جواب مرحله 1 تا 50 بازی جدولانه
جواب مرحله ۴۰۱ تا ۴۵۰ بازی جدولانه یک
09/02/2018 تاریخ انتشار
جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 951 تا 1000 ) در قسمت قبل جواب مرحله 901 تا 950  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 951 تا 1000 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله (901 تا 950 ) در قسمت قبل جواب مرحله 851 تا 900  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 901 تا 950 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 851 تا 900 ) در قسمت قبل جواب مرحله 801 تا 850  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 851 تا 900 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب بازی جدولانه یک (مرحله 401 تا 450)

در قسمت قبل جواب مرحله 351 تا 400 بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 401 تا 450  بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

 

جواب مرحله 401 بازی جدولانه یک

آموخته لقمان ___ پاسخ : ادب
ابر غلیظ ___ پاسخ : مه
اخمو ___ پاسخ : ترشرو
از اجزای صورت ___ پاسخ : لب
از گازهای آلی ___ پاسخ : اتیلن
استراتژی ___ پاسخ : راهبرد
اصل و پایه ___ پاسخ : رکن
اغما ___ پاسخ : بیهوشی
اقتصاددان ___ پاسخ : اکونومیست
امر به ساییدن ___ پاسخ : ساب
ایوان و مهتابی ___ پاسخ : بالکن
باب روز ___ پاسخ : مد
بالاپوش ___ پاسخ : ردا
برگ‌ها ___ پاسخ : اوراق
بند دست ___ پاسخ : مچ
بنیان نهادن ___ پاسخ : تاسیس
پاداش عمل ___ پاسخ : سزا
پاک و منزه ___ پاسخ : مبرا
پایکوبی درویشان ___ پاسخ : سماع
پهلوان ___ پاسخ : یل
پیامبری ___ پاسخ : رسالت
تاکنون ___ پاسخ : هنوز
تبهکاران ___ پاسخ : اشرار
تله ماهی‌گیری ___ پاسخ : تور
تندرستی ___ پاسخ : صحت
جایگاه ویژه ___ پاسخ : لژ
جنس مذکر ___ پاسخ : نر
چاشنی سالاد ___ پاسخ : سس
چاه جهنم ___ پاسخ : ویل
چپ‌چشم ___ پاسخ : لوچ
چلچراغ ___ پاسخ : جار
چوپان ___ پاسخ : شبان
چکامه‌سرا ___ پاسخ : شاعر
حرف بیزاری ___ پاسخ : اف
حسود ___ پاسخ : رشکین
حقه بازی ___ پاسخ : فریبکاری
خالص ___ پاسخ : سره
خدای دروغین ___ پاسخ : بت
خصومت ___ پاسخ : دشمنی
داروی استنشاقی ___ پاسخ : بخور
دربندان جنگی ___ پاسخ : اسیران
درون دهان ___ پاسخ : کب
دعای زیر لب ___ پاسخ : ورد
دیرکرد ___ پاسخ : تاخیر
راز ___ پاسخ : سر
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
رخساره ___ پاسخ : رو
رنگ طبیعت ___ پاسخ : سبز
روان ___ پاسخ : روح
زشت ___ پاسخ : انر
زشت و ترسناک ___ پاسخ : بدهیبت
زیارت کنندگان ___ پاسخ : زوار
ساکن قطب شمال ___ پاسخ : اسکیمو
سخنور ___ پاسخ : ادیب
سنگریزه ___ پاسخ : شن
سهم و بهره ___ پاسخ : رسد
سوگ و عزا ___ پاسخ : ماتم
شادی ___ پاسخ : نشاط
شاه میوه ___ پاسخ : گلابی
شبیه و نظیر ___ پاسخ : مانا
شهر رازی ___ پاسخ : ری
شهر فارس ___ پاسخ : لار
شومی ___ پاسخ : نیامد
صدای خفته ___ پاسخ : خرناس
صدای کوبیدن در ___ پاسخ : تق
صنعت مطبوعاتی ___ پاسخ : چاپ
ضد عفونی کننده ___ پاسخ : گندزدا
طول عمر ___ پاسخ : سن
ظرف گلی ___ پاسخ : سفالین
عموی پیامبر ___ پاسخ : ابوطالب
فارسی‌زبان ___ پاسخ : تات
فراخی و پهناوری ___ پاسخ : وسعت
فرستادن ___ پاسخ : ارسال
قدم یکپا ___ پاسخ : لی
گذشته‌های دور ___ پاسخ : دیرباز
گفتگوی اینترنتی ___ پاسخ : چت
گورستان زرتشتیان ___ پاسخ : ناووس
لقب کشور کانادا ___ پاسخ : سرزمین برگ چنار
لیاقت ___ پاسخ : قابلیت
ماه زمستانی ___ پاسخ : دی
محافظین ویژه ___ پاسخ : گارد
مدعی شدن ___ پاسخ : ادعا
مرکز ایتالیا ___ پاسخ : رم
مشاور ___ پاسخ : رایزن
مقام و مرتبه ___ پاسخ : شان
مقطوع‌النسل ___ پاسخ : ابتر
من و تو ___ پاسخ : ما
منطقه ___ پاسخ : ناحیه
میان‌تهی ___ پاسخ : کاواک
میوه تابستانی ___ پاسخ : شلیل
ناسپاسی ___ پاسخ : قدر نشناسی
نام دیگر سیاره مشتری ___ پاسخ : ژوپیتر
نامی پسرانه ___ پاسخ : روزبه
نشان دهنده سرعت ___ پاسخ : کیلومترشمار
نیمتنه مردانه ___ پاسخ : کت
هدایت الکتریکی ___ پاسخ : رسانش
همراه خراج ___ پاسخ : باج
همراه کار ___ پاسخ : کسب
همه‌پرسی ___ پاسخ : رای گیری
هوش و حافظه ___ پاسخ : ذهن
واضح و آشکار ___ پاسخ : صریح
کاکل اسب ___ پاسخ : فش
کم‌وزن ___ پاسخ : سبک
کنایه از روراست‌نبودن ___ پاسخ : ریگ به کفش داشتن

جواب مرحله 402 بازی جدولانه یک

اثر آنتوان دو سنت اگزوپری ___ پاسخ : هوانورد
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : یک گلوله برای تو
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : دخترشاه پریان
اثر ژولین گرین ___ پاسخ : لویاتان
اداره امور را بر عهده دارد ___ پاسخ : گرداننده
از ابزار پرواز ___ پاسخ : بالون
از پیامبران ___ پاسخ : داود
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : غاشیه
از طرف خدا نازل شده ___ پاسخ : وحی
استارت قدیم ___ پاسخ : هندل
انسان ___ پاسخ : بشر
بار دوم ___ پاسخ : ثانیا
بالغ، رشید ___ پاسخ : برومند
بانگ کردن ___ پاسخ : هتف
بخار دهان ___ پاسخ : ها
برهنه ___ پاسخ : رت
به راستی ___ پاسخ : الحق
بوی بد ___ پاسخ : گند
بی‌نیاز ___ پاسخ : صمد
پادشاه پیشدادی ___ پاسخ : کیومرث
پارچه ___ پاسخ : بز
پایتخت اتریش ___ پاسخ : وین
پژمرده ___ پاسخ : لس
پسوند سازنده قید از صفت ___ پاسخ : انه
پشت دادن به چیزی ___ پاسخ : تکیه
پیکر ___ پاسخ : بدن
تحت سرپرستی ___ پاسخ : نان خور
تخمین ___ پاسخ : ورانداز
تخیلی نویس فرانسوی خالق دور دنیا در هشتاد روز ___ پاسخ : ژولورن
تفاله ابریشم ___ پاسخ : لاس
جنگی ___ پاسخ : رزمی
جهنم ___ پاسخ : دوزخ
جوی خون ___ پاسخ : رگ
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
خزانه دولت مغول ___ پاسخ : دلی
خست نمودن در خرج ___ پاسخ : گدابازی
خطابه ___ پاسخ : ذکر
خواننده ___ پاسخ : اوازه خوان
خودروی حمل مایعات ___ پاسخ : تانکر
خون ___ پاسخ : دم
خیط کاشتن ___ پاسخ : گاف زدن
داخل ___ پاسخ : تو
داد و ستد ___ پاسخ : سودا
دانشمندان ___ پاسخ : فقها
در هم پیچیدن ___ پاسخ : لف
درمانده ___ پاسخ : هاج
دهان عرب ___ پاسخ : فم
دوستان ___ پاسخ : رفقا
رئالیسم ___ پاسخ : واقع گرایی
رایگان ___ پاسخ : زب
رواج بازاری ___ پاسخ : رونق
روده‌ها ___ پاسخ : امعا
زمستان ___ پاسخ : شتا
زنده ___ پاسخ : حی
زنگ تفریح نظامی ___ پاسخ : راحت باش
سایه ___ پاسخ : ظل
سراچه ___ پاسخ : سوییت
سلاح سرد دو دم ___ پاسخ : قمه
سلطه و زیر نظر داشتن ___ پاسخ : یوغ
سلیقه‌ای ___ پاسخ : ذوقی
سنگ کوچک نتراشیده ___ پاسخ : قلوه سنگ
سوراخ ___ پاسخ : روزن
سیماب ___ پاسخ : مرکور
شاهدانه ___ پاسخ : بنگ
شهر بی‌دفاع سینما ___ پاسخ : رم
شهر مازندران ___ پاسخ : نکا
شهر مرکزی ___ پاسخ : خنجین
شکستنی در ورزش ___ پاسخ : رکورد
شیرینی رمضان ___ پاسخ : بامیه
شیون و زاری ___ پاسخ : ندبه
ضروری ___ پاسخ : واجب
عید ویتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
فصاد ___ پاسخ : رگزن
قسمت خارجی ساختمان ___ پاسخ : نما
قلعه ___ پاسخ : دژ
قلندر ___ پاسخ : درویش
قوم ایرانی ___ پاسخ : پارس
گرو ___ پاسخ : رهن
گشوده ___ پاسخ : باز
گلو فشرده ___ پاسخ : خفه
گلی سفید و خوشبو ___ پاسخ : رازقی
گوش دادن ___ پاسخ : شنیدن
گیج و بی‌حواس ___ پاسخ : منگ
ماده ظاهرا جامد ___ پاسخ : ژل
متمایل به یک جهت ___ پاسخ : یکوری
مدح شده ___ پاسخ : ستوده
مزد، پاداش ___ پاسخ : ثواب
مقابل روز ___ پاسخ : شب
منبع ___ پاسخ : چشمه
مکر و فریب ___ پاسخ : کید
میل ___ پاسخ : هوس
میوه باب گلو ___ پاسخ : هلو
نق ___ پاسخ : زرزر
نوعی حربه دسته‌دار ___ پاسخ : دهره
نیلوفر ___ پاسخ : فل
هرگز نه ___ پاسخ : لن
واحد پول آلبانی ___ پاسخ : لک
واژگون ___ پاسخ : چپ
واژه آرزو ___ پاسخ : کاش
وجود دارد ___ پاسخ : هست
ویتامین انعقاد خون ___ پاسخ : کا
کشتگان راه خدا ___ پاسخ : شهدا
کشور آفریقایی ___ پاسخ : نیجر
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وه
یک سوم ___ پاسخ : ثلث

جواب مرحله 403 بازی جدولانه یک

آروغ ___ پاسخ : رغ
آشوب و غوغا ___ پاسخ : شورش
آفت گندم ___ پاسخ : سن
آفرینش ___ پاسخ : خلقت
ابزار متوقف کردن ___ پاسخ : ترمز
اثر حسین سناپور ___ پاسخ : نیمه غایب
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : گل های گوشتی
اجناس دست دوم می‌فروشد ___ پاسخ : سمسار
از این جهت ___ پاسخ : زیرا
اسب سرخ مایل به سیاه ___ پاسخ : کهر
استواری ___ پاسخ : صلابت
اسفناج رومی ___ پاسخ : بتهو
افسرده ___ پاسخ : پکر
امیر قبیله ___ پاسخ : بگ
انسان بودن ___ پاسخ : ادمیت
باب ___ پاسخ : در
برباریس ___ پاسخ : زرشک
به دفعات ___ پاسخ : مکرر
بی‌خبر ___ پاسخ : غفلتا
پایین‌تر ___ پاسخ : فروتر
پسران ___ پاسخ : ابنا
پوست دباغی شده نرم ___ پاسخ : جیر
تاخت اسب ___ پاسخ : تگ
تازه ___ پاسخ : نو
تازه‌کار ___ پاسخ : ناشی
خرمابن ___ پاسخ : نخیل
خوش‌خوان ___ پاسخ : قرا
داماد ___ پاسخ : ختن
در ارتش کار می‌کند ___ پاسخ : ارتشی
در ذهن افکندن ___ پاسخ : القا
دمای بالای بدن ___ پاسخ : تب
دوری گزیدن ___ پاسخ : پرهیزکردن
ذره بنیادین ___ پاسخ : اتم
رخساره ___ پاسخ : وجنات
ریسمان ___ پاسخ : رشته
زمان ___ پاسخ : مدت
سنگ قیمتی ___ پاسخ : زبرجد
شرکت هواپیما ساز اروپایی ___ پاسخ : ایرباس
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : درگز
شهر لرستان ___ پاسخ : ازنا
شهر کرمان ___ پاسخ : رابر
شهر کنار دریا ___ پاسخ : بندر
شهر کهگیلویه و بویراحمد ___ پاسخ : چرام
شوینده ___ پاسخ : غسال
شیشه و قرابه ___ پاسخ : کپ
طلایی ___ پاسخ : زری
ظرف سوراخ سوراخ ___ پاسخ : ابکش
عرق کردن ___ پاسخ : تعرق
لباس ___ پاسخ : جامعه
لقب ___ پاسخ : کنیه
مایل ___ پاسخ : راغب
مرکز فرماندهی ___ پاسخ : ستاد
منقار مرغان ___ پاسخ : کلب
میله حلاجی ___ پاسخ : وشنگ
میوه ساوه ___ پاسخ : انار
ناپسند ___ پاسخ : بد
نام ترکی ___ پاسخ : اد
نقاش ___ پاسخ : رسام
نهایت تلاش خود را کردن ___ پاسخ : زورزدن
نوعی خط تزئینی قوسی شکل در قدیم ___ پاسخ : طغرا
هوشمندی ___ پاسخ : ذکا
هیجان و احساسات غیرقابل کنترل ___ پاسخ : هیستری
وسیله حمل و نقر جسد ___ پاسخ : لشکش
کشور آفریقایی ___ پاسخ : لیبی
کشور غله ___ پاسخ : کانادا

جواب مرحله 404 بازی جدولانه یک

آزرده ___ پاسخ : رنجیده
آش ___ پاسخ : با
آشوب ___ پاسخ : بلوا
آنالوگ نیست ___ پاسخ : دیجیتال
آنچه بسوزانند ___ پاسخ : سوخت
آنچه قبلا ذکر شده ___ پاسخ : همان
ابزار برش ___ پاسخ : چاقو
اثر پا ___ پاسخ : رد
اثر دومای پسر ___ پاسخ : خانم کاملیا
اثر ژولین گرین ___ پاسخ : موییرا
اثر شهره وکیلی ___ پاسخ : بی من نرو
اثر محمود دولت آبادی ___ پاسخ : لایه های بیابانی
از استان‌ها ___ پاسخ : فارس
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : سبا
از ماه‌ها ___ پاسخ : مرداد
اصل، ریشه ___ پاسخ : بیخ
با اقبال ___ پاسخ : بختیار
باب روز ___ پاسخ : مد
باج‌گیر ___ پاسخ : اخاذ
بالا بردن پرچم ___ پاسخ : برافراشتن
بالیدگی ___ پاسخ : نمو
بانگ ___ پاسخ : غو
برپا شدن ___ پاسخ : خاستن
برگرداندن چیزی ___ پاسخ : پس اوردن
بلند مرتبه ___ پاسخ : والا
بیزار گشتن ___ پاسخ : زده شدن
بیماری واگیردار ___ پاسخ : زکام
بیهوده ___ پاسخ : مهمل
پایتخت بنگلادش ___ پاسخ : داکا
پایتخت ویتنام ___ پاسخ : هانوی
پست الکترونیکی ___ پاسخ : ایمیل
پشت سر هم ___ پاسخ : رمارم
پول چین ___ پاسخ : یوان
پیامبر نقاش ___ پاسخ : مانی
پیشه ___ پاسخ : شغل
پیگیر ___ پاسخ : سمج
تصدیق ایتالیایی ___ پاسخ : سی
تلخک ___ پاسخ : کاسنی
تیر پیکان‌دار ___ پاسخ : یب
چهره ___ پاسخ : سیما
حداد ___ پاسخ : اهنگر
خارج کردن هوا از ریه ___ پاسخ : بازدم
خدای مصری ___ پاسخ : رع
خمیازه ___ پاسخ : اسا
خورنده ___ پاسخ : اکل
دانسته‌ها ___ پاسخ : معلومات
درآمد ___ پاسخ : دخل
درود گفتن ___ پاسخ : سلام
دستبند ___ پاسخ : یاره
دستگاه اتصال برق ___ پاسخ : سویچ
دستگاه نساجی ___ پاسخ : هف
دوره‌ای ___ پاسخ : ادواری
روییدن ___ پاسخ : نشا
ساز ضربی ___ پاسخ : دف
سازمان هم معنی می‌دهد ___ پاسخ : دمودستگاه
سپیدار ___ پاسخ : پد
ستم ___ پاسخ : ظلم
ستمگر ___ پاسخ : جبار
ستون کشتی ___ پاسخ : دکل
سیاح ___ پاسخ : جهانگرد
سیر و سیاحت ___ پاسخ : گشت
شخص بسیار چاق ___ پاسخ : خیکی
شدنی ___ پاسخ : ممکن
شعر ___ پاسخ : چامه
شهر ایلام ___ پاسخ : دهلران
شهر ریشه ___ پاسخ : بن
شهری در عراق ___ پاسخ : فلوجه
شکست دادن و پراکندن ___ پاسخ : هزم
صبح زود ___ پاسخ : پگاه
صدمه ___ پاسخ : اک
صفت باد ___ پاسخ : وزان
عدد فوتبالی ___ پاسخ : اا
عضو رونده ___ پاسخ : پا
عید ویتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
فقیر ___ پاسخ : ندار
فیلمی با بازی شقایق فراهانی ___ پاسخ : شب های تهران
قافیه‌ها ___ پاسخ : قوافی
قسمت عقب چیزی ___ پاسخ : موخر
گرفته شده ___ پاسخ : ماخوذ
گروه اسبان ___ پاسخ : خیل
گسیل ___ پاسخ : روانه
گیاه خاردار ___ پاسخ : یز
گیاه خاردار خوراکی ___ پاسخ : کنگر
مادر ___ پاسخ : مام
مادربزرگ ___ پاسخ : جده
مانند ___ پاسخ : همچو
ماه خارج ___ پاسخ : اوت
مرض درد مفاصل ___ پاسخ : روماتیسم
معطر ___ پاسخ : بویا
میوه باب گلو ___ پاسخ : هلو
نام ___ پاسخ : اسم
نقاش ___ پاسخ : رسام
نمازهای غیر واجب ___ پاسخ : نوافل
نوعی مسکوک قدیمی مغولی ___ پاسخ : اقچه
نیروی نظامی یک کشور ___ پاسخ : ارتش
وطن ___ پاسخ : میهن
کرم خورده ___ پاسخ : کرمو
کندذهن ___ پاسخ : خرفت
یار چکش ___ پاسخ : میخ
یاری ___ پاسخ : مدد

جواب مرحله 405 بازی جدولانه یک

آب مروارید ___ پاسخ : تم
آبگیر ___ پاسخ : ژی
آزرده ___ پاسخ : رنجیده
آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
آکنده ___ پاسخ : پر
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : رد پای یک زن
اثر پرویز قاضی سیعد ___ پاسخ : دیگر بهار نیامد
از امراض مقاربتی ___ پاسخ : سوزاک
از جنس روی ___ پاسخ : رویین
اسباب دست دوم می‌فروشد ___ پاسخ : سمسار
اعضای درونی بدن ___ پاسخ : احشا
بدن ___ پاسخ : تن
بدیع ___ پاسخ : نو
برابر ساختن ___ پاسخ : تسویه
بران ___ پاسخ : تیز
برگ درخت ___ پاسخ : ورق
بزرگ‌منشی ___ پاسخ : نب
بس بودن ___ پاسخ : کفایت
بستن و دوختن ___ پاسخ : رتق
بصیر ___ پاسخ : بینا
بوی خوش ___ پاسخ : نکهت
بیماری همه‌گیر ___ پاسخ : وبا
بیماری ویروسی خطرناک ___ پاسخ : ایدز
بین رویه و آستر ___ پاسخ : لایی
پخش و پلا ___ پاسخ : ولو
پشت سر هم ___ پاسخ : رمارم
تازه و پرطراوت ___ پاسخ : تر
ترسیده ___ پاسخ : بیمناک
تصویر بدون رنگ ___ پاسخ : طرح
تمام کردن و از بین بردن ___ پاسخ : قال چیزی را کندن
تمدنی باستانی ___ پاسخ : لیدیا
تنها ___ پاسخ : یکه
توری محافظ در مقابل حشرات ___ پاسخ : پشهبند
تیر کوتاه ___ پاسخ : زج
جریان هوا ___ پاسخ : کوران
جستن ___ پاسخ : پریدن
جنبش ___ پاسخ : تکان
چای فرنگی ___ پاسخ : تی
چه وقت ___ پاسخ : کی
حرص ___ پاسخ : از
حروف برگردان ___ پاسخ : لتراست
خرس آسمانی ___ پاسخ : دب
خرم ___ پاسخ : خوش
خسته شدن ___ پاسخ : واماندن
خشت مقاوم در برابر حرارت ___ پاسخ : اجر نسوز
خطه، سرزمین ___ پاسخ : ولایت
درختی جنگلی ___ پاسخ : توی
درد و مرض ___ پاسخ : یامان
درون حاشیه ___ پاسخ : متن
دفترچه حساب ___ پاسخ : دستک
دمنوش آن ضد عفونی کننده است ___ پاسخ : اویشن
دور دهان ___ پاسخ : نس
دوستدار مقام و درجه ___ پاسخ : جاه طلب
دوستی کردن ___ پاسخ : رفاقت
دیرینه ___ پاسخ : قدیم
دیفتری ___ پاسخ : خناق
راست قامت ___ پاسخ : رشید
راهرو میان طبقات ___ پاسخ : پلکان
رود ناشنوا ___ پاسخ : کر
ستون کشتی ___ پاسخ : دکل
سرشته شدن ___ پاسخ : عجین
سرگشته ___ پاسخ : هاج
سرو کوهی ___ پاسخ : سندروس
سوی ___ پاسخ : زی
شاعر بوستان ___ پاسخ : سعدی
شاعر سوئیسی برنده نوبل ___ پاسخ : کارل اشپیتلر
شالیکوب ___ پاسخ : دنگ
شب‌ها ___ پاسخ : لیالی
شتر تیزرو ___ پاسخ : جمازه
شخص ___ پاسخ : کس
شغل سفیر ___ پاسخ : سفارت
شهر سمنان ___ پاسخ : ارادان
شهر کرمان ___ پاسخ : راور
شهری در آذربایجان شرقی ___ پاسخ : بستان اباد
شهری در آذربایجان غربی ___ پاسخ : پلدشت
صف ___ پاسخ : رده
طرف، جانب ___ پاسخ : سمت
ظرف حلبی بزرگ ___ پاسخ : چلیک
عدد ماه ___ پاسخ : سی
عناد ___ پاسخ : لجاج
عنصر گازی شکل ___ پاسخ : فلویور
فکر و عقیده ___ پاسخ : ایده
گریبان ___ پاسخ : یقه
گفتگوی خودمانی ___ پاسخ : گپ
گودال ___ پاسخ : لان
مادرشوهر ___ پاسخ : خش
ماهی درون تفنگ ___ پاسخ : تیر
محل ورود ___ پاسخ : در
مرد ___ پاسخ : رجل
مرض بی‌مویی ___ پاسخ : کچلی
مسیحیت ___ پاسخ : ترسایی
معروف ___ پاسخ : زبان زد
ملاح ___ پاسخ : ملوان
مکان ___ پاسخ : جا
نام ترکی ___ پاسخ : اد
نظر ___ پاسخ : دید
نوعی روانداز ___ پاسخ : پتو
همیشه جاوید ___ پاسخ : ابد
کدو ___ پاسخ : اج
کشور آفریقایی ___ پاسخ : موریتانی
کشور فلاسفه ___ پاسخ : یونان
کمانگیر باستانی ___ پاسخ : ارش
کوشش ___ پاسخ : سعی
یال اسب ___ پاسخ : پش

جواب مرحله 406 بازی جدولانه یک

آذوقه سفر ___ پاسخ : توشه
ادعای باطل ___ پاسخ : لاف
از اشکال هندسی ___ پاسخ : هرم
از تیم‌های لیگ برتر ___ پاسخ : سپاهان
از حروف روسی ___ پاسخ : شا
از گازهای آلی ___ پاسخ : اتان
از کلمات استفهام ___ پاسخ : ایا
استان ابو علی سینا ___ پاسخ : همدان
بازدید ___ پاسخ : وارسی
بازی‌های سراسری ___ پاسخ : لیگ
باشرم ___ پاسخ : فا
بزرگواری‌ها ___ پاسخ : مکارم
بگوی شاعران ___ پاسخ : گو
به یکباره ___ پاسخ : یهو
پارچه فروش ___ پاسخ : بزاز
پشته بلند ___ پاسخ : تپه
پیام همدردی ___ پاسخ : تسلیت نامه
تاختن و تند رفتن ___ پاسخ : تگ
تاقچه بالا ___ پاسخ : رف
تحت نظارت ___ پاسخ : کنترل
تصور ___ پاسخ : انگار
تعیین شده ___ پاسخ : مقرر
تقویم ___ پاسخ : سالنما
تلالو نور ___ پاسخ : پرتو
تناسب ___ پاسخ : هماهنگی
توحید ___ پاسخ : یکتاپرستی
تکیه دادن ___ پاسخ : لم
تیتر ___ پاسخ : سرنوشته
جای پا ___ پاسخ : رد
چاشنی غذا ___ پاسخ : سس
چسب برق ___ پاسخ : لنت
حاضر ___ پاسخ : اماده
حرف فاصله ___ پاسخ : تا
حرف همراهی ___ پاسخ : با
حرف یونانی ___ پاسخ : سای
حس بویایی ___ پاسخ : شم
حکمران ___ پاسخ : فرمانروا
خالی ___ پاسخ : تهی
خداوند ___ پاسخ : کردگار
خط انگلیسی ___ پاسخ : لاین
خوراک طیور ___ پاسخ : دان
خیاط ___ پاسخ : درزی
خیس ___ پاسخ : تر
دامن بلند ___ پاسخ : ماکسی
در بر گرفتن ___ پاسخ : شمول
در مقابل ___ پاسخ : ازا
درنده زیبا ___ پاسخ : یوز
دریا ___ پاسخ : یم
دورویی ___ پاسخ : ریا
رخسار ___ پاسخ : صورت
رطوبت ناچیز ___ پاسخ : نم
روز گذشته ___ پاسخ : دی
رونوشت ___ پاسخ : کپی
زبانه آتش ___ پاسخ : الاو
زهر ___ پاسخ : شرنگ
زیباترین فصل ___ پاسخ : بهار
سازماندهی ___ پاسخ : ارگانیزاسیون
ساعتی قدیمی ___ پاسخ : شنی
سقف فروریخته ___ پاسخ : اوار
سند ___ پاسخ : مدرک
سنگ آسیاب ___ پاسخ : اس
شکل هندسی ___ پاسخ : استوانه
شیرینی تولد ___ پاسخ : کیک
صدای برخورد ___ پاسخ : تق
ضربه شدید روحی ___ پاسخ : شوک
علاقمند ___ پاسخ : مشتاق
علامت نگارشی ___ پاسخ : تشدید
علنی شده ___ پاسخ : فاش
فرزند ابر ___ پاسخ : باران
قهوه‌خانه فرنگی ___ پاسخ : کافی شاپ
گدای سمج ___ پاسخ : هادوری
گریزگاه ___ پاسخ : مفر
گیاه مرداب ___ پاسخ : نی
مأمور نظم و قانون ___ پاسخ : پلیس
مأیوس ___ پاسخ : ناامید
مادر فلزات ___ پاسخ : اهن
ماست چکیده ___ پاسخ : لور
ماه میلادی ___ پاسخ : سپتامبر
ماه نو ___ پاسخ : هلال
مجبور شده ___ پاسخ : وادار
محلی در مکه ___ پاسخ : منا
مخفف سیاه ___ پاسخ : سیه
مخلصانه ___ پاسخ : صادقانه
مددکار ___ پاسخ : یاررس
مردم شجاع ___ پاسخ : هرو
معبر میان کوه ___ پاسخ : تونل
ملایم و لطیف ___ پاسخ : نرم
موضوع خنده‌دار ___ پاسخ : طنز
مکانی دیدنی در فارس ___ پاسخ : ارامگاه سیبویه
میوه گرمسیری ___ پاسخ : موز
ناپیدا ___ پاسخ : گم
نشانی پستی ___ پاسخ : ادرس
نقاش ارژنگ ___ پاسخ : مانی
نگاه خیره ___ پاسخ : زل
نوازنده عهد خسروپرویز ___ پاسخ : نکیسا
نی توخالی ___ پاسخ : نال
هراس ___ پاسخ : ترس
هستم ___ پاسخ : ام
همدستان ___ پاسخ : شرکا
هنوز انگلیسی ___ پاسخ : یت
هوشیاری ___ پاسخ : زیرکی
وسیله‌ای در آشپزخانه ___ پاسخ : ابکش
وفا کردن به عهد ___ پاسخ : ایفا
کفش چوبی پاشنه بلند ___ پاسخ : سندل
کیف انگلیسی ___ پاسخ : بگ
یکی از دو جنس ___ پاسخ : نر

جواب مرحله 407 بازی جدولانه یک

آرنج ___ پاسخ : وارن
آن جهانی ___ پاسخ : اخروی
آهوی کوهی ___ پاسخ : کل
اثر آلودگی ___ پاسخ : لکه
اثر گوته ___ پاسخ : تیوری رنگ ها
از القاب پیامبر اسلام ___ پاسخ : امین
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : یوتا
از خزندگان ___ پاسخ : لاکپشت
از سبزی‌ها ___ پاسخ : شلغم
استعداد فهم و دریافت ___ پاسخ : شم
باز آمدن ___ پاسخ : قدوم
بانگ و فریاد ___ پاسخ : صفیر
بر در کوبیدن ___ پاسخ : دق الباب
برای همت کردن بالا می‌زنند ___ پاسخ : استین
برهنه ___ پاسخ : رت
بست خیاطی ___ پاسخ : زیپ
بلند کردن ___ پاسخ : اعلا
بی شرم و حیا ___ پاسخ : پررو
پوست دباغی نشده ___ پاسخ : اهاب
پیک ___ پاسخ : قاصد
تنگ‌نظر ___ پاسخ : ضیق
جای پاک ___ پاسخ : مقدس
جای خلوت و آرام ___ پاسخ : دنج
چهره ___ پاسخ : وجنه
خمیده ___ پاسخ : دوتا
خودبین ___ پاسخ : غد
دارنده ___ پاسخ : واجد
دل‌ها ___ پاسخ : قلوب
دوره ده ساله ___ پاسخ : دهه
دوست ___ پاسخ : ودید
راضی کننده ___ پاسخ : رضایت بخش
رسانیدن ___ پاسخ : ابلاغ
روحانی مصری ___ پاسخ : کاهن
زن چشم سیاه و زیبا ___ پاسخ : شهلا
سروقامت ___ پاسخ : بلندبالا
سه کیلو گرم ___ پاسخ : من
شانه به سر ___ پاسخ : هدهد
شب مقدس ___ پاسخ : لیله القدر
شراب‌فروش ___ پاسخ : خمار
شنا ___ پاسخ : ابتنی
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : نقده
شهر کرمان ___ پاسخ : انار
شهر کرمان ___ پاسخ : فهرج
ضد حمله ___ پاسخ : پاتک
ظاهرسازی ___ پاسخ : تصنع
عدو ___ پاسخ : دشمن
عظیم‌الجثه ___ پاسخ : یغر
عوض کردنی راننده ___ پاسخ : دنده
عید ویتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
فلز گرانبها ___ پاسخ : طلا
قصد کردن ___ پاسخ : صدد
قلب ___ پاسخ : دل
گرفتگی زبان ___ پاسخ : لکنت
گل ناشکفته ___ پاسخ : غنچه
گواهان ___ پاسخ : شهود
گورها ___ پاسخ : قبور
مخالف هم بودن ___ پاسخ : ضدیت
مرض مزمن و ارثی ___ پاسخ : نقرس
منسوب به امام رضا ___ پاسخ : رضوی
میوه نارس ___ پاسخ : کال
نگاه خیره ___ پاسخ : زل
نواق موسیقی ___ پاسخ : چر
وجود ___ پاسخ : هستی
کار قلب ___ پاسخ : تپش
کتاب مقدس هندوان ___ پاسخ : ودا
کج بیل باغبانی ___ پاسخ : بنکن

جواب مرحله 408 بازی جدولانه یک

آدم نخراشیده ___ پاسخ : قلتشن
آهک ___ پاسخ : کلس
ابزار برش ___ پاسخ : کاتر
اثر جمال‌زاده ___ پاسخ : زمین ارباب دهقان
اثر داستایفسکی ___ پاسخ : نیه توچکا
اثری از برتراند راسل ___ پاسخ : مقدمه ای برفلسفه ریاضی
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : هبل
از حروف یونانی ___ پاسخ : امگا
از خدایان بابل قدیم ___ پاسخ : نبو
از رودهای بین‌الهنرین ___ پاسخ : فرات
از قبایل وحشی ___ پاسخ : یاجوج
اقتصاددان ___ پاسخ : اکونومیست
با لحن تند ___ پاسخ : شدیداللحن
بانگ ___ پاسخ : اواز
بدی ___ پاسخ : اک
برانگیزنده ترحم ___ پاسخ : رقتبار
برگزیدگان ___ پاسخ : اخیار
بشقاب بزرگ مقعر ___ پاسخ : دوری
بعضی اوقات ___ پاسخ : گه
بلاگردان ___ پاسخ : صدقه
به احوالپرسی بیمار رفتن ___ پاسخ : عیادت
بی‌آبرویی ___ پاسخ : ننگ
بیماری و ناخوشی ___ پاسخ : نالانی
پاسخ گفتن ___ پاسخ : استجابت
پاییز ___ پاسخ : خریف
پایین ___ پاسخ : زیر
پراکندگی ___ پاسخ : تفرقه
پرخور ___ پاسخ : رس
پس‌غذا ___ پاسخ : دسر
پسر ___ پاسخ : ابن
پشت سر هم ___ پاسخ : رمارم
پهن کردن ___ پاسخ : گستردن
پوشش ___ پاسخ : کاور
پوشیده شده ___ پاسخ : مستتر
پیامبران ___ پاسخ : انبیا
تأخیر و درنگ در کاری ___ پاسخ : دول
تابه نان پزوی ___ پاسخ : ساج
تعمیر لباس ___ پاسخ : رفو
تلافی کردن ___ پاسخ : جبران
جامه ___ پاسخ : کسا
جانب ___ پاسخ : سوی
جانشین ___ پاسخ : بدیل
جانی ___ پاسخ : قاتل
جدا کننده حق از باطل ___ پاسخ : فاروق
جغد ___ پاسخ : بوم
چاخان کردن ___ پاسخ : بلف زدن
چاه شاعران ___ پاسخ : چه
چهره ___ پاسخ : رو
چکیدن آب ___ پاسخ : رش
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حمایت‌کننده ___ پاسخ : جانبدار
خاک ___ پاسخ : تراب
خرمافروش ___ پاسخ : تمار
خوشایند ___ پاسخ : دلکش
خوشحال ___ پاسخ : شاد
دارای زمان محدود و معین ___ پاسخ : موقت
دختر ___ پاسخ : بنت
درنگ کردن ___ پاسخ : مکث
دمای بالای بدن ___ پاسخ : تب
دوباره ___ پاسخ : مجدد
دورتر ___ پاسخ : واتر
روش‌ها ___ پاسخ : انحا
زمینی که در آن آب ایستاده و علف روییده ___ پاسخ : لشاب
زنگار دل ___ پاسخ : رین
ساخت ظروف رویین ___ پاسخ : رویگری
ساز ضربی ___ پاسخ : دف
سازی شبیه کمانچه ___ پاسخ : گچک
سختی و گرفتاری ___ پاسخ : بلا
سنگ آسیا ___ پاسخ : اسه
سوغات ___ پاسخ : ارمغان
سوگند خورنده ___ پاسخ : قسام
شبانگاه ___ پاسخ : مسا
شمیم ___ پاسخ : بو
شکم‌بند طبی ___ پاسخ : گن
شیرینی‌پزی ___ پاسخ : قنادی
فالگیر ___ پاسخ : رمال
فراوانی ___ پاسخ : کثرت
فلز مایع ___ پاسخ : جیوه
گوشه‌ای از موسیقی ایرانی ___ پاسخ : بیات
لباس کوتاه ___ پاسخ : نیمتنه
لشگر ___ پاسخ : قشون
مخلوط و درهم ___ پاسخ : قاتی
مردم شجاع ___ پاسخ : هرو
مرگامرگی چهارپایان ___ پاسخ : یوت
مشک ___ پاسخ : خی
مهلک ___ پاسخ : قتال
موشک ___ پاسخ : راکت
نامبارک ___ پاسخ : شوم
نقصان ___ پاسخ : کاهش
نوعی زغال سنگ ___ پاسخ : لینیت
هراس ___ پاسخ : هول
هرگز نه ___ پاسخ : لن
هواپیمای عجول ___ پاسخ : جت
واحد پول افغانستان ___ پاسخ : افغانی
واحد پول کرواسی ___ پاسخ : کونا
کالا ___ پاسخ : متاع
کشنده بی‌صدا ___ پاسخ : سم
کشوری در قاره کهن ___ پاسخ : کامبوج
کلیات، مبادی ___ پاسخ : اصول
کمال و افزونی ___ پاسخ : فضل
یگانگی ___ پاسخ : احدیت

جواب مرحله 409 بازی جدولانه یک

… محروم شد از لطف رب ___ پاسخ : بیادب
آبکند ___ پاسخ : لر
آسیب ___ پاسخ : اک
آکنده ___ پاسخ : پر
اثر پائولو کوئلیو ___ پاسخ : بریدا
اثر جمال‌زاده ___ پاسخ : قصه ما به سررسید
اثر چارلز دیکنز ___ پاسخ : عبورممنوع
اجداد ___ پاسخ : ابا
از جنس سفال ___ پاسخ : سفالین
از سوره‌ها ___ پاسخ : جن
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : روم
از ماه‌ها ___ پاسخ : تیر
از ورزش‌های گروهی ___ پاسخ : راگبی
از کار افتاده ___ پاسخ : لکنته
از یک پدر و مادر نیستند ___ پاسخ : ناتنی
اسفناج رومی ___ پاسخ : بتهو
اشک روان ___ پاسخ : هطال
اندوهگین ___ پاسخ : اسی
باارزش ___ پاسخ : ذی قیمت
باب ___ پاسخ : در
بت ___ پاسخ : بغ
برانگیختن ___ پاسخ : تهییج
برگردانیدن ___ پاسخ : تحویل
بستن و دوختن ___ پاسخ : رتق
بی بند و بار ___ پاسخ : هرهری
بی رنج به دست آمده ___ پاسخ : غنیمت
بی‌دین ___ پاسخ : زندیق
بی‌هوشی ___ پاسخ : کما
بیش از حد بیان ___ پاسخ : زایدالوصف
بیماری خطرناک تنفسی ___ پاسخ : سارس
پایان یافته ___ پاسخ : سپری
پزشک ___ پاسخ : دکتر
پزشکی ___ پاسخ : طب
پستی‌ها ___ پاسخ : رذایل
پیشکشی‌ها ___ پاسخ : هدایا
تا آنجا که ___ پاسخ : حتی
تحقیق و تفتیش ___ پاسخ : وارسی
تصدیق انگلیسی ___ پاسخ : یس
تقلب کردن ___ پاسخ : جعل
تهیه عکس از جایی ___ پاسخ : تصویربرداری
توانگر ___ پاسخ : غنی
تیر پیکان‌دار ___ پاسخ : یب
تیر نامرتب ___ پاسخ : رتی
جانشین وضو ___ پاسخ : تیمم
چاشنی غذا ___ پاسخ : سس
چوب گردن اسب ___ پاسخ : یوغ
حتمی ___ پاسخ : قطعی
حرف انتخاب ___ پاسخ : یا
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حرف نهم یونانی ___ پاسخ : یتا
حرف نوروزی ___ پاسخ : سین
حشره ناقل بیماری ___ پاسخ : پشه
خطاب بی‌ادبانه ___ پاسخ : هی
دانه خوشبو ___ پاسخ : هل
دختری که تازه به خانه بخت رفته ___ پاسخ : نوعروس
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
دسته و جمعیت ___ پاسخ : گروه
دوباره خواندن ___ پاسخ : مرور
دین داشتن ___ پاسخ : تدین
روبرو شدن ___ پاسخ : مواجهه
ریسمان اسارت ___ پاسخ : کمند
زادگاه ___ پاسخ : وطن
سخت‌تر ___ پاسخ : اشد
سرخ‌رنگ ___ پاسخ : شریان
سلطه ___ پاسخ : حاکمیت
سود برنده ___ پاسخ : بهرهور
سوگند ___ پاسخ : قسم
سونوریته ___ پاسخ : صدادهی
شاهدانه ___ پاسخ : بنگ
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : ماکو
شهر خوزستان ___ پاسخ : شوشتر
شهری در چین ___ پاسخ : تیانجین
شهری در عراق ___ پاسخ : رمادی
صبر و تحمل ___ پاسخ : حوصله
عمده‌فروش ___ پاسخ : بنکدار
عیب ___ پاسخ : نقصان
غیر از ___ پاسخ : جز
قاتل امام حسین ___ پاسخ : شمر
قواعد ___ پاسخ : موازین
قورباغه درختی ___ پاسخ : وک
گربه عرب ___ پاسخ : هر
گروه مردم ___ پاسخ : ملا
گلخن ___ پاسخ : تون
گیاهی خاردار ___ پاسخ : یز
گیاهی طبی ___ پاسخ : ساتل
ماده اصلی مواد منفجره ___ پاسخ : نیتروگلیسیرین
محل پنهان شدن‌برای شکار ___ پاسخ : کمینگاه
محل عبور ___ پاسخ : مجری
محل ورود رود به دریا ___ پاسخ : مصب
مخفی ___ پاسخ : سری
ناپیدا ___ پاسخ : گم
نالنده ___ پاسخ : انان
نامبارکی ___ پاسخ : نحوست
نشان ___ پاسخ : انگ
نقش هنری ___ پاسخ : رل
هر چینه دیوار گلی ___ پاسخ : دای
واحد پول تایلند ___ پاسخ : بات
واگیری ___ پاسخ : سرایت
والیبال فوتبالی ___ پاسخ : سپکتاکرا
کاتب ___ پاسخ : دبیر
کافی ___ پاسخ : بس
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کشور اروپایی ___ پاسخ : موناکو
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب

جواب مرحله 410 بازی جدولانه یک

آزمندی ___ پاسخ : طمع
آهوی کوهی ___ پاسخ : کل
ابتدا ___ پاسخ : بدو
ابر نزدیک زمین ___ پاسخ : مه
اثر برتراند راسل ___ پاسخ : شاه راه خوشبختی
اثر پوشکین ___ پاسخ : سواربرنجی
اثر جمال‌زاده ___ پاسخ : راهاب نامه
از گزندگان ___ پاسخ : ساس
از میان رفته ___ پاسخ : منقرض
اسناد ___ پاسخ : مدارک
امر از پاشیدن ___ پاسخ : پاش
امرود ___ پاسخ : مل
بانگ کبوتر ___ پاسخ : هدیل
بدی ___ پاسخ : شر
بذر گیاه ___ پاسخ : دان
برادر حضرت موسی ___ پاسخ : هارون
برجستگی زیر گلو ___ پاسخ : لپ
به سوی ___ پاسخ : الی
بهرام ___ پاسخ : مریخ
بی بند و بار ___ پاسخ : ولنگار
پارچه زردوزی شده ___ پاسخ : لندره
پایتخت سوازیلند ___ پاسخ : لوبامبا
پراکندگی ___ پاسخ : شت
پزشک ___ پاسخ : جراح
پسر ___ پاسخ : ابن
پنبه پاک نکرده ___ پاسخ : وش
پیش از موعد مقرر رسیده ___ پاسخ : زودرس
پیمانه، اندازه ___ پاسخ : مر
تفرقه ___ پاسخ : پراکندگی
تمدنی باستانی ___ پاسخ : اکد
تندیس پرستیدنی ___ پاسخ : بت
جای گرم و بی آب و علف ___ پاسخ : برهوت
جرب ___ پاسخ : گری
جعبه، صندوقچه ___ پاسخ : مجری
جلا دهنده ___ پاسخ : پردازنده
چه وقت ___ پاسخ : کی
خدا ___ پاسخ : اله
داد و ستد ___ پاسخ : سودا
دارایی‌ها ___ پاسخ : املاک
در کار دیگران دخالت می‌کند ___ پاسخ : فضول
دردها ___ پاسخ : الام
درمانده ___ پاسخ : هاج
درنوردیدن ___ پاسخ : طی کردن
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دست مالیدن ___ پاسخ : لمس
دوستی ___ پاسخ : وداد
راز نهفته ___ پاسخ : رمز
راه کج و غلط ___ پاسخ : بیراهه
رو به پایین ___ پاسخ : سراشیب
زمان حاضر ___ پاسخ : حال
زیرکی ___ پاسخ : دها
سرو کوهی ___ پاسخ : ورس
سلاح انفجاری ___ پاسخ : بمب
شادی و مسرت ___ پاسخ : کیف
شایسته ___ پاسخ : بجا
شماره ___ پاسخ : نمره
شهر اصفهان ___ پاسخ : فلاورجان
شهر گیلان ___ پاسخ : املش
شهر کرمان ___ پاسخ : فهرج
شهر کرمان ___ پاسخ : منوجان
شهری در انگلستان ___ پاسخ : نیوکاسل
صیام ___ پاسخ : روزه
ضربان قلب ___ پاسخ : نبض
عدد مقدس ___ پاسخ : هفت
عریان ___ پاسخ : رت
عضو مجلس سنا ___ پاسخ : سناتور
عمل کردن کاری طبق برنامه ___ پاسخ : اجرا
عید فصیح ___ پاسخ : پاک
غذای آبکی ___ پاسخ : اش
فرشته وحی ___ پاسخ : جبرییل
فریاد ___ پاسخ : نعره
گمان بردن ___ پاسخ : توهم
گمراه ___ پاسخ : ضال
گناه ___ پاسخ : ذنب
گندم ___ پاسخ : اگ
گوارا ___ پاسخ : نوشین
لنگان لنگان راه رفتن ___ پاسخ : لنگیدن
مارکی بر خودرو ___ پاسخ : جیپ
ماه عرب ___ پاسخ : شهر
ماه نو ___ پاسخ : هلال
محبوب و معشوق ___ پاسخ : ریکا
محکم و استوار ___ پاسخ : متین
مردمان دارای ادب و فرهنگ ___ پاسخ : ادبا
مستمری ___ پاسخ : مقرری
معطر ___ پاسخ : بویا
منزلت ___ پاسخ : جاه
ناخالص ___ پاسخ : ناسره
ناگزیر ___ پاسخ : لاجرم
نامی برای خفاش ___ پاسخ : شبکور
نیایش ___ پاسخ : دعا
هرگز نه عرب ___ پاسخ : لن
واحد مقاومت الکتریکی ___ پاسخ : اهم
کارگران را به کار می‌گمارد ___ پاسخ : کارفرما
کاغذ حاوی مشخصات بار ___ پاسخ : بارنامه
کافی ___ پاسخ : بس
کج ___ پاسخ : مایل
کسی را بی‌دین خواندن ___ پاسخ : تکفیر
کشتارگاه ___ پاسخ : مسلخ
کک مک ___ پاسخ : لکوپیس
کیسه پول ___ پاسخ : بدره
یک چهارم ___ پاسخ : ربع

جواب مرحله 411 بازی جدولانه یک

آلوده و ناپاک ___ پاسخ : چرکین
ابزار شکسته‌بندی ___ پاسخ : اتل
اثر سبکتکین سالور ___ پاسخ : گرشاسب
از مرکبات ___ پاسخ : دارابی
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
ایالت طلایی آمریکا ___ پاسخ : کالیفرنیا
باخبر کردن ___ پاسخ : اگاهاندن
بچه بچه‌ها ___ پاسخ : نینی
بحر ___ پاسخ : زو
بهره هوشی ___ پاسخ : ایکیو
بی‌خود ___ پاسخ : الکی
پاروی قایقرانان ___ پاسخ : فه
پایتخت فلزی ___ پاسخ : ورشو
پایتخت هند ___ پاسخ : دهلینو
پایکوب ___ پاسخ : رقاص
پیامبر کنعانی ___ پاسخ : یوسف
تاخت اسب ___ پاسخ : تگ
ثابت ___ پاسخ : فیکس
جوهر و زره ___ پاسخ : وشینه
چراغ دریایی ___ پاسخ : فانوس
حقه ___ پاسخ : سوسه
حقی در سازمان ملل ___ پاسخ : وتو
حکایت نغز ___ پاسخ : لطیفه
خزنده آهسته ___ پاسخ : لاکپشت
خشکی ___ پاسخ : یبوست
خمیازه ___ پاسخ : باسک
خیمه ___ پاسخ : چادر
درون ___ پاسخ : اندر
دریا ___ پاسخ : یم
دور بازی والیبال ___ پاسخ : گیم
دوستان ___ پاسخ : رفقا
راغب و مشتاق ___ پاسخ : شایق
رود فارس ___ پاسخ : کر
روده‌ها ___ پاسخ : امعا
زیاد ___ پاسخ : وافر
زیبا و دلربا ___ پاسخ : فتان
سالیانه ___ پاسخ : سنوی
سوره زنان ___ پاسخ : نسا
سوی، طرف ___ پاسخ : زی
شهر خوزستان ___ پاسخ : شوشتر
شهر مرکزی ___ پاسخ : نراق
شهر همدان ___ پاسخ : رزن
شوخ و شیرین رفتار ___ پاسخ : شنگ
ضمیمه ___ پاسخ : پیوست
علیل ___ پاسخ : چلاق
فیلم داریوش مهرجویی ___ پاسخ : گاو
قطره روی برگ گل ___ پاسخ : شبنم
گریز ___ پاسخ : هرب
گشوده ___ پاسخ : وا
ماده بیهوشی ___ پاسخ : اتر
محکم ___ پاسخ : سفت
مرض مزمن و ارثی ___ پاسخ : نقرس
مهر پادشاهان ___ پاسخ : نگین
مواد غیر قابل تجزیه ___ پاسخ : عنصر
نق ___ پاسخ : زر زر
نوازنده ___ پاسخ : رامشی
نوبت ___ پاسخ : وهله
نوعی چاپ ___ پاسخ : افست
نویسنده بینوایان ___ پاسخ : ویکتورهوگو
هوای گرفته ___ پاسخ : ابری
واحد پول هائیتی ___ پاسخ : گورد
کاکل اسب ___ پاسخ : فش
کرم خورده ___ پاسخ : کرمو
کهنسالی ___ پاسخ : پیری
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب

جواب مرحله 412 بازی جدولانه یک

آب ویرانگر ___ پاسخ : سیل
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : سگمن
اثر علی محمد افغانی ___ پاسخ : بوته زار
از ابزار موسیقی ___ پاسخ : اکاردیون
از سازهای ضربی ___ پاسخ : دایره زنگی
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : جن
از غلات ___ پاسخ : ارزن
از مراسمات بزرگداشت شخص مرحوم ___ پاسخ : چهلم
از مصالح ساختمانی ___ پاسخ : بتون
از کار بد ننگ ندارد ___ پاسخ : بیعار
امیر قبیله ___ پاسخ : بگ
انکار کردن ___ پاسخ : ظی
با آن سالم فرود می‌آیید ___ پاسخ : چترنجات
باخبر ___ پاسخ : واقف
برجستگی لاستیک ___ پاسخ : اج
برجسته و نمایان ___ پاسخ : بزرگ
برخلاف میل ___ پاسخ : رغم
بسیار زیاد ___ پاسخ : فت
بم‌ترین آلت موسیقی ___ پاسخ : کنترباس
به اندازه بودن ___ پاسخ : کفایت کردن
به نحوی دردناک ___ پاسخ : فجیعانه
پارچه سر ___ پاسخ : روسری
پدر ترک ___ پاسخ : اتا
پرخاش ___ پاسخ : تشر
پسر ___ پاسخ : ابن
پسر مازنی ___ پاسخ : ریکا
پند دهنده ___ پاسخ : واعظ
پند دهنده ___ پاسخ : وعاظ
پیچیدن تخته پس از خشک شدن ___ پاسخ : تاب برداشتن
تحت نظارت داشتن ___ پاسخ : کنترل
تنگ چشمی ___ پاسخ : بخل
توافق ___ پاسخ : سازش
توانا ___ پاسخ : قادر
تیز ___ پاسخ : بران
چند ظرف ___ پاسخ : ظروف
حرف تشکر ___ پاسخ : ممنون
حرف دوازدهم یونانی ___ پاسخ : موو
حزن ___ پاسخ : غم
خرس عرب ___ پاسخ : دب
خیاط ___ پاسخ : درزی
دریوزه‌گری ___ پاسخ : گد
دستگاه گیرنده ___ پاسخ : رسیور
دسته کاغذ چاپ شده ___ پاسخ : جزوه
دفعه ___ پاسخ : باره
دنباله ___ پاسخ : ادامه
دو طرف معامله را فریب دادن ___ پاسخ : دودوزه بازی کردن
دور بازی ___ پاسخ : راند
دوربین دارد ___ پاسخ : عدسی
دوست دارنده ___ پاسخ : محب
دولت‌ها ___ پاسخ : دول
رطوبت ___ پاسخ : نم
روز عرب ___ پاسخ : یوم
روش‌ها ___ پاسخ : سنن
زشتی ___ پاسخ : زنندگی
زنگ ___ پاسخ : جرس
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
سر کوه ___ پاسخ : شخ
سردکن ___ پاسخ : چیلر
سنگ قرآنی ___ پاسخ : حجر
شبانگاه ___ پاسخ : مسا
شبیه، نظیر ___ پاسخ : دیس
شهر اصفهان ___ پاسخ : برخوار
شهر اصفهان ___ پاسخ : نایین
شهر فارس ___ پاسخ : کوار
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : دنور
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : پارما
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : جنوا
ضمان ___ پاسخ : عهده
طلا ___ پاسخ : زر
ظرف مرکب ___ پاسخ : دوات
غارت ___ پاسخ : یغما
فصل نوزایی ___ پاسخ : بهار
فعالیت زیاد بی‌نتیجه ___ پاسخ : سگدو
قورباغه ___ پاسخ : بک
گشوده ___ پاسخ : وا
گناهان ___ پاسخ : جرایم
گندیده ___ پاسخ : متعفن
لنگ و ناقص راه رفتن ___ پاسخ : شلیدن
لیکن ___ پاسخ : اما
محله شمال تهران ___ پاسخ : ونک
معجزه ___ پاسخ : ایت
مقابل نر ___ پاسخ : ماده
مورد اتهام ___ پاسخ : ظنین
میکروب ___ پاسخ : باکتری
ناله ___ پاسخ : زخ
نمایان شدن ___ پاسخ : ظهور
نوازنده خسرو پرویز ___ پاسخ : نکیسا
نوع انسان ___ پاسخ : بشریت
همراه زر ___ پاسخ : سیم
همراه گداز ___ پاسخ : سوز
وحشت سیاسی ___ پاسخ : ترور
وحشی ___ پاسخ : دد
وقت ___ پاسخ : زمان
کاما ___ پاسخ : ویرگول
کجی ___ پاسخ : ناراستی
کرگدن ___ پاسخ : ریما
کشور و پایتختش ___ پاسخ : لوک زامبورگ
کشوری آفریقایی ___ پاسخ : سومالی
یار دلبر ___ پاسخ : دیو
یخ بستن ___ پاسخ : انجماد

جواب مرحله 413 بازی جدولانه یک

آلونک ___ پاسخ : کومه
آنچه قبلا ذکر شده ___ پاسخ : همان
آیین ___ پاسخ : رسم
اثر پرویز قاضی سیعد ___ پاسخ : گلیدربندخارها
از سری فیلم‌های جیمز باند ___ پاسخ : کازینورویال
از عناصر ___ پاسخ : ید
اندک و بسیار ___ پاسخ : کمابیش
اندک، خلاصه ___ پاسخ : شمه
بالاترین نقطه ___ پاسخ : ارش
بخشش ___ پاسخ : داد
بدن ___ پاسخ : تن
بر حسب تداول ___ پاسخ : معمولا
برتری ___ پاسخ : رجحان
برگه منتشر شدنی ___ پاسخ : نشریه
برنج شوشتری ___ پاسخ : کات
بگو در قرآن ___ پاسخ : قل
به خاک سپرده شده ___ پاسخ : مدفون
بیماری پوستی ___ پاسخ : گر
پایتخت روسیه ___ پاسخ : مسکو
پایتخت هند ___ پاسخ : دهلی نو
پراکندگی ___ پاسخ : شت
پرتاب کردن ___ پاسخ : رمی
پرده‌پوشی ___ پاسخ : کتمان
پشم شتر ___ پاسخ : وبر
پوشش ___ پاسخ : کاور
پیش قراول ___ پاسخ : جلودار
پیش‌تر، جلوتر ___ پاسخ : فراتر
پیشوای دین زرتشتی ___ پاسخ : هیربد
تا سحر نمی‌خوابد ___ پاسخ : شب زنده دار
تدارک ___ پاسخ : تامین
تندرو ___ پاسخ : راهوار
تهیه تصویر از چیزی ___ پاسخ : تصویرگری
تیشه بزرگ ___ پاسخ : تش
جامه رزم ___ پاسخ : زره
جلدی ___ پاسخ : پوستی
جمعا ___ پاسخ : رویهم
جنگنده ___ پاسخ : حارب
چسبنده ___ پاسخ : دج
چهره ___ پاسخ : دیدار
چهره ___ پاسخ : رخ
حاوی ___ پاسخ : شامل
حد و مرز تعیین کردن ___ پاسخ : تحدید
حریص ___ پاسخ : ازور
خالی ___ پاسخ : تهی
خجل ___ پاسخ : شرمنده
خسیس ___ پاسخ : گرانجان
خلاص شده ___ پاسخ : رها
خوراک زمین ___ پاسخ : کود
دارای رابطه با موضوع ___ پاسخ : ذیربط
داستان بلند ___ پاسخ : رمان
داغ و نشان ___ پاسخ : وسم
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دست مالیدن ___ پاسخ : مس
دشوار ___ پاسخ : صعب
دوران کودکی ___ پاسخ : طفولیت
دوست ناجور ___ پاسخ : ناباب
دوست و دمساز ___ پاسخ : الیف
رودخانه ___ پاسخ : نهر
سازنده زره ___ پاسخ : زراد
سایل ___ پاسخ : گدا
سایه ___ پاسخ : نش
سلطان ___ پاسخ : شاه
سنبل کوهی ___ پاسخ : فو
شایسته ___ پاسخ : برجا
شماره ___ پاسخ : عدد
شمیم ___ پاسخ : بو
شهر خراسان شمالی ___ پاسخ : گرمه جاجرم
شهر مرکزی ___ پاسخ : سنجان
صریح ___ پاسخ : رک
صوت ترساندن ___ پاسخ : پخ
طرز سخن گفتن ___ پاسخ : لهجه
عدد اول ___ پاسخ : یک
علت ___ پاسخ : سبب
علم حکومت کردن ___ پاسخ : سیاست
عمل خاراندن ___ پاسخ : خارش
عود ___ پاسخ : ند
غضب ___ پاسخ : خشم
فالگیری ___ پاسخ : رمالی
فشار برای جابجا کردن ___ پاسخ : هل
فنی در والیبال ___ پاسخ : جاخالی انداختن
قابلیت‌های فردی ورزشکار ___ پاسخ : تکنیک
قصد کردن ___ پاسخ : همت
گریه با سوز و گداز ___ پاسخ : زار
گستاخ ___ پاسخ : جری
مار بزرگ ___ پاسخ : بوا
مانند ___ پاسخ : شبیه
ماه شب چهارده ___ پاسخ : بدر
مباشر ___ پاسخ : وکیل
مجرای خون ___ پاسخ : رگ
محل استقرار نیروی نظامی ___ پاسخ : پایگاه
معاون استاد دانشگاه ___ پاسخ : دانشیار
معین کردن ___ پاسخ : تعیین
ناپسند ___ پاسخ : بد
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نامادری ___ پاسخ : زنبابا
نزد عرب ___ پاسخ : لدی
نگاه خیره ___ پاسخ : زل
نگهبان آتش مقدس ___ پاسخ : اتربان
هر یک از مناسک حج ___ پاسخ : شعایر
همان شاهزاده است ___ پاسخ : شازده
کشور آسیایی ___ پاسخ : هند
کلمه افسوس ___ پاسخ : اه
کمیابی ___ پاسخ : ندرت
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب

جواب مرحله 414 بازی جدولانه یک

آب روستایی ___ پاسخ : او
آراستن و نیکو کردن ___ پاسخ : زین
آسیاب به آن است ___ پاسخ : نوبت
آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
آفتاب ___ پاسخ : خور
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : دن
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : دلکور
اثر عبدالحسین زرین کوب ___ پاسخ : نامورنامه
اثر فتح‌الله بی‌نیاز ___ پاسخ : ستیزه جوی دلتنگ
اجاق مخفی ___ پاسخ : فر
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : ود
از سبزیجات ___ پاسخ : شاه تره
از شهرهای استان مرکزی ___ پاسخ : شهباز
از گازها ___ پاسخ : ازن
از مشتقات نفت ___ پاسخ : قیر
اشاره به دور ___ پاسخ : ان
اصل چیزی ___ پاسخ : قوام
امر از رفتن ___ پاسخ : رو
انجام دادن ___ پاسخ : فعل
اندازه، مناسب ___ پاسخ : فیت
اهل هند ___ پاسخ : هندو
باز داشتن ___ پاسخ : منع
بازداشت کردن ___ پاسخ : توقیف
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
به طرف ___ پاسخ : فا
بی‌همسر ___ پاسخ : مجرد
بیان کردن سخن ___ پاسخ : نقل
پاکیزه ___ پاسخ : طاهر
پایتخت اتریش ___ پاسخ : وین
پایتخت تایلند ___ پاسخ : بانکوک
پرستار کودک ___ پاسخ : لله
پرشگاه ___ پاسخ : سکو
پرفسور حیوانات ___ پاسخ : بز
پرهیزکاری ___ پاسخ : تقا
پسوند راننده ___ پاسخ : ران
پنداشتن ___ پاسخ : گمان کردن
تازه متولد شده ___ پاسخ : نوزاد
تندر ___ پاسخ : رعد
توده‌ها ___ پاسخ : جماهیر
تولید نسل ___ پاسخ : تناسل
تیر بزرگ ___ پاسخ : دیرک
تیر کوتاه ___ پاسخ : زج
تیرگی چشم ___ پاسخ : تم
جزیره انگلیس ___ پاسخ : شتلند
جزیره ژاپن ___ پاسخ : یزو
جن زده ___ پاسخ : جنی
جنگ ___ پاسخ : رزم
جو ___ پاسخ : شعیر
جوانمرد، فتی ___ پاسخ : عیار
جوانمردی ___ پاسخ : مروت
چاقوی آشپزخانه ___ پاسخ : کارد
چاهی در جهنم ___ پاسخ : ویل
چشایی ___ پاسخ : ذوق
حشره کش قدیمی ___ پاسخ : ددت
حلال رنگ ___ پاسخ : تینر
خستگی ___ پاسخ : تعب
خودروی خودمانی ___ پاسخ : ماشین
خیزاب‌ها ___ پاسخ : امواج
دختر زن از شوهر سابق ___ پاسخ : ربیبه
درخت جوان ___ پاسخ : نهال
دروازه‌بان ___ پاسخ : گلر
درونی ___ پاسخ : تویی
دگرگون شدن اوضاع ___ پاسخ : ورقبرگشتن
ده ریال ___ پاسخ : تومان
ده هزار متر مربع ___ پاسخ : هکتار
دهن ___ پاسخ : دکوپوز
راکت‌انداز چندتایی ___ پاسخ : کاتیوشا
رستنی نهانزا ___ پاسخ : خزه
روییدن ___ پاسخ : نشو
زد و خورد ___ پاسخ : دعوا
زشت ___ پاسخ : رکیک
زمام و افسار ___ پاسخ : مهار
سرمایه ___ پاسخ : کاپیتال
سلاح کاشتنی ___ پاسخ : مین
شاه کوتاه ___ پاسخ : شه
شاهزاده فرنگی ___ پاسخ : پرنس
شهرها ___ پاسخ : بلاد
شهری در ترکیه ___ پاسخ : ادانا
شکننده، از بین برنده ___ پاسخ : ناقض
صاف و پاک ___ پاسخ : ناب
صافی کردن ___ پاسخ : پالاییدن
طعنه‌زن پیاز ___ پاسخ : سیر
عشوه‌گر ___ پاسخ : لوند
عضو پرزور ___ پاسخ : بازو
فلزشناسی ___ پاسخ : متالوژی
فکرش با جامعه فرق می‌کند ___ پاسخ : دگراندیش
قابل احتراق ___ پاسخ : سوختنی
قرارگاه ___ پاسخ : مقر
گرد و خاک انباشته ___ پاسخ : خاکوخل
ماه سرد ___ پاسخ : دی
محل دریافت عوارض ___ پاسخ : عوارضی
محل زنان حرم ___ پاسخ : حرم سرا
مسکن قوی ___ پاسخ : مرفین
مشتری ___ پاسخ : ژوپیتر
مفصل پا ___ پاسخ : زانو
میخ چوبی ___ پاسخ : وتد
نقش هنرپیشه ___ پاسخ : رل
نوگرا ___ پاسخ : مدرنیست
وحشی ___ پاسخ : دد
وسیله ریختن مایعات درون ظروف درتنگ ___ پاسخ : قیف
کلاه تمام لبه ___ پاسخ : شاپو
یکدندگی ___ پاسخ : لج

جواب مرحله 415 بازی جدولانه یک

آب نیم گرم ___ پاسخ : ولرم
آبادی کوچک ___ پاسخ : واحه
آرایشگاه زنانه ___ پاسخ : سالن زیبایی
آسیاب آشپزخانه ___ پاسخ : هاون
اثر چربی ___ پاسخ : لک
از اقیانوس‌ها ___ پاسخ : شمالگان
از بانک‌های ایرانی ___ پاسخ : ملی
از درختان ___ پاسخ : افرا
اما ___ پاسخ : لیکن
بسیار بی‌رحم ___ پاسخ : جلاد
بندر پرتغال ___ پاسخ : فارو
بی‌حس ___ پاسخ : لس
پادشاه هخامنشی ___ پاسخ : کورش
پارسنگ ترازو ___ پاسخ : ورام
تصدیق روسی ___ پاسخ : دا
تکه گل خشک شده ___ پاسخ : کلوخ
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حرف فاصله ___ پاسخ : تا
حشره کش قدیمی ___ پاسخ : امشی
خرده هر چیز ___ پاسخ : ریزه
خوشحال ___ پاسخ : شاد
خوی خوش ___ پاسخ : ادب
داستانی از آل احمد ___ پاسخ : جاپا
دشت هموار ___ پاسخ : فلات
دشنه ___ پاسخ : خنجر
رئیس جمهور سابق افغانستان ___ پاسخ : حامد کرزای
رئیس مدرسه ___ پاسخ : مدیر
رنگ صلح ___ پاسخ : سفید
رود اروپایی ___ پاسخ : رن
زنده ___ پاسخ : حی
زنده به آب ___ پاسخ : ابزی
زیور ___ پاسخ : اذین
سبز تیره ___ پاسخ : یشمی
ستاره ___ پاسخ : اختر
سجده کننده ___ پاسخ : ساجد
سفینه فضایی ___ پاسخ : شاتل
سینمای سوخته ___ پاسخ : رکس
شیرزن کربلا ___ پاسخ : زینب
طباخ ___ پاسخ : اشپز
طلای قالبی ___ پاسخ : شمش
عدد اول ___ پاسخ : یک
عشق پرنده ___ پاسخ : پرواز
عنوان اشرافی بریتانیا ___ پاسخ : لرد
عکاس مشهور ارمنی ___ پاسخ : یوسف کارش
غیر و بیگانه ___ پاسخ : دگر
فرزند پسر ___ پاسخ : ذکور
فرشته ___ پاسخ : حوری
فرهنگستان ___ پاسخ : اکادمی
فهرست ___ پاسخ : لیست
قلب قرآن ___ پاسخ : یس
گروگذاری ___ پاسخ : رهن
گندمگون ___ پاسخ : اسمر
لوس ___ پاسخ : ننر
لکنت زبان ___ پاسخ : تاتا
ماه پاییزی ___ پاسخ : مهر
متحد شدن ___ پاسخ : دست به یکی
محله‌ای در غرب تهران ___ پاسخ : پونک
مرکز لهستان ___ پاسخ : ورشو
مستقل ___ پاسخ : جداگانه
ناسازگار ___ پاسخ : مخالف
نامی زنانه ___ پاسخ : زهرا
نبرد ___ پاسخ : جنگ
نشانه جمع ___ پاسخ : ها
نعمت‌ها ___ پاسخ : برکات
نماهنگ ___ پاسخ : کلیپ
کم شدن ___ پاسخ : کاهش

جواب مرحله 416 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 416 جدولانه یک

آرزومندی ___ پاسخ : غرض
آسیب و بلا ___ پاسخ : افت
آشکار ___ پاسخ : هویدا
آفتاب ___ پاسخ : هور
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : دن
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : دردسیاوش
اثر برتولت برشت ___ پاسخ : دایره گچی قفقازی
اثر بزرگ علوی ___ پاسخ : میرزا
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : سگمن
از آحاد زمان ___ پاسخ : ثانیه
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : یوتا
از روی خطا ___ پاسخ : سهوا
از سازها ___ پاسخ : رباب
از سازهای ضربی ___ پاسخ : دف
اشتباهی ___ پاسخ : عوضی
اضافه ___ پاسخ : زاید
انار یونانی ___ پاسخ : رانا
انسان ___ پاسخ : بنیادم
باجه بلیط ___ پاسخ : گیشه
باد سرد ___ پاسخ : زم
بار ___ پاسخ : دفعه
باهوش ___ پاسخ : زیرک
بچه، کودک ___ پاسخ : طفل
برادر مادر ___ پاسخ : دایی
بصیرت ___ پاسخ : بینش
به سود عموم مردم است ___ پاسخ : عام المنفعه
بی‌آبرو شدن ___ پاسخ : لکه دارشدن
بی‌حس ___ پاسخ : لس
بی‌خبر ___ پاسخ : ناگه
بیهوده گردش کردن ___ پاسخ : پرسهزدن
پایتخت اردن ___ پاسخ : امان
پایتخت تبت ___ پاسخ : لهاسا
پرآب ___ پاسخ : ابدار
پرآب‌ترین رود دنیا ___ پاسخ : امازون
پرداخت پارچه ___ پاسخ : اهار
پرنده زیبا ___ پاسخ : قو
پوششی برای بام ___ پاسخ : ایرانیت
پیشی گرفتن ___ پاسخ : سبقت
ترس و بیم ___ پاسخ : نهیب
تصدیق انگلیسی ___ پاسخ : یس
تلخی ___ پاسخ : مرارت
تیری که با کمان اندازند ___ پاسخ : ناوک
جامه گشاد و بلند ___ پاسخ : جبه
جگر سرخ شده ___ پاسخ : البا
جنون ___ پاسخ : دیوانگی
چرمگر ___ پاسخ : دباغ
چرک و زرداب زخم ___ پاسخ : هو
چله کمان ___ پاسخ : زه
چک را به پول تبدیل کردن ___ پاسخ : نقدکردن
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
حرف سیزدهم یونانی ___ پاسخ : نوو
حرف نوروزی ___ پاسخ : سین
حرکت کردن باد ___ پاسخ : وزش
حیوان نجیب ___ پاسخ : اسب
خو ___ پاسخ : عادت
خواربارفروش ___ پاسخ : بقال
دارای فایده زیاد ___ پاسخ : پربار
درمانده ___ پاسخ : هاج
زندان ___ پاسخ : سجن
زهرآگین ___ پاسخ : سمی
ساکن صومعه ___ پاسخ : دیار
سبز مایل به زرد ___ پاسخ : زیتونی
سبزی خوشبو ___ پاسخ : نعناع
سخت ___ پاسخ : شدید
سرو کوهی ___ پاسخ : ارسا
سریع ___ پاسخ : زود
شفا ___ پاسخ : بهبودی
شهر اردبیل ___ پاسخ : نمین
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : درگز
شهر روی آب ___ پاسخ : ونیز
شهر نور دهنده ___ پاسخ : نیر
شیشه ___ پاسخ : ابگینه
فراوانی و وفور ___ پاسخ : بسامد
فروتر ___ پاسخ : مادون
قلابی ___ پاسخ : بدلی
گندم ___ پاسخ : اگ
گونه ___ پاسخ : نوع
مادر زن ___ پاسخ : خش
مادربزرگ ___ پاسخ : ننه
ماه شب چهارده ___ پاسخ : بدر
مجموعه ___ پاسخ : ست
مشورت ___ پاسخ : صوابدید
مکر و نیرنگ ___ پاسخ : شیله وپیله
ناپاک ___ پاسخ : نجس
ناپسند ___ پاسخ : بد
نام نهاده شده ___ پاسخ : موسوم
نشانه‌ها ___ پاسخ : علایم
نظر ___ پاسخ : دید
نقص‌ها ___ پاسخ : عیوب
نگاه خیره ___ پاسخ : زل
نیایش ___ پاسخ : دعا
همسر مرد ___ پاسخ : زن
همگی ___ پاسخ : یکسر
و آن زمان ___ پاسخ : وانگاه
واجب، ضروری ___ پاسخ : لازم
ورزش جسم و روح ___ پاسخ : یوگا
کاهگل ___ پاسخ : ویم
کشور آفریقایی ___ پاسخ : گینه بیسایو
کله پاچه می‌پزد ___ پاسخ : کلهپز
کوبیدن ___ پاسخ : دق

جواب مرحله 417 بازی جدولانه یک

آب ترکی ___ پاسخ : سو
آسیب ___ پاسخ : اک
آشوب ___ پاسخ : هرج
آقا ___ پاسخ : سید
اثر جان میلتون ___ پاسخ : بهشت گمشده
اثر ژان پل سارتر ___ پاسخ : خانواده خوشبخت
اثر غلامحسین ساعدی ___ پاسخ : دندیل
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : اریانا
از استان‌ها ___ پاسخ : کرمان
از شهرهای استان قم ___ پاسخ : قنوات
اسم ___ پاسخ : نام
اندیشه، فکر ___ پاسخ : ایده
اولین پادشاه شاهنامه ___ پاسخ : فریدون
باران تند و شدید ___ پاسخ : رگبار
بالن ___ پاسخ : وال
برآیندها ___ پاسخ : نتایج
برخی به بخت خود می‌زنند ___ پاسخ : لگد
بیرون ___ پاسخ : خارج
بیمارستان کوچک ___ پاسخ : درمانگاه
پارگی در سطح چیزی ___ پاسخ : زدگی
پدر ___ پاسخ : اب
پدر ___ پاسخ : ابو
پدر پدر ___ پاسخ : جد
پرنده وفادار ___ پاسخ : قو
پهلوان ___ پاسخ : یل
پیر و ناتوان ___ پاسخ : پاتال
پیش از موعد مقرر رسیده ___ پاسخ : زودرس
تاجریزی ___ پاسخ : لما
تاخت و تاز ___ پاسخ : یورش
تاراج ___ پاسخ : یغما
تاریخ نویس ___ پاسخ : مورخ
تربت ___ پاسخ : خاک
تضمین ___ پاسخ : گارانتی
تفاله ___ پاسخ : تخ
تیکه دادن ___ پاسخ : لم دادن
جانماز ___ پاسخ : سجاده
جداگانه ___ پاسخ : سوا
جدول نمرات ___ پاسخ : بارم
جوانی ___ پاسخ : شباب
چله کمان ___ پاسخ : زه
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حرف درد ___ پاسخ : اخ
حقوق، مستمری ___ پاسخ : واجبی
خوشبخت‌تر ___ پاسخ : اسعد
خونابه ___ پاسخ : سرم
دانه خوشبو ___ پاسخ : هل
درد ___ پاسخ : رنج
درشتی و تندی از روی خشم ___ پاسخ : پرخاش
دور دهان ___ پاسخ : نس
دوستی و محبت ___ پاسخ : ود
دیوار بلند و محکم ___ پاسخ : ترا
دیوانگان ___ پاسخ : مجانین
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
روباه فرنگی ___ پاسخ : فاکس
روز فرخنده و مبارک ___ پاسخ : عید
روزی دیگران را قطع می‌کند ___ پاسخ : نانبر
رونق پیدا کردن کار و بار ___ پاسخ : سکه شدن
زبانی ___ پاسخ : شفاهی
زمان خواب ___ پاسخ : شب
زیبای دریایی ___ پاسخ : پری
سفید ترکی ___ پاسخ : اق
سنگ عصاری ___ پاسخ : غن
سیاهی ___ پاسخ : تاریکی
شباهت ___ پاسخ : همانندی
شلوار جین ___ پاسخ : لی
شهر لرستان ___ پاسخ : کوهدشت
شهر همدان ___ پاسخ : نهاوند
شوخ و بذله‌گو ___ پاسخ : لیم
صبح زود ___ پاسخ : پگاه
صحرا ___ پاسخ : دشت
طلایی ___ پاسخ : زری
طلوع کردن آفتاب ___ پاسخ : سرزدن
ظرف مرکب ___ پاسخ : امه
عالم فرشتگان ___ پاسخ : ملکوت
عدد اول ___ پاسخ : یک
عدد روستا ___ پاسخ : ده
عدد فوتبالی ___ پاسخ : نود
فدراسیون قایقرانی ___ پاسخ : فیسا
قورباغه درختی ___ پاسخ : وک
گاوآهن ___ پاسخ : خیش
گل انار ___ پاسخ : نارخو
لباس جنگی ___ پاسخ : خفتان
لبالب ___ پاسخ : مملو
مؤسسه مالی ___ پاسخ : بانک
ماده‌ای از الیاف شیشه ___ پاسخ : فایبرگلاس
ماه قمری ___ پاسخ : رجب
ماهی خارجی ___ پاسخ : فیش
مرجان ___ پاسخ : بسد
موی بلند ___ پاسخ : گیسو
میان‌تهی ___ پاسخ : جف
میخ چوبی ___ پاسخ : وتد
میزان ___ پاسخ : ترازو
ناپاکی ___ پاسخ : الودگی
نشان ___ پاسخ : انگ
نظرات ___ پاسخ : عقاید
نهر بزرگ ___ پاسخ : رود
نویسنده ___ پاسخ : منشی
نویسنده جنسیت گمشده ___ پاسخ : فرخنده اقایی
نویسنده‌فرانسوی صحرای عشق ___ پاسخ : فرانسوا موریاک
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کاغذ نامرغوب ___ پاسخ : وب
کسان ___ پاسخ : افراد
کشور اروپایی ___ پاسخ : رومانی
کهن ___ پاسخ : قدیمی

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 151 تا 200 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 418 بازی جدولانه یک

آب بینی ___ پاسخ : فین
آب‌کند ___ پاسخ : لر
آغاز فصل زیبا ___ پاسخ : نوبهار
ابزار آراستن ___ پاسخ : زیور
ابله و احمق ___ پاسخ : بل
اثر هوشنگ گلشیری ___ پاسخ : جن نامه
ادراک ___ پاسخ : حس
از اعیاد اسلامی ___ پاسخ : قربان
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : لات
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : تکویر
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : روم
اسب سفید رنگ ___ پاسخ : هدنگ
امانی آن معروف است ___ پاسخ : لیمو
باده ___ پاسخ : می
بالایی و فوقانی ___ پاسخ : رویی
بخش مراقبت های ویژه ___ پاسخ : ایسییو
بخشش ___ پاسخ : وهب
بز کوهی ___ پاسخ : شکا
بسیاری ___ پاسخ : بسی
بلندتر، بالاتر ___ پاسخ : علیا
به خاطر آوردن ___ پاسخ : یادکردن
بویایی ___ پاسخ : شم
بی‌هوشی ___ پاسخ : کما
بیرون کشیدن تیغ از غلاف ___ پاسخ : اختن
پارچه میان دو پاچه شلوار ___ پاسخ : خشتک
پاک و آب کشیده شده ___ پاسخ : شسته
پایتخت پرو ___ پاسخ : لیما
پژمرده ___ پاسخ : لس
پشت سر هم ___ پاسخ : یکریز
پنهان ___ پاسخ : غیب
پیدا کردن ___ پاسخ : یافتن
پیشنماز ___ پاسخ : امام
تاجریزی ___ پاسخ : لما
ترن زیر زمینی ___ پاسخ : مترو
ترک وطن ___ پاسخ : هجرت
تقلب کردن ___ پاسخ : جعل
تیر پیکان‌دار ___ پاسخ : یب
جستنی در معدن ___ پاسخ : رگه
جگر سرخ شده ___ پاسخ : البا
چاقوساز ___ پاسخ : سکاک
چای قند پهلو ___ پاسخ : دیشلمه
چرک زخم ___ پاسخ : هو
چهره شطرنجی ___ پاسخ : رخ
حساب کننده ___ پاسخ : حسیب
خارج شدن ___ پاسخ : بیرون امدن
خرده ریز ___ پاسخ : خرت و پرت
خط نابینایان ___ پاسخ : بریل
خطوط موازی نزدیک به هم در نقاشی ___ پاسخ : هاشور
خوراک سه گوش ___ پاسخ : سنبوسه
خوراکی از گوشت و سیب زمینی ___ پاسخ : کتلت
خوک وحشی ___ پاسخ : ساد
درد ___ پاسخ : الم
درون دهان ___ پاسخ : نج
دلالی و واسطه‌گری ___ پاسخ : سمساری
دماسنج ___ پاسخ : ترمومتر
دومین مهره گردن ___ پاسخ : اسه
راندن ___ پاسخ : سوق
رویدادها ___ پاسخ : وقایع
زیرمیزی ___ پاسخ : رشوه
سمبل ممانعت ___ پاسخ : سد
سمیع ___ پاسخ : شنوا
سنگ چاقو تیز کنی ___ پاسخ : سان
شب‌های قرآنی ___ پاسخ : لیالی
شجاع ___ پاسخ : نیو
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : قوچان
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : نیشابور
شهر خوزستان ___ پاسخ : شوشتر
شهر کرمانشاه ___ پاسخ : گیلانغرب
شهر کرمانشاه ___ پاسخ : هرسین
شکم‌بند طبی ___ پاسخ : گن
شیشه آزمایشگاهی ___ پاسخ : ارلن
شیمی نفت ___ پاسخ : پتروشیمی
عمود آهنین ___ پاسخ : گرز
عموی حضرت ابراهیم ___ پاسخ : ازر
عنوانی در ارتش ___ پاسخ : تیمسار
عنکبوت ___ پاسخ : تارتن
غلاف عینک ___ پاسخ : قاب
فن‌ها ___ پاسخ : فنون
قلاب کمربند ___ پاسخ : سگک
گل سیاه ته مرداب ___ پاسخ : لجن
لایق ___ پاسخ : سزا
مانند ___ پاسخ : چو
مستأجر ___ پاسخ : کرایه نشین
معدن ___ پاسخ : کان
مقابل روز ___ پاسخ : شب
مقیاس انجام کار ___ پاسخ : کارکرد
موی گوسفند ___ پاسخ : پشم
نا ___ پاسخ : رمق
نام ترکی ___ پاسخ : اد
نشانه بیماری ___ پاسخ : تب
نمل ___ پاسخ : مور
نه دیگری ___ پاسخ : لاغیر
نویسنده ___ پاسخ : کاتب
نویسنده مستأجر عمارت وایلدفل ___ پاسخ : ان برونته
هوش و حافظه ___ پاسخ : ذهن
واحد پول دو کره ___ پاسخ : وون
واحدی در طول ___ پاسخ : میکرون
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کردار ___ پاسخ : عمل
کشورها ___ پاسخ : ممالک
کنایه از دنیا و بی وفایی آن ___ پاسخ : عروس هزار داماد
کندر رومی ___ پاسخ : رماس

جواب مرحله 419 بازی جدولانه یک

آب‌سوار ___ پاسخ : حباب
اطلاع ___ پاسخ : خبر
افسونگر ___ پاسخ : فریبا
اندیشه‌ها ___ پاسخ : افکار
بازی کردن ___ پاسخ : لهو
باقی مانده ___ پاسخ : تتمه
برجستگی زیر گونه ___ پاسخ : لپ
برهان‌ها ___ پاسخ : ادله
بزرگوارتر ___ پاسخ : امجد
بوسه ___ پاسخ : ماچ
بی آلایش ___ پاسخ : ساده
پارسا ___ پاسخ : راهب
پارسا ___ پاسخ : زاهد
پرحرفی کردن ___ پاسخ : چک و چانه زدن
پیروان ___ پاسخ : امت
تراکتور کوچک ___ پاسخ : تیلر
جایی که سایه باشد ___ پاسخ : نسار
جرب ___ پاسخ : گری
جوش ظروف مسی و برنجی ___ پاسخ : لحیم
چهره ___ پاسخ : لچ
چون دوست دشمن است … کجا بریم ___ پاسخ : شکایت
حرف نفی ___ پاسخ : نه
خدای هندوان ___ پاسخ : برهما
خدمتکار مرد ___ پاسخ : نوکر
خردتر ___ پاسخ : کهتر
خطر کردن ___ پاسخ : ریسک
خویشی ___ پاسخ : قربت
دارای دلیل ___ پاسخ : مدلل
درجه ___ پاسخ : رتبه
دریغ خوردن ___ پاسخ : تاسف
دل آزار کهنه ___ پاسخ : نو
دیرینه ___ پاسخ : کهن
رشته‌کوه طولانی ___ پاسخ : اند
رنج و محنت ___ پاسخ : لگ
رود طولانی فرانسه ___ پاسخ : راین
ساختمان‌ها ___ پاسخ : ابنیه
سرو کوهی ___ پاسخ : اورس
شماره و عدد ___ پاسخ : نمره
شهر گیلان ___ پاسخ : املش
شهر گیلان ___ پاسخ : فومن
عزیز عرب ___ پاسخ : ام
غلاف شمشیر ___ پاسخ : چخ
فرماندهان ___ پاسخ : امرا
فوری ___ پاسخ : جا به جا
قدیمی‌ترین بخش اوستا ___ پاسخ : گات
قرض ___ پاسخ : وام
گروه کوچک ___ پاسخ : گروهک
گوشواره ___ پاسخ : اویزه
مایه روشنی ___ پاسخ : اب
مبحثی در ریاضیات ___ پاسخ : ماتریس
مجله مدل لباس ___ پاسخ : بوردا
محله شمال تهران ___ پاسخ : ونک
مرکز مرکزی ___ پاسخ : اراک
مشک ___ پاسخ : خی
معطر ___ پاسخ : عنبری
موازی سطح زمین ___ پاسخ : افقی
موجود نامرئی ___ پاسخ : جن
موحد ___ پاسخ : یکتاپرست
میوه رب ___ پاسخ : گوجه فرنگی
نو ___ پاسخ : ینگی
نوزادی که سر راه گذارند تا کسی او را ببرد ___ پاسخ : سرراهی
هم‌ریش ___ پاسخ : باجناق
هنگامی ___ پاسخ : وقتی
کرم شب تاب ___ پاسخ : اتشک
کشور آفریقایی ___ پاسخ : بنین

جواب مرحله 420 بازی جدولانه یک

آبکی ___ پاسخ : شل
آحاد ___ پاسخ : یکان
آشیانه جانوران ___ پاسخ : کنام
ابزار در و پنجره ___ پاسخ : یراق
اثر ادموند ویلسن ___ پاسخ : ایناتاق
اثر ادوارد براون ___ پاسخ : یک سال در میان ایرانیان
از اساتید خوشنویسی ایران ___ پاسخ : سید حسین میرخانی
از پوسته‌های زمین ___ پاسخ : اقیانوسی
از عفونت‌های چشم ___ پاسخ : گلمژه
از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ___ پاسخ : لیتوانی
اعتقاد ___ پاسخ : یقین
الیاف گیاهی ___ پاسخ : کنف
بجا آوردن عهد ___ پاسخ : وفا
بذله‌گو ___ پاسخ : شوخ
بعضی اوقات ___ پاسخ : گاها
بله اسپانیولی ___ پاسخ : سی
بینی ___ پاسخ : دماغ
پرنده سخنگو ___ پاسخ : مینا
پرنده قطب جنوب ___ پاسخ : پنگوین
پس‌غذا ___ پاسخ : دسر
پسر فریدون ___ پاسخ : ایرج
پهلوان ایرانی ___ پاسخ : توس
پول کویت ___ پاسخ : دینار
پیام الهی ___ پاسخ : وحی
پیامدها ___ پاسخ : عواقب
پیدا کننده ___ پاسخ : یابنده
پیش‌شماره ___ پاسخ : کد
تحمل ___ پاسخ : طاقت
تصدیق عامیانه ___ پاسخ : اها
تنگه استراتژیک مصر ___ پاسخ : کانالسویز
جانور موزی ___ پاسخ : موش
جدید ترکی ___ پاسخ : ینی
جزیره انگلیس ___ پاسخ : اویست
جستجو و تفحس ___ پاسخ : کنکاش
چرم بز ___ پاسخ : تیماج
چروک لباس ___ پاسخ : کیس
چه بسیار ___ پاسخ : بسا
حدس ___ پاسخ : گمان
حرف راست و درست ___ پاسخ : حق
حرف روسی ___ پاسخ : دا
حکم شرعی ___ پاسخ : فتوی
حیوان نجیب ___ پاسخ : اسب
خار سر دیوا ___ پاسخ : یز
خاندان ___ پاسخ : ال
خط انگلیسی ___ پاسخ : لاین
درجه حرارت ___ پاسخ : دما
دستگاه‌های مکانیکی ___ پاسخ : ماشین الات
دعای بد ___ پاسخ : نفرین
دعوت به سکوت ___ پاسخ : هیس
دیوار قلعه ___ پاسخ : بارو
رژه جنگی ___ پاسخ : سان
رسوا ___ پاسخ : بدنام
رفیق مشهدی ___ پاسخ : یره
روزنامه انگلیسی ___ پاسخ : گاردین
ریشه ___ پاسخ : بن
زبان اول هر کس ___ پاسخ : مادری
ستاره ___ پاسخ : تارا
سرکشی و شورش ___ پاسخ : طغیان
سطح و مرتبه ___ پاسخ : طبقه
سنگ سبز ___ پاسخ : یشم
سواره ___ پاسخ : راکب
سوگ و عزا ___ پاسخ : ماتم
سکونت کردن ___ پاسخ : اقامت
شمشیر برنده ___ پاسخ : حسام
شهر آمریکا ___ پاسخ : سیاتل
صحنه نمایش ___ پاسخ : سن
عبور منظم سربازان ___ پاسخ : رژه
عظیم ___ پاسخ : ستبر
فرماندهان ___ پاسخ : امرا
فرمانروا ___ پاسخ : حکمران
فلز سرخ ___ پاسخ : مس
قبض رسید ___ پاسخ : فیش
قمر زمین ___ پاسخ : ماه
قهرمان ملی کوبا ___ پاسخ : کاسترو
گردش و سیاحت گروهی ___ پاسخ : تور
گودال عمیق ___ پاسخ : خندق
مأنوس شدن ___ پاسخ : اخت
مژده دهنده ___ پاسخ : بشیر
منفک ___ پاسخ : جدا
مکان و محل ___ پاسخ : نقطه
مکان‌نما ___ پاسخ : جی پی اس
نام قدیم اصفهان ___ پاسخ : جی
نامی دخترانه ___ پاسخ : مهگل
نقاشی روی شیشه ___ پاسخ : ویترای
نقشه انگلیسی ___ پاسخ : مپ
نمونه کوچک ___ پاسخ : ماکت
نیزه کوچک ___ پاسخ : مک
هدایت شدن ___ پاسخ : اهتدا
همراه چنگال ___ پاسخ : قاشق
واحد سنجش ___ پاسخ : یکا
ورزش مشت زنی ___ پاسخ : بوکس
ورم غده بناگوش ___ پاسخ : اوریون
وزیر افراسیاب ___ پاسخ : ویسه
وسیله پخت غذا ___ پاسخ : اجاق
ویتامین جدولی ___ پاسخ : ای
کفر ___ پاسخ : شرک
کلام افسوس ___ پاسخ : اخ
کمد اداری ___ پاسخ : فایل
کوشش ___ پاسخ : اهتمام
یگانه ___ پاسخ : تک
یک چهارم ___ پاسخ : ربع
یک سوم من ___ پاسخ : کیلو

جواب مرحله 421 بازی جدولانه یک

از توابع قزوین ___ پاسخ : رودبارالموت
از جوایز معتبر سینمایی ___ پاسخ : خرس طلایی
از دوران زمین شناسی ___ پاسخ : پلی وسن
از عهدنامه‌های عهد قاجار ___ پاسخ : فینکنشتاین
از وسایل نقاشی ___ پاسخ : باستل
اسباب سفر ___ پاسخ : بنه
انفجار نقطه آغازین جهان ___ پاسخ : بیگ بنگ
بازگو کننده ___ پاسخ : راوی
باشرم ___ پاسخ : فا
باقی مانده ___ پاسخ : تتمه
بوییدن ___ پاسخ : شم
بی حس ___ پاسخ : لس
بینوا و فقیر ___ پاسخ : اسوپاس
پسران ___ پاسخ : ابنا
پسوند افزاینده ___ پاسخ : فزا
پشت سر ___ پاسخ : ورای
پناه‌جویی ___ پاسخ : امان
پوشش ___ پاسخ : کاور
پول کرایه ___ پاسخ : اجاره بها
پیامبر زیبا ___ پاسخ : یوسف
پیش درآمد غم ___ پاسخ : هم
پیشگوی بزرگ فرانسوی ___ پاسخ : نسترا داموس
تصدیق خودمانی ___ پاسخ : خب
تطبیق دادن ___ پاسخ : انطباق
تفتیش کردن ___ پاسخ : گشتن
تله ___ پاسخ : دام
توانایی ___ پاسخ : یارگی
جادو ___ پاسخ : سحر
جایگاه زور ___ پاسخ : بازو
جذب کردن ___ پاسخ : کشش
جناح لشکر ___ پاسخ : یسل
چکه ___ پاسخ : قطره
چیستی ___ پاسخ : هویت
حرف یونانی ___ پاسخ : یتا
حس بساوایی ___ پاسخ : لامسه
حکایت ___ پاسخ : افسانه
خرمای تازه ___ پاسخ : رطب
خرمای نارس ___ پاسخ : بسر
دارای حرارت ___ پاسخ : گرم
در حال کشیدن ___ پاسخ : کشان
درنگ ___ پاسخ : مکث
دستگاه پست تصویری ___ پاسخ : فاکسی مایل
دفینه ___ پاسخ : گنج
دو یار هم قد ___ پاسخ : اا
دوست‌دار ___ پاسخ : محب
رهبر گروه فیلم سازی ___ پاسخ : کارگردان
رود آرام ___ پاسخ : دن
رودی در سوییس ___ پاسخ : ار
روسیه سابق ___ پاسخ : شوروی
زندانیان جنگ ___ پاسخ : اسرا
ساز و برگ اسب ___ پاسخ : یراق
سخن صریح ___ پاسخ : رک
سلسله تیمور ___ پاسخ : گورکانیان
سماق ___ پاسخ : تتری
شاهد ___ پاسخ : گواه
شیوه و روش ___ پاسخ : سیاق
ضروری ___ پاسخ : واجب
عدد اول ___ پاسخ : یک
عصبی ___ پاسخ : نروو
فرود آمدن ___ پاسخ : هبوط
فریاد شادی ___ پاسخ : هورا
فیلسوف فرانسوی ___ پاسخ : رنان
فیلسوف یونانی ___ پاسخ : افلاطون
قلعه حکومتی ___ پاسخ : ارک
قومی آریایی ___ پاسخ : سکا
گسترش ___ پاسخ : توسعه
گفت و گو ___ پاسخ : بحث
گهواره ___ پاسخ : مهد
گیاهی معطر ___ پاسخ : قازیاقی
مایع لعابدار ___ پاسخ : پت
مجبور کردن ___ پاسخ : وا داشتن
محافظین ویژه ___ پاسخ : گارد
مددکار ___ پاسخ : یاور
مرکز اتم ___ پاسخ : هسته
مساوی و معادل ___ پاسخ : سر به سر
مشقت ___ پاسخ : زحمت
معبر رودخانه ___ پاسخ : پل
مقابل پیر ___ پاسخ : جوان
مکان سرد کره زمین ___ پاسخ : قطب
میوه تلفنی ___ پاسخ : الو
نابود ___ پاسخ : منهدم
ناتوان از حرکت ___ پاسخ : فلج
نتیجه گیری کلی ___ پاسخ : جمع بندی
نیک ___ پاسخ : خوب
همانا ___ پاسخ : پنداری
همراه آمد ___ پاسخ : رفت
واحد پارچه ___ پاسخ : طاقه
ویتامین جوانی ___ پاسخ : ای
ویتامین روغن ماهی ___ پاسخ : دی
ویرگول ___ پاسخ : کاما
کارتون ___ پاسخ : انیمیشن
کافی ___ پاسخ : بس
کجاست ___ پاسخ : کو
کلام افسوس ___ پاسخ : وخ
کلام رفع خستگی ___ پاسخ : خداقوت
کلام شگفتی ___ پاسخ : وه
کلمه تعلیل ___ پاسخ : برای
کوبه در خانه ___ پاسخ : بزنگ
یار کلیله ___ پاسخ : دمنه
یاوه سرایی ___ پاسخ : هرزه گویی

جواب مرحله 422 بازی جدولانه یک

اثر محمد بهارلو ___ پاسخ : شهرزادقصهبگو
گل انار ___ پاسخ : نارخو
پایتخت همسایه شرقی ___ پاسخ : کابل
صف ___ پاسخ : رج
حایل میان دو چیز ___ پاسخ : حد
غیر متعارف ___ پاسخ : اجق
میزدگی ___ پاسخ : خماری
حزن ___ پاسخ : غم
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وه
داماد به والدین عروس می‌دهد ___ پاسخ : شیربها
پادشاهان ___ پاسخ : کیان
اثر ناصرخسرو ___ پاسخ : خوانالاخوان
همچون مادر ___ پاسخ : مادرانه
گریزنده ___ پاسخ : هارب
بی‌هوا ___ پاسخ : وکیوم
آتش برافروخته ___ پاسخ : نایره
ستمگر ___ پاسخ : جبار
بلبل ___ پاسخ : هزاران
درمانده ___ پاسخ : هاج
عمل جراحی تغییر مسیر ___ پاسخ : بایپس
رعشه ___ پاسخ : لرز
در نظر خوش نیاید ___ پاسخ : بدمنظر
پرتو ___ پاسخ : بارقه
قعر جهنم ___ پاسخ : درک
صاف و پاک ___ پاسخ : ناب
شغل برخی خانم‌ها ___ پاسخ : خانهداری
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
میوه مربایی ___ پاسخ : به
رایگان ___ پاسخ : زب
روز ___ پاسخ : یوم
مراسمی که به یاد کسی برگزار می‌شود ___ پاسخ : یادبود
از استان‌ها ___ پاسخ : قزوین
بخرد ___ پاسخ : اریب
زن سید ___ پاسخ : سیده
دادن توپ به یار هم تیمی ___ پاسخ : پاس
استفراغ ___ پاسخ : قیکردن
گوشت بریان ___ پاسخ : قورمه
تسمه گردن چهارپا ___ پاسخ : افسار
شیشه و قرابه ___ پاسخ : کپ
بیماری ریوی ___ پاسخ : سل
استخوان سینه ___ پاسخ : قص
مادر ___ پاسخ : مام
تشکیلات ___ پاسخ : سازمان
گلی خوشبو ___ پاسخ : یاسمین
تر ___ پاسخ : خیس
شک ___ پاسخ : دودلی
انتظامی قدیم ___ پاسخ : نظمیه
امر ___ پاسخ : دستور
سنبل کوهی ___ پاسخ : فو
از انواع ماهی خوراکی ___ پاسخ : کپور
سوار ___ پاسخ : راکب
دزد ___ پاسخ : رباینده
ترکیب شده با اکسیژن ___ پاسخ : اکسید
نهایی ___ پاسخ : اخرین
کلمه افسوس ___ پاسخ : اه
عامل وراثت ___ پاسخ : ژن
قطع حیات ___ پاسخ : مرگ
تابان ___ پاسخ : رخشان
سرمایه گذار ___ پاسخ : اسپانسر
ابزارآلات جنگی ___ پاسخ : مهمات
عدد به هم زدنی ___ پاسخ : دو
سوغات گجرات ___ پاسخ : تمر
دشمن درخت ___ پاسخ : تبر
گفتار، خبر ___ پاسخ : نبا
مست ___ پاسخ : مخمور
زیربنای سوسیالیسم و کمونیسم ___ پاسخ : مارکسیسم
سرمای سخت ___ پاسخ : زمهریر
فالگیر ___ پاسخ : طالعبین
ساز زدن ___ پاسخ : نواختن
پایتخت نروژ ___ پاسخ : اسلو
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : ورمونت
پرنیان ___ پاسخ : ابریشم
موج آب ___ پاسخ : کوهه
امانتدار ___ پاسخ : امین
کتاب مقدس مسلمانان ___ پاسخ : قران
شایسته نیست ___ پاسخ : ناروا
حیوان علفخوار ___ پاسخ : چرنده
جامه ___ پاسخ : کسا
پرسنل ___ پاسخ : کادر
نقش هنری ___ پاسخ : رل
شمشیرزن ___ پاسخ : سیاف
آلیاژ آهن و کربن ___ پاسخ : چدن
اثر رضا امیرخانی ___ پاسخ : ازبه
پشت ___ پاسخ : کول
فروشگاه لباس عروس ___ پاسخ : مزون
همراه شلوار ___ پاسخ : کت
دور دهان ___ پاسخ : نس
شنوایی ___ پاسخ : سمع
مدت زندگانی ___ پاسخ : عمر
دور زمین در گردشند ___ پاسخ : ماهواره
پدر ترک ___ پاسخ : اتا
نقص‌ها ___ پاسخ : عیوب
جوی خون ___ پاسخ : رگ
همسر مرد ___ پاسخ : زن
مایه آبادانی ___ پاسخ : اب
عدد فوتبالی ___ پاسخ : یازده
پوشیده ___ پاسخ : مستور
معالجه با آب ___ پاسخ : ابدرمانی
مخالفت کردن ___ پاسخ : جبههگرفتن
اسباب خانه ___ پاسخ : مان

جواب مرحله 423 بازی جدولانه یک

تسلی دادن ___ پاسخ : دلداری
واحد طول مانیتور ___ پاسخ : اینچ
عرق گل محمدی ___ پاسخ : گلاب
کوبیدن ___ پاسخ : دق
بانگ قمری ___ پاسخ : وت
زودباور ___ پاسخ : سادهدل
بیماری پوستی ___ پاسخ : گر
کمک کردن ___ پاسخ : یاریدادن
شهر خراسان جنوبی ___ پاسخ : طبس
مدور ___ پاسخ : گرد
نویسنده سمت تاریک کلمات ___ پاسخ : حسینسناپور
بندبازی ___ پاسخ : اکروباسی
حسیب ___ پاسخ : حسابگر
دلیل آوردن ___ پاسخ : استدلال
سخت ___ پاسخ : شدید
پیشوا ___ پاسخ : قاید
سگ گزنده ___ پاسخ : هار
خریدن ___ پاسخ : شرا
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
همگی ___ پاسخ : یکسر
مرتجع فلزی ___ پاسخ : فنر
ساختمان و سازنده‌اش ___ پاسخ : بنا
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : لسانجلس
به طور پنهانی ___ پاسخ : دزدیده
خاک ___ پاسخ : تربت
نواق موسیقی ___ پاسخ : چر
مرکز استان ایران ___ پاسخ : یزد
کمال مطلوب ___ پاسخ : ایدهال
مصیبت کشیده ___ پاسخ : دردمند
ابزار داوری ___ پاسخ : سوت
تقاله ابریشم ___ پاسخ : لاس
محاکمه ___ پاسخ : دادرسی
بدهکار ___ پاسخ : وامدار
جنگ ___ پاسخ : نبرد
دارای اعتبار و ارزش ___ پاسخ : باابرو
از خطوط خوش نویسی ___ پاسخ : نستعلیق
زمان بی ابتدا ___ پاسخ : ازل
خنک ___ پاسخ : سرد
شکستنش هنر نمی‌باشد ___ پاسخ : دل
وحشی ___ پاسخ : دد
ابزار آهنگری ___ پاسخ : سندان
ومپایر ___ پاسخ : خوناشام
کشیک دادن به نوبت ___ پاسخ : پستدادن
محله ___ پاسخ : کوی
از چاشنی‌ها ___ پاسخ : سس
نا ___ پاسخ : رمق
هزینه ___ پاسخ : خرج
نوعی رقص ایرانی ___ پاسخ : باباکرم
یاری دهنده ___ پاسخ : ممد
سوز و گداز ___ پاسخ : تبوتاب
چوب گردن گاو شخم زن ___ پاسخ : یوغ
اثر ژان پل سارتر ___ پاسخ : بودلر
سر چیزی ___ پاسخ : نوک
سریع ___ پاسخ : تند
آثار ادبی ___ پاسخ : ادبیات
شنوا ___ پاسخ : سمیع
گریه با سوز و گداز ___ پاسخ : زار
شهری در استان ایلام ___ پاسخ : ابدانان
متکبر ___ پاسخ : گرانسر
خیس ___ پاسخ : تر
فعالیت زیاد بی‌نتیجه ___ پاسخ : سگدو
سخن ___ پاسخ : قول
فقیر ___ پاسخ : ندار
سقف ندارد ___ پاسخ : روباز
پهلوان ___ پاسخ : یل
گمراهی ___ پاسخ : غی
فراخ ___ پاسخ : وسیع
شهر اصفهان ___ پاسخ : کاشان
اجزای جسمی را از هم جدا کردن ___ پاسخ : تجزیه
تسلی ___ پاسخ : دلجویی
برش پشم گوسفند ___ پاسخ : کاردو
حجم فرعونی ___ پاسخ : هرم
کولی ___ پاسخ : غربتی
استان ___ پاسخ : ایالت
خداوند ___ پاسخ : یزدان
شیر ___ پاسخ : اسد
از صور فلکی ___ پاسخ : توکان
شهر فارس ___ پاسخ : جهرم
چند جن ___ پاسخ : اجنه
کامیون کشنده ___ پاسخ : تریلی
پنداری ___ پاسخ : گویی
حیا ___ پاسخ : ازرم
فوتبالیست انگلیسی ___ پاسخ : رونی
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : بناب
مجموعه ___ پاسخ : ست
ناتوانی ___ پاسخ : عجز
اثر عباس معروفی ___ پاسخ : ورگ
دلیر ___ پاسخ : گو
پشت ___ پاسخ : کول
رانده شده ___ پاسخ : رجیم
فیلمی با بازی حسین پناهی ___ پاسخ : گال
دوستی و محبت ___ پاسخ : ود
پرحرفی ___ پاسخ : ور
غذایی از سبزی، سیب زمینی و … ___ پاسخ : کوکو
چهره ___ پاسخ : رو
برجستگی دو طرف صورت ___ پاسخ : گونه
یار پت ___ پاسخ : مت
بدی ___ پاسخ : شر
روزگار ___ پاسخ : زمانه
اثر اصغر الهی ___ پاسخ : رویارویا
نویسنده رویاگر ___ پاسخ : ژولینگرین
لیقه ___ پاسخ : تلی

جواب مرحله 424 بازی جدولانه یک

آسمان ___ پاسخ : سما
آشکار ساختن ___ پاسخ : مکاشفه
ابزار باغبانی ___ پاسخ : بیل شرا
اثر بالزاک ___ پاسخ : گوبسکر باخوار
اثر محمد حجازی ___ پاسخ : میهن ما
از افسران ارتش ___ پاسخ : ستوان
از جنس چرم ___ پاسخ : چرمین
از جهات اصلی ___ پاسخ : جنوب
از جهات اصلی ___ پاسخ : شمال
اعضای کابینه ___ پاسخ : وزرا
امیر قبیله ___ پاسخ : بگ
او را به خواهری پذیرفته‌اند ___ پاسخ : خواهرخوانده
اکسید مس ___ پاسخ : زنگار
ایستگاه قطار ___ پاسخ : گار
بت ___ پاسخ : صنم
بزه ___ پاسخ : گناه
بن آستین ___ پاسخ : ردن
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
بی شک ___ پاسخ : حتما دیده
پارچه ابریشمی ___ پاسخ : اطلس
پاک شدن ___ پاسخ : طهر
پراکنده شدن ___ پاسخ : شتات
پیروان ___ پاسخ : امم
تأخیر و درنگ در کاری ___ پاسخ : دول
ترسناک ___ پاسخ : مخوف
ترش و شیرین ___ پاسخ : مز
تشخیص دادن کسی ___ پاسخ : شناختن
تمیزکاری با آب ___ پاسخ : شست وشو
تکبر ___ پاسخ : فیس
حاشا کردن ___ پاسخ : انکار
حرف درد ___ پاسخ : اخ
حرکت روی آب ___ پاسخ : شنا
خوراکی رقیق از شیر و آرد برنج ___ پاسخ : فرنی دادر
خوشحالی ___ پاسخ : دنه
داد و فریاد ___ پاسخ : هوار
دارای جاه و مقام شدن ___ پاسخ : تمکن
دانه‌ای روی پوست ___ پاسخ : جوش
دراز ___ پاسخ : طولانی
ذره بنیادین ___ پاسخ : اتم
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
رفع ابهام ___ پاسخ : روشنگری
ریشه ___ پاسخ : بن
زمان درست هر چیزی را می‌داند ___ پاسخ : وقت شناس
زیرک ___ پاسخ : باهوش
سیخ کباب ___ پاسخ : گردنا
شادمان ___ پاسخ : شنگول
شخص ___ پاسخ : کس
شهر خراسان شمالی ___ پاسخ : درق
شهر کرمان ___ پاسخ : زرند
شهری در استان گیلان ___ پاسخ : لنگرود
شهری در ژاپن ___ پاسخ : یوکوهاما
صحبت دوستانه ___ پاسخ : چت
طعن و سرزنش ___ پاسخ : ژخ
عرق گل ___ پاسخ : گلاب
عید ویتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
فاسد کننده ___ پاسخ : مخل
فراوان ___ پاسخ : هنگفت
گرم ___ پاسخ : حار
گریبان ___ پاسخ : یخه
لاقید ___ پاسخ : سهل انگار
لیقه ___ پاسخ : تلی
متاع ___ پاسخ : کالا
مجاز از کافر ___ پاسخ : گبر
مخزن ___ پاسخ : انبار
مدلل ساختن ___ پاسخ : ثابت کردن
مظهر پلیدی ___ پاسخ : دیو
معدن ___ پاسخ : کانیدهالاوک
مفصل در و پنجره ___ پاسخ : لولا
کارگزاری ___ پاسخ : مباشرت
کاسه بزرگ چوبی ___ پاسخ : لاوک
کشور آسیایی ___ پاسخ : هند
کلام پرسش ___ پاسخ : چرا
کلاه تمام لبه ___ پاسخ : شاپو
کنتراتچی ___ پاسخ : پیمان کار

جواب مرحله 425 بازی جدولانه یک

نویسنده جنگ و صلح ___ پاسخ : لیوتولستوی
کاسنی ___ پاسخ : تلخک
استوار شدن ___ پاسخ : ثبوت
بی بند و بار ___ پاسخ : ول
از حواص پنجگانه ___ پاسخ : شنوایی
فندها ___ پاسخ : فنون
عدد روستا ___ پاسخ : ده
شکوه و جلال ___ پاسخ : فر
سور ___ پاسخ : ولیمه
مداخله ___ پاسخ : دخالت
پاره‌ای از چیزی ___ پاسخ : شقه
اثر شهرنوش پارسی‌پور ___ پاسخ : طوباومعنایشب
سرگرفتن معامله ___ پاسخ : جوشخوردن
از روی نوبت ___ پاسخ : نوبتی
نصف ___ پاسخ : نیم
شهر ایالات متحده ___ پاسخ : هونولولو
ورق زدن ___ پاسخ : تورق
خواربارفروش ___ پاسخ : بقال
نادانی ___ پاسخ : جاهلیت
کرسی ___ پاسخ : تخت
نمایاندن ___ پاسخ : نشاندادن
جد ___ پاسخ : نیا
طبقه ___ پاسخ : لایه
پرسش از مکان ___ پاسخ : کو
پرهیزگار ___ پاسخ : تقی
سلاح کاشتنی ___ پاسخ : مین
گلی خوشبو به رنگ‌های مختلف ___ پاسخ : سوسن
توانگر شدن ___ پاسخ : تمول
ماده منفجره قوی ___ پاسخ : تیانتی
پیش غذا ___ پاسخ : دسر
ستایش ___ پاسخ : یشت
به او تهمت زده شده ___ پاسخ : متهم
بیم ___ پاسخ : هراس
باد خنک و ملایم ___ پاسخ : نسیم
مانند ___ پاسخ : چو
دوشاب ___ پاسخ : مت
پاکتر ___ پاسخ : اقدس
ضروری ___ پاسخ : واجب
از نام‌های خدا در قرآن ___ پاسخ : قیوم
خدای درویش ___ پاسخ : هو
از حروف الفبا ___ پاسخ : عین
جزئی از فعل ___ پاسخ : شناسه
همه موجودی و دارایی ___ پاسخ : هستونیست
فلاکت و بدبختی ___ پاسخ : نکبت
داخل ___ پاسخ : رو
اندازه ندارد ___ پاسخ : بیحد
طبیعت ___ پاسخ : نهاد
از مراکز استان‌ها ___ پاسخ : زاهدان
یون منفی ___ پاسخ : انیون
وزن موسیقی ___ پاسخ : ریتم
پیامبر مسیح ___ پاسخ : عیسی
پاسخ داده شده ___ پاسخ : مجاب
ریختن برف یا باران ___ پاسخ : بارش
بوی پشم سوخته ___ پاسخ : کز
درخت عرب ___ پاسخ : شجر
بسیار زیاد ___ پاسخ : فتوفراوان
نو ___ پاسخ : بدیع
وحشی ___ پاسخ : دد
جوانی ___ پاسخ : شباب
ظرف مرکب ___ پاسخ : امه
چیز ___ پاسخ : شی
پاره گریبان پیراهن ___ پاسخ : قب
لاغر ___ پاسخ : نحیف
افسون ___ پاسخ : اروند
مرجعیت ___ پاسخ : اجتهاد
برکنار کردن ___ پاسخ : عزل
واحد کت و شلوار ___ پاسخ : دست
پیمان بستن ___ پاسخ : عقد
کلمه دال بر افسوس ___ پاسخ : دردا
باز کردن روزه ___ پاسخ : فطر
مدت زندگانی ___ پاسخ : عمر
هدیه خبر خوش ___ پاسخ : مژدگانی
اشاره با چشم و ابرو ___ پاسخ : غمزه
ضمیر بیگانه ___ پاسخ : یو
باران تند و شدید ___ پاسخ : رگبار
الهه خورشید ___ پاسخ : رع
شهری در ترکمنستان ___ پاسخ : ماری
آشکارا ___ پاسخ : فاش
میخ چوبی یا فلزی ___ پاسخ : وتد
کفش چرخ‌دار ___ پاسخ : اسکیت
آزموده و خردمند ___ پاسخ : موقر
متدین ___ پاسخ : مومن
زادگاه ___ پاسخ : وطن
مخلوط کردن ___ پاسخ : سرشتن
ماده ظاهرا جامد ___ پاسخ : ژل
درخت بی بر و بی میوه ___ پاسخ : پد
ساکن و مقیم ___ پاسخ : ماندگار
کشور آسیایی ___ پاسخ : اردن
پوشش ___ پاسخ : ستر
زندگان ___ پاسخ : احیا
بسیار ___ پاسخ : بسا
از درندگان ___ پاسخ : ببر
جنگ ___ پاسخ : اورد
جرب ___ پاسخ : گری
گروه مسلح ___ پاسخ : گارد
بسیار، زیاد ___ پاسخ : فاحش
پایتخت آذربایجان ___ پاسخ : باکو
شخص ___ پاسخ : کس
از شهرهای اردبیل ___ پاسخ : گرمی
ابریشم خام نتابیده ___ پاسخ : کج
عظمت ___ پاسخ : کبریا
قصد کردن ___ پاسخ : نیتکردن
شهری در چین ___ پاسخ : تیانجین
ماهی هزار کیلویی ___ پاسخ : تن
شکستگی ___ پاسخ : کسر

جواب مرحله 426 بازی جدولانه یک

محدوده بالای خط استوا ___ پاسخ : نیمکرهشمالی
جد امجد بنی اسراییل ___ پاسخ : یعقوب
متانت ___ پاسخ : وقار
پایه و ریشه ___ پاسخ : اس
بنابراین ___ پاسخ : پس
پرستار کودک ___ پاسخ : لله
گذرگاه کسب و کار ___ پاسخ : بازار
دوستان ___ پاسخ : یاران
رایحه ___ پاسخ : بو
دو یار همقد ___ پاسخ : اا
آیین و آداب ___ پاسخ : رسومات
شهامت ___ پاسخ : تهور
از شعرای معاصر ایران ___ پاسخ : حمیدسبزواری
ذوزنقه ___ پاسخ : متساویالساقین
ناگهانی ___ پاسخ : بیهوا
کوشا ___ پاسخ : ساعی
گوسفند استرالیایی ___ پاسخ : مرینوس
زمان بی آغاز ___ پاسخ : ازل
نوشته خنده دار ___ پاسخ : فکاهی
شماره ___ پاسخ : رقم
نوعی کالباس ___ پاسخ : ژامبون
آماده و مهیا ___ پاسخ : فراهم
رستگاری ___ پاسخ : فوز
عددی ترتیبی ___ پاسخ : دوم
ولخرج ___ پاسخ : اسرافکار
قورباغه درختی ___ پاسخ : وک
منقار ___ پاسخ : نک
ماتیک ___ پاسخ : رژ
فرمانده ___ پاسخ : میر
راه کوتاه‌تر ___ پاسخ : میانبر
مسأله پیچیده ___ پاسخ : بغرنج
قدرت ___ پاسخ : توان
نیکوکار ___ پاسخ : محسن
قصد و اراده ___ پاسخ : عزم
آلت دست ___ پاسخ : بازیچه
لوس و ننر ___ پاسخ : بینمک
ناپسند داشتن ___ پاسخ : کراهت
روده تابیده ___ پاسخ : زه
تردید ___ پاسخ : شک
پنج ترکی ___ پاسخ : بش
مکعب بازی ___ پاسخ : تاس
اثر امیل لودویک ___ پاسخ : یکغروب
بی‌کسی ___ پاسخ : تنهایی
جانور غیر اهلی ___ پاسخ : وحش
کلاه محافظ ___ پاسخ : کاسکت
ناقص و نارسا ___ پاسخ : سوتام
خوراک چهارپایان ___ پاسخ : یونجه
تکرار حرف ___ پاسخ : رر
نوعی درخت گز ___ پاسخ : شوره
عقیم ___ پاسخ : نازا
خیمه و سراپرده ___ پاسخ : شامیانه
آدرس ___ پاسخ : نشانی
سنگدلی ___ پاسخ : قساوت
رود اروپایی ___ پاسخ : رن
علامت فعل استمراری ___ پاسخ : می
آب ویرانگر ___ پاسخ : سیل
جمله پرسشی ___ پاسخ : سوالی
از لوازم آشپزخانه ___ پاسخ : قهوهجوش
دستور کتبی ___ پاسخ : امریه
چه چیزی ___ پاسخ : چی
انگور عربی ___ پاسخ : عنب
مردم قرآنی ___ پاسخ : ناس
از حبوب ___ پاسخ : ماش
دربند بودن ___ پاسخ : اسارت
مکتب احساسی ___ پاسخ : رمانتیسم
دارایی‌های مالی ___ پاسخ : سرمایه
شریف ___ پاسخ : بزرگوار
کلکسیون ___ پاسخ : مجموعه
نقطه پیدایش ___ پاسخ : مبدا
همفکری ___ پاسخ : رایزنی
آبزیان متنوع ___ پاسخ : ماهیان
صیاد ___ پاسخ : دامی
اهل مرو ___ پاسخ : مروی
سفید انگلیسی ___ پاسخ : وایت
رشته‌کوه شمالی ___ پاسخ : البرز
جلودار ___ پاسخ : پیشرو
طعم گس چای ___ پاسخ : دبش
به طور مثال ___ پاسخ : مثلا
صد متر مربع ___ پاسخ : ار
عروس ___ پاسخ : بیوگ
سکه‌ای با ارزش‌یک‌سنت ___ پاسخ : پنی
موضوعات و موارد ___ پاسخ : نکات
قومی باستانی ___ پاسخ : ماد
روگردانی ___ پاسخ : عدول
پاسخ منفی قاطعانه ___ پاسخ : نه
فراوان ___ پاسخ : فت
امیر لشکر ___ پاسخ : بیگ
تقلید ___ پاسخ : ادا
شهر ترکیه ___ پاسخ : عثمانیه
اسب یدک ___ پاسخ : کتل
استاندارد جهانی ___ پاسخ : ایزو
بالای انگلیسی ___ پاسخ : اپ
بند لاستیکی ___ پاسخ : کش
فلز سرخ ___ پاسخ : مس
صمیمیت ___ پاسخ : یکدلی
کمربند زمین ___ پاسخ : استوا
اسطوره فوتبال آرژانتین ___ پاسخ : مارادونا
مانع حرکت آزادانه ___ پاسخ : دستوپاگیر
ملت‌ها ___ پاسخ : ملل

جواب مرحله 427 بازی جدولانه یک

راه پرداختن به مسأله ___ پاسخ : رهیافت
قوی‌هیکل ___ پاسخ : لنبر
بردبار ___ پاسخ : صابر
گشودن معما ___ پاسخ : حل
پوستین ___ پاسخ : وت
خطیب ___ پاسخ : سخنران
تهی کردن ___ پاسخ : خالیکردن
شهر راضی ___ پاسخ : ری
منور ___ پاسخ : نیر
تاج خروس ___ پاسخ : ذال
میمون انسان نما ___ پاسخ : شامپانزه
دوره آمادگی ___ پاسخ : پیشدبستانی
جبین ___ پاسخ : پیشانی
دگرگونی ___ پاسخ : استحاله
ستون چادر و خیمه ___ پاسخ : تیرک
مربوط به فرآورده‌های شیری ___ پاسخ : لبنی
خرابی ___ پاسخ : هدم
مزه نامطبوع ___ پاسخ : تلخ
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : ود
برنج پوست نکنده ___ پاسخ : شالی
نیستی ___ پاسخ : عدم
نزول ___ پاسخ : ربا
صبحانه ___ پاسخ : ناشتایی
از جنس روی ___ پاسخ : رویینه
میوه هندی ___ پاسخ : انبه
طاقچه ___ پاسخ : رف
خشک و شکننده ___ پاسخ : ترد
بیرون کردن ___ پاسخ : درکردن
تجهیزاتی که از راه هوا حمل می‌شوند ___ پاسخ : هوابرد
مراقب ___ پاسخ : بپا
زمین آماده برای کشت ___ پاسخ : ایش
کارهای خارق العاده صالحان ___ پاسخ : کرامات
رشتن ___ پاسخ : ریسیدن
خوش طالع ___ پاسخ : نیکاختر
خریدن ___ پاسخ : شرا
آشوبگر ___ پاسخ : مخل
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : دن
دوشاب ___ پاسخ : مت
سازی مانند سه تار ___ پاسخ : تنبور
اثر شهره وکیلی ___ پاسخ : رازهایمن
دیندار ___ پاسخ : متدین
پیوسته ___ پاسخ : لاینقطع
چیز ___ پاسخ : شی
خواب ___ پاسخ : نوم
کفش ___ پاسخ : لخا
شهری در انگلستان ___ پاسخ : برایتون
همراه چفت ___ پاسخ : بست
شهر چهار مهال و بختیاری ___ پاسخ : کوهرنگ
حرف نفی ___ پاسخ : نه
پسوند شغل ___ پاسخ : چی
برشته ___ پاسخ : تست
بستر ___ پاسخ : بالین
واحد مقاومت الکتریکی ___ پاسخ : اهم
ناشنوایی ___ پاسخ : کری
از روی دشمنی ___ پاسخ : خصمانه
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : یوتا
پسوند پیدا کننده ___ پاسخ : یاب
امتناع ___ پاسخ : خودداری
توسل به حیله های شرعی ___ پاسخ : اخوندبازی
ویژه ___ پاسخ : خاصه
دگرگون سازی ___ پاسخ : مسخ
غمزه ___ پاسخ : تیبا
سری ___ پاسخ : نهانی
خطاب بی‌ادبانه ___ پاسخ : هی
عید ویتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
بازآمدن ___ پاسخ : قدوم
محل قرار ___ پاسخ : میقات
فرسوده ___ پاسخ : نخنما
نوعی کوزه ___ پاسخ : خمره
مقررات ___ پاسخ : قوانین
فریب خوردن هم معنی می‌دهد ___ پاسخ : رنگشدن
برابر ساختن دو چیز با یکدیگر ___ پاسخ : تطبیق
تنگ ___ پاسخ : ضیق
کمان حلاجی ___ پاسخ : درونه
ماه کامل ___ پاسخ : بدر
فهرست ___ پاسخ : نمایه
فروتنی ___ پاسخ : خضوع
شهر خوزستان ___ پاسخ : باوی
بدنامی ___ پاسخ : ننگ
پارچه معیوب ___ پاسخ : زده
بالشتک نان پزی ___ پاسخ : ناوند
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : کلات
کشور آفریقایی ___ پاسخ : بنین
رود روسیه ___ پاسخ : ولگا
کلمه استثنا ___ پاسخ : مگر
کامل ___ پاسخ : تام
اندک ___ پاسخ : کم
ظرف مرکب ___ پاسخ : امه
یار عذرا ___ پاسخ : وامق
ناز و کرشمه ___ پاسخ : قنج
شیرینی لوزی ___ پاسخ : باقلوا
نمایش تلویزیونی ___ پاسخ : شو
مظهر لاغری ___ پاسخ : نی
وسایل ___ پاسخ : الات
کلام معتبر ___ پاسخ : نص
آشکار ساختن ___ پاسخ : نمایاندن
سیاه‌پوست ___ پاسخ : زنگی
بی‌موقع ___ پاسخ : بیجا
اثر محمد محمد علی ___ پاسخ : قصهتهمینه

جواب مرحله 428 بازی جدولانه یک

آشوب ___ پاسخ : هرج
اثر آنتوان دو سنت اگزوپری ___ پاسخ : زمین انسان ها
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : نام های به دنیا
از حد گذشتن ___ پاسخ : افراط
از رنگ‌ها ___ پاسخ : ابی
از سختی چیزی کاستن ___ پاسخ : ساده کردن
از سفتی چیزی کاستن ___ پاسخ : نرم کردن
از عناصر فلزی ___ پاسخ : کروم
از نژادهای کشور روسیه ___ پاسخ : روس
امر از فرسودن ___ پاسخ : فرسای
اندرزناپذیر ___ پاسخ : اکنده گوش
بانگ ___ پاسخ : ندار کرد دوتا
بسیار گردنده ___ پاسخ : دوار
بلعیدن ___ پاسخ : قورت دادن
بوی خوش ___ پاسخ : شمیم
پادشاهی ___ پاسخ : کیی
پایتخت بریتانیا ___ پاسخ : لندن
پایه ___ پاسخ : درجه
پرندگان ___ پاسخ : طیور
پرنده‌ای شکاری ___ پاسخ : طغرل
پرواز ___ پاسخ : طیران
پیکر انسان ___ پاسخ : هیکل
تازه ___ پاسخ : نو
تبرخون ___ پاسخ : عناب
تمدنی باستانی ___ پاسخ : اکدتلخ
جامه ___ پاسخ : کسا
جامه ابریشمین ___ پاسخ : خز
چوب خوشبو ___ پاسخ : ند
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حیوان باوفا ___ پاسخ : سگ
خرمای تر و تازه ___ پاسخ : نوو
خمیده ___ پاسخ : دوتا
خوشحالی ___ پاسخ : شعف
درخت میوه ___ پاسخ : دار
دفاع زنبور ___ پاسخ : نیش
دندانه ___ پاسخ : کنگره
راه کوتاه ___ پاسخ : ره
رطوبت ___ پاسخ : نم
روحانی مصریان باستان ___ پاسخ : کاهن کرام
زنگار دل ___ پاسخ : رین
ساختمان ___ پاسخ : بنا
سرافراز ___ پاسخ : سربلند
سنگ جادوگری ___ پاسخ : یده
سواره ___ پاسخ : راکب
سوراخ سوراخ ___ پاسخ : مشبک
شب‌ها ___ پاسخ : لیالی
شهر چهار مهال و بختیاری ___ پاسخ : لردگان
شکم‌بند ___ پاسخ : گن
ظرف قند ___ پاسخ : قنددان
علم مطالعه تغییرات جوی ___ پاسخ : هواشناسی
عنوانی برای مردان ___ پاسخ : اقا
فرزند ___ پاسخ : ولد
قطع علاقه کردن ___ پاسخ : دل کندن
قورباغه درختی ___ پاسخ : وک
گرداب ___ پاسخ : ابگرد
گروه مردم دارای وجه اشتراک ___ پاسخ : جامعه
گروه ورزشی ___ پاسخ : تیم
گویا ___ پاسخ : لابد
مترسک ___ پاسخ : هراسه
محل جلوس سلطان ___ پاسخ : شاه نشین
محکم ___ پاسخ : سفت
مربوط به فن ___ پاسخ : فنی
مزه فلفلی ___ پاسخ : تند
مسلسل ___ پاسخ : تیربار
میله حلاجی ___ پاسخ : وشنگیینه
نابسامان و شوریده ___ پاسخ : زار
نمایان ___ پاسخ : پدیدار
نوشته پایین صفحه ___ پاسخ : پاورقی
هلاک ___ پاسخ : تبار
همان اگر است ___ پاسخ : گر
هوو ___ پاسخ : وسنی
واحد پول غنا ___ پاسخ : سدی
واژه ___ پاسخ : لغت
وضو ___ پاسخ : ابدست

جواب مرحله 429 بازی جدولانه یک

نویسنده فرانسوی کارگران دریا ___ پاسخ : ویکتورهوگو
سیماب ___ پاسخ : جیوه
بلند مرتبه ___ پاسخ : والا
شامه نواز ___ پاسخ : بو
تن پوش ضد آب ___ پاسخ : بارانی
زشت ___ پاسخ : شنیع
کلمه افسوس ___ پاسخ : اه
آشایانه مرغ ___ پاسخ : عش
جاهل ___ پاسخ : نادان
در حال سؤال کردن ___ پاسخ : پرسان
نوع، صنف ___ پاسخ : طور
نویسنده جین ایر ___ پاسخ : شارلوتبرونته
یادآور ___ پاسخ : خاطرنشان
خواهر ___ پاسخ : اباجی
پیش‌مزد ___ پاسخ : دشت
دانش مایعات در حال حرکت ___ پاسخ : هیدرولیک
شهر روی آب ___ پاسخ : ونیز
سران ___ پاسخ : روسا
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : کلرادو
ماه خارج ___ پاسخ : اوت
اثر جمال‌زاده ___ پاسخ : هزارپیشه
شام ___ پاسخ : عشا
ورم ___ پاسخ : اماس
چرک زخم ___ پاسخ : هو
خزانه دولت مغلول ___ پاسخ : دلی
بدنه ___ پاسخ : تنه
اسب سفید ___ پاسخ : هدنگ
اثر امیل زولا ___ پاسخ : نانا
درختی میوه‌دار ___ پاسخ : الیکاک
جوان شدن ___ پاسخ : فتا
رود سیبری ___ پاسخ : لنا
مرکز یزد ___ پاسخ : یزد
متقارب ___ پاسخ : همرس
نصف هر چیز ___ پاسخ : نیمه
ارمغان ___ پاسخ : هدیه
خداوند ___ پاسخ : الله
از ماه‌های سریانی ___ پاسخ : ایار
تولد یافته ___ پاسخ : زاده
تازه ___ پاسخ : نو
حرف تصدیق ___ پاسخ : بله
پاره کردن ___ پاسخ : دریدن
کشور اروپایی ___ پاسخ : سنمارینو
تأیید کرده شده ___ پاسخ : موید
گندم ___ پاسخ : اگ
نویسنده ایلیاد ___ پاسخ : هومر
زکام ___ پاسخ : گریپ
مدعی ___ پاسخ : خواهان
بی‌هوا ___ پاسخ : وکیوم
جای استوار ___ پاسخ : پناه
ترساننده ___ پاسخ : هایل
مقابل روشن ___ پاسخ : سایه
آشکار ___ پاسخ : نهان
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وخ
شب ___ پاسخ : لیل
غذای کسی را خوردن و مرهون او شدن ___ پاسخ : نمکگیرشدن
زیرمیزی ___ پاسخ : رشوه
بانگ قمری ___ پاسخ : وت
شهری در فرانسه ___ پاسخ : لیون
خشت پخته ___ پاسخ : اجر
یکتا ___ پاسخ : تک
شاه کوتاه ___ پاسخ : شه
قبلا ذکر شده ___ پاسخ : همان
حکومت متشکل از دولت های مستقل ___ پاسخ : فدرال
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : ایداهو
باید آن را از چاه بازشناخت ___ پاسخ : راه
چرک ___ پاسخ : ریم
شهر سوئیس ___ پاسخ : ژنو
آواز دهنده ___ پاسخ : هاتف
شوخی ___ پاسخ : هزل
مرد ___ پاسخ : رجل
شکم‌پرست ___ پاسخ : لتانبار
پول کانادا ___ پاسخ : دلار
اثر چربی ___ پاسخ : لک
خامه ___ پاسخ : سرشیر
قلعه و حصار ___ پاسخ : دژ
پول فلزی کم‌بها ___ پاسخ : پشیز
به هوش باش ___ پاسخ : هان
ترس ___ پاسخ : بیم
برآمدگی‌های طبیعی در چیزی ___ پاسخ : زواید
شاهزاده ___ پاسخ : پرنس
زشت ___ پاسخ : کریه
امر از زدن ___ پاسخ : بزن
درخشان ___ پاسخ : تابان
قعر ___ پاسخ : ته
مالک ___ پاسخ : ذا
زراعت ___ پاسخ : کشاورزی
باشد ___ پاسخ : بواد
خال ___ پاسخ : تیل
فانی ___ پاسخ : میرا
مشورت ___ پاسخ : شور
ترشرویی ___ پاسخ : عبس
خط نابینایان ___ پاسخ : بریل
ناگفتنی ___ پاسخ : مگو
سخن‌چین ___ پاسخ : نمام
دوست ___ پاسخ : حبیب
خوش گذران ___ پاسخ : عیاش
تازه و پرطراوت ___ پاسخ : تر
انگور خشک شده ___ پاسخ : مویز
متداول ___ پاسخ : مد
خنک کردن ___ پاسخ : تبرید
قبر ___ پاسخ : ارامگاه
آمیخته با طلا ___ پاسخ : زراندود
رود روسیه ___ پاسخ : دن
چوب پوشش خانه ___ پاسخ : هرس

جواب مرحله 430 بازی جدولانه یک

اثر هوشنگ گلشیری ___ پاسخ : شاهسیاهپوشان
خوش رویی ___ پاسخ : بشاشت
شکل، صورت ___ پاسخ : هییت
شانه و کتف ___ پاسخ : کت
یال اسب ___ پاسخ : پش
نخستین انسان ___ پاسخ : ادم
عنوانی در ارتش خارجی ___ پاسخ : ژنرال
سایه ___ پاسخ : نش
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
اثر م. مؤدب‌پور ___ پاسخ : یاسمین
بهشت زیر پای اوست ___ پاسخ : مادر
اثر هرمان هسه ___ پاسخ : پیترکامنسیند
اندازه‌گیری ___ پاسخ : پیمایش
بی‌صبر ___ پاسخ : ناشکیبا
گردشگر ___ پاسخ : سیاح
زدنی به ریشه ___ پاسخ : تیشه
کمک کننده ___ پاسخ : یاریگر
کم دما ___ پاسخ : سرد
دردمند ___ پاسخ : متالم
پیروی کردن ___ پاسخ : تاسی
بی درنگ ___ پاسخ : دردم
قدح، کاسه ___ پاسخ : تاس
خردمند ___ پاسخ : هوشیار
شهر ایران و آمریکا ___ پاسخ : میامی
پول فلزی ___ پاسخ : سکه
چیز ___ پاسخ : شی
خداوند ___ پاسخ : رب
کلمه افسوس ___ پاسخ : اه
زیان ___ پاسخ : ضرر
بلور ___ پاسخ : کریستال
مکان ___ پاسخ : جا
از روی اجبار ___ پاسخ : ضرورتا
بی عرضگی ___ پاسخ : پخمگی
ازدواج ___ پاسخ : نکاح
مسافتی که تیر می‌تواند طی کند ___ پاسخ : تیررس
کشور آفریقایی ___ پاسخ : اریتره
دو شب پیش ___ پاسخ : پریشب
سمبل ممانعت ___ پاسخ : سد
دانه خوشبو ___ پاسخ : هل
ترشرویی ___ پاسخ : اخم
یار پت ___ پاسخ : مت
کشور آفریقایی ___ پاسخ : کنیا
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
زیرکی ___ پاسخ : هوش
لودگی ___ پاسخ : مسخرگی
شهر و تیم فوتبالی در آلمان ___ پاسخ : هانوفر
سالک ___ پاسخ : راهرو
آن قدر ___ پاسخ : چندان
لحظه ___ پاسخ : دم
خوش طبع ___ پاسخ : لوده
از شهرهای سمنان ___ پاسخ : سرخه
نان شیری ___ پاسخ : شیرمال
نمو ___ پاسخ : رویش
شهر سینمایی آمریکا ___ پاسخ : هالیوود
از مصالح ساختمانی ___ پاسخ : گچ
وارفته ___ پاسخ : شل
زمستان ___ پاسخ : شتا
بی‌میل ___ پاسخ : بیزار
شراب گوارا ___ پاسخ : نوشینه
باریک بین ___ پاسخ : دقیق
دور دهان ___ پاسخ : نس
روی و رخساره ___ پاسخ : خد
شهری در فرانسه ___ پاسخ : رن
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : زهک
عادت، خوی ___ پاسخ : داب
خریدن ___ پاسخ : شرا
مردد ___ پاسخ : دودل
ماهر ___ پاسخ : وارد
شهر بوشهر ___ پاسخ : تنگستان
اثر شهره وکیلی ___ پاسخ : شالیزه
توانایی خواندن و نوشتن ___ پاسخ : سواد
ایست ___ پاسخ : وقفه
بیمارستان ___ پاسخ : شفاخانه
قبایل ___ پاسخ : عشایر
دین حضرت عیسی ___ پاسخ : مسیحیت
سنان ___ پاسخ : سرنیزه
کتاب آسمانی مسلمانان ___ پاسخ : قران
ضبط و صوت کوچک ___ پاسخ : واکمن
از دوزیستان ___ پاسخ : خرچنگ
نیروها ___ پاسخ : قوا
از بیماری‌های عفونی ___ پاسخ : کزاز
میان سر ___ پاسخ : فرق
توشه ___ پاسخ : زاد
حیوان باوفا ___ پاسخ : سگ
جستجو ___ پاسخ : کاوش
ضعف و سستی ___ پاسخ : خور
پرحیله ___ پاسخ : مکار
اجاره بها ___ پاسخ : کرا
پسران ___ پاسخ : ابنا
چین خوردگی لباس ___ پاسخ : کیس
جدا از هم ___ پاسخ : سوا
اصیل و نجیب ___ پاسخ : ازادمرد
یک خط از نوشته‌ای ___ پاسخ : سطر
محافظ ___ پاسخ : پاسبان
فضای خانه ___ پاسخ : ساحت
اثر پا ___ پاسخ : رد
فلس ماهی ___ پاسخ : کچ
ترش و شیرین ___ پاسخ : مز
پایتخت لیبریا ___ پاسخ : مانروویا
شهر اصفهان ___ پاسخ : نطنز
از روی اجبار ___ پاسخ : قهرا
تکریم کردن ___ پاسخ : بزرگداشتن

جواب مرحله 431 بازی جدولانه یک

مخصوص اطفال ___ پاسخ : بچگانه
جدید ___ پاسخ : ینگی
ملامت کننده ___ پاسخ : لوام
وحشی ___ پاسخ : دد
هرگز نه ___ پاسخ : لن
معارفه ___ پاسخ : اشنایی
شلوار جین ___ پاسخ : لی
متفاوت با دیگران ___ پاسخ : استثنایی
پیامبران ___ پاسخ : رسل
واحد اندازه‌گیری ___ پاسخ : یکا
فیلمی از بهروز افخمی ___ پاسخ : سنپترزبورگ
لباس متحدالشکل ___ پاسخ : یونیفورم
رودی در مغولستان و روسیه ___ پاسخ : ینیسیی
غذای جمع و جور ___ پاسخ : ساندویچ
کتاب روسو ___ پاسخ : امیل
یک ششم ملک ___ پاسخ : دانگ
خجستگی ___ پاسخ : یمن
نار ___ پاسخ : اتش
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
فلس ماهی ___ پاسخ : پولک
درون حاشیه ___ پاسخ : متن
پیشوند یک میلیونی ___ پاسخ : مگا
مهیب ___ پاسخ : وحشتناک
نسخه دوم مدارک رسمی ___ پاسخ : المثنی
انکار کردن ___ پاسخ : حاشا
پول کشور آفتاب تابان ___ پاسخ : ین
شهر فارس ___ پاسخ : لار
مولد برق ___ پاسخ : دینامو
جستجو کردن ___ پاسخ : کاویدن
باد ___ پاسخ : ریح
تیل ___ پاسخ : خال
حل نشدنی ___ پاسخ : لاینحل
عنصری فلزی ___ پاسخ : نیوبیم
ابر بارنده ___ پاسخ : زفاک
قوچان قدیم ___ پاسخ : خبوشان
اثر جرج برنارد شاو نویسنده ایرلندی ___ پاسخ : ژاندارک
سلاح گوزن ___ پاسخ : شاخ
دوشیزه انگلیسی ___ پاسخ : میس
دهن کجی ___ پاسخ : یی
مخفف نه از ___ پاسخ : نز
اندازه بر حسب متر ___ پاسخ : متراژ
از عیوب بینایی ___ پاسخ : کوررنگی
گردآورنده مرزبان‌نامه ___ پاسخ : وراوینی
هالوژن مایع ___ پاسخ : برم
میان چیزی ___ پاسخ : لا
از لوازم خوابیدن ___ پاسخ : دشک
عداوت ___ پاسخ : کین
کشور اروپای شرقی ___ پاسخ : مولداوی
درنده زیبا ___ پاسخ : یوز
نوعی ساندویچ سرد ___ پاسخ : کالباس
تنه درخت ___ پاسخ : نرد
سازمان اطلاعات اسرائیل ___ پاسخ : موساد
تحمل و توان ___ پاسخ : تاب
لکه سفید ناخن ___ پاسخ : کدب
درخواست کردن ___ پاسخ : مطالبه
جزر و مد ___ پاسخ : کشند
باز عامیانه ___ پاسخ : واز
صفحه نمایش ___ پاسخ : مانیتور
خشمگین ___ پاسخ : عصبانی
کیف انگلیسی ___ پاسخ : بگ
بلاتکلیف ___ پاسخ : معطل
اجاره بها ___ پاسخ : کرا
یکتاپرست ___ پاسخ : موحد
نوعی جاده ___ پاسخ : مالرو
انتها و قعر ___ پاسخ : ته
مروارید ___ پاسخ : در
طلایی ___ پاسخ : زرین
رسوا ___ پاسخ : بدنام
پژوهش ___ پاسخ : تحقیق
رود و جنگلی در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : امازون
لوله خروج دود خودرو ___ پاسخ : اگزوز
مادر باران ___ پاسخ : ابر
برخورد کردن ___ پاسخ : اصابت
ضعف عقل ___ پاسخ : بلاهت
پشت سر هم ___ پاسخ : یکبند
غار رسالت ___ پاسخ : حرا
از بافت‌های چشم ___ پاسخ : قرنیه
دربرگیرنده ___ پاسخ : حاوی
ناز و ادا ___ پاسخ : عشوه
کهن ___ پاسخ : قدیمی
پوشش ___ پاسخ : کاور
جهان آخرت ___ پاسخ : عقبی
خوش رو ___ پاسخ : بشاش
شهر تونس ___ پاسخ : قابس
جواب سربالا ___ پاسخ : نه
پسوند آلودگی ___ پاسخ : ناک
مجرد ___ پاسخ : عزب
ناشنوا ___ پاسخ : کر
درختی جنگلی ___ پاسخ : ملج
مژده دهنده ___ پاسخ : بشیر
کلمه استثنا ___ پاسخ : مگر
مفت و مجانی ___ پاسخ : زب
پهلوان ___ پاسخ : یل
بازدارنده ___ پاسخ : مانع
ماهی کنسروی ___ پاسخ : تن
تشویق کننده ___ پاسخ : مشوق
الفبای گوش‌نواز ___ پاسخ : نت
پیشوند نداری ___ پاسخ : بی
موسسه ___ پاسخ : بنگاه
گسترده ترین رسانه جمعی ___ پاسخ : تلویزیون
کتابی از ریموند چندلر ___ پاسخ : پنجرهبلند
از مزه‌ها ___ پاسخ : ترش

جواب مرحله 432 بازی جدولانه یک

آبرو ___ پاسخ : شرف
آمیخته به دیوانگی ___ پاسخ : جنون امیز
اتومبیل باری کوچک ___ پاسخ : کامیونت
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : رابعه
اثر خواجه عبدالله انصاری ___ پاسخ : ذم الکلام
از حالات آب ___ پاسخ : یخ
از سوره‌ها ___ پاسخ : سبا
از عناصر اربعه ___ پاسخ : باد
از ماه‌ها ___ پاسخ : مرداد
از ورزش‌های گروهی ___ پاسخ : هندبال
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
اندازه صدای سیستم صوتی ___ پاسخ : ولوممثنی
بحر ___ پاسخ : زو
بند کردن ___ پاسخ : اسر
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
به شکم خفته ___ پاسخ : دمر
به طور رسمی ___ پاسخ : رسما
بی‌هوشی ___ پاسخ : کمای نامک لنل
بیخ درخت ___ پاسخ : بنه
پدر ترک ___ پاسخ : اتا اتش
پرسش از مکان ___ پاسخ : کجا
پسمانده‌سوختن ماده نفتی ___ پاسخ : دوده
پوشش، کسوت ___ پاسخ : زی
پیدا کردن منشا چیزی ___ پاسخ : ریشه یابی
پیش ___ پاسخ : نزد
تازه ترکی ___ پاسخ : ینی
تحکم آمیز ___ پاسخ : امرانه
تیپا ___ پاسخ : اردنگی
تیز و جلد ___ پاسخ : تند
تیم فوتبال فرانسوی ___ پاسخ : لیل
جا ___ پاسخ : مکان
حرارت ___ پاسخ : تف
حیله ___ پاسخ : مکر
حیله و نیرنگ ___ پاسخ : ریو
خردمندان ___ پاسخ : فضلا
خودکار ___ پاسخ : اتوماتیک
دایه ___ پاسخ : ظیر
دخل ___ پاسخ : درامد
درنگ کردن ___ پاسخ : تانی
رأس ___ پاسخ : سر
رشته‌کوه طولانی ___ پاسخ : اند
روشنایی ___ پاسخ : فروزش
زنبیل ___ پاسخ : شاو
زندان ___ پاسخ : هلفدونی
سرهنگ ___ پاسخ : کلنل
سنگ خارا ___ پاسخ : گرانیت
شرط‌بندی ___ پاسخ : قمار
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : دالاس
شهری در پاکستان ___ پاسخ : لاهور
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
علاوه بر آن ___ پاسخ : ضمنا
فرومایه ___ پاسخ : خس
فصل برداشت گندم ___ پاسخ : درو
قسمتی مرتفع و پهناور از زمین ___ پاسخ : فلاتلاین
لازم، بایسته ___ پاسخ : حتم
لکه‌های ریز روی پوست ___ پاسخ : ککمک
مجاز از اصل و نژاد ___ پاسخ : رگ
مرغ زیبا ___ پاسخ : طاووس
مروت و جوانمردی ___ پاسخ : حمیت
مزه‌اش گس است ___ پاسخ : خرمالو
مسابقه اتومبیل‌رانی ___ پاسخ : رالی
معالجه با گفت و گو ___ پاسخ : گفتاردرمانی
معطر ___ پاسخ : عنبری
نرم ___ پاسخ : لین
نرم‌تر ___ پاسخ : الین
نویسنده کیمیاگر ___ پاسخ : پایولو کویلیو
نیک نگریستن ___ پاسخ : تامل
نیکو ___ پاسخ : خوب
همچون ماه ___ پاسخ : مهوار
هوشمندی ___ پاسخ : ذکا
واحد نظامی ___ پاسخ : لشکر
وقت حاضر ___ پاسخ : الساعه
کارهای خارق العاده صالحان ___ پاسخ : کرامات
کبود رنگ ___ پاسخ : نیلی

جواب مرحله 433 بازی جدولانه یک

اثر فرزانه کرم‌پور ___ پاسخ : ضیافتشبانه
عضو آسفالت شدنی ___ پاسخ : دهان
ماه میلادی ___ پاسخ : ژوین
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
دهان دره ___ پاسخ : خمیازه
راهگذار ___ پاسخ : عابر
خطایی در تنیس ___ پاسخ : نت
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
طعم بستنی ___ پاسخ : وانیل
بحث ___ پاسخ : جستار
درختی جنگلی ___ پاسخ : توی
اثر فئودور داستایفسکی ___ پاسخ : رویایمردمضحک
کشوری در قاره سیاه ___ پاسخ : بوتسوانا
آهنگ، لحن ___ پاسخ : ملودی
ترشرویی ___ پاسخ : عبس
اثر جیمز جویس ___ پاسخ : تبعیدیها
سوگند ___ پاسخ : یمین
حرف نهم یونانی ___ پاسخ : یوتا
نهایی ___ پاسخ : پایانی
گودی شکم ___ پاسخ : ناف
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : ارکانزاس
نزول ___ پاسخ : ربا
شهر کهگیلویه و بویراحمد ___ پاسخ : لیکک
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
فریاد ___ پاسخ : جار
لایق ___ پاسخ : سزا
سنگ معماری ___ پاسخ : مرمر
ماده آرایش مژه‌ها ___ پاسخ : ریمل
مغموم ___ پاسخ : غمخوار
سرشکسته ___ پاسخ : دمغ
حرکت عصبی و غیر ارادی عضله ___ پاسخ : تیک
آشوب ___ پاسخ : هرج
شتر کلان ___ پاسخ : هیون
فرومایه ___ پاسخ : لییم
نیرو ___ پاسخ : قدرت
نویسنده ___ پاسخ : کاتب
عنوان امپراتوران روم ___ پاسخ : سزار
ناشناس ___ پاسخ : نکره
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
باقی جان ___ پاسخ : رمق
بزرگ ده ___ پاسخ : کدخدا
کلانتری ___ پاسخ : کمیساریا
جدید ___ پاسخ : ینگی
شهر جشنواره ___ پاسخ : کن
شوهر خواهر ___ پاسخ : یزنه
سوراخ ___ پاسخ : روزن
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : خیالتو
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : مورفی
چند قاضی ___ پاسخ : قضات
پاک ___ پاسخ : قدوس
حزب هیتلر ___ پاسخ : نازی
شتر تندرو ___ پاسخ : هیون
رشته ___ پاسخ : نخ
مرجان ___ پاسخ : وسد
آماده کردن سپاه ___ پاسخ : لشکرارایی
روزی‌رسان ___ پاسخ : رازق
ضمیر بیگانه ___ پاسخ : یو
واحد پول موریتانی ___ پاسخ : وگیه
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : اهر
گرما ___ پاسخ : حر
صریح ___ پاسخ : رک
کفش چوبی ___ پاسخ : سندل
فالگیری ___ پاسخ : رمالی
عضو قاره کهن ___ پاسخ : اسیایی
کمان تیراندازی ___ پاسخ : شیو
زیرکی ___ پاسخ : هوش
سهو ___ پاسخ : خطا
موزه پاریس ___ پاسخ : لوور
چوب خشک ___ پاسخ : خشب
عسل ___ پاسخ : شهد
توانگر ___ پاسخ : ثروتمند
زیاد ___ پاسخ : کثیر
سیخونک ___ پاسخ : سک
معطر ___ پاسخ : عنبری
بخشی از مغز ___ پاسخ : مخ
کشته ___ پاسخ : قتیل
داماد ___ پاسخ : ختن
تافتن ریسمان ___ پاسخ : مسد
زمان‌سنج ___ پاسخ : تایمر
برنده ___ پاسخ : قاطع
خیمه نمدی ___ پاسخ : اوبه
نهی از شدن ___ پاسخ : مشو
نیکی کردن ___ پاسخ : اکرام
چهره ___ پاسخ : رو
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
شهری در آمریکا ___ پاسخ : اتلانتا
درنگ کردن ___ پاسخ : تانی
حیوان نجیب ___ پاسخ : اسب
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : ایوا
محموله ___ پاسخ : بار
مردی که فرزند دارد ___ پاسخ : پدر
درونی ___ پاسخ : تویی
گشوده ___ پاسخ : باز
محکم شدن ___ پاسخ : تاکد
نان قبل از پخت ___ پاسخ : خمیر
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : پریا
بنده زرخرید ___ پاسخ : قن
شهر مازندران ___ پاسخ : بابل
سرشت ___ پاسخ : خو
دیرینه ___ پاسخ : قدیمی
محبس ___ پاسخ : نواخانه
یاددادن رفتارهای بد ___ پاسخ : بداموزی
چهار من تبریزی ___ پاسخ : ری
فلز ارتجاعی ___ پاسخ : فنر

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 551 تا 600 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 434 بازی جدولانه یک

اثر گی دو موپاسان ___ پاسخ : گردنبندالماس
خمیدگی ___ پاسخ : انحنا
شناگر زیر آب ___ پاسخ : غواص
باب ___ پاسخ : در
چای فرنگی ___ پاسخ : تی
حرف استثنا ___ پاسخ : مگر
بار دوم ___ پاسخ : ثانیا
دشمن ___ پاسخ : ضد
شهر رازی ___ پاسخ : ری
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : کانزاس
سختی و عذاب ___ پاسخ : وبال
اثر محمد رحیم اخوت ___ پاسخ : نامهاوسایهها
ناشی ___ پاسخ : ناوارد
متوقع ___ پاسخ : امیدوار
سرشیر ___ پاسخ : خامه
دور بازی ___ پاسخ : راند
شهری در اسپانیا ___ پاسخ : المریا
کودن ___ پاسخ : خنگ
گورستان زرتشتیان ___ پاسخ : ناووس
اساس ___ پاسخ : مبنی
اسباب عروس ___ پاسخ : جهاز
میان سرای ___ پاسخ : صحن
دومین ___ پاسخ : ثانویه
واحد پول نیجریه ___ پاسخ : نایرا
بوستان ___ پاسخ : باغ
بزرگ منشی ___ پاسخ : نب
تصدیق انگلیسی ___ پاسخ : یس
ژنرال جنگ های انفصال ___ پاسخ : لث
دور کردن ___ پاسخ : نفی
از ایالت‌های آمریکا ___ پاسخ : الاباما
پرنده زیبا ___ پاسخ : قو
ظاهر ___ پاسخ : نمایان
واصل شدن ___ پاسخ : رسیدن
شهر انار ___ پاسخ : ساوه
آبی که بیهوده جاری شده ___ پاسخ : هرزاب
یومیه ___ پاسخ : روزمره
مرجع مطالعات ___ پاسخ : رفرنس
نخست، اول ___ پاسخ : یک
بانگ ___ پاسخ : غو
پهلو ___ پاسخ : جنب
عدد خیطی ___ پاسخ : سه
بیرون ___ پاسخ : خارج
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نرم ___ پاسخ : لین
بخش مراقبت های ویژه ___ پاسخ : سیسییو
بیماری سگی گرفتن ___ پاسخ : هارشدن
از ماه‌های سریانی ___ پاسخ : ایلول
اثر گوته ___ پاسخ : فاوست
چه کسی ___ پاسخ : کی
مدت زمان معین ___ پاسخ : دوره
شوهر خواهر ___ پاسخ : یزنه
شهر یزد ___ پاسخ : بهاباد
چوب سوزاندنی ___ پاسخ : هیزم
باندرل ___ پاسخ : نوارچسب
ساز ضربی ___ پاسخ : دف
نیمه تاریک زمین ___ پاسخ : شب
قسمت خارجی ساختمان ___ پاسخ : نما
سبزی خوراکی خوشبو ___ پاسخ : نعناع
اثر جمال میرصادقی ___ پاسخ : روشنان
نر نیست ___ پاسخ : ماده
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
پرخور ___ پاسخ : رس
گرفتنی در حمام ___ پاسخ : دوش
واحد پول کره شمالی ___ پاسخ : وون
منسوب به مکه ___ پاسخ : مکی
آبشخور ___ پاسخ : مشرب
هیئت وزیران ___ پاسخ : دولت
بازی توپ و چوب ___ پاسخ : بیلیارد
یاری ___ پاسخ : مساعده
عامل شفا ___ پاسخ : دارو
اطلاعات کامپیوتری ___ پاسخ : داده
فرمانبرداری کردن ___ پاسخ : سرنهادن
دست سائیدن ___ پاسخ : بسودن
پدر سام ___ پاسخ : نریمان
اثر ایان فلمینگ ___ پاسخ : دکترنو
پهلوان تازه‌کار ___ پاسخ : نوچه
به غذا می‌زنند ___ پاسخ : چاشنی
مادر ___ پاسخ : والده
گلو ___ پاسخ : نای
شرح ___ پاسخ : بیان
تقویت امواج رادیویی ___ پاسخ : رله
لقب اشرافی اروپایی ___ پاسخ : کنت
نقش هنری ___ پاسخ : رل
لباس ___ پاسخ : کسوت
قدرت و توانایی ___ پاسخ : وسع
نزدیک شدن ___ پاسخ : تقرب
سرخ کم رنگ ___ پاسخ : بور
صبح زود ___ پاسخ : پگاه
پادشاهی ___ پاسخ : کیی
بخشی از مغز ___ پاسخ : مخ
خم و شکن ___ پاسخ : پیچوتاب
همراه گداز ___ پاسخ : سوز
محل استقرار نیروهای انتظامی ___ پاسخ : پاسگاه
خورشت پر روغن ___ پاسخ : مسما
خطاب بی‌ادبانه ___ پاسخ : هی
بگو در قرآن ___ پاسخ : قل
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
لاشخور ___ پاسخ : مردهخوار
در حال دویدن ___ پاسخ : دوان
دوری کردن از بدی ___ پاسخ : تنزه
تیز و برنده ___ پاسخ : تند
چاقی ___ پاسخ : فربهی

جواب مرحله 435 بازی جدولانه یک

تکنولوژی ___ پاسخ : فناوری
میوه هندی ___ پاسخ : انبه
چوپان ___ پاسخ : شبان
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
گرفتن ___ پاسخ : ستاندن
فریاد زدن ___ پاسخ : جارکشیدن
کله ___ پاسخ : سر
گمان ___ پاسخ : وهم
عیب و ننگ ___ پاسخ : عار
نوعی قند ___ پاسخ : گالاکتوز
فایده دانستن ___ پاسخ : غنیمتشمردن
حربی ___ پاسخ : جنگاور
شهر فارس ___ پاسخ : استهبان
بسیار مهربان ___ پاسخ : ودود
شبیه ___ پاسخ : مانا
مقابل شب ___ پاسخ : روز
برهنه ___ پاسخ : ورت
دود کردن ___ پاسخ : دخ
دستبند ___ پاسخ : یاره
بار برداشتن ___ پاسخ : حمل
از خدایان بابل قدیم ___ پاسخ : نبو
دریاسالار ___ پاسخ : ادمیرال
یاری دهنده ___ پاسخ : مددکار
سه تا صد ___ پاسخ : سیصد
گربه عرب ___ پاسخ : هر
یاری ___ پاسخ : نصر
دارای آواز دلنشین ___ پاسخ : خوشنوا
پایتخت آنگولا ___ پاسخ : لواندا
قدح، کاسه ___ پاسخ : تاس
بوستان ___ پاسخ : باغ
چشم چرانی ___ پاسخ : دیدزدن
گریزاندن ___ پاسخ : رماندن
زمین شناسی ___ پاسخ : ژیولوژی
محل ورود رود به دریا ___ پاسخ : مصب
پرهیزگار ___ پاسخ : تقی
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : دن
باب ___ پاسخ : در
خیال کننده ___ پاسخ : متصور
بر زمین نشتن هواپیما ___ پاسخ : فرودامدن
شمارگان ___ پاسخ : تیراژ
جریمه و تاوان سخت ___ پاسخ : نقرهداغ
گمراهی ___ پاسخ : غی
شمشیر ___ پاسخ : سیف
کوبیدن ___ پاسخ : نقر
شهر مرکزی ___ پاسخ : مهاجران
آتش قرآن ___ پاسخ : نار
نوعی فروش ___ پاسخ : مزایده
رود خوزستان ___ پاسخ : دز
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
بچه گوسفند ___ پاسخ : بره
اندازه ___ پاسخ : مقیاس
سختی ___ پاسخ : شقا
شهرها ___ پاسخ : مدن
اثر آنتوان چخوف ___ پاسخ : ایوانف
برچسب ___ پاسخ : لیبل
تمام و کامل ___ پاسخ : تام
شهر گلستان ___ پاسخ : ازادشهر
مجبور کردن ___ پاسخ : وادارکردن
شهری در اسپانیا ___ پاسخ : سویا
پایین ___ پاسخ : فرو
حیله و مکر ___ پاسخ : دسیسه
دوره ضعف پس از بیماری ___ پاسخ : نقاهت
چله کمان ___ پاسخ : زه
چابکی ___ پاسخ : هژ
هادی ___ پاسخ : راهبر
نیاکان ___ پاسخ : اجداد
متمایل به یک جهت ___ پاسخ : یکوری
جنگ ___ پاسخ : اویز
سونوریته ___ پاسخ : صدادهی
مرگ ندارد ___ پاسخ : لایموت
شهر شمالی ___ پاسخ : رامسر
یک نیمه برخی حبوب ___ پاسخ : لپه
پارچه زردوزی شده ___ پاسخ : لندره
همراه کوپال ___ پاسخ : یال
خواستن ___ پاسخ : ارادت
پرنده یک و چهل ___ پاسخ : کلاغ
زنجبیل شامی ___ پاسخ : ابون
پسوند ساخت قید ___ پاسخ : انه
جانب ___ پاسخ : طرف
شکم روی ___ پاسخ : اسهال
درونی ___ پاسخ : ذهنی
گشوده ___ پاسخ : اوپن
مشرق ___ پاسخ : خاور
برای دیدن اجسام ریز به کار می‌رود ___ پاسخ : ذرهبین
خانه ___ پاسخ : سرا
متخصص ___ پاسخ : خبره
دیوار کوتاه ___ پاسخ : نرا
سرجوخه نیروی دریایی ___ پاسخ : سرناوی
درد چشم ___ پاسخ : رمد
کرم، حشره ___ پاسخ : کخ
ستاره کم‌نور ___ پاسخ : سها
قلم انگلیسی ___ پاسخ : پن
پرحرفی ___ پاسخ : ور
شهر مرکزی ___ پاسخ : پرندک
داخل ___ پاسخ : درون
درخت زیبا و پردوام ___ پاسخ : چنار
اثر آگاتا کریستی ___ پاسخ : جنایتخفته

جواب مرحله 436 بازی جدولانه یک

آقای آلمانی ___ پاسخ : هر
اثر آنتوان چخوف ___ پاسخ : اتاق های یکه تل
اجاره بها ___ پاسخ : کرا
اخلالگر ___ پاسخ : مخل
از جهت مقدار ___ پاسخ : کمی
از سوره‌ها ___ پاسخ : توبه
استخوان جمجمه ___ پاسخ : اهیانه
اسفنج فشرده ___ پاسخ : فوم
امر به باز کردن ___ پاسخ : گشای
امکان‌پذیر ___ پاسخ : شدنی دیدز
باران منجمد ___ پاسخ : تگرگدکار
برتری ___ پاسخ : مزیت
بلندمرتبه‌تر ___ پاسخ : علیا
پسوند نظیر ___ پاسخ : واروشنوناگه
پول آمریکا ___ پاسخ : دلار
پیشوند نفی ___ پاسخ : نا
تباه شدن ___ پاسخ : نتر
توده هوا ___ پاسخ : سامانه
ثروت ___ پاسخ : مال
جهان پهلوان ایران ___ پاسخ : تختی
حرص و طمع ___ پاسخ : از
خط‌کش مهندسی ___ پاسخ : تی
داخل ___ پاسخ : تو
درج کردن ___ پاسخ : ثبت
درنده زیبا ___ پاسخ : یوزورت
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
دور کردن ___ پاسخ : نفی
دوران بارداری ___ پاسخ : ابستنی
زادگاه ابوسعید ابوالخیر ___ پاسخ : میهنه
زندگی ___ پاسخ : زی
زندگی‌نامه ___ پاسخ : بیوگرافی
زیر پا مانده ___ پاسخ : لگدمال
سپاه و لشکریان ___ پاسخ : خیل
شبیه و نظیر ___ پاسخ : مثل
شتر بی کوهان ___ پاسخ : لاما
شربت سرکه ___ پاسخ : سکنجبین
شلوار لی ___ پاسخ : جین
شهر بارانی ___ پاسخ : رشت
شهر رازی ___ پاسخ : ری
شهر لرستان ___ پاسخ : الیگودرز
شهر مازندران ___ پاسخ : بابل
شهری در روسیه ___ پاسخ : استالینگراد
شیوه گفتار ___ پاسخ : لهجه
صدای سگ ___ پاسخ : وق
صدای گریه بچه ___ پاسخ : ونگ
عدد اول ___ پاسخ : یک
عقاب سیاه ___ پاسخ : دال
عنصر سلاح‌های اتمی ___ پاسخ : اورانیوم
فراوان ___ پاسخ : فت
فرایند بلوغ برخی جانوران ___ پاسخ : دگردیسی
فرش ___ پاسخ : قالی
فرمان سکوت ___ پاسخ : هیس
فرود آمدن ___ پاسخ : نزول
قرمز انگلیسی ___ پاسخ : رد
قصد و اراده ___ پاسخ : نیت
گاوباز ___ پاسخ : ماتادور
گل و لای ___ پاسخ : لجن
لباس ژاپنی ___ پاسخ : کیمونو
محل صدور اسناد رسمی ___ پاسخ : دفترخانه
مدرک آوردن ___ پاسخ : استناد
مروارید چشم ___ پاسخ : اشک
منفذ ___ پاسخ : روزن
نام هیتلر ___ پاسخ : ادولف
نخ تابیده ___ پاسخ : ریس
نشانه جمع ___ پاسخ : ها
نمک اسید استیک ___ پاسخ : استات
نوعی ژانر سینمایی ___ پاسخ : اکشن
نوعی ضایعه چشمی ___ پاسخ : ناخنک
همراه پشتک ___ پاسخ : وارو
هنرپیشه ___ پاسخ : ارتیست
وزیر فرعون ___ پاسخ : هامان
ولی ___ پاسخ : اما
کاشف میکروب سل ___ پاسخ : کخ
کشاورزی ___ پاسخ : برزگری
کلام درویش ___ پاسخ : یاهو
یکباره ___ پاسخ : ناگه

جواب مرحله 437 بازی جدولانه یک

لاابالی ___ پاسخ : لجامگسیخته
روشن‌تر ___ پاسخ : انور
مزد و پاداش ___ پاسخ : ثواب
حرف یونانی ___ پاسخ : مو
چرخ خودرو ___ پاسخ : لاستیک
شهری در آمریکا ___ پاسخ : دنور
خرس آسمانی ___ پاسخ : دب
چه چیزی ___ پاسخ : چی
بزرگواری ___ پاسخ : شرافت
نقل داستان ___ پاسخ : حکایت
شهر همدان ___ پاسخ : رزن
اثر هرمان هسه ___ پاسخ : پیترکامنسیند
نوعی درد کردن عضو ___ پاسخ : تیرکشیدن
خیزاب‌ها ___ پاسخ : امواج
پرهیزکاری ___ پاسخ : تقا
کشور آفریقایی ___ پاسخ : بوتسوانا
غیر معروف ___ پاسخ : نکره
قیصر روسی ___ پاسخ : تزار
حریر ___ پاسخ : پرنیان
جغد ___ پاسخ : بوم
هرج و مرج ___ پاسخ : شیرتوشیر
نازکی ___ پاسخ : رقت
مهربانی و دلسوزی ___ پاسخ : رحمت
مجرای خون در بدن ___ پاسخ : رگ
نگهبانی ___ پاسخ : پاس
تنفر خانمانه ___ پاسخ : ایش
وسط ___ پاسخ : میان
اندیشه ___ پاسخ : تفکر
دهان دره ___ پاسخ : خمیازه
کلمه تأسف و حسرت ___ پاسخ : واخ
اطلس ___ پاسخ : کرپ
پر، انباشته ___ پاسخ : کیپ
گیاه ___ پاسخ : نبات
مهربانی ___ پاسخ : ترحم
درون ___ پاسخ : داخل
رشته کوه آمریکای شمالی ___ پاسخ : راکی
درآمدن ___ پاسخ : ورود
خود این ___ پاسخ : همین
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
یاری دهنده ___ پاسخ : ممد
شالوده ___ پاسخ : بنیان
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : تابوتسرخ
بانگ کبوتر ___ پاسخ : هدیل
یار مت ___ پاسخ : پت
عنصر گازی سبک ___ پاسخ : هلیم
حیله ___ پاسخ : نارو
دارای شکوه ___ پاسخ : فرهمند
بنا شده ___ پاسخ : ساخته
نوعی موتور ___ پاسخ : دیزل
شهری در انگلستان ___ پاسخ : یورک
خوراک مسافران ___ پاسخ : توشه
شخصیت ___ پاسخ : هویت
از سازهای ضربی ___ پاسخ : دف
سخن موزون ___ پاسخ : شعر
قوه قهریه ___ پاسخ : فورسماژور
پایتخت تیمور شرقی ___ پاسخ : دیلی
نقش هنری ___ پاسخ : رل
عصاره ___ پاسخ : شیره
سلطان ___ پاسخ : شاه
حرف نفی ___ پاسخ : نه
پوست بزغاله ___ پاسخ : قد
مهربان ___ پاسخ : ریوف
عدد دو رقمی ___ پاسخ : هشتاد
مشتعل ___ پاسخ : شعلهور
پر کردنی هنگام استخدام ___ پاسخ : فرم
نهی از رفتن ___ پاسخ : مرو
تنگدستی ___ پاسخ : فقر
قطعه نازک و دراز فلزی ___ پاسخ : میله
جدا ___ پاسخ : سوا
چراغ دریایی ___ پاسخ : فار
جامه رزم رستم ___ پاسخ : ببربیان
متخصص ___ پاسخ : خبره
رود فارس ___ پاسخ : کر
سرخرگ بزرگ ___ پاسخ : ایورت
پرده توری ___ پاسخ : شف
پسوند آلودگی ___ پاسخ : اگین
راه و سیرت ___ پاسخ : سنت
از به پا کردنی‌ها ___ پاسخ : خون
اشاره کردن ___ پاسخ : تلویح
پرهیز کردن ___ پاسخ : اتقا
شهر خوزستان ___ پاسخ : لالی
کلاه جنگی ___ پاسخ : خود
قد بلند ___ پاسخ : دیلاق
شهر کرمان ___ پاسخ : بم
الاغ ___ پاسخ : خر
مبحثی در ریاضیات ___ پاسخ : لگاریتم
دفعه ___ پاسخ : باره
دارو ___ پاسخ : دوا
خواهان ___ پاسخ : راغب
دوستی و محبت ___ پاسخ : ولا
شهر مازندران ___ پاسخ : نکا
ضروری است ___ پاسخ : باید
شتر ___ پاسخ : سار
بالایی ___ پاسخ : برین
پیمانه کننده ___ پاسخ : کیال
کشور اروپایی ___ پاسخ : نروژ
برخی کاسه داغ تر از آن می‌شوند ___ پاسخ : اش
تالار ___ پاسخ : سالن
نیا ___ پاسخ : جد
فعال ___ پاسخ : اکتیو
شهر خوزستان ___ پاسخ : اغاجاری
اثر بالزاک ___ پاسخ : زنبقدره
گرمی ___ پاسخ : حر
رستن ___ پاسخ : نشا

جواب مرحله 438 بازی جدولانه یک

اثری از محمد بهارلو ___ پاسخ : شهرزادقصهبگو
شهر فرانسه ___ پاسخ : مارسی
نو ___ پاسخ : تازه
حرف نفی ___ پاسخ : نه
صفحه اینترنتی ___ پاسخ : وب
آسمان ___ پاسخ : سما
نای ___ پاسخ : حنجره
چربی ___ پاسخ : په
امرود ___ پاسخ : مل
پایان دوران تولید مثل ___ پاسخ : یایسگی
نان جو ___ پاسخ : جوین
اثر استاندال ___ پاسخ : خاطراتیکسیاح
تنبان ___ پاسخ : پاجامه
برگه صورت پدران و مادران ___ پاسخ : نسبنامه
نجات یافتن ___ پاسخ : رستن
عدد بلبل ___ پاسخ : هزار
طناب ___ پاسخ : ریسمان
سنگسار کردن ___ پاسخ : رجم
میل به غذا داشتن ___ پاسخ : اشتها
دراز ___ پاسخ : طویل
روغن غلیظ ___ پاسخ : گریس
یاوه‌گویی ___ پاسخ : هرز
از پیامبران ___ پاسخ : سلیمان
رازها ___ پاسخ : اسرار
سخت‌تر ___ پاسخ : اشد
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
مادر عرب ___ پاسخ : ام
از سوره‌ها ___ پاسخ : یس
شامل‌تر ___ پاسخ : اعم
پنداشته ___ پاسخ : انگاشته
هواپیمای سریع ___ پاسخ : جت
با پروژکتور می‌بینند ___ پاسخ : اسلاید
بر عهده گرفتن تاوان ___ پاسخ : تضمین
نیایش کردن ___ پاسخ : یشتن
سروری ___ پاسخ : ریاست
شهر خراسان جنوبی ___ پاسخ : قاینات
عمومیت دادن ___ پاسخ : تعمیم
سایه ___ پاسخ : نش
عدد روستا ___ پاسخ : ده
بهشت ___ پاسخ : جنت
مساوی ___ پاسخ : یر
دستگاه تولید آب گرم ___ پاسخ : پکیج
استخوان سینه ___ پاسخ : قص
شکست در بخشی از پوسته زمین ___ پاسخ : گسل
الحاق ___ پاسخ : انضمام
مصیبت‌زده ___ پاسخ : سوگوار
بی‌خبر ___ پاسخ : ناگاه
دست یافتن به آن آسان است ___ پاسخ : دسترس
بویایی ___ پاسخ : شم
شهر مرکزی ___ پاسخ : نراق
نوبت سینمایی ___ پاسخ : سانس
استوانه متحرک سیلندر ___ پاسخ : پیستون
خویشاوند ___ پاسخ : نسیب
کارکرد ___ پاسخ : راندمان
دست عرب ___ پاسخ : ید
نام ترکی ___ پاسخ : اد
نمی‌تواند درست راه برود ___ پاسخ : لنگ
کرانه‌ها ___ پاسخ : سواحل
خودخواه ___ پاسخ : گرانسر
سجده زیاد می‌کند ___ پاسخ : سجاد
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
ناله و فغان ___ پاسخ : ژح
ضمیر غایب ___ پاسخ : او
سختی و سلابت ___ پاسخ : شدت
بیمو ___ پاسخ : تاس
نماد سختی ___ پاسخ : سنگ
سیاهی شهر از دور ___ پاسخ : سواد
طراحی مقدماتی ___ پاسخ : اتود
موجود بسیار ریز ___ پاسخ : ذرهبینی
تقدیر ___ پاسخ : سرنوشت
واحدی در طول ___ پاسخ : اینچ
دیگدان ___ پاسخ : اجاق
کرم شب‌تاب ___ پاسخ : شبافروز
ذبح ___ پاسخ : کشتار
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : کلرادو
بسته شدن ___ پاسخ : انسداد
رعشه ___ پاسخ : لرزش
کالا را انبار می‌کند تا گران بفروشد ___ پاسخ : محتکر
پایتخت مصر ___ پاسخ : قاهره
بازی‌های ورزشی منظم ___ پاسخ : لیگ
پس ماندن ___ پاسخ : تاخر
وجود ___ پاسخ : بود
عطا ___ پاسخ : داد
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
جوانمردی ___ پاسخ : حمیت
گفتار ___ پاسخ : قال
دوست، یار ___ پاسخ : رفیق
قطار ___ پاسخ : ترن
خاک نرم ___ پاسخ : غبار
جنگ ___ پاسخ : حرب
ترمز چهارپا ___ پاسخ : هش
کار بیهوده انجام می‌دهد ___ پاسخ : غازچران
به راستی ___ پاسخ : حقا
شادی‌آور ___ پاسخ : فرحبخش
دختر گشتاسب ___ پاسخ : همای
کوچک ___ پاسخ : که
پاروی قایقرانان ___ پاسخ : فه
قعر چیزی ___ پاسخ : ته
درد کردن عضو انگار که سوزنی در آن فرو می‌کنند ___ پاسخ : تیرکشیدن
سنگینی ___ پاسخ : وقار
امپراتور روم ___ پاسخ : سزار
درختی جنگلی ___ پاسخ : توی
خنده با صدای بلند ___ پاسخ : قهقهه

جواب مرحله 439بازی جدولانه یک

آن طوری که ___ پاسخ : چنانکه
پشت دادن به چیزی ___ پاسخ : تکیه
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : زخرف
پنبه پاک نکرده ___ پاسخ : وش
تازه و پرطراوت ___ پاسخ : تر
زمیندار بزرگ ___ پاسخ : فیودال
بیمارستان ___ پاسخ : دارالشفا
یار مت ___ پاسخ : پت
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : اهر
تومور ___ پاسخ : غده
صدا کردن ___ پاسخ : اوازدادن
اثر مولیر ___ پاسخ : طبیباجباری
بندگی‌ها ___ پاسخ : عبادات
روشن کردن ___ پاسخ : افروختن
مهار و عنان ___ پاسخ : زمام
چندین شریک ___ پاسخ : شرکا
شش ___ پاسخ : ریه
طلایی ___ پاسخ : زری
دریا ___ پاسخ : زو
پرنده‌ای شکاری ___ پاسخ : یوهه
جامه گشاد قدیمی ___ پاسخ : عبا
آب بینی ___ پاسخ : فین
پایتخت قبرس ___ پاسخ : نیکوزیا
جنگجو ___ پاسخ : رزماور
گلوله شیشه‌ای مخصوص بازی ___ پاسخ : تیله
جستن گلوله ___ پاسخ : هک
توده غله پاک شده ___ پاسخ : راش
پدر و مادر ___ پاسخ : والدین
دارای دو مفهوم متفاوت ___ پاسخ : دوپهلو
نیتروژن ___ پاسخ : ازت
مراد و مقصود ___ پاسخ : کام
افراد نامی ___ پاسخ : مشاهیر
کشتزار نی‌شکر ___ پاسخ : نیستان
چرخ ساچمه‌ای ___ پاسخ : بلبرینگ
سوغات کرمانشاه ___ پاسخ : کاک
چهارپایه ژیمناستیک ___ پاسخ : خرک
نیلوفر ___ پاسخ : فل
یار پت ___ پاسخ : مت
از وسایل پرواز ___ پاسخ : بالون
شرابخوار ___ پاسخ : بادهپیما
آبدار ___ پاسخ : خوشاب
میدان جنگ ___ پاسخ : اوردگاه
امرود ___ پاسخ : مل
داغ و نشان ___ پاسخ : وسم
پول خارجی ___ پاسخ : ارز
ثروتمندی ___ پاسخ : توانگری
وجود دارد ___ پاسخ : هست
بیشتر بودن ___ پاسخ : اکثریت
شهری در فرانسه ___ پاسخ : رن
چه وقت ___ پاسخ : کی
تمرین ___ پاسخ : مشق
پایتخت سامورایی‌ها ___ پاسخ : توکیو
شب گذشته ___ پاسخ : دوش
وسیله ___ پاسخ : الت
شگفت‌آور ___ پاسخ : اعجوبه
گندم‌گون ___ پاسخ : اسمر
گریز ___ پاسخ : هرب
کشوری در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : اکوادور
نویسنده مویه های منتشر ___ پاسخ : امینفقیری
سبب ___ پاسخ : باعث
راه رفتن ___ پاسخ : مشی
آلیاژ سخت آهن ___ پاسخ : فولاد
فرزندزاده ___ پاسخ : نواده
دست عرب ___ پاسخ : ید
بنده زرخرید ___ پاسخ : قن
شرم‌آور ___ پاسخ : ننگین
اکسید سرب سرخ ___ پاسخ : شنگرف
کشتی قطبی ___ پاسخ : یخشکن
جعبه، صندوق ___ پاسخ : مجری
نوعی دیسک فشرده ___ پاسخ : دیویدی
سراینده شاهنامه ___ پاسخ : فردوسی
کشور آفریقایی ___ پاسخ : گابون
دست نخورده ___ پاسخ : بکر
آیین خوب ___ پاسخ : بهدین
شیره آبکی نباتات ___ پاسخ : لنف
فوقانی ___ پاسخ : زبرین
کارشناس ___ پاسخ : خبره
وطن ___ پاسخ : میهن
روییدن گیاه ___ پاسخ : نبت
گلوفشرده ___ پاسخ : خفه
پایتخت کرواسی ___ پاسخ : زاگرب
مدار مجتمع ___ پاسخ : ایسی
تیره رنگ ___ پاسخ : مشکی
لقب اشرافی عثمانی ___ پاسخ : پاشا
جلا یافته ___ پاسخ : ابدیده
ابله ___ پاسخ : گول
کالبد ___ پاسخ : پیکر
توپ، غلتک ___ پاسخ : رول
آهن صنعتی ___ پاسخ : تیراهن
عدد فوتبالی ___ پاسخ : نود
مجرای خون ___ پاسخ : رگ
دشواری در کار ___ پاسخ : گیر
درخت انگور ___ پاسخ : مو
تصدیق ایتالیایی ___ پاسخ : سی
سیر کوهی ___ پاسخ : موسیر
درخشان ___ پاسخ : روشن
خانه ییلاقی ___ پاسخ : ویلا
نویسنده موییرا ___ پاسخ : ژولینگرین

جواب مرحله 440 بازی جدولانه یک

آبسوار ___ پاسخ : حبابماور
آری ___ پاسخ : بلی
ابزار درو ___ پاسخ : داس
اثر برتراند راسل ___ پاسخ : تکامل فلسفی من
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : همه افتادگان
اثر گی دو موپاسان ___ پاسخ : یکزندگی
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : ایداهو
از بیماری‌های مسری ___ پاسخ : وبا
از روی ناچار ___ پاسخ : اجبارا
از نزولات آسمانی ___ پاسخ : برف
اصول عقیدتی لنین ___ پاسخ : بلشویسم
امر تو را اطاعت می‌کنم ___ پاسخ : لبیک
با هم جور شدن ___ پاسخ : انسجام
بالش ___ پاسخ : متکا
بخشش ___ پاسخ : داد
بخشنده ___ پاسخ : پردل
بلبل ___ پاسخ : هزار
به طور خلاصه ___ پاسخ : اجمالا
بهره‌مند ___ پاسخ : برخوردار
پاک شدن ___ پاسخ : طهر
پریشانی ___ پاسخ : سراسیمگی
پنبه پاک نکرده ___ پاسخ : وش
پیچ و تاب ___ پاسخ : خم
پیوند دهنده دو دریا به هم ___ پاسخ : تنگه
تمام و کامل ___ پاسخ : تام
تمدنی باستانی ___ پاسخ : اکد
توانایی ___ پاسخ : یارا
ثروتمند شدن ___ پاسخ : تمول
چه جور ___ پاسخ : چگونه
چیره شدن ___ پاسخ : غالبامدن
حاکم هندی ___ پاسخ : راجه
خانواده ___ پاسخ : اهل
خاک ___ پاسخ : تریت
خرس عرب ___ پاسخ : دب
خشکی ___ پاسخ : یبس
خطاب بی‌ادبانه ___ پاسخ : هی
خمیازه ___ پاسخ : اسا الدیتمول
خون ___ پاسخ : دم
دارای بسته بندی استوانه‌ای ___ پاسخ : رول
دانه خوشبو ___ پاسخ : هل
دگرگونی سیاسی ___ پاسخ : انقلاب
دوک ___ پاسخ : شبک
رشته صلیب ___ پاسخ : زنار
زمان بی ابتدا ___ پاسخ : ازل
زیانکار ___ پاسخ : خاسر
سادگی ___ پاسخ : لریزری
سبب خنکی بدن ___ پاسخ : مبرد
سبزی سالادی ___ پاسخ : کلم
سرها ___ پاسخ : ریوس
سلاح کاشتنی ___ پاسخ : مین
سنگینی و وقار ___ پاسخ : هنگ
سکسکه ___ پاسخ : هک هک
شام ___ پاسخ : عشا
شهر مرکزی ___ پاسخ : خمینمشاه
شهرت ___ پاسخ : اوازه
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : سنتلوییس
طاقچه ___ پاسخ : رف
گرم ___ پاسخ : تفتان
گشاد نیست ___ پاسخ : تنگ
مأیوس ___ پاسخ : دلسرد
ماهیانه ___ پاسخ : مقرری
منفرد ___ پاسخ : یگانه
نام ترکی ___ پاسخ : اد
نشانه ___ پاسخ : ایت
نهر بزرگ ___ پاسخ : رود
نوعی طبل کوچک ___ پاسخ : نقاره
نی در آن فراوان روییده ___ پاسخ : نیزار
نیستی و مرگ ___ پاسخ : هلاکت
هر کس بکند ته آن می‌ماند ___ پاسخ : چاه
همدوش و همردیف بودن ___ پاسخ : برابری
کفش چوبی ___ پاسخ : سندل
کوبیدن ___ پاسخ : دق
کوچک ___ پاسخ : که
یخه ___ پاسخ : گریبان

جواب مرحله 441 بازی جدولانه یک

آتشفشان ایتالیا ___ پاسخ : اتنا
از اوراق بانکی ___ پاسخ : سفته
از مراحل زراعت ___ پاسخ : کاشتن
انس ___ پاسخ : الفت
اکنون ___ پاسخ : اینک
بازیگر مرد پنجاه کیلو آلبالو ___ پاسخ : علی صادقی
بالاپوش بلند ___ پاسخ : عبا
باور نکردن ___ پاسخ : انکار
بخشش ___ پاسخ : سخا
بدون انقطاع ___ پاسخ : یکسره
بله آلمانی ___ پاسخ : یا
به هم برخوردن ___ پاسخ : تلاقی
پایان ___ پاسخ : انتها
پرنده پا بلند ___ پاسخ : لک لک
تجاوز ___ پاسخ : تعدی
تندرستی ___ پاسخ : سلامت
جای پا ___ پاسخ : رد
حرف سرکش‌دار ___ پاسخ : ک
حکمران ___ پاسخ : والی
دانش ذاتی ___ پاسخ : لدنی
دانه خوشبو ___ پاسخ : هل
در این مکان ___ پاسخ : اینجا
راه کوتاه ___ پاسخ : ره
رسیدن به مطلوب ___ پاسخ : وصال
رمان حمیدرضا شاه‌آبادی ___ پاسخ : لالایی برای دختر مرده
زعفران ___ پاسخ : رادن
سبزی خوشبو ___ پاسخ : نعناع
ستاره کمیاب ___ پاسخ : سهیل
سخن صریح ___ پاسخ : رک
سعی و کوشش ___ پاسخ : تقلا
سم حشره‌کش ___ پاسخ : ددت
شکل هندسی ___ پاسخ : دایره
طناب ___ پاسخ : ریسمان
ظاهر ساختمان ___ پاسخ : نما
عضو پرواز پرندگان ___ پاسخ : بال
عنصر شیمی آلی ___ پاسخ : کربن
غذای سرپایی ___ پاسخ : ساندویچ
غذای مجردی ___ پاسخ : نیمرو
فیلم اسپیلبرگ ___ پاسخ : ایتی
قلعه و حصار ___ پاسخ : دژ
گاز تنفسی ___ پاسخ : اکسیژن
گفتاری و شفاهی ___ پاسخ : لسانی
لاک پاک کن ___ پاسخ : استون
لباس بلند ___ پاسخ : ردا
مادر ترکی ___ پاسخ : انا
ماه چهارم میلادی ___ پاسخ : اوریل
مرخ سخنگو ___ پاسخ : مینا
مطلوب ___ پاسخ : دلچسب
معشوق ___ پاسخ : جانان
موضوع ___ پاسخ : تم
ناچار ___ پاسخ : لابد
نیرنگ ___ پاسخ : فریب
نیرو ___ پاسخ : یارا
همسایه سومالی ___ پاسخ : کنیا
کاریز ___ پاسخ : قنات
کتف ___ پاسخ : خا
کلمه تصدیق ___ پاسخ : اری
کله و سر ___ پاسخ : راس
کوه خراسان رضوی ___ پاسخ : بینالود

جواب مرحله 442 بازی جدولانه یک

ابزار نجار ___ پاسخ : چکش
اثر ایوان تورگنیف ___ پاسخ : رودین
اثر پذیرفته ___ پاسخ : منفعل
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : تاریخ و شناخت ادیان
از ادات پرسشی ___ پاسخ : چی
از حروف الفبا ___ پاسخ : میم
اشاره به دور ___ پاسخ : انجا
اصلاح سیاسی ___ پاسخ : رفرم
باد برین ___ پاسخ : صبا
باقی جان ___ پاسخ : نا
بالابر آپاراتی ___ پاسخ : جک
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
بانگ کردن ___ پاسخ : هتف
بدگویی ___ پاسخ : هجو
بدنام کردن ___ پاسخ : اتهام
برادر مادر ___ پاسخ : ابو
برخلاف میل کسی ___ پاسخ : رغم
بزه ___ پاسخ : گناه
بشقاب دراز و بزرگ ___ پاسخ : دیس
بند پای زندانیان ___ پاسخ : غل
بندپای دراز ___ پاسخ : هزارپا
بندپای سمی ___ پاسخ : رتیل
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
به رو خفته ___ پاسخ : دمر
بی درنگ ___ پاسخ : دردم
بیهوده ___ پاسخ : چرند
پایتخت یمن ___ پاسخ : صنعا
پذیرای مهمان ___ پاسخ : میزبان
پستاندار جونده ___ پاسخ : خرگوش
پسران ___ پاسخ : ابنا
پنکه ___ پاسخ : فن
پوست دباغی نشده ___ پاسخ : اهاب
پول پرداختی ماهیانه ___ پاسخ : شهریه
پیدا کردن ___ پاسخ : یافتن
پیوسته ___ پاسخ : همیشه
تندتر از راه رفتن ___ پاسخ : دویدن
جانور دریایی گیاه مانند ___ پاسخ : مرجان
جای خلوت و آرام ___ پاسخ : دنج
جغد ___ پاسخ : اکو
جمع جن ___ پاسخ : اجنه
جمیع ___ پاسخ : همه
جوجه تیغی ___ پاسخ : راورا
چوب خوشبو ___ پاسخ : ند
حریص ___ پاسخ : ازمند
حیوان تنومند ___ پاسخ : فیل
خوراکی از اسفناج و تخم مرغ ___ پاسخ : نرگسی
خونریز ___ پاسخ : سفاح
دارای هرج و مرج و آشوب ___ پاسخ : متشنج
دانه خوشبو ___ پاسخ : هل
در طول یک شب ___ پاسخ : شبانه
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دود کردن ___ پاسخ : دخ
رنگ خزان ___ پاسخ : زرد
رود جنوب غربی ایران ___ پاسخ : مارون
روز ___ پاسخ : یوم
ریشه ___ پاسخ : بن
زاد ___ پاسخ : توشه
ساکن شدن ___ پاسخ : رکود
سبک هنری ___ پاسخ : وریسم
سفارش شخص مرده ___ پاسخ : وصیت
شامل شدن ___ پاسخ : عم
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : اهر
شهر خراسان شمالی ___ پاسخ : ایور
صبر زرد ___ پاسخ : الوا
طریقه ___ پاسخ : نحو
فرم مالیاتی ___ پاسخ : اظهارنامه
قدر گوهر شناسد ___ پاسخ : گوهری
قوس ___ پاسخ : کمانه
گربه عرب ___ پاسخ : هر
گشوده ___ پاسخ : وا
لذت بردن ___ پاسخ : حظ
لفظ تغییر دهنده معنی کلمه ___ پاسخ : وند
لم‌یزرع ___ پاسخ : بایر
مانند ___ پاسخ : چو
متولی ___ پاسخ : قیم
مجلس بزرگان ___ پاسخ : سنا
مرجع مطالعاتی ___ پاسخ : رفرنس
معدن ___ پاسخ : کان
مگنت ___ پاسخ : اهنربا
نجات دادن ___ پاسخ : رهاندن
نمد زین ___ پاسخ : یون
نوعی عدسی ___ پاسخ : کاو
ورید ___ پاسخ : سیاه رگ
کار بزرگ و خطیر ___ پاسخ : مهم
کنجد کوبیده ___ پاسخ : ارده
کندن گل ___ پاسخ : چیدن

جواب مرحله 443 بازی جدولانه یک

آمد و شد کردن ___ پاسخ : تردد
اتومبیل باری کوچک ___ پاسخ : کامیونت
اثر ناصر خسرو ___ پاسخ : وجهدین
از آحاد زمان ___ پاسخ : سال
از اقوام ترکمن ___ پاسخ : یموت
از رودهای مرزی ___ پاسخ : اترک
از شهرهای مرکزی ___ پاسخ : مهاجران
اسبی که سفید باشد ___ پاسخ : هدنگ
انجیر قرآنی ___ پاسخ : تین
باد کم ___ پاسخ : رش
باربر شهری ___ پاسخ : وانت
باشگاه، انجمن ___ پاسخ : نادی
بذر گیاه ___ پاسخ : دان
برکات ___ پاسخ : نعمات
به تأکید ___ پاسخ : اکیدا
بیهوده و بیکاره ___ پاسخ : هرزه
پارچه معیوب ___ پاسخ : زده
پالیز خربزه و هندوانه و … ___ پاسخ : لته
پایتخت یونان ___ پاسخ : اتن
پرخور ___ پاسخ : شکمو
پرستش ___ پاسخ : یشت
پشم شتر ___ پاسخ : وبر
پنج ترکی ___ پاسخ : بش
تخلیه کردن آب بینی ___ پاسخ : فینکردن
جام معروف ___ پاسخ : جم
جدا از هم ___ پاسخ : سوا
جنگ‌ها و فتنه‌ها ___ پاسخ : هزاهز
چای فرنگی ___ پاسخ : تی
چند ذره ___ پاسخ : ذرات
چین خوردگی لباس یا پارچه ___ پاسخ : کیس
خوارتر ___ پاسخ : اذل
دام ___ پاسخ : تله
دسترنج زنبور ___ پاسخ : عسل
دوزنده ___ پاسخ : خیاط
رأس ___ پاسخ : سر
راست ___ پاسخ : سهی
رخت ___ پاسخ : لباس
ریز ریز ___ پاسخ : نمنم
زیرجامه ___ پاسخ : تنبان
ساز ضربی ___ پاسخ : دف
سبب‌ها ___ پاسخ : علل
ستاره عرب ___ پاسخ : نجم
سلطان ___ پاسخ : شاه
سوی ___ پاسخ : جهت
شهر فارس ___ پاسخ : جهرم
شهر کرمان ___ پاسخ : کهنوج
شکار ___ پاسخ : نخجیر
ظرف لباس‌شویی ___ پاسخ : لگن
عدد ماه ___ پاسخ : سی
عدو ___ پاسخ : دشمن
عریان ___ پاسخ : رت
غنیمت جنگی ___ پاسخ : فی
قرضی ___ پاسخ : عاریه
قورباغه ___ پاسخ : بک
گل خوشبو ___ پاسخ : پونه
گلیم ___ پاسخ : زیلو
گمان ___ پاسخ : شایبه
لاغر و ضعیف ___ پاسخ : نزار
لذت‌بخش‌تر ___ پاسخ : اشهی
لیز و چسبنده ___ پاسخ : لزج
ماتم ___ پاسخ : عزا
مجموعه علم‌های تجربی ___ پاسخ : علوم
مراد و مقصود ___ پاسخ : کام
مقصود و مراد ___ پاسخ : معنی
موجود نامرئی ___ پاسخ : جن
نادانی ___ پاسخ : جاهلیت
ناسازگار ___ پاسخ : نامتجانس
نمایندگان مردم ___ پاسخ : وکلا
نوعی شنا ___ پاسخ : کرال
نیتروژن ___ پاسخ : ازت
همگی ___ پاسخ : اجماعا
هوشیار و گرامی ___ پاسخ : نبیل
واحد پول غنا ___ پاسخ : سدی
کارگر ___ پاسخ : عمله
کشور آسیایی ___ پاسخ : فلسطین
کهنه ___ پاسخ : مندرس
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب

جواب مرحله 444 بازی جدولانه یک

آب‌کند ___ پاسخ : لر
آشکار و برملا ___ پاسخ : عیان
اثر الکساندر پوشکین ___ پاسخ : گاوریل یادا
اداره کننده ___ پاسخ : مدیر
از حد گذشتن ___ پاسخ : اسراف
از سنگ‌های قیمتی ___ پاسخ : زمرد
از ماه‌های سریانی ___ پاسخ : ایار
اهل کوفه ___ پاسخ : کوفی
با هم فرق داشتن ___ پاسخ : تمایز
باطل کردن ___ پاسخ : فسخ
بدی ___ پاسخ : شر
بدین معنی ___ پاسخ : یعنی
برادر مادر ___ پاسخ : ابو
بردبار بودن ___ پاسخ : تاب داشتن
بسیار بدگمان ___ پاسخ : شکاک
به سوی ___ پاسخ : الی
بی‌خبر ___ پاسخ : غفلتا
بیهوده ___ پاسخ : مهمل
پاداش ___ پاسخ : جایزه
پارچه زردوزی شده ___ پاسخ : لندره
پرهیز کردن ___ پاسخ : اتقا
پریشان شدن ___ پاسخ : اشفتن
پیش‌ها ___ پاسخ : اوایل
تبسم ___ پاسخ : شکرخند
تراشه چوب ___ پاسخ : پوشال
تیر پیکان‌دار ___ پاسخ : یب
تیشه بزرگ ___ پاسخ : تش
جاوید ___ پاسخ : سرمد
جای آسایش ___ پاسخ : دارالقرار
جمیل ___ پاسخ : زیبا
جنت ___ پاسخ : بهشت
چلاق ___ پاسخ : شل
چوب پهن کردن خمیر ___ پاسخ : وردنه
حرف بیست و سوم یونانی ___ پاسخ : سای
حرف چهارم یونانی ___ پاسخ : دلتا
خود را در آن توان دید ___ پاسخ : ایینه
خوش‌مزه‌تر ___ پاسخ : اشهی
خوشحال ___ پاسخ : شادان
خویشتن‌داری ___ پاسخ : پرهیز
خیک، مشک ___ پاسخ : انبان
دانش و معرفت ___ پاسخ : اگاهی
دچار عارضه ناشی از گرمای شدید شده ___ پاسخ : گرمازده
در آغاز ___ پاسخ : بدوا
در یک شهر تولد یافته‌اند ___ پاسخ : هم شهری
دست ساییدن ___ پاسخ : لمس
دست عرب ___ پاسخ : ید
دفعه ___ پاسخ : باره
دور کردن ___ پاسخ : نفی
ذوق ___ پاسخ : وجد
رئیس جیمز باند ___ پاسخ : ام
رابطه ___ پاسخ : بستگی
راحتی ___ پاسخ : اسایش
راه کوتاه ___ پاسخ : ره
رشته کوه اروپایی ___ پاسخ : پیرنه
زگیل ___ پاسخ : وردان
ساپروفیت ___ پاسخ : کودرست
ساختمان‌ها ___ پاسخ : ابنیه
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ___ پاسخ : ناتو
سرخ‌رگ ___ پاسخ : شریان
سرسرا ___ پاسخ : هال
سود ___ پاسخ : فایده
سودش به عموم می‌رسد ___ پاسخ : عام المنفعه
شادمان شدن ___ پاسخ : بهجت
شبنم ___ پاسخ : ژاله
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : خلیل اباد
صاحب دفتر اسناد رسمی ___ پاسخ : سردفتر
ضربه به توپ با پا ___ پاسخ : شوت
طرد شده ___ پاسخ : رانده
ظرف روغن ___ پاسخ : دبه
ظرف یخ ___ پاسخ : یخدان
عظیم‌الجثه ___ پاسخ : یغر
علف خوردن چارپا در صحرا ___ پاسخ : چرا
علم ___ پاسخ : دانش
علم و آگاهی ___ پاسخ : دانایی
غذای ظهر ___ پاسخ : ناهار
فاقد هوا یا نور کافی ___ پاسخ : خفه
فشار برای جابجا کردن چیزی ___ پاسخ : هل
گروه ___ پاسخ : امت
گل خوشبوی بهاری ___ پاسخ : بنفشه
گونه‌ای سرو کوهی ___ پاسخ : ابهل
مالدار ___ پاسخ : بای
متدین ___ پاسخ : دیندار
مجاز از شخص لاغر اندام ___ پاسخ : نی قلیان
محسوب ___ پاسخ : قلمداد
محل گرد آمدن ___ پاسخ : مجمع
محل نمایش آثار هنری ___ پاسخ : گالری
مسافر ___ پاسخ : راهی
مسافر ___ پاسخ : رهگیر
مغز کامپیوتر ___ پاسخ : سی پی یو
نمک اسید فسفریک ___ پاسخ : فسفات
نویسندگی ___ پاسخ : قلم زنی
نیست شدن ___ پاسخ : فنا
کام ___ پاسخ : دهن
کشور آفریقایی ___ پاسخ : لیبریا
کشور آفریقایی ___ پاسخ : موریس
یاد دادن ___ پاسخ : القا

جواب مرحله 445 بازی جدولانه یک

آهو ___ پاسخ : غزال
آواره ___ پاسخ : سرگردان
اثر پا ___ پاسخ : رد
از اوراق بهادار ___ پاسخ : چک
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : یس
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
اکتفا کردن ___ پاسخ : بس کردن
این همه، این اندازه ___ پاسخ : چندین
بازی ___ پاسخ : گیم
بانگ ___ پاسخ : غو
بحث ___ پاسخ : جستار
بنی‌اسرائیل ___ پاسخ : یهود
بنیان ___ پاسخ : پی
بی‌خبر ___ پاسخ : ناگاه
بی‌همسر ___ پاسخ : مجرد
پایتخت اتریش ___ پاسخ : وین
پرسش از جا و مکان کسی ___ پاسخ : سراغ
پنبه پاک نکرده ___ پاسخ : وش
پیش‌ریز، تنخواه ___ پاسخ : بودجه
تازه ترکی ___ پاسخ : ینی
تیره ___ پاسخ : کدر
جغد ___ پاسخ : بوم
چراگاه ایلات ___ پاسخ : یورت
چندین وزیر ___ پاسخ : وزرا
چه بهتر ___ پاسخ : فبها
چینش وسایل صحنه ___ پاسخ : دکور
خستگی ___ پاسخ : تعب
خوراک چهارپایان ___ پاسخ : یونجه
در خصوص ___ پاسخ : بابت
دریای عرب ___ پاسخ : یم
ده ___ پاسخ : روستا
دودلی ___ پاسخ : ریب
دوره تحصیلی ___ پاسخ : ترم
رود شمال خوزستان ___ پاسخ : دز
روشن شدن و شعله‌ور گشتن ___ پاسخ : درگرفتن
زردرنگ ___ پاسخ : زرگون
ساختگی ___ پاسخ : تصنعی
سبزی ترش دارای ویتامین سی ___ پاسخ : ریواس
سربازی ___ پاسخ : خدمت
سوسن زرد ___ پاسخ : وج
سکسکه ___ پاسخ : هکهک
شاعر مثنوی ___ پاسخ : مولوی
شهد زنبور ___ پاسخ : عسل
شهر گیلان ___ پاسخ : املش
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : ونیز
صباغ ___ پاسخ : رنگرز
صحرای آمریکا ___ پاسخ : نوادا
عدد قرن ___ پاسخ : صد
غرولند ___ پاسخ : زرزر
فاقد ___ پاسخ : عاری
فرمان کشتی ___ پاسخ : سکان
فریب ___ پاسخ : نیرنگ
فصل برداشت گندم ___ پاسخ : درو
لرزنده ___ پاسخ : متشنج
ماشین خاک برداری ___ پاسخ : لودر
متعهد به انجام کاری شدن ___ پاسخ : ملتزم شدن
ممتاز و برجسته ___ پاسخ : سالار
نویسنده آشوب یادها ___ پاسخ : علی اکبر سعیدی سیرجانی
کارهای نیکو ___ پاسخ : خیرات
کوچکتر ___ پاسخ : کهتر

جواب مرحله 446 بازی جدولانه یک

آب سرمازده ___ پاسخ : یخ
آدرس جغرافیایی ___ پاسخ : نقشه
ابداع دمیتری مندلیف دانشمند روسی ___ پاسخ : جدول تناوبی عناصر
اجرت ماهانه ___ پاسخ : شهریه
اخلالگر ___ پاسخ : مخل
از اشکال دارویی ___ پاسخ : قرص
از پیامبران ___ پاسخ : لوط
از مراکز استان‌ها ___ پاسخ : سنندج
از وسایل آشپزخانه ___ پاسخ : رنده
اندک‌مایه ___ پاسخ : ناچیز
بازی و سرگرمی ___ پاسخ : لهو
بافته و تنیده ___ پاسخ : نسج
بالا رونده ___ پاسخ : صعودی
بخشنده ___ پاسخ : فیاض
بخیل ___ پاسخ : لییم
برخلاف ___ پاسخ : علیه
بستر ___ پاسخ : بالین
بسیار گرم ___ پاسخ : حار
بلندای آسمان ___ پاسخ : عرش
بی‌سواد ___ پاسخ : امی
بیابان گرم ___ پاسخ : برهوت
پایین رونده ___ پاسخ : نزولی
پرنده شب‌بیدار ___ پاسخ : جغد
پوستین ___ پاسخ : وت
تزویر و دورویی ___ پاسخ : ریا
تنها و یگانه ___ پاسخ : واحد
تکرار حرف آخر ___ پاسخ : یی
جاده آهنی ___ پاسخ : ریل
جوشیدن آب ___ پاسخ : قل
جوهر بدن ___ پاسخ : کار
چابک ___ پاسخ : فرز
چسبناک ___ پاسخ : دج
حصار و جدار ___ پاسخ : دیوار
حلقه انگلیسی ___ پاسخ : رینگ
خشکی مزاج ___ پاسخ : یبوست
خمره گلی ___ پاسخ : تپو
خوب و پسندیده ___ پاسخ : نیک
دادگاه باطنی ___ پاسخ : وجدان
درگیری و ستیز ___ پاسخ : مجادله
دلاور و پهلوان ___ پاسخ : تکین
دوره شاه اسماعیل ___ پاسخ : صفویه
دوره کریم خان ___ پاسخ : زندیه
رد کردن ___ پاسخ : وازدن
رسته و ردیف ___ پاسخ : رج
رغبت و گرایش ___ پاسخ : میل
رفیق مشهدی ___ پاسخ : یره
زمین خورده ___ پاسخ : ساقط
زمین لم‌یزرع ___ پاسخ : بایر
زیرا ___ پاسخ : برای
سنگ سخت ___ پاسخ : خارا
سهولت ___ پاسخ : اسانی
شهر پینوکیو ___ پاسخ : رم
شهر رازی ___ پاسخ : ری
شهر ریشه ___ پاسخ : بن
صفار ___ پاسخ : رویگر
صمیمی و همدل ___ پاسخ : یکرو
ضد باطل ___ پاسخ : حق
ضمیمه شده ___ پاسخ : الحاقی
عاجز و درمانده ___ پاسخ : بیچاره
عدد حرکت ___ پاسخ : سه
عزت و ارجمندی ___ پاسخ : عز
غرغر بچه ___ پاسخ : نق
قیماق ___ پاسخ : سرشیر
گشایش ___ پاسخ : فرج
لاابالی‌گری ___ پاسخ : یللی
لباس ___ پاسخ : تن پوش
ماتم و اندوه ___ پاسخ : غم
مسرور ___ پاسخ : خوشحال
مغازه بازاری ___ پاسخ : حجره
مناطق ___ پاسخ : نواحی
مورخ معاصر غزنویان ___ پاسخ : بیهقی
مکان ___ پاسخ : جا
میوه هفت سین ___ پاسخ : سیب
نادرستی ___ پاسخ : سقم
ناسازگار ___ پاسخ : متناقض
نمایش تلویزیونی ___ پاسخ : شو
نوعی نشریه ___ پاسخ : هفتگی
نوعی کباب ___ پاسخ : برگ
نیرومند ___ پاسخ : قوی
نیمه دیوانه ___ پاسخ : خل
هرگز نه ___ پاسخ : لن
وجه نقد ___ پاسخ : پول
ویژگی و صفت ___ پاسخ : خصلت
کافی و تمام ___ پاسخ : بسنده
کتاب هندوان ___ پاسخ : ودا
کلام هشدار ___ پاسخ : هلا
کهن ___ پاسخ : عتیق
یک لنگه بار ___ پاسخ : تا

جواب مرحله 447 بازی جدولانه یک

آهنگر ___ پاسخ : حداد
ابزار اندازه‌گیری زاویه ___ پاسخ : نقاله
اجاره‌بها ___ پاسخ : کرا
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : لات
از جزایر ژاپن ___ پاسخ : یزو
از سازها ___ پاسخ : رباب
از مردم غرب ___ پاسخ : غربی
از نت‌ها ___ پاسخ : فا
استخوان شکستنی ___ پاسخ : جناغ
انگشت اشاره ___ پاسخ : سبابه
با حرص و عجله خوردن ___ پاسخ : لمباندن
باحمیت ___ پاسخ : غیرتی
بازگشتن ___ پاسخ : رجوع
باطل کردن ___ پاسخ : لغو
بالن ___ پاسخ : وال
برکات ___ پاسخ : نعمات
بنده زرخرید ___ پاسخ : برده
به پایان رساندن ___ پاسخ : ختم
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
بی نظم و ترتیب ___ پاسخ : بی سامان
بینی ___ پاسخ : دماغ
پریشان ___ پاسخ : ژولیده
پوست دباغی نشده ___ پاسخ : اهاب
پیاله ___ پاسخ : کاسه
پیکان ___ پاسخ : فلش
ترس ___ پاسخ : بیم
ترکردنی برای سخن گفتن ___ پاسخ : لب
تنها ___ پاسخ : منفرد
جنازه ___ پاسخ : نعش
چغندر پخته ___ پاسخ : لبو
چیره ___ پاسخ : غالب
حرص ___ پاسخ : از
حرف نفی ___ پاسخ : نه
خالص و پاک ___ پاسخ : بی الایش
خانه چهارپایان ___ پاسخ : اغل
خانواده ___ پاسخ : اهل
در هم پیچیدن ___ پاسخ : لف
درس درست نوشتنی ___ پاسخ : املا
درس گروهی ___ پاسخ : سمینار
راز ___ پاسخ : رمز
راهره سقف دار ___ پاسخ : هشتی
رطب ___ پاسخ : خرما
روش و طریقه ___ پاسخ : منوال
زینت دهنده ___ پاسخ : پیراینده
سازمان اطلاعات آمریکا ___ پاسخ : سیا
سر شب ___ پاسخ : شام
سست و ناتوان ___ پاسخ : زپرتی
سلطه هم معنی می‌دهد ___ پاسخ : یوغ
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : اهر
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : پلدشت
شهر اصفهان ___ پاسخ : شهرضا
شهری در انگلستان ___ پاسخ : یورک
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
طاقچه ___ پاسخ : رف
عوض شدن ___ پاسخ : تبدل
غنیمت جنگی ___ پاسخ : فی
قطعه احتیاطی ___ پاسخ : یدک
قطعه قطعه ___ پاسخ : تکه تکه
قورباغه ___ پاسخ : بک
گوارش ___ پاسخ : هضم
گیاه الیافی ___ پاسخ : کتان
لاغر ___ پاسخ : هزیل
مجرای آب ___ پاسخ : ناودان
میز کوچک ___ پاسخ : عسلی
ناپسند ___ پاسخ : بد
نازایی ___ پاسخ : عقم
نازک و لطیف ___ پاسخ : ناعم
نام خدا در تورات ___ پاسخ : یهوه
نرم‌تر ___ پاسخ : الین
نشستن ___ پاسخ : جلوس
نقص ___ پاسخ : عیب
نهایی ___ پاسخ : غایی
نیروها ___ پاسخ : قوا
هوشیار ___ پاسخ : زبل
واحد داروی مایع ___ پاسخ : سی سی
کجاست ___ پاسخ : کو
کشور آفریقایی ___ پاسخ : غنا

جواب مرحله 448 بازی جدولانه یک

آب راکد و متعفن ___ پاسخ : مانداب
آسان ___ پاسخ : سهل
آفرین خدا بر تو باد ___ پاسخ : بارک الله
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : دن
اتحادیه ترابری هوایی ___ پاسخ : یاتا
اثر احمد محمود ___ پاسخ : غریبه ها
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : دیدار درهند
اثر ایرج پزشک‌زاد ___ پاسخ : بوبول
اثر ژان پل سارتر ___ پاسخ : زنان تروا
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : اتما
ارسال هوایی توپ در فوتبال ___ پاسخ : سانتر
از سوره‌ها ___ پاسخ : سبا
از عشاق تاریخ ___ پاسخ : لیلی ومجنون
استان و مرکزش ___ پاسخ : ایلام
املاح اسید کلریک ___ پاسخ : کلرات
انار یونانی ___ پاسخ : رانا
بخشی از رویان دانه ___ پاسخ : گیاهک
بخشیدن ___ پاسخ : دادن
بدهکار ___ پاسخ : وامی
برای زجر دادن آن را جلوی چشم می‌آورند ___ پاسخ : جهنم
بریدن ___ پاسخ : قب
بسوده ___ پاسخ : ملموس
بهره‌مند از نعمت ___ پاسخ : متمتع
پارچه ___ پاسخ : بز
پاندول ___ پاسخ : اونگ
پایتخت تایلند ___ پاسخ : بانکوک
پایتخت غنا ___ پاسخ : اکرا
پرواز ___ پاسخ : طیران
پشت ___ پاسخ : کول
پشت دادن بر ___ پاسخ : اتکا
پشت سر هم ___ پاسخ : متوالی
پهلو ___ پاسخ : بغل
پیراهن آستین کوتاه ___ پاسخ : تی شرت
ترمز چهارپا ___ پاسخ : هش
تمدنی باستانی ___ پاسخ : اکد
تن ___ پاسخ : بدن
تکنولوژی ___ پاسخ : فناوری
جارو کردن ___ پاسخ : روفتن
جزیره مافیا ___ پاسخ : سیسیل
جلوس داده ___ پاسخ : نشانده
چگونگی ___ پاسخ : حالت
حرف بیست و چهارم یونانی ___ پاسخ : امگا
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حریف ___ پاسخ : هماور
خرگوش عرب ___ پاسخ : ارنب
خریدن ___ پاسخ : شرا
در آوردنی از روزگار ___ پاسخ : دمار
درخت اعدام ___ پاسخ : دار
درنده ___ پاسخ : دد
دستگاه دریافت امواج رادیویی ___ پاسخ : انتن
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
دیده شده ___ پاسخ : مشهود
زاده، مولود ___ پاسخ : ولید
زن و فرزند ___ پاسخ : عایله
زن‌بابا ___ پاسخ : نامادری
زنده ___ پاسخ : حی
ستاره ___ پاسخ : تارا
ستایشگر ___ پاسخ : حامد
سستی ___ پاسخ : کاهلی
شتر بی‌کوهان ___ پاسخ : لاما
شهر مازندران ___ پاسخ : امل
شهری در انگلستان ___ پاسخ : لیدز
شهری در هند ___ پاسخ : بمبیی
صافی ___ پاسخ : زلالی
ضربه با پا ___ پاسخ : لگد
عالم، دنیا ___ پاسخ : کیهان
عدد ___ پاسخ : شمار
عسل ___ پاسخ : شهد
عملیات دفاعی ___ پاسخ : پدافند
عهده‌دار انجام کاری شده ___ پاسخ : مکلف
غمگین ___ پاسخ : ناراحت
فراهم کردن ___ پاسخ : تدارک
فرمان ___ پاسخ : امر
قانون انیشتین ___ پاسخ : نسبیت
قیمت داشتن ___ پاسخ : ارزیدن
گرانمایگی ___ پاسخ : رزانت
گروه ___ پاسخ : دسته
گله گوسفندان ___ پاسخ : رمه
ماهر ___ پاسخ : متبحر
مطلع ___ پاسخ : اگاه
ملایمت ___ پاسخ : نرمی
مکتب‌ها ___ پاسخ : مکاتب
نااستوار ___ پاسخ : لق
نام ___ پاسخ : اسم
نقاب زنان ترک ___ پاسخ : یاشماق
نقشه تصادف ___ پاسخ : کروکی
نگه داشتن حق و حرمت کسی ___ پاسخ : رعایت
نوعی پارچه کشباف ___ پاسخ : تریکو
نیزه کوچک ___ پاسخ : زوبین
همگی ___ پاسخ : جمیعا
هندی‌اش معروف است ___ پاسخ : تمر
وسیله سرگرمی بچه‌ها ___ پاسخ : اسباب بازی
کشوری در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : کلمبیا
کم‌حرف و متفکر ___ پاسخ : سربتو
کودن ___ پاسخ : خنگ
کوفتن ___ پاسخ : زدن

جواب مرحله 449 بازی جدولانه یک

ابزار دست مکانیک ___ پاسخ : اچار
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : مورفی
اثر محمد علی جمال‌زاده ___ پاسخ : تصویر زن در فرهنگ ایران
از جنس چوب ___ پاسخ : چوبین
از حروف یونانی ___ پاسخ : لاندا
انکار کردن ___ پاسخ : ظی
باز کننده ___ پاسخ : گشاینده
برادر ___ پاسخ : داداش
برجستگی کوچک روی پوست ___ پاسخ : زگیل
بگو در قرآن ___ پاسخ : قل
بلندمرتبه ___ پاسخ : والا
به نوبت کاری انجام دادن ___ پاسخ : تناوب
پس از حال ___ پاسخ : اینده
پنداری ___ پاسخ : ظاهرا
تازه ___ پاسخ : نو
تعجب ___ پاسخ : شگفتی
جان‌ها ___ پاسخ : انفس
جنازه ___ پاسخ : نعش
چراغ دریایی ___ پاسخ : فار
چرک و زرداب زخم ___ پاسخ : هو
حجم فرعونی ___ پاسخ : هرم
حرف ندا ___ پاسخ : اهای
خواننده و نوازنده ___ پاسخ : رامشگر
خون عرب ___ پاسخ : دم
خونبها ___ پاسخ : دیه
درد چشم ___ پاسخ : رمد
درون دهان ___ پاسخ : نج
دستگاه نساجی ___ پاسخ : هف
دشوار و سنگین ___ پاسخ : وخیم
دوست، یار ___ پاسخ : رفیق
دیسک فشرده ___ پاسخ : سی دی
زیرکی ___ پاسخ : دها
سازمان اداره یک رشته ورزشی ___ پاسخ : فدراسیون
سالخورده ___ پاسخ : پیر
سرباز نیروی دریایی ___ پاسخ : ناوی
سست ___ پاسخ : رخو
شناساننده ___ پاسخ : معرف
شهر فرانسه ___ پاسخ : کن
ضربه با نوک پنجه پا ___ پاسخ : تیپا
طعم خوشایند ___ پاسخ : شیرین
عدد مقدس ___ پاسخ : هفت
فرش بزرگ ___ پاسخ : قالی
فرشته ___ پاسخ : ملک
فروشنده آب ___ پاسخ : سقا
قصور ___ پاسخ : کوتاهی
قطره قطره فرو ریختن آب ___ پاسخ : چکیدن
قطعی برای کتاب ___ پاسخ : وزیری
گارسون قهوه‌خانه ___ پاسخ : قهوه چی
گران، سنگین ___ پاسخ : ثقیله
گشوده ___ پاسخ : باز
مبدأ طول جغرافیایی ___ پاسخ : نصف النهار
مذکر ___ پاسخ : نر
مرغ سلیمان ___ پاسخ : هدهد
میدان جنگ ___ پاسخ : رزمگاه
نمایش خنده‌دار ___ پاسخ : کمدی
نه سود دارد نه ضرر ___ پاسخ : خنثی
هزینه ___ پاسخ : خرج
همان دم ___ پاسخ : انا
کاغذ کپی ___ پاسخ : کاربن

جواب مرحله 450 بازی جدولانه یک

آب منجمد ___ پاسخ : یخ
آفریننده جهان ___ پاسخ : خدا
اثر پائولو کوئلیو ___ پاسخ : شیطان و دوشیزه پریم
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : اخرشب
ادله ___ پاسخ : دلایل
از جنس نر ___ پاسخ : نرینه
از صفات پرسشی ___ پاسخ : کدامین
از گزندگان ___ پاسخ : ساس
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
اسباب بازی کودکان ___ پاسخ : یویو
اهل هرات ___ پاسخ : هریوه
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
به صورت شفاهی ___ پاسخ : زبانا
بی آلایش بودن ___ پاسخ : سادگی
پارچه فروش ___ پاسخ : بزاز
پاره پاره ___ پاسخ : ریش ریش
پاک از گناه ___ پاسخ : بری
پایتخت لهستان ___ پاسخ : ورشو
پشت سر هم ___ پاسخ : یکریز
پیامبر نقاش ___ پاسخ : مانی
پیغامبر ___ پاسخ : نبی
ترسانیدن ___ پاسخ : تهدید
تفنگ مسابقه ___ پاسخ : بادی
تند و برنده ___ پاسخ : حاد
تنگ ___ پاسخ : ضیق
توسری خور چکش ___ پاسخ : میخ
تیرگی چشم ___ پاسخ : تم
جابجایی ___ پاسخ : رانش
جانشین پول در قمارخانه ___ پاسخ : ژتون
جدایی و دوری ___ پاسخ : مهجوری
حرف افسوس ___ پاسخ : وای
حرف دوم انگلیسی ___ پاسخ : بی
حیله هم معنی می‌دهد ___ پاسخ : فن
خواربار ___ پاسخ : ارزاق
خواست ___ پاسخ : ارادت
دارا بودن ___ پاسخ : داشتن
در یک جا ایستاده ___ پاسخ : متوقف
درجات ___ پاسخ : طبقات
دورنگار ___ پاسخ : فاکس
دوستی ___ پاسخ : وداد
دین تسلیم شدن ___ پاسخ : اسلام
رود طولانی ___ پاسخ : راین
روز گذشته ___ پاسخ : دی
زیر ___ پاسخ : تحت
سرشت ___ پاسخ : خو
سنگ معدنی گرانبها ___ پاسخ : یشم
سوگند به خدا ___ پاسخ : والله
سوی و طرف ___ پاسخ : زی
شایسته ___ پاسخ : نسیب
شب طولانی ___ پاسخ : یلدا
شماره مخصوص ___ پاسخ : کد
شهر ایلام ___ پاسخ : دره شهر
طلا ___ پاسخ : زر
ظرف حمل ظروف ___ پاسخ : سینی
عزم ___ پاسخ : اراده
عنوان پادشاهان روسیه بود ___ پاسخ : تزار
فرش مالیدنی ___ پاسخ : نمد
فرو گذاشتن ___ پاسخ : اهمال
قرص ___ پاسخ : حب
گداختن ___ پاسخ : ذوب
گرد ___ پاسخ : پودر
گل سرخ ___ پاسخ : رز
گوسفند ماده ___ پاسخ : میش
لباس ___ پاسخ : رخت
مالک ___ پاسخ : ذا
ماه عرب ___ پاسخ : شهر
محله شمال تهران ___ پاسخ : ونک
مسدود کردن ___ پاسخ : بستن
می‌دهند و رسوا می‌کنند ___ پاسخ : لو
میخ چوبی ___ پاسخ : وتد
ناپدید گشتن ___ پاسخ : غیبشدن
نرم ___ پاسخ : لین
نژاد ___ پاسخ : نسب
نشان، علامت ___ پاسخ : رقم
نمو ___ پاسخ : رویش
همان فیل است ___ پاسخ : پیل
واحد پول کره جنوبی ___ پاسخ : وون
واحدی برای اندازه‌گیری مسافت ___ پاسخ : فرسنگ
وجه ___ پاسخ : نقدینه
وجود، هستی ___ پاسخ : بود
ورزش قدرت و انعطاف ___ پاسخ : ژیمناستیک
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب
یک یک ___ پاسخ : یکایک
یکتا کردن ___ پاسخ : توحید

0 دیدگاه

بازتاب ها/ دنبالک ها

  1. جواب مرحله 451 تا 500 بازی جدولانه یک - […] قسمت قبل جواب مرحله 401 تا 450 بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 451…

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

برچسب ها :