جواب مرحله 1 تا 50 بازی جدولانه
جواب مرحله ۳۰۱ تا ۳۵۰ بازی جدولانه یک
09/01/2018 تاریخ انتشار
جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 951 تا 1000 ) در قسمت قبل جواب مرحله 901 تا 950  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 951 تا 1000 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله (901 تا 950 ) در قسمت قبل جواب مرحله 851 تا 900  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 901 تا 950 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 851 تا 900 ) در قسمت قبل جواب مرحله 801 تا 850  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 851 تا 900 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب بازی جدولانه یک (مرحله 301 تا 350)

در قسمت قبل جواب مرحله 251 تا 300 بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 301 تا 350 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

 

جواب مرحله 301 بازی جدولانه یک

آسمان ها —— پاسخ : افلاک
آشیانه —— پاسخ : لانه
آغاز شب —— پاسخ : مسا
ابریشم خام —— پاسخ : قز
اثر پا —— پاسخ : رد
اختلال صدا —— پاسخ : خش
از اوراق بهادار —— پاسخ : برات
از درختان —— پاسخ : شمشاد
از ماه های فرنگی —— پاسخ : مارس
از هم پاشیده —— پاسخ : متلاشی
اقل —— پاسخ : کمتر
امیدوار —— پاسخ : مرتجی
انتخاب شده —— پاسخ : دستچین
انتخاب کردن —— پاسخ : برگزیدن
باب روز —— پاسخ : مد
بازگشایی —— پاسخ : افتتاح
بالابر ماشین —— پاسخ : جک
بخار دهان —— پاسخ : ها
بخیل و خسیس —— پاسخ : مناع
بلند و مرتفع —— پاسخ : شامخ
بنده خانه زاد —— پاسخ : قن
بی نیاز و غنی —— پاسخ : صمد
بیابان —— پاسخ : بر
پسته شادمان —— پاسخ : خندان
پشیمانی —— پاسخ : ندم
پلیس جهانی —— پاسخ : اینترپل
پول آلبانی —— پاسخ : لک
تصدیق کردن —— پاسخ : صحه
جذابیت —— پاسخ : گیرایی
جهیدن —— پاسخ : پرش
چاشنی قرمز غذا —— پاسخ : رب
چکش بزرگ —— پاسخ : پتک
حرارت —— پاسخ : تف
حمام غیر بهداشتی قدیم —— پاسخ : خزینه
خادم کلیسا —— پاسخ : شماس
خالق اثر مفاتیح الغیب —— پاسخ : امام فخر رازی
خداوندگار —— پاسخ : ایزد
خسته گشتن —— پاسخ : مانده شدن
در و دروازه —— پاسخ : باب
راه فاضلاب —— پاسخ : اگو
راهرو و دهلیز —— پاسخ : کریدور
رایگان —— پاسخ : زب
رگ خواب —— پاسخ : چم
روزی رسان —— پاسخ : رزاق
زائو ترسان —— پاسخ : آل
زهرآلود —— پاسخ : سمی
سرپرست —— پاسخ : متولی
سو و جانب —— پاسخ : زی
سوغات —— پاسخ : رهاورد
شوهر خواهر —— پاسخ : یزنه
شیارهای درون لوله تفنگ —— پاسخ : خان
ضمیر مؤدبانه —— پاسخ : شما
عدد تنفسی —— پاسخ : شش
عظمت و شوکت —— پاسخ : حشمت
غبار نرم —— پاسخ : گرد
فیلمی از تیم برتون —— پاسخ : ماهی بزرگ
قرارگاه —— پاسخ : مقر
گرامی —— پاسخ : مکرم
گندم سوده —— پاسخ : آرد
لباس شنا —— پاسخ : مایو
مانند —— پاسخ : مشابه
مایوس —— پاسخ : ناامید
مداح —— پاسخ : ثناخوان
مرغ می رود —— پاسخ : جا
مزه اسیدی —— پاسخ : ترش
مزیت —— پاسخ : رجحان
مصیبت —— پاسخ : بلا
مقابل روشنایی —— پاسخ : تاریکی
ملامت —— پاسخ : شماتت
میعاد —— پاسخ : وعده گاه
ناپسند —— پاسخ : بد
واحد پول ژاپن —— پاسخ : ین
واحدی در وزن —— پاسخ : سیر
وقت و زمان —— پاسخ : هنگام
کارگردان فیلم طالع نحس —— پاسخ : ریچارد دانر
کلمه شگفتی —— پاسخ : وه
یافت نشدنی —— پاسخ : نایاب

جواب مرحله 302 بازی جدولانه یک

آتشدان حمام —— پاسخ : تون
آزاد و رها —— پاسخ : ول
آن سوی چیزی —— پاسخ : ماورا
از البسه زنانه —— پاسخ : مانتو
از حروف ندا —— پاسخ : آی
از درندگان —— پاسخ : یوز
از لوازم آرایشی —— پاسخ : ریمل
اطراف دهان —— پاسخ : نس
برتری —— پاسخ : امتیاز
بی سواد —— پاسخ : امی
بیخ و ریشه —— پاسخ : بن
پایتخت کوبا —— پاسخ : هاوانا
پایندگی —— پاسخ : تداوم
پرتوافشانی —— پاسخ : تلالو
پرده سینما —— پاسخ : اکران
جام —— پاسخ : پیاله
جام ورزشی —— پاسخ : کاپ
جانشین او —— پاسخ : وی
جذاب —— پاسخ : گیرا
چهره —— پاسخ : رو
حشره مزاحم —— پاسخ : مگس
حکمت ارسطو —— پاسخ : مشا
خاموش و بی صدا —— پاسخ : صامت
خط نابینایان —— پاسخ : بریل
خلق و خوی —— پاسخ : سیرت
خودداری از انجام کاری —— پاسخ : ابا
دانه خوشبو —— پاسخ : هل
دختر مازنی —— پاسخ : کیجا
دشمنی —— پاسخ : کین
دگرگونی —— پاسخ : انقلاب
دیرینه —— پاسخ : کهن
دیکته —— پاسخ : املا
رد یا انکار وجود حقیقی —— پاسخ : نفی
زائو ترسان —— پاسخ : آل
زراعت —— پاسخ : کشت
زودتر از دیگری به کاری اقدام کردن —— پاسخ : پیشدستی
سرایت —— پاسخ : واگیر
سرخی قبل از غروب خورشید —— پاسخ : شفق
سنت ها —— پاسخ : سنن
سیاست —— پاسخ : دیپلماسی
سیماشناسی —— پاسخ : فیزیونومی
شالوده —— پاسخ : بنیان
شرف و ناموس —— پاسخ : آبرو
ضمیر اول شخص مفرد —— پاسخ : من
عقیده —— پاسخ : رای
غذای بیمار —— پاسخ : سوپ
فرومایه —— پاسخ : دون
فقیر و بی چیز —— پاسخ : بینوا
قادر —— پاسخ : توانا
قهوه خانه —— پاسخ : تریا
گسترده —— پاسخ : پهن
گمان —— پاسخ : وهم
مرتبه —— پاسخ : قدر
مسابقه اتومبیل رانی —— پاسخ : رالی
معاون هیتلر —— پاسخ : هس
مقابل خوب —— پاسخ : بد
نشستگاه اسب سوار —— پاسخ : زین
نظیر —— پاسخ : مانا
نوعی بیماری چشمی —— پاسخ : کوررنگی
هادی —— پاسخ : راهنما
هنگام —— پاسخ : وقت
واحد سطح —— پاسخ : ار
واحد نظامی —— پاسخ : هنگ
ویرگول —— پاسخ : کاما
ویزا —— پاسخ : روادید
کتاب مانی —— پاسخ : ارژنگ
کشیدنی بچه —— پاسخ : قد
کوچکترین واحد گفتاری —— پاسخ : واج
کوشش —— پاسخ : اهتمام

جواب مرحله 303 بازی جدولانه یک

آب ساکن —— پاسخ : راکد
آبگیر —— پاسخ : مرداب
ابتدا —— پاسخ : بدو
ادیت کردن —— پاسخ : ویراستن
از حیوانات گله —— پاسخ : بز
از دروس ریاضی —— پاسخ : حسابان
از شهرهای لرستان —— پاسخ : کوهدشت
از عناصر شیمیایی —— پاسخ : هلیوم
از فراعنه مصری —— پاسخ : رامسس
اسباب خانه —— پاسخ : مان
اندیشه کردن —— پاسخ : سگالیدن
باد شدید —— پاسخ : صرصر
بت —— پاسخ : صنم
بخشودن —— پاسخ : عفو
بیگانه —— پاسخ : ناآشنا
پایانی،انتهایی —— پاسخ : واپسین
پدر —— پاسخ : بابا
پراکندگی و تفرق —— پاسخ : خلل
پرکار —— پاسخ : فعال
پسوند مراقبت —— پاسخ : بان
پشت سر هم قرار گرفتن —— پاسخ : ترادف
پیمان —— پاسخ : عهد
پیک —— پاسخ : قاصد
تبسم —— پاسخ : لبخند
ترا بگوید ادبی —— پاسخ : بگویدت
تفریق —— پاسخ : منها
جستجو کردن —— پاسخ : تفتیش
حق الزحمه —— پاسخ : دستمزد
حیله گر —— پاسخ : ریمن
درب و داغون —— پاسخ : له و لورده
درخت زبان گنجشک —— پاسخ : ون
درد و رنج —— پاسخ : تعب
دسته پیستون —— پاسخ : شاتون
رطوبت —— پاسخ : نمج
رنگرز —— پاسخ : صباغ
روز عرب —— پاسخ : یوم
زیرک —— پاسخ : ویرا
ستارگان —— پاسخ : انجم
سر —— پاسخ : راس
سرگذشت —— پاسخ : ماجرا
سگ بیمار —— پاسخ : هار
سهل —— پاسخ : آسان
سوراخ کننده —— پاسخ : سارد
شهری در استان فارس —— پاسخ : داراب
عدد منفی —— پاسخ : نه
عزل —— پاسخ : برکناری
عوض —— پاسخ : بدل
غلاف شمشیر —— پاسخ : نیما
فراوانی نعمت —— پاسخ : رخا
فیلمی از چارلی چاپلین —— پاسخ : یک شب در نمایش
قابل قرائت —— پاسخ : خواندنی
قبل از ورزش —— پاسخ : نرمش
قطب مثبت —— پاسخ : آند
مار زرد رنگ بی زهر —— پاسخ : یغتنج
متفاوت،ویژه —— پاسخ : خاص
مخفف آگاه —— پاسخ : آگه
مدار مجتمع —— پاسخ : ایسی
مدهوش —— پاسخ : مست
مشغول به فعلی بودن —— پاسخ : افتعال
مشغول حرفه ای بودن —— پاسخ : احتراف
مغازه —— پاسخ : دکان
ملخ سیاه —— پاسخ : کدم
منت گذارنده —— پاسخ : منان
میوه تلفنی —— پاسخ : الو
ناگوار —— پاسخ : فجیع
نامادری —— پاسخ : زن بابا
ننر و چرب زبان —— پاسخ : لوس
نهر و رود —— پاسخ : آبراه
نوبت و دفعه —— پاسخ : وهله
نوعی زیرپوش —— پاسخ : رکابی
نیتروژن —— پاسخ : ازت
هر یک از بازیکنان تیم —— پاسخ : یار
همجنس باز —— پاسخ : گی
واحد فرکانس —— پاسخ : هرتز
واضح و آشکار —— پاسخ : مبرهن
وسط —— پاسخ : مابین
کار بچه یک دنده —— پاسخ : لج
کاهش تدریجی —— پاسخ : افت
کج و منحرف —— پاسخ : اریب
کشور غله —— پاسخ : کانادا

جواب مرحله 304  بازی جدولانه یک

آب بند —— پاسخ : سد
آسان گرفتن —— پاسخ : تساهل
آشفته و درهم —— پاسخ : پریش
آکنده —— پاسخ : پر
اختر —— پاسخ : ستاره
از توابع شهر ری —— پاسخ : کهریزک
از توابع قزوین —— پاسخ : یمقان
اندازه و مقدار —— پاسخ : میزان
اندوه و دلتنگی —— پاسخ : ملال
اولین —— پاسخ : نخستین
بحث های چند نفره —— پاسخ : مناظرات
بدهی —— پاسخ : قرض
بنیان —— پاسخ : اساس
به درستی که —— پاسخ : همانا
بهای نازل —— پاسخ : ارزان
بیماری ریوی خطرناک —— پاسخ : سل
پاسخ —— پاسخ : جواب
پراکسید هیدروژن —— پاسخ : آب اکسیژنه
پرخاش و عصبانیت —— پاسخ : عتاب
پسر فریدون —— پاسخ : سلم
پسندیده —— پاسخ : نیکو
تحریم سیاسی —— پاسخ : بایکوت
تعمیرگاه ماشین —— پاسخ : اتوسرویس
تقاضا کرد —— پاسخ : خواست
تنبل جالیزی —— پاسخ : کدو
جدا —— پاسخ : سوا
جنگ در راه دین —— پاسخ : جهاد
چربی و پیه —— پاسخ : دنبه
چشم انداز —— پاسخ : پانوراما
چوبدستی —— پاسخ : عصا
حدفاصل —— پاسخ : حایل
حرص —— پاسخ : ولع
خبرگزاری روسیه —— پاسخ : ایتارتاس
خفگی —— پاسخ : اختناق
خودروی جمعی —— پاسخ : ون
خیانت کردن —— پاسخ : ناروا زدن
دختر زئوس —— پاسخ : هلن
دوست داشتنی —— پاسخ : سمپاتیک
دوستی —— پاسخ : حب
دکتر حیوانات —— پاسخ : دامپزشک
رئوف —— پاسخ : مهربان
رفقا —— پاسخ : یاران
رنگی برای خودرو —— پاسخ : نوک مدادی
زرد انگلیسی —— پاسخ : یلو
زنجیر —— پاسخ : غل
زیان —— پاسخ : ضرر
زیردستان ارباب —— پاسخ : رعایا
ساقه های فرعی درخت —— پاسخ : سرشاخه
سرب سوخته —— پاسخ : ابار
سکسکه —— پاسخ : هک هک
شغل —— پاسخ : حرفه
شهر جشنواره ای فرانسه —— پاسخ : کن
شهر خوزستان —— پاسخ : رام هرمز
شهید اهل قلم —— پاسخ : آوینی
صوت اندوه —— پاسخ : آه
ضمیر انگلیسی —— پاسخ : یو
ضمیر بی حضور —— پاسخ : او
ظرف غذای سربازی —— پاسخ : یقلاوی
عاجز —— پاسخ : ناتوان
غار بعثت —— پاسخ : حرا
غرغر بچه —— پاسخ : نق
فرمان سکوت —— پاسخ : هیس
قبله اول مسلمین —— پاسخ : مسجد الاقصی
قسمتی از نای —— پاسخ : حنجره
قلعه —— پاسخ : دژ
قیمت بازاری —— پاسخ : فی
گشاده —— پاسخ : وا
گیاه مرداب —— پاسخ : نی
لگد —— پاسخ : تیپا
مادر وطن —— پاسخ : مام
مختصر —— پاسخ : کوتاه
مرکز کانادا —— پاسخ : اتاوا
مساوی عامیانه —— پاسخ : یر
معیارها —— پاسخ : موازین
ملاک و وسیله سنجش —— پاسخ : معیار
نابود شده —— پاسخ : نیست
ناپیدا —— پاسخ : گم
ناحیه تحت حکومت —— پاسخ : قلمرو
نامی پسرانه —— پاسخ : حامد
نزدیکان —— پاسخ : اقارب
نظریه نژادپرستی —— پاسخ : راسیسم
نمایان —— پاسخ : پیدا
نوعی سطح شیبدار —— پاسخ : رمپ
هالوژن مایع —— پاسخ : برم
هالوژن نمک —— پاسخ : ید
هدف تیر —— پاسخ : آماج
همیشه و دائم —— پاسخ : نراک
واحدی در فیزیک —— پاسخ : تسلا
وداع کردن —— پاسخ : خداحافظی
وقت و زمان —— پاسخ : گاه
کالاها —— پاسخ : اجناس
کتابی از یوریس پاسترناک —— پاسخ : ستوان اشمیت
کم کم —— پاسخ : تدریج
کنج و گوشه —— پاسخ : زاویه
کوک درشت —— پاسخ : بخیه
یادداشت —— پاسخ : نت
یکپارچه —— پاسخ : متحد

جواب مرحله 305 بازی جدولانه یک

آزرم —— پاسخ : حیا
اثر بالزاک —— پاسخ : فراز و نشیب زندگی بدکاران
اثر مولیر —— پاسخ : تارتوف
اجباری —— پاسخ : الزامی
از سیارات —— پاسخ : اورانوس
امرود —— پاسخ : مل
ایما و اشاره —— پاسخ : نمار
بازی مهره و تخته —— پاسخ : نرد
بدون استثنا —— پاسخ : بلااستثنا
بدی —— پاسخ : شر
برزن —— پاسخ : کوی
بسیار نعمت دهنده —— پاسخ : منان
بند کردن —— پاسخ : گیر دادن
پادشاهی —— پاسخ : کیی
پاره کردن —— پاسخ : دریدن
پایان —— پاسخ : ختام
پنبه زرد شده —— پاسخ : کندش
تزئین صحنه نمایش —— پاسخ : دکوراسیون
تکیه بر پشتی —— پاسخ : لم
جانوری شبیه روباه —— پاسخ : فنک
جای نشستن —— پاسخ : نشیمن
جمیع —— پاسخ : همه
حدیث —— پاسخ : ماثور
حلقه دو طرف زین —— پاسخ : رکاب
خداوند —— پاسخ : رب
خدشه دار —— پاسخ : مخدوش
خواندن دوباره —— پاسخ : مرور
دارای حد و مرز بودن —— پاسخ : محدودیت
دارای هماهنگی —— پاسخ : هارمونیک
دانشمندان —— پاسخ : علما
دردمندی —— پاسخ : تالم
دستگاه قالی کوبی —— پاسخ : دنگ
دستگاه و نظام —— پاسخ : سیستم
دل و ضمیر —— پاسخ : خاطر
رایگان —— پاسخ : زب
روشی در ریاضیات —— پاسخ : انتگرال
زهر —— پاسخ : شنرگ
سایه —— پاسخ : نش
سد کم حرف —— پاسخ : دز
سردخانه قدیمی —— پاسخ : سرداب
سستی —— پاسخ : فترت
سنگ آسیا —— پاسخ : اسه
شاد کردن —— پاسخ : ارتیاح
شهر همدان —— پاسخ : ملایر
طبق معمول —— پاسخ : مثل همیشه
فرمان کشتی —— پاسخ : سکان
فرمانروایی مالکین بزرگ —— پاسخ : ملوک الطوایفی
فهرست —— پاسخ : لیست
فیلمی از مهدی صباغ زاده —— پاسخ : راهبه شت
فیلمی با بازی سحر قریشی —— پاسخ : تو و من
قطار —— پاسخ : ترن
گروی —— پاسخ : وثیقه
گفتگوی اینترنتی —— پاسخ : چت
مادر ترک —— پاسخ : آنا
مال و روزی —— پاسخ : نعمت
مردم بی شرم و بد زبان —— پاسخ : بطریر
مرضی واگیردار —— پاسخ : طاعون
مسمار —— پاسخ : میخ
مطلوب و مرغوب —— پاسخ : دل آویز
مغز سر —— پاسخ : مخ
منجلاب —— پاسخ : ورطه
موجود ترسناک خیالی —— پاسخ : هیولا
میراب —— پاسخ : آبیار
میوه تلفنی —— پاسخ : الو
ناپدید —— پاسخ : گم
نرم —— پاسخ : لین
نم دار —— پاسخ : مرطوب
نماد سردرگمی —— پاسخ : کلاف
نوعی زغال سنگ —— پاسخ : کک
نوعی سنگ سیاه یا سفید قابل تورق —— پاسخ : میکا
نوعی کباب —— پاسخ : شامی
نیم صدای زنبور —— پاسخ : وز
هر چیز معلق —— پاسخ : آونگ
هماورد —— پاسخ : رقیب
هندی اش معروف است —— پاسخ : تمر
واحد تحصیلی —— پاسخ : ترم
واحد سطح —— پاسخ : ار
واحد گرما —— پاسخ : سانتی گراد
کج و خمیده —— پاسخ : مایل
کشور اروپایی —— پاسخ : دانمارک
کم —— پاسخ : اندک
یک عدد —— پاسخ : یکی

جواب مرحله 306 بازی جدولانه یک

آش انار —— پاسخ : ناربا
آماس —— پاسخ : ورم
اثر سعید عبدالملکی —— پاسخ : گریز از اسارت
اثر سعیدی سیرجانی —— پاسخ : خاک ستر
ارجمند —— پاسخ : عز
از رسانه های جمعی —— پاسخ : روزنامه
از روی اختیار —— پاسخ : ارادی
از قطعات الکترونیکی —— پاسخ : خازن
اکونومی —— پاسخ : اقتصاد
ایتالیای باستان —— پاسخ : روم
بخیه خیاطان —— پاسخ : کن
برودت —— پاسخ : سرما
بز نر —— پاسخ : تیس
بشاش —— پاسخ : خنده رو
بهشت —— پاسخ : فردوس
بوی ماندگی —— پاسخ : نا
پرورش و تأدیب —— پاسخ : تربیت
پنهان شدن —— پاسخ : اختفا
پول چشم بادمی ها —— پاسخ : ین
پیوند —— پاسخ : اتصال
تابلویی از ادوارد مونک —— پاسخ : تاک سرخ
تابلویی از رافائل —— پاسخ : مدرسه اتن
تحریر —— پاسخ : نگارش
تصویر کلی از چیزی —— پاسخ : شما
جدا کننده —— پاسخ : ممیز
جگر سفید —— پاسخ : ریه
جهان معنوی —— پاسخ : ماهوت
چار چوب —— پاسخ : کادر
حادثه ناگوار —— پاسخ : جگرخراش
حرارت —— پاسخ : دما
حرف فاصله —— پاسخ : تا
خجالتی —— پاسخ : کمرو
خوشبخت —— پاسخ : کامیاب
دشمن درخت —— پاسخ : تبر
دیدن —— پاسخ : نگریستن
رسم کننده —— پاسخ : رسام
روز گذشته —— پاسخ : دیروز
زهر خورده —— پاسخ : مسموم
ساده —— پاسخ : سهل
سالم —— پاسخ : درست
سخن شیوا —— پاسخ : رسا
سیمرغ —— پاسخ : عنقا
شتر گاو پلنگ —— پاسخ : زرافه
شهری در استان فارس —— پاسخ : داراب
شک کردن —— پاسخ : تردید
ضمیر غایب —— پاسخ : او
طلا —— پاسخ : زر
عفیف و نجیب —— پاسخ : پاکرو
علامت جمع —— پاسخ : ان
غار نبوت —— پاسخ : حرا
فاصله و دوری —— پاسخ : بعد
فرار —— پاسخ : گریز
قصیده و شعر —— پاسخ : چکامه
گشاد و وسیع —— پاسخ : فراخ
مفتاح —— پاسخ : کلید
نام قدیم بابل —— پاسخ : بارفروش
نفی عرب —— پاسخ : لا
نوعی آلیاژ —— پاسخ : استیل
نوعی تفنگ —— پاسخ : بادی
نی تو خالی —— پاسخ : نال
هدیه چهره گشایی —— پاسخ : رونما
ول کردن —— پاسخ : ترک
ویراستار —— پاسخ : ادیتور
کاریز —— پاسخ : قنات
کافی —— پاسخ : بس
کمک کننده —— پاسخ : یاور
کودک تازه به دنیا آمده —— پاسخ : نوزاد

جواب مرحله 307 بازی جدولانه یک

… با … باز با باز —— پاسخ : کبوتر
از به پا کردنی‌ها —— پاسخ : خون
از حروف الفبا —— پاسخ : صاد
از شهرهای خراسان جنوبی —— پاسخ : بشرویه
از فراورده‌های گوشتی —— پاسخ : همبرگر
از گل‌ها —— پاسخ : نرگس
اسب ترکی —— پاسخ : ات
افراطی —— پاسخ : تندرو
افسانه‌گو —— پاسخ : سمیر
اندوه —— پاسخ : رنج
انس نگرفته —— پاسخ : نامالوف
ایستاده —— پاسخ : برپا
برآمدگی زمین —— پاسخ : رش
بغل —— پاسخ : بر
بنیان —— پاسخ : پی
به سوی —— پاسخ : فا
بی‌جان —— پاسخ : مرده
بیچارگی —— پاسخ : زبونی
بید —— پاسخ : پت
بیشتر —— پاسخ : غالبا
پابرجا —— پاسخ : پایدار
پاکی —— پاسخ : قداست
پایتخت کیپ ورد —— پاسخ : پرایا
پرسش از مکان —— پاسخ : کو
پسر زن از شوهر پیشین —— پاسخ : ربیب
پیامبر درون ماهی —— پاسخ : یونس
پیروان —— پاسخ : امت
پیشگاه خانه —— پاسخ : ایوان
تا این زمان —— پاسخ : هنوز
توخالی —— پاسخ : پوک
تکبر —— پاسخ : فیس
جنگ —— پاسخ : رزم
جنگجوی دوره صفوی —— پاسخ : قزلباش
چایخانه اداره —— پاسخ : ابدارخانه
حفر شده —— پاسخ : کنده
حیله و نیرنگ —— پاسخ : ریو
خجلت —— پاسخ : شرم
خودروی ارزان قدیمی —— پاسخ : ژیان
خودکشی ژاپنی —— پاسخ : هاراکیری
داستان کوتاه —— پاسخ : متل
درون دهان —— پاسخ : نج
دور کردن —— پاسخ : طرد
دوره دایناسورها —— پاسخ : ژوراسیک
رئیس مدرسه —— پاسخ : مدیر
راندن مزاحم —— پاسخ : دک
رویداد —— پاسخ : پیشامد
زیردست —— پاسخ : مریوس
شراب —— پاسخ : می
شهر تهران —— پاسخ : ری
شهر گیلان —— پاسخ : تالش
صاحب —— پاسخ : ذی
ضربه فنی بوکس —— پاسخ : ناکاوت
علم اشکال —— پاسخ : هندسه
علم مطالعه فسیل‌ها —— پاسخ : دیرین شناسی
فومیکول —— پاسخ : کودرست
قصیده‌سرای بزرگ فارسی —— پاسخ : خاقانی شروانی
گستاخ —— پاسخ : جری
گوشت دود داده —— پاسخ : ژامبون
لبه پایین جامه —— پاسخ : تریج
لقب —— پاسخ : کنیه
ماهی درون تفنگ —— پاسخ : تیر
ملاقات پزشک —— پاسخ : ویزیت
نصف هر چیز —— پاسخ : نیمه
نگهبان خانه —— پاسخ : سرایدار
نویسنده «شب عروسی من» —— پاسخ : شهره وکیلی
هیئت وزیران یک دولت —— پاسخ : کابینه
واقف —— پاسخ : داننده
کافی —— پاسخ : بس
کشوری در قاره سیاه —— پاسخ : کیپورد
کلمه درد —— پاسخ : واخ
کم جرأت —— پاسخ : ترسو
یا زنگی زنگی یا … … —— پاسخ : رومی
یار صندلی —— پاسخ : میز
یاری —— پاسخ : نصر
یاریگر —— پاسخ : نصیر

جواب مرحله 308 بازی جدولانه یک

آب مروارید —— پاسخ : تم
آبستنی هم معنی می‌دهد —— پاسخ : شکم
آسیب —— پاسخ : اک
آلت کبابی —— پاسخ : سیخ
اثر آگاتا کریستی —— پاسخ : نمسیس
اثر عباس معروفی —— پاسخ : سمفونی مردگان
اثر غلامحسین ساعدی —— پاسخ : دندیل
از ایالات آمریکا —— پاسخ : هاوایی
از حروف یونانی —— پاسخ : چی
از عناصر جدول تناوبی —— پاسخ : ید
از غده ترشح می‌شود —— پاسخ : هورمون
افسوس —— پاسخ : واویلا
باهم —— پاسخ : توامان
بسیار نالنده —— پاسخ : انان
بسیار و بی‌اندازه —— پاسخ : گزاف
بنای بلند —— پاسخ : عماد
بنده زرخرید —— پاسخ : قن
بی‌قید —— پاسخ : ولنگار
بی‌میلی —— پاسخ : کراهت
بیماری عصبی همراه تشنج —— پاسخ : صرع
پایتخت بورکینافاسو —— پاسخ : اواگادوگو
پایتخت گینه استوایی —— پاسخ : مالابو
پایداری —— پاسخ : دوام
پسر —— پاسخ : پور
پوشاننده —— پاسخ : ساتر
پیراهن آستین کوتاه —— پاسخ : تی شرت
تاب و توان —— پاسخ : تیو
تسلیم شدن خودمانی —— پاسخ : وادادن
توده غله پاک شده —— پاسخ : راژ
تکنوازی —— پاسخ : سلو
جریان تند و ناگهانی —— پاسخ : موج
جریان شدید هوا —— پاسخ : طوفان
جمع کردن —— پاسخ : ضم
چم و خم کار —— پاسخ : فوتوفن
حرف پیروزی —— پاسخ : وی
خیس —— پاسخ : تر
رفیق مشهدی —— پاسخ : یره
رهن —— پاسخ : گرو
زشت —— پاسخ : شنیع
زمین‌شناسی —— پاسخ : ژیولوژی
سرشیر —— پاسخ : خامه
سرمه —— پاسخ : توتیا
سمبل —— پاسخ : نماد
سوره هفدهم —— پاسخ : اسرا
شادی آور —— پاسخ : مفرح
شالوده —— پاسخ : فونداسیون
شهر باستانی خوزستان —— پاسخ : شوش
شهر رازی —— پاسخ : ری
شهر همدان —— پاسخ : رزن
صفحه اعلان —— پاسخ : پانل
ضربه با پا —— پاسخ : لگد
عرصه‌ها —— پاسخ : میادین
فاصله بین دو پرده نمایش —— پاسخ : انتراکت
فایده و سود دانستن —— پاسخ : غنیمت شمردن
فتوگرافر —— پاسخ : عکاس
فرود آمدن —— پاسخ : هبوط
فلات آسیایی —— پاسخ : پامیر
قابل قرائت —— پاسخ : خواندنی
قصه‌خوان —— پاسخ : نقال
لباس جراحان —— پاسخ : گان
مباحثه —— پاسخ : گفتگو
محفل علمی —— پاسخ : سمپوزیوم
مروارید خزر —— پاسخ : خاویار
معدن —— پاسخ : کان
نان نرم و نازک —— پاسخ : لواش
نواق موسیقی —— پاسخ : چر
نوبت کاری —— پاسخ : شیفت
نیکوکار —— پاسخ : مصلح
واحد پول مجارستان —— پاسخ : فورینت
ورم خودمانی —— پاسخ : پف
وسیله نگهداری اسناد و اوراق —— پاسخ : زونکن
ویژگی غنچه باز شده —— پاسخ : شکوفا
کلمه افسوس —— پاسخ : اه
کوچکتر از مینی‌بوس —— پاسخ : ون
کوشش —— پاسخ : جهد

جواب مرحله 309 بازی جدولانه یک

آهوی ختن —— پاسخ : اف
اتاق تعویض لباس —— پاسخ : رختکن
اثر جواب مجابی —— پاسخ : فردوس مشرقی
از حشرات آفات مزارع —— پاسخ : ملخ
از روی انصاف —— پاسخ : عادلانه
از سازهای ضربی —— پاسخ : تنبک
اسب ترکی —— پاسخ : ات
انبار ته کشتی —— پاسخ : خن
انجام دادن —— پاسخ : ارتکاب
بازرگانان —— پاسخ : تجار
بازگشت صوت —— پاسخ : اکو
بالش —— پاسخ : کوسن
بانی و مؤسس —— پاسخ : سرسلسله
بدگویی —— پاسخ : ذم
بسیار نالنده —— پاسخ : انان
بلال —— پاسخ : ذرت
بلبل —— پاسخ : هزاران
بنده زرخرید —— پاسخ : قن
به تأکید —— پاسخ : اکیدا
بی‌دوام —— پاسخ : سست
بی‌نظمی و بی‌ترتیبی —— پاسخ : شلختگی
بیداد —— پاسخ : ستم
پایتخت لهستان —— پاسخ : ورشو
پایه‌ای —— پاسخ : بیسیک
پر کردن —— پاسخ : اکندن
پرفسور حیوانات —— پاسخ : بز
پشتش پیداست —— پاسخ : شفاف
پهلوان —— پاسخ : یل
پولک —— پاسخ : فلس
تا این زمان —— پاسخ : هنوز
تهوع —— پاسخ : قی
توخالی —— پاسخ : پوک
تیزفهم —— پاسخ : نکته سنج
چپ و راست رفتن با وسیله نقلیه —— پاسخ : ویراژ
حرف درد —— پاسخ : اخ
خرده‌سنگ‌های ریز —— پاسخ : شن
خیز برداشتن —— پاسخ : جستن
دانه سفت میوه —— پاسخ : هسته
در باشگاه خارجی بازی می‌کند —— پاسخ : لژیونر
درآیگاه —— پاسخ : ورودی
دست عرب —— پاسخ : ید
دمپخت —— پاسخ : کته
روایی —— پاسخ : داستانی
روز گذشته —— پاسخ : دی
زنده بودن —— پاسخ : حیات
ساز بادی فلزی —— پاسخ : ساکسیفون
سر هر چیزی —— پاسخ : نوک
سرپرست —— پاسخ : متولی
سرشت —— پاسخ : خو
شبیه —— پاسخ : همشکل
شهر تهران —— پاسخ : ملارد
شهر خوزستان —— پاسخ : اندیکا
شهر ریشه —— پاسخ : بن
شهر مرکزی —— پاسخ : کمیجان
شکافتن —— پاسخ : ترکیدن
صابون خیاطی —— پاسخ : مل
ظرف یخ —— پاسخ : یخدان
عامل ژله‌ای کننده مواد غذایی —— پاسخ : ژلاتین
عدد بسیار زیاد —— پاسخ : کرور
قیمت بازاری —— پاسخ : فی
گیاهی خاردار —— پاسخ : یز
لرزانک —— پاسخ : ژله
مجاز از مرد درشت هیکل —— پاسخ : نره خر
مرگ —— پاسخ : حین
ملخ —— پاسخ : میگ
میخ چوبی یا فلزی —— پاسخ : وتد
نهفته —— پاسخ : نهان
نو —— پاسخ : بدیع
همراه ایکس در ریاضی —— پاسخ : ای گرگ
کشتگان راه خدا —— پاسخ : شهدا
کشور آفریقایی —— پاسخ : گینه
کلمه —— پاسخ : واژه
کمیاب —— پاسخ : نادر
کهکشان معروف —— پاسخ : راه شیری

جواب مرحله 310 بازی جدولانه یک

آخرین —— پاسخ : پسین
آغوز —— پاسخ : شمه
ابر زمینی —— پاسخ : مه
اثر بالزاک —— پاسخ : گوبسک رباخوار
اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی —— پاسخ : سیمای دو زن
از سوره‌ها —— پاسخ : قیامه
از شهرهای مهم آمریکا —— پاسخ : شیکاگو
از محصولات ایران خودرو —— پاسخ : رانا
از مصالح راه سازی —— پاسخ : شن
افزون بر این —— پاسخ : بعلاوه
امر از رفتن —— پاسخ : رو
اندوه‌بار —— پاسخ : غمانگیز
انگور خشک شده —— پاسخ : مویز
ایتالیای قدیم —— پاسخ : روم
با حیله دارایی کسی را گرفتن —— پاسخ : سرکیسه کردن
بخاری برقی —— پاسخ : هیتر
بخشش —— پاسخ : عفو
بدسرشت —— پاسخ : ناجنس
برجستگی کوچک روی پوست —— پاسخ : زگیل
بز کوهی —— پاسخ : شکا
بسیار سجده کننده —— پاسخ : سجاد
به تدریج —— پاسخ : نرمنرمک
پسمانده —— پاسخ : مابقی
تازه —— پاسخ : نو
تراژدی —— پاسخ : غم نامه
تعمیرکار ماشین —— پاسخ : مکانیک
توالی طبیعی هشت نت موسیقی —— پاسخ : گام
توان —— پاسخ : بنیه
چای فرنگی —— پاسخ : تی
چمدان ورزشی —— پاسخ : ساک
چهار من تبریز —— پاسخ : ری
چوب بینی شتر —— پاسخ : برس
حرف پیروزی —— پاسخ : وی
حکومت نازی‌ها —— پاسخ : رایش
خوک نر —— پاسخ : ساد
درخت صنوبر —— پاسخ : گیز
درد و مرض —— پاسخ : یامان
دریای عرب —— پاسخ : یم
راهزن —— پاسخ : غارتگر
رواج —— پاسخ : رونق
رود ایتالیا —— پاسخ : پو
سوره روشنی —— پاسخ : نور
شهر استان اصفهان —— پاسخ : لنجان
شهر خراسان جنوبی —— پاسخ : قاینات
شهر مرکزی —— پاسخ : خنداب
شهری در استان بوشهر —— پاسخ : عسلویه
شهریه —— پاسخ : ماهانه
شیوه معماری اروپای قدیم —— پاسخ : گوتیگ
صد سال —— پاسخ : قرن
فردافرد —— پاسخ : یکی یکی
فرمانده —— پاسخ : رییس
گاز بی‌رنگ با بوی تند —— پاسخ : امونیاک
گله و شکایت —— پاسخ : شکوه
گوشتخوار کوچک —— پاسخ : سمور
گیاهی خاردار —— پاسخ : یز
گیتی و آنچه در آن است —— پاسخ : کونومکان
مادر عرب —— پاسخ : ام
مایعی در ساقه برخی گیاهان —— پاسخ : شیرابه
مجاز از گرفتاری و حوادث —— پاسخ : کشاکش
محفظه نوار صوتی یا تصویری —— پاسخ : کاست
ناشنوا —— پاسخ : کر
نگاه شاعر —— پاسخ : نگه
نومید —— پاسخ : مایوس
نویسنده «دهکده پرملال» —— پاسخ : امین فقیری
همه —— پاسخ : کلیه
واحد پول مالزی —— پاسخ : رینگیت
واحد پول کاستاریکا —— پاسخ : کولون
وجود دارد —— پاسخ : هست
کالا —— پاسخ : جنس
کشته راه خدا —— پاسخ : شهید
کشور —— پاسخ : ملکت
کفش چهارپا —— پاسخ : نعل
کلمه افسوس —— پاسخ : اه
کلید قطع و وصل —— پاسخ : شستی
یک عدد —— پاسخ : یکی

جواب مرحله 311 بازی جدولانه یک

آبی که بیهوده روی زمین جاری شود —— پاسخ : هرزاب
آرایش —— پاسخ : زیب
اثر ایرج پزشک‌زاد —— پاسخ : اسمون ریسمون
اثر کردن —— پاسخ : تاثیر
ارجمند —— پاسخ : گرانقدر
از تولیدات زنبور عسل —— پاسخ : موم
از حروف یونانی —— پاسخ : سای
از سوره‌ها —— پاسخ : عادیات
از وسایل پرواز —— پاسخ : بالون
اسب نر —— پاسخ : نریان
اصل، اساس —— پاسخ : مایه
الاغ ورزشکار! —— پاسخ : گورخر
باب روز —— پاسخ : مدرن
بدنامی —— پاسخ : ننگ
بزه —— پاسخ : گناه
بشاش —— پاسخ : خنده رو
پاره شدگی —— پاسخ : گسیختگی
پایتخت بلیز —— پاسخ : بلموپان
پرحرف —— پاسخ : وراج
پنهان داشتن —— پاسخ : کتمان
پهلوان —— پاسخ : گو
تابلویی از پیتر آگوست رنوآر —— پاسخ : دوخواهر
تباه شدن —— پاسخ : نتر
ترازنامه —— پاسخ : بیلان
جانبازی —— پاسخ : ایثار
جایی که سایه باشد —— پاسخ : نسار
جسم معدنی هادی الکتریسیته —— پاسخ : فلز
جوان —— پاسخ : نورس
حرف دهن کجی —— پاسخ : یی
حیوان محبوب ترکمن‌ها —— پاسخ : اسب
خاک —— پاسخ : گرد
خطوط پیشانی —— پاسخ : سگرمه
خویشی —— پاسخ : قربت
دشت و صحرا —— پاسخ : دمن
دشمنی —— پاسخ : کینه
راهب بودایی —— پاسخ : شمن
رشته‌کوه اروپا —— پاسخ : الپ
رنگ —— پاسخ : لون
رهاننده —— پاسخ : ناجی
سرازیری —— پاسخ : شیب
سوزن بزرگ دوختن پارچه‌ های ضخیم —— پاسخ : جوالدوز
شهر اردبیل —— پاسخ : نیر
شهر بوشهر —— پاسخ : کنگان
شهر فارس —— پاسخ : فسا
شهر مازندران —— پاسخ : رامسر
شکاف و رخنه —— پاسخ : جر
فارسی باستانی —— پاسخ : پارسی
فانوس دریایی —— پاسخ : فاروس
قدم —— پاسخ : گام
قرص —— پاسخ : حب
قلاب کمربند —— پاسخ : سگک
گروه، دسته —— پاسخ : فوج
لازم، بایسته —— پاسخ : حتم
مخلوق خداوند —— پاسخ : بنده
مذکر —— پاسخ : نر
مراد —— پاسخ : کام
مرتجع —— پاسخ : واپسگرا
مرگ —— پاسخ : موت
موسوی —— پاسخ : کلیمی
نقاش —— پاسخ : رسام
نمد زین —— پاسخ : یون
نمو دادن —— پاسخ : رویاندن
نویسنده کیمیاگر —— پاسخ : پایولو کویلیو
هضم غذا —— پاسخ : گوارش
همانند —— پاسخ : همگن
هماهنگ نیست —— پاسخ : ناجور
و اگر نه —— پاسخ : ورنه
کامپیوتر —— پاسخ : رایانه
کشت به امید باران —— پاسخ : دیم
کشور آفریقایی —— پاسخ : سودان
کوزه بزرگ —— پاسخ : هب
کیسه غذای چهارپا —— پاسخ : توبره

جواب مرحله 312 بازی جدولانه یک

آب دهان —— پاسخ : تف
آسیاب آشپزخانه —— پاسخ : هاون
ابریشم خام —— پاسخ : قز
اثر حسینقلی مستعان —— پاسخ : قصه انسانیت
از سبزی‌های خوراکی —— پاسخ : مرزه
از ورزشکاران آبی —— پاسخ : شناگر
اندازه صدای سیستم صوتی —— پاسخ : ولوم
ایستگاه قطار —— پاسخ : گار
بامداد —— پاسخ : صبحدم
بانگ —— پاسخ : ندا
بانگ سگ —— پاسخ : وغ
برکت —— پاسخ : ری
بسیار نعمت دهنده —— پاسخ : منان
بشقاب دراز و بزرگ —— پاسخ : دیس
بی‌خبر —— پاسخ : ناگهان
پاکیزه —— پاسخ : نظیف
پایین —— پاسخ : ته
پست —— پاسخ : دنی
پسوند شباهت —— پاسخ : سان
پسوند صفت عالی —— پاسخ : ترین
پهلوان —— پاسخ : یل
پول کشور آفتاب تابان —— پاسخ : ین
تابع موجی الکترون در اتم —— پاسخ : اوربیتال
تاج خروس —— پاسخ : یل
تلخ عرب —— پاسخ : مر
تکه پاره —— پاسخ : لت
جامه دراز مشایخ —— پاسخ : دراعه
جایی که سایه باشد —— پاسخ : نسار
چوب گردن گاو شخم زن —— پاسخ : یوغ
حرف یونانی —— پاسخ : لاندا
حیوان گران پوست —— پاسخ : خز
خداوند —— پاسخ : صاحب
خرما فروش —— پاسخ : تمار
خوراکی از برنج و زعفران —— پاسخ : شله زرد
خوش‌طبعی‌ها —— پاسخ : هزلیات
دارای سبیل پرپشت —— پاسخ : سبیلو
دام —— پاسخ : تله
دریا —— پاسخ : زو
دشواری —— پاسخ : وخامت
دوراندیش و محاسب —— پاسخ : حسابگر
راهنمایی —— پاسخ : هدایت
رد شده در امتحان —— پاسخ : رفوزه
رستنی چتری شکل —— پاسخ : قارچ
رنج و سختی —— پاسخ : زجر
روییدن گیاه —— پاسخ : نبت
ریختن آب —— پاسخ : صب
زاییده شدن —— پاسخ : تولد
زیرکی —— پاسخ : هوشیاری
سور —— پاسخ : ولیمه
سوسن زرد —— پاسخ : وج
شایسته —— پاسخ : کارامد
شجاع —— پاسخ : دلاور
شعر می‌گوید —— پاسخ : شاعر
شلوار جین —— پاسخ : لی
شهر آذربایجان غربی —— پاسخ : چالدران
شهر ترکمنستان —— پاسخ : مرو
شکم‌بند طبی —— پاسخ : گن
طلایی رنگ —— پاسخ : زرگون
غرولند —— پاسخ : زرزر
فارغ و آسوده —— پاسخ : سبک بار
قسمتی از خانه —— پاسخ : اتاق
لشکر —— پاسخ : جیش
محل رفتن —— پاسخ : مسیر
میدان جنگ —— پاسخ : رزمگاه
میوه درخت سدر —— پاسخ : کنار
هست شده —— پاسخ : موجود
هوای آفتابی —— پاسخ : صاف
کالبدشناسی —— پاسخ : اناتومی
کشور آفریقایی —— پاسخ : نیجر
کم‌وزن —— پاسخ : سبک
کنایه از تکیه گاه کسی بودن —— پاسخ : عصای دست
کنایه از کمک کردن به برپایی فتنه —— پاسخ : دامن زدن
کوبیدن در —— پاسخ : تق
یک دهم متر —— پاسخ : دسی متر

جواب مرحله 313 بازی جدولانه یک

آفرین خارجی —— پاسخ : براوو
آلت نخ‌ریسی —— پاسخ : دوک
اثر جلال آل احمد —— پاسخ : پنج داستان
اثر ژان پل سارتر —— پاسخ : جنگ شکر در کوبا
از بت‌های جاهلیت —— پاسخ : هبل
از بین بردن موهای زاید —— پاسخ : اپیلاسیون
از دود کردنی‌ها —— پاسخ : توتون
از فراورده‌های شیری —— پاسخ : لبنی
از کشورهای آفریقایی —— پاسخ : جیبوتی
از یک پدر و مادر —— پاسخ : تنی
الکترود منفی —— پاسخ : کاتد
امر از آمدن —— پاسخ : بیا
انکرالاصوات حیوانات —— پاسخ : خر
باتلاق —— پاسخ : لشاب
برابر شدن —— پاسخ : توازی
برای رسیدن به آن تلاش می‌کنیم —— پاسخ : هدف
برقرار —— پاسخ : پایسته
به پا خاستن —— پاسخ : قیام
پاره آتش —— پاسخ : شرر
پرنده نجار —— پاسخ : دارکوب
پول‌ها —— پاسخ : وجوهات
پیشخدمت —— پاسخ : فراش
پیشوا —— پاسخ : مقتدا
تباه شدن —— پاسخ : نتر
تحمل سختی‌ها را ندارد —— پاسخ : نازک نارنجی
جای فرود آمدن —— پاسخ : مورد
خراج و مالیات —— پاسخ : باج
خشک —— پاسخ : یابس
خط‌کش هندسی —— پاسخ : تی
خواندن —— پاسخ : قرایت
خوراکی از آرد و قیمه —— پاسخ : سنبوسه
داخل شونده —— پاسخ : وارد
درخت قالی —— پاسخ : دار
دست کشیدن در وضو —— پاسخ : مسح
دفترچه مشخصات —— پاسخ : شناسنامه
دود کردنی نیکوتین دار —— پاسخ : تنباکو
رهایی دهنده —— پاسخ : منجی
رو به پایین —— پاسخ : سرازیر
رود فرانسه —— پاسخ : رن
روز گذشته —— پاسخ : دی
زیانمندی —— پاسخ : خسارت
سوره انجیر —— پاسخ : تین
شهر آذربایجان شرقی —— پاسخ : هشترود
شهر افغانستان —— پاسخ : هرات
شهری در ایالات متحده —— پاسخ : نشویل
شکوه —— پاسخ : فر
شیرینی تولد —— پاسخ : کیک
صاحب —— پاسخ : خداوند
صریح —— پاسخ : رک
صنم —— پاسخ : بت
عدد نحس —— پاسخ : سیزده
غذای مصنوعی زمین —— پاسخ : کود
فشارسنج —— پاسخ : بارومتر
فلز سنگین —— پاسخ : سرب
فهرست —— پاسخ : لیست
قانونگزار —— پاسخ : مقنن
قعر چیزی —— پاسخ : ته
گدا —— پاسخ : سایل
گرفتگی زبان —— پاسخ : لکنت
گروه —— پاسخ : امت
گمراهی —— پاسخ : غی
مأمور —— پاسخ : گماشته
مالیده شده —— پاسخ : مماس
ماه شاعر —— پاسخ : مه
مجاز شرعی —— پاسخ : مباح
محلی در آشپزخانه —— پاسخ : ظرفشویی
مسابقه درسی —— پاسخ : کنکور
منفجر شده —— پاسخ : ترکیدن
نادان —— پاسخ : غت
نرم —— پاسخ : لین
نگاه خیره —— پاسخ : زل
هنگام خواب به روی خود می‌کشند —— پاسخ : روانداز
کرانه —— پاسخ : شق
کرگدن —— پاسخ : ریما
کیسه پول —— پاسخ : همیان

جواب مرحله 314 بازی جدولانه یک

آب بدبو —— پاسخ : گنداب
آقای اسپانیایی —— پاسخ : دن
آهو —— پاسخ : جیران
اثر برتولت برشت —— پاسخ : مادر
اثر رضا امیرخانی —— پاسخ : بیوتن
اثر شاتوبریان —— پاسخ : اتالا
اثر شاتوبریان —— پاسخ : شهدا
اثر محمد علی جمال‌زاده —— پاسخ : یاد و یاد بود
از استان‌ها —— پاسخ : کرمان
از حروف الفبا —— پاسخ : ضاد
از مد افتاده —— پاسخ : دمده
امان از سردرگم آن —— پاسخ : کلاف
ایمان آورده —— پاسخ : گرویده
بارگاه —— پاسخ : هواری
بزرگ —— پاسخ : گت
بی بند و بار —— پاسخ : ول
پایداری —— پاسخ : ثبات
پسوند پیدا کننده —— پاسخ : یاب
پنبه پاک نکرده —— پاسخ : وش
تمامی —— پاسخ : همگی
تیزی و چالاکی —— پاسخ : تندی
جاندار ذره‌بینی —— پاسخ : میکروب
چوپان —— پاسخ : شبان
حرف پیروزی —— پاسخ : وی
حرف دهن کجی —— پاسخ : یی
خوراک ایرانی از برنج —— پاسخ : پلو
دانه خوشبو —— پاسخ : هل
دختر گشتاسب —— پاسخ : همای
درخت زبان گنجشک —— پاسخ : ون
درختی راست و بلند با پوستی سفید —— پاسخ : سپیدار
دشمن سرسخت —— پاسخ : لد
دل —— پاسخ : فواد
دهان‌بند —— پاسخ : فدام
ذات و سرشت —— پاسخ : جنم
راه کوتاه —— پاسخ : ره
رنگین کمان —— پاسخ : نوس
رود پرآب ایران —— پاسخ : کارون
رود سیبری —— پاسخ : لنا
ریختن پول به حساب —— پاسخ : واریز
ریز ریز —— پاسخ : نمنم
سخن‌چین —— پاسخ : نمام
سرازیری —— پاسخ : شیب
سرزنش کردن —— پاسخ : عتاب
سرمایه —— پاسخ : راس المال
سلطان —— پاسخ : شاه
سلطنتی —— پاسخ : کاویان
سنگ جادوگری —— پاسخ : یده
شوهر خواهر —— پاسخ : یزنه
صاف کردن —— پاسخ : پالودن
طلای سفید —— پاسخ : پلاتین
عدد روستا —— پاسخ : ده
عود —— پاسخ : ند
غنیمت جنگی —— پاسخ : فی
فاکس —— پاسخ : دورنگار
فراق —— پاسخ : دوری
فراموشکار —— پاسخ : نسی
فرشتگان —— پاسخ : ملایک
فرمت صوت و تصویر —— پاسخ : ویدیو
لغزاندن —— پاسخ : سراندن
مأیوس —— پاسخ : دل سرد
مدینه —— پاسخ : شهر
مسابقه غیر فینال —— پاسخ : رده بندی
معبری روی خیابان —— پاسخ : پل
میوه، بار —— پاسخ : ثمر
نرم‌افزار نقشه‌کشی —— پاسخ : اتوکد
نوعی گهواره —— پاسخ : ننو
نوک مرغ —— پاسخ : تک
هرزگی —— پاسخ : لش بازی
وجود داشتن —— پاسخ : بودن
ورقه حکم دادگاه —— پاسخ : دادنامه
ویتامین جدولی —— پاسخ : کا
کشیک دادن به نوبت —— پاسخ : پست دادن
کین‌خواه خداوند —— پاسخ : ثارالله

جواب مرحله 315 بازی جدولانه یک

اثر احمد اکبرپور —— پاسخ : قطاران شب
اثر امیل زولا —— پاسخ : شکست
اثر منصور کوشان —— پاسخ : محاق
اجاره‌بها —— پاسخ : کرا
ارابه باکلاس —— پاسخ : کالسکه
از اوستاهای ساختمانی —— پاسخ : کاشی کار
از دوزیستان —— پاسخ : قورباغه
از شهرهای استان مازندران —— پاسخ : جویبار
از لبنیات —— پاسخ : پنیر
اما —— پاسخ : لیک
انواع سبزی‌ و میوه —— پاسخ : ترهبار
اول —— پاسخ : یک
ایالت توریستی آمریکا —— پاسخ : هاوایی
براهین —— پاسخ : بینات
بسیار گرم —— پاسخ : داغ
به هوش باش —— پاسخ : هان
بیرون کردن —— پاسخ : درکردن
پارسا —— پاسخ : زاهد
پایتخت بنگلادش —— پاسخ : داکا
پایتخت غنا —— پاسخ : اکرا
پایتخت هزار کیلویی —— پاسخ : اتن
پرده توری —— پاسخ : شف
پسر عرب —— پاسخ : ابن
تازه و پرطراوت —— پاسخ : تر
تربیت کننده —— پاسخ : مربی
تولید می‌کند —— پاسخ : زایا
تکان شدید —— پاسخ : شوک
حرکت عصبی غیر ارادی —— پاسخ : تیک
خاندان —— پاسخ : دودمان
خاک —— پاسخ : تراب
خاک کوزه‌گری —— پاسخ : رس
خدای هندوان —— پاسخ : برهما
دردناک —— پاسخ : الیم
دو طاس بازی نرد —— پاسخ : کعبتین
دور از هم بودن —— پاسخ : جدایی
رود استان فارس —— پاسخ : کر
ریگ نرم —— پاسخ : شن
سبو —— پاسخ : گره
سخن موزون —— پاسخ : شعر
سلطان —— پاسخ : شاه
سمبل پرستیدنی —— پاسخ : توتم
شامل‌تر —— پاسخ : اعم
شخص نامعلوم —— پاسخ : فلان
شهر —— پاسخ : بلد
شهر آذربایجان غربی —— پاسخ : ارومیه
شهر اصفهان —— پاسخ : کاشان
شیره خشخاش —— پاسخ : شیرابه
عارف و شاعر سده ششم —— پاسخ : عطار نیشابوری
عدد منفی —— پاسخ : نه
عدد ورزشی —— پاسخ : دو
غیر اصلی —— پاسخ : فرعی
فرشته مقرب درگاه —— پاسخ : کروبی
فرهنگ آموختن —— پاسخ : تادب
فهماندن به شخص نفهم —— پاسخ : شیر فهم کردن
گرما —— پاسخ : حر
گشودن معما —— پاسخ : حل
گیاهی معطر و صحرایی —— پاسخ : اویشن
مال —— پاسخ : دارایی
ماهی —— پاسخ : حوت
مبتلا به نرمی استخوان —— پاسخ : راشیتیک
مجبور ساختن —— پاسخ : وادارکردن
مخفف شاه —— پاسخ : شه
مسابقه دو تیم همشهری —— پاسخ : دربی
مورد توجه قرار دادن —— پاسخ : عنایت کردن
مکان‌ها —— پاسخ : اماکن
نظیر ندارد —— پاسخ : بیتا
نیرو —— پاسخ : زور
هنرمند —— پاسخ : ارتیست
وارد کردن دارو با سرنگ —— پاسخ : تزریق
کرانه —— پاسخ : ناحیه
کشوری در قاره کهن —— پاسخ : نپال
کلمه تصدیق —— پاسخ : اره
کوزه بزرگ —— پاسخ : هب
یال اسب —— پاسخ : پش
یگانگی —— پاسخ : احدیت

جواب مرحله 316 بازی جدولانه یک

آلت کباب پزی —— پاسخ : سیخ
آوازه‌گر —— پاسخ : تبلیغات
آیین پیامبر —— پاسخ : شریعت
اثر آنتوان دو سنت اگزوپری —— پاسخ : هوانورد
اثر خواجه عبدالله انصاری —— پاسخ : رساله دل و جان
از سلاح‌های سرد —— پاسخ : قمه
از شهرهای استان یزد —— پاسخ : ابرکوه
از هم پاشیده و پراکنده —— پاسخ : تار و مار
ایست —— پاسخ : وقفه
بلعیدن —— پاسخ : فرو بردن
به جا آوردن عهد —— پاسخ : وفا
به دنیا آوردن —— پاسخ : زا
بی رونق شدن —— پاسخ : کساد
پایتخت اریتره —— پاسخ : اسمره
پره گوش —— پاسخ : نرمه
پوشیدگی —— پاسخ : خفا
پیشوای دین زرتشتی —— پاسخ : هیربد
پیشکشی‌ها —— پاسخ : هدایا
تاب و توان —— پاسخ : تیو
تابلویی از ادوارد مونک —— پاسخ : جیغ
تابلویی از ون گوک —— پاسخ : کافه تراس در شب
تازگی —— پاسخ : طراوت
توجه داشتن —— پاسخ : عنایت
جامه جنگ —— پاسخ : زره
جای دفن مرده —— پاسخ : گور
چانه —— پاسخ : زنخدان
چای فرنگی —— پاسخ : تی
چشمه‌ای در بهشت —— پاسخ : تسنیم
چهره —— پاسخ : رو
حسرت خوردن —— پاسخ : اسف
خنک —— پاسخ : سرد
خوبروی —— پاسخ : وسیم
دارای رابطه با موضوع —— پاسخ : ذیربط
درخت کرم ابریشم —— پاسخ : توت
درخشنده —— پاسخ : زهرا
دروازه‌بان —— پاسخ : گلر
دستگاهی در موسیقی ایرانی —— پاسخ : سه گاه
دنبال چیزی گشتن —— پاسخ : تجسس
دو کودک در یک شکم —— پاسخ : دوقلو
دور کعبه گشتن —— پاسخ : طواف
دوره تحصیلی —— پاسخ : ترم
روا —— پاسخ : مباح
زور و سنگینی —— پاسخ : فشار
زیان‌ها —— پاسخ : مضرات
ساختار —— پاسخ : سازمان
غده زیر گلو —— پاسخ : تیرویید
فربه —— پاسخ : چاق
فرسوده —— پاسخ : نخ نما
قالبی —— پاسخ : کلیشه ای
گذراندن —— پاسخ : امرار
گردش کودکانه —— پاسخ : ددر
گرفتن —— پاسخ : اخذ
گرما —— پاسخ : حر
گسترده —— پاسخ : پهن
لباس زیر مردانه —— پاسخ : رکابی
لیقه —— پاسخ : تلی
ماه نو —— پاسخ : هلال
مرمت —— پاسخ : تعمیر
مکان اجاره‌ای —— پاسخ : ماجر
نادانی —— پاسخ : جهالت
ناگهان خودمانی —— پاسخ : زرت
نسیم —— پاسخ : ایاز
نگاه داشتن —— پاسخ : حفاظت
نگاهبانی کردن —— پاسخ : حفظ
نوعی زغال سنگ —— پاسخ : لینیت
هندی‌اش معروف است —— پاسخ : تمر
کاتب —— پاسخ : نویسنده
کتف و شانه —— پاسخ : خا
کشور آفریقایی —— پاسخ : چاد
کلمه افسوس —— پاسخ : اوه
کوبیدن —— پاسخ : دق
یورش —— پاسخ : هجوم

جواب مرحله 317 بازی جدولانه یک

آداب و رسوم رسمی —— پاسخ : تشریفات
آوازها —— پاسخ : الحان
اردو —— پاسخ : کمپ
از پهلویی به پهلوی دیگر گشتن —— پاسخ : غلتیدن
از رگ‌ها —— پاسخ : مویرگ
از روی ناچاری —— پاسخ : اجبارا
از شهرهای استان کرمان —— پاسخ : رابر
از ورزش‌های رومیزی —— پاسخ : فوتبال دستی
اشاره شده —— پاسخ : مزبور
افراد خاندان —— پاسخ : خویش
اندیشه بد —— پاسخ : وسواس
انقباض ناگهانی عضلات —— پاسخ : اسپاسم
بسیار بخش کننده —— پاسخ : قسام
به پایان رسید —— پاسخ : تمت
بی بند و بار —— پاسخ : ول
بی‌نظم و قاعده —— پاسخ : هردمبیل
پایان —— پاسخ : انتها
پایتخت گرجستان —— پاسخ : تفلیس
پرنده زیبا —— پاسخ : قو
پشته خاک —— پاسخ : تل
پیوسته —— پاسخ : ملحق
تلاش برای پیشی گرفتن بر یکدیگر —— پاسخ : رقابت
توانا —— پاسخ : قادر
ثابت شده —— پاسخ : مسجل
جانشین او —— پاسخ : وی
حشره کش دستی —— پاسخ : مگس کش
خطایی در تنیس —— پاسخ : نت
خیط کاشتن —— پاسخ : گاف زدن
داستان جنگی —— پاسخ : رزمنامه
دانه‌کش بی‌آزار —— پاسخ : مور
درون دهان —— پاسخ : بج
دریا —— پاسخ : یم
دشواری امر —— پاسخ : وخامت
دور دهان —— پاسخ : نس
ذوق و شوق —— پاسخ : وجد
رشته انتقال برق —— پاسخ : سیم
رود آرام روسیه! —— پاسخ : دن
زشت —— پاسخ : انر
سخت‌دل —— پاسخ : قسی
سخن تحکیم‌آمیز —— پاسخ : حرفزور
سرازیری —— پاسخ : شیب
سوره خبر —— پاسخ : نبا
شماره مخصوص —— پاسخ : کد
شهر ژاپن —— پاسخ : ناگویا
شهر نصف جهان —— پاسخ : خوانسار
شهرنشینی —— پاسخ : تمدن
صدای افتادن —— پاسخ : تلپ
عهده‌دار —— پاسخ : سرپرست
فلزات را ذوب کرده در قالب می‌ریزد —— پاسخ : ریخته گر
قطعی برای کتاب —— پاسخ : رحلی
گمراهی —— پاسخ : غی
لاک پشت —— پاسخ : باخه
لیقه —— پاسخ : تلی
مالک و صاحب —— پاسخ : ذا
ماه گرفتگی —— پاسخ : خسوف
ماهی کنسروی —— پاسخ : تن
مایع شفاف بین قرینه و زجاجیه —— پاسخ : زلالیه
مرتجع فلزی —— پاسخ : فنر
مروارید —— پاسخ : در
مهربان —— پاسخ : ریوف
موظف —— پاسخ : مسیول
میان —— پاسخ : تو
میوه نکو —— پاسخ : به
نمونه مجانی کالا —— پاسخ : اشانتیون
نواق موسیقی —— پاسخ : چر
نوعی عدسی —— پاسخ : کاو
نویسنده ایلیاد و ادیسه —— پاسخ : هومر
همراه —— پاسخ : ضمیم
همسر زن —— پاسخ : شوهر
هیبت و عظمت —— پاسخ : نهیب
وادار کردن —— پاسخ : الزام
وام‌ها —— پاسخ : دیون
کامل کننده —— پاسخ : متمم
کیف بزرگ مسافرتی —— پاسخ : چمدان

جواب مرحله 318 بازی جدولانه یک

آب بینی —— پاسخ : فین
آبگیر —— پاسخ : تالاب
آتشدان حمام —— پاسخ : تون
آرام کردن —— پاسخ : تسکین
ابهام —— پاسخ : پوشیدگی
اثر ایوان تورگنیف —— پاسخ : یک کار شتاب زده
اثر هوشنگ گلشیری —— پاسخ : کریستینو کید
اثری از منصور یاقوتی —— پاسخ : دهقانان
از اعضای دستگاه گوارش —— پاسخ : روده
از صفات پرسشی —— پاسخ : کدامین
از عناصر گازی شکل —— پاسخ : هلیم
از نرم‌تنان —— پاسخ : راب
از یک طرف —— پاسخ : یکجانبه
استوار کردن —— پاسخ : تحکیم
اعمال زشت —— پاسخ : سییات
انبار غله —— پاسخ : راش
اندوه —— پاسخ : حزن
باشگاه، انجمن —— پاسخ : نادی
بسیار راه رونده —— پاسخ : مشا
بلند مرتبه —— پاسخ : والا
بند زنجیر —— پاسخ : قید
به احتمال قوی —— پاسخ : حکما
به رنگ قهوه‌ای روشن —— پاسخ : شکلاتی
به وجود آوردن —— پاسخ : تکوین
پارچه نخی نازک —— پاسخ : چیت
پایتخت اروپایی —— پاسخ : وین
پیشوای دین زرتشتی —— پاسخ : هیربد
تیر پیکان‌دار —— پاسخ : یب
ثروتمند —— پاسخ : میلیونر
حریف و رقیب —— پاسخ : هماور
حشره موزی —— پاسخ : مگس
خارج شدن از راه صواب —— پاسخ : فسق
خنک کردن هوا —— پاسخ : تهویه
خوی —— پاسخ : داب
راه —— پاسخ : روش
رشته‌کوه طولانی —— پاسخ : اند
زاری —— پاسخ : ناله
زهر بی پادزهر —— پاسخ : هلاهل
سخنان مزخرف و بیهوده —— پاسخ : شروور
سرازیری —— پاسخ : شیب
سرگردان —— پاسخ : مبهوت
سرنگون —— پاسخ : وارون
سنگ چاقو تیز کنی —— پاسخ : سان
سوره انجیر —— پاسخ : تین
سوگ —— پاسخ : ماتم
شبکه جهانی —— پاسخ : اینترنت
شهر ایران و افغانستان —— پاسخ : هرات
شکوه و جلال —— پاسخ : فر
ظرف لباسشویی —— پاسخ : تشت
عمل، کردار —— پاسخ : کنش
فرومایه —— پاسخ : دون
گناه —— پاسخ : فحشا
گیاه الیافی —— پاسخ : کتان
لذیذ —— پاسخ : گوارا
ماه کامل —— پاسخ : بدر
مظهر لاغری —— پاسخ : نی
مغلوب کردن در شطرنج —— پاسخ : مات کردن
مقابل روز —— پاسخ : شب
مقیاس طول —— پاسخ : پا
موی پشت لب —— پاسخ : سبیل
میوه باب گلو —— پاسخ : هلو
نازا —— پاسخ : سترون
نامی برای مواد مخدر —— پاسخ : نشیه جات
نقش هنرپیشه —— پاسخ : رل
نیایش کردن —— پاسخ : یشتن
همه را فرا گیرنده —— پاسخ : عام
هنوز در بسته‌بندی کارخانه است —— پاسخ : اکبند
واحد پول اتیوپی —— پاسخ : بیرر
وارونه —— پاسخ : پشترو
کشور اروپایی —— پاسخ : یونان
کنایه از بدنام —— پاسخ : لجنمال
کودک بازیگوش —— پاسخ : وروجک

جواب مرحله 319 بازی جدولانه یک

آزاده —— پاسخ : حر
آنچه بر زمین پهن کنند —— پاسخ : گستردنی
ابزار داوری —— پاسخ : سوت
اثر امیر عشیری —— پاسخ : دیواراقیانوس
اثر صادق چوبک —— پاسخ : گورکن
از ابزارهای ذخیره‌سازی اطلاعات —— پاسخ : سیدی
از شهرهای استان لرستان —— پاسخ : دورود
از شهرهای بزرگ آمریکا —— پاسخ : لسانجلس
از کشورهای اروپایی —— پاسخ : گرجستان
انبار غلات —— پاسخ : سیلو
ایلچیگری —— پاسخ : سفارت
بختک —— پاسخ : کابوس
بردن چیزی از جایی به جای دیگر —— پاسخ : حمل کردن
به پایان رسید —— پاسخ : تمت
به پایان کاری اندیشیدن —— پاسخ : تدبیر
به غارت می‌برد —— پاسخ : تاراجگر
پاره آتش —— پاسخ : شرر
پدراندر —— پاسخ : راب
پرتوشناس —— پاسخ : رادیو لوژیست
پرحرفی —— پاسخ : ور
پرنده دونده —— پاسخ : شترمرغ
پوشش بالش —— پاسخ : روبالشی
تازه ترکی —— پاسخ : ینی
تنها —— پاسخ : یکه
ثروتمند تاریخی —— پاسخ : قارون
جهنم —— پاسخ : هاویه
جوجه‌تیغی —— پاسخ : راورا
خشکی —— پاسخ : یبس
دانش آموختن —— پاسخ : دراست
دانه خوشبو —— پاسخ : هل
درد چشم —— پاسخ : رمد
درونی —— پاسخ : داخلی
دگرگون شدن —— پاسخ : تبدل
دوستدار حکمت —— پاسخ : فیلسوف
ذوق —— پاسخ : وجد
سخت‌تر —— پاسخ : اشد
سرود و نغمه —— پاسخ : دستان
سست و تنبل —— پاسخ : کسل
سوراخی در کوه —— پاسخ : غار
شمعک —— پاسخ : پیلوت
شهر بوشهر —— پاسخ : جم
شهر بوشهر —— پاسخ : دیلم
شهر مرکزی —— پاسخ : ساوه
صومعه —— پاسخ : دیر
طاقت —— پاسخ : یارایی
ظالم —— پاسخ : ستمگر
عاشق شدن —— پاسخ : دل دادگی
عالم غیب —— پاسخ : لاهوت
عدد دو رقمی —— پاسخ : هشتاد
عضو لاک زدن —— پاسخ : ناخن
علم حکومت کردن —— پاسخ : سیاست
عمل بریدن —— پاسخ : برش
عید میلاد مسیح —— پاسخ : نویل
غرغر —— پاسخ : نق
گداختن —— پاسخ : ذوب
گمان —— پاسخ : حدس
لقب پادشاهان حبشه بود —— پاسخ : نجاشی
مرجان —— پاسخ : وسد
موزه پاریس —— پاسخ : لوور
مکتوب —— پاسخ : نامه
میوه تازه چیده شده —— پاسخ : جنی
نخستین انسان —— پاسخ : ادم
نقشه تصادف —— پاسخ : کروکی
نهر —— پاسخ : رود
نوعی ساعت قدیمی —— پاسخ : شنی
نیرو دهنده —— پاسخ : مقوی
همنشین —— پاسخ : جلیس
هیئت وزیران —— پاسخ : دولت
وال —— پاسخ : بالن
وسیله —— پاسخ : الت
وقار، سنگینی —— پاسخ : هنگ
کوزه بزرگ —— پاسخ : هب

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 501 تا 550 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 320 بازی جدولانه یک

آرایش سینمایی —— پاسخ : گریم
آقای آلمانی —— پاسخ : هر
آمیزش —— پاسخ : جفت گیری
اتحادیه چند شرکت بزرگ اقتصادی —— پاسخ : کارتل
از آفات گیاهان —— پاسخ : شته
از جنس نی —— پاسخ : نیین
از سوره‌ها —— پاسخ : جن
از قصیده سرایان فارسی —— پاسخ : خاقانی شروانی
از مراکز استان‌ها —— پاسخ : شیراز
افسانه‌گو —— پاسخ : نقال
امور لازم الاجرا —— پاسخ : واجبات
اندیشه کردن —— پاسخ : تدبر
باطری —— پاسخ : انباره
برای من —— پاسخ : مرا
بلای ناگهانی —— پاسخ : غایله
بیم —— پاسخ : ترس
پایتخت گابون —— پاسخ : لیبرویل
پایتخت لیتوانی —— پاسخ : ویلنیوس
پستاندار دریایی —— پاسخ : وال
پسوند پیدا کننده —— پاسخ : یاب
پنهان —— پاسخ : خفی
پوشش —— پاسخ : ستر
تصویر —— پاسخ : تمثال
تمدنی باستانی —— پاسخ : اکد
تیر انداختن —— پاسخ : رمی
تیر پیکان‌دار —— پاسخ : یب
جانب —— پاسخ : سوی
جانشین مصنوعی عضو —— پاسخ : پروتز
جگر —— پاسخ : کبد
جهت برآمدن آفتاب —— پاسخ : شرق
چراغ دریایی —— پاسخ : فار
حرف دهن کجی —— پاسخ : یی
حسرت و دریغ —— پاسخ : هیهات
حشره معرکه! —— پاسخ : خرمگس
خالکوبی —— پاسخ : تاتو
خویشاوند —— پاسخ : فامیل
دریوزه‌گری —— پاسخ : گد
رسانیدن پیام —— پاسخ : تبلیغ
رقصی در آمریکای جنوبی —— پاسخ : رومبا
زاده —— پاسخ : ولید
ساکت و بی‌صدا —— پاسخ : خاموش
سبب —— پاسخ : علت
ستایشگر —— پاسخ : حامد
سر هر چیز —— پاسخ : نوک
سرگردان —— پاسخ : ویلان
شب قرآنی —— پاسخ : لیل
شهر و تیم فوتبالی در اسپانیا —— پاسخ : ختافه
عداوت و دشمنی —— پاسخ : لینه
عدد ورزشی —— پاسخ : دو
عقل و فهم —— پاسخ : هوش
غمزه —— پاسخ : ناز
فیلم‌نامه —— پاسخ : سناریو
گل بی آن نشود —— پاسخ : خار
گل همیشه بهار —— پاسخ : ابرون
گنج —— پاسخ : دفینه
لوله آبیاری —— پاسخ : شیلنگ
ماساژ دادن گرمابه‌ای —— پاسخ : مشت و مال دادن
ماست آبکی —— پاسخ : دوغ
مرکب از سه گردان است —— پاسخ : هنگ
مسابقه دو تیم همشهری —— پاسخ : دربی
مساوی کردن —— پاسخ : تسویه
معادل ده لیتر —— پاسخ : دکالیتر
ناتوان —— پاسخ : زمینگیر
نخ درون دوات —— پاسخ : لیقه
نگرانی و تشویش —— پاسخ : دغدغه
نوشته درست دانستن چیزی —— پاسخ : تاییدیه
واحد پول ونزوئلا —— پاسخ : بولیوار
واسطه در و چارچوب —— پاسخ : لولا
ورزش نشانه‌گیری —— پاسخ : دارت
کره —— پاسخ : گوی
یادداشت کردن —— پاسخ : ثبت
یک مشت از هر چیزی —— پاسخ : قبضه

جواب مرحله 321 بازی جدولانه یک

آتشگیره —— پاسخ : انبر
آنچه با چشم دیده شود —— پاسخ : عینی
آیین‌ها —— پاسخ : سنن
ابزار آرایش مو —— پاسخ : شانه
ابزار قصابی —— پاسخ : ساتور
ادای پیمان —— پاسخ : وفا
از بافت‌های چشم —— پاسخ : قرنیه
از توابع سنندج —— پاسخ : ارندان
از مصالح ساختمانی —— پاسخ : اهک
از میان بردن —— پاسخ : برانداختن
از نت‌ها —— پاسخ : فا
امر به باز کردن —— پاسخ : گشای
اندیشه کردن —— پاسخ : تفکر
باوقار —— پاسخ : سنگین
بعید —— پاسخ : دور
به اسارت در آوردن —— پاسخ : اسیرکردن
بهانه‌گیر —— پاسخ : ایراد تراش
پارچه مشبک —— پاسخ : تور
پارسا —— پاسخ : زاهد
پایه‌ها —— پاسخ : رتب
تیردان —— پاسخ : ترکش
ثانوی —— پاسخ : دوم
جای سرسبز —— پاسخ : مصفا
جایز شرعی —— پاسخ : مباح
چاشنی غذا —— پاسخ : رب
چون که —— پاسخ : زیرا
خیس —— پاسخ : تر
دختر لری —— پاسخ : دت
درخت بادام کوهی —— پاسخ : ارجن
دستگاه شمارنده —— پاسخ : کنتور
رفیق مشهدی —— پاسخ : یره
ریشه —— پاسخ : بیخ
سخن فصیح و آشکار —— پاسخ : بیان
سرزنده —— پاسخ : یک باره
سهیم شدن —— پاسخ : شراکت
شهر یونان —— پاسخ : پاترای
شکارچیان —— پاسخ : صیادان
عقیده —— پاسخ : رای
فعل ربطی —— پاسخ : است
قلب —— پاسخ : فواد
قوس قزح —— پاسخ : رنگین کمان
قوی و پرزور —— پاسخ : برومند
گذرگاه باریک —— پاسخ : تنگه
گشاده —— پاسخ : وا
گیاه تنباکو —— پاسخ : توتون
مادر ترکی —— پاسخ : انا
مبهوت و متحیر —— پاسخ : هاج و واج
مروارید —— پاسخ : در
مساوی عامیانه —— پاسخ : یر
مسروری —— پاسخ : شادمانی
مقصود —— پاسخ : هدف
موضوعات —— پاسخ : نکات
میوه نیکو! —— پاسخ : به
ناپسند —— پاسخ : بد
نامطمئن —— پاسخ : شکاک
نفس —— پاسخ : دم
نیستی —— پاسخ : فنا
همبستگی —— پاسخ : وحدت
همراه پشتک —— پاسخ : وارو
وادار کردن به نشستن —— پاسخ : نشاندن
وسیله افزایش دمای آب —— پاسخ : ابگرمکن
کالای غیر ماشینی —— پاسخ : دستی
کدورت —— پاسخ : رنجش
کلمه پرسشی —— پاسخ : ایا

جواب مرحله 322 بازی جدولانه یک

آرد شده و گرد شده —— پاسخ : پودر
آزاد کردن —— پاسخ : رهاندن
آزادیخواه —— پاسخ : لیبرال
آشیانه —— پاسخ : لانه
آلوی خشک —— پاسخ : لواشک
اتاق درس —— پاسخ : کلاس
اثر عبدالحسین زرین کوب —— پاسخ : پله پله تا ملاقات خدا
از لباس‌های راحتی —— پاسخ : شلوارک
از مراکز استان‌ها —— پاسخ : سنندج
اساس —— پاسخ : رکن
انتها و پایان —— پاسخ : اخر
بازرسی —— پاسخ : تفتیش
بازگشایی —— پاسخ : افتتاح
بلند و شامخ —— پاسخ : مرتفع
بله روسی —— پاسخ : دا
بندر اوکراین —— پاسخ : ادسا
بین، میان —— پاسخ : لا
بیکاره —— پاسخ : لش
پایتخت همسایه شمالی —— پاسخ : ایروان
پایه سقف —— پاسخ : ستون
پندار —— پاسخ : خیال
تازه کار —— پاسخ : ناشی
تعجب —— پاسخ : شگفتی
تلخ عرب —— پاسخ : مر
تنگی نفس —— پاسخ : اسم
تیر پیکاندار —— پاسخ : یب
تیزاب —— پاسخ : اسید
جنس خشن —— پاسخ : نر
جنگ و نبرد —— پاسخ : ناورد
خانه زنبور —— پاسخ : کندو
خرابه —— پاسخ : ویرانه
خرمافروش —— پاسخ : تمار
خزنده گزنده —— پاسخ : مار
خنده‌آور —— پاسخ : فکاهی
خوب و پسندیده —— پاسخ : نکو
خویشی‌ها —— پاسخ : مناسبات
در صدر قرار گرفته —— پاسخ : بالانشین
دزدیدن —— پاسخ : ربودن
دزدیده شده —— پاسخ : مسروق
دهان —— پاسخ : فم
دکل امواج —— پاسخ : انتن
دیپلمات —— پاسخ : سیاست مدار
دیوارک سبک —— پاسخ : پارتیشن
راندن —— پاسخ : دک
راکب —— پاسخ : سوار
رشته خیاطی —— پاسخ : نخ
رشد —— پاسخ : نمو
رنگ ناخن —— پاسخ : لاک
رها —— پاسخ : ول
روش و روال —— پاسخ : نحو
زیباچهره —— پاسخ : مهرو
زینت دادن —— پاسخ : اراستن
سازی کوبه‌ای —— پاسخ : سنج
سبزی آهنین —— پاسخ : اسفناج
سبزی نواری —— پاسخ : تره
سگرمه درهم —— پاسخ : اخم
سما —— پاسخ : اسمان
سن و سال ترکی —— پاسخ : یاش
سنگینی —— پاسخ : متانت
شغال —— پاسخ : اهمر
شهرت‌طلبی —— پاسخ : نامجویی
شیرینی تولد —— پاسخ : کیک
صف —— پاسخ : ردیف
عبادتگاه یهودیان —— پاسخ : کنیسه
غربال —— پاسخ : الک
فرش حصیری —— پاسخ : بوریا
فرماندهان —— پاسخ : روسا
فلز الکتریکی —— پاسخ : مس
فوری —— پاسخ : انی
گربه زبیا —— پاسخ : ملوس
گل زینتی —— پاسخ : سوسن
گله احشام —— پاسخ : رمه
گمان بردن —— پاسخ : ظن
لقب ضحاک —— پاسخ : ماردوش
لگن کوچک —— پاسخ : تاس
ماشین زراعی —— پاسخ : تراکتور
مخالف با هم —— پاسخ : متباین
مخلوط قیر و ماسه —— پاسخ : اسفالت
مرگ از غصه —— پاسخ : دق
مرکز ایتالیا —— پاسخ : رم
معمولا هیچ کاره است —— پاسخ : همه کاره
مواهب —— پاسخ : نعم
ناپاک —— پاسخ : نجس
نقره‌ای —— پاسخ : سیمینه
نیمه بار —— پاسخ : لنگه
هواپیمای عجول —— پاسخ : جت
واحدی در زمان —— پاسخ : هفته
وسیع —— پاسخ : پهن
کار مهم ارنست رادرفرد بریتانیایی —— پاسخ : کشف هسته اتم
کارگاه هنری —— پاسخ : اتلیه
کشور آفریقایی —— پاسخ : مالی
کشور زاگرب —— پاسخ : کرواسی
یاوه —— پاسخ : یان
یک دور تنیس —— پاسخ : ست
یکای طول —— پاسخ : متر
یکدندگی —— پاسخ : لج

جواب مرحله 323 بازی جدولانه یک

آرواره —— پاسخ : فک
آری —— پاسخ : بلی
ابزار نجاری —— پاسخ : اره
اثر ژرژ رو —— پاسخ : بین النهرین باستان
ادویه هندی —— پاسخ : کاری
افراد کمک‌رسان —— پاسخ : مدد کاران
الگو —— پاسخ : سرمشق
ایرادگیر —— پاسخ : بهانه جو
برادر مادر —— پاسخ : دایی
بندر اسپانیا —— پاسخ : بارسلون
بندر روسیه —— پاسخ : یامسک
پایتخت نیکاراگوئه —— پاسخ : ماناگوا
پرتوها —— پاسخ : انوار
تار عنکبوت —— پاسخ : کارتونک
تازگی —— پاسخ : تری
تاسع —— پاسخ : نهم
ترانه —— پاسخ : سرود
تله —— پاسخ : دام
تمام و کل —— پاسخ : سراسر
توبره —— پاسخ : همیان
تکان —— پاسخ : سک
تیر پیکان‌دار —— پاسخ : یب
جبار —— پاسخ : زورگو
جدال و نبرد —— پاسخ : درگیری
جزیره ایتالیا —— پاسخ : الب
حرف تحسین فرانسوی —— پاسخ : براوو
حرف صریح —— پاسخ : رک
حرف معرفه —— پاسخ : را
خارپشت استرالیایی —— پاسخ : اکیدنه
خاندان —— پاسخ : ال
خاندان کریم‌خان —— پاسخ : زند
خنیاگر و خواننده —— پاسخ : نغمه پرداز
خودرو شخصی —— پاسخ : سواری
خودرو فرانسوی —— پاسخ : رنو
خون‌بها —— پاسخ : دیه
در مقام نخست بودن —— پاسخ : اولویت
درخت عاشق —— پاسخ : بید
ده ترکی —— پاسخ : اون
دوازده کیلو —— پاسخ : ری
دوستی —— پاسخ : ود
دید کوتاه —— پاسخ : نگه
رستوران —— پاسخ : غذاخوری
رمان فرانتس کافکا —— پاسخ : مسخ
رمق —— پاسخ : نا
رنگ مو —— پاسخ : مش
رود فرانسه —— پاسخ : رن
رکن —— پاسخ : اس
زینت رو —— پاسخ : مو
سالمند —— پاسخ : پیر
سخنور —— پاسخ : ادیب
سطح —— پاسخ : کف
سمت —— پاسخ : سو
شبه جزیره اروپایی —— پاسخ : ایبری
شهر آرزو —— پاسخ : امل
شهر آلمان —— پاسخ : کلن
شیر خوراکی —— پاسخ : لبن
صنم —— پاسخ : بت
عادت —— پاسخ : خو
عامل بیماری —— پاسخ : میکروب
عتیقه —— پاسخ : انتیکه
عدد ورزشی —— پاسخ : دوه
عنصر شماره چهار —— پاسخ : برلیوم
غایب —— پاسخ : ناپیدا
غذای مجردی —— پاسخ : نیمرو
فتنه —— پاسخ : شر
فرشته —— پاسخ : پری
فرم انگلیسی کوروش —— پاسخ : سایروس
فیلسوف انگلیسی —— پاسخ : راسل
قابلیت —— پاسخ : کاربری
قوم اروپایی —— پاسخ : اسلاو
گرفتن از هوا —— پاسخ : بل
گل باغچه‌ای —— پاسخ : لادن
گل زینتی گرانبها —— پاسخ : ارکیده
لعاب —— پاسخ : پت
لگدکوب —— پاسخ : له
مدافع —— پاسخ : بک
مرغ سخنگو —— پاسخ : کاسکو
مرکز اسپانیا —— پاسخ : مادرید
موریانه —— پاسخ : رونجو
می‌دهند تا رسوا کنند —— پاسخ : لو
نابود —— پاسخ : نیست
ناحیه ایتالیا —— پاسخ : ریویرا
نام ترکی —— پاسخ : اد
نان ضخیم —— پاسخ : بربری
نبرد و جنگ —— پاسخ : اورد
نشانی یک محل —— پاسخ : ادرس
نمایش بی‌کلام —— پاسخ : پانتومیم
هوش —— پاسخ : ویر
ورزش راکتی —— پاسخ : تنیس
ویتامین انعقاد —— پاسخ : کا
کار گروهی —— پاسخ : شریکی
کتاب شعر باستانی —— پاسخ : یاد و یادبود
کجاست —— پاسخ : کو
کرایه‌شمار —— پاسخ : تاکسی متر
کشف گلاید کائن و فرد راتنز —— پاسخ : ذرات بدون بار برقی
کشور منزوی آسیایی —— پاسخ : نپال
کنترل —— پاسخ : بررسی

جواب مرحله 324 بازی جدولانه یک

آحاد —— پاسخ : یکان
آرام —— پاسخ : ملایم
اتمسفر —— پاسخ : جو
اخم —— پاسخ : سگرمه
اردنانس ارتش —— پاسخ : تدارکات
از خط‌های ژاپنی —— پاسخ : کانجی
از خود راضی —— پاسخ : ننر
انتقام گیرنده —— پاسخ : کینه جو
اندوه —— پاسخ : ماتم
اولاد —— پاسخ : عترت
ایالت آمریکا —— پاسخ : داکوتا
ایالت آمریکا —— پاسخ : یوتا
ایده‌آل —— پاسخ : ارمانی
برجستگی تایر —— پاسخ : اج
برکت برنج —— پاسخ : ری
بوییدن —— پاسخ : شم
پایتخت ازبکستان —— پاسخ : تاشکند
پایتخت باهاما —— پاسخ : ناسایو
پرش عصبی صورت —— پاسخ : تیک
پسوند شباهت —— پاسخ : وار
تخته بلند و قطور —— پاسخ : الوار
تربیت —— پاسخ : ادب
تک گویی در تئاتر —— پاسخ : مونولوگ
تکان و جنبش —— پاسخ : سک
تکنیک —— پاسخ : فن
جانشین —— پاسخ : نایب
جانوری دوزیست —— پاسخ : سمندر
حرف تعجب —— پاسخ : واه
حرف عطف —— پاسخ : یا
حق ویژه سیاسی و اقتصادی —— پاسخ : رانت
خالص —— پاسخ : ناب
خشکی و قاره —— پاسخ : بر
خیالی و غیر واقعی —— پاسخ : وهمی
دزدیدن —— پاسخ : ربودن
دشمن —— پاسخ : خصم
دشنام —— پاسخ : سب
دعواهای قانونی —— پاسخ : شکایات
دیزل و موتور ترن —— پاسخ : لوکوموتیو
ردیف —— پاسخ : رج
رمان ایان فلمینگ —— پاسخ : دکترنو
رمزینه —— پاسخ : کد
رود دیاله —— پاسخ : سیروان
روزانه —— پاسخ : یومیه
رونویسی با دستگاه —— پاسخ : کپی
زورگویی —— پاسخ : اجبار
ساز کوبه‌ای —— پاسخ : دف
سالمند —— پاسخ : مسن
سپهر —— پاسخ : کیهان
سخن‌چین —— پاسخ : نمام
سنگینی —— پاسخ : وزن
سه کیلو —— پاسخ : یکمن
سیاره‌ها —— پاسخ : کرات
سیاهه —— پاسخ : فهرست
شاد و خوش —— پاسخ : سرمست
شگفت‌انگیز —— پاسخ : بهت اور
شهر آلمان —— پاسخ : ویمار
شهری در هند —— پاسخ : امری تسار
طلا —— پاسخ : زر
طولی برابر با سی و یک سانت —— پاسخ : پا
غذای زمین —— پاسخ : کود
غربال —— پاسخ : الک
فرزند ناصالح —— پاسخ : ناخلف
فرومایگی —— پاسخ : دنایت
قاب عینک —— پاسخ : فریم
قدرتمند —— پاسخ : توانا
قعر جهنم —— پاسخ : درک
قله‌ای در زاگرس —— پاسخ : دنا
قیر طبیعی شکسته‌بندی در قدیم —— پاسخ : مومیا
گشاده —— پاسخ : وا
لای جامه —— پاسخ : تا
لقب اشرافی —— پاسخ : ارل
مارکی بر موتورسیکلت —— پاسخ : هوندا
مخفف هستم —— پاسخ : ام
مرکز اکودور —— پاسخ : کیتو
مرکز فیجی —— پاسخ : سووا
مغازه پنچرگیری —— پاسخ : اپاراتی
من و تو —— پاسخ : ما
موسیقی سه بخشی —— پاسخ : تریو
موسیقیدان اتریشی —— پاسخ : یوهان اشتراوس
میوه لهیده و پرآب —— پاسخ : ابلمبو
نخستین —— پاسخ : یکم
نظریات —— پاسخ : ارا
نظریه علمی —— پاسخ : تیوری
نفس خسته —— پاسخ : هن
نمایش سایه‌ها —— پاسخ : کابوکی
نمایشنامه ویکتور هوگو —— پاسخ : پاداش هزار فرانکی
نهاد بنی آدم اندر خلاف … —— پاسخ : بود مایه کین وجنگ و مصاف
نکول سفته —— پاسخ : واخواست
هر دوره تنیس —— پاسخ : ست
وحشی و نامتمدن —— پاسخ : بربر
وسیله‌ها و ابزارها —— پاسخ : ادوات
کاغذ مرغوب —— پاسخ : وب
کنایه از بی‌آبرو شده —— پاسخ : سرشکسته
کودک و بچه —— پاسخ : کمسن
یار شبان —— پاسخ : سگ

جواب مرحله 325 بازی جدولانه یک

آذربویه —— پاسخ : بلال
آشنا —— پاسخ : شناس
اتحادیه ترابری هوایی —— پاسخ : یاتا
اثر ابراهیم گلستان —— پاسخ : مدومه
اثر تقی مدرسی —— پاسخ : اداب زیارت
اثر جمال میرصادقی —— پاسخ : در ازنای شب
اثر محمد حجازی —— پاسخ : هزارسخن
ادا کردن —— پاسخ : گزاردن
از قسمت‌های سرد یخچال —— پاسخ : جایخی
از مرکبات —— پاسخ : دارابی
استغفار کردن —— پاسخ : انابت
افزونی —— پاسخ : زیاده
ایستادن نظامی —— پاسخ : خبردار
بالانشین شعله —— پاسخ : دود
برشته —— پاسخ : تست
بی‌پرده —— پاسخ : رک
پایتخت اروپایی —— پاسخ : لندن
پدر —— پاسخ : اب
پراکندگی —— پاسخ : نشر
پرستار —— پاسخ : نرس
پرستار خارجی —— پاسخ : نرس
پس غذا —— پاسخ : دسر
پنچه پرنده شکاری —— پاسخ : چنگال
پیر سفید موی —— پاسخ : زال
ترش و شیرین —— پاسخ : مز
ترک خفیف استخوان —— پاسخ : مو
تشخیص دادن چهره —— پاسخ : شناختن
تنبیه کردن و به فلک بستن —— پاسخ : درازکردن
تهی‌دست —— پاسخ : حاجتمند
جایز شمردن —— پاسخ : اذندادن
جشن و طرب —— پاسخ : بزم
جنس پارچه چادر —— پاسخ : برزنت
خداوند —— پاسخ : رب
دارای روکش روی —— پاسخ : گالوانیزه
درود گفتن —— پاسخ : سلام
دشنام —— پاسخ : فحش
دورتر —— پاسخ : واتر
رسوم —— پاسخ : اداب
رنگ خزان —— پاسخ : زرد
روز گذشته —— پاسخ : دی
زیر فرمان —— پاسخ : تحت الامر
سازمانی —— پاسخ : اداری
ستون مخابرات —— پاسخ : دکل
سریشم —— پاسخ : کبد
سودمند —— پاسخ : نافع
شهر خوزستان —— پاسخ : بهبهان
شهرها —— پاسخ : بلاد
شیشه آزمایشگاهی —— پاسخ : ارلن
طرز سخن گفتن —— پاسخ : لهجه
ظروف شکسته را پیوند دادن —— پاسخ : بندزدن
مال برخی خروس می‌خواند —— پاسخ : کبک
مقیاسی برای زمان —— پاسخ : ساعت
ناخن چهارپا —— پاسخ : سم
ناگهان —— پاسخ : یکهو
نشانه بیماری —— پاسخ : تب
نقش هنرپیشه —— پاسخ : رل
هر یک از خاندان یک امیر —— پاسخ : بکتاش
واحد پول دو کره —— پاسخ : وون
واحد پول کرواسی —— پاسخ : کونا
واحد شمارش لباس —— پاسخ : دست
کشتی‌بان —— پاسخ : ملاح
یک عدد —— پاسخ : یکی

جواب مرحله 326 بازی جدولانه یک

آرشه —— پاسخ : کمانه
آزار و شکنجه —— پاسخ : عذاب
اثر محمد حجازی —— پاسخ : میهن ما
از بنادر جنوبی —— پاسخ : چابهار
از پیامبران —— پاسخ : یعقوب
از دو رقمی‌ها —— پاسخ : نوزده
اسب ترکی —— پاسخ : ات
اعزام —— پاسخ : روانه
افسری در خدمت افسر عالی رتبه —— پاسخ : اجودان
انبار مهمات —— پاسخ : زراد خانه
اندیشگاه‌ها —— پاسخ : مکاتب
باقی‌مانده چیزی —— پاسخ : تتمهن
بالابر خودرو —— پاسخ : جک
بخشنده‌تر —— پاسخ : ارحم
برگه حقوق —— پاسخ : فیش
بریدن —— پاسخ : قب
بسیاری —— پاسخ : فراوانی
بغل —— پاسخ : بر
بی‌خانمانی —— پاسخ : اوارگی
بیماری عفونی و همه‌گیر —— پاسخ : وبا
پاسبان —— پاسخ : نوبتی
پایان‌ها —— پاسخ : اواخر
پایتخت غنا —— پاسخ : اکرا
پرتو —— پاسخ : اشعه
پرسش از مکان —— پاسخ : کجا
پرواز کننده —— پاسخ : طایر
پس داده —— پاسخ : مسترد
پشته بلند —— پاسخ : تل
پیشخدمت رستوران —— پاسخ : گارسون
تلخ عرب —— پاسخ : مر
تندرستی —— پاسخ : سلامت
جوان —— پاسخ : فتا
جیرجیرک —— پاسخ : جرواسک
چاق —— پاسخ : سمین
چانه —— پاسخ : زنخ
چهره —— پاسخ : لچ
خراش —— پاسخ : زخم
خواب شیرین —— پاسخ : شکرخواب
خواستار پناهندگی است —— پاسخ : پناه جو
خواننده —— پاسخ : قاری
خوشحال —— پاسخ : شادان
دارای درجه نظامی است —— پاسخ : درجهدار
دارای وزن —— پاسخ : موزون
دارو —— پاسخ : دوا
در دل برخی آب می‌شود —— پاسخ : قند
درون دهان —— پاسخ : نج
دست عرب —— پاسخ : ید
دلجویی کردن —— پاسخ : تفقد
دوست داشتنی —— پاسخ : تو دل برو
راندمان —— پاسخ : کارکرد
راه رفتن کودکانه —— پاسخ : تاتی
راه کوتاه —— پاسخ : ره
رشته، رسن —— پاسخ : ریسمان
رمه، گله —— پاسخ : احشام
روش‌ها —— پاسخ : سنن
ژاله —— پاسخ : شبنم
ساکن شدن —— پاسخ : قرار گرفتن
سپاس —— پاسخ : شکر
سپاه —— پاسخ : لشکر
سفره بزرگان —— پاسخ : شیلان
شرمساری —— پاسخ : خجالت
شهر یزد —— پاسخ : تفت
عموم مردم —— پاسخ : رعیت
فدایی —— پاسخ : جان سپار
فلز گرانبها —— پاسخ : زر
قطع علاقه کردن —— پاسخ : دلکندن
قومی از نژاد سامی —— پاسخ : سریانین
گرفتنی در حمام —— پاسخ : دوش
گیاهی —— پاسخ : ساتل
لباس زمستانی —— پاسخ : پالتو
مأیوس —— پاسخ : دمسرد
مالک —— پاسخ : ذا
مایه‌های افتخار —— پاسخ : مفاخر
مرجان —— پاسخ : وسد
مروارید —— پاسخ : در
معدن —— پاسخ : کان
منسوب به پیامبر —— پاسخ : نبوی
موسیقی سیاهان آمریکا —— پاسخ : جاز
میز فروشگاه —— پاسخ : پیش خان
نام ترکی —— پاسخ : اد
نقل کردن مطلب —— پاسخ : روایت
نهال نازک پای درخت —— پاسخ : پاجوش
نوعی یقه —— پاسخ : ارو
نویسنده شوخ طبع ایرلندی —— پاسخ : جورج برنارد شاو
همراه شرم —— پاسخ : حیا
هنگام —— پاسخ : وقت
واحد شمارش بسته‌بندی استوانه‌ای —— پاسخ : رول
واحد مقاومت الکتریکی —— پاسخ : اهم
وجود دارد —— پاسخ : است
کار خیر می‌کند —— پاسخ : ثوابکار
کالا —— پاسخ : اروس
کشور پرجمعیت —— پاسخ : هند
کلام خود را محکم کردن —— پاسخ : تاکید
کم عرضی —— پاسخ : تنگی
کمپ —— پاسخ : اردو

جواب مرحله 327 بازی جدولانه یک

آشنا —— پاسخ : شناس
آلت شخم زنی —— پاسخ : خیش
اثر خواجه عبدالله انصاری —— پاسخ : زادالعارفین
از انواع فروش —— پاسخ : مزایده
از انواع کلاه‌بردارها —— پاسخ : زمین خوار
از خدایان هندو —— پاسخ : ویشنو
از سوره‌ها —— پاسخ : اسرا
از شهرهای استان گیلان —— پاسخ : سیاهکل
از شهرهای کرمانشاه —— پاسخ : گیلانغرب
از صور فلکی —— پاسخ : ارنب
از گونه‌های هلو —— پاسخ : شفتالو
از هم دریدن و پاره پاره کردن —— پاسخ : لت و پار کردن
اسب ترکی —— پاسخ : ات
اسب نر —— پاسخ : نریانن
با هم جور شدن —— پاسخ : انسجام
بازداشتن —— پاسخ : نهی
بانگ —— پاسخ : غو
بخشیدن و گذشتن —— پاسخ : حلال کردن
بدنه —— پاسخ : تنه
بردبار —— پاسخ : شکیبا
برهنه —— پاسخ : رت
به دنیا آوردن —— پاسخ : زا
پایان مهلت معین —— پاسخ : ضرب الاجل
پایتخت سری‌لانکا —— پاسخ : کلمبو
پژمرده —— پاسخ : پلاسیده
پشیمانی —— پاسخ : ندم
پلیمری در ساخت بطری‌های پلاستیکی —— پاسخ : پلیاستر
پهلوان —— پاسخ : یل
پیامبر نقاش —— پاسخ : یونس
تار عنکبوت —— پاسخ : کرو
تارتن —— پاسخ : تننده
تفاله ابریشم —— پاسخ : لاس
تیم فوتبال فرانسوی —— پاسخ : رن
حاضر —— پاسخ : اماده
حرف تصدیق —— پاسخ : اری
حرف خوردنی —— پاسخ : نون
خشم، غضب —— پاسخ : باس
خوی —— پاسخ : منش
دارای عیب —— پاسخ : ناسالم
دریا —— پاسخ : یمن
دست عرب —— پاسخ : ید
دشواری —— پاسخ : سختی
دلیر —— پاسخ : بهادر
دندان فیل —— پاسخ : عاج
دهان عرب —— پاسخ : فم
دور دهان —— پاسخ : نس
دوری —— پاسخ : جدایی
راز —— پاسخ : رمز
راه رفتن —— پاسخ : مشی
رطوبت —— پاسخ : نم
رود طولانی اروپا —— پاسخ : راین
رودی مهم در آمریکای جنوبی —— پاسخ : پارانا
روشنایی —— پاسخ : ضو
زدودن موهای زاید بدن —— پاسخ : اپیلاسیون
زن بهشتی —— پاسخ : حوری
زنی که زادنش نزدیک است —— پاسخ : پا به ماه
سبب‌ها —— پاسخ : علل
سبز زرین —— پاسخ : طاووسی
سخن‌گو —— پاسخ : گویا
سرزنش کردن —— پاسخ : نکوهیدن
سرگشته —— پاسخ : مدهوش
سوره زنبور —— پاسخ : نحل
سیاره زحل —— پاسخ : کیوان
شامه‌نواز —— پاسخ : بو
شماره مخصوص —— پاسخ : کد
شهر بی‌دفاع سینما —— پاسخ : رم
شهر لرستان —— پاسخ : دورود
شهری در ترکیه —— پاسخ : ادانا
شیشه —— پاسخ : کپ
صادق و بی‌ریا —— پاسخ : یکرنگ
صفحه اینترنتی —— پاسخ : وب
ضمیر خودستا —— پاسخ : من
طعن و سرزنش —— پاسخ : ژخ
ظرف مرکب —— پاسخ : امه
عامل شفا —— پاسخ : دوا
علامت تجاری —— پاسخ : مارک
علف خوردن —— پاسخ : چریدن
عید ویتنامی‌ها —— پاسخ : تت
غلاف شمشیر —— پاسخ : چخ
فایده ندارد —— پاسخ : بیهوده
فلز گرانبها —— پاسخ : زر
قدرت و عظمت —— پاسخ : جبروت
قرض، وام —— پاسخ : دین
قلب —— پاسخ : دل
قلب قرآن —— پاسخ : یس
گریزان —— پاسخ : متواری
گشودنی از مشکلات —— پاسخ : گره
ماه هفتم قمری —— پاسخ : رجب
محل نشستن —— پاسخ : مجلس
مزدور —— پاسخ : اجیر
مشک —— پاسخ : خی
مقیاسی در طول —— پاسخ : اینچ
میان تهی —— پاسخ : جف
میخانه —— پاسخ : خرابات
میز تدوین فیلم —— پاسخ : موویلا
نغمه و غنا —— پاسخ : چر
هواپیما —— پاسخ : طیاره
واحد پول اردن —— پاسخ : دینار
کتف و شانه —— پاسخ : خا
کلمه افسوس —— پاسخ : اوه
کلمه شرط —— پاسخ : اگر
کوچک —— پاسخ : که

جواب مرحله 328 بازی جدولانه یک

آبزی بزرگ دریایی —— پاسخ : وال
آقای اسپانیایی —— پاسخ : دن
آمیخته کردن —— پاسخ : ترکیب
اثر اسماعیل فصیح —— پاسخ : خاک اشنا
اثر ایان فلمینگ —— پاسخ : ماهشکن
اثر سیامک گلشیری —— پاسخ : خفاش شب
اثر فهیمه رحیمی —— پاسخ : اریانا
اثر هکتور مالو —— پاسخ : بیخانمان
از پوشش‌های جنگی —— پاسخ : کلاه خود
از چین‌ خوردگی‌های زمین —— پاسخ : طاقدیس
از سوختن اشیا حاصل می‌شود —— پاسخ : دود
انقطاع —— پاسخ : گسستگی
باطنی نیست —— پاسخ : ظاهری
بالا بودن دمای بدن —— پاسخ : تب
برای شهادت شایسته‌اند —— پاسخ : عدله
برخی اوقات —— پاسخ : گاه
بسندگی —— پاسخ : قناعت
بشارت —— پاسخ : مژده
به جا آوردن عهد —— پاسخ : وفا
بی‌گمان —— پاسخ : لاشک
بی‌میلی —— پاسخ : اکراه
بید —— پاسخ : پت
پرتو —— پاسخ : نور
پرحرفی —— پاسخ : ور
پرستاری و نوازش —— پاسخ : تیمار
پیامبر —— پاسخ : نبی
پیرو بهائیت —— پاسخ : بهایی
پیش‌امضا —— پاسخ : پاراف
تغییر صورت دادن —— پاسخ : نسخ
توریست —— پاسخ : گردشگر
جایی که سایه باشد —— پاسخ : نش
جهش —— پاسخ : پرش
چمدان —— پاسخ : ساک
چهار من تبریزی —— پاسخ : ری
چهارپایه پشتی‌دار —— پاسخ : صندلی
چهره —— پاسخ : رخسار
چیز —— پاسخ : شی
حاشا کردن —— پاسخ : انکار
حرف دهن‌کجی —— پاسخ : یی
حروف و حرکات کلمه را جدا کردن —— پاسخ : هجی کردن
خال —— پاسخ : تیل
خرس عرب —— پاسخ : دب
خوش‌گذران —— پاسخ : عیاش
خویشتن نگاهداشتن —— پاسخ : صیانت
داد و فریاد مردم —— پاسخ : هیاهو
درآمد، مستمری —— پاسخ : عایدی
درد و مرض —— پاسخ : یامان
درونی —— پاسخ : داخلی
رأس —— پاسخ : سر
رشته کوه اروپایی —— پاسخ : الپ
رطوبت —— پاسخ : نم
ریشه —— پاسخ : بن
زمین پر گل و لای —— پاسخ : باتلاق
ستیزه، جدل —— پاسخ : مرا
سلاح قابل انداختن —— پاسخ : پرتابی
سنگ جادوگری —— پاسخ : یده
سوخت قدیمی —— پاسخ : هیزم
شبکه جهانی کامپیوتر —— پاسخ : اینترنت
شهر —— پاسخ : بلد
شهری در استان زنجان —— پاسخ : خرمدره
شهری در خراسان شمالی —— پاسخ : درق
شکاف و رخنه —— پاسخ : جر
شکل، صورت —— پاسخ : هییت
صدای افتادن —— پاسخ : تلپ
طبق معمول —— پاسخ : قاعدتا
عدد مقدس —— پاسخ : هفت
عمران —— پاسخ : ابادانی
غذای آبکی —— پاسخ : اش
فاخته —— پاسخ : ورش
فرتورگر —— پاسخ : عکاس
فرومایه —— پاسخ : پست
قیمت بازاری —— پاسخ : فی
گشودن —— پاسخ : فک
گل سرخ —— پاسخ : رز
گور —— پاسخ : مدفن
گوشه‌ای در دستگاه راست ماهور —— پاسخ : اشور
گوهر نایاب —— پاسخ : دریتیم
ماه اول میلادی —— پاسخ : ژانویه
مبارک —— پاسخ : سعد
مجموعه کارهای لازم برای حفظ تندرستی —— پاسخ : بهداشت
محله‌ای در تهران —— پاسخ : ونک
محلی برای به نمایش گذاشتن —— پاسخ : نمایشگاه
مذکر —— پاسخ : نر
مربوط به حمل و نقل است —— پاسخ : نقلیه
مطلع —— پاسخ : اگاه
منسوب به پدر —— پاسخ : پدری
نامدار —— پاسخ : شهره
نیروها —— پاسخ : قوا
همراه چای —— پاسخ : قند
همراه فجور —— پاسخ : فسق
ویران شدن —— پاسخ : انهدام
کتاب مقدس زرتشتیان —— پاسخ : اوستا
کر شدن —— پاسخ : صم
کرانه، سو —— پاسخ : شق
کشتگان راه خدا —— پاسخ : شهدا
کشور اروپایی —— پاسخ : اکراین
کشوری در جنوب شرقی آسیا —— پاسخ : برونیی
کشیدنی بچه —— پاسخ : قد
یقینا —— پاسخ : مسلما
یک دهم لیتر —— پاسخ : دسیلیتر
یک عدد —— پاسخ : یکی

جواب مرحله 329 بازی جدولانه یک

آب ترکی —— پاسخ : سو
آموزشگاه عالی هنر —— پاسخ : هنرکده
آنچه تاب و توان بزداید —— پاسخ : طاقت فرسا
اثری از محمد محمد علی —— پاسخ : نقش پنهان
از پرندگاه خوش آواز —— پاسخ : کبک
از حیوانات آدم نما —— پاسخ : ارانگوتان
از کنده بلند می‌شود —— پاسخ : دود
الاغ —— پاسخ : خر
انگور خشک شده —— پاسخ : کشمش
این دم —— پاسخ : الان
بجز —— پاسخ : الا
بدی —— پاسخ : اک
بذله گوی —— پاسخ : لوده
بلی —— پاسخ : اری
بیابان پر از شن —— پاسخ : شنزار
پایمال شده —— پاسخ : لگد کوب
پسوند خورنده —— پاسخ : گسار
پهن کردن رخت خواب —— پاسخ : جا انداختن
جواب منفی —— پاسخ : رد
چکیدن آب —— پاسخ : رش
حاجت —— پاسخ : نیاز
حرف نفرت —— پاسخ : اف
حی —— پاسخ : زنده
حیله و نیرنگ —— پاسخ : ریو
حیوان گردن کلفت —— پاسخ : کرگدن
دانا —— پاسخ : بخرد
داهی —— پاسخ : زرنگ
در دوستی پایدار است —— پاسخ : وفادار
درخت اعدام —— پاسخ : دار
دلیل، علت —— پاسخ : حکمت
سایبان کوچک —— پاسخ : چتر
سپاسداری —— پاسخ : شکرانه
سد کردن —— پاسخ : بست
سری —— پاسخ : نهانی
سست —— پاسخ : رخو
سلاح جنگی قدیمی —— پاسخ : نیزه
شتر تندرو —— پاسخ : هیون
شتر عرب —— پاسخ : ابل
شهر سوئیس —— پاسخ : ژنو
شهر نیروگاهی —— پاسخ : نکا
شهری در خراسان رضوی —— پاسخ : گناباد
عاجز —— پاسخ : ناتوان
عید ویتنامی‌ها —— پاسخ : تت
گریبان —— پاسخ : یقه
گهواره —— پاسخ : ننو
گواهی می‌دهم —— پاسخ : اشهد
متصدی کتابخانه —— پاسخ : کتابدار
مهیب و سهمگین —— پاسخ : نژند
مویه کنان —— پاسخ : نالان
نزاع —— پاسخ : زد و خورد
نسل پنجم —— پاسخ : ندیده
نظریه جدایی دین از سیاست —— پاسخ : سکولاریسم
نقاشی سبک درباری —— پاسخ : باروک
نگهبان —— پاسخ : قراول
نوع حکومت —— پاسخ : رژیم
نیستی —— پاسخ : فنا
هنگام قرار سر وقت حاضر می‌شود —— پاسخ : وقت شناس
واحد پول گواتمالا —— پاسخ : کتسال
واحد پول کرواسی —— پاسخ : کونا
کاغذ نامرغوب —— پاسخ : وب
کرت —— پاسخ : پل
کسی هم معنی می‌دهد —— پاسخ : یکی

جواب مرحله 330 بازی جدولانه یک

آبزی بزرگ —— پاسخ : وال
آبی که فرو می‌ریزد —— پاسخ : ابشار
آتش برافروخته —— پاسخ : نایره
آشکارا —— پاسخ : فاش
آقا —— پاسخ : سید
اثر م. مؤدب‌پور —— پاسخ : رکسانا
اخلال کننده —— پاسخ : مخل
از بی ادبان ادب آموخت —— پاسخ : لقمان
از بیماری‌های پوستی —— پاسخ : گر
از سوخته برجای ماند —— پاسخ : خاکستر
از نت‌ها —— پاسخ : فا
از وسایل جلوگیری از بارداری —— پاسخ : اییودی
اشاره به دور —— پاسخ : ان
الک —— پاسخ : غربال
انبار کشتی —— پاسخ : خن
انباره —— پاسخ : پیل
بار، دفعه —— پاسخ : نوبت
باز داشتن —— پاسخ : نهی
بدکاران —— پاسخ : اشرار
برای زندگی نیاز به اکسیژن دارد —— پاسخ : هوازی
به هوش باش —— پاسخ : هان
بومی —— پاسخ : محلی
بیماری خارشی —— پاسخ : اگزما
پاکتر —— پاسخ : ازکی
پدر یوسف —— پاسخ : یعقوب
پسوند صفت عالی —— پاسخ : ترین
تاریکی —— پاسخ : سیاهی
تازه داماد —— پاسخ : نوشاد
تباهی —— پاسخ : ورب
تخمین —— پاسخ : ورانداز
تر کردن —— پاسخ : خیساندن
تغییر حالت ناگهانی —— پاسخ : بحران
تقسیم کردن زمین کشاورزی —— پاسخ : مرزبندی
تندرست —— پاسخ : سالم
تیم فوتبال فرانسوی —— پاسخ : لیون
جای تحصن —— پاسخ : بست
چهار من تبریز —— پاسخ : ری
حرف ندا —— پاسخ : ای
حیرانی —— پاسخ : سرگشتگی
خالص —— پاسخ : سره
خبر —— پاسخ : نبا
خمیازه —— پاسخ : اسا
در دعوا و زد و خورد نظیر ندارد —— پاسخ : یکه بزنه
دور دهان —— پاسخ : نس
روپوش موتور خوردرو —— پاسخ : کاپوت
رود ایران و ترکمنستان —— پاسخ : تجن
زخم آب کشیده —— پاسخ : ناسور
زمین دور از آب —— پاسخ : لیا
ساز بادی کوچک —— پاسخ : نیلبک
ساز دهنی —— پاسخ : هارمونیکا
سال طولانی —— پاسخ : کبیسه
سرای مهر و محبت —— پاسخ : دل
سرباز ویژه —— پاسخ : تکاور
سمج —— پاسخ : بدپیله
سند —— پاسخ : قباله
شهر آذربایجان شرقی —— پاسخ : جلفا
شهر بولیوی —— پاسخ : لاپاز
شهری در آلمان —— پاسخ : بن
شهری در خراسان رضوی —— پاسخ : بردسکن
شکستن —— پاسخ : کسر
صد سال —— پاسخ : قرن
صدمه —— پاسخ : اک
عروس ترک —— پاسخ : گلینه
عمامه —— پاسخ : دستار
فرق سر —— پاسخ : تارک
فصل زرد —— پاسخ : خزان
قبرستان —— پاسخ : گورستان
قعر چیزی —— پاسخ : ته
قلب قرآن —— پاسخ : یس
گذرگاه رود —— پاسخ : پل
گناهان —— پاسخ : سییات
گیاهی است خاردار —— پاسخ : یز
لازم —— پاسخ : بایسته
لیف خرما —— پاسخ : پیشن
ماهی کوچک خوراکی —— پاسخ : کیلکا
مدرک لیسانس دارد —— پاسخ : کارشناس
مربوط به امور بازرگانی —— پاسخ : تجارتی
مرجان —— پاسخ : بسد
نابود شونده —— پاسخ : فانی
نادانی —— پاسخ : جهل
نام خدا در تورات —— پاسخ : یهوه
نژاد —— پاسخ : نسل
نوشته حزبی —— پاسخ : بیانیه
نوشته مربوط به ادبیات —— پاسخ : ادبی
نوعی ساعت قدیمی —— پاسخ : شنی
نویسنده «همای و همایون» —— پاسخ : خواجوی کرمانی
نویسنده هری پاتر —— پاسخ : جیکی رولینگ
هنگام —— پاسخ : وقت
واحد پول پاراگوئه —— پاسخ : گوارانی
واحد پول موریتانی —— پاسخ : وگیه
کبد —— پاسخ : جگر
کشور آفریقایی —— پاسخ : چاد
کفش راحتی —— پاسخ : سرپایی
کلام —— پاسخ : سخن
یابنده —— پاسخ : نایل

جواب مرحله 331 بازی جدولانه یک

آب بدبو —— پاسخ : گنداب
آب ترکی —— پاسخ : سو
آرام و بدون دغدغه —— پاسخ : ریلکس
آشوب —— پاسخ : هرج
آقا —— پاسخ : سید
آقای اسپانیایی —— پاسخ : دن
آیین خداپرستی —— پاسخ : دیانت
ابزار درو —— پاسخ : داس
ابزار نوشتن —— پاسخ : مداد
اتاق درس —— پاسخ : کلاس
اتحادیه ترابری هوایی —— پاسخ : یاتا
اثر رضا امیرخانی —— پاسخ : بیوتن
اثر محمد حسن شهسواری —— پاسخ : وقتی دلی
از القاب اشرافی در اروپا —— پاسخ : کنت
از انواع دیسک فشرده —— پاسخ : وی سیدی
از شهرهای استان اصفهان —— پاسخ : لنجان
از غذاخوری‌ها —— پاسخ : جگرکی
از فرشتگان مقرب —— پاسخ : جبرییل
از قالب‌های شعری —— پاسخ : ترکیب بند
از مصالح ساختمانی —— پاسخ : شن
افترا —— پاسخ : تهمت
اندوهگین —— پاسخ : اسی
ایوان جلوی امارت —— پاسخ : مهتابی
بانگ —— پاسخ : زخ
به جانشینی —— پاسخ : نیابتا
به دنیا آوردن —— پاسخ : زا
به عهده گرفتن کاری به جای کسی —— پاسخ : کفالت
پادشاهی —— پاسخ : کیی
پایتخت نیجریه —— پاسخ : ابوجا
پراکندگی —— پاسخ : شتات
پرده داخل چشم —— پاسخ : شبکیه
پرنده‌ای شکاری —— پاسخ : یوهه
پژوهیدن —— پاسخ : جستن
تاج خروس —— پاسخ : لالکا
تسلیم شدن —— پاسخ : وا دادن
تشدید —— پاسخ : رزونانس
تفاله —— پاسخ : تخ
تقریبا —— پاسخ : حدودا
تندیس پرستیدنی —— پاسخ : بت
تیر پیکان‌دار —— پاسخ : یب
تیم فوتبال اسپانیایی —— پاسخ : کوردوبا
جان سخت —— پاسخ : گران جان
جوی —— پاسخ : لر
حالت روحی —— پاسخ : مود
حیوان باربر —— پاسخ : خر
خطاب بی‌ادبانه —— پاسخ : هی
خواستن —— پاسخ : ارادت
خوب غذا می‌خورد —— پاسخ : خوش خوراک
خیس —— پاسخ : تر
داماد —— پاسخ : ختن
درخت خرما —— پاسخ : نخل
دریای عرب —— پاسخ : یم
دم بریده —— پاسخ : ابتر
دور دهان —— پاسخ : کب
دیرینگی —— پاسخ : ازلیت
دیگران —— پاسخ : کسان
رنگ سبز روشن —— پاسخ : میشی
ساختار —— پاسخ : سازه
سرگشته —— پاسخ : هاج
سزاوار شدن —— پاسخ : استیجاب
سلول عصبی —— پاسخ : نرون
سوز و گداز —— پاسخ : تب وتاب
شادابی چهره —— پاسخ : ابورنگ
شهر روی آب —— پاسخ : ونیز
شکاف میان قلم —— پاسخ : فاق
شکم‌بند طبی —— پاسخ : گن
صف —— پاسخ : رج
صف —— پاسخ : رژه
عدد اول —— پاسخ : یک
عضو تولید مثل جنس ماده —— پاسخ : مادگی
عقب افتادگی —— پاسخ : واماندگی
علامت مفعول غیر صریح —— پاسخ : از
علف خشک —— پاسخ : کاه
فدا کردن جان —— پاسخ : جان فشانی
قدرت و عظمت —— پاسخ : جبروت
گذرگاه آب —— پاسخ : گدار
گل شیپوری —— پاسخ : نیلوفر
گناه شاعرانه —— پاسخ : گنه
گوشت بریان —— پاسخ : قورمه
لازم، بایسته —— پاسخ : حتم
لاغری —— پاسخ : نوانی
مار بزرگ —— پاسخ : بوا
متواضع —— پاسخ : فروتن
مثل و مانند —— پاسخ : مان
مجرای خون در بدن —— پاسخ : رگ
مجلس بزرگان —— پاسخ : سنا
مراسم یادبود —— پاسخ : یادمان
مقابل جزئی —— پاسخ : کلی
میهن —— پاسخ : زادبوم
ناپسند —— پاسخ : بد
نام ترکی —— پاسخ : اد
نشانه‌ها —— پاسخ : علامات
نقصان —— پاسخ : کم و کاست
نمایان شدن —— پاسخ : تجلی
واحد پول اوکراین —— پاسخ : گریونا
وسیله یکطرفه کردن جریان الکتریسیته —— پاسخ : دیود
کارگزاران —— پاسخ : عمال
کشوری در آمریکای شمالی —— پاسخ : نیکاراگویه
کینه —— پاسخ : وژ
یکدندگی —— پاسخ : لج

جواب مرحله 332 بازی جدولانه یک

آرام و راحت —— پاسخ : ریلکس
آماس —— پاسخ : ورم
آموزشگاه هنر —— پاسخ : هنرستان
آواره —— پاسخ : دربهدر
ابزار زیر دیگ —— پاسخ : سه پایه
اثر رجب علی اعتمادی —— پاسخ : گل تیتی
اثری از آگاتا کریستی —— پاسخ : انیاام
اساس —— پاسخ : مبنی
اسب ترکی —— پاسخ : ات
اسباب عروس —— پاسخ : جهیزیه
استان کم حرف —— پاسخ : قم
امر از پاشیدن —— پاسخ : پاش
اولین زن —— پاسخ : حوا
بازخواست —— پاسخ : مواخذه
بالا بودن نرخ —— پاسخ : گرانی
بدن —— پاسخ : تن
برابر —— پاسخ : متساوی
برتری داشتن —— پاسخ : اولویت
بردگی —— پاسخ : رق
به پایان رسیدن —— پاسخ : ته کشیدن
به دنیا آوردن —— پاسخ : زا
به عنوان نذر داده می‌شود —— پاسخ : نذری
بویایی —— پاسخ : شامه
بی‌نظمی و بی‌نوایی —— پاسخ : بی سامانی
پاک —— پاسخ : تمیز
پس گردن —— پاسخ : قفا
پنبه پاک نکرده —— پاسخ : وش
پندار —— پاسخ : وهم
پهلوان —— پاسخ : یل
پیچ و تاب —— پاسخ : خم
پیدا کرده —— پاسخ : یافته
تازه ترکی —— پاسخ : ینی
تاوان —— پاسخ : کفاره
تعقیب —— پاسخ : پیگیری
تعمیر —— پاسخ : مرمت
تعمیر پارچه —— پاسخ : رفو
تکه پاره —— پاسخ : لت
جانشینی —— پاسخ : نیابت
جای خواب —— پاسخ : بستر
جشن و مهمانی —— پاسخ : سور
چه کسی —— پاسخ : کی
حل کردن —— پاسخ : تحلیل
حکمت ارسطو —— پاسخ : مشا
خواب —— پاسخ : نوم
خواهش نفس —— پاسخ : هوس
داستان جنگی —— پاسخ : رزم نامه
درخت انگور —— پاسخ : مو
دودمان —— پاسخ : نسل
رشته فرنگی —— پاسخ : ورمیشل
رنگ‌ها —— پاسخ : الوان
روزنامه‌ها —— پاسخ : جراید
سخنی از روی طعنه —— پاسخ : متلک
سرگشته —— پاسخ : مدهوش
سوغات اصفهان —— پاسخ : گز
شراب‌خانه —— پاسخ : میکده
شعله آتش —— پاسخ : لهب
شهر خوزستان —— پاسخ : امیدیه
شهر سیستان و بلوچستان —— پاسخ : کنارک
شهر مازندران —— پاسخ : چالوس
شهر مازندران —— پاسخ : میان درود
شهر کرمان —— پاسخ : نرماشیر
شکل، صورت —— پاسخ : فرم
صدمه —— پاسخ : اک
عدد تنفسی —— پاسخ : شش
عدد دو رقمی —— پاسخ : شانزده
عدد مقدس —— پاسخ : هفت
عید ویتنامی‌ها —— پاسخ : تت
قرمز —— پاسخ : سرخ
گداخته —— پاسخ : مذاب
گردآورده شده —— پاسخ : مدون
گرما —— پاسخ : حر
لقب رستم —— پاسخ : تهمتن
لگام اسب —— پاسخ : دهانه
مخزنی برای ذخیر آب —— پاسخ : ابانبار
مخلوط آرد و آب —— پاسخ : خمیر
مرکز استان جنوبی —— پاسخ : بوشهر
مشتاق —— پاسخ : ارزومند
معدن —— پاسخ : کان
معدنی —— پاسخ : کانی
میوه گرمسیری —— پاسخ : موز
ناشتایی —— پاسخ : صبحانه
ناگاه —— پاسخ : هوازی
ناگزیر —— پاسخ : ضرورتا
نخست —— پاسخ : اول
نظریه —— پاسخ : تز
نمایش تلویزیونی —— پاسخ : شو
نوشتاری —— پاسخ : کتبی
نیشکر —— پاسخ : نال
همسر مرد —— پاسخ : زن
وجود دارد —— پاسخ : هست
کاتالوگ —— پاسخ : بروشور
کاغذ روزنامه —— پاسخ : وب
کاهگل —— پاسخ : ویم
کرگدن —— پاسخ : ریما
کشتی قطبی —— پاسخ : یخ شکن
کشوری در قاره سیاه —— پاسخ : سومالی
کلمه افسوس —— پاسخ : اه
کلمه افسوس —— پاسخ : اوه
کم کردن —— پاسخ : کاستن
کم‌عرض —— پاسخ : تنگ

جواب مرحله 333 بازی جدولانه یک

آرام —— پاسخ : سکینه
آنچه قبلا ذکر شده —— پاسخ : همان
آینده —— پاسخ : اتیه
از اقوام ترکمن —— پاسخ : یموت
از بیماری‌های همه‌گیر —— پاسخ : وبا
از سوره‌ها —— پاسخ : جن
از قبایل سامی —— پاسخ : ارامی
استوانه موتور خودرو —— پاسخ : سیلندر
اندام پرواز —— پاسخ : بال
اندوه —— پاسخ : حزن
بازداشتن —— پاسخ : نهی
باعث نابودی خانه می‌شود —— پاسخ : خانمان سوز
بانگ —— پاسخ : صوت
برآمدگی‌های ریز —— پاسخ : دندانه
بلندی —— پاسخ : اوج
به آخر کلمه می‌چسبد و معنی آن را تغییر می‌دهد —— پاسخ : پسوند
به رو خفته —— پاسخ : دمر
بی‌حس —— پاسخ : لس
پاسدار —— پاسخ : نگهبان
پیامبر نقاش —— پاسخ : مانی
تازه و پرطراوت —— پاسخ : تر
تپانچه —— پاسخ : تس
تفریح و سرگرمی —— پاسخ : تفنن
تقویت امواج رادیویی —— پاسخ : رله
جوان خودآرا —— پاسخ : ژیگولو
حرف هفتم یونانی —— پاسخ : اتا
حوضچه طویله —— پاسخ : اخور
خشک و شکننده —— پاسخ : ترد
دریوزه‌گری —— پاسخ : گد
دم —— پاسخ : نفس
راه شاعرانه —— پاسخ : ره
رایگان —— پاسخ : مفت
رنگ —— پاسخ : فام
رود ایران و افغانستان —— پاسخ : هریرود
ساکن شدن در جایی —— پاسخ : خیمه زدن
سخت و قوی —— پاسخ : شدید
سردار ترک —— پاسخ : ینال
شاهانه —— پاسخ : خسروانی
شمعک —— پاسخ : پیلوت
شهری در آلمان —— پاسخ : هانوفر
صمغ بسیار تلخ —— پاسخ : الوا
عایق کاری پشت بام در قدیم —— پاسخ : قیرگونی
فراموش کردن —— پاسخ : سهو
فوتبال آمریکایی —— پاسخ : راگبی
گناه —— پاسخ : فحشا
گندم —— پاسخ : اگ
لفظ تغییر دهنده معنی کلمه —— پاسخ : وند
مالدار —— پاسخ : بای
مایه شیر —— پاسخ : ایرن
مثل به روی خود نیاوردن —— پاسخ : زیرسبیلی
محل کرایه فیلم بود —— پاسخ : ویدیوکلوپ
مخلوط کن —— پاسخ : همزن
مستمری —— پاسخ : راتب
مضراب —— پاسخ : زخمه
نامی برای بهشت —— پاسخ : دارالسلام
نخ بافتنی —— پاسخ : کاموا
نخست، اول —— پاسخ : یک
نوعی تفنگ —— پاسخ : شمخال
نویسنه «مستأجر عمارت وایدفل» —— پاسخ : انبرونته
همیشگی —— پاسخ : سرمدی
کتف و شانه —— پاسخ : خا
کودن —— پاسخ : احمق

جواب مرحله 334 بازی جدولانه یک

آب منجمد —— پاسخ : یخ
آن قدر —— پاسخ : چندان
آهن ضخیم صنعتی —— پاسخ : تیراهن
اثر اسماعیل فصیح —— پاسخ : شراب خام
اثر غزاله علیزاده —— پاسخ : چهارراه
از انواع سوره‌ها —— پاسخ : مکی
از حروف فارسی —— پاسخ : شین
از گل‌ها —— پاسخ : سوسن
الفبای موسیقی —— پاسخ : نت
باب —— پاسخ : در
بدگویی —— پاسخ : ذم
برخی از آن کوه می‌سازند —— پاسخ : کاه
بریدن —— پاسخ : گسستن
بسیار بخشنده —— پاسخ : جواد
بند کردن —— پاسخ : اسر
به خاطر آوردن —— پاسخ : یاداورشدن
به من —— پاسخ : مرا
بیماری دردناک مفصلی —— پاسخ : ارتروز
بیهوده‌گویی —— پاسخ : کلکل
پا پیش خوردن —— پاسخ : سکندری
پاروی قایقرانان —— پاسخ : فه
پایتخت فلاسفه —— پاسخ : اتن
پرستار —— پاسخ : نرس
پسوند پیدا کننده —— پاسخ : یاب
پیشوای عیسوی —— پاسخ : اسقف
پیوندها —— پاسخ : روابط
ترمینال هواپیماها —— پاسخ : فرودگاه
ترکیب دو تایی کربن و یک فلز —— پاسخ : کاربیت
تسمه دور کمر —— پاسخ : کمربند
تصدیق ایتالیایی —— پاسخ : سی
تیر پیکان‌دار —— پاسخ : یب
جار و جنجال —— پاسخ : هیاهو
جام جهان‌نمای جمشید —— پاسخ : جام جم
جنباندن —— پاسخ : تکاندن
چاقی —— پاسخ : سمن
چیدمان وسایل خانه —— پاسخ : دکور
حرف نداری —— پاسخ : بی
خطاب بی‌ادبانه —— پاسخ : هی
داد و ستد —— پاسخ : سودا
درختی با چوب سخت —— پاسخ : ابنوس
دستگاه دریافت امواج ماهواره‌ای —— پاسخ : رسیور
دل —— پاسخ : قلب
دندان نیش —— پاسخ : ناب
دور بازی —— پاسخ : راند
دوشیزه بودن —— پاسخ : بکارت
راست ایستاده —— پاسخ : هج
سرپرست قوم —— پاسخ : سرحلقه
سرپوش —— پاسخ : کلاه
سرگشته —— پاسخ : هاج
سرو کوهی —— پاسخ : ورس
سوسن زرد —— پاسخ : وج
شخص —— پاسخ : کس
شلوار جین —— پاسخ : لی
شهر ترکمنستان —— پاسخ : ماری
شهر مازندران —— پاسخ : کیاکلا
شکم بند طبی —— پاسخ : گن
صورت فلکی بره —— پاسخ : حمل
طویل —— پاسخ : طولانی
عشوه‌گر —— پاسخ : لوند
عضو بدن —— پاسخ : ران
فرومایه —— پاسخ : دون
قایق —— پاسخ : لتکا
قدیمی —— پاسخ : دیرین
قسمتی از سوره —— پاسخ : ایه
گاوچران —— پاسخ : کابوی
گدای سمج —— پاسخ : هادوری
گردشگری —— پاسخ : تروریسم
گرم —— پاسخ : حار
گل سرخ —— پاسخ : رز
گم کردنی هنگام ناپدید شدن —— پاسخ : گور
مردم شجاع —— پاسخ : هرو
منسوب به روم —— پاسخ : رومی
منسوب به کلیه —— پاسخ : کلیوی
میکده با رقص و آواز —— پاسخ : کاباره
نااستوار —— پاسخ : لق
ناپدید شدن —— پاسخ : غیاب
نام ترکی —— پاسخ : اد
نامبارک —— پاسخ : شوم
نگاه مستقیم —— پاسخ : خیره
نمادگرایی —— پاسخ : سمبولیسم
نمک نشناس —— پاسخ : نمک نشناس
نوعی حلوا —— پاسخ : لو
نوعی ماهی —— پاسخ : تن
نویسنده بابا گوریو —— پاسخ : بالزاک
نیکو —— پاسخ : بهی
هرج و مرج —— پاسخ : شیرتوشیر
هرچیز شبیه دندان —— پاسخ : دندانه
هنگام خشم از آن در می‌روند —— پاسخ : کوره
وسیله حمل و نقل —— پاسخ : نقلیه
کسی را با ترفند از جایی راندن —— پاسخ : دک کردن
کشور آفریقایی —— پاسخ : گابون
کشوری در آمریکای جنوبی —— پاسخ : ونزویلا
کشوری در جنوب شرقی آسیا —— پاسخ : فیلیپین
کشوری در حوزه کارائیب —— پاسخ : جمهوری دومینیکن
یابنده —— پاسخ : نایل
یار پت —— پاسخ : مت
یکی پس از دیگری —— پاسخ : یکایک

جواب مرحله 335 بازی جدولانه یک

آب ترکی —— پاسخ : سو
آب جامد —— پاسخ : یخ
آزاده —— پاسخ : حر
آن سان —— پاسخ : همچنان
آوازش خوش است —— پاسخ : خوشنوا
ابزار بنایی —— پاسخ : رنده
اتومبیل شخصی —— پاسخ : سواری
اثر احمد محمود —— پاسخ : همسایه ها
اثر جمال‌زاده —— پاسخ : شوراباد
اثر ساموئل بکت —— پاسخ : چیکجا
از روی اجبار —— پاسخ : ضرورتا
از گازها —— پاسخ : ازن
از نت‌ها —— پاسخ : فا
از کلمات پرسشی —— پاسخ : چی
انتقام —— پاسخ : دمار
اندک —— پاسخ : جزیی
باز —— پاسخ : گشاده
بدن —— پاسخ : جسم
بذر گیاه —— پاسخ : دان
برای پیشگیری از بیماری تزریق می‌کنند —— پاسخ : واکسن
بزرگ‌منشی —— پاسخ : نب
بشقاب دراز و بزرگ —— پاسخ : دیس
بنیاد نهادن —— پاسخ : تاسیس
به هم کوبیدن —— پاسخ : ساییدن
پاسدار —— پاسخ : نگهبان
پایتخت کنیا —— پاسخ : نایروبی
پژمرده —— پاسخ : لس
پست —— پاسخ : نامرد
تاخت اسب —— پاسخ : تگ
ترسان —— پاسخ : وهمناک
ثروتمندان —— پاسخ : اغنیا
ثلاثه مصری —— پاسخ : احرام
جاده اصلی و بزرگ —— پاسخ : شاهراه
جاوید —— پاسخ : ابدی
چسبیده —— پاسخ : دج
چیز —— پاسخ : شی
خطاب بی‌ادبانه —— پاسخ : هی
خوابیدن —— پاسخ : نایم
دشنام —— پاسخ : ناسزا
دفینه —— پاسخ : گنج
دور دهان —— پاسخ : نس
دوزخ —— پاسخ : جهنم
دیوانگان —— پاسخ : مجانین
دیکته —— پاسخ : املا
راندن و دور کردن —— پاسخ : طرد
راننده ناو —— پاسخ : ناوبر
راه و رسم جدید —— پاسخ : مدرنیسم
رهایی —— پاسخ : نجات
زمین آماده کشت —— پاسخ : ایش
زمین پر از چمن —— پاسخ : چمنزار
زنبیل —— پاسخ : شاو
سخاوت —— پاسخ : جوانمردی
سرشت —— پاسخ : خو
سقف دهان —— پاسخ : سق
سنگ جادوگری —— پاسخ : یده
سوار یگانه —— پاسخ : یکه سوار
سیماب —— پاسخ : ابک
شاهانه —— پاسخ : خسروی
شپش —— پاسخ : نمه
شهر جشنواره فرانسه —— پاسخ : کن
شهر گلستان —— پاسخ : رامیان
شهر مرکزی —— پاسخ : خمین
شی —— پاسخ : چیز
صریح —— پاسخ : پوست کنده
صریح —— پاسخ : رک
ضبط صوت کوچک قدیم —— پاسخ : واکمن
طناب —— پاسخ : رسن
ظرف مرکب —— پاسخ : امه
عدد ورزشی —— پاسخ : دو
علف خوردن چهارپا —— پاسخ : چرا
علم مطالعه حیوانات —— پاسخ : جانورشناسی
فرانسه قدیم —— پاسخ : گل
فصیح بودن —— پاسخ : بلاغت
فقیر —— پاسخ : مسکین
فهم و دریافت —— پاسخ : شناخت
گرد سفید آفت کش —— پاسخ : ددت
گرفتن رطوبت چیزی به طور کامل —— پاسخ : خشکاندن
گریز —— پاسخ : هرب
گیاهی خاردار —— پاسخ : یز
لاغر —— پاسخ : نزار
لعن و نفرین —— پاسخ : سب
مایه شیر —— پاسخ : ایرن
مثل این —— پاسخ : همچنین
محل درآمد —— پاسخ : مدخل
مدار مجتمع —— پاسخ : ایسی
مقنعه —— پاسخ : واشامه
ملون —— پاسخ : رنگین
مهیا —— پاسخ : پرداخته
نانوا —— پاسخ : خباز
نبودن آزادی سیاسی —— پاسخ : خفقان
نرم‌افزار موبایل —— پاسخ : اپ
نمایش تلویزیونی —— پاسخ : شو
نیرو —— پاسخ : قوه
همراه پیک آراسته می‌شود —— پاسخ : شیک
واحد پول نیجریه —— پاسخ : نایرا
ورم عفونی در بدن —— پاسخ : ابسه
وسایل —— پاسخ : الات
کام —— پاسخ : دهان
کشوری در آمریکای شمالی —— پاسخ : باربادوس
کلمه افسوس —— پاسخ : اه

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 851 تا 900 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 336 بازی جدولانه یک

آب دهان —— پاسخ : تف
آژیر —— پاسخ : الارم
آواز خوش —— پاسخ : نغمه
آینه —— پاسخ : مرات
ابزار خوب بینی —— پاسخ : عینک
اثر دافنه دوموریه —— پاسخ : ماریان
اثر گوته —— پاسخ : اگمونت
از اجزای ترمز خودرو —— پاسخ : لنت ترمز
از چیز دیگری آویخته می‌شود —— پاسخ : اویز
اعمال زشت —— پاسخ : سییات
افسانه‌ها —— پاسخ : اساطیر
الهه —— پاسخ : رب النوع
با کسی ساختن —— پاسخ : سرکردن
باندرل —— پاسخ : نوارچسب
بحر —— پاسخ : زو
بدشانسی —— پاسخ : نیامد
بدون اراده —— پاسخ : بی اختیار
بس بودن —— پاسخ : کفایت
بعد از موعد مقرر —— پاسخ : دیر
به تازگی —— پاسخ : اخیرا
به جا گذاشته شده —— پاسخ : متروک
به سوی —— پاسخ : فا
بی‌حس —— پاسخ : لس
بی‌زبان —— پاسخ : لال
پادشاهی —— پاسخ : کیی
پایتخت ایتالیا —— پاسخ : رم
پرنده‌ای مانند کبک —— پاسخ : تیهو
پیرامون —— پاسخ : گرداگرد
تازه —— پاسخ : جدید
تپانچه —— پاسخ : تس
تنپوش هنگام بارندگی —— پاسخ : بارانی
تیر پیکان‌دار —— پاسخ : یب
تیشه بزرگ —— پاسخ : تش
جانب —— پاسخ : سوی
جوانمردی —— پاسخ : فتوت
چشم پوشی کردن —— پاسخ : اغماض
چوب خوشبو —— پاسخ : ند
خال —— پاسخ : تیل
خط‌کش مهندسی —— پاسخ : تی
خون گرفتن از رگ —— پاسخ : رگ زدن
در تصرف در آوردن —— پاسخ : ضبط
در حال سقوط کردن —— پاسخ : افتان
در رگ‌ها جاریست —— پاسخ : خون
درختی با میوه شیرین —— پاسخ : شاه توت
دردمند —— پاسخ : رنجور
دنبال کردن —— پاسخ : تعقیب
دور دهان —— پاسخ : نس
رود ایران و افغانستان —— پاسخ : هریرود
رود فرانسه —— پاسخ : رن
رودی در سیبری —— پاسخ : لنا
رودی در مغولستان —— پاسخ : ینیسیی
ریم —— پاسخ : چرک
زمخت —— پاسخ : دکل
سبب خنکی —— پاسخ : مبرد
سرمایه —— پاسخ : تنخواه
سست —— پاسخ : رخو
سلطان جنگل —— پاسخ : شیر
شهر آذربایجان شرقی —— پاسخ : اهر
شهر خراسان رضوی —— پاسخ : بردسکن
شهر سیستان و بلوچستان —— پاسخ : کنارک
شور —— پاسخ : نمکین
شکست در بخشی از پوسته زمین —— پاسخ : گسل
شکم‌بند —— پاسخ : گن
شکوه، عظمت —— پاسخ : هیبت
شیون و زاری —— پاسخ : ندبه
صنعتی نیست —— پاسخ : خانگی
طبق معمول —— پاسخ : قاعدتا
عدد اول —— پاسخ : یک
عدد خیطی —— پاسخ : سه
عضو پرکار —— پاسخ : دست
عفو کردن —— پاسخ : بخشایش
عوض کردنی آدم دورو —— پاسخ : رنگ
غیر دیجیتال —— پاسخ : انالوگ
غیر متعارف —— پاسخ : اجق
غیر مجاز —— پاسخ : ناروا
گربه عرب —— پاسخ : هر
مادر کوروش —— پاسخ : ماندانا
ماده‌ای در شکلات سازی —— پاسخ : کاکایو
متولی وقف —— پاسخ : قیم
مشایعت —— پاسخ : بدرقه
ملعون —— پاسخ : لعنتی
من و تو —— پاسخ : ما
نادرست —— پاسخ : سقیم
نازک و لطیف —— پاسخ : تنک
نجات و رهایی —— پاسخ : رستگاری
نسیه نیست —— پاسخ : نقد
نقشه موقعیت محلی —— پاسخ : کروکی
نواق موسیقی —— پاسخ : چر
نوزاد سگ —— پاسخ : توله
همراه ماسه —— پاسخ : شن
هنگام خواب —— پاسخ : شب
هنگام صبح —— پاسخ : بامدادان
هویدا —— پاسخ : بارز
و آن زمان —— پاسخ : وانگاه
وا رفته —— پاسخ : شل
واحد پول شیلی —— پاسخ : پزو
واحد پول کره جنوبی —— پاسخ : وون
واقف —— پاسخ : داننده
کلاغ سیاه —— پاسخ : زاغ
کناره —— پاسخ : لبه
یک چهارم —— پاسخ : ربع

جواب مرحله 337 بازی جدولانه یک

آبگیر —— پاسخ : تالاب
آسیب —— پاسخ : اک
آشکارتر —— پاسخ : اظهر
اثر بالزاک —— پاسخ : شوانها
اثر فرشته ساری —— پاسخ : جزیره نیل
از ایالات آمریکا —— پاسخ : کنتاکی
از صفات خداوند —— پاسخ : ذوالجلال
از هفت سین‌ها —— پاسخ : سمنو
اصل و نژاد هم معنی می‌دهد —— پاسخ : رگ
اصلاح سیاسی —— پاسخ : رفرم
انگبین —— پاسخ : ظی
با صدای بلند خندیدن —— پاسخ : قهقهه
با هم —— پاسخ : یکجا
بسیار شبیه —— پاسخ : عینا
بند کردن —— پاسخ : اسر
بنی‌اسرائیل —— پاسخ : یهود
پایتخت کشور کریس رونالدو —— پاسخ : لیسبون
پروین —— پاسخ : ثریا
پستاندار دریایی —— پاسخ : نهنگ
پول عربستان —— پاسخ : ریال
تاجریزی —— پاسخ : لما
تخمین زدن —— پاسخ : براورد
تساوی —— پاسخ : برابری
تیر پیکاندار —— پاسخ : یب
چرک —— پاسخ : ریم
حرکت روی آب —— پاسخ : شنا
حفظ کردن از دستبرد دشمن —— پاسخ : دفاع
خداوند —— پاسخ : رب
خواهر پدر —— پاسخ : عمه
دانش‌آموز شبانه‌روزی —— پاسخ : انترن
دروازه‌بان فوتبال —— پاسخ : گلر
درون بینی —— پاسخ : اندوسکوپی
دریوزه‌گری —— پاسخ : گدایی
رئیس آشپزخانه —— پاسخ : خوان سالار
رضایت داشتن به آنچه داریم —— پاسخ : قناعت
رفتار تند —— پاسخ : پو
رنگ سبز روشن —— پاسخ : میشی
ساکن شدن —— پاسخ : قرارگرفتن
سریال منوچهر هادی با بازی گلزار —— پاسخ : عاشقانه
سستی —— پاسخ : ضعف
شهر کرمان —— پاسخ : ریگان
شهری در همدان —— پاسخ : رزن
شکاف —— پاسخ : درز
شیره خرما —— پاسخ : مت
صمیمی و خالص —— پاسخ : یکرو
صنعتی نیست —— پاسخ : خانگی
طلایی —— پاسخ : زری
عاشقی —— پاسخ : دل دادگی
عدد ماه —— پاسخ : سی
علاوه بر این —— پاسخ : دیگر
عنصر استخوانی —— پاسخ : کلسیم
گرو گذارنده —— پاسخ : راهن
لطیفه —— پاسخ : جوک
مراد —— پاسخ : نیت
مسابقه برای رده سوم —— پاسخ : رده بندی
مهره بازی شانسی —— پاسخ : طاس
نقش بر زمین شدن —— پاسخ : ولوشدن
نیرو دهنده —— پاسخ : مقوی
واحد طول —— پاسخ : متر
کشیش —— پاسخ : قس
کم‌دما —— پاسخ : سرد
یاری کننده —— پاسخ : ممد

جواب مرحله 338 بازی جدولانه یک

آمیختگی —— پاسخ : امتزاج
اثر ایرج پزشک‌زاد —— پاسخ : دایی جان ناپلیون
اثر ژان ژاک روسو —— پاسخ : امیل
اثر غزاله علیزاده —— پاسخ : دومنظره
اثر محمد علی جمال‌زاده —— پاسخ : خاکوادم
از جزایر جنوبی —— پاسخ : قشم
از خدایان هندو —— پاسخ : ویشنو
از طبقات خانه —— پاسخ : زیرزمین
از ماه‌های میلادی —— پاسخ : ژوییه
از مواد آرایشی —— پاسخ : روژ
اسب ترکی —— پاسخ : ات
اشاره به دور —— پاسخ : انجا
اندازه —— پاسخ : فیت
انسان —— پاسخ : بنیادم
باران اندک —— پاسخ : رش
بخشی از مؤسسه —— پاسخ : دپارتمان
بزرگ —— پاسخ : کبیر
بزرگ، عظیم —— پاسخ : سترگ
به جا آوردن پیمان —— پاسخ : وفا
به دنیا آوردن —— پاسخ : زا
به رخ کشیدن نیکی —— پاسخ : منت
به شوق آوردنده —— پاسخ : مشوق
بهانه، دبه —— پاسخ : جر
بیخ درخت —— پاسخ : بنه
بیسکویت سبک و ترد —— پاسخ : ویفر
بیماری بزرگ شدن غده تیروئید —— پاسخ : گواتر
پارچه‌ای از جنس پشم —— پاسخ : پشمین
پایان —— پاسخ : غایت
پایتخت اسپانیا —— پاسخ : مادرید
پرتوشناسی —— پاسخ : رادیولوژی
پرده —— پاسخ : ستر
پسوند راننده —— پاسخ : ران
تابع —— پاسخ : پیرو
تار عنکبوت —— پاسخ : کرو
تخت پادشاه —— پاسخ : عرش
تخت پادشاهی —— پاسخ : کت
تختگاه —— پاسخ : سکو
تصدیق انگلیسی —— پاسخ : یس
جامه —— پاسخ : کسا
جریده —— پاسخ : نشریه
حافظه، یاد —— پاسخ : ذهن
حرف دهن کجی —— پاسخ : یی
حریر —— پاسخ : پرنیان
حق کسی را تمام دادن —— پاسخ : توفیر
خواهندگان —— پاسخ : طلاب
خوشبین نسبت به برآورده شدن آرزویش —— پاسخ : امیدوار
خیک —— پاسخ : مشک
داخل —— پاسخ : تو
دشمن سرسخت —— پاسخ : لد
دشوار و سنگین —— پاسخ : وخیم
دود کردن —— پاسخ : دخ
دیندار —— پاسخ : مذهبی
روشندل —— پاسخ : کور
ریز ریز —— پاسخ : نم نم
زنگ بزرگ —— پاسخ : درا
سرخوش —— پاسخ : ملنگ
سکون یافتن —— پاسخ : اسودن
شتر عرب —— پاسخ : ابل
شرمسار —— پاسخ : شرمنده
شعیر —— پاسخ : جو
شهر کرمان —— پاسخ : بم
شهری در آذربایجان شرقی —— پاسخ : ورزقان
شکاف و رخنه —— پاسخ : جر
شکم بند طبی —— پاسخ : گن
صندلی راحتی —— پاسخ : مبل
طلایی —— پاسخ : زری
عدد ورزشی —— پاسخ : دو
عظیم‌الجثه —— پاسخ : پیلتن
عیب و ننگ —— پاسخ : عار
غیر قابل رویت —— پاسخ : نامریی
قسمت اصلی شهر در قدیم —— پاسخ : شارسان
قسمی معلق —— پاسخ : پشتک وارو
قیامت —— پاسخ : رستاخیز
گزارش —— پاسخ : راپرت
گمان بردن —— پاسخ : پنداشتن
لفظ هنگام ورود به جایی —— پاسخ : یاالله
مانند آن اصلا وجود نداشت —— پاسخ : کان لم یکن
ماهی کنسروی —— پاسخ : تن
محل علم آموختن —— پاسخ : مدرسه
مرتبه —— پاسخ : ارج
ناشکر —— پاسخ : ناسپاس
نمایش تلوزیونی —— پاسخ : شو
نمد زین —— پاسخ : یون
نه مایع و نه جامد —— پاسخ : نیمبند
نورد —— پاسخ : وردنه
نوعی تخته مصنوعی —— پاسخ : نیوپان
همگی —— پاسخ : یکجا
واحد پول اوکراین —— پاسخ : گریونا
واحد پول سورینام —— پاسخ : گیلدر
واحد پول مغولستان —— پاسخ : توگریک
واحد پول هائیتی —— پاسخ : گورد
ورزش رزمی ژاپنی —— پاسخ : جودو
وسیله نقلیه —— پاسخ : خودرو
کتف و شانه —— پاسخ : خا
کشوری در قاره سبز —— پاسخ : نروژ
کوچک —— پاسخ : که
کینه —— پاسخ : وژ

جواب مرحله 339 بازی جدولانه یک

آدم کوچک —— پاسخ : ادمک
آهنگر —— پاسخ : حداد
آهوی ختن —— پاسخ : اف
اثر گراهام گرین —— پاسخ : عامل انسانی
از این جهت —— پاسخ : زیرا
از حد گذشتن —— پاسخ : اسراف
از سوره‌های مکی —— پاسخ : یس
از شهرهای ایالات متحده —— پاسخ : فینیکس
از شهرهای ژاپن —— پاسخ : ناگویا
از طرف خدا نازل می‌شود —— پاسخ : وحی
از مراکز استان‌ها —— پاسخ : زاهدان
الوهیت —— پاسخ : خدایی
انتقال فکر —— پاسخ : تله پاتی
انجامش از سوی مقامی خواسته شده —— پاسخ : ماموریت
برآمدگی پشت —— پاسخ : قوز
برادر —— پاسخ : داداش
بردبار —— پاسخ : شکیبا
بروز دادن —— پاسخ : اقرار
بسیار زیاد —— پاسخ : فت
بلندی —— پاسخ : ارتفاع
به دنیا آوردن —— پاسخ : زا
به رنگ قیر —— پاسخ : قیرگون
بیزاری —— پاسخ : چندش
پایین —— پاسخ : ته
پدراندر —— پاسخ : راب
پس زدن —— پاسخ : دفع
پسوند قید ساز از صفت —— پاسخ : انه
پلیس غرب وحشی —— پاسخ : کلانتر
پیام‌نما —— پاسخ : تله تکس
پیر —— پاسخ : سال خورده
پیرو دین موسی —— پاسخ : یهودی
پیشوایان دینی —— پاسخ : ایمه
تن و بدن —— پاسخ : کالبد
جامه —— پاسخ : کسا
چراغ دریایی —— پاسخ : فار
چهره —— پاسخ : لچ
چیزهای حرام —— پاسخ : محرمات
حرف ندا —— پاسخ : اهای
حرف نفی —— پاسخ : نه
خشکی —— پاسخ : یبس
خوراکی از برنج —— پاسخ : شیربرنج
خوراکی از تخم مرغ —— پاسخ : املت
در پیچیدن —— پاسخ : لوله کردن
درجه خوب —— پاسخ : یک
دریغا! —— پاسخ : دردا
دوشیزه بودن —— پاسخ : بکارت
دیگ بزرگ —— پاسخ : پاتیل
رأس —— پاسخ : سر
راست نیست —— پاسخ : چپ
راه کوتاه —— پاسخ : ره
رشته‌کوه آمریکای لاتین —— پاسخ : اند
رود مرزی —— پاسخ : تجن
روز —— پاسخ : نهار
روز —— پاسخ : یوم
ریاکاری —— پاسخ : ظاهرسازی
زبان گنجشک —— پاسخ : ون
سر کوه —— پاسخ : شخ
سفره بزرگان —— پاسخ : شیلان
سنگ عصاری —— پاسخ : غن
سهولت —— پاسخ : اسانی
شبیه و مانند —— پاسخ : فش
شرح و توصیف —— پاسخ : بیان
شهر روشنی —— پاسخ : نور
شهر سمنان —— پاسخ : دامغان
شهری در فرانسه —— پاسخ : لیون
شوم —— پاسخ : نامیمون
شکم‌بند طبی —— پاسخ : گن
ضروت داشتن —— پاسخ : وجوب
طرف —— پاسخ : زی
عداوت —— پاسخ : دشمنی
عضو پرکار —— پاسخ : دست
عمود آهنین —— پاسخ : گرز
فریب خورده —— پاسخ : مغبون
فستیوال —— پاسخ : جشنواره
قدم —— پاسخ : گام
قضاوت کردن —— پاسخ : داوری
قوس و قزح —— پاسخ : ازفنداک
گل انار —— پاسخ : نارخو
گوشه —— پاسخ : کنج
گیاهی خاردار —— پاسخ : یز
لوس —— پاسخ : ننر
مال برخی رنگ ندارد —— پاسخ : حنا
محل آب خنک خوردن —— پاسخ : زندان
مرغ خانگی —— پاسخ : ماکیان
مقابل روز —— پاسخ : شب
مقابل نشر —— پاسخ : لف
مهر انگشتری —— پاسخ : خاتم
نا —— پاسخ : رمق
نخستین —— پاسخ : اولین
نوعی دیسک فشرده —— پاسخ : سیدی
همسایه آلمان —— پاسخ : لهستان
کالا را غیر قانونی انبار می‌کند —— پاسخ : محتکر
کبود رنگ —— پاسخ : بنفش
کتف و شانه —— پاسخ : خا
کجاست —— پاسخ : کو
کر —— پاسخ : ناشنوا
کشور آفریقایی —— پاسخ : لیبی
کشوری در آمریکای شمالی —— پاسخ : جاماییکا
کوچکتر —— پاسخ : صغری

جواب مرحله 340 بازی جدولانه یک

آستانه —— پاسخ : درگاه
اثر امیر عشیری —— پاسخ : سیاه خان
اثر جمال‌زاده —— پاسخ : خاک و ادم
اثر دافنه دوموریه —— پاسخ : سپربلا
ارتعاش —— پاسخ : لرزش
از دوران زمین‌شناسی —— پاسخ : کرتاسه
از گیاهان دارویی و معطر —— پاسخ : زیره
از مشتقات نفت —— پاسخ : قیر
افزونی —— پاسخ : زیاده
اقوام —— پاسخ : طوایف
النگو —— پاسخ : دستبند
امپراطور صحرا —— پاسخ : شتر
برجستگی ته کفش —— پاسخ : اج
بسیار سرد شدن —— پاسخ : یخ کردن
به آرامی و دزدکی —— پاسخ : یواشکی
به خاک سپردن —— پاسخ : تدفین
به سوی —— پاسخ : فا
به ظاهر خود زیاد می‌رسد —— پاسخ : ژیگولو
پایتخت اروپایی —— پاسخ : لندن
پایتخت ایتالیا —— پاسخ : رم
پرنده افسانه‌ای —— پاسخ : سیمرغ
پرهیزکاری —— پاسخ : تقا
پستی —— پاسخ : فرودستی
پشت —— پاسخ : عقب
پهلوان —— پاسخ : گو
پوشیدگی کاری یا امری —— پاسخ : شبهات
پیروان —— پاسخ : امم
پیشرفت، ترقی —— پاسخ : ارتقا
تأمین —— پاسخ : تامین
تا آنجا که، به میزانی که —— پاسخ : حتی
تاب دادن —— پاسخ : تافتن
تازه —— پاسخ : نو
تیر کوتاه —— پاسخ : زج
جلوه —— پاسخ : نمود
چهره —— پاسخ : رخسار
چهره —— پاسخ : رو
چیره شدن —— پاسخ : چربیدن
چیز —— پاسخ : شی
حرف پیروزی —— پاسخ : وی
حس ترحم را تحریک می‌کند —— پاسخ : رقت انگیز
حمله ناگهانی در شب —— پاسخ : شبیخون
حی —— پاسخ : زنده
خود را به بیماری زدن —— پاسخ : تمارض
خون عرب —— پاسخ : دم
داغ و نشان —— پاسخ : وسم
دچار لکنت زبان —— پاسخ : الکن
در هم پیچیدن —— پاسخ : لف
در یک لحظه —— پاسخ : انا
دوره تحصیلی —— پاسخ : ترم
دکان کوچک —— پاسخ : دکه
دیوار بلند و محکم —— پاسخ : ترا
رشته کوه بلند —— پاسخ : هیمالیا
رفت و آمد —— پاسخ : امد و شد
رفت و آمد وسایل نقلیه —— پاسخ : ترافیک
رنگین کمان —— پاسخ : نوس
رود روسیه —— پاسخ : دن
روی و رخساره —— پاسخ : خد
زرنگ —— پاسخ : زبل
زمین آماده کشت —— پاسخ : ایش
زیبا و قشنگ —— پاسخ : شیک
زیرکی —— پاسخ : دها
سالن —— پاسخ : تالار
سپاهی —— پاسخ : لشکری
سنان —— پاسخ : سرنیزه
شایستگی و لیاقت —— پاسخ : اهلیت
شلوار جین —— پاسخ : لی
شهد —— پاسخ : نوش
شهر گیلان —— پاسخ : شفت
صاحب بودن —— پاسخ : خداوندی
صریح —— پاسخ : رک
صمغ الکتریکی —— پاسخ : کهربا
عدد قرن —— پاسخ : صد
علم و دانش —— پاسخ : حکمت
عوض —— پاسخ : بدل
قمارخانه —— پاسخ : کازینو
گرفتگی، مانع —— پاسخ : گیر
گمراهی —— پاسخ : ضل
گیاهی طبی —— پاسخ : ساتل
لیف خرما —— پاسخ : پیشن
مأمور اجرای وصیت —— پاسخ : وصی
مخترع تلفن —— پاسخ : بل
مرتبه —— پاسخ : رتبه
مستی —— پاسخ : سکر
مسلسل سنگین —— پاسخ : تیربار
مطلوب دل —— پاسخ : دلخواه
مغز کامپیوتر —— پاسخ : سی پی یو
نشیمنی روی شتر —— پاسخ : کجاوه
نیست شدن —— پاسخ : فنا
هدایت کردن به جای دیگر برای راهنمایی —— پاسخ : ارجاع
هرگز نه —— پاسخ : لن
وا رفته —— پاسخ : شل
واحد پول موریتانی —— پاسخ : وگیه
واحد پول کره شمالی —— پاسخ : وون
ورقه ورقه شدن —— پاسخ : تورق
کار سخت و گران —— پاسخ : کمرشکن
کرک میوه —— پاسخ : پرز
کشور اروپایی —— پاسخ : اتریش
کنایه از با اهمیت —— پاسخ : اش دهن سوز
کنایه از توجه مختصر —— پاسخ : گوشه چشم
کوچک —— پاسخ : که
کیسه‌کش —— پاسخ : دلاک

جواب مرحله 341 بازی جدولانه یک

آتشفشان ایتالیا —— پاسخ : وزوو
آزاده کربلا —— پاسخ : حر
آشوب‌طلب —— پاسخ : هوچی
آگاهی —— پاسخ : خبر
امانتدار —— پاسخ : امین
انگشتری گرانبها —— پاسخ : عقیق
اولین دو رقمی —— پاسخ : ده
بالاترین نقطه —— پاسخ : اوج
بحر —— پاسخ : زو
بخیل —— پاسخ : شه
برادر مرگ —— پاسخ : ترس
بزرگوار —— پاسخ : محترم
بگوی قرآنی —— پاسخ : قل
بلندپایگی —— پاسخ : علا
بله انگلیسی —— پاسخ : یس
بیان —— پاسخ : اظهار
بیزاری —— پاسخ : تنفر
پایتخت اکوادور —— پاسخ : کیتو
پرنده کلنگ —— پاسخ : درنا
پسوند ساینده —— پاسخ : سا
پیشرو گله —— پاسخ : بز
ترمز چهارپا —— پاسخ : رر
تلخ —— پاسخ : مر
تمام کننده —— پاسخ : متمم
تنبل جالیزی —— پاسخ : کدو
تو در تو —— پاسخ : لابلا
تکرار حرف گرد —— پاسخ : هه
جادو —— پاسخ : سحر
جایز —— پاسخ : روا
جوان —— پاسخ : برنا
چاشنی گوجه‌ای —— پاسخ : رب
چه زمان —— پاسخ : کی
حرف دهن‌کجی —— پاسخ : یی
حرف زمین‌شوی —— پاسخ : تی
حرف همراهی —— پاسخ : با
خاک سرخ —— پاسخ : رس
خدای آیین هندو —— پاسخ : ویشنو
در بر گرفتن و احاطه کردن —— پاسخ : شمول
درجه و مقام —— پاسخ : رتبه
راه کوتاه —— پاسخ : ره
روال و متد —— پاسخ : شیوه
رود مهم اروپایی —— پاسخ : راین
روز بعد —— پاسخ : فردا
زبانه آتش —— پاسخ : لهب
زشتی و گناه —— پاسخ : سییه
زنده —— پاسخ : حی
زهری کشنده —— پاسخ : هلاهل
سایه —— پاسخ : ظل
سایه ترسناک —— پاسخ : شبه
سرازیری —— پاسخ : شیب
سرخوش —— پاسخ : سرمست
سست —— پاسخ : رخو
سلاح زنبور —— پاسخ : نیش
سلحشور —— پاسخ : یل
سوره بیستم —— پاسخ : طه
سید شهیدان اهل قلم —— پاسخ : اوینی
سیم‌پیچ —— پاسخ : بوبین
شخصیت کمیک تاریخی —— پاسخ : جری
شهر تاریخی خوزستان —— پاسخ : شوش
شهر ترکیه —— پاسخ : بورسا
شهر سوریه —— پاسخ : حلب
شهری در لرستان —— پاسخ : ازنا
صدای آهسته —— پاسخ : زمزمه
صدای اسب —— پاسخ : شیهه
صومعه —— پاسخ : دیر
ضمیر فرانسوی —— پاسخ : وو
طاقت —— پاسخ : تاب
طلا —— پاسخ : زر
غول یخی —— پاسخ : یتی
فصل —— پاسخ : باب
قاره خودمان —— پاسخ : اسیا
قطعه —— پاسخ : تکه
گفتگوی اینترنتی —— پاسخ : چت
گل معطر شب‌بو —— پاسخ : هیری
ماه انقلاب —— پاسخ : بهمن
مددکار —— پاسخ : یاور
مهم بودن —— پاسخ : اهمیت
موی کنار پیشانی —— پاسخ : طره
نابینا —— پاسخ : کور
نام پسرانه —— پاسخ : وحید
نهیب —— پاسخ : تشر
نوعی زغال سنگ —— پاسخ : کک
هرگز نه —— پاسخ : لن
همگرایی —— پاسخ : تقارب
وسنی —— پاسخ : هوو
ویتامین انعقادی —— پاسخ : کا
کجاست؟ —— پاسخ : کو
کشوری در آمریکای جنوبی —— پاسخ : بولیوی
کلمه افسوس —— پاسخ : اه

جواب مرحله 342 بازی جدولانه یک

آب شرعی —— پاسخ : کر
آسمان —— پاسخ : سما
آغوش —— پاسخ : بغل
اثر خیسی —— پاسخ : نم
از ادات تشبیه —— پاسخ : اسا
از تقسیمات ارتش —— پاسخ : تیپ
از راه رسید —— پاسخ : امد
از فرقه‌های شیعه —— پاسخ : امامیه
از مراکز فنی —— پاسخ : هنرستان
او را می‌شناسیم —— پاسخ : اشنا
باد مشرقی —— پاسخ : صبا
بازیگر طبقه حساس —— پاسخ : بهاره رهنما
بجا آوردن —— پاسخ : ادا
بخار دهان —— پاسخ : ها
بخشنده —— پاسخ : کریم
برهنه —— پاسخ : رت
به دنیا آوردن —— پاسخ : زایمان
به علت —— پاسخ : برای
بی‌نظم خودمانی —— پاسخ : هردمبیل
بیماری —— پاسخ : دا
بیماری چشمی —— پاسخ : اب مروارید
بیماری دردناک مفصلی —— پاسخ : رماتیسم
پایتخت مالت —— پاسخ : والتا
پایه —— پاسخ : اس
پرستش —— پاسخ : یشتن
پسر گودرز —— پاسخ : رهام
پسوند نسبت —— پاسخ : ین
پندار باطل —— پاسخ : وهم
پول ترکمنستان —— پاسخ : منات
تا پایان —— پاسخ : لغایت
تسمه چرمین —— پاسخ : دوال
تشکر فرانسوی —— پاسخ : مرسی
تندرست —— پاسخ : سالم
توانگر —— پاسخ : دارا
تکاور —— پاسخ : رنجر
تکرار حرف آخر —— پاسخ : یی
جار و جنجال —— پاسخ : هیاهو
حرکتی در ژیمناستیک —— پاسخ : وارو
خارج ورزشی —— پاسخ : اوت
درس عملی دبستان‌ها —— پاسخ : کاردستی
دیلم —— پاسخ : اهرم
رئیس سپاه —— پاسخ : سالار
رنج —— پاسخ : درد
زیبای طبیعت —— پاسخ : گل
زیرساخت‌ها —— پاسخ : مبانی
ساز فرنگی —— پاسخ : گیتار
ستون بدن —— پاسخ : پا
سخن و گفتار —— پاسخ : قال
سرسرا —— پاسخ : هال
سگ بیمار —— پاسخ : هار
سوگ —— پاسخ : ماتم
سیاره مریخ —— پاسخ : بهرام
شامه نواز —— پاسخ : بو
شتر —— پاسخ : سار
شخصیت —— پاسخ : جنم
شهری در فارس —— پاسخ : اوز
صحرای بزرگ آفریقا —— پاسخ : کالاهاری
صد سال —— پاسخ : قرن
عزم قوی —— پاسخ : همت
علامت مفعولی —— پاسخ : را
فراوان —— پاسخ : بسیار
فلاتی در آسیا —— پاسخ : پامیر
فلز سخت —— پاسخ : اهن
قوم سرخپوست —— پاسخ : مایا
گرداگرد لب و دهان —— پاسخ : نس
گلزن رئال مادرید —— پاسخ : بیل
لاغر —— پاسخ : نزار
لباس شنا —— پاسخ : مایو
مادر به زبان محلی —— پاسخ : دا
مخزن آب خودرو —— پاسخ : رادیاتور
معدن —— پاسخ : کان
مقابل حضیض —— پاسخ : اوج
منسوب به طایفه —— پاسخ : ایلی
ناشنوا —— پاسخ : کر
نام دخترانه —— پاسخ : الهام
نام زنانه —— پاسخ : هایده
نان آبگوشتی —— پاسخ : ترید
نت بیمار —— پاسخ : سل
نرم و روان —— پاسخ : لین
نگاه خیره —— پاسخ : زل
نمایش خنده‌دار —— پاسخ : کمیک
نوبت نمایش —— پاسخ : سانس
نوعی پوشش سقف —— پاسخ : سوله
نوعی قورباغه —— پاسخ : وک
نوعی مایکروفر —— پاسخ : گریل
نیلگون —— پاسخ : کبود
هنر فرنگی —— پاسخ : ارت
هواپیمای تندرو —— پاسخ : جت
هوای بارانی —— پاسخ : ابری
ویزیتور —— پاسخ : بازاریاب
کج دار و … —— پاسخ : مریز
کشور دریای کارائیب —— پاسخ : هاییتی
کل —— پاسخ : همه
کلام زنهار خواستن —— پاسخ : الامان
کلام معتبر —— پاسخ : نص
یار مرج —— پاسخ : هرج

جواب مرحله 343 بازی جدولانه یک

آش —— پاسخ : با
ارمغان سفر —— پاسخ : رهاورد
از اجزای درخت —— پاسخ : شاخه
از بازیگران سارا و آیدا —— پاسخ : پگاه اهنگرانی
اشاره به دور —— پاسخ : ان
اصل و منشا —— پاسخ : منبع
امر به دویدن —— پاسخ : بدو
بازیگر سریال دلنوازان —— پاسخ : شاهرخ استخره
بازیگر فیلم واکنش پنجم —— پاسخ : لادن طباطبایی
باغ انار —— پاسخ : نارستان
بالاپوش —— پاسخ : ردا
بانک خانگی! —— پاسخ : قلک
بدکار —— پاسخ : شریر
برآمدگی ستون فقرات —— پاسخ : قوز
برگزیده —— پاسخ : زبده
بزرگ —— پاسخ : کلان
بندر چین —— پاسخ : هنگ کنگ
پشم شتر —— پاسخ : وبر
پیشاپیش —— پاسخ : طلایه
تردید —— پاسخ : شک
تشابه —— پاسخ : همسانی
تعمیرکار ماشین —— پاسخ : مکانیک
تلافی نمودن —— پاسخ : جبران
تلمبه —— پاسخ : پمپ
تیشه بزرگ —— پاسخ : تش
جراحت سطحی —— پاسخ : خراشیدگی
جزیره اندونزی —— پاسخ : سوماترا
چاشنی سالاد —— پاسخ : سس
حادثه‌جو —— پاسخ : ماجراجو
حسادت —— پاسخ : رشک
خانه محقر —— پاسخ : الونک
خدای موسی —— پاسخ : یهوه
خیر انگلیسی —— پاسخ : نو
خیزران —— پاسخ : بامبو
داداش —— پاسخ : برادر
دارو —— پاسخ : دوا
در حال ریختن —— پاسخ : ریزان
درازا —— پاسخ : طول
درشت و خشن —— پاسخ : زبر
درنده گله —— پاسخ : گرگ
درنوردیدن —— پاسخ : طی
دی اکسید کربن —— پاسخ : گاز کربنیک
رود بزرگ —— پاسخ : شط
روده تابیده —— پاسخ : زه
زیرانداز خفته —— پاسخ : تشک
سبکی در موسیقی —— پاسخ : رپ
سخن بیهوده —— پاسخ : لامانی
سطحی —— پاسخ : رویی
سلام و تحیت —— پاسخ : درود
سیخ کباب —— پاسخ : گردنا
شامل همه —— پاسخ : هر
شگرد کار —— پاسخ : چم
شلوار جین —— پاسخ : لی
شیوه —— پاسخ : روال
صدای درشت و خشن —— پاسخ : بم
صدای گریه بچه —— پاسخ : ونگ
صدای مرغابی —— پاسخ : مگ
ضعف و رخوت —— پاسخ : سستی
طراوت —— پاسخ : تازگی
طفیلی —— پاسخ : انگل
عروسک چوبی کارتونی —— پاسخ : پینوکیو
عضو تنفسی —— پاسخ : شش
غذایی با اسفناج —— پاسخ : نرگسی
فرزند نبیره —— پاسخ : ندیده
فروغ —— پاسخ : روشنی
فلز پربها —— پاسخ : زر
گاو یال‌دار تبت —— پاسخ : یاک
گوشه‌ها —— پاسخ : زوایا
لباس ابریشمی —— پاسخ : برنک
لباس بلند —— پاسخ : عبا
ماده بیهوشی —— پاسخ : اتر
ماشین انگلیسی —— پاسخ : کار
ماشین شخم زنی —— پاسخ : تراکتور
متذکر —— پاسخ : یاداور
محلی در مکه —— پاسخ : منا
محکم کردن —— پاسخ : شد
مخالف —— پاسخ : ناساز
مرکز یونان —— پاسخ : اتن
موزون —— پاسخ : اهنگین
نان لوله‌ای —— پاسخ : باگت
نت بیمار! —— پاسخ : سل
نوعی پخت برنج —— پاسخ : دمه
نوعی عفونت حلق —— پاسخ : مخملک
نوعی غذا شبیه قلیه با تخم مرغ —— پاسخ : یزدادی
نوعی فعل —— پاسخ : ربطی
ورقه —— پاسخ : برگه
وسطی —— پاسخ : میانی
کار یکدنده —— پاسخ : لج
کلام —— پاسخ : سخن
کنایه از آمریکایی —— پاسخ : یانکی
کیف انگلیسی —— پاسخ : بگ
یگانه —— پاسخ : بیتا

جواب مرحله 344 بازی جدولانه یک

آب مروارید —— پاسخ : تم
آخر —— پاسخ : پایان
آخرین شرط —— پاسخ : اولتیماتوم
آشنا و خودی —— پاسخ : شناس
آن سوی سقف —— پاسخ : بام
از توابع اهر —— پاسخ : ارنان
از توابع جیرفت —— پاسخ : زارین
از توابع زاهدان —— پاسخ : دومک
از جاذبه‌های اصفهان —— پاسخ : منارجنبان
از حروف یونانی —— پاسخ : یتا
از صور فلکی —— پاسخ : توکان
از قبایل ترکمن —— پاسخ : کوکلان
از گل‌های زینتی —— پاسخ : بگونیا
از ماشین آلات ساختمانی —— پاسخ : بیل مکانیکی
استان —— پاسخ : ایالت
اسید سیتریک —— پاسخ : جوهرلیمو
اطراف —— پاسخ : دور
انجام کار نسنجیده —— پاسخ : بی گدار به اب زدن
انعکاس صدا —— پاسخ : اکو
ایالتی در شیلی —— پاسخ : اتاکاما
ایمان قلبی —— پاسخ : باور
بازی فکری کودکانه —— پاسخ : منچ
بازیگر عصر یخبندان —— پاسخ : مهتاب کرامتی
بدنه درخت —— پاسخ : تنه
بهره —— پاسخ : سهم
بیماری مسری —— پاسخ : وبا
پارچه کم عرض —— پاسخ : یکلا
پایه‌ای —— پاسخ : بیسیک
پرتابه ورزشی —— پاسخ : دارت
پسوند مکان —— پاسخ : کده
توده مردم —— پاسخ : جماعت
تکرار حرف دوازده —— پاسخ : رر
جاروی دسته دار —— پاسخ : تی
جانور ریز آبزی —— پاسخ : ییدر
جایز —— پاسخ : روا
جدیدترین دوره زمین‌شناسی —— پاسخ : سنوزوییک
جوهر مرد —— پاسخ : کار
حروف برگردان —— پاسخ : لتراست
حمام لاغری —— پاسخ : سونا
خاطر —— پاسخ : یاد
خشک مزاج —— پاسخ : یبس
داخل —— پاسخ : تو
داروی خواب آور —— پاسخ : نارکوتیک
درخت انگور —— پاسخ : تاک
دروغ ترکی —— پاسخ : یالان
درک کردن —— پاسخ : دانستن
دهان پرنده —— پاسخ : نوک
دوستی و محبت —— پاسخ : وداد
زبان هندوها —— پاسخ : سانسکریت
زندان —— پاسخ : ندامتگاه
ساحل دریا —— پاسخ : کران
ساز ابری! —— پاسخ : رباب
سراینده —— پاسخ : چکامه سرا
سنگریزه —— پاسخ : شن
سوریه قدیم —— پاسخ : شام
شعاع نور —— پاسخ : تابش
شهر دریاچه ولشت —— پاسخ : کلاردشت
شهری در فارس —— پاسخ : لار
ضمیر غایب —— پاسخ : او
طایفه ایرانی —— پاسخ : لر
طعم —— پاسخ : مزه
عنصر فلزی نرم —— پاسخ : پتاسیوم
عید ویتنامی‌ها —— پاسخ : تت
غرش ابر —— پاسخ : رعد
فلز چراغ زنبوری —— پاسخ : توریم
قطار زیرزمینی —— پاسخ : مترو
قورباغه درختی —— پاسخ : وک
قوی هیکل —— پاسخ : تناور
گرو گذاشته شده —— پاسخ : رهین
گلخن حمام —— پاسخ : تون
مجبور کردن —— پاسخ : الزام
محصول آتش —— پاسخ : دود
محل استراحت —— پاسخ : خوابگاه
مرجان —— پاسخ : بسد
مظهر باریکی —— پاسخ : مو
مهندسی قدرت —— پاسخ : الکتروتکنیک
مواد منفجره —— پاسخ : اتش زا
موازنه —— پاسخ : بالانس
نامی دخترانه —— پاسخ : نازنین
نرده چوبی —— پاسخ : تارم
نقاشی سبک درباری —— پاسخ : باروک
نوبت بازی —— پاسخ : داو
نوعی بمب مخرب —— پاسخ : اتمی
نوعی زغال سنگ —— پاسخ : کک
نیروها —— پاسخ : قوا
هم‌پیشه —— پاسخ : همکار
هم‌سان —— پاسخ : برابر
همبازی پت —— پاسخ : مت
همنشین برهمن —— پاسخ : رای
واحد سرعت هواپیما —— پاسخ : ماخ
وجه نقد —— پاسخ : پول
کشور گل‌ها —— پاسخ : هلند
کلام تحسین —— پاسخ : زهی
کلام فقدان —— پاسخ : بی
کیسه چرمی —— پاسخ : انبان
یک من تبریز —— پاسخ : ری

جواب مرحله 345 بازی جدولانه یک

آب سمی —— پاسخ : زهراب
آقای آلمانی —— پاسخ : هر
آنچه مربوط به قوم است —— پاسخ : ملیت
اثر آلودگی —— پاسخ : لکه
از ادات پرسش —— پاسخ : چی
از حواس پنج گانه —— پاسخ : چشایی
از سازهای ضربی —— پاسخ : دف
از گزندگان —— پاسخ : شپش
از مصالح راه‌سازی —— پاسخ : شن
از ورق‌های بازی —— پاسخ : گشنیز
اسب ترکی —— پاسخ : ات
امیدوار به پیشامد خوب —— پاسخ : خوشبین
اورنگ، تخت —— پاسخ : پات
ایمان آورده —— پاسخ : گرویده
باتربیت و باکلاس —— پاسخ : جنتلمن
بازی کردن —— پاسخ : لهو
بر پیامبران نازل می‌شود —— پاسخ : وحی
به لغزش در آوردن —— پاسخ : سراندن
بوسه‌گاه —— پاسخ : لب
بوی کردن —— پاسخ : شنفتن
بیان کردن سخن —— پاسخ : نقل
بیکاره —— پاسخ : لش
پاکی —— پاسخ : قداست
پرستار کودک —— پاسخ : لله
پشته بلند —— پاسخ : تل
تارمی —— پاسخ : نرده
تاریکی‌ها —— پاسخ : ظلمات
تصدیق آلمانی —— پاسخ : یا
جنگ —— پاسخ : نبرد
جوانی —— پاسخ : شباب
چاق و کوتاه قد —— پاسخ : خپله
چراگاه‌ها —— پاسخ : مراتع
حداد —— پاسخ : اهنگر
حرص —— پاسخ : از
حرف ندا —— پاسخ : اهای
خالص —— پاسخ : قح
خروس کوهی —— پاسخ : قرقاول
خطاب بی‌ادبانه —— پاسخ : هی
خویشی —— پاسخ : قربت
درد چشم —— پاسخ : رمد
دریافت —— پاسخ : فهم
دستگاه سوراخ کن —— پاسخ : مته
دشمن سرسخت —— پاسخ : لد
دفترچه حساب های خورده ریز —— پاسخ : دستک
رأس —— پاسخ : سر
رستن —— پاسخ : نشا
رفتار به ناز —— پاسخ : چم
روانداز —— پاسخ : پتو
رود شمال خوزستان —— پاسخ : دز
سازمان نامه‌رسان —— پاسخ : پست
سایت شخصی —— پاسخ : بلاگ
سرشت —— پاسخ : منش
سیلی —— پاسخ : تس
شراب انگوری —— پاسخ : می
شرافت —— پاسخ : عز
شرم‌آور —— پاسخ : ننگین
شماره مخصوص —— پاسخ : کد
شکاف باریک —— پاسخ : شیار
شیر —— پاسخ : لبن
صوری —— پاسخ : ظاهری
صوفی —— پاسخ : پشمینه پوش
ضمیر فرانسوی —— پاسخ : وو
عدد مقدس —— پاسخ : هفت
فعال —— پاسخ : اکتیو
قبلی —— پاسخ : سابق
قطب منفی —— پاسخ : کاتد
گناه کوتاه —— پاسخ : گنه
لازم —— پاسخ : بایست
لاف و گزاف —— پاسخ : قمپز
مباهات کردن —— پاسخ : فخر
مذکر —— پاسخ : نر
مردد —— پاسخ : دودل
مظهر، نمود —— پاسخ : پدیده
مقسم آب —— پاسخ : میراب
مهر و موم —— پاسخ : پلمب
ناخوش دارنده —— پاسخ : عاق
نقش هنرپیشه —— پاسخ : رل
نوعی آش —— پاسخ : سوپ
هدیه عید —— پاسخ : عیدی
کار مستلزم آموزش یا تجربه قبلی —— پاسخ : فن
کاغذ روزنامه —— پاسخ : وب
کلمه تصدیق —— پاسخ : بله
کیسه نایلونی —— پاسخ : نایلکس
یاری دهنده —— پاسخ : ممد

جواب مرحله 346 بازی جدولانه یک

آب میوه —— پاسخ : افشره
آزاده —— پاسخ : حر
آسیب و بلا —— پاسخ : افت
ابتدا —— پاسخ : نخست
اثر آگاتا کریستی —— پاسخ : شرارتی زیر افتاب
اثر شاتوبریان —— پاسخ : اتالا
اثری از فهیمه رحیمی —— پاسخ : اریانا
از گیاهان دارویی —— پاسخ : زیره
امان از زیر خاکستر آن —— پاسخ : اتش
امر تو را اطاعت می‌کنم —— پاسخ : لبیک
انبار ته کشتی —— پاسخ : خن
انکار کردن —— پاسخ : ظی
اهتمام ورزیدن به کاری —— پاسخ : اعتنا
بازی کردن —— پاسخ : لهو
باقیمانده چیزی —— پاسخ : تتمه
بالا رفتن دمای بدن —— پاسخ : جشن
بچه بازیگوش —— پاسخ : وروجک
بدمنظری —— پاسخ : زشتی
بدیع —— پاسخ : نو
بردگی —— پاسخ : رق
به پایان رسید —— پاسخ : تمت
بی بند و بار —— پاسخ : ول
پارچه بین رویه و آستر —— پاسخ : لایی
پاکیزه گردانیدن —— پاسخ : تزکیه
پایتخت نیجر —— پاسخ : نیامی
پدراندر —— پاسخ : راب
پرستش —— پاسخ : یشت
پستاندار دریایی —— پاسخ : وال
پیامبری —— پاسخ : نبوت
پیمان —— پاسخ : عهد
پیوسته —— پاسخ : همواره
تاری که عنکبوت سازد —— پاسخ : کرو
ترسیده —— پاسخ : هراسیده
تلخ عرب —— پاسخ : مر
جاده دور شهر —— پاسخ : کمربندی
جای اذان گفتن —— پاسخ : مناره
جسمی سفید در تهیه صابون —— پاسخ : پتاس
چاشنی غذا —— پاسخ : سس
چله کمان —— پاسخ : زه
چهل روز به عبادت پرداختن —— پاسخ : چله نشستن
چینه دیوار گلی —— پاسخ : دای
حرف ششم یونانی —— پاسخ : زتا
خاموشی —— پاسخ : سکوت
خانواده —— پاسخ : اهل
خسیس —— پاسخ : بخیل
خویشان و نزدیکان —— پاسخ : عشیره
دختر شاه —— پاسخ : شاهدخت
در آمدن —— پاسخ : ورود
در حال لرزش —— پاسخ : لرزان
در طول شب —— پاسخ : شبانه
دست —— پاسخ : ید
دستگاه برشته‌کن —— پاسخ : تستر
دشوارتر —— پاسخ : اشق
دلیل آشکار —— پاسخ : بینه
دیگر —— پاسخ : نیز
روادید —— پاسخ : ویزا
رودی در سیبری —— پاسخ : لنا
روز جشن —— پاسخ : عید
زنجبیل شامی —— پاسخ : ابون
سالاری —— پاسخ : امیری
ستیزه —— پاسخ : لجاج
سخت‌تر —— پاسخ : اشد
سگ کودکانه —— پاسخ : هاپو
سلطان جنگل —— پاسخ : شیر
سوی —— پاسخ : زی
شریک قائل شدن برای خدا —— پاسخ : شرک
شهری در استان سیستان و بلوچستان —— پاسخ : زهک
شهری در ایالات متحده —— پاسخ : فینیکس
شکم‌بند طبی —— پاسخ : گن
صحنه آرایی نمایش —— پاسخ : میزانسن
طریقت —— پاسخ : سیرت
عالی، برتر —— پاسخ : تاپ
عدد تنفسی —— پاسخ : شش
فرستاده —— پاسخ : راهی
فریب —— پاسخ : حیله
فریبنده —— پاسخ : خالب
قاتل امام حسین —— پاسخ : شمر
قایق —— پاسخ : لتکا
قصه‌گو —— پاسخ : سامر
گماشته —— پاسخ : پادو
لاغر و ضعیف —— پاسخ : زار و نزار
لقب اشرافی در اروپا —— پاسخ : کنت
مزه کردن —— پاسخ : چشیدن
ناخن چهارپا —— پاسخ : سم
نخست —— پاسخ : اول
نشان —— پاسخ : انگ
نقش هنری —— پاسخ : رل
نویسنده گرگ بیابان —— پاسخ : هرمان هسه
وسایل —— پاسخ : الات
کشور کمونیستی —— پاسخ : کره شمالی
کشوری در قاره سیاه —— پاسخ : تانزانیا
کلمه افسوس —— پاسخ : اه
کیف ورزشی —— پاسخ : ساک

جواب مرحله 347 بازی جدولانه یک

آروغ —— پاسخ : رغ
آری —— پاسخ : بلی
آسیب —— پاسخ : اک
آفت گندم —— پاسخ : سن
آهن صنعتی —— پاسخ : تیراهن
اثر الکساندر پوشکین —— پاسخ : کولی ها
اثر پرویز قاضی سعید —— پاسخ : میکیاسپیلن
اثری از لئو تولستوی —— پاسخ : سوناتکرویتزر
از اقوام ترکمن —— پاسخ : یموت
از حالات ماده —— پاسخ : گاز
از حبوبات —— پاسخ : ماش
از حروف یونانی —— پاسخ : یتا
از سازهای ضربی —— پاسخ : طبل
از مزه‌های لیمو —— پاسخ : ترش
از کارکنان بهداشت —— پاسخ : بهدار
استوار شدن —— پاسخ : تاکد
افراطی —— پاسخ : تندرو
امیر قبیله بزرگ —— پاسخ : بگ
بازگشت صوت —— پاسخ : اکو
باقی مانده —— پاسخ : پسمانده
بدکار —— پاسخ : شریر
بزرگ شدن غده تیروئید —— پاسخ : گواتر
به اتفاق —— پاسخ : همراه
بوی پشم سوخته —— پاسخ : کز
بی‌جان —— پاسخ : موات
پاکیزه —— پاسخ : طیب
پایتخت اتریش —— پاسخ : وین
پایتخت ساحل عاج —— پاسخ : یاموسوکرو
پرتاب کردن —— پاسخ : رمی
پرچمدار —— پاسخ : بیرقدار
پرداخت عکس —— پاسخ : رتوش
پرهیزکاری —— پاسخ : تقا
پیچ و تاب —— پاسخ : تاو
پیشنهاد دادن —— پاسخ : طرح دادن
تازگی —— پاسخ : طراوت
تازه و پرطراوت —— پاسخ : تر
تیره —— پاسخ : ظلمانی
جارچی —— پاسخ : منادی
جراحت کودکانه —— پاسخ : اوخ
چشمه‌ای در لرستان —— پاسخ : نایی
چغندر پخته —— پاسخ : لبو
حق ناشناس —— پاسخ : ناشکر
حمال —— پاسخ : باربر
داخل —— پاسخ : تو
در هم آمیخته —— پاسخ : قاتی پاتی
در یک لحظه —— پاسخ : انا
دست عرب —— پاسخ : ید
دو چوب موازی ژیمناستیک —— پاسخ : پارالل
دود کردن —— پاسخ : دخ
رنگ —— پاسخ : فام
روشن و زلال —— پاسخ : صاف
روی و رخساره —— پاسخ : خد
زاهد —— پاسخ : پارسا
زیاد —— پاسخ : بسیار
ساز دو مضرابی —— پاسخ : سنتور
سیم و زر قلب —— پاسخ : ماخ
شتر بی کوهان —— پاسخ : لاما
شهری در استان ایلام —— پاسخ : ابدانان
شوینده —— پاسخ : غسال
ضمیر وزنی —— پاسخ : من
طعام —— پاسخ : خورد
عقب —— پاسخ : دنبال
علف خشک —— پاسخ : کاه
علم مطالعه تغییرات جوی —— پاسخ : هواشناسی
فتیله چراغ —— پاسخ : کنه
فرهیختن —— پاسخ : ادبکردن
گرو گذاشته شده —— پاسخ : مرهون
گواه —— پاسخ : شاهد
گواهی نامه تحصیلی —— پاسخ : دیپلم
گیاه دارویی معطر —— پاسخ : زیره
لایحه‌ها —— پاسخ : لوایح
مباشر —— پاسخ : وکیل
مذکر —— پاسخ : نر
مرد پر ریش —— پاسخ : ریشو
مرغ حق —— پاسخ : شب اویز
مظهر لاغری —— پاسخ : نی
مقابل تلخی —— پاسخ : شیرینی
مولد برق —— پاسخ : ژنراتور
می —— پاسخ : شراب
نام خدا در تورات —— پاسخ : یهوه
نوعی پارچه کشباف —— پاسخ : تریکو
واحد پول آنگولا —— پاسخ : کوانزا
وحشی —— پاسخ : دد
کار کردن برای کسی به قصد کمک —— پاسخ : خدمت
کاشی بدون لبه تیز —— پاسخ : نبشی
کشت به امید باران —— پاسخ : دیم
کشتی جنگی تندرو —— پاسخ : ناوشکن
کشور آسیایی —— پاسخ : تایوان

جواب مرحله 348 بازی جدولانه یک

آرنج —— پاسخ : وارن
آسیب و بلا —— پاسخ : افت
آهوی کوهی —— پاسخ : کل
ابر نزدیک زمین —— پاسخ : مه
ابزار دفاعی گاو —— پاسخ : شاخ
ابزار نقاشی —— پاسخ : کاردک
اثر اسماعیل فصیح —— پاسخ : درد سیاوش
اثر شهره وکیلی —— پاسخ : چه زود دیر شد
از حروف الفبا —— پاسخ : شین
از شهرستان‌های آذربایجان شرقی —— پاسخ : چاراوی ماق
از عناصر اربعه —— پاسخ : باد
اعلامیه —— پاسخ : منشور
انترن —— پاسخ : کارورز
انجام عملیات بر روی داده‌ها —— پاسخ : پردازش
اندک —— پاسخ : کم
ایلچیان —— پاسخ : سفرا
اینک —— پاسخ : کنون
باب روز —— پاسخ : مد
بدخوی —— پاسخ : کج خلق
بدی —— پاسخ : شر
برجای بودن —— پاسخ : رکود
بسیار مهربان —— پاسخ : ودود
به خاک سپردن —— پاسخ : دفن
به راستی —— پاسخ : الحق
به کاری رضایت دادن —— پاسخ : تندر دادن
بهره گرفتن —— پاسخ : کاربرد
بی خرد و نادان —— پاسخ : دند
بی‌هوشی —— پاسخ : کما
بیلچه همراه جارو —— پاسخ : خاک انداز
پایان —— پاسخ : ختام
پایین آمدن —— پاسخ : نزول کردن
پسوند طی کننده —— پاسخ : نورد
تن‌پوش —— پاسخ : پیراهن
تیر —— پاسخ : ناوک
تیردان —— پاسخ : کیش
جامه آخرت —— پاسخ : کفن
جملگی —— پاسخ : همه
جنس را کمتر از وزنش می‌فروشد —— پاسخ : کم فروش
جوان شدن —— پاسخ : فتا
جوش خمیر —— پاسخ : وز
چکیدن آب —— پاسخ : رش
چیستان —— پاسخ : بردک
حجام —— پاسخ : سرشو
حقیقت هر چیز —— پاسخ : ذات
خود را به بیماری زدن —— پاسخ : تمارض
خوشحالی —— پاسخ : دنه
دارای جرأت انجام کار —— پاسخ : باجربزه
درخت زبان گنجشک —— پاسخ : ون
درس‌ها —— پاسخ : دروس
درگیری —— پاسخ : زد و خورد
دست مالیدن —— پاسخ : مس
دسته تفنگ —— پاسخ : قنداق
دشمن سرسخت —— پاسخ : لد
دفترچه مشخصات —— پاسخ : شناسنامه
دوازده ماه —— پاسخ : سال
راز —— پاسخ : سر
راهنمایی —— پاسخ : هدایت
رنجور —— پاسخ : ازرده
رود آرام شولوخوف! —— پاسخ : دن
روز —— پاسخ : یوم
ریسمان —— پاسخ : کمند
زینت و آرایش —— پاسخ : بزک
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا —— پاسخ : سیا
سپاسگزار —— پاسخ : شاکر
سرای مهر و محبت —— پاسخ : دل
سرزنش —— پاسخ : سرکوفت
سرسرای بزرگ —— پاسخ : لابی
سمبل ممانعت —— پاسخ : سد
سوره مردم —— پاسخ : ناس
شادمان —— پاسخ : سرخوش
شهر گیلان —— پاسخ : فومن
شهر نفتی عراق —— پاسخ : کرکوک
طریقه —— پاسخ : نحو
عادب —— پاسخ : داب
عدد تنفسی —— پاسخ : شش
عرق گل محمدی —— پاسخ : گلاب
عید ویتنامی‌ها —— پاسخ : تت
فاخته —— پاسخ : قمری
فاخته —— پاسخ : ورش
فرو گذاشتن —— پاسخ : اهمال
فلز نوک تیز سر نیزه —— پاسخ : پیکان
قصد کردن —— پاسخ : همت
قلعه کوچک —— پاسخ : ارگ
گذشتن —— پاسخ : ردشدن
گمراهی —— پاسخ : ضل
گنج —— پاسخ : کنز
گوشت بریان —— پاسخ : کباب
لشکر —— پاسخ : جند
مجاز از شخص شجاع و دلیر —— پاسخ : مرد
مجلس —— پاسخ : انجمن
مجلس بزرگان —— پاسخ : سنا
مدرس دانشگاه —— پاسخ : استاد
مفرغ —— پاسخ : برنز
ممنوع‌الورود —— پاسخ : قرق
مورچه ریز —— پاسخ : ذر
نزدیکی —— پاسخ : قرب
نغمه پرداز —— پاسخ : سراینده
نوعی عفونت سیستم تنفسی —— پاسخ : سرخک
نوعی یقه —— پاسخ : ارو
نویسنده طاعون —— پاسخ : البرکامو
نیرو و شجاعت —— پاسخ : باس
نیرومند —— پاسخ : قوی
واحد پول چین —— پاسخ : یوان
کتاب مقدس هندوان —— پاسخ : ودا
یاری —— پاسخ : کمک

جواب مرحله 349 بازی جدولانه یک

آفتاب —— پاسخ : هور
آیین —— پاسخ : رسم
اثر جلال آل احمد —— پاسخ : سفر روس
از اسباب‌ بازی های کودکان —— پاسخ : یویو
از القاب اروپایی —— پاسخ : کنت
از امراض مقاربتی —— پاسخ : سوزاک
از بت‌های جاهلیت —— پاسخ : ود
از حالات دریا —— پاسخ : مد
از دست رفته —— پاسخ : ضایعه
از دستگاه‌های موسیقی —— پاسخ : سهگاه
از سازهای ضربی —— پاسخ : طبل
از سوره‌ها —— پاسخ : نبا
از شهرهای استان اصفهان —— پاسخ : دهاقان
از صور فلکی —— پاسخ : اسد
ایالت غرب وحشی —— پاسخ : تگزاس
بچه می‌کشد —— پاسخ : قد
برادر پدر —— پاسخ : عم
برهنه —— پاسخ : رت
بزرگ —— پاسخ : کبیر
بزرگ منشی —— پاسخ : نب
پایین، زیر —— پاسخ : ته
پرنده وفادار —— پاسخ : قو
پنهان شدن به قصد حمله —— پاسخ : کمین
پهلو —— پاسخ : جنب
پیامبر یهود —— پاسخ : موسی
پیروی کننده —— پاسخ : مقتدی
تاریک —— پاسخ : ظلمانی
تخته چوب یا جز آن —— پاسخ : لوح
تلخ عرب —— پاسخ : مر
تمدنی باستانی —— پاسخ : لیدیا
تهوع —— پاسخ : قی
تیره پشت —— پاسخ : ستون فقرات
جوان —— پاسخ : فتی
چسبنده —— پاسخ : دج
چنان که به نظر می‌آید —— پاسخ : ظاهرا
حرف پیروزی —— پاسخ : وی
خطاب بی‌ادبانه —— پاسخ : هی
داستان بلند —— پاسخ : رمان
درس دادن —— پاسخ : تدریس
دستور قطعی —— پاسخ : اکید
دعوت شده —— پاسخ : مدعو
دل آزار کهنه —— پاسخ : نو
رأس —— پاسخ : سر
رطوبت —— پاسخ : نم
رفیق مشهدی —— پاسخ : یره
روز پس از فردا —— پاسخ : امروز
زشت —— پاسخ : انر
ساخته شده از نمد —— پاسخ : نمدین
سال طولانی —— پاسخ : کبیسه
سایه —— پاسخ : نش
سحرآمیز —— پاسخ : جادویی
سود طلبکار —— پاسخ : ربا
سوزان —— پاسخ : حار
شادمانی —— پاسخ : خشنودی
شاهدانه —— پاسخ : بنگ
شپش —— پاسخ : نمه
شهر فارس —— پاسخ : فسا
صادق در دوستی —— پاسخ : وفادار
ظالم —— پاسخ : ستمگر
عادت —— پاسخ : خوی
عدد اول —— پاسخ : یک
عصاره —— پاسخ : جوهر
عضب —— پاسخ : خشم
غذای آبکی —— پاسخ : اش
فلز باارزش —— پاسخ : زر
قرن —— پاسخ : سده
قسمتی از خانه —— پاسخ : اطاق
گریبان —— پاسخ : یخه
گشودنی از مشکلات —— پاسخ : گره
گیاه جنگلی —— پاسخ : درخت
لشکر —— پاسخ : جیش
مادربزرگ —— پاسخ : جده
مادرزن —— پاسخ : خش
مانند، بسیار شبیه —— پاسخ : عینا
مرغ سلیمان —— پاسخ : هدهد
مروارید —— پاسخ : در
ناشنوا —— پاسخ : کر
نرم و لطیف —— پاسخ : ناعم
نرمی —— پاسخ : رقت
نشانه بیماری —— پاسخ : سندرم
همراه گل —— پاسخ : خار
همسر مرد —— پاسخ : زن
واحد پول لهستان —— پاسخ : زلوتی
کالسکه بزرگ —— پاسخ : دلیجان

جواب مرحله 350 بازی جدولانه یک

آز —— پاسخ : حرص
آزار دهنده پدر و مادر —— پاسخ : عاق
ابزار درو —— پاسخ : داس
اثر اسماعیل فصیح —— پاسخ : گردابی چنین حایل
اثر پا —— پاسخ : رد
اثر فهیمه رحیمی —— پاسخ : پریا
اثری از پرویز قاضی سعید —— پاسخ : قتلسوم
اجازه —— پاسخ : رخصت
اجسامی سخت و هادی الکتریسیته —— پاسخ : فلز
از چه نوع —— پاسخ : چگونه
از مذاهب بودایی —— پاسخ : ذن
از نرم‌تنان —— پاسخ : راب
اسب سرخ و سفید —— پاسخ : چال
انجام دهنده —— پاسخ : مرتکب
با دلیل آورده شده —— پاسخ : مدلل
بالا آمدن آب دریا —— پاسخ : مد
بالا بودن دمای بدن —— پاسخ : تب
بالاترین مرتبه چیزی —— پاسخ : کمال
برهنه —— پاسخ : ورت
بسته شده —— پاسخ : مسدود
بسیار خوب —— پاسخ : دبش
به صورت جسم در آمده —— پاسخ : مجسم
بیگانگان —— پاسخ : اغیار
پاک —— پاسخ : تمیز
پست، حقیر —— پاسخ : رکیک
پسین —— پاسخ : اخری
پنهانی —— پاسخ : دزدکی
جان‌ها —— پاسخ : نفوس
جذاب —— پاسخ : گیرا
چشمداشت —— پاسخ : امید
چیز —— پاسخ : شی
حیوانی با حافظه خوب —— پاسخ : فیل
خلاص —— پاسخ : رها
در عمل —— پاسخ : عملا
درخت صنوبر —— پاسخ : گیز
درست به اندازه —— پاسخ : مک
درون —— پاسخ : تو
دستگاه فتوکوپی —— پاسخ : زیراکس
دهش —— پاسخ : بخشش
دو دل شدن —— پاسخ : ریب
دویدن اسب —— پاسخ : تاخت
دیاستاز —— پاسخ : انزیم
دین داشتن —— پاسخ : تدین
روپوش —— پاسخ : مانتو
زمین دور از آب —— پاسخ : لیا
سخت کردن —— پاسخ : تشدید
سرو کوهی —— پاسخ : ورس
سروده‌های زردشت —— پاسخ : گات
سستی —— پاسخ : رخوت
سوراخ کوه —— پاسخ : غار
شاخ جانور —— پاسخ : شغ
شش —— پاسخ : ریه
شهری در استان بوشهر —— پاسخ : گناوه
شکم‌بند طبی —— پاسخ : گن
صحبت دوستانه —— پاسخ : چت
صحیح‌العمل —— پاسخ : درستکار
عبودیت —— پاسخ : رق
علاوه بر این —— پاسخ : دیگر
فدراسیون جهانی کشتی —— پاسخ : فیلا
فرایندی در کمک به شخص آسیب دیده —— پاسخ : توانبخشی
فرش بزرگ —— پاسخ : قالی
قسمت برآمده استخوان پا —— پاسخ : قوزک
گرد و گلوله و درشت —— پاسخ : غلمبه
گرد و کره مانند —— پاسخ : کروی
گریبان —— پاسخ : یقه
گشودن معما —— پاسخ : حلکردن
گل بی آن نشود —— پاسخ : خار
گور —— پاسخ : قبر
گوسفند ماده —— پاسخ : میش
گیاهی خاردار —— پاسخ : یز
لطیفه‌ها —— پاسخ : هزلیات
مخزن —— پاسخ : دپو
مرگامرگی چهارپایان —— پاسخ : یوت
ملاح —— پاسخ : دریانورد
ملون —— پاسخ : رنگین
میز کوچک —— پاسخ : عسلی
نابود کننده —— پاسخ : مهلک
نزولی —— پاسخ : قهقرایی
نصف چهره —— پاسخ : نیمرخ
نوشیدنی پرطرفدار —— پاسخ : چای
نوعی حربه دسته‌دار —— پاسخ : دهره
نوید —— پاسخ : وعده
نیک اختر —— پاسخ : بیداربخت
هواپیمای عجول —— پاسخ : جت
واحد سرعت هواپیما —— پاسخ : ماخ
کاغذ مومی —— پاسخ : استنسیل
کتف و شانه —— پاسخ : خا
کشوری در آمریکای شمالی —— پاسخ : سنتلوسیا
کشوری در شرق آسیا —— پاسخ : کره شمالی
کوبیدن در —— پاسخ : تق
کوچک —— پاسخ : ریز
یادداشت —— پاسخ : نت
یار صندلی —— پاسخ : میز

0 دیدگاه

بازتاب ها/ دنبالک ها

  1. جواب مرحله 351 تا 400 بازی جدولانه یک - […] قسمت قبل جواب مرحله 301 تا 350 بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 351…

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

برچسب ها :