جواب مرحله 1 تا 50 بازی جدولانه
جواب مرحله ۸۰۱ تا ۸۵۰ بازی جدولانه یک
09/06/2018 تاریخ انتشار
جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 951 تا 1000 ) در قسمت قبل جواب مرحله 901 تا 950  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 951 تا 1000 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله (901 تا 950 ) در قسمت قبل جواب مرحله 851 تا 900  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 901 تا 950 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 851 تا 900 ) در قسمت قبل جواب مرحله 801 تا 850  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 851 تا 900 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 801 تا 850 )

در قسمت قبل جواب مرحله 751 تا 800  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 801 تا 850 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

 

جواب مرحله 801 بازی جدولانه یک

آب شرعی ___ پاسخ : کر
آبزی بزرگ ___ پاسخ : نهنگ
آلتی در چرخ خیاطی ___ پاسخ : ماکو
اثاث خانه ___ پاسخ : مان
اثر چربی ___ پاسخ : لکه
از آش‌های نذری ___ پاسخ : شله قلمکار
از غذاهای محلی استان زنجان ___ پاسخ : پیازو
از فلزات ___ پاسخ : روی
از گونه‌های عقیق ___ پاسخ : یشم
از ویتامین‌ها ___ پاسخ : کا
اسب بارکش ___ پاسخ : یابو
برنج از پوست در نیامده ___ پاسخ : شلتوک
بلدرچین ___ پاسخ : وشم
به رو خوابیده ___ پاسخ : دمر
پارچ آب ___ پاسخ : تنگ
پارچه ابریشمی ___ پاسخ : دیبا
پارچه روپوشی قدیمی ___ پاسخ : ارمک
پارچه نخی شبیه به اطلس ___ پاسخ : ساتن
پرنده زیبا ___ پاسخ : قو
تابه نان پزی ___ پاسخ : ساج
چای تلخ و لب‌گز ___ پاسخ : دبش
چهار من تبریزی ___ پاسخ : ری
چوب خوشبو ___ پاسخ : ند
چوب خوشبوی هندی ___ پاسخ : عود
حرف انتخاب ___ پاسخ : یا
حلال لاک ناخن ___ پاسخ : استن
حیوان عسل دوست ___ پاسخ : خرس
حیوان مسابقه ___ پاسخ : اسب
خارپشت ___ پاسخ : شگر
خزنده گزنده ___ پاسخ : مار
خطی بر سر ___ پاسخ : فرق
خم زلف ___ پاسخ : تاب
خوردنی پس از غذا ___ پاسخ : دسر
خیاط ___ پاسخ : درزی
راهرو و سرسرا ___ پاسخ : هال
ردیف قالیبافی ___ پاسخ : رج
روسری زنان ___ پاسخ : سرانداز
زدنی ناراضی ___ پاسخ : نق
زوجه ___ پاسخ : عیال
سبد ___ پاسخ : زنبیل
سبزی خرد کردنی ___ پاسخ : تره
سبزی سالاد ___ پاسخ : کاهو
سفید ترکی ___ پاسخ : اق
سقز جویدنی ___ پاسخ : ادامس
سگ گزنده ___ پاسخ : هار
سیر کوهی ___ پاسخ : موسیر
شتر بی‌کوهان ___ پاسخ : لاما
شمع ___ پاسخ : موم
عدد خیطی ___ پاسخ : سه
عضو چهره ___ پاسخ : لب
غذای ساده ___ پاسخ : اش
غذای سنتی لبنان ___ پاسخ : کیبه
غذای محلی بندرعباس ___ پاسخ : هواری
غذایی از تخم ماهی‌های خوراکی ___ پاسخ : اشپل
غذایی از دل و جگر و قلوه گوسفند ___ پاسخ : جغور بغور
فاخته ___ پاسخ : کوکو
فال رایج در بین خانم‌ها ___ پاسخ : قهوه
فالگیر ___ پاسخ : رمال
قالیچه آستانه در ___ پاسخ : پادری
گریبان ___ پاسخ : یقه
گوشت ترکی ___ پاسخ : ات
ماه سرد ___ پاسخ : دی
ماه شروع مدارس ___ پاسخ : مهر
مثل فرد خسیس ___ پاسخ : نظرتنگ
مزه ناگوار ___ پاسخ : تلخ
مقابل زن ___ پاسخ : مرد
مهمانی شبانه ___ پاسخ : شب نشینی
مو طلایی ___ پاسخ : بور
موی سر ___ پاسخ : گیسو
ناز و کرشمه ___ پاسخ : ادا
نان کاغذی ___ پاسخ : لواش
نوعی جامه زنانه ___ پاسخ : تاپ
نوعی جین ___ پاسخ : لی
نوعی کباب ___ پاسخ : ششلیک
همسایه ___ پاسخ : جار
هوس آبستن ___ پاسخ : ویار
کنایه از خشمناک شدن ___ پاسخ : اتش گرفتن
کوچکترین گوزن ایران ___ پاسخ : شوکا
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب
یار شلوار ___ پاسخ : کت
یوزپلنگ ___ پاسخ : فهد
یکی از هفت قلم آرایش بانوان ___ پاسخ : حنا

جواب مرحله 802 بازی جدولانه یک

آبکی ___ پاسخ : رقیق
آرواره ___ پاسخ : سق
اثر ابراهیم گلستان ___ پاسخ : اسرار گنج دره جنی
اجاق ___ پاسخ : اتشدان
اجسام ریز ___ پاسخ : ذرات
از حروف یونانی ___ پاسخ : یتا
از روی قاعده ___ پاسخ : اصولی
امر از گفتن ___ پاسخ : گو
باد سرد ___ پاسخ : زم
باعث و سبب ___ پاسخ : موجب
بدین معنی ___ پاسخ : یعنی
بی‌نظیر ___ پاسخ : یکتا
پارتیزان ___ پاسخ : چریک
پایتخت صربستان ___ پاسخ : بلگراد
پایتخت لتونی ___ پاسخ : ریگا
پایتخت لهستان ___ پاسخ : ورشو
پیامبر درون ماهی ___ پاسخ : یونس
تاریکی ___ پاسخ : ظلمت
تمامیت/ عمومیت ___ پاسخ : کلیت
جدال ___ پاسخ : چالش
جواهر فروش ___ پاسخ : جوهری
جوش خمیر ___ پاسخ : وز
خودتراش ___ پاسخ : ژیلت
دچار شوک شده ___ پاسخ : شوکه
دکه و باجه ___ پاسخ : غرفه
راندن ___ پاسخ : سوق
روی زیربنا ساخته می‌شود ___ پاسخ : روبنا
زهر ___ پاسخ : شرنگ
زوجه ___ پاسخ : عیال
زیرک و محتاط ___ پاسخ : اژیر
ستاره ___ پاسخ : اختر
ستم ___ پاسخ : جور
سخن زیر لب ___ پاسخ : ژک
سخنور ___ پاسخ : ادیب
سرای مهر و کین ___ پاسخ : دل
سودها ___ پاسخ : فواید
شهر مرکزی ___ پاسخ : شازند
شهری در اسپانیا ___ پاسخ : الچه
طرفدار حکومت اشرافی ___ پاسخ : اریستوکرات
قرقاول ___ پاسخ : تذرو
قوم کم حرف ___ پاسخ : لر
گردیدن ___ پاسخ : شدن
گفتگوی اینترنتی ___ پاسخ : چت
لعن و نفرین ___ پاسخ : سب
مانند بودن ___ پاسخ : تشبه
مربوط به واژه ___ پاسخ : لغوی
مرتجع فلزی ___ پاسخ : فنر
معاوضه کردن ___ پاسخ : تاخت زدن
مفهوم لطیف و دقیق ___ پاسخ : نکته
منسوب به روم ___ پاسخ : رومی
موازی سطح زمین ___ پاسخ : افقی
میخ ___ پاسخ : وتد
نابرده رنج … میسر نمی‌شود ___ پاسخ : گنج
نادان ___ پاسخ : جاهل
نماد ___ پاسخ : مظهر
نمونه خروار است ___ پاسخ : مشت
نوعی بیماری عفونی مسری ___ پاسخ : وبا
هر چیز چهار گوش ___ پاسخ : خشتی
واحد پول روسیه ___ پاسخ : روبل
واحدی در سطح ___ پاسخ : ار
واسط پیچ و مهره ___ پاسخ : واشر
ورزش رزمی چینی ___ پاسخ : ووشو
وسیله واکس زدن ___ پاسخ : فرچه
کادر ___ پاسخ : قاب
کاملا شبیه خودمانی ___ پاسخ : عین هو
کبودی اندک در پوست ___ پاسخ : نیلک
کج شده ___ پاسخ : متمایل
کشور اروپایی ___ پاسخ : انگلستان
کشور فلاسفه ___ پاسخ : یونان
کشوری در آمریکای شمالی ___ پاسخ : سنت کیتسونویس
کشوری در قاره سیاه ___ پاسخ : توگو
کهنسال ___ پاسخ : مسن
کوتاه و چاق ___ پاسخ : غک
کینه ورزی ___ پاسخ : نقمت
یگانه ___ پاسخ : تنها

جواب مرحله 803 بازی جدولانه یک

اثر آلفونس دوده ___ پاسخ : پتیشز
اثر احمد محمود ___ پاسخ : از دلتنگی
اثر پذیرفتن ___ پاسخ : تاثر
اثر جمال میرصادقی ___ پاسخ : اضطراب ابراهیم
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : شوک پاریسی
اثر شاتوبریان ___ پاسخ : اتالا
اثر منیرو روانی پور ___ پاسخ : سیریا سیریا
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : جورجیا
از چهار عمل اصلی ___ پاسخ : ضرب
از حروف الفبا ___ پاسخ : کاف
از خدایان یونان ___ پاسخ : رع
از عناصر اربعه ___ پاسخ : اتش
از گازهای آلی ___ پاسخ : اتیلن
با تدبیر کار کردن ___ پاسخ : احتیاط
بددل ___ پاسخ : غر
بدین معنی ___ پاسخ : یعنی
برافراشته ___ پاسخ : معلا
برجستگی ته کفش ___ پاسخ : اج
بزرگ و گنده ___ پاسخ : گت
بعضی اوقات ___ پاسخ : گاه گدار
بلی آلمانی ___ پاسخ : یا
بنیان ___ پاسخ : پی
به حساب‌ها رسیدگی می‌کند ___ پاسخ : حسابرس
به شگفت آوردن ___ پاسخ : اعجاب
بی‌مانند ___ پاسخ : بیتا
پاک و پاکیزه ___ پاسخ : طیب
پرده و حجاب ___ پاسخ : ستر
پرستار کودک ___ پاسخ : ل ل ه
پرستش کننده ___ پاسخ : عابد
پشت ___ پاسخ : بک
پوست دباغی شده نرم ___ پاسخ : جیر
پیامبر درون ماهی ___ پاسخ : یونس
پیمان کردن ___ پاسخ : اشتراط
ترک و رخنه ___ پاسخ : ماز
توانا ___ پاسخ : مقتدر
جاودانه ___ پاسخ : ازلی
جای بی‌خطر ___ پاسخ : امن
جای/ مکان ___ پاسخ : بنک
چند غده ___ پاسخ : غدد
چیزهای آشکار ___ پاسخ : بدیهیات
حرف هشتم یونانی ___ پاسخ : تتا
حرکت کرم‌گونه ___ پاسخ : وول
حسن معاشرت ___ پاسخ : ادب
خاموش ___ پاسخ : ساکت
خشم و قهر ___ پاسخ : وژ
خشنودی ___ پاسخ : رضا
خوراکی پرطرفدار ___ پاسخ : شکلات
داربست زیر سقف ___ پاسخ : خرپا
دست و پنجه نرم کردن ___ پاسخ : زور ازمایی
دلها ___ پاسخ : قلوب
دو جانب ___ پاسخ : طرفین
دور شدن از راه اصلی ___ پاسخ : انحراف
دوره مشخص در یک فرایند ___ پاسخ : فاز
رجعت ___ پاسخ : برگشت
زمین سبز و خرم ___ پاسخ : چمن
سوراخ ___ پاسخ : منفذ
سوسمار ___ پاسخ : ضب
شریک سرگرمی ___ پاسخ : همبازی
شعر هنگام جنگ ___ پاسخ : رجز
شماره نخستین ___ پاسخ : یک
شهر استان مرکزی ___ پاسخ : مامونیه
شهری در ترکیه ___ پاسخ : مرسین
صفحه اعلانات ___ پاسخ : پانل
عادت و خو ___ پاسخ : داب
عریان ___ پاسخ : لاج
علاوه بر این ___ پاسخ : دیگر
غذای شبانه ___ پاسخ : شام
غنیمت شمردن ___ پاسخ : اغتنام
فراوانی ___ پاسخ : فرط
فرومایه ___ پاسخ : لییم
قلعه ___ پاسخ : دژ
گمراهی ___ پاسخ : ضل
گوارش ___ پاسخ : هضم
لبالب ___ پاسخ : مملو
لغزنده ___ پاسخ : لیز
مؤسسه چاپ و توزیع کتاب ___ پاسخ : انتشارات
مرتبه و منزلت ___ پاسخ : ارج
مشهور ___ پاسخ : بنام
مناجات ___ پاسخ : دعا
نشان و علامت ___ پاسخ : اثر
نفوذ و رخته ___ پاسخ : رسوخ
نهاد و سرشت ___ پاسخ : ذات
نواق موسیقی ___ پاسخ : چر
نوشیدنی پر طرفدار ___ پاسخ : چای
نوعی پلنگ ___ پاسخ : یوز
نوعی هواپیمای جنگی ___ پاسخ : بمب افکن
نکوهیدن و بدگویی ___ پاسخ : ذم
هر یک از اجزای بدن ___ پاسخ : عضو
هم‌معنی ___ پاسخ : مترادف
همچنین ___ پاسخ : نیز
همگی ___ پاسخ : تماما
همنشین برهمن ___ پاسخ : رای
همه ___ پاسخ : تمامی
هیاهو ___ پاسخ : علمشنگه
واحد پول ژاپن ___ پاسخ : ین
واحد پول مالزی ___ پاسخ : رینگیت
واخواهی ___ پاسخ : اعتراض
وسیله ___ پاسخ : الت
کر ___ پاسخ : ناشنوا
کلام پرسش ___ پاسخ : چی
کلفتی ___ پاسخ : ضخامت

جواب مرحله 804 بازی جدولانه یک

آب دیدگان ___ پاسخ : اشک
آنچه نذر کنند ___ پاسخ : نذری
ابزار باغبانی ___ پاسخ : اب پاش
اثر آلفونس دوده ___ پاسخ : ژاک
اثر فرخنده آقایی ___ پاسخ : گربه های گچی
از آوازهای ایرانی ___ پاسخ : افشاری
از جزایر ژاپن ___ پاسخ : یزو
از شهرهای استان اصفهان ___ پاسخ : گلپایگان
از شهرهای استان اصفهان ___ پاسخ : نجفاباد
از هالوژن‌ها ___ پاسخ : ید
با خوی آزادگان ___ پاسخ : ازادوار
بابا ___ پاسخ : پدر
باهوش ___ پاسخ : زیرک
بخشش ___ پاسخ : سخا
پایتخت گینه بیسائو ___ پاسخ : بیسایو
پیشوا ___ پاسخ : رهبر
پیشکش و هدیه ___ پاسخ : نثار
پیشین ___ پاسخ : اخیر
تلف ___ پاسخ : هدر
تنظیم‌ برحسب صفات مشترک ___ پاسخ : رده بندی
توده غله پاک شده ___ پاسخ : راژ
تین ___ پاسخ : انجیر
جهان دیگر ___ پاسخ : اخرت
چنگ در زدن ___ پاسخ : استمساک
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
حیوان مفید ___ پاسخ : گاو
خاطی ___ پاسخ : مقصر
خالص ___ پاسخ : قح
خداشناس ___ پاسخ : باخدا
خواستار پناهندگی است ___ پاسخ : پناهجو
دارای مضامین عرفانی ___ پاسخ : عارفانه
دست نوشته ___ پاسخ : خطی
دشمن ___ پاسخ : خصم
دشوار ___ پاسخ : صعب
دل‌نازکی ___ پاسخ : رقت
دهان ___ پاسخ : فم
راستگو ___ پاسخ : صادق
رایگان ___ پاسخ : زب
رنج و محنت ___ پاسخ : لگ
روزگاران ___ پاسخ : اعصار
زاده ___ پاسخ : ولید
ساختار ___ پاسخ : سازه
ستدن ___ پاسخ : اخذ
سنگین ___ پاسخ : وزین
شب پیش رو ___ پاسخ : امشب
شهر خوزستان ___ پاسخ : اندیکا
شهر گیلان ___ پاسخ : فومن
شهر لرستان ___ پاسخ : پلدختر
شکننده ___ پاسخ : ترد
صدای ترساندن ___ پاسخ : پخ
غصه ___ پاسخ : غم
فلز نقره‌ای نرم ___ پاسخ : سدیم
گردن ___ پاسخ : عنق
گلو فشرده ___ پاسخ : خفه
مباحثه ___ پاسخ : گفتمان
مزه غذا ___ پاسخ : طعم
مسابقه دو تیم همشهری ___ پاسخ : دربی
مسلط شونده ___ پاسخ : فایق
موی پیچیده ___ پاسخ : جعد
نامه کناره‌گیری ___ پاسخ : استعفا
نت میانی ___ پاسخ : لا
نشان قدم ___ پاسخ : اثر
نگران ___ پاسخ : دلواپس
نوعی یقه ___ پاسخ : ارو
هسته انگور ___ پاسخ : تکز
همکار مهره ___ پاسخ : پیچ
واقعی ___ پاسخ : راستین
وقت و نوبت ___ پاسخ : پسا
کنده‌کاری ___ پاسخ : حکاکی
کوچک ___ پاسخ : که
کیف انگلیسی ___ پاسخ : بگ
یک چهارم ___ پاسخ : ربع

جواب مرحله 805 بازی جدولانه یک

آشپزی کردن ___ پاسخ : طبخ
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : دن
آموختن ___ پاسخ : تعلم
ابریشم خام ___ پاسخ : قز
اثر پیر هرات ___ پاسخ : نصایح
اثر چربی ___ پاسخ : لک
اثر عطار ___ پاسخ : الهی نامه
اثری از ساموئل بکت ___ پاسخ : اخربازی
اجازه ___ پاسخ : اذن
از استان‌های ایران ___ پاسخ : خوزستان
از بزرگترین شاعران معاصر ___ پاسخ : احمد شاملو
از ماه‌های سریانی ___ پاسخ : شباط
از یک نوع ___ پاسخ : همجنس
استعمال ___ پاسخ : مصرف
اصل و عصاره هر چیز ___ پاسخ : جوهر
بازرس ___ پاسخ : مفتش
بالاترین نقطه ___ پاسخ : اوج
بحر ___ پاسخ : زو
بخشش ___ پاسخ : عطا
بخشیدن ___ پاسخ : بذل
به طور رسمی ___ پاسخ : رسما
بهانه‌گیر ___ پاسخ : بدقلق
بیماری عصبی همراه تشنج ___ پاسخ : صرع
پارسایان ___ پاسخ : زهاد
پرده‌دری ___ پاسخ : هتک
پشه ___ پاسخ : بق
پوشاک دست ___ پاسخ : دستکش
تقسیم بندی بر اساس صفات مشترک ___ پاسخ : طبقه بندی
جمع ضعیف ___ پاسخ : ضعفا
حرف تردید ___ پاسخ : یا
خالص و بی‌غش ___ پاسخ : بیژه
خراج و مالیات ___ پاسخ : باج
خستگی ___ پاسخ : تعب
خشکی و قاره ___ پاسخ : بر
خواری ___ پاسخ : ذلت
درماندگی ___ پاسخ : ستوهی
درون ___ پاسخ : ضمن
دریغ ___ پاسخ : اسف
راز ___ پاسخ : رمز
ردیف ___ پاسخ : صف
ریختن آب ___ پاسخ : صب
ستوده ___ پاسخ : حمید
سخنران ___ پاسخ : خاطب
سنگ جادوگری ___ پاسخ : یده
شایسته‌تر ___ پاسخ : اصلح
شراب ___ پاسخ : خمر
صاحب ___ پاسخ : ذی
طبقه فلزی یا چوبی ___ پاسخ : قفسه
عبور منظم سربازان ___ پاسخ : رژه
عریان ___ پاسخ : لاج
عوض و جانشین ___ پاسخ : بدل
غلاف کارد و شمشیر ___ پاسخ : چخ
فلسفه سهروردی ___ پاسخ : اشراق
فیلم جنایی معروف ___ پاسخ : هفت
گریبان ___ پاسخ : یقه
گوارا ___ پاسخ : هنی
گودی ___ پاسخ : عمق
گوناگونی ___ پاسخ : تنوع
مانند ___ پاسخ : چو
مانند ___ پاسخ : همچو
مخالف ___ پاسخ : ضد
مرافعه‌ها ___ پاسخ : دعاوی
مرغابی ___ پاسخ : بط
معبود دروغین ___ پاسخ : بت
منحصرا ___ پاسخ : فقط
میوه ___ پاسخ : ثمر
ناشنوایی ___ پاسخ : کری
نزد عرب ___ پاسخ : عند
نوشته کوتاه ___ پاسخ : رقعه
نوعی خیابان ___ پاسخ : یک طرفه
نوعی گل شیپوری ___ پاسخ : اطلسی
نیستی و نابودی ___ پاسخ : عدم
نیمه ___ پاسخ : نصف
نیمه روشن کره زمین ___ پاسخ : روز
همراه سیم ___ پاسخ : زر
همسر ابراهیم نبی ___ پاسخ : هاجر
وجود دارد ___ پاسخ : است
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
ویژه‌تر ___ پاسخ : اخص
کانال تلویزیونی ___ پاسخ : شبکه
کریستال ___ پاسخ : بلور
کشور اروپایی ___ پاسخ : قبرس

جواب مرحله 806 بازی جدولانه یک

آزاد و رها ___ پاسخ : یله
آسمان و فلک ___ پاسخ : ابهر
از داوران فوتبال ایران ___ پاسخ : یدالله جهانبازی
از رودهای استان کرمان ___ پاسخ : هلیل رود
از غلات پرمصرف ___ پاسخ : گندم
از نهادهای نظامی کشور ___ پاسخ : ارتش
از یک پدر و مادر ___ پاسخ : تنی
باران اندک ___ پاسخ : رش
بازار اوراق بهادار ___ پاسخ : بورس
بازیکن اسبق پیکان ___ پاسخ : میربزرگی
بازیکن تیم برق‌جدیدفارس ___ پاسخ : سیامک کوهنورد
بخشنده قبیله طی ___ پاسخ : حاتم
برج فرانسه ___ پاسخ : نل
برگ برنده ___ پاسخ : اس
برنده ___ پاسخ : تیز
بندگی خدا ___ پاسخ : عبودیت
بی دین و کافر ___ پاسخ : مرتد
بیماری پوستی ___ پاسخ : لال
پل معروف شمال ___ پاسخ : ورسک
پیکر و جسم ___ پاسخ : هیکل
تجملی و شیک ___ پاسخ : لوکس
تحت و پایین ___ پاسخ : زیر
تکیه کردن ___ پاسخ : اتکا
تیمی در لیگ اسپانیا ___ پاسخ : بتیس
ثلاثه آن در مصر است ___ پاسخ : اهرام
جام معروف ___ پاسخ : جم
جانوران دریایی ___ پاسخ : ابزی
چپاول و تاراج ___ پاسخ : یغما
چپاول کردن ___ پاسخ : غارت
حفاظ خانه ___ پاسخ : نرده
خاموش و ساکت ___ پاسخ : ارام
خشن و ناهموار ___ پاسخ : زبر
خشک و بی‌آب ___ پاسخ : جف
خوراک کفش ___ پاسخ : واکس
خیس ___ پاسخ : تر
دهانه اسب ___ پاسخ : الام
راه افتاده ___ پاسخ : روانه
رنگ سرخ ___ پاسخ : احمر
روادید ___ پاسخ : ویزا
زمام و افسار ___ پاسخ : مهار
زنبیل چوبی ___ پاسخ : سبد
سالی که در آنیم ___ پاسخ : امسال
سخن بیهوده ___ پاسخ : ترهه
سخن درست و برحق ___ پاسخ : راست
سلام و تحیت ___ پاسخ : درود
سوار بی‌همتا ___ پاسخ : یکه تاز
سیلی ___ پاسخ : تس
شایسته ___ پاسخ : روا
شهری حوالی تهران ___ پاسخ : کن
شکاف باریک ___ پاسخ : شیار
صبر زرد ___ پاسخ : ایوا
صلح و سازش ___ پاسخ : اشتی
طرف راست ___ پاسخ : یمین
عاقل و آگاه ___ پاسخ : دانا
عامه و انبوه مردم ___ پاسخ : توده
عدد دروازه‌بان ___ پاسخ : یک
غلام سلطان محمود ___ پاسخ : ایاز
فالگیر ___ پاسخ : رمال
فتنه و غوغا ___ پاسخ : اشوب
فروشنده ___ پاسخ : کاسب
فعال ___ پاسخ : اکتیو
گرو گذاشته ___ پاسخ : رهین
گشوده ___ پاسخ : وا
گل باغچه‌ای ___ پاسخ : اهار
لحظه حرکت ورزشکاران ___ پاسخ : استارت
مفید نیست ___ پاسخ : بلا استفاده
مقابل کیفی ___ پاسخ : کمی
موی گردن اسب ___ پاسخ : یال
مکان خالی از هوا ___ پاسخ : خدا
نجات یافتن ___ پاسخ : رستن
نخ بافتنی ___ پاسخ : کانوا
نرده ___ پاسخ : تارمی
نکته‌سنج و بافرهنگ ___ پاسخ : ادیب
ورودی خانه ___ پاسخ : در
کلام آرزو ___ پاسخ : کاشکی

جواب مرحله 807 بازی جدولانه یک

آبنوس ___ پاسخ : جغ
آتش عرب ___ پاسخ : نار
اثر امیل زولا ___ پاسخ : وحش انسانی
اثر جعفر مدرس صادقی ___ پاسخ : من تا صبح بیدارم
اثر چارلز دیکنز ___ پاسخ : عبور ممنوع
اثر رضا امیرخانی ___ پاسخ : مناو
اثر مولوی ___ پاسخ : مثنوی معنوی
اختلال صدا ___ پاسخ : خش
ارمغان سرما ___ پاسخ : برف
از صور فلکی ___ پاسخ : دباصغر
از غذاهای اصلی ___ پاسخ : برنج
از غذاهای اصیل ایرانی ___ پاسخ : ابگوشت
از فست‌فودها ___ پاسخ : ساندویچ
از یاد رفته ___ پاسخ : فراموش
اصحاب رسول را دیده‌اند ___ پاسخ : تابعین
الهه خورشید ___ پاسخ : رع
اندوهگین شدن ___ پاسخ : افسردن
بانگ ___ پاسخ : غو
بچه ___ پاسخ : طفل
بدیع ___ پاسخ : نو
برش هندوانه‌ای ___ پاسخ : قاچ
بنده زرخرید ___ پاسخ : قن
پایتخت پاراگوئه ___ پاسخ : اسونسیون
پایتخت جمهوری آذربایجان ___ پاسخ : باکو
پرآشوب ___ پاسخ : ناامن
پرتاب کردن ___ پاسخ : رمی
پرده نقاشی ___ پاسخ : تابلو
پرنده شکاری کوچک ___ پاسخ : زغن
پوشانیدن ___ پاسخ : حجب
پوشاک ___ پاسخ : لباس
پوشاک‌ها ___ پاسخ : ملابس
پیاله آبخوری ___ پاسخ : جام
پیرو بهائیت ___ پاسخ : بهایی
پیروز ___ پاسخ : فاتح
پیوند دادن فلزات ___ پاسخ : جوشکاری
توضیح برخی مواد قانونی ___ پاسخ : تبصره
جان نثار ___ پاسخ : فدا
جانشین ___ پاسخ : وصی
جایی که قبلا ذکر شده ___ پاسخ : همانجا
جهت باد را نشان می‌دهد ___ پاسخ : بادنما
جهت بر آمدن آفتاب ___ پاسخ : شرق
چالاک ___ پاسخ : چست
چوبدستی ___ پاسخ : عصا
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
خداحافظ ___ پاسخ : بدرود
خلاصه کردن ___ پاسخ : تخلیص
خوشرو و خندان ___ پاسخ : بسیم
خیار دشتی ___ پاسخ : بک
دارای نام نیک ___ پاسخ : باابرو
در دستشویی بجویید ___ پاسخ : افتابه
دست مالیدن ___ پاسخ : لمس
دشمنی ___ پاسخ : خصومت
راه ___ پاسخ : روش
رفتار به ناز ___ پاسخ : چم
رفیق مشهدی ___ پاسخ : یره
رنج و محنت ___ پاسخ : لگ
رنگ کردن ___ پاسخ : خضاب
روزه ___ پاسخ : صوم
زشتی و گناه ___ پاسخ : سییه
زمین آماده کشت ___ پاسخ : ایش
زنبیل ___ پاسخ : شاو
زیارت کعبه ___ پاسخ : حج
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ___ پاسخ : سیا
سترون ___ پاسخ : استریل
سنت ___ پاسخ : رسم
شهر ترکمنستان ___ پاسخ : ماری
شهر کردستان ___ پاسخ : سرواباد
شهر کرمانشاه ___ پاسخ : پاوه
شهری در انگلستان ___ پاسخ : شفیلد
شیپور شکارچیان ___ پاسخ : بورو
صدمه ___ پاسخ : اک
صیاد ___ پاسخ : شکارچی
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
فایده ___ پاسخ : سود
فرومایه ___ پاسخ : پست
فریب ___ پاسخ : نیرنگ
گزارش ___ پاسخ : راپرت
گفتار ___ پاسخ : نطق
گیاهی نهانزا ___ پاسخ : سرخس
لبخند زدن ___ پاسخ : تبسم
مار عظیم الجثه ___ پاسخ : بوا
مارکی بر خودکار ___ پاسخ : بیک
متعصب در عقاید خود ___ پاسخ : دگم
مدح کردن ___ پاسخ : ستودن
مسئول آسیاب ___ پاسخ : اسیابان
مقابل درشت ___ پاسخ : ریز
مناطق و نواحی ___ پاسخ : نقاط
مکان اجاره‌ای ___ پاسخ : ماجر
نادان ___ پاسخ : غت
ناله و فغان ___ پاسخ : ژح
نام دیگر گیاه فیلگوش ___ پاسخ : بابا ادم
نیکویی و احسان ___ پاسخ : لطف
هم آهنگی کلمات ___ پاسخ : سجع
همراه گل و پروانه ___ پاسخ : شمع
وجود دارد ___ پاسخ : هست
کادر ___ پاسخ : قاب
کرانه آسمان ___ پاسخ : افق
کشوری در آمریکای مرکزی ___ پاسخ : گواتمالا
کفش چوبی ___ پاسخ : سندل
کوزه‌ای به شکل کدو ___ پاسخ : اج
کینه ورزی ___ پاسخ : نقمت

جواب مرحله 808 بازی جدولانه یک

آب بینی ___ پاسخ : خل
آب زر ___ پاسخ : ابطلا
آبدست ___ پاسخ : وضو
آسمان روز بدون ابر ___ پاسخ : افتابی
آهو ___ پاسخ : ظب
ابتر ___ پاسخ : دمبریده
اثر فتانه حاج سیدجوادی ___ پاسخ : بامداد خمار
ارادتمند ___ پاسخ : مرید
از ایالت‌های آمریکا ___ پاسخ : میشیگان
از گل‌های معطر ___ پاسخ : شببو
استوار ___ پاسخ : مستحکم
افسری در ارتش ___ پاسخ : سرگرد
انبوه شده ___ پاسخ : متراکم
اندازه ندارد ___ پاسخ : بیحد
بخار دهان ___ پاسخ : ها
بخشنده‌تر ___ پاسخ : ارحم
برادری ___ پاسخ : اخوت
برجسته ___ پاسخ : شاخص
بم‌ترین صدا در موسیقی ___ پاسخ : باس
به حضور شخص بزرگی رسیدن ___ پاسخ : شرفیاب
بی‌حرکت و ثابت ___ پاسخ : میخکوب
پایان زندگی ___ پاسخ : مرگ
پیشه ___ پاسخ : شغل
پیوند ___ پاسخ : وصل
تباهی ___ پاسخ : ورب
تن پرور و طفیلی ___ پاسخ : مفتخور
تندخو ___ پاسخ : خشن
تنها و فقط ___ پاسخ : صرفا
جای بی‌خطر ___ پاسخ : امن
جهنم ___ پاسخ : دوزخ
چاشتگاه ___ پاسخ : ضحی
چوب خوشبو ___ پاسخ : ند
حرف ندا ___ پاسخ : ای
خوب شدن از بیماری ___ پاسخ : بهبود
خیس ___ پاسخ : تر
درجه و مقام ___ پاسخ : رتبه
رئیس جیمز باند ___ پاسخ : ام
روزی‌رسان ___ پاسخ : رزاق
زمین ___ پاسخ : ارض
سختی ___ پاسخ : شقا
سخن زیر لب ___ پاسخ : ژک
سرکش و نافرمان ___ پاسخ : عاصی
شهری در ترکیه ___ پاسخ : قونیه
شوم ___ پاسخ : نحس
شیوه بیان یک مطلب ___ پاسخ : لحن
صدا ___ پاسخ : اوا
عهده‌دار کاری شدن ___ پاسخ : تصدی
قورباغه ___ پاسخ : غوک
گامت ماده ___ پاسخ : اوول
گرمی ___ پاسخ : حرارت
ماندن‌جنس‌روی دست‌فروشنده ___ پاسخ : باد کردن
مخزن گاز ___ پاسخ : کپسول
مدهوش ___ پاسخ : مست
مستی ___ پاسخ : سکر
مغشوش ___ پاسخ : ناخالص
مقبول ___ پاسخ : پسند
نااستوار ___ پاسخ : لق
ناگفتنی ___ پاسخ : مگو
نامرتبط ___ پاسخ : بیراه
نخستین انسان ___ پاسخ : ادم
نصیب و قسمت ___ پاسخ : ابخورش
نوعی یقه ___ پاسخ : ارو
وسیله برف‌روبی ___ پاسخ : پارو
کشور آفریقایی ___ پاسخ : زیمبابوه
کلمه افسوس ___ پاسخ : اه
کلمه افسوس ___ پاسخ : واویلا
کیفیت/ حالت ___ پاسخ : وضع
یاری ___ پاسخ : مدد
یگانه ___ پاسخ : احد
یک خط از نوشته‌ای ___ پاسخ : سطر

جواب مرحله 809 بازی جدولانه یک

ابریشم خام ___ پاسخ : قز
اتاق شب اول عروسی ___ پاسخ : حجله
اثر الکساندر دوما ___ پاسخ : لاله سیاه
اثر عباس معروفی ___ پاسخ : تماما مخصوص
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : مدثر
اسید آشپزخانه ___ پاسخ : سرکه
انبار اجناس ___ پاسخ : دپو
باب ___ پاسخ : پدر
بار ___ پاسخ : دفعه
باطل کردن قرارداد ___ پاسخ : فسخ
بالش ___ پاسخ : متکا
بانگ سگ ___ پاسخ : وغ
بخار دهان ___ پاسخ : ها
بخشش ___ پاسخ : سخا
برادر پدر ___ پاسخ : عمو
برنج فروش ___ پاسخ : رزاز
بست نشستن ___ پاسخ : تحصن
بندها ___ پاسخ : مفاصل
بهشت شداد ___ پاسخ : ارم
بی‌خردی ___ پاسخ : سفاهت
بیماری ریوی ___ پاسخ : سل
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پسوند محافظت ___ پاسخ : بان
پیروز ___ پاسخ : فاتح
پیروی کردن ___ پاسخ : تشیع
پیشکش و هدیه ___ پاسخ : نثار
ترشروی ___ پاسخ : عبوس
تصویر کلی ___ پاسخ : شما
تگاب ___ پاسخ : قیف
توانگر ___ پاسخ : غنی
جدا کردن ___ پاسخ : فصل
جدایی ___ پاسخ : فراق
جوش خمیر ___ پاسخ : وز
چرم ___ پاسخ : قیش
چین خوردگی سطح آب ___ پاسخ : موج
حماسی ___ پاسخ : اپیک
حیله ___ پاسخ : مکر
خالص ___ پاسخ : قح
خجسته ___ پاسخ : سعد
خواری و نرمی ___ پاسخ : ذل
دانه سفت میوه ___ پاسخ : هسته
درک و شعور ___ پاسخ : فهم
دست یازیدن ___ پاسخ : لمس
دستگاه نساجی ___ پاسخ : هف
دشمن ___ پاسخ : خصم
دوستان ___ پاسخ : رفقا
رب النوع مصری ___ پاسخ : رع
زایل شده ___ پاسخ : مزیل
سه کیلو ___ پاسخ : من
شرکت سازنده آیفون ___ پاسخ : اپل
شنیداری ___ پاسخ : سماعی
شهر تهران ___ پاسخ : فیروز کوه
شهر خوزستان ___ پاسخ : هویزه
شهوت‌ران ___ پاسخ : هوس باز
شیر و اسب دارند ___ پاسخ : یال
طبخ کردن ___ پاسخ : پختن
عدد دو رقمی ___ پاسخ : شصت
عقل ___ پاسخ : خرد
عموم مردم ___ پاسخ : رعیت
غذای شبانه ___ پاسخ : شام
غیر متعارف ___ پاسخ : اجق
فرخنده بودن و نبودن ___ پاسخ : امد نیامد
فرو بردن ___ پاسخ : بلع
فناپذیر و مردنی ___ پاسخ : رفتنی
گوشت بیخ دندان ___ پاسخ : لثه
ماده اولیه کوکائین ___ پاسخ : کوکا
مالک ___ پاسخ : ذا
متفق ___ پاسخ : همدل
متمایل به یک جهت ___ پاسخ : یکوری
محل مشاهده ستارگان ___ پاسخ : رصدخانه
مدهوش ___ پاسخ : مست
مذمت به شعر ___ پاسخ : هجو
مهمتر ___ پاسخ : اهم
نجابت داشتن ___ پاسخ : اصالت
نشانه بیماری ___ پاسخ : تب
نوشته غیر منظوم ___ پاسخ : نثر
همراه بلبل ___ پاسخ : گل
هنجارهای مورد قبول جامعه ___ پاسخ : اخلاق
واحد پول اندونزی ___ پاسخ : روپیه
کس ___ پاسخ : شخص
کشوری در قاره سیاه ___ پاسخ : توگو
کوتاه و چاق ___ پاسخ : غک

جواب مرحله 810 بازی جدولانه یک

آستر نقاشی ___ پاسخ : تهرنگ
آش ___ پاسخ : با
آهو ___ پاسخ : ظب
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : مذهب علیه مذهب
اثر مولیر ___ پاسخ : طبیب اجباری
از لوازم آرایشی ___ پاسخ : ریمل
الهه خورشید ___ پاسخ : رع
انار یونانی ___ پاسخ : رانا
ایلچیان ___ پاسخ : سفرا
باحمیت ___ پاسخ : غیرتی
بادبان کشتی ___ پاسخ : شراع
بار بردارنده ___ پاسخ : حامل
باطن انسان ___ پاسخ : ضمیر
بدین جهت ___ پاسخ : لذا
برگزیدن ___ پاسخ : انتخاب
بزرگتر ___ پاسخ : کبری
بلندترین شب سال ___ پاسخ : یلدا
بلی انگلیسی ___ پاسخ : یس
بن ___ پاسخ : ریشه
بندر شمالی ___ پاسخ : انزلی
به طور اتفاقی ___ پاسخ : بعضا
پایان ___ پاسخ : ختام
پایتخت زیمباوه ___ پاسخ : هراره
پایداری ___ پاسخ : ثبات
پرآب ___ پاسخ : ابکی
تذکر ___ پاسخ : یاداوری
تمام/ همه ___ پاسخ : مطلق
جانور افسانه‌ای ترسناک ___ پاسخ : نسناس
جهان دیگر ___ پاسخ : اخرت
چراگاه ___ پاسخ : مرتع
حرف درد ___ پاسخ : واخ
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
خبر دادن از وقت نماز ___ پاسخ : اذان
خدا ___ پاسخ : اله
خدایی ___ پاسخ : الهی
دلداده مجنون ___ پاسخ : لیلی
دوام و پایداری ___ پاسخ : بقا
راز ___ پاسخ : لو
راکب ___ پاسخ : سوار
رستاخیز ___ پاسخ : معاد
رهایی ___ پاسخ : خلاص
روشنایی ___ پاسخ : فروزش
روی هم ریخته شده ___ پاسخ : تلمبار
زینت کردن ___ پاسخ : اذین بستن
سپس ___ پاسخ : وانگهی
سرمشق ___ پاسخ : الگو
سرو کوهی ___ پاسخ : ابهل
سوسمار ___ پاسخ : ضب
سوگواری ___ پاسخ : عزا
شهر سمنان ___ پاسخ : مهدی شهر
شکیبایی ___ پاسخ : تحمل
عارف قرون چهار و پنج ___ پاسخ : ابوسعید ابوالخیر
قایق ___ پاسخ : لتکا
گیاهی از طایفه نعنا ___ پاسخ : گزنه
لباس ابریشمی ___ پاسخ : برنک
متحیر ماندن ___ پاسخ : بهت
مدار مجتمع ___ پاسخ : ایسی
مرکز اتم ___ پاسخ : هسته
مزه دهان جمع کن ___ پاسخ : گس
مظهر لاغری ___ پاسخ : نی
مقابل جزئی ___ پاسخ : کلی
مقام ___ پاسخ : منصب
منقار مرغ ___ پاسخ : تک
نشانه‌ها ___ پاسخ : اثار
نوشابه الکلی ___ پاسخ : عرق
نوعی موسیقی غربی ___ پاسخ : جاز
نوعی یقه ___ پاسخ : ارو
واحدی در سطح ___ پاسخ : هکتار
واسطه ___ پاسخ : دلال
کبودی اندک در پوست ___ پاسخ : نیلک
کجاست ___ پاسخ : کو
کشور آفریقایی ___ پاسخ : غنا
کوتاه‌قد ___ پاسخ : زمیر
کینه ورزی ___ پاسخ : نقمت
یاد کننده ___ پاسخ : ذاکر
یافت نشدنی ___ پاسخ : نایاب

جواب مرحله 811 بازی جدولانه یک

آتشفشانی در جنوب شرقی ایران ___ پاسخ : تفتان
آش ___ پاسخ : با
آن سوی سقف ___ پاسخ : بام
آهک ___ پاسخ : کلس
اثری از محمدرضا بایرامی ___ پاسخ : عبور از کویر
اجاق شیرینی پزی ___ پاسخ : فر
از ماه‌های فرنگی ___ پاسخ : اوت
اسپکتروسکپ ___ پاسخ : طیف نما
استان ادب پرور ___ پاسخ : فارس
استانی در بنگلادش ___ پاسخ : باریسال
امروزی ___ پاسخ : مدرن
امیر قبیله کوچک ___ پاسخ : بگ
اندیشه‌ها ___ پاسخ : افکار
باقی جان ___ پاسخ : رمق
بالاپوش قدیمی ___ پاسخ : عبا
بخش متحرک میز ___ پاسخ : کشو
بخش کردن کلمات ___ پاسخ : هجی
بخشش و هدیه ___ پاسخ : موهبت
بزرگترین قمر سیاره مشتری ___ پاسخ : کالیستو
بهره ___ پاسخ : سهم
پابرجا ___ پاسخ : راسخ
پایتخت کشور نپال ___ پاسخ : کاتماندو
پوستین ___ پاسخ : وت
پول آلبانی ___ پاسخ : لک
پیچ و شکن ___ پاسخ : تاب
تابه نان پزی ___ پاسخ : ساج
تاریخ‌نگار ___ پاسخ : مورخ
تازه و پرطراوت ___ پاسخ : تر
تبهکار ___ پاسخ : مفسد
ترکیدن بمب ___ پاسخ : انفجار
تصدیق روسی ___ پاسخ : دا
تعجب خانم‌ها ___ پاسخ : وا
تمرین ___ پاسخ : ممارست
تیزی آرنج ___ پاسخ : زج
جدایی ___ پاسخ : مفارقت
جزایر اسپانیایی ___ پاسخ : قناری
جزیره میخک ___ پاسخ : زنگبار
جگر سفید ___ پاسخ : ریه
جهت و طرف ___ پاسخ : سو
جهت و لحاظ ___ پاسخ : حیث
خدای ساختگی ___ پاسخ : بت
خطایی در فوتبال ___ پاسخ : هند
خمیازه ___ پاسخ : کهنزه
خوب و خوش ___ پاسخ : نلم
خویشاوندی ___ پاسخ : صهر
خیابان ___ پاسخ : شارع
دارای استعداد ___ پاسخ : خلاق
درنا ___ پاسخ : کرکی
درها ___ پاسخ : ابواب
دست نخورده ___ پاسخ : بکر
دوشنده شیر ___ پاسخ : هاشم
رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی ___ پاسخ : ماندلا
راز ___ پاسخ : رمز
راه تغذیه جنین ___ پاسخ : ناف
روزگار ___ پاسخ : دهر
روشنایی اندک ___ پاسخ : سوسو
ریاضی‌دان و پژوهشگر معاصر ___ پاسخ : دکتر احمد بیرشک
زن شاعر ___ پاسخ : شاعره
سازمان اطلاعاتی اسرائیل ___ پاسخ : موساد
سحاب ___ پاسخ : ابر
سرما ___ پاسخ : زم
سرکش و نافرمان ___ پاسخ : خیرهسر
شلاق ___ پاسخ : سوط
شمشیر ___ پاسخ : سیف
شهر آسمان‌خراش‌ها ___ پاسخ : نیویورک
شهری در عراق ___ پاسخ : تکریت
شهری در فارس ___ پاسخ : فسا
شک و تردید ___ پاسخ : ریب
شکست نور ___ پاسخ : انکسار
صدمه ___ پاسخ : اک
ظلم و ستم ___ پاسخ : جور
عضو مجلس سنا ___ پاسخ : سناتور
عمل ریه‌ها ___ پاسخ : تنفس
غذای تزریقی ___ پاسخ : سرم
غذای خرگوش ___ پاسخ : هویج
غذای شبانه ___ پاسخ : شام
قایق و بلم ___ پاسخ : لتکا
قهرمان داستان السید پیر کرنی ___ پاسخ : دونرودریگ
گونه و دسته ___ پاسخ : صنف
ماهوت‌پاک‌کن ___ پاسخ : شت
مثل دزد بی‌عرضه ___ پاسخ : افتابه دزد
مجلس شیوخ ___ پاسخ : سنا
مخفف از او ___ پاسخ : زو
مرتفع‌ترین آبشار جهان ___ پاسخ : انجل
مرکز ایالت آریزونای آمریکا ___ پاسخ : فینیکس
مسجد تاریخی مشهد ___ پاسخ : گوهرشاد
مظهر عدالت ___ پاسخ : ترازو
میثاق ___ پاسخ : قول وقرار
میخ ___ پاسخ : مسمار
میوه و نتیجه ___ پاسخ : ثمر
نام مجنون ___ پاسخ : قیس
نگهبان ___ پاسخ : عسس
هر فصل کتاب ___ پاسخ : باب
ورم ___ پاسخ : اماس
ویراستار ___ پاسخ : ادیتور
کاتب ___ پاسخ : دبیر
کالبد و بدن ___ پاسخ : تن
کشاورز ___ پاسخ : زارع
کلاه ویژه شاهان ___ پاسخ : تاج
کنایه از خودبینی ___ پاسخ : بادبروت
کهنه‌فروش ___ پاسخ : سمسار

جواب مرحله 812 بازی جدولانه یک

آزار ___ پاسخ : اذیت
آزرم ___ پاسخ : حیا
آسوده خاطر ___ پاسخ : فارغبال
آغاز فصل زیبا ___ پاسخ : نوبهار
آلت موسیقی ___ پاسخ : ساز
آواز بلند ___ پاسخ : هتف
آواز جوشیدن دیگ ___ پاسخ : غلغل
ابزار تنظیم فشار گاز ___ پاسخ : رگلاتور
اثر فتانه حاج سیدجوادی ___ پاسخ : درخلوت خواب
اصلاح کردن جامه ___ پاسخ : رفو
الف ___ پاسخ : هزار
انگبین ___ پاسخ : ظی
باختر ___ پاسخ : غرب
بردن و انتقال دادن ___ پاسخ : حمل کردن
به هوش باش ___ پاسخ : هان
بیرون از حکم کلی ___ پاسخ : استثنا
پاک کردن ___ پاسخ : تطهیر
پراکندن ___ پاسخ : نشر
پریشان کردن ___ پاسخ : برهم زدن
تاج خروس ___ پاسخ : کرت
تاریخ نویس ___ پاسخ : مورخ
تبار ___ پاسخ : ایل
تصویر صورت از روبرو ___ پاسخ : تمام رخ
تکیه بر پشتی ___ پاسخ : لم
جای بی‌هوا ___ پاسخ : خلا
جهنم ___ پاسخ : دوزخ
چاپلوسی ___ پاسخ : تملق
حرص و طمع ___ پاسخ : از
حرف نهم یونانی ___ پاسخ : یتا
خوراکی ___ پاسخ : غذا
در حمام بجویید ___ پاسخ : وان
درنگ کردن ___ پاسخ : تعلل
درنگ/ ایست ___ پاسخ : وقفه
دنبه برشته شده ___ پاسخ : جزغاله
دو طاس بازی نرد ___ پاسخ : کعبتین
ذات ___ پاسخ : هویت
رطوبت ___ پاسخ : نا
رطوبت ___ پاسخ : نم
زمین ___ پاسخ : ارض
زیرک ___ پاسخ : ذکی
سخن گفتن ___ پاسخ : حرفزدن
سرد شدن ___ پاسخ : برودت
سرقت ___ پاسخ : دزدی
سرمشق ___ پاسخ : الگو
شالیکوب ___ پاسخ : دنگ
شرکت مربوط به ماهی ___ پاسخ : شیلات
شهر فولاد اصفهان ___ پاسخ : مبارکه
عدد مقدس ___ پاسخ : هفت
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
عید ویتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
غیر واقع ___ پاسخ : مجاز
فراخواندن ___ پاسخ : احضار
فریب دادن ___ پاسخ : اختداع
گریبان ___ پاسخ : یقه
گلوگاه آبی ___ پاسخ : بغاز
گمراهی ___ پاسخ : ضل
مانند و شبیه ___ پاسخ : مثال
مایع بین عدسی و شبکیه ___ پاسخ : زجاجیه
مرخصی به علت بیماری ___ پاسخ : استعلاجی
مقابل کمی ___ پاسخ : کیفی
مقرراتی و جدی ___ پاسخ : سختگیر
مقیاس طول ___ پاسخ : پا
مناسب ___ پاسخ : بجا
نااستوار ___ پاسخ : لق
هر چیز بسیار ریز ___ پاسخ : ذره
وسنی ___ پاسخ : هوو
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کشتی چوبی ___ پاسخ : لنج
کلمه افسوس ___ پاسخ : اوه
کوتاه‌گویی ___ پاسخ : ایجاز
یک فرد از جماعت ___ پاسخ : عضو

جواب مرحله 813 بازی جدولانه یک

آب دهان ___ پاسخ : خدو
آشی برای مسافر ___ پاسخ : اش پشت پا
آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
آهک ___ پاسخ : کلس
اثر علی اکبر سیرجانی ___ پاسخ : ضحاک ماردوش
از سیارات ___ پاسخ : زمین
استهزا ___ پاسخ : ریش خند
انتها یا قعر چیزی ___ پاسخ : ته
اندیشه ___ پاسخ : فکر
بادام کوهی ___ پاسخ : ارژن
بادمجانش آفت ندارد ___ پاسخ : بم
بخشی از اوستا ___ پاسخ : یشت
برتری ___ پاسخ : رجحان
برجستگی تایر ___ پاسخ : اج
به هم پیوند دادن ___ پاسخ : الحاق
بی‌همسری ___ پاسخ : تجرد
پایان یافتن ___ پاسخ : سرشدن
پایه اداری ___ پاسخ : اشل
پوست درخت خدنگ ___ پاسخ : توزه
پیامبر ___ پاسخ : نبی
پیامبر کشتی‌بان ___ پاسخ : نوح
پیشوند زمین شناسی ___ پاسخ : ژیو
توان ___ پاسخ : قوت
تیز ___ پاسخ : شارپ
جادو ___ پاسخ : سحر
جایگاه ویژه ___ پاسخ : لژ
چروک پوست ___ پاسخ : یرا
چشم‌داشت ___ پاسخ : توقع
حرف گزینش ___ پاسخ : یا
خالی ___ پاسخ : تهی
دریچه کاربراتور ___ پاسخ : ساسات
دریوزه‌گری ___ پاسخ : گد
دستگاه تولید آب گرم ___ پاسخ : پکیج
راستین ___ پاسخ : حقیقی
راه باریک در زیر زمین ___ پاسخ : نقب
ردیف و رده ___ پاسخ : رج
روزی ___ پاسخ : رزق
زمین پرآب ___ پاسخ : ابخیز
زودرنج ___ پاسخ : احساساتی
زیاد ___ پاسخ : بیش
زیارت کنندگان کعبه ___ پاسخ : حجاج
زیرکی و هوشمندی ___ پاسخ : دها
زینت کردن ایام جشن ___ پاسخ : اذین بستن
سرخ ___ پاسخ : احمر
سنگینی ___ پاسخ : وزن
شرمندگی ___ پاسخ : خجلت
شرمنده ___ پاسخ : خجل
شمیم ___ پاسخ : بو
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : هریس
شهر چهارمحال و بختیاری ___ پاسخ : هفشجان
شکل و قیافه ___ پاسخ : ریخت
عریان ___ پاسخ : لاج
عصبی ___ پاسخ : جوشی
عفو کننده ___ پاسخ : بخشاینده
فرزند مردی بزرگ ___ پاسخ : اقازاده
قسمت ___ پاسخ : بخش
گردید ___ پاسخ : شد
گردیدن ___ پاسخ : شدن
گلو ___ پاسخ : حلق
گوارش ___ پاسخ : هضم
لجوج ___ پاسخ : سختسر
لحظه ___ پاسخ : دم
ماءالشعیر ___ پاسخ : ابجو
مانند یکدیگر ___ پاسخ : متشابه
مایعی ضد عفونی کننده ___ پاسخ : ساولن
مجاز از کار احمقانه ___ پاسخ : خرکی
مردمک چشم ___ پاسخ : حدقه
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
مرگ بر اثر غصه ___ پاسخ : دق
مطبخ ___ پاسخ : اشخانه
موجود بی جان و بی حرکت ___ پاسخ : جماد
نهایت ___ پاسخ : اخر
نوشابه الکلی روسی ___ پاسخ : ودکا
نوعی بیماری عفونی مسری ___ پاسخ : وبا
نوعی ماهی ___ پاسخ : شیم
نیز ___ پاسخ : ایضا
همه را فرا گیرنده ___ پاسخ : عام
هنگام ___ پاسخ : حین
وسیله اخطار خودرو ___ پاسخ : بوق
کاغذ روزنامه ___ پاسخ : وب
کاکل اسب ___ پاسخ : فش
کشتی‌بان ___ پاسخ : ملاح
کمان تیراندازی ___ پاسخ : شیو
یونجه ___ پاسخ : قت

جواب مرحله 814 بازی جدولانه یک

آزاد کننده ___ پاسخ : محرر
آزرم ___ پاسخ : حیا
آواز خوش ___ پاسخ : نغمه
ابزار درودگران ___ پاسخ : ماهه
اثر علی مؤذنی ___ پاسخ : ارتباط ایرانی
از گیاهان تولید قند ___ پاسخ : نیشکر
استوار ___ پاسخ : موکد
اعمال زشت ___ پاسخ : سییات
بارها ___ پاسخ : مکررا
باز نیست ___ پاسخ : بسته
بانگ ___ پاسخ : غو
بخار دهان ___ پاسخ : ها
بخش بالایی برگه رسمی ___ پاسخ : سربرگ
بخش کمتر ___ پاسخ : اقلیت
بخشی از گیاه ___ پاسخ : ساقه
به احتمال قوی ___ پاسخ : حکما
بوی پشم سوخته ___ پاسخ : کز
پارچه ___ پاسخ : قماش
پرسش از مکان ___ پاسخ : کجا
پرنده افسانه‌ای ___ پاسخ : سیمرغ
پیرو ___ پاسخ : تابع
پیشوا ___ پاسخ : رهبر
پیشینیان ___ پاسخ : قدما
ترن ___ پاسخ : قطار
تعمیرکار بدنه خارجی ماشین ___ پاسخ : صافکار
جای/ مکان ___ پاسخ : بنک
جثه ___ پاسخ : هیکل
چیره دست ___ پاسخ : ماهر
حرف اول یونانی ___ پاسخ : الفا
خردمند ___ پاسخ : عاقل
خوب‌تر ___ پاسخ : بهتر
خوش طبعی کردن ___ پاسخ : مطایبه
دانشمندان ___ پاسخ : فقها
در ارتش کار می‌کند ___ پاسخ : ارتشی
دورتر ___ پاسخ : ابعد
دوستی و محبت ___ پاسخ : وداد
دوم ___ پاسخ : ثانی
دیوار کوتاه ___ پاسخ : نرا
زیاد شدن ___ پاسخ : تعدد
سائل ___ پاسخ : گدا
سهم مزدور ___ پاسخ : جیره
سوره مشورت ___ پاسخ : شوری
سوسمار ___ پاسخ : ضب
شاعر بزرگ ایرلندی ___ پاسخ : ویلیام باتلرییتس
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : خوی
صداها ___ پاسخ : اصوات
صنع ___ پاسخ : ساخت
فروتنی کننده ___ پاسخ : خاشع
فریاد افسوس ___ پاسخ : وای
فصل گل و بلبل ___ پاسخ : بهار
قصر ___ پاسخ : کاخ
قهری ___ پاسخ : اجباری
گروه سواران ___ پاسخ : خیل
گستردنی ___ پاسخ : بساط
گودال ___ پاسخ : مغاک
گوسفند سه یا چهار ساله ___ پاسخ : بخته
لحظه ___ پاسخ : ان
لوده و مسخره ___ پاسخ : دلقک
مخالف و بدرفتار ___ پاسخ : ناسازگار
مقدار پول ___ پاسخ : مبلغ
موج دریا ___ پاسخ : ابکوهه
مورچه ریز ___ پاسخ : ذر
نشان قدم ___ پاسخ : اثر
نقش هنری ___ پاسخ : رل
وی ___ پاسخ : او
ویتامین انعقاد خون ___ پاسخ : کا
کرم روده ___ پاسخ : اسکاریس
کشور آسیایی ___ پاسخ : کره جنوبی
کشور اروپایی ___ پاسخ : قبرس
کفش چهارپا ___ پاسخ : نعل
کفش/ پای افزار ___ پاسخ : لخا
کنایه از سرباز ___ پاسخ : اشخور
کنایه‌از گرداننده اصلی کارها ___ پاسخ : اسیاب گردان
یار عزرا ___ پاسخ : وامق
یاقوت سرخ ___ پاسخ : بهرم
یگانه ___ پاسخ : تنها

جواب مرحله 815 بازی جدولانه یک

آبجامه ___ پاسخ : ابخوری
آرامیدن ___ پاسخ : خوابیدن
آزرم ___ پاسخ : حیا
آلونک ___ پاسخ : کپر
ابزار رسم زاویه قائمه ___ پاسخ : گونیا
اثر ایرج میرزا ___ پاسخ : عارفنامه
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : پنیر بالای درخت
اثر داستایفسکی ___ پاسخ : شب های روشن
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : بانوی جنگل
از آجیل ___ پاسخ : فندق
از رودهای روسیه ___ پاسخ : لنا
استفراغ ___ پاسخ : قی
اما ___ پاسخ : لیک
اندازه صدای سیستم صوتی ___ پاسخ : ولوم
اندوخته‌ها ___ پاسخ : ذخایر
باریکی و نرمی ___ پاسخ : نازکی
بازخورد ___ پاسخ : فیدبک
بخشش ___ پاسخ : عطا
برادر مادر ___ پاسخ : خالو
برخوردار ___ پاسخ : بهرهور
به بهانه‌ای از انجام تعهد سر باز زدن ___ پاسخ : دبه در اوردن
پادشاهی ___ پاسخ : کیی
پدر ___ پاسخ : والد
پدید آوردن ___ پاسخ : تولید
پسوند تصغیر ___ پاسخ : چه
پشه ___ پاسخ : بق
پنهان داشتن ___ پاسخ : کتم
پیغامبر ___ پاسخ : نبی
تأخیر ___ پاسخ : دیرکرد
تیم فوتبال فرانسوی ___ پاسخ : نیس
جای خلوت و آرام ___ پاسخ : دنج
جوان ___ پاسخ : فتی
چانه ___ پاسخ : زنخ
چیز ___ پاسخ : شی
حشره‌ای سبز رنگ ___ پاسخ : اخوندک
حفر کردن ___ پاسخ : کندن
حل نشدنی ___ پاسخ : لاینحل
خرابی/ ویرانی ___ پاسخ : هدم
خوارک زمین کشاورزی ___ پاسخ : کود
خوب ___ پاسخ : نیک
در کمال دقت ___ پاسخ : موبه مو
درخت کریسمس ___ پاسخ : کاج
دستور ___ پاسخ : حکم
دنبال خرید جنس ارزان است ___ پاسخ : بزخر
دور دهان ___ پاسخ : نس
دومین رود بزرگ چین ___ پاسخ : خوانگخه
رب‌النوع خورشید مصریان ___ پاسخ : رع
رطوبت ___ پاسخ : نم
روییدن گیاه ___ پاسخ : نبت
ریه زمین ___ پاسخ : جنگل
زادگاه مولانا ___ پاسخ : بلخ
زنگار دل ___ پاسخ : رین
سخن زیر لب از خشم ___ پاسخ : ژک
سرشت ___ پاسخ : خو
سلاح مخرب ___ پاسخ : بمب
شگرد ___ پاسخ : فن
شمشیرها ___ پاسخ : سیوف
شهری در ترکیه ___ پاسخ : دیار بکر
شیوه‌ها و روش‌ها ___ پاسخ : فنون
صفتی برای شیطان ___ پاسخ : خناس
ضروری است ___ پاسخ : باید
ظاهرسازی ___ پاسخ : وانمود
ظرف مرکب ___ پاسخ : امه
عدد منفی ___ پاسخ : نه
عشوه ___ پاسخ : ناز
غذایی از گوشت کوبیده ___ پاسخ : کوفته
غیر مسطح ___ پاسخ : ناهموار
فریاد افسوس ___ پاسخ : وای
فوت کننده ___ پاسخ : دمنده
قطعه قطعه ___ پاسخ : لتوپار
گرده قارچ ___ پاسخ : هاگ
گریه با سوز و گداز ___ پاسخ : زار
گفتگوی اینترنتی ___ پاسخ : چت
لرزیدن و تکان خوردن ___ پاسخ : جنبیدن
لشکرها ___ پاسخ : جنود
ماده ضد عرق ___ پاسخ : زاج
متحیر ___ پاسخ : حیرتزده
مخلوط کردن ___ پاسخ : همزدن
مراسم رفع کدورت ___ پاسخ : اشتیکنان
مربوط به امور صنعتی ___ پاسخ : فنی
مربوط به کیفیت ___ پاسخ : کیفی
مرکز کردستان ___ پاسخ : سنندج
مستمری ___ پاسخ : راتب
مغرور ___ پاسخ : خودبین
موجود ___ پاسخ : کاین
ناپخته ___ پاسخ : خام
نخست ___ پاسخ : اول
نغمه/ سرود ___ پاسخ : نوا
نوعی بیماری قارچی ___ پاسخ : سفیدک
نیلوفر ___ پاسخ : فل
نیکوکار ___ پاسخ : محسن
همان آتشکده است ___ پاسخ : اذرکده
واحد اندازه‌گیری مایعات ___ پاسخ : لیتر
واحد پتانسیل ___ پاسخ : ولت
واحد پول زامبیا ___ پاسخ : کواچا
وام‌دار ___ پاسخ : مدیون
وسیله‌ریختن‌مایع درظرف‌در تنگ ___ پاسخ : قیف
کلمه درد ___ پاسخ : اخ
کنار و جانب ___ پاسخ : طف
کوبیدن در ___ پاسخ : تق
یاری ___ پاسخ : مدد

جواب مرحله 816 بازی جدولانه یک

آلیاژی از آهن و کربن ___ پاسخ : فولاد
آیین ___ پاسخ : دین
اریب ___ پاسخ : کج
از رودهای ایران ___ پاسخ : کارون
از سوره‌ها ___ پاسخ : توبه
از گازها ___ پاسخ : اتان
از کلام پرسشی ___ پاسخ : ایا
اصطلاحی در فیزیک ___ پاسخ : چگالی
اصل چیزی ___ پاسخ : مایه
انتها ___ پاسخ : ته
بخار شدن ___ پاسخ : تبخیر
برخوردار ___ پاسخ : بهره مند
برقرار ___ پاسخ : پاینده
به کار گرفتن ___ پاسخ : استفاده
پایتخت غنا ___ پاسخ : اکرا
پایتخت لبنان ___ پاسخ : بیروت
تاجر ___ پاسخ : سوداگر
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
جای پرت ___ پاسخ : بیغوله
چراغ ___ پاسخ : سراج
چسب ساختمانی ___ پاسخ : ملات
خاندان ___ پاسخ : ال
خانه‌ها ___ پاسخ : بیوت
خروس مازنی ___ پاسخ : تلا
خزانه دولت اسلامی ___ پاسخ : بیت المال
درخت خرما ___ پاسخ : نخل
درود بر پیامبر و خاندانش ___ پاسخ : صلوات
دشنه ___ پاسخ : خنجر
دندان نیش ___ پاسخ : نیب
دوا ___ پاسخ : دارو
دیوار کوتاه ___ پاسخ : نرا
رها ___ پاسخ : ول
رود آرام ___ پاسخ : دن
رونوشت ___ پاسخ : کپی
زدنی به بستنی ___ پاسخ : لیس
زیان ___ پاسخ : ضرر
ساز و برگ اسب ___ پاسخ : یراق
سال گذشته ___ پاسخ : پار
سراسیمه ___ پاسخ : دستپاچه
سرشماری ___ پاسخ : امار
سودای ناله ___ پاسخ : اه
سودمندی ___ پاسخ : کارایی
سوره‌ای دیگر از قرآن ___ پاسخ : سبا
شهر کعبه ___ پاسخ : مکه
شهری زیارتی ___ پاسخ : قم
شهری مرزی ___ پاسخ : استارا
شیمی کربن ___ پاسخ : الی
عقیده انتخابی ___ پاسخ : رای
فن خواندن و نوشتن ___ پاسخ : سواد
قرض و بدهی ___ پاسخ : وام
گردآوری ___ پاسخ : تالیف
گل نومیدی ___ پاسخ : یاس
گیاه پیچیده ___ پاسخ : کلم
لنگه به لنگه ___ پاسخ : تابهتا
مادر سهراب ___ پاسخ : تهمینه
ماندگاری ___ پاسخ : بقا
متداول ___ پاسخ : رایج
مجازات نقدی ___ پاسخ : جریمه
نابودی ___ پاسخ : فنا
ناسازگاری ___ پاسخ : مخالفت
ناصاف ___ پاسخ : زبر
نام مادر حضرت عیسی ___ پاسخ : مریم
نزار ___ پاسخ : لاغر
نقشه بیگانه ___ پاسخ : مپ
نوعی شنا ___ پاسخ : کرال
واحد اختلاف پتانسیل ___ پاسخ : ولت
وسیله‌ای در ژیمناستیک ___ پاسخ : خرک
ولد ___ پاسخ : بچه
کشتزار بی‌نیاز به آب ___ پاسخ : دیمزار
یار مهره ___ پاسخ : پیچ
یکدندگی ___ پاسخ : لج

جواب مرحله 817 بازی جدولانه یک

آب منجمد ___ پاسخ : یخ
آتشدان نانوایی ___ پاسخ : تنور
آغاز شده ___ پاسخ : مبتدا
آفرین ___ پاسخ : احسن
اثر آلفونس دوده ___ پاسخ : ژاک
اثر استاندال ___ پاسخ : گردش های رم
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : هفخط
اثر غلامحسین ساعدی ___ پاسخ : غریبه درشهر
اثر فئودور داستایفسکی ___ پاسخ : مردم فقیر
اجازه‌نامه ___ پاسخ : جواز
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : هبل
از شهرهای استان اصفهان ___ پاسخ : فریدن
اشک روان ___ پاسخ : هطال
اعلام خطر ___ پاسخ : اژیر
انتها یا قعر چیزی ___ پاسخ : ته
اکنون ___ پاسخ : حالا
بخشی از مغز ___ پاسخ : مخ
بددل ___ پاسخ : غر
بدگوهر ___ پاسخ : نانجیب
برملا ___ پاسخ : فاش
برهنه ___ پاسخ : پتی
بستگی داشتن ___ پاسخ : ربط
بلوا ___ پاسخ : اشوب
بند و بست ___ پاسخ : بش
به پایان رسیدن ___ پاسخ : برسرامدن
بهشت شداد ___ پاسخ : ارم
بی‌تأمل سخن گفتن ___ پاسخ : بداهت
بی‌تجربه و ناشی ___ پاسخ : تازه وارد
بی‌نیاز و غنی ___ پاسخ : صمد
بیننده ___ پاسخ : بصیر
پاشنه پا ___ پاسخ : بل
پایه اداری ___ پاسخ : اشل
پایه‌ها ___ پاسخ : ارکان
پند ___ پاسخ : نصیحت
پیاله ___ پاسخ : جام
پیش ___ پاسخ : قبل
پیش افتادن ___ پاسخ : تقدم
پیوند دهنده ___ پاسخ : رابط
تاخت اسب ___ پاسخ : تگ
تجزیه شیمیایی با برق ___ پاسخ : الکترولیز
تحریر کردن ___ پاسخ : نوشتن
تمام و همگی ___ پاسخ : یکسر
تنها شدن ___ پاسخ : توحد
تیر پیکان دار ___ پاسخ : یب
جوی خون ___ پاسخ : رگ
حج رفته ___ پاسخ : حاجی
خجسته ___ پاسخ : فرخ
خراش و آسیب ___ پاسخ : خدشه
خو کرده ___ پاسخ : مالوف
خورشید ___ پاسخ : شمس
دکان کوچک ___ پاسخ : دکه
روغن مالی کردن ___ پاسخ : تدهین
ریختن آب ___ پاسخ : صب
زائران ___ پاسخ : زوار
زمان حاضر ___ پاسخ : حال
سایه ترسناک ___ پاسخ : شبه
سر و کله ___ پاسخ : راس
سرافکنده و شرمنده ___ پاسخ : خیط
سوگند ___ پاسخ : قسم
طایفه ای از ترکان ___ پاسخ : غز
فریادرس ___ پاسخ : دستگیر
فضای خانه ___ پاسخ : ساحت
قرقی ___ پاسخ : قوش
گرفتن ___ پاسخ : اخذ
گرفتنی است نه دادنی ___ پاسخ : حق
گفتگوی اینترنتی ___ پاسخ : چت
گوسفند جنگی ___ پاسخ : قوچ
گیاهان تیره گندمیان ___ پاسخ : غلات
ماست چکیده ___ پاسخ : لور
ماهی فلکی ___ پاسخ : حوت
معیاری در ریاضی ___ پاسخ : ضریب
منزلت ___ پاسخ : شان
نشان دهنده وجود جریان برق ___ پاسخ : فازمتر
نهاد و سرشت ___ پاسخ : ذات
نوعی چوگان ___ پاسخ : طبطاب
نوعی ساز بادی ___ پاسخ : صور
نیکوکار ___ پاسخ : خیر
نیکویی و احسان ___ پاسخ : لطف
واحد سرعت هواپیما ___ پاسخ : ماخ
ورزش زمستانی ___ پاسخ : اسکی
وسیله اخطار خودرو ___ پاسخ : بوق
کریستال ___ پاسخ : بلور
کشور اروپایی ___ پاسخ : صربستان
کلمه تأسف و حسرت ___ پاسخ : واخ
کوبیدن و خرد کردن ___ پاسخ : سودن
کوچکتر از باغ ___ پاسخ : باغچه

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 551 تا 600 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 818 بازی جدولانه یک

آشامیدنی ___ پاسخ : مشروب
آشپزخانه ___ پاسخ : مطبخ
آماده کردن داروها از روی نسخه پزشک ___ پاسخ : نسخه پیچیدن
اثر جواب مجابی ___ پاسخ : چند نمایشنامه
اثر محمود دولت آبادی ___ پاسخ : اهوی بخت منگزل
از پیامبران ___ پاسخ : یحیی
اشاره به دور ___ پاسخ : انها
الکی ___ پاسخ : دیمی
باب ___ پاسخ : در
بانی ___ پاسخ : موسس
بخش پایین جامه بانوان ___ پاسخ : دامن
بدهکار ___ پاسخ : وامی
بدون شک ___ پاسخ : یقین
بدین معنی ___ پاسخ : یعنی
برای من ___ پاسخ : مرا
بن آستین ___ پاسخ : ردن
به راستی ___ پاسخ : حقا
پاداش و جزا ___ پاسخ : سزا
پایتخت صربستان ___ پاسخ : بلگراد
پنهان داشتن ___ پاسخ : کتمان
پیشوای مذهبی ___ پاسخ : اخوند
تازه ترکی ___ پاسخ : ینی
تاس کباب ___ پاسخ : راگو
تفریق ___ پاسخ : منها
چشم میشی ___ پاسخ : شهلا
چین پیشانی ___ پاسخ : اخم
حدس ___ پاسخ : ظن
حرف نهم یونانی ___ پاسخ : یتا
حیوان باوفا ___ پاسخ : سگ
خدمتکاران ___ پاسخ : خدمه
خوراک ___ پاسخ : طعام
خوشگذرانی ___ پاسخ : عشرت
دارای حد و مرز بودن ___ پاسخ : محدودیت
در آب فرو رفته ___ پاسخ : غرقه
در بر دارنده ___ پاسخ : حایز
درون دهان ___ پاسخ : بچ
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دور داشته شده ___ پاسخ : خاسی
دوندگی ___ پاسخ : خت
راست ایستاده ___ پاسخ : هج
راست گفتن ___ پاسخ : صدق
راه رفتن به قصد تفرج ___ پاسخ : گردش
رسم کردن ___ پاسخ : کشیدن
رشته‌ای در علم پزشکی ___ پاسخ : جراحی
روزی‌رسان ___ پاسخ : رزاق
روشنایی اندک ___ پاسخ : سو
روییدن و پرورش یافتن ___ پاسخ : نشو
زبانه آتش ___ پاسخ : گر
سبب شونده ___ پاسخ : مسبب
ستاره ___ پاسخ : اختر
سرکشی کردن ___ پاسخ : بازدید
سوی ___ پاسخ : جانب
شمشیر تیز کرده ___ پاسخ : ابداده
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : درگز
شیر ماک ___ پاسخ : اغوز
شیوع بیماری مسری ___ پاسخ : اپیدمی
صدای مرغ ___ پاسخ : قدقد
عملی در نماز ___ پاسخ : رکوع
فلز ارتجاعی ___ پاسخ : فنر
مات و مبهوت ___ پاسخ : حیران
مرغ مردارخوار ___ پاسخ : کرکس
معشوقی و محبوبی ___ پاسخ : دلبری
ملی ___ پاسخ : ناسیونال
مناجات ___ پاسخ : دعا
موافق ___ پاسخ : مساعد
میوه ترش و شیرین ___ پاسخ : لیمو
میوه هفت سین ___ پاسخ : سنجد
نابینا ___ پاسخ : روشندل
ناز کردن ___ پاسخ : تسحب
نرخ ___ پاسخ : قیمت
نوعی حریر خام ___ پاسخ : مشتی
نوعی ورزش ___ پاسخ : رزمی
همنشین ___ پاسخ : ندیم
کاغذ روزنامه ___ پاسخ : وب
کشور اروپایی ___ پاسخ : انگلستان
کندن علف‌‌های هرز ___ پاسخ : وجین
کوچ کرده ___ پاسخ : رحیل
کیمیای جدید ___ پاسخ : شیمی

جواب مرحله 819 بازی جدولانه یک

آبگیر ___ پاسخ : ژی
آرمیدن ___ پاسخ : خفتن
آغوش ___ پاسخ : بغل
آهنگ کردن ___ پاسخ : قصد
اثر جامی ___ پاسخ : هفت اورنگ
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : عبور از باغ قرمز
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : وغ وغ ساهاب
اثر عطار ___ پاسخ : مصیبت نامه
اجداد ___ پاسخ : ابا
اداره حفاظت از راه‌ها ___ پاسخ : راهداری
از مذاهب بودایی ___ پاسخ : ذن
اعتبار ___ پاسخ : اب
افسر ___ پاسخ : تاج
اندرون ___ پاسخ : توی
بادبان کشتی ___ پاسخ : جل
بازگشایی ___ پاسخ : افتتاح
باقی جان ___ پاسخ : رمق
بالا آمدن آب دریا ___ پاسخ : مد
بحر ___ پاسخ : زو
بداقبال ___ پاسخ : بدشانس
بر آن سوار شوند ___ پاسخ : مرکب
بریان شده ___ پاسخ : برشته
بزرگ منشی ___ پاسخ : نب
بزه ___ پاسخ : جرم
به پایان رسید ___ پاسخ : تمت
پاداش نیکی یا بدی ___ پاسخ : جزا
پاک ___ پاسخ : قدوس
پایتخت جمهوری چک ___ پاسخ : پراگ
پایتخت کاستاریکا ___ پاسخ : سانخوزه
پراکندگی ___ پاسخ : تشتت
پرطاقت ___ پاسخ : سگ جان
پرنده‌ای به اندازه گنجشک ___ پاسخ : دم جنبانک
پسوند پیدا کننده ___ پاسخ : یاب
پشم شتر ___ پاسخ : وبر
پیاپی زدن ___ پاسخ : تپش
پیش افتادن ___ پاسخ : تقدم
پیمان ___ پاسخ : عهد
تابلویی از ادوارد مونک ___ پاسخ : جیغ
تیز ___ پاسخ : شارپ
ثالث ___ پاسخ : سوم
جوانمردی ___ پاسخ : فتوت
چوب گردن گاو شخم‌زن ___ پاسخ : یوغ
حجم فرعونی ___ پاسخ : هرم
حرف فراری ___ پاسخ : جیم
خراب شدن و فرو ریختن ___ پاسخ : اوار شدن
دارای خطوط موازی ___ پاسخ : راهراه
دارای رتبه نظامی ___ پاسخ : درجه دار
درخت کاج ___ پاسخ : ناجو
دشمن ___ پاسخ : خصم
دشمنی کردن ___ پاسخ : مخاصمه
راست ایستاده ___ پاسخ : هج
راه تغذیه جنین ___ پاسخ : ناف
رسید ___ پاسخ : قبض
رفتار تند ___ پاسخ : پو
رقاص باله ___ پاسخ : بالرین
رهایی و خلاصی ___ پاسخ : نجات
زمین لرزه کوچک ___ پاسخ : پس لرزه
زیان دیده ___ پاسخ : متضرر
سلمانی ___ پاسخ : ارایشگر
سمت و سو ها ___ پاسخ : جهات
سیه چشمان ___ پاسخ : حور
شجاع ___ پاسخ : یل
شمشیر بران ___ پاسخ : صل
شهر خوزستان ___ پاسخ : هویزه
شهری در عراق ___ پاسخ : کربلا
شیوه بیان یک مطلب ___ پاسخ : لحن
صدای در زدن ___ پاسخ : تقتق
ضمیر انگلیسی ___ پاسخ : یو
عموی حضرت ابراهیم ___ پاسخ : ازر
فر و شکوه ___ پاسخ : اورنگ
فرزندان ___ پاسخ : عترت
فرمانروایان ___ پاسخ : حکام
فصیح ___ پاسخ : غرا
فوق ___ پاسخ : بالا
قتل عام ___ پاسخ : کشتار
قرن ___ پاسخ : سده
گریزگاه ___ پاسخ : مفر
گیاهی خاردار ___ پاسخ : یز
لحظه/ دم ___ پاسخ : ان
لفظ ابتدا یا انتهای کلمه ___ پاسخ : وند
محرم بودن ___ پاسخ : محرمیت
مرتبه و منزلت ___ پاسخ : ارج
مژدگانی ___ پاسخ : مشتلق
مسابقه شعرخوانی ___ پاسخ : مشاعره
مشک ___ پاسخ : خی
مطالعه بیماری بیماران بستری ___ پاسخ : بالینی
مظهر زیبایی ___ پاسخ : ماه
مقابل جزئی ___ پاسخ : کلی
میوه ریز خوشمزه ___ پاسخ : البالو
نابود ساختن ___ پاسخ : انهدام
ناگهان خودمانی ___ پاسخ : زرت
نوشته‌ای برای تعهد انجام کاری ___ پاسخ : پذیره نویسی
نوعی بیماری عصبی ___ پاسخ : اماس
هر چیز چهار گوش ___ پاسخ : خشتی
همه ___ پاسخ : جملگی
کاخ ___ پاسخ : قصر
کم کردن قیمت ___ پاسخ : تخفیف
کناره‌ها ___ پاسخ : جوانب
کهنه پرست ___ پاسخ : امل
یونجه ___ پاسخ : قت
یکدیگر را خواندن ___ پاسخ : تداعی

جواب مرحله 820 بازی جدولانه یک

آسیاب آبی ___ پاسخ : ابدنگ
آسیب‌ها ___ پاسخ : افات
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : عشق و خرافات
از درختان ___ پاسخ : کاج
اصلاح کردن جامه ___ پاسخ : رفو
اندیشه ___ پاسخ : فکر
بچه دزد معروف ___ پاسخ : ال
بخیه خیاطان ___ پاسخ : کن
برآورده شده ___ پاسخ : مستجاب
برده ___ پاسخ : زرخرید
پلیس فضای مجازی ___ پاسخ : فتا
پوشاننده ___ پاسخ : ستار
پی/ رگ ___ پاسخ : عصب
ترسو ___ پاسخ : بزدل
تنبل ___ پاسخ : کم کار
تکنولوژی ___ پاسخ : فناوری
چاکر ___ پاسخ : خدمتکار
چرم براق ___ پاسخ : ورنی
چروک پوست ___ پاسخ : یرا
چنگ در زننده ___ پاسخ : متمسک
حرف ندا ___ پاسخ : یا
حمال ___ پاسخ : بارکش
خطا ___ پاسخ : سهو
خودآرایی ___ پاسخ : تجمل
خوشگل و زیبا ___ پاسخ : شکیل
در آن چیزی بگذارند ___ پاسخ : ظرف
درنده تیز پا ___ پاسخ : یوزپلنگ
راندن/ دفع کردن ___ پاسخ : ذب
رسیدگی و بازرسی ___ پاسخ : سرکشی
روش و روال ___ پاسخ : نحو
زاویه خارجی ___ پاسخ : نبش
سفره ___ پاسخ : خوان
شایسته‌تر ___ پاسخ : احق
شجاع ___ پاسخ : شیردل
شعیر ___ پاسخ : جو
شهر خوزستان ___ پاسخ : اندیمشک
شهرهای عربی ___ پاسخ : مدن
شکیبایی کردن ___ پاسخ : تصبر
صدای ریزش آب ___ پاسخ : شرشر
ظرف دم کردن چای ___ پاسخ : قوری
غار قرآنی ___ پاسخ : کهف
فتنه‌انگیزی ___ پاسخ : نفاق
فرشته ___ پاسخ : ملک
قاصد سلیمان ___ پاسخ : هدهد
قدرت و توانایی ___ پاسخ : وسع
قعر جهنم ___ پاسخ : درک
گفتار استقبال از مهمان ___ پاسخ : خوشامد
گنجه لباس ___ پاسخ : کمد
مارکی بر خودکار ___ پاسخ : بیک
مانند ___ پاسخ : همچو
مراحم نیست ___ پاسخ : مراحم
مناجات ___ پاسخ : دعا
مناسب ___ پاسخ : بجا
منسوخ شدن ___ پاسخ : ورافتادن
مورچه ریز ___ پاسخ : ذر
نجیبان ___ پاسخ : شرفا
نشانه نوشتاری ___ پاسخ : حرف
نگرش ___ پاسخ : لحاظ
هر فصل از اوستا ___ پاسخ : نسک
واحد پول بلاروس ___ پاسخ : روبل
وارسی شل و سفتی پیچ و مهره‌ها ___ پاسخ : اچارکشی
واژگون ___ پاسخ : چپ
وسیله بالا رفتن ___ پاسخ : نردبان
وظایف ___ پاسخ : تکالیف
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کار کردن از روی عمد ___ پاسخ : تعمد
کاشت درخت ___ پاسخ : درختکاری
کتاب مقدس هندوان ___ پاسخ : ودا
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کنایه از بسیار کوتاه ___ پاسخ : یکوجبی
کندن گل ___ پاسخ : چیدن
یومیه ___ پاسخ : روزمره
یک عدد ___ پاسخ : یکی

جواب مرحله 821 بازی جدولانه یک

آواز دادن ___ پاسخ : ندا
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : قطره های خون
اثر سعدی ___ پاسخ : بوستان
ادا و اطوار ___ پاسخ : شکلک
ارجمندی ___ پاسخ : عز
از باغ‌های تاریخی ایران ___ پاسخ : باغ شازده
از جزایر ژاپن ___ پاسخ : یزو
از شهرهای استان گلستان ___ پاسخ : بندر ترکمن
از شهرهای لرستان ___ پاسخ : ازنا
استخر ___ پاسخ : ابگیر
افزونی ___ پاسخ : ازدیاد
اقامه دعوی ___ پاسخ : ادعا
انبار ته کشتی ___ پاسخ : خن
اندازه دستی ___ پاسخ : وجب
باب ___ پاسخ : در
باشعور ___ پاسخ : فهیم
بختیار و ثروتمند ___ پاسخ : دولتمند
برومندتر ___ پاسخ : ارشد
بستگی داشتن ___ پاسخ : ربط
بیماری ___ پاسخ : دا
پراکندن ___ پاسخ : نشر
پرتو ماه ___ پاسخ : مهشید
پرده‌پوشی ___ پاسخ : کتمان
پیوندگاه رود و دریا ___ پاسخ : مصب
ترجمه ___ پاسخ : برگردان
تصویربردار ___ پاسخ : عکاس
جاده راه آهن ___ پاسخ : ریل
جاده کوتاه ___ پاسخ : ره
جلال ___ پاسخ : ابهت
جهت و لحاظ ___ پاسخ : حیث
جوی خون ___ پاسخ : رگ
چرک ___ پاسخ : سخ
چینه دیوار ___ پاسخ : دای
حرف نداری ___ پاسخ : بی
خرید و فروش ___ پاسخ : شرا
خزنده گزنده ___ پاسخ : مار
خوارتر ___ پاسخ : اذل
خوش اخلاق ___ پاسخ : شادرو فترت
داستان بلند ___ پاسخ : رمان
در اثر پیری یا بیماری قادر به کار نیست ___ پاسخ : از کار افتاده
در مقابل ___ پاسخ : ازا
درخت جنگلی ___ پاسخ : افرا
دشنه ___ پاسخ : خنجر
دلو ___ پاسخ : سطل
رایگان ___ پاسخ : زب
رفوزه ___ پاسخ : رد
رود بزرگ ___ پاسخ : شط
ریشه ___ پاسخ : بیخ
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
سرخ کمرنگ ___ پاسخ : ال
سستی ___ پاسخ : فترت
سفید ترکی ___ پاسخ : اق
سقف دهان ___ پاسخ : سق
سیاره عطارد ___ پاسخ : تیر ابهت
سینه انسان ___ پاسخ : صدر
شاد و بانشاط ___ پاسخ : زنده دل
شامل شدن ___ پاسخ : عم
شایسته ___ پاسخ : سزاوار
شهر خراسان شمالی ___ پاسخ : شیروان
صبور و شکیبا ___ پاسخ : خویشتندار
عسل و شهد ___ پاسخ : شرو
عینک نامرئی ___ پاسخ : لنز
فخر کردن ___ پاسخ : مباهات
قابل مشاهده ___ پاسخ : مریی
قیمت ___ پاسخ : ارزش
گرد و خاک ___ پاسخ : غبار
گردنبند مروارید ___ پاسخ : سمط
لبالب ___ پاسخ : پر
لیست غذا ___ پاسخ : منو
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
مخفی ___ پاسخ : نهان
مخلوط آب و آرد ___ پاسخ : خمیر
مراقب و پاسبان ___ پاسخ : نگاهبان
مرتجع لاستیکی ___ پاسخ : کش
مردگان ___ پاسخ : اموات
مرده ریگ ___ پاسخ : ارث
مزه ___ پاسخ : طعم
مکر ___ پاسخ : خدعه
ناگفتنی ___ پاسخ : مگو
نام قدیم زاهدان ___ پاسخ : دزداب
نامی پسرانه ___ پاسخ : ماهان
نشانه تیر ___ پاسخ : هدف
همسر مرد ___ پاسخ : زن
هنوز فرنگی ___ پاسخ : یت
وضع و چگونگی ___ پاسخ : حالت
ولی ___ پاسخ : اما
کبوتر ___ پاسخ : حمام
کج ___ پاسخ : اریب
کشوری در غرب قاره آفریقا ___ پاسخ : غنا
کنسول بازی قدیمی ___ پاسخ : سگا
کوره اتمی ___ پاسخ : راکتور

جواب مرحله 822 بازی جدولانه یک

آب دهان ___ پاسخ : خدو
آمیخته ___ پاسخ : برهم
اثر خواجوی کرمانی ___ پاسخ : همای و همایون
اثر عبدالحسین زرین کوب ___ پاسخ : فتح عرب در ایران
اثر فرزانه کرم پور ___ پاسخ : توفان زیر پوست
اجسام ریز ___ پاسخ : ذرات
ارث‌بر ___ پاسخ : وراث
از انواع دزد ___ پاسخ : جیببر
از غلات ___ پاسخ : جو
از ماه‌های سریانی ___ پاسخ : حزیران
اعلام خطر ___ پاسخ : اژیر
امانت ___ پاسخ : ودیعه
اول امری ___ پاسخ : وهله
باب ___ پاسخ : در
باران ریز ___ پاسخ : طل
باردار و مفید ___ پاسخ : مثمر
بارور شدن ___ پاسخ : لقاح
بازگشت ___ پاسخ : رجعت
باعث و سبب ___ پاسخ : موجب
بر حسب قاعده ___ پاسخ : علی القاعده
بعضی ___ پاسخ : برخی
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
به سختی آزردن ___ پاسخ : چزاندن
بیشتر ___ پاسخ : اکثر
پایان ___ پاسخ : اخر
پایان ___ پاسخ : ختام
پرورشگاه گیاهان ___ پاسخ : گلخانه
پنهان داشتن ___ پاسخ : کتم
پوست دباغی نشده ___ پاسخ : اهاب
پیاله و جام ___ پاسخ : قدح
پیشوا ___ پاسخ : رهبر
تأخیر ___ پاسخ : درنگ
تیر پیکان دار ___ پاسخ : یب
چرم ___ پاسخ : قیش
چشمه بزرگ ___ پاسخ : ینبوع
خرگوش ___ پاسخ : ارنب
خوراک صید ___ پاسخ : طعمه
خوراکی از پلو ___ پاسخ : ته چین
دو یار هم‌قد ___ پاسخ : اا
دید و نظر ___ پاسخ : نگاه
رنگ سبز تند ___ پاسخ : یشمی
ریزه ___ پاسخ : خرده
زبان یهودیان ___ پاسخ : عبری
زخم زدن ___ پاسخ : جرح
زمان وعده داده شده ___ پاسخ : موعد
سالک ___ پاسخ : رهرو
ستون خیمه ___ پاسخ : دیرک
سخت و استوار ___ پاسخ : محکم
سه تا ___ پاسخ : ثلاث
سوراخ ___ پاسخ : رخنه
شادمانی ___ پاسخ : خوشی
شعر گفتن ___ پاسخ : سرودن
شماره بین المللی کتاب ___ پاسخ : شابک
شمای فرانسوی ___ پاسخ : وو
صفحه تصویر ___ پاسخ : لوحه
صمیمی و خالص ___ پاسخ : یکرو
عملی در نماز ___ پاسخ : رکوع
فالگیر ___ پاسخ : رمال
قلمه گیاه ___ پاسخ : نشا
گروه مردم ___ پاسخ : قوم
گریبان ___ پاسخ : یقه
گوش ___ پاسخ : اذن
گوشت بریان ___ پاسخ : شوی
گوشت ترکی ___ پاسخ : ات
مترسک ___ پاسخ : ادمک
مرطوب ___ پاسخ : نمور
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
مرکز کشور مالت ___ پاسخ : والتا
مسلط شونده ___ پاسخ : فایق
مورد اطمینان ___ پاسخ : موثق
ناپاک ___ پاسخ : چرکین
نژاد آلمانی ___ پاسخ : ژرمن
نقصان ___ پاسخ : کاهش
همان شتر است ___ پاسخ : اشتر
واحد شمارش پتو ___ پاسخ : تخته
واحدی در سطح ___ پاسخ : ار
ویتامین جوانی ___ پاسخ : ای
کاری را بر عهده گرفتن ___ پاسخ : تعهد
کژدم ___ پاسخ : عقرب
کشف رازی ___ پاسخ : الکل
کشور آفریقایی ___ پاسخ : سوازیلند
کوچکتر ___ پاسخ : کهتر

جواب مرحله 823 بازی جدولانه یک

آدم نخراشیده عامیانه ___ پاسخ : نرهخر
آرامگاه ___ پاسخ : قبر
آزرم ___ پاسخ : حیا
آسایش یافتن ___ پاسخ : براسودن
آشکار ___ پاسخ : بارز
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : دن
آینده ___ پاسخ : اتی
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : جای پای شیطان
اثر بالزاک ___ پاسخ : سزار بیروتو
از این جهت ___ پاسخ : لهذا
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : حشر
از شهرهای برزیل ___ پاسخ : ریو
استفراغ ___ پاسخ : قی
بانی ___ پاسخ : موسس
بانی و مؤسس ___ پاسخ : سرسلسله
بر آن خنده می‌نشیند ___ پاسخ : لب
بستگی داشتن ___ پاسخ : ربط
به هوش باش ___ پاسخ : هان
به هیچ وجه ___ پاسخ : اصلا
پخش و پلا ___ پاسخ : ولو
پدر ___ پاسخ : ابوی
پرطاقت ___ پاسخ : سرسخت
پلنگ ___ پاسخ : نمر
پول غنا ___ پاسخ : سدی
پیش ___ پاسخ : قبل
تراویدن ___ پاسخ : ترشح
ترس و خوف ___ پاسخ : شکه
توصیف ___ پاسخ : نعت
تویی لاستیک خودرو ___ پاسخ : تیوپ
جذب ___ پاسخ : ربایش
جرعه آب ___ پاسخ : قلپ
جز اصلی ___ پاسخ : رکن
جستن گلوله ___ پاسخ : هک
چند قله ___ پاسخ : قلل
حافظه/ یاد ___ پاسخ : ذهن
حرف ندا ___ پاسخ : یا
حس لامسه ___ پاسخ : بساوایی
حکایت ___ پاسخ : قصه
خرابی/ ویرانی ___ پاسخ : هدم
خسیس‌تر ___ پاسخ : ابخل
در رفتن ___ پاسخ : گریختن
دریایی که در خشکی‌پیش‌رفته ___ پاسخ : خلیج
دزدی باکلاس ___ پاسخ : اختلاس
دسته و گروه ___ پاسخ : اکیپ
راز ___ پاسخ : سر
رود بزرگ آمریکا ___ پاسخ : می سی سی پی
رویداد ___ پاسخ : ماوقع
زیرکان ___ پاسخ : اذکیا
زین و یراق اسب ___ پاسخ : ستام
سمبل ممانعت ___ پاسخ : سد
شهر مرکزی ___ پاسخ : داوداباد
عفت/ عصمت ___ پاسخ : پاکی
غذای بیمار ___ پاسخ : اش
قصد کردن ___ پاسخ : صدد
قطعی ___ پاسخ : حتمی
قعر جهنم ___ پاسخ : درک
گل سرخ ___ پاسخ : رز
گلوله تفنگ ___ پاسخ : فشنگ
گناه ___ پاسخ : بزه
لباس اتاق عمل ___ پاسخ : گان
لقب انگلیسی ___ پاسخ : لرد
لوده و مسخره ___ پاسخ : دلقک
محل ورود رود به دریا ___ پاسخ : مصب
محکم کردن ___ پاسخ : شد
مرجان ___ پاسخ : بسد
مرکز استان قم ___ پاسخ : قم
مسابقه درسی ___ پاسخ : کنکور
معبد یهودیان ___ پاسخ : کنشت
نظام‌مند ___ پاسخ : سیستماتیک
نظیر ندارد ___ پاسخ : بیتا
نهاد و سرشت ___ پاسخ : ذات
نوازنده عهد خسروپرویز ___ پاسخ : نکیسا
نوعی حریر نازک ___ پاسخ : وال
نکوهیدن و بدگویی ___ پاسخ : ذم
هم‌معنی ___ پاسخ : مترادف
هنوز در بسته‌بندی کارخانه است ___ پاسخ : اکبند
واحد پول ژاپن ___ پاسخ : ین
وسیله کمکی برای شنا ___ پاسخ : تخته شنا
کشیش ___ پاسخ : قس
کمانگیر باستانی ___ پاسخ : ارش
یک عدد ___ پاسخ : یکی

جواب مرحله 824 بازی جدولانه یک

آب دهان ___ پاسخ : خدو
اثر توماس مان ___ پاسخ : ماریووساحر
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : رنگ سرخ عشق
اثر شهریار مندنی پور ___ پاسخ : هزار و یک سال
اختراع برادران لومیر ___ پاسخ : سینما
از حروف یونانی ___ پاسخ : مو
از سبزی‌های خوردنی ___ پاسخ : شوید
از شهرهای استان اصفهان ___ پاسخ : برخوار
از شهرهای استان همدان ___ پاسخ : تویسرکان
از قدیم گفته‌اند به نوبت ___ پاسخ : اسیاب
از میان برداشتن ___ پاسخ : محو
اقیانوس ___ پاسخ : محیط
الغا ___ پاسخ : حذف
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
بخل ورزیدن ___ پاسخ : شح
بسیار سریع ___ پاسخ : رع داسا
بسیار کار می‌کند ___ پاسخ : خرکار
بلبل ___ پاسخ : عندلیب
پارچه کشباف ___ پاسخ : تریکو
پسوند آلودگی ___ پاسخ : ین
پی بردن به کل از جز ___ پاسخ : استقرا
پیمان بستن ___ پاسخ : بیعت
تنگ چشمی ___ پاسخ : بخل
توانگر ___ پاسخ : غنی
توبه‌اش مرگ است ___ پاسخ : گرگ
تکبر و خودبینی ___ پاسخ : نخوت
تیر پیکان دار ___ پاسخ : یب
جمع غده ___ پاسخ : غدد
حرف سوم یونانی ___ پاسخ : گاما
حرف ندا ___ پاسخ : ای
خارپشت ___ پاسخ : تشی
خاموش کردن ___ پاسخ : اطفا خدو
خردمند و کارآزموده ___ پاسخ : کاردان
خم بزرگ ___ پاسخ : دن
خواری و نرمی ___ پاسخ : ذل
دانه ___ پاسخ : بذر
دختران ___ پاسخ : بنات
درون بینی ___ پاسخ : اندوسکوپی
ده هزار سال ترکی ___ پاسخ : ون
روغن آرایشی ___ پاسخ : وازلین
سخن بی‌پرده ___ پاسخ : رک
سنگینی‌ها ___ پاسخ : اوزان
سوره گشودن ___ پاسخ : فتح غنی
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : میاندواب
شکیبایی ___ پاسخ : صبر تشی
عبادت‌ها ___ پاسخ : طاعات
عظمت ___ پاسخ : کبریا
غذای ساده ___ پاسخ : اش
فتوگرافر ___ پاسخ : عکاس
فصیح ___ پاسخ : غرا
فلز رسانا ___ پاسخ : مس
قدردان ___ پاسخ : حق شناس
گشوده ___ پاسخ : وا
گمان بردن ___ پاسخ : حدس
مجموعه وسایل کار ___ پاسخ : ابزارالات
مرغابی ___ پاسخ : بط
مرگ ___ پاسخ : موت
مرگ چهارپا ___ پاسخ : یوت
معالجه با آب ___ پاسخ : اب درمانی
نفرین کردن فرزندان توسط پدر و مادر ___ پاسخ : عاق کردن
هضم غذا ___ پاسخ : گوارش
ورزش زمستانی ___ پاسخ : اسکی

جواب مرحله 825 بازی جدولانه یک

آرزو کردن ___ پاسخ : تمنی
آزرده شدن ___ پاسخ : رنجیدن
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : خون وتصویر
اثر جلال آل احمد ___ پاسخ : سفرامریکا
اثر سیامک گلشیری ___ پاسخ : بال بان بسته
از چاشنی‌ها ___ پاسخ : سس
از حروف یونانی ___ پاسخ : مو
از ماه‌های فرنگی ___ پاسخ : اوت قضات
از وسایل نجاری ___ پاسخ : اسکنه
انواع/ اقسام ___ پاسخ : صنوف
بازمانده‌ها ___ پاسخ : باقیات
باقی جان ___ پاسخ : نا
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
بدین جهت ___ پاسخ : لذا
برادر یوسف ___ پاسخ : بنیامین
برنامه تلویزیونی ___ پاسخ : شو
بیم ___ پاسخ : پروا
پرنده‌ای کوچکتر از کبک ___ پاسخ : تیهو
پنهان کردن ___ پاسخ : اخفا
پیروزی ___ پاسخ : ظفر
تاج خروس ___ پاسخ : کرت
تحریک ___ پاسخ : انگیزش
تیر پیکان دار ___ پاسخ : یب
جلگه وسیع بی‌درخت ___ پاسخ : استپ
چای فرنگی ___ پاسخ : تی
چند قاضی ___ پاسخ : قضات
حرص شدید ___ پاسخ : ولع
خرقه درویشی ___ پاسخ : دلق
خلوص و صمیمیت ___ پاسخ : صفا
دارایی ___ پاسخ : ثروت
درختی تنومند ___ پاسخ : گز
درس نوشتنی ___ پاسخ : انشا
درک و ادراک ___ پاسخ : حس
دریافتن و درک کردن ___ پاسخ : احساس
دریای عرب ___ پاسخ : بحر
دشت و صحرا ___ پاسخ : دمن
دوستی و محبت ___ پاسخ : وداد
ذره باردار ___ پاسخ : یون
راندن/ دفع کردن ___ پاسخ : ذب
رسوم ___ پاسخ : اداب
زاری ___ پاسخ : افغان تمنی
زمین پست و بلند ___ پاسخ : پر
سبب‌ها ___ پاسخ : علل
سبزی خوشبو ___ پاسخ : نعناع
سپاسگزاری ___ پاسخ : تشکر
سد کردن ___ پاسخ : بست
سرپرست ___ پاسخ : ولی
سست ___ پاسخ : رخو
سنت ___ پاسخ : رسم
سه کیلو ___ پاسخ : من
شراب‌فروشی قدیمی ___ پاسخ : میخانه
شهر زنجان ___ پاسخ : سلطانیه
طویله ___ پاسخ : اصطبل
عدد یک رقمی ___ پاسخ : پنج
عدم ___ پاسخ : نبود
علف هرز ___ پاسخ : خو
غیر از ___ پاسخ : جز
فرو خورنده خشم ___ پاسخ : کاظم
فرومایه ___ پاسخ : پست
فیگور ___ پاسخ : ژست
قاتل امام حسین ___ پاسخ : شمر
قلعه‌ها ___ پاسخ : قلاع
گروی ___ پاسخ : وثیقه
گشاد و وسیع ___ پاسخ : فراخ
گیاه طبی ___ پاسخ : رازیانه
مؤسسه حمل و نقل کالا ___ پاسخ : باربری
مجاز از نیرو و قدرت ___ پاسخ : سرپنجه
مرتبه و منزلت ___ پاسخ : ارج
مرجان ___ پاسخ : وسد
مقابل ویران ___ پاسخ : اباد
منع کردن ___ پاسخ : حظر
می‌گیرند برای گریه کردن ___ پاسخ : ابغوره
میوه تلفنی ___ پاسخ : الو
ناب ___ پاسخ : خالص
ناخوشی ___ پاسخ : مرض
نقش کردن روی کاغذ ___ پاسخ : چاپ
نگاه ___ پاسخ : نظر
نوعی نمایش ___ پاسخ : اپرا
نویسنده فرانسوی «گردنبند الماس» ___ پاسخ : گیدوموپاسان
نکوهش ___ پاسخ : ضم
نیلوفر ___ پاسخ : فل
نیکویی ___ پاسخ : حسن
هندوانه ابوجهل ___ پاسخ : حنظل
کاغذ نامرغوب ___ پاسخ : وب
کتاب مانی نقاش ___ پاسخ : نگارخانه
کرم و جوانمردی ___ پاسخ : فتا
کشتی قطبی ___ پاسخ : یخ شکن
کشور آسیایی ___ پاسخ : یمن
کلام معتبر ___ پاسخ : نص
کلمه افسوس ___ پاسخ : اه
کلمه پرسش ___ پاسخ : چه

جواب مرحله 826 بازی جدولانه یک

آتش عرب ___ پاسخ : نار
اتومبیل و ماشین ___ پاسخ : خودرو
ارتباط تلفنی ___ پاسخ : تماس
از آثار تاریخی ارومیه ___ پاسخ : کلیسای ننه مریم
از آثار تاریخی کرمانشاه ___ پاسخ : سراب نیلوفر
از اقمار سیاره مشتری ___ پاسخ : گانیمد
از خلفای اموی ___ پاسخ : ولید
از سازها ___ پاسخ : دف
از سبک‌های موسیقی ___ پاسخ : بلوز
امانتداران ___ پاسخ : امنا
انبار گندم ___ پاسخ : سیلو
انگبین و شهد ___ پاسخ : عسل
انگور خشک ___ پاسخ : مویز
بازیگر انارهای نارس ___ پاسخ : انا نعمتی
بردگی و اسارت ___ پاسخ : اسر
به اسب شاه نگویید ___ پاسخ : یابو
بی‌تابی ___ پاسخ : تاسه
پارازیت ___ پاسخ : انگل
پاس و حفظ ___ پاسخ : یتاق
پایتخت انگلیس ___ پاسخ : لندن
پایتخت نروژ ___ پاسخ : اسلو
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
تکان و حرکت ___ پاسخ : جنبش
تکنولوژی ___ پاسخ : فناوری
جانوران دریایی ___ پاسخ : ابزی
جای مطمئن ___ پاسخ : امن
جهانی و بین‌المللی ___ پاسخ : انترناسیونال
حرف دوم انگلیسی ___ پاسخ : بی
خانه بزرگ ___ پاسخ : سرا
خدمتکار پیر ___ پاسخ : دادا
خراب و ویران ___ پاسخ : منهدم
در امان ___ پاسخ : ایمن
درخت تسبیح ___ پاسخ : یسر
دلتنگی و افسردگی ___ پاسخ : ملال
رئیس جیمز باند ___ پاسخ : ام
راهش را گم کرده است ___ پاسخ : گمراه
روی پاکت نامه می‌نویسند ___ پاسخ : ادرس
زاهد ___ پاسخ : پارسا
سخن به رمز و اشاره ___ پاسخ : ایما
سرای اسرار ___ پاسخ : دل
سرشماری ___ پاسخ : امار
سرگشته ___ پاسخ : حیران
سنگینی و متانت ___ پاسخ : وقار
شب طولانی سال ___ پاسخ : یلدا
شب عرب ___ پاسخ : لیل
شهر حرم حضرت معصومه ___ پاسخ : قم
شهرنشینی ___ پاسخ : تمدن
شهید صدر اسلام ___ پاسخ : یاسر
شیرینی شاخه‌ای ___ پاسخ : نبات
شیرینی فروش ___ پاسخ : قناد
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
طلا ___ پاسخ : زر
ظرف سرکه ___ پاسخ : خم
عنصر شماره صد و چهار ___ پاسخ : رادرفوردیوم
غلبه و پیروزی ___ پاسخ : ظفر
فرار حیوان ___ پاسخ : رم
فرزندان ___ پاسخ : بنی
فریاد بلند ___ پاسخ : بانگ
فریزر ___ پاسخ : یخزن
فیلمی از تهمینه میلانی ___ پاسخ : اتش بس
قانون مغولی ___ پاسخ : یاسا
گل دندان نشین ___ پاسخ : مینا
مادر میهن ___ پاسخ : مام
مار سیاه و سفید ___ پاسخ : ارقم
ماه سوم میلادی ___ پاسخ : مارس
محل نگهداری کالا ___ پاسخ : انبار
مدیر شرکت ___ پاسخ : رییس
مسافر ___ پاسخ : راهی
مقصدش دریاست ___ پاسخ : رود
میوه هزاردانه ___ پاسخ : انار
نژاد ایرانی ___ پاسخ : اریا
نشان و مدال ___ پاسخ : وسام
نقل کننده ___ پاسخ : ناقل
نگریستن ___ پاسخ : دیدن
نوازنده ___ پاسخ : خنیاگر
نوعی گل سرخ ___ پاسخ : سوری
هوس زن باردار ___ پاسخ : ویار
واحد طول انگلیسی ___ پاسخ : یارد
کج و خمیده ___ پاسخ : اریب
کمک کردن ___ پاسخ : یاری
یار و همدم ___ پاسخ : مونس
یازده ___ پاسخ : اا

جواب مرحله 827 بازی جدولانه یک

آتش می‌کشد ___ پاسخ : زبانه
آسوده ___ پاسخ : فارغ
آش ___ پاسخ : با
ابزار ترسیم خط راست ___ پاسخ : خط کش
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : شهباز و جغدان
اثر سبکتکین سالور ___ پاسخ : پس از سی سال
ادراک و دریافت معنی ___ پاسخ : استنباط
اراده و عزم ___ پاسخ : نیت
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : مریلند
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : جن
از شهرهای استان هرمزگان ___ پاسخ : بندرجاسک
از مقام‌های موسیقی ___ پاسخ : حجاز
اقامت گزیده ___ پاسخ : مقیم
ایستادن ___ پاسخ : توقف
باد مشرقی ___ پاسخ : سبا
بادمجانش آفت ندارد ___ پاسخ : بم
بانی ___ پاسخ : موسس
بدرقه کردن ___ پاسخ : مشایعت
به خدایان متعدد عقیده دارد ___ پاسخ : مشرک
به راستی ___ پاسخ : حقا
پاداش انجام کار ___ پاسخ : مزد
پاکیزه شده ___ پاسخ : مزکی
پر ازدحام ___ پاسخ : شلوغ
پررو ___ پاسخ : سمج
پسمانده‌سوختن ماده نفتی ___ پاسخ : دوده
پسوند پیدا کننده ___ پاسخ : یاب
پوشانیدن ___ پاسخ : حجب
جای بی‌خطر ___ پاسخ : امن
جلو ___ پاسخ : پیش
جنگ ___ پاسخ : حرب
چندین نابغه ___ پاسخ : نوابغ
حرف هشتم یونانی ___ پاسخ : تتا
دادن چیزی در قبال پول ___ پاسخ : فروختن
دانش ___ پاسخ : علم
درون دهان ___ پاسخ : بج
درون کاسه سر ___ پاسخ : مغز
درک و ادراک ___ پاسخ : حس
دوباره ___ پاسخ : مجدد
دور دهان ___ پاسخ : کب
دیگری ___ پاسخ : غیر
راندمان ___ پاسخ : بازده
رنگی مرکب از سفید و سیاه ___ پاسخ : خاکستری
رویه ___ پاسخ : سطح
زاج سفید ___ پاسخ : شب
زنگ بزرگ چهارپایان ___ پاسخ : درا
سختی ___ پاسخ : شقا
سراب ___ پاسخ : ال
سرکوب کردن ___ پاسخ : قمع
سلطان بیابان ___ پاسخ : شتر
سمبل ممانعت ___ پاسخ : سد
سودای ناله ___ پاسخ : اه
سیمرغ ___ پاسخ : عنقا
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : کاتانیا
شیر بیشه ___ پاسخ : عباس
صف و دسته ___ پاسخ : رده
عبادتگاه‌های مسلمانان ___ پاسخ : مساجد
عدد سوتی ___ پاسخ : سه
عدد هندسی ___ پاسخ : پی
عمق ___ پاسخ : قعر
غمگین ___ پاسخ : اسی
قدرت و توانایی ___ پاسخ : وسع
گل نومیدی ___ پاسخ : یاس
گیاه بنگ ___ پاسخ : شاهدانه
مرزبان ___ پاسخ : کیا
مقام ___ پاسخ : منزلت
منحصرا ___ پاسخ : فقط
میل کردن ___ پاسخ : عطف
نشانیدن ___ پاسخ : اجلاس
نوعی ناراحتی در قفسه سینه ___ پاسخ : انژین
نویسنده فرانسوی «دیوار» ___ پاسخ : ژان پل سارتر
نیک بخت ___ پاسخ : مسعد
نیکوکار ___ پاسخ : محسن
هرگز نه عرب ___ پاسخ : لن
هسته انگور ___ پاسخ : تکز
هماورد ___ پاسخ : حریف
وارد کردن ضربه به چیزی ___ پاسخ : زدن
وسط ___ پاسخ : بین
وسیله دیدن اجرام فضایی ___ پاسخ : تلسکوپ
کشوری در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : برزیل
یک خط از نوشته‌ای ___ پاسخ : سطر

جواب مرحله 828 بازی جدولانه یک

آتشگیره ___ پاسخ : خف
آرد شده و گرد شده ___ پاسخ : پودر
آش ___ پاسخ : با
اثر ایرج پزشک‌زاد ___ پاسخ : بوبول
اثر منصوره شریف زاده ___ پاسخ : چنار دالبتی
ارث ___ پاسخ : ماترک
از لبنیات ___ پاسخ : پنیر
از مشتقات شیر ___ پاسخ : ماست
بازی کردن با واژه‌ها ___ پاسخ : لفاظی
بزرگتر ___ پاسخ : ارشد
بسامان ___ پاسخ : منظم
بسیار حمله کننده ___ پاسخ : کرار
پایتخت کیپ ورد ___ پاسخ : پرایا
پرنده خرامنده ___ پاسخ : کبک
پیشوا ___ پاسخ : رهبر
تابستان ___ پاسخ : صیف قرن
تردید ___ پاسخ : شک
تمدنی باستانی ___ پاسخ : اکد
چپق کوتاه ___ پاسخ : پیپ
چگونگی کسی یا چیزی ___ پاسخ : صفت قبا
چهار ___ پاسخ : اربعه
چین و شکن پارچه ___ پاسخ : چروک
حقی در سازمان ملل ___ پاسخ : وتو
حمام کاشان ___ پاسخ : فین
خالق ___ پاسخ : افریننده
خدمتکاران ___ پاسخ : خدم
دستگاه عکس برداری از اسناد ___ پاسخ : فتوکپی
دندان عرب ___ پاسخ : سن
رابط مادر و جنین ___ پاسخ : بندناف
ساز زهی غربی ___ پاسخ : ماندولین
سخن کنایه آمیز ___ پاسخ : نیشدار
سر کوه ___ پاسخ : شخ
شریر ___ پاسخ : بد
شهر مرکزی ___ پاسخ : قورچی باشی
شهری در فرانسه ___ پاسخ : رن
صدای افتادن ___ پاسخ : تلپ
عدد فوتبالی ___ پاسخ : اا
قانع ___ پاسخ : بساز
قوس قزح ___ پاسخ : رنگین کمان
گوشه‌گیر ___ پاسخ : منزوی
لبخندزننده ___ پاسخ : مبتسم
لحظه ___ پاسخ : دم
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
مدت صد ساله ___ پاسخ : قرن
مرز ___ پاسخ : سرحد
مطابقت داشتن ___ پاسخ : برابری کردن
مکاری ___ پاسخ : حقهبازی
میوه بهاری ___ پاسخ : توت
نامه‌رسان ___ پاسخ : پیک
نقش هنری ___ پاسخ : رل
نوعی لباس بلند مردانه ___ پاسخ : قبا
نوعی نمایشنامه ___ پاسخ : درام
واحد پول کلمبیا ___ پاسخ : پزو
وضع غیرعادی و آشفته ___ پاسخ : بحرانی
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کشور آفریقایی ___ پاسخ : سودان
کشور آفریقایی ___ پاسخ : سیشل
کم مانده آدم شود ___ پاسخ : اد

جواب مرحله 829 بازی جدولانه یک

آسیب ___ پاسخ : اک
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : یکی و ان دیگری
اثر دافنه دوموریه ___ پاسخ : ربهکا
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : روش شناخت اسلام
اثر محمد محمدعلی ___ پاسخ : دریغ از رو به رو
اثر مولیر ___ پاسخ : طبیب اجباری
اجسام ریز ___ پاسخ : ذرات
از اوراق بانکی ___ پاسخ : سفته
از به پا کردنی‌ها ___ پاسخ : شر
از شهرهای استان گلستان ___ پاسخ : مراوهتپه
افزودنی تند ___ پاسخ : فلفل
اما ___ پاسخ : لیک
اهل رشت ___ پاسخ : رشتی
بازگشت ___ پاسخ : رجعت
بافنده/ نساج ___ پاسخ : جولاه
بحرانی ___ پاسخ : حاد
برگ برنده ___ پاسخ : اس
بزرگ و عظیم ___ پاسخ : سترگ
به رایگان ___ پاسخ : مفتکی
بهتر و برتر ___ پاسخ : ارجح
بی‌نظیر ___ پاسخ : یکتا
بیم ___ پاسخ : پروا
پاکیزه ___ پاسخ : مطهر
پایان ___ پاسخ : ختام
پسوند شباهت ___ پاسخ : اسا
پیشوای عیسوی ___ پاسخ : اسقف
تصرف کننده ___ پاسخ : فاتح
جنگجوی دوره صفوی ___ پاسخ : قزلباش
جهان دیگر ___ پاسخ : اخرت
چراغدان ___ پاسخ : مشعل
حسد ___ پاسخ : رشک
خدای باستان ___ پاسخ : را
خوابیده ___ پاسخ : خفته
دریا ___ پاسخ : یم
دهان‌بند ___ پاسخ : فدام
دوندگی ___ پاسخ : خت
دیرینه و کهن ___ پاسخ : عتیق
رخنه ___ پاسخ : شکاف
رذالت ___ پاسخ : پستی
روز عربی ___ پاسخ : نهار
زمین آماده کشت ___ پاسخ : ایش
زودتر ___ پاسخ : اسرع
سرازیر کردن آب ___ پاسخ : ریختن
سطح ___ پاسخ : رو
سطح کشتی ___ پاسخ : عرشه
سنگدل ___ پاسخ : بی رحم
سوسمار ___ پاسخ : ضب
شمیم ___ پاسخ : بو
شهر بارانی ___ پاسخ : رشت
شهر یزد ___ پاسخ : بافق
شکل و قیافه ___ پاسخ : ریخت
صاعقه ___ پاسخ : اذرخش
صحرای خشک و بی علف ___ پاسخ : لغ
عدد یک رقمی ___ پاسخ : چهار
عصاره ___ پاسخ : شیره
غار و پناهگاه ___ پاسخ : کهف
غریبه نیست ___ پاسخ : اشنا
فوتبالیست اسپانیایی ___ پاسخ : البا
گرفتنی مسلمانان ___ پاسخ : روزه
گمان/ ظن ___ پاسخ : زعم
گناه ___ پاسخ : جنحه
لکنت زبان ___ پاسخ : تاتا
لیسک ___ پاسخ : حلزون
ماهر ___ پاسخ : وارد
متحیر ___ پاسخ : هاج
مرطوب ___ پاسخ : نمور
مستنطق ___ پاسخ : بازپرس
مشقت ___ پاسخ : زحمت
معروف شدن ___ پاسخ : شهرت
مهر و موم ___ پاسخ : پلمب
مهربانی و دلسوزی ___ پاسخ : رحمت
موازی سطح زمین ___ پاسخ : افقی
نادانی ___ پاسخ : جهل
ناشنوایی ___ پاسخ : کری
نامدار ___ پاسخ : شهره
نامدارتر ___ پاسخ : اشهر
نور شدید و متراکم ___ پاسخ : لیزر
نوعی کلاه ___ پاسخ : شاپو
هزار کیلو ___ پاسخ : تن
کنیه حضرت آدم ___ پاسخ : بوتراب
یاخته ___ پاسخ : سلول
یگانه ___ پاسخ : تنها

جواب مرحله 830 بازی جدولانه یک

آسیب ___ پاسخ : اک
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : یکی و ان دیگری
اثر دافنه دوموریه ___ پاسخ : ربهکا
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : روش شناخت اسلام
اثر محمد محمدعلی ___ پاسخ : دریغ از رو به رو
اثر مولیر ___ پاسخ : طبیب اجباری
اجسام ریز ___ پاسخ : ذرات
از اوراق بانکی ___ پاسخ : سفته
از به پا کردنی‌ها ___ پاسخ : شر
از شهرهای استان گلستان ___ پاسخ : مراوهتپه
افزودنی تند ___ پاسخ : فلفل
اما ___ پاسخ : لیک
اهل رشت ___ پاسخ : رشتی
بازگشت ___ پاسخ : رجعت
بافنده/ نساج ___ پاسخ : جولاه
بحرانی ___ پاسخ : حاد
برگ برنده ___ پاسخ : اس
بزرگ و عظیم ___ پاسخ : سترگ
به رایگان ___ پاسخ : مفتکی
بهتر و برتر ___ پاسخ : ارجح
بی‌نظیر ___ پاسخ : یکتا
بیم ___ پاسخ : پروا
پاکیزه ___ پاسخ : مطهر
پایان ___ پاسخ : ختام
پسوند شباهت ___ پاسخ : اسا
پیشوای عیسوی ___ پاسخ : اسقف
تصرف کننده ___ پاسخ : فاتح
جنگجوی دوره صفوی ___ پاسخ : قزلباش
جهان دیگر ___ پاسخ : اخرت
چراغدان ___ پاسخ : مشعل
حسد ___ پاسخ : رشک
خدای باستان ___ پاسخ : را
خوابیده ___ پاسخ : خفته
دریا ___ پاسخ : یم
دهان‌بند ___ پاسخ : فدام
دوندگی ___ پاسخ : خت
دیرینه و کهن ___ پاسخ : عتیق
رخنه ___ پاسخ : شکاف
رذالت ___ پاسخ : پستی
روز عربی ___ پاسخ : نهار
زمین آماده کشت ___ پاسخ : ایش
زودتر ___ پاسخ : اسرع
سرازیر کردن آب ___ پاسخ : ریختن
سطح ___ پاسخ : رو
سطح کشتی ___ پاسخ : عرشه
سنگدل ___ پاسخ : بی رحم
سوسمار ___ پاسخ : ضب
شمیم ___ پاسخ : بو
شهر بارانی ___ پاسخ : رشت
شهر یزد ___ پاسخ : بافق
شکل و قیافه ___ پاسخ : ریخت
صاعقه ___ پاسخ : اذرخش
صحرای خشک و بی علف ___ پاسخ : لغ
عدد یک رقمی ___ پاسخ : چهار
عصاره ___ پاسخ : شیره
غار و پناهگاه ___ پاسخ : کهف
غریبه نیست ___ پاسخ : اشنا
فوتبالیست اسپانیایی ___ پاسخ : البا
گرفتنی مسلمانان ___ پاسخ : روزه
گمان/ ظن ___ پاسخ : زعم
گناه ___ پاسخ : جنحه
لکنت زبان ___ پاسخ : تاتا
لیسک ___ پاسخ : حلزون
ماهر ___ پاسخ : وارد
متحیر ___ پاسخ : هاج
مرطوب ___ پاسخ : نمور
مستنطق ___ پاسخ : بازپرس
مشقت ___ پاسخ : زحمت
معروف شدن ___ پاسخ : شهرت
مهر و موم ___ پاسخ : پلمب
مهربانی و دلسوزی ___ پاسخ : رحمت
موازی سطح زمین ___ پاسخ : افقی
نادانی ___ پاسخ : جهل
ناشنوایی ___ پاسخ : کری
نامدار ___ پاسخ : شهره
نامدارتر ___ پاسخ : اشهر
نور شدید و متراکم ___ پاسخ : لیزر
نوعی کلاه ___ پاسخ : شاپو
هزار کیلو ___ پاسخ : تن
کنیه حضرت آدم ___ پاسخ : بوتراب
یاخته ___ پاسخ : سلول
یگانه ___ پاسخ : تنها

جواب مرحله 831 بازی جدولانه یک

آتشدان حمام ___ پاسخ : تون
آشیانه مرغ ___ پاسخ : وکر
از تنقلات ترش‌مزه ___ پاسخ : لواشک
از حالت‌های ماده ___ پاسخ : گاز
از ماه‌های زمستان ___ پاسخ : دی
اسلوب ___ پاسخ : منوال
انگل گال ___ پاسخ : اکاروس
باران منجمد ___ پاسخ : تگرگ
بالکن ___ پاسخ : تراس
بخش کردن کلمات ___ پاسخ : هجی
بزرگی نمودن ___ پاسخ : فخر
بی‌فایده و بیهوده ___ پاسخ : خنثی
بیماری تب گونه ___ پاسخ : مالاریا
بیماری توهم ___ پاسخ : پارانویا
بیماری خون روش ___ پاسخ : هموفیلی
پاکی و بی‌آلایشی ___ پاسخ : نزهت
پدر علم پزشکی تجربی ___ پاسخ : کلود برنارد
پراکندن ___ پاسخ : نشر
پرورش دهنده ___ پاسخ : مربی
پندار و خیال ___ پاسخ : وهم
تأخیر ___ پاسخ : دیرکرد
تکیه کلام زنان ___ پاسخ : وا
تیره و کدر ___ پاسخ : تار
جنگجو ___ پاسخ : غازی
چاشنی گوجه‌ای ___ پاسخ : رب
چوب بندی ___ پاسخ : داربست
چینه دیوار ___ پاسخ : دای
حرف صلیب ___ پاسخ : تی
حریر ___ پاسخ : پرند
حسد ___ پاسخ : رشک
خشکی و قاره ___ پاسخ : بر
خو گرفتن ___ پاسخ : انس
درماندگی ___ پاسخ : عجز
درها ___ پاسخ : ابواب
دستور ___ پاسخ : حکم
دفعه ___ پاسخ : بار
ده هزار سال ترکی ___ پاسخ : ون
دود ___ پاسخ : دخ
دوربین نجومی ___ پاسخ : تلسکوپ
دیدار کردن ___ پاسخ : لقا
رابطه ___ پاسخ : تماس
راهنما ___ پاسخ : بلد
رایزنی ___ پاسخ : کنکاش
زمان سنج ___ پاسخ : تایمر
زندگی و دوام ___ پاسخ : بقا
ستاره‌شناس ___ پاسخ : منجم
سرمشق ___ پاسخ : الگو
سم موجود در سیگار ___ پاسخ : نیکوتین
سنگ سخت ___ پاسخ : خارا
شایع‌ترین اختلال کروموزومی در انسان ___ پاسخ : سندر مترنر
ضربه پا ___ پاسخ : لگد
ضربه ناگهانی ___ پاسخ : شوک
عیادت بیمار از طرف پزشک ___ پاسخ : ویزیت
فرمانده کشتی ___ پاسخ : کاپیتان
فروغ ایزدی ___ پاسخ : فر
فریب ___ پاسخ : مکر
قطار ___ پاسخ : ترن
قطع مسافت ___ پاسخ : سفر
قلعه بالای کوه ___ پاسخ : کلات
گردنه کوه ___ پاسخ : گدوک
گنجه ___ پاسخ : اشکاف
لسان ___ پاسخ : زبان
لقب اروپایی ___ پاسخ : لرد
مار خطرناک ___ پاسخ : افعی
متاع و کالا ___ پاسخ : جنس
محکم کردن ___ پاسخ : شد
مدح ___ پاسخ : ثنا
مراقب ___ پاسخ : بپا
مرتجع لاستیکی ___ پاسخ : کش
مظهر لاغری ___ پاسخ : نی
نت میانی ___ پاسخ : لا
نحس و نامبارک ___ پاسخ : شوم
نوزادان توأم ___ پاسخ : دوقلو
نوعی پماد از دسته آنتی بیوتیک‌ها ___ پاسخ : تتراسایکلین
همکار پیچ ___ پاسخ : مهره
واحد شمارش سیگار ___ پاسخ : نخ
وجه ___ پاسخ : پول
کم سرعت ___ پاسخ : کند
کمتر ___ پاسخ : اقل
کودک لجباز ___ پاسخ : تخس

جواب مرحله 832 بازی جدولانه یک

آداب و رسوم ___ پاسخ : سنن
آروغ ___ پاسخ : رغ
اثر آنتوان دو سنت اگزوپری ___ پاسخ : خلبان جنگ
اثر الکساندر دوما ___ پاسخ : تبعید شدگان
اثر چارلز دیکنز ___ پاسخ : دوریت کوچک
اثر میهن بهرامی ___ پاسخ : هفت شاخه سرخ
از جزایر ژاپن ___ پاسخ : یزو
از حروف الفبا ___ پاسخ : صاد بخل
او را زیر نظر دارند ___ پاسخ : تحت نظر
بادام کوهی ___ پاسخ : ارژن
بر هم زدن ورق‌های بازی ___ پاسخ : برزدن
برانگیزنده ___ پاسخ : محرک
بلی روسی ___ پاسخ : دا
بیماری ریزش موی بدن ___ پاسخ : گر
پرستار کودک ___ پاسخ : دده
پرهیزکاری ___ پاسخ : تقوی
پس از استفاده آن را دور می‌اندازند ___ پاسخ : یکبارمصرف
پستاندار جونده ___ پاسخ : خرگوش
پیروی کردن در نماز ___ پاسخ : اقتدا
تنگ چشمی ___ پاسخ : بخل
جایگاه ___ پاسخ : مقام
چای فرنگی ___ پاسخ : تی
چگونگی ___ پاسخ : صفت سنن
چیز ___ پاسخ : شی
حرف ندا ___ پاسخ : یا
دریایی که در خشکی‌پیش‌رفته ___ پاسخ : خلیج
دست مالیدن ___ پاسخ : مس
دوره ده ساله ___ پاسخ : دهه
رنج و محنت ___ پاسخ : لگ
روز جشن ___ پاسخ : عید
زندان ___ پاسخ : سجن
سارق و دزد ___ پاسخ : لص
ساعتی که در قدیم استفاده می‌شد ___ پاسخ : شنی
سایه‌اش پاینده باد ___ پاسخ : دام ظله
سردکن ___ پاسخ : چیلر
سیلی و کشیده ___ پاسخ : تس
شراره آتش ___ پاسخ : اییژه
شلیدن ___ پاسخ : لنگیدن
شهر اردبیل ___ پاسخ : بیله سوار
شهر کردستان ___ پاسخ : قروه
عضوی در صورت ___ پاسخ : لب
عیب و ننگ ___ پاسخ : عار
گدای دوره گرد ___ پاسخ : کاسه گردان
گرفتن ___ پاسخ : ستاندن
گیاه ___ پاسخ : رستنی
لون ___ پاسخ : رنگ
مأیوس ___ پاسخ : دلسرد
مبارز ___ پاسخ : پیکارگر
مرد بزرگوار ___ پاسخ : شیخ
مطلع ___ پاسخ : اگاه
مکن بهر کسی ___ پاسخ : چاه
نادان ___ پاسخ : غت
نوعی بیماری پوستی ___ پاسخ : اکنه
نوعی پرتقال ___ پاسخ : خونی
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
همگی ___ پاسخ : بالاتفاق
همنشین برهمن ___ پاسخ : رای
کلام و نطق ___ پاسخ : سخن
کلمه تعلیل ___ پاسخ : برای
یار داماد ___ پاسخ : عروس

جواب مرحله 833 بازی جدولانه یک

آسمان عرب ___ پاسخ : سما
آفرین ___ پاسخ : احسنت
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : دن
آهو ___ پاسخ : ظب
ابر حامل باران ___ پاسخ : بل
ابزار قصاب ___ پاسخ : ساطور
اثر شهریار مندنی پور ___ پاسخ : دل دل دادگی
اثر عبدالحسین زرین کوب ___ پاسخ : در قلمرو وجدان
اثر ماتیسن ___ پاسخ : پر
اثر محمد بهارلو ___ پاسخ : سال های عقرب
اثر محمد مسعود ___ پاسخ : تفریحات شب
اثر مولیر ___ پاسخ : پزشک پرنده
از استان‌ها ___ پاسخ : یزد
از چاشنی‌ها ___ پاسخ : رب
از درختان ___ پاسخ : کاج
از شهرهای استان مرکزی ___ پاسخ : غرق اباد
از شهرهای استان کرمانشاه ___ پاسخ : سرپل ذهاب
استفراغ ___ پاسخ : قی
اصل و عصاره هر چیز ___ پاسخ : جوهر مرشد
اندازه طول و عرض چیزی ___ پاسخ : قطع
بدین جهت ___ پاسخ : لذا
برادر پدر ___ پاسخ : عم
بسیاری و فراوانی ___ پاسخ : افزونی
به هم خوردن دل ___ پاسخ : تهوع
به هم مالیده شده ___ پاسخ : مماس
بهانه جویی ___ پاسخ : نق
بهرام ___ پاسخ : مریخ
پاداش و جزا ___ پاسخ : سزا
پاره‌ای از چیزی ___ پاسخ : بعض
پایتخت الجزایر ___ پاسخ : الجزیره
پایتخت سودان جنوبی ___ پاسخ : جوبا
پیشوا ___ پاسخ : اسوه
تاب و توان ___ پاسخ : تیو
تنگدستی ___ پاسخ : فقر
جغد ___ پاسخ : بوف
جمله قرآنی ___ پاسخ : ایه
چهار من تبریز ___ پاسخ : ری
چوب خوشبو ___ پاسخ : ند
حسن معاشرت ___ پاسخ : ادب
حلال مشکلات ___ پاسخ : پول
خارق‌العاده ___ پاسخ : معجز
خبر رساندنی ___ پاسخ : پیام
خداشناس ___ پاسخ : عارف
دارای اهمیت ___ پاسخ : مهم
دانشمندان ___ پاسخ : افاضل
درون دهان ___ پاسخ : نج
دستگاه ضبط و پخش صدا ___ پاسخ : ضبط صوت
دشنام دادن ___ پاسخ : شتم
رئیس جیمز باند ___ پاسخ : ام
راست گفتن ___ پاسخ : صدق
راندن/ دفع کردن ___ پاسخ : ذب
راهنما ___ پاسخ : مرشد
ردیف و رده ___ پاسخ : رج
روز اول هفته ___ پاسخ : شنبه
روزه شکستن ___ پاسخ : افطار
رونوشت گرفتن از سند ___ پاسخ : فتوکپی
زمان بی آغاز ___ پاسخ : ازل
سرشت ___ پاسخ : نهاد
سکسکه ___ پاسخ : هک هک
شهر مذهبی عراق ___ پاسخ : نجف
شهری در آلمان ___ پاسخ : کلن
شهری در آمریکا ___ پاسخ : بوستون
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : ناپل
شکستن عهد و پیمان ___ پاسخ : نقض
صاحب ___ پاسخ : ذی
صورت و شکل ___ پاسخ : نقش
طفل ___ پاسخ : کودک
طلب آمرزش کردن ___ پاسخ : ترحیم
عامدا ___ پاسخ : دانسته
غمگین ___ پاسخ : ناراحت
فدراسیون جهانی کشتی ___ پاسخ : فیلا
فراخ و وسیع ___ پاسخ : پهن
فلز رخساره ___ پاسخ : روی
قلعه و حصار ___ پاسخ : بارو
گاو کوهی ___ پاسخ : گوزن
گروهی از افراد ___ پاسخ : عده
گشوده شدن ___ پاسخ : بازشدن
لشکر ___ پاسخ : جند
ماده ظاهرا جامد ___ پاسخ : ژل
مبارزه کردن ___ پاسخ : جنگیدن
مخفف از این ___ پاسخ : زین
مطبخ ___ پاسخ : اشخانه
مورچه ریز ___ پاسخ : ذر
موی پیشانی ___ پاسخ : توک
میانجی ___ پاسخ : واسطه
میرغضب ___ پاسخ : جلاد
نمایش با ساز و آواز ___ پاسخ : اپرا
نور خورشید ___ پاسخ : شعاع
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
هواکش ___ پاسخ : هود
کتاب مقدس مسیحیان ___ پاسخ : انجیل
کتاب مقدس هندوان ___ پاسخ : ودا

جواب مرحله 834 بازی جدولانه یک

آبرو و عزت ___ پاسخ : حرمت
آبگیر ___ پاسخ : ژی
آداب و رسوم ___ پاسخ : سنن
اثر ابوتراب خسروی ___ پاسخ : او از پر جبرییل
اثر برتولت برشت ___ پاسخ : اپرایسه پنی
اثر دافنه دوموریه ___ پاسخ : ربهکا
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : یک لحظه روی پل
اثر علی مؤذنی ___ پاسخ : دلاویزتر از سبز
اثر محمود دولت آبادی ___ پاسخ : ته شب
از بیماری های پوستی ___ پاسخ : گر
از حروف الفبا ___ پاسخ : کاف
از محله‌های شمال تهران ___ پاسخ : ونک
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
بخشنده ___ پاسخ : واهب
بخشنده ___ پاسخ : وهاب
برش پشم گوسفند ___ پاسخ : کاردو
به جای پول می‌دهند ___ پاسخ : ژتون
بهره و نصیب ___ پاسخ : حظ
بویایی ___ پاسخ : شامه
بیشتر ___ پاسخ : اغلب
پای افزار ___ پاسخ : لخا
پایتخت سومالی ___ پاسخ : موگادیشو
پخته در آب ___ پاسخ : ابپز
پسوند آلودگی ___ پاسخ : اگین
ترکیب آب و صابون و هوا ___ پاسخ : حباب
تنگدست ___ پاسخ : مفلس
تو در تو ___ پاسخ : لابلا
چهره ___ پاسخ : سیما
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حرکت زمین ___ پاسخ : رانش
خوار ___ پاسخ : ذلیل
درست و بی‌عیب ___ پاسخ : صحیح
دستور ___ پاسخ : امر
دیلم ___ پاسخ : اهرم
روغن و چربی ___ پاسخ : په
روی بیرونی هر چیزی ___ پاسخ : ظاهر
زنده و رونده ___ پاسخ : پویا
زور ستان ___ پاسخ : غاصب
زیرانداز هنگام غذاخوری ___ پاسخ : سفره
زین و برگ ___ پاسخ : یراق
ستوده‌تر ___ پاسخ : احمد
سخن گزاف ___ پاسخ : یاوه
سردکن ___ پاسخ : چیلر
سرزمین بلقیس ___ پاسخ : سبا
سلاح جنگی قدیمی ___ پاسخ : نیزه
شکاف و رخنه ___ پاسخ : جر
شیشه می‌برد ___ پاسخ : شیشه بر
صعود ___ پاسخ : ارتقا
صمیمی ___ پاسخ : یکدل
صور هشتگانه حروف جمل ___ پاسخ : ابجد
طایفه ای از ترکان ___ پاسخ : غز
طبل بزرگ ___ پاسخ : دهل
ظرف یخ ___ پاسخ : یخدان
عقل درستی ندارد ___ پاسخ : مشنگ
غذایی از نخود و گوشت ___ پاسخ : فلافل
فاصله و فرصت ___ پاسخ : فرجه
گفتگو ___ پاسخ : صحبت
گیاهی خاردار ___ پاسخ : یز
گیرا ___ پاسخ : جذاب
ماهی در پاییز ___ پاسخ : اذر
مربوط به ذهن ___ پاسخ : ذهنی
مفسر ___ پاسخ : شارح
مقتصد ___ پاسخ : صرفه جو
مقتول ___ پاسخ : کشته
مهربان ___ پاسخ : رحیم
موشک زیر آبی ___ پاسخ : اژدر
میان تهی ___ پاسخ : جف
میخ کوچک سرگرد ___ پاسخ : پونز
نتیجه ___ پاسخ : حاصل
نهر آب ___ پاسخ : جوب
نوعی فرش ___ پاسخ : گلیم
نوعی موسیقی غربی ___ پاسخ : جاز
هزینه درس خواندن ___ پاسخ : شهریه
ورزش چوب و توپ ___ پاسخ : هاکی
ورم عفونی در بدن ___ پاسخ : ابسه
وسیله نواختن ویولون ___ پاسخ : ارشه
وقت تلف کردن ___ پاسخ : یللی
وقت و نوبت ___ پاسخ : پسا
کلمه افسوس ___ پاسخ : اه
کلوپ ___ پاسخ : باشگاه
کنایه از بی‌پایه و اساس ___ پاسخ : کشکی
کوچ کرده ___ پاسخ : رحیل

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 601 تا 650 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 835 بازی جدولانه یک

آبخوست ___ پاسخ : جزیره
آبدست ___ پاسخ : وضو
آزردگی خاطر ___ پاسخ : تکدر
آغاز ___ پاسخ : شروع
آلایش ___ پاسخ : امیختگی
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : گذرگاه کوراک
اثر برتراند راسل ___ پاسخ : تحلیل موضوع
اثر سنایی ___ پاسخ : عشق نامه
اثر مهرداد اوستا ___ پاسخ : پالیزبان
اثر مولیر ___ پاسخ : پزشک پرنده
از حروف الفبای فارسی ___ پاسخ : ضاد
از شهرهای استان اردبیل ___ پاسخ : نیر
الفت ___ پاسخ : انس
امر از آمدن ___ پاسخ : بیا
باد سرد ___ پاسخ : زم
بازداشتن ___ پاسخ : منع
بازیچه ___ پاسخ : دستخوش
باقی جان ___ پاسخ : نا
بالابر ماشین ___ پاسخ : جک
بالشتک آغشته به جوهر ___ پاسخ : استامپ
بخش کننده ___ پاسخ : قاسم
بدبختی ___ پاسخ : بی دولتی
برپا شدن ___ پاسخ : ایستادن
به حق حکم کردن ___ پاسخ : احقاق
به هوش باش ___ پاسخ : هان
پاره‌ای زمین ___ پاسخ : خطه
پرهیزکاری ___ پاسخ : اتقا
پنبه پاک نکرده ___ پاسخ : وش
پنهان ___ پاسخ : مخفی
تردید ___ پاسخ : شک
تسخیر کردن و پیروز شدن ___ پاسخ : فتح
تصویر ___ پاسخ : عکس
چرک و ریم ___ پاسخ : شوخ
چهارگوش ___ پاسخ : مربع
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حشره انگلی ___ پاسخ : شپش
حیله‌گر ___ پاسخ : رند
خانه علم ___ پاسخ : دانشسرا
خوب شدن از بیماری ___ پاسخ : بهبود
درختچه نواحی گرم ___ پاسخ : خلنگ
درون ___ پاسخ : ضمن
دفعه/ بار ___ پاسخ : گاه
رمانی از شهره وکیلی ___ پاسخ : بیژن
رود مرزی ___ پاسخ : ارس
ریسک ___ پاسخ : خطر
ریم ___ پاسخ : چرک
ستاره ___ پاسخ : نجم
ستوده شده ___ پاسخ : ممدوح
سخنی از روی طعنه ___ پاسخ : متلک
سنگ زر ___ پاسخ : محک
شاه کوتاه ___ پاسخ : شه
شمای فرنگی ___ پاسخ : یو
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : خاش
شهر فارس ___ پاسخ : ممسنی
شهری در آلمان ___ پاسخ : بوخوم
شهری در انگلستان ___ پاسخ : لیدز
شیره درخت بلوط ___ پاسخ : مازو
ظرف غذاخوری ___ پاسخ : بشقاب
فلزی است قابل تورق ___ پاسخ : قلع
قرص ___ پاسخ : حب
قوم بنی‌اسرائیل ___ پاسخ : یهود
گذشتن و رفتن بر چیزی ___ پاسخ : مر
گودال عمیق ___ پاسخ : چاه
لرزانک ___ پاسخ : ژله
مادر عرب ___ پاسخ : ام
مخلوط‌کن ___ پاسخ : میکسر
مرگامرگی چهارپایان ___ پاسخ : یوت
مسکوت نقره انگلیسی ___ پاسخ : استرلینگ
مطمئنا ___ پاسخ : قطعا
مناجات ___ پاسخ : دعا
میوه خوب ___ پاسخ : به
نفوذ کامپیوتری ___ پاسخ : هک
نواق موسیقی ___ پاسخ : چر
نوشابه سیاه خودمانی ___ پاسخ : کوکا
نوعی اسباب بازی ___ پاسخ : لگو
نیکی کردن ___ پاسخ : احسان
همگان ___ پاسخ : عام
هموار ___ پاسخ : مسطح
واحد طول دستی ___ پاسخ : وجب
وال ___ پاسخ : بالن
کوچکتر از دریا ___ پاسخ : دریاچه
کودن ___ پاسخ : خنگ

جواب مرحله 836 بازی جدولانه یک

آفت گندم ___ پاسخ : سن
ادعانامه دادستان ___ پاسخ : کیفرخواست
از حروف ندا ___ پاسخ : ای
از ضمایر اشاره ___ پاسخ : این
از محلات تهران ___ پاسخ : سعادت اباد
از موفق‌ترین بازیگران ایران ___ پاسخ : لیلا حاتمی
بازیگر یک سطر واقعیت ___ پاسخ : حسین یاری
بن مضارع نوشتن ___ پاسخ : نویس
بی‌غیرت ___ پاسخ : نامرد
بیماری تنگی نفس ___ پاسخ : اسم
پایتخت آلبانی ___ پاسخ : تیرانا
پدر مرده ___ پاسخ : یتیم
پروردگار ___ پاسخ : خدا
پنهان کردن ___ پاسخ : استتار
پوستین ___ پاسخ : وت
تاج گل ___ پاسخ : یسال
تنبیه اداری ___ پاسخ : توبیخ
تیراندازی ___ پاسخ : رمی
جان ___ پاسخ : روح
جای ذخیره کالا ___ پاسخ : انبار
حیوان وحشی ___ پاسخ : دد
خداحافظی بیگانه ___ پاسخ : بای
خمیر کردن ___ پاسخ : تخمیر
خواهش ___ پاسخ : تمنا
خیرگی ___ پاسخ : بهت
درخت تازه کاشته شده ___ پاسخ : نونهال
دفتر نمایندگی ___ پاسخ : اژانس
رفوزه ___ پاسخ : رد
رمق آخر ___ پاسخ : نا
سارق ___ پاسخ : دزد
ساز مولانا ___ پاسخ : نی
شادباش ___ پاسخ : تبریک
شتر کش ___ پاسخ : یاسر
شناخت ___ پاسخ : عرفان
فاصله ___ پاسخ : بعد پرس
فن تدابیر جنگی ___ پاسخ : استراتژیک
قلب ___ پاسخ : دل
قیمت ___ پاسخ : فی
گذرگاه‌ها ___ پاسخ : معابر
گل بتونه ___ پاسخ : مل ملی
گم شده ___ پاسخ : یوا
گیسو ___ پاسخ : موی
مادر تازی ___ پاسخ : ام
مایه حیات ___ پاسخ : اب
محفظه شیشه‌ای نگهداری ماهی ___ پاسخ : اکواریوم
مخزن نیروی برق ___ پاسخ : باتری
ملعون شده تاریخ ___ پاسخ : یزید
مننژیت ___ پاسخ : سرسام
موسیقی سیاهان ___ پاسخ : جاز
موش‌خرما ___ پاسخ : راسو
مکان ___ پاسخ : جا
ناسیونال ___ پاسخ : ملی
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نوعی سوره قرآنی ___ پاسخ : مکی
نوعی ماهی ___ پاسخ : خاویار
نیم تنه مردانه ___ پاسخ : کت
واحد شمارش غذا ___ پاسخ : پرس
کلام صریح ___ پاسخ : رک
کلاه جنگی ___ پاسخ : خود
کودک ___ پاسخ : نوزاد

جواب مرحله 837 بازی جدولانه یک

آشکار ___ پاسخ : هویدا
آقای فرانسوی ___ پاسخ : موسیو
آمریکایی ___ پاسخ : یانکی
ابر ___ پاسخ : میغ
اثر احمد محمود ___ پاسخ : مول
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : اخرین طناب
اثر جرج اورول ___ پاسخ : دختر کشیش
اثر ژولین گرین ___ پاسخ : ادرینمزورا
اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی ___ پاسخ : اخرین شراره ها
اراده و خواست خداوند ___ پاسخ : مشیت
از پیامبران ___ پاسخ : لوط
از شهرهای استان اصفهان ___ پاسخ : فریدون شهر
از عناصر فلزی ___ پاسخ : باریوم
اشراف ___ پاسخ : اعیان
امر از آمدن ___ پاسخ : بیا
اندک و بسیاری ___ پاسخ : کمابیش
بداندیش ___ پاسخ : موذی
بددل ___ پاسخ : غر
برگه کاغذ ___ پاسخ : ورق
بزرگترین مسابقات ورزشی ___ پاسخ : المپیک
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
بی هوشی ___ پاسخ : غش
پایتخت اسلوونی ___ پاسخ : لیوبلیانا
پسر مازنی ___ پاسخ : ریکا پرتو
پشت سر هم ___ پاسخ : ردیف
پیامبر اسلام ___ پاسخ : محمد
پیروز شدن ___ پاسخ : بردن
ترس و خوف ___ پاسخ : شکه
تلالو نور ___ پاسخ : پرتو
جاسوس/ خبرچین ___ پاسخ : ادم فروش
چوب گردن گاو شخم‌زن ___ پاسخ : یوغ
حرص و طمع ___ پاسخ : از
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
حرف هفدهم یونانی ___ پاسخ : رو
حق ناحق ___ پاسخ : وتو
خدای باستان ___ پاسخ : را
خرس عرب ___ پاسخ : دب
داغ و نشان ___ پاسخ : وسم
دانه ___ پاسخ : بذر
دریغ خوردن ___ پاسخ : تاسف
دشنام دادن ___ پاسخ : شتم
دودل ___ پاسخ : مردد
دور دهان ___ پاسخ : کب
رئیس جیمز باند ___ پاسخ : ام
راست ایستاده ___ پاسخ : هج
راندن ___ پاسخ : سوق
راه کوتاه‌تر ___ پاسخ : میانبر
راه‌ها/ جاده‌ها ___ پاسخ : طرق
رگ ___ پاسخ : ورید
روی چیزی ___ پاسخ : سطح
سارق ___ پاسخ : دزد
سخنان بیمارگونه ___ پاسخ : یان
سنگ جادوگری ___ پاسخ : یده
سوخت قدیمی ___ پاسخ : هیزم
سوز و گداز/ هیجان ___ پاسخ : تب وتاب
شستشو دادن با آب ___ پاسخ : غسل
شکل و صورت ___ پاسخ : تصویر
ضایع شدن ___ پاسخ : هدر
ضمیر غایب ___ پاسخ : او
طراح و سازنده بنا ___ پاسخ : معمار
طرفدار انقلاب ___ پاسخ : انقلابی
عدد روستا ___ پاسخ : ده
عوض و جانشین ___ پاسخ : بدل
عوض کردن دو چیز با هم ___ پاسخ : مبادله
فدراسیون قایقرانی ___ پاسخ : فیسا
فرماندهان ___ پاسخ : روسا
گشوده ___ پاسخ : وا
گمان ___ پاسخ : وهم
گهواره ___ پاسخ : مهد
گوش ___ پاسخ : اذن
گوناگونی ___ پاسخ : تنوع
گیاهی خاردار ___ پاسخ : یز
لاستیک طبیعی ___ پاسخ : کایوچو
مخلوق خداوند ___ پاسخ : بنده
نزول برف و باران ___ پاسخ : باریدن
نقیصه و بدی ___ پاسخ : عیب
نوعی شیرینی ___ پاسخ : تر
نوعی یقه ___ پاسخ : ارو
نویسنده فرانسوی ___ پاسخ : رومنرولان
هدر رفته ___ پاسخ : نفله
هوش و حافظه ___ پاسخ : ذهن
واحد اندازه گیری کار و انرژی ___ پاسخ : ژول
واحد پول اندونزی ___ پاسخ : روپیه
وسیله حرکت موجودات ذره‌بینی ___ پاسخ : تاژک
کلاه جنگی ___ پاسخ : خود
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وه
کنایه از بدنام ___ پاسخ : لجنمال
کوچک و ظریف ___ پاسخ : مچول
کیسه ___ پاسخ : جوال
یال اسب ___ پاسخ : پش

جواب مرحله 838 بازی جدولانه یک

آشکارتر ___ پاسخ : اظهر
اثر پائولو کوئلیو ___ پاسخ : زهیر
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : روزگارعقل سرخ
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : یک شب بی خوابی
اثر علی محمد افغانی ___ پاسخ : دختردایی پروین
از سوخت‌های فسیلی ___ پاسخ : زغال
از علوم پایه ___ پاسخ : ریاضی
استوانه دراز میان تهی ___ پاسخ : لوله
بادام کوهی ___ پاسخ : ارژن
بخشنده ___ پاسخ : وهاب
بزرگترین غزل سرای سده یازدهم ___ پاسخ : صایب تبریزی
بلندتر/ بالاتر ___ پاسخ : علیا
به دست آمدن ___ پاسخ : حصول
پاک و منزه ___ پاسخ : متبارک
پایتخت بریتانیا ___ پاسخ : لندن
پدر ___ پاسخ : اب
پرندگان ___ پاسخ : طیور
تابان و درخشنده ___ پاسخ : لامع
تباهی ___ پاسخ : فساد
تخته نازک ___ پاسخ : فیبر
ترشرو ___ پاسخ : اخمو
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
تنظیم موتور خودرو ___ پاسخ : توناپ
تیغ موکت‌بری ___ پاسخ : کاتر
جایز شرعی ___ پاسخ : حلال
جنگی که پیامبر در آن شرکت کرده ___ پاسخ : غزو
جهان دیگر ___ پاسخ : اخرت
حرف همراهی ___ پاسخ : با
حیا ___ پاسخ : ازرم
حیات و زندگی ___ پاسخ : محیا
خجسته ___ پاسخ : فرخ
خزانه دولت مغول ___ پاسخ : دلی
خوش‌طبع ___ پاسخ : ظریف
دشمنی/ جنگ ___ پاسخ : افند
دعوت شده ___ پاسخ : مدعو
دوال ___ پاسخ : تسمه
رقم‌سمت‌راست عدد طبیعی ___ پاسخ : یکان
روحانی زرتشتی ___ پاسخ : مغ
روده‌ها ___ پاسخ : امعا
زادگاه ___ پاسخ : وطن
زادگاه مولانا ___ پاسخ : بلخ
زدوده و جلا یافته ___ پاسخ : صیقلی
زمان بعد از حال ___ پاسخ : اتی
زیاد و فراوان ___ پاسخ : وافر
سلاح گاو ___ پاسخ : شاخ
شامل شدن ___ پاسخ : عم
شاهی ___ پاسخ : کیانی
شهر گیلان ___ پاسخ : صومعه سرا
شکست خورده ___ پاسخ : مقهور
ضربه ناگهانی ___ پاسخ : شوک
عرق روسی ___ پاسخ : ودکا
قدیمی ___ پاسخ : کهن
قورباغه درختی ___ پاسخ : وک
گرو گذارنده ___ پاسخ : راهن
گیاه رنگرزی ___ پاسخ : وسمه
لایق ___ پاسخ : قابل
ماده شتر پرشیر ___ پاسخ : جعفر
ماده‌ای در کودهای شیمیایی ___ پاسخ : اوره
مجبور شده ___ پاسخ : وادار
مخالف ___ پاسخ : ضد
مردان ___ پاسخ : رجال
مزه دهان جمع کن ___ پاسخ : گس
مسابقه ___ پاسخ : کورس
مورچه ریز ___ پاسخ : ذر
موقت ___ پاسخ : گذرا
میوه باب گلو ___ پاسخ : هلو
نافرمان ___ پاسخ : یاغی
نرس ___ پاسخ : پرستار
نشانه ___ پاسخ : ایت
نو و جدید ___ پاسخ : ینگی
نوعی بیسکویت ___ پاسخ : ویفر
نیایش کردن ___ پاسخ : یشتن
هرزه‌گردی و بیکاری ___ پاسخ : علافی
همان ته است ___ پاسخ : تگ
همه با هم ___ پاسخ : یکجا
هیئت منصفه ___ پاسخ : ژوری
واحد پول ترکیه ___ پاسخ : لیره
کذب ___ پاسخ : دروغ
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب
کوشش ___ پاسخ : فعالیت
یاد کننده ___ پاسخ : ذاکر
یکی از چهار جهت اصلی ___ پاسخ : جنوب

جواب مرحله 839 بازی جدولانه یک

آنچه پنهان و پوشیده است ___ پاسخ : رمز
آهوی کوهی ___ پاسخ : کل
اثر امین فقیری ___ پاسخ : دهکده پرملال
از چاشنی‌ها ___ پاسخ : رب
استارت قدیمی ___ پاسخ : هندل
انگور نرسیده ___ پاسخ : غوره
اهل مکه ___ پاسخ : مکی
اکراه و ناچاری ___ پاسخ : جبر
باتجربه در نبرد ___ پاسخ : رزمازما
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
بامداد ___ پاسخ : صبح
بانگ ___ پاسخ : صوت
بر خود واحب کردن چیزی ___ پاسخ : نذر
برادر سگ زرد ___ پاسخ : شغال
بسپار ___ پاسخ : پلیمر
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
بهره ___ پاسخ : سهم
بی‌خبری ___ پاسخ : غفلت
پاداش و جزا ___ پاسخ : سزا
پدر ___ پاسخ : ابو
پر از جراحت ___ پاسخ : زخم و زیلی
پرنده کوچک خاکی رنگ ___ پاسخ : گنجشک
پیدا کردن ___ پاسخ : کشف
تا آنجا که ___ پاسخ : حتی
تابلویی از کمال الملک ___ پاسخ : زرگر بغدادی
تگاب ___ پاسخ : قیف
تنها ___ پاسخ : جرید
چاق ___ پاسخ : تپل
چانه ___ پاسخ : زنخ
چشم سبز ___ پاسخ : زاغ
حرف ندا ___ پاسخ : یا
حشره نیش زننده ___ پاسخ : زنبور
خواهر ___ پاسخ : باجی
دارا شدن ___ پاسخ : تملک
دالان‌های پیچ در پیچ ___ پاسخ : ماز
درآمد ___ پاسخ : دخل
درختی با برگ‌ های گرد ___ پاسخ : ارغوان
دشنام ___ پاسخ : فحش
دمساز بودن ___ پاسخ : اخت بودن
دوستان ___ پاسخ : یاران
راست نیست ___ پاسخ : چپ
زبان دار بی زبان ___ پاسخ : لال
زنجیر در اتاق ___ پاسخ : چفت
زهرآگین ___ پاسخ : سمی
سازنده دارو ___ پاسخ : داروساز
سالخورده ___ پاسخ : کهنسال
سخن بیهوده ___ پاسخ : هذر
سربلند و سرافراز ___ پاسخ : مفتخر
سست شدن ___ پاسخ : تزلزل
سنگریزه ___ پاسخ : ریگ
سیر و تماشا ___ پاسخ : تفرج
شپش ___ پاسخ : نمه
شمشیر ___ پاسخ : تیغ
صفت میوه خراب ___ پاسخ : کرمو
طولانی‌ترین عصب بدن ___ پاسخ : سیاتیک
علامت تجاری ___ پاسخ : مارک
علم وراثت ___ پاسخ : ژنتیک
قرمز ___ پاسخ : سرخ
قرن ___ پاسخ : صده
قطعه ___ پاسخ : شرحه
قوس قزح ___ پاسخ : نوس
گذرگاه رود ___ پاسخ : پل
گریبان ___ پاسخ : یقه
گشودن ___ پاسخ : فک
گلی رنگارنگ ___ پاسخ : نسترن
گمراه ___ پاسخ : ضال
گوشت ریز ریز شده ___ پاسخ : قیمه
گیاهی خاردار ___ پاسخ : یز
لباس کهنه به تن دارد ___ پاسخ : ژنده پوش
ماه صیام ___ پاسخ : رمضان
محکم کردن ___ پاسخ : شد
مرد جوان ___ پاسخ : شاب
مصروع ___ پاسخ : غشی
معجزه الهی ___ پاسخ : ایت
مقابل آمدن ___ پاسخ : رفتن
ناقص عقل ___ پاسخ : سخیف
نامی برای سوره حمد ___ پاسخ : فاتحه الکتاب
نرم‌تر از ریگ ___ پاسخ : شن
نماد ___ پاسخ : سمبل
نماهنگ ___ پاسخ : ویدیو کلیپ
نوعی بازی با مهره ___ پاسخ : دومینو
همنشین ___ پاسخ : مجالس
هواپیمای سریع ___ پاسخ : جت
وی ___ پاسخ : او
کارش ذوب فلزات است ___ پاسخ : ریخته گر
کرانه آسمان ___ پاسخ : افق
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب

جواب مرحله 840 بازی جدولانه یک

آستانه خانه ___ پاسخ : سردر
آشکار کردن ___ پاسخ : اکتشاف
آفریدن چیزی نو ___ پاسخ : اختراع
اثر الکساندر دوما ___ پاسخ : سه تفنگدار
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : افسون یک نگاه
اثر هرمان هسه ___ پاسخ : سفر به شرق
از گروه‌های خونی ___ پاسخ : او
افروختن ___ پاسخ : اشتعال
امر ___ پاسخ : دستور
باتجربه ___ پاسخ : کاردیده
باقی چیزی ___ پاسخ : سایر
بخشیده شده ___ پاسخ : معاف قول
بددل ___ پاسخ : غر
برادری ___ پاسخ : اخوت
بس ___ پاسخ : کافی
پایتخت بورکینافاسو ___ پاسخ : اواگادوگو
پایتخت روآندا ___ پاسخ : کیگالی
پشه ___ پاسخ : بق
پهلوان زورخانه ___ پاسخ : باستانی کار
پیروی کردن در نماز ___ پاسخ : اقتدا
تاج خروس ___ پاسخ : کرت
جای گزیدن ___ پاسخ : اقامت
حرف استثنا ___ پاسخ : الا
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
حرف/ کلام ___ پاسخ : قول
حلق ___ پاسخ : گلو
خانه ___ پاسخ : منزل
در زد و خورد نظیر ندارد ___ پاسخ : یکه بزن
درس خوانده ___ پاسخ : ملا
درمانگر ___ پاسخ : شافی
دریوزه‌گری ___ پاسخ : گد
رود شمال خوزستان ___ پاسخ : دز
روشنایی ___ پاسخ : ضو
روغن و چربی ___ پاسخ : په
ریم ___ پاسخ : چرک
زنبور سیاه ___ پاسخ : بوز چرک
سرای مهر و محبت ___ پاسخ : دل
سوره خورشید ___ پاسخ : شمس
سوی ___ پاسخ : جانب
شاهنشاه ___ پاسخ : امپراتور
شایسته برای شاه ___ پاسخ : شاهوار
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : سبزوار
شهری در انگلستان ___ پاسخ : هال
شکاف و تراک ___ پاسخ : کاف
عنصر الماس ___ پاسخ : کربن
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
فراخور ___ پاسخ : متناسب
فرود آینده ___ پاسخ : نازل
فشنگ ___ پاسخ : گلوله
قضاوت کردن ___ پاسخ : داوری
گمراه کردن ___ پاسخ : اغوا
گیاهی از تیره آلاله‌ها ___ پاسخ : تاج الملوک
مردی که ریش ندارد ___ پاسخ : کوسه
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
میله پر کردن تفنگ سرپر ___ پاسخ : سنبه
نظاره کردن ___ پاسخ : تماشا
نیلوفر ___ پاسخ : ابرود
همان اگر است ___ پاسخ : ار
همچون مرد ___ پاسخ : مردانه
واحد پول موریتانی ___ پاسخ : وگیه
کاغذ روزنامه ___ پاسخ : وب
کنسول بازی قدیمی ___ پاسخ : سگا
یاخته ___ پاسخ : سلول

جواب مرحله 841 بازی جدولانه یک

آگاه ___ پاسخ : بیدار
آینده ___ پاسخ : اتی
آیینه ___ پاسخ : مرات
اتاق قطار ___ پاسخ : کوپه
ارابه ___ پاسخ : گاری
از غلات ___ پاسخ : جو
با پلو خورند ___ پاسخ : خورشت
با خم می‌آید ___ پاسخ : چم
باران کم ___ پاسخ : رش
بازار ___ پاسخ : سوق
باطن ___ پاسخ : سیرت
بخشش ___ پاسخ : جود
برجستگی سوهان ___ پاسخ : اج
برجسته ___ پاسخ : متمایز
برهنه ___ پاسخ : عریان
بزرگوار ___ پاسخ : کریم
بصیر ___ پاسخ : بینا
بوی خوش ___ پاسخ : شمیم
بی‌حضور ___ پاسخ : غایب
بیرون راندن ___ پاسخ : اخراج
پایان ___ پاسخ : اخر
تبدیل کننده ___ پاسخ : مبدل
ترقی ___ پاسخ : پیشرفت
توانا ___ پاسخ : قادر
جنگ در راه خدا ___ پاسخ : جهاد
جوش ریز ___ پاسخ : ایر
چاق ___ پاسخ : سمین
چرک زخم ___ پاسخ : ریم
چهره ___ پاسخ : رو
حرف همراهی ___ پاسخ : با
حمام ___ پاسخ : گرمابه
خرده کاه ___ پاسخ : خس
خشکی ___ پاسخ : بر
خطی در دایره ___ پاسخ : وتر
خودروی مسافربری ___ پاسخ : ون
خوی و عادت ___ پاسخ : منش
داخلی ___ پاسخ : درونی
دانه‌ای خوردنی ___ پاسخ : نخود فرنگی
دفاع ___ پاسخ : پدافند
دورویی ___ پاسخ : نفاق
راه اصلی ___ پاسخ : ازادراه
ردیف ___ پاسخ : رج
رستاخیز ___ پاسخ : معاد
رفراندوم ___ پاسخ : همه پرسی
سبزه‌زار ___ پاسخ : چمن
ستوده ___ پاسخ : محمود
سخن‌چین ___ پاسخ : نمام
سرپوش چراغ ___ پاسخ : حباب
سرشت حیوانی ___ پاسخ : غریزه
سمینار ___ پاسخ : همایش
سنگ‌های گرانبها ___ پاسخ : جواهر
شادمان ___ پاسخ : سرخوش
شکمبند ___ پاسخ : گن
ضمیر وزنی ___ پاسخ : من
علامت مفعولی ___ پاسخ : را
عنکبوت ___ پاسخ : تارتن
گهواره ___ پاسخ : ننو
گوسفند جنگی ___ پاسخ : راک
لحظه ___ پاسخ : ان
لهجه ___ پاسخ : گویش
مؤاخذه ___ پاسخ : بازخواست
مجسمه ___ پاسخ : تندیس
محله ___ پاسخ : کوی
مسلک سیاسی ___ پاسخ : مرام
مسیر ___ پاسخ : راه
مهربان ___ پاسخ : ریوف
نیمه دیوانه ___ پاسخ : خل
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کشور برمه ___ پاسخ : میانمار
کلام آرزو ___ پاسخ : کاش
کلام صریح ___ پاسخ : رک
یار چای ___ پاسخ : قند

جواب مرحله 842 بازی جدولانه یک

آهو ___ پاسخ : ظب
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : شیطان درغروب
اثر شهریار مندنی‌پور ___ پاسخ : ماه نیمروز
اثر قلم ___ پاسخ : خط
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
از استان‌ها ___ پاسخ : یزد
از رودهای بین النهرین ___ پاسخ : فرات
از شهرهای استان قم ___ پاسخ : جعفریه
اسب چاپار ___ پاسخ : یام
اشک ریختن ___ پاسخ : گریه
اندکی از چیزی برداشتن ___ پاسخ : ناخنک زدن
باز کننده ___ پاسخ : گشاینده
بت جاهلیت ___ پاسخ : عزی
بخار دهان ___ پاسخ : ها
بن آستین ___ پاسخ : ردن
بوستان ___ پاسخ : باغ
بیان مطلب با احترام ___ پاسخ : عرض
پاره آتش ___ پاسخ : اخگر
پایتخت مکزیک ___ پاسخ : مکزیکوسیتی
پایین هر چیز ___ پاسخ : ذیل
پرنده‌ای از راسته گنجشکیان ___ پاسخ : توکا
پسوند شباهت ___ پاسخ : اسا
پول‌ها ___ پاسخ : وجوه
تازه ترکی ___ پاسخ : ینی
تصویر ___ پاسخ : عکس
جامه حمام ___ پاسخ : لنگ
جز اصلی ___ پاسخ : رکن
جوش خمیر ___ پاسخ : وز
چوبدستی پلیس ___ پاسخ : باتون
حدس ___ پاسخ : ظن
حرص ___ پاسخ : از
حسادت ___ پاسخ : رشک
حوضچه طویله ___ پاسخ : اخور
خشم ___ پاسخ : غضب
خشک مزاج ___ پاسخ : یبس
خواندنی دانش‌آموز ___ پاسخ : درس
داروی ضد تب ___ پاسخ : تببر
در حال رقص و نشاط ___ پاسخ : دست افشان
درخشان ___ پاسخ : تابناک
دگرگون گشتن ___ پاسخ : غیر
دندانه کلید ___ پاسخ : تز
رب النوع مصری ___ پاسخ : را
رژ لب ___ پاسخ : ماتیک
رسیدها ___ پاسخ : قبوض
رفوزه ___ پاسخ : رد
زدن ___ پاسخ : ضربت
زمان ___ پاسخ : وقت
ستاد ___ پاسخ : مقر
سخت ___ پاسخ : مشکل
سخن‌چین ___ پاسخ : غماز
سیال تنفسی ___ پاسخ : هوا
شبیه ___ پاسخ : همانند
شمشیر ___ پاسخ : تیغ
شمیم ___ پاسخ : بو
شنوایی ___ پاسخ : سمع
طی کردن ___ پاسخ : گذاردن
عدد بخش پذیر بر دو ___ پاسخ : زوج
عدد روستا ___ پاسخ : ده
عدد ماه ___ پاسخ : سی
عمومی‌تر ___ پاسخ : اعم
غسل مسیحیت ___ پاسخ : تعمید
غلاف پنبه ___ پاسخ : غوزه
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
غمگین ___ پاسخ : اسی
غنیمت جنگی ___ پاسخ : فی
فتنه‌جو ___ پاسخ : اشوب گر
فراواقع‌گرایی ___ پاسخ : سور ریالیسم
قانونگذار ___ پاسخ : مقنن
قمر زمین ___ پاسخ : ماه
گوارش ___ پاسخ : هضم
گوشت برجسته زیر چانه ___ پاسخ : غبغب
گیاهی است خاردار ___ پاسخ : یز
لال ___ پاسخ : گنگ
مجلس عیش و نوش ___ پاسخ : بزمگاه
مجموعه خویشاوندان ___ پاسخ : فک وفامیل
مذمت به شعر ___ پاسخ : هجو
مرگ ___ پاسخ : موت
مرمر ___ پاسخ : رخام
مشک ___ پاسخ : خی
مورچه ریز ___ پاسخ : ذر
نی نواختن ___ پاسخ : زمر
نیروی پلیس ___ پاسخ : انتظامی
نیمه ___ پاسخ : نصف
همانند ___ پاسخ : همگن
واژه ___ پاسخ : لفظ
کلمه استثنا ___ پاسخ : مگر
کنایه از ناشی شدن ___ پاسخ : اب خوردن
کوبیدن ___ پاسخ : دق
کوبیدن ___ پاسخ : نقر
یاری ___ پاسخ : نصر

جواب مرحله 843 بازی جدولانه یک

آشپزخانه باز ___ پاسخ : اپن
آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
آقای آلمانی ___ پاسخ : هر
آمیزه ___ پاسخ : خلط
اثر آنتون چخوف ___ پاسخ : مرغ دریایی
اثر رضا امیرخانی ___ پاسخ : مناو
اثر گی دو موپاسان ___ پاسخ : بابای سیمون
اثر مارسل پروست ___ پاسخ : طرف خانه سوان
ادا کردن ___ پاسخ : گزاردن
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : ماساچوست
از خواهران برونته ___ پاسخ : ان
از شاخه‌های علوم انسانی ___ پاسخ : ادبیات
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : سروستان
اندازه ندارد ___ پاسخ : بیحد
اندام ___ پاسخ : عضو
بازی کردن ___ پاسخ : لهو
بچه ترسان ___ پاسخ : لولو
برگ درخت ___ پاسخ : رق
برگشتن ___ پاسخ : ایاب
بزرگواری ___ پاسخ : مجد
پادشاهی ___ پاسخ : کاویان
پارچه یمانی ___ پاسخ : برد
پاسخ مثبت ___ پاسخ : بلی
پایتخت مونته نگرو ___ پاسخ : پودگوریتسا
پچ پچ کردن ___ پاسخ : نجوا
پروردگارا ___ پاسخ : یا رب
پری شکم از باد ___ پاسخ : نفخ
پست شونده ___ پاسخ : منحط
پسوند آلودگی ___ پاسخ : ین
پند دهنده ___ پاسخ : وعاظ
پهن کردنی جلوی مهمان ___ پاسخ : سفره
پوشش ___ پاسخ : ستر
تابلویی از پل گوگن ___ پاسخ : خوک چران
تاریکی ___ پاسخ : ظلمت
ترس‌آور ___ پاسخ : موحش
توبه‌اش مرگ است ___ پاسخ : گرگ
جارو کردن ___ پاسخ : روبیدن
جستجو کردن ___ پاسخ : تفحص
چند شیخ ___ پاسخ : شیوخ
چکیدن آب ___ پاسخ : رش
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
خانه کوچک ___ پاسخ : الونک
خستگی ___ پاسخ : تعب
خشنودی ___ پاسخ : رضا
خفه در آب ___ پاسخ : غرق
خودپسندی/ غرور ___ پاسخ : کبر
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
دم ___ پاسخ : لحظه
دم بریده ___ پاسخ : ابتر
دور دهان ___ پاسخ : نس
دوندگی ___ پاسخ : خت
ذره باردار ___ پاسخ : یون
رفتار تند ___ پاسخ : پو
رنج و سختی ___ پاسخ : محنت
زدن قلب ___ پاسخ : ضربان
زنجیر در اتاق ___ پاسخ : چفت
سپری شدن ___ پاسخ : انقضا
ستاره کمیاب ___ پاسخ : سهیل
ستایش ___ پاسخ : مدیحه
سرپرست ___ پاسخ : قیم
سردسته ___ پاسخ : سرگروه
سیلی ___ پاسخ : چک
شکار ___ پاسخ : صید
شکاف و تراک ___ پاسخ : کاف
شکافته شده ___ پاسخ : ترکیده
شیوه گفتن کلمات ___ پاسخ : تلفظ
صدای افتادن ___ پاسخ : تلپ
ظرف آبکشی ___ پاسخ : دلو
غزال/ آهو ___ پاسخ : جیران
فرار ___ پاسخ : هرب
قائم مقام ___ پاسخ : نایب
قدم ___ پاسخ : گام
گریبان پیراهن ___ پاسخ : قب
گمان می‌رود ___ پاسخ : یحتمل
گنج ___ پاسخ : کنز
گوسفند شاخدار ___ پاسخ : تکل
گوسفند ماده ___ پاسخ : میش
مأمور اجرا ___ پاسخ : اردل
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
مدرسه قدیمی ___ پاسخ : مکتب
مردم عادی ___ پاسخ : عوام
مزه ترش و شیرین ___ پاسخ : ملس
مساوی فرانسوی ___ پاسخ : پر
مسکن‌ها ___ پاسخ : منازل
مشک ___ پاسخ : خی
مناجات ___ پاسخ : دعا
منسوب به هرات ___ پاسخ : هریوه
منشا ___ پاسخ : منبع
میل شدید ___ پاسخ : شهوت
ناتوان و بی‌مصرف ___ پاسخ : بی عرضه
نادلپسند ___ پاسخ : نچسب
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نوعی یقه ___ پاسخ : ارو
همراه ___ پاسخ : ضمیم
همراه گل و پروانه ___ پاسخ : شمع
ورم خودمانی ___ پاسخ : پف
وسیله پرواز بدون موتور ___ پاسخ : گلایدر
کاتالیزگر پروتئینی ___ پاسخ : انزیم
کاسه سر ___ پاسخ : جمجمه
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کتیبه ___ پاسخ : سنگ نوشته
کم‌خردی ___ پاسخ : حماقت
کوتاه‌قد ___ پاسخ : زمیر
یار پت ___ پاسخ : مت
یگانه ___ پاسخ : اوحد

جواب مرحله 844 بازی جدولانه یک

آرزوها ___ پاسخ : امال
آرواره ___ پاسخ : سق
آزادمردان ___ پاسخ : احرار
ابر حامل باران ___ پاسخ : بل
اثر آندره ژید ___ پاسخ : ایزابل
اثر چارلز دیکنز ___ پاسخ : اقای پیکویک
از ایالت های آمریکا ___ پاسخ : الاسکا
از شهرهای استان مرکزی ___ پاسخ : جاورسیان
از یک پدر و مادر ___ پاسخ : تنی
اسب خوب و اصیل ___ پاسخ : یکران
با دست بافته شده ___ پاسخ : دستباف
باتجربه ___ پاسخ : کار ازموده
بخشاینده ___ پاسخ : راحم
برنامه موسیقی با ارکستر ___ پاسخ : کنسرت
بسیار و فراوان ___ پاسخ : بسی
بغل ___ پاسخ : بر
بلند/ شیوا ___ پاسخ : رسا
بلی آلمانی ___ پاسخ : یا
بوستان شهری ___ پاسخ : پارک
بی حس ___ پاسخ : لس
بیم ___ پاسخ : ترس
پروردگار عالمیان ___ پاسخ : خدا
پسر عرب ___ پاسخ : ابن
پیام‌نما ___ پاسخ : تله تکس
تاب وتوان ___ پاسخ : تیو
تابلویی از دیگو ریورا ___ پاسخ : باربرگل
تحفه و ارمغان ___ پاسخ : هدیه
تشدید ___ پاسخ : رزونانس
تله صیاد ___ پاسخ : دام
جان‌ها ___ پاسخ : انفس
حرف هفدهم یونانی ___ پاسخ : رو
حرکت و جنبش ___ پاسخ : تکان
حیله‌گر ___ پاسخ : دغل
خبر رساندنی ___ پاسخ : پیام
خون گرفتن از رگ ___ پاسخ : رگزدن
دربندی ___ پاسخ : اسیری
درخت جوان نورسته ___ پاسخ : نهال
درخشان و تابان ___ پاسخ : فروزان
دلباخته و دلتنگ ___ پاسخ : بیدل
دومین مهره گردن ___ پاسخ : اسه
زیرک و محتاط ___ پاسخ : اژیر
سست و ناتوان ___ پاسخ : زپرتی
شاهد آوردن از قول کسی ___ پاسخ : استشهاد
شهر کردستان ___ پاسخ : دیوان دره
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : پارما
صدای ریزش آب ___ پاسخ : شرشر
طالب علم ___ پاسخ : دانشجو
فارق‌التحصیل رشته فنی ___ پاسخ : مهندس
قوم کم‌حرف ___ پاسخ : لر
گرفتگی ___ پاسخ : انقباض
گریز ___ پاسخ : فرار
ماده منفجره قوی ___ پاسخ : تی ان تی
محل خرید و فروش ___ پاسخ : بازار
مخالف ___ پاسخ : ناساز
مخلوط‌مشروبات مختلف ___ پاسخ : کوکتل
مطبخ ___ پاسخ : اشپزخانه
مظهر لاغری ___ پاسخ : نی
معمولی ___ پاسخ : عادی
منجم ___ پاسخ : ستاره شناس
موش خرما ___ پاسخ : راسو
میل داشتن ___ پاسخ : اشتیاق
نجم ___ پاسخ : ستاره
نگهبان ___ پاسخ : بپا
نگهبان دژ ___ پاسخ : دژبان
نه چیز دیگر ___ پاسخ : لاغیر
نویسنده «دمیان» ___ پاسخ : هرمان هسه
نیز ___ پاسخ : ایضا
همنشین ___ پاسخ : مجالس
همنشین برهمن ___ پاسخ : رای
هنر نمایشی ___ پاسخ : تیاتر
واحد پول اردن ___ پاسخ : دینار
وسیله انفجاری خفیف ___ پاسخ : ترقه
کشور آفتاب تابان ___ پاسخ : ژاپن
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وخ
کوتاه و چاق ___ پاسخ : غک

جواب مرحله 845 بازی جدولانه یک

آزادمرد کربلا ___ پاسخ : حر
آسمانی ___ پاسخ : سماوی
اتفاق افتادن ___ پاسخ : وقوع
اثر علی اکبر دهخدا ___ پاسخ : امثال وحکم
اثر هرمان هسه ___ پاسخ : سیدارتا
از روی قاعده ___ پاسخ : اصولا
از مواد آرایشی ___ پاسخ : روژ
از هم پاشیدن ___ پاسخ : انحلال
استوار شدن ___ پاسخ : ثبوت
انجمن ___ پاسخ : محفل
اندام چشایی ___ پاسخ : مذاق
باده ___ پاسخ : می
بالادست ___ پاسخ : مافوق
بخشیدن ___ پاسخ : امرزیدن
برجستگی لاستیک ___ پاسخ : اج
بردگی ___ پاسخ : رق
به خاک سپردن ___ پاسخ : تدفین
به مکه رفته ___ پاسخ : حاجی
پادشاهی ___ پاسخ : کیی
پایین هر چیز ___ پاسخ : ذیل
پول غنا ___ پاسخ : سدی
پیشامد ___ پاسخ : حادثه
جانشین پادشاه ___ پاسخ : ولیعهد
جنگ ___ پاسخ : کارزار
خشم و قهر ___ پاسخ : وژ
داستانها ___ پاسخ : قصص
دورتر ___ پاسخ : اقصی
رطوبت ___ پاسخ : نم
روی و رخساره ___ پاسخ : خد
زمان مرگ ___ پاسخ : ممات
زمستان ___ پاسخ : شتا
سبکسر ___ پاسخ : جلف
سخت و دشوار ___ پاسخ : شاق
سعی و کوشش ___ پاسخ : جدیت
سه تا ___ پاسخ : ثلاث
سهم برده از اموال مرده ___ پاسخ : ارث
شبیه ___ پاسخ : مانند
شترران ___ پاسخ : حادی
شهری در فرانسه ___ پاسخ : رن
شکل/ هیئت ___ پاسخ : طرز
ظلم ___ پاسخ : ستم
عدد فوتبالی ___ پاسخ : اا
عضو ___ پاسخ : ارگان
علم پزشکی ___ پاسخ : طب
عمل آرد کردن غلات ___ پاسخ : اسیا کردن
قسمتی از خانه ___ پاسخ : اتاق
گرد و مدور ___ پاسخ : قلقلی
گفتگو ___ پاسخ : بحث
گمان می‌رود ___ پاسخ : یحتمل
گیاه خوراکی ___ پاسخ : سبزی
لاغر ___ پاسخ : غث
مفهوم سخن ___ پاسخ : فحوی
مقابل زن ___ پاسخ : مرد
موج متوسط رادیو ___ پاسخ : امدبلیو
ناله و فغان ___ پاسخ : ژح
نام ترکی ___ پاسخ : اد
نان‌خورشی از اسفناج و کدو ___ پاسخ : بورانی
نظیر/ مانند ___ پاسخ : همتا
نور خورشید ___ پاسخ : شعاع
نوعی سردرد ___ پاسخ : میگرن
نوعی لباس بلند مردانه ___ پاسخ : قبا
نیشتر رگزن ___ پاسخ : اگر
هزاران ___ پاسخ : بلبل
هلاک یا هلاکت ___ پاسخ : ضل
واحدی در سطح ___ پاسخ : ار
وقت‌ها ___ پاسخ : اوقات
کردارها ___ پاسخ : افعال
کریستال ___ پاسخ : بلور
کفیل ___ پاسخ : ضامن
کلمه افسوس ___ پاسخ : اه
کیفر همسنگ جرم ___ پاسخ : قصاص
یونجه ___ پاسخ : قت

جواب مرحله 846 بازی جدولانه یک

آرزومندی ___ پاسخ : شوق
آهک ___ پاسخ : کلس
ابر ___ پاسخ : سحاب
از اعداد تک رقمی ___ پاسخ : هشت
از بازیگران «واسطه» ___ پاسخ : مهران احمدی
از بازیگران سریال «برادر» ___ پاسخ : گلاره عباسی
از حروف مقطعه قرآن ___ پاسخ : حم
از درندگان جنگل ___ پاسخ : پلنگ
افسونگر ___ پاسخ : ساحر
انگور نارس ___ پاسخ : غوره
اهلی نیست ___ پاسخ : وحشی
بازگرداندن ___ پاسخ : استرداد
بازیگر «نفس» ___ پاسخ : نرگس ابیار
بدکار ___ پاسخ : شریر
برادر پدر ___ پاسخ : عم
برخورداری ___ پاسخ : استمتاع
برعکس ___ پاسخ : وارونه
بند و زندان ___ پاسخ : لگ
بهشت شداد ___ پاسخ : ارم
پرستار ___ پاسخ : نرس
پرسش از مکان ___ پاسخ : کجا
پیمان ___ پاسخ : عهد
توانایی ___ پاسخ : یارگی
توانستن ___ پاسخ : یارستن
توانگر ___ پاسخ : منعم
جایی که دزد بسیار باشد ___ پاسخ : دزد بازار
جمله قرآنی ___ پاسخ : ایه
چوبفرش ___ پاسخ : پارکت
حد و اندازه ___ پاسخ : شمار
حرف صریح ___ پاسخ : رک
حرف فاصله ___ پاسخ : تا
حسد ___ پاسخ : رشک
خارج ورزشی ___ پاسخ : اوت
خانه‌ها ___ پاسخ : بیوت
خط‌کش مهندسی ___ پاسخ : تی
خو گرفتن ___ پاسخ : انس
دختر ترک ___ پاسخ : قز
دلیل و برهان ___ پاسخ : حجت
دور کردن ___ پاسخ : دفع
دوره دبستان ___ پاسخ : ابتدایی
راهنما ___ پاسخ : مرشد
رماد ___ پاسخ : خاکستر
روان ___ پاسخ : روح
روحانی زرتشتی ___ پاسخ : مغ
سر و سامان ___ پاسخ : نوا
سراپرده ___ پاسخ : تتق
سفید ترکی ___ پاسخ : اق
سنگدل ___ پاسخ : قسی القلب
سوسمار ___ پاسخ : ضب
شبانگاه ___ پاسخ : مسا
شک و تردید ___ پاسخ : ریب
صد سال ___ پاسخ : قرن
ضعیف ___ پاسخ : سست
طلای سیاه ___ پاسخ : نفت
ظرف آبجوش ___ پاسخ : کتری
عاقبت جوینده ___ پاسخ : یابنده
عسس ___ پاسخ : شبرو
علامت مفعولی ___ پاسخ : را
علم پزشکی ___ پاسخ : طب
فیلمی از مسعود اطیابی ___ پاسخ : شرطاول
فیلمی از کیومرث پوراحمد ___ پاسخ : اتوبوس شب
قطع مسافت ___ پاسخ : سفر
قلعه حکومتی ___ پاسخ : ارگ
گل سرخ ___ پاسخ : ورد
گیاه سرشوی ___ پاسخ : سدر
لنگه بار ___ پاسخ : تا
ماتم و اندوه ___ پاسخ : عزا
مجلس شیوخ ___ پاسخ : سنا
محکم کردن ___ پاسخ : شد
مخفف راه ___ پاسخ : ره
مذکر ___ پاسخ : نر
مرد سنگ انداز ___ پاسخ : رداس
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
مریض و ناخوش ___ پاسخ : سقیم
مزه حقیقت ___ پاسخ : تلخ
منافق ___ پاسخ : دورو
مهار شتر ___ پاسخ : ورس
موی بلند ___ پاسخ : گیس
میل و هوس ___ پاسخ : هوا
ناتوان ___ پاسخ : زار
نت میانی ___ پاسخ : لا
نرم‌دلی ___ پاسخ : رحم
نظریه پیشنهادی ___ پاسخ : تز
هادی و مرشد ___ پاسخ : رهنما
هراس ___ پاسخ : ترس
کارگردان فیلم عصبانی نیستم ___ پاسخ : رضا درمیشیان
کتابچه مشق ___ پاسخ : دفتر
کهنسال ___ پاسخ : مسن
یارانه ___ پاسخ : سوبسید
یاری کننده ___ پاسخ : ممد

جواب مرحله 847 بازی جدولانه یک

آبرو و قدر ___ پاسخ : اعتبار
آبشخور ___ پاسخ : مشرب
آرواره ___ پاسخ : سق
آز ___ پاسخ : حرص
آزمون‌ها و آموخته‌ها ___ پاسخ : تجارب
ابهت ___ پاسخ : شکوه
اتحادیه‌ای از چند شرکت ___ پاسخ : کارتل
اثر سیامک گلشیری ___ پاسخ : خفاش شب
احمق ___ پاسخ : بی شعور
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
از پیامبران ___ پاسخ : یعقوب
از رنگ‌ها ___ پاسخ : ابی
از هم پاشیده ___ پاسخ : وارفته
استخوان‌شکسته را جا می‌اندازد ___ پاسخ : شکسته بند
اسفناج رومی ___ پاسخ : بتهو
انبار ته کشتی ___ پاسخ : خن
بالاترین درجه نظامی ___ پاسخ : ارتشبد
بامداد ___ پاسخ : صبح
بجز ___ پاسخ : الا
بدل ___ پاسخ : عوض
بزرگ و گنده ___ پاسخ : گت
بزرگتر ___ پاسخ : ارشد
بستن/ دوختن ___ پاسخ : رتق
بعلاوه ___ پاسخ : وانگه
بلندی صدا ___ پاسخ : ولوم
بند و بست ___ پاسخ : بش
بنده ___ پاسخ : عبد
بین/ میان ___ پاسخ : لا
بیکاره ___ پاسخ : لش
پاکیزه کردن ___ پاسخ : تهذیب
پشت ___ پاسخ : عقب
پشت لب مرد ___ پاسخ : سبیل
پند دادن ___ پاسخ : وعظ
پوچ/ بی‌اعتبار ___ پاسخ : هیچ
تأثیرگذار ___ پاسخ : موثر
تفاله ___ پاسخ : تخ
تیشه بزرگ ___ پاسخ : تش
تیفوئید ___ پاسخ : حصبه
تیم فوتبال اسپانیایی ___ پاسخ : المریا
جونده خانگی ___ پاسخ : موش
چینه دیوار ___ پاسخ : دای
حفظ کننده ___ پاسخ : ضابط
حق‌الشرب ___ پاسخ : اب بها
خاموش کردن ___ پاسخ : اطفا
خجسته ___ پاسخ : سعد
خدای دراویش ___ پاسخ : هو
خشکی و قاره ___ پاسخ : بر
خوردنی ته قابلمه ___ پاسخ : تهدیگ
دارای مقدار کم ___ پاسخ : کوچولو
داروی ضد تب ___ پاسخ : تببر
دانه انگور ___ پاسخ : حب
در آمیختن ___ پاسخ : شبک
دنباله و پیامد ___ پاسخ : عقبه
دور کننده ___ پاسخ : دافع
رژیم/ حکومت ___ پاسخ : نظام
رنگین کمان ___ پاسخ : نوس
روان ___ پاسخ : روح
روز بعثت ___ پاسخ : مبعث
روکش دندان ___ پاسخ : مینا
ریختن آب ___ پاسخ : صب
زشت ___ پاسخ : انر
ساختمانی بر گور ___ پاسخ : ضریح
سالم و تندرست ___ پاسخ : سر و مرو گنده
سپس ___ پاسخ : وانگهی
شاعر سده سوم و چهارم هجری ___ پاسخ : شهید بلخی
شهر کوچک ___ پاسخ : شهرک
شیپور شکارچیان ___ پاسخ : بورو
شیر عرب ___ پاسخ : لبن
صمغ ___ پاسخ : ژد
عدد هیچ ___ پاسخ : صفر
عقربه‌ای در ساعت ___ پاسخ : ثانیه شمار
فرومایگی ___ پاسخ : رذیلت
قدرت و نفوذ ___ پاسخ : اتوریته
قسم و گونه ___ پاسخ : نوع
قیمت بازاری ___ پاسخ : فی
گفتگوی اینترنتی ___ پاسخ : چت
گلو فشرده ___ پاسخ : خفه
مالک شدن ___ پاسخ : تصرف
مجوس ___ پاسخ : گبر
محل سپاهیان ___ پاسخ : لشکرگاه
مسابقه تیم‌های همشهری ___ پاسخ : دربی
مطلع ___ پاسخ : اگاه
معلم ___ پاسخ : فرهنگی
ممارست ___ پاسخ : تمرین
مواجه شدن ___ پاسخ : طرف شدن
مورچه ریز ___ پاسخ : ذر
میوه/ بار ___ پاسخ : ثمر
نام قدیم کلیبر ___ پاسخ : بذ
نشانه‌ها ___ پاسخ : اعلام شکسته بند
نوار نور ___ پاسخ : طیف
نوعی بیماری عفونی مسری ___ پاسخ : وبا
نکوهش ___ پاسخ : ضم
نی توخالی ___ پاسخ : نال
نیکوکار ___ پاسخ : برره
همان بوته است ___ پاسخ : بته
واحد شمارش نفت ___ پاسخ : بشکه
وسیله واکس زدن ___ پاسخ : فرچه
کرانه/ ناحیه ___ پاسخ : شق
کشور آفریقایی ___ پاسخ : سودان جنوبی
کشور پر جمعیت ___ پاسخ : چین
کلام پرسشی ___ پاسخ : چرا
کودک و بچه ___ پاسخ : طفل

جواب مرحله 848 بازی جدولانه یک

آهو ___ پاسخ : غزال
اثر جرج اورول ___ پاسخ : روزهای برمه
اثر منصور یاقوتی ___ پاسخ : سال کورپه
ادیت ___ پاسخ : ویرایش
از شهرهای استان سمنان ___ پاسخ : میامی
از فرشتگان مقرب ___ پاسخ : جبرییل
از مذاهب بودایی ___ پاسخ : ذن
بالا رفتن ___ پاسخ : تصاعد
باید خودمانی ___ پاسخ : باس
بلی آلمانی ___ پاسخ : یا
بیم ___ پاسخ : پروا
بیهوده صرف کردن ___ پاسخ : اتلاف
پایتخت ایسلند ___ پاسخ : ریکی اویک
پدر شعر پارسی ___ پاسخ : رودکی
پرحرف ___ پاسخ : وراج
پرخاش و عصبانیت ___ پاسخ : عتاب
پیدا کرده ___ پاسخ : یافته
پیروزی ___ پاسخ : ظفر
تابلویی از کمال الملک ___ پاسخ : مرد مصری
تب مالت ___ پاسخ : بروسلوز
تحقیق ___ پاسخ : بررسی
تساوی و برابری ___ پاسخ : همتایی
توانگر ___ پاسخ : متمول
جامعه‌ها ___ پاسخ : جوامع
جمع فیلسوف ___ پاسخ : فلاسفه
جوجه تیغی ___ پاسخ : راورا
چکیدن آب ___ پاسخ : رش
حالت نشستن مؤدبانه ___ پاسخ : چهار زانو
حلق ___ پاسخ : گلو
درخشان ___ پاسخ : منیر
دردها ___ پاسخ : الام
دیکته ___ پاسخ : املا
ریزگان ___ پاسخ : جزییات
زره ساز ___ پاسخ : زراد
سخن منظوم ___ پاسخ : شعر
سلول ___ پاسخ : یاخته
سوسمار ___ پاسخ : ضب
شگرد ___ پاسخ : فن
شهر خوزستان ___ پاسخ : گتوند
شهر کردستان ___ پاسخ : ده گلان
شهر کرمان ___ پاسخ : فاریاب
طاقت ___ پاسخ : یارایی
غذایی از جگر ___ پاسخ : پاته
فرسوده ___ پاسخ : نخ نما
قبض پرداخت ___ پاسخ : رسید
قوه ذاکره ___ پاسخ : حافظه
گرفتگی و مانع ___ پاسخ : گیر
گریه با سوز ___ پاسخ : زار
گناه ___ پاسخ : ذنب
گناه ___ پاسخ : زیف
گناهان ___ پاسخ : معاصی
گیاهی با برگ‌های درشت و بدبو ___ پاسخ : تاتوره
مدح ___ پاسخ : ستایش
مرده ___ پاسخ : میت
مرکز استان مرکزی ___ پاسخ : اراک
مظهر باریکی ___ پاسخ : مو
من را ___ پاسخ : مرا
میرا ___ پاسخ : فانی
ناگاه ___ پاسخ : هوازی
نخستین حرف یونانی ___ پاسخ : الفا
نشانه ___ پاسخ : ایت
نور ماه ___ پاسخ : مهتاب
نوعی روانداز ___ پاسخ : پتو
همنشینی ___ پاسخ : مجالست
واحد پول ژاپن ___ پاسخ : ین
وحشت کردن ___ پاسخ : هراسیدن
وسیله احتیاطی ___ پاسخ : یدکی
وسیله تقویت شنوایی ___ پاسخ : سمعک
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
ویران ___ پاسخ : خراب
کلام استفهام عرب ___ پاسخ : هل
کلام معتبر ___ پاسخ : نص
کلام و نطق ___ پاسخ : سخن

جواب مرحله 849 بازی جدولانه یک

آدرس ___ پاسخ : نشانی
آرزو کردن ___ پاسخ : تمنی
آزمندی ___ پاسخ : شح
آقای آلمانی ___ پاسخ : هر
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
ابر باران زا ___ پاسخ : صیب
اثر امین فقیری ___ پاسخ : غم های کوچک
اثر محمدرضا شفیعی کدکنی ___ پاسخ : شب خوانی
از این جهت ___ پاسخ : لهذا
از پرندگان شکاری ___ پاسخ : شاهین
اصول و عقاید هیتلری ___ پاسخ : نازیسم
اهل افغانستان ___ پاسخ : افغان
باطل کننده ___ پاسخ : مبطل
بدزبان ___ پاسخ : فحاش
برجستگی لاستیک ___ پاسخ : اج
بصیرت ___ پاسخ : بینش
بی‌غیرت ___ پاسخ : بی حمیت
بی‌فایده و بیهوده ___ پاسخ : باطل
پارچه نخی نازک ___ پاسخ : چیت
پاروی قایقرانان ___ پاسخ : فه
پایتخت گینه استوایی ___ پاسخ : مالابو
پنداشت ___ پاسخ : تخیل
تابلوی معروف داوینچی ___ پاسخ : مونالیزا
توده غله پاک شده ___ پاسخ : راژ
تیرگی ___ پاسخ : تاری
جار و جنجال ___ پاسخ : غوغا
جفت‌ها ___ پاسخ : ازواج
جمله قرآنی ___ پاسخ : ایه
چشم به راه بودن ___ پاسخ : انتظار
خانه ___ پاسخ : کد
خسران ___ پاسخ : ضرر
خمیده ___ پاسخ : گوژ
خیابان درختکاری شده ___ پاسخ : بولوار
دریاها ___ پاسخ : بحار
دستکاری عکس ___ پاسخ : رتوش
دو یار هم‌قد ___ پاسخ : اا
رب النوع مصری ___ پاسخ : را
زن یا مرد بودن افراد ___ پاسخ : جنسیت
زنگ ___ پاسخ : جرس
سرما خوردن ___ پاسخ : چاییدن
سوراخی در کوه ___ پاسخ : غار
شمشیر ___ پاسخ : تیغ
شهر کردستان ___ پاسخ : بیجار
ضربه‌ای با پا ___ پاسخ : تیپا
ضمیر اشاره ___ پاسخ : این
طایفه کریم‌ خان ___ پاسخ : زند
ظرف سفالی بزرگ ___ پاسخ : تغار
عالم الهی ___ پاسخ : لاهوت
عضو راهرو ___ پاسخ : پا
غذا دادن ___ پاسخ : تغذیه
فام و رنگ ___ پاسخ : لون
گرفتار بیماری ___ پاسخ : مبتلا
لباس روی لباس‌ها ___ پاسخ : روپوش
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذو
ماه سرد ___ پاسخ : دی
ماهی فلکی ___ پاسخ : حوت
مبتنی بر علم ___ پاسخ : اکادمیک
مرغی شکاری ___ پاسخ : قوش
من و تو ___ پاسخ : ما
مکر و فریب ___ پاسخ : کید
ناپخته ___ پاسخ : خام
نظیر/ مانند ___ پاسخ : همتا
نوعی کفش قدیمی ___ پاسخ : گیوه
نیاز ___ پاسخ : حاجت
هزار کیلو ___ پاسخ : تن
هیبت ___ پاسخ : صولت
واحد پول سنگال ___ پاسخ : فرانک
وزن کردن ___ پاسخ : توزین
کاشف باسیل سل ___ پاسخ : کخ
کشته ___ پاسخ : قتیل
کلفت ___ پاسخ : ضخیم
یک پنجم ___ پاسخ : خمس

جواب مرحله 850 بازی جدولانه یک

آبگیر ___ پاسخ : ژی
آبکی ___ پاسخ : رقیق
آدم بدقلق ___ پاسخ : نرو
آروغ ___ پاسخ : رغ
آشکار کننده ___ پاسخ : کاشف
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : افسانه افرینش
اثر فئودور داستایفسکی ___ پاسخ : خواب عموجان
اثر منصور یاقوتی ___ پاسخ : چشمه ی چکاک
اثر مولیر ___ پاسخ : امفی ترویون
اثر ویلکی کالینز ___ پاسخ : زن سپید پوش
از افعال ربطی ___ پاسخ : بود
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : ود
از حروف یونانی ___ پاسخ : یتا
از خدایان مصر ___ پاسخ : رع
از مراسم بزرگداشت ___ پاسخ : چهلم
اصلا و ابدا ___ پاسخ : هرگز
اصلاح کردن جامه ___ پاسخ : رفو
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
انگبین ___ پاسخ : ظی
بازی کردن ___ پاسخ : لهو
باقی جان ___ پاسخ : نا
بخشش ___ پاسخ : وهب
برجسته زیر گونه ___ پاسخ : لپ
بریدن شاخه‌های زاید ___ پاسخ : هرس
به تنهایی ___ پاسخ : یکی
به جا آوردن عهد ___ پاسخ : وفا
به درازا کشاندن ___ پاسخ : طولدادن
به دست آوردن ___ پاسخ : کسب
به شگفت آمدن ___ پاسخ : تعجب
پوشش و محافظ ___ پاسخ : حفاظ
پیامبران ___ پاسخ : رسل
تازیانه ___ پاسخ : شلاق
تیم فوتبال فرانسوی ___ پاسخ : بوردو
چاه ___ پاسخ : چه
چهار من تبریز ___ پاسخ : ری
حرف نوروزی ___ پاسخ : سین
خالی ___ پاسخ : تهی
خرابی/ ویرانی ___ پاسخ : هدم
خراش اندک در سطح چیزی ___ پاسخ : زدگی
خشک مزاج ___ پاسخ : یبس
خلق شده ___ پاسخ : افریده
درخواست ___ پاسخ : طلب
دود کردن ___ پاسخ : دخ
دوستدار ___ پاسخ : محب
راه فرود و صعود خانه ___ پاسخ : پله
رشته کوهی در اروپا ___ پاسخ : الپ
رشته/ نخ ___ پاسخ : خیط
رود فرانسه ___ پاسخ : رن
زبان اختراعی دکتر زامنهوف ___ پاسخ : اسپرانتو
زمین خورده ___ پاسخ : ساقط
زنبور عسل ___ پاسخ : نحل
زیرکی و هوشمندی ___ پاسخ : دها
سازی کوبه‌ای ___ پاسخ : سنج
سپیده‌دم ___ پاسخ : فجر
سرازیری ___ پاسخ : نشیب
سست و ناتوان ___ پاسخ : زپرتی
سقف ___ پاسخ : سغ
شالوده و بنیاد ___ پاسخ : اس
شتر بارکش ___ پاسخ : لوک
شکن ___ پاسخ : چین
صندوق داخل اتومبیل ___ پاسخ : داشبرد
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
طولانی‌ترین رود ایران ___ پاسخ : قزل اوزن
علت ___ پاسخ : سبب
عمل زدودن کف از لباس ___ پاسخ : اب کشیدن
فروتنی ___ پاسخ : خشوع
فرومایه ___ پاسخ : خس
فریب ___ پاسخ : نیرنگ
فلز رخساره ___ پاسخ : روی
گستردن ___ پاسخ : بسط
گمراهی ___ پاسخ : غی
گوشت بریان ___ پاسخ : شوی
گیره جراحی ___ پاسخ : پنس
مؤسسه حمل و نقل کالا ___ پاسخ : باربری
مارکی بر خودکار ___ پاسخ : بیک
مالک ___ پاسخ : ذا
مباشر ___ پاسخ : کارپرداز
مقابل نقد ___ پاسخ : قسطی
مقیاس طول ___ پاسخ : پا
منحل کردن ___ پاسخ : برچیدن
منفرد ___ پاسخ : یکه
میوه سخت پوست ___ پاسخ : نارگیل
نوعی قایم باشک ___ پاسخ : سک سک
نوعی لباس بلند مردانه ___ پاسخ : قبا
واحد پول ساموآ ___ پاسخ : تالا
واحد پول مالزی ___ پاسخ : رینگیت
وسیله ___ پاسخ : الت
کشور آفریقایی ___ پاسخ : توگو
کفشدوز ___ پاسخ : کفاش
کم پشت ___ پاسخ : تنک

0 دیدگاه

بازتاب ها/ دنبالک ها

  1. جواب مرحله 851 تا 900 بازی جدولانه یک - […] قسمت قبل جواب مرحله 801 تا 850  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 851…

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

برچسب ها :