جواب مرحله 1 تا 50 بازی جدولانه
جواب مرحله ۷۵۱ تا ۸۰۰ بازی جدولانه یک
09/06/2018 تاریخ انتشار
جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 951 تا 1000 ) در قسمت قبل جواب مرحله 901 تا 950  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 951 تا 1000 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله (901 تا 950 ) در قسمت قبل جواب مرحله 851 تا 900  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 901 تا 950 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 851 تا 900 ) در قسمت قبل جواب مرحله 801 تا 850  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 851 تا 900 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 751 تا 800 )

در قسمت قبل جواب مرحله 701 تا 750  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 751 تا 800 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

 

جواب مرحله 751 بازی جدولانه یک

آزادی خواه ___ پاسخ : لیبرال
آشوب ___ پاسخ : فتنه
اردک انگلیسی ___ پاسخ : داک
استان ___ پاسخ : ایالت
انبار غله ___ پاسخ : سیلو
بازیگر شام آخر ___ پاسخ : کتایون ریاحی
بازیکن اسبق پرسپولیس ___ پاسخ : محمد نوری
بردبار ___ پاسخ : شکیبا
بزرگی ___ پاسخ : فر
به شمار آمده ___ پاسخ : قلمداد
پاداش دهنده ___ پاسخ : دیان
پوستین ___ پاسخ : وت
تصویر ___ پاسخ : عکس
تقصیر ___ پاسخ : کوتاهی
جان ___ پاسخ : روح
جداسازی ___ پاسخ : تفکیک
حدس ___ پاسخ : احتمال
خارج شدن از راه صواب ___ پاسخ : فسق
خاطر ___ پاسخ : یاد
خاندان ___ پاسخ : ایل
خروس مازنی ___ پاسخ : تلا
درون دهان ___ پاسخ : بج
دشمن سخت ___ پاسخ : لد
دیدار ___ پاسخ : ملاقات
راه تنگ ___ پاسخ : باریکه
رهایی ___ پاسخ : ازادی
رود آرام ___ پاسخ : دن
ریشه چیزی ___ پاسخ : بنه
زمان ___ پاسخ : مدت
زنده ___ پاسخ : حی
زینت ___ پاسخ : ارایش
شریف‌تر ___ پاسخ : اشرف
شماره ___ پاسخ : رقم
شیر تازی ___ پاسخ : اسد
شیمی کربن ___ پاسخ : الی
عدد ماه ___ پاسخ : سی
فشار روحی ___ پاسخ : تنش
قومی غربی ___ پاسخ : لر
قوه باصره ___ پاسخ : بینایی
گزارش یک رویداد ___ پاسخ : خبر
ماه سرد ___ پاسخ : دی
مجانی ___ پاسخ : مفتی
محبوس ___ پاسخ : زندانی
مربوط به ادبیات ___ پاسخ : ادبی
مسابقه اتومبیل‌رانی ___ پاسخ : رالی
مستحق شدن برای کاری ___ پاسخ : استیجاب
مقابل صادرات ___ پاسخ : واردات
نام ___ پاسخ : اسم
نان شب مانده ___ پاسخ : بیات
نرخ ___ پاسخ : بها
نوازنده ___ پاسخ : رامشی
ویرایش ___ پاسخ : ادیت
کنگره ___ پاسخ : همایش
یار کلید ___ پاسخ : قفل

جواب مرحله 752 بازی جدولانه یک

آسیب‌ها و صدمات ___ پاسخ : بلایا
اثر اصغر الهی ___ پاسخ : قصه شیرین ملا
اثر برتراند راسل ___ پاسخ : عرفان و منطق
اثر توماس مان ___ پاسخ : مرگ درونیز
اثر محمود دولت‌آبادی ___ پاسخ : زوال کلنل
اجداد ___ پاسخ : ابا
از سوره‌ها ___ پاسخ : غافر
از شعب نژاد سفید ___ پاسخ : اریا
از شهرهای استان خراسان شمالی ___ پاسخ : اسفراین
از شهرهای استان گلستان ___ پاسخ : مینودشت
از گویش‌های محلی ___ پاسخ : لری
از ماه‌های سریانی ___ پاسخ : اذار
اسباب عروس ___ پاسخ : جهاز
ایستگاه قطار ___ پاسخ : گار
باریک و نازک ___ پاسخ : قلمی
بازگوینده شعر و سخن ___ پاسخ : راوی
باغ‌ها ___ پاسخ : ریاض
بانگ ___ پاسخ : غو
بخیل تر ___ پاسخ : ابخل
برخی ___ پاسخ : بعضی
برگزیده ___ پاسخ : نخبه
بزرگ ترک ___ پاسخ : بک
به طور آشکار ___ پاسخ : علنا
بهم چسبیده ___ پاسخ : متصل
بوی خوش ___ پاسخ : عطر
پاک نژاد ___ پاسخ : اصیل
پاک کردن با آب ___ پاسخ : شست وشو
پاکی ___ پاسخ : خلوص
پای افزار ___ پاسخ : لکا
پس چیزی ___ پاسخ : دنبال
پستاندار دریایی ___ پاسخ : نهنگ
تجمع ___ پاسخ : میتینگ
توانگر ___ پاسخ : غنی
تین ___ پاسخ : انجیر
جانشینان ___ پاسخ : نواب
چوب‌تراش ___ پاسخ : خراط
حرص شدید ___ پاسخ : ولع
حیوان خوش خواب ___ پاسخ : خرس
درخت خرما ___ پاسخ : نخل
رونق و رواج ___ پاسخ : اب
زندگی‌کن ___ پاسخ : زی
زیبا همچون ماه ___ پاسخ : مهوش
سخن گفتن ___ پاسخ : تکلم
سخنران ___ پاسخ : ناطق
سردار ترک ___ پاسخ : ینال
سمت راست ___ پاسخ : یمین
سنگین ___ پاسخ : وزین
سوال کردن ___ پاسخ : پرسیدن
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : نقده
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : سنخوزه
شکارچی ___ پاسخ : صیاد
صفحه اینترنتی ___ پاسخ : وب
صمغ ساقه گون ___ پاسخ : کتیرا
ضربه فنی بوکس ___ پاسخ : ناکاوت
طفیلی ___ پاسخ : انگل
فکری ___ پاسخ : ذهنی
فیس ___ پاسخ : افاده
قائم مقام ___ پاسخ : نایب
لگد حیوانات ___ پاسخ : جفتک
محکم و استوار ___ پاسخ : قرص
مخلوطی از خشکبار ___ پاسخ : اجیل
مزه دهان جمع کن ___ پاسخ : گس
مژده ___ پاسخ : وعید
مفهوم ___ پاسخ : معنا
منسوب به امور صنعتی ___ پاسخ : فنی
نقش هنری ___ پاسخ : رل
نوعی انگور دانه درشت ___ پاسخ : ریشبابا
نوعی تخم مرغ ___ پاسخ : رسمی
نکوهیدن و بدگویی ___ پاسخ : ذم
هدهد ___ پاسخ : مرغ سلیمان
هنگام سحر ___ پاسخ : خروس خوان
هنگامی ___ پاسخ : وقتی
کلمه تعجب ___ پاسخ : وا
کودک تازه راه افتاده ___ پاسخ : نوپا
کینه ورزی ___ پاسخ : نقمت

جواب مرحله 753 بازی جدولانه یک

آب‌کند ___ پاسخ : لر
آسمان ___ پاسخ : سپهر
آشکار کردن ___ پاسخ : افشا
آشیانه پرنده ___ پاسخ : لانه
آمودریا ___ پاسخ : جیحون
اثر احمد محمود ___ پاسخ : قصه اشنا
اثر استاندال ___ پاسخ : ارماسن
اثر امیل زولا ___ پاسخ : اسوموار
اثر سبکتکین سالور ___ پاسخ : گرشاسب
اثری از هرمان هسه ___ پاسخ : گرترود
احساس درد در روده‌ها ___ پاسخ : دل پیچه
از پیامبران الهی ___ پاسخ : ادریس
از حبوب خوراکی ___ پاسخ : باقلا
از خواهران برونته ___ پاسخ : ان
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : طه
از شبه فلزات ___ پاسخ : ید
از مراکز استان‌ها ___ پاسخ : مشهد
اعمال ___ پاسخ : حرکات
افزون ___ پاسخ : بیش
انتقال جسد ___ پاسخ : لش کشی
باده ___ پاسخ : می
بی‌درنگ ___ پاسخ : بلافاصله
بیعانه ___ پاسخ : پیش بها
پادشاه ___ پاسخ : خسرو
پایتخت اریتره ___ پاسخ : اسمره
پایتخت هزار کیلویی ___ پاسخ : اتن
پدر ___ پاسخ : اب
پسر ابراهیم ___ پاسخ : اسماعیل
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
پیامبران ___ پاسخ : انبیا
تیم فوتبال ایرانی ___ پاسخ : پدیده
جوی خون ___ پاسخ : رگ
خودبین ___ پاسخ : غد
دارای اندیشه خوب ___ پاسخ : بهمنش
دستبند قیمتی ___ پاسخ : النگو
دور بازی ___ پاسخ : راند
رد شده ___ پاسخ : مردود
رگ پشت ___ پاسخ : ابهر
رود روسیه ___ پاسخ : دن
رود فرانسه ___ پاسخ : رن
روغن و چربی ___ پاسخ : په
زشت ___ پاسخ : بدریخت
سپری شدن ___ پاسخ : گذشتن
سرگذشت ___ پاسخ : ماجرا
سرمشق ___ پاسخ : الگو
سرور سروران ___ پاسخ : رییس الروسا
سنگی قیمتی و سرخ ___ پاسخ : لعل
سوره مشورت ___ پاسخ : شوری
شالیکوب ___ پاسخ : دنگ
شامل شدن ___ پاسخ : عم
شرح و بسط داده شده ___ پاسخ : مبسوط
شلیل ___ پاسخ : تالانک
شماره نخستین ___ پاسخ : یک
شمای فرانسوی ___ پاسخ : وو
شهر اصفهان ___ پاسخ : سمیرم
شهر خراسان شمالی ___ پاسخ : ایور
شهرنشین ___ پاسخ : متمدن
صاحب اختیار ___ پاسخ : مختار
صحرا ___ پاسخ : بادیه
عارف و شاعر سده ششم ___ پاسخ : عطار نیشابوری
عاقبت اندیشی ___ پاسخ : پیش بینی
عامل وراثت ___ پاسخ : ژن
فصیح ___ پاسخ : شیوا
مادران عرب ___ پاسخ : امهات
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
متحرک ___ پاسخ : سیار
مقدار فشار الکتریکی ___ پاسخ : ولتاژ
ملخ دریایی ___ پاسخ : قمرون
مهر شده ___ پاسخ : ممهور
مورچه ___ پاسخ : ذر
نقصان ___ پاسخ : کمبود
نمد زین اسب ___ پاسخ : ادرم
نوار ___ پاسخ : روبان
نواق موسیقی ___ پاسخ : چر
نوعی جین ___ پاسخ : لی
همگانی ___ پاسخ : عمومی
کاشی بدون لبه تیز ___ پاسخ : نبشی
کاغذ روزنامه ___ پاسخ : وب
کذاب ___ پاسخ : دروغگو
یار ایکس ___ پاسخ : ایگرگ

جواب مرحله 754 بازی جدولانه یک

آب منجمد ___ پاسخ : یخ
آتشگیره ___ پاسخ : خف
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : دن
ابر باران زا ___ پاسخ : صیب
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : پرتگاه
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : چکمه زرد
اثر جرج برنارد شاو ___ پاسخ : سنتژان
از استان‌ها ___ پاسخ : گیلان
از شهرهای استان گیلان ___ پاسخ : رودبار
از قوات سه گانه ___ پاسخ : قضاییه
از ماه‌های سریانی ___ پاسخ : اذار
استخوان سینه ___ پاسخ : قص
اندازه ___ پاسخ : فیت
انسان ___ پاسخ : بنیبشر
بادام کوهی ___ پاسخ : ارژن
برتری‌ها ___ پاسخ : مزایا
بسته و منقعد ___ پاسخ : لخته
بنت ___ پاسخ : دختر
بوسه ___ پاسخ : ماچ
بوی پشم سوخته ___ پاسخ : کز
بیماری‌خطرناک ویروسی ___ پاسخ : ایدز
بینایی ___ پاسخ : باصره
بیهوده و بی‌معنی ___ پاسخ : جفنگ
پایتخت عربستان ___ پاسخ : ریاض
پرده پوششی برخی اندام‌ها ___ پاسخ : غشا
پنهان کننده ___ پاسخ : ستار
پیشوایی دینی ___ پاسخ : امامت
پیوند ___ پاسخ : وصل
تهمت زدن ___ پاسخ : افترا
تویی لاستیک خودرو ___ پاسخ : تیوپ
جانور بیابانی ___ پاسخ : وحش
جانی ___ پاسخ : ادمکش
چست و چابک ___ پاسخ : فرز
حرف نداری ___ پاسخ : بی
حفظی ___ پاسخ : ازبر
خال ___ پاسخ : تیل
خشک/ بی‌آب ___ پاسخ : جف
خطابه ___ پاسخ : ذکر
خلوص و صمیمیت ___ پاسخ : صفا
خواندنی دانش‌آموز ___ پاسخ : درس
خوش‌گذرانی و شادمانی ___ پاسخ : عیش
دریایی در اروپا ___ پاسخ : سیاه
دست کم ___ پاسخ : لااقل
دستگاه فشار ___ پاسخ : پرس
ردیف و رده ___ پاسخ : رج
رنگ طبیعت ___ پاسخ : سبز
روزی‌رسان ___ پاسخ : رزاق
ریشه ___ پاسخ : بنه
زمین آماده کشت ___ پاسخ : ابسته
زیبا ___ پاسخ : جمیل
سبکسر ___ پاسخ : جلف
شمشیر بران ___ پاسخ : صل
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : عجبشیر
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : خاش
شهر کرمانشاه ___ پاسخ : صحنه
طایفه ای از ترکان ___ پاسخ : غز
عبارت ___ پاسخ : فراز
غذای بیمار ___ پاسخ : اش
غربال و الک ___ پاسخ : چچ
غریزی و طبیعی ___ پاسخ : ذاتی
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
فراورده زنبور ___ پاسخ : عسل
قلیل ___ پاسخ : کم
قوم بنی‌اسرائیل ___ پاسخ : یهود
گریبان پیراهن ___ پاسخ : قب
گوشتالو ___ پاسخ : تپل
گیاهی خاردار ___ پاسخ : یز
مار افسانه‌ای ___ پاسخ : اژدها
مایعی بی‌رنگ و معطر ___ پاسخ : بنزن
متعصب ___ پاسخ : دگم
مجاز از هدیه کوچک ___ پاسخ : برگ سبز
محله‌ای در تهران ___ پاسخ : امیریه
مخمصه ___ پاسخ : هچل
مردم یک کشور ___ پاسخ : ملت
معنی و مفهوم ___ پاسخ : مفاد
منسوب به بهار ___ پاسخ : بهاره
موی پیشانی ___ پاسخ : توک
نقشی بر قالی ___ پاسخ : ترنج
نیروی کشنده ___ پاسخ : جاذبه
همان یقه است ___ پاسخ : یخه
همراه مرج ___ پاسخ : حرج
کتاب مانی ___ پاسخ : ارژنگ
کرایه ___ پاسخ : اجاره
کشور آفریقایی ___ پاسخ : انگولا
کشوری در آمریکای شمالی ___ پاسخ : پاناما
کلمه درد ___ پاسخ : اخ
کوتاه و چاق ___ پاسخ : غک
یورش ___ پاسخ : حمله

جواب مرحله 755 بازی جدولانه یک

آزاد کردن ___ پاسخ : رهاندن
آزادیخواه ___ پاسخ : لیبرال
آشپز ترکی ___ پاسخ : توشمال
آفتاب ___ پاسخ : خور
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : مردی از دوزخ
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : مریلند
از دین برگشته ___ پاسخ : مرتد
از سبزیجات ___ پاسخ : شاهتره
از سبک‌های کشتی ___ پاسخ : ازاد
از سنگ‌های گرانبها ___ پاسخ : فیروزه
از شهرهای استان همدان ___ پاسخ : نهاوند
الطاف الهی ___ پاسخ : نعمات
انتها یا قعر چیزی ___ پاسخ : ته
بدخواه ___ پاسخ : بدسگال
برخوردار ___ پاسخ : بهرهور
برنامه کامپیوتری ___ پاسخ : نرمافزار
بزرگتر از مرغابی ___ پاسخ : غاز
به جا آوردن ___ پاسخ : ادا
بی‌جان ___ پاسخ : مرده
بی‌نظیر ___ پاسخ : شگرف
پایتخت کشور چاد ___ پاسخ : انجامنا
پول خارجی ___ پاسخ : ارز
پیچ و تاب ___ پاسخ : خم
پیوندها ___ پاسخ : اتصالات
تکیه بر پشتی ___ پاسخ : لم
جانشین ___ پاسخ : وصی
جود ___ پاسخ : سخا
چابک ___ پاسخ : جلد
حالت جان کندن ___ پاسخ : نزع
حیوان باربر ___ پاسخ : خر
خبر دادن از وقت نماز ___ پاسخ : اذان
خزانه‌دار ___ پاسخ : خازن
دوباره کردن ___ پاسخ : تکرار
دودل ___ پاسخ : مردد
دکان لوازم خیاطی ___ پاسخ : خرازی
رسانا ___ پاسخ : هادی
رودی که به هامون‌می‌ریزد ___ پاسخ : هیرمند
زیباروی افسانه‌ای ___ پاسخ : پری
سوگواری ___ پاسخ : عزا
سیاره زهره ___ پاسخ : ناهید
شبنم ___ پاسخ : ژاله
شهر اصفهان ___ پاسخ : چادگان
شکاف و رخنه ___ پاسخ : جر
صبح زود ___ پاسخ : پگاه
قسمتی از پا ___ پاسخ : ران
گواهان ___ پاسخ : شواهد
گوناگون ___ پاسخ : مختلف
گیاهی از تیره اسفناج ___ پاسخ : اذربو
لغات ___ پاسخ : واژگان
لقب انوشیروان ___ پاسخ : دادگر
لقب دهخدا ___ پاسخ : دخو
مادون ___ پاسخ : زیردست
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذو
متفق القول ___ پاسخ : هماواز
موافق و سازگار نیست ___ پاسخ : ناملایم
نویسنده «پیتر کامنسیند» ___ پاسخ : هرمان هسه
نیروی زندگی ___ پاسخ : جان
نیمه بار ___ پاسخ : تا
کلمه تعلیل ___ پاسخ : برای
کم کم ___ پاسخ : تدریج
کوچک ___ پاسخ : که
کوچکترین ذره ___ پاسخ : اتم
یاد گرفته ___ پاسخ : اموخته

جواب مرحله 756 بازی جدولانه یک

آتشزنه مدرن ___ پاسخ : فندک
آماده و فراهم ___ پاسخ : مهیا
از الیاف مصنوعی ___ پاسخ : نایلون
از بازیکنان تیم استقلال تهران ___ پاسخ : مهدی کریمیان
از خود بی‌خود ___ پاسخ : مست
از خوراک گوشتی ___ پاسخ : سوسیس
از داخل به خارج رفتن در کاراته ___ پاسخ : اوچی
از مواد مخدر ___ پاسخ : هرویین
از ورزش‌های قدرتی ___ پاسخ : پرورش اندام
اهل سنت ___ پاسخ : سنی
بازداشتن ___ پاسخ : نهی
بازیکن سابق تیم ملی ___ پاسخ : محمدخانی
بازیکن فولاد خوزستان ___ پاسخ : چمن ارا
باعث و سبب ___ پاسخ : موجب
باقیمانده چیزی ___ پاسخ : تتمه
بدهکار ___ پاسخ : وامی
بهشت ___ پاسخ : مینو
پاک از گناه ___ پاسخ : زکی
پرستار کودک ___ پاسخ : لله
پروردگار ___ پاسخ : خدا
پند و سفارش ___ پاسخ : وصیت
پوشاک زمستانی ___ پاسخ : شال
پیش از مسابقه انجام می‌دهند ___ پاسخ : تمرین
پیشرفت کردن ___ پاسخ : ترقی
تصدیق آلمانی ___ پاسخ : یا
تیم فرانسوی ___ پاسخ : رن
تیم گلستانی ___ پاسخ : اتکا
چوب خوشبو ___ پاسخ : ند
چیزها ___ پاسخ : اشیا
حرف خوردنی الفبا ___ پاسخ : نون
حرف زدن ___ پاسخ : گفتن
حرف مثلثی شکل ___ پاسخ : دلتا
خانم متعجب می‌گوید ___ پاسخ : وا
خو گرفتن ___ پاسخ : انس
خوشه گندم ___ پاسخ : سنبل
خوی و خلق آدمی ___ پاسخ : انسانیت
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
رمق آخر ___ پاسخ : نا
رنگ تیم استقلال ___ پاسخ : ابی
روایت کننده ___ پاسخ : راوی
روبند و نقاب ___ پاسخ : ماسک
زین و برگ اسب ___ پاسخ : یراق
سخن به رمز و اشاره ___ پاسخ : ایما
سرنیزه ___ پاسخ : سنان
سست و بی‌بنیان ___ پاسخ : واهی
سلیقه روز ___ پاسخ : مد
سند ___ پاسخ : مدرک
سنگ انداختن ___ پاسخ : رمی
سنگین و وزین ___ پاسخ : متین
شاعر نوپرداز ___ پاسخ : نیما
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : اسکو
صادر کردن ___ پاسخ : صدور
صنم ___ پاسخ : بت
عکس‌العمل در تکواندو ___ پاسخ : هیگی
غده فوق کلیوی ___ پاسخ : ادرنال
فرمان توقف ___ پاسخ : ایست
قانونگذار ___ پاسخ : مقنن
قد و اندازه ___ پاسخ : قامت
قوی جثه ___ پاسخ : تناور
گردآوری شده ___ پاسخ : مدون
مأیوس و دلسرد ___ پاسخ : نومید
مایه پیشرفت بعضی‌ها ___ پاسخ : رو
مدافع سابق پاس همدان ___ پاسخ : اشجاری
مربی سابق ملوان ___ پاسخ : احمدزاده
مسابقه در ورزش کاراته ___ پاسخ : شیای
مشهور ___ پاسخ : نامی
من و جنابعالی ___ پاسخ : ما
ناحیه قدیم گیلان ___ پاسخ : دیلم
نام گاگارین نخستین فضانورد ___ پاسخ : یوری
نفس خسته ___ پاسخ : هن
نمایش همراه با ساز و آواز ___ پاسخ : اپرا
واحد پول آمریکا ___ پاسخ : دلار
واحد توان الکتریکی ___ پاسخ : وات
وطن و میهن ___ پاسخ : دیار
کارهای نیکو ___ پاسخ : خیرات
یک هزارم متر مکعب ___ پاسخ : لیتر

جواب مرحله 757 بازی جدولانه یک

آرزوها ___ پاسخ : امانی
آلت رگ‌زنی ___ پاسخ : نیشتر
اثر الکساندر دوما ___ پاسخ : انژپیتو
اثر جمال میرصادقی ___ پاسخ : شب چراغ
اثر چربی ___ پاسخ : لک
اثر شهره وکیلی ___ پاسخ : سفیدبخت
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : نامهها
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : انتظار
اثر محمدعلی جمال زاده ___ پاسخ : صندوقچه اسرار
اثر مولوی ___ پاسخ : فیه ما فیه
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : جورجیا
از شهرهای استان زنجان ___ پاسخ : ایجرود
از شهرهای استان سمنان ___ پاسخ : گرمسار
از شهرهای استان سمنان ___ پاسخ : میامی
امانت ___ پاسخ : ودیعه
انبار غله دنیا ___ پاسخ : کانادا
با ___ پاسخ : اش
باز ___ پاسخ : وا
بازی توپ و چوب ___ پاسخ : بیلیارد
بازی نهایی ___ پاسخ : فینال
بدبختی ___ پاسخ : ادبار
برجستگی لاستیک ___ پاسخ : اج
بسیار ضعیف و لاغر ___ پاسخ : مردنی
بسیار گردنده ___ پاسخ : دوار
بیابان گرم ___ پاسخ : برهوت
پایتخت آرژانتین ___ پاسخ : بوینوس ایرس
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پشه ___ پاسخ : بق
پهلوان ___ پاسخ : یل
پیدا کرده ___ پاسخ : یافته
پیروز مسابقه ___ پاسخ : برنده
تجلیل کردن ___ پاسخ : تمجید
تعصب مفرط دینی ___ پاسخ : فناتیسم
تقلب در بازی ___ پاسخ : جر
توتیای چشم ___ پاسخ : سرمه
تکبر کردن ___ پاسخ : فره
جراحت کودکانه ___ پاسخ : اوخ
جزیره انگلیس ___ پاسخ : شتلند
حرف دهن‌کجی ___ پاسخ : یی
حرف نهم یونانی ___ پاسخ : یتا
حرف همراهی ___ پاسخ : مع
حساسیت ___ پاسخ : الرژی
حماسه سرای یونانی ___ پاسخ : هومر
خجسته گردیدن ___ پاسخ : تبارک
خم کوچک ___ پاسخ : خمره
خوب‌رویی ___ پاسخ : وجاهت
در هم پیچیدن ___ پاسخ : لف
دستگاه گیرنده ___ پاسخ : رسیور
دگرگون شده ___ پاسخ : متغیر
راهره سقف دار ___ پاسخ : هشتی
رشتن ___ پاسخ : ریسیدن
رهایی و خلاصی ___ پاسخ : نجات
روغن و چربی ___ پاسخ : په
زیر پای راننده ___ پاسخ : کلاچ
سر انگشت ___ پاسخ : بنان
شعبده‌باز ___ پاسخ : تردست
شهر استان اصفهان ___ پاسخ : لنجان
صمغ ___ پاسخ : ژد
فشرده و له شده ___ پاسخ : مچاله
فلانی ___ پاسخ : یارو
گرفتار ___ پاسخ : درگیر
گریز ___ پاسخ : فرار
گوشه‌ها ___ پاسخ : زوایا
لذت بردن ___ پاسخ : حظ
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذو
ماه سرد ___ پاسخ : دی
مایل ___ پاسخ : خمیده
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
مشکل ___ پاسخ : سخت
منسوب به هجرت نبوی ___ پاسخ : هجری
ناچار ___ پاسخ : لاجرم
نت سوم ___ پاسخ : می
نصیب ___ پاسخ : سهمیه
نقش هنری ___ پاسخ : رل
نهفته ___ پاسخ : نهان
همبستگی ___ پاسخ : وحدت
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کتاب حضرت داود ___ پاسخ : زبور
کثیف ___ پاسخ : ناپاک
کفش چهارپایان ___ پاسخ : سم

جواب مرحله 758 بازی جدولانه یک

آب آلوده شهری ___ پاسخ : فاضلاب
آب دهان ___ پاسخ : خدو
آب مروارید ___ پاسخ : تم
آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
آقا ___ پاسخ : سید
اثر بزرگ علوی ___ پاسخ : چشمهایش
اثر شهره وکیلی ___ پاسخ : بیژن
اثر نیما یوشیج ___ پاسخ : شعرمن
اثر ویلکی کالینز ___ پاسخ : سنگماه
از چهار عمل اصلی ___ پاسخ : ضرب
از درندگان ___ پاسخ : ببر
از روی انصاف ___ پاسخ : انصافا
از شهرهای استان یزد ___ پاسخ : اشکذر
استوار ___ پاسخ : موکد
ایست قلبی ___ پاسخ : سکته
باب ___ پاسخ : پدر
بدون تردید ___ پاسخ : بلاشک
بریدن شاخه‌های زاید ___ پاسخ : هرس
بزرگترین غده بدن ___ پاسخ : کبد
به پایان رساندن ___ پاسخ : اختتام
به عرفان پرداختن ___ پاسخ : تصوف
پایتخت آلمان ___ پاسخ : برلین
پایتخت گامبیا ___ پاسخ : بانجول
پایین حوض ___ پاسخ : تگ
پخته در آب ___ پاسخ : ابپز
پشته بلند ___ پاسخ : تپه
پیرو آیین بها‌ء ___ پاسخ : بهایی
تخم مرغ فرنگی ___ پاسخ : اگ
جایگاه ویژه ___ پاسخ : لژ
جوی خون ___ پاسخ : رگ
چاره‌اش کلید است ___ پاسخ : قفل
چراگاه ایلات و عشایر ___ پاسخ : یورت
چرک ___ پاسخ : سخ
چندین فصل ___ پاسخ : فصول
خوراکی ___ پاسخ : غذا
در سیرک کار می‌کند ___ پاسخ : بندباز
درس خوانده ___ پاسخ : ملا
درک و شعور ___ پاسخ : فهم
دست عرب ___ پاسخ : ید
دیگران ___ پاسخ : کسان
راندن/ دفع کردن ___ پاسخ : ذب
زره ___ پاسخ : جوشن
سخن بیهوده ___ پاسخ : هذر
شناگر ___ پاسخ : ابباز
شهر چهارمحال و بختیاری ___ پاسخ : بروجن
شهر فارس ___ پاسخ : خرمبید
شهر یزد ___ پاسخ : مهریز
شکل/ صورت ___ پاسخ : هییت
شیر عرب ___ پاسخ : لبن
شیفتگان ___ پاسخ : عشاق
عمل دمیدن ___ پاسخ : دمش
غربال و الک ___ پاسخ : چچ
فاقد ___ پاسخ : بدون
فریم عینک ___ پاسخ : قاب
قلب قرآن ___ پاسخ : یس
گداختن ___ پاسخ : ابشدن
ماده سست کننده ___ پاسخ : مخدر
مانندها ___ پاسخ : امثال
محل افروختن آتش ___ پاسخ : اتشگاه
محل عبور ___ پاسخ : ممر
محو کننده ___ پاسخ : فرسای
مخالف ___ پاسخ : ضد
مصر ___ پاسخ : سمج
نام قدیم کلیبر ___ پاسخ : بذ
نرم‌تر از ریگ ___ پاسخ : شن
نطفه ___ پاسخ : اسپرم
نوشته غیر منظوم ___ پاسخ : نثر
نوشیدن ___ پاسخ : شرب
نوکر ___ پاسخ : غلام
نویسنده «میزان الحکمت» ___ پاسخ : خیام
نکوهیدن و بدگویی ___ پاسخ : ذم
نیکوکار ___ پاسخ : برره
همان یقه است ___ پاسخ : یخه
همسر دوک ___ پاسخ : دوشس
واحد پول غنا ___ پاسخ : سدی
وجود دارد ___ پاسخ : است
وسیله نخ‌ریسی ___ پاسخ : دوک
وقت مناسب ___ پاسخ : فرصت
ویژه کردن ___ پاسخ : اختصاص
کاشف عامل سل ___ پاسخ : کخ
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کشتزار هندوانه و خربزه ___ پاسخ : جالیز
کشوری در قاره کهن ___ پاسخ : کامبوج
کنار هندسی ___ پاسخ : ضلع
کوتاه و چاق ___ پاسخ : غک
کوچکتر ___ پاسخ : اصغر
کوه‌ها ___ پاسخ : جبال
کینه ورزی ___ پاسخ : نقمت

جواب مرحله 759 بازی جدولانه یک

آفریننده ___ پاسخ : خلاق
ابدی ___ پاسخ : جاودان
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : سقوط عقابها
اثر جمال میر صادقی ___ پاسخ : روشنان
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : ما و اقبال
اثر محمدرحیم اخوت ___ پاسخ : نمیشود
از سیارات ___ پاسخ : اورانوس
اقسام توتون و تنباکو ___ پاسخ : دخانیات
اهل مکه ___ پاسخ : مکی
باریک‌بینی ___ پاسخ : دقت
بت ___ پاسخ : صنم
بوستان ___ پاسخ : باغ
بی شک ___ پاسخ : حتما
پاره آتش ___ پاسخ : شرر
پاکتر ___ پاسخ : اقدس
پایتخت‌آفریقای مرکزی ___ پاسخ : بانگویی
پرنده شب‌بیدار ___ پاسخ : جغد
پلنگ ___ پاسخ : نمر
پنبه پاک نکرده ___ پاسخ : وش
پیشوند زمین شناسی ___ پاسخ : ژیو
تخته سفید ___ پاسخ : وایتبرد
تکه چوب شکافتن کنده ___ پاسخ : گوه
جستنی در معدن ___ پاسخ : رگه
حرف نداری ___ پاسخ : بی
خسران ___ پاسخ : ضرر
خودپسندی/ غرور ___ پاسخ : کبر
دارای قدرت بسیار ___ پاسخ : ابرقدرت
درآیگاه ___ پاسخ : ورودی
درماندگی ___ پاسخ : خستگی
رئیس جیمز باند ___ پاسخ : ام
روستای دور افتاده ___ پاسخ : کورهده
زشت ___ پاسخ : انر
سنگینی ___ پاسخ : وقار
شانه/ کتف ___ پاسخ : کت
شرمنده ___ پاسخ : خجول
شهر ایالات متحده ___ پاسخ : اوکلند
شهر گلستان ___ پاسخ : گمیشان
شهری در پاکستان ___ پاسخ : کراچی
شهری در هند ___ پاسخ : کلکته
عبادتگاه بت پرستان ___ پاسخ : بتخانه
عدد دو رقمی ___ پاسخ : چهارده
عدد دو رقمی ___ پاسخ : شصت
عدم ___ پاسخ : نبود
عرصه‌ها ___ پاسخ : میادین
عریان ___ پاسخ : برهنه
فلز ارتجاعی ___ پاسخ : فنر
قریحه شعری ___ پاسخ : طبع
قفل باز کن ___ پاسخ : کلید
گرفته شده ___ پاسخ : ماخوذ
گمراهی ___ پاسخ : غی
لرزانک ___ پاسخ : ژله
ماده چرب آشپزخانه ___ پاسخ : روغن
مایع زندگی جاوید ___ پاسخ : ابحیات
مجاز از آسمان ___ پاسخ : گردون
محروم شد از لطف رب ___ پاسخ : بیادب
محله شمال غرب تهران ___ پاسخ : درکه
مسخره شده ___ پاسخ : منتر
ملی ___ پاسخ : ناسیونال
منحصر به فرد ___ پاسخ : سل
نشانگر جهات جغرافیایی ___ پاسخ : قطب نما
نوعی لباس بلند مردانه ___ پاسخ : قبا
همسر آدم ___ پاسخ : حوا
ورقه نازک نوشتنی ___ پاسخ : کاغذ
کبابی لذیذ ___ پاسخ : شیشلیک
یک بار زدن ___ پاسخ : ضربه

جواب مرحله 760 بازی جدولانه یک

آب منجمد ___ پاسخ : یخ
آگاه ___ پاسخ : بااطلاع
آیین‌های عبادی ___ پاسخ : مناسک
اثر ابوتراب خسروی ___ پاسخ : اسفار کاتبان
اثر جمال میرصادقی ___ پاسخ : این شکسته ها
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : علویه خانم
اثر گی دو موپاسان ___ پاسخ : سنجاق
اداره کنترل ورود کالا ___ پاسخ : گمرک
ارث‌بر ___ پاسخ : وراث
از چهارگوش‌ها ___ پاسخ : مستطیل
اسب سرکش ___ پاسخ : توسن
الهه خورشید مصر باستان ___ پاسخ : را
انکار کردن ___ پاسخ : ظی
ایلچیان ___ پاسخ : سفرا
باقیمانده میوه فشرده شده ___ پاسخ : تفاله
بالش ___ پاسخ : متکا
بخشنده ___ پاسخ : فیاض
بخشی از اوستا ___ پاسخ : یسنا
بدست آوردن ___ پاسخ : اکتساب
بر آن سوار شوند ___ پاسخ : مرکب
برانگیختن ___ پاسخ : بعثت
برگ برنده ___ پاسخ : اس
بند و بست ___ پاسخ : بش
به پایان رساندن ___ پاسخ : ختم
به راستی/ در حقیقت ___ پاسخ : خداوکیلی
پادشاهی ___ پاسخ : کیی
پاک کردن با آب ___ پاسخ : شستن
پایتخت روسیه ___ پاسخ : مسکو
پرده توری ___ پاسخ : شف
پند گرفتن ___ پاسخ : عبرت
جای گرفتن چیزی ___ پاسخ : ماخذ
چندین رقیب ___ پاسخ : رقبا
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
حرف همراهی ___ پاسخ : با
حرکت کردن باد ___ پاسخ : وزش
حریص ___ پاسخ : ازور
خستگی ___ پاسخ : تعب
خوی گرفتن ___ پاسخ : تانس
داروی ضد تب ___ پاسخ : تببر
درنگ کردن ___ پاسخ : تعلل
دروغین ___ پاسخ : کاذب
دستینه ___ پاسخ : امضا
دهان ___ پاسخ : کام
رفتار به ناز ___ پاسخ : چم
روروک ___ پاسخ : اسکوتر
زمان گذشته ___ پاسخ : قدیم و ندیم
ستون مخابرات ___ پاسخ : دکل
سرمشق ___ پاسخ : الگو
شاعر هفت اورنگ ___ پاسخ : جامی
شفیره ___ پاسخ : لارو
شکار ___ پاسخ : صید
شیرین ___ پاسخ : شکرین
ظرفیت انجام کار ___ پاسخ : پتانسیل
عادت ___ پاسخ : خوی
فالگیر ___ پاسخ : رمال
فرمانروایان ___ پاسخ : امرا
فقره ___ پاسخ : ایتم
قبل از طبقه اول ___ پاسخ : همکف
قطره اشک ___ پاسخ : سرشک
لازم ___ پاسخ : ضرور
لگد حیوانات ___ پاسخ : جفتک
ماهر ___ پاسخ : زبردست
مزه ترش و شیرین ___ پاسخ : ملس
مستقیم ___ پاسخ : راست
مستی ___ پاسخ : سکر
مظهر باریکی ___ پاسخ : مو
نابینایی ___ پاسخ : کوری
ناتوان گشتن ___ پاسخ : درماندن
نادانی ___ پاسخ : جهل
ناشنوایی ___ پاسخ : کری
نامادری ___ پاسخ : زنبابا
نوعی شیرینی نزری ___ پاسخ : سمنو
نویسنده «دون ژوان» ___ پاسخ : مولیر
نیز ___ پاسخ : ایضا
واحد شدت جریان برق ___ پاسخ : امپر
واحدی در سطح ___ پاسخ : ار
ومپایر ___ پاسخ : خون اشام
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
یونجه ___ پاسخ : قت

جواب مرحله 761 بازی جدولانه یک

آلبومی از محمدرضا شجریان ___ پاسخ : یادایام
آموزگار ___ پاسخ : معلم
اثری از امیل زولا ___ پاسخ : نانا
از حشره‌کش‌ها ___ پاسخ : امشی
از وزارت خانه‌ها ___ پاسخ : نیرو
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
اشاره به دور ___ پاسخ : انجا
امروزی ___ پاسخ : مدرن
اندک ___ پاسخ : ویدا
ایوان عبرت‌انگیز ___ پاسخ : مداین
بافت اصلی گیاهان ___ پاسخ : پارانشیم
بالاپوش قدیمی ___ پاسخ : ردا
بدترین ___ پاسخ : اشر
برپا کردنی صیاد ___ پاسخ : دام
برشته شده ___ پاسخ : جز
بلندمرتبه ___ پاسخ : والا
بندگی خدا ___ پاسخ : رق
بی‌ریش ___ پاسخ : امرد
بی‌سواد قدیمی ___ پاسخ : امی
بیماری کم خونی ___ پاسخ : انمی
پافشاری کردن در کاری ___ پاسخ : اصرار
پایتخت غنا ___ پاسخ : اکرا
پوشاک بی‌آستین ___ پاسخ : شنل
پیامبران ___ پاسخ : انبیا
جگر ___ پاسخ : کبد
جواب منفی ___ پاسخ : نه
چراغ ___ پاسخ : سراج
چرم فروش ___ پاسخ : ادام
چشمه ___ پاسخ : زهاب
چیز ___ پاسخ : شی
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حمله و هجوم ___ پاسخ : یورش
حکایتگر ___ پاسخ : راوی
حیوان بارکش ___ پاسخ : استر
خانه کنار دریا ___ پاسخ : ویلا
خدای هندوان ___ پاسخ : راما
خردمند ___ پاسخ : هشیار
خط نابینایان ___ پاسخ : بریل
خواب شیرین ___ پاسخ : رویا
خواننده آلبوم «تصمیم» ___ پاسخ : علی لهراسبی
خودروی فرانسوی ___ پاسخ : رنو
دروغ ترکی ___ پاسخ : یالان
دشمن سخت ___ پاسخ : لد
دوش و کتف ___ پاسخ : خا
دیه ___ پاسخ : خونبها
ذرت ___ پاسخ : بلال
رئیس بلدیه امروزی ___ پاسخ : شهردار
ره‌آورد زمستان ___ پاسخ : سرما
رودی در فرانسه ___ پاسخ : مارن
روزها ___ پاسخ : ایام
زبان عرب ___ پاسخ : لسان
سریالی از حسین سهیلی زاده ___ پاسخ : فاصله ها
سریالی با بازی سحر قریشی ___ پاسخ : دلنوازان
سودای ناله ___ پاسخ : اه
سوگند ___ پاسخ : قسم
شاعر شیرازی ___ پاسخ : اهلی
شخصیتی در سریال جومونگ ___ پاسخ : یوها
شهر تاج محل ___ پاسخ : اگرا
علم شیمی ___ پاسخ : کیمیا
فرومایه ___ پاسخ : ناکس
فلانی ___ پاسخ : یارو
قصه و حکایت ___ پاسخ : افسانه
گشادگی میان دو کوه ___ پاسخ : وادی
گیاه تاجریزی ___ پاسخ : لما
لحظه ___ پاسخ : ان
ماه نو ___ پاسخ : هلال
مژده و بشارت ___ پاسخ : نوید
نت سوم موسیقی ___ پاسخ : می
نقش هنرپیشه ___ پاسخ : رل
نمایش خنده‌دار ___ پاسخ : کمدی
نوای موزون ___ پاسخ : اهنگ
همیشگی ___ پاسخ : دوام
هوس زن باردار ___ پاسخ : ویار
واحد پول پیشین فنلاند ___ پاسخ : مارکا
واحد پول ویتنام ___ پاسخ : دونگ
کلمه شرط ___ پاسخ : اگر
کمک رسان ___ پاسخ : یاور

جواب مرحله 762 بازی جدولانه یک

آقای آلمانی ___ پاسخ : هر
آنچه نذر کنند ___ پاسخ : نذری
آواز بلند ___ پاسخ : بانگ
آویزان کردن ___ پاسخ : اویختن
اثر جمال‌زاده ___ پاسخ : تلخوشیرین
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : پسرک چشم ابی
اثر دافنه دوموریه ___ پاسخ : عشق ژنرال
اثر سروانتس ___ پاسخ : دن کیشوت
اثر فئودور داستایفسکی ___ پاسخ : جن زدگان
اثر منیرو روانی پور ___ پاسخ : اهل غرق
اجازه ___ پاسخ : رخصت
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : ایوا
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : قلم
از شهرهای استان اردبیل ___ پاسخ : سرعین
از شهرهای استان اصفهان ___ پاسخ : خمینی شهر
از محله‌های شمال تهران ___ پاسخ : ونک
از مواد آرایشی ___ پاسخ : روژ
اساس و پایه ___ پاسخ : بیخ
اضطراب ___ پاسخ : تشویش
الهه خورشید ___ پاسخ : رع
ایستگاه قطار ___ پاسخ : گار
باور/ ایمان ___ پاسخ : اعتقاد
بنت ___ پاسخ : دخت
بندر شمالی ___ پاسخ : انزلی
بندگی کردن ___ پاسخ : تعبد
به خود رنج دادن ___ پاسخ : تکلف
بهانه جویی ___ پاسخ : نق
پارچه مشبک ___ پاسخ : تور
پاسخ مثبت ___ پاسخ : بلی
پاکیزه شده ___ پاسخ : مزکی
پایتخت اتریش ___ پاسخ : وین
پایین حوض ___ پاسخ : تگ
پرشور و حال ___ پاسخ : اتشین
پنبه پاک نکرده ___ پاسخ : وش
پوچ و خالی ___ پاسخ : واهی
پوچ/ بی‌اعتبار ___ پاسخ : هیچ
پیروی کردن در نماز ___ پاسخ : اقتدا
تقلب در بازی ___ پاسخ : جر
تنه بریده شده درخت ___ پاسخ : چوب
تیره و کدر ___ پاسخ : تار
چرم براق ___ پاسخ : ورنی
حرف استثنا ___ پاسخ : الا
حرف هفدهم یونانی ___ پاسخ : رو
حرف همراهی ___ پاسخ : با
حرف یازدهم یونانی ___ پاسخ : لامبدا
حسرت خوردن ___ پاسخ : اسف
خوش‌مزه‌تر ___ پاسخ : اشهی
دیندار ___ پاسخ : متدین
دیوار بلند ___ پاسخ : ترا
روش و طریقه ___ پاسخ : متد
روی‌بند ___ پاسخ : نقاب
زرنگ ___ پاسخ : زبل
زیباروی ___ پاسخ : مهوش
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ___ پاسخ : سیا
سپیدموی شاهنامه ___ پاسخ : زال
سخاوت ___ پاسخ : کرامت
سختی و سلابت ___ پاسخ : شدت
سخنان بیمارگونه ___ پاسخ : یان
سرنوشت ___ پاسخ : قضا
سگ عرب ___ پاسخ : کلب
سوتی ___ پاسخ : گاف
سود حرام ___ پاسخ : ربا
سوسن زرد ___ پاسخ : وج
شهر گلستان ___ پاسخ : کردکوی
شهری در آلمان ___ پاسخ : مونیخ
صابون خیاطی ___ پاسخ : مل
صاحب ___ پاسخ : ذا
صاعقه ___ پاسخ : اذرخش
صنع ___ پاسخ : ساخت
غرور ___ پاسخ : تکبر
فرومایه ___ پاسخ : رذل
قطار زیرزمینی ___ پاسخ : مترو
گرد آمدن ___ پاسخ : اجتماع
گروهی از افراد ___ پاسخ : عده
گوارش ___ پاسخ : هضم
گوشه ورزشی ___ پاسخ : کرنر
گیاه جنگلی ___ پاسخ : درخت
گیاهی خاردار ___ پاسخ : یز
لباس ___ پاسخ : رخت
لیقه ___ پاسخ : تلی
مالک ___ پاسخ : ذو
مربوط به محل اقامت ___ پاسخ : مسکونی
مردم یک کشور ___ پاسخ : ملت
مرزبان ___ پاسخ : کیا
معشوق ___ پاسخ : نگار
مقابل ___ پاسخ : ازا
ممکن بودن ___ پاسخ : امکان
نجم ___ پاسخ : ستاره
نشست برای گفتگو ___ پاسخ : جلسه
نقش هنری ___ پاسخ : رل
نگار ___ پاسخ : بت
نماز تکی ___ پاسخ : فرادی
نوعی برنج مرغوب ___ پاسخ : صدری
نوعی پرتقال ___ پاسخ : خونی
نوعی ماهی ___ پاسخ : شیم
نویسنده «گشتاسب نامه» ___ پاسخ : دقیقی
نکوهیدن و بدگویی ___ پاسخ : ذم
نیروی زندگی ___ پاسخ : جان
هالوژن نمک ___ پاسخ : ید
همسر خروس ___ پاسخ : مرغ
هوشمندی ___ پاسخ : ذکا
ون ___ پاسخ : زبان گنجشک
کاستی‌ها ___ پاسخ : نقایص
کشوری در غرب آفریقا ___ پاسخ : سنگال
کمان ___ پاسخ : قوس
کنایه از سرباز ___ پاسخ : اشخور

جواب مرحله 763 بازی جدولانه یک

آبگیر ___ پاسخ : ژی
آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
آفت گندم ___ پاسخ : سن
آفرین ___ پاسخ : براوو
اثر الکساندر دوما ___ پاسخ : تبعید شدگان
اثر فئودور داستایفسکی ___ پاسخ : همیشه شوهر
اثر لئو تولستوی ___ پاسخ : جنگ وصلح
از درندگان جنگل ___ پاسخ : یوز
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : بم
از شهرهای خراسان جنوبی ___ پاسخ : بشرویه
استعداد فهم و دریافت ___ پاسخ : شم
امتداد داده ___ پاسخ : کشیده
امر از گفتن ___ پاسخ : گو
ایالتی در آمریکا ___ پاسخ : ایوا
بانگ و صدا ___ پاسخ : اوا
بحر ___ پاسخ : زو
بدان جهت ___ پاسخ : اندون
بدگویی کردن ___ پاسخ : هجا
برای اینکه ___ پاسخ : زیرا
برهنه و ساده ___ پاسخ : پتی
پرتاب کردن ___ پاسخ : رمی
پروردگارا ___ پاسخ : یارب
تپش رگ ___ پاسخ : نبض
جدا افتاده ___ پاسخ : مهجور
جدایی ___ پاسخ : هجر
جلگه وسیع و بی‌درخت ___ پاسخ : استپ
جمع مرحمت ___ پاسخ : مراحم
حاضران ___ پاسخ : حضار
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
خدای مصری ___ پاسخ : رع
خود را به نادانی زدن ___ پاسخ : تجاهل
دارای زور و بازوست ___ پاسخ : قوی پنجه
دانشمندان ___ پاسخ : فقها
دنیا/ هستی ___ پاسخ : عالم
دوختن پارگی در بدن ___ پاسخ : بخیه زدن
ذره بنیادی ___ پاسخ : اتم
راهی ___ پاسخ : عازم
رنج و محنت ___ پاسخ : لگ
رودی که به دریاچه هامون می‌ریزد ___ پاسخ : هیرمند
ریسمان ___ پاسخ : رسن
ریسمانی از لیف خرما ___ پاسخ : مسد
سازش و آشتی ___ پاسخ : صلح
سخت‌تر ___ پاسخ : اشد
سخن گفتن ___ پاسخ : تکلم
سرشتن/ مایه زدن ___ پاسخ : تخمیر
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : شاهین دژ
شیره انگور ___ پاسخ : دوشاب
طناب میان ستون فقرات ___ پاسخ : نخاع
عدد روستا ___ پاسخ : ده
عضو دستگاه گوارش ___ پاسخ : روده
غذاها ___ پاسخ : اطعمه
قسمتی از شهر ___ پاسخ : محله
گل سفید معطر ___ پاسخ : اویشن
گمان بردن ___ پاسخ : حدس
لقب شاعر ___ پاسخ : تخلص
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
مایع نشاسته ___ پاسخ : اهار
مرتجع فلزی ___ پاسخ : فنر
مرگ ___ پاسخ : موت
مظهر باریکی ___ پاسخ : مو
مقنعه ___ پاسخ : واشامه
من و تو ___ پاسخ : ما
نادان ___ پاسخ : غت
ناز و کرشمه ___ پاسخ : قنج
نرده چوبی ___ پاسخ : طارمی
نقش/ انگاره ___ پاسخ : ایماژ
نقشی بر قالی ___ پاسخ : ترنج
نوعی ساز بادی ___ پاسخ : صور
نوعی گلوله انفجاری ___ پاسخ : خمپاره
نیمه‌گرم ___ پاسخ : ولرم
همیشه جاوید ___ پاسخ : حی
وا ___ پاسخ : گشوده
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کنایه از درآمد اندک ___ پاسخ : اب باریکه
کندی ___ پاسخ : اهستگی

جواب مرحله 764 بازی جدولانه یک

از دنیا رفتن ___ پاسخ : فوت شدن
از سربازان نیروی هوایی ___ پاسخ : چترباز
از وسایل جلوگیری از بارداری ___ پاسخ : ای یو دی
اسم ترکی ___ پاسخ : اد
افراد و اشخاص ___ پاسخ : احاد
افسوس ___ پاسخ : هیهات
اندیشگاه‌ها ___ پاسخ : مکاتب
باران تند و شدید ___ پاسخ : رگبار
بخشش‌ها ___ پاسخ : مواهب
بدرقه کردن مرده ___ پاسخ : تشییع
بدسرشت ___ پاسخ : ناجنس
برجستگی لاستیک ___ پاسخ : اج
بلای سخت ___ پاسخ : فاجعه
بهره ___ پاسخ : سهم
بیماری/ مرض ___ پاسخ : عارضه
پایتخت آذربایجان ___ پاسخ : باکو
پایتخت کیپ ورد ___ پاسخ : پرایا
پرداخت پول را بر عهده کسی گذاشتن ___ پاسخ : حواله
پشته بلند ___ پاسخ : تل
پهلوان ___ پاسخ : یل
پهناور ___ پاسخ : عریض
پیشنهاد دولت در مجلس ___ پاسخ : لایحه
پیوستگی ___ پاسخ : استمرار
تباه ساختن ___ پاسخ : تضییع
جماعت مردم ___ پاسخ : جمهور
جمیل ___ پاسخ : زیبا
چاشنی غذا ___ پاسخ : سس
چندین هرم ___ پاسخ : اهرام
چهارپا ___ پاسخ : بهیمه
حرف ندا ___ پاسخ : اهای
خمیده ___ پاسخ : مورب
خواهش ___ پاسخ : استدعا
داروی زدودن موهای زاید ___ پاسخ : واجبی
درست دانستن ___ پاسخ : تایید
رخداد ___ پاسخ : اتفاق
زشت و قبیح ___ پاسخ : مستهجن
زمان ناچیز ___ پاسخ : ان
زن شاعر ___ پاسخ : شاعره
سزاوار ___ پاسخ : شایسته
سنگ گرانبها ___ پاسخ : جواهر
سکونت کردن ___ پاسخ : اقامت
شاعر سوئیسی برنده نوبل ___ پاسخ : کارل اشپیتلر
شهری در عراق ___ پاسخ : اربیل
طاقچه بالا ___ پاسخ : رف
طایفه ای از ترکان ___ پاسخ : غز
طعم ___ پاسخ : مزه
طول ___ پاسخ : درازا
عامل سازنده ویتامین آ ___ پاسخ : کاروتن
عدد فوتبالی ___ پاسخ : اا
عشق فرنگی ___ پاسخ : لاو
غذای بی نیاز از پختن ___ پاسخ : حاضری
فرمانده لشکر ___ پاسخ : سردار
فن به کار گیری قوا ___ پاسخ : تاکتیک
قابل درک کردن ___ پاسخ : مفهوم
قول و قرار ___ پاسخ : وعده
گذرگاه سیل ___ پاسخ : ابراهه
گفتگوی اینترنتی ___ پاسخ : چت
گنجیده شده ___ پاسخ : مندرج
گوشت کبابی ___ پاسخ : راسته
گیاه ___ پاسخ : رستنی
متعهد ___ پاسخ : ملتزم
مقتضی ___ پاسخ : لازمه
ملیح ___ پاسخ : بانمک
نوعی نشریه ___ پاسخ : هفتگی
هزینه درس خواندن ___ پاسخ : شهریه
هنرپیشه ___ پاسخ : اکتور
واحد پول چین ___ پاسخ : یوان
واسطه احضار ارواح ___ پاسخ : مدیوم
وصله ___ پاسخ : درپی
کاریز ___ پاسخ : قنات
کشاورز ___ پاسخ : دهقان
کشتزارها ___ پاسخ : مزارع

جواب مرحله 765 بازی جدولانه یک

آبزی خوراکی ___ پاسخ : ماهی
آتشگیره ___ پاسخ : خف
آسیب ___ پاسخ : اک
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : خانه پنج مشب
اثر ژانپل سارتر ___ پاسخ : سنعقل
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : فاجعه
اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی ___ پاسخ : سوز و گداز
اداره مرزی ___ پاسخ : گمرک
از این جهت ___ پاسخ : لهذا
از جنس سنگ ___ پاسخ : سنگی
از خواهران برونته ___ پاسخ : ان
اطراف ___ پاسخ : حومه
افزودنی تند ___ پاسخ : فلفل
انبار ته کشتی ___ پاسخ : خن
اهداف ___ پاسخ : مقاصد
ایمن نیست ___ پاسخ : خطرناک
بحر ___ پاسخ : زو
بخشی از خانه ___ پاسخ : اتاق
برجسته زیر گونه ___ پاسخ : لپ
بزرگوار و ارجمند ___ پاسخ : فخیم
به روی شکم خوابیده ___ پاسخ : دمر
بهانه ___ پاسخ : اتو
بی‌پدر ___ پاسخ : یتیم
پادشاهی ___ پاسخ : کیی
پارچه میان دو پاچه شلوار ___ پاسخ : خشتک
پاروی قایقرانان ___ پاسخ : فه
پاسبان ___ پاسخ : اجان
پیامبر مسیح ___ پاسخ : عیسی
تاوان ___ پاسخ : تقاص
ترس ___ پاسخ : بیم
تولید کننده ___ پاسخ : مولد
تویی لاستیک خودرو ___ پاسخ : تیوپ
جای گرفتن چیزی ___ پاسخ : ماخذ
جای نماز خواندن ___ پاسخ : مصلی
جلوه ___ پاسخ : افکت
جنگ و جدال ___ پاسخ : چالش
جهان دیگر ___ پاسخ : اخرت
حاکم ___ پاسخ : والی
حرص ___ پاسخ : از
حرف پنجم یونانی ___ پاسخ : اپسیلن
حماسی ___ پاسخ : اپیک
خصوصی ___ پاسخ : شخصی
خطاب بی‌ادبانه ___ پاسخ : هی
دریوزه‌گری ___ پاسخ : گد
دستینه ___ پاسخ : امضا
دلیر در دعوا ___ پاسخ : بزن
زینت دادن با ورقه‌های زر ___ پاسخ : طلاکوبی
سائل ___ پاسخ : گدا
سوگند به خدا ___ پاسخ : والله
سیر و سیاحت ___ پاسخ : گشت
سیمرغ ___ پاسخ : دفع
سیمرغ ___ پاسخ : عنقا
شاعر هفت اورنگ ___ پاسخ : جامی
شهر مرکزی ___ پاسخ : نراق
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : پارما
شوهر خواهر ___ پاسخ : یزنه
علاوه بر آن ___ پاسخ : ضمنا
قایق ___ پاسخ : لتکا
قره قروت ___ پاسخ : زج
گیوه ___ پاسخ : سر
لاستیک چرخ سوراخ ___ پاسخ : پنچر
لاف و گزاف ___ پاسخ : قمپز
متعهد شدن ___ پاسخ : تکفل
متفق ___ پاسخ : همدل
مرد پر ریش ___ پاسخ : ریشو
مریض ___ پاسخ : بیمار
نوعی تفنگ ___ پاسخ : سرپر
نویسنده علمی تخیلی فرانسه ___ پاسخ : ژول ورن
نیلوفر ___ پاسخ : فل
هر جسم روان چون آب ___ پاسخ : مایع
همچنین ___ پاسخ : نیز
واحد پول روسیه ___ پاسخ : روبل
کان ___ پاسخ : معدن
کشته ___ پاسخ : قتیل
کشور آفریقایی ___ پاسخ : بوروندی
کنتراتچی ___ پاسخ : پیمانکار
کنونی ___ پاسخ : فعلی
یقینا ___ پاسخ : مسلما

جواب مرحله 766 بازی جدولانه یک

آشفتگی ___ پاسخ : هرج
اثر دیگری از فهیمه رحیمی ___ پاسخ : اشکوستاره
اثر هانس کریستین اندرسن ___ پاسخ : پری دریایی
اثری از اقبال لاهوری ___ پاسخ : اسرار خودی
اثری از بزرگ علوی ___ پاسخ : چمدان
اثری از فهیمه رحیمی ___ پاسخ : حرمدل
اثری از مهدی اخوان ثالث ___ پاسخ : مرد جن زده
اثری از هوشنگ ابتهاج ___ پاسخ : تاسیان
اجرت ___ پاسخ : مزد
از ضمایر ملکی ___ پاسخ : مان
از فرشتگان مغضوب ___ پاسخ : هاروت
از کشورهای عربی ___ پاسخ : اردن
اندازه‌ها ___ پاسخ : حدود
با کباب می‌سوزد ___ پاسخ : سیخ
بانوی تروا ___ پاسخ : هلن
برادر مرگ ___ پاسخ : ترس
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
پارسایی ___ پاسخ : زهد
پایه ___ پاسخ : رکن
پر روغن ___ پاسخ : چرب
پژواک ___ پاسخ : اکو
تاج خورشید ___ پاسخ : کرونا
ترانه ___ پاسخ : سرود
ترش و شیرین ___ پاسخ : ملس
تسمه عقب پالان ___ پاسخ : رانکی
تله انفجاری ___ پاسخ : مین
جاده قطار ___ پاسخ : ریل
جایز ___ پاسخ : روا
جریان کار ___ پاسخ : روال
جعبه دنده اتومبیل ___ پاسخ : گیربکس
جوانمرد ___ پاسخ : راد
چاره درد ___ پاسخ : دوا
چپ چشم ___ پاسخ : لوچ
چین و چروک پوست ___ پاسخ : یرا
حرص ___ پاسخ : از
حرف نازی‌ها ___ پاسخ : اس
حرف نداری ___ پاسخ : بی
حریر منقش ___ پاسخ : پرن
خار سر دیوار ___ پاسخ : یز
خانه شعرا ___ پاسخ : بیت
خواننده قرآن ___ پاسخ : قاری
خودنمایی ___ پاسخ : فیس
خون‌بها ___ پاسخ : دیه
درشکه ___ پاسخ : فایتون
دریاچه ترکیه ___ پاسخ : وان
دندان‌های تیز پیشین ___ پاسخ : ثنایا
ده هزار متر مربع ___ پاسخ : هکتار
دولا دولا نمی‌شود ___ پاسخ : شترسواری
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
راکد ___ پاسخ : ایستا
رود مرزی ___ پاسخ : ارس
روستا ___ پاسخ : قریه
زادگاه نیما ___ پاسخ : یوش
زارع و برزگر ___ پاسخ : ورزکار
زدنی بهانه‌جو ___ پاسخ : نق
زرد مایل به قهوه‌ای ___ پاسخ : خردلی
زندان مسعود سعد ___ پاسخ : نای
زندانیان جنگ ___ پاسخ : اسرا
زنده ___ پاسخ : حی
زنگ آهن ___ پاسخ : سهک
ساز چهارتار ___ پاسخ : شوشک
سبز تیره ___ پاسخ : یشمی
سحر و افسون ___ پاسخ : جادو
سخن بیمارگونه ___ پاسخ : یان
سرجوخه نیروی دریایی ___ پاسخ : سرناوی
سلول عصبی ___ پاسخ : نرون
سماق ___ پاسخ : تتری
سنگدل ___ پاسخ : شقی
سهولت ___ پاسخ : یسر
شمای بیگانه ___ پاسخ : یو
شمشیر سامورایی‌ها ___ پاسخ : کاتانا
طبل بزرگ ___ پاسخ : دهل
طلا ___ پاسخ : زر
طول عمر ___ پاسخ : سن
عادت ___ پاسخ : خو
عضو راهرو ___ پاسخ : پا
عقیم ___ پاسخ : سترون
علامت مفعولی ___ پاسخ : را
فرضیه ___ پاسخ : تیوری
فریاد شادی ___ پاسخ : هورا
فیلمی از فرهاد نجفی ___ پاسخ : حرکت اول
گدای سمج ___ پاسخ : هادوری
گریبان ___ پاسخ : یقه
گناه‌ها ___ پاسخ : جرایم
گندم ___ پاسخ : قمح
ماه زمستانی ___ پاسخ : دی
مصونیت ___ پاسخ : ایمنی
مظهر استقامت ___ پاسخ : کوه
معادل فارسی ایندکس ___ پاسخ : نمایه
معادل فارسی قاره ___ پاسخ : خشکاد
مهتابی ___ پاسخ : تراس
میوه خوب ___ پاسخ : به
نادرستی ___ پاسخ : سقم
نارفیق می‌زند ___ پاسخ : نارو
نزاکت ___ پاسخ : ادب
نصیحت کننده ___ پاسخ : اندرزگو
نظیر ___ پاسخ : کفو
نوعی دسر ___ پاسخ : تارت
نوعی کبوتر ___ پاسخ : چاهی
هم‌خون ___ پاسخ : تنی
واحد الکتریسیته ساکن ___ پاسخ : کولن
واحد نظامی پروازی ___ پاسخ : هوابرد
والا و بلند ___ پاسخ : شامخ
کم کردن ___ پاسخ : کاهش
کمدی موزیکال ___ پاسخ : اپرت

جواب مرحله 767 بازی جدولانه یک

اثر برتولت برشت ___ پاسخ : بعل
اثر توماس مان ___ پاسخ : مردی و سگش
اثر سبکتکین سالور ___ پاسخ : مردی ازجنوب
اثر یوهان ولفگانگ فون گوته ___ پاسخ : ایفیژنی
از به پا کردنی‌ها ___ پاسخ : شر
از تنقلات ___ پاسخ : اجیل
از حشرات مزاحم ___ پاسخ : سوسک
از روی قصد ___ پاسخ : عمدی
از شهرهای استان البرز ___ پاسخ : اشتهارد
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : کوهبنان
از مذاهب بودایی ___ پاسخ : ذن
انجام دادن کار ___ پاسخ : اجرا
باران منجمد ___ پاسخ : تگرگ
بسیار کوتاه ___ پاسخ : نیم وجبی
بلند مرتبه ___ پاسخ : شامخ
به طور دائمی نیست ___ پاسخ : موقتا
پاره کردن ___ پاسخ : دراندن
پاروی قایقرانان ___ پاسخ : فه
پایتخت عربستان ___ پاسخ : ریاض
پسوند تصغیر ___ پاسخ : چه
پیاپی زدن ___ پاسخ : تپش
پیشانی بر زمین نهادن ___ پاسخ : سجده
جوی ___ پاسخ : ابخوره
خراج و مالیات ___ پاسخ : باج
دانشجوی علوم دینی ___ پاسخ : طلبه
در نوردیدن ___ پاسخ : طی
دوتایی ___ پاسخ : مزدوج
رشته ___ پاسخ : زنجیره
رود روسیه و قزاقستان ___ پاسخ : اورال
رودی در استان فارس ___ پاسخ : کر
روز اول هفته ___ پاسخ : شنبه عهده
سپس ___ پاسخ : انگاه
سرگشته ___ پاسخ : هاج
شبنم ___ پاسخ : طل
شگفت‌آور ___ پاسخ : عجیب
شگفتا ___ پاسخ : عجبا
شهر گیلان ___ پاسخ : ماسال
شهری در انگلستان ___ پاسخ : هال
شکل/ هیئت ___ پاسخ : طرز
شیره خرما ___ پاسخ : مت
شیرینی چوبی ___ پاسخ : ابنبات
ضمان ___ پاسخ : عهده
طبع ___ پاسخ : قریحه
عدد یک رقمی ___ پاسخ : پنج
قاره کهن ___ پاسخ : اسیا
قرض ___ پاسخ : بدهی
قریحه شعری ___ پاسخ : طبع
قوه حافظه ___ پاسخ : یاده
گریبان پیراهن ___ پاسخ : قب
گشوده ___ پاسخ : وا
گمان/ ظن ___ پاسخ : زعم
گمراهی ___ پاسخ : غی
ماهر در دعوا ___ پاسخ : بزن
متعصب در عقاید خود ___ پاسخ : دگم
محل عبور ___ پاسخ : مجرا
محل ورود ___ پاسخ : در
مقدار برق باتری ___ پاسخ : شارژ
من و تو ___ پاسخ : ما
موزه پاریس ___ پاسخ : لوور
میوه هفت سین ___ پاسخ : سنجد
نار ___ پاسخ : اتش
ناگفتنی ___ پاسخ : مگو
ناله و شیون ___ پاسخ : ضجه
نواق موسیقی ___ پاسخ : چکاو
نوعی حریر نازک ___ پاسخ : وال
نویسنده «نوروزنامه» ___ پاسخ : خیام
نیمه‌گرم ___ پاسخ : ولرم
همداستان پری ___ پاسخ : جن
همراه مرج ___ پاسخ : حرج
هنگام شب ___ پاسخ : شامگاه
کارها ___ پاسخ : اعمال
کشیش ___ پاسخ : قس
یک نیمه برخی حبوب ___ پاسخ : لپه

جواب مرحله 768 بازی جدولانه یک

آسیب ___ پاسخ : اک
آشکار و واضح ___ پاسخ : مبرهن
اثر آگاتا کریستی ___ پاسخ : نمسیس
اثر جمال میرصادقی ___ پاسخ : اسمان رنگ رنگ
اثر علی محمد افغانی ___ پاسخ : بوته زار
اثر گی دو موپاسان ___ پاسخ : رز
از مرکبات ___ پاسخ : نارنگی
از کشورهای عربی ___ پاسخ : بحرین
اضطراب ___ پاسخ : دلهره
ایجاد شده پس از پیوند ___ پاسخ : پیوندی
بانگ ___ پاسخ : غو
بایگانی ___ پاسخ : ارشیو
بدون دلیل ___ پاسخ : بیجهت
برآمدگی در سطح چیزی ___ پاسخ : زایده
برنج‌کوبی ___ پاسخ : رزازی
بسیار ___ پاسخ : انبوه
بلی روسی ___ پاسخ : دا
بی‌تأمل و بدون فکر ___ پاسخ : سرسری
پرآوازه ___ پاسخ : مشهور
تاریکی ___ پاسخ : سیاهی
جار و جنجال ___ پاسخ : هیاهو
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
خرج ___ پاسخ : هزینه
خشک ___ پاسخ : یابس
خشکاندن آب زمین ___ پاسخ : زهکشی
خمیده ___ پاسخ : دوتا
دارای خطوط موازی ___ پاسخ : راهراه
در حال وزیدن ___ پاسخ : وزان
درمانده و گرفتار ___ پاسخ : زابرا
دستگاهی در موسیقی ایرانی ___ پاسخ : سهگاه
دوراندیش ___ پاسخ : حازم
دید و نظر ___ پاسخ : نگاه
راه و روش ___ پاسخ : مشی
راهزن ___ پاسخ : رهگیر
روان ساختن ___ پاسخ : ادرار
ریز ریز ___ پاسخ : نمنم
زشت و نامطبوع ___ پاسخ : زننده
زمین‌ها ___ پاسخ : اراضی
سوگند به خدا ___ پاسخ : والله
شانه/ کتف ___ پاسخ : کت
شعله آتش ___ پاسخ : الاو
شکم روی ___ پاسخ : اسهال
شیشه و قرابه ___ پاسخ : کپ
صباغی ___ پاسخ : رنگرزی
صحرا ___ پاسخ : هامون
عدد یک رقمی ___ پاسخ : چهار
عنصر استخوانی ___ پاسخ : کلسیم
غنچه ___ پاسخ : شکوفه
فراوانی ___ پاسخ : فزونی
فشرده و له شده ___ پاسخ : مچاله
فکر و عقیده ___ پاسخ : نظریه
گمراه‌تر ___ پاسخ : اضل
ماده مخدر توهم‌زا ___ پاسخ : الاسدی
ماشین حمل مایعات ___ پاسخ : تانکر
مثل و مانند ___ پاسخ : نمونه
مقابل روحانی ___ پاسخ : جسمانی
منزلگاه و گام ___ پاسخ : مرحله
موج بسیار بلند ___ پاسخ : ابکوهه
مورد آزار جنیان ___ پاسخ : جنزده
میدان بوکس ___ پاسخ : رینگ
نیمروز ___ پاسخ : ظهر
هرگز نه عرب ___ پاسخ : لن
هلاک کردن ___ پاسخ : تدمیر
وردنه ___ پاسخ : نورد
وسیله راه اندازی موتور ___ پاسخ : استارت
کالبدشکافی ___ پاسخ : تشریح
کاملاً شبیه خودمانی ___ پاسخ : عینهو
کشور آسیایی ___ پاسخ : سوریه
کشور اروپایی ___ پاسخ : لتونی
کلمه تعجب ___ پاسخ : وا
کیفیت ___ پاسخ : چگونگی
یونجه ___ پاسخ : قت

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 251 تا 300 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 769 بازی جدولانه یک

آره و بلی ___ پاسخ : اهان
اثر آلبر کامو ___ پاسخ : سوتفاهم
اثر پرینوش صنیعی ___ پاسخ : پدر ان دیگری
اثر خواجه عبدالله‌انصاری ___ پاسخ : ذم الکلام
اثر گی دو موپاسان ___ پاسخ : یک زندگی
اثری از آندره ژید ___ پاسخ : درتنگ
احاطه شده ___ پاسخ : محاط
از اقوام ___ پاسخ : لک
از پی/ به دنبال ___ پاسخ : براثر
از جانوران گوشت خوار ___ پاسخ : شغال
از مذاهب بودایی ___ پاسخ : ذن
اما ___ پاسخ : ولی
باتلاق ___ پاسخ : لشاب
باطن انسان ___ پاسخ : ضمیر
بالا آمدن آب دریا ___ پاسخ : مد
بچه دزد معروف ___ پاسخ : ال
بدان گونه ___ پاسخ : انچنان
بزرگ منشی ___ پاسخ : نب
بزرگ‌تر ___ پاسخ : عظمی
بست ___ پاسخ : گیره
بیننده ___ پاسخ : ناظر
پادشاه ___ پاسخ : خسرو
پاکیزه ___ پاسخ : مطهر
پایتخت نروژ ___ پاسخ : اسلو
پدربزرگ ___ پاسخ : نیا
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پستاندار آدم‌نما ___ پاسخ : لمور
پشته هیزم ___ پاسخ : امنه
پوشش‌مرطوب برخی اندام‌ها ___ پاسخ : مخاط
پیروز ___ پاسخ : ظافر
تابلویی از ایوان آیوازوفسکی ___ پاسخ : موجنهم
ترکیده و شکسته ___ پاسخ : غر
تشرف به خدمت ___ پاسخ : پابوس
توانایی ___ پاسخ : یارا
چربی ___ پاسخ : په
چهره ___ پاسخ : سیما
چک برگشتی می‌خرد ___ پاسخ : شرخر
خاک نرم ___ پاسخ : غبار
خشنود کردن ___ پاسخ : ارضا
داربست زیر سقف ___ پاسخ : خرپا
درون چیزی ___ پاسخ : باطن
دستگاه ضبط و پخش صدا ___ پاسخ : فونوگراف
دور دهان ___ پاسخ : نس
راستی و درستی ___ پاسخ : صداقت
زیرکی و هوشمندی ___ پاسخ : دها
سائل ___ پاسخ : گدا
سخن ___ پاسخ : حدیث
سرچشمه ___ پاسخ : منشا
سفره ___ پاسخ : خوان
سوی ___ پاسخ : جانب
شاعر بهارستان ___ پاسخ : جامی
شهری در اسپانیا ___ پاسخ : الچه
شکننده/ از بین برنده ___ پاسخ : ناقض
صور هشتگانه حروف جمل ___ پاسخ : ابجد
عادل ___ پاسخ : منصف
عقل ___ پاسخ : خرد
علامت بیماری ___ پاسخ : تب
فوق ___ پاسخ : بالا
گمراهی ___ پاسخ : غی
ماه میلادی ___ پاسخ : دسامبر
منسوب‌به‌تاریخ هجرت پیامبر ___ پاسخ : هجری
موجود مخوف خیالی ___ پاسخ : هیولا
میانه‌حال ___ پاسخ : متوسط
نامی برای گنجشک ___ پاسخ : مرگو
نخستین انسان ___ پاسخ : ادم
نگاهبانی کردن ___ پاسخ : حفظ
نماد ___ پاسخ : سمبول
نمناکی ___ پاسخ : رطوبت
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
نیکویی ___ پاسخ : بهی
همان سفید است ___ پاسخ : سپید
واحد پول ویتنام ___ پاسخ : دونگ
وسیله احتیاطی ___ پاسخ : یدک
وسیله برف‌روبی ___ پاسخ : پارو
کارکنان ___ پاسخ : اعضا
کشور اروپایی ___ پاسخ : قبرس
کشور ساعت ___ پاسخ : سوییس
کمتر ___ پاسخ : اقل

جواب مرحله 770 بازی جدولانه یک

آب منجمد ___ پاسخ : یخ
آباد کننده ___ پاسخ : عامر
آسمان عرب ___ پاسخ : سما
آشپزخانه باز ___ پاسخ : اپن
آغاز کردن ___ پاسخ : ابدا
آواز دسته جمعی ___ پاسخ : کر
ابزار نجاری ___ پاسخ : اره
اثر امین فقیری ___ پاسخ : قالی بافان
اثر برتراند راسل ___ پاسخ : تحلیل ذهن
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : ساکن محله غم
اثر ژان پل سارتر ___ پاسخ : بودلر
از آفات گندم ___ پاسخ : سیاهک
از ابزار گرمایش ___ پاسخ : شوفاژ
از بند رسته ___ پاسخ : رها
از حروف یونانی ___ پاسخ : یتا
از سوره‌ها ___ پاسخ : حجرات
از شهرهای استان البرز ___ پاسخ : محمدشهر
از شهرهای استان خوزستان ___ پاسخ : شادگان
از ماه‌های سریانی ___ پاسخ : شباط
اسباب خانه ___ پاسخ : مان
اما ___ پاسخ : لیک
امر به یافتن ___ پاسخ : یاب
بالا آمدن آب دریا ___ پاسخ : مد
بخشی از اوستا ___ پاسخ : گات
بدبویی ___ پاسخ : تعفن
برادر پدر ___ پاسخ : عم
برنامه کاربردی تلفن همراه ___ پاسخ : اپ
بن آستین ___ پاسخ : ردن
پرنده کوچک منقار دراز ___ پاسخ : اب چیلک
پرکردنی ورقه امتحانی ___ پاسخ : جاخالی
پست و حقیر ___ پاسخ : دنی
پنهان شدن ___ پاسخ : اختفا
پیشوند زمین شناسی ___ پاسخ : ژیو
تخم مرغ فرنگی ___ پاسخ : اگ
تیم فوتبال فرانسوی ___ پاسخ : نیس
چند منطقه ___ پاسخ : مناطق
حجمش زیاد است ___ پاسخ : حجیم
حرف همراهی ___ پاسخ : با
حفظ تندرستی و سلامت ___ پاسخ : بهداشت
حقه ___ پاسخ : کلک
خواری ___ پاسخ : ذلت
خودنمایی کردن ___ پاسخ : تظاهر
خوش خوان ___ پاسخ : قرا
در معرض فروش گذاشتن ___ پاسخ : حراج
دروازه ___ پاسخ : درب
دروغ ___ پاسخ : کذب
دست به یکی کردن ___ پاسخ : تبانی
دستگاه گوارش ___ پاسخ : هاضمه
دشمن ___ پاسخ : خصم
دعاها ___ پاسخ : ادعیه
دنبال کننده ___ پاسخ : پیگیر
دود ___ پاسخ : دخ
رژیم/ حکومت ___ پاسخ : نظام
رطوبت ___ پاسخ : نم
رود آذربایجان غربی ___ پاسخ : زرینه رود
رودی در آرژانتین ___ پاسخ : گرانده
رویان ___ پاسخ : جنین
زهر بدون پادزهر ___ پاسخ : هلاهل
زیرکی و مهارت ___ پاسخ : استادی
سخن‌چین ___ پاسخ : غماز
سلیقه‌ای ___ پاسخ : ذوقی
سنگریزه ___ پاسخ : ریگ
سهم و نصیب ___ پاسخ : قرعه
سی و یک سانت ___ پاسخ : پا
شاعر خیمه‌دوز ___ پاسخ : خیام
شدیدتر ___ پاسخ : اشد
شهر استان فارس ___ پاسخ : نیریز
شهر یزد ___ پاسخ : تفت
شهری در ایلام ___ پاسخ : ملکشاهی
شهری در عراق ___ پاسخ : موصل
شکننده پیمان ___ پاسخ : ناقض
صدای اسب ___ پاسخ : شیهه
صندلی راحتی ___ پاسخ : مبل
ظرفیت و طاقت ___ پاسخ : جنبه
علامت جمع ___ پاسخ : ان
عهده‌داری ___ پاسخ : تعهد
غصه ___ پاسخ : غم
فاصله و دوری ___ پاسخ : بعد
فیلم ابولفضل جلیلی ___ پاسخ : گال
قدیمی ___ پاسخ : کهن
قسمت ___ پاسخ : بخش
قوم کم‌حرف ___ پاسخ : لر
گمراه ___ پاسخ : ضال
گوارا ___ پاسخ : هنی
گواهی می‌دهم ___ پاسخ : اشهد
لقب اروپایی ___ پاسخ : لرد
مدح و ستایش ___ پاسخ : ثنا
معرفت حقیقی خاصه انبیا و اولیا ___ پاسخ : اب خضر
مهارتی در فوتبال ___ پاسخ : دریبل
موافق و متحد ___ پاسخ : هماهنگ
نخستین انسان ___ پاسخ : ادم
نوشیدن ___ پاسخ : اشامیدن
نوعی آلت تدخین ___ پاسخ : چپق
نیکویی ___ پاسخ : بهی
هر یک از اتاق های کشتی ___ پاسخ : کابین
هرگز نه ___ پاسخ : لن
همان بوته است ___ پاسخ : بته
هماورد ___ پاسخ : حریف
هوشیار ___ پاسخ : بخرد
وحشی ___ پاسخ : دد
وسیله احتیاطی ___ پاسخ : یدک
کفش/ پای افزار ___ پاسخ : لخا
کلامی برای شگفتی ___ پاسخ : وخ
کلمه استثنا ___ پاسخ : مگر
کنایه از مردن ___ پاسخ : رخت بربستن
کیف انگلیسی ___ پاسخ : بگ

جواب مرحله 771 بازی جدولانه یک

آسمان غرش ___ پاسخ : رعد
آفتاب‌گیر ___ پاسخ : سایه بان
اثر سوختگی ___ پاسخ : تاول
از اقوام کشورمان ___ پاسخ : لر
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
افراد عادی ___ پاسخ : مردم
انبوه ___ پاسخ : توده
اکنون ___ پاسخ : الان
برگه بهادار ___ پاسخ : برات
بزرگوار ___ پاسخ : شریف
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
بهره کار ___ پاسخ : درامد
پایتخت یونان ___ پاسخ : اتن
پربها و ثمین ___ پاسخ : گران
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
پول خرد هندی ___ پاسخ : انه
پیش‌شماره ___ پاسخ : کد
جعبه مقوایی ___ پاسخ : کارتن
جنس خشن ___ پاسخ : نر
چراگاه ___ پاسخ : مرج
چشم‌انتظاری ___ پاسخ : امیدواری
چه چیز ___ پاسخ : چی
حاصل زراعت ___ پاسخ : غله
دالان ___ پاسخ : راهرو
درس خوانده ___ پاسخ : ملا
درس نگارشی ___ پاسخ : انشا
دروغ ترکی ___ پاسخ : یالان
دست‌افزاری پرکاربرد ___ پاسخ : انبردست
دلپسند ___ پاسخ : جالب
دوازده ماه ___ پاسخ : سال
دوستی ___ پاسخ : حب
دیگر ___ پاسخ : سایر
راحتی ___ پاسخ : اسایش
رودی در مرز ایران ___ پاسخ : اترکتوده
روز تازی ___ پاسخ : یوم
روز جمعه ___ پاسخ : ادینه
زبانه آتش ___ پاسخ : الاو
زمان مرگ ___ پاسخ : اجل
زندگی کن ___ پاسخ : زی
زینت ناخن ___ پاسخ : لاک
ستون بدن ___ پاسخ : پا
سگ بیمار ___ پاسخ : هار
شاه هندی ___ پاسخ : مهاراجه
شرق ___ پاسخ : خاور
شنیدن ___ پاسخ : استماع
شهری در آلمان ___ پاسخ : کلن
صندوقی وابسته به سازمان ملل ___ پاسخ : یونیسف
عجله ___ پاسخ : هول
عدد پیشرو ___ پاسخ : یک
علامت ___ پاسخ : نشان
علف خشک ___ پاسخ : خس
غرامت ___ پاسخ : تاوان
غیر ممکن ___ پاسخ : محال
قسمتی از پا ___ پاسخ : ران
گشوده ___ پاسخ : وا
گفتگو ___ پاسخ : محاوره
مبهوت ___ پاسخ : خیره
متذکر ___ پاسخ : یاداور
مجلس اعیان ___ پاسخ : سنا
مروارید ___ پاسخ : در
مقابل خوبی ___ پاسخ : بدی
مقصود ___ پاسخ : مراد
میزان خالصی ___ پاسخ : عیار
نظامی سرمایه‌داری ___ پاسخ : امپریالیسم
نمونه کوچک چیزی ___ پاسخ : ماکت
نیمه دیوانه ___ پاسخ : خل
هدیه دادن ___ پاسخ : اهدا
هنر ذاتی ___ پاسخ : استعداد
ویرگول ___ پاسخ : کاما
کشوری در قاره اروپا ___ پاسخ : رومانی
کوچک ___ پاسخ : که
یک پنجم ___ پاسخ : خمس

جواب مرحله 772 بازی جدولانه یک

آب سمی ___ پاسخ : زهراب
آلیاژ آهن و قلع ___ پاسخ : حلبی
اثر ایرج پزشک‌زاد ___ پاسخ : طنز فاخر سعدی
اثر ژان پل سارتر ___ پاسخ : مگسها
اجباری ___ پاسخ : الزامی
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : جیرفت
از شهرهای استان یزد ___ پاسخ : اشکذر
از گازهای آلی ___ پاسخ : اتیلن
از مراحل کشاورزی ___ پاسخ : کاشت
از وسایل گرمازا ___ پاسخ : بخاری
از کلمات درد و حسرت ___ پاسخ : ای
اول صبح ___ پاسخ : چاشت
برحذر باش ___ پاسخ : زنهار
بررسی دقیق ___ پاسخ : وارسی
برگرفتن ___ پاسخ : اتخاذ
برگشت ___ پاسخ : اعاده
پابرجا کردن ___ پاسخ : تثبیت
پارچه صاف کن ___ پاسخ : اتو
پارچه گرانبها ___ پاسخ : زری
پایان‌نامه تحصیلی ___ پاسخ : تز
پایتخت تبت ___ پاسخ : لهاسا
پشت سر هم ___ پاسخ : یکبند
پول پیش ___ پاسخ : بیعانه
تساوی و برابری ___ پاسخ : همتایی
تمرد ___ پاسخ : خودسری
تنها و تک ___ پاسخ : یکه
جانور بی دست و پا ___ پاسخ : خزنده
جنگنده ___ پاسخ : حارب
جوانی ___ پاسخ : شباب
چرخ خودرو ___ پاسخ : لاستیک
چرک و ریم ___ پاسخ : سخ
چکانیده ___ پاسخ : مقطر
حد و اندازه ___ پاسخ : شمار
حضرات عظام ___ پاسخ : مراجع
حق خدا بر بنده ___ پاسخ : حقالله
حکم شرعی ___ پاسخ : فتوا
خرد کردن ___ پاسخ : شکستن
در به در و آواره ___ پاسخ : زاورا
در هم پیچیدن ___ پاسخ : لف
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
دوری کردن از بدی ___ پاسخ : تنزه
دیه ___ پاسخ : سربها
رقصی در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : رومبا
زنده ___ پاسخ : حی
سراب ___ پاسخ : ابنما
سمنت ___ پاسخ : سیمان
سوسن زرد ___ پاسخ : وج
شایعه کردن ___ پاسخ : چو
شراکت ___ پاسخ : انبازی
شریان ___ پاسخ : سرخرگ
شهر مرکزی ___ پاسخ : شهباز
عاقل ___ پاسخ : خردمند
غذای نیم‌روز ___ پاسخ : ناهار
فرزند ناخلف ___ پاسخ : نااهل
فرود آوردن ___ پاسخ : تنزیل
گردن نهادن ___ پاسخ : تسلیم
مجبور است ___ پاسخ : ناچار
مجله مدل لباس ___ پاسخ : بوردا
محصول آتشفشان ___ پاسخ : گدازه
مربی شاهزادگان قاجار ___ پاسخ : اتابک
مستبد ___ پاسخ : خودسر
مگس عامل بیماری خواب ___ پاسخ : تسه تسه
منسوج ___ پاسخ : تنیده
مورچه ریز ___ پاسخ : ذر
ناراحت از کسی ___ پاسخ : دلخور
نامبارکی ___ پاسخ : نحوست
نوازنده عهد خسروپرویز ___ پاسخ : نکیسا
کاسه سفالین بزرگ ___ پاسخ : زرگنج
کمک‌رسانی ___ پاسخ : امداد
کین‌خواه خداوند ___ پاسخ : ثارالله
یار دیرین کره ___ پاسخ : مربا
یک و یک ___ پاسخ : اا

جواب مرحله 773 بازی جدولانه یک

آب مروارید ___ پاسخ : تم
آتشدان ___ پاسخ : اجاق
آسمان عرب ___ پاسخ : سما
آلوده ___ پاسخ : کثیف
آمد و شد به خانه یکدیگر ___ پاسخ : دید و بازدید
آمیزش صوت و تصویر ___ پاسخ : میکس
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : نفرچهارم
اثر پذیرفتن ___ پاسخ : تاثر
اثر شهریار مندنی‌پور ___ پاسخ : شرق بنفشه
اثر نظامی گنجوی ___ پاسخ : هفت پیکر
ادعا کردن ___ پاسخ : دعوی
از پیامبران ___ پاسخ : یحیی
از شهرهای استان بوشهر ___ پاسخ : دشتستان
از گل‌های معطر ___ پاسخ : شببو
انگل ___ پاسخ : طفیل
بس ___ پاسخ : مکفی
به احتمال قوی ___ پاسخ : حکما
پایتخت سوئیس ___ پاسخ : برن
پایتخت یمن ___ پاسخ : صنعا
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پرنده‌ای کوچک ___ پاسخ : شب گردک
پزشکان ___ پاسخ : اطبا
پوست دباغی شده نرم ___ پاسخ : جیر
ترکیب قرمز و سیاه ___ پاسخ : قهوه ای
تشنگی ___ پاسخ : عطش
تله و دام ___ پاسخ : فغ
تنها ___ پاسخ : جرید
جار و جنجال ___ پاسخ : غوغا
جدایی ___ پاسخ : هجر
جلوه ___ پاسخ : افکت
جنگل کوچک ___ پاسخ : بیشه
چاق انگلیس ___ پاسخ : فت
چراگاه ___ پاسخ : مرتع
چیزهای شگفت آور ___ پاسخ : عجایب
حاکم و قاضی ___ پاسخ : حاتم
حرف ندا ___ پاسخ : اهای
حق ناشناس ___ پاسخ : کفور
خدمتکاران ___ پاسخ : خدمه
خواهر پدر ___ پاسخ : عمه
خوبی ___ پاسخ : نیکی
داستان بلند ___ پاسخ : رمان
رنچ‌ها ___ پاسخ : متاعب
روحانی مصریان باستان ___ پاسخ : کاهن
رودی در استان فارس ___ پاسخ : کر
زرنگ ___ پاسخ : زبل
زور/ سنگینی ___ پاسخ : فشار
زیان دیده ___ پاسخ : متضرر
سالک ___ پاسخ : رهرو
سپیده دم ___ پاسخ : فلق
سخت ___ پاسخ : مشکل
سرافکنده و شرمنده ___ پاسخ : خیط
سمت راست ___ پاسخ : یمین
سنگ عصاری ___ پاسخ : غن
سه تا ___ پاسخ : ثلاث
سیف ___ پاسخ : شمشیر
شاعر هفت اورنگ ___ پاسخ : جامی
شایسته ___ پاسخ : برجا
شهر خراسان جنوبی ___ پاسخ : درهشهر
شهر خوزستان ___ پاسخ : ماهشهر
صحنه نمایش ___ پاسخ : سن
طایفه‌ای از ترکان ___ پاسخ : غز
عبادتگاه مسیحیان ___ پاسخ : کلیسا
فدراسیون جهانی فوتبال ___ پاسخ : فیفا
قطعی برای کتاب ___ پاسخ : رقعی
گذشتن ___ پاسخ : عبور
گوارا ___ پاسخ : هنی
گوشه‌گیری ___ پاسخ : انزوا
گیاهی بیابانی ___ پاسخ : ابلک
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
میدان جنگ ___ پاسخ : مصاف
نامی برای گنجشک ___ پاسخ : مرگو
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نوآوری ___ پاسخ : بدعت
هلاک کردن ___ پاسخ : تدمیر
واحد سطح ___ پاسخ : جریب
واژه شگفتی ___ پاسخ : اوه
کنایه از آدم ترسو ___ پاسخ : بچه ننه
کوچ کرده ___ پاسخ : رحیل
یونجه ___ پاسخ : قت

جواب مرحله 774 بازی جدولانه یک

آزار جسمی و روحی ___ پاسخ : شکنجه
آسمان ___ پاسخ : سپهر
آقای آلمانی ___ پاسخ : هر
آن سان ___ پاسخ : انگونه
اثر اگاتا کریستی ___ پاسخ : به طرف صفر
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : گنجشک های غم
اثر عباس معروفی ___ پاسخ : ورگ
اثر منصور کوشان ___ پاسخ : اداب زمینی
اثر ناصر خسرو ___ پاسخ : وجهدین
از خوانندگان رپ ___ پاسخ : یاس
از شهرهای استان یزد ___ پاسخ : اردکان
از شهرهای استان یزد ___ پاسخ : اشکذر
از نو ___ پاسخ : مجددا
اسب رستم ___ پاسخ : رخش
اسب سفید ___ پاسخ : هدنگ
انبار اجناس ___ پاسخ : دپو
انبار ته کشتی ___ پاسخ : خن
باج‌گیر ___ پاسخ : اخاذ
برتر از گوهر ___ پاسخ : هنر
بزله‌گویی ___ پاسخ : شوخی
بلافاصله ___ پاسخ : به مجرد
بلند/ شیوا ___ پاسخ : رسا
بن آستین ___ پاسخ : ردن
به جا آوردن عهد ___ پاسخ : وفا
به درد نخور ___ پاسخ : نخاله
بهبودی از بیماری ___ پاسخ : شفا
بی‌نیاز و غنی ___ پاسخ : صمد
پایان و انتها ___ پاسخ : اخر
پایتخت تایوان ___ پاسخ : تایپه
پایتخت جامائیکا ___ پاسخ : کینگستون
پایتخت سوئیس ___ پاسخ : برن
پرجمعیت‌ترین گونه موجودات زنده ___ پاسخ : حشره
پیه ___ پاسخ : چربی
تاریخ نویس ___ پاسخ : اخباری
تازه زایمان کرده ___ پاسخ : زایو
تپش رگ ___ پاسخ : نبض
تملق ___ پاسخ : چاخان
توانا ___ پاسخ : قدیر
تیشه بزرگ ___ پاسخ : تش
جراحت کودکانه ___ پاسخ : اوخ
جلگه وسیع بی‌درخت ___ پاسخ : استپ
جنس پارچه چادر ___ پاسخ : برزنت
چاشتگاه ___ پاسخ : ضحی
چشم انداز ___ پاسخ : دیدگاه
چشم میشی ___ پاسخ : شهلا
چیزهای مخالف یکدیگر ___ پاسخ : اضداد
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حیوان مفید ___ پاسخ : گاو
خلوص و صمیمیت ___ پاسخ : صفا
خوابیدن ___ پاسخ : ارمیدن
خوارتر ___ پاسخ : اذل
خوش آمد گویی عرب ___ پاسخ : اهلا و سهلا
دانه ___ پاسخ : بذر
راندن ___ پاسخ : طرد
رایگان ___ پاسخ : زب
رشته خیاطی ___ پاسخ : نخ
روزگار ___ پاسخ : دهر
زیرپوش نوزاد ___ پاسخ : پوشک
سارق ___ پاسخ : دزد
سجده کننده ___ پاسخ : ساجد
سخن بیهوده ___ پاسخ : هذر
سنگ جادوگری ___ پاسخ : یده
سوغات اصفهان ___ پاسخ : گز
شعیر ___ پاسخ : جو
شهر آلمان ___ پاسخ : کلن
شهر خراسان شمالی ___ پاسخ : صفی اباد
صمیمی ___ پاسخ : یکدل
صورت و شکل ___ پاسخ : نقش
ضعف و رخوت ___ پاسخ : سستی
عدد ماه ___ پاسخ : سی
غلاف کارد و شمشیر ___ پاسخ : چخ
فزون ___ پاسخ : اضافه
فضای خالی از هوا ___ پاسخ : خلا
قبر ___ پاسخ : گور
قرن ___ پاسخ : صده
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذو
مانند ___ پاسخ : چو
مجلس بزم ___ پاسخ : جشن
مدارا ___ پاسخ : سازش
مردم ساکن یک جا ___ پاسخ : اهل
مزه دهان جمع کن ___ پاسخ : گس
معده جانوران علفخوار ___ پاسخ : شکمبه
مقیمان ___ پاسخ : سکنه
منگنه ___ پاسخ : پانچ
میان‌تهی ___ پاسخ : پوک
ناخن چهارپا ___ پاسخ : سم
نامیدن ___ پاسخ : تسمیه
نزد عرب ___ پاسخ : لدی
نشانه گذاری ___ پاسخ : سجاوندی
نفس کشیدن ___ پاسخ : دمزدن
واحدی در سطح ___ پاسخ : ار
ورزش راکتی ___ پاسخ : تنیس
ورزش مفرح ___ پاسخ : شنا
وسیله‌ای در آشپزخانه ___ پاسخ : یخچال
وقت و زمان ___ پاسخ : گاه
کشور آسیایی ___ پاسخ : اندونزی
کلام معتبر ___ پاسخ : نص
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وه
کمبود ___ پاسخ : نقص
کناره ___ پاسخ : لبه
کندذهن ___ پاسخ : خرفت
کهن ___ پاسخ : دیرین
کوچکتر از ترب ___ پاسخ : تربچه
کیسه ___ پاسخ : جوال
کیمیا ___ پاسخ : اکسیر
کیوان ___ پاسخ : زحل

جواب مرحله 775 بازی جدولانه یک

آتشگیره ___ پاسخ : خف
آزاد ___ پاسخ : یل
آشپز ___ پاسخ : طباخ
آلوی ریز و ترش ___ پاسخ : الوچه
ابزار شکافتن کنده ___ پاسخ : گوه
اتفاقا ___ پاسخ : ازقضا
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : باغ گمشده
اثر عباس معروفی ___ پاسخ : تا کجا با منی
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : هبل
از پرندگان پادراز ___ پاسخ : غم خورک
از صفات خدا در قرآن ___ پاسخ : تواب
اصلاح کردن جامه ___ پاسخ : رفو
امتناع ___ پاسخ : ابا کردن
باب ___ پاسخ : پدر
بغل ___ پاسخ : اغوش
بنده خدا ___ پاسخ : عبدالله
بیزاری ___ پاسخ : چندش
بیکاره و فقیر ___ پاسخ : لات و لوت
پایتخت ترکمنستان ___ پاسخ : عشق اباد
پرستش ___ پاسخ : سجود
پریشان‌حال و شوریده ___ پاسخ : اشفته
پیمان‌ها ___ پاسخ : عقود
پیکرها ___ پاسخ : اجساد
تاخت اسب ___ پاسخ : تگ
تیرگی چشم ___ پاسخ : تم
جامه جنگ ___ پاسخ : زره
جای هلاک شدن ___ پاسخ : مهلکه
جذب ___ پاسخ : ربایش
حرف دهن‌کجی ___ پاسخ : یی
خمیدگی ___ پاسخ : انعطاف
داخل ___ پاسخ : تو
درون چیزی ___ پاسخ : باطن
راه تغذیه جنین ___ پاسخ : ناف
رشته کوه میان دریای خزر و دریای سیاه ___ پاسخ : قفقاز
رفتار به ناز ___ پاسخ : چم
رفیق مشهدی ___ پاسخ : یره
روان ___ پاسخ : جاری
رود بزرگ ___ پاسخ : شط
زاغه ___ پاسخ : اغول
زین و برگ ___ پاسخ : یراق
ستوده ___ پاسخ : محمود
سخت و دشوار ___ پاسخ : شاق
سخن آهسته خشمناک ___ پاسخ : غرولند
سیب آن معروف است ___ پاسخ : لبنان
شادمان ___ پاسخ : خشنود
شمیم ___ پاسخ : بو
شهر استان خوزستان ___ پاسخ : باوی
شهری در عراق ___ پاسخ : فلوجه
شکاف و درز ___ پاسخ : شق
شی ___ پاسخ : چیز
صمغ ___ پاسخ : ژد
صیقل دادن ___ پاسخ : جلا
ظرف مرکب ___ پاسخ : امه
عامل شفا ___ پاسخ : دوا
عمیق ___ پاسخ : گود
فراوانی ___ پاسخ : فرط
فرستاده ___ پاسخ : سفیر
فلز سرچشمه ___ پاسخ : مس
قد و بالا ___ پاسخ : سراپا
گرد ___ پاسخ : مدور
مانند و شبیه ___ پاسخ : مثال
متلاشی شده ___ پاسخ : داغان
مشکل و دشواری ___ پاسخ : معضل
معنایی غیر از معنای‌اصلی‌دارد ___ پاسخ : اصطلاح
منقار مرغ ___ پاسخ : تک
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نام ترکی ___ پاسخ : اد
نگاه خیره ___ پاسخ : زل
نویسنده «ملکوت» ___ پاسخ : بهرام صادقی
هیولای داستانی ___ پاسخ : دیو
واقعه ___ پاسخ : اتفاق
کلام تصدیق ___ پاسخ : اری
یومیه ___ پاسخ : روزانه
یک سوم ___ پاسخ : ثلث
یکدنده ___ پاسخ : لجوج

جواب مرحله 776 بازی جدولانه یک

آتش باستانی ___ پاسخ : اتور
آشکار ___ پاسخ : هویدا
ابزار ___ پاسخ : وسایل
از بخش‌های شهر قزوین ___ پاسخ : کوهین
از پرندگان ___ پاسخ : چکاوک
از حروف یونانی ___ پاسخ : زتا
از درجات تحصیلی ___ پاسخ : دکترا
از رشته‌های مهندسی ___ پاسخ : مواد
از شهرهای گیلان ___ پاسخ : فومن
از غلات ___ پاسخ : گندم
از مناطق جنگی ___ پاسخ : فاو
بازیگر سریال فاصله‌ها ___ پاسخ : دانیال حکیمی
بخشایش ___ پاسخ : امرزش
برد آن معروف است ___ پاسخ : یمانی
بلور ___ پاسخ : کریستال
بوئیدن ___ پاسخ : شم
بیزار و گریزان ___ پاسخ : متنفر
پارچه‌ای لطیف و سبک ___ پاسخ : فلانل
پایتخت لهستان ___ پاسخ : ورشو
پسر کیقباد در شاهنامه ___ پاسخ : اروین
پوشاننده ___ پاسخ : ستار
پوشیده شده ___ پاسخ : مستتر
تا زمانیکه ___ پاسخ : مادام
ترس و بیم ___ پاسخ : واهمه
تغار گلی ___ پاسخ : لانجین
ته دیگ ___ پاسخ : بکران
توانایی انجام کاری ___ پاسخ : مهارت
تیم فوتبال کرجی ___ پاسخ : سایپا
تیمی در لیگ ایتالیا ___ پاسخ : کیهوو
ثروت ___ پاسخ : دارایی
حرف دهن‌کجی ___ پاسخ : یی
خرج گلوله ___ پاسخ : باروت
دانشگاه ایالت تگزاس ___ پاسخ : هوستون
درم و دینار ___ پاسخ : همرس
دستگاه پخش فیلم ___ پاسخ : ویدیو
دوست بد ___ پاسخ : ناباب
دوستی و علاقه ___ پاسخ : ود
راه میانبر ___ پاسخ : ره
رسانه شنیداری ___ پاسخ : رادیو
زگیل ___ پاسخ : وردان
ساز چوپان ___ پاسخ : نی
سرزنش ___ پاسخ : نکوهش
سرمای سخت ___ پاسخ : زم
سزای اعمال بد ___ پاسخ : مکافات
سگ فضانورد ___ پاسخ : لایکا
شاخه تازه درخت ___ پاسخ : جوانه
شاعر پریشان ___ پاسخ : قاانی
شهر مذهبی ___ پاسخ : ری
شهری در آمریکا ___ پاسخ : سیاتل
شیطان ___ پاسخ : اهریمن
ضمیر مفعولی ___ پاسخ : مرا
عذر بیجا ___ پاسخ : بهانه
فرار حیوان ___ پاسخ : رم
فیلمی از یدا… صمدی ___ پاسخ : سارای
فیلمی با بازی مژده شمسایی ___ پاسخ : سگ کشی
گریزان ___ پاسخ : فراری
گشادگی رگ‌های پا ___ پاسخ : واریس
مالک چیزی ___ پاسخ : صاحب
مایه ___ پاسخ : واکسن
مایه حیات ___ پاسخ : اب
محل اقامت ___ پاسخ : نشیمن
نقش هنری ___ پاسخ : رل
نوعی از امواج الکترومغناطیسی ___ پاسخ : گاما
نوعی چاپ ___ پاسخ : افست
هر وسیله اطلاع رسانی ___ پاسخ : رسانه
واحد پول بحرین ___ پاسخ : دینار
واحد پول پیشین اسپانیا ___ پاسخ : پزوتا
کتاب جامع ___ پاسخ : کلیات
کرسی سخنرانی ___ پاسخ : تریبون
کشور اروپایی ___ پاسخ : اندورا
کشور عربی ___ پاسخ : امارات
کنایه از شخص بردبار ___ پاسخ : خونسرد

جواب مرحله 777 بازی جدولانه یک

آبادی کوچک ___ پاسخ : واحه
آبگیر ___ پاسخ : ژی
آرد شده و گرد شده ___ پاسخ : پودر
آزادی ___ پاسخ : حریت
ابزار جنگ ___ پاسخ : سلاح
اثر استاندال ___ پاسخ : ارماسن
اثر جلال آل احمد ___ پاسخ : خسی در میقات
اثر جمال میرصادقی ___ پاسخ : اتش از اتش
از آرایش بسکتبال ___ پاسخ : شل
از سوره‌ها ___ پاسخ : حشر
از شهرهای استان اصفهان ___ پاسخ : نایین
از شهرهای استان خراسان رضوی ___ پاسخ : تربت جام
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : مرودشت
از قبایل وحشی ___ پاسخ : یاجوج
از ماه‌های سریانی ___ پاسخ : اذار
از مراحل زراعت ___ پاسخ : داشت
اسب سرخ و سفید ___ پاسخ : ابرش
اسم ترکی ___ پاسخ : اد
اقامت ___ پاسخ : سکنی
الهه خورشید مصر باستان ___ پاسخ : را
امیدواری ___ پاسخ : ارتجا
انکار کردن ___ پاسخ : ظی
اهتمام ورزیدن به کاری ___ پاسخ : اعتنا
اهل هند ___ پاسخ : هندو
به علت ___ پاسخ : برای
پارسایی ___ پاسخ : اتقا
پایان ___ پاسخ : تمام
پوست دباغی نشده ___ پاسخ : اهاب
تفاله عسل ___ پاسخ : موم
ثابت و برقرار گشتن ___ پاسخ : قایم شدن
جنس قوی ___ پاسخ : نر
چربی و پیه ___ پاسخ : دنبه
چیره/ قالب ___ پاسخ : قاهر
حاضران ___ پاسخ : حضار
حیوان چراندنی ___ پاسخ : غاز
خانه‌های شعرا ___ پاسخ : ابیات
خبر تازی ___ پاسخ : نبا
خسیس ___ پاسخ : بخیل
خطی در دایره ___ پاسخ : وتر
خیزاب‌ها ___ پاسخ : امواج
داروی ضد درد ___ پاسخ : مسکن
درونی ___ پاسخ : ذهنی
دریاها ___ پاسخ : بحار
دشت ___ پاسخ : صحرا
دندانه سوهان ___ پاسخ : اج
ردیف ___ پاسخ : رسته
روش‌ها ___ پاسخ : انحا
ریشه و بنیاد ___ پاسخ : اصل
زیبا همچون ماه ___ پاسخ : مهوش
ساحل کم شیب دریا ___ پاسخ : پلاژ
سپاس گزارنده ___ پاسخ : شکور
ستایش کننده ___ پاسخ : مادح
سرشت ___ پاسخ : فطرت
شاعر بهارستان ___ پاسخ : جامی
شراره آتش ___ پاسخ : اییژه
شهر استان خوزستان ___ پاسخ : باغ ملک
شهرها ___ پاسخ : مدن
صانع ___ پاسخ : صنعتکار
صدا در آوردن با انگشتان ___ پاسخ : بشکن
صندلی اسب ___ پاسخ : زین
عدد روستا ___ پاسخ : ده
عضو راهرو ___ پاسخ : پا
عموی حضرت ابراهیم ___ پاسخ : ازر
قطعی ___ پاسخ : حتمی
قوم بنی‌اسرائیل ___ پاسخ : یهود
گورستان زرتشتیان ___ پاسخ : ناووس
لغو شده ___ پاسخ : ملغی
مالش ___ پاسخ : اصطکاک
مبارک شمردن ___ پاسخ : تبرک
مترسک ___ پاسخ : ادمک
مراقب ___ پاسخ : بپا
مرکز فرماندهی ___ پاسخ : ستاد
مهمانخانه بزرگ ___ پاسخ : گراند هتل
نوعی نمایش ___ پاسخ : اپرا
نیلوفر ___ پاسخ : فل
هستی ___ پاسخ : وجود
کتاب روسو ___ پاسخ : امیل
کتک زدن و دشنام دادن ___ پاسخ : ضرب وشتم
کرسی واعظ ___ پاسخ : منبر

جواب مرحله 778 بازی جدولانه یک

آدم بدقلق ___ پاسخ : نرو
آرواره ___ پاسخ : سق
آسان کردن ___ پاسخ : تسهیل
آسمان عرب ___ پاسخ : سما
آشتی ___ پاسخ : سلم
آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : معبدعاج
اثر زویا پیرزاد ___ پاسخ : عادت می کنیم
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : ابلیس کوچک
اثر منصور یاقوتی ___ پاسخ : زیرافتاب
از ابزار گرمایش ___ پاسخ : شوفاژ
از حد گذشتن ___ پاسخ : غلو
از مزه‌ها ___ پاسخ : ترش
از هفت‌سین ها ___ پاسخ : سمنو
با ارزش ___ پاسخ : ارزنده
با توپ آید ___ پاسخ : تشر
باده ___ پاسخ : می
بالای جمجمه ___ پاسخ : ملاج
بز کوهی ___ پاسخ : شکا
بستوه ___ پاسخ : زله
بلند شده ___ پاسخ : افراشته
بند و بست ___ پاسخ : بش
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
به طور قطع ___ پاسخ : البته
بیماری ___ پاسخ : دا
بیکاره ___ پاسخ : لش
پاره‌ای از چیزی ___ پاسخ : بعض
پایتخت تایوان ___ پاسخ : تایپه
پایتخت قرقیزستان ___ پاسخ : بیشکک
پست و حقیر ___ پاسخ : دنی
پسوند پیدا کننده ___ پاسخ : یاب
پشته بلند ___ پاسخ : تل
پیروان پیامبران ___ پاسخ : امم
پیروی کردن ___ پاسخ : تابعیت
تابان ___ پاسخ : لامع
ترشرو ___ پاسخ : اخمو
تشنه نیست ___ پاسخ : سیراب
تکنوازی ___ پاسخ : سلو
جایگاه ویژه ___ پاسخ : لژ
جنگ ___ پاسخ : ستیز
جهانگرد ___ پاسخ : سیاح
چشمه‌ای در لرستان ___ پاسخ : نایی
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
حرف نهم یونانی ___ پاسخ : یتا
حرکات چهره هنرپیشه ___ پاسخ : میمیک
حزن‌انگیز ___ پاسخ : غمناک
حسد ___ پاسخ : رشک
خاطر ___ پاسخ : یاد
خرج‌ها ___ پاسخ : مصارف
خمیدگی کاغذ ___ پاسخ : تا
خمیده ___ پاسخ : گوژ
خودکشی کردن ___ پاسخ : انتحار
دارایی ___ پاسخ : ثروت
دانه انگور ___ پاسخ : حب
در بزرگ ___ پاسخ : درب
درس خوانده ___ پاسخ : ملا
درنگ کردن ___ پاسخ : مکث
دلیل آوردن ___ پاسخ : حجت گرفتن
راه حل دوم ___ پاسخ : الترناتیو
رنگ جوانمردی ___ پاسخ : کرم
روش و طریقه ___ پاسخ : متد
زاپاس ___ پاسخ : یدک
زیان ___ پاسخ : مضرت
سازی شبیه کمانچه ___ پاسخ : گچک
سرو کوهی ___ پاسخ : اورس
سعادتمند ___ پاسخ : خوشبخت
سکرتر ___ پاسخ : منشی
شمشیر ___ پاسخ : تیغ
شنوایی ___ پاسخ : سمع
شهر مرکزی ___ پاسخ : شازند
شهر مرکزی ___ پاسخ : کارچان
شهرت و آوازه ___ پاسخ : دمدمه
ضمیر ناخودآگاه ___ پاسخ : من
طریقه ___ پاسخ : نحوه
ظرف حلبی بزرگ ___ پاسخ : چلیک
ظرفی بزرگ برای پخت ___ پاسخ : دیگ
عاریت گرفته شده ___ پاسخ : معار
غذای بیمار ___ پاسخ : اش
غربال ___ پاسخ : چچ
فاخته ___ پاسخ : ورش
فرزند ___ پاسخ : ولد
قاصد سلیمان ___ پاسخ : هدهد
لجوج ___ پاسخ : کله شق
لشکرها ___ پاسخ : جنود
ماست آبکی ___ پاسخ : دوغ
مانع و بازدارنده ___ پاسخ : عایق
مخمصه ___ پاسخ : هچل
مرتجع جدول ___ پاسخ : کش
مرکز استان گیلان ___ پاسخ : رشت
مزه دهان جمع کن ___ پاسخ : گس
مشایعت ___ پاسخ : اسکورت
میوه‌ای ترش و شیرین ___ پاسخ : تمشک
ناحیه ___ پاسخ : شرا
ناگهانی ___ پاسخ : اتفاقی
نشانه ___ پاسخ : ایت
نماد سختی ___ پاسخ : سنگ
نماهنگ ___ پاسخ : کلیپ
نیمی از ادعا ___ پاسخ : اد
نیکان و برگزیدگان ___ پاسخ : اخیار
هم‌نشین ___ پاسخ : مصاحب
همنشین برهمن ___ پاسخ : رای
همه را فرا گیرنده ___ پاسخ : عام
کشور آفریقایی ___ پاسخ : ساحل عاج
کشور اروپایی ___ پاسخ : بلژیک
کوچ کننده ___ پاسخ : راحل
یکپارچگی ___ پاسخ : اتحاد

جواب مرحله 779 بازی جدولانه یک

آتش عرب ___ پاسخ : نار
آتشگیره ___ پاسخ : انبر
آستانه خانه ___ پاسخ : سردر
آشکار شده ___ پاسخ : مکشوف
آهو ___ پاسخ : ظب
ابر حامل باران ___ پاسخ : بل
اثر اصغر الهی ___ پاسخ : مادرم بی بی جان
اثر پائولو کوئلیو ___ پاسخ : بریدا
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : سایه مغول
اثر عباس معروفی ___ پاسخ : دلی با یو اهو
اثر محمد شهسواری ___ پاسخ : پاگرد
احسان و نیکی ___ پاسخ : نعمت
از ادیان هندوان ___ پاسخ : برهمایی
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : هاوایی
از تفاسیر قرآن ___ پاسخ : تبیان
از حروف یونانی ___ پاسخ : یتا
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : بم
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : سیرجان
از مقامات ارتشی ___ پاسخ : سرتیپ
اهلی نیست ___ پاسخ : وحشی
ایالتی در آمریکا ___ پاسخ : اورگن
باطل کردن ___ پاسخ : ابطال
بدخلق ___ پاسخ : بدعنق
بدون ناهمواری ___ پاسخ : صاف
بلند ___ پاسخ : رفیع
بیماری و مرض ___ پاسخ : دا
تاج خروس ___ پاسخ : ذال
جا ___ پاسخ : محل
چشمه بزرگ ___ پاسخ : ینبوع
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
خداحافظ ___ پاسخ : بدرود
خدای باستان ___ پاسخ : را
خراج و مالیات ___ پاسخ : باج
خروج مایعات ___ پاسخ : نشت
خطی در دایره ___ پاسخ : وتر
خواست‌ها ___ پاسخ : اغراض
در حلق فرو بردن ___ پاسخ : بلعیدن
درخت کریسمس ___ پاسخ : کاج
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دزد ___ پاسخ : لص
دست مالیدن ___ پاسخ : مس
رنگ کبود ___ پاسخ : نیلی
روش و روال ___ پاسخ : نحو
روغن و چربی ___ پاسخ : په
ریاضت‌کش ___ پاسخ : مرتاض
سخن بیهوده ___ پاسخ : هذر
سخن/ کلام ___ پاسخ : قال
سزاوار ___ پاسخ : لایق
شرح اول کتاب ___ پاسخ : دیباچه
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : قصرقند
شکننده ___ پاسخ : ترد
صاحب ___ پاسخ : ذی
علامت بیماری ___ پاسخ : تب
فرومایه ___ پاسخ : رذل
قلاب ___ پاسخ : چنگک
گرد آمدن ___ پاسخ : تجمع
مالک و صاحب ___ پاسخ : ارباب
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
مایع و روان ___ پاسخ : ابکی
مجاز از کار احمقانه ___ پاسخ : خرکی
مذمت به شعر ___ پاسخ : هجو
مضراب سنتور ___ پاسخ : قاشقک
مقیاس طول ___ پاسخ : پا
مورد اتهام ___ پاسخ : ظنین
میانه ___ پاسخ : اوسط
نااستوار ___ پاسخ : لق
نوعی بیماری عفونی مسری ___ پاسخ : وبا
نوعی کبوتر ___ پاسخ : یاکریم
هسته مرکزی سیم‌پیچ ___ پاسخ : ارمیچر
هم بستانه ___ پاسخ : ابونمان
همراه کوپال ___ پاسخ : یال
هوشمندی ___ پاسخ : ذکا
واژه ___ پاسخ : لفظ
کشور آسیایی ___ پاسخ : اسراییل
یاران ___ پاسخ : اصحاب

جواب مرحله 780 بازی جدولانه یک

آسیب‌ها و صدمات ___ پاسخ : بلایا
آواز خوش ___ پاسخ : نغمه
اثر بزرگ علوی ___ پاسخ : میرزا
اثر زویا پیرزاد ___ پاسخ : مثل همه عصرها
از روی دشمنی ___ پاسخ : خصمانه
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : داراب
اسباب خانه ___ پاسخ : اثاثیه
انجمن/ حزب ___ پاسخ : کمیته
اولاد پیامبر ___ پاسخ : سادات
ای افسوس ___ پاسخ : دریغا
بار دوم ___ پاسخ : ثانیا
بخشش ___ پاسخ : سخاوت
بخشش مال به مستمندان ___ پاسخ : زکات
بزرگتر ___ پاسخ : اکبر
بیدادگر ___ پاسخ : ظالم
پارچه کشباف ___ پاسخ : تریکو
پایان امری ___ پاسخ : نهایت
پسوند آلودگی ___ پاسخ : ین
پیش قراول ___ پاسخ : یساول
پیش‌آمد ___ پاسخ : واقعه
تیم فوتبال ایتالیایی ___ پاسخ : جنوا
جواهر فروش ___ پاسخ : جوهری
چندین شعر غنایی ___ پاسخ : غزلیات
حر ___ پاسخ : ازاده
حرف ندا ___ پاسخ : اهای
حرکت کردن باد ___ پاسخ : وزیدن
خاندان پیامبر اسلام ___ پاسخ : العبا
خو گرفته ___ پاسخ : مانوس
خواربار ___ پاسخ : ارزاق
خواهش ___ پاسخ : تمنا
خودنمایی کردن ___ پاسخ : تظاهر
دارنده ___ پاسخ : واجد
درختی پر شاخ و برگ ___ پاسخ : نارون
درنگ کننده ___ پاسخ : متاخر
دسته تفنگ ___ پاسخ : قنداق
دعاها ___ پاسخ : اوراد
دوندگی ___ پاسخ : خت
زمان بی‌نهایت ___ پاسخ : ابد
زمان شوهر کردنش است ___ پاسخ : دمبخت
ستیز کننده ___ پاسخ : معاند
سست رأی ___ پاسخ : دمدمی
سینه ریز ___ پاسخ : گلوبند
شاد و خوش ___ پاسخ : سرمست
شامل شدن ___ پاسخ : عم
شروع کننده ___ پاسخ : اغازگر
شهرت ___ پاسخ : اوازه
صنم ___ پاسخ : بت
طعن و سرزنش ___ پاسخ : ژخ
غلبه و قهر ___ پاسخ : اد
قند میوه‌ها ___ پاسخ : گلوکز
گاه شاعرانه ___ پاسخ : گه
گروه ورزشی ___ پاسخ : تیم
گشوده ___ پاسخ : وا
گیتی ___ پاسخ : جهان
لبخندزننده ___ پاسخ : مبتسم
متفق القول ___ پاسخ : هماواز
مزه بستنی ___ پاسخ : وانیل
مقدار فشار الکتریکی ___ پاسخ : ولتاژ
ملون ___ پاسخ : رنگین
میوه خوب ___ پاسخ : به
نزد عرب ___ پاسخ : لدی
نیک بخت ___ پاسخ : مسعد
همیشگی ___ پاسخ : سرمدی
وجوه/ پول‌ها ___ پاسخ : مبالغ
کارش ذوب فلزات است ___ پاسخ : ریخته گر
کتاب مانی ___ پاسخ : ارژنگ
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وه
کم پهنا بودن ___ پاسخ : باریکی
کم‌حرف و متفکر ___ پاسخ : سربتو
کودک بازیگوش ___ پاسخ : وروجک
یادبود ___ پاسخ : یادگار
یاری دهنده ___ پاسخ : مددکار

جواب مرحله 781 بازی جدولانه یک

آبگیر ___ پاسخ : ژی
از آیین‌های نظامی ___ پاسخ : شامگاه
از سبک‌های موسیقی ___ پاسخ : رپ
اعتقاد به تعدد خدایان ___ پاسخ : شرک
اقتدار ___ پاسخ : توانایی
امتداد فیزیکی ___ پاسخ : راستا
انسان‌ها ___ پاسخ : ادمیان
بازده و کارکرد ___ پاسخ : راندمان
بازیگر آینه بغل ___ پاسخ : محمدرضا گلزار
بازیگر سریال دلنوازان ___ پاسخ : سحرقریشی
بدی رساندن ___ پاسخ : شر
برانگیختن ___ پاسخ : حض
برداشت محصول ___ پاسخ : درو
پایان چیزی ___ پاسخ : ته
پرنده شانه به سر ___ پاسخ : هدهد
تخم مرغ انگلیسی ___ پاسخ : اگ
توانایی ___ پاسخ : اقتدار
چای تلخ و لب گز ___ پاسخ : دبش
چکش بزرگ ___ پاسخ : پتک
چین‌های پیشانی ___ پاسخ : سگرمه
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
حرف نداری ___ پاسخ : بی
حشره سمی ___ پاسخ : رتیل
حشره مزاحم ___ پاسخ : شپش
خارج ___ پاسخ : بیرون
خانواده ___ پاسخ : اهل
دوره‌ها ___ پاسخ : ادوار رپ
رفتنی مرغ ___ پاسخ : جا
رود فرانسه ___ پاسخ : رن
رودی در روسیه ___ پاسخ : لنا
زغال سنگ ___ پاسخ : الاس
زهرآگین ___ پاسخ : سمی
ساز چکشی ___ پاسخ : پیانو
ساییده شده ___ پاسخ : سوده
سرزمینی در اروپا ___ پاسخ : بریتانیا
سلیقه روز ___ پاسخ : مد
سنگریزه ___ پاسخ : شن
سوغات اصفهان ___ پاسخ : گز
شهری در لرستان ___ پاسخ : ازنا
شواهد ___ پاسخ : دلایل
صفار ___ پاسخ : رویگر
ضمیر غایب ___ پاسخ : او
عقاب سیاه ___ پاسخ : دال
فازمتر ___ پاسخ : فازنما
فرار حیوان ___ پاسخ : رم
فراموشکار ___ پاسخ : ناسی
فیلمی از حسینعلی لیالستانی ___ پاسخ : میزاک
فیلمی از سیامک اطلسی ___ پاسخ : سفر پرماجرا
فیلمی از عباس رافعی ___ پاسخ : ایه های زمینی
فیلمی از غلام حیدر اکابری ___ پاسخ : گای
قابله ___ پاسخ : ماما
گستاخی ___ پاسخ : جسارت
گنجینه لباس ___ پاسخ : کمد
لیاقت و سزاواری ___ پاسخ : شایستگی
ماتم ___ پاسخ : سوگ
مدیر بودن ___ پاسخ : ریاست
مرزبان ___ پاسخ : کیا
مسافر ___ پاسخ : راهی
معاون ___ پاسخ : دستیار
منطقه‌ای در تهران ___ پاسخ : شمیران
موسیقی سیاهان ___ پاسخ : جاز
ناچیز ___ پاسخ : کم
نامه‌نگاری ___ پاسخ : مراسله
نامی دخترانه ___ پاسخ : پریا
نوعی فروش ___ پاسخ : مزایده
نومید و دلسرد ___ پاسخ : مایوس
نویسنده متن ___ پاسخ : ماتن
هاون ___ پاسخ : یانه
هرگز نه عرب ___ پاسخ : لن
همدم و یار ___ پاسخ : انیس
همراه پیچ ___ پاسخ : مهره
کشوری جزیره‌ای در دریای کارائیب ___ پاسخ : گرنادا
کلام صریح ___ پاسخ : رک
کیسه پول ___ پاسخ : بدره

جواب مرحله 782 بازی جدولانه یک

اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : داستان جاوید
اثر ایوان تورگنیف ___ پاسخ : اشیانه نجبا
اثر جمال میرصادقی ___ پاسخ : اتش از اتش
اثر شهره وکیلی ___ پاسخ : بیمننرو
اثر لئو تولستوی ___ پاسخ : کوپن تقلبی
ارقام ___ پاسخ : اعداد
از این پس ___ پاسخ : منبعد
از جزایر ژاپن ___ پاسخ : یزو
از روی خطا ___ پاسخ : سهوا
از شهرهای استان کردستان ___ پاسخ : سقز
از نوشت افزارها ___ پاسخ : مداد تراش
استوار شدن ___ پاسخ : تاکد
اعتبار ___ پاسخ : اب
اندوه ___ پاسخ : حزن
برهنه ___ پاسخ : رت
به دست آوردن ___ پاسخ : کسب
به طور دائمی نیست ___ پاسخ : موقتا
به طور قطع ___ پاسخ : مسلما
بین ___ پاسخ : لا
پایتخت اندونزی ___ پاسخ : جاکارتا
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پرداخت ___ پاسخ : پولیش
پرده‌دری ___ پاسخ : هتک
پرنده کوچکتر از کبک ___ پاسخ : تیهو
پرنده‌ای کوچک ___ پاسخ : شب گردک
پشت سر هم ___ پاسخ : یک بند
پشه ___ پاسخ : بق
پیرو ___ پاسخ : تابع
پیروز شدن ___ پاسخ : بردن
پیشنهاد دولت در مجلس ___ پاسخ : لایحه
تندی ___ پاسخ : سرعت
تنها و تک ___ پاسخ : یکه
جلگه وسیع بی‌درخت ___ پاسخ : استپ
چشم ___ پاسخ : دیده
چیره شده ___ پاسخ : مسلط
حرص ___ پاسخ : از
حرف فاصله رسان ___ پاسخ : تا
خاک صنعتی ___ پاسخ : رس
خودآرایی ___ پاسخ : تجمل
داستان کوتاه ___ پاسخ : متل
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دستگاه سوراخ کن ___ پاسخ : مته
ده ___ پاسخ : روستا اب داده
دو برابر ___ پاسخ : دوبل
دو یار هم‌قد ___ پاسخ : اا
دیفتری ___ پاسخ : زهرباد
رب النوع مصری ___ پاسخ : رع
روغن و چربی ___ پاسخ : په
روییدن گیاه ___ پاسخ : نبت
ریسه ___ پاسخ : شبک
زبانه آتش ___ پاسخ : الاو
زهر بدون پادزهر ___ پاسخ : هلاهل
سازمان مخوف هیتلری ___ پاسخ : اساس
شمشیر تیز کرده ___ پاسخ : اب داده
شهری در آمریکا ___ پاسخ : کلیولند
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : بالتیمور
صورت پذیرفتن ___ پاسخ : تشکل
ضامن ___ پاسخ : متعهد
عادت و خو ___ پاسخ : داب
عریان ___ پاسخ : لاج
عطش ___ پاسخ : تشنگی
علت ___ پاسخ : سببمنبعد
عموی حضرت ابراهیم ___ پاسخ : ازر
فاصله و دوری ___ پاسخ : بعدبق
فقیر ___ پاسخ : تنگدست
قدم یکپا ___ پاسخ : لی
گروهی از افراد ___ پاسخ : عده
گریه با سوز و گداز ___ پاسخ : زار
لعن و نفرین ___ پاسخ : سب
لیقه ___ پاسخ : تلی
مادر ترکی ___ پاسخ : انا
ماده ضد عرق ___ پاسخ : زاج
محل طبابت ___ پاسخ : مطب
مخفف اگر ___ پاسخ : گر
مدرک ___ پاسخ : سند
مکر و فریب ___ پاسخ : کید
نخ‌های طول و عرض پارچه ___ پاسخ : تاروپود
نظرات ___ پاسخ : عقاید
نظیر ندارد ___ پاسخ : بیتا
نفرین شده ___ پاسخ : لعین
نگهبان ___ پاسخ : عسس
نویسنده «سفر به مرکز زمین» ___ پاسخ : ژول ورن
وسیله احتیاطی ___ پاسخ : یدک
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کنایه از کودک شرور ___ پاسخ : اتش پاره
کوبیدن ___ پاسخ : نقر

جواب مرحله 783 بازی جدولانه یک

آتش‌سوزی ___ پاسخ : حریق
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : سقوط عقاب ها
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : من و ایوبو غروب
اثر شاتوبریان ___ پاسخ : رنه
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : خیالتو
اثر محمد رحیم اخوت ___ پاسخ : باقیمانده ها
اثر محمدرحیم اخوت ___ پاسخ : پاییزبود
از استان‌های ایران ___ پاسخ : فارس
از روی بزرگداشت ___ پاسخ : احتراما
از گیاهان خورشتی ___ پاسخ : ریواس
افسانه و قصه ___ پاسخ : اسطوره
امتحان شده ___ پاسخ : ازموده
امیر قبیله بزرگ ___ پاسخ : بگ
باده ___ پاسخ : می
بازی نفس گیر ___ پاسخ : زو
باشگاهی در انگلیس ___ پاسخ : چلسی
بالشتک آغشته به جوهر ___ پاسخ : استامپ
بچه گاو ___ پاسخ : گوساله
برنج فروش ___ پاسخ : رزاز
بسیار گرم ___ پاسخ : داغ
بغل ___ پاسخ : اغوش
بند پای زندانیان ___ پاسخ : غل
به اتفاق ___ پاسخ : باهم
به شوق افکندن ___ پاسخ : تشویق
به شکل عربی در آوردن ___ پاسخ : تعریب
پایتخت میانمار ___ پاسخ : نایپیداو
پشم شتر ___ پاسخ : وبر
پلیس فضای مجازی ___ پاسخ : فتا
پنج ترکی ___ پاسخ : بش
ترشی آزمایشگاه ___ پاسخ : اسید
تفاله ___ پاسخ : تخ
تفتیش ___ پاسخ : بازرسی
جلگه وسیع بی‌درخت ___ پاسخ : استپ
جنازه ___ پاسخ : نعش
جهت بر آمدن آفتاب ___ پاسخ : شرق
حرف ندا ___ پاسخ : یا
حرف یونانی ___ پاسخ : سای
خفته ___ پاسخ : ارمیده
خوشرو و خندان ___ پاسخ : بسیم
در کمال دقت ___ پاسخ : موبهمو
دنبه برشته ___ پاسخ : جز
دهان خودمانی ___ پاسخ : دهن
دو نفری سوار موتور شدن ___ پاسخ : دوترکه
دود کردن ___ پاسخ : دخ
دوستی و محبت ___ پاسخ : ولا
رقیب زن ___ پاسخ : هوو
روادید ___ پاسخ : ویزا
رود مرزی ___ پاسخ : ارس
زر ___ پاسخ : طلا
زمان بعد از حال ___ پاسخ : اتی
زکام ___ پاسخ : گریپ
سرچشمه ___ پاسخ : منشا
سرخ ___ پاسخ : قرمز
سقف برآمده و گرد ___ پاسخ : قبه
شترران ___ پاسخ : حادی
شماره نخستین ___ پاسخ : یک
شنونده ___ پاسخ : مستمع
شهر یزد ___ پاسخ : مهریز
عجول و شتابزده ___ پاسخ : دستپاچه
عضو راهرو ___ پاسخ : پا
فاصله و دوری ___ پاسخ : بعد
گزارش‌ها ___ پاسخ : تفاسیر
گشوده ___ پاسخ : وا
ماده مخدری خطرناک ___ پاسخ : حشیش
ماهی فلکی ___ پاسخ : حوت
متحیر ماندن ___ پاسخ : بهت
مثبت ___ پاسخ : پوزیتیو
محافظ شهر ___ پاسخ : داروغه
محل استراحت چهارپایان ___ پاسخ : زاغه
محل عبادت ___ پاسخ : معبد
مخلوق خداوند ___ پاسخ : بنده
مدیون ___ پاسخ : بدهکار
مغموم ___ پاسخ : غمگین
مقابل روز ___ پاسخ : شب
من و تو ___ پاسخ : ما
نگاه کوتاه ___ پاسخ : نگه
نور خورشید ___ پاسخ : شعاع
نکوهیدن و بدگویی ___ پاسخ : ذم
کارش کندن زمین است ___ پاسخ : حفار
کشور آفریقایی ___ پاسخ : جیبوتی
کوتاه و چاق ___ پاسخ : غک
یک دانه ___ پاسخ : حبه

جواب مرحله 784 بازی جدولانه یک

آبله فرنگی ___ پاسخ : اتشک
آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
ابزار شخم زدن قدیم ___ پاسخ : خیش
اثر استاندال ___ پاسخ : صومعه پارام
اثر امین فقیری ___ پاسخ : گزیده داستان ها
اثر خیام ___ پاسخ : میزان الحکمت
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : پاچه خیزک
اثر نیما یوشیج ___ پاسخ : خانواده سرباز
ارتعاش ___ پاسخ : لرزش
از دل پرسوز برآید ___ پاسخ : اه
افسانه‌گو ___ پاسخ : سمیر
امید است/ شاید ___ پاسخ : اندی
اهل یکی از شهرهای شمالی ___ پاسخ : رشتی
بانگ چوپان ___ پاسخ : هی
بخش سطحی پوست ___ پاسخ : بشره
بخشنده ___ پاسخ : وهاب
بلندتر/ بالاتر ___ پاسخ : علیا
بی مو ___ پاسخ : طاس
پارسا ___ پاسخ : زاهد
پایتخت قطر ___ پاسخ : دوحه
پول آسیایی ___ پاسخ : ین
پیدا و نمایان ___ پاسخ : واضح
پیرو ___ پاسخ : شیعه
تابع و پیرو ___ پاسخ : دابر
تصویر ___ پاسخ : عکس
ته‌نشین مجرای آب ___ پاسخ : ابرفت
جمع ضعیف ___ پاسخ : ضعفا
چراگاه ایلات و عشایر ___ پاسخ : یورت
چهار ___ پاسخ : اربع
خشنودی ___ پاسخ : رضایت
خط‌کش بنایی ___ پاسخ : شمشه
خوشبخت‌تر ___ پاسخ : اسعد
خوفناک ___ پاسخ : سهمگین
خیار نارس ___ پاسخ : کمبزه
دوام و پایداری ___ پاسخ : بقا
دیمی نیست ___ پاسخ : ابی
رب النوع مصری ___ پاسخ : را
روی بیرونی هر چیزی ___ پاسخ : ظاهر
زشت و بدترکیب ___ پاسخ : بدمنظر
زننده ___ پاسخ : ضارب
سمی که از میکروب‌ها ترشح می‌شود ___ پاسخ : زهرابه
سهم مزدور ___ پاسخ : جیره
سی و یک سانت ___ پاسخ : پا
شهری در انگلستان ___ پاسخ : لیدز
شیر بیشه ___ پاسخ : عباس
صاحب ___ پاسخ : ذی
صمغ الکتریکی ___ پاسخ : کهربا
عابد مسیحی ___ پاسخ : راهب
عهده‌دار کاری شدن ___ پاسخ : تصدی
غمزه و عشوه ___ پاسخ : تیبا
غمگین ___ پاسخ : اسی
فراخ و وسیع ___ پاسخ : پهن
گرسنه خودمانی ___ پاسخ : گشنه
گرو گذارنده ___ پاسخ : راهن
گشوده ___ پاسخ : وا
گوارا ___ پاسخ : مهنا
گوهری سبز رنگ ___ پاسخ : زمرد
مأیوس ___ پاسخ : دلسرد
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذو
معروف ___ پاسخ : شهیر
مقابل عقلی ___ پاسخ : حسی
ملایمت ___ پاسخ : نرمی
منظر بر بلندی ___ پاسخ : مشرف
مهربان ___ پاسخ : رحیم
ناپاک ___ پاسخ : نجس
ناگهان ___ پاسخ : یکهو
نامدارتر ___ پاسخ : اشهر
نظیر/ مانند ___ پاسخ : همتا
نواق موسیقی ___ پاسخ : چر
نوشیدنی داغ ___ پاسخ : قهوه
نوع مرغوبی از برنج ___ پاسخ : صدری
نوعی حربه دسته‌دار ___ پاسخ : دهره
نیمه ___ پاسخ : نصف
نیکوکاران ___ پاسخ : ابرار
هم‌اکنون ___ پاسخ : اینک
وسیله نواختن ویولون ___ پاسخ : ارشه
کاور ___ پاسخ : روکش
کر شدن ___ پاسخ : صم
کفالت و ضمان ___ پاسخ : عهده
کمربند پارچه‌ای ___ پاسخ : شال
یاری ___ پاسخ : نصرت
یخ بسته ___ پاسخ : فسرده

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 301 تا 350 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 785 بازی جدولانه یک

آب مروارید ___ پاسخ : تم
آباد کردن ___ پاسخ : عمران
آشغال ___ پاسخ : زباله
اثر حسین مسرور ___ پاسخ : امثال سایره
اثر نویسنده قصه‌های‌پاییزی ___ پاسخ : قصه های پاییزی
از روی اجبار ___ پاسخ : قهرا
از غدد مغزی تنظیم کننده دمای بدن ___ پاسخ : هیپوتالاموس
اسب تبریزی ___ پاسخ : ات
اسب چاپار ___ پاسخ : یام
اسب مایل به زرد ___ پاسخ : سمند
اضطراب ___ پاسخ : تب
افزونی ___ پاسخ : زیادت حذ
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
امضای اختصاری ___ پاسخ : پاراف
انسان‌ها را از ظاهر می‌شناسد ___ پاسخ : ادم شناس
انصاف ___ پاسخ : عدل
انگبین ___ پاسخ : ظی
بالا رفتن و مرتفع شدن ___ پاسخ : علو
بالاتر از کشیش ___ پاسخ : اسقف
بالای انگلیسی ___ پاسخ : اپ
برادر ___ پاسخ : اخ
بریدن از بیخ ___ پاسخ : حذ
بلی آلمانی ___ پاسخ : یا
بند و زندان ___ پاسخ : لگ
به عقب برگشتن ___ پاسخ : قهقرا
پاداش و جزا ___ پاسخ : سزا
پارچه با رشته‌های طلا ___ پاسخ : زربافت
پرده‌در ___ پاسخ : هتاک
پشت سر ___ پاسخ : پس
پشم شتر ___ پاسخ : وبر
تاخت و تاز ___ پاسخ : یورش
تپانچه ___ پاسخ : لت
تخته سفید ___ پاسخ : وایت برد
تکه غذا ___ پاسخ : لقمه
جسد تجزیه نشده ___ پاسخ : مومیایی
حرف نهم یونانی ___ پاسخ : یتا
حمیت ___ پاسخ : غیرت
خوابیده ___ پاسخ : نایم
خوب‌تر ___ پاسخ : بهتر
خوراکی ___ پاسخ : غذا
خیزاب‌ها ___ پاسخ : امواج
دارای جلال ___ پاسخ : باابهت
دگرگون گشتن ___ پاسخ : غیر
دکان خدمات اینترنتی ___ پاسخ : کافینت
راه کوتاه‌تر ___ پاسخ : میانبر
رب النوع مصری ___ پاسخ : را
رو به پایین ___ پاسخ : سرازیر
زن خانه‌دار ___ پاسخ : کدبانو
سرافراز و موفق ___ پاسخ : روسفید
سستی ___ پاسخ : رخوت
سنگ ترازو ___ پاسخ : ورام
شکوه و بزرگی ___ پاسخ : هیبت
صدای حشره مزاحم ___ پاسخ : جیرجیر
ظرف مرکب ___ پاسخ : امه
عایق بندی شده ___ پاسخ : ایزوله
عدد مقدس ___ پاسخ : هفت
عدد ورزشی ___ پاسخ : اا
گریبان ___ پاسخ : یقه
لاغر ___ پاسخ : غث
ماده به ظاهر جامد ___ پاسخ : ژل
محو کننده ___ پاسخ : فرسای
معروف شدن ___ پاسخ : شهرت
مقابل ___ پاسخ : ازا
مقیاس طول ___ پاسخ : پا
ملاح ___ پاسخ : دریانورد
ملکه زنبور عسل ___ پاسخ : شاهنگ
میزان ___ پاسخ : ترازو
نادان و کودن ___ پاسخ : غت
نامیدن ___ پاسخ : تسمیه
نویسنده «قصه های پاییزی» ___ پاسخ : اصغرالهی
هم آوازی ___ پاسخ : اتفاق
واحد اطلاعاتی کامپیوتر ___ پاسخ : بایت
وقت و نوبت ___ پاسخ : پسا
وقت/ هنگام ___ پاسخ : لدی

جواب مرحله 786 بازی جدولانه یک

آبستن ___ پاسخ : حامله
اثری از آگاتا کریستی ___ پاسخ : مرگ روینیل
اثری از آناتول فرانس ___ پاسخ : بالتازار
اثری از امام محمد غزالی ___ پاسخ : معیارالعقول
اثری از دکتر اسلامی ندوشن ___ پاسخ : روزها
اثری از ناهید سلیمانخانی ___ پاسخ : پدرسالار
اثری دیگر از آناتول فرانس ___ پاسخ : زنبق سرخ
از احشام ___ پاسخ : بز
از علوم خفیه ___ پاسخ : لیمیا
از ماه‌های رومی ___ پاسخ : ایار
از نشریات ___ پاسخ : مجله
از کشورهای عربی ___ پاسخ : اردن
اندازه‌ها ___ پاسخ : حدود
انگشتری ___ پاسخ : خاتم
اهلی ___ پاسخ : رام
بسیار ضعیف ___ پاسخ : مردنی
بله آلمانی ___ پاسخ : یا
به نقطه مشترک رسیدن ___ پاسخ : تفاهم
بوی ناخوش ___ پاسخ : نتن
بیرق ___ پاسخ : لوا
پدر رستم ___ پاسخ : زال
پسوند ساینده ___ پاسخ : سا
پشت سر ___ پاسخ : ورا
پوشاننده ___ پاسخ : ساتر
ترمیم فرش ___ پاسخ : رفو
تفسیر اوستا ___ پاسخ : ایارده
ته نشین مایعات ___ پاسخ : لرد
جای پا ___ پاسخ : رد
جنگ‌افزار ___ پاسخ : سلاح
چالاک ___ پاسخ : جلد
چه وقت ___ پاسخ : کی
حرف نداری ___ پاسخ : بی
حریر منقش ___ پاسخ : پرن
خار سر دیوار ___ پاسخ : یز
خالص ___ پاسخ : قح
خاوری ___ پاسخ : شرقی
دزدیدن ___ پاسخ : ربودن ایارده
دمیدن به سیگار ___ پاسخ : پک
ده و روستا ___ پاسخ : مدر
دور دهان ___ پاسخ : نس
دیوار متحرک ___ پاسخ : پاراوان
رئیس پاسبانان در دوره غزنویان ___ پاسخ : امیرحرس
رسته ___ پاسخ : رده
رود مرزی ___ پاسخ : اترک
زینت رو ___ پاسخ : مو
سایه موهوم ___ پاسخ : شبح
سخن بیمارگونه ___ پاسخ : یان
سگی مخصوص شکار خرگوش ___ پاسخ : لوریه
سماوی ___ پاسخ : اسمانی
سیخ کباب ___ پاسخ : بابزن
شهرها ___ پاسخ : بلاد
صدای درشت ___ پاسخ : بم
ظرف پذیرایی ___ پاسخ : سینی
عدد منفی ___ پاسخ : نه
عشق فرنگی ___ پاسخ : لاو
عمده فروشی ___ پاسخ : کلی فروشی
غذای ساده ___ پاسخ : اش
غوزه پنبه ___ پاسخ : وش
غیر مفید ___ پاسخ : ناکارامد
فرار حیوان ___ پاسخ : رم
قدرت داشتن ___ پاسخ : اقتدار
قفسه میز ___ پاسخ : کشو
گل نسترن ___ پاسخ : گیله
گناه‌ها ___ پاسخ : جرایم
گیاه رنگ مو ___ پاسخ : حنا
ماه چهارم فرنگی ___ پاسخ : اوریل
مشاعر ___ پاسخ : حواس
مقدار اندک ___ پاسخ : نمه
میوه جالیزی ___ پاسخ : خیار
نباتی ___ پاسخ : گیاهی
نظامی ___ پاسخ : ارتشی
نمای نزدیک ___ پاسخ : کلوزاپ
نوعی رنگ مو ___ پاسخ : مش
نوعی شیپور ___ پاسخ : ترومپت
هدایت الکتریکی ___ پاسخ : رسانایی
همراه هوی ___ پاسخ : های
واحد برقی ___ پاسخ : ولت
واحد سطح ___ پاسخ : ارکی
ورزش تیمی بدون توپ ___ پاسخ : کبدی
کاتالوگ ___ پاسخ : کالانما
کرباس ___ پاسخ : رکو
یار داماد ___ پاسخ : عروس
یک ترک ___ پاسخ : بیر

جواب مرحله 787 بازی جدولانه یک

آسمان عرب ___ پاسخ : سما
آشپزخانه باز ___ پاسخ : اوپن
ابر باران زا ___ پاسخ : صیب
ابر نزدیک زمین ___ پاسخ : مه
ابزار جلوگیری از بارداری ___ پاسخ : اییودی
اتومبیل حمل بیماران ___ پاسخ : امبولانس
اثر بالزاک ___ پاسخ : چرم ساغری
اثر برتراند راسل ___ پاسخ : عرفان و منطق
اثر جمال میرصادقی ___ پاسخ : چشم های من خسته
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : هفت اسمان عشق
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : هفخط
از سازهای ضربی ___ پاسخ : دف
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : سبا
از گل‌ها ___ پاسخ : کاملیا
از نشانه‌های بیماری ریوی ___ پاسخ : سرفه
افسر تعویض پست نگهبانان ___ پاسخ : پاسبخش
برآورنده دعا ___ پاسخ : مستجیب
برجسته زیر گونه ___ پاسخ : لپ
برده زن ___ پاسخ : کنیز
برطرف کردن ___ پاسخ : رفع
برنامه کاربردی تلفن همراه ___ پاسخ : اپ
بستگی داشتن ___ پاسخ : ربط
به یاد ماندنی ___ پاسخ : تاریخی
بی بند و بار ___ پاسخ : ول
بیرون زدگی دیواره سرخرگ ___ پاسخ : انوریسم
بیهوشی ___ پاسخ : کما
پاک و پارسا ___ پاسخ : قدیس
پیچیدگی در اطراف مرکزی ___ پاسخ : مارپیچ
تخم مرغ ___ پاسخ : مرغانه
ترس ___ پاسخ : شکه
تله و دام ___ پاسخ : فغ
تور سقف کاذب ___ پاسخ : رابیتس
تکیه بر پشتی ___ پاسخ : لم
چاره و حیله ___ پاسخ : ترفند
چنین ___ پاسخ : اینطور
چهره ___ پاسخ : لچ
حلال رنگ ___ پاسخ : تینر
خمیازه ___ پاسخ : اسا
خون گرفتن از بدن ___ پاسخ : حجامت
در وقت نامناسب ___ پاسخ : بیجا
درجه و مقام ___ پاسخ : رتبه
درخور و لایق ___ پاسخ : ارزانی
دور کردن ___ پاسخ : دفع
دیپلماتیک ___ پاسخ : سیاسی
روا و شایسته ___ پاسخ : جایز
روحانی زرتشتی ___ پاسخ : مغ
روحانی مصریان باستان ___ پاسخ : کاهن
زشت و سخیف ___ پاسخ : رکیک
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
سخن بریده بریده ___ پاسخ : منمن
سنبل کوهی ___ پاسخ : فو
سیکل ___ پاسخ : چرخه
شپش ___ پاسخ : نمه
شریک سرگرمی ___ پاسخ : همبازی
شمشیر بران ___ پاسخ : صل
عبادتی که واجب نیست ___ پاسخ : نافله
عدد زیر خط کسر ___ پاسخ : مخرج
عشق فرنگی ___ پاسخ : لاو
عضو پرنده ___ پاسخ : بال
علامت جمع ___ پاسخ : ها
فرمانده ___ پاسخ : رییس
قاصد ___ پاسخ : پیک
قلعه و حصار ___ پاسخ : بارو
گاهی با بارش گم می‌شود ___ پاسخ : شتر
گشودن معما ___ پاسخ : حل
گناه و بزه ___ پاسخ : زیف
گیاهی بیابانی ___ پاسخ : ابلک
مالزی قدیم ___ پاسخ : مالایا
مرحوم/ شادروان ___ پاسخ : امرزیده
مقیاس طول ___ پاسخ : پا
مهربان ___ پاسخ : ریوف
نوشیدنی پر طرفدار ___ پاسخ : چای
هراس ___ پاسخ : هول
همسر دوک ___ پاسخ : دوشس
واحد پول ساموآ ___ پاسخ : تالا
ورم خودمانی ___ پاسخ : پف
وسیله نقلیه ___ پاسخ : اتومبیل
کاغذ کپی ___ پاسخ : کاربن
کشنده بی صدا ___ پاسخ : سم
کمان ___ پاسخ : قوس
کوروش فرانسوی ___ پاسخ : سیروس
یخ بستن ___ پاسخ : انجماد

جواب مرحله 788 بازی جدولانه یک

آب دهان ___ پاسخ : تف
آب مروارید ___ پاسخ : تم
آشکارا ___ پاسخ : صریحا
آهو ___ پاسخ : ظب
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
اتاق قطار ___ پاسخ : واگن
اثر آگاتا کریستی ___ پاسخ : قتل اسان است
اثر ابراهیم گلستان ___ پاسخ : مختار در روزگار
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : روزگار عقل سرخ
اثر نیما یوشیج ___ پاسخ : توکایی درقفس
از حد گذشتن ___ پاسخ : غلو
از سایت‌های معروف ___ پاسخ : یاهو
از سیارات ___ پاسخ : زمین
از گل‌های خوشبو ___ پاسخ : زنبق
از مذاهب بودایی ___ پاسخ : ذن
انگل ___ پاسخ : طفیل
باد گلو ___ پاسخ : اروغ
باد موافق ___ پاسخ : شرطه
باهوش ___ پاسخ : داهی
بخشنده ___ پاسخ : وهاب
بدیمن ___ پاسخ : منحوس
بیرون کشیدن تیغ از غلاف ___ پاسخ : اختن
پاره و کهنه ___ پاسخ : ژنده
پاره کردن ___ پاسخ : گسیختن
پاکیزه ___ پاسخ : طاهر
پایان ___ پاسخ : ختام
پایتخت جمهوری چک ___ پاسخ : پراگ
پخته در آب ___ پاسخ : ابپز
پذیرفتن ___ پاسخ : تقبل
پول خرد قاجاریه ___ پاسخ : شاهی
پیشوا ___ پاسخ : رهبر
پینه/ پاره ___ پاسخ : وصله
تاخت اسب ___ پاسخ : تگ
تواضع ___ پاسخ : قنوت
جمع امام ___ پاسخ : ایمه
جوش خمیر ___ پاسخ : وز
چهارپایه پشتی‌دار ___ پاسخ : صندلی
حالت بیهوشی ___ پاسخ : اغما
حمل کننده ___ پاسخ : حامل
خشم‌آلود ___ پاسخ : عصبی
دانشمندان ___ پاسخ : فقها
دانه ___ پاسخ : بذر
دستور ___ پاسخ : حکم
ریاکار ___ پاسخ : دورو
زنده ___ پاسخ : حی
سبزی خوشبو ___ پاسخ : ریحان
ستاد ___ پاسخ : مقر
سردتر ___ پاسخ : ابرد
سنگ سخت ___ پاسخ : خارا
شاد و سرحال ___ پاسخ : سرزنده
شامل شدن ___ پاسخ : عم
شب پیش رو ___ پاسخ : امشب
عمامه و دستار ___ پاسخ : میزر
عکس ___ پاسخ : فتو
عیب و کاستی ___ پاسخ : نقیصه
غریزی و طبیعی ___ پاسخ : ذاتی
فراورده زنبور ___ پاسخ : عسل
فرمانروا ___ پاسخ : سلطان
فرمانروایان ___ پاسخ : امرا
فن/ پیشه ___ پاسخ : صنعت
گردش کودکانه ___ پاسخ : ددر
گوژپشت ___ پاسخ : محدب
ماده‌ای به عنوان کود ___ پاسخ : اوره
مایل ___ پاسخ : راغب
محصول آسیاب ___ پاسخ : ارد
محل نمایش اجسام باستانی ___ پاسخ : موزه
مرده ___ پاسخ : میت
معلق ___ پاسخ : دروا
معمول شدن ___ پاسخ : بابشدن
مهیب و سهمگین ___ پاسخ : نژند
میخ ___ پاسخ : وتد
میدان بوکس ___ پاسخ : رینگ
نامیده شده ___ پاسخ : مسمی
نخستین حرف یونانی ___ پاسخ : الفا
نوعی ورزش ___ پاسخ : رزمی
همسر مرد ___ پاسخ : زن
واحدی در سطح ___ پاسخ : ار
وسیله ___ پاسخ : الت
کامروا ___ پاسخ : موفق
کریدور ___ پاسخ : راهرو
کشور آفریقایی ___ پاسخ : موزامبیک
کوچیدن ___ پاسخ : رحلت

جواب مرحله 789 بازی جدولانه یک

آبی که فرو می‌ریزد ___ پاسخ : ابشار
اثر ابوتراب خسروی ___ پاسخ : اواز پر جبرییل
اثر جرج اورول ___ پاسخ : هوای تازه
از بیماری های پوستی ___ پاسخ : گر
از جنس پشم ___ پاسخ : پشمین
از زیورآلات ___ پاسخ : انگشتر
اسب خال‌دار ___ پاسخ : ابرش
استفاده دوباره ___ پاسخ : بازیافت
امر از خائیدن ___ پاسخ : خا
انتقال جسد ___ پاسخ : لشکشی
باختر ___ پاسخ : غرب
باقی جان ___ پاسخ : نا
بخش خارجی ___ پاسخ : بیرونی
بددل ___ پاسخ : غر
به جا آوردن نماز ___ پاسخ : نماز گزاردن
بوی پشم سوخته ___ پاسخ : کز
پارچه پنبه‌ای سفید ___ پاسخ : کرباس
پاروی قایقرانان ___ پاسخ : فه
پاکسازی کف رودخانه ___ پاسخ : لایروبی
پاکیزه ___ پاسخ : زکی
پدراندر ___ پاسخ : راب
پدربزرگ ___ پاسخ : نیا
پرده‌داری ___ پاسخ : سدانت
پرنده کلنگ ___ پاسخ : درنا
پشت سر هم ___ پاسخ : یک ریز ذر
پوست ضخیم شده دست ___ پاسخ : پینه
تپانچه ___ پاسخ : تس
تمام و همگی ___ پاسخ : یکسر
تومور ___ پاسخ : غده
تکیه کلام چوپان ___ پاسخ : هیفه
جاذبه شخصیتی ___ پاسخ : کاریزما
جراحت ___ پاسخ : زخم
جنس قوی ___ پاسخ : نر
چوب برای سوختن ___ پاسخ : هیزم
حرف صلیب ___ پاسخ : تی
حرف فاصله ___ پاسخ : تا
حشره معرکه ___ پاسخ : خرمگس
خواهر ___ پاسخ : باجی
خود بار آمده ___ پاسخ : دیمی
داهی ___ پاسخ : زرنگ
در نهان ___ پاسخ : غیابا
دروازبان فوتبال ___ پاسخ : گلر
ذخیره ___ پاسخ : رزرو
راه تغذیه جنین ___ پاسخ : ناف
رود اروپایی ___ پاسخ : رن
زنده به آب ___ پاسخ : ابزی
زهر هلاهل ___ پاسخ : رز
ستیزه کردن ___ پاسخ : عناد
سمت و سو ها ___ پاسخ : جهات
سنگ عصاری ___ پاسخ : غن
شامل شدن ___ پاسخ : عم
ظرف غذای سربازان ___ پاسخ : یغلاوی
عضو پر زور ___ پاسخ : بازو
علامت جمع ___ پاسخ : ان
علف بیابان خوراندن حیوان ___ پاسخ : چراندن
عهده‌دار شدن کاری ___ پاسخ : التزام
غواص ___ پاسخ : ابورز
فریاد افسوس ___ پاسخ : وای
فصیح ___ پاسخ : غرا
قاتل ___ پاسخ : جانی
گروه مردم ___ پاسخ : ملا
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
محل دور هم جمع شدن ___ پاسخ : پاتوق
محل عبور ___ پاسخ : مجری
مربوط به محل اقامت ___ پاسخ : مسکونی
مورچه ریز ___ پاسخ : ذر
نوعی زیرپوش ___ پاسخ : رکابی
نوکر ___ پاسخ : خدمتگزار
همپاره ___ پاسخ : ایزومر
همکاری ___ پاسخ : مشارکت
هواخواه ملت ___ پاسخ : ناسیونالیست
کثیر و فراوان ___ پاسخ : جم
کرانه/ ناحیه ___ پاسخ : شق
کشنده بی‌صدا ___ پاسخ : زهر
کنسول بازی قدیمی ___ پاسخ : سگا
کیفیت ___ پاسخ : چگونگی

جواب مرحله 790 بازی جدولانه یک

آزاده ___ پاسخ : حر
آماده ___ پاسخ : حاضر
آموختن ___ پاسخ : یاددادن
ابزار جنگ ___ پاسخ : سلاح
ابزار رسم زاویه قائمه ___ پاسخ : گونیا
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : داستان جاوید
اثر مهشید امیرشاهی ___ پاسخ : بعد از روز اخر
اثری از ژید ___ پاسخ : تز
از خنک کننده‌ها ___ پاسخ : کولر
انگبین ___ پاسخ : ظی
انگشت اشاره ___ پاسخ : سبابه
بغل ___ پاسخ : اغوش
به راستی ___ پاسخ : حقا
بیماری و مرض ___ پاسخ : دا
بین ___ پاسخ : لا
پارچه‌ای که کثیفی را دیر نشان می‌دهد ___ پاسخ : چر کتاب
پاروی قایقرانان ___ پاسخ : فه
پایتخت تایوان ___ پاسخ : تایپه
پسر عرب ___ پاسخ : ابن
پندار ___ پاسخ : انگاره
تخم‌مرغ فرنگی ___ پاسخ : اگ
ترجمه فیلم ___ پاسخ : دوبله
تنیدن ___ پاسخ : بافتن
توانا ___ پاسخ : قدیر
ثابت و استوار ___ پاسخ : برجا
جدا نشدنی ___ پاسخ : لاینفک
جرب ___ پاسخ : گری
جرس ___ پاسخ : درا
جوان ___ پاسخ : شاب
حسرت ___ پاسخ : افسوس
خداحافظی کردن ___ پاسخ : بدرود گفتن
خشم ___ پاسخ : غضب
خوش‌منش ___ پاسخ : بشاش
دارای مواد غذایی ___ پاسخ : مغذی
دانه سفت میوه ___ پاسخ : هسته
در هم پیچیدن ___ پاسخ : لف
درخت انار ___ پاسخ : ناربن
درخشان ___ پاسخ : منیر
درست کردن چای ___ پاسخ : دم کردن
دریای شمالی ___ پاسخ : خزر
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
رده ___ پاسخ : صف
رهن ___ پاسخ : گرو
رود پرآب اروپا ___ پاسخ : دانوب فتوحات
زن بدکاره ___ پاسخ : روسپی
زندانی کردن ___ پاسخ : حبس
زیاد شدن ___ پاسخ : تعدد
ساختمان ___ پاسخ : بنا
سردتر ___ پاسخ : ابردبگ
سرزمین‌های تصرف شده ___ پاسخ : فتوحات
سرمایه جاودانی ___ پاسخ : کار
سلطان بیابان ___ پاسخ : شتر
سمبل مورد پرستش ___ پاسخ : توتم دوبله
سنگینی ___ پاسخ : وزن
سیال تنفسی ___ پاسخ : هوا
شاه بزرگ هند ___ پاسخ : مهاراجه
شگفتی ___ پاسخ : عجب
شماره نخستین ___ پاسخ : یک
شهر مرکزی ___ پاسخ : تفرش
شهر همدان ___ پاسخ : اسداباد
عظیم الجثه ___ پاسخ : یغر
عمل به دنیا آوردن ___ پاسخ : زایش
عمل درخور پاداش نیک ___ پاسخ : ثواب کاری
عمل و کردار ___ پاسخ : کنش
غیر مذهبی ___ پاسخ : لاییک
گوشت ترکی ___ پاسخ : ات
گوشت فروش ___ پاسخ : قصاب
گوشه‌ای در دستگاه راست ماهور ___ پاسخ : اشور
لحظه ___ پاسخ : دم
لعن و نفرین ___ پاسخ : سب
لقب بهشت ___ پاسخ : برین
محل ورود ___ پاسخ : در
مخلوط پی ریزی ساختمان ___ پاسخ : شفته
مشک ___ پاسخ : خی
معبر ___ پاسخ : رهگذر
میوه نو رسیده ___ پاسخ : نوبر
نادان ___ پاسخ : سفیه
ناوگان ___ پاسخ : فلوت
نوعی بیماری عفونی مسری ___ پاسخ : وبا
نوعی عدسی ___ پاسخ : کاو
نوعی کبوتر ___ پاسخ : یاکریم
نویسنده «نانا» ___ پاسخ : امیل زولا
هرج و مرج و بلبشو ___ پاسخ : هرکی هرکی
ورزشی رزمی ___ پاسخ : تکواندو
ورم کردن ___ پاسخ : اماسیدن
کلام تصدیق ___ پاسخ : اری
کیف انگلیسی ___ پاسخ : بگ

جواب مرحله 791 بازی جدولانه یک

آتش عرب ___ پاسخ : نار
آرواره ___ پاسخ : فک
اراده شده ___ پاسخ : خواسته
از اساطیر یونان باستان ___ پاسخ : هلنا
از بازیگران سریال شمس‌العماره ___ پاسخ : مسعود رایگان
از رشته‌های دو و میدانی ___ پاسخ : امدادی
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : کوار
از مشتقات نفتی ___ پاسخ : قیر
از مکاتب ادبی ___ پاسخ : اکسپرسیونیسم
از کلمات شرط ___ پاسخ : اما
امر به نوشیدن ___ پاسخ : بنوش
امیر و بزرگ ___ پاسخ : بیگ
انسان‌ها ___ پاسخ : ادمیان
اکنون ___ پاسخ : الان
برگه شراکت ___ پاسخ : سهام
بزرگ‌ترین شهر ایالت لوئیزیانا آمریکا ___ پاسخ : نیوا ورلیان
بسیار دویدن و به نتیجه نرسیدن ___ پاسخ : سگدو
به پیشواز رفتن ___ پاسخ : استقبال
به دنیا آورده ___ پاسخ : زاییده
بهبود یافتن زخم ___ پاسخ : التیام
پارچه صاف کن ___ پاسخ : اتو
پرنده زیبا ___ پاسخ : قو
پلی که طاق آن نیم دایره‌ای باشد ___ پاسخ : پلرومی
پیامبر و فرستاده خدا ___ پاسخ : نبی
پیرو مسلک مارکس ___ پاسخ : مارکسیست
تپه بلند ___ پاسخ : تل
تولید مثل ___ پاسخ : زا
جدا از هم ___ پاسخ : سوا
جیره و راتبه ___ پاسخ : مستمری
چای فرنگی ___ پاسخ : تی
چه فراوان ___ پاسخ : بسا
چیره دست ___ پاسخ : ماهر
حرف دهان کجی ___ پاسخ : یی
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
خانه کنار دریا ___ پاسخ : ویلا
خوراک کفش ___ پاسخ : واکس
خیلی ارزشمند ___ پاسخ : والاتر
درس کشیدنی ___ پاسخ : رسم
دست یافتن و برتری ___ پاسخ : استیلا
دوستان ___ پاسخ : یاران
رئیس جمهور فرانسه بود ___ پاسخ : ژاک شیراک
زنبیل و سبد ___ پاسخ : سله
سبزی شاهی ___ پاسخ : ترتیزک
سردسیر ___ پاسخ : ییلاق
شعله آتش ___ پاسخ : الاو
شهری در هندوستان ___ پاسخ : بمبیی
صاحب کار ___ پاسخ : کارفرما
صد متر مربع ___ پاسخ : ار
ضایع شده ___ پاسخ : بور
ظلم و جور ___ پاسخ : ستم
عطرمایه ___ پاسخ : اسانس
علی ای … رحمت ___ پاسخ : همای
فتنه‌انگیز ___ پاسخ : فتان
گرد مخدری از شاهدانه ___ پاسخ : بنگ
گریز آهو ___ پاسخ : رم
متعلق به علم نظری ___ پاسخ : تیوریک
مردن از غصه ___ پاسخ : دق
مرواریدها ___ پاسخ : درر
مرکز استان مرکزی ___ پاسخ : اراک
مزیت‌ها ___ پاسخ : مزایا
مساوی عامیانه ___ پاسخ : یر
مطابق با شرع ___ پاسخ : مشروع
منسوب به بنی‌امیه ___ پاسخ : اموی
منقار مرغان ___ پاسخ : شنید
نابینا ___ پاسخ : کور
نام دیگر کشور اسکاتلند ___ پاسخ : اسکوتیا
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نزدیکی ___ پاسخ : قرب
نوعی آچار ___ پاسخ : الن
نوعی کرم ___ پاسخ : اتل
نیلوفر ___ پاسخ : فل
نیم صدای گوسفند ___ پاسخ : بع
هم نام ___ پاسخ : اداش
همگانی ___ پاسخ : سراسری
کاغذ فروش ___ پاسخ : وراق
کلیسای معروف پاریس ___ پاسخ : نتردام
کنکاش ___ پاسخ : شورا
کیسه پول ___ پاسخ : بدره
یار غم ___ پاسخ : هم
یار مرد ___ پاسخ : زن
یخ عرب ___ پاسخ : هسر
یگانه ___ پاسخ : فرید

جواب مرحله 792 بازی جدولانه یک

آزار و شکنجه ___ پاسخ : عذاب
آسودگی ___ پاسخ : فراغ
آغاز و شروع کار ___ پاسخ : مقدمه
آنچه خاص کسی یا چیزی باشد ___ پاسخ : مختص
آهسته و آرام ___ پاسخ : یواش
اثر آگاتا کریستی ___ پاسخ : چهار قدرت بزرگ
اثر الکساندر دومای پسر ___ پاسخ : خانم کاملیا
اثر امین فقیری ___ پاسخ : اگر باران ببارد
اثر روسو ___ پاسخ : امیل
از گل‌ها و نام زنانه ___ پاسخ : نرگس
اسفناج رومی ___ پاسخ : بتهو
افسون ___ پاسخ : منتر
امامان ___ پاسخ : ایمه
اندیشه‌ها ___ پاسخ : تدابیر
اهل کتاب ___ پاسخ : اهلال ذمه
اول امری ___ پاسخ : وهله
بالاتر و بهتر از کسی ___ پاسخ : رودست
بخشنده ___ پاسخ : وهاب
بددل ___ پاسخ : غر
بدین معنی ___ پاسخ : یعنی
بر آن خنده می‌نشیند ___ پاسخ : لب
بر عهده گیرنده ___ پاسخ : متقبل
بریدن از بیخ ___ پاسخ : حذ
بسیار فراوان ___ پاسخ : جزیل
بوی بد ___ پاسخ : گند
پابرجا ___ پاسخ : ثابت
پارسایان ___ پاسخ : زهاد
پراکنده و رایج ___ پاسخ : شایع
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
پند دهنده ___ پاسخ : ناصح
پنهان داشتن ___ پاسخ : کتم
پیشرفت ___ پاسخ : ترقی
تجملی ___ پاسخ : لوکس
جاودانه ___ پاسخ : ابدی
جمع کردن ___ پاسخ : ضم
جنبش ___ پاسخ : نهضت
جنت ___ پاسخ : بهشت
جوش مخصوص ظروف مسی ___ پاسخ : لحیم
حفظی ___ پاسخ : ازبر
حین/ خلال ___ پاسخ : ضمن
خرس عربی ___ پاسخ : دب
دارای پوشش اسلامی ___ پاسخ : باحجاب
دانای بی‌همتا ___ پاسخ : مزدا
دچار لکنت زبان ___ پاسخ : الکن
دریاها ___ پاسخ : ابحر
روحانی زرتشتی ___ پاسخ : مغ
روش‌ها ___ پاسخ : انحا
زراعت بهاری ___ پاسخ : صیفی
زیبا ___ پاسخ : جمیل
زین و برگ ___ پاسخ : یراق
ستاره کم‌نور ___ پاسخ : سها
ستایش کننده ___ پاسخ : مادح
سوراخ‌ها ___ پاسخ : منافذ
شروع ___ پاسخ : اغاز
شهر رازی ___ پاسخ : ری
شهر یزد ___ پاسخ : بافق
طاقچه بالا ___ پاسخ : رف
عموی حضرت ابراهیم ___ پاسخ : ازر
عید ویتنامی ___ پاسخ : تت
فدراسیون قایقرانی ___ پاسخ : فیسا
فراخوانی با بلندگو ___ پاسخ : پیج
فضای اشغالی یک جسم ___ پاسخ : حجم
قرارگاه ___ پاسخ : مقر
گوش و بینی بریده شده ___ پاسخ : مثله
لازم گردانیدن ___ پاسخ : ایجاب
لرزیدن ___ پاسخ : رعشه
مؤدب ___ پاسخ : باادب
مالک شدن ___ پاسخ : تصرف
مخلوط و درهم ___ پاسخ : قاتی
مقابل نزدیک ___ پاسخ : دور
موج آب ___ پاسخ : کوهه
ناروا و نامشروع ___ پاسخ : ناحق
نامه‌نگاری ___ پاسخ : مکاتبه
نور خورشید ___ پاسخ : افتاب
نوعی لباس بلند مردانه ___ پاسخ : قبا
نوعی کرم ___ پاسخ : لیسه
نویسنده بلندی های بادگیر ___ پاسخ : امیلی برونته
همراه با تب ___ پاسخ : لرز
واحد پول مشترک اروپا ___ پاسخ : یورو
وقت تلف کردن ___ پاسخ : یللی
کر شدن ___ پاسخ : صم
کوچکتر ___ پاسخ : اصغر

جواب مرحله 793 بازی جدولانه یک

آب بسته ___ پاسخ : یخ
آزاده کربلا ___ پاسخ : حر
آفتاب ___ پاسخ : خور
اتیکت ___ پاسخ : برچسب
اثر ابوتراب خسروی ___ پاسخ : دیوان سومنات
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : سحرگاهی خونین
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : انسان بیخود
اثر نیکلای گوگول ___ پاسخ : نفوس مرده
اجداد ___ پاسخ : ابا
اراده و عزم ___ پاسخ : نیت
از سازهای زهی ___ پاسخ : ویولا
از سازهای ضربی ___ پاسخ : دف
از سوره‌ها ___ پاسخ : جن
از ظروف چای خوری ___ پاسخ : فنجان
از مراحل زراعت ___ پاسخ : کاشتن
اعتقادات بی‌اصل ___ پاسخ : خرافات
ایستاده ___ پاسخ : برپا
بازدید سپاه ___ پاسخ : سان
بدبختی ___ پاسخ : بی دولتی
برگزیدن ___ پاسخ : انتخاب حنظل
به تنهایی ___ پاسخ : یکی
پاروی قایقرانان ___ پاسخ : فه
پدر ___ پاسخ : اب
پسوند آلودگی ___ پاسخ : اگین
پشت دادن بر ___ پاسخ : اتکا
پیوند دادن دو فلز ___ پاسخ : جوش دادن
توانایی و مهارت ___ پاسخ : زبردستی
توبه کار ___ پاسخ : تایب
چرک و ریم ___ پاسخ : سخ
حرف هشتم یونانی ___ پاسخ : تتا
حوزه و چهارچوب ___ پاسخ : حیطه
خطایی در فوتبال ___ پاسخ : هند
خواهر ___ پاسخ : اباجی
دارای مطلوب ترین وضع ___ پاسخ : بهینه
دختران ___ پاسخ : بنات
در مجاورت دریا زندگی می‌کند ___ پاسخ : ساحل نشین
دور دهان ___ پاسخ : نس
رباینده ___ پاسخ : جاذب
رسته ___ پاسخ : صنف
رود ایتالیا ___ پاسخ : پو
روشنایی ___ پاسخ : سو
ریاضیات پیشامد تصادفی ___ پاسخ : احتمالات
زشت و مهیب ___ پاسخ : انر
ساختمان ___ پاسخ : بنا
سازمان‌اطلاعات مرکزی‌آمریکا ___ پاسخ : سیا
سر باز زدن ___ پاسخ : امتناع
سردار ترک ___ پاسخ : ینال
سوسن زرد ___ پاسخ : وج
سوی ___ پاسخ : جانب
شمیم ___ پاسخ : بو
ظرفیت داشتن ___ پاسخ : جنبه داشتن
عضوی در صورت ___ پاسخ : لب
علامت بیماری ___ پاسخ : تب
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
فرزند ناصالح ___ پاسخ : ناخلف
فرومایه ___ پاسخ : خس
فیلمی با بازی الناز شاکردوست ___ پاسخ : رسوایی
قلب قرآن کریم ___ پاسخ : یاسین
گستردنی کوچک ___ پاسخ : قالیچه
گناه ___ پاسخ : ذنب
ماده ظاهرا جامد ___ پاسخ : ژل
مزه خرمالو ___ پاسخ : گس
مستمری ___ پاسخ : راتب
مقابل ___ پاسخ : ازا
منزلت ___ پاسخ : جاه
مهر و محبت ___ پاسخ : عاطفه
نگاهبانی کردن ___ پاسخ : حفظ
نوبت فیلم ___ پاسخ : سانس
نوع تفکر ___ پاسخ : ذهنیت
نوعی عدسی ___ پاسخ : کاو
نیرو ___ پاسخ : توان
هندوانه ابوجهل ___ پاسخ : حنظل
واحد پول پاناما ___ پاسخ : بالبوا
ویران شده ___ پاسخ : مخروب
کشور آفریقایی ___ پاسخ : بوتسوانا
کوچکترین واحد گفتاری ___ پاسخ : واج

جواب مرحله 794 بازی جدولانه یک

آب برنج جوشیده ___ پاسخ : ابچلو
آزاد ___ پاسخ : یل
آسیب ___ پاسخ : اک
اثر ایوان تورگنیف ___ پاسخ : بزدنژ
اثر جمال میرصادقی ___ پاسخ : کلاغ ها و ادم ها
اثر محمود دولت آبادی ___ پاسخ : عقیل عقیل
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : کانزاس
از تنقلات ___ پاسخ : پفک
از روی قصد و نیت ___ پاسخ : عمدا
از روی‌طبیعت و سرشت ___ پاسخ : فطرتا
از هنرها ___ پاسخ : تیاتر
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
اسب تندرو ___ پاسخ : راهوار ارمیده
امور ضروری و پایه‌ای ___ پاسخ : مقدمات
بدون تردید ___ پاسخ : بلاشک
بردبار ___ پاسخ : حلیم
بستن/ دوختن ___ پاسخ : رتق
بگوی قرآنی ___ پاسخ : قل
بنای یادبود کسی ___ پاسخ : یادمان
به دل گذشتن ___ پاسخ : خطور
پارچه صاف کن ___ پاسخ : اتو
پایکوبی ___ پاسخ : رقص
پرخاش و عصبانیت ___ پاسخ : عتاب
پرستار کودک ___ پاسخ : دده
پست الکترونیکی ___ پاسخ : ایمیل
پشتیبان ___ پاسخ : مظاهر
پشه ___ پاسخ : بق
پند دادن ___ پاسخ : وعظ
پیش آمدن ___ پاسخ : عارض شدن
پیغمبری ___ پاسخ : نبوت
تازه‌شروع کرده و خسته نشده ___ پاسخ : تازه نفس
تیر پیکان دار ___ پاسخ : یب
جامه آخرت ___ پاسخ : کفن
جد ___ پاسخ : نیاک
جدا کننده ___ پاسخ : ممیز
جذب کردن ___ پاسخ : ربایش
چانه ___ پاسخ : زنخ
حال به حال شده ___ پاسخ : منقلب
حرف عطف ___ پاسخ : واو
حرکت کرم گونه ___ پاسخ : وول
خدا قبول کند ___ پاسخ : تقبل الله
خدمتکاران ___ پاسخ : خدم
خفته ___ پاسخ : ارمیده
خودبین ___ پاسخ : غد
خیالی ___ پاسخ : فرضی
درخواست محترمانه ___ پاسخ : خواهش ضد
درک و شعور ___ پاسخ : فهم
دست صاحبش را نمی‌برد ___ پاسخ : چاقو
دعاها ___ پاسخ : اوراد
دیوار گلی ___ پاسخ : دای
ذات‌الریه ___ پاسخ : سینه پهلو
رایج شدن ___ پاسخ : تداول ابواب
رباخوار ___ پاسخ : نزول خور
رنگ‌آمیزی شده ___ پاسخ : منقش
رودی در سیبری ___ پاسخ : لنا
سال ___ پاسخ : سنه
سخا ___ پاسخ : بخشش
شهر هرمزگان ___ پاسخ : ابوموسی
شکمباره ___ پاسخ : رس
ضبط صدای فیلم ___ پاسخ : صدا برداری
فرش مالیدنی می‌سازد ___ پاسخ : نمدمال
فرماندار و والی ___ پاسخ : حاکم
فصل‌ها ___ پاسخ : ابواب
فلسفه ارسطویی ___ پاسخ : مشا
قمر مصنوعی ___ پاسخ : یو
گردیدن ___ پاسخ : شدن
مادر عرب ___ پاسخ : ام
مالک ___ پاسخ : ذا
مخالف ___ پاسخ : ضد
مرد شجاع و بی‌باک ___ پاسخ : شیرمرد
مرکز ___ پاسخ : کانون
معتقد به چیزی ___ پاسخ : قایل
مفهوم ___ پاسخ : معنا
مقدار برق باتری ___ پاسخ : شارژ
من و تو ___ پاسخ : ما
مهم‌ترین سرزمین ___ پاسخ : امال قری
نااستوار ___ پاسخ : لق
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نوشابه الکلی ___ پاسخ : عرق
نوعی ماهی ___ پاسخ : شیم
نویسنده «تپه های سبز» ___ پاسخ : فرخنده اقایی
واحدی در سطح ___ پاسخ : ار
وسیله روشنایی بخش ___ پاسخ : لامپ
کتاب مقدس هندوان ___ پاسخ : ودا
کهنه ___ پاسخ : مستعمل
یاری ___ پاسخ : کمک
یک دفعه ___ پاسخ : یکبار

جواب مرحله 795 بازی جدولانه یک

آخری ___ پاسخ : پسین
آغل چهارپایان ___ پاسخ : شوگا
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : قلاب ماهی
اثر ژانپل سارتر ___ پاسخ : دیوار
اثر سبکتکین سالور ___ پاسخ : قلعه قهرمانان
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : اسلام شناسی
اثر قیچی ___ پاسخ : برش
اثر گراهام گرین ___ پاسخ : مردسوم
اثر گوته ___ پاسخ : نغمه های رومی
اجرا کننده صیغه عقد ___ پاسخ : عاقد
از اصل ___ پاسخ : اساسا
از نوشت افزارها ___ پاسخ : مداد تراش
با اراده ___ پاسخ : مصمم
برابر ___ پاسخ : هم طراز
برانگیزنده ___ پاسخ : مهیج
برجسته و مشخص ___ پاسخ : متمایز
بزرگ ایل و طایفه ___ پاسخ : بکتاش
بلی آلمانی ___ پاسخ : یا
به حد بلوغ رسیده ___ پاسخ : بالغ
بی‌نیاز از ارتباط کابلی ___ پاسخ : بیسیم
پاک ___ پاسخ : قدوس
پایتخت جمهوری آذربایجان ___ پاسخ : باکو
پشه ___ پاسخ : بق
پی ___ پاسخ : عصب
پیشانی ___ پاسخ : جبین
تابلویی از پیتر بروگل ___ پاسخ : برج بابل
توصیف ___ پاسخ : نعت
تولید می‌کند ___ پاسخ : زایا
تیر کوتاه ___ پاسخ : زج
تیم فوتبال ایتالیایی ___ پاسخ : کالیاری
جوش خمیر ___ پاسخ : وز
چیز تازه آوردن ___ پاسخ : ابداع
حرص و طمع ___ پاسخ : از
حرف استثنا ___ پاسخ : الا
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
خدمت کننده ___ پاسخ : مستخدم
خم بزرگ ___ پاسخ : دن
خودبین ___ پاسخ : غد
خودبینی و غرور ___ پاسخ : مباهات
دارو ___ پاسخ : دوا
درون دهان ___ پاسخ : بج
دست مالیدن ___ پاسخ : لمس
رئیس جیمز باند ___ پاسخ : ام
راستگو ___ پاسخ : صادق
راه تغذیه جنین ___ پاسخ : ناف
رود مرزی ایران و ترکمنستان ___ پاسخ : تجن
زنگ ___ پاسخ : جرس
سنجیدن دو چیز با هم ___ پاسخ : مقایسه
سوسمار ___ پاسخ : ضب
شاعر خیمه‌دوز ___ پاسخ : خیام
شخص ___ پاسخ : کس
شهر خوزستان ___ پاسخ : اندیکا
شیطان ___ پاسخ : اهریمن
شیطان/ اهریمن ___ پاسخ : خناس
صفت گربه ___ پاسخ : ملوس
طولانی ___ پاسخ : متمادی
غیر خالص ___ پاسخ : ناسره
قشنگ و دوست داشتنی ___ پاسخ : مامانی
قلمه گیاه ___ پاسخ : نشا
گروه تأثیر گذار در قانون‌گذاری ___ پاسخ : لابی
گمراهی ___ پاسخ : غی
گندمگون ___ پاسخ : اسمر
گوشت ریز ریز شده ___ پاسخ : قیمه
مخالف جهش و پیشرفت ___ پاسخ : ارتجاعی
مستمری ___ پاسخ : راتب
مسیر ___ پاسخ : راه
میوه تلفنی ___ پاسخ : الو
ناشنوایی ___ پاسخ : کری
نامدار ___ پاسخ : شهره
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نترس ___ پاسخ : بیپروا
نشانه ___ پاسخ : هدف
نظر ___ پاسخ : رای
نقش هنری ___ پاسخ : رل
نوار نور ___ پاسخ : طیف
نوعی سال ___ پاسخ : میلادی
نوعی سلاح سرد ___ پاسخ : قمه
نوعی کنسول بازی ___ پاسخ : سگا
همیان ___ پاسخ : بدره
وادار کردن به نشستن ___ پاسخ : نشاندن
کلمه افسوس ___ پاسخ : اه
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وخ

جواب مرحله 796 بازی جدولانه یک

آباد و برقرار ___ پاسخ : دایر
آهنگساز معروف ___ پاسخ : یانی
اثری از جیووانی ورگا ___ پاسخ : شکست خوردگان
از جزایر خلیج فارس ___ پاسخ : سیری
از حروف انگلیسی ___ پاسخ : ار
اطلس جغرافیایی ___ پاسخ : گیتا
اقتصاددان انگلیسی ___ پاسخ : جان مینار دکینز
اندوه ___ پاسخ : غم
ایالتی در سوئیس ___ پاسخ : اوری
بانوی فرانسوی ___ پاسخ : مادام
باوقار بودن ___ پاسخ : وقر
بخشی از اوستا ___ پاسخ : یسنا
بدی کردن ___ پاسخ : شرارت
بر روی پاکت نامه می‌نویسند ___ پاسخ : ادرس
بر سر قلیان نصب کنند ___ پاسخ : سینی
بی‌پروایی ___ پاسخ : تیوا
پاکتر ___ پاسخ : اقدس
پایتخت برزیل ___ پاسخ : برازیلیا
پاینده ___ پاسخ : قیوم
پرهیزکاری ___ پاسخ : تورع
پلنگ تازی ___ پاسخ : نمر
ترس و رعب ___ پاسخ : هول
چرم براق ___ پاسخ : ورنی
حفره‌ای در کوه ___ پاسخ : غار
خاصیتی در نباتات ___ پاسخ : اسمز
خجسته ___ پاسخ : یمن
خسارت ___ پاسخ : زیان
خواهند آمد ___ پاسخ : ایند
خوب و نیکو ___ پاسخ : دخ
خون و نفس ___ پاسخ : دم
داخل ___ پاسخ : اندر
دربازکن ___ پاسخ : ایفن
درخت تسبیح ___ پاسخ : یسر
دستور زبان انگلیسی ___ پاسخ : گرامر
دستی ___ پاسخ : یدی
دعای غروب جمعه ___ پاسخ : سمات
دو دست ___ پاسخ : یدین
رسم کننده ___ پاسخ : راسم
رکن و پایه ___ پاسخ : ستون
زیبا چهره ___ پاسخ : ماهرو
زیرک/ هوشیار ___ پاسخ : اریس
ساکت ___ پاسخ : ارام
سرشماری ___ پاسخ : امار
سریالی از رضا عطاران ___ پاسخ : بزنگاه
سوره شصت و یکم ___ پاسخ : صف
شایسته نباشد ___ پاسخ : نشاید
شقایق وحشی ___ پاسخ : اریا
شهر آلمان ___ پاسخ : ینا
شهر ترکمنستان ___ پاسخ : ماری
شهری در افغانستان ___ پاسخ : قندهار
شهری در کرمان ___ پاسخ : زرند
شکستن ___ پاسخ : کسر
صحیح ___ پاسخ : درست
صد در علم فیزیک ___ پاسخ : هکتو
طرف چپ ___ پاسخ : یسار
عضو کابینه ___ پاسخ : وزیر
غربال ___ پاسخ : الک
فتنه‌انگیز ___ پاسخ : فتان
فیلمی از مجید قاری‌زاده ___ پاسخ : سرزمین ارزوها
قناد ___ پاسخ : شیرینی فروش
قورباغه درختی ___ پاسخ : وک
گویی و پنداری ___ پاسخ : همانا
مؤسس مکتب روانشناسی تحلیلی ___ پاسخ : یونگ
مادر عرب ___ پاسخ : ام
محبوس ___ پاسخ : زندانی
مرغابی ___ پاسخ : اردک
مژده و بشارت ___ پاسخ : نوید
مشهور ___ پاسخ : اسمی
مقابل گرمی ___ پاسخ : سردی
من و جنابعالی ___ پاسخ : ما
میوه هزار دانه ___ پاسخ : انار
نام پسر بزرگ کیقباد ___ پاسخ : پشین
نخجیر ___ پاسخ : شکار
ندا دهنده ___ پاسخ : نادی
نصف لایق ___ پاسخ : یق
نماد لاغری ___ پاسخ : نی
نوعی ورزش ___ پاسخ : رزمی
نیلوفر ___ پاسخ : فل
همنشینان ___ پاسخ : ندما
واحد اندازه‌گیری قطر سلول‌ها ___ پاسخ : میکرن
وعده دادن ___ پاسخ : وعید
کرشمه ___ پاسخ : ناز

جواب مرحله 797 بازی جدولانه یک

آب دهان ___ پاسخ : تف
آشتی کردن ___ پاسخ : مسالمت
ابزار راندن قایق ___ پاسخ : پارو
اتصال دو تکه پارچه ___ پاسخ : دوختن
اثر جلال آل احمد ___ پاسخ : یک چاه و دو چاله
ادب آموخته ___ پاسخ : مودب
از آرایش بسکتبال ___ پاسخ : شل
از سازهای زهی ___ پاسخ : ویولا
از فرشتگان مغضوب خداوند ___ پاسخ : هاروت
انجام و اجرا ___ پاسخ : برگزاری
بانگ/ آواز ___ پاسخ : غو
برخوردار ___ پاسخ : کامروا
بررسی کردن با نگاه ___ پاسخ : ورانداز کردن
بلی آلمانی ___ پاسخ : یا
بلی روسی ___ پاسخ : دا
پارچه لطیف ___ پاسخ : کرپ
پاکیزگی و ادب ___ پاسخ : نزاکت
پراندنی شخص عصبانی ___ پاسخ : فیوز
پشته بلند ___ پاسخ : تل
پیمان کننده ___ پاسخ : عاقد
پیکان ___ پاسخ : فلش
تصرف کردن ___ پاسخ : اشغال
تغییر ناپذیر ___ پاسخ : لایتغیر
تیغ موکت‌بری ___ پاسخ : کاتر
جانی ___ پاسخ : ادمکش
چسبنده ___ پاسخ : دج
چند غده ___ پاسخ : غدد
چهارنعل رفتن اسب ___ پاسخ : یورتمه
چکیدن آب ___ پاسخ : رش
حرف همراهی ___ پاسخ : با
خالص و بی‌غش ___ پاسخ : سارا
خبر گرفتن ___ پاسخ : اختبار
خزانه دولت مغول ___ پاسخ : دلی
خوراک طیور ___ پاسخ : دان
دارای فاصله زیاد از زمین ___ پاسخ : بلند
دانشگاه فنی و صنعتی ___ پاسخ : پلی تکنیک
راندن ___ پاسخ : دفع
روحانی زرتشتی ___ پاسخ : مغ
روشنایی ___ پاسخ : ضو
زمین ___ پاسخ : ارض
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ___ پاسخ : سیا
سالیانه ___ پاسخ : سنوی
سایبان کوچک ___ پاسخ : چتر
ستاره‌ای در دب اکبر ___ پاسخ : سها
سرور و بزرگ ___ پاسخ : اقا
شارلاتان ___ پاسخ : کلاه بردار
شاعر حیدربابا ___ پاسخ : شهریار
شجاعت ___ پاسخ : دلیری
شمار ___ پاسخ : تعداد
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : جک سونویل
شیفته ___ پاسخ : شیدا
صفت باد ___ پاسخ : وزان
عادت و خو ___ پاسخ : داب
عدد منفی ___ پاسخ : نه
غیر اصل ___ پاسخ : فرع
قدم یکپا ___ پاسخ : لی
گل نومیدی ___ پاسخ : یاس
گمراهی ___ پاسخ : غی
گوارش ___ پاسخ : هضم
گودال ___ پاسخ : چاله
گیاه خاردار خوراکی ___ پاسخ : کنگر
لیگ فوتبال اسپانیا ___ پاسخ : لالیگا
مؤسسه‌ای دارای درمانگاه‌های مختلف ___ پاسخ : پلی کلینیک
مانع پیشرفت کار است ___ پاسخ : کارشکن
مجرب ___ پاسخ : باتجربه
مهلک ___ پاسخ : قتال
ناپاکی ___ پاسخ : الایش
نوعی شیرینی ___ پاسخ : تر
نویسنده «انگار گفته بودی لیلی» ___ پاسخ : سپیده شاملو
نویسنده «سفر به مرکز زمین» ___ پاسخ : ژولورن
نیمه بار ___ پاسخ : تا
هسته انگور ___ پاسخ : تکز
کشور آسیایی ___ پاسخ : یمن
کشور کوچک اروپایی ___ پاسخ : مونتنیگرو
کشوری در قاره سیاه ___ پاسخ : اتیوپی
کشیش ___ پاسخ : قس
یار ماسه ___ پاسخ : شن

جواب مرحله 798 بازی جدولانه یک

آبگیر ___ پاسخ : حوض
آسیب ___ پاسخ : اک
ابزار باز کردن کنسرو ___ پاسخ : دربازکن
اثر بالزاک ___ پاسخ : اورسولامیرو
اثر محمد بهارلو ___ پاسخ : بختک بومی
اثر نیکلای گوگل ___ پاسخ : میرگورود
از ایالت های آمریکا ___ پاسخ : اورگن
از بیماری‌ها ___ پاسخ : دیفتری
از حروف یونانی ___ پاسخ : تتا
از خدایان مصر ___ پاسخ : رع
از مصالح ساختمانی ___ پاسخ : بتون
استخوان پزشکی ___ پاسخ : ارتوپدی
انبار اجناس ___ پاسخ : دپو
بازتاب ___ پاسخ : رفلکس
بازیکن میانه میدان ___ پاسخ : هافبک
بچه دزد معروف ___ پاسخ : ال
بخشی از مغز ___ پاسخ : مخ
بزرگ و گنده ___ پاسخ : گت
به علت ___ پاسخ : برای
به کسی متکی بودن ___ پاسخ : پشت گرمی
بیرون کردن از کار ___ پاسخ : اخراج
بیماری و مرض ___ پاسخ : دا
پایانی/ انتهایی ___ پاسخ : واپسین
پایتخت آفریقای جنوبی ___ پاسخ : کیپتاون
پایه اداری ___ پاسخ : اشل
پرتوافکنی ___ پاسخ : تابیدن
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پری شکم از باد ___ پاسخ : نفخ
پشمینه‌پوش ___ پاسخ : صوفی
پیروی کردن ___ پاسخ : تابعیت
تابع موجی الکترون در اتم ___ پاسخ : اوربیتال
تمرین بدنی ___ پاسخ : ورزش
توقف میان بازی ___ پاسخ : تایماوت
جستجو ___ پاسخ : کاوش دوشین
جو ___ پاسخ : اتمسفر
چهار من تبریز ___ پاسخ : ری
حبوبات ___ پاسخ : بنشن
حرص ___ پاسخ : از
حرف نهم یونانی ___ پاسخ : یتا
حرکت هوا ___ پاسخ : باد
حق کسی را تمام دادن ___ پاسخ : توفیر
خالکوبی ___ پاسخ : تاتو
خمیده ___ پاسخ : مورب
داروی بیهوشی ___ پاسخ : اتر
در آسایش ___ پاسخ : مرفه
درختی تنومند ___ پاسخ : گز
دیشبی ___ پاسخ : دوشین
راست نیست ___ پاسخ : چپ
رب النوع مصری ___ پاسخ : را
رشته کوه اروپا ___ پاسخ : الپ
رها کردن گلوله ___ پاسخ : شلیک
روادید ___ پاسخ : ویزا
روایت کننده خبر ___ پاسخ : اخباری
زدن مو با تیغ ___ پاسخ : تراشیدن
زشتی و گناه ___ پاسخ : سییه
سیفلیس ___ پاسخ : اتشک
سیما ___ پاسخ : صورت
شاعر اسپانیایی برنده نوبل ادبیات ___ پاسخ : خوان رامون خیمنس
شهر استان مرکزی ___ پاسخ : مامونیه مالایا
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : سرخس
شکستگی اندک ___ پاسخ : ترک
صاحب ___ پاسخ : خداوندگار
صحنه آرایی نمایش ___ پاسخ : میزان سن
عریان ___ پاسخ : لاج
عکس ___ پاسخ : فتو
فرانسه قدیم ___ پاسخ : گل
فوق ___ پاسخ : بالا
قصر ___ پاسخ : کاخ
گدایی کردن ___ پاسخ : تکدی
گیسو ___ پاسخ : زلف
مال بعضی‌ها گرو نه است ___ پاسخ : هشت
مالزی قدیم ___ پاسخ : مالایا
مخالف ___ پاسخ : ضد
مرگامرگی چهارپایان ___ پاسخ : یوت
مورچه ریز ___ پاسخ : ذر
ناپخته ___ پاسخ : خام
نامی برای ساختمان ___ پاسخ : ابوگل
نترس ___ پاسخ : بی پروا ضد
نجیبان ___ پاسخ : شرفا
نگرانی و اضطراب برای رسیدن به چیزی ___ پاسخ : تلواس
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
هرگز نه عرب ___ پاسخ : لن
همچنین ___ پاسخ : نیز
همسر پادشاه ___ پاسخ : شهبانو
واجب گردانیدن ___ پاسخ : فرض
وحشی ___ پاسخ : دد
ولی ___ پاسخ : اما
کاشی بدون لبه تیز ___ پاسخ : نبشی
کوزه سفالی ___ پاسخ : سبو

جواب مرحله 799 بازی جدولانه یک

اثر آگاتا کریستی ___ پاسخ : راز سیتافورد
اثر اصغر الهی ___ پاسخ : بازی
اثر برتراند راسل ___ پاسخ : پیروزی سفید
اثر عباس معروفی ___ پاسخ : اخرین نسل برتر
اراده و عزم ___ پاسخ : نیت
از غذاهای اصیل ایرانی ___ پاسخ : رشته پلو
الفت ___ پاسخ : انس
اندک اندک ___ پاسخ : کمکم
ایاب و ذهاب ___ پاسخ : رفت وامد
بانی ___ پاسخ : موسس
برخورد ___ پاسخ : تصادف
بنیان‌گذاری ___ پاسخ : پیریزی
به پایان رساندن ___ پاسخ : ختم
بوی پشم سوخته ___ پاسخ : کز
پایتخت آلبانی ___ پاسخ : تیرانا
پایتخت استونی ___ پاسخ : تالین
پسوند سازنده ___ پاسخ : پرداز
پیچ خورده ___ پاسخ : تابدار
تور سقف کاذب ___ پاسخ : رابیتس
جدا کردن خوب از بد ___ پاسخ : انتقاد
جنس قوی ___ پاسخ : نر
جوان بی تجربه ___ پاسخ : غر
چاک خورده ___ پاسخ : شکافته
چای داغ ___ پاسخ : لبسوز
حرف ندا ___ پاسخ : اهای
حرف یونانی ___ پاسخ : سای
خبر تازی ___ پاسخ : نبا
خواهر ___ پاسخ : اباجی
خودکار باکلاس ___ پاسخ : روان نویس
خوشحال ___ پاسخ : شاد
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
دستگاه چاپگر ___ پاسخ : پرینتر
دلال ___ پاسخ : کمیسیونر
دور دهان ___ پاسخ : نس
راه‌ها/ جاده‌ها ___ پاسخ : طرق
زنده ___ پاسخ : جاندار
زودتر ___ پاسخ : اسرع
سالک ___ پاسخ : رهرو
ستمگر ___ پاسخ : جبار
شامل شدن ___ پاسخ : عم
شریک ___ پاسخ : سهیم
شهر هرمزگان ___ پاسخ : رودان
شهری در آمریکا ___ پاسخ : اتلانتا
صاحب و مالک ___ پاسخ : ذا
صدای افتادن ___ پاسخ : تلپ
ضربه‌گیر خودرو ___ پاسخ : سپر
عدد هندسی ___ پاسخ : پی
علامت جمع ___ پاسخ : ات
غزال ___ پاسخ : اهو
فصیح ___ پاسخ : غرا
فن به کار گیری قوا ___ پاسخ : تاکتیک
قابل رویت ___ پاسخ : مریی
قعر ___ پاسخ : ته
گل نومیدی ___ پاسخ : یاس
گوسفند فربه ___ پاسخ : پرواری
گیاه خاردار ___ پاسخ : یز
گیاه فیلگوش ___ پاسخ : راسن
محل بازگشت ___ پاسخ : مرجع
مرده ___ پاسخ : میت
مزار بزرگان دین ___ پاسخ : بقعه
مظهر باریکی ___ پاسخ : مو
مغناطیس ___ پاسخ : اهنربا
مناسب ___ پاسخ : بجا
مورچه ریز ___ پاسخ : ذر
میدان جنگ ___ پاسخ : مصاف
ناتوان ___ پاسخ : عاجز
نخست ___ پاسخ : اولا
نوعی سبک موسیقی ___ پاسخ : سنتی
نوعی نمایش ___ پاسخ : اپرا
هر فصل از اوستا ___ پاسخ : نسک
هلاک شده ___ پاسخ : مستهلک
همان بوته است ___ پاسخ : بته
همه را فرا گیرنده ___ پاسخ : عام
هنگام ___ پاسخ : وقت
واحد پول شیلی ___ پاسخ : پزو
ورم خودمانی ___ پاسخ : پف
کار برجسته و نمایان ___ پاسخ : هنری
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کشنده ___ پاسخ : مهلک
کفش ساق بلند ___ پاسخ : چکمه
کنار و جانب ___ پاسخ : طف
کنایه از بسیار کوتاه ___ پاسخ : یک وجبی

جواب مرحله 800 بازی جدولانه یک

آشپزخانه باز ___ پاسخ : اپن
آشکارتر ___ پاسخ : اظهر
ابزار خوب بینی ___ پاسخ : عینک
اثر الکساندر پوشکین ___ پاسخ : شوالیه خسیس
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : وحشت در ساحل نیل
اثر شارل بودلر ___ پاسخ : گل های رنج
اثر فتح الله بی نیاز ___ پاسخ : ملاقات با مسیح
اجاق ___ پاسخ : اتشدان
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : ود
از روی اجبار ___ پاسخ : قهرا
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : حجر
استراحتگاه چهارپایان ___ پاسخ : زاغه
باد خنک ___ پاسخ : ایاز
باشعور ___ پاسخ : فهیم
باقی گذاشتن ___ پاسخ : ابقا
بخشیدن ___ پاسخ : اعطا
بدین معنی ___ پاسخ : یعنی
بند پای زندانیان ___ پاسخ : غل
بویایی ___ پاسخ : شامه
بی‌شرم ___ پاسخ : وقیح
بیرون کشیدن تیغ از غلاف ___ پاسخ : اختن
بیزاری ___ پاسخ : نفرت
بیهوده و بی‌معنی ___ پاسخ : جفنگ
پدر یوسف نبی ___ پاسخ : یعقوب
پرستش ___ پاسخ : یسنا
پیروز ___ پاسخ : ظافر
پیشانی بر زمین نهادن ___ پاسخ : سجده
تابستان ___ پاسخ : صیف
جنازه ___ پاسخ : نعش
چشمه جوشان ___ پاسخ : زهاب
حفظی ___ پاسخ : ازبر
خمره بزرگ ___ پاسخ : هب
خوارتر ___ پاسخ : اذل
خوش یمنی ___ پاسخ : شگون
داخل ___ پاسخ : لا
درونی و باطنی ___ پاسخ : ذهنی
دسته و گروه ___ پاسخ : فرقه
دستکاری عکس ___ پاسخ : رتوش
دهان‌بند ___ پاسخ : فدام
دوستی و همراهی ___ پاسخ : رفاقت
رطوبت ___ پاسخ : نم
روحانی مسیحی ___ پاسخ : کشیش
روستا ___ پاسخ : دهات
زن پاک ___ پاسخ : طاهره
زوجه ___ پاسخ : عیال
زین و برگ ___ پاسخ : یراق
سایه‌ها ___ پاسخ : اشباح
سردتر ___ پاسخ : ابرد
سرزمین مادری ___ پاسخ : میهن
سست ___ پاسخ : رخو
سنگ جادوگری ___ پاسخ : یده
شادمان شدن ___ پاسخ : بهجت
شاعر هفت اورنگ ___ پاسخ : جامی
شامل ___ پاسخ : محتوی
شفیره ___ پاسخ : لارو
شیوه و روش ___ پاسخ : سیاق
صافی ___ پاسخ : فیلتر
ضربان ___ پاسخ : پالس
طباخ ___ پاسخ : اشپز
طعن و سرزنش ___ پاسخ : ژخ
ظفر ___ پاسخ : پیروزی
قایق کوچک ___ پاسخ : کرجی
گرفتنی است نه دادنی ___ پاسخ : حق
گستردنی ___ پاسخ : بساط
گواهی می‌دهم ___ پاسخ : اشهد
گیاه رنگرزی ___ پاسخ : وسمه
محل بستن بار در خودرو ___ پاسخ : باربند
مردار ___ پاسخ : لاشه
مشک ___ پاسخ : خی
مفهوم لطیف و دقیق ___ پاسخ : نکته
مقابل ___ پاسخ : ازا
مورچه ریز ___ پاسخ : ذر
مولود و کودک ___ پاسخ : ولید
نشان تجاری ___ پاسخ : انگ
نظریه‌ای رایج در علوم اجتماعی ___ پاسخ : ساختار گرایی
نقیض وفا ___ پاسخ : جفا
نگار ___ پاسخ : بت
هراس ___ پاسخ : هول
وسیله احتیاطی ___ پاسخ : یدکی
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کشور آسیایی ___ پاسخ : مالزی
کوله‌بار ___ پاسخ : پشته

0 دیدگاه

بازتاب ها/ دنبالک ها

  1. جواب مرحله 801 تا 850 بازی جدولانه یک - […] قسمت قبل جواب مرحله 751 تا 800  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 801…

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

برچسب ها :