جواب مرحله 1 تا 50 بازی جدولانه
جواب مرحله ۱۵۱ تا ۲۰۰ بازی جدولانه یک
08/28/2018 تاریخ انتشار
جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 951 تا 1000 ) در قسمت قبل جواب مرحله 901 تا 950  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 951 تا 1000 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله (901 تا 950 ) در قسمت قبل جواب مرحله 851 تا 900  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 901 تا 950 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 851 تا 900 ) در قسمت قبل جواب مرحله 801 تا 850  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 851 تا 900 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب بازی جدولانه یک ( مرحله 151 تا 200 )

در قسمت قبل جواب مرحله 101 تا 150 بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 151 تا 200 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

جواب مرحله 151 بازی جدولانه یک

آسوده و ساکت ___ پاسخ : آرام
آفریدگار ___ پاسخ : ایزد
اثر امین فقیری ___ پاسخ : پلنگ های کوهستان
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : پریا
اصطلاح سینمایی ___ پاسخ : پلان
اصفهان قدیم ___ پاسخ : جی
برای خرج کردن سر آن را شل می کنند ___ پاسخ : کیسه
بریدگی زخم ___ پاسخ : خراش
بزرگوارتر ___ پاسخ : امجد
بطن ___ پاسخ : شکم
بی درنگ و فورا ___ پاسخ : در دم
بیگانه ___ پاسخ : اجنبی
پاداش و جزا ___ پاسخ : سزا
پایان ___ پاسخ : ختام
پاییز ___ پاسخ : خزان
تا حد توان ___ پاسخ : حتی المقدور
جهانی که در آنیم ___ پاسخ : دنیا
حمایت و امان ___ پاسخ : پناه
حیوان باوفا ___ پاسخ : سگ
خاموشی و سکوت ___ پاسخ : صمات
خرس آسمانی ___ پاسخ : دب
دانا و باشعور ___ پاسخ : فهمیده
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
درنگ کردن ___ پاسخ : تأنی
دست عرب ___ پاسخ : ید
دعا و ستایش ___ پاسخ : نیایش
دلیری و پردلی ___ پاسخ : جرأت
رشد و بالیدگی ___ پاسخ : نمو
روزه ___ پاسخ : صیام
زبان بازی برای تبلیغ کالای خود ___ پاسخ : بازارگرمی
زخم زدن ___ پاسخ : جرح
سزاوار و شایسته ___ پاسخ : شایان
سیاست تسلط بر کشورها ___ پاسخ : امپریالیسم
سیب آن معروف است ___ پاسخ : لبنان
شل و نااستوار ___ پاسخ : لق
شهرنشینی ___ پاسخ : تمدن
صلح ___ پاسخ : سازش
عضو پر زور ___ پاسخ : بازو
فرشته ___ پاسخ : سروش
فصل برداشت گندم ___ پاسخ : درو
فصل سرد ___ پاسخ : زمستان
فلز مایع ___ پاسخ : جیوه
قابل رؤیت ___ پاسخ : مرئی
قطع دوستی با کسی ___ پاسخ : به هم زدن
قفل بازکن ___ پاسخ : کلید
قوی جثه ___ پاسخ : تناور
گاز مرداب ___ پاسخ : متان
لباس شنا ___ پاسخ : مایو
لقبی برای انسان ___ پاسخ : اشرف مخلوقات
لنگه بار ___ پاسخ : تا
مادر ترکی ___ پاسخ : آنا
من و تو ___ پاسخ : ما
مهارت بسیار داشتن در چیزی ___ پاسخ : تبحر
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نقره ___ پاسخ : سیم
نوعی پنجره مشبک قدیمی ___ پاسخ : ارسی
نوعی موسیقی غربی ___ پاسخ : جاز
نیا ___ پاسخ : جد
هدف و مقصود ___ پاسخ : مرام
هم خوراک ___ پاسخ : هم کاسه
کار سرسری ___ پاسخ : سمبل
کشور امریکای جنوبی ___ پاسخ : پرو

جواب مرحله 152 بازی جدولانه یک

آسمان ___ پاسخ : سپهر
آشپزخانه باز ___ پاسخ : اپن
ابزار ___ پاسخ : ادات
اثر رضا امیرخانی ___ پاسخ : مناو
اثر فرخنده آقایی ___ پاسخ : یک زن یک عشق
از محله های شمال تهران ___ پاسخ : ونک
از مصالح ساختمانی ___ پاسخ : گچ
افراد ___ پاسخ : نفرات
الهه زیبایی یونانیان ___ پاسخ : ونوس
بت ___ پاسخ : صنم
بی پرده ___ پاسخ : رک
بی حساب شدن ___ پاسخ : یر به یر شدن
پایتخت جمهوری آذربایجان ___ پاسخ : باکو
پرنده پستاندار ___ پاسخ : خفاش
تنه و پیکر ___ پاسخ : هیکل
جمیل و زیبا ___ پاسخ : قسیم
جوی خون ___ پاسخ : رگ
حداکثر ___ پاسخ : بیشینه
حدس و گمان ___ پاسخ : فرضیه
حماسه سرای یونانی ___ پاسخ : هومر
خالص ___ پاسخ : محض
خفاش ___ پاسخ : شبپره
خورشید و سیارات آن ___ پاسخ : منظومه شمسی
درختچه تیغ دار ___ پاسخ : زرشک
راه کوته ___ پاسخ : ره
رقابت از روی حسادت ___ پاسخ : چشم و هم چشمی
ریسمان ___ پاسخ : نخ
زخم ___ پاسخ : ریش
زیاد و فراوان ___ پاسخ : وافر
زیان آور ___ پاسخ : مضر
ژاله ___ پاسخ : شبنم
ساقه زیرزمینی برخی گیاهان ___ پاسخ : ریزوم
سپاه ___ پاسخ : لشکر
سره و بی غش ___ پاسخ : وش
سنگ سخت ___ پاسخ : خارا
سنگ سرمه ___ پاسخ : کحل
سهمگین ___ پاسخ : مهیب
سوره هایی که در مکه نازل شده اند ___ پاسخ : مکی
شاخه ای از علم فیزیک ___ پاسخ : مکانیک
شناخته شده ___ پاسخ : انگشت نشان
شهر کردستان ___ پاسخ : بانه
ضرورت ___ پاسخ : لزوم
عجله ___ پاسخ : شتاب
عدد تنفسی ___ پاسخ : شش
قالب طلا ___ پاسخ : شمش
گرو ___ پاسخ : رهن
گوارش ___ پاسخ : هضم
لنگه بار ___ پاسخ : تا
مربع سه بعدی ___ پاسخ : مکعب
میوه ترش و شیرین ___ پاسخ : لیمو
نهضت طرفدار حقوق زنان ___ پاسخ : فمینیسم
نوعی بیماری عفونی ___ پاسخ : کزاز
نوعی سنگ قیمتی ___ پاسخ : یشم
نیستی و فنا ___ پاسخ : هلاک
همدم ___ پاسخ : مونس
همراه و رفیق ___ پاسخ : هم پا
ویران کردن ___ پاسخ : کنفیکون کردن
کشور آفریقایی ___ پاسخ : مالی
کلام آرزو ___ پاسخ : کاش
کنایه از آدم ترسو ___ پاسخ : بچه ننه
کند ___ پاسخ : آهسته
یدک کشیدن ___ پاسخ : بکسل

جواب مرحله 153 بازی جدولانه یک

اراده و عزم ___ پاسخ : نیت
از آفات زراعتی ___ پاسخ : شته
از استان های افغانستان ___ پاسخ : بدخشان
از پیروان دین مانی ___ پاسخ : مانوی
از جزایر مهم اندونزی ___ پاسخ : جاوه
انتقال روح ___ پاسخ : رسخ
باجه بلیط فروشی ___ پاسخ : گیشه
بازیگر فیلم آواز قو ___ پاسخ : ثریا حکمت
بازیگر هالیوودی فیلم شیکاگو ___ پاسخ : ریچارد گر
بهانه ___ پاسخ : دست آویز
بیسواد ___ پاسخ : امی
تعجب خانم ها ___ پاسخ : وا
تیر انداختن ___ پاسخ : رمی
جذابیت ___ پاسخ : گیرایی
جراحت ___ پاسخ : زخم
چاشنی غذا ___ پاسخ : سس
چراغ نفت سوز ___ پاسخ : لامپا
چروک پوست ___ پاسخ : یرا
چه چیزی ___ پاسخ : چه
خالق اثر شواهد الربوبیه (خالق اثر شواحد الربوبیه) ___ پاسخ : ملاصدرا
خرد و کوچک ___ پاسخ : که
درخت صنوبر ___ پاسخ : گیز
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دفعه ___ پاسخ : مر
رشته کوه قاره امریکا ___ پاسخ : راکی
ریشه ___ پاسخ : بیخ
زایش ___ پاسخ : زا
سازمان های نیکوکاری ___ پاسخ : موسسات خیریه
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
سخا ___ پاسخ : بخشش
سرزمین برف و یخ روسیه ___ پاسخ : سیبری
شرح حال گذشتان ___ پاسخ : تاریخ
شریک ___ پاسخ : انباز
شکم و بطن ___ پاسخ : لت
طاقت ___ پاسخ : تاب
عاجز ___ پاسخ : بینوا
عنوان برخی از شاهان ساسانی ___ پاسخ : بهرام
عنکبوت ___ پاسخ : تارتن
غربال ___ پاسخ : الک
فلز پرمصرف ___ پاسخ : آهن
قطعه شعری از فریدون مشیری ___ پاسخ : نوایی تازه
قلع و رصاص ___ پاسخ : ارزیز
گود و عمیق ___ پاسخ : ژرف
لقب پادشاهان روسیه ___ پاسخ : تزار
مأنوس ___ پاسخ : اخت
مشکل ___ پاسخ : سخت
مطیع ___ پاسخ : اهلی
مقابل نشسته ___ پاسخ : ایستاده
نت ششم ___ پاسخ : لا
نخستین حرف الفبای فارسی ___ پاسخ : الف
نویسنده فرانسوی رمان بیابان ___ پاسخ : لوکل زیو
نکوهش و بدگویی ___ پاسخ : ذم
نیمه ___ پاسخ : نصف
نیمه بار ___ پاسخ : تا
هدایت کننده ___ پاسخ : راهنما
همیشه جاوید ___ پاسخ : حی
واحد اختلاف سطح الکتریکی ___ پاسخ : ولت
واحد پول ساسانیان ___ پاسخ : درم
کشتی جنگی ___ پاسخ : ناو
کلاه جواهر نشان ___ پاسخ : تاج
کم عقل ___ پاسخ : سخیف
کنایه از بینوا و تهیدست ___ پاسخ : یک لاقبا
کنایه از مقدار بسیار کم ___ پاسخ : یک مشت ناخن
کینه و دشمنی ___ پاسخ : نقار
یادداشت ___ پاسخ : نت
یاری ___ پاسخ : کمک
یاغی ___ پاسخ : مارد

جواب مرحله 154 بازی جدولانه یک

آب دیده ___ پاسخ : اشک
آجر خام ___ پاسخ : خشت
آزرم ___ پاسخ : حیا
آسودگی ___ پاسخ : رفاه
آفتاب ___ پاسخ : هور
آواز بلند ___ پاسخ : هتف
اثر امین فقیری ___ پاسخ : تمام باران های دنیا
از درختان ___ پاسخ : افرا
از مصالح ساختمانی ___ پاسخ : گچ
از وسایل ارتباطی قدیم ___ پاسخ : تلگراف
اسب رستم ___ پاسخ : رخش
اقتباس ___ پاسخ : برگرفته
برهنه ___ پاسخ : رت
بزرگ و عظما ___ پاسخ : سترگ
پایتخت فنلاند ___ پاسخ : هلسینکی
تار ___ پاسخ : مات
تالاب ___ پاسخ : آب گیر
توشه سفر ___ پاسخ : زاد
جامه آخرت ___ پاسخ : کفن
جایز ___ پاسخ : روا
حق ناحق در سازمان ملل ___ پاسخ : وتو
حیوان مفید ___ پاسخ : گاو
خالی ___ پاسخ : تهی
خطی در دایره ___ پاسخ : وتر
داستان کوتاه ___ پاسخ : متل
دچار شدن ___ پاسخ : ابتلا
در بزرگ ___ پاسخ : درب
در معدن می جویند ___ پاسخ : رگه
درون حاشیه ___ پاسخ : متن
دشنام ___ پاسخ : سب
دوست ___ پاسخ : رفیق
دیوار بلند و محکم ___ پاسخ : ترا
رونوشت ___ پاسخ : کپی
ستاره ای در دب اکبر ___ پاسخ : سها
سخن موزن ___ پاسخ : شعر
سنگینی و گرانی ___ پاسخ : وقر
سو و جهت ___ پاسخ : ور
شرکت سازنده گوشی آیفون ___ پاسخ : اپل
شهر بی قانون ___ پاسخ : هرت
شکستگی اندک ___ پاسخ : ترک
شیون و زاری ___ پاسخ : ندبه
ضایع شدن ___ پاسخ : هدر
طبقه کارگر ___ پاسخ : پرولتاریا
طبل بزرگ ___ پاسخ : دهل
طلا ___ پاسخ : زر
عاشق دل سوخته ___ پاسخ : سینه چاک
عدد اول ___ پاسخ : یک
عدد هندسی ___ پاسخ : پی
فلز رسانا ___ پاسخ : مس
فیلمی با بازی باران کوثری ___ پاسخ : زیر پوست شهر
گروه ورزشی ___ پاسخ : تیم
گفتگوی همراه با شوخی ___ پاسخ : بگو بخند
لیالی ___ پاسخ : شب ها
مروارید ___ پاسخ : در
مشتعل کردن ___ پاسخ : افروزانیدن
مفصل ___ پاسخ : بند
ممارست ___ پاسخ : تمرین
مکر و فریب ___ پاسخ : کید
میزان گرمی و سردی ___ پاسخ : دما
میوه بهشتی ___ پاسخ : سیب
نوعی موسیقی غربی ___ پاسخ : راک
کارکرد ___ پاسخ : راندمان
کافی ___ پاسخ : بس
کلام تصدیق ___ پاسخ : آری
کنار ___ پاسخ : لبه
یاری دهنده ___ پاسخ : ممد

جواب مرحله 155 بازی جدولانه یک

اثر محمدعلی جمال زاده ___ پاسخ : پندنامه سعدی یا گلستان نیکبختی
ارتباط تلفنی ___ پاسخ : تماس
از برنامه های تلویزیون ___ پاسخ : اخبار
از بیماری های عفونی مسری ___ پاسخ : وبا
از حبوبات ___ پاسخ : عدس
از حروف انگلیسی ___ پاسخ : اچ
از روی عدالت ___ پاسخ : منصفانه
از ظروف ___ پاسخ : دیس
استعفا کننده ___ پاسخ : مستعفی
اشاره به دور ___ پاسخ : آن
افراد شریف ___ پاسخ : نجبا
بازگشت ___ پاسخ : عودت
بافت ___ پاسخ : نسج
بدن ___ پاسخ : تن
برادر بزرگتر ___ پاسخ : کاکا
بی خطر ___ پاسخ : امن
پایتخت زامبیا ___ پاسخ : لوساکا
پایتخت یمن ___ پاسخ : صنعا
پرورش اندام ___ پاسخ : بدن سازی
پیشه رو ___ پاسخ : طلایه دار
تصدیق عرب ___ پاسخ : نعم
تیر انداختن ___ پاسخ : رمی
چه وقت ___ پاسخ : کی
حرارت و گرمی ___ پاسخ : تف
حرف انتخاب ___ پاسخ : یا
حرف دهن کجی ___ پاسخ : ی ی
حرف فاصله ___ پاسخ : تا
خاک کوزه گری ___ پاسخ : رس
خرس فلکی ___ پاسخ : دب
خسارت ___ پاسخ : زیان
درخت آزاده ___ پاسخ : سرو
روز نهم ماه محرم ___ پاسخ : تاسوعا
سازگار شدن با محیط تازه ___ پاسخ : جا افتادن
سایه ___ پاسخ : نش
شهر استان فارس ___ پاسخ : فسا
شهر رازی ___ پاسخ : ری
شکیبا ___ پاسخ : صبور
شیر عرب ___ پاسخ : اسد
ضمیر درون ___ پاسخ : تو
عامل وراثت ___ پاسخ : ژن
علم مطالعه موجودات زنده ___ پاسخ : زیست شناسی
غربال ___ پاسخ : اردبیز
غیر مرسوم ___ پاسخ : نامتعارف
فاسق ___ پاسخ : بدکاره
قلیل ___ پاسخ : کم
گرامی تر ___ پاسخ : اکرم
گریه سوزناک ___ پاسخ : زاری
ماه تفنگی ___ پاسخ : تیر
مری بی زن ___ پاسخ : ارمل
مستی آور ___ پاسخ : مسکر
مضطرب ___ پاسخ : نگران
مفصل میان ساعد و بازو ___ پاسخ : آرنج
مقدس بودن ___ پاسخ : قداست
منفرد ___ پاسخ : تکی
نماینده فروش شرکت ها ___ پاسخ : ویزیتور
نیز ___ پاسخ : همچنین
وابسته ___ پاسخ : منوط
واحد سطح ___ پاسخ : آر
کاریز ___ پاسخ : قنات
کرایه دهنده ___ پاسخ : مکاری
کشور اروپایی ___ پاسخ : لتونی
کلام استفهام عرب ___ پاسخ : هل
کلام توام با طعنه ___ پاسخ : طنز

جواب مرحله 156 بازی جدولانه یک

آزرم ___ پاسخ : شرم
آغاز شب ___ پاسخ : مسا
ابهت ___ پاسخ : شکوه
اثر جعفر مدرس صادقی ___ پاسخ : کله اسب
اثر جمال زاده ___ پاسخ : یاد و یادبود
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : چه باید کرد
از حشرات گزنده ___ پاسخ : ساس
از دروس دبیرستان ___ پاسخ : شیمی
از سبزیجات سالاد ___ پاسخ : کاهو
از شاخه های علم ریاضی ___ پاسخ : لگاریتم
از عالمان تعبیر رویا ___ پاسخ : ابن سیرین
اشاره به دور ___ پاسخ : آن ها
افسوس و پشیمانی ___ پاسخ : اسف
اقبال ___ پاسخ : شانس
اکسید کربن ___ پاسخ : آهک
بخشنده ___ پاسخ : سخی
برج فرانسه ___ پاسخ : نل
برخلاف میل ___ پاسخ : علیرغم
بندگی ___ پاسخ : یوغ
بویایی ___ پاسخ : شم
بی پروا ___ پاسخ : منهتک
بیابان خشک ___ پاسخ : کویر
پیامک ___ پاسخ : اس
پیمان ناقلا ___ پاسخ : ناتو
تصدیق روسی ___ پاسخ : دا
جانور درنده ___ پاسخ : دد
چای فرنگی ___ پاسخ : تی
چلچراغ خانه ___ پاسخ : لوستر
حبل الورید ___ پاسخ : شاهرگ
حرف عطف ___ پاسخ : واو
خط نابینایان ___ پاسخ : بریل
خودستایی ___ پاسخ : لاف
رود آرام ___ پاسخ : دن
روستا ___ پاسخ : آبادی
ریسک ___ پاسخ : خطر
سالم ___ پاسخ : تندرست
سراپرده ___ پاسخ : تتق
سرپیچی کردن ___ پاسخ : تمرد
سند ___ پاسخ : مدرک
شاعر و نویسنده معاصر ___ پاسخ : باستانی پاریزی
شب روستایی ___ پاسخ : شو
شباهت ___ پاسخ : همانندی
شخص و فرد ___ پاسخ : کس
شک ___ پاسخ : ریب
شکاف باریک ___ پاسخ : درز
شیاد ___ پاسخ : شارلاتان
شیوه گفتن کلمات ___ پاسخ : تلفظ
صندوق مرده ___ پاسخ : تابوت
ضمیر مخاطب ___ پاسخ : تو
عزیز عرب ___ پاسخ : ام
عضو شنوایی ___ پاسخ : گوش
فرآیند ساییدن ___ پاسخ : ساده
فرسوده شدن ___ پاسخ : پوسیدن
فرومایگی ___ پاسخ : دنایت
فریاد ___ پاسخ : غریو
فصل دوم سال ___ پاسخ : تابستان
گریبان ___ پاسخ : یقه
گندم از آسیاب برگشته ___ پاسخ : آرد
لطیف ___ پاسخ : نرم
مالامال ___ پاسخ : لبالب
مرکب قطبی ___ پاسخ : سورتمه
مفهوم لطیف و دقیق ___ پاسخ : نکته
مقام ___ پاسخ : جاه
ملخ دریایی ___ پاسخ : میگو
مهارت اجرایی ___ پاسخ : مدیریت
میوه شبیه زالزالک ___ پاسخ : ازگیل
نژاد ایرانی ___ پاسخ : آریا
نهر بزرگ ___ پاسخ : رود
نوعی کبک ___ پاسخ : دری
همدم ___ پاسخ : انیس
هنر انگلیسی ___ پاسخ : آرت
هنوز چاق نشده ___ پاسخ : چا
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کارمند ___ پاسخ : شاغل
کاکل مرغ ___ پاسخ : پوپ
کردار و عمل ___ پاسخ : رفتار
کشنده ___ پاسخ : مهلک
کشور اروپایی ___ پاسخ : مجارستان
کشور سیگار برگ ___ پاسخ : کوبا
یادآوری کردن ___ پاسخ : گوشزد
یادها ___ پاسخ : خاطرات

جواب مرحله 157 بازی جدولانه یک

آب بند ___ پاسخ : سد
اثر احمد محمود ___ پاسخ : از مسافر تا تبخال
اثر علی محمد افغانی ___ پاسخ : شلغم میوه بهشته
اثر محمود دولت آبادی ___ پاسخ : وزیر یا میرحسنک
از حیوانات گله ___ پاسخ : بز
اشاره به نزدیک ___ پاسخ : این
با نظم و ترتیب ___ پاسخ : مرتب
بارد ___ پاسخ : سرد
بازداشتن ___ پاسخ : منع
برخود واجب کردن چیزی ___ پاسخ : نذر
بسیار زیبا و دلربا ___ پاسخ : فتان
به آخر رسیده ___ پاسخ : مختوم
بیهوشی ___ پاسخ : کما
پسوند افزایش ___ پاسخ : فزا
پناهگاه ___ پاسخ : مأوا
پهلوی هم چیده شده ___ پاسخ : خره
پیشوا ___ پاسخ : رهبر
پیشوای مذهبی زرتشتیان ___ پاسخ : مغ
ترعه ___ پاسخ : آب راهه
تنها ___ پاسخ : مفرد
توانایی ___ پاسخ : یاری
توجه داشتن ___ پاسخ : عنایت
تکرار حرف ___ پاسخ : م م
جعبه مخصوص شعبده بازان ___ پاسخ : شامورتی
چهره شطرنجی ___ پاسخ : رخ
حجم فرعونی ___ پاسخ : هرم
حرف ندا ___ پاسخ : یا
خاشاک ___ پاسخ : خس
خدا و ایزد ___ پاسخ : بغ
خنده دار ___ پاسخ : فکاهی
دایره نورانی گرداگرد ماه ___ پاسخ : هلال
دردانه و بسیار عزیز ___ پاسخ : یکی یک دانه
درمان کردن ___ پاسخ : مداوا
دروغگو ___ پاسخ : کذاب
دیده شده ___ پاسخ : مشهود
رابطه پنهانی داشتن ___ پاسخ : سر و سر داشتن
رنگ جوانمردی ___ پاسخ : کرم
زیاده روی در تشریفات اداری ___ پاسخ : کاغذبازی
سرانجام ___ پاسخ : آخرالامر
سوغات ___ پاسخ : ره آورد
شیوه ___ پاسخ : استیل
ضمیر عربی ___ پاسخ : هو
طریقه ___ پاسخ : نحوه
عقاید ___ پاسخ : آرا
قاطر ___ پاسخ : استر
قربانگاه حاجیان ___ پاسخ : منا
قندپهلو ___ پاسخ : دیشلمه
گفتگوی اینترنتی ___ پاسخ : چت
مشتاق و علاقه مند ___ پاسخ : دلگرم
مکان ___ پاسخ : جا
مکیدن ___ پاسخ : مز
هر یک از آلات موسیقی ___ پاسخ : ساز
همان آتش است ___ پاسخ : تش
وسیله سوراخ کردن ___ پاسخ : مته
کبوتر دشتی ___ پاسخ : یمام
کشور آسیایی ___ پاسخ : اندونزی
کنار ___ پاسخ : لبه
یار مرد ___ پاسخ : زن
یک و یک ___ پاسخ : ا ا

جواب مرحله 158 بازی جدولانه یک

آخر ___ پاسخ : انتها
آسودگی ___ پاسخ : رفاه
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : اسیر زمان
اثر جمال زاده ___ پاسخ : سرگذشت حاجی بابای اصفهانی
از روی دشمنی ___ پاسخ : خصمانه
از سازهای ضربی ___ پاسخ : دف
از فرشتگان مغضوب خداوند ___ پاسخ : هاروت
اشاره به دور ___ پاسخ : آن
اندیشه ها ___ پاسخ : تدابیر
بخل ___ پاسخ : شح
برگشتن از گناه ___ پاسخ : انابت
برنج با پوست ___ پاسخ : شلتوک
بریدن شاخه های زائد درخت ___ پاسخ : هرس
بی خبر ___ پاسخ : ناگاه
پایتخت کرواسی ___ پاسخ : زاگرب
پرستاری ___ پاسخ : تیمار
پزشکان ___ پاسخ : اطبا
پسر هارون الرشید ___ پاسخ : مأمون
پسین ___ پاسخ : مابعد
پیامبر ___ پاسخ : نبی
تازه شدن ___ پاسخ : تجدد
تجملی و زیبا ___ پاسخ : فانتزی
تصدیق انگلیسی ___ پاسخ : یس
تعجب خانمانه ___ پاسخ : وا
جای روییدن گیاه ___ پاسخ : منبت
جای سردسیر ___ پاسخ : ییلاق
جد ___ پاسخ : نیا
چه چیزی ___ پاسخ : چه
حرف انتخاب ___ پاسخ : یا
حرف همراهی ___ پاسخ : با
حصبه ___ پاسخ : تیفویید
خوش یمنی ___ پاسخ : شگون
خیزران ___ پاسخ : بامبو
خیس ___ پاسخ : تر
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دستیار ___ پاسخ : معاون
دلجویی کردن ___ پاسخ : تفقد
روز نیست ___ پاسخ : شب
زینت و آرایش ___ پاسخ : زیور
ساختمان تازه ساخته شده ___ پاسخ : نوساز
سرشته شده ___ پاسخ : عجین
شایستگی و لیاقت ___ پاسخ : اهلیت
شهر خراسان جنوبی ___ پاسخ : طبس
شوخ و شیرین رفتار ___ پاسخ : شنگ
صاحب ___ پاسخ : ذی
طعم ___ پاسخ : مزه
عدل ___ پاسخ : داد
عوض کردن دو چیز با هم ___ پاسخ : مبادله
فراموشی ___ پاسخ : نسیان
فلز رسانا ___ پاسخ : مس
فیلمی با بازی پرویز پرستویی ___ پاسخ : روانی
قسمتی از پا ___ پاسخ : ران
ماتم ___ پاسخ : سوگ
مداد نوکی ___ پاسخ : اتود
مرکز مرکزی ___ پاسخ : اراک
مزاح و شوخی ___ پاسخ : هزل
نادم ___ پاسخ : پشیمان
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
هدیه دیدن روی عروس ___ پاسخ : رونما
واحد پول چند کشور عربی ___ پاسخ : دینار
کشور آفریقایی ___ پاسخ : اریتره
یازده ___ پاسخ : ا ا
یک دنده ___ پاسخ : لج

جواب مرحله 159 بازی جدولانه یک

آزاد کردن ___ پاسخ : وارهانیدن
آش ___ پاسخ : با
آفریننده ___ پاسخ : دادار
آواره ___ پاسخ : در به در
اثر ایرج پزشک زاد ___ پاسخ : رستم صولتان
اخراج از کشور میزبان ___ پاسخ : دیپورت
از ابزار آهنگری ___ پاسخ : سندان
از تیم های لیگ برتری ___ پاسخ : استقلال خوزستان
از حروف یونانی ___ پاسخ : امگا
از خوانندگان فقید ___ پاسخ : هایده
اشاره به دور ___ پاسخ : آن
اطلاع ___ پاسخ : آگهی
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
الیم ___ پاسخ : دردناک
بیان کننده ___ پاسخ : مبین
بیناتر ___ پاسخ : ابصر
پاره آتش ___ پاسخ : شرر
پویانمایی ___ پاسخ : انیمیشن
جریمه ورزشی ___ پاسخ : پنالتی
جمعه ___ پاسخ : آدینه
جوانمرد ___ پاسخ : راد
چرک ___ پاسخ : ریم
چشم پوشی از خطا در ورزش ___ پاسخ : آوانتاژ
چهره ___ پاسخ : رخساره
درآمد حاصل از موقعیت برتر ___ پاسخ : رانت
دریای شمالی ___ پاسخ : خزر
دلداده مجنون ___ پاسخ : لیلی
ده در ده ___ پاسخ : صد
رسم ها ___ پاسخ : سنن
زن پیر ___ پاسخ : عجوزه
زیرک ___ پاسخ : رند
ژنرال بی سر و ته ___ پاسخ : نرا
سایه بان ___ پاسخ : آفتاب گیر
سبز مایل به زرد ___ پاسخ : زیتونی
سرافراز و درستکار ___ پاسخ : روسفید
سنگ آسمانی ___ پاسخ : شهاب
سنگ فروش ___ پاسخ : اژیانه
طرف چپ ___ پاسخ : یسار
عدد سه رقمی ___ پاسخ : صد
عیسوی ___ پاسخ : نصرانی
فاصله ها ___ پاسخ : فواصل
فقیر ___ پاسخ : تنگدست
فلز رادیواکتیو ___ پاسخ : اورانیوم
فیلمی با بازی باران کوثری ___ پاسخ : دایره زنگی
قطعه قطعه ___ پاسخ : لت و پار
قوم کم حرف ___ پاسخ : لر
گستاخ و بی باک ___ پاسخ : جری
گوهر شاعران ___ پاسخ : گهر
مادر ___ پاسخ : مام
مار خطرناک ___ پاسخ : افعی
محل پخت نان ___ پاسخ : تنور
مرغ انگلیسی ___ پاسخ : هن
من و شما ___ پاسخ : ما
ناپدید شدن ___ پاسخ : غیب زدن
نتیجه شده ___ پاسخ : منتج
واحد پول پرقدرت ___ پاسخ : دلار
واحد طول انگلیسی ___ پاسخ : یارد
کاغذ ضخیم ___ پاسخ : مقوا
کرم و جوانمردی ___ پاسخ : فتا
یار مت ___ پاسخ : پت

جواب مرحله 160 بازی جدولانه یک

آتشدان حمام ___ پاسخ : تون
آهو ___ پاسخ : مرال
آیین ___ پاسخ : مراسم
اثر از استاندال ___ پاسخ : گردش های روم
اثر جان گالزورثی ___ پاسخ : گل تیره
اثر جان گالزورثی ___ پاسخ : میمون سفید
اثر جان گالزورثی ___ پاسخ : کمدی مدرن
اثری از الکساندر پوشکین ___ پاسخ : کولی ها
اثری از پرل س باک ___ پاسخ : مردان خدا
اثری از ژولین گرین ___ پاسخ : موی یرا
از اجرام هندسی ___ پاسخ : هرم
از اناجیل اربعه ___ پاسخ : متا
از پرتوهای اتمی ___ پاسخ : گاما
از خدایان باستان ___ پاسخ : را
از خواهران برونته ___ پاسخ : شارلوت
از فرقه های مسیحیت ___ پاسخ : ارتودوکس
از ماشین های راه سازی ___ پاسخ : گریدر
الکل صنعتی ___ پاسخ : اتانول
ام ال خبائث ___ پاسخ : می
اهلی نیست ___ پاسخ : وحشی
بخش بارگیر تریلر ___ پاسخ : کفی
برتر از گوهر ___ پاسخ : هنر
بز کوهی ___ پاسخ : کل
بی مانند ___ پاسخ : بیتا
پایندگی ___ پاسخ : تداوم
پایه ___ پاسخ : رکن
پیرامون ___ پاسخ : حول
تابلوی نقاشی ___ پاسخ : بوم
ترکیب و مخلوط ___ پاسخ : آمیخته
تظاهر به خوبی ___ پاسخ : ریا
تیزهوشی ___ پاسخ : درایت
جیران ___ پاسخ : آهو
حلال رنگ ___ پاسخ : استن
خیس ___ پاسخ : تر
دارایی ___ پاسخ : مال
درد و آزردگی جسمی ___ پاسخ : ناراحتی
درون دهان ___ پاسخ : کب
دریای عرب ___ پاسخ : یم
روان ___ پاسخ : روح
روستا ___ پاسخ : ده
زیور و زینت ___ پاسخ : پیرایه
ژول در ثانیه ___ پاسخ : وات
سخن ناگفتنی ___ پاسخ : راز
سیه چشم ___ پاسخ : حور
شتر بزرگ ___ پاسخ : هیون
شخص ___ پاسخ : نفر
شکلک ___ پاسخ : ادا
ضد زیبایی ___ پاسخ : زشتی
عدد هندسی ___ پاسخ : پی
عیب و عار ___ پاسخ : اک
فریب ___ پاسخ : گول
قائده و قانون ___ پاسخ : شیوه
قرن ___ پاسخ : صده
گیاه فیل گوش ___ پاسخ : راسن
گیج ___ پاسخ : منگ
لنگه بار ___ پاسخ : تا
لیاقت ___ پاسخ : سزاوار
لیست غذا ___ پاسخ : منو
ماده ای در عایق کاری ___ پاسخ : یونولیت
محرم اسرار ___ پاسخ : هم راز
محروم ___ پاسخ : ناکام
مرزبان ___ پاسخ : کیا
مسافرخانه مدرن ___ پاسخ : هتل
معتاد ___ پاسخ : عملی
مقابل پشتک ___ پاسخ : وارو
مقوا نازک ___ پاسخ : کارت
مهربان و همدل ___ پاسخ : صمیمی
مکتب طبیعت گرایی ___ پاسخ : ناتورالیسم
ناپایدار و میرا ___ پاسخ : فانی
نام تجاری کلرید آمونیوم ___ پاسخ : نشادر
نان برشته ___ پاسخ : تست
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نقیض خوبی ___ پاسخ : بدی
نویسنده انگلیسی ___ پاسخ : جان گالزورثی
هجوم بردن ___ پاسخ : تاختن
همیشه و پیوسته ___ پاسخ : همواره
هنوز فرنگی ___ پاسخ : یت
واپسین ___ پاسخ : آخری
کوشش ___ پاسخ : ستر
یادداشت ___ پاسخ : نت
یکی صدا ندارد ___ پاسخ : دست

جواب مرحله 161 بازی جدولانه یک

ابر ___ پاسخ : اسفنج
اثر عبدالحسین صنعتی زاده ___ پاسخ : دام گستران یا انتقام خواهان
اثر ناتاشا امیری ___ پاسخ : با من به جهنم بیا
اجانب ___ پاسخ : بیگانه ها
از القاب هندی ___ پاسخ : راجه
از شنبه تا شنبه ___ پاسخ : هفته
از ماهی های دریای خزر ___ پاسخ : سگ ماهی
از یک نوع ___ پاسخ : هم جنس
اسباب خانه ___ پاسخ : مان
اندر ___ پاسخ : در
بازاری ___ پاسخ : کاسب
بدبختانه ___ پاسخ : متأسفانه
برآورد ___ پاسخ : ارزیابی
برهنه ___ پاسخ : رت
بلعیدن ___ پاسخ : قورت
بی موقع ___ پاسخ : بی جا
پایتخت نامیبیا ___ پاسخ : ویندهوک
پرنده خوش بختی ___ پاسخ : هما
پسوند نگهدارنده ___ پاسخ : بان
پیوسته و جاوید ___ پاسخ : سرمد
تفسیر کردن ___ پاسخ : تأویل
توانایی برای انجام کار ___ پاسخ : جربزه
جای عبور و حرکت ___ پاسخ : مسیر
جوب خون ___ پاسخ : رگ
خالص و بی عیب ___ پاسخ : سره
خالی و بدبختی ___ پاسخ : نکبت
خاک و غبار ___ پاسخ : تهک
دشنام دادن ___ پاسخ : سب
دندان فیل ___ پاسخ : عاج
دوستان ___ پاسخ : یاران
راس ___ پاسخ : سر
روحانی مصریان باستان ___ پاسخ : کاهن
زمان دور و دراز ___ پاسخ : دیرباز
ستبر و محکم ___ پاسخ : سفت
شبکه تلویزیونی افغانستان ___ پاسخ : لمر
شمیم ___ پاسخ : بو
شهر نصف جهان ___ پاسخ : نجف آباد
ضمیر وزنی ___ پاسخ : من
گرامی و بزرگوار ___ پاسخ : ماجد
گرداگرد دهان ___ پاسخ : نس
گرفتار و درمانده ___ پاسخ : زابرا
لاف زنی ___ پاسخ : خالی بندی
مال و ثروت ___ پاسخ : مایه
مایه کوبی شده ___ پاسخ : واکسینه
مدافع ورزشی ___ پاسخ : بک
مدیون ___ پاسخ : بدهکار
مرواریدها ___ پاسخ : درر
مرکز استان چهارمحال و بختیاری ___ پاسخ : شهرکرد
ملامت ___ پاسخ : نکوهش
مکان ___ پاسخ : جا
مکیدن ___ پاسخ : مز
نامرد ___ پاسخ : لامروت
نان درهم ___ پاسخ : ننا
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نژاد مرد تایلند ___ پاسخ : تای
نوعی از بتن ___ پاسخ : بتن آرمه
نیک خوی ___ پاسخ : ساویز
وارونه کردن ___ پاسخ : عکس
کمیابی ___ پاسخ : ندرت
یار سوزن ___ پاسخ : نخ

جواب مرحله 162 بازی جدولانه یک

آب چرخان ___ پاسخ : گرداب
آموختنی لقمان ___ پاسخ : ادب
اثر ابوتراب خسروی ___ پاسخ : دیوان سومنات
اثر محمدعلی جمال زاده ___ پاسخ : غیر از خدا هیچ کس نبود
ارثی نیست ___ پاسخ : اکتسابی
از برنامه های تلویزیون ___ پاسخ : اخبار
از حروف یونانی ___ پاسخ : تتا
از سازها ___ پاسخ : پیانو
از قالب های شعری ___ پاسخ : ترکیب بند
از گازها ___ پاسخ : اتان
از گرسنه خبر ندارد ___ پاسخ : سیر
از ورزش های گروهی ___ پاسخ : والیبال
اهل مکه ___ پاسخ : مکی
باخبر ___ پاسخ : واقف
باده فروش ___ پاسخ : خمار
بجز ___ پاسخ : الا
پایتخت سنگال ___ پاسخ : داکار
پایتخت فراری ___ پاسخ : رم
پایین ___ پاسخ : زیر
پدر مرده ___ پاسخ : یتیم
پرهیز از خیالبافی ___ پاسخ : واقع گرایی
پسر مازنی ___ پاسخ : ریکا
تمام و همگی ___ پاسخ : یک سر
جوانمرد ___ پاسخ : راد
حق الزحمه ___ پاسخ : دستمزد
حک کننده ___ پاسخ : حکاک
خواهش ___ پاسخ : التماس
خوش قامتی ___ پاسخ : رعنایی
دستور ___ پاسخ : امر
دودمان ___ پاسخ : تبار
روشنایی ___ پاسخ : سو
زیاده روی در خرج ___ پاسخ : ریخت و پاش
سپیدموی شاهنامه ___ پاسخ : زال
سرپرست کارکنان اصطبل ___ پاسخ : میرآخور
سمبل ___ پاسخ : نماد
شیر و اسب دارند ___ پاسخ : یال
صلیب ___ پاسخ : چلیپا
عقاب ___ پاسخ : دال
فیلمی با بازی اکرم محمدی ___ پاسخ : پای پیاده
فیلمی با بازی سیلوستر استالونه ___ پاسخ : راکی
گرداگرد دهان ___ پاسخ : نس
گنده و درشت ___ پاسخ : پک
لبه تیغ ___ پاسخ : یلمان
مایه آبادانی ___ پاسخ : آب
مخزن آب زیر زمینی ___ پاسخ : آب انبار
مرتجع فلزی ___ پاسخ : فنر
مرغ فرنگی ___ پاسخ : هن
معاون دادستان ___ پاسخ : دادیار
مقابل گدا ___ پاسخ : شاه
میخ عرب ___ پاسخ : مسمار
میوه تلفنی ___ پاسخ : آلو
نفسی برای قلیان ___ پاسخ : ادا
نوعی گهواره ___ پاسخ : ننو
هادی ___ پاسخ : راهنما
هر طرف از لشکر ___ پاسخ : جناح
همدم ___ پاسخ : انیس
ورزش توپ و سبد ___ پاسخ : بسکتبال
کشت زار برنج ___ پاسخ : شالی زار
کشنده بی صدا ___ پاسخ : سم
کلمه درد ___ پاسخ : آخ
یک دسته سرباز ___ پاسخ : اتریاد

جواب مرحله 163 بازی جدولانه یک

آلونک ___ پاسخ : کپر
آیین ___ پاسخ : سنت
اتوبان ___ پاسخ : بزرگ راه
ارزش و اعتبار ___ پاسخ : قدر
از کشورهای عربی ___ پاسخ : یمن
انباشته ___ پاسخ : پر
با ___ پاسخ : آش
بازیکن تیم سپاهان ___ پاسخ : هادی عقیلی
باغ انار ___ پاسخ : نارستان
بخار دهان ___ پاسخ : ها
بخشی از اوستا ___ پاسخ : یسنا
برقرار ___ پاسخ : دایر
برهنه ___ پاسخ : رت
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زادن
بی سواد قدیمی ___ پاسخ : امی
بیهوده و بی معنی ___ پاسخ : یاوه
پاسخ مثبت ___ پاسخ : آری
پرنده آش سردکن ___ پاسخ : سار
پیروان مذاهب دارای کتاب ___ پاسخ : اهل کتاب
تماما ___ پاسخ : کلا
جاده ___ پاسخ : راه
جام ورزشی ___ پاسخ : کاپ
حافظه موقت کامپیوتر ___ پاسخ : رم
حرف دهن کجی ___ پاسخ : ی ی
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حیوان ___ پاسخ : جانور
خام نشده ___ پاسخ : خا
خجسته ___ پاسخ : سعد
خرافاتی ___ پاسخ : اوهام پرست
خرده سنگ های ریز ___ پاسخ : شن
خوراک طیور ___ پاسخ : دان
خوش پوش ___ پاسخ : شیک
دختر نیست ___ پاسخ : پسر
دروازبان پرسپولیس ___ پاسخ : نیلسون
درون دهان ___ پاسخ : نج
دلداری دادن ___ پاسخ : تسلیت
رزق ___ پاسخ : روزی
رفیق مشهدی ___ پاسخ : یره
رهن ___ پاسخ : گرو
زشت تر ___ پاسخ : انکر
سر ___ پاسخ : رأس
سوپ وطنی ___ پاسخ : آش
سیلی ___ پاسخ : چک
شمای بیگانه ___ پاسخ : یو
شمیم ___ پاسخ : بو
شهر تیم لاتزیو ___ پاسخ : رم
شهر تیم کورینتیانس ___ پاسخ : سائوپائولو
شهری در استان کرمانشاه ___ پاسخ : روانسر
صدای کوبیدن ___ پاسخ : تق
صندوق خانه کوچک ___ پاسخ : پستو
ضمیر غائب ___ پاسخ : او
عمل گوش دادن ___ پاسخ : شنو
فروشگاه بزرگ ___ پاسخ : سوپرمارکت
فرومایه ___ پاسخ : دانی
قاضی ورزشی ___ پاسخ : داور
قطع حیات ___ پاسخ : مرگ
گشوده ___ پاسخ : وا
گل ته جوی ___ پاسخ : لای
گل نومیدی ___ پاسخ : یاس
گمان ___ پاسخ : وهم
لبن ___ پاسخ : شیر
مدافع رئال مادرید ___ پاسخ : سرخیو راموس
مدافع سابق فوتبال ایتالیا ___ پاسخ : نستا
مستاجر ___ پاسخ : اجاره نشین
منقار ___ پاسخ : نوک
مهاجم اسبق راه آهن ___ پاسخ : رزاقی راد
مکان ___ پاسخ : جا
نابودی ___ پاسخ : هلاکت
نامهربان ___ پاسخ : بدمهر
نزد ایرانیان است و بس ___ پاسخ : هنر
نشانه الهی ___ پاسخ : آیت
نمو ___ پاسخ : رشد
واحد سطح ___ پاسخ : آر
ورزش مادر ___ پاسخ : دو
وزیر افراسیاب ___ پاسخ : ویسه
کاری را بر عهده گرفتن ___ پاسخ : تعهد
کتاب مجتهد ___ پاسخ : رساله
کتاب مقدس هندوان ___ پاسخ : ودا
کشاورزی ___ پاسخ : زرع
یک خودمانی ___ پاسخ : یه

جواب مرحله 164 بازی جدولانه یک

اردوگاه ___ پاسخ : کمپ
از استان ها ___ پاسخ : یزد
از حروف الفبا ___ پاسخ : واو
از خود بیگانگی ___ پاسخ : الیناسیون
از ماه های میلادی ___ پاسخ : مارس
از مزه ها ___ پاسخ : ترش
افزودن ___ پاسخ : ازدیاد
بازیگر فیلم شیدا ___ پاسخ : پارسا پیروزفر
بر پیامبران نازل می شود ___ پاسخ : وحی
برافروخته و گداخته ___ پاسخ : تافته
برهنه ___ پاسخ : رت
بی خطر پرخطر ___ پاسخ : کبریت
پایه و ستون ___ پاسخ : رکن
پدر ترکی ___ پاسخ : آتا
پرنده خوشبختی ___ پاسخ : هما
پیمان ___ پاسخ : قرارداد
تعاون ___ پاسخ : همکاری
تمام قد ___ پاسخ : قدی
جنس خشن ___ پاسخ : نر
جواب مثبت ___ پاسخ : آری
چراغ ___ پاسخ : قندیل
چهره ___ پاسخ : رخ
چین و چروک ___ پاسخ : یرا
حرف ندا ___ پاسخ : اهای
حضور نداشتن ___ پاسخ : غیاب
خنجر ___ پاسخ : دشنه
خوابیده ___ پاسخ : نائم
درود گفتن ___ پاسخ : تحیت
دریای شمالی ___ پاسخ : خزر
دستورهای پیاپی و خسته کننده ___ پاسخ : خرده فرمایش
رزمایش ___ پاسخ : مانور
رسم ها ___ پاسخ : سنن
رویداد ___ پاسخ : ماوقع
زیبا همچون پری ___ پاسخ : پریوش
سالک ___ پاسخ : رهرو
سرد مطبوع ___ پاسخ : خنک
سوا ___ پاسخ : جدا
شالوده ___ پاسخ : اس
طبیعت گرایی ___ پاسخ : ناتورالیسم
ظاهر سازی ___ پاسخ : وانمود
غذایی از تخم مرغ ___ پاسخ : نیمرو
غم ___ پاسخ : اندوه
غول برفی ___ پاسخ : یتی
فرمانده سپاه ___ پاسخ : سپه سالار
فیلمی از برادران کوئن ___ پاسخ : قاتلین پیرزن
فیلمی با بازی افسانه بایگان ___ پاسخ : اتل متل توتوله
قسمتی از یک موسسه ___ پاسخ : دپارتمان
مالش و آزار ___ پاسخ : پاژخ
ماه آخر ___ پاسخ : اسفند
مرزبان ___ پاسخ : کیا
مروارید ___ پاسخ : در
مشاور ___ پاسخ : رایزن
ناراست ___ پاسخ : کج
ناسیونال ___ پاسخ : ملی
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نت مخمور ___ پاسخ : می
نشان دادن یک رابطه معین با نمادهای ریاضی ___ پاسخ : فرمول
نوعی سبک بازی رایانه ای ___ پاسخ : کژوال
نوعی سلاح سرد ___ پاسخ : قمه
نیایش ___ پاسخ : دعا
هدیه دادن ___ پاسخ : اهدا
هرگاه ___ پاسخ : ار
کوچک ریزاندام ___ پاسخ : فسقلی

جواب مرحله 165 بازی جدولانه یک

آماده ___ پاسخ : مهیا
اتحادیه فوتبال اروپا ___ پاسخ : یوفا
اثر امیرحسین چهلتن ___ پاسخ : تالار آیینه
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : سال هایی که بی تو گذشت
استاتیستیک ___ پاسخ : آمار
افسار ___ پاسخ : لگام
بال بزرگ ___ پاسخ : شه پر
بجز ___ پاسخ : الا
بخشایش خدای بر او باد ___ پاسخ : رحمت الله علیه
بخل ___ پاسخ : شح
بلور شده ___ پاسخ : متبلور
به خاطر آوردن ___ پاسخ : یاد کردن
پدر شعر نو ___ پاسخ : نیمایوشیج
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
پوست بز دباغی شده ___ پاسخ : تیماج
پیر ___ پاسخ : مسن
تمام کردن ___ پاسخ : تکمیل
حرف انتخاب ___ پاسخ : یا
خطاب بی ادبانه ___ پاسخ : هی
خوب و خوش ___ پاسخ : نیک
خون بختیاری ___ پاسخ : خین
دادگاه ها ___ پاسخ : محاکم
دانه ___ پاسخ : حب
دلیری ___ پاسخ : رشادت
دور از هم ___ پاسخ : جدا
رایگان ___ پاسخ : مفت
روش ___ پاسخ : متد
ساخته شده ___ پاسخ : متشکل
سختی و صلابت ___ پاسخ : شدت
سد ___ پاسخ : مانع
سه یار هم قد ___ پاسخ : ا ا ا
سینه پهلو ___ پاسخ : ذات الجنب
شدیدتر ___ پاسخ : اشد
شلوار جین ___ پاسخ : لی
شکوفه انار ___ پاسخ : گلنار
صف و دسته ___ پاسخ : رده
صنم ___ پاسخ : بت
طول عمر ___ پاسخ : سن
عاقبت اندیشی ___ پاسخ : پیش بینی
عدد تنفسی ___ پاسخ : شش
عدد ماه ___ پاسخ : سی
علم سیاست ___ پاسخ : دیپلماسی
غذای آب دار ___ پاسخ : آش
فلز انگلیسی ___ پاسخ : متال
فیلمی با بازی امین حیایی ___ پاسخ : بادام های تلخ
گشوده ___ پاسخ : وا
ماده اصلی چیپس ___ پاسخ : سیب زمینی
مایوس ___ پاسخ : نومید
مسرت نمودن ___ پاسخ : شادی کردن
مضمون ___ پاسخ : محتوا
مغلوب شدن ___ پاسخ : شکست
ناپدری ___ پاسخ : راب
نام پسرانه ___ پاسخ : الشن
نقش هنرپیشه ___ پاسخ : رل
نقشه فرنگی ___ پاسخ : مپ
نهی شده ___ پاسخ : منهی
نوعی رنگ مو ___ پاسخ : مش
وسیله شکسته بندی ___ پاسخ : آتل
وقت ___ پاسخ : زمان
کبوتر دشتی ___ پاسخ : یمام
کثیف ___ پاسخ : آلوده
کمک و دستیار ___ پاسخ : وردست

جواب مرحله 166 بازی جدولانه یک

آماده ___ پاسخ : مهیا
اتحادیه فوتبال اروپا ___ پاسخ : یوفا
اثر امیرحسین چهلتن ___ پاسخ : تالار آیینه
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : سال هایی که بی تو گذشت
استاتیستیک ___ پاسخ : آمار
افسار ___ پاسخ : لگام
بال بزرگ ___ پاسخ : شه پر
بجز ___ پاسخ : الا
بخشایش خدای بر او باد ___ پاسخ : رحمت الله علیه
بخل ___ پاسخ : شح
بلور شده ___ پاسخ : متبلور
به خاطر آوردن ___ پاسخ : یاد کردن
پدر شعر نو ___ پاسخ : نیمایوشیج
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
پوست بز دباغی شده ___ پاسخ : تیماج
پیر ___ پاسخ : مسن
تمام کردن ___ پاسخ : تکمیل
حرف انتخاب ___ پاسخ : یا
خطاب بی ادبانه ___ پاسخ : هی
خوب و خوش ___ پاسخ : نیک
خون بختیاری ___ پاسخ : خین
دادگاه ها ___ پاسخ : محاکم
دانه ___ پاسخ : حب
دلیری ___ پاسخ : رشادت
دور از هم ___ پاسخ : جدا
رایگان ___ پاسخ : مفت
روش ___ پاسخ : متد
ساخته شده ___ پاسخ : متشکل
سختی و صلابت ___ پاسخ : شدت
سد ___ پاسخ : مانع
سه یار هم قد ___ پاسخ : ا ا ا
سینه پهلو ___ پاسخ : ذات الجنب
شدیدتر ___ پاسخ : اشد
شلوار جین ___ پاسخ : لی
شکوفه انار ___ پاسخ : گلنار
صف و دسته ___ پاسخ : رده
صنم ___ پاسخ : بت
طول عمر ___ پاسخ : سن
عاقبت اندیشی ___ پاسخ : پیش بینی
عدد تنفسی ___ پاسخ : شش
عدد ماه ___ پاسخ : سی
علم سیاست ___ پاسخ : دیپلماسی
غذای آب دار ___ پاسخ : آش
فلز انگلیسی ___ پاسخ : متال
فیلمی با بازی امین حیایی ___ پاسخ : بادام های تلخ
گشوده ___ پاسخ : وا
ماده اصلی چیپس ___ پاسخ : سیب زمینی
مایوس ___ پاسخ : نومید
مسرت نمودن ___ پاسخ : شادی کردن
مضمون ___ پاسخ : محتوا
مغلوب شدن ___ پاسخ : شکست
ناپدری ___ پاسخ : راب
نام پسرانه ___ پاسخ : الشن
نقش هنرپیشه ___ پاسخ : رل
نقشه فرنگی ___ پاسخ : مپ
نهی شده ___ پاسخ : منهی
نوعی رنگ مو ___ پاسخ : مش
وسیله شکسته بندی ___ پاسخ : آتل
وقت ___ پاسخ : زمان
کبوتر دشتی ___ پاسخ : یمام
کثیف ___ پاسخ : آلوده
کمک و دستیار ___ پاسخ : وردست

جواب مرحله 167 بازی جدولانه یک

از بیماری های پوستی ___ پاسخ : گر
از قوات سه گانه ___ پاسخ : مجریه
اسب تبریزی ___ پاسخ : آت
استان ___ پاسخ : ایالت
الاغ ___ پاسخ : خر
انسان ___ پاسخ : بشر
بار خدایا ___ پاسخ : اللهم
باردار ___ پاسخ : آبستن
بدرود ___ پاسخ : خداحافظ
برابر ___ پاسخ : یر
برهنه ___ پاسخ : رت
به راستی ___ پاسخ : حقا
بهبوده از بیماری ___ پاسخ : شفا
بهوشی ___ پاسخ : غش
بی نیاز کردن ___ پاسخ : اغنا
بیماری ___ پاسخ : دا
پایتخت زامبیا ___ پاسخ : لوساکا
پایتختش هانوی است ___ پاسخ : ویتنام
پروردگارا ___ پاسخ : یارب
پولک ___ پاسخ : فلس
پیامک ___ پاسخ : اس
تنها ___ پاسخ : یکه
توبه اش مرگ است ___ پاسخ : گرگ
تیم فوتبال انگلیسی ___ پاسخ : استون ویلا
حرف انتخاب ___ پاسخ : یا
حق کسی را تمام دادن ___ پاسخ : ایفا
حیوان گله ای ___ پاسخ : گوسفند
خانه ___ پاسخ : سرا
دریافت کردن ___ پاسخ : گرفتن
دودمان ___ پاسخ : آل
روشنی ___ پاسخ : نور
رونق ___ پاسخ : رواج
ساز مولانی ___ پاسخ : نی
سنگ آسیاب ___ پاسخ : رحی
شاعر کرد ___ پاسخ : نالی
شهر ایران و امریکا ___ پاسخ : میامی
شهر کرمانشاه ___ پاسخ : اسلام آباد غرب
ضمیر درونی ___ پاسخ : تو
ظلم ___ پاسخ : ستم
عیب چیزی را پوشاندن ___ پاسخ : لاپوشانی
فروشنده آب ___ پاسخ : سقا
فیلم پرفروش سینمای ایران ___ پاسخ : اخراجی ها
فیلمی با بازی امین حیایی ___ پاسخ : مانی و ندا
قسمتی از درخت ___ پاسخ : تنه
قوس و قزح ___ پاسخ : رنگین کمان
گاه از نهاد برآید ___ پاسخ : آه
گریبان ___ پاسخ : یخه
گواه ___ پاسخ : شاهد
گونه ___ پاسخ : لپ
مبارز درون رینگ ___ پاسخ : بوکسور
مخترع تلفن ___ پاسخ : بل
مربوط به اندام ___ پاسخ : ارگانیک
مردم ساکن یک جا ___ پاسخ : اهل
مریض خانه ___ پاسخ : دارالشفا
من ___ پاسخ : اینجانب
موی بلند ___ پاسخ : گیس
میان پرده ___ پاسخ : آنتراکت
میدان ___ پاسخ : فلکه
میوه خوشبو ___ پاسخ : سیب
نت میانی ___ پاسخ : لا
نخی از پیله ___ پاسخ : ابریشم
نرخ ___ پاسخ : بها
نهایت ___ پاسخ : آخر
نیستی ___ پاسخ : هلاک
واژه ___ پاسخ : لفظ
کنایه از درآمد اندک ___ پاسخ : آب باریک
کنسول بازی قدیمی ___ پاسخ : سگا

جواب مرحله 168 بازی جدولانه یک

اثر علی محمد افغانی ___ پاسخ : همسفرها
از اجزای کله پاچه ___ پاسخ : بناگوش
از انواع کشتی ___ پاسخ : کوراش
از حبوبات ___ پاسخ : ماش
اسرار ___ پاسخ : رازها
اطمینان قلبی ___ پاسخ : یقین
امیدواری ___ پاسخ : رجا
ایجاد اختلاف و نزاع کردن ___ پاسخ : دو به هم زنی
ایستاده ___ پاسخ : برپا
بازتاب ___ پاسخ : پیامد
بخیه درشت ___ پاسخ : کن
بذر نشده ___ پاسخ : بذ
برامدگی روی پوست ___ پاسخ : تاول
به جانشینی ___ پاسخ : نیابتا
پارچه پنبه ای سفید ___ پاسخ : کرباس
پست ___ پاسخ : ناکس
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
پنداری ___ پاسخ : گویی
تالاب ___ پاسخ : مرداب
ترحم را بر می انگیزد ___ پاسخ : رقت انگیز
تنیسور اهل چک ___ پاسخ : توماس بردیچ
جشن و ضیافت ___ پاسخ : سور
چرانیدن ___ پاسخ : رعی
چین و شکن ___ پاسخ : یرا
حرف تعجب ___ پاسخ : وا
حل اختلاف با حکمیت بزرگترها ___ پاسخ : کدخدامنشی
خواب ___ پاسخ : کپه
دارای پتانسیل ___ پاسخ : بالقوه
دانای بی همتا ___ پاسخ : مزدا
دشنام دادن ___ پاسخ : سب
رفتار همراه با احتیاط ___ پاسخ : کجدار مریز
رو گرفت ___ پاسخ : کپی
روغن ___ پاسخ : گریس
روغن زیتون ___ پاسخ : زیت
سرها ___ پاسخ : رئوس
سیاهی میان چشم ___ پاسخ : مردمک
شاخه شاخه شدن و پراکندگی ___ پاسخ : انشعاب
شراب ___ پاسخ : می
شما بیگانه ___ پاسخ : یو
شهر باستانی ایران ___ پاسخ : شوش
شکاف و درز ___ پاسخ : شق
ظرف چای خوری ___ پاسخ : فنجان
عاشق و آرزومند شدن ___ پاسخ : هوایی شدن
عروس ترک ___ پاسخ : گلین
فداکار ___ پاسخ : از جان گذشته
فلز سنگین ___ پاسخ : سرب
فیلم هندی اسکار گرفته ___ پاسخ : میلیونر زاغه نشین
فیلمی با بازی احمد نجفی ___ پاسخ : سگ کشی
قفل بازکن ___ پاسخ : کلید
گاز سمی ___ پاسخ : کلر
مفصل دست و پا ___ پاسخ : مچ
نامی برای زندان ___ پاسخ : ندامتگاه
نهایت ___ پاسخ : آخر
هدیه دادن ___ پاسخ : اهدا
واحد سطح ___ پاسخ : آر
وای به روزی که بگندد ___ پاسخ : نمک
کشور آفریقایی ___ پاسخ : اتیوپی
کشور عربی ___ پاسخ : کویت
کوزه سفالی ___ پاسخ : سبو
یدکی ___ پاسخ : زاپاس

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 801 تا 850 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 169 بازی جدولانه یک

آتش قرآنی ___ پاسخ : نار
آخرین سوره قرآن ___ پاسخ : ناس
از بت های جاهلیت ___ پاسخ : هبل
از بت های معروف ___ پاسخ : لات
از چاشنی ها ___ پاسخ : رب
از سوره های مکی ___ پاسخ : روم
از صفات خداوند ___ پاسخ : حی
از قبایل صدر اسلام ___ پاسخ : اوس
از گناهان کبیره ___ پاسخ : زنا
از نت ها ___ پاسخ : لا
اسباب خانه ___ پاسخ : مان
اهل سنت ___ پاسخ : سنی
باریک و نازک ___ پاسخ : قلمی
بخت و اقبال ___ پاسخ : طالع
بخشیدن مال به مستمندان ___ پاسخ : انفاق
بد ذات و خبیث ___ پاسخ : ناتو
برودت ___ پاسخ : سرما
پدر عرب ___ پاسخ : ابو
پرهیزکار ___ پاسخ : باتقوا
پروردگار من ___ پاسخ : ربی
پیامبر کشتی نشین ___ پاسخ : نوح
پیر سفید موی ___ پاسخ : زال
پیروان یک پیامبر ___ پاسخ : امت
تابان ___ پاسخ : درخشان
تفسیر از علامه طباطبائی ___ پاسخ : المیزان
ثابت و باقی ___ پاسخ : پایا
جستجو ___ پاسخ : کند و کاو
جلا دادن ___ پاسخ : صقل
جمع حدیث ___ پاسخ : احادیث
جمله قرآنی ___ پاسخ : آیه
جنگ و مبارزه ___ پاسخ : ناورد
جهت و طرف ___ پاسخ : سو
حقیقت ___ پاسخ : واقعیت
حلق ___ پاسخ : گلو
خدمتکار ___ پاسخ : نوکر
خویشاوندی ___ پاسخ : قرابت
داور ___ پاسخ : قاضی
دراز و طویل ___ پاسخ : طولانی
درخواست کننده ___ پاسخ : متقاضی
درگذشت ___ پاسخ : فوت
راضی ___ پاسخ : قانع
راهب مسیحی که خبر از رسالت پیامبر داد ___ پاسخ : بحیرا
رایت و بیرق ___ پاسخ : لوا
روز بعد از امروز ___ پاسخ : فردا
زهر ___ پاسخ : سم
زیادی ___ پاسخ : زائد
ساکت و خاموش ___ پاسخ : صامت
سست ___ پاسخ : لس
سوگند ___ پاسخ : قسم
شادی ___ پاسخ : طرب
شادی و سرور ___ پاسخ : فرح
شاگرد مغازه ___ پاسخ : پادو
شش عرب ___ پاسخ : ست
شهر حضرت عبدالعظیم ___ پاسخ : ری
شکایت کننده ___ پاسخ : شاکی
شکیبا ___ پاسخ : صابر
صدقه ___ پاسخ : بلاگردان
ضمیر عربی ___ پاسخ : هو
ضمیر مخاطب عربی ___ پاسخ : انت
عدم توفیق ___ پاسخ : ناکامی
قرض و دین ___ پاسخ : وام
قیمت ___ پاسخ : فی
گودی ته دره ___ پاسخ : گدار
لقب امام دهم شیعیان ___ پاسخ : نقی
متاع ___ پاسخ : کالا
مخالفت و امتناع ___ پاسخ : وتو
مرضی عفونی و مسری ___ پاسخ : وبا
مزد و پاداش ___ پاسخ : جزا
ملحد ___ پاسخ : زندیق
ملعون ابدی تاریخ ___ پاسخ : یزید
مهم بودن ___ پاسخ : اهمیت
مواظب بودن ___ پاسخ : پاییدن
نادیدنی ___ پاسخ : نامرئی
ناسازگاری ___ پاسخ : اختلاف
ناله ___ پاسخ : زاری
نام دیگر سوره مسد ___ پاسخ : تبت
ندای اطاعت از فرمان ___ پاسخ : لبیک
همسر آدم ___ پاسخ : حوا
کجاست ___ پاسخ : کو
کوهی در مکه ___ پاسخ : ثور

جواب مرحله 170 بازی جدولانه یک

آن ___ پاسخ : دم
اثر شهلا پروین روح ___ پاسخ : تنها که می مانم
اثر صادق کرمیار ___ پاسخ : نامیرا
از زبان های ایرانی ___ پاسخ : پشتو
التماس نمودن ___ پاسخ : نیاز کردن
این گونه ___ پاسخ : چنین
بخت و اقبال ___ پاسخ : طالع
برج داستانی فرانسه ___ پاسخ : نل
برگشتن از گناه ___ پاسخ : انابت
برنا ___ پاسخ : جوان
بسیار حمله کننده ___ پاسخ : کرار
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
پای افزار ___ پاسخ : لکا
پایتخت فیلیپین ___ پاسخ : مانیل
پوچ و میان خالی ___ پاسخ : کاوک
پول ژاپن ___ پاسخ : ین
پیکان ___ پاسخ : فلش
توشه ___ پاسخ : ذات
تیم فوتبال اسپانیایی ___ پاسخ : بیلبائو
جاوید ___ پاسخ : باقی
جایز ___ پاسخ : روا
جنگ تن به تن ___ پاسخ : دوئل
حرص شدید ___ پاسخ : ولع
حیله ___ پاسخ : فریب
خداوند ___ پاسخ : رب
خشکی میان دریا ___ پاسخ : اداک
خمیده ___ پاسخ : دوتا
دفعه و بار ___ پاسخ : کش
دیرینگی ___ پاسخ : ازلیت
دیوار گلی ___ پاسخ : دای
ریسمان ___ پاسخ : طنب
زبان عرب ___ پاسخ : لسان
زندان خودمانی ___ پاسخ : هلفدونی
زیرک ___ پاسخ : ذکی
سبب شادی دل می شود ___ پاسخ : دل آرا
سخت ___ پاسخ : دشوار
سخن ناحق ___ پاسخ : حرف زور
سرای مهر و کین ___ پاسخ : دل
سرکش ___ پاسخ : عنود
سهل انگار ___ پاسخ : لاقید
شالوده ___ پاسخ : بنیاد
شراب خوار ___ پاسخ : می گسار
شرمساری و خجلت ___ پاسخ : حیا
شهر بی قانون ___ پاسخ : هرت
صدای حیوان درنده ___ پاسخ : هرین
عضو رونده ___ پاسخ : پا
عضو صورت ___ پاسخ : لب
غالب و پیروز ___ پاسخ : قهار
غذای مشهور ایرانی ___ پاسخ : چلوکباب
فرخنده بودن ___ پاسخ : آمد داشتن
فعال و پرتلاش ___ پاسخ : پرکار
فوتبالیست آلمانی ___ پاسخ : مولر
فیلمی با بازی بهروز وثوقی ___ پاسخ : زنی به نام شراب
قفل ساز ___ پاسخ : چلنگر
گریه و نوحه ___ پاسخ : مویه
گزارش کوتاه چاپی ___ پاسخ : بولتن
گودال و مغاک ___ پاسخ : لان
مسیر حرکت سیارات ___ پاسخ : مدار
ملی پوش با سابقه فوتبال ایران ___ پاسخ : اندرانیک تیموریان
نوعی نان ___ پاسخ : باگت
وی ___ پاسخ : او
کشور آسیایی ___ پاسخ : اردن
کنایه از کم خرج کردن ___ پاسخ : گدا بازی
یاری ___ پاسخ : کمک
یک و یک ___ پاسخ : ا ا

جواب مرحله 171 بازی جدولانه یک

آلت رگ زنی ___ پاسخ : نیشتر
ابزار کار مکانیک ___ پاسخ : آچار
اثر رضا امیرخانی ___ پاسخ : ارمیا
اثر شهریای مندنی پور)شهریار) ___ پاسخ : هزارویک سال
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : روز اول قبر
از آبشارهای لرسان ___ پاسخ : تاف
بازیگر فیلم به نام پدر ___ پاسخ : پرویز پرستویی
بانگ و آواز ___ پاسخ : ندا
بایر و خراب ___ پاسخ : غامر
بدنام ___ پاسخ : رسوا
بوی ماندنی ___ پاسخ : نا
بیماری ___ پاسخ : دا
پروتئین گیاهی ___ پاسخ : سویا
پشت سرهم ___ پاسخ : ردیف
پهلوان ___ پاسخ : یل
پوستین ___ پاسخ : وت
پوسیده ___ پاسخ : رمام
پیش قراول ___ پاسخ : یساول
تنیسور اسپانیایی ___ پاسخ : رافائل نادال
تیری که با کمان اندازند ___ پاسخ : ناوک
تیم فوتبال فرانسوی ___ پاسخ : لانس
جنس به ظاهر قوی ___ پاسخ : نر
چشم انداز ___ پاسخ : دورنما
چمن ___ پاسخ : سبزک
حرف تعجب ___ پاسخ : وا
حرف زیادی ___ پاسخ : ور
خارج شدن ___ پاسخ : بیرون آمدن
خانه چوبین ___ پاسخ : تارم
خرد ___ پاسخ : عقل
خواندنی دانش آموز ___ پاسخ : درس
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
دست عرب ___ پاسخ : ید
رگزن ___ پاسخ : فصاد
روزنامه امریکایی ___ پاسخ : گازت
زحمت ___ پاسخ : مشقت
سرباز نیروی دریایی ___ پاسخ : ناوی
شاه باز ___ پاسخ : طرلان
شب برات ___ پاسخ : لیله القضا
شهر فرانسه ___ پاسخ : لیون
شکوه و عظمت ___ پاسخ : هیبت
فرود آمدن ___ پاسخ : نزول
فوتبالیست ایتالیایی ___ پاسخ : بونوچی
فوتبالیست برزیلی ___ پاسخ : کاکا
فیلمی از برناردو برتولوچی ___ پاسخ : هزار و نهصد
فیلمی از وودی آلن ___ پاسخ : سایه های و مه
قورباغه ___ پاسخ : وزغ
گرفتن دارایی کسی با نیرنگ ___ پاسخ : سرکیسه کردن
لقب قاجاری ___ پاسخ : بیگ
مرحبا ___ پاسخ : احسنت
مرد سنگ انداز ___ پاسخ : رداس
مردمان قطب شمال ___ پاسخ : اسکیمو
موسیقی پرطرفدار ___ پاسخ : پاپ
ناسازگاری ___ پاسخ : تضاد
نظرات ___ پاسخ : آرا
نوعی ساز سیمی ___ پاسخ : هارپ
نوعی واحد اندازه گیری ___ پاسخ : یکا
نوعی کفش قدیمی ___ پاسخ : مسحی
واحد طول انگلیسی ___ پاسخ : یارد
واژگون ___ پاسخ : چپ
وطن ___ پاسخ : میهن
کالبد ___ پاسخ : پیکر
کالبد شناسی ___ پاسخ : آناتومی
کشور اروپایی ___ پاسخ : ایسلند
یابنده است ___ پاسخ : جوینده

جواب مرحله 172 بازی جدولانه یک

آرتروز ستون فقرات ___ پاسخ : اسپون دیلوز
آشکار شده ___ پاسخ : فاش
از بپا کردنی ها ___ پاسخ : شر
از پوشاک است ___ پاسخ : شلوار
از خود گذشته ___ پاسخ : فداکار
از خودگذشتگی ___ پاسخ : ایثار
اشاره به نزدیک ___ پاسخ : این
افسردگی ___ پاسخ : ملالت
امام ___ پاسخ : رهبر
بستر ___ پاسخ : جا
بسیار زلال ___ پاسخ : شفاف
بیماری آب سیاه ___ پاسخ : گلوکوم
بیماری از دست دادن حافظه ___ پاسخ : آلزایمر
بیماری انحراف ___ پاسخ : استرابیسم
بیماری پوکی استخوان ___ پاسخ : استیوپوروز
بیماری ضعف اعصاب ___ پاسخ : نوراستنی
بیماری کم خونی ___ پاسخ : انمی
پرآشوب ___ پاسخ : ناآرام
پرچم به دست ___ پاسخ : علمدار
پرستش کننده ___ پاسخ : عابد
پوستی ___ پاسخ : جلدی
ترک خفیف استخوان ___ پاسخ : مو
تمیز ___ پاسخ : پاک
جانشین او ___ پاسخ : وی
جستن گلوله ___ پاسخ : هک
جنبی ___ پاسخ : کناری
چای فرنگی ___ پاسخ : تی
حاصل کار ___ پاسخ : نتیجه
خباز ___ پاسخ : نانوا
خطایی در فوتبال ___ پاسخ : هند
خوب ___ پاسخ : نکو
خودستایی ___ پاسخ : لاف
دارای گرایش فردی ___ پاسخ : تک رو
داروی بیماران تالاسمی ___ پاسخ : دسفرال
دایره زنگی ___ پاسخ : دف
دلداده مجنون ___ پاسخ : لیلی
رسوم ___ پاسخ : آداب
زائو ترسان ___ پاسخ : آل
زاویه خارجی ___ پاسخ : نبش
زیبا ___ پاسخ : ملوس
زین و برگ ___ پاسخ : یراق
ژول در ثانیه ___ پاسخ : وات
سازمان سیاسی ___ پاسخ : حزب
سرگردان ___ پاسخ : آواره
سرنیزه ___ پاسخ : سنان
سوی دیگر ___ پاسخ : ورا
شبی در حمام ___ پاسخ : دوش
شکاف باریک ___ پاسخ : ترک
شکوه و گله ___ پاسخ : شکایت
عهد قدیم ___ پاسخ : باستان
گفتگو خودمانی ___ پاسخ : گپ
گوشت بریان ___ پاسخ : کباب
ماشین درو ___ پاسخ : کمباین
مبارزه ___ پاسخ : رزم
محصول آسیاب ___ پاسخ : آرد
مدح ___ پاسخ : ثنا
معتمدین ___ پاسخ : امنا
ملامت کننده ___ پاسخ : لوام
منفرد ___ پاسخ : تک
مکار ___ پاسخ : فریبکار
ناروا ___ پاسخ : حرام
نالایق ___ پاسخ : نااهل
نقیصه و بدی ___ پاسخ : عیب
نی توخالی ___ پاسخ : نال
نی هندی ___ پاسخ : بامبو
همیشه ___ پاسخ : مدام
واجب بودن ___ پاسخ : لزوم
واحد تحصیلی ___ پاسخ : ترم
واحد والیبال ___ پاسخ : ست
ور آمدن خمیر ___ پاسخ : وز
وسط و میان ___ پاسخ : لا
کاسه سر ___ پاسخ : اهیانه
کاندیدا ___ پاسخ : نامزد
کانون دایره ___ پاسخ : مرکز
کرانه های آسمان ___ پاسخ : آفاق
کرم خونخوار ___ پاسخ : زالو
کشاورز ___ پاسخ : کدیور

جواب مرحله 173 بازی جدولانه یک

آباد ___ پاسخ : دایر
آلات ___ پاسخ : ادوات
آواز بلند ___ پاسخ : بانگ
اثر سعیدی سیرجانی ___ پاسخ : ای کوته آستینان
از اجداد رستم ___ پاسخ : نریمان
از غلات ___ پاسخ : ذرت
بانگ ___ پاسخ : آوا
بسیار مهربان ___ پاسخ : ودو
بلندی ___ پاسخ : اوج
بی نظمی ___ پاسخ : هرج و مرج
پاک کردن با آب ___ پاسخ : شستن
پایتخت اسلواکی ___ پاسخ : براتیس لاوا
پچ پچ ___ پاسخ : نجوا
پست ترین مراتب ___ پاسخ : اسفل السافلین
پشته ___ پاسخ : تل
پول ژاپن ___ پاسخ : ین
تنیسور زن بلاروسی ___ پاسخ : ویکتوریا آزارنکا
جنگ ___ پاسخ : آورد
حرکت کرم گونه ___ پاسخ : وول
حق امانت را به جای آوردن ___ پاسخ : امانت گزاری
حمله کننده ___ پاسخ : متهاجم
دبه ___ پاسخ : دله
دزد ناشی به آن می زند ___ پاسخ : کاهدان
دندانه سوهان ___ پاسخ : آج
ریشه ___ پاسخ : بن
سبزه کنار جوی ___ پاسخ : کزم
سرازیری ___ پاسخ : شیب
سرتراش و دلاک ___ پاسخ : گرا
سوتی ___ پاسخ : گاف
شب زنده داری ___ پاسخ : تهجد
شمیم ___ پاسخ : بو
شهر استان فارس ___ پاسخ : جهرم
صفت سیب زمینی ___ پاسخ : بی رگ
طعنه و سرزنش ___ پاسخ : سرکوب
عدد فوتبالی ___ پاسخ : نود
عرصه بوکس ___ پاسخ : رینگ
علامت جمع فارسی ___ پاسخ : ها
فرو رفتگی ___ پاسخ : گودی
فیلمی با بازی الناز شاکردوست ___ پاسخ : رسوایی
گل ته جوی ___ پاسخ : لای
لوازم ___ پاسخ : اسباب
مأمور اجرا ___ پاسخ : اردل
مالیات ___ پاسخ : خراج
محصول آسیاب ___ پاسخ : آرد
مهربانی ___ پاسخ : رأفت
موضوع ___ پاسخ : تم
میان ___ پاسخ : لا
نقشه هنرپیشه ___ پاسخ : رل
نوعی سکه طلایی قدیمی ___ پاسخ : اشرفی
هر فصل از کتاب یسنا ___ پاسخ : ها
هزار کیلو ___ پاسخ : تن
هزینه ___ پاسخ : خرج
همان بس است ___ پاسخ : وس
هنر انگلیسی ___ پاسخ : آرت
هوس باردار ___ پاسخ : ویار
واحد پول روسیه ___ پاسخ : روبل
ورزش نشانه گیری ___ پاسخ : دارت
ویتامین انعقاد خون ___ پاسخ : کا
کشور آفریقایی ___ پاسخ : الجزایر
کشور امریکای جنوبی ___ پاسخ : اکوادور
کنایه از آسمان پرستاره ___ پاسخ : هزار میخ
یازده ___ پاسخ : ا ا

جواب مرحله 174 بازی جدولانه یک

ابزار شخم زدن قدیم ___ پاسخ : خیش
اثر محمد رحیم اخوت ___ پاسخ : نیمه سرگردان ما
اثری که از زخم به جای ماند ___ پاسخ : خدش
از سازهای بادی ___ پاسخ : قرهنی
از میوه جات ___ پاسخ : گیلاس
اشاره به دور ___ پاسخ : آن
اشیاء گرانبها ___ پاسخ : نقشینه
اینک ___ پاسخ : اکنون
باربر شهری ___ پاسخ : وانت
بدی ___ پاسخ : شر
بر نوک تفنگ نصب است ___ پاسخ : سرنیزه
بی خبر ___ پاسخ : ناقافل
بی نظم و ترتیب ___ پاسخ : هشل هف
پایتخت لائوس ___ پاسخ : وین تیان
پدر ___ پاسخ : باب
پرحرفی عامیانه ___ پاسخ : ور و ور
پشتکار ___ پاسخ : جدیت
پیرامون ___ پاسخ : حواشی
ترش رویی ___ پاسخ : اخم
ترمیم لباس ___ پاسخ : رفو
تندخو ___ پاسخ : خشن
تو سری زن میخ ___ پاسخ : چکش
تیم فوتبال آلمانی ___ پاسخ : شالکه
چراگاه ایلات و عشایر ___ پاسخ : یورت
چند نابغه ___ پاسخ : نوابغ
حرکتی برای چشم آدم نشعه ___ پاسخ : آلبالو گیلاس چیدن
حلقوم ___ پاسخ : نای
حمل کننده لاشه ___ پاسخ : لش کش
خانه شعری ___ پاسخ : بیت
خودستایی ___ پاسخ : لاف
در به در ___ پاسخ : آلاخون والاخون
دلیر و پهلوان ___ پاسخ : گو
دنباله ___ پاسخ : ادامه
دوستان ___ پاسخ : رفقا
رد شده و انجام نشدنی ___ پاسخ : منتفی
روزانه ___ پاسخ : یومیه
سخنگو ___ پاسخ : گویا
سرپرست خانواده ___ پاسخ : نان آور
سرور ___ پاسخ : شادی
سگ شکاری ___ پاسخ : تازی
شاهین شکاری ___ پاسخ : لاچین
شهر صنعتی آلمان ___ پاسخ : ینا
طناب ___ پاسخ : رسن
علامت ___ پاسخ : نشان
عنکبوت ___ پاسخ : تارتن
فیلمی با بازی جمشید هاشم پور ___ پاسخ : نیش
قوت لایموت ___ پاسخ : نان
گل نومیدی ___ پاسخ : یاس
ماده گرایی ___ پاسخ : ماتریالیسم
مباحثه ___ پاسخ : گفت و شنود
معاون هیتلر ___ پاسخ : هس
منسوب به کار نسنجیده ___ پاسخ : بچگانه
مهر و محبت ___ پاسخ : وار
مومن ___ پاسخ : با ایمان
میل و رقبت ___ پاسخ : شوق
ناسپاسی ___ پاسخ : نمک نشناسی
نوشابه های الکلی ___ پاسخ : مسکرات
نوع کیسه ___ پاسخ : گونی
واحد شمارش شتر ___ پاسخ : نفر
کاتب ___ پاسخ : دبیر
کلاه بی سر ___ پاسخ : لاه
کمان ___ پاسخ : قوس

جواب مرحله 175 بازی جدولانه یک

آلبومی از حمیدرضا بیات ___ پاسخ : عشق ماندگار
آلبومی از رضا یزدانی ___ پاسخ : ساعت فراموشی
آلبومی از علیرضا افتخاری ___ پاسخ : نیلوفرانه
آلبومی از علیرضا عصار ___ پاسخ : مولای عشق
آلبومی از محسن یگانه ___ پاسخ : نفس های بی هدف
از آفات ذراعتی ___ پاسخ : شته
از افعال ربطی ___ پاسخ : گشت
از القاب بزرگان ترک ___ پاسخ : بگ
از اناجیل اربعه ___ پاسخ : متا
از بند رسته ___ پاسخ : رها
از شهرهای شمالی ___ پاسخ : آمل
از گازها ___ پاسخ : کلر
اصلاح کردن ___ پاسخ : ویراستن
افشره ___ پاسخ : کنستانتره
بارکش شهری ___ پاسخ : وانت
باغ شیراز ___ پاسخ : ارم
بالا رفتن و مرتفع شدن ___ پاسخ : علو
بخت آزمایی ___ پاسخ : لاتاری
بخش متحرک میز ___ پاسخ : کشو
برچسب قیمت کالا ___ پاسخ : اتیکت
بردبار ___ پاسخ : صابر
بی حساب و بی اندازه ___ پاسخ : بی شمار
پرده نقاشی ___ پاسخ : تابلو
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حرف دهان کجی ___ پاسخ : ی ی
حیوان عسل دوست ___ پاسخ : خرس
خواننده آلبوم بوی گندم ___ پاسخ : حامی
خواننده آلبوم موسیقی بهونه ___ پاسخ : مهدی گرناوی
خوراک و لوازم زندگی ___ پاسخ : توش
دروازه به ترکی ___ پاسخ : قاپو
دیدنی در ارتش ___ پاسخ : سان
رتبه ها ___ پاسخ : رتب
رد کردن ___ پاسخ : نفی
روستا ___ پاسخ : دهات
روشنایی ___ پاسخ : سو
ریاضت کش ___ پاسخ : مرتاض
زه کمان ___ پاسخ : چله
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
شجاع ___ پاسخ : نترس
شقایق ___ پاسخ : آلاله
صابون خیاطی ___ پاسخ : مل
صفت سرو ___ پاسخ : سهی
ضمیر داخل ___ پاسخ : تو
طلا سیاه ___ پاسخ : نفت
طلاساز ___ پاسخ : زرگر
عجله ___ پاسخ : شتاب
عقیده ___ پاسخ : رای
غارت گری ___ پاسخ : نهب
فریاد ___ پاسخ : غریو
فضای خالی از هوا ___ پاسخ : خلا
قتل سیاسی ___ پاسخ : ترور
قرار گرفتن ___ پاسخ : استقرار
قلمه گیاه ___ پاسخ : نشا
گردن ___ پاسخ : عنق
گواهی دادن ___ پاسخ : شهادت
گودی ___ پاسخ : عمق
گوش کمیاب ___ پاسخ : شنوا
ماهی فروش ___ پاسخ : سماک
مخمصه ___ پاسخ : هچل
مرتبه و منزلت ___ پاسخ : ارج
مزه نمک ___ پاسخ : شور
مظهر روشنایی ___ پاسخ : آب
مقابل خرید ___ پاسخ : فروش
مقابل قهر ___ پاسخ : آشتی
ناله و شیون ___ پاسخ : ضجه
نوعی جین ___ پاسخ : لی
واحد پتانسیل ___ پاسخ : ولت
واقعه و حادثه ___ پاسخ : سانحه
ویژه ___ پاسخ : اخص
کارگاه هنرمندان ___ پاسخ : آتلیه
کالبد و بدن ___ پاسخ : تن
کلاه بردار ___ پاسخ : شیاد
کور شدن ___ پاسخ : انخساف
یار زهره ___ پاسخ : منوچهر

جواب مرحله 176 بازی جدولانه یک

اتفاقا ___ پاسخ : احیانا
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : یک چیز خاکستری
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : بازگشت به خوشبختی
از آن جهت ___ پاسخ : ازیرا
از تیم های لیگ برتر فوتبال ___ پاسخ : تراکتور سازی
از درندگان ___ پاسخ : ببر
از گل های زینتی ___ پاسخ : میخک
از گل های معطر ___ پاسخ : شب بو
اشاره به نزدیک ___ پاسخ : این
اندازه گیری ___ پاسخ : پیمایش
اندیشیدن ___ پاسخ : سگالیدن
باطل کردن ___ پاسخ : فسخ
بدگمانی ___ پاسخ : سوظن
بزرگتر ___ پاسخ : اعظم
بیماری ___ پاسخ : دا
بیماری خطرناک ویروسی ___ پاسخ : ایدز
پایتخت بریتانیا ___ پاسخ : لندن
پره گوش ___ پاسخ : نرمه
پهلوان تازه کار ___ پاسخ : نوچه
تظاهر ___ پاسخ : ریا
تنیسور زن روس ___ پاسخ : ماریا شاراپووا
چین و شکن مو ___ پاسخ : فر
حرف دهن کجی ___ پاسخ : ی ی
حیوان باربر ___ پاسخ : خر
خالص و ساده ___ پاسخ : قح
خورشید ___ پاسخ : شمس
دراز شدن / کشیده شدن ___ پاسخ : تمدد
درنگ ___ پاسخ : مولش
دشنام دادن ___ پاسخ : سب
دنبال ___ پاسخ : پیگیری
زیبای افسانه ای ___ پاسخ : پری
زینت و آرایش ___ پاسخ : بزک
ستون چادر ___ پاسخ : تیرک
سرداب ___ پاسخ : زیرزمین
سرشار از ویتامین ث ___ پاسخ : آب لیمو
سمت راست ___ پاسخ : یمین
سیه نای ___ پاسخ : مزمر
صدای ریزش آب ___ پاسخ : شر شر
صنم ___ پاسخ : بت
طمع ___ پاسخ : چشم داشت
عزا ___ پاسخ : سوگ
عزیز عرب ___ پاسخ : ام
عشوه گر ___ پاسخ : لوند
عقب و پس ___ پاسخ : ورا
علامت جمع ___ پاسخ : ها
عید ویتنامی ___ پاسخ : تت
غربالی که سوراخ هایش ریز باشد ___ پاسخ : نرم بیز
فریب دادن خودمانی ___ پاسخ : خر کردن
فوتبالیست ایتالیایی ___ پاسخ : پیرلو
قطار ___ پاسخ : ترن
قول و قرار ___ پاسخ : وعده
گام ___ پاسخ : قدم
گل نومیدی ___ پاسخ : یاس
گویند حبیب خداست ___ پاسخ : مهمان
لازم و بایسته ___ پاسخ : حتم
لانه حیوانات ___ پاسخ : آشیانه
لیک ___ پاسخ : اما
ماده ای در شکلات ___ پاسخ : کاکائو
مثل ___ پاسخ : شبیه
ملی پوش اسبق والیبال ___ پاسخ : نادی
می دهند تا رسوا کنند ___ پاسخ : لو
نامداران ___ پاسخ : مشاهیر
نه بی ادبانه ___ پاسخ : نچ
نوعی اسلحه گرم قدیمی ___ پاسخ : تپانچه
نوعی بازی تخته ای ___ پاسخ : نرد
وقت و نوبت ___ پاسخ : پسا
ویرایش ___ پاسخ : ادیت

جواب مرحله 177 بازی جدولانه یک

آدم نخراشیده و زورگو ___ پاسخ : قل تشن
آرایش صورت ___ پاسخ : میک آپ
اثر فرخنده حاجی زاده ___ پاسخ : من منصور و آلبرایت
از انواع سس ___ پاسخ : مایونز
از پرندگان مهاجر ___ پاسخ : پرستو
از پوشاک ___ پاسخ : شال
از خواهران برونته ___ پاسخ : آن
از عوامل بیماری زا ___ پاسخ : ویروس
از گازها ___ پاسخ : ازن
اسطوره فوتبال برزیل ___ پاسخ : پله
باوقار و سنگین ___ پاسخ : وزین
برانگیختن ___ پاسخ : تحریک
برگ برنده ___ پاسخ : آس
بلندی ___ پاسخ : قد
پایان نامه ___ پاسخ : تز
پایتخت یونان ___ پاسخ : آتن
پهلوان افسانه ای ___ پاسخ : هرکول
تپانچه ___ پاسخ : تس
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
توحش ___ پاسخ : بربریت
جام ورزشی ___ پاسخ : کاپ
چله کمان ___ پاسخ : زه
حر ___ پاسخ : آزاده
حرف همراهی ___ پاسخ : با
خالص ___ پاسخ : سره
خواب مصنوعی ___ پاسخ : هیپنوتیزم
خواندن مطلبی با صدای بلند ___ پاسخ : دکلمه
خورده گرفتن ___ پاسخ : ایراد
خیس ___ پاسخ : تر
دارای بسته بندی استوانه ای ___ پاسخ : رول
در بزرگ ___ پاسخ : دروازه
در کوهی ___ پاسخ : کوارتز
دستور کار ___ پاسخ : برنامه
ذوق و شوق ___ پاسخ : وجد
رتبه ___ پاسخ : درجه
رها ___ پاسخ : آزاد
سر افراز ___ پاسخ : سر بلند
سطل ___ پاسخ : دلو
شالوده ___ پاسخ : پی
شهر خوزستان ___ پاسخ : دزفول
عامل وراثت ___ پاسخ : ژن
عدد تنفسی ___ پاسخ : شش
عضو مجلس اعیان ___ پاسخ : سناتور
فیلم پرتحرک ___ پاسخ : اکشن
فیلم منوچهر عسگری نسب ___ پاسخ : هی جو
فیلمی از الیا کازان ___ پاسخ : زنده باد زاپاتا
فیلمی با بازی ابوالفضل پور عرب ___ پاسخ : تو را دوست دارم
قلم انگلیسی ___ پاسخ : پن
گیرنده امواج الکترومغناطیسی ___ پاسخ : آنتن
مامور رسیدگی ___ پاسخ : بازرس
متراکم ___ پاسخ : پرپشت
مجاز از شخص بی چیز ___ پاسخ : پا پتی
مروارید ___ پاسخ : در
مشغول در امور صنعتی ___ پاسخ : فنی
منقار ___ پاسخ : نوک
مهمترین وعده غذایی ___ پاسخ : صبحانه
موریانه ___ پاسخ : رونجو
نام ترکی ___ پاسخ : آد
نرم افزار کار با تصاویر ___ پاسخ : فتوشاپ
نزد عرب ___ پاسخ : لدی
نقشه فرنگی ___ پاسخ : مپ
نوعی امرود ___ پاسخ : مل
نوعی کبوتر صحرایی ___ پاسخ : ورشان
هر فصل از فیلم ___ پاسخ : سکانس
کمان حلاجی ___ پاسخ : لورک

جواب مرحله 178 بازی جدولانه یک

آژیر ___ پاسخ : آلارم
آموزگار متوسطه ___ پاسخ : دبیر
ابزار و وسیله ___ پاسخ : آلت
از استان ها ___ پاسخ : هرمزگان
از جاذبه های جزیره کیش ___ پاسخ : کشتی یونانی
از جاذبه های گردشگری خلیج فارس ___ پاسخ : جزیره کیش
از خود راضی ___ پاسخ : ننر
از درندگان جنگل ___ پاسخ : یوز
استان کویری ___ پاسخ : سمنان
اسلحه و ساز و برگ ___ پاسخ : یراق
بررسی جزئیات ___ پاسخ : تجزیه و تحلیل
بزرگ منشی ___ پاسخ : نب
بیسواد ___ پاسخ : امی
پرچم ___ پاسخ : لوا
پرسش از مکان ___ پاسخ : کو
پرنده شکاری کوچک ___ پاسخ : هیلا
پرونده ___ پاسخ : دوسیه
پریشان حالی ___ پاسخ : آشفتگی
پژمردگی ___ پاسخ : کز
تالار پذیرایی ___ پاسخ : سالن
تخته نازک ___ پاسخ : فیبر
توانایی ___ پاسخ : نیرو
تیردان ___ پاسخ : تیرکش
جواب هوی ___ پاسخ : های
جواهرساز ___ پاسخ : جواهری
چرم بز ___ پاسخ : تیماج
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حل نشدنی ___ پاسخ : لاینحل
خالص ___ پاسخ : قح
خبر رسواگر ___ پاسخ : لو
خطایی در فوتبال ___ پاسخ : هند
خوب ___ پاسخ : نیک
دانا ___ پاسخ : فهیم
دریاچه ای در مازندران ___ پاسخ : ولشت
دریغ ___ پاسخ : اسف
دغلباز ___ پاسخ : قالتاق
رنج و محنت ___ پاسخ : مشقت
رنگ کبود ___ پاسخ : نیلی
روی و چهره ___ پاسخ : لقا
زخم زدن ___ پاسخ : جرح
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
سرود و نغمه ___ پاسخ : خنیا
سطح آبکشی ___ پاسخ : گلو
سلاح گاو ___ پاسخ : شاخ
سنگ ریزه ___ پاسخ : ریگ
سیاره عطارد ___ پاسخ : تیر
شانه و گردن ___ پاسخ : یال و کوپال
شهر مرکبات ___ پاسخ : بم
شک و تردید ___ پاسخ : ریب
شکوه ___ پاسخ : فر
شیره خشخاش ___ پاسخ : تریاک
عقاب ___ پاسخ : دال
عیب و عار ___ پاسخ : اک
فامیل و خاندان ___ پاسخ : اهل
فرا منطقه ای ___ پاسخ : بین المللی
فرمانروایی ___ پاسخ : حاکمیت
فندق هندی ___ پاسخ : رته
قنات ___ پاسخ : کاریز
قوم و گروه ___ پاسخ : طایفه
گریبان ___ پاسخ : جیب
لاشه ___ پاسخ : لش
مذکر ___ پاسخ : نر
مرکز ایتالیا ___ پاسخ : رم
مساوی ___ پاسخ : یر
مطلب پوشیده ___ پاسخ : راز
نام تولستوی ___ پاسخ : لئو
نام قدیم نیشابور ___ پاسخ : ابرشهر
نفی عرب ___ پاسخ : لا
نگارش ماشینی ___ پاسخ : تایپ
نوعی سنبل الطیب ___ پاسخ : فو
نیتروژن ___ پاسخ : ازت
نیشتر رگزن ___ پاسخ : اگر
نیمه بار ___ پاسخ : تا
هدایت ___ پاسخ : راهنمایی
واحد زمانی ___ پاسخ : دقیقه
واحد طول ___ پاسخ : متر
کلام پرسشی ___ پاسخ : آیا
یافت نشدنی ___ پاسخ : نایاب
یرنا ___ پاسخ : حنا

جواب مرحله 179 بازی جدولانه یک

آماده ___ پاسخ : مهیا
اتومبیل جاده های ناهموار ___ پاسخ : جیپ
اثر هوشنگ گلشیری ___ پاسخ : شاه سیاه پوشان
اجداد ___ پاسخ : آل
از درجات تحصیلی ___ پاسخ : دکترا
الاغ ___ پاسخ : خر
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
اندک ___ پاسخ : جزئی
بازی ___ پاسخ : گیم
بز نر ___ پاسخ : تکه
بزاز ___ پاسخ : ثیابی
بستان ___ پاسخ : پردیس
بسیار غرغر می کند ___ پاسخ : غرغرو
به شتاب رفتن ___ پاسخ : پوییدن
به نماز دعوت می کند ___ پاسخ : مؤذن
بی حساب شدن ___ پاسخ : یر به یر شدن
بی سر و پا ___ پاسخ : لات
بیابان خشک بی گیاه ___ پاسخ : لغ
پارچه ابریشمی رنگین ___ پاسخ : دیبا
پایتخت پرو ___ پاسخ : لیما
پایتخت قطر ___ پاسخ : دوهه
پایدار ___ پاسخ : راسخ
پشتیبان ___ پاسخ : حامی
پنکه ___ پاسخ : فن
پوستین ___ پاسخ : وت
پول ژاپن ___ پاسخ : ین
تازه راه افتاده ___ پاسخ : نوپا
تیر پیکان دار ___ پاسخ : یب
جدا و ممتاز ___ پاسخ : متشخص
چشم پوشی کردن ___ پاسخ : نادیده گرفتن
حرف نداری ___ پاسخ : بی
خاموش بودن ___ پاسخ : صموت
خانه ___ پاسخ : سرا
خویشاوندی ___ پاسخ : قرابت
دانا ___ پاسخ : فهمیده
دبه ___ پاسخ : دله
در دل افکندن ___ پاسخ : الهام
در نهان و آشکار ___ پاسخ : سرا و جهرا
درون دهان ___ پاسخ : بج
دوتا ___ پاسخ : خم
رئیس جمهور سوریه ___ پاسخ : بشار اسد
رسم ___ پاسخ : آیین
رشته ___ پاسخ : نخ
ره آورد سفر ___ پاسخ : ارمغان
روییدنی بر بدن ___ پاسخ : مو
زمین بلند ___ پاسخ : یفاع
سهو ___ پاسخ : خطا
شبیه و متناظر ___ پاسخ : قرینه
ضربه به توپ ___ پاسخ : شوت
طی مدارج عرفانی ___ پاسخ : سلوک
عصاره گرفتن ___ پاسخ : افشردن
فیلمی از جورج کیوکر ___ پاسخ : بانوی زیبای من
فیلمی با بازی امین حیایی ___ پاسخ : آدم باش
فیلمی با بازی ترانه علیدوستی ___ پاسخ : هرچی خدابخواد
قوه حافظه ___ پاسخ : یاده
گریز و درمان ___ پاسخ : چاره
گل نارنجی رنگ ___ پاسخ : لادن
گیاهی که از آن شکر بدست می آید ___ پاسخ : نیشکر
لاستیک اتومبیل ___ پاسخ : تایر
لرزان ___ پاسخ : مرتعش
لوله بخاری ___ پاسخ : دودکش
ماهی در پاییز ___ پاسخ : آذر
میانجی گری ___ پاسخ : وساطت
نت پایه یک قطعه موسیقی ___ پاسخ : تونیک
نمایان ___ پاسخ : پدید
نوعی رنگ مو ___ پاسخ : مش

جواب مرحله 180 بازی جدولانه یک

آب بند ___ پاسخ : سد
اثر منصور یاقوتی ___ پاسخ : افسانه سیرنگ
اثر کافکا ___ پاسخ : مسخ
اختراع نوبل ___ پاسخ : دینامیت
از خوانندگان رپ ___ پاسخ : هیچ کس
از درندگان ___ پاسخ : یوز
از سازهای آرشه ای ___ پاسخ : ویولون
از مزه ها ___ پاسخ : ترش
اسب ترکی ___ پاسخ : آت
انتقال افکار ___ پاسخ : تله پاتی
با ناز رفتن ___ پاسخ : خرامان
بایگانی ___ پاسخ : بایگانی
برآورد ___ پاسخ : تخمین
برابری ___ پاسخ : تساوی
برادر بزرگ ___ پاسخ : اچه
برهنه ___ پاسخ : لخت
پاک نژادی ___ پاسخ : نجابت
پایتخت قبرس ___ پاسخ : نیکوزیا
پدران ___ پاسخ : آبا
پرستو ___ پاسخ : بلوایه
پرنده زیبای روی آب ___ پاسخ : قو
پول ترکیه ___ پاسخ : لیر
تخم مرغ انگلیسی ___ پاسخ : اگ
ترس ___ پاسخ : خوف
تشنه فریب بیابان ___ پاسخ : فریب
تنسور صرب ___ پاسخ : نواک جوکوویچ
توقف بازی در والیبال ___ پاسخ : تایم اوت
تکرار حرف ___ پاسخ : ن ن
جذاب ___ پاسخ : تو دل برو
جواب های ___ پاسخ : هوی
چهره شطرنجی ___ پاسخ : رخ
خاک صنعتی ___ پاسخ : رس
خجسته ___ پاسخ : همایون
خواهر ___ پاسخ : آبجی
دوستی ___ پاسخ : حب
رسول ___ پاسخ : پیامبر
روایت شده ___ پاسخ : مروی
روشنایی ___ پاسخ : سو
زن بدکار ___ پاسخ : جاف
زن متکبر ___ پاسخ : فریده
سانتی متر مکعب ___ پاسخ : سی سی
سر و صدا و جنجال ___ پاسخ : قیل و قال
سرزنده ___ پاسخ : قبراق
شل ___ پاسخ : لق
ضیافت ___ پاسخ : سور
طرف ___ پاسخ : ور
طلا ___ پاسخ : زر
عدد اول ___ پاسخ : یک
عدد ماه ___ پاسخ : سی
عضو صورت ___ پاسخ : لپ
عقب ___ پاسخ : ورا
فرزندزاده ___ پاسخ : نوه
فرشته ___ پاسخ : ملک
فیل ماقبل تاریخ ___ پاسخ : ماموت
فیلمی با بازی باران کوثری ___ پاسخ : زیر پوست شهر
قلمه گیاه ___ پاسخ : نشا
گرفتگی زبان ___ پاسخ : تاتا
گرفتگی و مانع ___ پاسخ : گیر
گریبان پیراهن ___ پاسخ : قب
لباس سنتی زنان ژاپنی ___ پاسخ : کیمونو
لنگه بار ___ پاسخ : تا
مظهر پلیدی ___ پاسخ : دیو
موش خرما ___ پاسخ : راسو
نادر ___ پاسخ : نایاب
نقش هنرپیشه ___ پاسخ : رل
نوعی بیمار پوستی ___ پاسخ : کهیر
والیبال با پا ___ پاسخ : سپک تاکرا
کشتی جنگی کوچک ___ پاسخ : ناوچه

جواب مرحله 181 بازی جدولانه یک

آش کشک ___ پاسخ : کشک با
اثر علی اصغر شیرزادی ___ پاسخ : هلال پنهان
اثری از نیما یوشیج ___ پاسخ : ماخاولا
از جزایر جنوبی ___ پاسخ : قشم
از روی اختیار ___ پاسخ : ارادی
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : گراش
اسب چاپار ___ پاسخ : یام
اشاره ___ پاسخ : ایما
باغ ها ___ پاسخ : حدایق
بزرگ راه ___ پاسخ : اتوبان
بزرگ و سنگین ___ پاسخ : لنب
بهره مندی ___ پاسخ : تمتع
بوستان ___ پاسخ : باغ
بیهوده و یاوه ___ پاسخ : هرز
پارسایی ___ پاسخ : عفاف
پرده دری ___ پاسخ : هتاکی
پرنده خرامنده ___ پاسخ : کبک
پسر فریدون در شاهنامه ___ پاسخ : سلم
پنبه زن ___ پاسخ : حلاج
پیمان شکنی ___ پاسخ : عهد شکنی
ترانه ای از سیروان خسروی ___ پاسخ : دلم گرفته
تعجب خانم ها ___ پاسخ : وا
تفاله ___ پاسخ : تخ
تفتیش کننده ___ پاسخ : بازجو
جان سالم به در بردن ___ پاسخ : قسر در رفتن
جانور وحشی ___ پاسخ : دد
جهت ___ پاسخ : ور
جوجه تیغی ___ پاسخ : راورا
حق التدریس ___ پاسخ : آموزانه
خالص ___ پاسخ : ناب
خوردن ___ پاسخ : اکل
درخت آزاده ___ پاسخ : سرو
درودها ___ پاسخ : صلوات
دعوت کننده ___ پاسخ : داعی
دکه و باجه ___ پاسخ : غرفه
دیرینه و کهن ___ پاسخ : عتیق
دیوار بلند ___ پاسخ : ترا
رخت پوستی ___ پاسخ : وت
ریشه ___ پاسخ : بن
سنگ آسیاب ___ پاسخ : آس
شمیم ___ پاسخ : بو
شکل و ریخت ___ پاسخ : فرم
شیطان ___ پاسخ : ابلیس
علامت فعل استمراری ___ پاسخ : ای
عید ویتنامی ها ___ پاسخ : تت
عینک نامرئی ___ پاسخ : لنز
غذای زمین ___ پاسخ : کود
فیلمی با بازی ابوالفضل پورعرب ___ پاسخ : رقص شیطان
گله گوسفند ___ پاسخ : رمه
گمان بردن ___ پاسخ : ظن
لاغر و نحیف ___ پاسخ : ژفت
لغزنده ___ پاسخ : لیز
لیست غذا ___ پاسخ : منو
محفظه فشنگ ___ پاسخ : خشاب
مخزن بنزین ماشین ___ پاسخ : باک
مسلک ___ پاسخ : مرام
مقاصد ___ پاسخ : اهداف
مکان دور افتاده ___ پاسخ : پرت
میوه مربایی ___ پاسخ : به
نفس چاق ___ پاسخ : هن
نوعی شیرینی ___ پاسخ : رولت
نوعی شیرینی خانگی ___ پاسخ : حلوا
نوعی نمایش ___ پاسخ : اپرا
وعظ ___ پاسخ : خطبه
کارگاه جولاهی ___ پاسخ : هف
کارگردان فیلم زیبای امریکایی ___ پاسخ : سام مندس
کت کاموایی ___ پاسخ : ژاکت
کلام پرسش ___ پاسخ : آیا
کلام و نطق ___ پاسخ : سخن
کنایه از جنس نامرغوب ___ پاسخ : انداختنی
یار یوسف ___ پاسخ : زلیخا

جواب مرحله 182 بازی جدولانه یک

آزاده ___ پاسخ : حر
آسمان ___ پاسخ : فلک
آنچه منطبق بر امری باشد ___ پاسخ : مصداق
از اسباب های ورزش ژیمناستیک ___ پاسخ : دارحلقه
از حالات دریا ___ پاسخ : مد
از سازهای بادی ___ پاسخ : ارغنون
از فیلم های بروس ویلیس ___ پاسخ : جان سخت
از گیاهان خورشتی ___ پاسخ : ریواس
از مراکز استان ها ___ پاسخ : اراک
از ملی پوشان والیبال ___ پاسخ : امیر غفور
انبار اجناس ___ پاسخ : دپو
اندوه ___ پاسخ : غم
بازیگر و کارگردان طنز ___ پاسخ : رامبد جوان
بالشتک نان پزی ___ پاسخ : ناوند
بخش بالای برگه رسمی ___ پاسخ : سربرگ
بخشی از مال که به مستمند دهند ___ پاسخ : زکات
برهنه ___ پاسخ : رت
بسته شده ___ پاسخ : مسدود
به درازا کشیدن ___ پاسخ : اطاله
بی بند و بار ___ پاسخ : ول
بیماری ___ پاسخ : دا
پاک از تهمت ___ پاسخ : مبرا
پرده و حجاب ___ پاسخ : ستر
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
پیاله بلور ___ پاسخ : زجاجه
پیامک ___ پاسخ : اس
پیشوای مذهبی زرتشتیان ___ پاسخ : مغ
تا ___ پاسخ : الی
تنها ___ پاسخ : یگانه
ثروتمندان ___ پاسخ : اغنیا
جایزه سینمایی معروف ___ پاسخ : اسکار
جنس به ظاهر قوی ___ پاسخ : نر
چغندر پخته ___ پاسخ : لبو
خاک کوزه گری ___ پاسخ : رس
خشکی ___ پاسخ : بر
خطاب بی ادبانه ___ پاسخ : هی
خواست ___ پاسخ : اراده
خودرو ساز وطنی ___ پاسخ : سایپا
دریافت و ادراک ___ پاسخ : حس
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دزدیه کاری کردن ___ پاسخ : استراق
دست نخورده ___ پاسخ : بکر
دشنام دادن ___ پاسخ : سب
دندان سوهان ___ پاسخ : آج
رسم ___ پاسخ : آیین
رشته باریک ابریشم ___ پاسخ : قیطان
ریشه ___ پاسخ : بن
زبانه آتش ___ پاسخ : گر
زشتی ___ پاسخ : قباحت
زنده ___ پاسخ : حی
زیاده روی در خرج ___ پاسخ : ریخت و پاش
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
ستایش ___ پاسخ : حمد
سرگذشت ___ پاسخ : ماجرا
سری / دست ___ پاسخ : ست
شاخ ___ پاسخ : شغ
شهر رازی ___ پاسخ : ری
شک و گمان ___ پاسخ : شائبه
ظرف سفالین ___ پاسخ : آب ریق
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
عصای بی سر ___ پاسخ : صا
غذای آبکی ___ پاسخ : آش
گرفتن ___ پاسخ : ستاندن
گرفتنی است نه دادنی ___ پاسخ : حق
گریبان پیراهن ___ پاسخ : قب
گفتگوی دوستانه ___ پاسخ : گپ
ماچ کردن ___ پاسخ : بوسیدن
مار عظیم الجثه ___ پاسخ : بوا
ناک ترکی ___ پاسخ : آد
نشان تجاری ___ پاسخ : انگ
نماد حیله گری ___ پاسخ : روباه
هر فصل از کتاب یسنا ___ پاسخ : ها
وی ___ پاسخ : او
ویژگی ___ پاسخ : خصوصیت
کار معمول ___ پاسخ : روتین
کشور آتاترک ___ پاسخ : ترکیه
کشیدن دست بر فرق سر ___ پاسخ : مسح

جواب مرحله 183 بازی جدولانه یک

آشکار ___ پاسخ : هویدا
آفت ___ پاسخ : آسیب
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : همراه
ارتقا دادن نرم افزاری ___ پاسخ : آپ گریت
اردوگاه ___ پاسخ : کمپ
از پرندگان گردن دراز ___ پاسخ : درنا
از خنده می روند ___ پاسخ : ریسه
از مرکبات ___ پاسخ : نارنج
بارها ___ پاسخ : مکرر
بدین معنی ___ پاسخ : یعنی
بنیادی ترین حق هر انسان ___ پاسخ : آزادی
به ناز خرامنده ___ پاسخ : طناز
پاره شدن و ترکیدن ___ پاسخ : پکیدن
پرده داری ___ پاسخ : سدانت
پهن و گسترده شده ___ پاسخ : منبسط
پیامدها ___ پاسخ : عواقب
تاب و توان ___ پاسخ : نا
تنبل جالیزی ___ پاسخ : کدو
تیم فوتبال پایتخت ___ پاسخ : پرسپولیس
چشمه بزرگ ___ پاسخ : ینبوع
حاد ___ پاسخ : مزمن
حفر کردن ___ پاسخ : کندن
خالص و بی غل و غش ___ پاسخ : سارا
خوب ___ پاسخ : نیک
خوش و خرم ___ پاسخ : پدرام
خوشنود ساختن ___ پاسخ : اقناع
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
درخشان ___ پاسخ : براق
دوستی ___ پاسخ : ود
دیوار بلند ___ پاسخ : ترا
رد پای کسی را گرفتن ___ پاسخ : رد زدن
رفت و آمد به شتاب ___ پاسخ : تکاپو
روزانه ___ پاسخ : یومیه
زشت ___ پاسخ : پتیاره
زمان ها ___ پاسخ : ادوار
سبب و موجب ___ پاسخ : داعیه
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : مرند
شکمو ___ پاسخ : پرخور
ضایع ___ پاسخ : فاسد
ضربه ای در تنیس ___ پاسخ : بک هند
ضمیر عربی ___ پاسخ : هو
فراخ ___ پاسخ : جادار
فرشتگان ___ پاسخ : ملائکه
فیلمی با بازی پوریا پورسرخ ___ پاسخ : روز سوم
قایق ___ پاسخ : طراده
قوم کم حرف ___ پاسخ : لر
قیمت بازاری ___ پاسخ : فی
گراز ___ پاسخ : ساد
گرانی ___ پاسخ : تورم
گلاویز شدن کشتی گیران ___ پاسخ : سرشاخ
گله بان ___ پاسخ : چوپان
لحظه ___ پاسخ : دم
ماهی کنسروی ___ پاسخ : ساردین
محبوب ___ پاسخ : جانان
مخفیانه ___ پاسخ : دزدکی
مریض در بیمارستان ___ پاسخ : بستری
مضطرب ___ پاسخ : نگران
معبر رودخانه ___ پاسخ : پل
مفصل دست و پا ___ پاسخ : مچ
میان ___ پاسخ : لا
نسل پنجم ___ پاسخ : ندیده
نشانه ___ پاسخ : آماج
نشانه جمع فارسی ___ پاسخ : ها
نگهبان امتحانات ___ پاسخ : مراقب
نوعی کشتی ___ پاسخ : یدک کش
واژگون ___ پاسخ : چپ
وحشی ___ پاسخ : درنده
ویتامین انعقاد خون ___ پاسخ : کا
کاملا شبیه خودمانی ___ پاسخ : عین هو
کنایه از انسان های وحشی ___ پاسخ : یاجوج
کنجد کوبیده ___ پاسخ : ارده

جواب مرحله 184 بازی جدولانه یک

آتش مزاج ___ پاسخ : تندخو
آسان گیری ___ پاسخ : تسامح
آلت نوازنده ___ پاسخ : ساز
اتفاق افتادن ___ پاسخ : وقوع
از حیوانات بومی استرالیا ___ پاسخ : کوالا
از درختان همیشه سبز ___ پاسخ : اکالیپتوس
از شهرهای استرالیا ___ پاسخ : سیدنی
اشاره به نزدیک ___ پاسخ : این
اصطلاحی در فوتبال ___ پاسخ : تکل
ایالتی در امریکا ___ پاسخ : نب راسکا
بازداشتن ___ پاسخ : نهی
باقی جان ___ پاسخ : نا
برکاغذ ___ پاسخ : ورق
بسیار ___ پاسخ : فت
بی نقش و نگار ___ پاسخ : ساده
پایتخت اتریش ___ پاسخ : وین
پایتخت استرالیا ___ پاسخ : کانبرا
پایتخت کشور بنگلادش ___ پاسخ : داکا
پایتخت کشور مالاوی ___ پاسخ : لیلون گوه
پایتخت کشور کانادا ___ پاسخ : اتاوا
پرستار کودک ___ پاسخ : ل ل ه
پرسش از مکان ___ پاسخ : کجا
پوست کن ___ پاسخ : سلاخ
پول خرد هندی ___ پاسخ : آنه
پیمان شکن ___ پاسخ : خائن
تراز سازی ___ پاسخ : تعدیل
تزویر ___ پاسخ : ریا
تغار چوبی ___ پاسخ : لاوک
توده بخار متراکم ___ پاسخ : ابر
جنس نامرغوب ___ پاسخ : بنجل
حرف صلیب ___ پاسخ : تی
خودستایی ___ پاسخ : منم
دائمی ___ پاسخ : همیشگی
دختر مازنی ___ پاسخ : کیجا
دردمندی ___ پاسخ : تالم
دشنه ___ پاسخ : خنجر
دلیر ___ پاسخ : نترس
دوست ___ پاسخ : یار
روی و چهره ___ پاسخ : لقا
زخم زدن ___ پاسخ : جرح
زور و قوت ___ پاسخ : نیرو
سارقد ___ پاسخ : دزد
ستاره شناس ___ پاسخ : منجم
سر و کله ___ پاسخ : راس
سوگ ___ پاسخ : ماتم
شالوده ___ پاسخ : بنیاد
شانه سر ___ پاسخ : برس
شخص و فرد ___ پاسخ : کس
شهری در استرالیا ___ پاسخ : آدلاید
شکایت کننده ___ پاسخ : شاکی
شیمی کربنی ___ پاسخ : آلی
صد سل ___ پاسخ : قرن
عابد مسیحی ___ پاسخ : ترسا
عدد هندسی ___ پاسخ : پی
عدسی دوربین ___ پاسخ : لنز
عضو راهرو ___ پاسخ : پا
عنوان درشت روزنامه ___ پاسخ : تیتر
غذای ساده ___ پاسخ : آش
ماه تابستان ___ پاسخ : شهریور
مباحث علم الهی ___ پاسخ : الهیات
متکدی ___ پاسخ : گدا
محل عبور سیل ___ پاسخ : مسیل
مشهور ___ پاسخ : بنام
مقام ___ پاسخ : مسند
موی مجعد ___ پاسخ : فر
ناپسند ___ پاسخ : بد
نام قدم نیویورک ___ پاسخ : نیو آمستردام
نرم دلی ___ پاسخ : رحم
نعمت ___ پاسخ : برکت
نوعی بمب مخرب ___ پاسخ : اتمی
همیشه و پیوسته ___ پاسخ : مدام
واحد سطح ___ پاسخ : آر
ورقه نمرات ___ پاسخ : کارنامه
وسیله روز مبادا ___ پاسخ : یدک
کبوتر صحرایی ___ پاسخ : یمام
کشور آفریقایی ___ پاسخ : زیم باوه
کشور آفریقایی ___ پاسخ : لیبی
کشور در اقیانوسیه ___ پاسخ : استرالیا
کندن ___ پاسخ : حفر

جواب مرحله 185 بازی جدولانه یک

آنان که مایه فخر جامعه هستند ___ پاسخ : مفاخر
آهسته ___ پاسخ : یواش
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : دیدار در هند
ارفاق ___ پاسخ : آوانس
از دنیا رفتن ___ پاسخ : مردن
اسطوره سینمای ایران ___ پاسخ : بهروز وثوقی
امانتی ___ پاسخ : عاریه
بازیگر زن چارچنگولی ___ پاسخ : بهاره رهنما
بافتن ___ پاسخ : تنیدن
بچه آدم ___ پاسخ : فرزند
بدی ___ پاسخ : شر
بیوگرافی ___ پاسخ : زندگی نامه
پی به موضوع سری بردن ___ پاسخ : بو بردن
تندیس ___ پاسخ : مجسمه
جامع و لباس ___ پاسخ : کسا
جلگه وسیع بی درخت ___ پاسخ : استپ
حد فاصل بهشت و جهنم ___ پاسخ : برزخ
خطاب بی ادبانه ___ پاسخ : هی
خمیدگی ___ پاسخ : انحنا
دانه سحر آمیز ___ پاسخ : لوبیا
در ساحل ایستادن کشتی ___ پاسخ : پهلو گرفتن
دروازبان اسپانیایی ___ پاسخ : دخیا
دفعه ___ پاسخ : بار
دگرگون شدن اوضاع ___ پاسخ : ورق برگشتن
رزق ___ پاسخ : روزی
رزمایش ___ پاسخ : مانور
رستنی ___ پاسخ : گیاه
رنگ خزان ___ پاسخ : زرد
زردپی ___ پاسخ : رباط
سنگ شدن ___ پاسخ : تحجر
سه تا ___ پاسخ : ثلاث
شان و شوکت ___ پاسخ : دبداب
شهر بی قانون ___ پاسخ : هرت
صدای خنده ___ پاسخ : هرهر
طبل بزرگ ___ پاسخ : کوس
عضو صورت ___ پاسخ : لپ
علامت ___ پاسخ : نشان
عود ___ پاسخ : ند
فراخ ___ پاسخ : گشاد
فراموشکار ___ پاسخ : نسی
فرود آمدن ___ پاسخ : هبوط
فریاد افسوس ___ پاسخ : وای
گداختن فلز ___ پاسخ : ذوب
مخزن پول کودکان ___ پاسخ : قلک
مسکن قوی اعتیاد آور ___ پاسخ : مرفین
ممنوع ___ پاسخ : قدغن
منصوب به امام رضا (ع) ___ پاسخ : رضوی
منظور ___ پاسخ : مراد
مهربان ___ پاسخ : رئوف
مورد اطمینان ___ پاسخ : موثق
موقت ___ پاسخ : گذرا
ناحیه و سرزمین ___ پاسخ : بلده
ناله و زاری ___ پاسخ : نوحه
نجیب و شریف ___ پاسخ : نبیل
نشان تجاری ___ پاسخ : انگ
نگاه شاعرانه ___ پاسخ : نگه
نوعی سنگ قابل تورق ___ پاسخ : میکا
نوعی نان ___ پاسخ : لواش
هر چیز معلق ___ پاسخ : آونگ
همسر آدم ___ پاسخ : حوا
هنگام ___ پاسخ : آوان
کاور ___ پاسخ : روکش
کلاه فرنگی ___ پاسخ : هت
کنایه از اشکال تراشی ___ پاسخ : سنگ انداختن

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 1 تا 50 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 186 بازی جدولانه یک

آب جامد ___ پاسخ : یخ
آبشار ___ پاسخ : شلاله
آزادی ___ پاسخ : رهایی
آنچه به شانه و پهلو اندازند ___ پاسخ : حمایل
اثر عبدالحسین صنعتی زاده ___ پاسخ : مجمع دیوانگان
از حروف الفبا ___ پاسخ : واو
از قوات سه گانه ___ پاسخ : مجریه
از لبنیات ___ پاسخ : خامه
اموال دزدی می خرد ___ پاسخ : مالخر
با ___ پاسخ : آش
بخیه ___ پاسخ : کن
بدتر ___ پاسخ : اسو
برنامه موسیقی با ارکستر ___ پاسخ : کنسرت
بنا ___ پاسخ : امارت
به دست آوردن ___ پاسخ : کسب
بی حیایی ___ پاسخ : هتاکی
بیان سخن ___ پاسخ : نقل
پایتخت سریلانکا ___ پاسخ : کلمبو
پس از مرگ سهراب بی فایده است ___ پاسخ : نوش دارو
پوست دباغی شده نرم ___ پاسخ : جیر
تیم فوتبال ایتالیایی ___ پاسخ : آ اس رم
جدایی ___ پاسخ : هجران
جستجو ___ پاسخ : کنکاش
جنین ___ پاسخ : رویان
چهره ___ پاسخ : رو
چیره دست ___ پاسخ : وارد
حاشا کردن ___ پاسخ : انکار
حاشیه ___ پاسخ : دامنه
در مثل هیچ کاره است ___ پاسخ : همه کاره
درون دهان ___ پاسخ : بج
دست بردن ___ پاسخ : تحریف
دستار ___ پاسخ : عمامه
دلیل و برهان ___ پاسخ : گواه
راهزن ___ پاسخ : حرامی
رشوه گیر ___ پاسخ : حرام خوار
رنگ رزی ___ پاسخ : صباغی
رود اروپایی ___ پاسخ : رن
ریسمانی از لیف خرما ___ پاسخ : مسد
زره مخصوص ران ها ___ پاسخ : رانین
شراب ___ پاسخ : می
ضربه کاری خورده ___ پاسخ : ناکار
ضمیر انگلیسی ___ پاسخ : یو
طائفه کریم خان ___ پاسخ : زند
ظاهری ___ پاسخ : صوری
عدد اول ___ پاسخ : یک
عدد روستا ___ پاسخ : ده
علامت جمع ___ پاسخ : ها
قوی هیکل ___ پاسخ : لنبر
گرامی داشتن ___ پاسخ : تکریم
گرمسیر ___ پاسخ : حاره
گناهکار ___ پاسخ : مجرم
لوازم ___ پاسخ : اسباب
مانند کردن چیزی به دیگری ___ پاسخ : تشبیه
مترسک ___ پاسخ : هراسه
مجازات شرعی ___ پاسخ : حد
مخالف / ضد ___ پاسخ : منافی
مردمان نجیب ___ پاسخ : نجبا
مردن ___ پاسخ : جان دادن
مرزبان ___ پاسخ : کیا
مسافربر شهری ___ پاسخ : تاکسی
مسکن ___ پاسخ : آرام بخش
من و شما ___ پاسخ : ما
مورد قبول ___ پاسخ : مرغوب
مینیموم ___ پاسخ : کمینه
ناچار ___ پاسخ : لاجرم
نام آرام ___ پاسخ : بی قرار
ناموزون ___ پاسخ : نابهنجار
نشانه بیماری ___ پاسخ : تب
نمی توان بر آن قیمت گذاشت ___ پاسخ : بی بها
نیز ___ پاسخ : هم
همراه مربا ___ پاسخ : کره
واحد مقاومت انگلیسی ___ پاسخ : اهم
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا

جواب مرحله 187 بازی جدولانه یک

آب عرب ___ پاسخ : ما
آب ورز ___ پاسخ : شناگر
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : دیوار اقیانوس
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : آثار جوانی
از آحاد زمان ___ پاسخ : ثانیه
از جنس نخ ___ پاسخ : نخی
از خوانندگان رپ فارسی ___ پاسخ : یاس
از غلات ___ پاسخ : جو
از مرکبات ___ پاسخ : بالنگ
از میوه ها ___ پاسخ : انگور
استفراغ ___ پاسخ : قی
اسیر ___ پاسخ : بوریا
اشاره به دور ___ پاسخ : آن
اصلاح کشت و زرع ___ پاسخ : آباره
امر از گفتن ___ پاسخ : گو
بخشایشگر ___ پاسخ : آمرزنده
بسیار سرد شدن ___ پاسخ : یخ کردن
بوی ماندنی ___ پاسخ : نا
پایتخت لسوتو ___ پاسخ : ماسرو
پرنده صلح ___ پاسخ : کبوتر
پسر زن از شوهر پیشین ___ پاسخ : ربیب
پوستین ___ پاسخ : وت
ترکیب گوگرد و آرسنیک ___ پاسخ : زرنیخ
تکه ای نان ___ پاسخ : نان پاره
جهیدن ___ پاسخ : پرش
چیز ___ پاسخ : شی
حرص و طمع ___ پاسخ : آز
حزب و انجمن ___ پاسخ : کمیته
خارج ___ پاسخ : برون
خانه کوچک ___ پاسخ : کلبه
خرس چینی ___ پاسخ : پاندا
در جایی ساکن شدن ___ پاسخ : خیمه زدن
درو کردن ___ پاسخ : خسودن
ذکر ___ پاسخ : ورد
رشد و فزونی ___ پاسخ : ند
رفاه ___ پاسخ : آسایش
رهبر استقلال هند ___ پاسخ : گاندی
روشن دل ___ پاسخ : نابینا
روشنایی ___ پاسخ : انوار
سپاس ___ پاسخ : شکر
سپاس گزاری ___ پاسخ : شکران
سحر و جادو ___ پاسخ : افسون
سرود ___ پاسخ : ترانه
شستن با سهل انگاری ___ پاسخ : گربه شور
شعبه ای از یک اداره ___ پاسخ : دایره
شهر سمنان ___ پاسخ : دامغان
طول عمر ___ پاسخ : سن
عدد تنفسی ___ پاسخ : شش
عید باستانی ___ پاسخ : نوروز
فاتح ___ پاسخ : پرویز
فراموشی ___ پاسخ : نسیان
فوتبالیست آلمانی ___ پاسخ : شورله
قبول نشده ___ پاسخ : رد
گریه سوزناک ___ پاسخ : زاری
مادر عرب ___ پاسخ : ام
مامور ضد حریق ___ پاسخ : آتش نشان
محکم کردن ___ پاسخ : شد
مقابل استاد ___ پاسخ : شاگرد
مهربانی و شفقت ___ پاسخ : نوازش
موفقیت و بهروزی ___ پاسخ : توفیق
نگرانی ___ پاسخ : دلهره
نوشتن ___ پاسخ : نگارش
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
نوعی شعر بیانگر عواطف ___ پاسخ : غنایی
هضم غذا ___ پاسخ : گوارش
همه ___ پاسخ : کل
والدینش از دو نژاد هستند ___ پاسخ : دو رگه
کرانه و مرز ___ پاسخ : حد
کوبیدن و خرد کردن ___ پاسخ : سودن
یر ___ پاسخ : برابر
یک طرف از بدن ___ پاسخ : شق

جواب مرحله 188 بازی جدولانه یک

آموزگار ___ پاسخ : مدرس
از حد خود گذشتن ___ پاسخ : تخطی
از حیوانات گله ___ پاسخ : بز
از دشواری ها رها شدن ___ پاسخ : تفصی
از علوم ___ پاسخ : شیمی
از گل های خوشبو ___ پاسخ : زنبق
از کشورهای عربی ___ پاسخ : عربستان
اهل ادب ___ پاسخ : ادبا
اهل هند ___ پاسخ : هندو
با ارج و ارزنده ___ پاسخ : پیا
بار شتر ___ پاسخ : وسق
بخشی از اوستا ___ پاسخ : یسنا
برآوردن نیاز ___ پاسخ : حاجت روایی
برتر از گوهر ___ پاسخ : هنر
بسیار نعمت دهنده ___ پاسخ : منام
بهره برداری از دست رنج دیگران ___ پاسخ : استثمار
بیرون کشیدن ___ پاسخ : استخراج
پاد زهر کانی ___ پاسخ : فادج
پوشاک ___ پاسخ : لباس
تظاهر ___ پاسخ : ریا
تله ___ پاسخ : دام
تیم فوتبال ایتالیایی ___ پاسخ : اینترمیلان
جاری ___ پاسخ : روان
جایی که سایه باشد ___ پاسخ : نسار
جسمی که شلیک می شود ___ پاسخ : مرمی
جنس دور انداختنی ___ پاسخ : اسقاط
چند نکته ___ پاسخ : نکات
حد و اندازه ___ پاسخ : شمار
حرف راست می زند ___ پاسخ : حق گو
خاور ___ پاسخ : مشرق
خط کش مهندسی ___ پاسخ : تی
خواندن دوباره مطلب ___ پاسخ : مرور
دخالت کننده ___ پاسخ : دخیل
راهرو ___ پاسخ : سرسرا
ریز ریز ___ پاسخ : نم نم
زیبا همچون ماه ___ پاسخ : مهوش
ساختمان بلند ___ پاسخ : آسمان خراش
ستاد ___ پاسخ : مقر
سرشناس شدن ___ پاسخ : علم شدن
سلاح انفجاری ___ پاسخ : بمب
شبنم ___ پاسخ : آبشک
شغل دفتری دارد ___ پاسخ : پشت میزنشین
ظاهرسازی ___ پاسخ : وانمود
فرزند فرزند ___ پاسخ : نبیره
فوتبالیست فرانسوی ___ پاسخ : بنزما
فیلمی از حمید بهمنی ___ پاسخ : گام های شیدایی
گفتگوی دوستانه ___ پاسخ : گپ
گناه ها ___ پاسخ : اثام
ماده سمی توتون ___ پاسخ : نیکوتین
ماهی کنسروی ___ پاسخ : تن
محکم و استوار ___ پاسخ : متین
مساعده ___ پاسخ : پیش پرداخت
مساوی ___ پاسخ : یر
میزان الحراره ___ پاسخ : دماسنج
نوزادی که کنار راه گذارند ___ پاسخ : سرراهی
هر فصل از اوستا ___ پاسخ : نسک
هشت پا ___ پاسخ : اختاپوس
هنوز مجنون نشده ___ پاسخ : مجنو
واحد شدت جریان برق ___ پاسخ : آمپر
کارآموز پزشکی در بیمارستان ___ پاسخ : انترن
کامل کننده ___ پاسخ : متمم
کفش فروش ___ پاسخ : خفاف
کماندو ___ پاسخ : رنجر
یاد دادن و یاد گرفتن ___ پاسخ : آموختن
یگانه ___ پاسخ : احد
یک خودمان ___ پاسخ : یه

جواب مرحله 189 بازی جدولانه یک

آرد سفید ___ پاسخ : درمک
آسمان خراش ___ پاسخ : برج
آشکار ___ پاسخ : پیدا
ابریشم خام ___ پاسخ : تیج
از سنگ های معدنی ___ پاسخ : تالک
از عناصر شیمیایی ___ پاسخ : کربن
از نت ها ___ پاسخ : لا
از نیروهای ارتشی ___ پاسخ : هوایی
اندیشیدن ___ پاسخ : تفکر
بازیگر فیلم با گرگ های می رقصد ___ پاسخ : کوین کاستنر
بازیگر فیلم جاذبه ___ پاسخ : جورج کلونی
بازیگر فیلم خشم ___ پاسخ : براد پیت
بازیگر نقش راکی ___ پاسخ : استالونه
بازیگر نقش هری پاتر ___ پاسخ : دانیل رادکلیف
بانگ و صدا ___ پاسخ : آوا
بچه دزد معروف ___ پاسخ : آل
بررسی سود و زیان کاری ___ پاسخ : ارزیابی
به پا خواستن ___ پاسخ : قیام
به دست آوردن ___ پاسخ : کسب
بوی خوش ___ پاسخ : نکهت
بی حال ___ پاسخ : کسل
پاک کردن غلات ___ پاسخ : بوجاری
پایتخت سوئیس ___ پاسخ : برن
پشت سر ___ پاسخ : ورا
پله پله شده ___ پاسخ : مدرج
پهلوانان ___ پاسخ : یلا
پول سامورایی ها ___ پاسخ : ین
پیاده روی ___ پاسخ : تمشید
تقلبی ___ پاسخ : بدلی
جبل ___ پاسخ : کوه
جغد ___ پاسخ : بوم
چای تلخ ___ پاسخ : دبش
چکش بزرگ ___ پاسخ : پتک
حرف صلیب ___ پاسخ : تی
خاتون ___ پاسخ : تیرم
خوب و پسندیده ___ پاسخ : نیکو
خودکامگی ___ پاسخ : استبداد
خورشید ___ پاسخ : اف
راغب گردانیدن ___ پاسخ : ترغیب
رها ___ پاسخ : ول
رواج دهنده ___ پاسخ : مروج
سبزی غده ای ___ پاسخ : ترب
سپیدار ___ پاسخ : پد
شکوفه کردن درخت ___ پاسخ : اناره
ضمیر بیگانه ___ پاسخ : یو
عهده دار سرپرستی کسی ___ پاسخ : قیم
گریه با داد و فریاد ___ پاسخ : ونگ
گل بتونه ___ پاسخ : مل
گیاه سمی ___ پاسخ : هوم
مخفف راه ___ پاسخ : ره
مدرک کارشناسی ___ پاسخ : لیسانس
مسدود ___ پاسخ : بسته
مصیبت ___ پاسخ : بلا
معبر خون ___ پاسخ : رگ
مقابل کند ___ پاسخ : تیز
نشانی ___ پاسخ : آدرس
نقره ای ___ پاسخ : سیمین
نهر ___ پاسخ : جوی
نوشته شده ___ پاسخ : مکتوب
هم سخن ___ پاسخ : هم کلام
همسر خروس ___ پاسخ : مرغ
کارآموز ___ پاسخ : کارورز
کالای بدون بسته بندی ___ پاسخ : فله
کنایه از شخص عبوس ___ پاسخ : آیینه دق

جواب مرحله 190 بازی جدولانه یک

آهو بره ___ پاسخ : شادن
اثر فتح ا… بی نیاز ___ پاسخ : اندوه ره گذران مرده
از انواع خودرو ___ پاسخ : ون
از دنیا رفتن ___ پاسخ : مرگ
استوار و قطعی ___ پاسخ : جزم
امر ___ پاسخ : فرمان
او ___ پاسخ : وی
با بی گناهی ___ پاسخ : معصومانه
باره ___ پاسخ : مورد
بازیگر ناخدا خورشید ___ پاسخ : داریوش ارجمند
بد نژاد ___ پاسخ : بد گوهر
برابر ___ پاسخ : یر
بوسه ___ پاسخ : ماچ
بوی ماندنی ___ پاسخ : نا
بیهودگی ___ پاسخ : یاوگی
پایتخت جمهوری کنگو ___ پاسخ : برازاویل
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
تصدیق انگلیسی ___ پاسخ : یس
تکیه بر پشتی ___ پاسخ : لم
جانور افسانه ای با هیکلی ترسناک ___ پاسخ : نسناس
چهره ___ پاسخ : رو
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حرف همراهی ___ پاسخ : با
خدایا ___ پاسخ : یا رب
خدمت کردن به میهمان ___ پاسخ : پذیرایی
خراب ___ پاسخ : ویران
خسته ___ پاسخ : وامانده
دعای خیر ___ پاسخ : مروا
رانده شده ___ پاسخ : رجیم
رستنی ___ پاسخ : گیاه
رسمی بودن ___ پاسخ : رسمیت
رشته کوه ایرانی ___ پاسخ : زاگرس
زیاد شدن ___ پاسخ : توافر
ساز شاکی ___ پاسخ : نی
ستمگر ___ پاسخ : گرداس
سحر تولید برف و باران ___ پاسخ : یده
سرد خانه قدیمی ___ پاسخ : سرداب
سرکش ___ پاسخ : نافرمان
شقایق ___ پاسخ : آلاله
شهر فارس ___ پاسخ : فسا
صف ___ پاسخ : رج
غبار ___ پاسخ : تهک
غربال ___ پاسخ : سرند
فیلم نامه ___ پاسخ : سناریو
فیلمی با بازی آتیلا پسیانی ___ پاسخ : هیچ کجا هیچ کس
فیلمی با بازی حدیث فولادوند ___ پاسخ : هدف اصلی
قوم جنوب شرقی ___ پاسخ : بلوچ
گشایش در کار ___ پاسخ : فرج
گل آفتاب گردان ___ پاسخ : غدز
گود ___ پاسخ : فرو رفته
مرد مجرد ___ پاسخ : ارمل
مشاور ___ پاسخ : رایزن
ملاحظه ___ پاسخ : رعایت
منصوب به هرات ___ پاسخ : هریوه
نادانی ___ پاسخ : جهل
ناقص ___ پاسخ : نارسا
نرمی ___ پاسخ : ملایمت
نمایشگر بلور مایع ___ پاسخ : نماب
نوعی شیرینی ___ پاسخ : رولت
هوا دادن ___ پاسخ : تهویه
وحشی ___ پاسخ : دد
ورقه نازکی از برف ___ پاسخ : برفک
کارگاه جولاهی ___ پاسخ : هف
کشور آسیایی ___ پاسخ : تایوان
کلام پرسش ___ پاسخ : آیا
کنایه از شرمسار ___ پاسخ : روسیاه
کنایه از قبول کردن ___ پاسخ : دندان نهادن
کوچک ___ پاسخ : ریز
یار صندلی ___ پاسخ : میز

جواب مرحله 191 بازی جدولانه یک

آفریدن و به وجود آوردن ___ پاسخ : تکوین
آماده و مهیا ___ پاسخ : رو به راه
آنچه در شب نمایان است ___ پاسخ : شب نما
ابزار باغبانی ___ پاسخ : بیل
اثر سیمین دانشور ___ پاسخ : ساربان سرگردان
از علائم نگارشی ___ پاسخ : آکولاد
اطلاع یافتن ___ پاسخ : پی بردن
امتناع ___ پاسخ : خودداری
بخیه ___ پاسخ : کن
بدکاران ___ پاسخ : اشرار
به پرواز درآوردن ___ پاسخ : پراندن
بها ___ پاسخ : نرخ
بیماری ___ پاسخ : دا
پادشاهی ___ پاسخ : کاویان
پایان ___ پاسخ : آخر
پلیس فضای مجازی ___ پاسخ : فتا
پوشش پرندگان ___ پاسخ : پر
پول خارجی ___ پاسخ : ارز
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
چشم چرانی ___ پاسخ : نظر بازی
حالتی در دریا ___ پاسخ : مد
حرف دهن کجی ___ پاسخ : ی ی
حریف ___ پاسخ : رقیب
حساسیت ___ پاسخ : آلرژی
خانواده ___ پاسخ : اهل
خجسته ___ پاسخ : فرخ
خوش خوان ___ پاسخ : قرا
درحال خندیدن ___ پاسخ : خندان
درخت آزاده ___ پاسخ : سرو
درخت اعدام ___ پاسخ : دار
درخت انگور ___ پاسخ : تاک
دستور زبان انگلیسی ___ پاسخ : گرامر
راه رفتن ___ پاسخ : مشی
رستگاری ___ پاسخ : هدا
رسیدگی و بازرسی ___ پاسخ : سرکشی
رود آرام ___ پاسخ : دن
زاری و ناله ___ پاسخ : نوحه
زبان دار بی زبان ___ پاسخ : لال
زبان واتیکان ___ پاسخ : لاتین
زمان بی آغاز ___ پاسخ : الست
زین و یراق اسب ___ پاسخ : ستام
سختی و صلابت ___ پاسخ : شدت
سر ___ پاسخ : راس
سری / دست ___ پاسخ : ست
شرمسار و خجل ___ پاسخ : کنفت
شفقت ___ پاسخ : رحم
صاحب منصب ___ پاسخ : پایور
صف ___ پاسخ : رده
عمق ___ پاسخ : ژرفا
عمیق ___ پاسخ : گود
فانوس دریایی ___ پاسخ : فار
فلکه ___ پاسخ : میدان
فیلمی از سام مندس ___ پاسخ : جاده ای به سوی تباهی
قسمتی از پا ___ پاسخ : ران
قلعه کوچک ___ پاسخ : ارگ
گربه عرب ___ پاسخ : هر
گروه ورزشی ___ پاسخ : تیم
لقب حضرت ابراهیم (ع) ___ پاسخ : بت شکن
ماه سرد ___ پاسخ : دی
مجسمه ساز ___ پاسخ : پیکرتراش
موج رادیو ___ پاسخ : باند
نظرات ___ پاسخ : آرا
نغمه ای در موسیقی ایرانی ___ پاسخ : بیات ترک
نوعی صمغ با خاصیت الکتریسیته ___ پاسخ : کهربا
نیروهای نظامی یک کشور ___ پاسخ : ارتش
نیکی ها ___ پاسخ : مکارم
هادی ___ پاسخ : رهنمون
هر نوع دانه ___ پاسخ : دانک
هم پیمان ___ پاسخ : متحد
واحد سطح ___ پاسخ : آر
واگیردار ___ پاسخ : مسری
کشور آفریقایی ___ پاسخ : آریتره
کنار ___ پاسخ : پهلو
کندن ___ پاسخ : حفر

جواب مرحله 192 بازی جدولانه یک

از امراض پا ___ پاسخ : واریس
از حروف ندا ___ پاسخ : ای
از داروهای مکمل غذایی ___ پاسخ : مولتی ویتامین
از مدارک تحصیلی ___ پاسخ : سیکل
از میوه ها ___ پاسخ : آلو
از نژادها ___ پاسخ : زردپوست
اصطلاحی در شطرنج ___ پاسخ : مات
اظهار محبت کردن ___ پاسخ : مهر ورزیدن
باغ معروف ___ پاسخ : فدک
بالای بیگانه ___ پاسخ : آپ
پافشاری ___ پاسخ : ابرام
پمادی برای درمان التهام ___ پاسخ : پی روکسی کام
پوشش ستور ___ پاسخ : جل
پیکر درخت ___ پاسخ : تنه
تذکر ___ پاسخ : یادآوری
تزویر ___ پاسخ : ریا
تشنه فریب ___ پاسخ : سراب
تمام دهان ___ پاسخ : کپ
تکیه کلام خودستا ___ پاسخ : منم
جد رستم در شاهنامه ___ پاسخ : سام
خار ___ پاسخ : ذلیل
خدمت کننده ___ پاسخ : خادم
خشک نیست ___ پاسخ : تر
خودنمایی ___ پاسخ : فیس
خویشان ___ پاسخ : نزدیکان
داخل ___ پاسخ : فرو
داروی ضد عفونت ___ پاسخ : جنتامایسین
درخت تسبیح ___ پاسخ : یسر
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دشمن سخت ___ پاسخ : لد
دوست ___ پاسخ : یار
دیرکرد ___ پاسخ : تاخیر
دیگ بزرگ ___ پاسخ : پاتیل
ربایش ___ پاسخ : جذب
ردیف ___ پاسخ : صف
رودی مرزی ___ پاسخ : اترک
روشنی ___ پاسخ : تابش
ریشه ___ پاسخ : بن
زائو ترسان ___ پاسخ : آل
زندگی کن ___ پاسخ : زی
زنده ___ پاسخ : حی
زیارت خانه خدا ___ پاسخ : حج
سپهر ___ پاسخ : فلک
سخن بیهوده ___ پاسخ : یاو
شهر بادگیرها ___ پاسخ : یزد
شهری در آلمان ___ پاسخ : کلن
شهری در استرالیا ___ پاسخ : سیدنی
صومعه ___ پاسخ : دیر
عارضه ای در چشم ___ پاسخ : التهاب قرنیه ای
عشوه ___ پاسخ : ناز
فرشته صور ___ پاسخ : اسرافیل
قطب مثبت ___ پاسخ : آند
قطره ای برای چشم ___ پاسخ : کلرام فنیگل
قلعه ___ پاسخ : ارگ
گیاه خورشتی ___ پاسخ : کرفس
لحظه ___ پاسخ : آن
لوله گوارشی ___ پاسخ : مری
ماده درون خمیردندان ___ پاسخ : فلوراید
مایعی که کبد ترشح می کند ___ پاسخ : زرداب
متحد ___ پاسخ : ملتزم
محافظ مروارید ___ پاسخ : صدف
محلی در مکه ___ پاسخ : منا
مخفف خوب ___ پاسخ : خب
مدرن ___ پاسخ : نو
مذهب ___ پاسخ : دین
مرگ چهارپا ___ پاسخ : یوت
موش خرما ___ پاسخ : راسو
نااستوار ___ پاسخ : لق
ناسازگار ___ پاسخ : مخالف
نپذیرفتن ___ پاسخ : رد
نشانه تجاری ___ پاسخ : آرم
نوعی بیماری تنفسی ___ پاسخ : برونشیت
نوعی بیماری چشمی ___ پاسخ : نزدیک بینی
نوعی زغال سنگ ___ پاسخ : کک
نوعی شعر ___ پاسخ : غزل
کهن سال ___ پاسخ : مسن

جواب مرحله 193 بازی جدولانه یک

آب بینی ___ پاسخ : مف
آب حیات ___ پاسخ : آب حیوان
آتش ___ پاسخ : نار
آشکار ___ پاسخ : بارز
اثر آلودگی ___ پاسخ : لکه
اثر جعفر مدرس صادقی ___ پاسخ : بچه ها بازی نمی کنند
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : ماندانا
اثر منصور یاقوتی ___ پاسخ : با بچه های ده خودمان
اجداد ___ پاسخ : آبا
اجداد ___ پاسخ : آل
از استان ها ___ پاسخ : قم
از بروج فلکی ___ پاسخ : جدی
امامان ___ پاسخ : ائمه
امر به نگاه کردن ___ پاسخ : نگر
ایستگاه قطار ___ پاسخ : گار
با ___ پاسخ : آش
با سلیقه جور در می آید ___ پاسخ : باب دندان
باید خودمانی ___ پاسخ : باس
بخل ___ پاسخ : شح
برش هندوانه ای ___ پاسخ : قاچ
بسیار نعمت دهنده ___ پاسخ : منان
بنای یادبود کسی ___ پاسخ : یادمان
پاک و مطهر ___ پاسخ : طیبه
پرنده آش سردکن ___ پاسخ : سار
پرورش دهنده ___ پاسخ : مربی
پنیر عرب ___ پاسخ : جبن
پوست دباغی شده گاو ___ پاسخ : چرم
پوشاک دور گردن ___ پاسخ : شال
پوشش ستور ___ پاسخ : جل
پول ___ پاسخ : وجه
پیامبر ___ پاسخ : نبی
پیدا کردن منشا و علت اصلی ___ پاسخ : ریشه یابی
تازه به دوران رسیده ___ پاسخ : ندید بدید
تلف شده ___ پاسخ : نفله
تنیسور چینی ___ پاسخ : لینا
تیر پیکان دار ___ پاسخ : یب
جاذبه ___ پاسخ : کشش
جنگ کردن ___ پاسخ : آوردیدن
جنون آزار دیگران ___ پاسخ : سادیسم
جوشن چرمین ___ پاسخ : یلب
حرف همراهی ___ پاسخ : با
خوب نیست ___ پاسخ : بد
خوش آمد گویی عرب ___ پاسخ : اهلا و سهلا
دائم ___ پاسخ : همیشگی
داروغه ___ پاسخ : شحنه
درخت لرزان ___ پاسخ : بید
دست ها ___ پاسخ : ایادی
راه میان دو کوه ___ پاسخ : دره
راه کوتاه ___ پاسخ : ره
رنگ جوانمردی ___ پاسخ : کرم
روزگار ___ پاسخ : دهر
سائل ___ پاسخ : گدا
ساز شاکی ___ پاسخ : نی
سر فوتبالیست ___ پاسخ : هد
سرنیزه ___ پاسخ : سنان
سزاوارتر ___ پاسخ : اولی
سلطان ___ پاسخ : شاه
سنجیدن ___ پاسخ : سبک سنگین کردن
سه یار هم قد ___ پاسخ : ا ا ا
شادی ___ پاسخ : فرح
ضمیر عربی ___ پاسخ : هو
عشق فرنگی ___ پاسخ : لاو
فیلمی از میلوش فورمن ___ پاسخ : سیاره میمون ها
قطب مثبت ___ پاسخ : آند
قلعه کوچک ___ پاسخ : ارگ
گلی به رنگ زرد روشن ___ پاسخ : پامچال
لوس ___ پاسخ : ننر
مادر عرب ___ پاسخ : ام
مرتجع فلزی ___ پاسخ : فنر
مسکوک نقره ___ پاسخ : درهم
موی طلایی ___ پاسخ : بور
ناپاک ___ پاسخ : نجس
نهر ___ پاسخ : رود
نیروها ___ پاسخ : قوا
کشور آفریقایی ___ پاسخ : چاد
کلام ___ پاسخ : سخن

جواب مرحله 194 بازی جدولانه یک

آب دهنده ___ پاسخ : ساقی
اجاق گاز ___ پاسخ : فر
ارجمندی ___ پاسخ : عز
از احشام ___ پاسخ : بز
از دنیا رفتن ___ پاسخ : ارتحال
اسب چاپار ___ پاسخ : یام
او ___ پاسخ : وی
بانو ___ پاسخ : خانم
بت ___ پاسخ : صنم
بخشنده ___ پاسخ : راد
برهنه ___ پاسخ : رت
بله ایتالیایی ___ پاسخ : سی
بهشت ___ پاسخ : مینو
بی حال و محروح ___ پاسخ : خسته
بیمناک ___ پاسخ : ترسنده
پارچه صاف کن ___ پاسخ : اتو
پایتخت فلسفه ___ پاسخ : آتن
پایتخت نیجر ___ پاسخ : نیامی
پژو ایرانی ___ پاسخ : پرشیا
پسوند محافظت ___ پاسخ : بان
پهلوان ___ پاسخ : یل
پوشاننده ___ پاسخ : ساتر
پیاپی ___ پاسخ : متوالی
تئوریسین ___ پاسخ : نظریه پرداز
ترانه ___ پاسخ : آهنگ
ترس آور ___ پاسخ : مهیب
جدا کننده سره از ناسره ___ پاسخ : نقاد
جمع مونث ___ پاسخ : ات
جنین ___ پاسخ : رویان
چارچرخه ___ پاسخ : گاری
حافظه رایانه ___ پاسخ : رم
حرف آخر ___ پاسخ : یا
حرف تنفر ___ پاسخ : اف
حمل و نقل ___ پاسخ : ترابری
خاک صنعتی ___ پاسخ : رس
خصلت های پسندیده ___ پاسخ : مکارم
خوشحال ___ پاسخ : شادمان
خیس ___ پاسخ : مرطوب
درون ___ پاسخ : تو
درک کردن ___ پاسخ : حس
دشمنان ___ پاسخ : اعدا
ده هزار متر مربع ___ پاسخ : هکتار
دوست خاموش ___ پاسخ : کتاب
رقابت ورزشی ___ پاسخ : مسابقه
روانداز پشمی ___ پاسخ : پتو
روش دین ___ پاسخ : شرع
زلال و آشکار ___ پاسخ : شفاف
زمان بی پایان ___ پاسخ : ابد
زوج یا زوجه ___ پاسخ : همسر
ساز شاکی ___ پاسخ : نی
سده های میانه ___ پاسخ : قرون وسطا
سنگ گرانبها ___ پاسخ : گوهر
سی و یک سانت ___ پاسخ : پا
سیاره مارس ___ پاسخ : بهرام
شگفت زده و گیج ___ پاسخ : مبهوت
شهر چین ___ پاسخ : دالیان
شوفر ___ پاسخ : راننده
شکم ___ پاسخ : بط
صحنه تئاتر ___ پاسخ : سن
صدای گریه ___ پاسخ : هق هق
صمغ گیاه گون ___ پاسخ : کتیرا
صنعت ___ پاسخ : فن
عدد قرن ___ پاسخ : صد
فرمایش ها ___ پاسخ : اظهارات
قدرت و اقتدار ___ پاسخ : نیرومندی
گاز نتیروژن ___ پاسخ : ازت
گربه زیبا ___ پاسخ : ملوس
گفتگوی دوستانه ___ پاسخ : گپ
لحظه ___ پاسخ : آن
مخفف اگر ___ پاسخ : ار
مخلوط شده عامیانه ___ پاسخ : قاطی
مرگ سیاه ___ پاسخ : طاعون
مساوات ___ پاسخ : برابری
مساوی ___ پاسخ : یر
ملافه ___ پاسخ : شمد
مهیا شده و آماده ___ پاسخ : فراهم
میانه حال ___ پاسخ : متوسط
میوه خشک باری ___ پاسخ : توت
میوه گرمسیری ___ پاسخ : انبه
ناپیدا ___ پاسخ : گم
ناخن اسب ___ پاسخ : سم
نام ها ___ پاسخ : اسامی
نقش هنری ___ پاسخ : رل
نقصان ___ پاسخ : کمبود
نمو ___ پاسخ : رویش
نیکی ___ پاسخ : خوبی
هوشمندی ___ پاسخ : فراست
وزغ ___ پاسخ : وک
کشته شدن ___ پاسخ : هلاکت
کمال مطلوب ___ پاسخ : ایده آل
کوزه ___ پاسخ : سبو
کوهی در اروپا ___ پاسخ : پیرنه
یک پنجم ___ پاسخ : خمس

جواب مرحله 195 بازی جدولانه یک

آب بند ___ پاسخ : سد
آزاده و اصیل ___ پاسخ : آزادمرد
آسیب ___ پاسخ : اک
آن طرفش پیداست ___ پاسخ : شیشه
آهنگی در موسیقی ایرانی ___ پاسخ : شهناز
احالی یک مملکت ___ پاسخ : تبعه
از اندام های گوارشی ___ پاسخ : مری
از رودها ___ پاسخ : اروند
اغتشاش ___ پاسخ : آنارشی
امر خارق العاده پیامبران ___ پاسخ : معجزه
اندازه سطح ___ پاسخ : مساحت
به هم پیوستن ___ پاسخ : ائتلاف
بی مو ___ پاسخ : کل
بیستم ماه صفر ___ پاسخ : اربعین
پایتخت سنگال ___ پاسخ : داکار
پایتخت فراری ___ پاسخ : رم
پرگویی ___ پاسخ : اطناب
پنهان کردن ___ پاسخ : کتم
پیاله ___ پاسخ : جام
تکان دادن ___ پاسخ : لاندن
تیم فوتبال ایتالیایی ___ پاسخ : جنوا
جای اثر زخم ___ پاسخ : ندب
چاره جویی های لطیف ___ پاسخ : لطایف الحیل
حرف تعجب ___ پاسخ : وا
خیابان عریض ___ پاسخ : بلوار
در خود فرو رفته ___ پاسخ : کز
دلربا ___ پاسخ : جالب
رنگ آسمانی ___ پاسخ : آبی
روشنایی ___ پاسخ : نور
زمین مرتفع و تخت ___ پاسخ : فلات
زنگ بزرگ چهارپایان ___ پاسخ : درا
زیرک ___ پاسخ : رند
زینت ناخن ___ پاسخ : لاک
ژله ___ پاسخ : لرزانک
سرما خوردگی شدید ___ پاسخ : آنفلوانزا
سوغات اصفهان ___ پاسخ : گز
سیال تنفسی ___ پاسخ : هوا
شهر گیلان ___ پاسخ : بندر انزلی
صافی ___ پاسخ : فیلتر
صدای ساعت ___ پاسخ : تیک تاک
عالم ___ پاسخ : دانا
عضو رونده ___ پاسخ : پا
علامت جمع ___ پاسخ : ها
عمده فروش ___ پاسخ : بنک دار
عمل ناله و زاری ___ پاسخ : نالش
غذای ساده ___ پاسخ : آش
غربال ___ پاسخ : الک
فوتبالیست انگلیسی ___ پاسخ : اشلی کول
فیلمی با بازی ایرج قادری ___ پاسخ : ماجرای جنگل
فیلمی با بازی رضا عطاران ___ پاسخ : کلید ازدواج
گرد و مدور ___ پاسخ : کروی
گرفتگی زبان ___ پاسخ : لکنت
گور ___ پاسخ : لحد
لنگه بار ___ پاسخ : تا
متعهد شدن ___ پاسخ : ملتزم شدن
مجلس روسیه ___ پاسخ : دوما
مهربانی کردن ___ پاسخ : تحنن
موی گردن شیر ___ پاسخ : یال
میله حرکت دادن اجسام سنگین ___ پاسخ : دیلم
میمون کوچک ___ پاسخ : عنتر
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نشان تجاری ___ پاسخ : آرم
نظام سرمایه داری ___ پاسخ : کاپیتالیسم
نمو ___ پاسخ : رشد
همان جوی است ___ پاسخ : جوب
واحد اندازه گیری حرارت ___ پاسخ : کالری
واحد سطح ___ پاسخ : آر
وطن ___ پاسخ : میهن
کامل و تمام ___ پاسخ : جامع
کشتی چوبی ___ پاسخ : لنج
کشور مبارک ___ پاسخ : یمن
کشیدن شکل ___ پاسخ : رسم
کودک ___ پاسخ : نوباوه
یازده ___ پاسخ : ا ا

جواب مرحله 196 بازی جدولانه یک

آماسیده ___ پاسخ : متورم
آن سوی ___ پاسخ : ور
اثری از محمدعلی خلیلی ___ پاسخ : بانوی نیل
از آلات موسیقی قدیم ___ پاسخ : سورنا
از سلسله های چین ___ پاسخ : چهاین
از وسایل نقلیه قدیمی ___ پاسخ : گاری
از کشورهای عربی ___ پاسخ : بحرین
اهلی ___ پاسخ : رام
باقی مانده ___ پاسخ : تتمه
بزرگترین دریاچه جهان ___ پاسخ : خزر
بهره ___ پاسخ : سهم
بیگانگان ___ پاسخ : اغیار
پارچه کشباف ___ پاسخ : تریکو
تار عنکبوت ___ پاسخ : تنه
تفتیش ___ پاسخ : بازرسی
ثمر درخت ___ پاسخ : میوه
چا چراغی ___ پاسخ : فانوس
حامله ___ پاسخ : آبستن
حیله ___ پاسخ : نارو
خالق اثر اسفار اربعه ___ پاسخ : ملاصدرا
خواهش ___ پاسخ : تمنا
خوشامد ___ پاسخ : خیر مقدم
درازی راه ___ پاسخ : مسافت
دربان ___ پاسخ : قاپوچی
درخت قالی ___ پاسخ : دار
دردمند ___ پاسخ : متالم
دیوار متحرک ___ پاسخ : پارتیشن
راست و درست ___ پاسخ : سهی
رها ___ پاسخ : یله
زرد دوزی جامه ابریشمی ___ پاسخ : تراز
زگیل ___ پاسخ : ازخ
سازش ___ پاسخ : آشتی
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
ستوران ___ پاسخ : بهایم
سخن چینی ___ پاسخ : سعایت
سرپرست ___ پاسخ : ولی
سعادت مند ___ پاسخ : روزبه
شوفر ___ پاسخ : راننده
شیپور ___ پاسخ : نفیر
صحرای شیلی ___ پاسخ : اتاکاما
عدسی مقعر ___ پاسخ : کاو
عضو بی اثر ___ پاسخ : خنثی
فیلم عباس احمدی مطلق ___ پاسخ : رفیق بد
فیلمی از علی غفاری ___ پاسخ : چراغ قرمز
قهرمان داستان تاجر ونیزی ___ پاسخ : شایلوک
گل شب بو ___ پاسخ : هیری
گیاه سرشور ___ پاسخ : سدر
لقب ابونصر فارابی ___ پاسخ : معلم ثانی
مبارزه ___ پاسخ : رزم
مبتکر جنگ ستارگان ___ پاسخ : ریگان
مرمر ___ پاسخ : رخام
مفرغ ___ پاسخ : برنز
ملاح ___ پاسخ : ملوان
نخستین ___ پاسخ : اولین
نرم دلی ___ پاسخ : رحم
نوعی تفنگ ___ پاسخ : برنو
نوعی ساعت قدیمی ___ پاسخ : شنی
نوعی ماشین چاپ سریع ___ پاسخ : رتاتیو
هذیان ___ پاسخ : یان
کشوری در جنوب شرق آسیا ___ پاسخ : سنگاپور

جواب مرحله 197 بازی جدولانه یک

آباد و برقرار ___ پاسخ : دایر
آغازین ___ پاسخ : ابتدایی
اتاق قطار ___ پاسخ : کوپه
اثر استاندال ___ پاسخ : سرخ و سیاه
اثر زان پل سارتر ___ پاسخ : مرده های بی کفن و دفن
از بین بردن ___ پاسخ : ریشه کن کردن
از نو ساختن ___ پاسخ : بازسازی
امر از نگاه کردن ___ پاسخ : نگر
بد بوی پرخاصیت ___ پاسخ : سیر
بله برنده ___ پاسخ : آره
به دور ستاره می چرخد ___ پاسخ : سیاره
بیماری اندک ___ پاسخ : کسالت
پاتیل ___ پاسخ : تیان
پرداخت عکس ___ پاسخ : رتوش
پگاه ___ پاسخ : بام
پوشش موتور اتومبیل ___ پاسخ : کاپوت
پیاله ___ پاسخ : کاسه
جبران ___ پاسخ : تلافی
جذابیت فردی ___ پاسخ : کاریزماتیک
جنس قوی ___ پاسخ : نر
حرف ندا ___ پاسخ : یا
خیاط ___ پاسخ : درزی
درخت تسبیح ___ پاسخ : یسر
دسته نظامی شامل سه جوخه ___ پاسخ : رسد
دشمنی ___ پاسخ : کین
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
رنگ کردن ___ پاسخ : رزیدن
روشن دل ___ پاسخ : کور
زنبیل ___ پاسخ : سبد
سازنده اشیاء چوبی ___ پاسخ : نجار
سست ___ پاسخ : لس
سفیدفام ___ پاسخ : سیم گون
سوره زنان ___ پاسخ : نسا
شهر ایلام ___ پاسخ : دهلران
شهر پرجمعیت هند ___ پاسخ : بمبئی
شوهر ___ پاسخ : زوج
شیرینی تولد ___ پاسخ : کیک
صد متر مربع ___ پاسخ : آر
طرف ___ پاسخ : ور
غذای آماده در قوطی ___ پاسخ : کنسرو
فلاکت ___ پاسخ : نکبت
فیبر شیشه ___ پاسخ : فایبرگلاس
فیلمی با بازی جمیله شیخی ___ پاسخ : صنوبرهای سوزان
قبول نشده ___ پاسخ : رد
قدرت ___ پاسخ : نیرو
گل سرخ ___ پاسخ : رز
گنجشک ___ پاسخ : ونج
لمس با دست ___ پاسخ : مالش
ماشین ___ پاسخ : خودرو
مایه زندگانی ___ پاسخ : آب
مجعد ___ پاسخ : فرفری
مدرسه عالی ___ پاسخ : کالج
معاون دادستان ___ پاسخ : دادیار
من ___ پاسخ : اینجانب
منسوب به اروپا ___ پاسخ : فرنگی
مکان ___ پاسخ : جا
مکر ___ پاسخ : کید
میان ___ پاسخ : لا
میوه نکو ___ پاسخ : به
نادر ___ پاسخ : نایاب
نزاکت ___ پاسخ : ادب
نفس نفس زدن ___ پاسخ : هناسه
نقطه سیاه روی پوست ___ پاسخ : خال
نمایش تلویزیونی ___ پاسخ : شو
هزار کیلو ___ پاسخ : تن
همه با هم ___ پاسخ : یک جا
کافی ___ پاسخ : بس
کرایه نشین ___ پاسخ : مستاجر
کشور آفریقایی ___ پاسخ : مالی
کوچک تر ___ پاسخ : که
کیش ها ___ پاسخ : ادیان
یگانه ___ پاسخ : فرید
یک خودمانی ___ پاسخ : یه

جواب مرحله 198 بازی جدولانه یک

آب فروش ___ پاسخ : سقا
آخرین رمق ___ پاسخ : نا
آلیاژ آهن و قلع ___ پاسخ : حلبی
آینده ___ پاسخ : آتی
ابر زمینی ___ پاسخ : مه
اتحادیه هواپیمایی ___ پاسخ : یاتا
اختراع آلن ویلسون امریکایی ___ پاسخ : چرخ خیاطی تکمیل شده
از حبوب کم مصرف ___ پاسخ : ماش
از درختان بدون میوه ___ پاسخ : چنار
از سبزی های خوراکی ___ پاسخ : تربچه نقلی
از ماه های قمری ___ پاسخ : شوال
از نژادهای آسیای ___ پاسخ : ازبک
اقبال ___ پاسخ : بخت
ایثارگری و وفاداری ___ پاسخ : جانبازی
ایستایی و رکود ___ پاسخ : سکون
باهوش ___ پاسخ : داهی
بخت آزمایی و قرعه کشی ___ پاسخ : لاتاری
بد یمن ___ پاسخ : شوم
بدی و فتنه ___ پاسخ : شر
برگ برنده ___ پاسخ : آس
برگه تبلیغاتی ___ پاسخ : تراکت
بندبازی ___ پاسخ : آکروباسی
بندری در اوکراین ___ پاسخ : یالتا
بوستان شهری ___ پاسخ : پارک
بولتن ___ پاسخ : خبرنامه
بیحال ___ پاسخ : کسل
پایتخت فلسفه ___ پاسخ : آتن
پرنده تنها ___ پاسخ : قو
پنهان و مخفی ___ پاسخ : پوشیده
پنهان کننده ___ پاسخ : ستار
پیدا کردن ___ پاسخ : یافتن
پیروان پیامبران ___ پاسخ : امم
تازگی ___ پاسخ : نوی
تمشک ___ پاسخ : تلو
تنها ___ پاسخ : تک
تکه گل خشک شده ___ پاسخ : کلوخ
جانور قطبی ___ پاسخ : خرس
چاپلوس و شارلاتان ___ پاسخ : زبان باز
چارپای باربر ___ پاسخ : ستور
حرکت پاندولی ___ پاسخ : نوسان
خانه شعری ___ پاسخ : بیت
خاک سرخ ___ پاسخ : رس
خرابکاری رایانه ای ___ پاسخ : هک
خلیج کوچکی در باختر آفریقا ___ پاسخ : بیافرا
دارای سرشتی پسندیده ___ پاسخ : نیکو نهاد
درجه ارتشی ___ پاسخ : سروان
دریا ___ پاسخ : یم
دزدیدن ___ پاسخ : استراق
دستگاه خودکار ___ پاسخ : اتوماتیک
دشواری ___ پاسخ : سختی
دفعه و نوبت ___ پاسخ : بار
دیدگاه ها ___ پاسخ : آرا
دیرینگی ___ پاسخ : قدمت
دینام مولد برق ___ پاسخ : توربین
راه نفس بر ___ پاسخ : سربالا
رمان کارلوش داولیویرا ___ پاسخ : زنبور در باران
رمانی از آگاتا کریستی ___ پاسخ : مرگ روی نیل
زرنگ ___ پاسخ : رند
زه کمان ___ پاسخ : وتر
سپاس ___ پاسخ : شکر
سمت و جهت ___ پاسخ : طرف
شرط و پیمان عامیانه ___ پاسخ : قرار و مدار
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : ریمنی
شهری در سیستان ___ پاسخ : سراوان
شیمی کربن ___ پاسخ : آلی
صنم ___ پاسخ : بت
طناب ___ پاسخ : رسند
عادت ___ پاسخ : خو
علم مطالعه زبان ___ پاسخ : زبان شناسی
عملی در کار بنایی ___ پاسخ : ماله کشی
عود ___ پاسخ : ند
فرمان توقف ___ پاسخ : ایست
قطب مثبت باتری ___ پاسخ : آند
گل زینتی گرانبها ___ پاسخ : ارکیده
گمان ___ پاسخ : ظن
ماده مخدری خطرناک ___ پاسخ : هشیش
مجموعه قانون های اجرائی یک نهاد ___ پاسخ : آیین نامه
مخترع پیل الکتریکی ___ پاسخ : ولتا
مزه ترش و شیرین ___ پاسخ : ملس
مشتری ___ پاسخ : خریدار
مکان ___ پاسخ : جا
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نام ها ___ پاسخ : اسما
نخستین تبعیدگاه ناپلئون ___ پاسخ : آلب
نوشیدنی سنتی ___ پاسخ : شربت لیمو
همراه بهمان ___ پاسخ : فلان
همسر حضرت ابراهیم (ع) ___ پاسخ : ساره
هواکش ___ پاسخ : هود
وقت و هنگام ___ پاسخ : زمان
کج بیل باغبانی ___ پاسخ : بنکن
کنایه از ترقی کردن ___ پاسخ : رو آمدن
یزدان ___ پاسخ : خدا
یک صدم دلار ___ پاسخ : سنت

جواب مرحله 199 بازی جدولانه یک

آماده کردن ___ پاسخ : تهیه
آماده کردن صفحه های روزنامه یا کتاب ___ پاسخ : صفحه آرایی
اثر شهرنوش پارسی پور ___ پاسخ : سگ و زمستان بلند
اثر فرشته ساری ___ پاسخ : مروارید خاتون
اثر لوئیس کارول ___ پاسخ : آن سوی آیینه
اثر محمد بهارلو ___ پاسخ : بانوی لیل
از بازیگران شکار روباه ___ پاسخ : دانیال حکیمی
از پرندگان گردن دراز ___ پاسخ : درنا
از زیور آلات ___ پاسخ : گردن بند
از گل های زینتی ___ پاسخ : میخک
از ماه های سریانی ___ پاسخ : عیار
افسانه و داستان کوتاه ___ پاسخ : متل
بارور کردن ___ پاسخ : تلقیح
بودن ___ پاسخ : وجود داشتن
بی حرکت ___ پاسخ : راکد
بی غل و غش ___ پاسخ : سارا
پرده دری ___ پاسخ : هتاکی
تصدیق انگلیسی ___ پاسخ : یس
تقدیر و سرنوشت ___ پاسخ : قدر
تن ___ پاسخ : بدن
تکرار حرف ___ پاسخ : م م
جانور خوش پوست ___ پاسخ : خز
جای کم عمق رودخانه ___ پاسخ : گدار
جعلی و بی پایه و اساس ___ پاسخ : من درآوردی
چاره و حیله ___ پاسخ : ترفند
چگونگی کسی یا چیزی ___ پاسخ : صفت
چند رقم ___ پاسخ : رقوم
حرف فاصله ___ پاسخ : تا
حرف ندا ___ پاسخ : ای
خون ریز ___ پاسخ : سفاک
دست بند ___ پاسخ : یاره
دسته کم ___ پاسخ : لااقل
دستور قطعی ___ پاسخ : اکید
دعای بد ___ پاسخ : نفرین
دلیر و شجاع ___ پاسخ : کنداور
رتبه ___ پاسخ : درجه
ردیف ___ پاسخ : رج
رشته و بند ___ پاسخ : رباط
رطوبت ___ پاسخ : نم
رنگ و لون ___ پاسخ : آوام
رود اروپایی ___ پاسخ : رن
ساحل ___ پاسخ : کناره
ساده دل ___ پاسخ : هالو
سناریو ___ پاسخ : نمایشنامه
شادی کردن ___ پاسخ : تنشیط
شل ___ پاسخ : لق
ظرف لباس شویی ___ پاسخ : تشت
عرق گل محمدی ___ پاسخ : گلاب
عشق فرنگی ___ پاسخ : لاو
غذای طیور ___ پاسخ : دان
فرزند فرزند ___ پاسخ : نبیره
فهم متقابل ___ پاسخ : تفاهم
قرین شدن با یکدیگر ___ پاسخ : تقارن
قضاوت کردن ___ پاسخ : داوری
گرم کننده ___ پاسخ : مسخن
لرزنده ___ پاسخ : نواس
مجموعه برای تولید انرژی ___ پاسخ : نیروگاه
ناپدید شدن آفتاب ___ پاسخ : غروب
ناروای شرعی ___ پاسخ : حرام
نخ درون دوات ___ پاسخ : لیقه
نشانه بیماری ___ پاسخ : تب
نقاش ___ پاسخ : نگارگر
هدایت ___ پاسخ : هدا
هدایت و بدرقه ___ پاسخ : رهنمونی
ویران شده ___ پاسخ : مخروب
کدو ___ پاسخ : آج
کشیده شده ___ پاسخ : ممتد
کلام پرسش ___ پاسخ : آیا
کوبیدن ___ پاسخ : نقر

جواب مرحله 200 بازی جدولانه یک

آب روستایی ___ پاسخ : آو
آباد و برقرار ___ پاسخ : دایر
آزادمرد کربلا ___ پاسخ : حر
اثری از الکساندر پوشکین ___ پاسخ : دام سیاه
ادعا کردن ___ پاسخ : دعوی
از خنک کننده ها ___ پاسخ : کولر
از قمرهای سیاره برجیس ___ پاسخ : لدا
از مصالح ساختمانی ___ پاسخ : آهک
از نژادهای سفیدپوست ___ پاسخ : روس
اسیدی در معده ___ پاسخ : کلرید ریک
بخار دهان ___ پاسخ : ها
بخشنده ___ پاسخ : راد
برف و باد همراه با هم ___ پاسخ : کولاک
بی ایمان ___ پاسخ : هرهری
پایتخت کشور تبت ___ پاسخ : لهاسا
تند و چالاک ___ پاسخ : سریع
جالیزی تنبل ___ پاسخ : کدو
جانور وحشی ___ پاسخ : دد
جستن گلوله ___ پاسخ : هک
جهت ___ پاسخ : سو
جواب هوی ___ پاسخ : های
جوانمرد ___ پاسخ : رادمرد
چروک پوست ___ پاسخ : یرا
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
خاک کوزه گری ___ پاسخ : رس
خدای هندی ___ پاسخ : راما
خون ___ پاسخ : دم
درختی زینتی با گل های زیبا ___ پاسخ : کاملیا
دست آموز ___ پاسخ : رام
دست عرب ___ پاسخ : ید
دشمن ___ پاسخ : عدو
دعوت کننده ___ پاسخ : داعی
دوستی ___ پاسخ : ولا
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
روان ___ پاسخ : روح
رودی در اروپا ___ پاسخ : ساوا
زمین دور از آب ___ پاسخ : لیا
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
سبزی سالاد ___ پاسخ : کاهو
ستون ___ پاسخ : عماد
سقز جویدنی ___ پاسخ : آدامس
سودای ناله ___ پاسخ : آه
سوی دیگر ___ پاسخ : ورا
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : هریس
شکلی هندسی ___ پاسخ : دایره
ضمیر عربی ___ پاسخ : هی
طائفه ___ پاسخ : ایل
عدد اول ___ پاسخ : یک
عدد به هم زدن ___ پاسخ : دو
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
فتوت ___ پاسخ : رادمردی
فرماندار و والی ___ پاسخ : حاکم
قمر مصنوعی ___ پاسخ : ماهواره
لقب اروپایی ___ پاسخ : لرد
لقب امپراتوران ژاپن ___ پاسخ : نیکادو
لوله گوارشی ___ پاسخ : مری
ماده گندزدا ___ پاسخ : کلر
مال دار ___ پاسخ : دارا
مایملک و ثروت ها ___ پاسخ : اموال
محله ___ پاسخ : کوی
منطقه گرم ___ پاسخ : حاره
مهره دوم گردن ___ پاسخ : آسه
میوه تلفنی ___ پاسخ : آلو
نام قدیم ساوه ___ پاسخ : ساوک
نت بیمار ___ پاسخ : سل
نخبه ___ پاسخ : سرآمد
نوعی قایق ___ پاسخ : کلک
نیکوکار ___ پاسخ : صالح
هر لحظه و پیوسته ___ پاسخ : دمادم
همیشه ___ پاسخ : مدام
واحد پول ترکیه ___ پاسخ : لیره
واحد طول انگلیسی ___ پاسخ : یارد
وسیله دندان شوی ___ پاسخ : مسواک
کبوتر صحرایی ___ پاسخ : یمام
کتاب هندوان ___ پاسخ : ودا
کجاست ___ پاسخ : کو
کجاوه ___ پاسخ : عمارت

0 دیدگاه

بازتاب ها/ دنبالک ها

  1. جواب بازی جدولانه مرحله 201 تا 250 - […] قسمت قبل جواب مرحله 151 تا 200 بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 51…

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

برچسب ها :