جواب مرحله 1 و 2 بازی جدول مدرن امروز با سری جواب بازی های جدولی و با جواب مرحله 1 و 2 بازی جدول مدرن خدمت شما همراهان آسوده وب هستیم ،تمامی مراحل در زیر گنجانده شده اند. جواب مرحله 1 بازی جدول مدرن ( جدول دهخدا ) مرحله اول : ابزار سنتی شخم -> گاو آهن گلی آبزی و...