جواب مرحله 1 تا 50 بازی جدولانه
جواب مرحله ۷۰۱ تا ۷۵۰ بازی جدولانه یک
09/05/2018 تاریخ انتشار
جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 951 تا 1000 ) در قسمت قبل جواب مرحله 901 تا 950  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 951 تا 1000 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله (901 تا 950 ) در قسمت قبل جواب مرحله 851 تا 900  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 901 تا 950 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 851 تا 900 ) در قسمت قبل جواب مرحله 801 تا 850  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 851 تا 900 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 701 تا 750 )

در قسمت قبل جواب مرحله 651 تا 700  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 701 تا 750 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

 

جواب مرحله 701 بازی جدولانه یک

آماده و مهیا ___ پاسخ : فراهم
آن سوی تاریکی ___ پاسخ : روشنایی
ارسباران فعلی ___ پاسخ : اهر
از بازیگران گشت دو ___ پاسخ : بهاره افشاری
از به پا کردنی‌ها ___ پاسخ : دمپایی
از پیامبران الهی ___ پاسخ : الیاس
از حروف یونانی ___ پاسخ : سیگما
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : اباده
الک کردن ___ پاسخ : بیختن
بازیگر سریال دلنوازان ___ پاسخ : شاهرخ استخری
بالاتر از سرگرد ___ پاسخ : سرهنگ
بخشی از چشم ___ پاسخ : قرنیه
برکت برنج ___ پاسخ : ری
بیهوده پول خرج کردن ___ پاسخ : ولخرجی
پدر خانه ___ پاسخ : بابا
پهلوان ___ پاسخ : گو
پوسته خارجی خورشید ___ پاسخ : کرونا
پیکار ___ پاسخ : جدال
تالاب و آبگیر ___ پاسخ : مرداب
تجهیز شده ___ پاسخ : مجهز
توانایی ___ پاسخ : یارگی
جنس به ظاره قوی ___ پاسخ : نر
چکیدن آب ___ پاسخ : رش
چیره شدن ___ پاسخ : تسلط
حرف عصایی ___ پاسخ : لام
حوادث پر جنب و جوش ___ پاسخ : هزاهز
حوله ___ پاسخ : رومال
حکم حاکم شرع ___ پاسخ : فتوا
خراب ___ پاسخ : ویران
دختر لر ___ پاسخ : دت
دوستی و محبت ___ پاسخ : ولا
رزمایش ___ پاسخ : مانور
روشن کردن ___ پاسخ : تنویر
ریشه سوسن آسمانگون ___ پاسخ : ایرسا
سپیدار ___ پاسخ : پد
سختی و عذاب ___ پاسخ : وبال
سفید ترکی ___ پاسخ : اق
شراب ___ پاسخ : می
شریک و همکار ___ پاسخ : همدست
شهرت اقبال ___ پاسخ : لاهوری
شهری در لیتوانی ___ پاسخ : ویلنا
صف و رده ___ پاسخ : رسته
ضروری و لازم ___ پاسخ : بایست
طرف مشورت ___ پاسخ : رایزن
غذایی از بادمجان ___ پاسخ : یتیمچه
فصل سوم ___ پاسخ : پاییز
فیلمی از فریدون جیرانی ___ پاسخ : پارکوی
قائم مقام ___ پاسخ : جانشین
قدرت ___ پاسخ : نیرو
قلم فرنگی ___ پاسخ : پن
گوارا ___ پاسخ : نوشین
گونه صورت ___ پاسخ : لپ
ماه چهارم سال میلادی ___ پاسخ : اوریل
مساوی عامیانه ___ پاسخ : یر
میهن ___ پاسخ : وطن
میوه گرمسیری ___ پاسخ : اناناس
ناپسند شمردن ___ پاسخ : کراهت
ناگهان خودمانی ___ پاسخ : یهویی
نوعی حشره‌کش ___ پاسخ : امشی
نویسنده فرانسوی ___ پاسخ : روسو
هزار میلیون ___ پاسخ : بیلیون
وسیله اطلاع‌رسانی ___ پاسخ : رسانه
کارورز پزشکی ___ پاسخ : انترن
کم و بی‌ارزش ___ پاسخ : ناچیز

جواب مرحله 702 بازی جدولانه یک

آزمایش لباس ___ پاسخ : پرو
آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
آمادگی ___ پاسخ : تهیا
آن قدر/ آن گاه ___ پاسخ : اندی
ابزار درودگران ___ پاسخ : ماهه
اثر استاندال ___ پاسخ : صومعه پارام
اثر ایان فلمینگ ___ پاسخ : ماه شکن
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : نوری
اثر زویا پیرزاد ___ پاسخ : مثل همه عصرها
اثر سبکتکین سالور ___ پاسخ : قربانگاه
اثر محمد حجازی ___ پاسخ : میهنما
اثر محمدعلی جمال زاده ___ پاسخ : سر و ته یک کرباس
از البسه زنانه ___ پاسخ : مانتو
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : فصلت
از سوره‌ها ___ پاسخ : مدثر
از غلات ___ پاسخ : گندم
استان کم‌حرف ___ پاسخ : قم
اعتبار ___ پاسخ : وجهه
امامان ___ پاسخ : ایمه
اول امری ___ پاسخ : وهله
بادبان کشتی ___ پاسخ : شراع
برای همت کردن بالا می‌زنند ___ پاسخ : استین
بلند شده ___ پاسخ : خاسته
پایتخت اردن ___ پاسخ : امان
پایتخت بنگلادش ___ پاسخ : داکا
پایداری ___ پاسخ : ثبات
پرده‌دری ___ پاسخ : هتک
پروتئین گیاهی ___ پاسخ : سویا
پیامبر درون ماهی ___ پاسخ : یونس
ترمز کشتی ___ پاسخ : لنگر
تصدیق خودمانی ___ پاسخ : اهان
جهت/ لحاظ ___ پاسخ : حیث
جوی آب ___ پاسخ : نهر
چه وقت ___ پاسخ : کی
حاشیه ___ پاسخ : نت
حرص شدید ___ پاسخ : ولع
حرف یونانی ___ پاسخ : سای
خمیازه ___ پاسخ : باسک
داغ و نشان ___ پاسخ : وسم
درون دهان ___ پاسخ : بج
دریده چشم ___ پاسخ : اشتر
دست عرب ___ پاسخ : ید
دورتر ___ پاسخ : ابعد
رنج و محنت ___ پاسخ : لگ
روش‌ها ___ پاسخ : انحا
زنجبیل شامی ___ پاسخ : ابون
ستاره کم‌نور ___ پاسخ : سها
سنگینی معده ___ پاسخ : رودل
سوره دود ___ پاسخ : دخان
سوره طولانی ___ پاسخ : بقره
شاعر زندانی ___ پاسخ : مسعود سعد سلمان
شرف و ناموس ___ پاسخ : ابرو
شعر ___ پاسخ : چکامه
شهر مازندران ___ پاسخ : بابل
شهری در کرمان ___ پاسخ : راور
شهوتران ___ پاسخ : بلهوس
ضربه با پا ___ پاسخ : لگد
عدد سوتی ___ پاسخ : سه
فالگیری ___ پاسخ : رمالی
فصل گل و بلبل ___ پاسخ : بهار
قدرت و توانایی ___ پاسخ : وسع
قطعی برای کتاب ___ پاسخ : رحلی
قطور ___ پاسخ : ستبر
مادربزرگ ___ پاسخ : بیبی
مالک ___ پاسخ : ذا
مایه شیر ___ پاسخ : ایرن
محل کشته شدن ___ پاسخ : مقتل
مهلک ___ پاسخ : قتال
نادان ___ پاسخ : غت
نقش هنری ___ پاسخ : رل
نمایندگان ___ پاسخ : وکلا
نوعی گیاه باتلاقی ___ پاسخ : جگن
نیکوترین ___ پاسخ : بهترین
همگی ___ پاسخ : تماما
واحد پول گرجستان ___ پاسخ : لاری
واحد پول مراکش ___ پاسخ : درهم
واحد پول هائیتی ___ پاسخ : گورد
واحدی برای وزن ___ پاسخ : اونس
کار نیک ___ پاسخ : حسنه
کشور آفریقایی ___ پاسخ : گینه
کشور آفریقایی ___ پاسخ : نیجر
کم ___ پاسخ : اندک

جواب مرحله 703 بازی جدولانه یک

آموزگار ___ پاسخ : مدرس
اثر آگاتا کریستی ___ پاسخ : تله موش
اثر آنتوان چخوف ___ پاسخ : سهخواهر
اثر توماس مان ___ پاسخ : کوه جادو
اثر جمال‌زاده ___ پاسخ : کهنه و نو
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : هفخط
اثر عبدالحسین زرین‌کوب ___ پاسخ : روزگاران
اثر لئو تولستوی ___ پاسخ : قزاقان
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : صافات
از سوره‌ها ___ پاسخ : انفال
از سوره‌ها ___ پاسخ : فاتحه
اسب سفید رنگ ___ پاسخ : هدنگ
اصلاح کردن جامه ___ پاسخ : رفو
بدهی ___ پاسخ : قرض
بسیار گرم ___ پاسخ : داغ
بندگی ___ پاسخ : یوغ
به طور اتفاقی ___ پاسخ : بعضا
بیکاره ___ پاسخ : لش
پرخور ___ پاسخ : شکمو
تنه بریده شده درخت ___ پاسخ : چوب
توانایی نتیجه و محصول دادن ___ پاسخ : بازدهی
توضیح ___ پاسخ : شرح
تیم فوتبال ایتالیایی ___ پاسخ : پارما
جراحت کودکانه ___ پاسخ : اوخ
چاشنی صبحانه ___ پاسخ : مربا
چندین شاعر ___ پاسخ : شعرا
چوب خوشبو ___ پاسخ : ند
حیله ___ پاسخ : حقه
حیوان هندوستان ___ پاسخ : فیل
خون بسته ___ پاسخ : علق
دانشمندان ___ پاسخ : علما
درون ___ پاسخ : داخل
دست یازیدن ___ پاسخ : لمس
دل آزار کهنه ___ پاسخ : نو
دلو ___ پاسخ : سطل
رودی مهم در جنوب شرق آسیا ___ پاسخ : مکونگ
روکش سفال ___ پاسخ : لعاب
روییدن گیاه ___ پاسخ : نبت
سایه ___ پاسخ : نش
سرو کوهی ___ پاسخ : ورس
سوره مردم ___ پاسخ : ناس
شاعر دوره سلجوقیان ___ پاسخ : انوری
شرکت سازنده بازی ویدئویی ___ پاسخ : سگا
شعبه دانشگاه ___ پاسخ : دانشکده
شمشیر ___ پاسخ : تیغ
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : شبستر
شهر چهار مهال و بختیاری ___ پاسخ : اردل
شهر مازندران ___ پاسخ : کیاکلا
شهر نیروگاه شمالی ___ پاسخ : نکا
صاحب ___ پاسخ : ذا
صومعه ___ پاسخ : دیر
طعام ___ پاسخ : خورد
عید ویتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
غنیمت جنگی ___ پاسخ : فی
فراخ ___ پاسخ : وسیع
فراوانی ___ پاسخ : فرط
قشنگ ___ پاسخ : زیبا
قعر ___ پاسخ : ته
قورباغه ___ پاسخ : غوک
گروه انسانی ___ پاسخ : جامعه
لال ___ پاسخ : گنگ
مجلس ترحیم ___ پاسخ : ختم
مجلس روسیه ___ پاسخ : دوما
مربوط به شیر ___ پاسخ : لبنی
مسلط بودن ___ پاسخ : حاکمیت
معبر خون ___ پاسخ : رگ
منشور ___ پاسخ : اعلامیه
مهربان ___ پاسخ : رحیم
نشانه ___ پاسخ : هدف
نوع ___ پاسخ : طور
نویسنده «سردابهای واتیکان» ___ پاسخ : اندره ژید
نویسنده «سفر به مرکز زمین» ___ پاسخ : ژول ورن ختم
نویسنه «مستأجر عمارت وایدفل» ___ پاسخ : ان برونته
واحد پول بنگلادش ___ پاسخ : تاکا
واحد پول غنا ___ پاسخ : سدی
واحد سرعت هواپیما ___ پاسخ : ماخ
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کجاست ___ پاسخ : کو
کشور آفریقایی ___ پاسخ : سیشل
کشیش ___ پاسخ : قس
کفش راحتی داخل خانه ___ پاسخ : رو فرشی
یک آهنگ کامل موسیقی ___ پاسخ : دستگاه سه خواهر

جواب مرحله 704 بازی جدولانه یک

آزمون ___ پاسخ : تست
آستین ___ پاسخ : کم
آفریدن ___ پاسخ : ایجاد
ابزار باغبانی ___ پاسخ : ابپاش
ابزار متوقف کردن ___ پاسخ : ترمز
اثر الکساندر پوشکین ___ پاسخ : بی بی پیک
اثر بهرام صادقی ___ پاسخ : ملکوت
اثر چربی ___ پاسخ : لک
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : نوری
اثر حماسی هومر ___ پاسخ : ایلیاد
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : گلتیتی
اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی ___ پاسخ : اشوب یادها
اثر غلامحسین ساعدی ___ پاسخ : دندیل
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : رزکبود
اثر ماکسیم گورکی ___ پاسخ : چلکاش
از کنسول‌های بازی ___ پاسخ : سگا
از یک پدر و مادر ___ پاسخ : تنی
اندکی خیس شدن ___ پاسخ : نمکشیدن
انکار کردن ___ پاسخ : ظی
بخیه خیاطان ___ پاسخ : کن
برتر ___ پاسخ : تاپ
بزرگ منشی ___ پاسخ : نب
به رنگ زرد ___ پاسخ : زردفام
بیرق ___ پاسخ : لوا
پاداش خوبی ___ پاسخ : اجر
پایتخت استونی ___ پاسخ : تالین
پایدار در دین ___ پاسخ : حنیف
تباهی ___ پاسخ : ورب
تبریک گفتن ___ پاسخ : تهنیت
تپه‌ای باستانی در کاشان ___ پاسخ : سیلک
تقویت کننده ولتاژ ___ پاسخ : امپلی فایر
توانگری/ ثروت ___ پاسخ : مکنت
جاری ___ پاسخ : روان
جلف ___ پاسخ : قرتی
چاق انگلیس ___ پاسخ : فت
حرف نفرت ___ پاسخ : اف
خواهر مادر ___ پاسخ : خاله
خوش قدم ___ پاسخ : نیکپی
درخت صنوبر ___ پاسخ : گیز
درس خوانده ___ پاسخ : ملا
درگیری و ستیز ___ پاسخ : مجادله
دشواری امر ___ پاسخ : وخامت
رستن ___ پاسخ : نبت
رود جنوب شرق آسیا ___ پاسخ : مکونگ
زمان ___ پاسخ : مدت
زودرنج ___ پاسخ : نازکدل
سست و کاهل ___ پاسخ : کسل
سوره انجیر ___ پاسخ : تین
شبکه جهانی ___ پاسخ : اینترنت
شستشو دادن با آب ___ پاسخ : غسل
شلیل ___ پاسخ : تالانک
شیشه و قرابه ___ پاسخ : کپ
ضمیمه ___ پاسخ : پیوست
طبابت ___ پاسخ : پزشکی
ظرف آبخوری سرگشاد ___ پاسخ : پارچ
عرق نیشکر ___ پاسخ : رم
غربال ___ پاسخ : الک
ماءالشعیر ___ پاسخ : ابجو
ماده‌ای در چای و قهوه ___ پاسخ : کافیین
مرد عرب ___ پاسخ : رجل
مردم فرومایه ___ پاسخ : حشو
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
مرهم امروزی ___ پاسخ : پماد
مطلع و آگاه ___ پاسخ : باخبر
میل به غذا داشتن ___ پاسخ : اشتها
نام تولستوی ___ پاسخ : لیو
نشانه ___ پاسخ : ایت
نوعی ساعت قدیمی ___ پاسخ : شنی
نویسنده پیرمرد و دریا ___ پاسخ : ارنست همینگوی
واحد پول ارمنستان ___ پاسخ : درام
کتف و شانه ___ پاسخ : خا

جواب مرحله 705 بازی جدولانه یک

ابریشم خام ___ پاسخ : کز
اثر آلبر کامو ___ پاسخ : مرگ خوش
اثر امین فقیری ___ پاسخ : کوفیان
اثر پائولو کوئلیو ___ پاسخ : زهیر
اثر عباس معروفی ___ پاسخ : ورگ
اثر منیرو روانی‌پور ___ پاسخ : رعنا
از ابتدا تا انتها ___ پاسخ : یکسره
از انواع تماس ___ پاسخ : تلفنی
از بی‌ادبان ادب آموخت ___ پاسخ : لقمان
از سازهای زهی ___ پاسخ : ویولا
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : نازعات
انجام داده شده ___ پاسخ : مفعول
بخس ___ پاسخ : کم
برخوردار از نعمت ___ پاسخ : متمتع
بعلاوه ___ پاسخ : وانگه
بلندی ___ پاسخ : اوج
به نوبت کاری انجام دادن ___ پاسخ : تناوب
بی حس ___ پاسخ : لس
بیننده و ناظر ___ پاسخ : تماشاگر
پایتخت موریتانی ___ پاسخ : نواکشوت
پاینده و جاوید ___ پاسخ : خالد
تشابه و قیاس ___ پاسخ : تناظر
تعلیم دادن ___ پاسخ : اموزش
تندیس ___ پاسخ : مجسمه
جامعه‌ها ___ پاسخ : جوامع
جزیره انگلیسی ___ پاسخ : شتلند
جنس نوعی پاکت ___ پاسخ : نایلون
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حروف برگردان ___ پاسخ : لتراست
حقوق/ مستمری ___ پاسخ : واجبی
خیس ___ پاسخ : تر
درگذشتگان ___ پاسخ : اموات
درون دهان ___ پاسخ : بج
رخساره ___ پاسخ : وجنات
رود شمال خوزستان ___ پاسخ : دز
زینت دادن ___ پاسخ : تزیین
سپردن چیزی به کسی ___ پاسخ : دادن
سخن/ کلام ___ پاسخ : قال
سراینده شاهنامه ___ پاسخ : فردوسی
سمبل ممانعت ___ پاسخ : سد
سنگ آسیاب ___ پاسخ : اس
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : کاشمر
شهر مذهبی ___ پاسخ : مشهد
صد متر مربع ___ پاسخ : ار
عامل شفا ___ پاسخ : دوا
غار و پناهگاه ___ پاسخ : کهف
گرفتن چیزی به زور ___ پاسخ : اشتلم
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
ماه دهم قمری ___ پاسخ : شوال
مدعی ___ پاسخ : خواهان
معشوق ___ پاسخ : نگار
مکتوبات و نامه‌ها ___ پاسخ : رسایل
میان تهی ___ پاسخ : جف
میوه گرمسیری ___ پاسخ : انبه
میوه نو رسیده ___ پاسخ : نوبر
نادانی ___ پاسخ : جهالت
نامعلوم ___ پاسخ : مجهول
نگاه‌ها ___ پاسخ : انظار
نوشابه الکلی ___ پاسخ : لیکور
نویسنده «علم ما به عالم خارج» ___ پاسخ : برتراند راسل
همسایه چین ___ پاسخ : ویتنام
همه ___ پاسخ : جملگی
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کشور آسیایی ___ پاسخ : اردن
کشور اروپایی ___ پاسخ : لتونی
کمربند زمین ___ پاسخ : استوا

جواب مرحله 706 بازی جدولانه یک

آبستن ___ پاسخ : باردار
آتش عرب ___ پاسخ : نار
آخرین رمق ___ پاسخ : نا
از اقمار اورانوس ___ پاسخ : اریل
از غلات ___ پاسخ : جو
از مرکبات ___ پاسخ : لیمو
از واحدهای جرم ___ پاسخ : اونس
از یاد بردن ___ پاسخ : انسا
استاندار سابق ___ پاسخ : والی
اول شب ___ پاسخ : مسا
بازیگر فیلم اخراجی‌ها دو ___ پاسخ : نگار فروزنده
بخت و اقبال ___ پاسخ : شانس
برای چه ___ پاسخ : مما
برخورد داشتن ___ پاسخ : تماس
بلبل ___ پاسخ : هزار
بی‌نظیر ___ پاسخ : یکتا
پاره کردن ___ پاسخ : جر
پایه و بنیاد ___ پاسخ : اساس
پر شدن معده ___ پاسخ : امتلا
پرچم و بیرق ___ پاسخ : رایت
پرسش ___ پاسخ : سوال
پیرو و سالک ___ پاسخ : رهرو
جانوران دریایی ___ پاسخ : ابزی
جنس و کالا ___ پاسخ : اروس
چاشنی آش ___ پاسخ : کشک
چهره ___ پاسخ : رو
حاشا کردن ___ پاسخ : انکار
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
حرف رسوا ___ پاسخ : لو
حرف فاصله ___ پاسخ : تا
حمله و هجوم ___ پاسخ : یورش
خوبی و احسان ___ پاسخ : نیکی
داخل ___ پاسخ : اندر
داداش ___ پاسخ : برادر
دختر مازندرانی ___ پاسخ : کیجا
درپناه ___ پاسخ : ایمن
دلتنگی و افسردگی ___ پاسخ : ملال
دومین عدد دورقمی ___ پاسخ : یازده
دیکته ___ پاسخ : املا
روبند و نقاب ___ پاسخ : ماسک
زرسنج ___ پاسخ : ناقد
ساز کلیسا ___ پاسخ : ارگ
سرباز نیروی دریایی ___ پاسخ : ناوی
سرشماری ___ پاسخ : امار
سگ گزنده ___ پاسخ : هار
سمت و جهت ___ پاسخ : ور
سوره صد و یازده قرآن ___ پاسخ : مسد
سوگ و عزا ___ پاسخ : ماتم
شنبه تازی ___ پاسخ : سبت
شهید صدر اسلام ___ پاسخ : یاسر
شکستنی در ورزش ___ پاسخ : رکورد
صفت روباه ___ پاسخ : مکار
طباخ ___ پاسخ : اشپز
عابد و زاهد ___ پاسخ : ناسک
عمل روییدن گیاه ___ پاسخ : رویش
غریبه نیست ___ پاسخ : اشنا
فال نیک ___ پاسخ : مروا
فرهنگ نامه ___ پاسخ : دایره المعارف
فیلمنامه ___ پاسخ : سناریو
فیلمی از داریوش مهرجویی ___ پاسخ : مهمان مامان
فیلمی از فتحعلی اویسی ___ پاسخ : باو
فیلمی از یداله صمدی ___ پاسخ : دمرل
قبرکن ___ پاسخ : نباش
قلعه بالای کوه ___ پاسخ : کلات
قلم نی ___ پاسخ : ساسر
گرفتاران و دربندان ___ پاسخ : اسرا
گوینده سخن ___ پاسخ : قایل
لقبی رایج در ترکیه ___ پاسخ : پاشا
مادر عرب ___ پاسخ : ام
مانع آب ___ پاسخ : سد
مجموعه ___ پاسخ : سری
محضر ___ پاسخ : دفتر اسناد رسمی
مرد خداشناس ___ پاسخ : ربانی
مرد سالخورده ___ پاسخ : پیرمرد
مشابه ___ پاسخ : همسان
نوشته ساده ___ پاسخ : سلیس
هدیه فرستادن ___ پاسخ : اهدا
همراه خاک‌انداز ___ پاسخ : جارو
کارگاه جولاهی ___ پاسخ : هف
کاشف رادیوم ___ پاسخ : ماری کوری
کمک کردن ___ پاسخ : یاری
یار صندلی ___ پاسخ : میز

جواب مرحله 707 بازی جدولانه یک

آموزگار ___ پاسخ : مدرس
اثر احمد محمود ___ پاسخ : ازدلتنگی
اثر امیل زولا ___ پاسخ : رویا
اثر لئو تولستوی ___ پاسخ : سه پرسش
اثر محمد ایوبی ___ پاسخ : سفر سقوط
از استان‌ها ___ پاسخ : یزد
از روی قصد ___ پاسخ : عمدی
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : دخان
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : زخرف
از سوره‌ها ___ پاسخ : الرعد
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : طه
از سوره‌های مدنی ___ پاسخ : العمران
از شاهان پیشدادی ___ پاسخ : هوشنگ
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : رستم
اندازه ___ پاسخ : فیت
بخشنده ___ پاسخ : سخی
بدنامی ___ پاسخ : ننگ
پارگی ___ پاسخ : دریدگی ادم قحطی
پایین آمدن ___ پاسخ : فرود
پرهیزکاری ___ پاسخ : زهد
پیدا و نمایان ___ پاسخ : واضح
تافتن ریسمان ___ پاسخ : مسد
تحت نظارت ___ پاسخ : کنترل
تر و آبدیده ___ پاسخ : خیس
تسخیر کردن ___ پاسخ : فتح
جست و خیز ___ پاسخ : جهش
جهنم ___ پاسخ : دوزخ
چندین شاعر ___ پاسخ : شعرا
چوبی سخت و قیمتی ___ پاسخ : ماهون
حزب هیتلر ___ پاسخ : نازی
خدمتکار زن ___ پاسخ : کلفت
خطی در دایره ___ پاسخ : وتر
دریا ___ پاسخ : یم
دستگاه نساجی ___ پاسخ : هف
رمان ایان فلمینگ ___ پاسخ : دکترنو
رود جنوب شرق آسیا ___ پاسخ : مکونگ
ساخت ظروف رویین ___ پاسخ : رویگری
سازی شبیه کمانچه ___ پاسخ : گچک
سپاس ___ پاسخ : شکر
سپیده‌دم ___ پاسخ : فجر
سرور و بزرگ ___ پاسخ : اقا
سنگ بزرگ ___ پاسخ : صخره
سوره نردبان‌ها ___ پاسخ : معارج
شاعر «هفت اورنگ» ___ پاسخ : جامی
شاعر دامغانی سده چهار و پنج هجری ___ پاسخ : منوچهری
شب قرآنی ___ پاسخ : لیل
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : ارومیه
شهر استان قزوین ___ پاسخ : الوند
شهر روی آب ___ پاسخ : ونیز
شکمباره ___ پاسخ : رس
عدد منفی ___ پاسخ : نه
غار نبوت ___ پاسخ : حرا
قصیده‌سرای بزرگ ایرانی ___ پاسخ : خاقانی
قلعه کوچک ___ پاسخ : ارگ
گل زینتی ___ پاسخ : سوسن
لباس جراحان ___ پاسخ : گان
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
محوطه زیارتگاه ___ پاسخ : حرم
مرد بزرگوار ___ پاسخ : شیخ
مردم شجاع ___ پاسخ : هرو
مزه نمک ___ پاسخ : شور
منسوب به علی ___ پاسخ : مرتضوی
مورد اعتماد است ___ پاسخ : معتمد
میان ___ پاسخ : تو
نامی برای غرب ___ پاسخ : فرنگ
نگاه شاعرانه ___ پاسخ : نگه
نویسنده «دور دنیا در هشتاد روز» ___ پاسخ : ژول ورن فتح
نویسنده «مائده های زمینی» ___ پاسخ : اندره ژید
نویسنده «کارنامه بلخ» ___ پاسخ : سنایی
همراه با تب ___ پاسخ : لرز
واحد سرعت فراصوت ___ پاسخ : ماخ
وحشی ___ پاسخ : دد
ولخرج ___ پاسخ : مسرف
کالبد ___ پاسخ : جسد
کشور ماتادورها ___ پاسخ : اسپانیا
کنایه از کمیابی انسان‌های‌شایسته ___ پاسخ : ادم قحطی
کوبیدن در ___ پاسخ : تق
یک دوره حرکت ___ پاسخ : سیکل

جواب مرحله 708 بازی جدولانه یک

آب ویرانگر ___ پاسخ : سیل
آداب و رسوم ___ پاسخ : سنن
آشکار ___ پاسخ : پیدا
ابر حامل باران ___ پاسخ : بل
ابزار احتیاطی ___ پاسخ : یدک
اثر امین فقیری ___ پاسخ : رقصندگان
اثر دافنه دوموریه ___ پاسخ : سپربلا
اثر ژانپل سارتر ___ پاسخ : روسپی بزرگوار
اثر علی محمد افغانی ___ پاسخ : سیندخت
اثر محمد حجازی ___ پاسخ : پری چهر
اثر هرمان هسه ___ پاسخ : زیرچرخ
از شهرهای استان اردبیل ___ پاسخ : نیر
از شهرهای استان بوشهر ___ پاسخ : جم
از شهرهای استان بوشهر ___ پاسخ : دیر
اندوهگین ___ پاسخ : متاثر
اندیشمند ___ پاسخ : متفکر
بازی فکری جهانی ___ پاسخ : شطرنج
برتر از گوهر ___ پاسخ : هنر
برجسته ___ پاسخ : شاخص
بزرگترین غده بدن ___ پاسخ : کبد
به جا آوردن نماز ___ پاسخ : نماز گزاردن
پارچه یمانی ___ پاسخ : برد
پایتخت زامبیا ___ پاسخ : لوساکا
پرحرفی کردن ___ پاسخ : ورزدن
پنهان شدن ___ پاسخ : اختفا
پیامبر قوم یهود ___ پاسخ : موسی
تقسیم کننده ___ پاسخ : قاسم
تنگ چشمی ___ پاسخ : بخل
تکان و جنبش ___ پاسخ : سک
جدا کننده خوب از بد ___ پاسخ : منتقد
جز اصلی ___ پاسخ : رکن
جزایی ___ پاسخ : کیفری
چغندر پخته ___ پاسخ : لبو
حیله گران ___ پاسخ : رنود
خوراکی از گوشت ___ پاسخ : طاس کباب
خوردنی ته قابلمه ___ پاسخ : تهدیگ
دختر گشتاسب ___ پاسخ : همای
درک و ادراک ___ پاسخ : حس
دستور ___ پاسخ : امر
دوم ___ پاسخ : ثانیا
رام کردن/ مغلوب کردن ___ پاسخ : تسخیر
رفتار به ناز ___ پاسخ : چم
رنج و محنت ___ پاسخ : لگ
رنگ و لون ___ پاسخ : فام
سوره طولانی ___ پاسخ : بقره
شاعر قرن ششم ___ پاسخ : سوزنی سمرقندی
شتر بی کوهان ___ پاسخ : لاما
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : اسکو
شهر خوزستان ___ پاسخ : امیدیه
شهری در آلمان ___ پاسخ : کلن
شکاف و رخنه ___ پاسخ : جر
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
گذشته/ پیشینه ___ پاسخ : ماسبق
لحظه ___ پاسخ : دم
محل عبور ___ پاسخ : مجرا
مخفیانه ___ پاسخ : دزدکی
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نامعلوم ___ پاسخ : مبهم
نقیض وفا ___ پاسخ : جفا
نه بی‌ادبانه ___ پاسخ : نچ
نوعی سینی ___ پاسخ : طبق
نیرومند ___ پاسخ : قوی
هرگز نه ___ پاسخ : لن
کشوری در قاره کهن ___ پاسخ : اردن
کلام آرزو ___ پاسخ : کاش
کلمه تعجب ___ پاسخ : وا
کیف انگلیسی ___ پاسخ : بگ
یار عروس ___ پاسخ : داماد

جواب مرحله 709 بازی جدولانه یک

آسان گرفتن ___ پاسخ : تساهل
آسایش ___ پاسخ : راحت
آستانه در ___ پاسخ : عتبه
آغازها ___ پاسخ : مبادی
ابزار برش ___ پاسخ : چاقو
اثر الکساندر پوشکین ___ پاسخ : دامسیاه
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : دست اخر
اثر ماتیسن ___ پاسخ : پر
از حروف ندا ___ پاسخ : ای
از رودهای روسیه ___ پاسخ : لنا
از روی قصد ___ پاسخ : عامدا
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : العمران
اسباب و اثاثیه ناچیز و کم ارزش ___ پاسخ : جل و پلاس
استان و مرکزش ___ پاسخ : ایلام
بخار دهان ___ پاسخ : ها
بدون شک و تردید ___ پاسخ : بی شبهه
پایتخت زیمباوه ___ پاسخ : هراره
پرهیزکاری ___ پاسخ : تقا
پوشیده گذاشتن ___ پاسخ : ابهام
پیدا کردن ___ پاسخ : یافتن
تیم فوتبال آلمانی ___ پاسخ : هانوفر
ثابت و استوار ___ پاسخ : برجا
چماق پلیس ___ پاسخ : باتون
چیره/ قالب ___ پاسخ : قاهر
حرص و طمع ___ پاسخ : از
حرف درد ___ پاسخ : اخ
حقیقت و نهاد چیزی ___ پاسخ : ماهیت
خبر زبانزد ___ پاسخ : شایعه
خرس عرب ___ پاسخ : دب
خودروی‌قدیمی ایران خودرو ___ پاسخ : پیکان
دارای خصلت ناپسند ___ پاسخ : بدخوی
دختر گشتاسب ___ پاسخ : همای
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
درون دهان ___ پاسخ : بج
دست نخورده ___ پاسخ : بکر
راهرو ___ پاسخ : سرسرا
رسته ___ پاسخ : صف
روا شمردن ___ پاسخ : تجویز
زمان مرگ ___ پاسخ : ممات
سر انگشت ___ پاسخ : بنان
سوره چهل و ششم ___ پاسخ : احقاف
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : اشنویه
شهر بی دفاع ___ پاسخ : رم
شهر چهارمحال و بختیاری ___ پاسخ : فرخشهر
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : کلات
شهر فارس ___ پاسخ : اباده
صفحه اینترنتی ___ پاسخ : وب
طبق مقررات ___ پاسخ : قانونی
عریان ___ پاسخ : برهنه
غار قرآنی ___ پاسخ : کهف
فساد ___ پاسخ : تباهی
قسمت جلوی هواپیما ___ پاسخ : دماغه
قصیده سرای بزرگ فارسی ___ پاسخ : خاقانی
گازر ___ پاسخ : رختشو
گلدسته ___ پاسخ : منار
مؤدب ___ پاسخ : باادب
ماده غذایی پرمصرف ___ پاسخ : تخم مرغ
مکر ___ پاسخ : خدعه
میان تهی ___ پاسخ : جف
نرم‌افزار نقشه‌کشی ___ پاسخ : اتوکد
نوشیدنی‌ها ___ پاسخ : اشربه
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
نویسنده آمریکایی شرق بهشت ___ پاسخ : جان استاین بک
نکوهنده ___ پاسخ : لوامه
کاملا شبیه ___ پاسخ : عین هو
کوهان شتر ___ پاسخ : سنام
کیفر ___ پاسخ : عقوبت

جواب مرحله 710 بازی جدولانه یک

آدم کوچک ___ پاسخ : ادمک
آسیب‌ها ___ پاسخ : افات
اثر ابراهیم گلستان ___ پاسخ : خروس
اثر امین فقیری ___ پاسخ : مویه های منتشر
اثر ایرج پزشک زاد ___ پاسخ : بلیط خان عمو
اثر پرینوش صنیعی ___ پاسخ : سهممن
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : نوری
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : سگمن
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : نیایش
از بازی‌های کودکانه ___ پاسخ : سکسک
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : رابر
از کلمات تصدیق ___ پاسخ : اهان
اساسی و برجسته ___ پاسخ : مهم
اولین مهره گردن ___ پاسخ : اطلس
بازدارنده ___ پاسخ : ناهی
بخشاینده ___ پاسخ : حنان
بدی کردن ___ پاسخ : شرارت
بررسی کردن با نگاه ___ پاسخ : ور انداز کردن
بزرگوارتر ___ پاسخ : اشرف
بهره هوشی ___ پاسخ : ایکیو
بی‌خرد ___ پاسخ : ابله
پارچه صاف کن ___ پاسخ : اتو
پارسنگ ترازو ___ پاسخ : ورام
پندها ___ پاسخ : وصایا
پیامبر زیباروی ___ پاسخ : یوسف
پیامبر صبور ___ پاسخ : ایوب
ترک خفیف استخوان ___ پاسخ : مو
توده/ گروه ___ پاسخ : جمهور
حرف مقطع قرآنی ___ پاسخ : طه
حیوان ملوس ___ پاسخ : گربه
خالکوبی ___ پاسخ : تاتو
خانم ___ پاسخ : بانو
خشکی و قاره ___ پاسخ : بر
در دو طرف حلق قرار دارد ___ پاسخ : لوزه
دشواری ___ پاسخ : سختی
دور دهان ___ پاسخ : نس
دورتر ___ پاسخ : واتر
رود مرزی ___ پاسخ : اترک
رود مهم پاکستان ___ پاسخ : سند
روی و رخساره ___ پاسخ : خد
زگیل ___ پاسخ : وردان
زیاد و فراوان ___ پاسخ : وافر
ستوده‌تر ___ پاسخ : احمد
سرو کوهی ___ پاسخ : ارسا
شاعر شروانی ___ پاسخ : خاقانی
شب زنده‌داری ___ پاسخ : احیا
شپش ___ پاسخ : نمه
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : نقده
شهر اصفهان ___ پاسخ : نطنز
شکمباره ___ پاسخ : رس
شکوه و بزرگی ___ پاسخ : هیبت
شکیبایی ___ پاسخ : تحمل
عدم موافقت ___ پاسخ : مخالفت
عشوه گر ___ پاسخ : لوند
عطوفت ___ پاسخ : مهر
غار نبوت ___ پاسخ : حرا
فقیر ___ پاسخ : ندار
فکری ___ پاسخ : ذهنی
قسمتی از خانه ___ پاسخ : اتاق
گرفتار ___ پاسخ : اسیر
ماش سبز ___ پاسخ : منح
مجازات شرعی ___ پاسخ : حد
محله شمال تهران ___ پاسخ : ونک
موجود نامرئی ___ پاسخ : جن
میانجی ___ پاسخ : واسط
میانه ___ پاسخ : اوسط
ناتمام ___ پاسخ : ناقص
نر ___ پاسخ : مذکر
نطفه ___ پاسخ : تخم
نویسنده «قوی سیاه» ___ پاسخ : توماس مان
نویسنده‌فرانسوی صحرای عشق ___ پاسخ : فرانسوا موریاک
هم‌پیمان ___ پاسخ : متحد
واحد پول تونگا ___ پاسخ : پا انگا
واحد پول چین ___ پاسخ : یوان
واحد نظامی ___ پاسخ : هنگ
وزن موسیقی ___ پاسخ : ریتم
کالا ___ پاسخ : اروس
کثیر و فراوان ___ پاسخ : جم
کلام نهفته ___ پاسخ : راز
کلی و بسیار ___ پاسخ : عمده
کمبودش‌باعث گواتر می‌شود ___ پاسخ : ید
کنار و جانب ___ پاسخ : طف

جواب مرحله 711 بازی جدولانه یک

آب شرعی ___ پاسخ : کر
آجر خام ___ پاسخ : خشت
آسیاب دستی ___ پاسخ : دستاس
آفت غلات ___ پاسخ : سن
آهنگین ___ پاسخ : موزیکال
از خود گذشتگی ___ پاسخ : فداکاری
انگشت بزرگ ___ پاسخ : شست
باریک بینی ___ پاسخ : دقت
بخشش ___ پاسخ : دهش
بزرگان و رؤسا ___ پاسخ : مهتران
بلندی و والایی ___ پاسخ : رفعت
به آرزو رسیده ___ پاسخ : کامرواایه
به پایان رسانیدن ___ پاسخ : اتمام
به رخ کشیدن ___ پاسخ : منت
پسندیده ___ پاسخ : نیک
پسوند زینت دهنده ___ پاسخ : ارای
پیچ و شکن ___ پاسخ : تاب
تصویر ___ پاسخ : عکس
توصیه و تأکید ___ پاسخ : سفارش
تیراندازی ___ پاسخ : شلیک
ثروتمند ___ پاسخ : دولتمند
جاندار ___ پاسخ : زنده
جای گل ___ پاسخ : گلدان
جایز و سزاوار ___ پاسخ : روا
جزء مولکول ___ پاسخ : اتم
جمله قرآنی ___ پاسخ : ایه
جوش ___ پاسخ : دمل
حرف فاصله ___ پاسخ : تا
حکمت و دانش ___ پاسخ : علم
حیوان وحشی ___ پاسخ : دد
خواهر پدر ___ پاسخ : عمه
در خفا ___ پاسخ : پنهان
ذریه ___ پاسخ : نسل
رب‌النوع مصری ___ پاسخ : را
رشته خیاطی ___ پاسخ : نخ
زرد کم‌رنگ ___ پاسخ : لیمویی عزراییل
سائل متکدی ___ پاسخ : گدا
سختی ___ پاسخ : وبال
سقف دهان ___ پاسخ : کام
سگ بیمار ___ پاسخ : هار
سوبسید ___ پاسخ : یارانه
شیار باریک ___ پاسخ : خش
ضد نیکی ___ پاسخ : بدی
ضرورت داشتن ___ پاسخ : بایستن
طراحی اولیه ___ پاسخ : اتود
طرفدار ___ پاسخ : هوادار
طولانی ___ پاسخ : متمادی
عقب و پس ___ پاسخ : پی
غلط‌گیر اداری ___ پاسخ : لاک
فاقد شایستگی‌های لازم ___ پاسخ : نااهل
فصل خزان ___ پاسخ : پاییز
قدیمی و کهن ___ پاسخ : سنتی
قرض بانکی ___ پاسخ : وام
گرد و چاق ___ پاسخ : تپلی
گونه و قسم ___ پاسخ : نوع
لوازم نوزاد ___ پاسخ : سیسمونی
مبارک گردانیدن ___ پاسخ : یمن
مجلس جشن ___ پاسخ : بزم
محل وزش باد ___ پاسخ : مهب
مداوا ___ پاسخ : درمان
مدت زمان دراز ___ پاسخ : دیرباز
مسابقات علمی ___ پاسخ : المپیاد
ملک‌الموت ___ پاسخ : عزراییل
نشان دادن هنر ___ پاسخ : هنرنمایی
نقشه خانه ___ پاسخ : پلان
نهنگ ___ پاسخ : وال
نوزاد ___ پاسخ : نینی
نوعی زراعت ___ پاسخ : ابی
نوعی زیرانداز ___ پاسخ : زیلو
نویسنده و منشی ___ پاسخ : میرزا
همان لحظه ___ پاسخ : اندم
همه دارند ___ پاسخ : نام
همیشه ___ پاسخ : مدام
ویرگول ___ پاسخ : کاما
کارآموز ___ پاسخ : هنرجو
کاسه کوچک ___ پاسخ : پیاله
کنایه از آدم سیگاری ___ پاسخ : دودی
کوشا ___ پاسخ : جدی

جواب مرحله 712 بازی جدولانه یک

آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
ابزار ___ پاسخ : ادات
اثر آندره ژید ___ پاسخ : امنتاس
اثر پوشکین ___ پاسخ : ضربه اتشین
اثر ژانپل سارتر ___ پاسخ : چرخ دنده
اثر شاتوبریان ___ پاسخ : رنه
اثر مولانا ___ پاسخ : مکتوبات
از بانک‌ها ___ پاسخ : سپه
از پیامبران ___ پاسخ : لوط
از سوره‌ها ___ پاسخ : مرسلات
باغ خرما ___ پاسخ : نخلستان
بخش‌مراقبت‌های ویژه ___ پاسخ : ایسییو
بدان سوی ___ پاسخ : اندون
بدین معنی ___ پاسخ : یعنی
برجستگی ته کفش ___ پاسخ : اج
بردن و انتقال دادن ___ پاسخ : رساندن
بشر ___ پاسخ : انسان
بهرام ___ پاسخ : مریخ
بی‌ماننده ___ پاسخ : نادره
بیعانه ___ پاسخ : پیش بها
پارچه نخی نازک ___ پاسخ : چیت
پایان‌نامه ___ پاسخ : تز
پایتخت سنگال ___ پاسخ : داکار
پخش کننده صدا در چند جهت ___ پاسخ : استریو
پست ___ پاسخ : دنی
پوشیدگی ___ پاسخ : خفا
پی در پی شدن ___ پاسخ : تواتر
تباه شدن ___ پاسخ : نتر
تفاله ___ پاسخ : تخ
تندتر از راه رفتن ___ پاسخ : دویدن
تنظیم موتور خودرو ___ پاسخ : توناپ
تکبر ___ پاسخ : نب
تکه پارچه کهنه ___ پاسخ : لته
جانور بی دست و پا ___ پاسخ : خزنده
جستجو کننده ___ پاسخ : جویا
حجاب ___ پاسخ : پرده
خطابه ___ پاسخ : ذکر
خودبین ___ پاسخ : غد
دستگاه قدیمی موسیقی ___ پاسخ : ضبط صوت
راه و روش ___ پاسخ : منهج
سختی ___ پاسخ : شقا
سرمایه مالی ___ پاسخ : بودجه
سمبل ممانعت ___ پاسخ : سد
سهل‌انگار ___ پاسخ : لاقید
شمس ___ پاسخ : خورشید
شهر انار ___ پاسخ : ساوه
شهر باستانی ایران ___ پاسخ : شوش
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : خواف
شهر مرکزی ___ پاسخ : خنداب
شهری در انگلستان ___ پاسخ : هال
عدد دو رقمی ___ پاسخ : شصت
عضو تنفسی ___ پاسخ : ریه
عضو کابینه ___ پاسخ : وزیر
عقاب ___ پاسخ : دال
علت ___ پاسخ : دلیل
قرمز ___ پاسخ : سرخ
قلعه ___ پاسخ : دژ
گمراهی ___ پاسخ : ضل
مارک و نشان ___ پاسخ : انگ
مخلوط ___ پاسخ : امیزه
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نویسنده «پرنده آبی» ___ پاسخ : موریس مترلینک
نویسنده «ضد اخلاق» ___ پاسخ : اندره ژید
واحد پول اتیوپی ___ پاسخ : بیرر
واحد پول رومانی ___ پاسخ : لیو
کشتی جنگی ___ پاسخ : ناو
کشور گل‌ها ___ پاسخ : هلند
کلمه شرط ___ پاسخ : اگر
یار پت ___ پاسخ : مت

جواب مرحله 713 بازی جدولانه یک

آرمیدن ___ پاسخ : خفتن
آزار جسمی و روحی ___ پاسخ : شکنجه
آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
آماده کردن لشکر ___ پاسخ : تجهیز
ابزار نجاری ___ پاسخ : اره
اثر بالزاک ___ پاسخ : شوان ها
اثر فرشته ساری ___ پاسخ : جزیره نیل
اثر گی دو موپاسان ___ پاسخ : بلامی
اثری از صادق چوبک ___ پاسخ : اتما
از حروف مقطعه قرآن ___ پاسخ : طه
از علائم نگارشی ___ پاسخ : کروشه
استان رشته کوه ___ پاسخ : البرز
باریکی و نرمی ___ پاسخ : نازکی
بالابر ماشین ___ پاسخ : جک
برابر ___ پاسخ : متساوی
پاک‌نژادی ___ پاسخ : نجابت
پایان دوران تولید مثل ___ پاسخ : یایسگی
پایتخت موزامبیک ___ پاسخ : ماپوتو
پرش کردن ___ پاسخ : جهیدن
پنبه پاک نکرده ___ پاسخ : وش
پوچ ___ پاسخ : توخالی
تاب وتوان ___ پاسخ : تیو
تصدیق خودمانی ___ پاسخ : اهان
جمعا ___ پاسخ : رویهم
چند نکته ___ پاسخ : نکات
حریف و رقیب ___ پاسخ : هماور
حیران و سرگشته ___ پاسخ : کالیو
خالص ___ پاسخ : ناب
خاک ___ پاسخ : تراب
خط‌کش مهندسی ___ پاسخ : تی
خوش گذران ___ پاسخ : کامجو
دارای اندیشه خوب ___ پاسخ : بهمنش
درجه ارتشی ___ پاسخ : سروان
درس ___ پاسخ : اموزه
درون دهان ___ پاسخ : نج
دزدیده شده ___ پاسخ : ربوده
رخ جوش ___ پاسخ : اکنه
شاعر نامدار سده پنجم ___ پاسخ : فرخی سیستانی
شاعر کارنامه بلخ ___ پاسخ : سنایی
شاگردانگی ___ پاسخ : انعام
شهر البرز ___ پاسخ : کمال شهر
شهر لرستان ___ پاسخ : الشتر
شهر هرمزگان ___ پاسخ : میناب
شهری در تایلند ___ پاسخ : بانکوک
شک‌ها و گمان‌ها ___ پاسخ : شبهات
صدای ترساندن ___ پاسخ : پخ
صدای ساعت ___ پاسخ : تیک تاک
غار ___ پاسخ : کهف
فوتبال آمریکایی ___ پاسخ : راگبی
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
مایه دارویی ___ پاسخ : واکسن
مسافر ___ پاسخ : راهپیما
میان تهی ___ پاسخ : جف
میوه خوب ___ پاسخ : به
نام نهاده شده ___ پاسخ : موسوم
نقاب ___ پاسخ : ماسک
نوبت کاری ___ پاسخ : شیفت
نوعی شیپور ___ پاسخ : دمامه
نویسنده رمان «مادر» ___ پاسخ : پرلباک
نیم صدای ساعت ___ پاسخ : تیک
همسر مرد ___ پاسخ : زن
واحد پول بوتسوانا ___ پاسخ : پولا
واحد پول موزامبیک ___ پاسخ : متیکال
کتابی از آلفونس دوده ___ پاسخ : سافو
کجاست ___ پاسخ : کو
کشور آسیایی ___ پاسخ : ایران
یکی پس از دیگری ___ پاسخ : یکایک

جواب مرحله 714 بازی جدولانه یک

آرنج ___ پاسخ : وارن
آری ___ پاسخ : بلی
آستین ___ پاسخ : کم
اتحادیه ترابری هوایی ___ پاسخ : یاتا
اثر پرینوش صنیعی ___ پاسخ : رنج همبستگی
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : یکی و ان دیگری
اثر خواجه عبدالله‌انصاری ___ پاسخ : ذم الکلام
اثر گراهام گرین ___ پاسخ : امریکایی ارام
اثر محمد حجازی ___ پاسخ : ارزو
از سازهای سنتی ___ پاسخ : سه تار
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : الرحمن
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : زخرف
از شهرهای استان همدان ___ پاسخ : فامنین
انکار کردن ___ پاسخ : ظی
اکسید کلسیم ___ پاسخ : اهک
برخی اوقات ___ پاسخ : گاهی
به سعدی هند معروف است ___ پاسخ : امیر خسرو دهلوی
بی‌حرکت ___ پاسخ : ساکن
پاکدامن ___ پاسخ : عفیف
پایتخت عربستان ___ پاسخ : ریاض
پایتخت لتونی ___ پاسخ : ریگا
پرچم ___ پاسخ : درفش
پستاندار آدم‌نما ___ پاسخ : لمور
پسته شادمان ___ پاسخ : خندان
پسوند آلودگی ___ پاسخ : اگین
پنهان داشتن ___ پاسخ : کتم
پیامبر درون ماهی ___ پاسخ : یونس
تمام قد ___ پاسخ : قدی
جای پر نمک ___ پاسخ : نمکزار
جگر سرخ شده ___ پاسخ : البا
چرم براق ___ پاسخ : ورنی
حالت جان کندن ___ پاسخ : نزع
حرص ___ پاسخ : از
حرف تعجب و شگفتی ___ پاسخ : وه
حیله‌گران ___ پاسخ : رنود
خالص و برگزیده ___ پاسخ : ویژه
خواهش ___ پاسخ : تمنا
دانه خوشبو ___ پاسخ : هل
درد چشم ___ پاسخ : رمد
درون چیزی ___ پاسخ : لا
دزدی ___ پاسخ : سرقت
رازقی ___ پاسخ : سمن
رفتار از روی ناز ___ پاسخ : لنجه
رهن ___ پاسخ : گرو
رود فرانسه ___ پاسخ : لوار
روی ___ پاسخ : زینک
زودرنج ___ پاسخ : حساس
زیرکی ___ پاسخ : کیاست
سلامتی می‌آورد ___ پاسخ : سلام
سلول عصبی ___ پاسخ : نرون
شاعر اصفهانی ___ پاسخ : هاتف
شبنم ___ پاسخ : طل
شماره ___ پاسخ : حساب
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : جلفا
شهر قزوین ___ پاسخ : الوند
شهری در ترکیه ___ پاسخ : ادانا
طبل بزرگ ___ پاسخ : کوس
طلا ___ پاسخ : زر
غمگین ___ پاسخ : اسی
فرومایه ___ پاسخ : خس
قطعه موسیقی ___ پاسخ : اهنگ
مأمور اجرا ___ پاسخ : اردل
محل جریان‌ها ___ پاسخ : مجاری
ملخ دریایی ___ پاسخ : میگو
موش خرما ___ پاسخ : راسو
میله حلاجی ___ پاسخ : وشنگ
نامی مردانه ___ پاسخ : یحیی
نگاه کوتاه ___ پاسخ : نگه
نوعی تنگ سفالی ___ پاسخ : کماس
نویسنده «غیب گوی روستا» ___ پاسخ : روسو
هوس خانم باردار ___ پاسخ : ویار
هیئت منصفه ___ پاسخ : ژوری
واحد پول امارات متحده عربی ___ پاسخ : درهم
واحد پول بنگلادش ___ پاسخ : تاکا
واحد پول ژاپن ___ پاسخ : ین
ورزش چوب و توپ ___ پاسخ : هاکی
کارکنان ___ پاسخ : اعضا
کشف رازی ___ پاسخ : الکل
کشور و پایتختش ___ پاسخ : تونس
کوشش‌ها ___ پاسخ : مساعی
یار سوزن ___ پاسخ : نخ
یدک ___ پاسخ : رزرو

جواب مرحله 715 بازی جدولانه یک

آواز حزین ___ پاسخ : زخ
ابریشم خام نتابیده ___ پاسخ : کج
اثر آگاتا کریستی ___ پاسخ : نمسیس
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : تلخکام
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : معبدعاج
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : مورفی
اثر سنایی ___ پاسخ : عشق نامه
اثر گراهام گرین ___ پاسخ : وزارت ترس
اثر گوته ___ پاسخ : اگمونت
اثر منیرو روانی پور ___ پاسخ : نازلی
اثر هکتور مالو ___ پاسخ : بی خانمان
اثری از آگاتا کریستی ___ پاسخ : انیاام
از افعال ربطی ___ پاسخ : است
از حروف الفبا ___ پاسخ : م
از خدایان بابل ___ پاسخ : نبو
از سوره‌ها ___ پاسخ : ماعون
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : ممتحنه
از شهرهای استان کردستان ___ پاسخ : سقز
از وسایل ژیمناستیک ___ پاسخ : خرک
اصل و عصاره هر چیز ___ پاسخ : جوهر
ایالتی در آمریکا ___ پاسخ : ایلینویز
ایجاد کننده ___ پاسخ : واضع
باد سرد ___ پاسخ : زم
باشگاه ___ پاسخ : کلوب
بزرگ ___ پاسخ : گت
بهانه جویی کردن ___ پاسخ : نق زدن
پایتخت لیتوانی ___ پاسخ : ویلنیوس
پایتخت کره جنوبی ___ پاسخ : سیول
پس/ بعد ___ پاسخ : سپس
پشته بلند ___ پاسخ : تل
پیمان بستن ___ پاسخ : بیعت
تاریخ نویس ___ پاسخ : مورخ
تلاش ___ پاسخ : سعی
تندر ___ پاسخ : رعد
تیز ___ پاسخ : شارپ
چرم ___ پاسخ : قیش
چهار ___ پاسخ : اربع
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
حرف یونانی ___ پاسخ : سای
حماسه سرای یونانی ___ پاسخ : هومر
خاندان پیامبر اسلام ___ پاسخ : العبا
خبر رسواگر ___ پاسخ : لو
داش مشتی ___ پاسخ : لات
درخشان و تابناک ___ پاسخ : روشن
دودمان ___ پاسخ : تبار
دوستدار ___ پاسخ : محب
دوندگی ___ پاسخ : خت
دیده ___ پاسخ : بصر
راز ___ پاسخ : رمز
سقف محدب ___ پاسخ : طاق
سقوط کردن ___ پاسخ : افتادن
سمت راست ___ پاسخ : یمین
سه کیلو ___ پاسخ : من
سوار شدن ___ پاسخ : رکوب
سوراخ ___ پاسخ : رخنه
شاعر قرن چهار و پنج ___ پاسخ : عنصری
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : بوکان
شهر زنجان ___ پاسخ : طارم
عنوانی برای جاسوس ___ پاسخ : ستون پنجم
غار بعثت ___ پاسخ : حرا
قلب قرآن ___ پاسخ : یس
گربه عرب ___ پاسخ : هر
گنجشک ___ پاسخ : ونج
لقب خاقانی شروانی ___ پاسخ : حسان العجم
مادر عامیانه ___ پاسخ : ننه
ماست آبکی ___ پاسخ : دوغ
متقارب ___ پاسخ : همرس
محل عبادت ___ پاسخ : مسجد
مرکز استان مرکزی ___ پاسخ : اراک
میان تهی ___ پاسخ : جف
ناپیدا ___ پاسخ : غیب
نشانه بیماری ___ پاسخ : سندرم
نگهبان ___ پاسخ : بپا
نو ___ پاسخ : تازه
نوعی تخته نازک ___ پاسخ : فیبر
نویسنده آمریکایی خاک خوب ___ پاسخ : پرلباک
واجب گردانیدن ___ پاسخ : فرض
وارون/ برخلاف ___ پاسخ : بالعکس
کافی ___ پاسخ : بس
کلمه افسوس ___ پاسخ : اه
کنایه از کمیابی انسان‌های‌شایسته ___ پاسخ : ادم قحطی
کنسول بازی قدیمی ___ پاسخ : سگا
یاری ___ پاسخ : کمک
یک دانه ___ پاسخ : حبه

جواب مرحله 716 بازی جدولانه یک

آن سوی چیزی ___ پاسخ : ماورا
اتاق متحرک بر روی ستور ___ پاسخ : کجاوه
از احجام هندسی ___ پاسخ : هرم
از واحدهای زراعی ___ پاسخ : هکتار
اندیشه ___ پاسخ : سگال
بازیگر سارا و آیدا ___ پاسخ : پگاه اهنگرانی
بخشش ___ پاسخ : وهب
بستر کودک ___ پاسخ : گهواره
بهشت ___ پاسخ : جنت
بویایی ___ پاسخ : شم
پهلوان ___ پاسخ : یل
تبهکاری ___ پاسخ : جنایت
جانشین ___ پاسخ : نایب
جوی خون ___ پاسخ : رگ
حرف فقدان ___ پاسخ : بی
حسادت ___ پاسخ : رشک
خانه ییلاقی ___ پاسخ : ویلا
خیرگی ___ پاسخ : بهت
داخل ___ پاسخ : اندرون
دارایی ___ پاسخ : مال
درخت‌انداز ___ پاسخ : تبر
دریاچه حمام ___ پاسخ : وان
دشمن سخت ___ پاسخ : لد
دلیری ___ پاسخ : شهامت
دورنگار ___ پاسخ : نمابر
ردیف ___ پاسخ : رج
رشته نشاسته شیرازی ___ پاسخ : فالوده
رشته‌کوهی در تبریز ___ پاسخ : سهند
رفیق بد ___ پاسخ : ناباب
سرای حاکم ___ پاسخ : کاخ
سرزمین ___ پاسخ : دیار
سرور و سید ___ پاسخ : اقا
سگ بیمار ___ پاسخ : هار
سمت و جهت ___ پاسخ : سو
سوارکار ماهر ___ پاسخ : چابک سوار
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : مهاباد
شهر انار ___ پاسخ : ساوه
شهری در استان ایلام ___ پاسخ : مهران
صمغ صبر زرد ___ پاسخ : الوا
عدد قرن ___ پاسخ : صد
عدد ماه ___ پاسخ : سی
فرزند ___ پاسخ : ولد
فرومایگان ___ پاسخ : اوباش
فیلمی از محمد بزرگ‌نیا ___ پاسخ : راه ابی ابریشم
قومی از نژاد اسلاو ___ پاسخ : روس
گروهی دام ___ پاسخ : رمه
لپ ___ پاسخ : گونه
ماده‌ای قابل انفجار ___ پاسخ : باروت
محرمانه ___ پاسخ : سری
مخفی ___ پاسخ : نهان
مردمان ___ پاسخ : بنیادم
مطیع و تابع ___ پاسخ : فرمان بردار
مظهر زیبایی ___ پاسخ : گل
مظهر سبکی ___ پاسخ : کاه
منفک ___ پاسخ : سوا
مهیا ___ پاسخ : اماده
موی صورت مردان ___ پاسخ : ریش
میوه پشمالو ___ پاسخ : کیوی
میوه کال ___ پاسخ : نارس
ناسازگار ___ پاسخ : مخالف
نت چهارم موسیقی ___ پاسخ : فا
نمایش غم‌انگیر ___ پاسخ : درام
نوعی آش ___ پاسخ : با
هرگز نه عرب ___ پاسخ : لن
وصل شده ___ پاسخ : واصل
کبوتر دشتی ___ پاسخ : یمام
کینه‌توزی ___ پاسخ : انتقام

جواب مرحله 717 بازی جدولانه یک

آتش‌های شعله‌زن ___ پاسخ : لواهب
آغوش ___ پاسخ : بغل
آلودن ___ پاسخ : اغشتن
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : چشم ها
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : همراه
از شاهکارهای ادبیات مدرن ___ پاسخ : اولیس
از شبه فلزات ___ پاسخ : ید
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : ممسنی
از شهرهای استان قم ___ پاسخ : جعفریه
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : رفسنجان
از شهرهای استان یزد ___ پاسخ : میبد
از ظروف آشپزخانه ___ پاسخ : ماهی تابه
از علائم نگارشی ___ پاسخ : گیومه
اشک ریختن ___ پاسخ : گریستن
باب ___ پاسخ : در
بدبویی ___ پاسخ : تعفن
برداشت محصول ___ پاسخ : درو
بریدن سر قلم ___ پاسخ : قط
بزرگان ___ پاسخ : اکابر
بند پای زندانیان ___ پاسخ : غل
پارسایی ___ پاسخ : اتقا
پایتخت مراکش ___ پاسخ : رباط
پیامبر بت شکن ___ پاسخ : ابراهیم
تاخت اسب ___ پاسخ : تگ
تخم‌مرغ انگلیسی ___ پاسخ : اگ
تعلیم و تربیت ___ پاسخ : اموزش
جار و جنجال ___ پاسخ : ولوله
جای گرم و بی آب و علف ___ پاسخ : برهوت
چربی جانوری ___ پاسخ : پیه
چرک و ریم ___ پاسخ : سخ
حرف پانزدهم یونانی ___ پاسخ : امیکرون
حرف دهن‌کجی ___ پاسخ : یی
حرکت زمین ___ پاسخ : رانش
حیله و نیرنگ ___ پاسخ : ریو
دارای سرشت بد ___ پاسخ : بد گوهر
دانه انگور ___ پاسخ : حب
درون‌پوست ___ پاسخ : اندودرم
دور شونده ___ پاسخ : واگرا
رطوبت کم ___ پاسخ : نم
روش‌ها ___ پاسخ : انحا
روشن و آشکار ___ پاسخ : هویدا
شاعر شعر معروف گرگ ___ پاسخ : فریدون مشیری
شاعر طوسی ___ پاسخ : فردوسی
شایسته‌تر ___ پاسخ : احق
شبیه ___ پاسخ : مانند
شرابخوار ___ پاسخ : قدحکش
شروع به یاد گرفتن کرده ___ پاسخ : نواموز
شریان ___ پاسخ : سرخرگ
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : مراغه
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : نقده
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : فریمان
شهر لرستان ___ پاسخ : الشتر
عزم‌ها و آهنگ‌ها ___ پاسخ : نیات
عکس ___ پاسخ : فتو
غله پر مصرف ___ پاسخ : گندم
فریب ___ پاسخ : مکر
فهم و دریافت ___ پاسخ : شناخت
فکری ___ پاسخ : ذهنی
قطعه مدارهای الکتریکی ___ پاسخ : تراشه
قیچی پشم زنی ___ پاسخ : کاردو
گرامی و بزرگوار ___ پاسخ : مجید
لانه حیوانات ___ پاسخ : اشیانه
موی گوسفند ___ پاسخ : پشم
نام ترکی ___ پاسخ : اد
همچون ماه ___ پاسخ : مهوار
ورزش رزمی چینی ___ پاسخ : ووشو
ورمی سفت و سخت در پا ___ پاسخ : میخچه
کامل کننده ___ پاسخ : مکمل
کاهگل ___ پاسخ : ویم
کاهو ___ پاسخ : خس
یونجه ___ پاسخ : قت

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 501 تا 550 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 718 بازی جدولانه یک

آب ترکی ___ پاسخ : سو
آب صاف و گوارا ___ پاسخ : زلال
آبگیر ___ پاسخ : ژی
ابزار خوب بینی ___ پاسخ : عینک
اثر آلفونس دوده ___ پاسخ : ارنوین
اثر آنتون چخوف ___ پاسخ : بانو با سگ ملوس
اثر رضا امیرخانی ___ پاسخ : ازبه
اثر فروغ فرخزاد ___ پاسخ : اسیر
اثر محمدعلی جمال زاده ___ پاسخ : قلتشن دیوان
اثر منیرو روانی پور ___ پاسخ : کنیزو
اثر هوشنگ گلشیری ___ پاسخ : جن نامه
اجاره‌بها ___ پاسخ : کرا
از اقوام ترکمن ___ پاسخ : یموت
از شهرهای استان یزد ___ پاسخ : میبد
از گل‌های معطر ___ پاسخ : شببو
اعضای کابینه ___ پاسخ : وزرا
اکنون ___ پاسخ : الان
برهنه ___ پاسخ : رت
پارسنگ ترازو ___ پاسخ : ورام
پای چلاق ___ پاسخ : شل
پرحرفی کردن ___ پاسخ : ورزدن
پرندگان ___ پاسخ : طیور
پشت سر ___ پاسخ : پس
پوست دباغی نشده ___ پاسخ : اهاب
پیامبر زیباروی ___ پاسخ : یوسف
تمام شده ___ پاسخ : سپری
جام شراب ___ پاسخ : ساغر
جلگه وسیع بی‌درخت ___ پاسخ : استپ
جیره/ مستمری ___ پاسخ : راتب
چاق شدن ___ پاسخ : سمن
چیره‌دست ___ پاسخ : وارد
چیز ___ پاسخ : شی
حرف بیست و چهارم یونانی ___ پاسخ : امگا
خوشحال ___ پاسخ : شاد
درخت جهنمی ___ پاسخ : زقوم
درخت لرزان ___ پاسخ : بید
درس نوشتنی ___ پاسخ : انشا
درنگ کننده/ کند ___ پاسخ : بطی
دوستان ___ پاسخ : رفقا
رخسار ___ پاسخ : وجنه
رفتار خشک و جدی ___ پاسخ : رسمی
روز ___ پاسخ : نهار
رونوشت گرفتن ___ پاسخ : نسخه برداشتن
ریز ریز ___ پاسخ : نمنم
زنگ ___ پاسخ : جرس
ستون مخابرات ___ پاسخ : دکل
شاعر نای و دهک ___ پاسخ : مسعود سعد سلمان
شریر ___ پاسخ : بد
شهر خراسان جنوبی ___ پاسخ : قاینات
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : کاشمر
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : دلگان
شهر مرکزی ___ پاسخ : نراق
عفو کننده ___ پاسخ : عافی
عکس گرفتن از خود ___ پاسخ : سلفی
غیر اصل ___ پاسخ : فرع
فانوس دریایی ___ پاسخ : فار
فرو رفته در آب ___ پاسخ : غریق
قطعه موسیقی ___ پاسخ : اهنگ
گرانمایه ___ پاسخ : فاخر
لعن و نفرین ___ پاسخ : سب
مأمور اجرا ___ پاسخ : اردل
متصل و مرتبط ___ پاسخ : متعلق
محل کشته شدن ___ پاسخ : مقتل
مرتبه و دفعه ___ پاسخ : فقره
مرجع مطالعاتی ___ پاسخ : رفرنس
مفهوم لطیف و دقیق ___ پاسخ : نکته
نوآوری ___ پاسخ : بدعت
نوشابه مستی آور ___ پاسخ : خمر
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
نوعی دکان کبابی ___ پاسخ : جگرکی
نویسنده «روشنایی نامه» ___ پاسخ : ناصرخسرو
نویسنده «لوازم الامکنت» ___ پاسخ : خیام
واحد پول قرقیزستان ___ پاسخ : سوم
واحدی برای وزن ___ پاسخ : اونس
واسط پیچ و مهره ___ پاسخ : واشر
وحشی ___ پاسخ : دد
کاور ___ پاسخ : روکش
کر شدن ___ پاسخ : صم
کرگدن ___ پاسخ : ریما
کمان صورت ___ پاسخ : ابرو
یار پیچ ___ پاسخ : مهره
یگانه ___ پاسخ : تنها

جواب مرحله 719 بازی جدولانه یک

آرایش صورت ___ پاسخ : میکاپ
آنالوگ نیست ___ پاسخ : دیجیتال
اثر امین فقیری ___ پاسخ : شب
اثر پائولو کوئلیو ___ پاسخ : کوه پنجم
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : ببوس و بکش
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : قصه روشن
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : پلهاول
اثر رضا امیرخانی ___ پاسخ : مناو
اثر عبدالحسین زرین‌کوب ___ پاسخ : ازنی نامه
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : بازگشت
اثر محمدحسن شهسواری ___ پاسخ : شهربانو
اثر محمود گلابدره‌ای ___ پاسخ : پرکاه
اثر مرتضی مشفق کاظمی ___ پاسخ : رشک پربها
از اقوام نزدیک ___ پاسخ : عمو
از حروف یونانی ___ پاسخ : یتا
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : فصلت
از مقامات ارتشی ___ پاسخ : سرتیپ
ازدواج ___ پاسخ : نکاح
اینک ___ پاسخ : کنون
بازی کردن ___ پاسخ : لهو
باغ ___ پاسخ : بستان
بدی ___ پاسخ : اک
بزرگی ___ پاسخ : حشمت
بعید ___ پاسخ : دور
پایتخت نیجر ___ پاسخ : نیامی
پریشان شدن ___ پاسخ : اشفتن
پهلوهای هندسی ___ پاسخ : اضلاع
تصویر ___ پاسخ : عکس
ثروتمند ___ پاسخ : بای
چشمه‌ای در بهشت ___ پاسخ : تسنیم
حقوق ماهانه ___ پاسخ : مواجب
خطا ___ پاسخ : سهو
درمانگاه ___ پاسخ : مطب
درنگ کننده ___ پاسخ : متانی
دهان ___ پاسخ : کام
دو یار هم‌قد ___ پاسخ : اا
رود مرزی ___ پاسخ : اترک
رودی در جنوب ___ پاسخ : دز
رودی در فارس ___ پاسخ : کر
روز دهم هر ماه شمسی ___ پاسخ : ابان
روشنایی ___ پاسخ : سو
زمین دور از آب ___ پاسخ : لیا
زه کمان ___ پاسخ : چله
سازگاری ___ پاسخ : وفق
سرزمین بلقیس ___ پاسخ : سبا
سنگ سبز قیمتی ___ پاسخ : یشم
سوره پاداش ___ پاسخ : انعام
شاعر سوئیسی برنده نوبل ___ پاسخ : کارل اشپیتلر
شهر ترکمنستان ___ پاسخ : ماری
شهر عراق ___ پاسخ : کربلا
شهر فارس ___ پاسخ : لامرد
شهر کهگیلویه و بویراحمد ___ پاسخ : لیکک
شهرنشینی ___ پاسخ : مدنی
شکننده پیمان ___ پاسخ : ناقض
صدای در زدن ___ پاسخ : تق
ضربه خور چکش ___ پاسخ : میخ
ظرف چای‌خوری ___ پاسخ : استکان
غذا دادن ___ پاسخ : اطعام
فرود/ پایین ___ پاسخ : سافل
قبر ___ پاسخ : گور
لیف خرما ___ پاسخ : پیشن
مادر وطن ___ پاسخ : مام
ماده‌ای در عایق‌کاری ___ پاسخ : یونولیت
مبلغ مسیحی ___ پاسخ : میسیونر
مجاز از معشوق ___ پاسخ : صنم
مدرسه قدیمی ___ پاسخ : مکتب
مردم عادی ___ پاسخ : رعایا
مورچه ریز ___ پاسخ : ذر
میوه خوب ___ پاسخ : به
نژاد ___ پاسخ : نسل
نماد حیله‌گری ___ پاسخ : روباه
نه بی‌ادبانه ___ پاسخ : نچ
نوعی امتحان ___ پاسخ : کتبی
نویسنده «خاک سرخ» ___ پاسخ : شهره وکیلی
همراه با هم ___ پاسخ : توام
همراه گداز ___ پاسخ : سوز
همسر آدم ___ پاسخ : حوا
واحد پول بوتسوانا ___ پاسخ : پولا
واگذار کردن ___ پاسخ : سپردن
وجود داشته ___ پاسخ : بوده
ویژه ___ پاسخ : خاص
کامرانی ___ پاسخ : عشرت
کثیر و فراوان ___ پاسخ : جم
کشور آفریقایی ___ پاسخ : لیبی
یال اسب ___ پاسخ : پش

جواب مرحله 720 بازی جدولانه یک

اثر اصغر الهی ___ پاسخ : سال مرگی
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : قلعه قهقهه
اثر برتراند راسل ___ پاسخ : قدرت
اثر بزرگ علوی ___ پاسخ : چمدان
اثر جلال آل احمد ___ پاسخ : سرگذشت کندوها
اثر نیکلای گوگول ___ پاسخ : کالسکه
اثری از جواد مجابی ___ پاسخ : شبملخ
از غذاهای اصلی ___ پاسخ : برنج
از گویش‌های محلی ___ پاسخ : لری
بر زمین زدن ___ پاسخ : افکندن
بسیار و فراوان ___ پاسخ : بسی
بغل ___ پاسخ : بر
بیهوده‌گویی ___ پاسخ : کلکل
پایان روز ___ پاسخ : شب
پایتخت کرواسی ___ پاسخ : زاگرب
پرتکلف ___ پاسخ : متکلف
پرستار کودک ___ پاسخ : ل ل ه
پروردگار عالمیان ___ پاسخ : خدا
تشدید ___ پاسخ : رزونانس
جدال ___ پاسخ : کشمکش
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حیوانی با حافظه خوب ___ پاسخ : فیل
خوارتر ___ پاسخ : اذل
خوب ___ پاسخ : نکو
درگیری و ستیز ___ پاسخ : مجادله
دست و پنجه نرم کردن ___ پاسخ : زور ازمایی
دو رنگ ___ پاسخ : ابلق
دوست و دمساز ___ پاسخ : الیف
رسم و عادت ___ پاسخ : ایین
ریسمان انفجار دینامیت ___ پاسخ : فتیله
زمان بی آغاز ___ پاسخ : ازل
زنجیره ___ پاسخ : سریال
زیبا و قشنگ ___ پاسخ : شیک
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
سپیده‌دم ___ پاسخ : فجر
سلول عصبی ___ پاسخ : نرون
سه کیلو ___ پاسخ : من
شعله آتش ___ پاسخ : الاو
شماره نخستین ___ پاسخ : یک
شهر خراسان جنوبی ___ پاسخ : زیرکوه
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : درگز
شهر سینمایی ___ پاسخ : هالیوود
شهر گلستان ___ پاسخ : گالیکش
صحرا و بیابان ___ پاسخ : دشت
فوتبال آمریکایی ___ پاسخ : راگبی
قصد و اراده ___ پاسخ : عزم
قورباغه درختی ___ پاسخ : وک
قوم کم‌حرف ___ پاسخ : لر
قیومت ___ پاسخ : وکالت
گل و لای حوض ___ پاسخ : لجن
لقب امام دهم شیعیان ___ پاسخ : نقی
مانند ___ پاسخ : همچون
منسوب به شش ___ پاسخ : ریوی
موجود نامرئی ___ پاسخ : جن
موی آراسته جلوی سر ___ پاسخ : فکل
مکتوبات و نامه‌ها ___ پاسخ : رسایل
نژاد ___ پاسخ : نسب
نظریه‌پرداز ___ پاسخ : تیوریسین
نو ___ پاسخ : بدیع
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
همان جوی است ___ پاسخ : جوب
واحد پول اتیوپی ___ پاسخ : بیرر
واحد پول اوگاندا ___ پاسخ : شیلینگ
واژگان ___ پاسخ : کلمات
واضح ___ پاسخ : بدیهی
وجود ___ پاسخ : هستی
کشور آسیایی ___ پاسخ : لایوس
کشور آفریقایی ___ پاسخ : گامبیا
کشور اروپایی ___ پاسخ : دانمارک
کشوری در قاره سیاه ___ پاسخ : چاد
کوچک ___ پاسخ : که

جواب مرحله 721 بازی جدولانه یک

آتیه ___ پاسخ : اینده
آرزو ___ پاسخ : امید
آسیب ___ پاسخ : اک
ابزار ___ پاسخ : الات
اجداد ___ پاسخ : ال
ارسباران فعلی ___ پاسخ : اهر
از بازیگران بیست ___ پاسخ : مهتاب کرامتی
از بازیگران سریال چاردیواری ___ پاسخ : مهران رجبی
از مستحبات نماز ___ پاسخ : قنوت
از نت‌های موسیقی ___ پاسخ : لا
از هنرمندان ___ پاسخ : نقاش
اهلی ___ پاسخ : رام
با حقه پول گرفتن ___ پاسخ : تلکه
بازیگر فیلم کیش و مات ___ پاسخ : الناز شاکردوست
برد آن معروف است ___ پاسخ : یمانی
بسیار زیاد ___ پاسخ : فت و فراوان
بشر و آدمی ___ پاسخ : انسان ها
بصیر ___ پاسخ : بینا
پایدار ___ پاسخ : ماندگار
پر و لبریز ___ پاسخ : مالامال
پرت شدن از بالا به پایین ___ پاسخ : افتادن
پرسش ___ پاسخ : سوال
پرفسور حیوانات ___ پاسخ : بز لگام
پنداشتن ___ پاسخ : توهم
پهلوان ___ پاسخ : یل
ترسا ___ پاسخ : مسیحی
چهار من تبریز ___ پاسخ : ری
حرف یونانی ___ پاسخ : تتا
حضور نزد پادشاه ___ پاسخ : بار
خاک نرم ___ پاسخ : گرد
خبر و حدیث ___ پاسخ : روایت
خراب و ویران ___ پاسخ : یباب
خرما یا نوعی از آن ___ پاسخ : حنم
دهانه اسب ___ پاسخ : لگام
دهن کجی ___ پاسخ : یی
دوات ___ پاسخ : امه
رود آرام ___ پاسخ : دن
روستا ___ پاسخ : ده
سخنان بیمارگونه ___ پاسخ : یان
شهر کرمان ___ پاسخ : بم
ضبط صوت جیبی ___ پاسخ : واکمن
علامت جمع فارسی ___ پاسخ : ها
عهد و پیمان ___ پاسخ : قرار
فریاد بلند ___ پاسخ : هوار
فلز مادر ___ پاسخ : اهنهوار
فیلمی از عزیزاله حمیدنژاد ___ پاسخ : قله دنیا
فیلمی از علیرضا اسحاقی ___ پاسخ : تله روباه
فیلمی از ملاقلی‌پور ___ پاسخ : حیوا
فیلمی از کیانوش عیاری ___ پاسخ : ابادانی ها
قند سوخته ___ پاسخ : کارامل
گرانمایه و بلندپایه ___ پاسخ : جلیل القدر
لبخند زدن ___ پاسخ : تبسم
مایه حیات ___ پاسخ : اب
مدعی‌العموم ___ پاسخ : دادستان
معبر خون ___ پاسخ : رگ
معلم ___ پاسخ : اموزگار
نائب و جانشین ___ پاسخ : قایم مقام
نامی زنانه ___ پاسخ : فرنگیس
نظرات و عقاید ___ پاسخ : ارا
نظیر و شبیه ___ پاسخ : مانا
نفس خسته ___ پاسخ : هن
نقش و نگار جامه ___ پاسخ : اسلیمی
نگاه خیره ___ پاسخ : زل
نوعی باکتری ___ پاسخ : باسیل
نوعی یقه ___ پاسخ : ارو
هم‌اکنون ___ پاسخ : اینک
همان بوته است ___ پاسخ : بته
واحد پول پیشین فنلاند ___ پاسخ : مارکا
کیفیت و چگونگی ___ پاسخ : حال
یاری کننده ___ پاسخ : ممد
یکدندگی ___ پاسخ : لج

جواب مرحله 722 بازی جدولانه یک

آشکارا ___ پاسخ : صریحا
آواز بلند ___ پاسخ : بانگ
ابزار کار نقاش ___ پاسخ : قلم مو
اثر آندره ژید ___ پاسخ : امنتاس
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : کتیبه
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : پله اول
اثر ژولین گرین ___ پاسخ : مویی را
اثر عباس معروفی ___ پاسخ : عطریاس
اثر فروغ فرخزاد ___ پاسخ : دیوار
اثر ویکتور هوگو ___ پاسخ : کلودگدا
احتمال داشته ___ پاسخ : محتمل
از روی سرشت ___ پاسخ : فطرتا
از سوره‌ها ___ پاسخ : فرقان
از شهرهای استان تهران ___ پاسخ : ملارد
از مراکز استان‌ها ___ پاسخ : بجنورد
اعمال ___ پاسخ : حرکات
انباره ___ پاسخ : پیل
اندیشمند ___ پاسخ : متفکر
با هم برابر شدن ___ پاسخ : تعادل
بازیچه ___ پاسخ : ملعبه
بانگ ___ پاسخ : صدا
بندر جنوبی ___ پاسخ : چابهار
به طور کامل ___ پاسخ : کاملا
پایتخت اریتره ___ پاسخ : اسمره
پدر شعر پارسی ___ پاسخ : رودکی
پرهیزگار ___ پاسخ : متقی
پرورش دادن ___ پاسخ : تربی
پشه ___ پاسخ : بق
پیاپی شدن ___ پاسخ : ترادف
تاج خروس ___ پاسخ : لالکا
جادو ___ پاسخ : طلسم
جنبنده ___ پاسخ : متحرک
جوی خون ___ پاسخ : رگ
حرف مثلثی ___ پاسخ : دلتا
حیران و سرگشته ___ پاسخ : کالیو
خوشایند نیست ___ پاسخ : نامطبوع
درجات ___ پاسخ : طبقات
درک و ادراک ___ پاسخ : حس
دوندگی ___ پاسخ : خت
روشن و درخشان ___ پاسخ : تابان
زمان ___ پاسخ : وقت
زهرآگین ___ پاسخ : سمی
سبزی آهنین ___ پاسخ : اسفناج
سد ___ پاسخ : اببند
سربست کارخانه ___ پاسخ : اک
شاعر «سیرالعباد الی المعاد» ___ پاسخ : سنایی
شهر فارس ___ پاسخ : ممسنی
شکل و صورت ___ پاسخ : شمایل
عالم فرشتگان ___ پاسخ : ملکوت
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
علاوه بر آن ___ پاسخ : ضمنا
قهرمان جام جهانی اخیر ___ پاسخ : المان
قوه حافظه ___ پاسخ : یاده
گستاخی ___ پاسخ : جسارت
مایملک و ثروت‌ها ___ پاسخ : اموال
مثنوی اوحدی مراغه‌ای ___ پاسخ : جامجم
محل ایستادن پیش‌نماز ___ پاسخ : محراب
مدارک ___ پاسخ : اسناد
مدافع ورزشی ___ پاسخ : بک
مرحبا ___ پاسخ : احسن
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
ممکن و شدنی ___ پاسخ : مقدور
نادان و کودن ___ پاسخ : غت
نوعی بازی تخته‌ای ___ پاسخ : نرد
نوعی طبل کوچک ___ پاسخ : نقاره
نویسنده «امثال و حکم» ___ پاسخ : دهخدا
نویسنده «راز مرد گوشه‌گیر» ___ پاسخ : گراتزیا دلدا
همگانی ___ پاسخ : عمومی
همگی ___ پاسخ : جمیعا
همنشین ___ پاسخ : مجالس
واحد پول ماداگاسکار ___ پاسخ : اریاری
کاغذ بسته‌بندی و تزئین ___ پاسخ : زرورق
کامل کننده ___ پاسخ : متمم
کشور اروپایی ___ پاسخ : بلاروس
کم‌خردی ___ پاسخ : حماقت

جواب مرحله 723 بازی جدولانه یک

آقای آلمانی ___ پاسخ : هر
اثر برتراند راسل ___ پاسخ : دانش بشر
اثر ژولین گرین ___ پاسخ : رویاگر
اثر شاتوبریان ___ پاسخ : نبوغ مسیحیت
اثر شهره وکیلی ___ پاسخ : شالیزه
اثر منیرو روانی پور ___ پاسخ : کنیزو
از البسه زنانه ___ پاسخ : مانتو
از شهرهای استان بوشهر ___ پاسخ : جم
از نوادگان حضرت ابراهیم ___ پاسخ : شعیب
اساس ___ پاسخ : مبنی
اشیای عتیقه ___ پاسخ : زیرخاکی
اطلاعات کامپیوتری ___ پاسخ : داده
امر از ساییدن ___ پاسخ : سای
انبوهی ___ پاسخ : تراکم
باغ و زراعت ___ پاسخ : بن
بی‌شرم ___ پاسخ : وقیح
بیم ___ پاسخ : هراس
پایتخت بلاروس ___ پاسخ : مینسک
پشت سر ___ پاسخ : پس
پیامبر اسلام ___ پاسخ : محمد
پیروان پیامبران ___ پاسخ : امم
پیغامبر ___ پاسخ : نبی
چندین شاعر ___ پاسخ : شعرا
حرف مقطعه قرآنی ___ پاسخ : طه
حرف هشتم یونانی ___ پاسخ : تتااکل
خبر تازی ___ پاسخ : نبا
خوردن عرب ___ پاسخ : اکل
خوش خوان ___ پاسخ : قرا
دارای طبع جوانمردانه ___ پاسخ : رادمنش
دندانه ___ پاسخ : کنگره
راه کوتاه ___ پاسخ : ره
رشته صلیب ___ پاسخ : زنار
رنگرز ___ پاسخ : صباغ
روشن و منور ___ پاسخ : نیر
سخن معمولا تو خالی ___ پاسخ : شعار
سخنان درشت و سخت ___ پاسخ : توپ و تشر
سردکن ___ پاسخ : چیلر
سوره مردم ___ پاسخ : ناس
شاعر سده ششم ___ پاسخ : سوزنی سمرقندی
شب عرب ___ پاسخ : لیل
شراب خواری ___ پاسخ : باده پرستی
شماره نخستین ___ پاسخ : یک
شهر پر جمعیت هند ___ پاسخ : بمبیی
شهری در آلمان ___ پاسخ : نورن برگ
شهری در اسپانیا ___ پاسخ : سارا گوسا
شهری در فرانسه ___ پاسخ : رن
شهری در کره جنوبی ___ پاسخ : اینچیون
ضمان ___ پاسخ : عهده
ضمیر غایب ___ پاسخ : او
علاقه ___ پاسخ : ود
فاخته ___ پاسخ : ورش
فاسد ___ پاسخ : تباه
فام ___ پاسخ : رنگ
فانوس دریایی ___ پاسخ : فار
فرمانده لشکر ___ پاسخ : سردار
فوری/ بلافاصله ___ پاسخ : جا به جا
قطع مسافت ___ پاسخ : سفر
گیاه رنگ مو ___ پاسخ : حنا
مخفف گاه ___ پاسخ : گه
مربوط به هر نفر ___ پاسخ : سرانه
معطر ___ پاسخ : عنبری
مقصد ___ پاسخ : سرمنزل
هزار کیلو ___ پاسخ : تنطه
واحد پول آلبانی ___ پاسخ : لک
کرگدن ___ پاسخ : ریما
کریم ___ پاسخ : سخی
کشوری در آمریکای مرکزی ___ پاسخ : بلیز
کلام نهفته ___ پاسخ : راز

جواب مرحله 724 بازی جدولانه یک

آبگیر/ تالاب ___ پاسخ : استخر
اثر آلفونس دوده ___ پاسخ : ژاک
اثر استاندال ___ پاسخ : ارماسن
اثر پا ___ پاسخ : رد
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : دیو ساران
اثر ژولین گرین ___ پاسخ : نیمه شب
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : چراغ اخر
اثر لئو تولستوی ___ پاسخ : دوسوار
اثر محمد حسن شهسواری ___ پاسخ : وقتی دلی
اثر نیما یوشیج ___ پاسخ : ایشب
اثری دیگر از جواد مجابی ___ پاسخ : شب ملخ
ادراک کردن ___ پاسخ : فهمیدن
از پیامبران ___ پاسخ : سلیمان
از حروف یونانی ___ پاسخ : تتا
از شبه فلزات ___ پاسخ : ید
از شهرهای استان آذربایجان شرقی ___ پاسخ : شبستر
از شهرهای استان البرز ___ پاسخ : فردیس
از شهرهای استان بوشهر ___ پاسخ : دیلم
از ماه‌های سریانی ___ پاسخ : اب
اصل و گوهر ___ پاسخ : حسب
ایلچیان ___ پاسخ : سفرا
بانگ ___ پاسخ : صدا
باهوش ___ پاسخ : تیز
بخش خارجی دهان ___ پاسخ : لب
برکت ___ پاسخ : ری
به هوش باش ___ پاسخ : هان
پاکیزه ___ پاسخ : طاهر
پایتخت بوتان ___ پاسخ : تیمفو
پایتخت عمان ___ پاسخ : مسقط
پرشگاه ___ پاسخ : سکو
پرورش‌دهنده حیوانات اهلی ___ پاسخ : دامدار
پس ماندن ___ پاسخ : تاخر
پوست دباغی شده گاو ___ پاسخ : چرم
پوستین ___ پاسخ : وت
پیامبر صبور ___ پاسخ : ایوب
تاجریزی ___ پاسخ : لما
ترس و خوف ___ پاسخ : شکه
جایی که سایه باشد ___ پاسخ : نسار
جوانمرد ___ پاسخ : راد
خالص ___ پاسخ : قح
خانه گاو و گوسفند ___ پاسخ : اغل
خداوند ___ پاسخ : رب
خشک ___ پاسخ : یابس
خودبین ___ پاسخ : غد
داخل هم ___ پاسخ : تودرتو
درستی و راستی ___ پاسخ : حقانیت
دستاویز ___ پاسخ : اتو
دسته بی‌اهمیت سیاسی ___ پاسخ : گروهک
دومین کشور کوچک دنیا ___ پاسخ : موناکو
دویدن اسب ___ پاسخ : تاخت
ذوب ___ پاسخ : گداز
رأی موافق دادن مجلس ___ پاسخ : تصویب
راز ___ پاسخ : سر
رازها ___ پاسخ : اسرار
رودی در روسیه ___ پاسخ : ولگا
سپس ___ پاسخ : وانگه
سر و کله ___ پاسخ : راس
سوره چهل و پنجم ___ پاسخ : جاثیه
سوره روشنی ___ پاسخ : نور
شاعر دوره غزنوی ___ پاسخ : عنصری بلخی
شاعر سده چهارم و پنجم ___ پاسخ : باباطاهر
شاعر قرن چهارم ___ پاسخ : دقیقی
شهری در ترکمنستان ___ پاسخ : ماری
شیره خرما ___ پاسخ : مت
ضمیر انگلیسی ___ پاسخ : یو
طاقت ___ پاسخ : تاو
عادت و خو ___ پاسخ : داب
عمل فوت کردن ___ پاسخ : دمش
عیب و عار ___ پاسخ : اک
قصیده‌سرای نامی ایران ___ پاسخ : خاقانی شروانی
گذرنامه ___ پاسخ : پاسپورت
گفت و گو ___ پاسخ : بحث
مالک ___ پاسخ : ذا
مراقب/ نگهبان ___ پاسخ : بپا
مرجع ___ پاسخ : ماب
میانجی ___ پاسخ : واسط
ناشکیبا ___ پاسخ : بیقرار
ناگوار و سنگین ___ پاسخ : وخیم
نامدارتر ___ پاسخ : اشهر
نویسنده «جامع الحکمتین» ___ پاسخ : ناصرخسرو
همسر دوک ___ پاسخ : دوشس
کارها ___ پاسخ : مشاغل
کنار ___ پاسخ : لبه
کندر رومی ___ پاسخ : رماس
یقینا ___ پاسخ : مسلما

جواب مرحله 725 بازی جدولانه یک

آشپزخانه باز ___ پاسخ : اپن
آنچه تاب و توان بزداید ___ پاسخ : طاقت فرسا
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : دلکور
اثر ایان فلمینگ ___ پاسخ : پنجه طلایی
اثر جعفر مدرس صادقی ___ پاسخ : نا کجا اباد
اثر شهریار مندنی پور ___ پاسخ : ارواح شهرزاد
از حروف یونانی ___ پاسخ : امگا
از میان برداشتن ___ پاسخ : محو
اشتیاق ___ پاسخ : ارزومندی
اهلی ___ پاسخ : دستاموز
بازی نهایی ___ پاسخ : فینال
بر جوانان عیب نیست ___ پاسخ : ارزو
برجستگی ته کفش ___ پاسخ : اج
برگزیده ___ پاسخ : مجتبی
بسیار درخشان ___ پاسخ : نیر فنوج
بلی آلمانی ___ پاسخ : یا
به راه راست رونده ___ پاسخ : راشد
به زور جا دادن ___ پاسخ : چپاندن
بها و قیمت ___ پاسخ : ارزش
بیخ بوته گل ___ پاسخ : گلبن
پارسنگ ترازو ___ پاسخ : ورام
پایتخت هائیتی ___ پاسخ : پورتوپرنس
پایه و رکن ___ پاسخ : ستون
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
پشه ___ پاسخ : بق
پیش‌تر ___ پاسخ : فراتر
تنها ___ پاسخ : مفرد
تیم فوتبال اسپانیا ___ پاسخ : والنسیا
ثالث ___ پاسخ : سوم
جام ورزشی ___ پاسخ : کاپ
جایی که به آن اشاره شده ___ پاسخ : همان جا
جدا از هم ___ پاسخ : سوا
جرب ___ پاسخ : گری
جهانگرد ___ پاسخ : توریست
چرک/ عفونت ___ پاسخ : ریم
چیره شده ___ پاسخ : مسلط
حرارت ___ پاسخ : دما
خاشاک ___ پاسخ : خس
در حال حرکت روی آب ___ پاسخ : شناور
دستپاچگی ___ پاسخ : هولوولا
دور دهان ___ پاسخ : کبستون
رایگان ___ پاسخ : مفت
ساکت و خاموش ___ پاسخ : صامت
سماوی ___ پاسخ : اسمانی
سنگ جادوگری ___ پاسخ : یده
شادمانی کردن ___ پاسخ : تفریح
شهر خوزستان ___ پاسخ : هفت کلذا
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : فنوج
طولانی‌ترین رود آسیا ___ پاسخ : یانگ تسه
عدد ماه ___ پاسخ : سی
فلز مادر ___ پاسخ : اهن
گیاه معطر مربایی ___ پاسخ : بهار نارنج
لحظه ___ پاسخ : دم
ماده بیهوشی ___ پاسخ : اتر
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
مضطرب ___ پاسخ : اسیمه
ملس ___ پاسخ : مز
موجود نامرئی ___ پاسخ : جن
ناله و فغان ___ پاسخ : وح
نویسنده «الهی نامه» ___ پاسخ : عطار
نویسنده «سنت ژان» ___ پاسخ : جورج برناردشاو
هر گردی آن نیست ___ پاسخ : گردو
همراه بلبل ___ پاسخ : گل
ورزش جسمی و روحی ___ پاسخ : یوگا
کادر ___ پاسخ : قاب
کاغذ روزنامه ___ پاسخ : وب
کافی ___ پاسخ : بس
کشنده ___ پاسخ : مهلک
کشور آسیایی ___ پاسخ : میانمار
کلمه تعجب ___ پاسخ : وا
کوچک و جمع و جور ___ پاسخ : نقلی

جواب مرحله 726 بازی جدولانه یک

آسوده خاطر ___ پاسخ : مطمین
آن را در حوض ببینید ___ پاسخ : فواره
اثری از صادق چوبک ___ پاسخ : تنگسیر
ادب و معرفت ___ پاسخ : فرهنگ
از شهرهای اصفهان ___ پاسخ : شهرضا
از منظومه‌های حماسی فارسی ___ پاسخ : جهانگیرنامه
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
اسب چاپار ___ پاسخ : یام
امان خواستن ___ پاسخ : زنهار
امید ___ پاسخ : ارزو
اندیشه شیطانی ___ پاسخ : وسواس
باران تند ___ پاسخ : رگبار
بدبو ___ پاسخ : نتن
بدهکار ___ پاسخ : وامی
برابری ___ پاسخ : مساوات
بیعانه ___ پاسخ : اربون
بیماری کم‌خونی ___ پاسخ : انمی
بینش و بصیرت ___ پاسخ : اگاهی
پادشاهی و فرمانروایی ___ پاسخ : سلطنت
پاک کردن ___ پاسخ : زدودن
پایتخت اسپانیا ___ پاسخ : مادرید
پدر بزرگ ___ پاسخ : جد
پرندگان ___ پاسخ : طیور
تاجر ___ پاسخ : بازرگان
تربیت و ادب آموخته ___ پاسخ : فرهیخته
ترساندن کسی ___ پاسخ : تهدید
تریاک ___ پاسخ : افیون
تصدیق روسی ___ پاسخ : دا
تهمت زدن ___ پاسخ : اتهام
حرف انزجار ___ پاسخ : اف
حرف اول انگیسی ___ پاسخ : ای
خمیدگی ___ پاسخ : انحنا
خوشبخت ___ پاسخ : کامروا
خیالات ___ پاسخ : اوهام
در شک افتادن ___ پاسخ : ایهام
درک کردن و شناختن ___ پاسخ : ادراک
دستگاه مولد نیرو ___ پاسخ : دینام
دینداری و تقوا ___ پاسخ : دیانت
ردیاب ___ پاسخ : رادار
روغن و چربی ___ پاسخ : په
زنبور زرد ___ پاسخ : بابون
زیباچهره ___ پاسخ : ماهرو
سر انگشتان ___ پاسخ : انامل
سرگردان و دربدر ___ پاسخ : اواره
سیاره بهرام ___ پاسخ : مریخ
سیاره دوردست ___ پاسخ : نپتون
شهر استان فارس ___ پاسخ : داراب
شهر مرزی ___ پاسخ : استارا
ضرباهنگ ___ پاسخ : ریتم
قاعده و دستور ___ پاسخ : ضابطه
گهواره ___ پاسخ : مهد
گوش دادن ___ پاسخ : شنیدن
لوازم زندگی ___ پاسخ : سامان
مجبور ساختن ___ پاسخ : وادار
محل کار کارمند ___ پاسخ : اداره
مدرسه بزرگسالان ___ پاسخ : اکابر
مرده ___ پاسخ : میت
مسلک ___ پاسخ : مرام
مهیا و فراهم ___ پاسخ : اماده
موجودات ریز بالدار ___ پاسخ : حشرات
میانجی و دلال ___ پاسخ : واسطه
میانه بدن ___ پاسخ : کمر
ناحیه‌ای در فلسطین ___ پاسخ : یهودیه
نواری پهن به زیر دم ستور ___ پاسخ : رانکی
نوازنده ___ پاسخ : خنیاگر
نوشته پژوهشی ___ پاسخ : رساله
هنر هفتم ___ پاسخ : سینما
واحد پول نیجریه ___ پاسخ : نایرا
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کشور آفریقایی ___ پاسخ : کنگو
کلاغ ___ پاسخ : غراب
کله ___ پاسخ : سر
کور و روشندل ___ پاسخ : نابینا
کوه ترکیه ___ پاسخ : ارارات
یکدندگی ___ پاسخ : لج

جواب مرحله 727 بازی جدولانه یک

آزاده ___ پاسخ : حر
آسیب ___ پاسخ : لطمه کپ
آسیب و بدی ___ پاسخ : اک
اثر پا ___ پاسخ : رد
اثر جرج برنارد شاو ___ پاسخ : کاندیدا
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : ابیعشق
اثر شهره وکیلی ___ پاسخ : بی من نرو
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : گجسته دژ
اثر فرخنده آقایی ___ پاسخ : جنسیت گمشده
ارابه ___ پاسخ : گاری
از به پا کردنی‌ها ___ پاسخ : شر
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : تغابن
از شهرهای استان همدان ___ پاسخ : کبودراهنگ
از صفات خداوند ___ پاسخ : غفور
از یک پدر و مادر ___ پاسخ : تنی
اصل و گوهر ___ پاسخ : حسب
ایستگاه قطار ___ پاسخ : گارهارب
بخشنده ___ پاسخ : سخی
بزرگ و گنده ___ پاسخ : گت
بسیار حمله کننده ___ پاسخ : کرار
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زاییدن
بین ___ پاسخ : لا
پول آسیایی ___ پاسخ : ین
پیامبر اسلام ___ پاسخ : محمد
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
تمام دهان ___ پاسخ : کپ
جاندار ذره‌بینی ___ پاسخ : میکروب
حرارت و گرمی ___ پاسخ : تاو
حرف ندا ___ پاسخ : اهای
خوش قد و قامت ___ پاسخ : رعنا
خوشامد گفتن ___ پاسخ : تعارف
درون دهان ___ پاسخ : نجصف
دگرگون گشتن ___ پاسخ : غیر
رسته ___ پاسخ : صف
رشته‌ای در ژیمناستیک ___ پاسخ : دارحلقه
رنج ___ پاسخ : درد
روایی ___ پاسخ : داستانی
روزنه جلوی دوربین ___ پاسخ : دیافراگم
روغن کنجد ___ پاسخ : حل
سلطان جاز ایران ___ پاسخ : ویگن
سوره زنان ___ پاسخ : نسا
شاعر دوره سلجوقیان ___ پاسخ : انوری ابی وردی
شاعر منطق الطیر ___ پاسخ : عطار
شپش ___ پاسخ : نمه
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : سیاتل
شیرینی پشمی ___ پاسخ : پشمک
ضربه با پا ___ پاسخ : لگد
طریق کوتاه ___ پاسخ : ره
فرمانروایان ___ پاسخ : حکام
فلز رخساره ___ پاسخ : روی
فوتبالیست پرتغالی ___ پاسخ : پپه
قلاب کیف و کفش ___ پاسخ : سگک
گروه مرغان ___ پاسخ : ابابیل
گریزنده ___ پاسخ : هارب
گمان ریاضی ___ پاسخ : احتمال
گیره جراحی ___ پاسخ : پنس
معبر رودخانه ___ پاسخ : پللکا
نزد عرب ___ پاسخ : لدی
نوعی اسباب‌بازی ___ پاسخ : یویو
نوعی تفنگ ___ پاسخ : شمخال
نوعی موسیقی غربی ___ پاسخ : جاز
نوعی ناراحتی در قفسه سینه ___ پاسخ : انژین
نوعی کفش ___ پاسخ : لکا
نیاکان ___ پاسخ : ابا
وطن ___ پاسخ : میهن
وقت تلف کردن ___ پاسخ : یللی
کاغذ نامرغوب ___ پاسخ : وب
کلام آرزو ___ پاسخ : کاش
کندی ___ پاسخ : اهستگی

جواب مرحله 728 بازی جدولانه یک

آرواره ___ پاسخ : فک
آزاد ___ پاسخ : یل
آسمان عرب ___ پاسخ : سما
اثر آلبر کامو ___ پاسخ : بیگانه
اثر توماس مان ___ پاسخ : تریستان
اثر جمال میرصادقی ___ پاسخ : پشه ها
اثر شاتوبریان ___ پاسخ : رنه
اثر شهره وکیلی ___ پاسخ : شالیزه
اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی ___ پاسخ : ته بساط
اثر محمود دولت‌آبادی ___ پاسخ : با شبی رو
اثر نیما یوشیج ___ پاسخ : مانلی
اثر هرمان هسه ___ پاسخ : گرگ بیابان
اثری از صادق چوبک ___ پاسخ : اتما
ارجمندی ___ پاسخ : عز
از پیامبران ___ پاسخ : اسحاق
از تقسیمات ارتش ___ پاسخ : یگان
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : معارج
از سوره‌ها ___ پاسخ : اعراف
از شهرهای استان بوشهر ___ پاسخ : گناوه
از شهرهای استان قزوین ___ پاسخ : اوج
اسب رستم ___ پاسخ : رخش
بر آن خنده می‌نشیند ___ پاسخ : لب
بلوری شدن ___ پاسخ : تبلور
بی‌هنگام ___ پاسخ : بیجا
پایتخت سودان جنوبی ___ پاسخ : جوبا
پسوند آلودگی ___ پاسخ : ین
پیامبران ___ پاسخ : رسل
تازه زایمان کرده ___ پاسخ : زایو
جرب ___ پاسخ : گری
جوش خمیر ___ پاسخ : وز
حرف دوم یونانی ___ پاسخ : بتا
خسیس‌تر ___ پاسخ : ابخل
خوش قد وقامت ___ پاسخ : رعنا
دمپخت ___ پاسخ : کته
دودل و نامصمم ___ پاسخ : وسواسی
دور دهان ___ پاسخ : نس
راضی کننده ___ پاسخ : رضایت بخش
رشوه دهنده ___ پاسخ : راشی
رود فرانسه ___ پاسخ : لوار
زمین دور از آب ___ پاسخ : لیا
سرزمین بلقیس ___ پاسخ : سبا
سلاح قدیمی ___ پاسخ : نیزه
سمت ___ پاسخ : سو
سوسن زرد ___ پاسخ : وج
شهر استان فارس ___ پاسخ : جهرم
شهر استان قم ___ پاسخ : کهک
شهر اصفهان ___ پاسخ : شهرضا
شهر ترکمنستان ___ پاسخ : ماری
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : زابل
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : فنوج
شهری در فرانسه ___ پاسخ : نیس
طی مدارج عرفانی ___ پاسخ : سلوک
عالم مادی ___ پاسخ : ناسوت
فربه ___ پاسخ : چاق
فک ___ پاسخ : ارواره
قطار ___ پاسخ : ترن
گهواره ___ پاسخ : ننو
لباس اتاق عمل ___ پاسخ : گان
لباس جنگی ___ پاسخ : جوشن
لگد حیوانات ___ پاسخ : جفتک
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
مجوس ___ پاسخ : گبر
مردم عادی ___ پاسخ : رعایا
مرکز استان زنجان ___ پاسخ : زنجان
موسیقی سیاهان آمریکا ___ پاسخ : جاز
نادانی ___ پاسخ : جهل
نظربازی ___ پاسخ : چشم چرانی
نوعی بیماری عصبی ___ پاسخ : اماس
نویسنده «دمیان» ___ پاسخ : هرمان هسه
نویسنده وداع با اسلحه ___ پاسخ : ارنست همینگوی
هر چیز گستردنی ___ پاسخ : فرش
هزینه زندگی زن و فرزند ___ پاسخ : نفقه
واحد پول مالاوی ___ پاسخ : کواچای
واحد پول کامبوج ___ پاسخ : ریل
کتاب زرتشتیان ___ پاسخ : اوستا
کثیر و فراوان ___ پاسخ : جم
کشیدن دست بر فرق سر ___ پاسخ : مسح
کفش روستایی ___ پاسخ : چارق
یادها ___ پاسخ : خاطرات

جواب مرحله 729 بازی جدولانه یک

آبگیر ___ پاسخ : ژی
آذرخش ___ پاسخ : برق
آراستگی و نظم و ترتیب ___ پاسخ : سر و سامان
آلات ___ پاسخ : ادوات
آهوی کوهی ___ پاسخ : کل
اثر جمال میرصادقی ___ پاسخ : مسافرهای شب
اثر عباس معروفی ___ پاسخ : پیکرفرهاد
اثر محمود دولت آبادی ___ پاسخ : ته شب
اثری دیگر از جمال میرصادقی ___ پاسخ : در ازنای شب
اجازه ورود دادن ___ پاسخ : راه دادن
امان از زیر خاکستر آن ___ پاسخ : اتش
اندیشه و تفکر در کار ___ پاسخ : مبالات
انقطاع ___ پاسخ : گسستگی
بازی کردن ___ پاسخ : لعب
باقی جان ___ پاسخ : نا
بحر ___ پاسخ : دریا
برنا ___ پاسخ : جوان
بزرگان ___ پاسخ : اکابر
بسیار کوچک ___ پاسخ : ریز
به دور ستاره می‌چرخد ___ پاسخ : سیاره ج
بهشت ___ پاسخ : جنت
بی بند و بار ___ پاسخ : ول
بیش ___ پاسخ : افزون
پایتخت لسوتو ___ پاسخ : ماسرو
پس از این ___ پاسخ : متعاقبا
تابلویی از کمال الملک ___ پاسخ : دهکده دماوند
تحقیق در امری ___ پاسخ : رسیدگی
تماشاخانه ___ پاسخ : امفیتیاتر
جهت برآمدن آفتاب ___ پاسخ : شرق
حرف راست می‌زند ___ پاسخ : حقگو
حشره موزی ___ پاسخ : مگس
حیرت ___ پاسخ : شگفت
خزانه دولت مغول ___ پاسخ : دلی
دست مالیدن ___ پاسخ : مستایپ
ذاتی ___ پاسخ : غریزی ول
ذره بنیادی ___ پاسخ : اتم
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
رسته‌ها ___ پاسخ : صفوف
روده تابیده ___ پاسخ : زه
روز نیست ___ پاسخ : شب
روزی‌رسان ___ پاسخ : رازق
سازمان‌های مختلف ___ پاسخ : تشکیلات
ستاره‌ای در دب اکبر ___ پاسخ : سها
سنگین ___ پاسخ : وزین
سود حرام ___ پاسخ : ربا
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : دنور
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
طرف چپ ___ پاسخ : یسار
عدد روستا ___ پاسخ : ده
فوت شده ___ پاسخ : متوفی
قطب مثبت ___ پاسخ : اند
قیر مالیده ___ پاسخ : قیر اندود
گاوباز ___ پاسخ : ماتادور
مزه دهان جمع کن ___ پاسخ : گس
مطرب ___ پاسخ : غزلسرا
معطر ___ پاسخ : بویا
مقابل ویران ___ پاسخ : اباد
مهربان‌تر از مادر ___ پاسخ : دایه
ناپسند ___ پاسخ : بد
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نوشتن با ماشین تحریر ___ پاسخ : تایپ
نوعی شیرینی ___ پاسخ : تر
نویسنده‌فرانسوی صحرای عشق ___ پاسخ : فرانسواموریاک
والدینش از دو نژادمختلف‌هستند ___ پاسخ : دورگه
ورزش مفرح ___ پاسخ : شنا ته شب
وزنه وزنه‌بردار ___ پاسخ : هالتر
کالا ___ پاسخ : اروس
کباب شده ___ پاسخ : بریان
کشور آفریقایی ___ پاسخ : اوگاندا
کوچکترین واحد گفتاری ___ پاسخ : واج

جواب مرحله 730 بازی جدولانه یک

آینده ___ پاسخ : اتی
ابزار کار نقاش ___ پاسخ : قلممو
ابزارها ___ پاسخ : لوازم
اثر بالزاک ___ پاسخ : پیردختر
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : پلهاول
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : نفتی
اثر غلامحسین ساعدی ___ پاسخ : توپ
از پادشاهان پیشدادی ___ پاسخ : کیومرث
از پیامبران ___ پاسخ : زکریا
از سازهای ضربی ___ پاسخ : دف
از شهرهای استان خراسان رضوی ___ پاسخ : کاشمر
اشاره شده ___ پاسخ : مزبور
افشانه ___ پاسخ : اسپری
انعکاس ___ پاسخ : بازتاب
انگشت کوچک ___ پاسخ : انگلک
برجسته زیر گونه ___ پاسخ : لپ
به علاوه ___ پاسخ : مضافا
بی بند و بار ___ پاسخ : ول
بی‌پروا ___ پاسخ : گستاخ
پارچه‌ای‌که‌روی تخت‌می‌اندازند ___ پاسخ : روتختی
پایدار ___ پاسخ : راسخ
پدر شعر پارسی ___ پاسخ : رودکی
پست ___ پاسخ : دنی
پلیدی ___ پاسخ : خباثت
تدبیر و کیاست ___ پاسخ : مدیریت
جانشین وضو ___ پاسخ : تیمم
جزیره انگلیسی ___ پاسخ : شتلند
جسور و دلیر ___ پاسخ : نفسکش
جمع کردن ___ پاسخ : گرداوری
جوجه مرغ ___ پاسخ : کریشک
حرف نوروزی ___ پاسخ : سین
خارج ___ پاسخ : بیرون
خبر ___ پاسخ : پیغام
خدمتکار پیر ___ پاسخ : دادا
خورده شده ___ پاسخ : ماکول
خوشبختی ___ پاسخ : سعادت
خوی و رفتار ___ پاسخ : منش
دارای شریک ___ پاسخ : مشترک
دم جنبانک ___ پاسخ : ابدارک
دوست داشتن ___ پاسخ : علاقه
دیگران ___ پاسخ : اغیار
راحتی دادن ___ پاسخ : ترویح
زندانیان جنگ ___ پاسخ : اسرا
سازمان‌کشورهای صادرکننده‌نفت ___ پاسخ : اوپک
شگرد ___ پاسخ : لم
شهر گلستان ___ پاسخ : اققلا
شهر کانادا ___ پاسخ : تورنتو
شهری در ترکیه ___ پاسخ : بورسا
شهری در همدان ___ پاسخ : ملایر
صاحب و مالک ___ پاسخ : ذا
صد متر مربع ___ پاسخ : ار
صمغ ___ پاسخ : ژد
صندلی کلاس ___ پاسخ : نیمکت
ضمیر خارجی ___ پاسخ : یو
فرشی جلوی در ___ پاسخ : پادری
گیاهی مانند شبدر ___ پاسخ : ترشک
لباسزمستانی ___ پاسخ : پالتو
مباحثه ___ پاسخ : گفتمان
میراب ___ پاسخ : ابیار
نرم‌افزار نقشه‌کشی ___ پاسخ : اتوکد
نشان دهنده رابطه ریاضی ___ پاسخ : فرمول
نوشته شده ___ پاسخ : مکتوب
نوعی عفونت حلق ___ پاسخ : مخملک
نوعی کرم ___ پاسخ : لیسه
نویسنده خشم و هیاهو ___ پاسخ : ویلیام فاکنر
هر فصل از فیلم ___ پاسخ : سکانس
واحد پول اتیوپی ___ پاسخ : بیرر
واحد پول هندوراس ___ پاسخ : لمپریا
واحد مقدار حرارت ___ پاسخ : کالری
واخواه ___ پاسخ : معترض
کاروان ___ پاسخ : قافله
کجاست ___ پاسخ : کو
کشورها ___ پاسخ : ممالک
کوچک شمردن ___ پاسخ : تحقیر
کوشش‌ها ___ پاسخ : مساعی

جواب مرحله 731 بازی جدولانه یک

آس ___ پاسخ : برگ برنده
آسان ___ پاسخ : سهل
اتاق انتظار هتل ___ پاسخ : لابی
ارتفاع ___ پاسخ : بلندی
ارزش ___ پاسخ : بها
از پیامبران ___ پاسخ : الیاس
از رده عنکبوتیان ___ پاسخ : رتیل
باران اندک ___ پاسخ : رش
بازدارنده ___ پاسخ : مانع
بازیگر خاک و آتش ___ پاسخ : فریبرز عرب نیا
بالش ___ پاسخ : متکا
بخار دهان ___ پاسخ : ها
بخت‌آزمایی ___ پاسخ : لاتاری
بسته نشده ___ پاسخ : فله
بلندقد ___ پاسخ : دراز
به شکم خوابیده ___ پاسخ : دمر
بی‌نشاط ___ پاسخ : کسل
پارچه گردن‌آویز ___ پاسخ : کراوات
پایانی ___ پاسخ : انتهایی
پیکر ___ پاسخ : تن
تقویت امواج رادیویی ___ پاسخ : رله
تمامی ___ پاسخ : کلی
تیره ___ پاسخ : تار
جانور مرده‌خوار ___ پاسخ : کفتار
خانه بزرگ ___ پاسخ : سرا
خاک نرم ___ پاسخ : غبار
دانه خوشبو ___ پاسخ : هل
دانه گیاهی دارویی ___ پاسخ : شاتل
درآوردنی از روزگار ___ پاسخ : دمار
درس دادن ___ پاسخ : تدریس
درنگ ___ پاسخ : تانی
دست اندازی ___ پاسخ : مداخله
دشنام ___ پاسخ : سب
دوام ___ پاسخ : پایندگی
دوست ___ پاسخ : یار
ذوب شده ___ پاسخ : گداخته
ریزه آهن ___ پاسخ : براده
زمستان تازی ___ پاسخ : شتا
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
سقف اتاق ___ پاسخ : تاق
سقف کاذب ___ پاسخ : ایرانیت
سمبل ___ پاسخ : اسوه
صومعه ___ پاسخ : دیر
عدد قرن ___ پاسخ : صد
عمران ___ پاسخ : ابادانی
غذای شب ___ پاسخ : شام
فیلمی از سیروس الوند ___ پاسخ : پرتقال خونی
قلب ___ پاسخ : دل
گدایی ___ پاسخ : تکدی
گونه ___ پاسخ : لپکه
لیست غذا ___ پاسخ : منو
ماده سمی سیگار ___ پاسخ : نیکوتین
ماه کامل ___ پاسخ : بدر
مایه حیات ___ پاسخ : اب
متواضع ___ پاسخ : فروتن
مژده دهنده ___ پاسخ : بشیر
نام کشوری بوده در بین‌النهرین ___ پاسخ : اکاد
نفس ___ پاسخ : دم
نوعی میمون ___ پاسخ : انتر
نیرنگباز ___ پاسخ : دغل مانع
واحدی نظامی ___ پاسخ : هنگ
وجود ___ پاسخ : هستی صد
کار ایجاد کردن برای خود ___ پاسخ : خود اشتغالی
کلام زیادی ___ پاسخ : ور
کوچک ___ پاسخ : که
کیسه کره زدن ___ پاسخ : مشک
یار سوزن ___ پاسخ : نخ
یازده ___ پاسخ : اا سهل

جواب مرحله 732 بازی جدولانه یک

آب دهان ___ پاسخ : تف
ابر نزدیک زمین ___ پاسخ : مه
اثر احمد محمود ___ پاسخ : مول
اثر فئودور داستایفسکی ___ پاسخ : جوانخام
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : حرمدل
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : شیدایی
اثر محمدعلی جمال زاده ___ پاسخ : صحرای محشر
اثر مهشید امیرشاهی ___ پاسخ : درسفر
اثر نیکلای گوگول ___ پاسخ : بازرس
ارث‌بر ___ پاسخ : وراث
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : فاطر
از سوره‌ها ___ پاسخ : حشر
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : ممتحنه
از عناصر فلزی ___ پاسخ : کروم
از غلات ___ پاسخ : گندم
از هم پاشیده ___ پاسخ : وارفته
اندام‌ها ___ پاسخ : جوارح
ایتالیای باستان ___ پاسخ : روم
با التماس و خواهش ___ پاسخ : ملتمسانه
بایکوت ___ پاسخ : تحریم
بچه دزد معروف ___ پاسخ : ال
بخشی از یک سازمان ___ پاسخ : ناحیه
بردبار ___ پاسخ : شکیبا
برهنه ___ پاسخ : رت
بشقاب دراز و بزرگ ___ پاسخ : دیس
بند پای زندانیان ___ پاسخ : غل
پایتخت بلغارستان ___ پاسخ : صوفیه
پایتخت سنت لوسیا ___ پاسخ : کاستریس
پرشگاه ___ پاسخ : سکو
پی در پی ___ پاسخ : متواتر
پیامبر درون ماهی ___ پاسخ : یونس
پیوند دهنده ___ پاسخ : رابط
تر و تازه ___ پاسخ : سرسبز
تفاله عسل ___ پاسخ : موم
تقلبی ___ پاسخ : بدلی
توافق سیاسی ___ پاسخ : اگرمان
تیره رنگ ___ پاسخ : مشکی
جرب ___ پاسخ : گری
جمیع ___ پاسخ : همه
جنگیدن ___ پاسخ : محاربه
چاق ___ پاسخ : فربه
چروک لباس ___ پاسخ : کیس
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حرف همراهی ___ پاسخ : با
خروس جنگی ___ پاسخ : لاری
خلوص نیت داشتن ___ پاسخ : اخلاص
خوارتر ___ پاسخ : اذل
داغ و نشان ___ پاسخ : وسم
درخت صنوبر ___ پاسخ : گیز
دگرگون شدن ___ پاسخ : تغیر
دین ___ پاسخ : وام
زیور ___ پاسخ : اذین
سخت ___ پاسخ : دشوار
شاعر سده شش ___ پاسخ : انوری ابی وردی
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : فریمان
شهر خراسان شمالی ___ پاسخ : فاروج
شهری در ترکمنستان ___ پاسخ : ماری
عبور منظم سربازان ___ پاسخ : رژه
عدد دو رقمی ___ پاسخ : شصت
عید وتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
فیلمی با بازی بهروز وثوقی ___ پاسخ : تنگ سیر
گذشته‌ها ___ پاسخ : سوابق
گفتگو ___ پاسخ : بحث
گنجه لباس ___ پاسخ : کمد
مایع خوشبو کننده ___ پاسخ : ادکلن
متقارب ___ پاسخ : همرس
متلاطم ___ پاسخ : مواج
مذمت به شعر ___ پاسخ : هجو
منش ___ پاسخ : خو
مورچه ریز ___ پاسخ : ذر
موضوع/ مطلب ___ پاسخ : ایتم
نوشته حاوی مصوبات جلسه ___ پاسخ : صورتجلسه
نوعی عروسک ___ پاسخ : باربی
نویسنده «ضد اخلاق» ___ پاسخ : اندره ژید
واحد پول اوکراین ___ پاسخ : گریونا
واحد پول تایلند ___ پاسخ : بات
واحد پول موزامبیک ___ پاسخ : متیکال
واحدی در مسافت ___ پاسخ : فرسخ
کشور اروپایی ___ پاسخ : استونی
کوبیدن در ___ پاسخ : تق

جواب مرحله 733 بازی جدولانه یک

آرواره ___ پاسخ : فک
آشکار کردن ___ پاسخ : افشا
ابدی ___ پاسخ : جاوید
اثر ابوتراب خسروی ___ پاسخ : رودراوی
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : پناه بر حافظ
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : پاترونا
اثر ایان فلمینگ ___ پاسخ : تندربال
اثر ژانپل سارتر ___ پاسخ : خروج ممنوع
اثر شفیعی کدکنی ___ پاسخ : زمزمه ها
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : مسیو الیاس
اثر محمدعلی جمال زاده ___ پاسخ : قصه قصه ها
اثر مهشید امیرشاهی ___ پاسخ : درسفر
از ادارات مربوط به سلامتی ___ پاسخ : بهداری
از چاشنی‌ها ___ پاسخ : رب
از حروف مقطعه قرآن ___ پاسخ : طه
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : جهرم
از گروه‌های خونی ___ پاسخ : او
ازدواج ___ پاسخ : نکاح
انجمن علمی ___ پاسخ : انستیتو
اندازه ___ پاسخ : مقدار
ایجاد وضع ساختگی ___ پاسخ : صحنه سازی
بافت ___ پاسخ : نسج
برهنه ___ پاسخ : رت
بگوی قرآنی ___ پاسخ : قل
به درستی ___ پاسخ : انصافا
پنداشت ___ پاسخ : تصور
تخته نازک ___ پاسخ : فیبر
جانور ___ پاسخ : حیوان
جانور قطبی ___ پاسخ : خرس
چه کسی ___ پاسخ : کی
حاکم و قاضی ___ پاسخ : حاتم
خزانه دولت مغلول ___ پاسخ : دلی
خطاب بی‌ادبانه ___ پاسخ : هی
خواهش نفس ___ پاسخ : هوس
دختر گشتاسب ___ پاسخ : همای
دوبین ___ پاسخ : احول
زد و خورد ___ پاسخ : نزاع
زیان‌آور ___ پاسخ : مضر
سرخپوش نوروزی ___ پاسخ : حاجی فیروز
سرشویه ___ پاسخ : شامپو
سرکشی و طغیان ___ پاسخ : نافرمانی
شاهانه ___ پاسخ : خسروی
شجاعت ___ پاسخ : دلیری
شهری در ترکیه ___ پاسخ : ادانا
شهری در کرمانشاه ___ پاسخ : دالاهو
شیره خرما ___ پاسخ : مت
صاحب دفتر اسناد رسمی ___ پاسخ : محضردار
طلوع کردن ___ پاسخ : برامدن
عدد قرن ___ پاسخ : صد
عقب ___ پاسخ : پشت
عید میلاد مسیح ___ پاسخ : نویل
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
فاخته ___ پاسخ : ورش
فکری ___ پاسخ : ذهنی
گذرگاه ___ پاسخ : ممر
لذت بردن ___ پاسخ : حظ
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
نام فلاحی خواننده پاپ ___ پاسخ : مازیار
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نوعی ژانر سینمایی ___ پاسخ : اکشن
نویسنده رمان «تائیس» ___ پاسخ : اناتول فرانس
نیرو دادن ___ پاسخ : تقویت
نیلوفر ___ پاسخ : فل
نیکان و برگزیدگان ___ پاسخ : اخیار
هر چیز چهار گوش ___ پاسخ : خشتی
هزار کیلو ___ پاسخ : تن
وصلت ___ پاسخ : پیوند
کتاب لغت ___ پاسخ : قاموس
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کشور آفریقایی ___ پاسخ : جیبوتی
کند ___ پاسخ : اهسته
یاقوت سرخ ___ پاسخ : بهرم

جواب مرحله 734 بازی جدولانه یک

آگهی تبلیغاتی ___ پاسخ : رکلام
آیین خوب ___ پاسخ : بهدین
اثر جیمز جویس ___ پاسخ : اولیس
اثر سبکتکین سالور ___ پاسخ : دلاور
اثر م. مؤدب پور ___ پاسخ : پریچهر
اثر نیکلای گوگول ___ پاسخ : بازرس
اختراع ماروی ___ پاسخ : ایینه
از آفات گندم ___ پاسخ : سیاهک
از استان‌ها ___ پاسخ : قم
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : میزوری
از بند رسته ___ پاسخ : رها
از پیامبران ___ پاسخ : زکریا
از سوره‌ها ___ پاسخ : انشقاق
از علائم نگارشی ___ پاسخ : کروشه
الوهیت ___ پاسخ : خدایی
اهل کوفه ___ پاسخ : کوفیان
بارانداز کشتی ___ پاسخ : اسکله
بامزه نیست ___ پاسخ : بینمک
بانگ قمری ___ پاسخ : وت
بخار دهان ___ پاسخ : ها
بیم ___ پاسخ : واهمه
پارچه رنگ می‌کند ___ پاسخ : رنگرز
پاسدار ___ پاسخ : نگهبان
پافشاری کردن ___ پاسخ : اصرار
پایتخت بلاروس ___ پاسخ : مینسک
پایتخت سودان جنوبی ___ پاسخ : جوبا
پایتخت مصر ___ پاسخ : قاهره
پرنده شکاری ___ پاسخ : باز
پشت سر هم ___ پاسخ : یکبند
چرخ تانک ___ پاسخ : شنی
چست و چالاک ___ پاسخ : چابک
خودبین ___ پاسخ : غد
در دیگ ___ پاسخ : سرپوش
درد و مرض ___ پاسخ : یامان
دست کم ___ پاسخ : لااقل
دوشیزه ___ پاسخ : باکره
رود پرآب ایران ___ پاسخ : کارون
زدنی به شکم ___ پاسخ : صابون
ساده و بی آلایش ___ پاسخ : بیرنگ
سالار ملی ___ پاسخ : باقرخان
سرپوشیده ___ پاسخ : مسقف
شهر چهارمحال و بختیاری ___ پاسخ : فارسان
شهر خراسان جنوبی ___ پاسخ : سربیشه
شهر فارس ___ پاسخ : سپیدان
شهری در پاکستان ___ پاسخ : لاهور
ضربه با پشت راکت ___ پاسخ : بک هند
عضو لشکر ___ پاسخ : سپاهی
غذا دادن ___ پاسخ : اطعام
فانوس دریایی ___ پاسخ : فاروس
قسمت بالای درخت ___ پاسخ : شاخسار
قعر آب ___ پاسخ : بناب
قیمتی ___ پاسخ : نفیس
گل سرخ ___ پاسخ : رز
گناه ___ پاسخ : ذنب
لحظه ___ پاسخ : دم
ماده‌ای خوشبو ___ پاسخ : عنبر
معشوق ___ پاسخ : دلدار
ملاقات ___ پاسخ : دیدار
مهارت‌ فردی ورزشکار ___ پاسخ : تکنیک
مهلت و امان ___ پاسخ : زنهار
میانجی ___ پاسخ : واسطه
نوعی سنگ ساختمانی ___ پاسخ : موزاییک
نیشتر رگزن ___ پاسخ : اگر
واحد پول ژاپن ___ پاسخ : ین
واحد پول لیتوانی ___ پاسخ : لیتاس
وحشی ___ پاسخ : دد
کاشی بدون لبه تیز ___ پاسخ : نبشی
کشتی جنگی ___ پاسخ : ناو
کشور اروپایی ___ پاسخ : رومانی
کم مانده آدم شود ___ پاسخ : اد
کم کم ___ پاسخ : نمنمک
کمان ورزش باستانی ___ پاسخ : کباده
کمپانی ___ پاسخ : شرکت
کمک پرستار ___ پاسخ : بهدار
یار کلنگ ___ پاسخ : بیل
یاقوت ___ پاسخ : یاکند

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 351 تا 400 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 735 بازی جدولانه یک

آزرده ___ پاسخ : دلتنگ
آگاه ___ پاسخ : با اطلا عذا
اثر آنتوان چخوف ___ پاسخ : سهخواهر
اثر ابراهیم گلستان ___ پاسخ : مدومه
اثر برتولت برشت ___ پاسخ : مادر
اثر شاتوبریان ___ پاسخ : رنه
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : حرمدل
اثری از مهدی اخوان ثالث ___ پاسخ : بهترین امید
اختراع گراهام بل ___ پاسخ : تلفن
از پیامبران ___ پاسخ : سلیمان
از چاشنی‌ها ___ پاسخ : رب
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : بروج
از هم پاشیدن ___ پاسخ : اش و لاش شدن
اسم ___ پاسخ : نام
بخشش ___ پاسخ : سخا
بردگی و اسارت ___ پاسخ : اسر
بزرگ و گنده ___ پاسخ : گت
به اتفاق ___ پاسخ : باهم
بی صدا می‌کشد ___ پاسخ : سل
بی‌درنگ ___ پاسخ : عجالتا
پایتخت سوئد ___ پاسخ : استکهلم
پدر ترک ___ پاسخ : اتا
پنبه‌زن ___ پاسخ : حلاج
پیروزی قاطع کشتی ___ پاسخ : ضربه فنی
تحقیق ___ پاسخ : پژوهش
تیغ موکت‌بری ___ پاسخ : کاتر
جاه و جلال ___ پاسخ : احتشام
جدا کننده سره از ناسره ___ پاسخ : نقاد
جدایی زن و شوهر ___ پاسخ : طلاق
چابکی ___ پاسخ : هژ
چندین اشاره ___ پاسخ : اشارات
حرف خوردنی ___ پاسخ : نون
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حیوان باربر ___ پاسخ : خر
خرس عرب ___ پاسخ : دبجن
خشنودی ___ پاسخ : رضا
خوان و سفره ___ پاسخ : مایده
دانشمندان ___ پاسخ : فقها
دختر گشتاسب ___ پاسخ : همای
درختی جنگلی ___ پاسخ : توی
دلیل آشکار ___ پاسخ : بینه
دوستان ___ پاسخ : رفقا
رنچ‌ها ___ پاسخ : متاعب
زنگ بزرگ چهارپایان ___ پاسخ : درا
سازگاری ___ پاسخ : وفق
سردار ملی ___ پاسخ : ستارخان
سقف محدب ___ پاسخ : طاق
سیر گردانیدن ___ پاسخ : اشباع
شاعر و عارف سده هفتم ___ پاسخ : عطار نیشابوری
صابون خیاطی ___ پاسخ : مل
عضو راهرو ___ پاسخ : پا
عمل و کردار ___ پاسخ : کنش
عکس گرفتن از خود ___ پاسخ : سلفی
عیب و ننگ ___ پاسخ : عار
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
غمگین ___ پاسخ : اسی
گرفتنی است نه دادنی ___ پاسخ : حق
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
مبتلا ___ پاسخ : دچار
مرطوب ___ پاسخ : تر
مرغ سحر ___ پاسخ : شباهنگ
مظهر باریکی ___ پاسخ : مو
معرکه ___ پاسخ : هنگامه
موجود نامرئی ___ پاسخ : جن
میانه‌ها ___ پاسخ : اواسط
هویدا شدن ___ پاسخ : نمودن
وسیله‌ای در آشپزخانه ___ پاسخ : یخچال
کادر ___ پاسخ : قاب
کشور اروپایی ___ پاسخ : مجارستان

جواب مرحله 736 بازی جدولانه یک

آرمیدن و آسایش ___ پاسخ : استراحت
آژیر ___ پاسخ : الارم
آهسته و آرام ___ پاسخ : یواش
اثر پا ___ پاسخ : رد
اخمو و عبوس ___ پاسخ : ترشرو
از رنگ‌های اصلی ___ پاسخ : ابی
از مایعات فرار ___ پاسخ : اتر
افسار گسیخته ___ پاسخ : ول
اکنون و حالا ___ پاسخ : اینک
با اهمیت ___ پاسخ : مهم
بار درخت ___ پاسخ : بر
بارکش شهری ___ پاسخ : وانت
بازیگر شیش و بش ___ پاسخ : محمد رضا گلزار
بخشی از دهان ___ پاسخ : لب
بدنام کردن ___ پاسخ : اتهام
بسرم به قزوینی ___ پاسخ : ببم
بی‌اعتنایی ___ پاسخ : کم محلی
بیماری تنفسی ___ پاسخ : اسم
پاپوش ___ پاسخ : جوراب
پدر مرده ___ پاسخ : یتیم
پریشان و آشفته ___ پاسخ : درهم
پیچ و تاب ___ پاسخ : شکن
تاس ___ پاسخ : گر
تجویز پزشک ___ پاسخ : دارو
جالب و جذاب ___ پاسخ : گیرا
جستجو کردن ___ پاسخ : کاویدن
جمع‌آوری محصول ___ پاسخ : راش
حریت و رهایی ___ پاسخ : ازادی
حیوان چراندنی ___ پاسخ : غاز
خالص ___ پاسخ : سره
خواننده «یه خونه» ___ پاسخ : بنیامین بهادری
خیر و برکت ___ پاسخ : یمن
دارایی‌ها ___ پاسخ : اموال
درخت انگور ___ پاسخ : رزبن
دریا ___ پاسخ : یم
دوستی ___ پاسخ : ولا
راه غیر اصلی ___ پاسخ : بیراهه
زیان‌آور ___ پاسخ : مضر
زیردست ___ پاسخ : مریوس
زینت کردن ___ پاسخ : اراستن
ستون کشتی ___ پاسخ : دکل
ستیزه ___ پاسخ : جدل
سفره چرمین ___ پاسخ : ادیم
سقف خانه ___ پاسخ : بام
شبیه و مانند ___ پاسخ : متناظر
شعبده بازی ___ پاسخ : تردستی
شیطان ___ پاسخ : ابلیس
صابون خیاطی ___ پاسخ : مل
صاحب دفتر اسناد رسمی ___ پاسخ : محضردار
صباغ ___ پاسخ : رنگرز
صندوق‌دار ___ پاسخ : تحویل دار
ظرف مرکب ___ پاسخ : دوات
عدد دو رقمی ___ پاسخ : نود
فارق‌التحصیل رشته فنی ___ پاسخ : مهندس
فرار کرد ___ پاسخ : گریخت
فیلمی از قربان محمدپور ___ پاسخ : سلام بمبیی
گیاه سرشوی ___ پاسخ : سدر
مادر عرب ___ پاسخ : ام
ماه سرد ___ پاسخ : دی
مراسم پایانی ___ پاسخ : اختتامیه
مرتب کردن ___ پاسخ : نظم
مسافر ___ پاسخ : راهی
موزه پاریس ___ پاسخ : لوور
ناله و زاری ___ پاسخ : ضجه
نفس غنیمتی ___ پاسخ : دم
نمی‌شنود ___ پاسخ : کر
همان شاهزاده است ___ پاسخ : شازده
واحد سطح ___ پاسخ : ار
کار نسنجیده ___ پاسخ : دیمی
کالای استفاده نشده ___ پاسخ : اک
کشت بارانی ___ پاسخ : دیم
کشته شدگان راه خدا ___ پاسخ : شهدا
کلام معتبر ___ پاسخ : نص
کلانتری ___ پاسخ : کمیسری
یاری کننده ___ پاسخ : ناصر
یک دفعه ___ پاسخ : یکبار

جواب مرحله 737 بازی جدولانه یک

آب ترکی ___ پاسخ : سو
آشغال جمع شده با جارو ___ پاسخ : خاکروبه
آشکار ساختن یک راز ___ پاسخ : پرده برداری
آنچه مورد نیاز است ___ پاسخ : مایحتاج
اثر جعفر مدرس صادقی ___ پاسخ : بالونمهتا
اثر رضا امیرخانی ___ پاسخ : مناو
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : انسان
از ابزار موسیقی ___ پاسخ : اکاردیون
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : هاوایی
از حروف یونانی ___ پاسخ : تتا
از شهرهای استان اصفهان ___ پاسخ : سمیرم
استوار شدن ___ پاسخ : ثبوت
الاغ ___ پاسخ : خر
الماس تراش داده شده ___ پاسخ : برلیان
امتداد ___ پاسخ : راستا
انکار کردن ___ پاسخ : ظی
باد مشرقی ___ پاسخ : سبا
بالا رفتن ___ پاسخ : ترقی
بحر ___ پاسخ : دریا
برجسته زیر گونه ___ پاسخ : لپ
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
بوییدن ___ پاسخ : استشمام
بیزاری ___ پاسخ : نفرت
بیشتر ___ پاسخ : اکثر
پزشک ___ پاسخ : دکتر
تیم فوتبال اسپانیایی ___ پاسخ : کوردوبا
تیم فوتبال فرانسوی ___ پاسخ : بوردو
حرف حساب ندارد ___ پاسخ : جواب
خدا ___ پاسخ : اله
خوار ___ پاسخ : زبون
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
دروه تجدید حیات اروپا ___ پاسخ : رنسانس
دریای بزرگ ___ پاسخ : اقیانوس
راه کوتاه ___ پاسخ : ره
رنج ___ پاسخ : درد
زیبا و گلگون ___ پاسخ : با اب و رنگ
ساختمان ___ پاسخ : بنا
ساز دهنی ___ پاسخ : هارمونیکا
سازگان ___ پاسخ : ارکستر
سردتر ___ پاسخ : ابرد
سلام ___ پاسخ : درود
سوره انابت ___ پاسخ : توبه
سیخونک ___ پاسخ : سک
شروع به یاد گرفتن کرده ___ پاسخ : نواموز
شنبه یهودیان ___ پاسخ : سبت
شهر البرز ___ پاسخ : کوهسار
شهر ایلام ___ پاسخ : چرداول
شهر تهران ___ پاسخ : ورامین
شهر خراسان جنوبی ___ پاسخ : سرایان
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : دالاس
شهری در عراق ___ پاسخ : رمادی
ظرف حمل ظروف ___ پاسخ : سینی
عالم ___ پاسخ : دانشمند
عبادتگاه مسیحیان ___ پاسخ : کلیسا
عدد خیطی ___ پاسخ : سه
فرشته عهد و پیمان ___ پاسخ : میترا
فصل گل و بلبل ___ پاسخ : بهار
قوم کم حرف ___ پاسخ : لر
لحظه ___ پاسخ : دم
مدرک ___ پاسخ : سند
مربوط به امور سیاسی ___ پاسخ : دیپلماتیک
مساوات ___ پاسخ : برابری
موجود نامرئی ___ پاسخ : جن
میوه خوب ___ پاسخ : به
نافرمانی ___ پاسخ : سرپیچی
نتیجه ___ پاسخ : ثمره
نوعی بازی ورق ___ پاسخ : پاسور
نویسنده «عشق مرز ندارد» ___ پاسخ : شهره وکیلی
نویسنده چشم‌های سیمونه ___ پاسخ : گراتزیا دلدا
نیلوفر ___ پاسخ : فل
همسر مرد ___ پاسخ : زن
واحد پتانسیل ___ پاسخ : ولت
واحدی در سطح ___ پاسخ : ار
وضع‌ها ___ پاسخ : احوال
کافی و تمام ___ پاسخ : بسنده

جواب مرحله 738 بازی جدولانه یک

آتش مزاج ___ پاسخ : تندخو
اثر محمد شهسواری ___ پاسخ : پاگرد
اثر نیکلای گوگول ___ پاسخ : شنل
از پیامبران ___ پاسخ : سلیمان
از چاشنی‌ها ___ پاسخ : رب
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : انفطار
از شهرهای استان بوشهر ___ پاسخ : گناوه
از شهرهای استان خراسان شمالی ___ پاسخ : جاجرم
از شهرهای استان مازندران ___ پاسخ : نوشهر
اندازه ___ پاسخ : مقدار
بادمجانش آفت ندارد ___ پاسخ : بم
بددل ___ پاسخ : غر
برای ___ پاسخ : واسه
پایتخت عراق ___ پاسخ : بغداد
پرآوازه ___ پاسخ : مشهور
پشت ___ پاسخ : بک
پشت/ گرده ___ پاسخ : کول
پوستین ___ پاسخ : وت
پول فلزی کم‌بها ___ پاسخ : پشیز
پیشواز کننده ___ پاسخ : پذیرا
تارتن ___ پاسخ : تننده
تنظیم قطعات یک ماشین ___ پاسخ : رگلاژ
توانایی انجام کار ___ پاسخ : انرژی
جانشینان ___ پاسخ : اخلاف
حالت بیهوشی ___ پاسخ : اغما
حق با اوست ___ پاسخ : مشتری
خاور ___ پاسخ : مشرق
خریداری کردن ___ پاسخ : ابتیاع
خوان و سفره ___ پاسخ : مایده
خیار نارس ___ پاسخ : کمبزه
در به در و آواره ___ پاسخ : زاورا
دعا ___ پاسخ : نیایش
دو یار هم‌قد ___ پاسخ : اا
زنبیل ___ پاسخ : شاو
سرشت ___ پاسخ : طبیعت
سرشویه ___ پاسخ : شامپو
سوسمار ___ پاسخ : بزمجه
شخصیت/ منش ___ پاسخ : کاراکتر
شراب ___ پاسخ : مل
شربت قند ___ پاسخ : ابقند
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : مراغه
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : اشنویه
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : ماکو
شهر فارس ___ پاسخ : لارستان
شهر کردستان ___ پاسخ : بیجار
شهرها ___ پاسخ : مدن
شهری در استان بوشهر ___ پاسخ : عسلویه
شکست شطرنجی ___ پاسخ : مات
ظروف شکسته پیوند می‌زد ___ پاسخ : بندزن
عبوس شدن ___ پاسخ : بغ کردن
عکس العمل ___ پاسخ : واکنش
فانوس دریایی ___ پاسخ : فاروس
گازر ___ پاسخ : رختشو
لبخند تمسخرآمیز ___ پاسخ : پوزخند
لفظ آخر کلمات ___ پاسخ : پسوند
ماه قمری ___ پاسخ : شعبان
مجرای نفوذ آب ___ پاسخ : ابدزد
محصولات شیری ___ پاسخ : لبنیات
مدح کردن ___ پاسخ : ستودن
مساعده ___ پاسخ : اوانس
معبر ___ پاسخ : رهگذر
مغفرت ___ پاسخ : امرزش
مقابل ___ پاسخ : ازا
مکتوبات و نامه‌ها ___ پاسخ : رسایل
نویسنده «غیب گوی روستا» ___ پاسخ : روسو
هرج و مرج ___ پاسخ : خرتوخر
هسته انگور ___ پاسخ : تکز
همانند و برابر ___ پاسخ : یکسان
واحد پول جیبوتی ___ پاسخ : فرانک
ورزش رزمی ___ پاسخ : کاراته
کاخ تابستانی ___ پاسخ : کوشک
کارکنان ___ پاسخ : پرسنل
کثیر و فراوان ___ پاسخ : جم
کشور چهارفصل ___ پاسخ : ایران
کلمه افسوس ___ پاسخ : اه
کوچک و جمع و جور ___ پاسخ : نقلی

جواب مرحله 739 بازی جدولانه یک

آسیب ___ پاسخ : لطمه
آن جهانی ___ پاسخ : اخروی
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
اثر آلودگی ___ پاسخ : لکه
اثر ایوان تورگنیف ___ پاسخ : رودین
اثر جعفر مدرس صادقی ___ پاسخ : ابوخاک
اثر سیامک گلشیری ___ پاسخ : همسران
اثر شفیعی کدکنی ___ پاسخ : زمزمهها
اثر محمود دولت‌آبادی ___ پاسخ : کلیدر
اثر منیرو روانی پور ___ پاسخ : دل فولاد
اثر منیرو روانی پور ___ پاسخ : کنیزو
اثر کثیفی ___ پاسخ : لک
از بیماری‌های عفونی ___ پاسخ : تیفوس
از سوره‌ها ___ پاسخ : غافر
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : طه
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : خرامه
استان و مرکزش ___ پاسخ : قم
استفراغ ___ پاسخ : قی
باده‌فروش ___ پاسخ : خمار
بالا آمدن آب دریا ___ پاسخ : مد
بخشی از خانه ___ پاسخ : هال
برانگیختن غبار ___ پاسخ : بث
بسیار شبیه ___ پاسخ : عینا
به تنهایی ___ پاسخ : یکی
به هم خوردن دل ___ پاسخ : تهوع
بی رنج به دست آمده ___ پاسخ : غنیمت
بی‌تأمل سخن گفتن ___ پاسخ : بداهت
بیع ___ پاسخ : خریدن
پایتخت لیختن اشتاین ___ پاسخ : فادوتس
پایتخت کنیا ___ پاسخ : نایروبی
پسوند شباهت ___ پاسخ : اسا
پماد قدیمی ___ پاسخ : مرهم
پیروی ___ پاسخ : تاسی
تبار ___ پاسخ : ایل
تمامیت‌خواه ___ پاسخ : توتالیتر
تندرو ___ پاسخ : سریع السیر قم
جای اجرای نمایشنامه ___ پاسخ : امفی تیاتر
جوی ___ پاسخ : نهر
حماسه سرای یونانی ___ پاسخ : هومر
حیوان باربر ___ پاسخ : خر
خریدن ___ پاسخ : شرا
خزنده گزنده ___ پاسخ : مار
در یک جا ایستاده ___ پاسخ : متوقف
دریاچه‌ای در سوئد ___ پاسخ : ملار
رایگان ___ پاسخ : صلواتی
روز قیامت ___ پاسخ : یوم الموعود
زندگی کن ___ پاسخ : زی
ساکت و خاموش ___ پاسخ : صامت
سوغات کرمانشاه ___ پاسخ : کاک
سیلی و کشیده ___ پاسخ : تس
شامل همه ___ پاسخ : هر
طلب فیض می‌کند ___ پاسخ : مستفیض
عقاب ___ پاسخ : دال
عمر مفیدش تمام شده ___ پاسخ : قراضه
عنوان روزنامه ___ پاسخ : تیترطه
قدم یکپا ___ پاسخ : لی
گام ___ پاسخ : قدم
گوشت ترکی ___ پاسخ : ات
لعن و نفرین ___ پاسخ : سب
لقب مجتهدان شیعه ___ پاسخ : ایت الله
مؤلف منطق الطیر ___ پاسخ : عطار
مار عظیم الجثه ___ پاسخ : بوا
ماه میلادی ___ پاسخ : نوامبر
مایه شیر ___ پاسخ : ایرن
نگارها ___ پاسخ : تماثیل
نویسنده «پرنده آبی» ___ پاسخ : موریس مترلینک
نویسنده «رساله درباره علم و هنر» ___ پاسخ : روسو
واحد پول رومانی ___ پاسخ : لیو
کتاب مقدس هندوان ___ پاسخ : ودا
یک پنجم ___ پاسخ : خمس

جواب مرحله 740 بازی جدولانه یک

آگاه و متوجه ___ پاسخ : ملتفت
آگهی تبلیغاتی ___ پاسخ : رکلام
آواز بلند ___ پاسخ : بانگ
اثر آلبر کامو ___ پاسخ : بیگانه
اثر جعفر مدرس صادقی ___ پاسخ : شاه کلید
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : مننه
اثر شهره وکیلی ___ پاسخ : نقطه تسلیم
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : سگمن
اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی ___ پاسخ : شیخ صنعان
اثر محمود دولت آبادی ___ پاسخ : تهشب
اثر منیرو روانی‌پور ___ پاسخ : کنیزو
احسان و بخشش ___ پاسخ : انعام
اختلال حواس پیدا کردن ___ پاسخ : قاتی کردن
از خدایان بابل قدیم ___ پاسخ : نبو
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : ماعون
ازدواج ___ پاسخ : تاهل
استان و مرکزش ___ پاسخ : ایلام
اندازه صدای سیستم صوتی ___ پاسخ : ولوم
انس گرفتن ___ پاسخ : دلبستن
با صدای بلند خندیدن ___ پاسخ : قهقهه
باریک‌بینی ___ پاسخ : دقت
باز شدن ___ پاسخ : انبساط
بازداشتن ___ پاسخ : منع
بخشنده ___ پاسخ : واهب
بدین جهت ___ پاسخ : لذا
برتر ___ پاسخ : اعلی
به روز ___ پاسخ : اپتودیت
بهره ___ پاسخ : سهم
بیدستر ___ پاسخ : سمور
بیماری غش ___ پاسخ : صرع
پایه و رکن ___ پاسخ : ستون
پایین آمدن ___ پاسخ : نزول کردن
پور ___ پاسخ : ابن
پول خرد هندی ___ پاسخ : انه
تابع و پیرو ___ پاسخ : دابر
تنگ چشمی ___ پاسخ : بخل
تنها و تک ___ پاسخ : یکه
تکبر و خودبینی ___ پاسخ : نخوت
جوهر مرد ___ پاسخ : کار
جویی که آبش نمایان است ___ پاسخ : ابنما
چریک ___ پاسخ : پارتیزان
چند کافر ___ پاسخ : کفار
حرف درد ___ پاسخ : اخ
حرف دهم یونانی ___ پاسخ : کاپا
حیوان سر بریده ___ پاسخ : بسمل
خوان و سفره ___ پاسخ : مایده
دشوار ___ پاسخ : صعب
دمپخت ___ پاسخ : کته
دیوار ___ پاسخ : جدار
رواج و توسعه ___ پاسخ : گسترش
رود مرزی ___ پاسخ : ارس
رود مهم پاکستان ___ پاسخ : سند
ریختن آب ___ پاسخ : صب
زاهد ___ پاسخ : رهبان
زیبا ___ پاسخ : قشنگ
سلیقه‌ای ___ پاسخ : ذوقی
سوره انجیر ___ پاسخ : تین
سوره عنکبوت ___ پاسخ : عنکبوت
شاعر هجو و هزل ___ پاسخ : سوزنی سمرقندی
شاعر وامق و عذرا ___ پاسخ : عنصری بلخی
شمای فرانسوی ___ پاسخ : وو
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : جلفا
شهر مازندران ___ پاسخ : بهشهر
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : پورتلند
عدد اول ___ پاسخ : یک
عدد تنفسی ___ پاسخ : شش
عضوی در صورت ___ پاسخ : لب
فرو بردن در گلو ___ پاسخ : قورت
قدرت ___ پاسخ : زور
قدکوتاه ___ پاسخ : کوتوله
گریزگاه ___ پاسخ : مفر
گودال و مغاک ___ پاسخ : لان
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
مرجع مطالعاتی ___ پاسخ : رفرنس
مرکز استان گیلان ___ پاسخ : رشت
مزه ناگوار ___ پاسخ : تلخ
مظهر زیبایی طبیعت ___ پاسخ : گل
موج آب ___ پاسخ : کوهه
مورچه ___ پاسخ : نمل
نامعلوم ___ پاسخ : مبهم
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نغمه/ سرود ___ پاسخ : نوا
نویسنده «بودنبروک ها» ___ پاسخ : توماسمان
نویسنده «گشتاسب نامه» ___ پاسخ : دقیقی
همسر مرد ___ پاسخ : زن
کان ___ پاسخ : معدن
کم ___ پاسخ : اندک
یکبار رکوع در نماز ___ پاسخ : رکعت

جواب مرحله 741 بازی جدولانه یک

آبستنی ___ پاسخ : بارداری
آخر ___ پاسخ : انتها
آرایش و زینت ___ پاسخ : زیور
آش ساده ___ پاسخ : با
ابر و سحاب ___ پاسخ : تاهور
ادیب معاصر کشورمان ___ پاسخ : مینوی
از بازیگران فیلم واکنش پنجم ___ پاسخ : بیوک میرزایی
از صنایع ادبی ___ پاسخ : تجانس
از موجودات افسانه‌ای در اساطیر یونان باستان ___ پاسخ : سیرن
امر به پریدن می‌کند ___ پاسخ : بپر
ایالتی در هند ___ پاسخ : اسام
بالابر ماشین ___ پاسخ : جک
برخی اوقات ___ پاسخ : گاهگاه
بزرگ ایل و طایفه ___ پاسخ : بکتاش
بلبل را گویند ___ پاسخ : بوبرد
بندری در استرالیا ___ پاسخ : سیدنی
بنیان ___ پاسخ : اس
بی‌محبت ___ پاسخ : بیمهر
پایان چیزی ___ پاسخ : ته
پرده‌دری ___ پاسخ : هتاکی
پرگار ___ پاسخ : دواره
پرنده کوچک ___ پاسخ : پرستو
پهلوانی در شاهنامه ___ پاسخ : سیامک
پیدا و آشکار ___ پاسخ : هویدا
پیشوا ___ پاسخ : اسوه
تخم‌مرغ انگلیسی ___ پاسخ : اگ
تنگه‌ای باریک در شمال باختری ترکیه ___ پاسخ : داردانل
توانایی اداره کردن ___ پاسخ : مدیریت
تیمی در لیگ اسپانیا ___ پاسخ : ریال مادرید
جام معروف ___ پاسخ : جم
جمع درویش ___ پاسخ : دراویش
جمع نائره ___ پاسخ : نوایر
حالت شرم از گفتار ___ پاسخ : رودرواسی
حمل و نقل ___ پاسخ : ترابری
خانم ___ پاسخ : بانو
خط انگلیسی ___ پاسخ : لاین
خو گرفتن ___ پاسخ : انس
خوردنی پس از غذا ___ پاسخ : دسر
خیس و مرطوب ___ پاسخ : تر
داماد ___ پاسخ : شاه بالا
در مرتبه ده واقع شده ___ پاسخ : دهمین
ریاح ___ پاسخ : بادها
زاهد ___ پاسخ : پارسا
صومعه نشین ___ پاسخ : راهبه
ضرب شمشیر ___ پاسخ : یلمان
ضمیر جمع ___ پاسخ : ما
ضمیر عربی ___ پاسخ : هی
عامل تعیین کننده گروه خونی ___ پاسخ : ارهاش
عقیده و باور ___ پاسخ : ایمان
عنصر تیروئید ___ پاسخ : ید
فاقد شغل ___ پاسخ : بیکار
فام ___ پاسخ : رنگ
فروغ و تابش ___ پاسخ : روشنا
قابل درک ___ پاسخ : دریاب
قاره سبز ___ پاسخ : اروپا
قصد و حاجت ___ پاسخ : ارب
گلر فوتبال ___ پاسخ : دروازه بان
گیاهی که از آن بوریا بافند ___ پاسخ : ینکو
متعلق به علم نظری ___ پاسخ : تیوریک
مرد خداشناس ___ پاسخ : ربانی
مشهور ___ پاسخ : نامی
ناپسند شمردن ___ پاسخ : اکراه
ناقلا ___ پاسخ : ناتو
نام جردن بسکتبالیست معروف ___ پاسخ : مایکل
نوعی خط‌کش ___ پاسخ : تی
نوعی فرش ___ پاسخ : ماشینی
همسر اسکندر مقدونی ___ پاسخ : رکسانا
همسر مرغ ___ پاسخ : خروس
همگانی ___ پاسخ : سراسری
کارورز پزشکی ___ پاسخ : انترن
کاغذ نامرغوب ___ پاسخ : وب
کلام صریح ___ پاسخ : رک
کلبه ترکمنی ___ پاسخ : ابه
کمانگیر باستانی ___ پاسخ : ارش
یکسان بودن ___ پاسخ : برابری

جواب مرحله 742 بازی جدولانه یک

آستانه در ___ پاسخ : عتبه
اتاق قطار ___ پاسخ : واگن
از چاشنی‌ها ___ پاسخ : رب
از حروف یونانی ___ پاسخ : مو
از حشرات انگلی ___ پاسخ : شپش
از سازهای ضربی ___ پاسخ : دف
از شهرهای استان لرستان ___ پاسخ : بروجرد
اعلی ___ پاسخ : برتر
اقبال ___ پاسخ : شانس
باد کم ___ پاسخ : رش
بدهی خود را به موقع پرداخت نمی‌کند ___ پاسخ : بدحساب
برابر و سازگار بودن ___ پاسخ : مطابقت
برای شکیبایی روی جگر می‌گذارند ___ پاسخ : دندان
بزرگ و تنومند ___ پاسخ : گبز
بزرگ/ عظیم ___ پاسخ : سترگ
بی‌کاره و هرزه ___ پاسخ : ولگرد
بیماری و مرض ___ پاسخ : دا
پالان شتر ___ پاسخ : رحل
پایتخت تاجیکستان ___ پاسخ : دوشنبه
پایتخت تانزانیا ___ پاسخ : دودوما
پایتخت سیرالئون ___ پاسخ : فریتاون
پایتخت کلمبیا ___ پاسخ : بوگوتا
پرریش ___ پاسخ : ریشو
پشت سر هم ___ پاسخ : یکبند
پهلو ___ پاسخ : جنب
پوشش ___ پاسخ : ستر
پی/ رگ ___ پاسخ : عصب
تصویب شده ___ پاسخ : مصوب
تندخو ___ پاسخ : خشن
توبه کار ___ پاسخ : تایب
تورم و برآمدگی ___ پاسخ : ورم
جغد ___ پاسخ : بوف
چسبنده ___ پاسخ : دج
چوب خوشبو ___ پاسخ : ند
حادثه ___ پاسخ : رویداد
حریف ___ پاسخ : هماورد
حقیقی ___ پاسخ : واقعی
خبردار ___ پاسخ : مطلع
خریدن ___ پاسخ : شرا
خوش قدم ___ پاسخ : فرخپی
درون ___ پاسخ : ضمن
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
دلربایی ___ پاسخ : جذابیت
دین‌ها ___ پاسخ : مذاهب
رایگان ___ پاسخ : مفت
رب النوع مصری ___ پاسخ : رع
ربایش ___ پاسخ : جذب
روحانی زرتشتی ___ پاسخ : موبد
زمان و دوره ___ پاسخ : عصر
زیرانداز خفته ___ پاسخ : تشک
سنگدل ___ پاسخ : قاسی
شاگرد مسئول کلاس ___ پاسخ : مبصر
شبکه جهانی ___ پاسخ : وب
شهر مازندران ___ پاسخ : بابلسر
شهری در ترکیه ___ پاسخ : مرسین
طاقچه ___ پاسخ : رف
ظنین ___ پاسخ : بددل
عامل شفا ___ پاسخ : دوا
عدد سه رقمی ___ پاسخ : صد
فرزندان ___ پاسخ : عترت
گریزنده ___ پاسخ : هارب
گشودنی از مشکلات ___ پاسخ : گره
گل سرخ ___ پاسخ : رز
گواهینامه تحصیلی ___ پاسخ : دیپلم
گیاه فیلگوش ___ پاسخ : راسن
گیرا ___ پاسخ : جذاب
لفظ درخواست محترمانه ___ پاسخ : لطفا
مالک و صاحب ___ پاسخ : ارباب
متلاشی شده ___ پاسخ : داغان
مجازات شرعی ___ پاسخ : حد
مخالف ___ پاسخ : ضد
مزه غذا ___ پاسخ : طعم
مساوی فرانسوی ___ پاسخ : پر
مغرب ___ پاسخ : باختر
ناآگاه ___ پاسخ : غافل
ناپیدا ___ پاسخ : گم
ناچیز/ کوچک ___ پاسخ : محقر
ناشنوایی ___ پاسخ : کری
نامعلوم ___ پاسخ : مجهول
نوعی ساز بادی ___ پاسخ : صور
نوعی کفش ___ پاسخ : لکا
نیکویی ___ پاسخ : بهی
واحد پول تایلند ___ پاسخ : بات
ورم چرکین ___ پاسخ : دمل
ویژه‌تر ___ پاسخ : اخص
کدوی تنبل ___ پاسخ : اج
کوچک کردن ___ پاسخ : تصغیر
کوچکتر ___ پاسخ : اصغر

جواب مرحله 743 بازی جدولانه یک

آدم بدقلق ___ پاسخ : نرو
آرامش ___ پاسخ : اسودگی
آرزوها ___ پاسخ : امال
آسیب ___ پاسخ : گزند
اثر جیمز جویس ___ پاسخ : تبعیدیها
اثر سنایی ___ پاسخ : عقلنامه
اثر سیامک گلشیری ___ پاسخ : همسران
اثر محمدعلی جمال زاده ___ پاسخ : عمو حسین علی
اثر مولیر ___ پاسخ : مردم گریز
اثر ویلکی کالینز ___ پاسخ : سنگماه
از بیعت علی خارج شدند ___ پاسخ : خوارج
اعتماد و امیدواری ___ پاسخ : دلگرمی
برهنه ___ پاسخ : عریان
به خودی خود ___ پاسخ : فینفسه
پست و حقیر ___ پاسخ : دنی
پستی ___ پاسخ : حقارت
پوشش ___ پاسخ : لفافه
پیشوند نداری ___ پاسخ : بی
پیوسته و بدون توقف ___ پاسخ : مداوم
تاج خروس ___ پاسخ : ذال
تشویش ___ پاسخ : نگرانی
تمدنی باستانی ___ پاسخ : لیدیه
چای فرنگی ___ پاسخ : تی
چربی ___ پاسخ : پیه
خاطر ___ پاسخ : یاد
خوراک دام ___ پاسخ : یونجه
دارای حق ___ پاسخ : محق
درون دهان ___ پاسخ : نج
دوره ده ساله ___ پاسخ : دهه
رفتار و روش ___ پاسخ : انتهاج
زندانی کردن ___ پاسخ : حبس
سائل ___ پاسخ : گدا
ستبر و محکم ___ پاسخ : سفت
سروری ___ پاسخ : سیادت
سوختن ___ پاسخ : احتراق
شباهت ___ پاسخ : همانندی
شپش ___ پاسخ : نمه
شرح و بیان کردن ___ پاسخ : تفسیر
شقایق وحشی ___ پاسخ : اریا
شهر مازندران ___ پاسخ : عباساباد
شهرنشینی ___ پاسخ : مدنی
شکمباره ___ پاسخ : رس
علامت فعل استمراری ___ پاسخ : می
گوارا ___ پاسخ : هنی
مادر لر ___ پاسخ : دا
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
مدار مجتمع ___ پاسخ : ایسی
مرز ___ پاسخ : سرحد
مرگ ___ پاسخ : وفات
معروف به بدی ___ پاسخ : بدنام
مهیا بودن ___ پاسخ : امادگی
میوه بهشتی ___ پاسخ : سیب
نظامی ___ پاسخ : سپاهی
نمایندگان رسمی کشورها ___ پاسخ : سفرا
هزار کیلو ___ پاسخ : تن
واحد‌های‌تشکیل دهنده جمله ___ پاسخ : عبارات
ورم ___ پاسخ : اماس
وعده‌گاه ___ پاسخ : میعاد
کاسه فلزی چرخ ___ پاسخ : قالپاق
کشتی جنگی ___ پاسخ : ناو
کلام پرسش ___ پاسخ : ایا

جواب مرحله 744 بازی جدولانه یک

آزمودن ___ پاسخ : سنجش
آلوی خشک ___ پاسخ : لواشک
آهو ___ پاسخ : ظب
اثر ابراهیم گلستان ___ پاسخ : نامه به سیمین
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : فرار فروهر
اثر محمد ایوبی ___ پاسخ : غمزه مردگان
اثر محمود دولت آبادی ___ پاسخ : گاواربان
از به پا کردنی‌ها ___ پاسخ : شر
از حروف الفبا ___ پاسخ : ضاد
از سر گرفتن ___ پاسخ : استیناف
از سوره‌های قرآن کریم ___ پاسخ : زمر
استقرار ___ پاسخ : اسکان
امتحان ___ پاسخ : ازمون
ایست ___ پاسخ : وقفه
بالاپوش ___ پاسخ : ردا
باکتری‌هایش نابود شده ___ پاسخ : پاستوریزه
بلوا ___ پاسخ : اشوب
به اختصار ___ پاسخ : اجمالا
بی‌همتا در سواری ___ پاسخ : یکه سوار
پایتخت روسیه ___ پاسخ : مسکو
پایتخت نیجر ___ پاسخ : نیامی
پرآب ___ پاسخ : ابکی
پروانه ___ پاسخ : مجوز
پیکر کوچکی به شکل آدم ___ پاسخ : ادمک
تالار پذیرایی ___ پاسخ : سالن
تعجب بانوان ___ پاسخ : وا
تعلیمی ___ پاسخ : اموزشی
تیم فوتبال انگلیس ___ پاسخ : ارسنال
تیم فوتبال فرانسوی ___ پاسخ : نیس
حجام ___ پاسخ : سرشو
حیله‌گر ___ پاسخ : رند
خرس عرب ___ پاسخ : دب
دانه کش بی آزار ___ پاسخ : مور
درخت جهنمی ___ پاسخ : زقوم
دشنام ___ پاسخ : سب
دوربین فیلم برداری قابل حمل ___ پاسخ : هندی کم
راست ایستاده ___ پاسخ : هج
ردیف ___ پاسخ : رسته
رشته‌های گیاهان ___ پاسخ : الیاف
رها شده ___ پاسخ : جسته
روزی ___ پاسخ : رزق
زندگی کن ___ پاسخ : زی
سمت و سو ها ___ پاسخ : جهات
سوراخ ___ پاسخ : رخنه
سوگواری ___ پاسخ : عزا
شخص مجهول ___ پاسخ : بهمان
شمشیرزن ___ پاسخ : سیاف
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : اسکو
شهر خراسان شمالی ___ پاسخ : گرمه
شهر کوچک ___ پاسخ : شهرک
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : میلواکی
شکوه ___ پاسخ : ابهت
شیر ماک ___ پاسخ : اغوز
صفت سیب‌زمینی ___ پاسخ : بیرگ
صمغ ___ پاسخ : ژد
فصل بهار ___ پاسخ : ربیع
گیاه خوراکی ___ پاسخ : سبزی
محافظ ___ پاسخ : گارد
مخترع ماشین بخار ___ پاسخ : وات
مرتجع فلزی ___ پاسخ : فنر
مطلوب ترین وضعیت ممکن ___ پاسخ : بهینه
مقابل ___ پاسخ : ازا
منسوب به هجرت نبوی ___ پاسخ : هجری
میوه ترش و شیرین ___ پاسخ : لیمو
نامی برای پادشاه ___ پاسخ : تاجدار
نو و جدید ___ پاسخ : ینگی
نوشیدنی حرام ___ پاسخ : شراب
نوشیدنی داغ ___ پاسخ : قهوه
نویسنده «نوروزنامه» ___ پاسخ : خیام
هوو ___ پاسخ : وسنی
ورزش جسم و ذهن ___ پاسخ : یوگا
کان ___ پاسخ : معدن
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کمر به بالا ___ پاسخ : بالاتنه
یدک ___ پاسخ : رزرو
یونجه ___ پاسخ : قت

جواب مرحله 745 بازی جدولانه یک

آتش‌های شعله‌زن ___ پاسخ : لواهب
آسیاب بدن ___ پاسخ : دندان
اثر آگاتا کریستی ___ پاسخ : دخترسوم
اثر شاتوبریان ___ پاسخ : رنه
اثری دیگر از اگاتا کریستی ___ پاسخ : نمسیس
از سوره ها ___ پاسخ : طه
از سوره‌ها ___ پاسخ : مومنون
از قسمت‌های سرد یخچال ___ پاسخ : جایخی
اسم ترکی ___ پاسخ : اد
اسیر ___ پاسخ : بندی
اطلاع و بصیرت ___ پاسخ : کاردانی
افزونی ___ پاسخ : مزید
افسرده ___ پاسخ : دیپرس
باهوش ___ پاسخ : داهی
بدی کردن ___ پاسخ : اسایه
برگه سؤالات ___ پاسخ : پرسش نامه
بغل ___ پاسخ : بر
بوی رطوبت ___ پاسخ : نا
بی حس ___ پاسخ : لس
بی‌اندیشه سخن گفتن ___ پاسخ : بداهه
پایتخت استونی ___ پاسخ : تالین
پایتخت نیجریه ___ پاسخ : ابوجا
پهنه و گستره ___ پاسخ : زمینه
پیر و ناتوان ___ پاسخ : پاتال
تاریکی ___ پاسخ : سیاهی
تازه و پر طراوت ___ پاسخ : تر
تبار ___ پاسخ : ایل
ثلاثه مصری ___ پاسخ : اهرام
جار و جنجال ___ پاسخ : ولوله
جزایی ___ پاسخ : کیفری
جوی ___ پاسخ : لر
جیوه ___ پاسخ : سیماب
چاه ___ پاسخ : چه
حرف یونانی ___ پاسخ : لاندا
حلقوم ___ پاسخ : خشک نای
در پناه ___ پاسخ : ایمن
دستگاه دریافت امواج ماهواره‌ای ___ پاسخ : رسیور
دلپذیر و خوشایند ___ پاسخ : دلکش
دهان عرب ___ پاسخ : فم
دود کردن ___ پاسخ : تدخین
دوست خالص ___ پاسخ : خلیل
رودی در گیلان ___ پاسخ : سفیدرود
شجاعت ___ پاسخ : دلیری
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : سردشت
شهر مذهبی ___ پاسخ : قم
شهر کهگلویه و بویراحمد ___ پاسخ : دهدشت
شهرستانی در کرمان ___ پاسخ : رودبارجنوب
شهری در آمریکا ___ پاسخ : ساکرامنتو
شهری در اسپانیا ___ پاسخ : گرانادا
عرق روسی ___ پاسخ : ودکا
عریان ___ پاسخ : برهنه
فراموشکار ___ پاسخ : نسی
قند نیشکر ___ پاسخ : ساکارز
لحظه به لحظه ___ پاسخ : دمبدم
مالک ___ پاسخ : ذا
مجبور است ___ پاسخ : ناچار
محنت ___ پاسخ : درد
مخلوط ___ پاسخ : امیزه
مربوط به ادبیات ___ پاسخ : ادیبانه
مغازه ___ پاسخ : دکان
مقاصد ___ پاسخ : اهداف
مقیاس طول ___ پاسخ : پا
نامرد ___ پاسخ : لامروت
نامی برای خفاش ___ پاسخ : شبکور
نه بی‌ادبانه ___ پاسخ : نچ
نهر بزرگ ___ پاسخ : رود
نویسنده «جستارهای فلسفی» ___ پاسخ : برتراند راسل
واحد پول زامبیا ___ پاسخ : کواچا
واحدی برای اندازه‌گیری مسافت ___ پاسخ : فرسنگ
ویران ___ پاسخ : خراب
کج بیل باغبانی ___ پاسخ : بنکن
کشور اروپایی ___ پاسخ : موناکو
کلامی برای شگفتی ___ پاسخ : وخ
کودک ___ پاسخ : خردسال
کوشش ___ پاسخ : مجاهده

جواب مرحله 746 بازی جدولانه یک

از افعال ربطی ___ پاسخ : بود
از شهرهای استان یزد ___ پاسخ : بهاباد
از شیخ‌نشین های امارات متحده عربی ___ پاسخ : شارجه
از ضمایر منفصل ___ پاسخ : ما
از گازها ___ پاسخ : ارگون
از نزولات ___ پاسخ : برف
اقبال ___ پاسخ : شانس
الماس تراش داده ___ پاسخ : برلیان
انباشته و پشته ___ پاسخ : توده
انگشت ___ پاسخ : بنان
ایالتی در آلمان ___ پاسخ : زارلند
باران یا برفی که با باد باشد ___ پاسخ : بوران
باریک‌بینی ___ پاسخ : دقت
باطراوت ___ پاسخ : شاداب
برومندتر ___ پاسخ : ارشد
بزرگوار ___ پاسخ : شریف
بسیار زلال ___ پاسخ : شفاف
بلبل ___ پاسخ : عندلیب
بیماری ___ پاسخ : دا
پایتخت هندوستان ___ پاسخ : دهلی نو
پهلوان ___ پاسخ : یل
تشویش خاطر ___ پاسخ : دغدغه
تمام ___ پاسخ : کامل
تنگه جنوبی ___ پاسخ : هرمز
تیره و تار ___ پاسخ : تاریک
تیره و تار ___ پاسخ : کدر
جادو ___ پاسخ : سحر
جانور درنده ___ پاسخ : دد
جهت ___ پاسخ : ور
چشم‌انداز ___ پاسخ : دورنما
چوپان ___ پاسخ : گلهبان
حلق ___ پاسخ : گلو
خاکسپاری ___ پاسخ : دفن
دار فانی ___ پاسخ : دنیا
درخت صنوبر ___ پاسخ : تنب
درخشندگی ___ پاسخ : تابش
درون حاشیه ___ پاسخ : متن
دل‌ها ___ پاسخ : قلوب
دلربا و جلب کننده ___ پاسخ : جالب
دو مصراع از شعر ___ پاسخ : بیت
دود ___ پاسخ : دخ
دورنگار ___ پاسخ : فاکس
دیرینگی ___ پاسخ : قدمت
رایگان ___ پاسخ : زب
رفتار و روش ___ پاسخ : سلوک
رود بزرگ ___ پاسخ : شط
روی و چهره ___ پاسخ : لقا
زینت ___ پاسخ : بزک
سال قبل ___ پاسخ : پار
سپیدار ___ پاسخ : پد
سرزنش ___ پاسخ : لوم
سقف مدور ___ پاسخ : گنبد
سنگ عصاری ___ پاسخ : غن
شهر زادگاه ___ پاسخ : وطن
ضمیر خودخواه ___ پاسخ : من
ظرف روغن ___ پاسخ : دبه
عسس ___ پاسخ : شبگرد
علاقه ___ پاسخ : ود
علف و نبات ___ پاسخ : گیاه
عکس ___ پاسخ : اسلاید
عیب و عار ___ پاسخ : اک
غیر قابل درمان ___ پاسخ : لاعلاج
فلج ناشی از بیماری پارکینسون ___ پاسخ : لقوه
گلستان ___ پاسخ : گلشن
گوشت ___ پاسخ : لحم
لحظه اندک ___ پاسخ : ان
ماه یازدهم سال سریانی ___ پاسخ : اب
مجلس شیوخ ___ پاسخ : سنا
محل و مکان ___ پاسخ : جا
مدرک ___ پاسخ : سند
مروارید دهان ___ پاسخ : دندان
مریض ___ پاسخ : ناخوش
مهره دوم گردن ___ پاسخ : اسه
مهمترین غده گوارشی بدن ___ پاسخ : جگر
موی پیچیده ___ پاسخ : مجعد
نااستوار ___ پاسخ : لق
نام قدیم پکن ___ پاسخ : خان بالغ
نفس چاق ___ پاسخ : هن
نقطه سیاه روی پوست ___ پاسخ : خال
نی توخالی ___ پاسخ : نال
نیروی دفع کننده ___ پاسخ : دافعه
هدیه ___ پاسخ : پیشکش
وحشی‌خو ___ پاسخ : ددمنش
وصلت ___ پاسخ : پیوند
کرانه آسمان ___ پاسخ : افق
کشور هزار دریاچه ___ پاسخ : فنلاند
کوه افسانه‌ای ___ پاسخ : قاف
یار کلیله ___ پاسخ : دمنه

جواب مرحله 747 بازی جدولانه یک

آقا ___ پاسخ : سید
آمیزش/ اختلاط ___ پاسخ : خلط
اثر جمال‌زاده ___ پاسخ : معصومه شیرازی
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : مننه
از پیامبران ___ پاسخ : داود
از رودهای مهم آفریقا ___ پاسخ : زامبزی
التفات ___ پاسخ : توجه
امر به آمدن ___ پاسخ : بیا
امیدوار ___ پاسخ : دلگرم
بازارها ___ پاسخ : اسواق
بخشش ___ پاسخ : وهب
بددل ___ پاسخ : غر
بدرقه کردن ___ پاسخ : مشایعت
بذله‌گو ___ پاسخ : شوخ
برهان ___ پاسخ : حجت
به جوش آوردن مایع ___ پاسخ : جوشاندن
بی هوشی ___ پاسخ : غش
بی‌فایده و بیهوده ___ پاسخ : باطل
پایتخت امارات متحده عربی ___ پاسخ : ابوظبی
پایتخت مجارستان ___ پاسخ : بوداپست
پزشکی ___ پاسخ : طبابت
پیچ و تاب ___ پاسخ : کشوقوس
تاریکی‌ها ___ پاسخ : ظلمات
تازه‌کار ___ پاسخ : مبتدی
تولید نسل ___ پاسخ : تناسل
جشن‌ها ___ پاسخ : اعیاد
چپق کوتاه ___ پاسخ : پیپ
چند وکیل ___ پاسخ : وکلا
خارپشت ___ پاسخ : تشی
خالص ___ پاسخ : ناب
دانه انگور ___ پاسخ : حب
دختر پیامبر اسلام ___ پاسخ : فاطمه
در بر دارنده ___ پاسخ : حایز
دست به گریبان ___ پاسخ : گلاویز
دست مالیدن ___ پاسخ : لمس
راست ایستاده ___ پاسخ : هج
روی و رخساره ___ پاسخ : خد
سرب سوخته ___ پاسخ : ابار
سم ___ پاسخ : زهر
سنگ ترازو ___ پاسخ : وزنه
شبانگاه ___ پاسخ : مسا
شهر چهارمحال و بختیاری ___ پاسخ : هفشجان
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : سبزوار
شهر سوئیس ___ پاسخ : ژنو
شهر فارس ___ پاسخ : بوانات
صنم ___ پاسخ : بت
صیقل دادن ___ پاسخ : جلا
طلا ___ پاسخ : زر
غذای بیمار ___ پاسخ : اش
گلی خوشبو ___ پاسخ : نسترن
لغزنده ___ پاسخ : لیز
محل اقامت کاروان‌ها ___ پاسخ : کاروانسرا
مشقت ___ پاسخ : زحمت
معین کننده ارزش چیزی ___ پاسخ : ارزیاب
هنگام ___ پاسخ : حین
واحد پول کیپ ورد ___ پاسخ : اسکودو
ویژه ___ پاسخ : اخص
کچل ___ پاسخ : تاس

جواب مرحله 748 بازی جدولانه یک

آبگیر ___ پاسخ : ژی
آسوده ___ پاسخ : فارغ
آموزگار ___ پاسخ : مدرس
آهو ___ پاسخ : غزال
اثر سیامک گلشیری ___ پاسخ : شب طولانی
اثر علی محمد افغانی ___ پاسخ : دکتر بکتاش
اثر فرشته ساری ___ پاسخ : شکل درباد
اثر م. مؤدب‌پور ___ پاسخ : یلدا
اثر محمدعلی جمال زاده ___ پاسخ : فارسی شکر است
اثر محمود دولت‌آبادی ___ پاسخ : روز و شب یوسف
از ایالت های آمریکا ___ پاسخ : ایوا
از لوازم آرایشی ___ پاسخ : ریمل
از هم پاشیده و متلاشی ___ پاسخ : اش و لاش
اشخاص ___ پاسخ : افراد
انبار غله ___ پاسخ : سیلو
با خم می‌آید ___ پاسخ : چم
بارور شدن ___ پاسخ : لقاح
بخشش مال به مستمندان ___ پاسخ : زکات
بر آن سوار شوند ___ پاسخ : مرکب
بند زنجیر ___ پاسخ : قید
به تدریج ___ پاسخ : نرم نرمک
به طبع ___ پاسخ : طبعا
به هیچ وجه ___ پاسخ : اصلا
بی حس ___ پاسخ : لس
بیهوده و بی‌معنی ___ پاسخ : یاوه
پارسایی و پاکدامنی ___ پاسخ : عفاف
پایتخت یمن ___ پاسخ : صنعا
پخش و پلا ___ پاسخ : ولو
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پیدا شدن ___ پاسخ : بروز
تلاش کردن ___ پاسخ : تقلا
توانگر ___ پاسخ : غنی
توقف میان بازی ___ پاسخ : تایماوت
تکه پاره ___ پاسخ : لت
جنگ ___ پاسخ : نبرد
چهره و ریخت ___ پاسخ : شکل
چیره‌دست ___ پاسخ : وارد
حرف استثنا ___ پاسخ : الا
حریری ___ پاسخ : ابریشمین
حکم شرعی ___ پاسخ : فتوا
دارای وفور ___ پاسخ : بابرکت
رعد و برق ___ پاسخ : تندر
رنگ سرخ ___ پاسخ : لکا
سوراخ ___ پاسخ : رخنه
شاخه‌ای از علم فیزیک ___ پاسخ : مکانیک
شاعر هفت اورنگ ___ پاسخ : جامی
شستشو دادن با آب ___ پاسخ : غسل
شهر قم ___ پاسخ : کهک
طاقچه ___ پاسخ : رف
طرف چپ ___ پاسخ : یسار
فارغ و آسوده ___ پاسخ : سبک بار
فرق و اختلاف ___ پاسخ : تفاوت
قسمتی از خانه ___ پاسخ : اطاق
گود ___ پاسخ : عمیق
لغو شده ___ پاسخ : ملغی
لغو/ فسخ ___ پاسخ : کنسل
مانند ___ پاسخ : چو
مجاز از معصوم و بی‌گناه ___ پاسخ : طفلک
محل عبور ___ پاسخ : مجرا
مستمری ___ پاسخ : راتب
مشک ___ پاسخ : خی
ملامت ___ پاسخ : سرزنش
میخ ___ پاسخ : وتد
ناز کردن ___ پاسخ : تسحب
نمی‌تواند درست راه برود ___ پاسخ : لنگ
نور شدید و متراکم ___ پاسخ : لیزر
نوعی حریر خام ___ پاسخ : مشتی
نیکویی ___ پاسخ : بهی
هیدروکربنی مایع و سمی ___ پاسخ : گزیلن
وابسته به لغت ___ پاسخ : لغوی
ورم چرکین ___ پاسخ : دمل
کرم خورده ___ پاسخ : کرمو
کلام تعجب ___ پاسخ : وا
کوتاه‌قد ___ پاسخ : زمیر
یک هزارم گرم ___ پاسخ : میلی گرم

جواب مرحله 749 بازی جدولانه یک

اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : باده کهن
اثر جلال آل احمد ___ پاسخ : سفر روس
اثر جیمز جویس ___ پاسخ : اولیس
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : چشمها
اثر نیکلای گوگول ___ پاسخ : بلوار نفسکی
از آثار علی شریعتی ___ پاسخ : ابوذر
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : مونتانا
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : ود
از چاشنی‌ها ___ پاسخ : رب
از خواهران برونته ___ پاسخ : ان
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : الرحمن
از سوره‌ها ___ پاسخ : ماعون
اسباب دست دوم می‌فروشد ___ پاسخ : سمسار
انقلاب نظامی ___ پاسخ : کودتا
ایالتی در آمریکا ___ پاسخ : کنتیکت
اینک ___ پاسخ : اکنون
بالاتر ___ پاسخ : برتر
بالش ___ پاسخ : سرین
بانگ قمری ___ پاسخ : وت
بخشش و دهش ___ پاسخ : موهبت
بغل ___ پاسخ : بر
بنا ___ پاسخ : امارت
به تنهایی ___ پاسخ : یکتنه
به حساب آوردن ___ پاسخ : شمردن
بها ___ پاسخ : نرخ
بیماری خطرناک تنفسی ___ پاسخ : سارس
بیکاره ___ پاسخ : لش
پای چلاق ___ پاسخ : شل
پرحرفی کردن ___ پاسخ : ورزدن
پرستاری ___ پاسخ : تیمار
پسوند صفت عالی ___ پاسخ : ترین
پشت سر هم ___ پاسخ : یکریز
پوچ و خالی ___ پاسخ : واهی
پیامبران ___ پاسخ : انبیا
تضاد ___ پاسخ : کنتراست
تعجب خانمانه ___ پاسخ : وا
تون حمام ___ پاسخ : گلخن
چیز ___ پاسخ : شی
خریداری کردن ___ پاسخ : ابتیاع
درست به اندازه ___ پاسخ : مک
دریوزه‌گری ___ پاسخ : گد
دزدی ___ پاسخ : سرقت
دگرگون شونده ___ پاسخ : متحول
دیده شده ___ پاسخ : مشهود
رفیق نامناسب ___ پاسخ : ناباب
رودی در سیبری ___ پاسخ : لنا
زمستان ___ پاسخ : شتا
سالار ملی ___ پاسخ : باقرخان
سرود و آهنگ ___ پاسخ : اواز
سمبل ممانعت ___ پاسخ : سد
سیاهی میان چشم ___ پاسخ : مردمک
شمارگر ___ پاسخ : حاسب
شهر ایالات متحده ___ پاسخ : سنتلوییس
شهر گلستان ___ پاسخ : بندرگز
شکم بند طبی ___ پاسخ : گن
صغر ___ پاسخ : کوچکی
صورت ظاهری ___ پاسخ : نما
ضمیر سوم شخص جمع ___ پاسخ : ایشان
ظروف شکسته تعمیر می‌کند ___ پاسخ : بندزن
ظریف و باریک ___ پاسخ : نازک
فرومایه ___ پاسخ : خس
فیلمی با هنرنمایی خسرو شکیبایی ___ پاسخ : هامون
گیاهی بدبو و تلخ ___ پاسخ : سذاب
لرزان ___ پاسخ : متشنج
محکم و استوار ___ پاسخ : بادوام
مرکز کردستان ___ پاسخ : سنندج
مزدور ___ پاسخ : اجیر
معده جانوران علفخوار ___ پاسخ : شکمبه
موی طلایی رنگ ___ پاسخ : بور
ناشنوا ___ پاسخ : کر
ناله و فغان ___ پاسخ : وح
نام خدا در تورات ___ پاسخ : یهوه
نقصان ___ پاسخ : کاهش
نویسنده شرق بهشت ___ پاسخ : جان استاین بک
نیم‌تنه گرم روی لباس‌های دیگر ___ پاسخ : اورکت
کاری ندارد ___ پاسخ : هیچکاره
کاغذ نامرغوب ___ پاسخ : وب
کوچکتر از درخت ___ پاسخ : درختچه

جواب مرحله 750 بازی جدولانه یک

آمیزش صوت و تصویر ___ پاسخ : میکس
آهنگ کردن ___ پاسخ : قصد
ابزار کبابی ___ پاسخ : سیخ
از آرایش بسکتبال ___ پاسخ : شل
از انواع شرکت‌ها ___ پاسخ : تعاونی
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : ود
از جزایر ژاپن ___ پاسخ : یزو
از ماکیان ___ پاسخ : بوقلمون
اسیر ___ پاسخ : بندی
امر از آمدن ___ پاسخ : بیا
انسان ___ پاسخ : بشر
اهل یک کشور ___ پاسخ : شهروند
اکنون ___ پاسخ : حالا
بازرگانان ___ پاسخ : تجار
بخاری برقی ___ پاسخ : هیتر
برادر عرب ___ پاسخ : اخ
برادری ___ پاسخ : اخوت
بزرگواری ___ پاسخ : مجد
بسته/ صندوق ___ پاسخ : جعبه
به خاکسپاری ___ پاسخ : دفن
به دار آویختن ___ پاسخ : دارزدن
به راستی ___ پاسخ : حقا
بی‌همسری ___ پاسخ : تجرد
پاره شده ___ پاسخ : دریده
پرنده شکاری ___ پاسخ : عقاب
پرنده کوچک با منقار مخروطی ___ پاسخ : توکا
پس از زمان مورد اشاره ___ پاسخ : بعدا
پله پله شده ___ پاسخ : مدرج
پوشیده از طلا ___ پاسخ : مطلا
پول آلبانی ___ پاسخ : لک
پیدا کردن ___ پاسخ : یافتن
تصادم ___ پاسخ : برخورد
جاندار ذره‌بینی ___ پاسخ : میکروب
جلودار ___ پاسخ : طلیعه
چند دقیقه ___ پاسخ : دقایق
حکومتی متشکل از دولت‌های مستقل ___ پاسخ : فدرال
خانه ___ پاسخ : کد
خرس فلکی ___ پاسخ : دب
خطاب بی‌ادبانه ___ پاسخ : هی
خوشرو و خندان ___ پاسخ : بسیم
درک و ادراک ___ پاسخ : حس
دهان‌بند ___ پاسخ : فدام
دوستی و محبت ___ پاسخ : ولا
دیوار قلعه ___ پاسخ : حصار
راه و روش ___ پاسخ : مشی
رود ایران و افغانستان ___ پاسخ : هریرود
روده‌دراز ___ پاسخ : وراج
زادگاه مولانا ___ پاسخ : بلخ
زمین آماده کشت ___ پاسخ : ابسته
سازمان سیاسی ___ پاسخ : حزب
سروده‌ها ___ پاسخ : اشعار
سقف محدب ___ پاسخ : طاق
سهل‌انگار ___ پاسخ : لاقید
سوخت عمده وسایل نقلیه ___ پاسخ : بنزین
سودها ___ پاسخ : فواید
سوزان ___ پاسخ : داغ
شریف و بزرگ‌زاده ___ پاسخ : نجیب
شماره نخستین ___ پاسخ : یک
شهر خراسان جنوبی ___ پاسخ : درمیان
شهر کرمان ___ پاسخ : بردسیر
شیر عرب ___ پاسخ : لبن
عقل ___ پاسخ : خرد
فرومایگی ___ پاسخ : دنایت
گل و لای ___ پاسخ : وحل
لحظه ___ پاسخ : دم
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
ماهی در پاییز ___ پاسخ : اذر
ماهی فلکی ___ پاسخ : حوت
مجازات شرعی ___ پاسخ : حد
مرکز استان گیلان ___ پاسخ : رشت
معما و چیستان ___ پاسخ : لغز
مقابل عقلی ___ پاسخ : حسی
مقررات ___ پاسخ : قوانین
مقیاس طول ___ پاسخ : پا
مناجات ___ پاسخ : دعا
میوه نو رسیده ___ پاسخ : نوبر
ناله و فغان ___ پاسخ : وح
نوبت هم معنی می‌دهد ___ پاسخ : دست
نوشتن با ماشین تحریر ___ پاسخ : تایپ
واحدی در سطح ___ پاسخ : ار
وحشی ___ پاسخ : دد
وسیله ___ پاسخ : ابزار
کار کردن از روی عمد ___ پاسخ : تعمد
کشور اروپایی ___ پاسخ : ایرلند
کشورها ___ پاسخ : ملل
کنار و جانب ___ پاسخ : طف
کناره‌ها ___ پاسخ : جوانب
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب

0 دیدگاه

بازتاب ها/ دنبالک ها

  1. جواب مرحله 751 تا 800 بازی جدولانه یک - […] قسمت قبل جواب مرحله 701 تا 750  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 751…

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

برچسب ها :