جواب مرحله 1 تا 50 بازی جدولانه
جواب مرحله ۲۵۱ تا ۳۰۰ بازی جدولانه یک
08/31/2018 تاریخ انتشار
جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 951 تا 1000 ) در قسمت قبل جواب مرحله 901 تا 950  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 951 تا 1000 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله (901 تا 950 ) در قسمت قبل جواب مرحله 851 تا 900  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 901 تا 950 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 851 تا 900 ) در قسمت قبل جواب مرحله 801 تا 850  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 851 تا 900 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب بازی جدولانه یک ( مرحله 251 تا 300 )

در قسمت قبل جواب مرحله 201 تا 250 بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 251 تا 300 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

 

جواب مرحله 251 بازی جدولانه یک

آشتی کردن —— پاسخ : مصالحه
آگاهی —— پاسخ : وقوف
آوای درشت —— پاسخ : بم
اتوبوس برقی —— پاسخ : تراموا
اثری از جان گالزروئی —— پاسخ : مردم
اثری از چارلز دیکنز —— پاسخ : دوست صمیمی
ار عناصر —— پاسخ : هلیوم
انسانها —— پاسخ : آدمیان
بارور —— پاسخ : حاصل خیز
برگه کاغذ —— پاسخ : ورق
بزرگواری —— پاسخ : مجد
بنابراین —— پاسخ : پس
بی باک —— پاسخ : دلیر
پاداش نیکی و بدی —— پاسخ : سزا
پارچه باریک بلند —— پاسخ : نوار
پارچه معیوب —— پاسخ : زده
پایتخت ایتالیا —— پاسخ : رم
پایه —— پاسخ : اساس
پایکوبی —— پاسخ : رقص
پایین تر —— پاسخ : فروتر
پلیدی —— پاسخ : رجس
پیکر کرده —— پاسخ : جسد
تاج خروس —— پاسخ : کرت
تعمیر —— پاسخ : مرمت
تفسیر کننده —— پاسخ : مفسر
ته نشین شدن —— پاسخ : رسوب
جمع کردن —— پاسخ : ضم
چاشتگاه —— پاسخ : ضحی
چندین منبر —— پاسخ : منابر
چوب سوزاندنی —— پاسخ : هیمه
حیله —— پاسخ : کید
خاندان —— پاسخ : قوم
خطر کردن —— پاسخ : ریسک
درنده —— پاسخ : سبع
ذوق و شوق —— پاسخ : وجد
راوی رودکی —— پاسخ : ماج
زمان بی پایان —— پاسخ : ابد
زندان —— پاسخ : سجن
زهر —— پاسخ : سم
ستوده شده —— پاسخ : ممدوح
شاگرد —— پاسخ : کاراموز
ظلمانی —— پاسخ : غاسق
عاقبت کار —— پاسخ : سرانجام
عالم وهم و خیال —— پاسخ : هپروت
فریب دادن —— پاسخ : خدع
فهم و دریافت —— پاسخ : ادراک
فیلمی با بازی ایرج قادری —— پاسخ : لبه تیغ
قصری که سنمار ساخت —— پاسخ : خورنق
قلعه —— پاسخ : اورا
گریه و زاری —— پاسخ : مویه
ماه گرفتگی —— پاسخ : خسوف
محل کار کارمند —— پاسخ : اداره
مدت عمر —— پاسخ : سن
معرکه —— پاسخ : هنگامه
مغز سر —— پاسخ : مخ
مقابل وارد —— پاسخ : صادر
مقام قهرمان —— پاسخ : اول
نابود —— پاسخ : محو
ناپسند —— پاسخ : بد
نت میانی —— پاسخ : لا
نعره —— پاسخ : صیحه
نویسنده بانو کراداک —— پاسخ : سامرست موام
نویسنده معاصر اهل چک —— پاسخ : میلان کوندرا
نیش زدن —— پاسخ : گزیدن
هجوم و حمله —— پاسخ : سورن
هدیه چهره گشایی —— پاسخ : رونما
همنشین —— پاسخ : منادم
هواپیمای عجول —— پاسخ : جت
واحد وزن —— پاسخ : کیلو
وسیع و بزرگ —— پاسخ : پهناور
کبوتر دشتی —— پاسخ : یمام
کشور برج ایفل —— پاسخ : فرانسه
کلام پرسش —— پاسخ : ایا
کلاه جنگی —— پاسخ : خود
کوشش —— پاسخ : جد
کوکب —— پاسخ : تارا

جواب مرحله 252 بازی جدولانه یک

ابزار شکسته بندی —— پاسخ : آتل
اثر الکساندر دوما —— پاسخ : سفیده اوابیها
اثر معروف برام استوکر —— پاسخ : دراکولا
از گل ها —— پاسخ : کاملیا
اسباب و وسابل زندگی —— پاسخ : معاش
اشاره به دور —— پاسخ : آن
الف —— پاسخ : هزار
اندک —— پاسخ : کم
انکار و دبه —— پاسخ : واقول
با شرح جزئیات —— پاسخ : با اب و تاب
با یکدیگر سخن گفتن —— پاسخ : تحاور
باقیمانده ها —— پاسخ : بقایا
بر خلاف —— پاسخ : علیرغم
برآمدگی —— پاسخ : ورم
برگه جواب امتحانات —— پاسخ : پاسخنامه
بو کردن —— پاسخ : استنشاق
بی ماننده —— پاسخ : نادره
بیماری —— پاسخ : دا
بیهوده گوی —— پاسخ : ژاژخا
پاک از گناه —— پاسخ : بری
پاک و پارسا —— پاسخ : قدیس
پشیمان —— پاسخ : نادم
پنکه —— پاسخ : فن
پول واحد اروپا —— پاسخ : یورو
تولید کردن —— پاسخ : بار آوردن
تکیه بر پشتی —— پاسخ : لم
جارو کردن —— پاسخ : رفت و روب
جانور درنده —— پاسخ : دد
جدید —— پاسخ : نو
چندین نکته —— پاسخ : نکات
چهارگوش —— پاسخ : مربع
حافظه موقت کامپوتر —— پاسخ : رم
حرف نداری —— پاسخ : بی
حساسیت و زود رنجی —— پاسخ : نازک طبعی
حیوان باربر —— پاسخ : خر
خوش و زیبا —— پاسخ : وش
دریای عرب —— پاسخ : بحر
دوازده ماه —— پاسخ : سال
راننده —— پاسخ : شوفر
ربودن و گرفتن —— پاسخ : سلب
رنج و آزار —— پاسخ : درد
رود مصر —— پاسخ : نیل
زلال —— پاسخ : صاف
سحر و جادو —— پاسخ : افسون
سرپرست —— پاسخ : آقابالاسر
شاه کم حرف —— پاسخ : شه
شمیم —— پاسخ : بو
صبحانه نخورده —— پاسخ : ناشتا
صدای درشت و خشن —— پاسخ : بم
صدای زنبور —— پاسخ : وز
صفحه نمایش —— پاسخ : سن
عدد تنفسی —— پاسخ : شش
عدد ماه —— پاسخ : سی
علم پزشکی —— پاسخ : طب
فلز چهره —— پاسخ : روی
فیلم معروف جیمز کامرون —— پاسخ : تایتانیک
فیلمی با بازی امین حیایی —— پاسخ : رژیم طلایی
قوم بنی اسرائیل —— پاسخ : یهود
گاز مرداب —— پاسخ : متان
گربه عرب —— پاسخ : هر
گل پخته —— پاسخ : سفال
ماه صیام —— پاسخ : رمضان
ماه هفتم سریانی —— پاسخ : نیسان
مایه آبادانی —— پاسخ : آب
مرد بزرگوار —— پاسخ : شیخ
مرد عرب —— پاسخ : رجل
مزد و پاداش —— پاسخ : اجر
مساحت ساختمان —— پاسخ : متراژ
ناقص —— پاسخ : نارسا
نت چهارم —— پاسخ : فا
نیمه دیوانه —— پاسخ : خل
همه پرسی —— پاسخ : رفراندوم
هنوز فرنگی —— پاسخ : یت
کلاغ سیاه —— پاسخ : زاغ
کندن گل —— پاسخ : چیدن
کهکشان معروف —— پاسخ : راه شیری
یاری کننده —— پاسخ : فریادرس

جواب مرحله 253 بازی جدولانه یک

ابریشم سفید —— پاسخ : دمسه
از افعال ربطی —— پاسخ : بود
بازیگر مرد فیلم گرگ و میش —— پاسخ : امیرحسین مدرس
بیابان —— پاسخ : بر
پسر بزرگ فریدون —— پاسخ : تور
پله پله شده —— پاسخ : مدرج
پولک —— پاسخ : فلس
تحسین فرانسوی —— پاسخ : براوو
ترساندین —— پاسخ : ارهاب
تشکر شیرین —— پاسخ : شکر
تیشه بزرگ —— پاسخ : تش
تیم فوتبال انگلیسی —— پاسخ : استون ویلا
جلا دادن و پرداختن —— پاسخ : صقل
جوی —— پاسخ : نهر
چسبناک —— پاسخ : دج
حرف همراهی —— پاسخ : با
حیله —— پاسخ : کید
خالص —— پاسخ : قح
خدای درویش —— پاسخ : هو
درامد —— پاسخ : عایدی
درون حاشیه —— پاسخ : متن
دسته و صف —— پاسخ : رده
دور اندیشی —— پاسخ : حزم
رئیس جیمز باند —— پاسخ : ام
رمق —— پاسخ : نا
روزگار —— پاسخ : دهر
سرو کوهی —— پاسخ : ابهل
سرور و خداوند —— پاسخ : مخدوم
سریالی ساخته احمد کاوری —— پاسخ : خواب بلند
سنگ عصاری —— پاسخ : غن
شایسته —— پاسخ : روا
شریک قائل شدن برای خدا —— پاسخ : شرک
شکستنی ورزش —— پاسخ : رکورد
شیوه کار —— پاسخ : شگرد
صدای گنجشک —— پاسخ : جیک
ضروری —— پاسخ : اضطرای
عایق نمودن —— پاسخ : ایزوله کردن
عمارت —— پاسخ : بنا
عود —— پاسخ : ند
فرق سر —— پاسخ : تارک
فریاد بلند —— پاسخ : غریو
فریاد بلند —— پاسخ : نهیب
فیگور —— پاسخ : ژست
فیلمی از اصغر فرهادی —— پاسخ : درباره الی
فیلمی از سعید سهیلی —— پاسخ : گشت ارشاد
فیلمی با بازی ماهایا پطروسیان —— پاسخ : خواب لیلا
قافله —— پاسخ : کاروان
قلب —— پاسخ : دل
گرانبها —— پاسخ : بهادار
گرانمایه —— پاسخ : فاخر
گرفتاری —— پاسخ : بلا
گریز —— پاسخ : فرار
گلزار —— پاسخ : گلشن
گناه بزرگ —— پاسخ : کبیره
گوارا —— پاسخ : هنی
گوشه ای از موسیقی ایرانی —— پاسخ : بیات
گوهر صدف —— پاسخ : مروارید
گیاه سمی —— پاسخ : هوم
لجوج —— پاسخ : یکدنده
مخزن قوه برق —— پاسخ : انباره
مدد —— پاسخ : نصر
مذکر —— پاسخ : نر
مقابل بسته —— پاسخ : باز
مقام —— پاسخ : جاه
منحنی —— پاسخ : کوژ
نهی از گفتن —— پاسخ : نگو
نیکنام —— پاسخ : خوش نام
هزار عرب —— پاسخ : الف
هلهله شادی —— پاسخ : هورا
همنشین برهمن —— پاسخ : رای
واحد پول ژاپن —— پاسخ : ین
کجاوه —— پاسخ : هودج
کوکهای روی پارچه —— پاسخ : بخیه
کیسه کش گرمابه —— پاسخ : دلاک

جواب مرحله 254 بازی جدولانه یک

آسایش —— پاسخ : رفاه
آشکار —— پاسخ : بارز
آلیاژ —— پاسخ : همجوش
از بازیگران فیلم خود زنی —— پاسخ : لعیا زنگنه
از گازها —— پاسخ : کلر
الکتروسکوپ —— پاسخ : برق نما
امر به آمدن —— پاسخ : بیات
ایستگاه پیکها —— پاسخ : یام
بازگشتن —— پاسخ : مراجعه
بخشش —— پاسخ : دهش
بخشی از ریاضیات —— پاسخ : انالیز
برطرف کردن —— پاسخ : رفع
بزرگ شدن —— پاسخ : رشد
بزرگی و سرپرستی —— پاسخ : سروری
بی صدا و بی حرکت —— پاسخ : ساکن
بیماری سگی —— پاسخ : هاری
پارچه شلواری محکم —— پاسخ : لیس
پارچه مشبک —— پاسخ : تور
پسر عرب —— پاسخ : ابن
پله ترازو —— پاسخ : کفه
پوشش کتاب —— پاسخ : جلد
پیش —— پاسخ : نزد
تمیز —— پاسخ : پاک
جمله قرآنی —— پاسخ : ایه
جناح لشکر —— پاسخ : یسار
چغندر پخته —— پاسخ : لبو
حامل —— پاسخ : باربر
حرف حساب ندارد —— پاسخ : جواب
حرف همراهی —— پاسخ : با
خرده سنگ —— پاسخ : ریگ
خرس فلکی —— پاسخ : دب
خرید غیر نقدی —— پاسخ : نسیه
دارای حرارت —— پاسخ : گرم
دریا —— پاسخ : یم
دلیری —— پاسخ : رشادت
راز و نیاز —— پاسخ : دعا
زبان کشید —— پاسخ : لیس
زمانه —— پاسخ : دهر
زینت دادن —— پاسخ : تزیین
سرزنش —— پاسخ : ملامت
سنگینی —— پاسخ : وزن
سوغات مراغه —— پاسخ : باسلق
شب گذشته —— پاسخ : دیشب
شبیه خوانی —— پاسخ : تعزیه
شهر استان فارس —— پاسخ : لار
شیطان —— پاسخ : هریمن
ضد زوج —— پاسخ : فرد
طایفه غرب ایران —— پاسخ : لر
ظرف دم کردن چای —— پاسخ : قوری
فروغ ایزدی —— پاسخ : فر
گروه ورزشی —— پاسخ : تیم
گیاهی طبی —— پاسخ : خاک شیر
لباس شنا —— پاسخ : مایو
ماده خوشبو —— پاسخ : عنبر
مایع حیات —— پاسخ : خون
مایع نشاسته —— پاسخ : اهار
محبوب —— پاسخ : دلبر
مخفف ساو —— پاسخ : سا
مخفف مگ —— پاسخ : مر
مرزبان —— پاسخ : کیا
مرغ سعادت —— پاسخ : هما
معنمدان —— پاسخ : امنا
مقابل آری —— پاسخ : نه
موی صورت مردان —— پاسخ : ریش
میوه کال —— پاسخ : نارس
نوازش کننده —— پاسخ : دلجو
نوزاد گوسفند تا شش ماهگی —— پاسخ : بره
نوعی آچار —— پاسخ : الن
نوعی بیسکویت —— پاسخ : ویفر
نوعی حج —— پاسخ : عمره
نوعی نوشیدنی —— پاسخ : شربت
هادی —— پاسخ : رهنما
هدیه دادن —— پاسخ : اهدا
هوله —— پاسخ : رومال
کامروا —— پاسخ : موفق
کشور یخهای جاویدان —— پاسخ : ایسلند
یخه —— پاسخ : جیب

جواب مرحله 255 بازی جدولانه یک

ابله —— پاسخ : نادان
اثر ابوتراب خسروی —— پاسخ : رود راو
ادیب —— پاسخ : سخن ور
ارج نهادن —— پاسخ : تقدیر
از درختان همیشه سبز —— پاسخ : شمشاد
از رنگ های اصلی —— پاسخ : آبی
از گیاهان دو لپه ای —— پاسخ : لوبیا
از مراکز استان ها —— پاسخ : تبریز
افزایش نعمت —— پاسخ : برکت
افسر —— پاسخ : تاج
اموال دزدی میخرد —— پاسخ : مالخر
ایجاد بی نظمی کردن —— پاسخ : اخلال
با هم جنگیدن —— پاسخ : تخاصم
بالابر خودرو —— پاسخ : جک
بخل و خست —— پاسخ : شح
بدنامی —— پاسخ : ننگ
بدوی —— پاسخ : اغازی
بغل —— پاسخ : آغوش
بنیانگذار مذهب بودایی —— پاسخ : بودا
بوی ماندگی —— پاسخ : نا
پرچم —— پاسخ : رایت
پست الکترونیکی —— پاسخ : ایمیل
تا پایان تاریخی معین —— پاسخ : لغایت
توانایی —— پاسخ : یارگی
توت فرنگی درختی —— پاسخ : حرمله
جارو کردن —— پاسخ : روفتن
جای اتومبیل —— پاسخ : گاراژ
جای پر درخت —— پاسخ : شخسار
چشم انداز —— پاسخ : دور نما
چه وقت —— پاسخ : کی
خداوند —— پاسخ : یزدان
خوب —— پاسخ : نکو
درخت زبان گنجشک —— پاسخ : ون
درها —— پاسخ : ابواب
درهم شدن —— پاسخ : تداخل
روزانه —— پاسخ : یومیه
زود باور —— پاسخ : ساده دل
سر و سامان دادن —— پاسخ : اصلاح
سلول —— پاسخ : یاخته
سنایشگر —— پاسخ : حامد
شاد و مسرور —— پاسخ : کیفور
شکسته شده —— پاسخ : غسیل
صندوق مرده —— پاسخ : تابوت
ضروری —— پاسخ : لازم
ظرف مخصوص یخ —— پاسخ : یخدان
عزم —— پاسخ : اراده
علم وراثت —— پاسخ : ژنتیک
عمل و کردار —— پاسخ : کنش
غزال —— پاسخ : آهو
فیل دریایی —— پاسخ : مرس
قبر —— پاسخ : گور
قلبش مجروح است —— پاسخ : دل ریش
قوم آتیلا —— پاسخ : هون
گرفتگی زبان —— پاسخ : تا تا
گوشی شرکت اپل —— پاسخ : آیفون
گوناگون —— پاسخ : مختلف
گیسو —— پاسخ : موفق
ماه سرد —— پاسخ : دی
محل نگهداری کالا —— پاسخ : انبار
مخفف اگر —— پاسخ : ار
مزرعه برنج —— پاسخ : شالیزر
معلم مدرسه ابتدایی —— پاسخ : آموزگار
من و شما —— پاسخ : ما
ناگزیر —— پاسخ : وادار
نزد عرب —— پاسخ : لدی
نشانه مفعولی —— پاسخ : را
نصیب —— پاسخ : سهمیه
نلمراد —— پاسخ : ناکام
نمد زین اسب —— پاسخ : ادرم
نوعی بیماری جلدی —— پاسخ : اگزما
نوعی شیرینی —— پاسخ : تر
هضم شدن —— پاسخ : گواردن
همسایه پاکستان —— پاسخ : هند
هنر نمایشی —— پاسخ : تیاتر
ورزش مفرح آبی —— پاسخ : شنا
کاستن —— پاسخ : تقلیل
کروکدیل —— پاسخ : تمساح
کلمه تعجب —— پاسخ : وه

جواب مرحله 256 بازی جدولانه یک

اب نزدیک زمین —— پاسخ : مه
اثر قلم —— پاسخ : خط
اثرغلامحسین ساعدی —— پاسخ : واهمه های بی نام و نشان
از پسوندها —— پاسخ : گون
از حواس پنجگانه —— پاسخ : لامسه
از شعرای بنام آذربایجان —— پاسخ : همام تبریزی
از شهرهای استان گیلان —— پاسخ : ماسوله
بازیگر زن سریال ترانه مادری —— پاسخ : هما روستا
بانگ چوپان —— پاسخ : هی
بخت و شگون —— پاسخ : فال
بخشی از یک سازمان —— پاسخ : ناحیه
بردگی —— پاسخ : اسارت
برگه کاغذ —— پاسخ : ورق
بلندی —— پاسخ : اوج
پاک و پاکیزه —— پاسخ : طیب
پرستار کودک —— پاسخ : للهه
پژمرده —— پاسخ : افسرده
ترسناک —— پاسخ : هایل
تصدیق روسی —— پاسخ : دا
تندرستی —— پاسخ : سلامت
تنها —— پاسخ : یکه
جاده شمال —— پاسخ : هراز
جناح لشکر —— پاسخ : میسره
چربی و پیه —— پاسخ : دسم
چرم براق —— پاسخ : ورنی
حرف ربط —— پاسخ : تا
خشکی —— پاسخ : بر
درختی شبیه درخت انار —— پاسخ : اس
دسته و صف —— پاسخ : رده
دفعه —— پاسخ : مر
دلو —— پاسخ : سطل
دوست —— پاسخ : یار
رانده شده —— پاسخ : رجیم
رسوب قنات —— پاسخ : لای
رود فرانسه —— پاسخ : رن
رودی که به دریاچه همون میریزد —— پاسخ : هیرمند
رویداد —— پاسخ : ویزا
ریشه —— پاسخ : بیخ
زمین خشک و بایر —— پاسخ : موات
شوخ و طریف —— پاسخ : شنگ
طعام رقیق —— پاسخ : آش
طلا —— پاسخ : زر
عدد مهاجم —— پاسخ : ده
علامت جمع —— پاسخ : ها
عمل و پیشه —— پاسخ : کار
عمیق و ژرف —— پاسخ : گود
غم —— پاسخ : هم
فیلم سیاسی معروف —— پاسخ : زد
گرم و سوزان —— پاسخ : حار
لقب اروپایی —— پاسخ : کنت
محل عبور —— پاسخ : راه
مدعی العلوم —— پاسخ : دادستان
مشک —— پاسخ : خی
مغرور —— پاسخ : متکبر
ملاقات —— پاسخ : دیدار
میدان جنگ —— پاسخ : معرکه
نزول —— پاسخ : هبوط
نوبت بازی —— پاسخ : داو
نوک کوه —— پاسخ : قله
همسر مرد —— پاسخ : زن
واحدی در ارتش —— پاسخ : هنگ
وجود دارد —— پاسخ : هست
وسیله تزریق —— پاسخ : سرنگ
وصف کردن —— پاسخ : نعت
ولی —— پاسخ : لیکن
کوچکتر از بخش —— پاسخ : دهستان
یکدلی —— پاسخ : یکرنگی
یکسان —— پاسخ : یکنواخت

 

جواب مرحله 257 بازی جدولانه یک

آهستگی —— پاسخ : آرامی
از پاپوش ها —— پاسخ : کفش
از غذاها —— پاسخ : عدس پلو
الفت —— پاسخ : انس
باشگاه فرنگی —— پاسخ : کلوپ
بخشی از دست —— پاسخ : مچ
برادر —— پاسخ : اخوی
بشارت دهنده —— پاسخ : بشیر
به دست آوردن —— پاسخ : کسب
بهشت شداد —— پاسخ : ارم
بی نظم —— پاسخ : شلخته
پاسبانی در شب —— پاسخ : شبگردی
پوست گندم —— پاسخ : سبوس
پیامبر قوم یهود —— پاسخ : موسی
پیروی —— پاسخ : تاسی
پیضش شماره —— پاسخ : کد
تقویت امواج رادیویی —— پاسخ : رله
جشن و سور —— پاسخ : مهمانی
جعبه —— پاسخ : باکس
جوان —— پاسخ : شاب
چوب خوشبو —— پاسخ : ند
خانه کوچک و محقر —— پاسخ : آلونک
خرمن ماه —— پاسخ : هاله
خودروی فرانسوی —— پاسخ : رنو
خوراکی از گوشت —— پاسخ : طاس کباب
خوردنی ته قابلمه —— پاسخ : ته دیگ
درخت خرما —— پاسخ : نخل
درس کشیدنی —— پاسخ : رسم
دزد اینترنتی —— پاسخ : هکر
دس سنتی نذری —— پاسخ : شله زرد
زاویه نود درجه —— پاسخ : قایمه
سزاوار —— پاسخ : لایق
سمت و جهت —— پاسخ : سو
سنگی قیمتی —— پاسخ : گوهر
سوسمار —— پاسخ : تمساح
شهر زیارتی ایران —— پاسخ : مشهد
شهری در استان فارس —— پاسخ : فسا
شهری درخوزستان —— پاسخ : شوش
شکاف —— پاسخ : تراک
ضربه ای با پا —— پاسخ : تی پا
ضمیر غایب —— پاسخ : او
طعم دهنده ترش مزه —— پاسخ : ابلیمو
طعم غذا —— پاسخ : چاشنی
طلا —— پاسخ : زر
ظرفی در آشپزخانه —— پاسخ : زود پز
عدد آبادی —— پاسخ : ده
عدد منفی —— پاسخ : نه
عدسی مقعر —— پاسخ : کاو
عید آذری —— پاسخ : بایرام
غذای آبکی —— پاسخ : اشکنه
فرما هنری —— پاسخ : رل
فلز رسانا —— پاسخ : مس
فلس ماهی —— پاسخ : کچ
قاضی —— پاسخ : داور
گازی بی رنگ و بی بو —— پاسخ : ازت
گوشت کبابی —— پاسخ : راسته
گیرنده امواج —— پاسخ : آنتن
لشگر —— پاسخ : قشون
لعن —— پاسخ : نفرین
ماهر در سوار کاری —— پاسخ : چابک سوار
مبهوت —— پاسخ : گیج
مشرق —— پاسخ : خاور
مقابل خوبی —— پاسخ : بدی
منظم —— پاسخ : مرتب
موجود مخوف خیالی —— پاسخ : هیولا
میوه ای جالیزی —— پاسخ : کدو حلوایی
ناپیدا —— پاسخ : گم
نفس خسته —— پاسخ : هن
نقاش —— پاسخ : نگارنده
نقصان —— پاسخ : کاهش
نگهبانی —— پاسخ : مراقبت
واحد سطح —— پاسخ : ار
واحد شمارش کاغذ —— پاسخ : رول
وحشی —— پاسخ : دد
ولی —— پاسخ : اما
کبابی لذیذ —— پاسخ : شیشلیک
کرم خونخوار —— پاسخ : زالو
کلام افسوس —— پاسخ : اه
کوچکتر از بخش —— پاسخ : که
یار شلوار —— پاسخ : کت
یکدلی —— پاسخ : وفاق
یکدندگی —— پاسخ : لج

جواب مرحله 258 بازی جدولانه یک

آشوب —— پاسخ : بلوا
آشکار —— پاسخ : مبرهن
اثر جمال زاده —— پاسخ : سرگذشت حاجی بابای اصفهانی
اثر صادق چوبک —— پاسخ : دزد قالپاق
اثر فرخنده آقایی —— پاسخ : یک زن یک عشق
ارجمند تر —— پاسخ : اعز
از زیورآلات —— پاسخ : گوشواره
از طرف خدا بر پیامبران نازل میشد —— پاسخ : وحی
استخوا کوچک پاچه گوسفند —— پاسخ : قلم
اولین انسان —— پاسخ : ادم
باز کردن —— پاسخ : گشودن
بازگشت صوت —— پاسخ : اکو
بخشش —— پاسخ : وهب
بزرگ داشتن —— پاسخ : تجلیل
بنیادین —— پاسخ : اساسی
بی مو —— پاسخ : کل
پدر رستم —— پاسخ : زال
تاجی از گل —— پاسخ : بساک
تری و نمناکی —— پاسخ : بلل
تومور —— پاسخ : غده
تیره ساختن —— پاسخ : تکدیر
تیزهوشی —— پاسخ : ذکاوت
ثروت —— پاسخ : مال
جایزه آکادمی هنرهای سینمای آمریکا —— پاسخ : اسکار
جستجو —— پاسخ : کاوش
جمع کردن افکار —— پاسخ : تمرکز
جهش —— پاسخ : خیز
جوانمرد و بخشنده —— پاسخ : لوطی
حرف تعجب —— پاسخ : وا
حکم مقام رسمی —— پاسخ : ابلاغیه
خانه عرب —— پاسخ : بیت
خوبی —— پاسخ : نکویی
خونبها —— پاسخ : دیه
خیار دشتی —— پاسخ : بک
دوست و یار —— پاسخ : ولی
رضا و تسلیم —— پاسخ : قناعت
رنگارنگ —— پاسخ : ملون
روش و طریقه —— پاسخ : منوال
زدنی به سیگار —— پاسخ : پک
زمان حاضر —— پاسخ : حال
سال گذشته —— پاسخ : پار
سر و صدا و جنجال —— پاسخ : قیل و قال
سرانجام —— پاسخ : بالاخره
سستی اعضای بدن —— پاسخ : خدر
سکوت کردن —— پاسخ : زبان بستن
شرح و بسط داده شده —— پاسخ : مبسوط
شش —— پاسخ : ریه
صدا —— پاسخ : صوت
طرف —— پاسخ : ور
طرف چپ —— پاسخ : یاسر
عضو پرواز —— پاسخ : بال
عضو گیاه —— پاسخ : برگ
عقبه و بازتاب —— پاسخ : پیامد
غزال —— پاسخ : آهو
فلزی است قابل تورق —— پاسخ : قلع
فیلمی با بازی باران کوثری —— پاسخ : قصه ها
قطار برقی درون شهری —— پاسخ : تراموا
گروه ورزشی —— پاسخ : تیم
گیاه خاردار بیابانی —— پاسخ : گون
گیج —— پاسخ : منگ
لذت بردن —— پاسخ : حال کردن
مادر عرب —— پاسخ : ام
مار عظیم الجثه —— پاسخ : بوا
مرغابی —— پاسخ : بط
مزه دها جمع کن —— پاسخ : گس
مهیا —— پاسخ : آماده
موطلایی —— پاسخ : بور
موی پیشانی —— پاسخ : طره
نوعی شانه —— پاسخ : برس
نیروها —— پاسخ : قوا
نیم صدای زنبور —— پاسخ : وز
هزار کیلو —— پاسخ : تن
واحد سطح —— پاسخ : ار
واحد مقاومت الکتریکی —— پاسخ : اهم
واژگون —— پاسخ : سرنگون
کاغذ نقش دار مخصوص خوشنویسی —— پاسخ : ابروباد
کشتی و زورق —— پاسخ : قایق
کمانگیر باستان —— پاسخ : ارش
یادداشت کردن —— پاسخ : ثبت
یار دیرین آفتابه —— پاسخ : لگن
یاری شده —— پاسخ : منصور

جواب مرحله 259 بازی جدولانه یک

ابزار زمین شویی —— پاسخ : طی
ابزار شالیکوبی —— پاسخ : دنگ
اثر جیمز جویس —— پاسخ : دوبلینی ها
ادامه مطلب —— پاسخ : ذیل
از افعال ربطی —— پاسخ : بود
از اناجیل اربعه —— پاسخ : متا
از گازها —— پاسخ : کلر
از لوازم نقاشی —— پاسخ : ماژیک
اندام پرواز —— پاسخ : بال
بازداشت کردن —— پاسخ : جلب
به کمال خود نرسیده —— پاسخ : نارس
بیماری مزمن ریوی —— پاسخ : امفیزم
پایتخت کشور کومو —— پاسخ : مورونی
پایندگی وجاودانگی —— پاسخ : ابدیت
پنهان کاری —— پاسخ : دس
پیاپی شدن —— پاسخ : توالی
تبار —— پاسخ : دودمان
تکیه دادن —— پاسخ : لمیدن
جزا —— پاسخ : مکافات
جواب های —— پاسخ : هوی
حرف همراهی عرب —— پاسخ : مع
حلال رنگ —— پاسخ : تینر
درخت صنوبر —— پاسخ : تنب
دست نخورده —— پاسخ : بکر
ذره باردار —— پاسخ : یون
رد کردن —— پاسخ : نفی
رشد —— پاسخ : نمو
روحانی زرتشتی —— پاسخ : مغ
روز آینده —— پاسخ : فردا
روسیاه مطبخ —— پاسخ : دیگ
روشنایی اندک —— پاسخ : سو
زبانه آتش —— پاسخ : لهیب
سازمان اطلاعاتی اسرائیل —— پاسخ : موساد
سختی و عذاب —— پاسخ : وبال
سستی اعضای بدن —— پاسخ : فتور
شماره نخستین —— پاسخ : یک
شهر بندری ژاپن —— پاسخ : هیروشیما
شهر بی قانون —— پاسخ : هرت
شکست نور —— پاسخ : انکسار
صد متر مربع —— پاسخ : ار
صمغ ساقه گون —— پاسخ : کتیرا
صمغ سوزاندنی —— پاسخ : کندر
ضمیر عربی —— پاسخ : انت
طاقچه —— پاسخ : رف
عزا —— پاسخ : سوگ
فاصله دارد —— پاسخ : دور
فیلمی از منوچهر مصیری —— پاسخ : دنیا
قابل مشاهده —— پاسخ : مریی
قوس قزح —— پاسخ : نوس
گراز —— پاسخ : ساد
گروه مرغان قرانی —— پاسخ : ابابیل
گشودن و باز کردن —— پاسخ : استفتاح
لقب اروپایی —— پاسخ : کنت
مارک و نشان —— پاسخ : انگ
مرد جوان —— پاسخ : نیو
معروف شدن —— پاسخ : شهرت
منتشر کننده —— پاسخ : ناشر
موریانه —— پاسخ : تافشک
موی پشت لب —— پاسخ : بروت
ناپاک —— پاسخ : چرکین
نویسند دور دنیا در هشتاد روز —— پاسخ : ژول ورن
نویسنده اثر تاتار خندان —— پاسخ : غلامحسین ساعدی
نیتروژن —— پاسخ : ازت
واحد اختلاف سطح الکتریکی —— پاسخ : ولت
وقت و زمان —— پاسخ : موسم
کاغذ باری —— پاسخ : بوروکراسی
کبود رنگ —— پاسخ : نیلی
کشتی جنگی —— پاسخ : ناو
کلام پرسش —— پاسخ : آیا
کم پشت —— پاسخ : تنک
کنایه از تازه ثروتمند شده —— پاسخ : نو کیسه

جواب مرحله 260 بازی جدولانه یک

آب ویرانگر —— پاسخ : سیل
آبشاری در لرستان —— پاسخ : تاف
آرایش قدیمی ها —— پاسخ : بزک
آسیب —— پاسخ : کوب
از روی اضطرار —— پاسخ : قهری
از مقاطع تحصیلی قدیم —— پاسخ : راهنمایی
اسب چاپار —— پاسخ : یام
الفبای موسیقی —— پاسخ : نت
انس گرفتن —— پاسخ : خو
انکار کننده —— پاسخ : منکر
اهل هند —— پاسخ : هندو
با چین آید —— پاسخ : شکن
برج کج —— پاسخ : نل
به هدف رسیده —— پاسخ : نایل
بوی خوش —— پاسخ : نکهت
بی قید و بند —— پاسخ : رها
بیماری در دار المجانین —— پاسخ : روانی
پاک و پاکیزه —— پاسخ : نزیه
پرخاش —— پاسخ : تشر
پژواک —— پاسخ : انعکاس
پس انداز —— پاسخ : ذخیره
پهلوان —— پاسخ : یل
پیغمبری —— پاسخ : نبوت
پیوچ گرایی —— پاسخ : نهی لیسم
تازیانه —— پاسخ : قد
تحریم —— پاسخ : بایکوت
تکرار سخنی —— پاسخ : بازگو
جایگاه —— پاسخ : ماوا
جنس مذکر —— پاسخ : نر
چادر زیر پوش —— پاسخ : ردا
چادر زیر پوش —— پاسخ : سرادق
چرب زبانی —— پاسخ : طرب
چیز —— پاسخ : شیی
چیز داغ است و صفت چای —— پاسخ : لبسوز
خاصیت —— پاسخ : ویژگی
خانه شاعر —— پاسخ : بیت
خرابه —— پاسخ : یباب
خوش گذران —— پاسخ : عیاش
دانه های نباتات —— پاسخ : حبوب
درد —— پاسخ : الم
دل آزار کهنه —— پاسخ : نو
دلیری —— پاسخ : رشادت
دهان —— پاسخ : کب
رسول خدا —— پاسخ : نبی
رطوبت —— پاسخ : نم
رنج و خستگی —— پاسخ : تعب
رنجوری —— پاسخ : دا
زن گندمگون —— پاسخ : سمیرا
سخن زیر لب از خشم —— پاسخ : ژک
سر و سامان —— پاسخ : نوا
سردار اشکانی —— پاسخ : سورنا
سنجش —— پاسخ : قیاس
سوبسید —— پاسخ : یاران
شایورد —— پاسخ : هاله
شوخ —— پاسخ : بذله گو
شک —— پاسخ : دو دلی
صریح اللهجه —— پاسخ : رک
ضمیر سوم شخص مفرد —— پاسخ : او
عدد مجهول —— پاسخ : اند
عیب و عار —— پاسخ : ننگ
غذای نذری —— پاسخ : آش
غنچه صورت —— پاسخ : لب
غنیمت شمردن —— پاسخ : مغتنم
فاضلاب —— پاسخ : اگو
فقیر —— پاسخ : بی بضاعت
فیلم شهرام شاه حسینی —— پاسخ : آقای هفت رنگ
قوت لایموت —— پاسخ : نان
گاز تنفسی —— پاسخ : هوا
گران نیست —— پاسخ : ارزان
گودال —— پاسخ : بغ
متداول —— پاسخ : رایج
مثل و نظیر —— پاسخ : همتا
مجانی —— پاسخ : زب
مرکز کانادا —— پاسخ : اتاوا
معشوقه رامین —— پاسخ : ویس
مقطع —— پاسخ : برش
موبیز —— پاسخ : الک
موزیک نظامی —— پاسخ : مارش
میوه ساوه —— پاسخ : انار
ناپیدا —— پاسخ : غیب
نام امام هشتم —— پاسخ : رضا
نام دخترانه —— پاسخ : لادن
نامرتب —— پاسخ : مشوش
هستی دادن —— پاسخ : تکوین
هوو —— پاسخ : وسنی
وسیله آرایش خانم ها —— پاسخ : سرخاب
کتاب مقدس هندوان —— پاسخ : ودا
کلام و سخن مفید —— پاسخ : جمله
کلامی برای شگفتی —— پاسخ : وخ
کنده کاری روی چوب —— پاسخ : مبت
یازده —— پاسخ : اا
یکی از فنون کشتی —— پاسخ : برات

جواب مرحله 261 بازی جدولانه یک

آب منجمد —— پاسخ : یخ
اثر محمد مسعود —— پاسخ : در تلاش معاش
از اپراتورهای تلفن همراه —— پاسخ : تالیا
از خطوط —— پاسخ : نستعلیق
اززنرم تنان شبیه حلزون —— پاسخ : لیسه
اسم ترکی —— پاسخ : اد
اقیانوس —— پاسخ : دالای
بشقاب بزرگ —— پاسخ : دیس
بو کردن —— پاسخ : اشمام
بوی ماندگی —— پاسخ : نا
بی سر و صدا —— پاسخ : سوت و کور
بیماری —— پاسخ : دا
پایتخت پرو —— پاسخ : لیما
پشته —— پاسخ : تل
پول ترکیه —— پاسخ : لیر
پیوسته رفتن —— پاسخ : استمرار
تداوم بخشیدن —— پاسخ : تمدید
ترکیدن —— پاسخ : پکیدن
تمام و کامل —— پاسخ : تام
تیره ساختن —— پاسخ : کدر
جای نشستن —— پاسخ : نشیمن
جنس به ظاهر قوی —— پاسخ : نر
جوانمرد و بخشنده —— پاسخ : راد
چش درد —— پاسخ : رمد
چوب پهن —— پاسخ : تخته
حرف فاصله —— پاسخ : تا
حرف همراهی عرب —— پاسخ : با
حیوان مکار —— پاسخ : روباه
خالق کمدی الهی —— پاسخ : دانته
خالکوبی —— پاسخ : تاتو
خجسته —— پاسخ : سعد
خدا —— پاسخ : اله
خشک و شکننده —— پاسخ : ترد
دام —— پاسخ : تله
دام ماهی —— پاسخ : تور
در نلنوایی بجویید —— پاسخ : تنور
درخت جنگلی —— پاسخ : راش
دشوار —— پاسخ : سخت
دعوت نشده —— پاسخ : ناخوانده
دومین —— پاسخ : ثانوی
راهنما —— پاسخ : هادی
رشته کوه اروپایی —— پاسخ : آلپ
زندان پرنده —— پاسخ : قفس
زوج —— پاسخ : جفت
زیبا و قشنگ —— پاسخ : شیک
سرزنش کردن —— پاسخ : طعن
سوگند —— پاسخ : قسم
شتر بارکش —— پاسخ : لوک
شهر اصفهان —— پاسخ : کاشان
شکر مصنوعی —— پاسخ : ساخارین
عادت —— پاسخ : خوی
عدد ورزشی —— پاسخ : دو
عضو دستگاه گوارش —— پاسخ : روده
عوض کردن هوا —— پاسخ : تهویه
فاقد —— پاسخ : عاری
فلز پر مصرف —— پاسخ : آهن
فیلمی از جان فورد —— پاسخ : مردی که لیبرتی والا
فیلمی با بازی حسین پناهی —— پاسخ : چاووش
قاشق بزرگ —— پاسخ : ملاقه
گریز —— پاسخ : چاره
گوسفند ماده —— پاسخ : میش
ماشین چاپ سریع —— پاسخ : رتاتیو
معما —— پاسخ : چیستان
میان —— پاسخ : لا
میوه نکو —— پاسخ : به
ناپسند داشتن —— پاسخ : اکراه
نمونه خروار است —— پاسخ : مشت
نیس و پوچ —— پاسخ : هیچ
وحشی —— پاسخ : دد
وسیله دفاعی زنبور —— پاسخ : نیش
کتاب زرتشتیان —— پاسخ : اوستا
کشور آمریکای شمالی —— پاسخ : هاییتی
کشور اروپایی —— پاسخ : لیتوانی
کلام پرسش —— پاسخ : ایا
کلمه درد —— پاسخ : اخ
کم جرات —— پاسخ : ترسو
کوتاه شده —— پاسخ : مرخم
یاری —— پاسخ : مدد
یکی یکی —— پاسخ : دانه دانه

جواب مرحله 262 بازی جدولانه یک

ابریشم خام —— پاسخ : قز
اختیاری نیست —— پاسخ : جبری
از سازهای بادی —— پاسخ : نیان بان
اسباب خانه —— پاسخ : مان
استخوان ساعد —— پاسخ : زند
اسم —— پاسخ : نام
اشاره به دور —— پاسخ : آن
افراد زندانی در یک سلول —— پاسخ : همبند
اندوهناکی —— پاسخ : تالم
بازیگر فیلم یک ذهن زیبا —— پاسخ : جنیفر کانلی
برآورد کردن —— پاسخ : تخمین
برتری —— پاسخ : رجحان
بزرگان —— پاسخ : سران
بهادر و یل —— پاسخ : پهلوان
بی ابرویی —— پاسخ : رسوایی
پاروی قایقرانان —— پاسخ : فه
پروردگار —— پاسخ : رب
پشت سر —— پاسخ : پس
تاب و نوان —— پاسخ : نا
تابلویی از رافائل سانتی —— پاسخ : اتش سوزی شهر
توانایی —— پاسخ : یارگی
چه وقت —— پاسخ : کی
حرف شرط —— پاسخ : اگر
حوک وحشی —— پاسخ : ساد
خطایی در تنیس —— پاسخ : نت
خیالی —— پاسخ : رویایی
دار الایتام —— پاسخ : یتیم خانه
راز —— پاسخ : رمز
زمان و دوره —— پاسخ : عصر
زیرا —— پاسخ : چون
ستون بدن —— پاسخ : پا
سرگشته —— پاسخ : هاج
سزای عمل —— پاسخ : مجازات
سوار مجرب —— پاسخ : کهنه سوار
سوراخ —— پاسخ : روزنه
سیاهی شهر —— پاسخ : سواد
شاعر بنام دوره زندیه —— پاسخ : حبیب اصفهانی
شیربرنج —— پاسخ : شیربا
صحنه تئاتر —— پاسخ : سن
صفت آنکه در جوانی بمیرد —— پاسخ : جوانمرگ
علامت —— پاسخ : نشان
فرد یکتا و بی مانند —— پاسخ : یگانه
فریب —— پاسخ : مکر
فیلمی از اصغر نعیمی —— پاسخ : دیر وقت
فیلمی با بازی آل پاچینو —— پاسخ : سیمونه
قاصد —— پاسخ : پیک
قید تاکید —— پاسخ : اما
گماردن —— پاسخ : انتصاب
گندم سوده —— پاسخ : ارد
لاف زدن —— پاسخ : تفیش
مدح —— پاسخ : ثنا
مقابل شب —— پاسخ : روز
مقاصد —— پاسخ : اهداف
منفرد —— پاسخ : تک
میانه دریا —— پاسخ : لجه
ناپایدار و میرا —— پاسخ : فانی
نان فانتزی —— پاسخ : شیرمال
نت بیمار —— پاسخ : سل
نفس سرکش —— پاسخ : اماره
نوعی ماشین چاپ سریع —— پاسخ : رتاتیو
هدیه —— پاسخ : پیشکش
هیاهوی شادی —— پاسخ : هلهله
واحد شمارش هواپیما —— پاسخ : فروند
واحد وزن —— پاسخ : کیلو
کمبود —— پاسخ : نقص
کودک و بچه —— پاسخ : طفل
کوشا و کوشنده —— پاسخ : تخشا
کوه افسانه ای —— پاسخ : قاف
یا سوزن —— پاسخ : نخ
یکتاپرست —— پاسخ : موحد

جواب مرحله 263 بازی جدولانه یک

آب روستایی —— پاسخ : او
آرام و ثبات —— پاسخ : قرار
آشفته —— پاسخ : مشوش
ابر سفید —— پاسخ : رباب
ابزار بنایی —— پاسخ : شاغول
از عناصر شیمیایی —— پاسخ : کربن
از فروع دین —— پاسخ : حج
از نتها —— پاسخ : لا
اصفهان قدیم —— پاسخ : جی
امتنان —— پاسخ : سپاس
باختر —— پاسخ : غرب
باغ افلاطون —— پاسخ : اکادمی
بالش —— پاسخ : متکا
بدبخت —— پاسخ : شقی
به رو خوابیده —— پاسخ : دمر
بی اطلاع —— پاسخ : ناآگاه
بیابانگرد —— پاسخ : بدوی
بیماری از دست دادن حافظه در اثر کهولت سن —— پاسخ : آلزایمر
بیماری التهاب مثانه —— پاسخ : سیس تیت
بیماری شایع خونی در ایران —— پاسخ : کم خونی
پاره و قطعه —— پاسخ : تکه
پشت سر —— پاسخ : ورا
پشتیبانی —— پاسخ : حمایت
پیدا کردن —— پاسخ : کشف
تازه رسیده —— پاسخ : نورس
ترشح کننده —— پاسخ : تراوا
تصدیث آلمانی —— پاسخ : یا
توقف ناگهانی ضربان قلب —— پاسخ : ایست قلبی
تیرگی —— پاسخ : کدورت
جمع رأی —— پاسخ : آرا
جنبش و حرکت کردن —— پاسخ : تحرک
چرخ ابریشم کشی —— پاسخ : چل
حرارت —— پاسخ : دما
حرف ربط —— پاسخ : تا
حیران —— پاسخ : سردرگم
خرامان —— پاسخ : دنان
خوب —— پاسخ : نکو
خونابه —— پاسخ : پلاسما
خوک وحشی —— پاسخ : گراز
دل آزار کهنه —— پاسخ : نو
دم و بازدم —— پاسخ : نفس
رگ اصلی بدن —— پاسخ : آیورت
زبان فارسی امروز —— پاسخ : دری
زبانه آتش —— پاسخ : الو
زیان —— پاسخ : ضرر
زیرپا مانده —— پاسخ : له
سخن شیوا —— پاسخ : رسا
سرور و بزرگ —— پاسخ : اقا
سقف فرو ریخته —— پاسخ : آوار
شانه و دوش —— پاسخ : کتف
شهر ساحلی —— پاسخ : بندر
شکوه —— پاسخ : ابهت
شیپور بزرگ —— پاسخ : کرنا
صفحه اینترنتی —— پاسخ : وب
عجله —— پاسخ : شتاب
غوزه پنبه —— پاسخ : وش
فام و رنگ —— پاسخ : لون
فلج ناشی از پارکینسون —— پاسخ : لقوه
قوت زمین —— پاسخ : کود
گله گوسفند —— پاسخ : حشم
مجلس بزم —— پاسخ : جشن
مخصوص بانوان —— پاسخ : زنانه
مرده —— پاسخ : متوفی
مزه —— پاسخ : چاشنی
معالجه —— پاسخ : مداوا
نافرمانی —— پاسخ : سرکشی
نرده چوبی —— پاسخ : تارمی
نزدیکی —— پاسخ : قرب
نفس چاق —— پاسخ : هن
نوعی اختلال ارثی در موتابولیسم آهن —— پاسخ : هموکروماتوز
نوعی شیرینی خانگی —— پاسخ : حلوا
همسر پادشاه —— پاسخ : ملکه
همشیره —— پاسخ : خواهر
همه و همگی —— پاسخ : کل
ویتامین جدول —— پاسخ : کا
کارپرداز —— پاسخ : مباشر
کاشف میکروب دیفتری —— پاسخ : فردریک لوفر
کاشف واکسن آبله —— پاسخ : ادوارد جنر
یخشی از گوش —— پاسخ : نرمه

جواب مرحله 264 بازی جدولانه یک

آینده —— پاسخ : آتی
ابلیس —— پاسخ : بومره
اثر مارسل پروست —— پاسخ : در جستجوی زمان از دست رفته
احتکار کننده —— پاسخ : محتکر
از معروفترین نقاشان معاصر —— پاسخ : کمال الملک
اندرز —— پاسخ : پند
برتر از گوهر —— پاسخ : هنر
به طرف راست مایل شدن —— پاسخ : تیامن
بی اثر شدن نقشه —— پاسخ : نقش بر آب شدن
بی تاب —— پاسخ : کلافه
پادشاه —— پاسخ : کیا
پارچه ای لطیف و سبک —— پاسخ : فلانل
پاره آتش —— پاسخ : شرر
پایتخت نیجریه —— پاسخ : ابوجا
پایین —— پاسخ : فرو
پست —— پاسخ : دنی
پیرمرد —— پاسخ : پاراو
تئاتر —— پاسخ : تماشاخانه
تالیف کردن —— پاسخ : تدوین
تشنه فریب بیابان —— پاسخ : سراب
تنبل جالیزی —— پاسخ : کدو
جایز —— پاسخ : روا
جریان هوا —— پاسخ : کوران
خام و ناپخته —— پاسخ : کال
خشت پخته شده —— پاسخ : آجر
دارای طبع جوانمردانه —— پاسخ : رادمنش
دانه خوشبو —— پاسخ : هل
دستور —— پاسخ : امر
دیدار —— پاسخ : لقا
ردا —— پاسخ : بالاپوش
روش و طریق —— پاسخ : منوال
زمستان عرب —— پاسخ : شتا
زمین دار —— پاسخ : فیودال
زندگی کردن —— پاسخ : زیستن
زهر —— پاسخ : سم
سال گذشته —— پاسخ : پار
ستمکارانه —— پاسخ : جابرانه
سرهنگ —— پاسخ : کلنل
شاحه ای از علم فیزیک —— پاسخ : ترمودینامیک
شر —— پاسخ : بدی
شرمساری —— پاسخ : خجالت
شستشوی بدن —— پاسخ : استحمام
علامت جمع فارسی —— پاسخ : ها
علف خشک —— پاسخ : کاه
علم و معرفت —— پاسخ : درایت
عمل جهیدن —— پاسخ : پرش
غوطه خوردن در آب —— پاسخ : آبتنی
فانوس دریایی —— پاسخ : فار
فرزند —— پاسخ : ولد
فیلمی با بازی النازشاکردوست —— پاسخ : بی وفا
فیلمی به کارگردانی خسرو سینایی —— پاسخ : هیولای درون
قتل عام —— پاسخ : کشتار
گداختن —— پاسخ : ذوب
لطیف —— پاسخ : نرم
لفظ ابتدا یا انتهای کلمه —— پاسخ : وند
لنگ و ناقص راه رفتن —— پاسخ : شلیدن
لوس —— پاسخ : ننر
مراسم یادبود —— پاسخ : یادواره
مقابل —— پاسخ : ازا
مقابل نسیه —— پاسخ : نقد
مورچه شاعرانه —— پاسخ : مور
نام مادر کورش بزرگ —— پاسخ : ماندانا
نوعی ارابه —— پاسخ : درشکه
نوعی گهواره —— پاسخ : ننو
نیکویی —— پاسخ : حسن
واحد شدت جریان برق —— پاسخ : آمپر
وارفته —— پاسخ : شل
وسعت —— پاسخ : فراخی
وسنی —— پاسخ : هوو
کجاوه —— پاسخ : تخت روان
کشور آفریقایی —— پاسخ : مالاوی
کشور آمریکای مرکزی —— پاسخ : هندوراس
کماندار باستانی —— پاسخ : آرش
کوبیدن —— پاسخ : دق
کوشایی و چالاکی —— پاسخ : تخشایی

جواب مرحله 265 بازی جدولانه یک

اثری از فریده شجایی —— پاسخ : زیر سایه بخت
از چاشنی ها —— پاسخ : رب
از خواهران برونته —— پاسخ : آن
از شهرهای استا قزوین —— پاسخ : سیردان
از نت ها —— پاسخ : می
بدهی ها —— پاسخ : دیون
بی سواد —— پاسخ : امی
بیماری پوستی —— پاسخ : گال
بیماری توهم —— پاسخ : پارانویا
بیماری خونی ارثی —— پاسخ : تالاسمی
بیماری سگی —— پاسخ : هاری
پادشاه موسیقی جهان —— پاسخ : بتهوون
پاک کردن —— پاسخ : زدودن
پایتخت فراری —— پاسخ : رم
پروتئین گیاهی —— پاسخ : سویا
پیری —— پاسخ : کهولت
تابلویی از اسماعیل آشتیانی —— پاسخ : قهوه خانه
توانایی —— پاسخ : بنیه
جاده کوتاه —— پاسخ : ره
جدانشدنی —— پاسخ : لاینفک
حرص ورزیدن —— پاسخ : طمع کردن
حزب و انجمن —— پاسخ : کمیته
خانه شعرا —— پاسخ : بیت
خو —— پاسخ : عادت
درخت جنگلی —— پاسخ : راش
دوستی —— پاسخ : ولا
رشک برنده —— پاسخ : حسود
رفوزه —— پاسخ : رد
رگ پشت —— پاسخ : ابهر
روحانی زرتشتی —— پاسخ : مغ
زبان فارسی امروزه —— پاسخ : دری
ساختمان ها —— پاسخ : ابنیه
سدی بر جاجرود —— پاسخ : لتیان
سرای مهر و کین —— پاسخ : دل
سگ گزنده —— پاسخ : هار
سمت —— پاسخ : سو
شخص و فرد —— پاسخ : کس
شماره —— پاسخ : عداد
شمشیر —— پاسخ : تیغ
شوهر خواهر —— پاسخ : ایزنه
شکوه و زیبایی —— پاسخ : افرند
شیرینی پز —— پاسخ : قناد
شیوه رفتار —— پاسخ : پویه
صوت —— پاسخ : آوا
طول عمر —— پاسخ : سن
ظرف سرکه —— پاسخ : کپ
عبودیت الهی —— پاسخ : خداپرستی
عسل و شهد —— پاسخ : شرو
علامت جمع —— پاسخ : ها
عمل گزیدن —— پاسخ : نیش
عید روزه داران —— پاسخ : فطر
غنی —— پاسخ : دارا
فیلمی از شجاعی فرد —— پاسخ : میگرن
قاصد سلیمان —— پاسخ : هدهد
گل نرم —— پاسخ : لای
گواه —— پاسخ : هنی
گوسفند جنگی —— پاسخ : راک
ماه سرد —— پاسخ : دی
مثل و مانند —— پاسخ : تا
مجله و مطبوعه —— پاسخ : نشریه
محصول —— پاسخ : فراورده
معروفترین پادشاه صفویه —— پاسخ : شاه عباس
مقابل آستری —— پاسخ : رویه
مهره دوم گردن —— پاسخ : اسه
مونس —— پاسخ : الیف
مکر و حیله —— پاسخ : فریب
نقاش معروف فرانسوی —— پاسخ : هانری روسو
همانند و برابر —— پاسخ : یکسان
همراه کوپال —— پاسخ : یال
کشاورز —— پاسخ : دهقان
کلام درویش —— پاسخ : یاوه

جواب مرحله 266 بازی جدولانه یک

آشپز —— پاسخ : طباخ
آغوش —— پاسخ : بر
آمرزیده شده —— پاسخ : مغفور
ادم بسیار جدی —— پاسخ : یبس
ارنب —— پاسخ : خرگوش
از آثار زیبای بیستون —— پاسخ : تخت شیرین
از رنگ ها —— پاسخ : حنایی
از سازهای موسیقی —— پاسخ : پیانو
از علائم نگارشی —— پاسخ : آکولاد
استوار —— پاسخ : قایم
اصطبل —— پاسخ : اخور
بزرگی،شکوه —— پاسخ : فر
بسوی —— پاسخ : الی
بعد از قهر —— پاسخ : آشتی
پاکی —— پاسخ : طهارت
پایین کوه —— پاسخ : دامنه
پچ پچ کردن —— پاسخ : نجوا
پسوند دال بر زمان —— پاسخ : ان
پلوی آبکش نشده —— پاسخ : کته
پولک ماهی —— پاسخ : فلس
جانوری از رده دو زیستان —— پاسخ : وزغ
جراحت —— پاسخ : زخم
چرخ تانک —— پاسخ : شنی
چرک زخم —— پاسخ : رم
چغندر پخته —— پاسخ : لبو
حرف شگفتی —— پاسخ : وا
حرف ندا —— پاسخ : ای
حرف همراهی —— پاسخ : با
حمام بخار —— پاسخ : سونا
خانه —— پاسخ : سرا
خدای هندی —— پاسخ : ویشنو
خرده گیری —— پاسخ : ایراد
خط کش زسم —— پاسخ : تی
دچار شدن —— پاسخ : ابتلا
دستور —— پاسخ : امر
دشمن سخت —— پاسخ : لد
دوای بیمار —— پاسخ : شربت
دیالکتیک —— پاسخ : جدل
راز —— پاسخ : سر
راهنمای کالا —— پاسخ : بروشور
رستگار —— پاسخ : رشید
رنجوری —— پاسخ : دا
روزه —— پاسخ : صوم
زیر پا مانده —— پاسخ : له
ساز جاری —— پاسخ : رود
ستون دین —— پاسخ : نماز
سرافکنده و شرمنده —— پاسخ : خیط
سوره مردم —— پاسخ : ناس
سیاهرگ —— پاسخ : ورید
سید —— پاسخ : اقا
شامه نواز —— پاسخ : بو
شور و غوغا —— پاسخ : های و هوی
شکل و هیئت —— پاسخ : زی
صدمه —— پاسخ : آک
صفت سرو —— پاسخ : سهی
ضربه با نوک پنجه پا —— پاسخ : تی پا
طلبکار و وام دهنده —— پاسخ : داین
عاقل —— پاسخ : دانا
غریبه —— پاسخ : ناشناس
فرستاده —— پاسخ : گسیل
فیل دریایی —— پاسخ : مرس
قائم به ذات —— پاسخ : جوهر
گشتن به دنبال راه حل —— پاسخ : چاره اندیشی
گوسفند ماده —— پاسخ : میش
گوشت کبابی —— پاسخ : راسته
گیاه چهار پا —— پاسخ : شبدر
لاستیک ماشین —— پاسخ : تایر
متحیر —— پاسخ : هاج
مجری وصیت نامه —— پاسخ : وصی
مجلل —— پاسخ : باشکوه
مدارک —— پاسخ : اسناد
مژده —— پاسخ : نوید
ملایم —— پاسخ : نرم
موافق و همسخن —— پاسخ : دمساز
نادان —— پاسخ : جاهل
ناطق —— پاسخ : گویا
نام دخترانه —— پاسخ : فریبا
نت مخمور —— پاسخ : می
نزدیکی —— پاسخ : جوار
نه سرد و نه گرم —— پاسخ : ولرم
نوعی ظرف مسی بزرگ —— پاسخ : اب گردان
همخانه —— پاسخ : همسرا
همراه زنجیر —— پاسخ : غل
همسخن —— پاسخ : صاحب
هنوز شاد نشده —— پاسخ : شا
واژه شگفتی —— پاسخ : اوه
واژه فقدان —— پاسخ : هیچ
کشاورزی —— پاسخ : فلاحت
کشور آفریقایی —— پاسخ : غنا
کشور میمیون —— پاسخ : یمن
یازده —— پاسخ : اا
یک حرف و سه حرف —— پاسخ : دال

جواب مرحله 267 بازی جدولانه یک

اثر ایرج پزشک زاد —— پاسخ : ماشاالله خان در دربار هارون الرشید
اثر روسو —— پاسخ : غیب گوی روستا
اثر علی شریعتی —— پاسخ : ما و اقبال
از استان ها —— پاسخ : کرمانشاه
از حشرات گزنده —— پاسخ : ساس
از سیارات —— پاسخ : نپتون
از ماه های میلادی —— پاسخ : مارس
اولاد پیامبر —— پاسخ : سادات
ایزد —— پاسخ : بغ
با تجربه —— پاسخ : جهاندیده
بدبخت —— پاسخ : شقی
برابر —— پاسخ : یر
برهنه —— پاسخ : رت
برکنار کردن —— پاسخ : خلع
پایان نامه —— پاسخ : تز
پایتخت نپال —— پاسخ : کاتماندو
پرچم —— پاسخ : لوا
پهلوان —— پاسخ : یل
پوشاک —— پاسخ : البسه
پول و سرمایه —— پاسخ : دست مایه
تربیت کننده —— پاسخ : مربی
تکرار حرف خوردنی —— پاسخ : نن
جریمه فوتبالی —— پاسخ : پنالتی
جنین —— پاسخ : رویان
جوانمرد —— پاسخ : راد
جوی خون —— پاسخ : رگ
حالی کردن —— پاسخ : تفهیم
حرف فاصله —— پاسخ : تا
حوادث —— پاسخ : وقایع
حیوان نجیب —— پاسخ : اسب
خراب —— پاسخ : ویران
خرده گرفتن —— پاسخ : ایراد
خواب نیست —— پاسخ : بیدار
خودداری از خوردن غذا —— پاسخ : امساک
خوش قدم —— پاسخ : نیک پی
خوشحال —— پاسخ : شاد
درست دانستن —— پاسخ : تایید
دشمن درخت —— پاسخ : تبر
دودلی —— پاسخ : ریب
رطوبت —— پاسخ : نم
رمق —— پاسخ : نا
زمان سنج —— پاسخ : تایمر
سپهر —— پاسخ : آسمان
سخن زیادی —— پاسخ : ور
سر —— پاسخ : راس
شادباش گفتن —— پاسخ : تبریک
شهر فرانسه —— پاسخ : مارسی
شیوا —— پاسخ : رسا
صف —— پاسخ : رده
ضمیر بیگانه —— پاسخ : یو
ضمیر غایب —— پاسخ : او
طرف —— پاسخ : سو
طریق —— پاسخ : راه
عدد ورزشی —— پاسخ : دو
عود —— پاسخ : ند
فضای خالی از هوا —— پاسخ : خلا
فوتبالیست برزیلی —— پاسخ : نیمار
قوی جثه —— پاسخ : تناور
گرداگرد دهان —— پاسخ : نس
گستاخ و بی باک —— پاسخ : جری
گل سفید خوشبو —— پاسخ : نسرین
گمان —— پاسخ : شک
ماده ای که بر چیزی بمالند —— پاسخ : اندود
متلاطم —— پاسخ : مواج
مدخل —— پاسخ : دهانه
مذکر —— پاسخ : نر
مژده آوردن —— پاسخ : تبشیر
مکان پر خطر —— پاسخ : ناامن
میوه نکو —— پاسخ : به
نخ بافتنی —— پاسخ : کاموا
هزار کیلو —— پاسخ : تن
همه —— پاسخ : کلا
وحشی —— پاسخ : دد
وسیله ورزشی —— پاسخ : توپ
کاندید —— پاسخ : نامزد
کدر —— پاسخ : مات
کشور آفریقایی —— پاسخ : گابون
کنایه از به خود بالیدن —— پاسخ : کلاه کج نهادن
کنایه از جاسوسی کردن —— پاسخ : ادم فروشی

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 801 تا 850 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 268 بازی جدولانه یک

آش انار —— پاسخ : ناربا
آگاهی خواستن —— پاسخ : استعلام
آهنگ کردن —— پاسخ : قصد
اثری از شهره وکیلی —— پاسخ : من حرف دارم
اثری از مهشید نوری —— پاسخ : کوچ پرستوها
احتیاج —— پاسخ : نیاز
از بخش های اراک —— پاسخ : فراهان
از هنرهای نمایشی —— پاسخ : تیاتر
امتداد یافته —— پاسخ : ممتد
امر از ساییدن —— پاسخ : سا
ای دل —— پاسخ : دلا
بچه می کشد —— پاسخ : قد
بدن —— پاسخ : جسم
بسیار سخت و محکم —— پاسخ : آهنین
به کمال خود نرسیده —— پاسخ : نارس
بوته خار —— پاسخ : خاربن
بیماری —— پاسخ : دا
بیماری پوستی —— پاسخ : جرب
پارچه مالیدنی —— پاسخ : نمد
پی بندی زیربنا —— پاسخ : زیرسازی
تمام و کل —— پاسخ : همه
ثنا —— پاسخ : سپاس
جابه جایی هوا —— پاسخ : باد
جانشینی —— پاسخ : نیابت
حرف خوردنی —— پاسخ : نون
حرف ربط —— پاسخ : که
حرف فراری —— پاسخ : جیم
حشره چوبخوار —— پاسخ : موریانه
حمد —— پاسخ : مدح
خوب نیست —— پاسخ : بد
داد و ستد —— پاسخ : بده بستان
دانا —— پاسخ : فهیم
درختی با چوب گرانبها —— پاسخ : آبنوس
دروغین —— پاسخ : پوشالی
راستگو —— پاسخ : صدیق
رفوزه —— پاسخ : رد
روی و صورت —— پاسخ : چهره
زیرپا مانده —— پاسخ : له
شامل شدن —— پاسخ : عم
شمع —— پاسخ : موم
ضروری —— پاسخ : وایا
طلا —— پاسخ : زر
فیلمی از حمید بهمنی —— پاسخ : آن مرد امد
گیاه نیشکر —— پاسخ : نی
مبارزه —— پاسخ : رزم
محصول آسیاب —— پاسخ : آرد
مرکز کهکیلویه و بویراحمد —— پاسخ : یاسوج
مزه دلچسب —— پاسخ : شیرین
مسخره کردن —— پاسخ : تمسخر
مظهر سبکی —— پاسخ : پر
مقابل مد —— پاسخ : جزر
موی مجعد —— پاسخ : فر
میل و هوس —— پاسخ : هوا
میوه و محصول —— پاسخ : بر
نابود و فاسد —— پاسخ : تباه
ناشنوا —— پاسخ : کر
نام مجنون —— پاسخ : قیس
نزاکت —— پاسخ : ادب
نوعی پارچه پشمی ضخیم —— پاسخ : ماهوت
هلاک —— پاسخ : تلف
همانند و برابر —— پاسخ : یکسان
واحد وزن روسیه —— پاسخ : پوت
کشته شدن در راه خدا —— پاسخ : شهادت
یاور ستمدیده —— پاسخ : دادرس
یک تصویر از فیلم سینمایی —— پاسخ : پلان

جواب مرحله 269 بازی جدولانه یک

آتش عرب —— پاسخ : نار
آحاد —— پاسخ : یکان
اتمسفر —— پاسخ : جو
اجداد —— پاسخ : نیاکان
از شهرهای مازندران —— پاسخ : امل
از گل ها —— پاسخ : لادن
از گویش های زبان چینی —— پاسخ : ماندارین
اشاره به نزدیک —— پاسخ : این
با اهمیت —— پاسخ : مهم
با ناز راه رفتن —— پاسخ : خرامان
بازداشت —— پاسخ : نهی
بدبو —— پاسخ : نتن
برش فیلم برداری —— پاسخ : کات
بلیغ —— پاسخ : رسا
به دست آوردن —— پاسخ : کسب
به مراد نرسیدن —— پاسخ : ناکامی
بی خطر —— پاسخ : امن
پایتخت یونان —— پاسخ : اتن
پدر ترکی —— پاسخ : اتا
پرده سینما —— پاسخ : اکران
تنبل جالیزی —— پاسخ : کدو
ثابت و قاطع —— پاسخ : مبرم
جانوری دو زیست —— پاسخ : تمساح
جمع آن —— پاسخ : انان
جنس خشن —— پاسخ : نر
جهالت —— پاسخ : نادانی
خانه های ریز عکس —— پاسخ : ترام
خبر تازی —— پاسخ : نبا
خشک —— پاسخ : یبس
خوراک طیور —— پاسخ : دانه
خوش گذران —— پاسخ : کامران
درجات —— پاسخ : رتب
دزدیدن —— پاسخ : ربودن
دلسوزی —— پاسخ : ترحم
دهان عرب —— پاسخ : فم
دوستی —— پاسخ : حب
دیوار کوتاه —— پاسخ : نرا
رادمرد —— پاسخ : جوانمرد
راندن —— پاسخ : دفع
رایحه —— پاسخ : بو
رشد —— پاسخ : نمو
زانو نرسان —— پاسخ : ال
ساختار —— پاسخ : ترکیب
ساز مولانا —— پاسخ : نی
سازی بادی —— پاسخ : سرنا
سازی زهی —— پاسخ : پیانو
ستوده —— پاسخ : حمید
سمبولیک —— پاسخ : نمادین
شامل شدن —— پاسخ : عم
شراع —— پاسخ : بادبان
شعله آتش —— پاسخ : الاو
شهر جشنواره —— پاسخ : کن
شکم بند —— پاسخ : گن
صبر زرد —— پاسخ : الوا
ضربه سر فوتبالیست —— پاسخ : هد
ضمیر وزنی —— پاسخ : من
ظهر —— پاسخ : نیمروز
غرامت —— پاسخ : تاوان
قوت لایموت —— پاسخ : نان
قومی کهن —— پاسخ : ماد
گفتگو —— پاسخ : محاوره
گل ته آب —— پاسخ : لجن
گهواره —— پاسخ : مهد
گوسفند ماده —— پاسخ : ارن
مالامال —— پاسخ : پر
ماه پاییز —— پاسخ : ابان
محل تغذیه جنین —— پاسخ : ناف
مشهور —— پاسخ : نامی
مظهر زیبایی —— پاسخ : ماه
مقابل ارزان —— پاسخ : گران
ملایم —— پاسخ : نرم
منقار کوتاه —— پاسخ : نک
مهارت —— پاسخ : تبحر
مکان —— پاسخ : جا
نان خشک —— پاسخ : کنس
نژاد —— پاسخ : نسب
نفرت انگیز —— پاسخ : منفور
همه دارند —— پاسخ : نام
واقعی —— پاسخ : راستین
ورزش رزمی —— پاسخ : تکواندو
وسیله اضافی احتیاطی —— پاسخ : یدک
وسیله بازی —— پاسخ : توپ
وسیله داد و ستد —— پاسخ : پول
کارها —— پاسخ : امور
کتاب نوشتن —— پاسخ : تالیف
کشور خوشبختی —— پاسخ : یمن
کشوری صنعتی —— پاسخ : المان
کلاه فرنگی —— پاسخ : هت
یار سوزن —— پاسخ : نخ
یار مرد —— پاسخ : زن
یارو —— پاسخ : فلانی

جواب مرحله 270 بازی جدولانه یک

آزمند —— پاسخ : حریص
اثر آگاتا کریستی —— پاسخ : مصیبت بی گناهی
اثر جمال میر صادقی —— پاسخ : نه آدمی نه صدایی
اثر رنه دکارت —— پاسخ : قواعده دایت فکر
اجازه داده شده —— پاسخ : مرخص
از اقوام غرب ایران —— پاسخ : کرد
از خود گذشتن —— پاسخ : ایثار
از مراکز استان ها —— پاسخ : شهرکرد
بچه گوسفند —— پاسخ : بره
بخشش —— پاسخ : جود
برگ برنده —— پاسخ : اس
برنامه موسیقی در جمع —— پاسخ : کنسرت
بریدگی زخم —— پاسخ : خراش
بی مانند —— پاسخ : نادره
پاپوش —— پاسخ : کفش
پارچه کتانی ضخیم —— پاسخ : جین
پایتخت سودان جنوبی —— پاسخ : جوبا
پرسش از مکان —— پاسخ : کجا
پوشانیدن —— پاسخ : حجب
پیشوا —— پاسخ : اسوه
تربت —— پاسخ : خاک
تشبیه کردن —— پاسخ : تمثیل
چراغ —— پاسخ : سراج
چند مطلب —— پاسخ : مطالب
چهار نعل رفتن اسب —— پاسخ : یورتمه
چین و چروک —— پاسخ : یرا
حرف افسوس —— پاسخ : وای
حرف دهن کجی —— پاسخ : یی
حرف همراهی —— پاسخ : با
حرف همراهی عرب —— پاسخ : مع
خالص —— پاسخ : سره
خداوند —— پاسخ : رب
دبه —— پاسخ : دله
در هر فرصت —— پاسخ : راه و بی راه
درازا —— پاسخ : طول
درختی شبیه گز —— پاسخ : هوم
درنوردیدن —— پاسخ : طی
درون دهان —— پاسخ : کب
دلپذیر و خوشایند —— پاسخ : دلکش
دوستدار مقام و درجه —— پاسخ : جاه طلب
راهرو —— پاسخ : سرسرا
رنگ استقلالی —— پاسخ : ابی
رود مرزی —— پاسخ : ارس
روش —— پاسخ : رویه
زیبای افسانه ای —— پاسخ : پری
زینت دادن —— پاسخ : ارایش
ستون بدن —— پاسخ : پا
سزاوار —— پاسخ : شایان
سیاهی —— پاسخ : شبح
سیر خوراکی —— پاسخ : ثوم
شایستگی —— پاسخ : صلاحیت
شهد —— پاسخ : نوش
شهر کوچک —— پاسخ : شهرک
شیر عرب —— پاسخ : لبن
شیرینی کرمانشاهی —— پاسخ : کاک
صاحب بزرگواری —— پاسخ : ذوالجلال
صفحه کلید —— پاسخ : کیبرد
طفیلی —— پاسخ : سربار
عدد مقدس —— پاسخ : هفت
عقب —— پاسخ : ورا
غذای ساده —— پاسخ : اش
غذایی از تخم مرغ —— پاسخ : نیمرو
فارسی امروزی —— پاسخ : دری
فرزند زاده —— پاسخ : نوه
فرزندان —— پاسخ : عترت
قایق —— پاسخ : بلم
قدرت —— پاسخ : زور
قصد و اراده —— پاسخ : هم
قنون چگنیزی —— پاسخ : یاسا
قورباغه —— پاسخ : وک
گرفتار و درمانده —— پاسخ : زابرا
گریز —— پاسخ : هرب
گل نومیدی —— پاسخ : یاس
ماه سرد —— پاسخ : دی
ماهی درون تفنگ —— پاسخ : تیر
مایه آبادانی —— پاسخ : آب
محصول خشخاش —— پاسخ : تریاک
محکم —— پاسخ : سفت
مدح —— پاسخ : ثنا
مزه فلفلی —— پاسخ : تند
مزه لیمویی —— پاسخ : ترش
معبر رودخانه —— پاسخ : پل
مکان —— پاسخ : جا
نت چهارم —— پاسخ : فا
هسته میوه —— پاسخ : دانه
ورزشی با راکت —— پاسخ : اسکواش
وفاکننده به عهد —— پاسخ : وافی
کنار آمدن عامیانه —— پاسخ : تا کردن
یار دیرین بیل —— پاسخ : کلنگ

جواب مرحله 271 بازی جدولانه یک

آب عرب —— پاسخ : ما
آزاده —— پاسخ : وارسته
آش شلغم —— پاسخ : لفتیه
آگاه و عاقل —— پاسخ : هوشیار
آهنگی از امیر شفیعی —— پاسخ : هر نفس
از جزایر جنوبی ایران —— پاسخ : هرمز
از شهرهای آذربایجان شرقی —— پاسخ : بناب
از نام های زنانه —— پاسخ : هما
بازگشتن —— پاسخ : مراجعه
برادران مخترع بالون —— پاسخ : مونگلفیه
بزرگوار و ارجمند —— پاسخ : فخیم
بوی خوش —— پاسخ : شمیم
بی قید و بند —— پاسخ : لاابالی
بیماری تنفسی —— پاسخ : برونشیت
پاداش —— پاسخ : جزا
پارچه پنبه ای سفید —— پاسخ : کرباس
پاکیزه —— پاسخ : تمیز
پایان —— پاسخ : اخر
پدر مرده —— پاسخ : یتیم
پرتو —— پاسخ : اشعه
پیروان یک دین —— پاسخ : امت
جاده کوتاه —— پاسخ : ره
جواب های —— پاسخ : هوی
چشمه —— پاسخ : ینبوع
چینه دیوار —— پاسخ : دای
حیوان مسابقه —— پاسخ : اسب
خالق اثر ادیسه —— پاسخ : هومر
خسته و کوفته —— پاسخ : مانده
دل جویی —— پاسخ : تفقد
دورویی —— پاسخ : ریا
رهایی از اتهام —— پاسخ : تبریه
روانه شدن —— پاسخ : عزیمت
روبالشی —— پاسخ : متیل
رودی که به هامون می ریزد —— پاسخ : هیرمند
زنگ بزرگ —— پاسخ : درا
سرای جغد —— پاسخ : ویرانه
سنگ آسیاب —— پاسخ : اس
سه کیلوگرم —— پاسخ : من
سوسن زرد —— پاسخ : وج
سیاره عطارد —— پاسخ : تیر
شاخه شاخه شده —— پاسخ : منشعب
شهر و بلد —— پاسخ : ولایت
طعام عروسی —— پاسخ : ولیمه
عدد ماه —— پاسخ : سی
عدد مهاجم —— پاسخ : ده
عدد ورزشی —— پاسخ : دو
عضو تنفسی —— پاسخ : ریه
علامت جمع —— پاسخ : ها
علامت مفعولی —— پاسخ : را
عید ویتنامی ها —— پاسخ : تت
غنی —— پاسخ : دارا
قوم وحشی تاریخ —— پاسخ : هون
گردهمایی —— پاسخ : همایش
گروه —— پاسخ : دسته
گوارا —— پاسخ : هنی
لگام —— پاسخ : عنان
ماه نو —— پاسخ : هلال
مثلی در مورد افراد ساده لوح —— پاسخ : هالو گیر اوردن
مرغ انگلیسی —— پاسخ : هن
مزار —— پاسخ : مقبره
منسوخ شدن —— پاسخ : ورافتادن
موی گردن شیر —— پاسخ : یال
میوه نیکو —— پاسخ : به
ناسزا —— پاسخ : دشنام
نخبه —— پاسخ : زبده
نصف کره زمین —— پاسخ : نیم کره
نقره —— پاسخ : سیم
نوازنده —— پاسخ : رامشی
نوعی از مجازات اعدام —— پاسخ : تیرباران
نوعی خرما —— پاسخ : هیرون
نویسنده آمریکایی هیولای ماروسی —— پاسخ : هنری میلر
نویسنده خسیس —— پاسخ : مولیر
نیروی حیات —— پاسخ : جان
همدم —— پاسخ : انیس
وزن موسیقی —— پاسخ : ریتم
ولگرد —— پاسخ : هرزه
ویران کننده —— پاسخ : هادم
کامل —— پاسخ : تمام
کهنسال —— پاسخ : مسن
کودک نورسیده —— پاسخ : نوباوه

جواب مرحله 272 بازی جدولانه یک

آزار و درد —— پاسخ : رنج
آسیاب کوچک دستی —— پاسخ : دستاس
آش انار —— پاسخ : ناربا
از حروف الفبا —— پاسخ : سین
از ویتامین ها —— پاسخ : دی
اعتبار و شرف —— پاسخ : ابرو
بار درخت —— پاسخ : بر
بدبوی پر خاصیت —— پاسخ : سیر
بی کفایت —— پاسخ : نالایق
پارچه باریک بلند —— پاسخ : نوار
پسوند آلودگی —— پاسخ : ین
پول فلزی —— پاسخ : سکه
تپه —— پاسخ : تل
ترش و شیرین —— پاسخ : ملس
جامه صاف کن —— پاسخ : اتو
چاشنی کباب —— پاسخ : سماق
چرک آلود —— پاسخ : ریمناک
خالص —— پاسخ : قح
خانه های ریز عکس —— پاسخ : ترام
خط فرضی زمین —— پاسخ : استوا
خوش پوش —— پاسخ : شیک
خیس —— پاسخ : تر
دارای حق —— پاسخ : محق
در هفت سین بجویید —— پاسخ : ماهی قرمز
دست نخورده —— پاسخ : بکر
دعای نوروزی —— پاسخ : دعای تحویل سال
رازها —— پاسخ : اسرار
زائو ترسان —— پاسخ : ال
سازش —— پاسخ : مدارا
سعادتمند —— پاسخ : کامران
سیر و تماشا —— پاسخ : تفرج
شبکه رایانه ای —— پاسخ : وب
صدای کلفت —— پاسخ : باس
طریق —— پاسخ : راه
طعام رقیق —— پاسخ : اش
طولانی ترین رود آفریقا —— پاسخ : نیل
عدد قرن —— پاسخ : صد
عضو چهره —— پاسخ : لب
علامت جذر —— پاسخ : رادیکال
علامت جمع —— پاسخ : ات
فربه —— پاسخ : چاق
فلز صنعتی —— پاسخ : مس
قشون —— پاسخ : لشکر
قطع مسافت —— پاسخ : سفر
قلعه —— پاسخ : اوار
گونه ای چرم —— پاسخ : جیر
لرزیدن —— پاسخ : ارتعاش
لعن و نفرین —— پاسخ : سب
لقب اروپایی —— پاسخ : کنت
ماده غشای سلول گیاهان —— پاسخ : سلولز
مرغ ماهیخوار —— پاسخ : حواصیل
مرکب اموات —— پاسخ : تابوت
مظهر روشنایی —— پاسخ : اب
معجزه اللهی —— پاسخ : ایت
میلگرد بتون —— پاسخ : ارماتور
نگاه —— پاسخ : دید
نوحش —— پاسخ : بربریسم
نوعی شیرینی نزری —— پاسخ : سمنو
کلام تعجب —— پاسخ : وا
کلمه شگفتی —— پاسخ : وه
کنایه از درگیر شدن —— پاسخ : دست به یقه شدن
یاقوت سرخ —— پاسخ : لعل

جواب مرحله 273 بازی جدولانه یک

آتش عرب —— پاسخ : نار
اثر داوینچی —— پاسخ : شام آخر
از شکستنی ها —— پاسخ : تخمه
اطاق قطار —— پاسخ : واگن
انبار غله —— پاسخ : سیلو
انس —— پاسخ : الفت
بازیگر فیلم درباره الی —— پاسخ : ترانه علیدوستی
برادر بزرگتر —— پاسخ : کاکا
برق سنج —— پاسخ : الکترومتر
برهنه —— پاسخ : رت
بزرگان —— پاسخ : اولیا
پایتخت آنگولا —— پاسخ : لواندا
پایتخت ژاپن —— پاسخ : توکیو
پسوند شباهت —— پاسخ : وار
پنکه —— پاسخ : فن
پیچ و تاب —— پاسخ : خم
پیغامبر —— پاسخ : نبی
ترازوی بزرگ —— پاسخ : قپان
تقدیر و سرنوشت —— پاسخ : ابخورد
ثمرات —— پاسخ : نتایج
جانشین او —— پاسخ : وی
جمع یتیم —— پاسخ : ایتام
چرک و ریم —— پاسخ : شوخ
حرف فاصله —— پاسخ : تا
حرف ندا —— پاسخ : ای
خالص و بی غش —— پاسخ : سارا
خالق کمدی الهی —— پاسخ : دانته
خشخو و بخشنده —— پاسخ : ماجد
خودشیفتگی —— پاسخ : نارسیسم
درگذشتن —— پاسخ : توفی
درنا —— پاسخ : کرکی
دست نخورده —— پاسخ : نابسوده
دشنام دادن —— پاسخ : سب
دلبستگی داشتن —— پاسخ : تعلق
راهنما —— پاسخ : هادی
زوری —— پاسخ : اجباری
سازنده زره —— پاسخ : زراد
ستارگان درخشان —— پاسخ : دراری
سرشیر —— پاسخ : خامه
سگ بیمار —— پاسخ : هار
سگ عرب —— پاسخ : کلب
سیال تنفسی —— پاسخ : هوا
شبح —— پاسخ : سایه
شهر آلمان —— پاسخ : کلن
شیار درون لوله تفنگ —— پاسخ : خان
صحرای حجاج —— پاسخ : عرفات
صدای گربه —— پاسخ : میو
عالی و برتر —— پاسخ : تاپ
عدد خیطی —— پاسخ : سه
عدد منفی —— پاسخ : نه
علامت جمع —— پاسخ : ها
غله پاک کرده —— پاسخ : جاش
فراگیرنده —— پاسخ : شامل
فیلمی از امیر شروان با بازی بهروز وثوقی —— پاسخ : یک مرد یک شهر
فیلمی از رومن پولانسکی —— پاسخ : پیانیست
فیلمی با بازی ابوالفضل پور عرب —— پاسخ : مردی از جنس بلور
فیلمی با بازی امین حیایی —— پاسخ : علف های هرز
فیلمی با بازی باران کوثری —— پاسخ : برگ برنده
فیلمی با بازی خسرو شکیبایی —— پاسخ : پرواز را به خاطر بسپار
قمر —— پاسخ : ماه
متحرک —— پاسخ : سیار
مجموعه اشیا در صحنه نمایش —— پاسخ : دکور
مرغابی —— پاسخ : اردک
مرغابی —— پاسخ : بط
مزه دهان جمع کن —— پاسخ : گس
مسابقه —— پاسخ : کورس
مستراح —— پاسخ : توالت
مسرف —— پاسخ : ولخرج
میخ سر پهن —— پاسخ : گل میخ
میوه تلفنی —— پاسخ : الو
نامبارک —— پاسخ : شوم
نوعی بازی با طاس —— پاسخ : نرد
همراه مربا —— پاسخ : کره
کتاب لغت —— پاسخ : قاموس
کتاب مجتهد —— پاسخ : رساله
کشور آسیاب های بادی —— پاسخ : هلند
کفش ستور —— پاسخ : سم
کلمه افسوس —— پاسخ : اه
یار دیرین ایکس —— پاسخ : ایگرگ
یازده —— پاسخ : اا

جواب مرحله 274 بازی جدولانه یک

آزاده —— پاسخ : حر
آسانسور —— پاسخ : بالارو
آن سوی سقف —— پاسخ : بام
اثر قیچی —— پاسخ : برش
ادامه مطلب —— پاسخ : ذیل
از اعداد تک رقمی —— پاسخ : هشت
از حروف الفبا —— پاسخ : لام
انبار —— پاسخ : مخزن
انباشته و پر —— پاسخ : غاص
اهلی نیست —— پاسخ : وحشی
بازیگر فیلم آب و آتش —— پاسخ : لیلا حاتمی
بازیگر فیلم دلواپسی —— پاسخ : خاطره اسدی
باشکوه —— پاسخ : مجلل
پدر —— پاسخ : بابا
پیمان —— پاسخ : عهد
تصدیق روسی —— پاسخ : دا
تعلیم دادن —— پاسخ : آموزش
حرف ندا —— پاسخ : یا
خطی در دایره —— پاسخ : وطر
دوستی —— پاسخ : حب
راز پنهان —— پاسخ : سر به مهر
رخت پوستی —— پاسخ : وت
رعشه —— پاسخ : لرز
روان —— پاسخ : روح
روبند —— پاسخ : ماسک
زبانه آتش —— پاسخ : الو
ساده —— پاسخ : سهل
سخت تر —— پاسخ : اشد
سرما —— پاسخ : زم
سرور و خداوند —— پاسخ : مخدوم
شبانگاه —— پاسخ : مسا
شخص و فرد —— پاسخ : کس
شیره خرما —— پاسخ : مت
طاقت —— پاسخ : تاب
طراوت —— پاسخ : شادابی
طریق کوتاه —— پاسخ : ره
عریض —— پاسخ : پهن
عود هندی —— پاسخ : یلنجوج
غالب —— پاسخ : چیره
فتوت —— پاسخ : رادمردی
فیلمی از پوران درخشنده —— پاسخ : زمان از دست رفته
فیلمی با بازی عزت الله انتظامی —— پاسخ : سایه خیال
فیلمی با بازی فرامرزقریبیان —— پاسخ : ارابه مرگ
قدم یکپا —— پاسخ : لی
قطور —— پاسخ : ستبر
گاز سمی —— پاسخ : کلر
گیلانی —— پاسخ : گیلک
لیست غذا —— پاسخ : منو
ماده ضد بید —— پاسخ : نفتالین
متضاد معنویات —— پاسخ : مادیات
محل ورود —— پاسخ : در
مدارک —— پاسخ : اسناد
مرزبان —— پاسخ : کیا
مرسوم —— پاسخ : باب
مزه ناگوار —— پاسخ : تلخ
منتشر کننده —— پاسخ : ناشر
می —— پاسخ : باده
ناامید —— پاسخ : خایب
نابود شده —— پاسخ : میرا
ناراست —— پاسخ : کج
نشانه اسم مصدر —— پاسخ : ار
نگهبان —— پاسخ : مراقب
نویسنده —— پاسخ : محرر
نی نواختن —— پاسخ : زمر
نیکبخت —— پاسخ : صاحب دولت
هزار کیلو —— پاسخ : تن
همراه با تب —— پاسخ : لرز
همراه چنگال —— پاسخ : قاشق
وجود دارد —— پاسخ : هست
کرمینه —— پاسخ : لارو
کلمه تنفر —— پاسخ : اف
کمیابی —— پاسخ : ندرت
یار خروس —— پاسخ : مرغ
یاری —— پاسخ : کمک
یخچال طبیعی —— پاسخ : توچال

جواب مرحله 275 بازی جدولانه یک

آجر بزرگ —— پاسخ : طاباق
آش —— پاسخ : با
ابله —— پاسخ : کودن
اثر خواجه نصیرالدین طوسی —— پاسخ : تجریدالمنطق
از رشته های دانشگاهی —— پاسخ : هنر
از مقامات ارتشی —— پاسخ : سرتیپ
اشاره به دور —— پاسخ : همان
امر به جستجو —— پاسخ : جو
ایالتی در آمریکا —— پاسخ : کلرادو
بازیگر فقید سریال روزگار قریب —— پاسخ : حسین پناهی
باغ و زراعت —— پاسخ : بن
بت و صنم —— پاسخ : ژون
بریدن گلو —— پاسخ : ذبح
بی مهار —— پاسخ : ول
پرده در —— پاسخ : هتاک
پیوند —— پاسخ : وصل
تعهد به پیمان —— پاسخ : وفا
توانایی برای انجام کاری —— پاسخ : جربزه
تکه پارچه کهنه —— پاسخ : لته
تیزهوشی —— پاسخ : ذکاوت
جامه دان —— پاسخ : چمدان
جانشین دکمه —— پاسخ : زیپ
چپاول —— پاسخ : چپو
حرارت —— پاسخ : دما
حرف نازی ها —— پاسخ : اس
حفره ای در قلب —— پاسخ : دهلیز
خودستایی —— پاسخ : منم
خوراک دام —— پاسخ : یونجه
دروازه فوتبال دارد —— پاسخ : تور
دریای توفانی —— پاسخ : متلاطم
دندانه کلید —— پاسخ : تز
دوباره —— پاسخ : مکرر
رمق —— پاسخ : نا
رنگ سبز بسیار روشن با مایع زرد —— پاسخ : مغزپسته ای
روده تابیده —— پاسخ : زه
روزنامه —— پاسخ : ژورنال
روی و چهره —— پاسخ : وجه
ریاضیدان فرانسوی سده هفدهم —— پاسخ : پیردوفرما
سخت و شدید —— پاسخ : قسی
سر و سامان —— پاسخ : نوا
سرخ مایل به قهوه ای —— پاسخ : جگری
سردوشی افسری —— پاسخ : اپل
سرزمین سبا —— پاسخ : یمن
سوداگر —— پاسخ : کاسب
شکست در نبرد —— پاسخ : هزیمت
عیب و عار —— پاسخ : اک
فرمانروایان —— پاسخ : امرا
قلعه شعری از فریدون مشیری —— پاسخ : باغ در پنجره
گل عرب —— پاسخ : طین
گوی ورزشی —— پاسخ : توپ
مادر باران —— پاسخ : ابر
مامور اجرای وصیت نامه —— پاسخ : وصی
ماه زمستان —— پاسخ : دی
مذکر —— پاسخ : نر
مزدور —— پاسخ : اجیر
نام قدیم سیستان —— پاسخ : نیمروز
نشستن —— پاسخ : جلوس
نوعی روانداز —— پاسخ : پتو
واحد پول ژاپن —— پاسخ : ین
واحد تزریقات —— پاسخ : سی سی
وقت و زمان —— پاسخ : هنگام
کار خود را به خدا واگذاشتن —— پاسخ : توکل
کتاب خطی —— پاسخ : دست نویس
کشیش —— پاسخ : قس
کمک —— پاسخ : مدد
یار هرج —— پاسخ : مرج

جواب مرحله 276 بازی جدولانه یک

آرام کردن و تسکین دادن —— پاسخ : فرونشاندن
اتمسفر —— پاسخ : جو
اثر امیر حسن چهلتن —— پاسخ : دخیل بر پنجره فولاد
اثر رجب علی اعتمادی —— پاسخ : اتوبوس آبی
اثر صادق چوبک —— پاسخ : یک شب بی خوابی
اثر محمود دولت آبادی —— پاسخ : هجرت سلیمان
اجرت —— پاسخ : کارمزد
از دین برگشته —— پاسخ : ارتداد
اشاره به دور —— پاسخ : آن
الفبای موسیقی —— پاسخ : نت
اهل علم و دانش —— پاسخ : دانشی
بازداشتن —— پاسخ : نهی
بالاپوش —— پاسخ : ردا
برگه —— پاسخ : فیش
بسیار شیرین —— پاسخ : شکربار
بی سر و پا —— پاسخ : لات
پارچه گرانقیمت —— پاسخ : زری
پسوند شباهت —— پاسخ : سا
پی در پی —— پاسخ : ولا
تصدیق انگلیسی —— پاسخ : یس
تنبل جالیزی —— پاسخ : کدو
جشن همراه با آتش —— پاسخ : آتش بازی
چله کمان —— پاسخ : زه
چوب دراز —— پاسخ : اده
حرف ندا —— پاسخ : ای
حرف نداری —— پاسخ : بی
حشره انگلی —— پاسخ : شپش
خدایان —— پاسخ : ربوب
در تئاتر ببینید —— پاسخ : نمایش
در هم آمیختگی —— پاسخ : بشل
دشنام دادن —— پاسخ : سب
دگرگونی در مراحل رشد —— پاسخ : دگردیسی
دوره آشنایی با کار —— پاسخ : کارآموزی
دوستان —— پاسخ : یاران
راز —— پاسخ : رمز
رباینده —— پاسخ : سالب
زائو ترسان —— پاسخ : آل
زمرد به هم ریخته —— پاسخ : دمزر
ساختن و آراستن —— پاسخ : آمودن
سپاس داشتن —— پاسخ : امتنان
سرشت —— پاسخ : خو
سره —— پاسخ : ناب
سنگ آسمانی —— پاسخ : شهاب
شمردن —— پاسخ : عد
شهر شمالی —— پاسخ : نکا
طبال —— پاسخ : طبل زن
طلایه —— پاسخ : جلودار
ظلم —— پاسخ : ستم
غرور —— پاسخ : کبر
فرضیه —— پاسخ : تیوری
فرود آینده —— پاسخ : نازل
فیلمی با بازی بهروز وثوقی —— پاسخ : قهرمانان
فیلمی با بازی بیژن امکانیان —— پاسخ : فرار از جهنم
فیلمی با بازی پژمان بازغی —— پاسخ : ندارها
فیلمی با بازی جمشید مشایخی —— پاسخ : پدر کهن اخلفافتد
گسترانیدن —— پاسخ : تمهید
گونه —— پاسخ : لپ
لاف و گزاف و دروغ —— پاسخ : لامانی
لانه حیوانات —— پاسخ : آشیانه
ماهی کنسروی —— پاسخ : تن
محتاج بودن —— پاسخ : نیاز داشتن
مزبله —— پاسخ : زباله دان
میوه جالیزی —— پاسخ : خیار
ناتمام —— پاسخ : ناتام
نردبان —— پاسخ : معراج
نسب نامه —— پاسخ : شجره نامه
نگهبان شتر —— پاسخ : ساربان
نهال —— پاسخ : غرس
نوشیدنی دبش —— پاسخ : چای
نیمی از شگرد —— پاسخ : شگ
نیکوکار —— پاسخ : خیر
همسر مرد —— پاسخ : زن
هنوز شاه نشده —— پاسخ : شا
وجود داشتن —— پاسخ : بودن
کلمه ها —— پاسخ : لغات
کندن علف های هرز —— پاسخ : وجین
یاغی —— پاسخ : نافرمان
یک دهم متر —— پاسخ : دسی متر

جواب مرحله 277 بازی جدولانه یک

آخر و پایان —— پاسخ : انتها
آدم —— پاسخ : انسان
آدمی —— پاسخ : بشر
آشفتگی و بی نظمی —— پاسخ : بلبشو
اثر چربی —— پاسخ : لک
ارث —— پاسخ : ماترک
از اجرام آسمانی —— پاسخ : سیاره
از کلمات شرط —— پاسخ : الا
اعتقاد قوی —— پاسخ : ایمان
اندازه —— پاسخ : مقیاس
ایتالیای باستان —— پاسخ : روم
برادر پدر —— پاسخ : عمو
بنیان آبی در شیمی —— پاسخ : اکوا
به کمال رسیدن —— پاسخ : تکامل
بی هوشی —— پاسخ : غش
پایتخت فرانسه —— پاسخ : پاریس
تخت روان بیمار —— پاسخ : برانکار
ترس —— پاسخ : باک
جابجا شده —— پاسخ : انتقالی
جایی که لاله فراوان روید —— پاسخ : لاله زار
جوانمرد —— پاسخ : راد
جوجه تیغی —— پاسخ : راورا
جوش های ریز بدن —— پاسخ : ایر
چرخ اتومبیل —— پاسخ : تایر
چشمه —— پاسخ : زاب
حیوان شیرده مفید —— پاسخ : گاو
خالق و آفریدگار —— پاسخ : باری
خاندان —— پاسخ : آل
خرس آسمانی —— پاسخ : دب
خزنده خوش خط و خال —— پاسخ : مار
خلیج شمال شرق اقیانوس هند —— پاسخ : بنگال
خوی و رفتار —— پاسخ : سیرت
دانه سحرآمیز —— پاسخ : لوبیا
در مقابل اصل —— پاسخ : بدل
درخشان و تابان —— پاسخ : لیان
دگرگونی —— پاسخ : انقلاب
دوچرخه مسابقه —— پاسخ : کورسی
دوزخ —— پاسخ : جهنم
دوستی —— پاسخ : ود
رئیس کل یک اداره —— پاسخ : مدیر کل
رادار —— پاسخ : ردیاب
زود و سریع —— پاسخ : تند
ساز چوپان —— پاسخ : نی
ساز ضربی ایرانی —— پاسخ : تنبک
سازمان بین المللی کار —— پاسخ : ایلو
سرگردان و آواره —— پاسخ : دربدر
سرود —— پاسخ : ترانه
سنگ آسیا —— پاسخ : آسه
سوبسید —— پاسخ : یارانه
سودای ناله —— پاسخ : آه
شاخص —— پاسخ : نمودار
شلوار گشاد —— پاسخ : تنبان
صدای سه بعدی —— پاسخ : دالبی
ضمیر وزنی —— پاسخ : من
طناب —— پاسخ : رسن
عدد ورزشی —— پاسخ : دو
علامت مفعولی —— پاسخ : را
عید حضرت مسیح —— پاسخ : کریسمس
فاقد —— پاسخ : بدون
فام —— پاسخ : رنگ
فرار —— پاسخ : گریز
فرهنگ معتبر فرانسوی —— پاسخ : لاروس
گاز لامپ —— پاسخ : نیون
لباس ورزش کشتی —— پاسخ : دوبنده
لنگه —— پاسخ : تا
مجاز از وسیله کهنه و فرسوده با صدای ناخوشایند —— پاسخ : قارقارک
مساوی —— پاسخ : یر
ناقص و ناتمام —— پاسخ : ابتر
نژاد ایرانی —— پاسخ : آریا
نوعی زیرانداز —— پاسخ : زیلو
نوعی موسیقی غربی —— پاسخ : رپ
نوک پرنده —— پاسخ : منقار
نیمتنه مردانه —— پاسخ : کت
همنشین زولبیا —— پاسخ : بامیه
ورزش مفرح آبی —— پاسخ : شنا
ورقه چاپی بزرگ تزیینی یا تبلیغاتی —— پاسخ : پوستر
کج و مورب —— پاسخ : اریب
کلاهبردار و گوشبر —— پاسخ : کلاش
یک واحد از توپخانه —— پاسخ : آتشبار

جواب مرحله 278 بازی جدولانه یک

از صور فلکی —— پاسخ : سه پایه
از والیبالیست های ملی پوش کشورمان —— پاسخ : حمزه زرینی
با سرعت —— پاسخ : شتابان
بازی رایانه ای قدیمی —— پاسخ : آتاری
بچه گاو —— پاسخ : گوساله
بذر —— پاسخ : دانه
بلدرچین —— پاسخ : سمانه
بندری در هندوستان —— پاسخ : بمبیی
پایتخت کرواسی —— پاسخ : زاگرب
تاسیس کردن —— پاسخ : پایه ریزی
ترکیب قرمز و سیاه —— پاسخ : قهوه ای
تصرف شده —— پاسخ : اشغالی
تلافی —— پاسخ : جبران
تکرار حرف اول —— پاسخ : اا
جایز —— پاسخ : روا
حرف شرط —— پاسخ : اگر
حسرت خوردن —— پاسخ : تاسف
حنا —— پاسخ : یرنا
خدایان —— پاسخ : یا رب
خرابی —— پاسخ : ویرانی
خیمه نمدی —— پاسخ : اوبه
دفتر شاخص —— پاسخ : اندکس
دقیق —— پاسخ : تیزبین
راز —— پاسخ : سر
رفیق —— پاسخ : یار
روحانی زرتشتی —— پاسخ : مغ
زراعت —— پاسخ : برزگری
سرپرست خانوار —— پاسخ : نان آور
سفیر آذری —— پاسخ : اق
شهریار داستانی —— پاسخ : ادیپ
شیرینی بادامی —— پاسخ : لوز
صفت سرو —— پاسخ : سهی
ضربه روی موس رایانه —— پاسخ : کلیک
طناب زندانی —— پاسخ : زنجیر
فصل سبز —— پاسخ : بهاران
فلکه شهری —— پاسخ : میدان
گفت و گو —— پاسخ : گپ زدن
گونه برجسته —— پاسخ : لپ
گیاهی پیچیده —— پاسخ : رازک
مؤدب —— پاسخ : با نزاکت
مجری —— پاسخ : ایفاگر
مدرک —— پاسخ : سند
مروارید —— پاسخ : در
من و تو —— پاسخ : ما
ناپسند —— پاسخ : بد
ناشناخته بودن —— پاسخ : گمنامی
نامی برای نقاش ها —— پاسخ : رنگامیز
نامی پسرانه —— پاسخ : آرین
نژاد شرق آسیا —— پاسخ : زرد پوست
هفته انگلیسی —— پاسخ : ویک
واحد طول انگلیسی —— پاسخ : یارد

جواب مرحله 279 بازی جدولانه یک

اثر ایرج پزشک زاد —— پاسخ : حافظ ناشنیده پند
اثر پائولو کوئیلیو —— پاسخ : خاطرات یک مغ
اثر توماس مان —— پاسخ : قوی سیاه
امر از یافتن —— پاسخ : یاب
برنج پخته —— پاسخ : چلو
بهره و نصیب —— پاسخ : حظ
بی قید و بند —— پاسخ : یال قوز
بی نظیر —— پاسخ : یکتا
بیماری زردی —— پاسخ : یرقان
پایتخت کامرون —— پاسخ : یایونده
پراکنده —— پاسخ : شتات
پیاپی رسیدن —— پاسخ : توالی
تبعید شده —— پاسخ : مطرد
ترسو —— پاسخ : بد زهره
تنها —— پاسخ : یکه
تو در تو —— پاسخ : لا به لا
توانایی مالی —— پاسخ : استطاعت
توسل جوینده —— پاسخ : واسل
تیر پیکان دار —— پاسخ : یب
تیرهای بزرگ چوبی —— پاسخ : الوار
جد —— پاسخ : نیا
جزای عمل —— پاسخ : مکافات
جنس نوعی پارچه —— پاسخ : کتان
جهت —— پاسخ : سو
جوانمردی —— پاسخ : کرم
چندین ولایت —— پاسخ : ولات
چهره شطرنجی —— پاسخ : رخ
چین و شکن —— پاسخ : یرا
حرف همراهی —— پاسخ : با
حلقه دو طرف زین —— پاسخ : رکاب
خاک صنعتی —— پاسخ : رس
خستگی ناپذیر —— پاسخ : نستوه
خشکی میان دریا —— پاسخ : اداک
خواندنی دانش آموز —— پاسخ : درس
خواهش های نفسانی —— پاسخ : امیال
دارایی —— پاسخ : مال
دانه پف کرده ذرت —— پاسخ : پاپ کورن
رقاص —— پاسخ : پایکوب
رمق —— پاسخ : نا
رنگ —— پاسخ : لون
روشن و درخشان —— پاسخ : تابان
رونده با ناز —— پاسخ : خرامان
زشت و ناپسند —— پاسخ : مکروه
زنده و رونده —— پاسخ : پویا
زیرا —— پاسخ : چون
سال ترکی —— پاسخ : ییل
سالم تر —— پاسخ : اسلم
سرسرا —— پاسخ : هال
سست و تنبل —— پاسخ : لس
صوت شناسی —— پاسخ : اکوستیک
صید —— پاسخ : شکار
ضمیر عربی —— پاسخ : هو
ظرف نمک —— پاسخ : نمکدان
فرد،لنگه —— پاسخ : تاق
فوتبال سالنی —— پاسخ : فوتسال
قنات —— پاسخ : کاریز
گروه و دسته —— پاسخ : اکیپ
گونه —— پاسخ : لپ
گیاه پر شاخ و برگ کوتاه —— پاسخ : بوته
گیاهی با برگ های درشت و بدبو —— پاسخ : تاتوره
مدعی شدن —— پاسخ : ادعا
مسابقات جهانی علوم —— پاسخ : المپیاد
مطرب —— پاسخ : غزل سرا
منتهی درجه —— پاسخ : ناق
مکیدن چیزی را —— پاسخ : مز
میراث —— پاسخ : ماترک
میوه روغنی —— پاسخ : زیتون
نقش هنرپیشه —— پاسخ : رل
نوعی بیماری روحی —— پاسخ : هیستری
نومیدی —— پاسخ : یاس
واژگون —— پاسخ : چپ
وجود —— پاسخ : هستی
وسیله خمیده سر کج برای گرفتن یا آویختن —— پاسخ : قلاب
وظیفه —— پاسخ : تکلیف
کادو —— پاسخ : هدیه
کار بزرگ و نمایان —— پاسخ : شاهکار
کال —— پاسخ : نارس
کامپیوتر کیفی —— پاسخ : لپ تاپ
کلاه فرنگی —— پاسخ : هت
کمیاب —— پاسخ : نادر
یل دروغین —— پاسخ : پهلوان پنبه
یونجه —— پاسخ : قت
یکسان شدن —— پاسخ : انطباق

جواب مرحله 280 بازی جدولانه یک

آزردگی خاطر —— پاسخ : تکدر
آش زیره —— پاسخ : زیربا
آنکه مالش را از دست داده —— پاسخ : مالباخته
از گازها —— پاسخ : کلر
از مردم اسپانیا —— پاسخ : اسپانیول
استان ادب پرور —— پاسخ : فارس
استان شمالی عراق —— پاسخ : دهوک
الفبای موسیقی —— پاسخ : نت
انبار کشتی —— پاسخ : خن
باج گیری —— پاسخ : اخاذی
باطل کننده —— پاسخ : ناسخ
بانوی شاعر آمریکایی —— پاسخ : امیلی دیکنسون
بوی رطوبت —— پاسخ : نا
پارچه لطیف —— پاسخ : کرپ
پایتخت اکوادور —— پاسخ : کیتو
پایتخت کشور تایلند —— پاسخ : بانکوک
پایداری و ثبات —— پاسخ : دوام
پرمنفعت —— پاسخ : نان و آبدار
پرنده درودگر —— پاسخ : دارکوب
پرنده مهاجر —— پاسخ : پرستو
پسوند مصدرساز —— پاسخ : یت
پوست گندم —— پاسخ : سبوس
ثمر درخت —— پاسخ : میوه
چهره شطرنجی —— پاسخ : رخ
حرارت آتش —— پاسخ : تف
حرف افسوس —— پاسخ : وای
خبر رسواگر —— پاسخ : لو
خزانه —— پاسخ : گنجینه
خم کاغذ —— پاسخ : تا
خواهر عرب —— پاسخ : اخت
خوش باور —— پاسخ : هالو
داخلی —— پاسخ : درونی
دارایی —— پاسخ : مال
دریا —— پاسخ : بحر
دریایی در شمال اقیانوس آرام —— پاسخ : برینگ
دستیار —— پاسخ : وردست
راننده درشکه —— پاسخ : سورچی
رشته کوه اوپا —— پاسخ : آلپ
رطوبت کم —— پاسخ : نم
رونوشت —— پاسخ : کپی
زندانی کردن —— پاسخ : حبس
زه کمان —— پاسخ : چله
زیاد —— پاسخ : بیش
زینت داده شده —— پاسخ : آراسته
ساده —— پاسخ : سهل
شهر پاکستان —— پاسخ : پیشاور
صدمه —— پاسخ : اک
صید —— پاسخ : شکار
غذای شبانه —— پاسخ : شام
فرستاده خدا —— پاسخ : پیامبر
فیلمی از بهرامیان —— پاسخ : آل
قسمتی از پا —— پاسخ : پاشنه
قهرمان داستان جنایت و مکافات —— پاسخ : راسکول نیکف
گداخته شده —— پاسخ : ذوب
لبخند —— پاسخ : تبسم
لوله —— پاسخ : لف
مالدار و دارا —— پاسخ : ثروتمند
مدیحه سرایی —— پاسخ : مداحی
مدینه —— پاسخ : شهر
مرکز چین —— پاسخ : پکن
مقابل کهنه —— پاسخ : نو
موزه پاریس —— پاسخ : لوور
مکار و فریبنده —— پاسخ : حیله گر
میوه و محصول —— پاسخ : بر
نام قدیم اتیوپی —— پاسخ : حبشه
نت میانی —— پاسخ : لا
نوعی کشتی —— پاسخ : بادبانی
هزار کیلو —— پاسخ : تن
واحد اختلاف سطح الکتریکی —— پاسخ : ولت
کشور سیاهان —— پاسخ : لیبریا

جواب مرحله 281 بازی جدولانه یک

آرایشگر —— پاسخ : سلمانی
آزادیخواه —— پاسخ : لیبرال
از پرتوهای اتمی —— پاسخ : گاما
از رشته های دانشگاهی —— پاسخ : هنر
اساس —— پاسخ : رکن
باز نشده —— پاسخ : ناشکفته
بازیگر مرد فیلم جاذبه —— پاسخ : جورج کلونی
بالا رفتن —— پاسخ : عروج
بخش متحرک میز —— پاسخ : کشو
برگشتن —— پاسخ : ایاب
بسیار —— پاسخ : فت
بنده خانه زاد —— پاسخ : قن
پاره و قطعه —— پاسخ : تکه
پدر مرده —— پاسخ : یتیم
پشیمانی —— پاسخ : ندم
پوشش ستور —— پاسخ : جل
ترسو و بزدل —— پاسخ : جبون
تشت —— پاسخ : لگن
تفاله —— پاسخ : تخ
ثروتمند —— پاسخ : توانگر
جانور غیر طبیعی —— پاسخ : هیولا
چلچراغ —— پاسخ : جار
حبل الورید —— پاسخ : شاهرگ
حرف ندا —— پاسخ : آی
خوب و خوش —— پاسخ : نلم
داستان به زبان شعر —— پاسخ : منظومه
دور کردن —— پاسخ : نفی
دوستی —— پاسخ : بلا
ذاتی و فطری —— پاسخ : جبلی
رقیب زن —— پاسخ : هوو
رمان نویس قرن بیستم فرانسوی —— پاسخ : سیمونه
زه کمان —— پاسخ : چله
سایه —— پاسخ : ظل
سرخ کمرنگ —— پاسخ : ال
سرد مطبوع —— پاسخ : خنک
سستی در امور —— پاسخ : اهمال
شادروان —— پاسخ : مرحوم
شخص و فرد —— پاسخ : کس
شهر جشنواره —— پاسخ : کن
علامت جمع —— پاسخ : ها
عیب و عار —— پاسخ : اک
فلز پر مصرف —— پاسخ : آهن
فیلمی از تارکوفسکی —— پاسخ : سولاریس
فیلمی با بازی جان تراولتا —— پاسخ : قلب های تنها
فیلمی با بازی جانی دپ —— پاسخ : از جهنم
فیلمی با بازی رایان گاسلینگ —— پاسخ : نیمه ماه مارس
فیلمی ساخته استیون سودبرگ —— پاسخ : آلمانی خوب
گرداگرد دهان —— پاسخ : نس
گرو —— پاسخ : رهن
گریبان —— پاسخ : جیب
لب کلفت —— پاسخ : لفج
مایه آبادانی —— پاسخ : آب
مبارزه —— پاسخ : رزم
مخزن مایعات —— پاسخ : بشکه
مژده دهنده —— پاسخ : بشیر
مقابل تنگنا —— پاسخ : فراخ نا
مقبره —— پاسخ : مزار
منزلت —— پاسخ : جاه
منطقه گرم —— پاسخ : حاره
موجود نامرئی —— پاسخ : جن
ناپخته —— پاسخ : خام
نشانه پیامبری —— پاسخ : معجزه
نقاشی روی سطوح گچی مرطوب —— پاسخ : فرسک
نوعی پخت برنج —— پاسخ : کته
نوعی جین —— پاسخ : لی
نوعی ماهی کنسروی —— پاسخ : کیلکا
هزینه زندگی —— پاسخ : خرجی
همراه یال —— پاسخ : کوپال
واحد پول انگلستان —— پاسخ : پوند
واحد نظامی —— پاسخ : تیپ
کاوش —— پاسخ : جستجو
کشوری در آمریکای شمالی —— پاسخ : باربادوس
یاخته —— پاسخ : سلول
یک ششم چیزی —— پاسخ : دانگ

جواب مرحله 282 بازی جدولانه یک

آب حیات —— پاسخ : آب سکندر
اثر روسو —— پاسخ : نامه هایی از کوهستان
اثر علی شریعتی —— پاسخ : بامخاطبه ای آشنا
از سازهای زهی —— پاسخ : سه تار
از مرکبات —— پاسخ : بالنگ
استوار —— پاسخ : راسخ
اگر چه —— پاسخ : هر چند
انداخته شده —— پاسخ : ملقی
اندک و بسیاری —— پاسخ : کمابیش
انسان —— پاسخ : بشر
بادمجانش آفت ندارد —— پاسخ : بم
بازرس —— پاسخ : مفتش
بازیگر فیلم آب و آتش —— پاسخ : رزیتا غفاری
بالندگی —— پاسخ : نمو
بچه آدم —— پاسخ : فرزند
بدون رنج بدست آمده —— پاسخ : باد آورده
برجستگی سوهان —— پاسخ : آج
بزرگی و سروری —— پاسخ : کیایی
به عقب برگشتن —— پاسخ : قهقرا
بی تعارف و تکلف —— پاسخ : خودمانی
بیم —— پاسخ : هراس
پاره ای زمین —— پاسخ : خطه
پاک از گناه —— پاسخ : بری
پاکتر —— پاسخ : ازکی
پاکدامن —— پاسخ : عفیف
پایان نامه —— پاسخ : تز
پایین —— پاسخ : زیر
پرنده افسانه ای خوش آواز —— پاسخ : ققنوس
پوشش —— پاسخ : لفافه
پیام کوتاه —— پاسخ : اس
پیشین —— پاسخ : اخیر
تار عنکبوت —— پاسخ : انفست
تجربه ها —— پاسخ : تجارب
جاوید —— پاسخ : ابد
جدا کننده حق از باطل —— پاسخ : فاروق
چیز تازه ای آوردن —— پاسخ : ابتداع
حرف تعجب —— پاسخ : وا
حرف همراهی عرب —— پاسخ : مع
حیرت —— پاسخ : بهت
حیوان باوفا —— پاسخ : سگ
خطاب بی ادبانه —— پاسخ : هی
درک —— پاسخ : فهم
دومین دو رقمی —— پاسخ : یازده
راندن مزاحم —— پاسخ : دک
رنگ خزان —— پاسخ : زرد
ساقه زیرزمینی بعضی از گیاهان —— پاسخ : ریزوم
سنگ معدنی گرانبها —— پاسخ : یاقوت
شغل راننده —— پاسخ : رانندگی
شهر بی قانون —— پاسخ : هرت
شهر رازی —— پاسخ : ری
شهر سینمایی فرانسه —— پاسخ : کن
شیوه و روش —— پاسخ : راه و رسم
طعم —— پاسخ : مزه
عدد —— پاسخ : رقم
فرومایگی —— پاسخ : لوم
فیلمی از وودی آلن —— پاسخ : نفرین عقرب یشیمی
فیلمی با بازی باران کوثری —— پاسخ : خانه دختر
قسمت اصلی خودرو —— پاسخ : موتور
قمر —— پاسخ : ماه
گاز مرداب —— پاسخ : متان
گیسو —— پاسخ : زلف
لباس —— پاسخ : رخت
مجرای باد در دیوار یا سقف خانه —— پاسخ : بادکش
مذکر —— پاسخ : نر
مقاومت —— پاسخ : ایستادگی
من و تو —— پاسخ : ما
مورد تمسخر —— پاسخ : مچل
ناسیونال —— پاسخ : ملی
نتوان بر آن قیمت گذاشت —— پاسخ : بی بها
نخست —— پاسخ : اول
نزدیکی —— پاسخ : جوار
نشانه —— پاسخ : آیت
نغمه و سرود —— پاسخ : نوا
نماینده سیاسی دولت —— پاسخ : کنسول
نوشته شده —— پاسخ : مکتوب
هرگز نه عرب —— پاسخ : لن
ویتامین جدولی —— پاسخ : کا
کافی —— پاسخ : بس
یک خودمانی —— پاسخ : یه

جواب مرحله 283 بازی جدولانه یک

آرزوهای نفسانی —— پاسخ : هواجس
آلبومی از کوروش یغمایی —— پاسخ : ماه و پلنگ
اثری از سید مهدی شجایی —— پاسخ : خانه خودمان
اثری از موسوی گرمارودی —— پاسخ : تا ناکجا
از استخوان های جمجمه —— پاسخ : وتدی
از القاب بزرگان ترک —— پاسخ : بگ
از پسوندها —— پاسخ : گی
از حروف الفبا —— پاسخ : لام
از گروه های موسیقی سنتی ایرانی —— پاسخ : کامکارها
امر به زیستن —— پاسخ : زی
باقی جان —— پاسخ : نا
بانک کودکان —— پاسخ : قلک
بخشنده —— پاسخ : راهب
برای اینکه —— پاسخ : زیرا
به رو خوابیده —— پاسخ : دمر
بی سواد —— پاسخ : امی
بیماری سگی —— پاسخ : هاری
پاره و قطعه —— پاسخ : تکه
پایتخت بنگلادش —— پاسخ : داکا
پوست دباغی شده —— پاسخ : چرم
پیشکش نمودن —— پاسخ : اهدا
تجزیه در ریاضیات —— پاسخ : آنالیز
تصدیق روسی —— پاسخ : دا
تنگدستان —— پاسخ : فقرا
ثابت —— پاسخ : فیکس
جرقه آتش —— پاسخ : شرر
چای فرنگی —— پاسخ : تی
حدید —— پاسخ : آهن
حیوان دریایی —— پاسخ : فک
خالی —— پاسخ : تهی
خلوص و صمیمیت —— پاسخ : صفا
خم کاغذ —— پاسخ : تا
داستان بلند —— پاسخ : رمان
درمان —— پاسخ : علاج
دریغ و افسوس —— پاسخ : حیف
دود —— پاسخ : دخ
راه فرار —— پاسخ : مفر
رشته کوهی در ترکیه —— پاسخ : تاروس
زائو ترسان —— پاسخ : آل
زنجیرها —— پاسخ : سلاسل
سیلی —— پاسخ : تس
شاه بزرگ هند —— پاسخ : مهاراجه
شخص بزرگ —— پاسخ : متشخص
شیر خوردنی —— پاسخ : لبن
صندلی دوچرخه —— پاسخ : زین
ضمیر بگانه —— پاسخ : یو
عداوت —— پاسخ : دشمنی
عریض —— پاسخ : پهن
علف و نبات —— پاسخ : گیاه
غربال —— پاسخ : الک
غزال —— پاسخ : آهو
فندق هندی —— پاسخ : رته
فیلمی از رابرت دنیرو —— پاسخ : قصه برانکسی
قدم یکپا —— پاسخ : لی
قورباغه درختی —— پاسخ : داروک
قیماق —— پاسخ : سرشیر
گورستان معروف پاریس —— پاسخ : پرلاشز
لبه پایین قبا —— پاسخ : تریج
ماهر و کارکرده —— پاسخ : ورزیده
محصول گریه —— پاسخ : اشک
مخترع تلگراف —— پاسخ : مرس
مرسوم —— پاسخ : رایج
مقام —— پاسخ : منصب
مقیاس قدیمی طول —— پاسخ : پا
مهره شطرنج —— پاسخ : پیاده
نام تولستوی —— پاسخ : لیو
نام قسمی هواپیما —— پاسخ : جت
نگاه —— پاسخ : دید
نوعی آش رقیق —— پاسخ : سوپ
نوعی شیرینی —— پاسخ : تر
هجی کردن حروف —— پاسخ : هجا
وسط و میان —— پاسخ : لا
ویژه —— پاسخ : خاص
کارآزموده —— پاسخ : مجرب
کارگردان فیلم سلام بر عشق —— پاسخ : اصغر نعیمی
کشتی جنگی —— پاسخ : ناو
کشوری در قاره اقیانوسیه —— پاسخ : فیجی
کفش —— پاسخ : لکا
کودکی و خردی —— پاسخ : صغر

جواب مرحله 284 بازی جدولانه یک

آب منجمد —— پاسخ : یخ
آش فرنگی —— پاسخ : سوپ
از پسران فریدون —— پاسخ : سلم
از غلات —— پاسخ : جو
از هم پاشیده —— پاسخ : متلاشی
بازی قهوه خانه ای —— پاسخ : ترنا
باغ تاریخی بیرجند —— پاسخ : شوکت آباد
بالاترین مقام نظامی اروپایی —— پاسخ : مارشال
برادر شیرازی —— پاسخ : کاکا
برگ نمرات دانش آموز —— پاسخ : کارنامه
به جا آوردن —— پاسخ : ادا
پایان و انتها —— پاسخ : آخر
پایتخت کشور مالی —— پاسخ : باماکو
پرگویی —— پاسخ : ور
پسوند شباهت —— پاسخ : وار
پیچ و تاب —— پاسخ : خم
تخته شروع فیلم برداری —— پاسخ : کلاکت
تصدیق بیگانه —— پاسخ : یس
تنبل —— پاسخ : کاهل
تهی —— پاسخ : خالی
تک خال —— پاسخ : آس
تیرانداز —— پاسخ : رامی
حرف همراهی —— پاسخ : با
خال —— پاسخ : تیل
خانه زنبور عسل —— پاسخ : کندو
خبرگذاری کار ایران —— پاسخ : ایلنا
خواب کودکانه —— پاسخ : لالا
در آستانه مرگ —— پاسخ : مردنی
راست ایستاده —— پاسخ : هج
رهایی از خطر —— پاسخ : رستگاری
زائو ترسان —— پاسخ : آل
زرشک —— پاسخ : اترار
زمین آماده کشاورزی —— پاسخ : آیش
ستون بدن —— پاسخ : پا
سمبلیک —— پاسخ : نمادین
شب نزول قران —— پاسخ : قدر
شهری در کرمان —— پاسخ : راور
صفتی برای شیطان —— پاسخ : خناس
غار نبوت —— پاسخ : حرا
گریه با سوز و گداز —— پاسخ : زاری
گفتگوی اینترنتی —— پاسخ : چت
گلابی —— پاسخ : مل
مادر خودمانی —— پاسخ : مامان
مجرای خون —— پاسخ : رگ
مخفی —— پاسخ : نهان
مدرک —— پاسخ : سند
موی گردن شیر —— پاسخ : یال
میزبان المپیک هشتاد و چهار —— پاسخ : لوسانجلس
نام قدیمی کربلا —— پاسخ : نینوا
نت چهارم —— پاسخ : فا
نفس —— پاسخ : دم
نگهبان چماق نقره ای —— پاسخ : یساول
نوعی نقاشی —— پاسخ : سیاه قلم
هدایت کننده —— پاسخ : راهنما
هلال —— پاسخ : ماه نو
همسر مرغ —— پاسخ : خروس
واحد سنجش طول —— پاسخ : متر
ودیعه —— پاسخ : امانت
ورزش آب و خاک —— پاسخ : شنا
کامل نشده —— پاسخ : ناتمام
کش لقمه —— پاسخ : پیتزا
کفش چرمی قدیمی —— پاسخ : ارسی
کوبنده مطبخ —— پاسخ : هاون

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 701 تا 750 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 285 بازی جدولانه یک

آخر —— پاسخ : پایان
آراسته و نیکو —— پاسخ : پدرام
آشفتگی —— پاسخ : بلبشو
آموزش کارهای غیر اخلاقی —— پاسخ : بد آموزی
آن که ساز می زند —— پاسخ : نوازنده
اثر آندره ژید —— پاسخ : ایزابل
اثر ژان پل سارتر —— پاسخ : مگس ها
اثر م.مؤدب پور —— پاسخ : رکسانا
اثر مرتضی مشفق کاظمی —— پاسخ : یادگاری کشب
ارمغان زمستان —— پاسخ : برف
الهه عشق یونان باستان —— پاسخ : ونوس
اهل یک محل —— پاسخ : بومی
بابا —— پاسخ : پدر
بخیل —— پاسخ : خسیس
بدگمان —— پاسخ : سیاه دل
برش سینمایی —— پاسخ : کات
برهنه —— پاسخ : رت
به رخ کشیدن خوبی —— پاسخ : منت
بی مانند —— پاسخ : نادره
بیهوده —— پاسخ : نافرجام
پارچه که روی لحاف کشند —— پاسخ : ملافه
پایتخت کامرون —— پاسخ : یایونده
پراکندگی —— پاسخ : شت
پینه دوز —— پاسخ : پاره دوز
ترسناک —— پاسخ : هایب
ترکیب —— پاسخ : کمپوزیسیون
تسمه —— پاسخ : سیرم
توافق سیاسی —— پاسخ : اگرمان
جستن —— پاسخ : جهیدن
جنبش —— پاسخ : نوسان
حرارت و گرمی —— پاسخ : تف
حرف ندا —— پاسخ : یا
حصه پایین دیوار —— پاسخ : هزاره
خانه —— پاسخ : سرا
خشکی —— پاسخ : یبس
خطی که زاویه را نصف می کند —— پاسخ : نیمساز
خفتن —— پاسخ : آرامیدن
خودستایی —— پاسخ : لاف
دارای دقت زیاد —— پاسخ : ریزبین
درک —— پاسخ : فهم
دریاچه —— پاسخ : بحیره
دسته و گروه —— پاسخ : اکیپ
دیه —— پاسخ : خون بها
ذکر شده —— پاسخ : نام برده
راه و روش —— پاسخ : سنت
رفیق مشهدی —— پاسخ : یره
روزگار —— پاسخ : زمانه
روشنایی —— پاسخ : نور
سالک —— پاسخ : رهرو
سخن —— پاسخ : لحن
سلوک —— پاسخ : رفتار
سواره —— پاسخ : راکب
شادی و مسرت —— پاسخ : کیف
صفت روباه —— پاسخ : مکار
صمیمی —— پاسخ : یکدل
ضمیر غایب —— پاسخ : او
عابد —— پاسخ : ربانی
عدد اول —— پاسخ : یک
غله کم حرف —— پاسخ : جو
فوتبالیست آلمانی —— پاسخ : هوملس
فیلمی از برادران کوئن —— پاسخ : پاریس دوستت دارم
فیلمی از کارول رید —— پاسخ : مرد ناجور
فیلمی با بازی بهروز وثوقی —— پاسخ : دالاهو
قدیمی —— پاسخ : کهن
قورباغه —— پاسخ : وک
قوم آتیلا —— پاسخ : هون
مادر —— پاسخ : والده
مادر خودمانی —— پاسخ : ننه
مانع —— پاسخ : سد
مردی که ریش دارد —— پاسخ : ریشو
معالجه —— پاسخ : طب
منصوب به روزگار —— پاسخ : دهری
میان —— پاسخ : لا
میدهند تا رسوا کنند —— پاسخ : لو
میل شدید —— پاسخ : هوس
نادان —— پاسخ : کانا
ناهماهنگ —— پاسخ : ناجوار
نژاد مردم تایلند —— پاسخ : تای
نوعی گیاه باتلاقی —— پاسخ : جگن
نوعی ورزش —— پاسخ : رزمی
نیم صدای زنبور —— پاسخ : وز
واحد سطح —— پاسخ : ار
کبوتر دشتی —— پاسخ : یمام

جواب مرحله 286 بازی جدولانه یک

آغوش —— پاسخ : بر
از انجیل ها —— پاسخ : متی
از خواهران برونته —— پاسخ : آن
از نام های بلبل —— پاسخ : هزار آوا
اسلحه کمری —— پاسخ : کلت
اسکلت —— پاسخ : استخوان بندی
الهه مصری —— پاسخ : آمون
بازیگر فیلم زندگی جای دیگر جاریست —— پاسخ : حامد بهداد
بازیگر فیلم متروپل —— پاسخ : پولاد کیمیایی
بدی —— پاسخ : شر
برادر کمبوجیه —— پاسخ : بردیا
بز کوهی —— پاسخ : کل
بزرگ ایل و طایفه —— پاسخ : بکتاش
بزه —— پاسخ : جرم
بهار زندگی —— پاسخ : جوانی
پایداری —— پاسخ : ایستادگی
پزشک اتاق عمل —— پاسخ : جراح
پهلوان —— پاسخ : گو
پول غنا —— پاسخ : سدی
تثبیت شده —— پاسخ : نهادینه
توانایی —— پاسخ : یرا
تکرار حرف آخر —— پاسخ : یی
جایز شرعی —— پاسخ : حلال
چسبناک —— پاسخ : دج
حرف فاصله —— پاسخ : تا
حق الزحمه —— پاسخ : اجرت
حلق —— پاسخ : گلو
حکم ابلاغی —— پاسخ : بخشنامه
حیوان علفخوار —— پاسخ : گاو
خطاب محترمانه آقایان —— پاسخ : جناب
خوناشام سینما —— پاسخ : دراکولا
درستگاه چاپگر —— پاسخ : پرینتر
دوربین نجومی —— پاسخ : تلسکوپ
رتبه کارمندی —— پاسخ : اشل
رمق آخر —— پاسخ : نا
رنگ مخالف —— پاسخ : وارنگ
ریسمان شکار —— پاسخ : کمند
زهر —— پاسخ : سم
زیاد کردن —— پاسخ : افزایش
ساز شاکی —— پاسخ : نی
ستمکار —— پاسخ : جابر
سرشت —— پاسخ : جوهره
سرقت کردن —— پاسخ : دزدیدن
سگ بیمار —— پاسخ : هار
سیلی —— پاسخ : لت
شعله آتش —— پاسخ : لهب
شهر جشنواره سینمایی —— پاسخ : کن
صلح —— پاسخ : آشتی
صندلی دندانپزشکی —— پاسخ : یونیت
ضربه سر —— پاسخ : هد
طوفان برف و باران —— پاسخ : بوران
طی کردن راه —— پاسخ : سلوک
عدد خیطی —— پاسخ : سه
عدل —— پاسخ : داد
عمامه —— پاسخ : دستار
غربال —— پاسخ : الک
غله کوبیده نشده —— پاسخ : کفه
فنی در کشتی —— پاسخ : کندهافلاک
فیلمی با بازی بهروز وثوقی —— پاسخ : گرداب گناه
قوم مغول —— پاسخ : تاتار
گاز سمی —— پاسخ : کلر
لشکریان —— پاسخ : خیل
مرتجع لاستیکی —— پاسخ : کش
مزه دهان جمع کن —— پاسخ : گس
مصیبت —— پاسخ : بلا
ملعون کربلا —— پاسخ : یزید
مملو —— پاسخ : آکنده
مناطق گرم —— پاسخ : حاره
میوه صد دانه —— پاسخ : انار
میوه نرسیده —— پاسخ : کال
نت آخر —— پاسخ : سی
نت اول —— پاسخ : دو
نشانه حاصل مصدر —— پاسخ : گی
نشانه های نوشتاری —— پاسخ : حروف
نفس بلند —— پاسخ : آه
نوعی شامی —— پاسخ : کتلت
نوعی کبک —— پاسخ : دری
نوعی یقه —— پاسخ : ارو
ولخرجی کردن —— پاسخ : اسراف
کامپیوتر —— پاسخ : رایانه
کمی و نقصان —— پاسخ : افت
یازده —— پاسخ : اا
یگانه —— پاسخ : احد

جواب مرحله 287 بازی جدولانه یک

آذوقه سفر —— پاسخ : راه توشه
آرزوها —— پاسخ : آمال
ادامه مطلب —— پاسخ : ذیل
ارجمندی —— پاسخ : عز
از پوشاک زمستانی —— پاسخ : شال
از مقامات ارتشی —— پاسخ : سرتیپ
افسوس —— پاسخ : دریغ
اندازه گرفتن پارچه —— پاسخ : ذرع
اندوه —— پاسخ : هم
اوراق درسی —— پاسخ : جزوه
اولتیماتوم —— پاسخ : اخطار
اکنون —— پاسخ : همیدون
بازگشت —— پاسخ : رجوع
بازیگر سریال دارا و ندار —— پاسخ : رضا توسلی
بالغ نشده —— پاسخ : نابالغ
بدون سقف —— پاسخ : روباز
بلندی —— پاسخ : اوج
بلیغ —— پاسخ : رسا
بیهوده و بی معنی —— پاسخ : یاوه
پاداش خوبی —— پاسخ : اجر
پررونق —— پاسخ : آباد
تابلویی از میکلانژ —— پاسخ : روز رستاخیز
ترمینال —— پاسخ : پایانه
جغرافی دان قرن هفتم —— پاسخ : یاقوت حموی
چاره جویی —— پاسخ : تدبیر
حرارت —— پاسخ : دما
حرف آخر انگلیسی —— پاسخ : زد
خالص —— پاسخ : قح
خشمگین —— پاسخ : غضبان
خطی در دایره —— پاسخ : قطر
خواب آلود —— پاسخ : خمار
خواهر —— پاسخ : آبجی
خیزابه —— پاسخ : موج
دانه خوشبو —— پاسخ : هل
دانه سیاه —— پاسخ : سویدا
دوستی —— پاسخ : مودت
دیار —— پاسخ : موطن
رادار زیردریایی —— پاسخ : سونار
رغبت —— پاسخ : تمایل
روشنایی —— پاسخ : ضو
زائو ترسان —— پاسخ : آل
زشت و پلید —— پاسخ : قبیح
سالن —— پاسخ : تالار
سر و سامان —— پاسخ : نوا
سفید رنگ —— پاسخ : آبیض
شوکت —— پاسخ : جلال
صندلی اسب —— پاسخ : زین
ضمیر غایب —— پاسخ : او
فیلمی از تیم برتون —— پاسخ : ادوود
قاعده و دستور —— پاسخ : ضابطه
قرارداد مقدماتی —— پاسخ : قولنامه
گمراه —— پاسخ : ضال
گواهان —— پاسخ : شواهد
مات و مبهوت —— پاسخ : حیران
ماه —— پاسخ : قمر
ماهی فلکی —— پاسخ : هوت
مایع لعابدار —— پاسخ : آهار
مترجم معاصر ایرانی —— پاسخ : محمد آرام
مرغ می رود —— پاسخ : جا
مشتری —— پاسخ : خریدار
معجزه اللهی —— پاسخ : آیت
مقابل کهنه —— پاسخ : نو
نحس و نامبارک —— پاسخ : شوم
نصف —— پاسخ : نیم
نغمه —— پاسخ : آواز
نیروی حیات —— پاسخ : جان
هادی برق —— پاسخ : رسانا
همسر خروس —— پاسخ : مرغ
واحد پول ژاپن —— پاسخ : ین
کارگردان هالیوودی فیلم جنجال —— پاسخ : جو بی هارولد
کاکل مرغ —— پاسخ : پوپ
کوچک —— پاسخ : که
کوشش —— پاسخ : جهد
یقین —— پاسخ : حتم

جواب مرحله 288 بازی جدولانه یک

آرشیو —— پاسخ : بایگانی
آسودگی —— پاسخ : استراحت
اثر آلبر کامو —— پاسخ : طاعون
از ابزار آهنگران —— پاسخ : سندان
از حروف الفبا —— پاسخ : شین
از شهرهای مهم مصر —— پاسخ : اسکندریه
از مواد مخدر —— پاسخ : کوکایین
اللهی —— پاسخ : ربوبی
اندیشه بد در دل —— پاسخ : وسوسه
باران اندک —— پاسخ : رش
بازیگر فیلم سگ کشی —— پاسخ : حسن پور شیرازی
باطن —— پاسخ : جنان
بخشودن و مهربانی کردن —— پاسخ : حن
بدون قصد و عمد —— پاسخ : ناخودآگاه
بسیار روان —— پاسخ : سیال
به وجود آوردن —— پاسخ : دایر کردن
پایتخت ایرلند —— پاسخ : دوبلین
پایتخت بحرین —— پاسخ : منامه
پایتخت دانمارک —— پاسخ : کپنهاگ
پایتخت کانادا —— پاسخ : اتاوا
پرنده قطبی —— پاسخ : پنگوین
پسون شباهت —— پاسخ : سا
پول فلزی —— پاسخ : سکه
تو —— پاسخ : درون
تواضع —— پاسخ : قنوت
تکیه بر پشتی —— پاسخ : لم
تیم فوتبال لیگ برتری —— پاسخ : سپاهان
جانشین او —— پاسخ : وی
جزا —— پاسخ : پاداش
چای فرنگی —— پاسخ : تی
حرف نفرت —— پاسخ : اف
خانه پشت به آفتاب —— پاسخ : نسر
خفاش —— پاسخ : شب پره
خواب —— پاسخ : نوم
دارای عاقبت بد —— پاسخ : بدانجام
درخت عرب —— پاسخ : شجر
دست بر سر کسی کشیدن —— پاسخ : نوازش
دلپذیر —— پاسخ : خوشایند
دوربین فیلم برداری قابل حمل —— پاسخ : هندیکم
دوست و همدم —— پاسخ : یار
رفع دلخوری و کدورت —— پاسخ : آشتی
رویت نشده —— پاسخ : نادیده
سر —— پاسخ : راز
سرزنش کردن —— پاسخ : طعن
شاهدخت —— پاسخ : پرنسس
شرمگین —— پاسخ : خجلان
شهر ایران و آمریکا —— پاسخ : بلد
شهر ایران و آمریکا —— پاسخ : میامی
ضمیر غایب —— پاسخ : او
ظروف شکسته تعمیر می کند —— پاسخ : بند زن
عالی و برتر —— پاسخ : تاپ
عدد خیطی —— پاسخ : سه
عدد روستا —— پاسخ : ده
فرماندهی —— پاسخ : ریاست
فصل —— پاسخ : موسم
فضایل —— پاسخ : کمالات
فنا —— پاسخ : هلاک
گرچه —— پاسخ : خواه
گرم مطبوع —— پاسخ : ولرم
گله های گاو،گوسفند و شتر —— پاسخ : سوایم
گوشه ای در دستگاه ماهور —— پاسخ : دلکش
لایه ای در زیر پوست —— پاسخ : هیپودرم
مالکیت و صاحب بودن —— پاسخ : خداوندی
متافیزیک —— پاسخ : ماورا الطبیعه
مجرای خون —— پاسخ : رگ
مجموعه —— پاسخ : ست
محل عبور —— پاسخ : معبر
مرکب سر به راه —— پاسخ : رهوار
مسیحی —— پاسخ : ترسا
مشک —— پاسخ : خیک
مطرب —— پاسخ : نواگر
مکتب ادبی معتقد به تخیل و احساسات —— پاسخ : رمانتیسم
میوه تلفنی —— پاسخ : الو
نت میانی —— پاسخ : لا
نوعی حلوا —— پاسخ : لو
نیروی شهوت —— پاسخ : باه
هجوم —— پاسخ : سورن
همیشه —— پاسخ : مدام
وفور —— پاسخ : فراوانی
یاری دهنده —— پاسخ : مددکار
یقین —— پاسخ : باور

جواب مرحله 289 بازی جدولانه یک

آسان —— پاسخ : سهل
اثر سید مهدی شجایی —— پاسخ : اندوه برادر
از خود راضی —— پاسخ : لوس
از شهرهای استان یزد —— پاسخ : طبس
از وسایل تحریر —— پاسخ : مداد
استخر —— پاسخ : آبگیر
افراد زندانی در یک سلول —— پاسخ : هم بند
اقامه دعوی —— پاسخ : ادعا
ایالت قطبی آمریکا —— پاسخ : آلاسکا
بازگشایی —— پاسخ : افتتاح
بالاپوش قدیمی —— پاسخ : عبا
بخش متحرک میز —— پاسخ : کشو
بدبویی —— پاسخ : تعفن
بیماری تنفسی —— پاسخ : آسم
بیماری درد مفاصل —— پاسخ : رماتیسم
تخم مرغ فرنگی —— پاسخ : اگ
تیزهوشی —— پاسخ : دها
جمله قرآنی —— پاسخ : آیت
جنازه —— پاسخ : نعش
جیران —— پاسخ : آهو
چرخ چاه —— پاسخ : دولاب
چیرگی و غلبه —— پاسخ : تسلط
حلال مشکلات —— پاسخ : راهگشا
حیرت —— پاسخ : دهشت
خاک کوزه گری —— پاسخ : رس
خدای زرتشت —— پاسخ : اهورامزدا
خوب و خوش —— پاسخ : نلم
خودبینی —— پاسخ : کبر
خوی و طبیعت —— پاسخ : منش
دختر ترکی —— پاسخ : قز
درآمدها —— پاسخ : عواید
درد چشم —— پاسخ : رمد
دورویی —— پاسخ : نفاق
رتبه کارمندی —— پاسخ : آشل
رعد و برق —— پاسخ : تندر
رودی در اتریش —— پاسخ : دانوب
زن زیباروی —— پاسخ : جمیله
زیان —— پاسخ : ضرر
سرخ کمرنگ —— پاسخ : ال
سرما —— پاسخ : زم
سوگند —— پاسخ : قسم
سکوت کردن —— پاسخ : زبان بستن
سیلاب —— پاسخ : هین
شترمرغ آمریکایی —— پاسخ : ناندو
شلغم —— پاسخ : لفت
صد ترکی —— پاسخ : یوز
طریق کوتاه —— پاسخ : ره
غیر آن —— پاسخ : ماسوا
فرزند نتیجه —— پاسخ : نبیره
فیلمی با بازی آنتونیو باندراس —— پاسخ : نقاب زورو
فیلمی با بازی جعفر دهقان —— پاسخ : سیب و سلما
لایه میانی زمین —— پاسخ : جبه
لخته شدن خون —— پاسخ : انعقاد
مادربزرگ —— پاسخ : جده
مجموع آثار جوی —— پاسخ : آب و هوا
معادل فارسی آباژور —— پاسخ : نورتاب
مقابل نزدیک —— پاسخ : دور
منقار کوتاه —— پاسخ : نک
میانه روی —— پاسخ : اعتدال
میوه خشکبار —— پاسخ : توت
نژاد و گونه —— پاسخ : رگه
نوازنده دف —— پاسخ : دف زن
نوبت بازی —— پاسخ : داو
نیشتر رگزن —— پاسخ : ادر
هجی کردن حروف —— پاسخ : هجا
هدیه —— پاسخ : تحفه
واحد پول ترکیه —— پاسخ : لیر
کاخ زمستانی —— پاسخ : تجر
کوه عرب —— پاسخ : جبل
یار خسرو —— پاسخ : شیرین

جواب مرحله 290 بازی جدولانه یک

آتشدان حمام —— پاسخ : تون
آگاه و باخبر —— پاسخ : واقف
آماده کردن —— پاسخ : تهیه
از انواع کبابها —— پاسخ : برگ
از خود راضی —— پاسخ : ننر
از شبه فلزات —— پاسخ : ید
الکن —— پاسخ : لال
انحنای کمر —— پاسخ : قوز
اندرونی و جای زنان —— پاسخ : حرمسرا
باقی جان —— پاسخ : رمق
بخیه لباس —— پاسخ : کوک
برکت سفره —— پاسخ : نان
به رو خوابیده —— پاسخ : دمر
بی قواره —— پاسخ : قناس
پدافند —— پاسخ : تدافع
پرستار —— پاسخ : نرس
پوشاک گشاد بی آستین —— پاسخ : شنل
پیر سفید موی —— پاسخ : زال
تیزهوشی —— پاسخ : ذکاوت
چغندر پخته —— پاسخ : لبو
چکیدن آب —— پاسخ : رش
حداقل —— پاسخ : کمینه
حقیقی —— پاسخ : راستین
حلال و جایز —— پاسخ : روا
خبر و حدیث —— پاسخ : روایت
خودستایی —— پاسخ : لاف
خیس —— پاسخ : تر
دارایی —— پاسخ : مال
دانا —— پاسخ : فهیم
دانه سیاه —— پاسخ : سویدا
در مقام تعجب بکار رود —— پاسخ : واه
دستگاه خشک کننده موها —— پاسخ : سشوار
دنباله رو عروس —— پاسخ : ینگه
رئیس آشپزخانه —— پاسخ : خوان سالار
رایت و بیرق —— پاسخ : لوا
رخساره —— پاسخ : عذار
ردیف —— پاسخ : رج
رنگ و لون —— پاسخ : فام
روز بعد از امروز —— پاسخ : فردا
روغن آرایشی —— پاسخ : وازلین
سرزمین —— پاسخ : وادی
سوگند —— پاسخ : قسم
شعله آتش —— پاسخ : گر
ظرف آبخوری —— پاسخ : لیوان
عروس آذری —— پاسخ : گلین
فتنه انگیز —— پاسخ : فتان
فراوان —— پاسخ : وافر
فراورده زنبور —— پاسخ : عسل
فرمانده لشکر —— پاسخ : سرلشکر
گدا —— پاسخ : سایل
گشاد شدن رگهای وریدی —— پاسخ : واریس
گود و عمیق —— پاسخ : ژرف
مادر —— پاسخ : مام
مادر آذری —— پاسخ : آنا
ماهی کنسروی —— پاسخ : ساردین
مثل فرد خسیس —— پاسخ : نظرتنگ
مرکز ایتالیا —— پاسخ : رم
مسطح —— پاسخ : هموار
مقابل مرد —— پاسخ : زن
موی مجعد —— پاسخ : فر
میوه خوشه ای —— پاسخ : انگور
میوه گرمسیری —— پاسخ : موز
ناآشنا —— پاسخ : ناشناس
ناشی —— پاسخ : نابلد
نت میانی —— پاسخ : لا
نوعی حریر نازک —— پاسخ : وال
نی تو خالی —— پاسخ : نال
هدیه عروس —— پاسخ : رونما
همراه شلوار —— پاسخ : کت
همسر مرد —— پاسخ : زوجه
همکار پرستار —— پاسخ : بهیار
واحد شمارش گردو —— پاسخ : فال
وسنی —— پاسخ : هوو
کجاست —— پاسخ : کو
کوتاه شدن جامه —— پاسخ : آبرفتن
یکی از هفت قلم آرایش بانوان —— پاسخ : حنا

جواب مرحله 291 بازی جدولانه یک

آش —— پاسخ : با
آشکار ساختن —— پاسخ : نمایاندن
آوار خواندن —— پاسخ : ترنم
ابزار شنیدن موسیقی —— پاسخ : هدفون
اثر شهلا پروین روح —— پاسخ : تنها که می مانم
اثر فهیمه رحیمی —— پاسخ : ماندانا
از عوامل بیماری زا —— پاسخ : ویروس
اساس —— پاسخ : مبنی
امر —— پاسخ : دستور
انبوه خلق —— پاسخ : توده
انگشت اشاره —— پاسخ : سبابه
بازگرفتن —— پاسخ : ستاندن
بدرود —— پاسخ : وداع
برآمدگی —— پاسخ : زایده
بغل —— پاسخ : بر
بندر جنوبی —— پاسخ : چابهار
به خاک سپردن —— پاسخ : تدفین
به دنیا آمدن —— پاسخ : ولادت
بی خطر —— پاسخ : امن
بیگانه —— پاسخ : غریبه
بین صبح و شب —— پاسخ : نیمروز
پایتخت فراری —— پاسخ : رم
تازه —— پاسخ : نو
تازه داماد —— پاسخ : نوشاد
ترسناک —— پاسخ : هایل
ترسیده —— پاسخ : مرعوب
تمام کننده —— پاسخ : متم
تنیسور زن چینی —— پاسخ : لینا
چشیدن —— پاسخ : مزیدن
چه چیز؟ —— پاسخ : چی
چهره —— پاسخ : دیدار
چهره —— پاسخ : رو
چیره —— پاسخ : پیروز
خارج —— پاسخ : برون
خوش طعم کننده غذا —— پاسخ : ادویه
داخل —— پاسخ : اندر
دانه سحرآمیز —— پاسخ : لوبیا
دو برادر —— پاسخ : اخوین
دوستان —— پاسخ : یاران
دیگ دهان گشاد —— پاسخ : تیان
راه پر پیچ و خم در کوه —— پاسخ : گردنه
رشک بردن —— پاسخ : غبطه
رفتار از روی ناز —— پاسخ : لنجه
رهبر —— پاسخ : پیشوا
ساز کیوان کلهر —— پاسخ : کمانچه
سرداب —— پاسخ : دخم
سوی و طرف —— پاسخ : زی
شتاب دادن —— پاسخ : تسریع
شهر هرمزگان —— پاسخ : میناب
ضربه با پشت راکت —— پاسخ : بک هند
عدد ورزشی —— پاسخ : دو
عضو رونده —— پاسخ : پا
علامت تجاری —— پاسخ : مارک
علم شعبده قدیم —— پاسخ : ریمیا
فشرده و له شده —— پاسخ : مچاله
فیلمی از بهمن فرمان آرا —— پاسخ : یک بوس کوچولو
فیلمی با بازی بهروز وثوقی —— پاسخ : گوزنها
فیلمی با بازی مهران غفوریان —— پاسخ : نردبان چوبی
قاضی ورزشی —— پاسخ : داور
قشنگ —— پاسخ : زیبا
قلب قرآن —— پاسخ : یاسین
گرمای سخت —— پاسخ : هجیر
گل ناشکفته —— پاسخ : غنچه
مایوس —— پاسخ : ناامید
محل طبابت —— پاسخ : مطب
مرد جوان —— پاسخ : شاب
میان —— پاسخ : لا
میوه هسته ای —— پاسخ : بادام
نام شهر تیسفون —— پاسخ : مداین
نامحدود —— پاسخ : بیکران
نخستین —— پاسخ : اولیه
نشانه مفعولی —— پاسخ : را
نوشدارو —— پاسخ : پادزهر
همت ها —— پاسخ : همم
وحشی —— پاسخ : دد
ویران —— پاسخ : منهدم
کافی —— پاسخ : بس
کاملا شبیه —— پاسخ : عینهو
کره —— پاسخ : گوی
کشوری در آمریکای مرکزی —— پاسخ : مکزیک
کمک پرستار —— پاسخ : بهدار
کوچکتر —— پاسخ : که

جواب مرحله 292 بازی جدولانه یک

آب بند —— پاسخ : سد
آب منجمد —— پاسخ : یخ
ابتدا —— پاسخ : بدو
از حروف یونانی —— پاسخ : مگا
از سبزیجات —— پاسخ : گندنا
از گناهان کبیره —— پاسخ : زنا
از هالوژن ها —— پاسخ : ید
از یاد رفته —— پاسخ : فراموش
امتداد —— پاسخ : راستا
بازده —— پاسخ : راندمان
بالیدگی —— پاسخ : نمو
بخشودن —— پاسخ : عفو
برداشتن حاصل چیزی —— پاسخ : بهره برداری
برش سینمایی —— پاسخ : کات
بلیغ —— پاسخ : شیوا
بیرم —— پاسخ : اهرم
پایان دنیا —— پاسخ : آخرالزمان
پوچ و دروغین —— پاسخ : الکی
پول ایران —— پاسخ : ریال
پیوستگی —— پاسخ : استمرار
چاره اندیشی —— پاسخ : تدبیر
حرف انتخاب —— پاسخ : یا
حصیر —— پاسخ : بوریا
دام ماهی گیر —— پاسخ : تور
درخت تسبیح —— پاسخ : یسر
درگذشت —— پاسخ : وفات
دریا —— پاسخ : یم
دستور زبان انگلیسی —— پاسخ : گرامر
دفعه —— پاسخ : بار
رنگ طبیعت —— پاسخ : سبز
روحانی زرتشتی —— پاسخ : مغ
رونق —— پاسخ : رواج
زندگی نامه —— پاسخ : بیوگرافی
زنده —— پاسخ : حی
زیان —— پاسخ : ضرر
سرایت —— پاسخ : واگیری
شاهکاری از هومر —— پاسخ : ایلیاد
شهر مذهبی عراق —— پاسخ : نجف
شیرینی یزدی —— پاسخ : باسلق
صندلی وعظ و خطابه —— پاسخ : کرسی
صنم —— پاسخ : بت
ضربه ای در بوکس —— پاسخ : هوک
طریق —— پاسخ : راه
عدد خیطی —— پاسخ : سه
عریض —— پاسخ : پهن
علامت مفعولی —— پاسخ : را
غاری زیبا در همدان —— پاسخ : غار علیصدر
غزال —— پاسخ : آهو
غیر ارادی —— پاسخ : ناخواسته
فقیر —— پاسخ : ندار
فلانی —— پاسخ : یارو
فهمیدن —— پاسخ : ادراک
قدرت —— پاسخ : توانایی
قصر —— پاسخ : کاخ
گدایی —— پاسخ : تکدی
لجوج —— پاسخ : یک دنده
مادر سهراب —— پاسخ : تهمینه
مالامال —— پاسخ : پر
محور سنگ آسیا —— پاسخ : بست
میوه خوب —— پاسخ : به
ناشنوا —— پاسخ : کر
نت چهارم —— پاسخ : فا
نور —— پاسخ : ضیا
نوعی پارچه —— پاسخ : آرمک
نوعی دارو —— پاسخ : قرص
همدم —— پاسخ : مونس
همدم —— پاسخ : یار
واحد سنجش زاویه —— پاسخ : رادیان
واحد قدرت جریان الکتریسیته —— پاسخ : وات
وحشی —— پاسخ : دد
کشت به امید باران —— پاسخ : دیم
کشتزارها —— پاسخ : مزارع
کشور آفریقایی —— پاسخ : تونس
کودن —— پاسخ : ابله
یتیم خانه —— پاسخ : دارالایتام

جواب مرحله 293 بازی جدولانه یک

آتش عرب —— پاسخ : نار
آسیب و آفت —— پاسخ : اک
آهو —— پاسخ : مارال
از فراورده های گوشتی —— پاسخ : سس
از گیاهان رنگرزی —— پاسخ : روناس
از میوه های هسته دار —— پاسخ : زردآلو
الک —— پاسخ : غربال
امتداد —— پاسخ : راستا
اندیشه بد —— پاسخ : وسواس
بختک —— پاسخ : کابوس
بخیه —— پاسخ : کن
به هم مالیده شده —— پاسخ : مماس
بی بهره —— پاسخ : محروم
بیم —— پاسخ : واهمه
بیماری زردی —— پاسخ : یرقان
پارچه ضخیم و پرزدار —— پاسخ : ماهوت
پایتخت اریتره —— پاسخ : اسمره
پایتخت فرانسه —— پاسخ : پاریس
پهلو —— پاسخ : کنار
پیامبری —— پاسخ : رسالت
تخت پادشاهی —— پاسخ : سریر
تقلبی —— پاسخ : ساختگی
تلخک —— پاسخ : کاسنی
تلخی —— پاسخ : مرارت
توانایی —— پاسخ : یارگی
تیم فوتبال ایتالیایی —— پاسخ : آ اس رم
جام شراب —— پاسخ : پیاله
جامه پوشیدنی —— پاسخ : ناری
حیوان باوفا —— پاسخ : سگ
خانه زنبور عسل —— پاسخ : کندو
خبر عرب —— پاسخ : نبا
خداوند —— پاسخ : رب
خود را به مریضی می زند —— پاسخ : متمارض
درخت انگور —— پاسخ : تاک
دردمند —— پاسخ : رنجور
دستگیر شده —— پاسخ : بازداشتی
دودمان —— پاسخ : تیره
راهرو سرپوشیده —— پاسخ : دالان
رغبت —— پاسخ : تمایل
رمق —— پاسخ : نا
رموز —— پاسخ : اسرار
رواج و توسعه —— پاسخ : گسترش
رود فرانسه —— پاسخ : رن
زنده —— پاسخ : حی
زینت ناخن —— پاسخ : لاک
ساز مولانا —— پاسخ : نی
سرود —— پاسخ : ترانه
سقف فرو ریخته —— پاسخ : آوار
سگ بیمار —— پاسخ : هار
شریفان —— پاسخ : بدلا
شهر آذربایجان غربی —— پاسخ : بوکان
شهر رازی —— پاسخ : ری
صداقت —— پاسخ : راستی
طلا —— پاسخ : زر
عنوان و اصل —— پاسخ : سرلوحه
فلز رسانا —— پاسخ : مس
قوم کم حرف —— پاسخ : لر
گرداگرد دهان —— پاسخ : نس
لایق —— پاسخ : قابل
لبه تیغ —— پاسخ : یلمان
مامور هدایت کشتی —— پاسخ : سکاندار
مجاز از شخص فروتن —— پاسخ : خاک رو
مجموعه —— پاسخ : ست
مژده رسان —— پاسخ : بشیر
مشاوره —— پاسخ : رایزنی
مطلع —— پاسخ : باخبر
مغناطیس —— پاسخ : آهنربا
منصوب به حضرت موسی —— پاسخ : موسوی
موش خرما —— پاسخ : راسو
ناپدید شدن —— پاسخ : غیاب
نادر —— پاسخ : کمیاب
ناگهان —— پاسخ : یکباره
نفس نفس زدن —— پاسخ : هناسه
نگاه خشم آلود —— پاسخ : چشم غره
نگاه خیره —— پاسخ : زل
نه چیز دیگر —— پاسخ : لاغیر
هر چیز به درد نخور —— پاسخ : نخاله
واحدی برای مایعات —— پاسخ : گالن
وحشی —— پاسخ : دد
ورزش ژاپنی —— پاسخ : جودو
کثرت آمد و شد —— پاسخ : روارو
کشور آسیایی —— پاسخ : لایوس
کشور فلاسفه —— پاسخ : یونان
کم کم —— پاسخ : نم نمک
کینه ورزیدن —— پاسخ : ابغاض

جواب مرحله 294 بازی جدولانه یک

آرامش دادن —— پاسخ : تسکین
آسمان —— پاسخ : سما
آسیب —— پاسخ : گزند
آشکار ساختن آنچه پنهان بود —— پاسخ : کشف
ابزار درو —— پاسخ : داس
اجرای فن کاراته —— پاسخ : کاتا
اختر —— پاسخ : ستاره
از اشکال هندسی —— پاسخ : سهمی
از حروف یونانی —— پاسخ : بتا
اقامت —— پاسخ : سکنی
انجام دادن کار —— پاسخ : اجرا
انسان ها —— پاسخ : مردم
برگ برنده —— پاسخ : آس
برهنه —— پاسخ : رت
بسته شدن منفذهای چیزی —— پاسخ : آب بندی
پنبه پاک نکرده —— پاسخ : وش
پهلو —— پاسخ : جنب
تصدیق فرانسوی —— پاسخ : وی
جذام —— پاسخ : اکله
جمعه —— پاسخ : آدینه
چرک جامه —— پاسخ : ریم
چهره —— پاسخ : روی
حتمی و قطعی —— پاسخ : مسلم
حرف ندا —— پاسخ : یا
خانه کوچک —— پاسخ : کاشانه
خرس آسمانی —— پاسخ : دب
خواسته —— پاسخ : مراد
خورشید —— پاسخ : شمس
دامنه کوه —— پاسخ : دمن
دانه ای خوشبو —— پاسخ : هل
دروازه بان —— پاسخ : گلر
دست نخورده —— پاسخ : بکر
دوره ها —— پاسخ : ادوار
دیوانه —— پاسخ : روانی
راندن مزاحم —— پاسخ : دک
رمال —— پاسخ : فال بین
رنگ آسمان —— پاسخ : آبی
رنگ طبیعت —— پاسخ : سبز
رنگین —— پاسخ : ملون
زنبیل —— پاسخ : سبد
زیارت خانه خدا —— پاسخ : حج
زیر پا مانده —— پاسخ : له
سخت آزار دهنده و غم انگیز —— پاسخ : دلخراش
سر —— پاسخ : راس
سرزمین قدیمی در ساحل رود دجله —— پاسخ : آشور
سمی نافذ —— پاسخ : سیانور
سهل انگار —— پاسخ : لاابالی
سکه کم ارزش —— پاسخ : پاپاسی
شگون —— پاسخ : فال
شهری در عراق —— پاسخ : سامرا
شکمبه —— پاسخ : سیرابی
شکوه —— پاسخ : جلال
شیوه اجرای کار —— پاسخ : روال
صحرای بزرگ مصر —— پاسخ : سینا
ضروری —— پاسخ : بایا
طراحی —— پاسخ : دیزاین
طلای سیاه —— پاسخ : نفت
عضله —— پاسخ : ماهیچه
عید باستانی ایرانیان —— پاسخ : نوروز
فرخنده —— پاسخ : همایون
فلز سرخ —— پاسخ : مس
قحطی —— پاسخ : خشکسالی
قشنگ —— پاسخ : زیبا
قطر درونی لوله تفنگ —— پاسخ : کالیبر
قطع سینمایی —— پاسخ : کات
قومی باستانی —— پاسخ : پارس
گفتگوی خودمانی —— پاسخ : گپ
گوشه —— پاسخ : کنج
مایه حیات —— پاسخ : آب
متداول —— پاسخ : رایج
محل پرتاب موشک —— پاسخ : سکو
مخترع ماشین حساب —— پاسخ : پاسکال
مربوط به هر نفر —— پاسخ : سرانه
مهاجرت —— پاسخ : کوچ
موی جلو و وسط سر —— پاسخ : کاکل
نازش —— پاسخ : فخر
نقیض وفا —— پاسخ : جفا
هنر هفتم —— پاسخ : سینما
ورزشی گروهی —— پاسخ : والیبال
کلام خودستا —— پاسخ : من
کوره اتمی —— پاسخ : راکتور
یار کلنگ —— پاسخ : بیل

جواب مرحله 295 بازی جدولانه یک

آدمک پوشالی —— پاسخ : عروسک
آشفته —— پاسخ : پریشان
آگاهی —— پاسخ : هشیاری
اراده قوی —— پاسخ : همت
از بستنی ها —— پاسخ : دکمه
از حروف الفبا —— پاسخ : کاف
از عقربه های ساعت —— پاسخ : ثانیه شمار
از گویش های محلی —— پاسخ : لری
از مراحل زراعت —— پاسخ : داشت
اصل هر چیز —— پاسخ : ام
افتادنی بر اندام —— پاسخ : لرزه
افشانه —— پاسخ : اسپری
النگوی زنانه —— پاسخ : یاره
اندرز —— پاسخ : پند
بافنده —— پاسخ : نساج
بداندیش —— پاسخ : بدکامه
بذر —— پاسخ : دانه
برادر شیرازی —— پاسخ : کاکا
بی رونق —— پاسخ : کساد
بیرونی —— پاسخ : خروجی
پاداش و جزا —— پاسخ : سزا
پایین آمدن —— پاسخ : فرود
پرآوازه —— پاسخ : نامی
پرنده خوش آواز —— پاسخ : قناری
پست و حقیر —— پاسخ : دنی
پسوند مراقبت —— پاسخ : بان
پیامبر —— پاسخ : رسول
تخته شکسته بندی —— پاسخ : آتل
ترازوی بزرگ —— پاسخ : قپان
تکرار حرف —— پاسخ : مم
تیزهوش —— پاسخ : نابغه
تیغ موکت بری —— پاسخ : کاتر
جنس مذکر —— پاسخ : نر
چوب سوزاندنی —— پاسخ : هیمه
حمله هوایی —— پاسخ : بمباران
خانه —— پاسخ : سرا
خطاب بی ادبانه —— پاسخ : هی
خواب سبک —— پاسخ : چرت
خواندنی دانش آموز —— پاسخ : درس
خواهر بزرگ —— پاسخ : آبجی
خوب و نیک —— پاسخ : به
دختر انگلیسی —— پاسخ : گرل
در حال لیز خوردن —— پاسخ : لغزان
در هم آمیختگی —— پاسخ : ملقمه
دشمن درخت —— پاسخ : تبر
دندانه چرخ —— پاسخ : پره
دهان —— پاسخ : کام
دوشیزه فرانسوی —— پاسخ : مادم وازل
دید و نظر —— پاسخ : نگاه
دیکتاتور آلمان —— پاسخ : ادولف هیتلر
ذکاوت —— پاسخ : نبوغ
ذکاوت —— پاسخ : نبوق
راه رفتن کودکانه —— پاسخ : تاتی
رفوزه شده —— پاسخ : ردی
رود اروپایی —— پاسخ : رن
ریشه و بنیاد —— پاسخ : بن
زنده —— پاسخ : حی
زنگ کلیسا —— پاسخ : ناقوس
زورق کوچک —— پاسخ : بلم
سرب —— پاسخ : انک
سم کشنده —— پاسخ : سیانور
سهامداران —— پاسخ : شرکا
سوراخ شکم —— پاسخ : ناف
سیمرغ —— پاسخ : عنقا
شرمسار —— پاسخ : آزرمگین
شنا در زیر آب —— پاسخ : قواصی
شهر اردن —— پاسخ : نابلس
شهر پالایشگاه —— پاسخ : آبادان
شهر کردستان —— پاسخ : قروه
شهری در سمنان —— پاسخ : میامی
شهری شمالی —— پاسخ : آمل
شوم و بدیمن —— پاسخ : نحس
شکار —— پاسخ : صید
صابون خیاطی —— پاسخ : مل
صورتگر —— پاسخ : چهره پرداز
ظرف چایخوری —— پاسخ : فنجان
عزاداری —— پاسخ : سوگ
فالگیر —— پاسخ : رمال
گروه سیاسی —— پاسخ : حزب
گوشه گزینی —— پاسخ : انزوا جویی
متحد —— پاسخ : همره
مجاز از شخص همه فن حریف —— پاسخ : آچر فرانسه
مجموعه —— پاسخ : ست
مجموعه انگشتان —— پاسخ : پنجه
مخزن بنزین —— پاسخ : باک
ملعون کربلا —— پاسخ : یزید
من و تو —— پاسخ : ما
منطقه خودگردانی در اسپانیا —— پاسخ : اراگون
میوه خراب —— پاسخ : لکی
نامی مردانه —— پاسخ : خسرو
نشت کردن —— پاسخ : تراوش
هدیه —— پاسخ : تحفه
همگی —— پاسخ : کل
واحد فیلم و لاستیک —— پاسخ : حلقه
والامقام —— پاسخ : همام
ورزش سحرخیزان —— پاسخ : راهپیمایی
ورزشکار مشت زن —— پاسخ : بوکسور
ویتامین انگور —— پاسخ : سی
کچل —— پاسخ : بی مو
کرشمه —— پاسخ : ناز
کلام حیرت —— پاسخ : واه
کماندو —— پاسخ : رنجر

جواب مرحله 296 بازی جدولانه یک

آب ترکی —— پاسخ : سوگ
آرامگاه —— پاسخ : مرقد
ابداع کننده —— پاسخ : مبدع
اجیران —— پاسخ : مزدوران
از ادات استفهام —— پاسخ : چرا
از شبه فلزات —— پاسخ : ید
از کویرها —— پاسخ : لوت
اصلاح کردن جامه —— پاسخ : رفو
امتداد —— پاسخ : راستا
امر به مکیدن —— پاسخ : مک
اورشلیم —— پاسخ : قدس
بازیگر زن فیلم جکی کالین —— پاسخ : مگ رایان
بالا آمدن آب دریا —— پاسخ : مد
بیدادگر —— پاسخ : ظالم
پشت گرمی —— پاسخ : استظهار
پول آسیایی —— پاسخ : ین
تابلویی از رافائل سانتی —— پاسخ : تدفین مسیح
تجملی —— پاسخ : لوکس
تکه پارچه کهنه —— پاسخ : لته
جسد —— پاسخ : جنازه
چاق شدن —— پاسخ : سمن
چکش بزرگ —— پاسخ : پتک
حرارت —— پاسخ : تف
حرف تردید —— پاسخ : یا
حیوان باوفا —— پاسخ : سگ
خورشید گرفتگی —— پاسخ : کسوف
خوشبخت —— پاسخ : بهروز
درد و رنج —— پاسخ : الم
دریاچه ای در استان فارس —— پاسخ : مهارلو
دریغ و افسوس —— پاسخ : حیف
راز —— پاسخ : رمز
زائو ترسان —— پاسخ : آل
سازگار کردن —— پاسخ : وفق دادن
سرنوشت —— پاسخ : قضا
سنگریزه —— پاسخ : ریگ
شادباش —— پاسخ : تبریک
شامل شدن —— پاسخ : هم
شهرها —— پاسخ : بلاد
شهری در فارس —— پاسخ : فسا
صنعت و هنر —— پاسخ : فن
عاجز —— پاسخ : بینوا
غربال —— پاسخ : الک
فرزندان —— پاسخ : ابنا
فیلمی از فرهاد صبا —— پاسخ : عروسک فرنگی
گاز جوشکاری —— پاسخ : استیلن
گمراه —— پاسخ : ضال
گندم سوده —— پاسخ : آرد
گیاه تالاب ها —— پاسخ : نی
گیاه سرشوی —— پاسخ : صدر
ماه کارمندی —— پاسخ : برج
محلی —— پاسخ : بومی
مقابل باطل —— پاسخ : حق
مقابل نشر —— پاسخ : لف
مقیاس قدیمی طول —— پاسخ : پا
نگار —— پاسخ : بت
نوشت افزار —— پاسخ : لوازم التحریر
نوعی پخت برنج —— پاسخ : کته
نیمه بار —— پاسخ : تا
هم ارز —— پاسخ : معادل
کوچک —— پاسخ : نقلی

جواب مرحله 297 بازی جدولانه یک

آحاد —— پاسخ : یکان
آرزوها —— پاسخ : آمال
آرشیو —— پاسخ : بایگانی
آهسته —— پاسخ : آرام
از خدایان مصر —— پاسخ : رع
از سیارات منظومه شمسی —— پاسخ : اورانوس
بالا آمدن آب دریا —— پاسخ : مد
بدن —— پاسخ : تن
برشی از هندوانه —— پاسخ : قاچ
برعکس —— پاسخ : وارون
بلیغ و رسا —— پاسخ : شیوا
بینوا و بیخانمان —— پاسخ : آسمان جل
پارتیشن —— پاسخ : دیوارک
پارسنگ ترازو —— پاسخ : ورام
پسوند شباهت —— پاسخ : سا
پهلوان —— پاسخ : یل
ترجیح دادنی بر قرار —— پاسخ : فرار
تقلید کننده —— پاسخ : مقلد
جاهل —— پاسخ : نادان
جزایر زیبای اسپانیایی —— پاسخ : قناری
جنجال و هیاهو —— پاسخ : المشنگه
جیوه —— پاسخ : سیماب
چیرگی —— پاسخ : استیلا
خیمه بزرگ صحرانشینان —— پاسخ : هواری
دانه کش بی آزار —— پاسخ : مور
دایره المعارف فرانسوی —— پاسخ : لاروس
دوام و پایداری —— پاسخ : بقا
دوستان —— پاسخ : یاران
ذهن و خاطر —— پاسخ : یاد
ذکر و دعا —— پاسخ : ورد
روشندل —— پاسخ : نابینا
روکش دندان —— پاسخ : مینا
زائو ترسان —— پاسخ : آل
زوج نیست —— پاسخ : فرد
ساحر زمان حضرت موسی —— پاسخ : سامری
سوبسید —— پاسخ : یارانه
سوره زنان —— پاسخ : نسا
سیمان سابق —— پاسخ : ساروج
شگون و برکت —— پاسخ : یمن
شمای بیگانه —— پاسخ : یو
شکافنده —— پاسخ : باقر
شکم بند طبی —— پاسخ : گن
شکم روش —— پاسخ : اسهال
شیوه و روش —— پاسخ : قاعده
صحنه نمایش —— پاسخ : سن
صدای بم مرد در موسیقی —— پاسخ : باس
عقاب سیاه —— پاسخ : دال
غذایی از تخم مرغ —— پاسخ : نیمرو
فلسفه ارسطویی —— پاسخ : مشا
قابل خواندن —— پاسخ : خوانا
قسمتی از قطار —— پاسخ : واگن
قله ای در رشته کوه زاگرس —— پاسخ : دنا
گذشتن —— پاسخ : مر
گلی خوشه ای به رنگ سفید —— پاسخ : اقاقیا
گونه ای طلاق —— پاسخ : باین
لباس درویشی —— پاسخ : خرقه
لوله تنفسی —— پاسخ : نای
مادر کودکانه —— پاسخ : مامان
ماشین حمل مایعات —— پاسخ : تانکر
مزه خرمالو —— پاسخ : گس
معادل ضمیر —— پاسخ : فرانام
معاون هیتلر —— پاسخ : هس
معشوق و دلبر —— پاسخ : جانان
من و شما —— پاسخ : ما
میوه درخت مو —— پاسخ : انگور
نازپرورده —— پاسخ : لوس
نفس اغوا کننده —— پاسخ : اماره
نمایان —— پاسخ : آشکار
نورافشان —— پاسخ : لوستر
نورانی تر —— پاسخ : انور
نوعی ماهی و عینک —— پاسخ : دودی
نیستی و نابودی —— پاسخ : فنا
هر چیز بد و زشت —— پاسخ : انر
واحد پول عراق —— پاسخ : دینار
واحد ورزش بوکس —— پاسخ : راند
ودیعه —— پاسخ : امانت
کالا —— پاسخ : اروس
کلبه و خانه چوبی —— پاسخ : آلاچیق
یک دست بازی تنیس —— پاسخ : ست

جواب مرحله 298 بازی جدولانه یک

آزاد و رها —— پاسخ : ول
آزمون کوتاه —— پاسخ : تست
ابزار درشت نمایی —— پاسخ : ذره بین
اثری از جلال آل احمد —— پاسخ : دریتیم خلیج
از آثار ابن سینا —— پاسخ : النجاه
از افعال ربطی —— پاسخ : است
از خزندگان —— پاسخ : مار
از درختان روغنی —— پاسخ : بادام
از سیارات —— پاسخ : نپتون
از فرزندان کورش هخامنشی —— پاسخ : آروکو
از فرماندهان داریوش بزرگ —— پاسخ : هیتاسپ
از مراکز استان ها —— پاسخ : اراک
اندوه —— پاسخ : ملال
بافنده —— پاسخ : نساج
بجز —— پاسخ : الا
بخشی از بدن —— پاسخ : گردن
برگزیده هر چیز —— پاسخ : لب
به دنیا آوردن —— پاسخ : زا
به فراست دریافتن —— پاسخ : توسم
بیماری —— پاسخ : دا
پایتخت اکوادور —— پاسخ : کیتو
پایداری —— پاسخ : مقاومت
پایگاه اینترنتی —— پاسخ : سایت
پول آسیایی —— پاسخ : ین
پول قدیمی —— پاسخ : درم
تاس وارون —— پاسخ : سات
توله سگ شکاری —— پاسخ : یوزک
تک گویی در تئاتر —— پاسخ : مونولوگ
جلسه هم اندیشی —— پاسخ : سمینار
چاق خارجی —— پاسخ : فت
حیوان بارکش —— پاسخ : خر
خانه و سرا —— پاسخ : خانقاه
خرمن باد ده —— پاسخ : چهارشاخ
خسرو و پادشاه —— پاسخ : کسری
خسیس تر —— پاسخ : ابخل
خون ترکی —— پاسخ : قان
درخت انگور —— پاسخ : تاک
درد و رنج —— پاسخ : الم
دریاچه ای در حمام —— پاسخ : وان
دشت و صحرا —— پاسخ : دمن
دعا —— پاسخ : ورد
دو مصراع —— پاسخ : بیت
راه،روش —— پاسخ : مسلک
رب النوع —— پاسخ : الهه
سوخت و ساز —— پاسخ : متابولیسم
سوره شصت و نه قرآن —— پاسخ : الحاقه
شاتر —— پاسخ : نانوا
شهری باستانی در دره سند —— پاسخ : هاراپا
شهری در استان کرمان —— پاسخ : کهنوج
صف —— پاسخ : رده
عادل —— پاسخ : دادار
غارت —— پاسخ : چپاول
فوتبالیست اسپانیایی —— پاسخ : ماتا
قاعده —— پاسخ : روال
قیمت —— پاسخ : نرخ
گرد —— پاسخ : مدور
گیاه مرداب —— پاسخ : نی
گیاهی —— پاسخ : نباتی
ماه بیگانه —— پاسخ : مون
مرکز فرماندهی —— پاسخ : ستاد
مشکین شهر سابق —— پاسخ : خیاو
مقاربت —— پاسخ : نزدیکی
منزلت —— پاسخ : شان
منسوب به دنیا —— پاسخ : دنیی
ناروا و نامشروع —— پاسخ : ناحق
نام ملک الشعرای بهار —— پاسخ : محمدتقی
نوعی حلوا —— پاسخ : لو
نوعی فرش —— پاسخ : جاجیم
نوعی نان شیرینی —— پاسخ : کماج
نیکو —— پاسخ : جید
ورم کردن —— پاسخ : تورم
ولخرجی —— پاسخ : تبذیز
کار بچه یک دنده —— پاسخ : لج
کبوتر صحرایی —— پاسخ : یمام
کلاه فرنگی —— پاسخ : هت
کوهان شتر —— پاسخ : سنام
یگانه —— پاسخ : اوحد
یک پنجم —— پاسخ : خمس

جواب مرحله 299 بازی جدولانه یک

آخرین روز هفته —— پاسخ : جمعه
آغوش —— پاسخ : بر
اتاق کوچک انباری —— پاسخ : پستو
اثر رضا امیر خانی —— پاسخ : ارمیا
ارجمندی —— پاسخ : عز
از اشکال هندسی —— پاسخ : دایره
از تن پوش ها —— پاسخ : پیراهن
از جنس نی —— پاسخ : نیی
از یاد بردن —— پاسخ : انسا
اشخاص —— پاسخ : افراد
اشرف مخلوقات —— پاسخ : آدمی
امر به شنیدن —— پاسخ : شنو
بازدید —— پاسخ : وارسی
بازیگر سریال عصر پاییزی —— پاسخ : کوروش تهامی
بازیگر فیلم جدایی نادر از سیمین —— پاسخ : شهاب حسینی
باهم —— پاسخ : توامان
بردگی —— پاسخ : اسارت
به دست آوردن —— پاسخ : کسب
بوی رطوبت —— پاسخ : نا
پاکت لباس —— پاسخ : جیب
پدر شعر نو —— پاسخ : نیما
ترمز چارپا —— پاسخ : هش
تریلی —— پاسخ : کانتینر
تصدیق آلمانی —— پاسخ : یا
تعجب زنانه —— پاسخ : وا
تغییر یافته —— پاسخ : مبدل
تهنیت گفتن —— پاسخ : شادباش
جنب و جوش —— پاسخ : تکاپو
حس بساوایی —— پاسخ : لامسه
خدای مصریان باستان —— پاسخ : را
خنجر —— پاسخ : دشنه
خورشت پر روغن —— پاسخ : مسما
در حال برخاستن —— پاسخ : خیزان
درخت تسبیح —— پاسخ : یسر
دروازه بان —— پاسخ : گلر
دورنگ —— پاسخ : ابلق
رادار —— پاسخ : ردیاب
رخ جوش —— پاسخ : آکنه
رود اروپایی —— پاسخ : رن
روز گذشته —— پاسخ : دی
روزی که در آنیم —— پاسخ : امروز
روشنایی اندک —— پاسخ : سو
زهر —— پاسخ : سم
سالخوردگی —— پاسخ : کهنسالی
سایه ها —— پاسخ : اشباح
سپاس —— پاسخ : حمد
سرد مطبوع —— پاسخ : خنک
سوزان —— پاسخ : داغ
سیم برق متصل به زمین —— پاسخ : ارت
شاه ادبی —— پاسخ : شه
شوهر —— پاسخ : شوی
صدای واضح —— پاسخ : رسا
ضمیر جمع —— پاسخ : ما
طراحی کامپیوتری —— پاسخ : گرافیک
ظلم —— پاسخ : ستم
ظلمت —— پاسخ : تاریکی
فریم عینک —— پاسخ : قاب
فعال —— پاسخ : کاری
فلز رسانا —— پاسخ : مس
فیلمی از محمد هادی کریمی —— پاسخ : برف روی شیروانی داغ
قدبلند لاغر —— پاسخ : لندوک
گرفتن و ربودن —— پاسخ : سلب
گرفته —— پاسخ : کیپ
گسترده —— پاسخ : پهن
گفتگوی اینترنتی —— پاسخ : چت
لوله تنفسی —— پاسخ : نای
ماهی کنسروی —— پاسخ : تن
مبتلا به اختلال روانی —— پاسخ : روان پریش
مخزن شیشه ای ماهی —— پاسخ : آکواریوم
مرگ بر اثر غصه —— پاسخ : دق
مساوی —— پاسخ : یر
مشهور —— پاسخ : سرشناس
منقار کوتاه —— پاسخ : نک
مهمانخانه بزرگ —— پاسخ : هتل
نامدار —— پاسخ : بنام
نفس بلند —— پاسخ : آه
نمای ساختمان —— پاسخ : روکار
نیکو —— پاسخ : خوش
همسر مرد —— پاسخ : زن
ویرایش کردن —— پاسخ : ادیت
کشته راه خدا —— پاسخ : شهید
کوزه آب —— پاسخ : آبریق
کیوسک —— پاسخ : دکه
یازده —— پاسخ : اا
یک دهم —— پاسخ : دسی

جواب مرحله 300 بازی جدولانه یک

اجیر —— پاسخ : مزدور
از جزایر ژاپن —— پاسخ : هوکایدو
از غصه مردن —— پاسخ : دق
امانت —— پاسخ : ودیعه
امیدوار —— پاسخ : مرجو
باریدن باران —— پاسخ : بارش
برخورد —— پاسخ : تصادف
بزرگ —— پاسخ : بیوک
بسیار شدن —— پاسخ : توافر
به دنبال کار —— پاسخ : کارجو
بهشت شداد —— پاسخ : ارم
پایتخت کشور اکوادور —— پاسخ : کیتو
پدر بهرام گور —— پاسخ : یزدگرد
پدر ملک الشعرای بهار —— پاسخ : صبور
تجسس —— پاسخ : کندوکاو
ثبات —— پاسخ : دوام
جنگ ساسانیان با امپراطوری روم شرقی —— پاسخ : آناستازی
چوبدستی کلفت —— پاسخ : چماق
حرارت —— پاسخ : گرما
حرف آخر انگلیسی —— پاسخ : زد
حرف نازی ها —— پاسخ : اس
خلاف جزر —— پاسخ : مد
خوراکی از گوشت فیله —— پاسخ : استیک
داخل —— پاسخ : درون
داخل شدن —— پاسخ : دخول
داستانها —— پاسخ : قصص
درخت سپیدار —— پاسخ : تبریزی
دود —— پاسخ : دخ
رئیس جمهور قرن هفدهم انگلستان —— پاسخ : الیور کرامول
راز —— پاسخ : رمز
راه وسیع —— پاسخ : شاه راه
روحانی زرتشتی —— پاسخ : مغ
روز گذشته —— پاسخ : دیروز
ستون —— پاسخ : عماد
سختی و عذاب —— پاسخ : وبال
سرزنش —— پاسخ : لوم
سرقت —— پاسخ : دزدی
سیلاب —— پاسخ : هین
شهر آذربایجان شرقی —— پاسخ : میانه
شهری در ایالت واشنگتن —— پاسخ : سیاتل
شکوه —— پاسخ : فر
ضمیر خارجی —— پاسخ : یو
طیران —— پاسخ : پرواز
عتیقه —— پاسخ : آنتیک
عشیره —— پاسخ : ایل
فیلمی از ملاقی پور —— پاسخ : قارچ سمی
فیلمی با بازی پرویز پرستویی —— پاسخ : روانی
قسمت جلوی هواپیما —— پاسخ : دماغه
قسمتی از ترازو —— پاسخ : کفه
قوم و خویش —— پاسخ : کس و کار
گاز گندزدا —— پاسخ : کلر
ماه پنجم سریانی —— پاسخ : اب
متعصب —— پاسخ : غیور
مرغزار —— پاسخ : راغ
مرکز کانادا —— پاسخ : اتاوا
مقابل کیفی —— پاسخ : کمی
منشی —— پاسخ : سکرتر
نوعی شمشیر —— پاسخ : قداره
نوعی موشک —— پاسخ : دور برد
نوعی نان —— پاسخ : بربری
نیم صدای کلاغ —— پاسخ : قار
همراه با تب —— پاسخ : لرز
همه هستی —— پاسخ : کاینات
هیولای داستانی —— پاسخ : دیو
کرم ابریشم —— پاسخ : دیوه
کلام تعجب —— پاسخ : وا
کنایه از مشاجره —— پاسخ : یکی به دو

0 دیدگاه

بازتاب ها/ دنبالک ها

  1. جواب مرحله 301 تا 350 بازی جدولانه یک - […] قسمت قبل جواب مرحله 251 تا 300 بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 301…

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

برچسب ها :