ پاسخ : غنا
جانماز ___ پاسخ : سجاده
جانور خونخوار ___ پاسخ : کنه
جیحون ___ پاسخ : آمودریا
خوراک ساده ___ پاسخ : آش
در حمام بجویید ___ پاسخ : وان
درون دهان ___ پاسخ : کب
دفعه ___ پاسخ : بار
دوستی ___ پاسخ : مودت
دیوانگی ___ پاسخ : جنون
زاویه راست ___ پاسخ : قائمه
زخم ___ پاسخ : ریش
زردک ___ پاسخ : هویج
زندان ___ پاسخ : سجن
زینت رو ___ پاسخ : مو
ژله ___ پاسخ : لرزانک
سخن معقول و منطقی ___ پاسخ : حرف حساب
سلول ___ پاسخ : یاخته
سم کشنده ___ پاسخ : سیانور
سمیع ___ پاسخ : شنوا
سند ___ پاسخ : مدرک
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : خوی
شوم ___ پاسخ : نحس
صحرا و بیابان ___ پاسخ : دشت
صورت و شکل ___ پاسخ : نقش
عدد بخش پذیر بر دو ___ پاسخ : زوج
غار نبوت ___ پاسخ : حرا
فیلمی با بازی امین حیایی ___ پاسخ : زن ها فرشته اند
قبض پرداخت ___ پاسخ : رسید
قسمت ___ پاسخ : بخش
قطب منفی ___ پاسخ : کاتد
گام ___ پاسخ : قدم
گوارا و خوش آیند ___ پاسخ : مهنا
لال ___ پاسخ : گنگ
مایه خوشنودی ___ پاسخ : دلخوشی
محل نگهداری کالا ___ پاسخ : انبار
مذکر ___ پاسخ : نر
مساوی ___ پاسخ : یر
مناسب ___ پاسخ : بجا
هنگام صبح ___ پاسخ : صبح دم
واضح ___ پاسخ : مبرهن

جواب مرحله 140 بازی جدولانه یک

آش ___ پاسخ : با
اتمسفر ___ پاسخ : جو
اثر جمال میرصادقی ___ پاسخ : روشنان
اثر علی محمد افغانی ___ پاسخ : سین دخت
از بیماری های عفونی ___ پاسخ : تیفوس
از خواهران برونته ___ پاسخ : آن
از داروهای مسکن ___ پاسخ : استامینوفن
بازیچه دخترانه ___ پاسخ : عروسک
بازیگر سینما ___ پاسخ : هنرپیشه
بخش مراقبت های ویژه ___ پاسخ : ای سی یو
بخشی از اوستا ___ پاسخ : یسنا
بدتر ___ پاسخ : اسو
بدرود ___ پاسخ : وداع
بررسی دقیق ___ پاسخ : وارسی
بنده ___ پاسخ : عبد
پچ پچ کردن ___ پاسخ : نجوا
پوشش پرندگان ___ پاسخ : پر
پیشتر ___ پاسخ : اسبق
تازه ___ پاسخ : نو
ترش رویی و بدخلقی ___ پاسخ : تندی
تمام و جمیع ___ پاسخ : همه
ته دوزی کتاب ___ پاسخ : ته بندی
ثبات ___ پاسخ : استواری
جغد ___ پاسخ : بای قوش
چاپلوسی ___ پاسخ : خود
حرف ندا ___ پاسخ : ای
خبر دادن و خبر گرفتن ___ پاسخ : مخابره
دسته تفنگ ___ پاسخ : قنداق
دل داده فرهاد ___ پاسخ : شیرین
رایج بین عموم مردم ___ پاسخ : عامیانه
روزنامه ___ پاسخ : جریده
زود رنج ___ پاسخ : حساس
سزاواری ___ پاسخ : لیاقت
سقز جویدنی ___ پاسخ : آدامس
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : ایرانشهر
شکمبه گوسفند ___ پاسخ : سیرابی
صف ___ پاسخ : رج
ضایع و خراب ___ پاسخ : فاسد
ضمیر اول شخص جمع ___ پاسخ : ما
عصاره گل و گیاه ___ پاسخ : اسانس
فصل سرد ___ پاسخ : دی
قابله ___ پاسخ : ماما
قطعه موسیقی برای دو ساز ___ پاسخ : سونات
گرو ___ پاسخ : رهن
موی بلند ___ پاسخ : گیس
میدان بوکس ___ پاسخ : رینگ
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نیاکان ___ پاسخ : آل
همان اگر است ___ پاسخ : ار
هیچ انگاری ___ پاسخ : نهیلیسم
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کاسه سر ___ پاسخ : اهیانه
کدو ___ پاسخ : آج
کشور چکمه ای ___ پاسخ : ایتالیا
کلمه تعجب و تحسین ___ پاسخ : وه
کوشش ___ پاسخ : جهد
یادداشت انگلیسی ___ پاسخ : نوت

جواب مرحله 141 بازی جدولانه یک

آش کشک ___ پاسخ : کشک با
آواز دسته جمعی ___ پاسخ : کر
اتصال و پیوستگی ___ پاسخ : وصلت
از امراض چشم ___ پاسخ : تراخم
از مواد غذایی سیب زمینی ___ پاسخ : نشاسته
از نام های زنانه ___ پاسخ : نسرین
از نت ها ___ پاسخ : فا
از وسایل مدرسه ___ پاسخ : کیف
اصطلاحی در خیاطی ___ پاسخ : سرشانه
اصل تجارت ___ پاسخ : سرمایه
بالاپوش مردانه ___ پاسخ : کت
بت خانه ___ پاسخ : بت کده
بخیه لباس ___ پاسخ : کوک
برنج شوشتری ___ پاسخ : کات
برنج فروشی ___ پاسخ : رزاز
بی پروا ___ پاسخ : گستاخ
بیماری ___ پاسخ : دا
پاداش انجام کار ___ پاسخ : مزد
پاداش نیکی و بدی ___ پاسخ : جزا
پارچه یمانی ___ پاسخ : برد
پاسخ محکم و دندان شکن ___ پاسخ : تودهنی
پاینده و باقی ___ پاسخ : قائم
پیمان ___ پاسخ : عهد
پیمان شکن ___ پاسخ : خائن
تخت خواب نوزاد ___ پاسخ : گهواره
تلخی ___ پاسخ : مرارت
تیردان ___ پاسخ : ترکش
ثروت ___ پاسخ : مال
جوی ___ پاسخ : نهر
چای تلخ و لب گز ___ پاسخ : دبش
چه وقت ___ پاسخ : کی
چین پیشانی ___ پاسخ : اخم
خالص ___ پاسخ : ناب
خوردنی پس از غذا ___ پاسخ : دسر
درخت قالی ___ پاسخ : دار
دنباله رو عروس ___ پاسخ : ینگه
رسوب قنات ___ پاسخ : لای
روشنایی و فروغ ___ پاسخ : سنا
زاپاس ___ پاسخ : یدک
زشت و بد ___ پاسخ : انر
زن سرخ روی ___ پاسخ : سمیرا
زیور و زینت ___ پاسخ : زیب
سارق ___ پاسخ : دزد
سود و فایده ___ پاسخ : نفع
شکاف لباس ___ پاسخ : چاک
شکست خوردن ___ پاسخ : باختن
شیرینی شاخه ای ___ پاسخ : نبات
ضروری ___ پاسخ : مبرم
ظرفی از الیاف گیاهی ___ پاسخ : سبد
عضو بالانشین ___ پاسخ : سر
عظمت ___ پاسخ : فر
قسمتی از زمان ___ پاسخ : آنو
گزمه ___ پاسخ : شبگرد
گل سرخ ___ پاسخ : رز
لباس مندرس ___ پاسخ : نیم دار
لفافه زخم ___ پاسخ : باند
مادر در لفظ عامیانه ___ پاسخ : ننه
مرطوب ___ پاسخ : تر
مفلوج ___ پاسخ : لس
مقابل زن ___ پاسخ : مرد
منشأ ___ پاسخ : منبع
میوه گرمسیری ___ پاسخ : موز
ناتوانی ___ پاسخ : عجز
نارس ___ پاسخ : خام
نفی عرب ___ پاسخ : لن
نقاب ___ پاسخ : ماسک
هرچیزی که بجای دیگری واقع شود ___ پاسخ : بدل
هریک از قطعات پنج گانه زمین ___ پاسخ : قاره
وسایل ___ پاسخ : ابزار
وضع حمل باردار ___ پاسخ : زایمان
کابین و صداق عروس خانم ___ پاسخ : مهریه
کش لقمه ___ پاسخ : پیتزا
کنایه از اطاعت کردن ___ پاسخ : گردن نهادن
یگانه ___ پاسخ : یکتا
یک دست و یکسان ___ پاسخ : یک جور
یک رنگی و یک دلی ___ پاسخ : صمیمیت

جواب مرحله 142 بازی جدولانه یک

آراسته و نیکو ___ پاسخ : پدرام
ابر نزدیک زمین ___ پاسخ : مه
اثر ابراهیم گلستان ___ پاسخ : جوی و دیوار و تشنه
ارسال کالا به کشورهای دیگر ___ پاسخ : صادرات
از صور فلکی ___ پاسخ : دب اکبر
اسب باری ___ پاسخ : یابو
استفراغ ___ پاسخ : قی
انسان ___ پاسخ : بنی بشر
بخش پایین جامه بانوان ___ پاسخ : دامن
بخشی از علم مکانیک ___ پاسخ : دینامیک
برابر ___ پاسخ : یر
به حال مرگ افتادن ___ پاسخ : جان به سر شدن
بیماری ___ پاسخ : دا
بیماری دردناک مفصلی ___ پاسخ : آرتروز
بیماری زردی ___ پاسخ : یرقان
پایتخت اروپایی ___ پاسخ : پاریس
پایه ها ___ پاسخ : ارکان
پیچ و تاب ___ پاسخ : خم
جهت ___ پاسخ : سو
چه کسی ___ پاسخ : کی
حرف ندا ___ پاسخ : یا
خاک صنعتی ___ پاسخ : رس
خمیده ___ پاسخ : مورب
خوش رو و خندان ___ پاسخ : بسیم
دست ساییدن ___ پاسخ : لمس
دسته کاغذ ___ پاسخ : جزوه
سرود و آهنگ ___ پاسخ : آواز
سلاح انفجاری دستی ___ پاسخ : نارنجک
شناخت ___ پاسخ : آشنایی
شهر ترکمنستان ___ پاسخ : مرو
شهرستان ها ___ پاسخ : ولایات
طول عمر ___ پاسخ : سن
ظرف غذاخوری ___ پاسخ : بشقاب
عدد ترتیبی یک رقمی ___ پاسخ : نهم
عدد خیطی ___ پاسخ : سه
عقیم ___ پاسخ : نازا
عیش و نوش کردن ___ پاسخ : نشمیدن
فیلمی با بازی بهرام رادان ___ پاسخ : خون بازی
فیلمی با بازی بهروز وثوقی ___ پاسخ : قیصر
قطعا ___ پاسخ : اکیدا
گاو درشت هیکل ___ پاسخ : گاومیش
گریبان ___ پاسخ : یقه
لباس تابستانی ___ پاسخ : تی شرت
لبن ___ پاسخ : شیر
لقب داریوش ___ پاسخ : دارا
مأمور شهربانی ___ پاسخ : آجان
ماهی کنسروی ___ پاسخ : ساردین
مخفف اگر ___ پاسخ : ار
مخفی و پوشیده ___ پاسخ : سری
مروارید ___ پاسخ : در
مزه نمکی ___ پاسخ : شور
میمون ___ پاسخ : بوزینه
ناشکیبا ___ پاسخ : بی قرار
نشانه بیماری ___ پاسخ : تب
نوشیدن ___ پاسخ : آشامیدن
هزینه ___ پاسخ : خرج
واحد سطح ___ پاسخ : آر
وسیله خیاطی ___ پاسخ : قیچی
کلام پرسشی ___ پاسخ : چی
کندن قبر ___ پاسخ : نبش
یاری ___ پاسخ : مدد

جواب مرحله 143 بازی جدولانه یک

آب دهان ___ پاسخ : خدو
آسیب ___ پاسخ : اک
آلت فلزی سرکج ___ پاسخ : کجک
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : یک شب بی خوابی
از عجایب هفت گانه ___ پاسخ : ابوالهول
از مرکبات ___ پاسخ : نارنج
اسب ترکی ___ پاسخ : آت
اسب خوب و اصیل ___ پاسخ : یکران
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
بازرگانی ___ پاسخ : تجارت
بخت ___ پاسخ : اقبال
بخل ___ پاسخ : تنگ چشمی
بدنام ___ پاسخ : رسوا
بها بازار ___ پاسخ : بورس
پاکیزگی و ادب ___ پاسخ : نزاکت
پر ___ پاسخ : لبالب
پرش کردن ___ پاسخ : جهیدن
پرنده زیبا ___ پاسخ : قو
پوست دباغی شده نرم ___ پاسخ : جیر
پوستین ___ پاسخ : وت
پیشوا ___ پاسخ : زمامدار
ترسیدن حیوان ___ پاسخ : رم
جوب خون ___ پاسخ : رگ
حیوان انکرالاصوات ___ پاسخ : خر
خراب ___ پاسخ : ویران
درخت انگور ___ پاسخ : تاک
دوزیست چنگال دار ___ پاسخ : خرچنگ
رطوبت ___ پاسخ : نم
سازمان علمی / فرهنگی و تربیتی ملل متحد ___ پاسخ : یونسکو
ستارگان ___ پاسخ : کواکب
سرسپردگی ___ پاسخ : ارادت
سرگذشت پیشینیان ___ پاسخ : تاریخ
سرگرمی سودمند ___ پاسخ : جدول
سنگ سخت ___ پاسخ : خارا
سوغات اصفهان ___ پاسخ : گز
شتر بی کوهان ___ پاسخ : لاما
شخص نامعلوم ___ پاسخ : فلان
شلوار جین ___ پاسخ : لی
شکم ___ پاسخ : لت
صف و رده ___ پاسخ : رج
ضمیر اول ___ پاسخ : من
ضیافت ___ پاسخ : سور
طاقچه ___ پاسخ : رف
فشار و زور ___ پاسخ : اکراه
فک اسفل ___ پاسخ : چانه
فیلمی از مل گیبسون ___ پاسخ : مرد بدون چهره
قطعه مدارهای الکتریکی ___ پاسخ : تراشه
قطعه موسیقی ___ پاسخ : آهنگ
قورباغه ___ پاسخ : وک
گردش کودکانه ___ پاسخ : ددر
مادر عرب ___ پاسخ : ام
مایه آبادانی ___ پاسخ : آب
مجازات شرعی ___ پاسخ : حد
میوه ___ پاسخ : بر
نظیر و مانند ___ پاسخ : همتا
نگهبان ___ پاسخ : مراقب
همسایه روسیه ___ پاسخ : گرجستان
همسر مرد ___ پاسخ : زن
همگی ___ پاسخ : کر
واحد بازی تنیس ___ پاسخ : ست
وحدت ___ پاسخ : یگانگی
ورود کالا به کشور ___ پاسخ : واردات
کشور امریکای شمالی ___ پاسخ : باهاما
یونجه ___ پاسخ : قت
یک دنده ___ پاسخ : لج
یکی یکی ___ پاسخ : تک تک

جواب مرحله 144 بازی جدولانه یک

آبیار قدیم ___ پاسخ : میراب
آرزو ___ پاسخ : امید
آن است که نامش به نکویی نبرند ___ پاسخ : مرده
اتومبیل ___ پاسخ : ماشین
از احشام ___ پاسخ : بز
از پوشاک زمستان ___ پاسخ : شال
از سیارات ___ پاسخ : نپتون
از وسایل نظافت شخصی ___ پاسخ : ناخن گیر
ایتالیای باستان ___ پاسخ : روم
بازداشتن ___ پاسخ : نهی
بحر ___ پاسخ : دریا
بخشی از پا ___ پاسخ : ساق
به تنهایی ___ پاسخ : یکی
بی سواد قدیمی ___ پاسخ : امی
پایتخت فیلیپین ___ پاسخ : مانیل
پدر ___ پاسخ : آبا
پدر ___ پاسخ : بابا
پشمینه پوش ___ پاسخ : صوفی
پهنه و گستره ___ پاسخ : زمینه
تازه بنا شده ___ پاسخ : نوساز
تب کرده ___ پاسخ : محموم
ترش و شیرین ___ پاسخ : رز
تن پرور ___ پاسخ : تنبل
تهی دست و فقیر ___ پاسخ : بی نوا
جان ها ___ پاسخ : انفس
حدس زدن ___ پاسخ : گمانه
حماسی ___ پاسخ : اپیک
حیوان ___ پاسخ : جانور
خجستگی ___ پاسخ : یمن
خوراک قناری ___ پاسخ : ارزن
داخل ___ پاسخ : درون
رجال ___ پاسخ : مردان
زمان ___ پاسخ : وقت
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ___ پاسخ : یونیدو
ستاره ___ پاسخ : کوکب
شادمان ___ پاسخ : خرم
شبکه اشتراک فایل اینترنت ___ پاسخ : تورنت
صدای افسوس ___ پاسخ : وای
عدد ماه ___ پاسخ : سی
عظیم الجثه ___ پاسخ : یغر
غیرتمند ___ پاسخ : غیور
فیلم علیرضا داوودنژاد ___ پاسخ : مصایب شیرین
فیلمی از جیرانی ___ پاسخ : قصه پریا
فیلمی داریوش مهرجویی ___ پاسخ : میکس
قابل مشاهده ___ پاسخ : مرئی
قفسه شیشه ای ___ پاسخ : ویترین
گرم ___ پاسخ : سوزان
گشاد نیست ___ پاسخ : تنگ
گشادگی رگ های پا ___ پاسخ : واریس
لیک ___ پاسخ : اما
مادر عرب ___ پاسخ : ام
مرتجع لاستیکی ___ پاسخ : کش
مرکز فرانسه ___ پاسخ : پاریس
نبرد کننده ___ پاسخ : محارب
نشر کننده ___ پاسخ : ناشر
نوعی یقه ___ پاسخ : ارو
نیزه قدیمی ___ پاسخ : زوبین
هدایت ___ پاسخ : رهبری
همسر حضرت ابراهیم (ع) ___ پاسخ : هاجر
واحد فرکانس ___ پاسخ : هرتز
واحد نظامی ___ پاسخ : یگان
واحدی در فیزیک ___ پاسخ : یکا
کارگر کشتی ___ پاسخ : جاشو
کامیون ارتشی ___ پاسخ : ریو
کدو تنبل ___ پاسخ : آج
کرکس ___ پاسخ : نسر
کشور آسیایی ___ پاسخ : سنگاپور
کشور آسیایی ___ پاسخ : ویتنام
کشور آفتاب تابان ___ پاسخ : ژاپن
کشور اروپایی ___ پاسخ : انگلیس
کشور پرجمعیت ___ پاسخ : چین
کشور ماتادورها ___ پاسخ : اسپانیا
یازده ___ پاسخ : ا ا

جواب مرحله 145 بازی جدولانه یک

آغاز ___ پاسخ : مبدا
ابتدا و آغاز ___ پاسخ : بدو
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : اسب چوبی
ادرار را از کلیه به مثانه می برد ___ پاسخ : میزنای
از پوشاک زمستان ___ پاسخ : کاپشن
اسب تند و تیز ___ پاسخ : سیس
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
الماس تراش داده شده ___ پاسخ : برلیان
برابر ___ پاسخ : یر
برادر بزرگتر ___ پاسخ : کاکا
بزرگ منشی و عظمت ___ پاسخ : کبریا
بزرگتر ___ پاسخ : ارشد
به زور عامیانه ___ پاسخ : زور زروکی
بی حرکت ___ پاسخ : راکد
بی غیرت و بی عار ___ پاسخ : لش و لوش
بیتوته کردن ___ پاسخ : اباتت
پایتخت سوئیس ___ پاسخ : برن
پایین ___ پاسخ : ته
پمپ نشده ___ پاسخ : پم
پهلوان ___ پاسخ : گو
پیامک ___ پاسخ : اس
تسلی و مهربانی ___ پاسخ : دلجویی
تقلب کردن ___ پاسخ : جعل
توبه اش مرگ است ___ پاسخ : گرگ
جریان هوا ___ پاسخ : کوران
جمهوری خود مختار روسیه ___ پاسخ : چچن
حرف شانزدهم ___ پاسخ : شین
حرف نداری ___ پاسخ : بی
حرکت آهسته تصویر ___ پاسخ : اسلوموشن
داخل ___ پاسخ : تو
درنده ___ پاسخ : ژیان
روییدن و پرورش یافتن ___ پاسخ : نشو
ریسمان ___ پاسخ : رسن
زشت و ناپسند ___ پاسخ : مکروه
شجاع ___ پاسخ : شیردل
شیرین انگور ___ پاسخ : دوشاب
شیرین بودن ___ پاسخ : حلاوت
شیفته ___ پاسخ : شیدا
طلایی ___ پاسخ : زرین
ظرف آب ___ پاسخ : پارچ
عضوی در صورت ___ پاسخ : لب
عمل هدایت خودرو ___ پاسخ : رانندگی
عود ___ پاسخ : ند
غزال ___ پاسخ : آهو
فیلم برنده اسکار تام هویر ___ پاسخ : سخنرانی پادشاه
فیلمی با بازی آناهیتا همتی ___ پاسخ : نردبان چوبی
فیلمی با بازی بهرام رادان ___ پاسخ : سنتوری
قطار ___ پاسخ : ترن
قلب قرآن کریم ___ پاسخ : یاسین
ماده خوشبو ___ پاسخ : عنبر
مخزن گاز ___ پاسخ : کپسول
مروارید سیاه دریای خزر ___ پاسخ : خاویار
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نوعی راکت انداز چندتایی ___ پاسخ : کاتیوشا
نیا ___ پاسخ : جد
همبازی تام ___ پاسخ : جری
کامل و سالم ___ پاسخ : درست
کشور اروپایی ___ پاسخ : نروژ
کهنه ___ پاسخ : مستعمل

جواب مرحله 146 بازی جدولانه یک

اداره کنترل ورود کالا ___ پاسخ : گمرک
از استان ها ___ پاسخ : لرستان
از برنامه های ارتباطی موبایلی ___ پاسخ : تانگو
از روزهای هفته ___ پاسخ : یکشنبه
از مواد مخدر ___ پاسخ : هروئین
از کلمات درد و حسرت ___ پاسخ : ای
با ___ پاسخ : آش
بستگی داشتن ___ پاسخ : ربط
بی پرده ___ پاسخ : رک
پراکندگی ___ پاسخ : شت
پهلوان ___ پاسخ : یل
تحقیق در امری ___ پاسخ : رسیدگی
جایز ___ پاسخ : روا
جوینده است ___ پاسخ : یابنده
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حلال مشکلات ___ پاسخ : پول
حیوان خوش خواب ___ پاسخ : خرس
خشکی ___ پاسخ : بر
خواب کودکانه ___ پاسخ : لالا
خوارکی از سبزی ها ___ پاسخ : سالاد
خواننده رپ فارسی ___ پاسخ : یاس
خواهش نفس ___ پاسخ : هوس
دربار و کاخ شاهان ___ پاسخ : بارگاه
درشت و محکم ___ پاسخ : کت و کلفت
رنگ مخصوص نقاشی ___ پاسخ : آبرنگ
رها و ول ___ پاسخ : یله
رهرو ___ پاسخ : سالک
زود ___ پاسخ : آنی
سیال تنفسی ___ پاسخ : هوا
شر ___ پاسخ : بدی
شهر خراسان جنوبی ___ پاسخ : طبس
شهر سینمایی فرانسه ___ پاسخ : کن
شهر مذهبی ___ پاسخ : قم
شکوه ___ پاسخ : فر
ضایع شدن ___ پاسخ : هدر
عدد خیطی ___ پاسخ : سه
عشق فرنگی ___ پاسخ : لاو
عشوه گر ___ پاسخ : لود
فیلمی با بازی آتیلا پسیانی ___ پاسخ : هیوا
فیلمی با بازی بهروز وثوقی ___ پاسخ : ممل آمریکایی
فیلمی با بازی علیرضا خمسه ___ پاسخ : من زمین را دوست دارم
قاضی ورزشی ___ پاسخ : داور
قطعات کاسه گل ___ پاسخ : کاسبرگ
گذراندن ___ پاسخ : امرار
گلی سفید و کوچک ___ پاسخ : رازقی
گنگ ___ پاسخ : لال
گوشت درون و بیرون دهان ___ پاسخ : زم
مترسک ___ پاسخ : هراسه
محل ورود ___ پاسخ : در
مرکز استان شمالی ___ پاسخ : ساری
مساوی ___ پاسخ : یر
مشهور ___ پاسخ : نامی
مقابل ___ پاسخ : ازا
میوه دهنده ___ پاسخ : بارور
نادر ___ پاسخ : نایاب
نسل و فرزند ___ پاسخ : سلاله
نقش هنرپیشه ___ پاسخ : رل
نیستی ___ پاسخ : فنا
وسیله شخم زدن قدیم ___ پاسخ : گاو آهن
کافی ___ پاسخ : بس
کنایه از ماندن زیاد در جایی ___ پاسخ : لنگر انداختن
یل شاهنامه ___ پاسخ : رستم

جواب مرحله 147 بازی جدولانه یک

آتش گیره ___ پاسخ : انبر
آژیر ___ پاسخ : آلارم
آیین ___ پاسخ : مراسم
اثر از حسین مسرور ___ پاسخ : راز الهام
از استان های سوریه ___ پاسخ : لاذقیه
از جزایر جنوبی ایران ___ پاسخ : هرمز
از حروف انگلیسی ___ پاسخ : ام
از شهرهای استان مرکزی ___ پاسخ : پرندک
از شهرهای دیگر گیلان ___ پاسخ : اسالم
از شهرهای گیلان ___ پاسخ : ماسوله
از شهرهای کهکیلویه و بویر احمد ___ پاسخ : چرام
از فلاسفه عصر صفوی ___ پاسخ : میرداماد
از میوه های گرمسیری ___ پاسخ : موز
بانگ کبوتر ___ پاسخ : هدیل
بی تجربه ___ پاسخ : ناآزموده
بیهوده گویی ___ پاسخ : هذیان
پایتخت تبت ___ پاسخ : لهاسا
پایتخت چین ___ پاسخ : پکن
پایتخت لیبریا ___ پاسخ : مانروویا
پروردگار ___ پاسخ : رب
پسوند آلودگی ___ پاسخ : ین
پسوند دارندگی ___ پاسخ : مند
پناهگاه ___ پاسخ : مامن
پیرایه ___ پاسخ : زینت
پیوست ___ پاسخ : انضمام
تخم کتان ___ پاسخ : بزرک
تفکر و خیال ___ پاسخ : پندار
ثالث ___ پاسخ : سوم
چین و چروک ___ پاسخ : یرا
حرف فاصله رسان ___ پاسخ : تا
حکومت کردن ___ پاسخ : ولایت
خرد و کوچک ___ پاسخ : که
خندان ___ پاسخ : بسام
خو گرفتن ___ پاسخ : انس
خوک وحشی ___ پاسخ : ساد
درخت اعدام ___ پاسخ : دار
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
درز جامه ___ پاسخ : ساسون
دریاچه ای در سوئد ___ پاسخ : ملار
دریایی در اروپا ___ پاسخ : سیاه
دست آویز ___ پاسخ : عوره
رایج ___ پاسخ : مرسوم
رنگ کردن ___ پاسخ : خضاب
زمینه ___ پاسخ : تم
زهر خورده ___ پاسخ : مسموم
سخنگو ___ پاسخ : متکلم
سرو کوهی ___ پاسخ : ورس
سوگند ___ پاسخ : قسم
سی روز ___ پاسخ : ماه
صفت گربه ___ پاسخ : ملوس
ضمیر وزنی ___ پاسخ : من
طعم ___ پاسخ : مزه
عذر نابجا ___ پاسخ : بهانه
فرآیند انجام کار ___ پاسخ : روند
فیلمی از تونی گیلروی ___ پاسخ : مایکل کلایتون
فیلمی از جلیل سامان ___ پاسخ : وقت بودن
قصد و اراده ___ پاسخ : هم
قطره ___ پاسخ : چکه
گریه و زاری ___ پاسخ : مویه
لیست غذا ___ پاسخ : منو
مخلوقات ___ پاسخ : انام
مدت دار ___ پاسخ : متمادی
مراسم بزرگداشت ___ پاسخ : یادواره
مردی سنگ انداز ___ پاسخ : رداس
من و شما ___ پاسخ : ما
مهمترین شهر عربستان ___ پاسخ : مکه
میوه کال ___ پاسخ : نارس
نابود ساختن ___ پاسخ : انهدام
نگاه خیره ___ پاسخ : زل
نوشته شده ___ پاسخ : مکتوب
نی تو خالی ___ پاسخ : نال
نیمه گرم ___ پاسخ : ولرم
هدف مقدس ___ پاسخ : آرمان
همنشین چای ___ پاسخ : قند
هوای فرار ___ پاسخ : پس
کالا ___ پاسخ : متاع
کشور آسیایی ___ پاسخ : ویتنام
کشوری در شبه جزیره هند و چین ___ پاسخ : لائوس
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وخ
کوشش ___ پاسخ : اهتمام

جواب مرحله 148 بازی جدولانه یک

آب بند ___ پاسخ : سد
آلیاژی از آهن و کربن ___ پاسخ : فولاد
ابدی و پایدار ___ پاسخ : یایزال
اثر محمد مسعود ___ پاسخ : اشرف مخلوقات
از بازیگران شیش و بش ___ پاسخ : امین حیایی
از چهار ضلعی ها ___ پاسخ : لوزی
از شهرهای آذربایجان شرقی ___ پاسخ : مرند
اسم ترکی ___ پاسخ : آد
اندیشه ___ پاسخ : سگال
ایراد گرفتن ___ پاسخ : اشکال تراشین
بازرسی ___ پاسخ : تفتیش
بدن ___ پاسخ : تن
برگ برنده ___ پاسخ : آس
بنیادها ___ پاسخ : مبانی
پارچه ابریشمی رنگین ___ پاسخ : دیبا
پارچه پاک کردن صورت ___ پاسخ : رومال
پایتخت نامیبیا ___ پاسخ : ویندهوک
پول ژاپن ___ پاسخ : ین
ثبت ضربان قلب ___ پاسخ : کاردیوگرافی
چه وقت ___ پاسخ : کی
چین و شکن ___ پاسخ : یرا
حاصل ___ پاسخ : نتیجه
حرف درد ___ پاسخ : آخ
حرف دهن کجی ___ پاسخ : ی ی
حق نا حق سازمان ملل ___ پاسخ : وتو
خواهنده چیزی ___ پاسخ : متشهی
دشت و صحرا ___ پاسخ : جرگ
دهان عرب ___ پاسخ : فم
دوست ___ پاسخ : رفیق
ذات و سرشت ___ پاسخ : جنم
راه رفتن ___ پاسخ : مشی
زمینه ___ پاسخ : تم
ستمگر ___ پاسخ : جبار
سر فوتبالیست ___ پاسخ : هد
سرگشتگی ___ پاسخ : بهت
سریع ___ پاسخ : تند
شلوار جین ___ پاسخ : لی
شک و دودلی ___ پاسخ : ریب
صبح ___ پاسخ : بام
صدای پاره شدن پارچه ___ پاسخ : جر
طیاره ___ پاسخ : هواپیما
فیلمی با بازی الناز شاکردوست ___ پاسخ : قتل آنلاین
قبل از طبقه اول ___ پاسخ : همکف
قرض ___ پاسخ : وام
گوارا ___ پاسخ : هنی
ماه کردی ___ پاسخ : مانگ
مروارید ___ پاسخ : در
مصرف زیادی ___ پاسخ : اسراف
موی آراسته جلوی سر ___ پاسخ : فکل
می ___ پاسخ : شراب
میان ___ پاسخ : لا
ناجور و ناهمگون ___ پاسخ : لنگه به لنگه
ناخلف ___ پاسخ : نااهل
نتیجه ___ پاسخ : فرجام
نرخ بازاری ___ پاسخ : فی
نزدیکی ___ پاسخ : قرب
نوعی گل سرخ ___ پاسخ : لاله
واحد شمارش چهارپایان ___ پاسخ : راس
وحشی ___ پاسخ : دد
کشور عربی ___ پاسخ : کویت
کمان ___ پاسخ : قوس
کنایه از هفت سیاره ___ پاسخ : هفت پدر
یار پت ___ پاسخ : مت
یار عظرا ___ پاسخ : وامق

جواب مرحله 149 بازی جدولانه یک

آخرین یک رقمی ___ پاسخ : نه
اثر بزرگ دهخدا ___ پاسخ : لغت نامه
از آن ___ پاسخ : زان
از استان ها ___ پاسخ : یزد
از مصالح ساختمانی ___ پاسخ : آهک
از وسایل بازی در پارک ___ پاسخ : تاب
اشعه مجهول ___ پاسخ : ایکس
اغراق و زیاده روی ___ پاسخ : مبالغه
اهلی ___ پاسخ : رام
اول شب ___ پاسخ : مسا
با مال آید ___ پاسخ : منال
بی نام و نشان ___ پاسخ : گمنام
بیان کردن سخن ___ پاسخ : نقل
پاکیزه و مقدس ___ پاسخ : منزه
پایتخت آلبانی ___ پاسخ : تیرانا
تعدی و تجاوز ___ پاسخ : دست اندازی
توان ___ پاسخ : تاب
تکاور ___ پاسخ : کماندو
جانب راست ___ پاسخ : ایمن
جریمه ورزشی ___ پاسخ : پنالتی
جوی خون ___ پاسخ : رگ
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
خاشاک ___ پاسخ : خس
خداوند ___ پاسخ : رب
خراج و مالیات ___ پاسخ : باج
خشمگین شدن ___ پاسخ : برآشفتن
خوشحال ___ پاسخ : شاد
درخت جنگلی ___ پاسخ : راش
زادگاه مولانا ___ پاسخ : بلخ
زهرآلود ___ پاسخ : سمی
زیرکی و هوشمندی ___ پاسخ : دها
زینت ناخن ___ پاسخ : لاک
سرای مهر و کین ___ پاسخ : دل
سنگینی ___ پاسخ : ثقل
سیاحت ___ پاسخ : جهانگردی
صدر اعظم آلمان ___ پاسخ : مرکل
عامل تولید مثل نهان زایان ___ پاسخ : هاگ
عدد روستا ___ پاسخ : ده
فیلمی از ران هاوارد ___ پاسخ : رمز داوینچی
فیلمی با بازی ابوالفضل پورعرب ___ پاسخ : همسر دلخواه من
فیلمی با بازی اکرم محمدی ___ پاسخ : دختری با کفش های کتانی
گاوباز ___ پاسخ : ماتادور
گرامی ___ پاسخ : عزیز
مانند آنها ___ پاسخ : امثالهم
مجلس روسیه ___ پاسخ : دوما
محتاط و هوشیار ___ پاسخ : دوراندیش
مدارا کردن ___ پاسخ : مماشات
مدور ___ پاسخ : گرد
مربوط به ادبیات ___ پاسخ : ادبی
مرد خفاشی ___ پاسخ : بتمن
مفصل دست ___ پاسخ : مچ
نام ___ پاسخ : اسم
نشان مخصوص یک موسسه ___ پاسخ : آرم
نشانه ___ پاسخ : هدف
نویسنده کتاب ___ پاسخ : مولف
نیتروژن ___ پاسخ : ازت
هم اکنون ___ پاسخ : اینک
هواپیمای سریع ___ پاسخ : جت
ورید ___ پاسخ : سیاه رگ
ویتامین انعقاد خون ___ پاسخ : کا
کشور آسیایی ___ پاسخ : هند
کوچک تر ___ پاسخ : که

جواب مرحله 150 بازی جدولانه یک

آزار دهنده ___ پاسخ : مزاحم
آسیب ___ پاسخ : افت
از بند رسته ___ پاسخ : رها
از کنده بلند می شود ___ پاسخ : دود
الکل صنعتی ___ پاسخ : اتانول
امرود ___ پاسخ : مل
اندوهگین ___ پاسخ : آسی
بشر ___ پاسخ : انسان
بی بند و بار ___ پاسخ : ول
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پرنده آب سرد کن ___ پاسخ : سار
پشته ___ پاسخ : تل
تاریخ نگار ___ پاسخ : مورخ
ترازو بزرگ ___ پاسخ : قپان
تصدیق روسی ___ پاسخ : دا
چهارمین حرف یونانی ___ پاسخ : دلتا
حرف نازی ها ___ پاسخ : اس
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
حمام خودرو ___ پاسخ : کارواش
حیوان هندوستان ___ پاسخ : فیل
خوش آمدگویی عرب ___ پاسخ : اهلا و سهلا
دامنه کوه ___ پاسخ : دمن
دستور ___ پاسخ : حکم
دل ها ___ پاسخ : قلوب
دوبین ___ پاسخ : لوچ
رفیع و مرتفع ___ پاسخ : عالی
زردپی ___ پاسخ : رباط
سازمان اطلاعات مرکزی امریکا ___ پاسخ : سیا
سرآغاز ___ پاسخ : مبدا
سرشت ___ پاسخ : نهاد
سرور و آقا ___ پاسخ : سید
سقف فرو ریخته ___ پاسخ : آوار
سه یار هم قد ___ پاسخ : ا ا ا
سوراخی در کوه ___ پاسخ : غار
سوی و طرف ___ پاسخ : زی
صحنه نمایش ___ پاسخ : سن
طاقت ___ پاسخ : تاو
طرف ___ پاسخ : ور
ظرف بنایی ___ پاسخ : استامبولی
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
فلز چهره ___ پاسخ : روی
فلز مادر ___ پاسخ : آهن
فیلمی از جوئل کوئن ___ پاسخ : وکیل هادساکر
فیلمی با بازی آنتونیو باندراس ___ پاسخ : نقاب زورو
فیلمی با بازی دیکاپریو ___ پاسخ : الماس خونین
قورباغه ___ پاسخ : وک
گاز مرداب ___ پاسخ : متان
گریه با سوز و گداز ___ پاسخ : زار
گله گوسفند ___ پاسخ : رمه
گویا و پنداری ___ پاسخ : همانا
گیاه خاردار کوهستان ___ پاسخ : گون
متحیر ماندن ___ پاسخ : بهت
مخترع تلگراف ___ پاسخ : مرس
مخوف ___ پاسخ : وهمناک
معالجه ___ پاسخ : مداوا
منتشر کننده ___ پاسخ : ناشر
می دهند و رسوا می کنند ___ پاسخ : لو
میانه ___ پاسخ : اوسط
نابود کننده ___ پاسخ : ویرانگر
نفس چاق ___ پاسخ : هن
نوشتن ___ پاسخ : تحریر
نوعی نان ___ پاسخ : باگت
نیرو و قوت ___ پاسخ : قوه
همدم ___ پاسخ : انیس
هندبال داخل آب ___ پاسخ : واترپولو
واحدی در سطح ___ پاسخ : هکتار
وی ___ پاسخ : او
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کار آزموده ___ پاسخ : ورزیده
کرانه دریا ___ پاسخ : ساحل
کشور آفریقایی ___ پاسخ : چاد
کشور آمریکای مرکزی ___ پاسخ : هندوراس
کلمه افسوس ___ پاسخ : واویلا
کوزه سفالی ___ پاسخ : سبو
کوشش ___ پاسخ : جهد
یار رامین ___ پاسخ : ویس

0 دیدگاه

بازتاب ها/ دنبالک ها

  1. جواب بازی جدولانه یک مرحله 151 تا 200 - […] قسمت قبل جواب مرحله 101 تا 150 بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 51…

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

برچسب ها :