جواب مرحله 1 تا 50 بازی جدولانه
جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک
09/07/2018 تاریخ انتشار
جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 951 تا 1000 ) در قسمت قبل جواب مرحله 901 تا 950  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 951 تا 1000 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله (901 تا 950 ) در قسمت قبل جواب مرحله 851 تا 900  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 901 تا 950 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۸۰۱ تا ۸۵۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۸۰۱ تا ۸۵۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 801 تا 850 ) در قسمت قبل جواب مرحله 751 تا 800  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 801 تا 850 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 851 تا 900 )

در قسمت قبل جواب مرحله 801 تا 850  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 851 تا 900 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

 

جواب مرحله 851 بازی جدولانه یک

آشکار ___ پاسخ : عیان
آماده ___ پاسخ : مهیا
از آثار باستانی دامغان ___ پاسخ : تاریخانه
از حد گذشته ___ پاسخ : مفرط سمنان
از رفته به جا ماند ___ پاسخ : رد
از میوه‌های مربایی ___ پاسخ : به
از نقاط دیدنی شهر ری ___ پاسخ : چشمه علی
استان کویری ایران ___ پاسخ : سمنان
انگبین ___ پاسخ : ظی
بالابر ماشین ___ پاسخ : جک
بدبوی پرخاصیت ___ پاسخ : سیر
برتر ___ پاسخ : والا
بعید ___ پاسخ : دور
بوی ماندگی ___ پاسخ : نا
بی‌حرکت ___ پاسخ : ساکن
بیداد ___ پاسخ : ستم
بیمار ___ پاسخ : ناسالم
بیمار و ناخوش ___ پاسخ : ارجمند
پرتگاه کوهستانی ___ پاسخ : دره
پسر مازنی ___ پاسخ : ریکا
پوست‌کن ___ پاسخ : سلاخ
پیوند و بستگی ___ پاسخ : رابطه
تحفه ___ پاسخ : هدیه
تخم‌مرغ فرنگی ___ پاسخ : اگ
ترس ___ پاسخ : وحشت
توبره ___ پاسخ : کیسه
تیزبین و هوشیار ___ پاسخ : باریک اندیش
تیل ___ پاسخ : خال
جای داده ___ پاسخ : نهاده
چکیدن آب ___ پاسخ : رش
حباب روشنایی ___ پاسخ : لامپ
حرف تردید ___ پاسخ : یا
خبرگزاری معروف آمریکایی ___ پاسخ : یونایتد پرس
خرس فلکی ___ پاسخ : دب
خرگوش رومی ___ پاسخ : دمان
خویشان ___ پاسخ : اقوام
دارای هارمونی ___ پاسخ : هماهنگ
دامنه کوه ___ پاسخ : دمن
درخت خرما ___ پاسخ : نخل
درها ___ پاسخ : ابواب
دست مالیدن ___ پاسخ : لمس
دگرگونی ___ پاسخ : تغییر مادموازل
دوستی بی‌ریا ___ پاسخ : ارادت
دوشیزه فرانسوی ___ پاسخ : مادموازل
رازهای دل ___ پاسخ : مکنونا تقلبی
راضی و خرسند ___ پاسخ : قانع
رساله دکتری ___ پاسخ : پایان نامه
رسوب شراب ___ پاسخ : درد زیرخاکی
روپوش زنانه ___ پاسخ : مانتو
زانوی در ___ پاسخ : لولا
زمان مرگ ___ پاسخ : ممات
زمین ترکی ___ پاسخ : یر
زیان و آسیب ___ پاسخ : خسارت
سرگرمی ___ پاسخ : تفنن
سوره مردم ___ پاسخ : ناس
شماره ___ پاسخ : نمره
شمشیر برنده ___ پاسخ : حسام
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : مرند
شهر بی‌دفاع ___ پاسخ : رم
شهری در ساحل غربی خزر ___ پاسخ : استارا
شهری در فارس ___ پاسخ : فسا
شکاف میان قلم ___ پاسخ : فاق
طریقه و روش ___ پاسخ : نمط
طلای قالبی ___ پاسخ : شمش
عبوس ___ پاسخ : اخمو
عتیقه ___ پاسخ : زیرخاکی
علاقه ___ پاسخ : ود
علم پزشکی ___ پاسخ : طب
عیب و عار ___ پاسخ : اک
غارت ___ پاسخ : تاراج
قصه ___ پاسخ : داستان
گرفتن ___ پاسخ : اخذ
گفتگوی اینترنتی ___ پاسخ : چت
گل سرخ ___ پاسخ : رز
گل نومیدی ___ پاسخ : یاس
گوناگون ___ پاسخ : متنوع
گیاه سرشوی ___ پاسخ : سدر
گیاهی خاردار ___ پاسخ : یز
متضاد گشاد ___ پاسخ : تنگ
محروم ___ پاسخ : ناکام
مدال ___ پاسخ : وسام
مرتجع لاستیکی ___ پاسخ : کش
مغازه ___ پاسخ : دکان
مقابل کهنه ___ پاسخ : نو
موی بلند ___ پاسخ : گیس
مکان ___ پاسخ : جای
میان‌تهی ___ پاسخ : پوچ
نسوان ___ پاسخ : زنان
نفع و سود ___ پاسخ : ربح
نقش هنری ___ پاسخ : رل
نور دهنده ___ پاسخ : نیر
نوعی غذای قفقازی ___ پاسخ : چغرتمه
هذیان ___ پاسخ : یان
هزار کیلو ___ پاسخ : تن
هوش و خرد ___ پاسخ : ذهن
واحد ماشین‌آلات ___ پاسخ : دستگاه
کشنده بی صدا ___ پاسخ : سم
کهنه و فرسوده ___ پاسخ : زده
یقین ___ پاسخ : حتم

جواب مرحله 852 بازی جدولانه یک

آباد کننده ___ پاسخ : عامر
آرایش صورت ___ پاسخ : میکاپ
ابدی و پایدار ___ پاسخ : لایزال
ابزار اندازه‌گیری شدت جریان الکتریکی ___ پاسخ : امپرسنج
اثر برتراند راسل ___ پاسخ : مسایل فلسفه
اثر توماس مان ___ پاسخ : اعلی حضرت
از بیماری‌ها ___ پاسخ : سل
از مرده بر جای ماند ___ پاسخ : میراث
الفت ___ پاسخ : انس
بخش و سهم ___ پاسخ : قسمت
برجستگی ته کفش ___ پاسخ : اج
برجستگی کوچک روی پوست ___ پاسخ : زگیل
برکت ___ پاسخ : ری
بلندی قامت ___ پاسخ : قد
بی‌تابی ___ پاسخ : فراغت
پیام‌نما ___ پاسخ : تله تکس
تن‌پوش ___ پاسخ : پیراهن
جعبه مقوایی ___ پاسخ : کارتن
چندین درس ___ پاسخ : دروس
چوب‌بند ___ پاسخ : داربست
حرارت ___ پاسخ : دما
حرف ندا ___ پاسخ : یا
خودرأی ___ پاسخ : مستبد
راه رفتن روی طناب ___ پاسخ : بندبازی
رستنی‌ها ___ پاسخ : نباتات
روغن و چربی ___ پاسخ : په
روغن کنجد ___ پاسخ : حل
زمان ناچیز ___ پاسخ : ان
زمین ___ پاسخ : ارض
سال گذشته ___ پاسخ : پارسال
سبب ___ پاسخ : باعث
سرچشمه‌ها ___ پاسخ : منابع
سرگرمی‌های مفید ___ پاسخ : جداول
شهر پالایشگاه ___ پاسخ : ابادان
شهر ترکمنستان ___ پاسخ : ماری
شوخ ___ پاسخ : لیم
صنعتی است در شعر ___ پاسخ : تناسب
ضبط صوت کوچک قدیم ___ پاسخ : واکمن
طرف چپ ___ پاسخ : یسار
ظرف آبکشی ___ پاسخ : دلو
غنی ___ پاسخ : پرمایه
فرود آمدن ___ پاسخ : تنازل
قانون چنگیزی ___ پاسخ : یاسا
قند خون را منظم می‌کند ___ پاسخ : انسولین
گل نگونسار ___ پاسخ : سیکلامن
لنگه بار ___ پاسخ : تا
لوله خروج دود خودرو ___ پاسخ : اگزوز
لکنت زبان ___ پاسخ : تاتا
مؤسسه‌ای برای فعالیت فرهنگی ___ پاسخ : فرهنگسرا
ماده ضد عرق ___ پاسخ : زاج
مار عظیم الجثه ___ پاسخ : بوا
متقارب ___ پاسخ : همرس
متمایل به یک جهت ___ پاسخ : یکوری
مخلوطی در بنایی ___ پاسخ : دوغاب
مشغولیت مفرح ___ پاسخ : سرگرمی
ملایمت ___ پاسخ : نرمی
مهربان و دلسوز ___ پاسخ : شفیق
موافق و هم فکر ___ پاسخ : هم داستان
موضوع/ مطلب ___ پاسخ : ایتم
میوه دهنده ___ پاسخ : بارور
ناپدری ___ پاسخ : راب
ناحیه تحت حکومت ___ پاسخ : قلمرو
ناله و فغان ___ پاسخ : وح
نشانه مرغوبیت کالا ___ پاسخ : استاندارد
نشانه‌ها ___ پاسخ : ایات
نگرانی و اضطراب ___ پاسخ : تلواس
نومیدی ___ پاسخ : یاس
واحد اطلاعاتی کامپیوتر ___ پاسخ : بایت
کلام پرسش ___ پاسخ : ایا
کمربند زمین ___ پاسخ : استوا
کنایه از دچار دلهره شدید شدن ___ پاسخ : بال بال زدن
کنایه‌از فعالیت زیاد بی‌نتیجه ___ پاسخ : سگدو
یاری دهنده ___ پاسخ : ممد

جواب مرحله 853 بازی جدولانه یک

آخر کار ___ پاسخ : عاقبت
آزمون ___ پاسخ : امتحان
آش ___ پاسخ : با
ابریشم کم قیمت ___ پاسخ : کژ
ابزار ___ پاسخ : وسیله
ابزار خوشنویسی ___ پاسخ : قلمنی
ابزاری برای تزریق دارو ___ پاسخ : انژیوکت
اتومبیل حمل بیماران ___ پاسخ : امبولانس
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : نسل عاشقان
اثر محمود دولت آبادی ___ پاسخ : ته شب
ار حروف الفبا ___ پاسخ : صاد
از آرایش بسکتبال ___ پاسخ : شل
از حشرات انگلی ___ پاسخ : شپش
از شهرهای استان کرمانشاه ___ پاسخ : صحنه
انگور درشت و سرخ ___ پاسخ : صاحبی
بچه دزد معروف ___ پاسخ : ال
بخشی از سوره ___ پاسخ : ایه
بزرگوار ___ پاسخ : محترم
بسیار و فراوان ___ پاسخ : بسی
بند زنجیر ___ پاسخ : قید
بی‌گمان ___ پاسخ : لاشک
بی‌همسری ___ پاسخ : تجرد
پایان ___ پاسخ : انجام
پس از این ___ پاسخ : متعاقبا
تابه نان پزی ___ پاسخ : ساج
تبدیل شونده ___ پاسخ : متبدل
تربیت کردن ___ پاسخ : تادیب
جاندار تک سلولی ___ پاسخ : امیب
جمیع ___ پاسخ : همگان
حتمی ___ پاسخ : محتوم
حفظ کننده ___ پاسخ : ضابط
درختی تنومند ___ پاسخ : گز
رفتار به ناز ___ پاسخ : چم
رود شمال خوزستان ___ پاسخ : دز
روز بعد از فردا ___ پاسخ : پس فردا
زمین پر گل و لای ___ پاسخ : باتلاق
زمینی ___ پاسخ : خاکی
سارق اشیای بی‌ارزش ___ پاسخ : دله دزد
سخن بی‌پرده ___ پاسخ : رک
سریع‌السیر ___ پاسخ : اکسپرس
سگ کودکانه ___ پاسخ : هاپو
شاخه ___ پاسخ : شعبه
شتر عرب ___ پاسخ : ابل
شهر بی دفاع ___ پاسخ : رم
شوخ و بذله‌گو ___ پاسخ : لیم
شکارچی ___ پاسخ : صیاد
صفحه تصویر ___ پاسخ : لوحه
عدد سوتی ___ پاسخ : سه
فاصله و فرصت ___ پاسخ : فرجه
قسمتی در فرمان خودرو ___ پاسخ : سگدست
قوانین و مقررات ___ پاسخ : احکام
گرفتنی است نه دادنی ___ پاسخ : حق
گل ته حوض ___ پاسخ : لای
لایه میانی زمین ___ پاسخ : جبه
لشکر ___ پاسخ : سپاه
مؤدب ___ پاسخ : باادب
ماده به ظاهر جامد ___ پاسخ : ژل
ماشین ___ پاسخ : خودرو
مبارک شمردن ___ پاسخ : تبرک
مبهوت ___ پاسخ : گیج
مردن هم معنی می‌دهد ___ پاسخ : سقط
مرز ___ پاسخ : سرحد
مطالعه بیماری بیماران بستری ___ پاسخ : بالینی
میوه تلفنی ___ پاسخ : الو
میوه نخلستان ___ پاسخ : خرما
نوعی کوزه ___ پاسخ : خمره
همراه چنگال ___ پاسخ : قاشق
وال ___ پاسخ : بالن
وجود داشتن ___ پاسخ : بودن
وحشی ___ پاسخ : دد
ورزش مفرح ___ پاسخ : شنا
ولگرد ___ پاسخ : هرزه
ویران کننده ___ پاسخ : مخرب
کادر ___ پاسخ : قاب

جواب مرحله 854 بازی جدولانه یک

آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
آلت موسیقی ___ پاسخ : ساز
اثر آنتوان چخوف ___ پاسخ : در جاده بزرگ
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : معبد مرگ
اثر پوشکین ___ پاسخ : دوبروفسکی
اثر عطار ___ پاسخ : منطق الطیر
اثر غزاله علیزاده ___ پاسخ : خان ها دریسی ها
اثر قلم ___ پاسخ : خط
اثر مهشید امیرشاهی ___ پاسخ : سوریوشرکا
از حروف یونانی ___ پاسخ : تتا
از روی اجبار ___ پاسخ : ضرورتا
از عناصر ___ پاسخ : فسفر
از مواد دارویی ___ پاسخ : سرم
اشاره به نزدیک ___ پاسخ : این
با صدای بلند خبر دادن ___ پاسخ : جارزدن
باران ریز ___ پاسخ : طل
باغ و بوستان ___ پاسخ : ابسالان
بخار دهان ___ پاسخ : ها
برادر ___ پاسخ : اخ
بریدن شاخه‌های زاید ___ پاسخ : هرس
بها ___ پاسخ : نرخ
پاروی قایقرانان ___ پاسخ : فه
پایتخت لیبی ___ پاسخ : طرابلس
پایین‌تر/ زیرتر ___ پاسخ : اسفل
پدر ترک ___ پاسخ : اتا
پرستار کودک ___ پاسخ : دده
پنهان ___ پاسخ : خفی
پوشانیدن ___ پاسخ : حجب
پیشوند زمین شناسی ___ پاسخ : ژیو
تألیفات و نوشته‌ها ___ پاسخ : اثار
تراشیدن چوب ___ پاسخ : خرط
تسلط و فرمانروایی ___ پاسخ : سلطه
تقسیم گشتن ___ پاسخ : بخش شدن
تندرستی ___ پاسخ : صحت
توده غله پاک شده ___ پاسخ : راژ
جانور بیابانی ___ پاسخ : وحش
جرأت دارد ___ پاسخ : باعرضه
جمع سطح ___ پاسخ : سطوح
چاره‌اش کلید است ___ پاسخ : قفل
چربی ___ پاسخ : پیه
چهره ___ پاسخ : سیما
چکیدن آب ___ پاسخ : رش
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
حرف مجهول ___ پاسخ : ایکس
حرف نداری ___ پاسخ : بی
حرف/ کلام ___ پاسخ : قول
حق ناحق ___ پاسخ : وتو
خارج ___ پاسخ : برون
خدای درویش ___ پاسخ : هو
خروج مایعات ___ پاسخ : نشت
دارای پستی و بلندی ___ پاسخ : ناصاف
دانش آموختن ___ پاسخ : تحصیل
درخت انگور ___ پاسخ : تاک
درخت لرزان ___ پاسخ : بید
دریوزه‌گری ___ پاسخ : گد
رواج دهنده ___ پاسخ : مروج
رود طولانی استرالیا ___ پاسخ : دارلینگ
سایه ___ پاسخ : نش
سرخ ___ پاسخ : احمر
سرزمین و کشور ___ پاسخ : اقلیم
سنگ سبز قیمتی ___ پاسخ : یشم
سنگی قیمتی و سرخ ___ پاسخ : لعل
سوختنی با خشک ___ پاسخ : تر
شایسته‌تر ___ پاسخ : احق
شکمباره ___ پاسخ : رس
صمغ ___ پاسخ : ژد
عدد یک رقمی ___ پاسخ : چهار
علت ___ پاسخ : سبب
غریزی و طبیعی ___ پاسخ : ذاتی
غیر متعارف ___ پاسخ : اجق
فرومایه ___ پاسخ : خس
گذشتن ___ پاسخ : عبور
گزیدن ___ پاسخ : اختیار کردن
گل سرخ ___ پاسخ : رز
گل و لای ___ پاسخ : وحل
گوشت راسته ___ پاسخ : فیله
لغزنده ___ پاسخ : لیز
مأمور و مسئول ___ پاسخ : متصدی
ماءالشعیر ___ پاسخ : ابجو
ماست چکیده ___ پاسخ : لور
ماه سرد ___ پاسخ : دی
ماهر ___ پاسخ : حاذق
مداح ___ پاسخ : مدیحه سرا
مراسم بزرگداشت ___ پاسخ : یاد بود
مرغابی ___ پاسخ : بط
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نزد عرب ___ پاسخ : لدی
نواق موسیقی ___ پاسخ : چر
واحد پول قرقیزستان ___ پاسخ : سوم
وسیله ___ پاسخ : الت
کار برق‌کار ___ پاسخ : سیم کشی
کفش چهارپا ___ پاسخ : نعل
یگانه ___ پاسخ : احد

جواب مرحله 855 بازی جدولانه یک

آب فروش ___ پاسخ : سقا
آروغ ___ پاسخ : رغ
آزاده ___ پاسخ : حر
آفریدن ___ پاسخ : ابداع
ابزار جنگی قدیم ___ پاسخ : کمان
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : عشق در بهاران
اثر رضا امیرخانی ___ پاسخ : مناو
اثر مهشید امیرشاهی ___ پاسخ : کوچه بن بست
اداره اطفاء حریق ___ پاسخ : اتش نشانی
از چاشنی‌ها ___ پاسخ : رب
از حافظه‌های جانبی کامپیوتر ___ پاسخ : دیسک
از شهرهای استان گلستان ___ پاسخ : کردکوی
از مزه‌ها ___ پاسخ : ترش
از مشتقات نفت ___ پاسخ : پروپیلن
الوهیت ___ پاسخ : خدایی
انجام دهنده ___ پاسخ : فاعل
ایجاد شده پس از پیوند ___ پاسخ : پیوندی
بازیچه ___ پاسخ : لعبت
باغ و زراعت ___ پاسخ : بن
بانگ ___ پاسخ : صدا
بدنامی ___ پاسخ : ننگ
برکنار کردن ___ پاسخ : عزل
بسیار چابک ___ پاسخ : تیزپا
بندباز ___ پاسخ : اکروبات
بندگی ___ پاسخ : رق
بهانه جویی ___ پاسخ : نق
بوی پراکندن ___ پاسخ : تضوع
بیکاره ___ پاسخ : لش
پارچه ابریشمی ___ پاسخ : حریر
پاره‌ای از چیزی ___ پاسخ : بعض
پاک بودن ___ پاسخ : تقدس
پرده پوششی برخی اندام‌ها ___ پاسخ : غشا
پرشگاه ___ پاسخ : سکو
پشت سر ___ پاسخ : پس
پیکان ___ پاسخ : فلش
تابلویی از ایوان آیوازوفسکی ___ پاسخ : موج نهم
تازه زایمان کرده ___ پاسخ : زایو
تیم فوتبال آلمانی ___ پاسخ : دورتموند
تیم فوتبال انگلیسی ___ پاسخ : ساوت همپتون
جدا شده ___ پاسخ : منفک
جستنی در معدن ___ پاسخ : رگه
جشن روز بعد از عروسی ___ پاسخ : پاتختی
جلدی ___ پاسخ : پوستی
چنگ زدن ___ پاسخ : تمسک
حیوان مفید ___ پاسخ : گاو
خجالتی ___ پاسخ : کمرو
خدای مصری ___ پاسخ : رع
خریداری کردن ___ پاسخ : ابتیاع
خوشبخت ___ پاسخ : سعید
خوشحالی ___ پاسخ : شعف
دلیر در دعوا ___ پاسخ : بزن
دور چیزی گردیدن ___ پاسخ : چرخیدن
دور زدن ___ پاسخ : گردش
راست نیست ___ پاسخ : چپ
رمه ___ پاسخ : گله
رود روسیه و قزاقستان ___ پاسخ : اورال
روی هم رفته ___ پاسخ : سرجمع
زراعت ___ پاسخ : کشت
زمین ___ پاسخ : ارض
سازمان کودکان ___ پاسخ : یونیسف
سرخوش ___ پاسخ : ملنگ
سرها ___ پاسخ : ریوس
سستی ___ پاسخ : ضعف
سیر و تماشا ___ پاسخ : تفرج
شاگرد مغازه ___ پاسخ : پادو
شش عرب ___ پاسخ : ست
شکاف ___ پاسخ : چاک
شیشه و قرابه ___ پاسخ : کپ
صاحب ___ پاسخ : مالک
صدای افتادن ___ پاسخ : تلپ
صندلی راحتی ___ پاسخ : مبل
علم ___ پاسخ : دانش
فانوس دریایی ___ پاسخ : فار
فراوانی ___ پاسخ : بسیاری
فرزند ذکور ___ پاسخ : پسر
فرو بردن ___ پاسخ : بلع
فلز مادر ___ پاسخ : اهن
قانون چنگیزی ___ پاسخ : یاسا
قسمت اصلی ذره‌بین ___ پاسخ : عدسی
قسمت‌ها ___ پاسخ : اجزا
قوم بنی‌اسرائیل ___ پاسخ : یهود
گردش کودکانه ___ پاسخ : ددر
گرفتنی است نه دادنی ___ پاسخ : حق
گریبان پیراهن ___ پاسخ : قب
گمراهی ___ پاسخ : غی
گناهان ___ پاسخ : معاصی
گندم نیم کوفته ___ پاسخ : برغول
لشکر ___ پاسخ : سپاه
لعن و نفرین ___ پاسخ : سب
لوله گوارشی ___ پاسخ : مری
محل عبادت ___ پاسخ : مسجد
مدهوش ___ پاسخ : مست
مرکز استان گیلان ___ پاسخ : رشت
نادان و کودن ___ پاسخ : غت
نه بی‌ادبانه ___ پاسخ : نچ
نهایی ___ پاسخ : اخر
نیلوفر ___ پاسخ : فل
هکچه ___ پاسخ : سکسکه
کالاها ___ پاسخ : اجناس
کشور آسیایی ___ پاسخ : افغانستان
کشور عربی ___ پاسخ : اردن
کشوری در جنوب شرقی آسیا ___ پاسخ : برونیی
کفایت کردن ___ پاسخ : اکتفا
کودک و بچه ___ پاسخ : طفل
یک خط از نوشته‌ای ___ پاسخ : سطر

جواب مرحله 856 بازی جدولانه یک

آبادی ___ پاسخ : روستا
اراده قوی ___ پاسخ : همت
ارتش انگلیس ___ پاسخ : ارمی
ارزش چیزی ___ پاسخ : قدر
از بیماری‌های پوستی ___ پاسخ : جرب
از پوشش بانوان ___ پاسخ : روسری
از خنده می‌روند ___ پاسخ : ریسه
از رشته‌های کشتی ___ پاسخ : ازاد
از قبایل اغوز ___ پاسخ : بیگدلی
از واحدهای اندازه‌گیری ___ پاسخ : میلی متر
باایمان ___ پاسخ : متدین
بازیکن سابق استقلال ___ پاسخ : مهدی شیری
بزرگ و مهتر ___ پاسخ : سالار
بزرگتر از گروهان ___ پاسخ : گردان
بند و طناب ___ پاسخ : ریسمان
پشت سر و عقب ___ پاسخ : ورا
پنهان کننده ___ پاسخ : ستار
پیروان پیامبر ___ پاسخ : امت
پیشرفت کردن ___ پاسخ : ترقی
ثلاثه‌اش در مصر است ___ پاسخ : اهرام
جاده قطار ___ پاسخ : لیل
جانشینان ___ پاسخ : نواب
چهار من تبریزی ___ پاسخ : ری
چهارمین سیاره از نظر اندازه ___ پاسخ : اورانوس
حرف صریح ___ پاسخ : رک
حرف همراهی ___ پاسخ : با
حیوان بارکش ___ پاسخ : استر
خزنده گزنده ___ پاسخ : مار
در بند بودن ___ پاسخ : اسارت
در تابستان می‌خورند ___ پاسخ : بستنی
دروازه‌بان مطرح ایرانی ___ پاسخ : وحید طالب لو
دستور ___ پاسخ : امر
دشمن سلامتی ___ پاسخ : سیگار
رنگ مشکی ___ پاسخ : سیاه
روز گذشته ___ پاسخ : دی
زبان مردم پاکستان ___ پاسخ : اردو
زن گندمگون ___ پاسخ : سمیرا
زیرک و دقیق ___ پاسخ : باریک بین
سر بی مو ___ پاسخ : تاس
سرزنش و نکوهش ___ پاسخ : ملامت
سماوی ___ پاسخ : اسمانی
شهر ایلام ___ پاسخ : دهلران
شکم‌بند ___ پاسخ : گن
صد متر مربع ___ پاسخ : ار
طرف و جانب ___ پاسخ : سمت
ظرف آبخوری ___ پاسخ : لیوان
غیر ___ پاسخ : دیگر
فرشته‌موکل بر مهر و محبت ___ پاسخ : میترا
فهرست ___ پاسخ : لیست
فیلمی از آلفرد هیچکاک ___ پاسخ : سرگیجه
قفسه شیشه‌ای مغازه ___ پاسخ : ویترین
گردنکشی کردن ___ پاسخ : تطاول
گرفتاران ___ پاسخ : اسرا
گرفتنی از هوا ___ پاسخ : بل
مادر ترک ___ پاسخ : انا
مردگان ___ پاسخ : اموات
مستمری و جیره ___ پاسخ : مواجب
مشت در تکواندو ___ پاسخ : جیروگی
مفت و مجانی ___ پاسخ : رایگان
موجب درد و رنج ___ پاسخ : درداور
میوه بهشتی ___ پاسخ : سیب
میوه شبیه آلبالو ___ پاسخ : گیلاس
نجار ___ پاسخ : درودگر
نخستین عدد چهار رقمی ___ پاسخ : هزار
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نیمه دیوانه ___ پاسخ : خل
هدف فوتبال ___ پاسخ : گل
همراه بیل ___ پاسخ : کلنگ
همراه کمان ___ پاسخ : تیر
هیدروتراپی ___ پاسخ : اب درمانی
ورزش توپ و تور ___ پاسخ : والیبال
وسیله احتیاطی ___ پاسخ : یدکی
وسیله گرمازای قدیمی ___ پاسخ : کرسی

جواب مرحله 857 بازی جدولانه یک

آبنوس ___ پاسخ : جغ
آتشدان حمام ___ پاسخ : تون
آدمی/ انسان ___ پاسخ : شخص
آگهی تلویزیونی ___ پاسخ : تیزر
آویخته شده ___ پاسخ : معلق
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : تابوت سرخ
اثر شهریار مندنی پور ___ پاسخ : مومیا و عسل
از حالات ماده ___ پاسخ : جامد
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : قلعه گنج
ایستگاه قطار ___ پاسخ : گار
باج‌گیر ___ پاسخ : اخاذ
باشکوه ___ پاسخ : مجلل
باطل کننده ___ پاسخ : مبطل
باغ و زراعت ___ پاسخ : بن
برتری ___ پاسخ : مزیت
برهنه و ساده ___ پاسخ : پتی
بسیار راستگو ___ پاسخ : صدوق
بند پای زندانیان ___ پاسخ : غل
بندگی ___ پاسخ : یوغ
به ویژه ___ پاسخ : مخصوصا
بوی خوش ___ پاسخ : عطر
بیماری و مرض ___ پاسخ : دا
پایتخت کلمبیا ___ پاسخ : بوگوتا
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پشت ___ پاسخ : کمر
تنپوش زنانه ___ پاسخ : یل
جد ___ پاسخ : نیاک
جواهر فروش ___ پاسخ : جوهری
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حرف ندا ___ پاسخ : یا
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
حساب کردن ___ پاسخ : شمرده
حمله هوایی ___ پاسخ : بمباران
حیرت ___ پاسخ : شگفت
درخت بی بر و بی میوه ___ پاسخ : پد
درون جمجمه ___ پاسخ : مغز
رب النوع مصری ___ پاسخ : رع
زاییده شدن ___ پاسخ : تولد
زن و شوهر ___ پاسخ : زوجین
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
سایت شخصی ___ پاسخ : بلاگ
سخن معمولا تو خالی ___ پاسخ : شعار
سوراخ ___ پاسخ : منفذ
شاخه‌ای از فیزیک ___ پاسخ : اپتیک
شمشیر ___ پاسخ : تیغ
صورتی مایل به قرمز ___ پاسخ : سرخابی
طرد شده ___ پاسخ : رانده
ظرف سفالی بزرگ ___ پاسخ : تغار
عمل به دنیا آوردن ___ پاسخ : زایش
غذایی از جگر ___ پاسخ : پاته
غصه ___ پاسخ : غم
غلات را الک می‌کند ___ پاسخ : بوجار
فکر ___ پاسخ : اندیشه
قبر ___ پاسخ : گور
قصد کردن ___ پاسخ : صدد
قطعه نازک گوشت گاو ___ پاسخ : بیفتک
گریبان ___ پاسخ : یخه
ماه تفنگی ___ پاسخ : تیر
متفق ___ پاسخ : همدل
مجموعه میلیاردها ستاره ___ پاسخ : کهکشان
محزون ___ پاسخ : غمزده
معلول ___ پاسخ : افلیج
مهارت ___ پاسخ : تخصص
موافق و بی‌ریا ___ پاسخ : یکدله
ناگهان خودمانی ___ پاسخ : زرت
نیکویی ___ پاسخ : حسن
هنرپیشه ___ پاسخ : بازیگر
هویج ___ پاسخ : زردک
وسیله حساب قدیم ___ پاسخ : چرتکه
وضع روحی و روانی ___ پاسخ : اعصاب
کار بی‌مزد ___ پاسخ : بیگار
کسان/ افراد ___ پاسخ : اشخاص
کوچکتر ___ پاسخ : صغری
کیسه درویشان و شکارچیان ___ پاسخ : چنته

جواب مرحله 858 بازی جدولانه یک

آب منجمد ___ پاسخ : یخ
آغاز ___ پاسخ : شروع
آهو ___ پاسخ : ظب
اثر امیل زولا ___ پاسخ : فتح پلاسان
اثر چارلز دیکنز ___ پاسخ : سرود کریسمس
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : نیرنگستان
اثر غلامحسین ساعدی ___ پاسخ : خانه های شهر ری
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : وایومینگ
از گیاهان علفی ___ پاسخ : عشقه
از هم پاشیده و پراکنده ___ پاسخ : تارومار
انبار کردن به امید گرانی ___ پاسخ : احتکار
بالاپوش ___ پاسخ : ردا
بانگ قمری ___ پاسخ : وت
بخشی از اوستا ___ پاسخ : یشت
بداقبال ___ پاسخ : نگون بخت
برهنه ___ پاسخ : رت
برکت ___ پاسخ : ری
بلندی ___ پاسخ : تعالی
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
بی هوشی ___ پاسخ : غش
بیخ بوته گل ___ پاسخ : گلبن
پاسدار ___ پاسخ : نگهبان
پرورش دهنده گل و گیاه ___ پاسخ : باغبان
پسوند تصغیر ___ پاسخ : چه
پهلوان ___ پاسخ : یل
پیشوایی ___ پاسخ : زمامداری
تابلویی از ادوارد مونک ___ پاسخ : جیغ
تپانچه ___ پاسخ : تس
تله و دام ___ پاسخ : فخ
تکبر کردن ___ پاسخ : فره
تکه غذا ___ پاسخ : لقمه
جز اصلی ___ پاسخ : رکن
جستن گلوله ___ پاسخ : هک
جسم بلوری سفید رنگ ___ پاسخ : زاج
حشره مزاحم ___ پاسخ : مگس
حقه درآوردنی ___ پاسخ : بامبول
حیوان باربر ___ پاسخ : خر
حیوان چراندنی ___ پاسخ : غاز
حیوان خاردار ___ پاسخ : جوجه تیغی
خرما ___ پاسخ : رطب
دارایی ___ پاسخ : مایملک
درگذشت ___ پاسخ : فوت
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
دشوار ___ پاسخ : خطیر
دوره مشخص در یک فرایند ___ پاسخ : فاز
دکان شست و شوی لباس ___ پاسخ : اتوشویی
رفتن به مکان مقدس ___ پاسخ : زیارت
رودی در استان فارس ___ پاسخ : کر
زمان حاضر ___ پاسخ : حال
زیور و زینت ___ پاسخ : زیب
سایه ___ پاسخ : نش
ستون مخابرات ___ پاسخ : دکل
سرپرست ___ پاسخ : قیم
سگ عرب ___ پاسخ : کلب
سوراخی در کوه ___ پاسخ : غار
شاخه نورسته ___ پاسخ : شنار
شهری در روسیه ___ پاسخ : سنپترزبورگ
صدای اندکی خوش ___ پاسخ : ته صدا
صدای گنجشک ___ پاسخ : جیک
ضمیر غایب ___ پاسخ : او
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
ضیق ___ پاسخ : تنگنا
طفیلی ___ پاسخ : سربار
فلسفه ارسطویی ___ پاسخ : مشا
قبل از طبقه اول ___ پاسخ : همکف
گفتار ___ پاسخ : نطق
گناه ___ پاسخ : زیف
لشکر ___ پاسخ : جند
مانند ___ پاسخ : چو
ماهی فلکی ___ پاسخ : حوت
مبهوت ___ پاسخ : گیج
محدوده حرکت خودرو در جاده ___ پاسخ : لاین
مرتجع فلزی ___ پاسخ : فنر
مردم شجاع ___ پاسخ : هرو
مشقت ___ پاسخ : رنج
میدان بوکس ___ پاسخ : رینگ
نان ریز کرده در آبگوشت ___ پاسخ : تریت
نصف ___ پاسخ : نیم
نطفه ___ پاسخ : تخم
نظر دوختن ___ پاسخ : رصد
نماز شب ___ پاسخ : تراویح
نیستی و فنا ___ پاسخ : هلاک
هر طرف از لشکر ___ پاسخ : جناح
همراه با تب ___ پاسخ : لرز
ورزش اعیان ___ پاسخ : گلف
ورزش مشت زنی ___ پاسخ : بوکس
وسیله روشنایی بخش ___ پاسخ : لامپ
کار و حرفه ___ پاسخ : پیشه
کشوری در آمریکای مرکزی ___ پاسخ : کاستاریکا
کلک ___ پاسخ : دوز
کم‌عرض ___ پاسخ : تنگ
یار کلنگ ___ پاسخ : بیل
یک نیمه برخی حبوب ___ پاسخ : لپه

جواب مرحله 859 بازی جدولانه یک

آزموده‌شده ___ پاسخ : ممتحن
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : قطار نیمه شب
اثر ایوان تورگنیف ___ پاسخ : مرداب ارام
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : لحظات اضطراب
اثر مولیر ___ پاسخ : خسیس
اثری از شهره وکیلی ___ پاسخ : رقص اب و باد
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : وایومینگ
از پی هم آینده ___ پاسخ : متعاقب
از خدایان مصر ___ پاسخ : رع
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : فراشبند
از ماشین آلات راه سازی ___ پاسخ : غلتک
انجام دادن ___ پاسخ : فعل
اهلی ___ پاسخ : رام
بازدارنده ___ پاسخ : ناهی
باغ ___ پاسخ : روضه
باقی گذاشتن ___ پاسخ : ابقا
بز کوهی ___ پاسخ : شکا
بصیر ___ پاسخ : بینا
به جا آوردن عهد ___ پاسخ : وفا
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
بیماری سگی ___ پاسخ : هاری
بیهوشی ___ پاسخ : کما
پدربزرگ ___ پاسخ : نیا
پرده توری ___ پاسخ : شف
پرستش کننده ___ پاسخ : عابد
پناهگاه ___ پاسخ : ماوا
پهلو ___ پاسخ : جنب
پوشیدگی ___ پاسخ : خفا
پیشوای مذهبی ___ پاسخ : اخوند
ترمز چهارپا ___ پاسخ : هش
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
تم ___ پاسخ : زمینه
تن پرور ___ پاسخ : تنبل
تو سری زن میخ ___ پاسخ : چکش
توده غله پاک شده ___ پاسخ : راژ
جای خلوت و آرام ___ پاسخ : دنج
جمع آوری محصول ___ پاسخ : برداشت
حرف هجدهم یونانی ___ پاسخ : سیگما
حشره آفت مزارع ___ پاسخ : ملخ
خالص و ساده ___ پاسخ : قح
خردمندان ___ پاسخ : فضلا
خشم ___ پاسخ : غضب
خوش‌گذرانی و شادمانی ___ پاسخ : عیش
دختر گشتاسب ___ پاسخ : همای
دختران ___ پاسخ : بنات
درآمد ___ پاسخ : دخل
دنیا/ هستی ___ پاسخ : عالم
دو مصراع از شعر ___ پاسخ : بیت
دوندگی ___ پاسخ : خت
رشته خیاطی ___ پاسخ : نخ
رفتار به ناز ___ پاسخ : چم
رفیق مشهدی ___ پاسخ : یره
روشنایی ___ پاسخ : ضو
روشنی ___ پاسخ : فروغ
زر ذوب شده ___ پاسخ : ابطلا
زیاد ___ پاسخ : فراوان
سارق و دزد ___ پاسخ : لص
سپیده‌دم ___ پاسخ : فجر
سفتی برای سیلی ___ پاسخ : ابدار
سونوریته ___ پاسخ : صدا دهی
شگفت زده و گیج ___ پاسخ : مبهوت
شگفت‌آور ___ پاسخ : بوالعجب
شهر استان خوزستان ___ پاسخ : باغ ملک
شهر مازندران ___ پاسخ : بابلسر
شوخی ___ پاسخ : مزاح
شکایت کننده ___ پاسخ : عارض
صوفی شدن ___ پاسخ : تصوف
صیقل دادن ___ پاسخ : جلا
طاقچه ___ پاسخ : رف
عبور منظم سربازان ___ پاسخ : رژه
عدد دو رقمی ___ پاسخ : هجده
عدد زیر خط کسر ___ پاسخ : مخرج
عریان ___ پاسخ : لاج
فرار ___ پاسخ : هرب
فراگرفتن و آموختن ___ پاسخ : اخذ
فروتنی کردن ___ پاسخ : تذلل
قمر زمین ___ پاسخ : ماه
قند سوخته ___ پاسخ : کارامل
قوم ایرانی ___ پاسخ : لر
گرد آمدن ___ پاسخ : اجماع
گل سرخ ___ پاسخ : رز
گل و لای حوض ___ پاسخ : لجن
گمراهی ___ پاسخ : ضل
گیاهی است خاردار ___ پاسخ : یز
لباس سنتی زنان ژاپنی ___ پاسخ : کیمونو
ماهر ___ پاسخ : زبردست
مایه شیر ___ پاسخ : ایرن
مبهوت ___ پاسخ : گیج
محافل ___ پاسخ : مجامع
مدرسه عالی ___ پاسخ : کالج
مردم شجاع ___ پاسخ : هرو
مژدگانی ___ پاسخ : مشتلق
مقیاس طول ___ پاسخ : پا
مقیاسی در طول ___ پاسخ : اینچ
ناپیدا ___ پاسخ : غایب
نام ترکی ___ پاسخ : اد
نظریات ___ پاسخ : قضایا
نور شدید و متراکم ___ پاسخ : لیزر
نوعی گیاه باتلاقی ___ پاسخ : جگن
نیکو رفتار ___ پاسخ : ادمی سیرت
وابسطه ___ پاسخ : متکی
وسیله احتیاطی ___ پاسخ : یدک
کثیر و فراوان ___ پاسخ : جم
کلمه استثنا ___ پاسخ : مگر
کمال و افزونی ___ پاسخ : فضل

جواب مرحله 860 بازی جدولانه یک

ابزار ___ پاسخ : ادات
اثر جعفر مدرس صادقی ___ پاسخ : ان طرف خیابان
اثر مهدی اخوان ثالث ___ پاسخ : از این اوستا
ادامه‌دار ___ پاسخ : مستمر
اروپایی رفتار می‌کند ___ پاسخ : فرنگی ماب
از پی ___ پاسخ : براثر
از سازهای ضربی ___ پاسخ : دف
از صور فلکی ___ پاسخ : سنبله
اسید نیتریک ___ پاسخ : تیزاب
اشاره و کنایه ___ پاسخ : ایما
افروختن ___ پاسخ : اشتعال
اندازه/ مناسب ___ پاسخ : فیت
اولین مهره گردن ___ پاسخ : اطلس
بارور کردن ___ پاسخ : تلقیح
بچه دزد معروف ___ پاسخ : ال
بخشاینده ___ پاسخ : حنان
برش بر پهنا ___ پاسخ : قط
بلی آلمانی ___ پاسخ : یا
به خاکسپاری ___ پاسخ : دفن
بی آبرو و فرومایه ___ پاسخ : بیشرف
بی‌نظیر ___ پاسخ : یکتا
پایه‌ها ___ پاسخ : ارکان
پزشکان ___ پاسخ : اطبا
پیرو ___ پاسخ : تابع
پیرو پاپ ___ پاسخ : کاتولیک
پیشوا ___ پاسخ : امام
پیغامبر ___ پاسخ : نبی
تازه به دوران رسیده ___ پاسخ : ندید بدید
تشدید ___ پاسخ : رزونانس
تناقض ___ پاسخ : پارادوکس
جبرئیل ___ پاسخ : روح القدس
جهنم ___ پاسخ : دوزخ
چاق ___ پاسخ : تپل
چکیدن آب ___ پاسخ : رش
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
دانشمند و فیلسوف ___ پاسخ : حکیم
دراز آویز زینتی ___ پاسخ : کراوات
دستگاه فتوکوپی ___ پاسخ : زیراکس
دهن ___ پاسخ : دک و پوز
دو مصراع از شعر ___ پاسخ : بیت
روروک ___ پاسخ : اسکوتر
روییدن و پرورش یافتن ___ پاسخ : نشو
زشت شمردن ___ پاسخ : تقبیح
سمبل ممانعت ___ پاسخ : سد
شتر عرب ___ پاسخ : ابل
شگفتی ___ پاسخ : اعجاب
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : ورزقان
شهر دانشگاهی انگلیس ___ پاسخ : کمبریج
شهر مرکزی ___ پاسخ : نوبران
شهری در ترکیه ___ پاسخ : ادانا
صحن خانه ___ پاسخ : حیاط
صمغ ساقه گون ___ پاسخ : کتیرا
ظرف سفالی بزرگ ___ پاسخ : تغار
قرار دادن ___ پاسخ : نهادن
قرارها ___ پاسخ : شرایط
گل و لای حوض ___ پاسخ : لجن
گمان بردن ___ پاسخ : ظن
ماتم‌زده ___ پاسخ : داغدار
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذو
متین ___ پاسخ : باوقار
محترم و آبرودار ___ پاسخ : با حیثیت
محل بازگشت ___ پاسخ : مرجع
محکم کردن ___ پاسخ : شد
مهر انگشتری ___ پاسخ : خاتم
نام مادر کورش بزرگ ___ پاسخ : ماندانا
نژاد ___ پاسخ : نسب
نوازنده ___ پاسخ : رامشی
هدیه نوروزی ___ پاسخ : عیدی
هوشمندی ___ پاسخ : ذکا
واسطه احضار ارواح ___ پاسخ : مدیوم
کشور آسیایی ___ پاسخ : سنگال
کلید ___ پاسخ : مفتاح
کمان تیراندازی ___ پاسخ : شیو
کهنسال ___ پاسخ : مسن
کینه ورزی ___ پاسخ : نقمت
یک دل و یک جهت ___ پاسخ : متفق

جواب مرحله 861 بازی جدولانه یک

آخرین یکان ___ پاسخ : نه
آیین‌ها ___ پاسخ : سنن
اثری از اسماعیل فصیح ___ پاسخ : خاکاشنا
اثری از محمد رضا بایرامی ___ پاسخ : دره پلنگها
از حروف انگلیسی ___ پاسخ : ام
از خدایان باستان ___ پاسخ : را
افراد زندانی در یک سلول ___ پاسخ : همبند
اندیشمند ___ پاسخ : فکور
باب ___ پاسخ : در
بخشنده ___ پاسخ : وهاب
بسیار سخت و محکم ___ پاسخ : اهنین
بهنجار ___ پاسخ : نرمال
بوی رطوبت ___ پاسخ : نا
بی‌غش ___ پاسخ : ناب
پادشاه آرگوس ___ پاسخ : اگاممنون
پای چلاق ___ پاسخ : لنگ
پست و زبون ___ پاسخ : فرومایه
پل مردابی ___ پاسخ : کرپی
پلیدی و ناپاکی ___ پاسخ : الودگی
پنبه‌زن ___ پاسخ : نداف
پهلوان ___ پاسخ : نیرم
پیشه خلبان ___ پاسخ : هوانوردی
تاریخ‌نویس تونسی ___ پاسخ : ابن خلدون
تردید ___ پاسخ : شک
ترک خفیف استخوان ___ پاسخ : مو
تشر و عتاب ___ پاسخ : نهیب
جلوتر و نزدیک‌تر ___ پاسخ : فراتر
چانه ___ پاسخ : زنخ
حرف آخر انگلیسی ___ پاسخ : زد
حصار ___ پاسخ : اورا
حکم ازلی و ابدی ___ پاسخ : قضا
خاندان ___ پاسخ : ال
خراج ___ پاسخ : باج
خیال و گمان ___ پاسخ : توهم
درخت جدول ___ پاسخ : ون
دروی محصول ___ پاسخ : برداشت
دنباله ___ پاسخ : ادامه
دیگران ___ پاسخ : سایرین
رد کردن ___ پاسخ : نفی
روحانیون زرتشتی ___ پاسخ : موبدان
رود فرانسه ___ پاسخ : رن
روزها ___ پاسخ : ایام
ریشه ___ پاسخ : بیخ
زیان‌آور ___ پاسخ : مضر
سازمان جهانی هواپیمایی ___ پاسخ : یاتا
سالم ___ پاسخ : درست
سد خوزستان ___ پاسخ : دز
سرد مطبوع ___ پاسخ : خنک
شاداب ___ پاسخ : ریان
شامل همه ___ پاسخ : هر
شنوا و شنونده ___ پاسخ : نیوشا
شکوه و بزرگی ___ پاسخ : هیبت
صورتحساب ___ پاسخ : سیاهه
طریقه ___ پاسخ : روش
ظاهر ساختمان ___ پاسخ : نما
ظرف آزمایشگاهی ___ پاسخ : ارلن
عدد خیطی ___ پاسخ : سه
غارت و تاراج ___ پاسخ : یغما
فرومایگی ___ پاسخ : دنایت
قلم فرنگی ___ پاسخ : پن
قوس قزح ___ پاسخ : نوس
گلی که تازه باز شده است ___ پاسخ : نوشکفته
گوارا ___ پاسخ : هنی
گیاه نیشکر ___ پاسخ : نی
لباس زمستانی ___ پاسخ : پالتو
لغت‌شناس ___ پاسخ : لغوی
لقب گاندی رهبر هند ___ پاسخ : بابوجی
لنگه در ___ پاسخ : لت
متحیر ___ پاسخ : هاج
مرطوب ___ پاسخ : تر
مروارید بزرگ ___ پاسخ : دره
مرکز آذربایجان غربی ___ پاسخ : ارومیه
من و شما ___ پاسخ : ما
میوه تابستانی ___ پاسخ : هلو
نام قدیم ارومیه ___ پاسخ : رضاییه
نفس چاق ___ پاسخ : هن
نقطه نظر ___ پاسخ : دیدگاه
واحد پول فیلیپین ___ پاسخ : پزو
وسیله لحیم‌کاری ___ پاسخ : هویه
کشور اورست ___ پاسخ : نپال
کشور مجاور خلیج گینه ___ پاسخ : نیجریه
یاد و خاطره ___ پاسخ : یادگار
یادداشت ___ پاسخ : نت
یار سوزن ___ پاسخ : نخ
یار عذرا ___ پاسخ : وامق
یار و کمک ___ پاسخ : یاور

جواب مرحله 862 بازی جدولانه یک

آب بینی ___ پاسخ : خل
آب دهان ___ پاسخ : تف
آجر خام ___ پاسخ : خشت
آری ___ پاسخ : بلی
آسمان عرب ___ پاسخ : سما
اثر جلال آل احمد ___ پاسخ : اورازان
اثر دافنه دوموریه ___ پاسخ : ترقی ژولیوس
از روی اجبار ___ پاسخ : ضرورتا
از سازها ___ پاسخ : سنج
از کار بد ننگ ندارد ___ پاسخ : بیعار
با اقبال ___ پاسخ : بختیار
باطل کردن ___ پاسخ : لغو
بالش ___ پاسخ : متکا
بانگ ___ پاسخ : صدا
برآمدگی ___ پاسخ : ورم
برابر و سازگار بودن ___ پاسخ : مطابقت
بستگی ___ پاسخ : ارتباط
به طور قیاس و پندار ___ پاسخ : بالفرض
پاسپورت ___ پاسخ : گذرنامه
پاک و پاکیزه ___ پاسخ : طیب
پایتخت آمریکا ___ پاسخ : واشینگتن
پرسش از جا و مکان کسی ___ پاسخ : سراغ
پهلوان و دلاور ___ پاسخ : قهرمان
پول خرد هندی ___ پاسخ : انه خا
تبسم ___ پاسخ : لبخند
تجاوز ___ پاسخ : تعدی
تولید می‌کند ___ پاسخ : زایا
تیزهوش ___ پاسخ : نابغه
جامه دراز مشایخ ___ پاسخ : دراعه
حدس ___ پاسخ : ظن
خشک مزاج ___ پاسخ : یبس
خوره ___ پاسخ : جذام
خوشحال ___ پاسخ : شاد
درخت خرما ___ پاسخ : نخل
دوختن ته جزوه و کتاب ___ پاسخ : تهبندی
دوشاب ___ پاسخ : مت
راندن/ دفع کردن ___ پاسخ : ذب
روز رستاخیز ___ پاسخ : قیامت
ساپروفیت ___ پاسخ : کودرست
سازگاری ___ پاسخ : وفق جذام
سوره مورچه ___ پاسخ : نمل
سکر ___ پاسخ : مستی
شهر خراسان جنوبی ___ پاسخ : خوسف
شهر سوئیس ___ پاسخ : ژنو
شهر مرکزی ___ پاسخ : میلاجرد
شهری در استان فارس ___ پاسخ : داراب
شوخ و بذله‌گو ___ پاسخ : لیم زایا
شکل ظاهری ___ پاسخ : قیافه
شکیبایی ___ پاسخ : صبر
صاحب ___ پاسخ : ذی
صفات ___ پاسخ : خصایل
عمل غذاسازی گیاه ___ پاسخ : فتوسنتز
عید ویتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
غذای گشودن روزه ___ پاسخ : افطاری
فرزندان ___ پاسخ : عترت
فلسفه ارسطویی ___ پاسخ : مشا
گرفتن ___ پاسخ : اخذ
گشوده ___ پاسخ : وا مخرج
مجرای نفوذ آب ___ پاسخ : اب دزد سما
محل خروج ___ پاسخ : مخرج
مشابه ___ پاسخ : متجانس
نامی زنانه ___ پاسخ : زهرا
نزد عرب ___ پاسخ : لدی
نوعی قیمه ___ پاسخ : یزدادی
نویسندگی ___ پاسخ : قلمزنی
همچنین ___ پاسخ : نیز
همگی ___ پاسخ : جمیع
هواپیمای عجول ___ پاسخ : جت
هوشمندی ___ پاسخ : ذکا
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کشتارگاه ___ پاسخ : مسلخ
کنونی ___ پاسخ : فعلی
کهنه پرست ___ پاسخ : امل
کوبنده مطبخ ___ پاسخ : هاون

جواب مرحله 863 بازی جدولانه یک

آقای اسپانیایی ___ پاسخ : سینیور
اثر ابراهیم گلستان ___ پاسخ : اسرار گنج دره جنی
اثر شارل بودلر ___ پاسخ : گل های رنج
اثر عبدالحسین زرین‌کوب ___ پاسخ : سرنی
اثر میخائیل شولوخوف ___ پاسخ : زمین نواباد
از شهرهای استان تهران ___ پاسخ : اسلام شهر
از شهرهای گیلان ___ پاسخ : املش
از واحد‌های نظامی ___ پاسخ : هنگ
از کوتاه کردنی‌ها ___ پاسخ : ناخن
اسب سرخ مایل به سیاه ___ پاسخ : کهر
افسر ___ پاسخ : تاج
امر از گفتن ___ پاسخ : گو
باربر ___ پاسخ : حمال
بالاپوش ___ پاسخ : ردا
بانمک ___ پاسخ : ملیح
بدون اندیشه شعر سرودن ___ پاسخ : بدیهه
برخلاف میل ___ پاسخ : رغم
بسیار راستگو ___ پاسخ : صدوق
بلندترین شب سال ___ پاسخ : یلدا
به خود رنج دادن ___ پاسخ : تکلف
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
به رو خفته ___ پاسخ : دمر
به معنی بگو ___ پاسخ : قل
بیداد و ستم ___ پاسخ : ظلم
پالان شتر ___ پاسخ : رحل
پای کوبیدن ___ پاسخ : رقصیدن
پدربزرگ ___ پاسخ : نیا
پرحرف ___ پاسخ : لفاظ
پرستار کودک ___ پاسخ : دده
پوسیده شدن ___ پاسخ : فرسایش
پیدا شدن ___ پاسخ : بروز
ترسناک ___ پاسخ : هایل
تمام و کامل ___ پاسخ : تام
توده غله پاک شده ___ پاسخ : راژ
چوب گردن گاو شخم‌زن ___ پاسخ : یوغ
حرف درد ___ پاسخ : اوخ
خاتمه دادن ___ پاسخ : فیصله دادن
خوشی ___ پاسخ : لذت
دارای مراتب یکسان ___ پاسخ : همسنگ
دانه‌های ریز روی پوست ___ پاسخ : جوش
درخت جنگلی ___ پاسخ : راش
دریوزه‌گری ___ پاسخ : گد
دشت و صحرا ___ پاسخ : دمن
راه تغذیه جنین ___ پاسخ : ناف
رسم و عادت ___ پاسخ : ایین
روان ___ پاسخ : جاری
زخم ___ پاسخ : جریحه
سانتیمتر مکعب ___ پاسخ : سیسی
ستیز ___ پاسخ : جنگ
سخت کردن ___ پاسخ : تشدید
سخن گفتن ___ پاسخ : لب ترکاندن
سرگشتگی ___ پاسخ : تحیر
سرنامه‌ها ___ پاسخ : عناوین
سعی و کوشش ___ پاسخ : جد
شانه سر ___ پاسخ : برس
شخص عصبی ندارد ___ پاسخ : اعصاب
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : خاش
شوخ ___ پاسخ : بذله گوی
شوهر ___ پاسخ : شوی
شکافته ___ پاسخ : منفجر
طول ___ پاسخ : درازا
عرق نیشکر ___ پاسخ : رم
عریان ___ پاسخ : لاج
عنق ___ پاسخ : گردن
قابل خواندن نیست ___ پاسخ : لایقرا
قافیه‌ها ___ پاسخ : قوافی
گیاه الیافی ___ پاسخ : پنبه
ماده‌ای لزج در تولیدموادغذایی ___ پاسخ : ژلاتین
مایه شیر ___ پاسخ : ایرن
محدود بودن ___ پاسخ : انحصار
مربی و پرستار کودک ___ پاسخ : ل ل ه
مرگامرگی چهارپایان ___ پاسخ : یوت
مرمر ___ پاسخ : رخام
مسلط شونده ___ پاسخ : فایق
مشقت ___ پاسخ : رنج
معتاد الکلی ___ پاسخ : دایم الخمر
مقابل روز ___ پاسخ : شب
موج ___ پاسخ : خیزاب
نادان ___ پاسخ : غت
نزد عرب ___ پاسخ : عند
نقطه‌ای روی پوست ___ پاسخ : خال
نوشیدنی پرطرفدار ___ پاسخ : چای
نوکر ___ پاسخ : غلام
نویسنده ایرلندی ___ پاسخ : شاو
کر شدن ___ پاسخ : صم
یکدیگر را شناختن ___ پاسخ : معارفه

جواب مرحله 864 بازی جدولانه یک

آداب و رسوم ___ پاسخ : سنن
آش فرنگی ___ پاسخ : سوپ
اثر رضا امیرخانی ___ پاسخ : مناو
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : نام ناپذیر
اثر سامویل بکت ___ پاسخ : چشم به راه گودو
اثر سنایی ___ پاسخ : کارنامه بلخ
اثر منصور یاقوتی ___ پاسخ : چشمه ی چکاک
اجسام با وزن مولکولی یکسان اما ساختار متفاوت ___ پاسخ : ایزومر
از استان‌ها ___ پاسخ : خراسان رضوی
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : هبل
از رودهای روسیه ___ پاسخ : لنا
از سبزیجات ___ پاسخ : تره
از نت‌ها ___ پاسخ : فا
از کوتاه کردنی‌ها ___ پاسخ : ناخن
استفراغ ___ پاسخ : قی
افسرده و اندوهگین ___ پاسخ : پژمان
بدهکار ___ پاسخ : مقروض
به طور یقین ___ پاسخ : قطعا
بی بند و بار ___ پاسخ : ول
پادزهر ___ پاسخ : جاندارو
پارسایی ___ پاسخ : زهد
پایان ___ پاسخ : اخر
پایتخت آندورا ___ پاسخ : اندورالاولا
پرستار فرنگی ___ پاسخ : نرس
پس/ بعد ___ پاسخ : سپس
پولک ___ پاسخ : فلس
پیروی کردن ___ پاسخ : تشیع
تراشیدن ___ پاسخ : حک
تراشیدن چوب ___ پاسخ : خرط
تصویر بدون رنگ ___ پاسخ : طرح
جاودانه ___ پاسخ : ابدی
جمع عریضه ___ پاسخ : عرایض
چندین نفر ___ پاسخ : نفرات
چهره ___ پاسخ : لچ
چیزهای کمیاب ___ پاسخ : نوادر
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
حیران ___ پاسخ : واج
خبر دادن از وقت نماز ___ پاسخ : اذان
خوراک چهارپایان ___ پاسخ : علف
خوردنی ته قابلمه ___ پاسخ : تهدیگ
دانه انگور ___ پاسخ : حب
در شلوار هم هست ___ پاسخ : فاق
دست مالیدن ___ پاسخ : مس
دسته‌ای از سربازان ___ پاسخ : گروهان
دلدادگی ___ پاسخ : عشق
دوچرخه موتور دار ___ پاسخ : موتورسیکلت
دور شونده ___ پاسخ : واگرا
دور کردن ___ پاسخ : تاراندن
رجولیت ___ پاسخ : مردی
رشک بردن ___ پاسخ : حسد
رود ایتالیا ___ پاسخ : پو
ریسمان ___ پاسخ : نخ
زمین ___ پاسخ : ارض
زندان پرندگان ___ پاسخ : قفس
زین و برگ ___ پاسخ : یراق
سحرگاه ___ پاسخ : شبگیر
شایسته ___ پاسخ : روا
شرح چیزی را گفتن ___ پاسخ : وصف
شهری در استان کرمانشاه ___ پاسخ : روانسر
شهری در ژاپن ___ پاسخ : یوکوهاما
شیره خرما ___ پاسخ : مت
صحرا و بیابان ___ پاسخ : دشت
ضمیر غایب ___ پاسخ : او
عضو راهرو ___ پاسخ : پا
عقیم ___ پاسخ : نازا
فرانسه قدیم ___ پاسخ : گل
فرو بردن ___ پاسخ : بلع
فیلم پنه لوپه کروز ___ پاسخ : نه
قدرت ___ پاسخ : نیرو
قفسه برگه‌ها ___ پاسخ : برگه دان
مراد و مرشد ___ پاسخ : پیر
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
مرگ ___ پاسخ : موت
مستی‌آور ___ پاسخ : مسکر
مقابل زن ___ پاسخ : مرد
من و تو ___ پاسخ : ما
موی مصنوعی ___ پاسخ : کلاه گیس
نشانه ___ پاسخ : ایت
نظر دوختن ___ پاسخ : رصد
نوعی سینی ___ پاسخ : طبق
نیرومند ___ پاسخ : قوی
نیکویی و احسان ___ پاسخ : لطف
هر یک از چهار شبه فلز ___ پاسخ : هالوژن
همگان ___ پاسخ : عامه
همگی ___ پاسخ : تماما
ورزشگاه ___ پاسخ : استادیوم
کشور آفریقایی ___ پاسخ : انگولا
کمیاب ___ پاسخ : نادر
یونجه ___ پاسخ : قت

جواب مرحله 865 بازی جدولانه یک

آب منجمد ___ پاسخ : یخ
آتش سرخ کن ___ پاسخ : اتشگردان
آراستن ___ پاسخ : تعبیه
اثر آلفونس دوده ___ پاسخ : ناباب
اراده و عزم ___ پاسخ : نیت
از امراض چشمی ___ پاسخ : ابسیاه
از روزهای هفته ___ پاسخ : یکشنبه
از مرکبات ___ پاسخ : نارنگی
اعتبار ___ پاسخ : اب
انس نگرفته ___ پاسخ : نامالوف
بازیچه ___ پاسخ : لعبت
بدون رطوبت ___ پاسخ : خشک
برکت سفره ___ پاسخ : نان
بسیار سریع ___ پاسخ : رعد اسا
بهانه جویی ___ پاسخ : نق
بی شرمی ___ پاسخ : دریدگی
بیهوده گویی ___ پاسخ : هذیان
پایتخت غنا ___ پاسخ : اکرا
پر مرغ ___ پاسخ : فر
تابلویی از رنه ماگریت ___ پاسخ : پسرانسان
تراشیدن ___ پاسخ : حک
ترمز چهارپا ___ پاسخ : هش
تفاله ابریشم ___ پاسخ : لاس
جوجه مرغ ___ پاسخ : کریشک
چارشاخ ___ پاسخ : شنه
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حضور نداشتن ___ پاسخ : غیاب
حکم ___ پاسخ : قضا
حیوان باربر ___ پاسخ : خر
خروج مایعات ___ پاسخ : نشت
خوب و خوش ___ پاسخ : نیک
خودکشی ژاپنی ___ پاسخ : هاراکیری
خوراکی ___ پاسخ : غذا
خورشت پر روغن ___ پاسخ : مسما
در بر دارنده ___ پاسخ : متضمن
در گذرنده ___ پاسخ : نافذ
در هم پیچیدن ___ پاسخ : لف
دست نخورده ___ پاسخ : بکر
دستگاه انتقال نیرو خودرو ___ پاسخ : دیفرانسیل
دهان کجی ___ پاسخ : یی
دو یار هم‌قد ___ پاسخ : اا
دوبین ___ پاسخ : احول
دیشبی ___ پاسخ : دوشین
رسانا ___ پاسخ : هادی
رشد و نمو کردن ___ پاسخ : بالیدن
روستا ___ پاسخ : ابادی
ساز شاکی ___ پاسخ : نی
سپیدار ___ پاسخ : پد
سرگشتگی ___ پاسخ : تحیر
سلول عصبی ___ پاسخ : نرون
سنگ عصاری ___ پاسخ : غن
شادابی چهره ___ پاسخ : ابورنگ
شکافتن ماه ___ پاسخ : شق القمر
صاف شده ___ پاسخ : مصفی
صفت باد ___ پاسخ : وزان
طولانی ترین رود فرانسه ___ پاسخ : لوار
عامل تکثیر قارچ‌ها ___ پاسخ : هاگ
عدد روستا ___ پاسخ : ده
عطا شده ___ پاسخ : بخشیده
علم ___ پاسخ : دانش
عنصر شیمیایی جامد و سیاه ___ پاسخ : کربن
غنیمت جنگی ___ پاسخ : فی
فرزندان ___ پاسخ : عترت
گل و لای ___ پاسخ : وحل
متعدی/ سرکش ___ پاسخ : طاغوت
محاکمه ___ پاسخ : دادرسی
مردم شجاع ___ پاسخ : هرو
مریض در بیمارستان ___ پاسخ : بستری
مزد/ پاداش ___ پاسخ : ثواب
مقابل منفی ___ پاسخ : مثبت
میوه بهاری ___ پاسخ : توت
میوه نکو ___ پاسخ : به
نام قدیم کلیبر ___ پاسخ : بذ
نژاد و خاندان ___ پاسخ : نسب
نقطه و خال ___ پاسخ : تیل
نوعی شیرینی از شیره شکر ___ پاسخ : ابنبات
نکوهش ___ پاسخ : ضم
هرگز نه عرب ___ پاسخ : لن
همچنین ___ پاسخ : نیز
وابسته ___ پاسخ : منوط
واحد پول ژاپن ___ پاسخ : ین
واحد شمارش نهال ___ پاسخ : اصله
وسیله یکطرفه کردن جریان الکتریسیته ___ پاسخ : دیود
کنایه از آدم محبوب و برگزیده ___ پاسخ : گل سرسبد
کیهان ___ پاسخ : فضا
یار ماسه ___ پاسخ : شن

جواب مرحله 866 بازی جدولانه یک

آنچه مشترک بین ملت‌هاست ___ پاسخ : بین المللی
ابریشم‌فروش ___ پاسخ : پیله ور
از آبزیان ___ پاسخ : مارماهی
از مرکبات ___ پاسخ : لیمو
از کلمات استثنا ___ پاسخ : الا
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
بالابر ماشین ___ پاسخ : جک
بانگ درندگان ___ پاسخ : هرا
برابر و مساوی ___ پاسخ : یکسان ایه
به قتل رساندن ___ پاسخ : کشتن
بوی رطوبت ___ پاسخ : نا
بیماری‌ها ___ پاسخ : امراض
ترس و هراس ___ پاسخ : بیم
تکیه بر پشتی ___ پاسخ : لم
جمله قرآنی ___ پاسخ : ایه
جیوه ___ پاسخ : سیماب
چیزها ___ پاسخ : اشیا
خجستگی ___ پاسخ : مبارکی
در دست نقاش است ___ پاسخ : رنگ
در گذشتن خدا از گناه کسی ___ پاسخ : امرزیدن
درد و رنج ___ پاسخ : الم
دریاسالار ___ پاسخ : ادمیرال
دست خدا ___ پاسخ : یدالله
دیوار بلند ___ پاسخ : ترا
زود ___ پاسخ : انی
ساخته شده از نی ___ پاسخ : نیی
سبزی پلویی ___ پاسخ : شوید
سبزی پیچ در پیچ ___ پاسخ : کلم
سرحد کشورها ___ پاسخ : مرز لاده
سرخرک ___ پاسخ : شریان
سرنیزه ___ پاسخ : سنان
سگ ماده ___ پاسخ : لاده
شب بلند سال ___ پاسخ : یلدا
طرز و رفتار ___ پاسخ : کردار
ظرفیت شیمیایی ___ پاسخ : والانس
عقیده ___ پاسخ : رای
عقیم ___ پاسخ : نازا
علامت مفعولی ___ پاسخ : را
عنصر شماره نه ___ پاسخ : فلویور
گاهی در چای می‌ریزند ___ پاسخ : هل
گودال ___ پاسخ : لان شوید
لباس رستم به هنگام جنگ ___ پاسخ : ببربیان
ماده بیهوشی ___ پاسخ : اتر
مافیای ژاپن ___ پاسخ : یاکوزا
مال و ثروت ___ پاسخ : دارایی
ماه دوم فصل پاییز ___ پاسخ : ابان
ماه روزه ___ پاسخ : رمضان
محلی در مکه ___ پاسخ : منا
مدرک کارشناسی ___ پاسخ : لیسانس
مقابل خرید ___ پاسخ : فروش
میان ___ پاسخ : بین جک
میوه هزار دانه ___ پاسخ : انار
نشانی ___ پاسخ : ادرس
نوعی خاک ___ پاسخ : رس دیار
نوعی زغال ___ پاسخ : کک
نی میان تهی ___ پاسخ : نال
نیتروژن ___ پاسخ : ازت
نیمه دیوانه ___ پاسخ : خل
هاون ___ پاسخ : مهراس
هرج و مرج ___ پاسخ : انارشی
هستی و وجود ___ پاسخ : بود
همه ___ پاسخ : کل
واحد اندازه‌گیری زاویه ___ پاسخ : رادیان
وامانده و بیچاره ___ پاسخ : سرگشته
وسیله‌ای در حمام ___ پاسخ : لیف
وطن ___ پاسخ : دیار
ویراستار ___ پاسخ : ادیتور
کرکس ___ پاسخ : نسر
کلاغ ___ پاسخ : غراب
کلمه تلفنی ___ پاسخ : الو
کم و زیاد شدن مقدار ___ پاسخ : نوسان
کنیه حضرت آدم ___ پاسخ : ابوالبشر
کوچک ___ پاسخ : ریز
یاقوت ___ پاسخ : یاکند

جواب مرحله 867 بازی جدولانه یک

آب ترکی ___ پاسخ : سو
آتشگیره ___ پاسخ : خف
آفت کش قدیمی ___ پاسخ : ددت
آفرینش ___ پاسخ : خلقت
اثر آگاتا کریستی ___ پاسخ : اعلام یک قتل
اثر آنتون چخوف ___ پاسخ : داییوانیا
از پیامبران ___ پاسخ : یونس
از حشرات ___ پاسخ : سنجاقک
از درختان ___ پاسخ : کاج
اسمی غیر از اسم اصلی ___ پاسخ : لقب
بادبان کشتی ___ پاسخ : جل
باعث/ سبب ___ پاسخ : انگیزه
بدکار ___ پاسخ : پلید
بدین معنی ___ پاسخ : یعنی
برطرف کردن ___ پاسخ : رفع
بزرگ و گنده ___ پاسخ : گت
بزرگوارتر ___ پاسخ : امجد
بسیار نالنده ___ پاسخ : انان
به هم برخورد کردن ___ پاسخ : تصادم
بوسه‌گاه ___ پاسخ : لب
بی‌شعور ___ پاسخ : نفهم
بیماری فصل سرما ___ پاسخ : انفولانزا
پایتخت جمهوری مقدونیه ___ پاسخ : اسکوپیه
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پرنده خرامنده ___ پاسخ : کبک
پست ___ پاسخ : دنی
پوشش ___ پاسخ : کاور
پولی را به چند قسط پرداختن ___ پاسخ : تقسیط
پیرو دین موسی ___ پاسخ : یهودی
پیش از این ___ پاسخ : سابقا
تاج خروس ___ پاسخ : ذال
تلمبه ___ پاسخ : پمپ
تله و دام ___ پاسخ : فخ
تکه پارچه کهنه ___ پاسخ : لته
چانه ___ پاسخ : زنخ
چشمه‌ای در لرستان ___ پاسخ : نایی
چکیدن آب ___ پاسخ : رش
چین و شکن ___ پاسخ : یرا
حالت جان کندن ___ پاسخ : نزع
خارپشت بزرگ تیرانداز ___ پاسخ : دلدل
خدا ___ پاسخ : اله
خویشاوند ___ پاسخ : نسیب
دبه در آوردن ___ پاسخ : جرزدن
درنگ کننده ___ پاسخ : متاخر
دستگاه چاپگر ___ پاسخ : پرینتر
دشنام ___ پاسخ : فحش
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
رشته‌های گیاهان ___ پاسخ : الیاف
رهبر کاتولیک‌ها ___ پاسخ : پاپ
زغال مداد ___ پاسخ : گرافیت
سازگار و قانع ___ پاسخ : بساز
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
سر باز زدن ___ پاسخ : امتناع
سرپرست ___ پاسخ : ولی
سرشکسته و شرمسار ___ پاسخ : دمغ
شعیر ___ پاسخ : جو
شهر هرمزگان ___ پاسخ : حاجی اباد
شکارچی تیزبین ___ پاسخ : عقاب
شکست دادن ___ پاسخ : هزم
صابون خیاطی ___ پاسخ : مل
عادل ___ پاسخ : باانصاف
عریان ___ پاسخ : برهنه
عشق و محبت ___ پاسخ : خاطرخواهی
علامت شادی ___ پاسخ : خنده
فام و رنگ ___ پاسخ : لون
فرسوده ___ پاسخ : نخنما
فریاد و فغان ___ پاسخ : دادوقال
فلز رخساره ___ پاسخ : روی
فلز نقره‌ای نرم ___ پاسخ : سدیم
گستردن ___ پاسخ : بسط
مایع زندگی جاوید ___ پاسخ : ابحیات
مجلس عیش و نوش ___ پاسخ : بزم
مدرسه عالی ___ پاسخ : کالج
مظنون ___ پاسخ : متهم
میدان بوکس ___ پاسخ : رینگ
ناپاک ___ پاسخ : نجس
ناپیدا ___ پاسخ : غیب
نقش کردن روی کاغذ ___ پاسخ : چاپ
نوعی سینی ___ پاسخ : طبق
هدیه ___ پاسخ : کادو
همراه کج ___ پاسخ : معوج
همه دارند ___ پاسخ : نام
وقار/ سنگینی ___ پاسخ : هنگ
کارش هضم غذاست ___ پاسخ : معده
کاهش ___ پاسخ : تنزل
کوزه سفالین ___ پاسخ : ابریق

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 51 تا 100 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 868 بازی جدولانه یک

آشامنده آب ___ پاسخ : اب خواره
آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
آهنگ/ نغمه ___ پاسخ : ملودی
اثر الکساندر دوما ___ پاسخ : ابوالهول سرخ
اثر حسین مسرور ___ پاسخ : ده نفر قزلباش
اثر خواجوی کرمانی ___ پاسخ : گل و نوروز
اجاق مخفی ___ پاسخ : فر
از شهرهای استان مرکزی ___ پاسخ : هندودر
از مشتقات نفت ___ پاسخ : قیر
ایتالیای باستان ___ پاسخ : روم
بانگ سگ ___ پاسخ : وغ
بخش/ پاره ___ پاسخ : جزو
بخشنده ___ پاسخ : سخی
بدون آسیب ___ پاسخ : بی خطر
برادران ___ پاسخ : اخوان
بزرگ ___ پاسخ : عظیم
بلی روسی ___ پاسخ : دا
به بیراهه رفتن ___ پاسخ : خبط
بیرون شدن ___ پاسخ : خروج
پابند چیزی شدن ___ پاسخ : تقید
پایکوبی ___ پاسخ : رقص
پول خارجی ___ پاسخ : ارز
پیش‌ها ___ پاسخ : اوایل
تحت نظر فرماندار ___ پاسخ : بخشدار
ترش و شیرین ___ پاسخ : مز
تصویر مقطع طولی ساختمان ___ پاسخ : پروفیل
توشه ___ پاسخ : ازوقه
تکبر ___ پاسخ : فیس
جنگ‌ها و فتنه‌ها ___ پاسخ : هزاهز
جوش خمیر ___ پاسخ : وز
چاق و قدکوتاه ___ پاسخ : خپله
حرف نداری ___ پاسخ : بی
حنجره ___ پاسخ : حلق
خالص ___ پاسخ : قح
خانه گاو و گوسفند ___ پاسخ : اغل
خواری و نرمی ___ پاسخ : ذل
خوش خوان ___ پاسخ : قرا
در هم پیچیدن ___ پاسخ : لف
دومین ___ پاسخ : ثانویه
ذات و سرشت ___ پاسخ : جنم
رنگ زرد روشن ___ پاسخ : لیمویی
رود بزرگ ___ پاسخ : شط
زنبور سیاه ___ پاسخ : بوز
سایه ___ پاسخ : ظل
ستیز ___ پاسخ : جنگ
سرگشته ___ پاسخ : هاج
سقف محدب ___ پاسخ : طاق
سگ ولگرد ___ پاسخ : هرزه مرس
سلیقه‌ای ___ پاسخ : ذوقی
شمشیر بران ___ پاسخ : صل
شکیبا ___ پاسخ : باحوصله
علف خشک ___ پاسخ : خاشاک
عکس‌العمل بخش عمده جامعه ___ پاسخ : افکارعمومی
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
فاخته ___ پاسخ : ورش
فضای اشغالی یک جسم ___ پاسخ : حجم
قائل بودن به وجود سه اقنوم ___ پاسخ : تثلیث
گمراهی ___ پاسخ : ضل
گود/ عمیق ___ پاسخ : ژرف
لقب دهخدا ___ پاسخ : دخو
مادر عامیانه ___ پاسخ : ننه
ماهی در پاییز ___ پاسخ : اذر
محل اردو زدن ___ پاسخ : اردوگاه
محله شمال تهران ___ پاسخ : ونک
مخروط آهکی کف غارها ___ پاسخ : استالاگمیت
مزه ناگوار ___ پاسخ : تلخ
مشک ___ پاسخ : خی
میل کردن ___ پاسخ : خوردن
نادرست ___ پاسخ : غلط
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نزدیک ___ پاسخ : قریب
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نگرش ___ پاسخ : لحاظ
نوشتن ___ پاسخ : ثبت
نوشیدنی پر طرفدار ___ پاسخ : چای
نوعی پرتقال ___ پاسخ : خونی
نوعی یقه ___ پاسخ : ارو
نکوهش ___ پاسخ : ضم
نکوهیدن ___ پاسخ : توبیخ
هزاران ___ پاسخ : بلبل
واحد سطح ___ پاسخ : جریب
وسیله حرکت موجودات‌ذره‌بینی ___ پاسخ : تاژک
ویژه ___ پاسخ : خاص
کلام توام با طعنه ___ پاسخ : طنز
کلمه تعجب ___ پاسخ : وا
کوتاه شده ___ پاسخ : مرخم
کودن ___ پاسخ : احمق
یک سوم ___ پاسخ : ثلث

جواب مرحله 869 بازی جدولانه یک

آحاد ___ پاسخ : یکان
آدمیزادگان ___ پاسخ : ابنابشر
آسمان ___ پاسخ : فلک
اثر عبدالحسین زرین‌کوب ___ پاسخ : بحر در کوزه
از آرایش بسکتبال ___ پاسخ : شل
از خود راضی ___ پاسخ : ننر
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : بم
از گویش‌های محلی ___ پاسخ : لری
از مذاهب بودایی ___ پاسخ : ذن
از وندها ___ پاسخ : پیشوند
استفراغ ___ پاسخ : قی
اندوه ___ پاسخ : حزن
ایالتی در آمریکا ___ پاسخ : رودایلند
بر روی سقف خودرو نسب می‌کنند ___ پاسخ : باربند
برادر مادر ___ پاسخ : خالو
برگرداندن مکالمه فیلم ___ پاسخ : دوبلاژ
بریدن از بیخ ___ پاسخ : حذ
بسیار و فراوان ___ پاسخ : عدیده
بنت ___ پاسخ : دخت
به هیچ وجه ___ پاسخ : اصلا
بهتر و برتر ___ پاسخ : ارجح
بی حس ___ پاسخ : لس
بیشتر کردن ___ پاسخ : افزودن
پدر ___ پاسخ : اب
پروردگار والامقام ___ پاسخ : حقتعالی
پشت سر هم ___ پاسخ : ردیف
پشه ___ پاسخ : بق
پوست درخت خدنگ ___ پاسخ : توزه
پیچیده و به هم بافته ___ پاسخ : تابداده
پیدا کردن ___ پاسخ : کشف
پیرامون ___ پاسخ : حواشی
پیک ___ پاسخ : قاصد
تاج خروس ___ پاسخ : ذال
تخم مرغ فرنگی ___ پاسخ : اگ
تقسیم‌‌فیلم‌نامه براساس‌فصل‌ها و نماها ___ پاسخ : دکوپاژ
جایگاه ویژه ___ پاسخ : لژ
جوان ___ پاسخ : فتی
چسباندن ___ پاسخ : الصاق
چهار من تبریز ___ پاسخ : ری
حرص و طمع ___ پاسخ : از
حیوان سر بریده ___ پاسخ : بسمل
دایره نورانی گرداگرد ماه ___ پاسخ : هاله
درخت جوان نورسته ___ پاسخ : نهال
دستگاه نساجی ___ پاسخ : هف
دشمن سخت ___ پاسخ : لد
دگرگون گشتن ___ پاسخ : غیر
دوبین ___ پاسخ : احول
رب النوع مصری ___ پاسخ : را
رشد و نمو کردن ___ پاسخ : بالیدن
زبان مالیدن ___ پاسخ : لیسیدن
زن سید ___ پاسخ : سیده
سایه ترسناک ___ پاسخ : شبه
سزاوارتر ___ پاسخ : اولی
سقف ___ پاسخ : سغ
شخص قابل اعتماد ___ پاسخ : ادم حسابی
شمشیرزن ___ پاسخ : سیاف
شهر فارس ___ پاسخ : نیریز
شهر قم ___ پاسخ : کهک
شوهر خواهر ___ پاسخ : ایزنه
صاحب بودن ___ پاسخ : مالکیت
صور هشتگانه حروف جمل ___ پاسخ : ابجد
طرد شده ___ پاسخ : رانده
عدد روستا ___ پاسخ : ده
علامت جمع ___ پاسخ : ها
عموی حضرت ابراهیم ___ پاسخ : ازر
فریب دهنده ___ پاسخ : دجال
فیلم داریوش مهرجویی ___ پاسخ : گاو
قاصد سلیمان ___ پاسخ : هدهد
گرامی ___ پاسخ : جانی
گریبان ___ پاسخ : یقه
ماست آبکی ___ پاسخ : دوغ
نشانه‌ها ___ پاسخ : اعلام
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
هادی ___ پاسخ : رهنمون
هیدروتراپی ___ پاسخ : اب درمانی
وسیله تزریق ___ پاسخ : سرنگ
وقت و نوبت ___ پاسخ : پسا
کر شدن ___ پاسخ : صم
کرسی ___ پاسخ : تخت
کشور همسایه ___ پاسخ : عراق
کلمات درد ___ پاسخ : اخواوخ
کلمه درد ___ پاسخ : اخ
کمبود ___ پاسخ : نقص
یار سوزن ___ پاسخ : نخ
یوزپلنگ آمریکایی ___ پاسخ : جگوار
یکی پس از دیگری ___ پاسخ : یکایک

جواب مرحله 870 بازی جدولانه یک

بلافاصله ___ پاسخ : بهمجرد
جستجو ___ پاسخ : پویش
موجود ___ پاسخ : کاین
از حبوبات ___ پاسخ : عدس
محل نمایش آثار هنری ___ پاسخ : گالریعدد
خواری و ذلت ___ پاسخ : ذل
آبرو و قدر ___ پاسخ : اعتبار
کرانه آسمان ___ پاسخ : افق
رنج و سختی ___ پاسخ : زجر
برگرداندن سخن ___ پاسخ : ترجمان
اثر دافنه دوموریه ___ پاسخ : پروازشاهین
بازگشتن ___ پاسخ : ارتجاع
پایمال شده ___ پاسخ : لگدکوب
خالص ___ پاسخ : ناب
بدی کردن ___ پاسخ : اسایه
یک عدد ___ پاسخ : یکی
کاویدن ___ پاسخ : وررفتن
عریان ___ پاسخ : لاج
سنگ سبز قیمتی ___ پاسخ : یشم
خرقه درویشی ___ پاسخ : دلق
تیره‌ها ___ پاسخ : قبایل
از بند رسته ___ پاسخ : رها
صاحب امتیاز بودن به دلیل سکونت دیرینه در جایی ___ پاسخ : حقابوگل
گداختن ___ پاسخ : ابکردن
نی نواختن ___ پاسخ : زمر
نامداران ___ پاسخ : مشاهیر
آزاده ___ پاسخ : حر
دهان خودمانی ___ پاسخ : دهن
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
مادر ترکی ___ پاسخ : اناقدقد
پسوند تصغیر ___ پاسخ : چه
ماده مترشحه غدد ___ پاسخ : هورمون
صدای مرغ ___ پاسخ : قدقد
علامت جمع ___ پاسخ : ها
شهراداری قدیم ___ پاسخ : بلدیه
نامه فراخوانی به دادگاه ___ پاسخ : احضاریه
امر از پیدا کردن ___ پاسخ : یابپنبه
برچیده شده ___ پاسخ : منحل
شمای فرانسوی ___ پاسخ : وو
خوشبختی ___ پاسخ : سعادت
در مثل با آن سر می‌برند ___ پاسخ : پنبه
ظروف مسی می‌سازد ___ پاسخ : مسگر
مخالف ___ پاسخ : ضدمسگر
همه‌پرسی ___ پاسخ : رفراندوم
به علت ___ پاسخ : برای
یقین داشتن ___ پاسخ : علم
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
وارونه ___ پاسخ : واژگون
تکبر کردن ___ پاسخ : فرهخا
جرب ___ پاسخ : گری
فرومایه ___ پاسخ : دون
بخشش ___ پاسخ : وهب
شماره ___ پاسخ : عدد
بروز دادن ___ پاسخ : اقرار
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : رابعه
شعر عاشقانه گفتن ___ پاسخ : تغزل
دست کم ___ پاسخ : لااقل
قطعی ___ پاسخ : حتمی
خمیده ___ پاسخ : دوتا
پیغمبری ___ پاسخ : نبوت
اثر منیرو روانی پور ___ پاسخ : اهلغرق
از مذاهب بودایی ___ پاسخ : ذن
ناله و فغان ___ پاسخ : ژح
سرور و بزرگ ___ پاسخ : اقا
اذیت کننده ___ پاسخ : ازارنده
خوش خوان ___ پاسخ : قرا
نوعی نان ___ پاسخ : باگت
خالص ___ پاسخ : قح
بر در کوبیدن ___ پاسخ : دقالباب
خاندان ___ پاسخ : قوم
رگ‌های بدن ___ پاسخ : عروق
زیرین ___ پاسخ : تحتانی
قایق ___ پاسخ : زورق
وجه‌نقدو املاک و مستغلات ___ پاسخ : مالیه

جواب مرحله 871 بازی جدولانه یک

فصل پاییز ___ پاسخ : خزان
مساوی ___ پاسخ : یکسان
پدر هلاکوخان ___ پاسخ : تولوی
نزدیکی ___ پاسخ : قرب
گیاه خارشتر ___ پاسخ : راویز
رایگان ___ پاسخ : زب
گل سرخ ___ پاسخ : لکا
نوازنده کرنا ___ پاسخ : کرناچی
بالش مبل ___ پاسخ : کوسن
آتشفشانی در جنوب ایتالیا ___ پاسخ : وزوو
حصیر ___ پاسخ : بوریا
شهر بندری نروژ در قطب شمال ___ پاسخ : تورنتهایم
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
توتیای چشم ___ پاسخ : سرمه
همسر مرد ___ پاسخ : زن
مشاعر ___ پاسخ : حواس
موی بلند سر ___ پاسخ : گیسو
ایالتی در بنگلادش ___ پاسخ : راجشاهی
مزه ناگوار ___ پاسخ : تلخ
معادل فارسی بارم ___ پاسخ : شمارک
سیخ تنور ___ پاسخ : یوک
رود فرانسه ___ پاسخ : رن
برنده مصری نوبل ادبیات ___ پاسخ : نجیبمحفوظ
نویسنده آمریکایی «بهار سیاه» ___ پاسخ : هنریمیلر
فتوی دهنده ___ پاسخ : وچرگر
خلوص و صمیمیت ___ پاسخ : صفا
سمت راست ___ پاسخ : یمین
زگیل ___ پاسخ : ازخ
ویژه ___ پاسخ : خاص
حرکت غیر ارادی عصبی ___ پاسخ : تیک
شهر بندری ایتالیا ___ پاسخ : جنوا
از ویتامین‌ها ___ پاسخ : سی
وجود دارد ___ پاسخ : هست
ایزد ___ پاسخ : اله
جور و ستم کردن ___ پاسخ : جفا
سرزمین بلند ___ پاسخ : نجد
تاج خروس ___ پاسخ : کرت
حرارت ___ پاسخ : گرما
کلمه تحسین ___ پاسخ : وه
درمانده ___ پاسخ : عاجز
پایتخت جمهوری کنگو ___ پاسخ : کینشازا
واضع فلسفه کمونیسم جدید ___ پاسخ : کارلمارکس
از القاب بزرگان ترک ___ پاسخ : بگ
مالیات مرزی ___ پاسخ : گمرک
روزی رسان ___ پاسخ : رزاق
برکنار کردن ___ پاسخ : خلع
زیاده طلبی ___ پاسخ : از
از ادات پرسش ___ پاسخ : کجا
ترحم و دلسوزی ___ پاسخ : رقت
بیماری سگی ___ پاسخ : هاری
خرامان ___ پاسخ : دنان
تیزهوشی ___ پاسخ : دها
اصطلاحی در فوتبال ___ پاسخ : تکل
الاغ ___ پاسخ : حمار
جدایی ___ پاسخ : مفارقت
استوار ___ پاسخ : جزم
شکوفه کردن درخت ___ پاسخ : اناره
شهر بادگیرها ___ پاسخ : یزد
فلز حدادی ___ پاسخ : اهن
سنگ سبز ___ پاسخ : زبرجد
عقیم ___ پاسخ : نازا
ظرف لباس‌شویی ___ پاسخ : تشت
مهتر قوم ___ پاسخ : سالار
قایق و بلم ___ پاسخ : لتکا
دیدار کردن ___ پاسخ : لقا
دادخواهی ___ پاسخ : تظلم
ابریشم خام ___ پاسخ : قز
کوهی در آذربایجان شرقی ___ پاسخ : سهند
کشور اروپایی ___ پاسخ : لهستان
سست و بی‌حال ___ پاسخ : فاتر
طلایی رنگ ___ پاسخ : بور
ناآشنا ___ پاسخ : ناشناس
مرد جوان ___ پاسخ : نیو
کوه سیمرغ ___ پاسخ : قاف
لوله تنفسی ___ پاسخ : نای
از شهرهای استان خراسان رضوی ___ پاسخ : چناران
امام ___ پاسخ : رهبر
مرتجع لاستیکی ___ پاسخ : کش
لنگه در ___ پاسخ : لت
چهره ___ پاسخ : رخ
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : کهنوج
صمغ گون ___ پاسخ : کتیرا
از خوشنویسان معاصر خط نستعلیق ___ پاسخ : کیخسروخروش
الم ___ پاسخ : درد

جواب مرحله 872 بازی جدولانه یک

مکر و فریب ___ پاسخ : کنبوره
به او ظلم شده ___ پاسخ : دادخواه
بددل ___ پاسخ : غر
ابریشم خام نتابیده ___ پاسخ : کج
پیوسته و بدون توقف ___ پاسخ : مداوم
آشفتگی ___ پاسخ : هرج
اثر غزاله علیزاده ___ پاسخ : بعدازتابستان
به عهده گرفتن ___ پاسخ : تعهدکردن
اعتبار ___ پاسخ : اب
قسمتی از موشک ___ پاسخ : کلاهک
پرنده‌ای شبیه کبک ___ پاسخ : دراج
درخت کاج ___ پاسخ : ناجو
جالیزی تنبل ___ پاسخ : کدو
مردمان قطب شمال ___ پاسخ : اسکیمو
اموال دزدی می‌خرد ___ پاسخ : مالخر
سازمان سیاسی ___ پاسخ : حزب
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : فتح
شهر انار ___ پاسخ : ساوه
چوب خوشبو ___ پاسخ : ند
دشمنی ___ پاسخ : عداوت
میل و رقبت ___ پاسخ : شوق
تابه نان پزی ___ پاسخ : ساج
کشتی ___ پاسخ : سفینه
اثر بزرگ علوی ___ پاسخ : ازبکها
علت ___ پاسخ : سبب
در راه هدفی جان دادن ___ پاسخ : فداشدن
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
تنها و تک ___ پاسخ : یکه
کار بیهوده ___ پاسخ : عبث
بسیار بخشنده ___ پاسخ : جواد
از جزایر ژاپن ___ پاسخ : یزو
صاحب ___ پاسخ : ذی
کمرنگ شدن ___ پاسخ : رنگباختن
تکنوازی ___ پاسخ : سلو
شامل شدن ___ پاسخ : عم
پرحرف ___ پاسخ : وراج
سازمان حمل و نقل مسافر ___ پاسخ : اتوبوسرانی
اثر آنتون چخوف ___ پاسخ : بوقلمونصفت
پرنده آبزی ___ پاسخ : قو
تخته چوب یا جز آن ___ پاسخ : لوح
اضطراب ___ پاسخ : تب
اسمی غیر از اسم اصلی ___ پاسخ : لقب
مزاح و شوخی ___ پاسخ : هزل
نوعی ریسمان ___ پاسخ : ورس
هرگز نه عرب ___ پاسخ : لن
برگردان زبانی ___ پاسخ : ترجمه
سهم برده از اموال مرده ___ پاسخ : ارث
مدح و ستایش ___ پاسخ : ثنا
چاهی در جهنم ___ پاسخ : ویل
حرکت کرم‌گونه ___ پاسخ : وول
اتومبیل صحرا ___ پاسخ : جیپ
کشوری در قاره سیاه ___ پاسخ : توگو
مؤدب ___ پاسخ : باادب
دستمزد ماهیانه ___ پاسخ : حقوق
شهر خوزستان ___ پاسخ : هفتکل
آسمانخراش ___ پاسخ : برج
قوم کم حرف ___ پاسخ : لر
اکراه و ناچاری ___ پاسخ : جبر
چتر پریدن از بلندی ___ پاسخ : چترنجات
غربال ___ پاسخ : چچ
یار کلنگ ___ پاسخ : بیل
قدیمی ___ پاسخ : کهن
نشست رسمی ___ پاسخ : اجلاسیه
آرامگاه ___ پاسخ : مزار
تکیه بر پشتی ___ پاسخ : لم
از تقسیمات ارتش ___ پاسخ : یگان
از تنقلات ___ پاسخ : پفک
بدبختی ___ پاسخ : ادبار
تصویر صورت از روبرو ___ پاسخ : تمامرخ
ناگهانی ___ پاسخ : سرزده
پیشین ___ پاسخ : اخیر
خالی ___ پاسخ : تهی
انار یونانی ___ پاسخ : رانا
حرف فاصله ___ پاسخ : تا
پایتخت جمهوری آذربایجان ___ پاسخ : باکو
از شهرهای استان بوشهر ___ پاسخ : بندرکنگان
جانب ___ پاسخ : سوی
خالص ___ پاسخ : ناب
سنگ قرآنی ___ پاسخ : حجر
گزیده‌تر ___ پاسخ : اخص
زنده ___ پاسخ : حی
عضو پرنده ___ پاسخ : بال
جوی خون ___ پاسخ : رگ
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
مقابل روز ___ پاسخ : شب
پایدار در دین ___ پاسخ : حنیف
جام سقراطی ___ پاسخ : شوکران
زندگی‌نامه خودنوشت ___ پاسخ : اتوبیوگرافی
برهنه ___ پاسخ : رت

جواب مرحله 873 بازی جدولانه یک

دارای وسعت ___ پاسخ : دامنهدار
آنچه بسوزانند ___ پاسخ : سوخت
همراه مرج ___ پاسخ : حرج
اثر الکساندر دوما ___ پاسخ : انژپیتو
کوتاه و چاق ___ پاسخ : غک
شریک قائل شدن برای خدا ___ پاسخ : شرک
عامل تکثیر قارچ‌ها ___ پاسخ : هاگ
آسیب دیده ___ پاسخ : مصدوم
یازده ___ پاسخ : اا
بچه پرنده ___ پاسخ : جوجه
برگزیدگان قوم ___ پاسخ : خواص
هویدا کننده ___ پاسخ : اشکارساز
همبستگی ___ پاسخ : وحدت
ستاره‌شناسی ___ پاسخ : نجوم
الهه عشق یونانیان ___ پاسخ : ونوس
ساحر ___ پاسخ : جادوگر
پاروی قایقرانان ___ پاسخ : فه
کودن ___ پاسخ : خنگ
حیوان باربر ___ پاسخ : خر
منحنی ___ پاسخ : کوژ
برخورد کردن ___ پاسخ : اصابت
ناله و فغان ___ پاسخ : وح
شاعر قرن چهار و پنج ___ پاسخ : عنصری
کال ___ پاسخ : نپخته
اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی ___ پاسخ : افکارعطار
از روی قصد و نیت ___ پاسخ : عمدا
گدای سر راه ___ پاسخ : راهنشین
صد سال ___ پاسخ : قرن
قلعه ___ پاسخ : دژ
کبد ___ پاسخ : جگر
عکس‌ها ___ پاسخ : تصاویر
بر آن خنده می‌نشیند ___ پاسخ : لب
مکان ___ پاسخ : جا
خوشی ___ پاسخ : لذت
نوعی چاپ ___ پاسخ : افست
پیش‌تر ___ پاسخ : اسبق
ریشه و بنیاد ___ پاسخ : اصل
شهر کرمان ___ پاسخ : شهربابک
بی‌کاره و هرزه ___ پاسخ : ولگرد
دفتر ثبت اسناد ___ پاسخ : محضر
بخشش ___ پاسخ : عطا
مورچه ریز ___ پاسخ : ذر
نخ پشم آنقره ___ پاسخ : موهر
زین و یراق اسب ___ پاسخ : ستام
کاندیدا ___ پاسخ : داوطلب
مظهر لاغری ___ پاسخ : نی
کاکل اسب ___ پاسخ : فش
ارجمندی ___ پاسخ : عز
منکسر ___ پاسخ : شکسته
مهربانی و دلسوزی ___ پاسخ : رحمت
خرس عرب ___ پاسخ : دب
مهربانی ___ پاسخ : رافت
رود بزرگ ___ پاسخ : شط
تنه بریده شده درخت ___ پاسخ : چوب
اندام ___ پاسخ : عضو
یونجه ___ پاسخ : قت
زین و برگ ___ پاسخ : یراق
اثر رضا امیرخانی ___ پاسخ : مناو
وسیله برداشتن مقدار کم مایع ___ پاسخ : قطرهچکان
گریزاندن ___ پاسخ : رمدادن
لغات ___ پاسخ : واژگان
نژاد مردم روسیه ___ پاسخ : روس
ویژه ___ پاسخ : خاص
از روی‌طبیعت و سرشت ___ پاسخ : فطرتا
خوش حال ___ پاسخ : شادمان
گرفتن چیزی به زور ___ پاسخ : اشتلم
پارسا و پاکدامن ___ پاسخ : بتول
جواب ___ پاسخ : پاسخ
چهره ___ پاسخ : رخ
ملعون ___ پاسخ : لعنتی
بخار دهان ___ پاسخ : ها
بالاتر ___ پاسخ : برتر
برنامه کاربردی تلفن همراه ___ پاسخ : اپ
خط‌کش مهندسی ___ پاسخ : تی
عوض و جانشین ___ پاسخ : بدل
شکاف و تراک ___ پاسخ : کاف
وسیله احتیاطی ___ پاسخ : یدک
سخن زیر لب از خشم ___ پاسخ : ژک
کلام معتبر ___ پاسخ : نص
دست از کار کشیدن جمعی ___ پاسخ : اعتصاب
تیم فوتبال فرانسوی ___ پاسخ : نیس
وسیله تزریق ___ پاسخ : سرنگ
تخم‌مرغ فرنگی ___ پاسخ : اگ
مقیم و ماندگار ___ پاسخ : ماندنی
دکان خدمات اینترنتی ___ پاسخ : کافینت
ایجاز ___ پاسخ : اختصار

جواب مرحله 874 بازی جدولانه یک

دیفتری ___ پاسخ : زهرباد
جادوگر ___ پاسخ : ساحر
از اشکال هندسی ___ پاسخ : بیضی
ستاره‌ای در دب اکبر ___ پاسخ : سها
رودی در استان گلستان ___ پاسخ : قرهسوصمد
ناله و فغان ___ پاسخ : ژح
تلفن همراه ___ پاسخ : موبایل
پسندیده ___ پاسخ : نکو
سازمان جاسوسی ___ پاسخ : سیا
گفتگو و بحث ___ پاسخ : مباحثه
شهرستانی در کرمان ___ پاسخ : رودبارجنوب
نوعی بازی با مهره ___ پاسخ : دومینو
فریبکار ___ پاسخ : حقهباز
طناب ___ پاسخ : رسن
بوی خوش ___ پاسخ : رایحه
نوار نور ___ پاسخ : طیف
از صور فلکی ___ پاسخ : دباکبر
باد برین ___ پاسخ : صبا
خسران ___ پاسخ : ضرر
گریبان ___ پاسخ : یقه
میانجی ___ پاسخ : واسطه
باریک‌بینی ___ پاسخ : دقت
حرکت انقلابی فلسطینی ___ پاسخ : انتفاضه
رودی در مغولستان ___ پاسخ : ینیسیی
یگانه ___ پاسخ : احد
دستگاه بلند کردن اجسام سنگین ___ پاسخ : جرثقیل
دو یار هم‌قد ___ پاسخ : اا
کفش/ پای افزار ___ پاسخ : لخا
بالا ___ پاسخ : فوق
سو ___ پاسخ : جهتهلند
سنگ عصاری ___ پاسخ : غن
بناها ___ پاسخ : عمارات
کشور گل‌ها ___ پاسخ : هلند
دوندگی ___ پاسخ : خت
مؤلف لغت‌نامه ___ پاسخ : دهخدا
نهاد تعیین مجازات ___ پاسخ : تعزیرات
میخ ___ پاسخ : وتدشافع
اهالی یک مملکت ___ پاسخ : تبعه
عزیز عرب ___ پاسخ : ام
جنگنده ___ پاسخ : رزمجو
خواهشگر ___ پاسخ : شافع
خشنود کردن ___ پاسخ : ارضا
آواز حزین ___ پاسخ : زخارضا
نایب و جانیشین ___ پاسخ : قایممقام
درگذشته ___ پاسخ : فقید
سم ___ پاسخ : زهر
غصه ___ پاسخ : غم
سرزمین‌های تصرف شده ___ پاسخ : فتوحات
عقاید ___ پاسخ : اراغم
مرزبان ___ پاسخ : کیا
زوج ___ پاسخ : جفت
رسته ___ پاسخ : صنف
بی‌نیاز و غنی ___ پاسخ : صمد
رنجاندن ___ پاسخ : ازردن
برعکس ___ پاسخ : وارون
کاسه بزرگ چوبی ___ پاسخ : لاوک
خبررسان قدیمی ___ پاسخ : جارچی
جان کسی را گرفتن ___ پاسخ : کشتن
صدادار ___ پاسخ : مصوت
عمل گوش دادن ___ پاسخ : شنود
از حد گذرنده ___ پاسخ : متجاوز
دهان عرب ___ پاسخ : فم
قورباغه درختی ___ پاسخ : وک
حرف اول ___ پاسخ : الف
فرو ریختن ___ پاسخ : اوارشدن
کشور گاندی ___ پاسخ : هند
بسیار ___ پاسخ : فاحش
کله ___ پاسخ : سر
ترک معاشرت کردن با کسی ___ پاسخ : قهرکردن
بی سر و پا ___ پاسخ : لات
الهه عشق یونانیان ___ پاسخ : ونوس
گریختن ___ پاسخ : دررفتن
منگنه ___ پاسخ : پانچ
بدهکار ___ پاسخ : مدیون

جواب مرحله 875 بازی جدولانه یک

کشته راه خدا ___ پاسخ : شهید
رود جنوب شرق آسیا ___ پاسخ : مکونگ
شهر مرکزی ___ پاسخ : شازند
پاره آتش ___ پاسخ : شرر
هرج و مرج و بی‌نظمی ___ پاسخ : انارشی
دو روز پیش ___ پاسخ : پریروز
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : ستونپنجم
اثر عطار ___ پاسخ : اسرارنامه
پاکیزه ___ پاسخ : زکی
صدراعظم ___ پاسخ : رییسالوزرا
حلال رنگ ___ پاسخ : تینر
هیئتی برای مشورت ___ پاسخ : شورا
حیله‌گران ___ پاسخ : رنود
مغازه ___ پاسخ : دکان
شمال را نشان می‌دهد ___ پاسخ : ستارهقطبی
پیمودن ___ پاسخ : نوردیدن
مزه دهان جمع کن ___ پاسخ : گس
اصطبل ___ پاسخ : اخور
طبابت ___ پاسخ : پزشکی
ناله و فغان ___ پاسخ : ژح
بخشیدن ___ پاسخ : دادن
قانون چنگیزی ___ پاسخ : یاسا
برافروختن ___ پاسخ : تاباندن
عامل وراثت ___ پاسخ : ژن
هدف ___ پاسخ : مقصد
پراکنده و رایج ___ پاسخ : شایع
من و تو ___ پاسخ : ما
مسبب دشمنی شدن ___ پاسخ : اتشافروختن
اولتیماتوم ___ پاسخ : اتمامحجت
کشتی‌بان ___ پاسخ : ناخدا
همسر خروس ___ پاسخ : مرغ
رود فرانسه ___ پاسخ : لوار
واژه شگفتی ___ پاسخ : اوه
مادر وطن ___ پاسخ : مام
کلام نهفته ___ پاسخ : راز
راغب و مشتاق ___ پاسخ : شایق
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
پرورش داده ___ پاسخ : براورده
پیشه ___ پاسخ : شغل
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : عصر
نوبت کاری ___ پاسخ : شیفت
بهانه جویی ___ پاسخ : نق
از سوخت‌های فسیلی ___ پاسخ : زغال
از شهرهای ترکمنستان ___ پاسخ : داشاغوز
اثر لئو تولستوی ___ پاسخ : پولیکوشکا
کاکل اسب ___ پاسخ : فش
زکام ___ پاسخ : گریپ
زبان ___ پاسخ : لسان
بی‌فایده ___ پاسخ : هرز
شمای بیگانه ___ پاسخ : یو
پرنده شکاری کوچک ___ پاسخ : زغن
مسیر ___ پاسخ : راه
بیشتر ___ پاسخ : اغلب
رفیق ___ پاسخ : همدم
نزد عرب ___ پاسخ : لدی
گردن‌بند ___ پاسخ : طوق
فراوانی ___ پاسخ : وفور
آمیخته شدن ___ پاسخ : اختلاط
غمگین ___ پاسخ : اسی
دوگانه پرستی ___ پاسخ : ثنویت
فرزند زاده ___ پاسخ : نوه
گرده قارچ ___ پاسخ : هاگ
تکیه کننده به خدا ___ پاسخ : متوکل
به طور مثال ___ پاسخ : مثلا
زیور و زینت ___ پاسخ : زیب
دو شب پیش ___ پاسخ : پریشب
نام خدا در تورات ___ پاسخ : یهوه
دفینه ___ پاسخ : گنج
قلاب ___ پاسخ : چنگک
رطوبت ___ پاسخ : نم
پیوند دهنده ___ پاسخ : رابط
ربودن ___ پاسخ : قاپزدن
فیلم پر تحرک ___ پاسخ : اکشن
فرار ___ پاسخ : هرب
آرایشگر سینمایی ___ پاسخ : گریمور
پلنگ ___ پاسخ : نمر
نغمه/ سرود ___ پاسخ : نوا
نوعی بیماری عفونی مسری ___ پاسخ : وبا
کم کننده قدرت موج ___ پاسخ : موجشکن
از شرکت‌های اینترنتی ___ پاسخ : یاهو
ابر نزدیک زمین ___ پاسخ : مه
تیر پیکان دار ___ پاسخ : یب
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
فرخنده ___ پاسخ : متبرک
جدال ___ پاسخ : کشمکش
اثر گراهام گرین ___ پاسخ : پایانرابطه
از سازهای ضربی ___ پاسخ : طبل

جواب مرحله 876 بازی جدولانه یک

اثری از نسرین قدیری ___ پاسخ : رهایمکن
تاب و توان ___ پاسخ : نا
نگاه خیره ___ پاسخ : زل
روز رستاخیز ___ پاسخ : قیامت
سرزنش ___ پاسخ : لوم
اثری از یحیی آرین پور ___ پاسخ : ازصباتانیما
مزرعه برنج ___ پاسخ : شالیزار
تهیدست ___ پاسخ : مسکین
نیستی ___ پاسخ : زوال
بااراده ___ پاسخ : مصمم
از ضمایر منفصل ___ پاسخ : ما
شمارش کردن ___ پاسخ : احتساب
پیروی کردن ___ پاسخ : تاسی
گراز ___ پاسخ : ساد
سر بی مو ___ پاسخ : تاس
دستور ___ پاسخ : حکم
نپذیرفتن ___ پاسخ : رد
اندام‌ها ___ پاسخ : جوارح
ناموس ___ پاسخ : شرف
عدسی دوربین ___ پاسخ : لنز
ارشاد ___ پاسخ : هدایت
تدبیر جنگی ___ پاسخ : تاکتیک
یکی از چهار عنصر قدما ___ پاسخ : باد
نویسنده سووشون ___ پاسخ : دانشور
دوستی ___ پاسخ : ود
آداب و رسوم ___ پاسخ : سنن
مقابل نزدیک ___ پاسخ : دور
زره‌ساز ___ پاسخ : زراد
قوه فهم ___ پاسخ : درک
گشوده ___ پاسخ : وا
بنیادی ___ پاسخ : زیربنایی
خو گرفتن ___ پاسخ : انس
تصدیق روسی ___ پاسخ : دا
چماق کلفت ___ پاسخ : دگنک
ملاقات‌های ایام عید ___ پاسخ : دیدوبازدید
نویسنده زن زیادی ___ پاسخ : جلالالاحمد
اجاق شیرینی پزی ___ پاسخ : فر
جوش چرکین ___ پاسخ : دمل
از فروع دین ___ پاسخ : حج
چکش بزرگ ___ پاسخ : پتک
شکننده ___ پاسخ : ترد
آموختنی لقمان ___ پاسخ : ادب
ساز شاکی ___ پاسخ : نی
گیاهی معطر ___ پاسخ : اویشن
حرف شرط ___ پاسخ : مگر
مخفف از آن ___ پاسخ : زان
تنگاتنگ ___ پاسخ : کیپ
اردوگاه ___ پاسخ : کمپ
عیب و عار ___ پاسخ : ننگ
دربندان ___ پاسخ : اسرا
تصویر بزرگان ___ پاسخ : شمایل
قایق و بلم ___ پاسخ : لتکا
دینداری ___ پاسخ : دیانت
جسم و پیکر ___ پاسخ : بدن
اشاره به دور ___ پاسخ : ان
بخش متحرک میز ___ پاسخ : کشو
عمر ___ پاسخ : زندگانی
طایفه ای از ترکان ___ پاسخ : غز
پیمانه ___ پاسخ : کیل
چاشنی غذا ___ پاسخ : سس
کمربند ___ پاسخ : میانبند
برادری ___ پاسخ : اخوت
مقیاس قدیمی طول ___ پاسخ : پا
در حرمی پناه گرفتن ___ پاسخ : تحصن
موی بلند ___ پاسخ : گیس
نگرانی ___ پاسخ : استرس
غریبه ___ پاسخ : نااشنا
دود کردن ___ پاسخ : تدخین
دورویی ___ پاسخ : نفاق
از افعال ربطی ___ پاسخ : است
سرگشتگی ___ پاسخ : تحیر
حرف تردید ___ پاسخ : یا
ضد زیبایی ___ پاسخ : زشتی
مال بعضی‌ها رنگ ندارد ___ پاسخ : حنا
زندگی کردن ___ پاسخ : زیستن
آغاز شب ___ پاسخ : مسا
مکر و فریب ___ پاسخ : گول
نهاد و سرشت ___ پاسخ : ذات
پهنای شمشیر ___ پاسخ : صفح
مظهر پاکی ___ پاسخ : اب
زیر ___ پاسخ : تحت
میغ ___ پاسخ : مه
نوعی رنگ مو ___ پاسخ : مش
فلز تمدن ___ پاسخ : مس
مخلوقات ___ پاسخ : انام
پول ماهیانه ___ پاسخ : مستمری
اثری از فریدا مولایی ___ پاسخ : زیرسایهسراب
طول بدن ___ پاسخ : قد

جواب مرحله 877 بازی جدولانه یک

فرصت دادن ___ پاسخ : اماندادن
خواهر ___ پاسخ : ابجی
ناز و کرشمه ___ پاسخ : قنج
اثر بالزاک ___ پاسخ : زنبقدره
بین ___ پاسخ : لا
بستگی داشتن ___ پاسخ : ربط
حرف دوم یونانی ___ پاسخ : بتا
باز شده ___ پاسخ : مفتوح
علامت جمع ___ پاسخ : ان
خوراک ___ پاسخ : طعام
بخشیده شده ___ پاسخ : معاف
بیلان ___ پاسخ : ترازنامه
گفتمان ___ پاسخ : صحبت
افراد شریف ___ پاسخ : نجبا
پارچه بین رویه و آستر ___ پاسخ : لایی
گماردن ___ پاسخ : انتصاب
نکوهش ___ پاسخ : ذم
لشکر ___ پاسخ : جند
هرگز نه عرب ___ پاسخ : لن
درخواست ___ پاسخ : طلب
خوار کردن ___ پاسخ : توهین
ناله و فغان ___ پاسخ : وح
پیشی گیرنده ___ پاسخ : متقدم
شهر استان فارس ___ پاسخ : اقلید
اثر فرشته ساری ___ پاسخ : پژواکسکوت
مهربانی ___ پاسخ : محبت
منشأ/ منبع ___ پاسخ : خاستگاه
کرسی ___ پاسخ : تخت
تخم‌مرغ فرنگی ___ پاسخ : اگ
بی‌مو ___ پاسخ : کچل
کلمات درشت به کسی گفتن ___ پاسخ : توپیدن
بر آن خنده می‌نشیند ___ پاسخ : لب
رنج و سختی بردن در کار ___ پاسخ : کد
پالان شتر ___ پاسخ : رحل
زیرک و هوشیار ___ پاسخ : هژیر
نرم و نازک ___ پاسخ : لطیف
کمتر ___ پاسخ : اقل
موج کوتاه رادیویی ___ پاسخ : اسدبلیو
اگر چه ___ پاسخ : هرچند
جعبه ___ پاسخ : باکس
اندوه ___ پاسخ : حزن
گشودن معما ___ پاسخ : حل
کوچکتر ___ پاسخ : کهتر
رسن ___ پاسخ : طناب
وام گرفتن ___ پاسخ : اقتراض
آب مروارید ___ پاسخ : تم
از القاب بزرگان ترک ___ پاسخ : بگ
بریدن از بیخ ___ پاسخ : حذ
برخی را بر برخی برتری دادن ___ پاسخ : تبعیض
موی جلو و وسط سر ___ پاسخ : کاکل
حرف ندا ___ پاسخ : ای
ابزار جنگ ___ پاسخ : سلاح
دندانه کلید ___ پاسخ : تز
عدد مقدس ___ پاسخ : هفت
از هفت سینها ___ پاسخ : سکه
چیز ___ پاسخ : شی
بالاتر از کشیش ___ پاسخ : اسقف
فرصت ___ پاسخ : مهلت
تعمیرکار استخوان ___ پاسخ : شکستهبند
مرغ حق ___ پاسخ : شباویز
غلتاندن ___ پاسخ : غلدادن
برطرف کردن ___ پاسخ : رفع
ترتیب ___ پاسخ : نظم
بایگانی ___ پاسخ : ارشیو
رایگان ___ پاسخ : صلواتی
یاران ___ پاسخ : اصحاب
لبه تیز ابزار برش ___ پاسخ : تیغه
فاقد ___ پاسخ : بدون
هزار کیلو ___ پاسخ : تن
اثر آندره ژید ___ پاسخ : درتنگ
هلاک یا هلاکت ___ پاسخ : ضل
کمیاب ___ پاسخ : نادر
آهو ___ پاسخ : ظب
حرص و طمع ___ پاسخ : از
از حروف الفبا ___ پاسخ : ضاد
شهر سوئیس ___ پاسخ : ژنو
خمیدگی ___ پاسخ : گوژ
سر بی مو و طاس ___ پاسخ : دغ
بیکاره ___ پاسخ : لش
آماده شدن خمیر ___ پاسخ : ورامدن
افسر ___ پاسخ : تاج
بلندمرتبه ___ پاسخ : والا
برف ریزه ___ پاسخ : بژ
برابرنهاد ___ پاسخ : انتیتز
هم‌وزن ___ پاسخ : متوازن
چسبیدن و محکم شدن ___ پاسخ : بندشدن

جواب مرحله 878 بازی جدولانه یک

نام کلی املاح اسید نیتریک ___ پاسخ : نیترات
پشت سر هم ___ پاسخ : ردیف
بزله‌گویی ___ پاسخ : شوخی
ریم ___ پاسخ : چرک
نجات یافتن ___ پاسخ : انقاذجان
مایه نشاسته ___ پاسخ : پت
شهر گلستان ___ پاسخ : گمیشان
همراه وجق ___ پاسخ : اجق
باز داشتن ___ پاسخ : حظر
گردشگری ___ پاسخ : توریسم
اثر آگاتا کریستی ___ پاسخ : پنجخوککوچک
در رشته کشیدن مروارید ___ پاسخ : انتظام
تیره گشتن ___ پاسخ : تارشدن
کمتر ___ پاسخ : اقل
خوبی ___ پاسخ : نکویی
یک چهارم ___ پاسخ : ربع
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : جورجیا
نازش ___ پاسخ : فخر
خواری و ذلت ___ پاسخ : خفت
آدم بدقلق ___ پاسخ : نرو
جار و جنجال ___ پاسخ : قشقرق
اما ___ پاسخ : لیک
متصرف ___ پاسخ : اشغالگر
کشور اروپایی ___ پاسخ : البانی
چاهی در جهنم ___ پاسخ : ویل
گاز تنفسی ___ پاسخ : اکسیژن
دو یار هم‌قد ___ پاسخ : اا
همراه مرج ___ پاسخ : حرج
پوزش ___ پاسخ : عذر
یاری ___ پاسخ : کمکوحشت
مانند ___ پاسخ : چو
استشمام کردن ___ پاسخ : بوییدن
ترس و هراس ___ پاسخ : وحشت
آروغ ___ پاسخ : رغ
پر حرارت ___ پاسخ : پرشور
نخستین بخش از روده کوچک ___ پاسخ : اثناعشر
صنعت مطبوعاتی ___ پاسخ : چاپحجاب
زیاد شدن ___ پاسخ : تکثر
خبر رسواگر ___ پاسخ : لو
نوازنده خسرو پرویز ___ پاسخ : نکیسا
پوشش اسلامی ___ پاسخ : حجاب
رزمی ___ پاسخ : جنگی
سایه ___ پاسخ : نشجنگی
در حال کشیدن ___ پاسخ : کشانکشان
نواق موسیقی ___ پاسخ : چکاو
ناشنوایی ___ پاسخ : کری
آبگیر ___ پاسخ : ژی
از دروس مدرسه ___ پاسخ : جغرافی
سخن منظوم ___ پاسخ : شعرژی
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : خاش
زندان ___ پاسخ : سجن
شوخ و بذله‌گو ___ پاسخ : لیم
نیروی زندگی ___ پاسخ : جان
دور نیست ___ پاسخ : نزدیک
به تنهایی ___ پاسخ : یکتنه
عدم ___ پاسخ : نبود
ناسازگار ___ پاسخ : مخالف
پیشانی ___ پاسخ : جبین
حیوان باربر ___ پاسخ : الاغ
اشاره به دور ___ پاسخ : انها
غربال با سوراخ‌های ریز ___ پاسخ : نرمبیز
سیلی ___ پاسخ : چک
صف ___ پاسخ : رج
پهلو ___ پاسخ : جنب
طویله خوک ___ پاسخ : خوکدانی
هجی کردن حروف ___ پاسخ : هجا
پاسخ داده شده ___ پاسخ : مجاب
بدن ___ پاسخ : تن
دو گواهی ___ پاسخ : شهادتین
رد کردن ___ پاسخ : نفی
بوی خوش ___ پاسخ : نکهت
عسل ___ پاسخ : انگبین
شتاب کننده ___ پاسخ : عاجل
عبادتی که واجب نیست ___ پاسخ : نافله

جواب مرحله 879 بازی جدولانه یک

دریایی در اروپا ___ پاسخ : سیاه
شعله‌ور ___ پاسخ : ملتهب
بیماری تومور بدخیم ___ پاسخ : سرطان
جرب ___ پاسخ : گری
بی‌خانمانی ___ پاسخ : اوارگی
انبوه جمعیت ___ پاسخ : ازدحام
سخت و درشت ___ پاسخ : ابنکشیده
مهارت در جلب مشتری ___ پاسخ : بازارگرمی
زر ___ پاسخ : طلا
پایتخت پاناما ___ پاسخ : پاناماسیتی
بیابانگرد ___ پاسخ : بدوی
روش‌ها ___ پاسخ : انحا
غذایی از جگر ___ پاسخ : پاته
چادر ___ پاسخ : خیمه
اثر عطار ___ پاسخ : اسرارنامه
محلی که در آن کالا تولید می‌شود ___ پاسخ : کارخانه
مجلس ترحیم ___ پاسخ : ختم
آش ___ پاسخ : با
توانگری/ ثروت ___ پاسخ : مکنت
غضبناک ___ پاسخ : خشمگین
بانو ___ پاسخ : خاتون
خبردار و آگاه ___ پاسخ : متنبه
فریاد افسوس ___ پاسخ : وای
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : برجهایخاموش
پوست دباغی نشده ___ پاسخ : اهاب
کبوتر صحرایی ___ پاسخ : یمام
خسیس ___ پاسخ : ناخنخشک
پارچه‌ای‌که‌روی تخت‌می‌اندازند ___ پاسخ : روتختی
زله شدن ___ پاسخ : بجانامدن
هم‌پیشه ___ پاسخ : همکار
سروسامان ___ پاسخ : نوا
اشاره به دور ___ پاسخ : انها
لایه سوراخ شده جو ___ پاسخ : ازن
به هوش باش ___ پاسخ : هان
جوان ___ پاسخ : شاب
شکوه و بزرگی ___ پاسخ : هیبت
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
طالب ___ پاسخ : خواستار
بیچاره و خسته ___ پاسخ : زله
زیرکی ___ پاسخ : هوش
شهری در انگلستان ___ پاسخ : یورک
باغ و زراعت ___ پاسخ : بن
درجه و مقام ___ پاسخ : رتبه
نازک نارنجی ___ پاسخ : نازنازی
اثر چارلز دیکنز ___ پاسخ : دورانمشقت
دهن کجی ___ پاسخ : یی
از حبوب ___ پاسخ : نخود
شوهر خواهر ___ پاسخ : یزنه
تباه شدن ___ پاسخ : نتر
میان ___ پاسخ : تو
زادگاه مولانا ___ پاسخ : بلخ
تومور ___ پاسخ : غده
بی‌پدر ___ پاسخ : یتیم
صمیمی ___ پاسخ : یکدل
عدد گرو نه ___ پاسخ : هشت
سرگشته ___ پاسخ : هاج
باد گلو ___ پاسخ : اروغ
محلول دارویی جوشانده ___ پاسخ : دمکرده
گناه ___ پاسخ : بزه
از مال برخی‌ها هزارهنرمی‌بارد ___ پاسخ : انگشت
محله و برزن ___ پاسخ : کوی
آخرین سوره قرآن ___ پاسخ : ناس
ملکه زنبور عسل ___ پاسخ : شاهنگ
روحانی مصری ___ پاسخ : کاهن
توده غله پاک شده ___ پاسخ : راژ
فالگیر ___ پاسخ : کفبین
تصدیق خودمانی ___ پاسخ : اهان
حیران ___ پاسخ : واج
لشکر ___ پاسخ : قشون
ترمز چهارپا ___ پاسخ : هش
واحد پول بلاروس ___ پاسخ : روبل
گنجاندن ___ پاسخ : جاکردن
به خود رنج دادن ___ پاسخ : تکلف
عداوت ___ پاسخ : کین
کوزه‌ساز ___ پاسخ : سفالگر
صورت ظاهری ___ پاسخ : نما
پیروان یک پیامبر ___ پاسخ : امت
محله شمال تهران ___ پاسخ : ونک
کم کننده قدرت موج ___ پاسخ : موجشکن
دچار شوک شده ___ پاسخ : شوکه
فلز رسانا ___ پاسخ : مس
برف و دمه ___ پاسخ : بژ
زدنی بهانه‌جو ___ پاسخ : نق
آشکار کننده ___ پاسخ : متبین
قلم خوشنویسی ___ پاسخ : قلمنی
اثر داستایفسکی ___ پاسخ : یکاتفاقنحس
جامه حمام ___ پاسخ : لنگ

جواب مرحله 880 بازی جدولانه یک

نیکوترین ___ پاسخ : بهترین
اثر سیامک گلشیری ___ پاسخ : ارشوتهمینه
شکل و قیافه ___ پاسخ : ریخت
مرکزی ___ پاسخ : سانترال
عدد سه رقمی ___ پاسخ : صد
بهانه جویی ___ پاسخ : نق
موجود زشت و ترسناک ___ پاسخ : عفریت
پرنده آش سرد کن ___ پاسخ : سار
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : کوچهباغیادها
اثر بالزاک ___ پاسخ : گوسفندسیاه
جهان دیگر ___ پاسخ : اخرت
جدا و ممتاز ___ پاسخ : متشخص
کفش روستایی ___ پاسخ : چارق
از روی اضطرار ___ پاسخ : قهری
پراکنده ___ پاسخ : منتشر
به رنگ قهوه‌ای روشن ___ پاسخ : شکلاتی
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
شگرد ___ پاسخ : فن
پراکندگی ___ پاسخ : تشتت
فرومایه ___ پاسخ : پست
رهبر کاتولیک‌ها ___ پاسخ : پاپ
دزدیدن ___ پاسخ : کشرفتن
انتها یا قعر چیزی ___ پاسخ : ته
تهیگاه ___ پاسخ : خاصره
رفیق مشهدی ___ پاسخ : یره
فرو بردن ___ پاسخ : بلع
محل شست و شوی مردگان ___ پاسخ : غسالخانه
پارچه نخی نازک ___ پاسخ : چیت
پولی که دولت از مردم‌می‌گیرد ___ پاسخ : مالیات
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
ریشه و بنیاد ___ پاسخ : اصل
توصیف ___ پاسخ : نعت
میدان ___ پاسخ : عرصه
از استان‌ها ___ پاسخ : یزد
دارنده ___ پاسخ : ذی
غصه‌دار بودن ___ پاسخ : عزاگرفتن
ابر ___ پاسخ : میغ
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
چهار ___ پاسخ : اربع
از یک معنی پی به معنی دیگر بردن ___ پاسخ : تداعیمعانی
اثر سنایی ___ پاسخ : کارنامهبلخ
آقای آلمانی ___ پاسخ : هر
اما ___ پاسخ : لیک
نفوذ کامپیوتری ___ پاسخ : هک
عضو شنوایی ___ پاسخ : گوش
مزاح و شوخی ___ پاسخ : هزل
اکسید آهن ___ پاسخ : زنگ
گیاه خاردار ___ پاسخ : یز
مخزن سیمان ___ پاسخ : بونکر
شهر بی‌قانون ___ پاسخ : هرت
کادر ___ پاسخ : قاب
میوه/ بار ___ پاسخ : ثمر
ظرفی بزرگ برای پخت ___ پاسخ : دیگ
سرگشته ___ پاسخ : هاج
گلوگاه آبی ___ پاسخ : بغاز
اختراع شده ___ پاسخ : مبتدع
از شهرهای استان اردبیل ___ پاسخ : کوثر
ولگردی ___ پاسخ : هرزگی
گناه شاعرانه ___ پاسخ : گنه
تصدیق روسی ___ پاسخ : دا
برادر پدر ___ پاسخ : عمو
به طور قیاس ___ پاسخ : بالنسبه
ریختن آب ___ پاسخ : صب
راهب بودایی ___ پاسخ : شمن
زندان ___ پاسخ : سجن
اسکله ___ پاسخ : بندرگاه
کاستی‌ها ___ پاسخ : عیوب
خدای باستان ___ پاسخ : را
خشنود ___ پاسخ : راضی
زنگ ___ پاسخ : جرس
خداحافظ ___ پاسخ : بدرود
گوشه‌گیری ___ پاسخ : اعتکاف
اثر محمود دولت‌آبادی ___ پاسخ : کلیدر
پایتخت لهستان ___ پاسخ : ورشو
رنج و سختی ___ پاسخ : زجر
مادراندر ___ پاسخ : رابه
اضطراب ___ پاسخ : تب
دنبال خرید جنس ارزان ___ پاسخ : بزخر
شهر بوشهر ___ پاسخ : بندرگناوه
اتومبیل صحرا ___ پاسخ : جیپ
قسم و گونه ___ پاسخ : نوع
ماده‌ای برای متصل کردن اشیا به یکدیگر ___ پاسخ : چسب
از چهار عمل اصلی ___ پاسخ : ضرب
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
همنشین برهمن ___ پاسخ : رای
بخیه خیاطان ___ پاسخ : کن
غیر از ___ پاسخ : جز
از حروف یونانی ___ پاسخ : مو
کشور آفریقایی ___ پاسخ : سیشل
مات و بی‌حرکت ___ پاسخ : میخکوب
اثر نیما یوشیج ___ پاسخ : اهووپرندهها
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وخ

جواب مرحله 881 بازی جدولانه یک

بازیگر «سایه‌های موازی» ___ پاسخ : ابوالفضلپورعرب
رنجی ندارد ___ پاسخ : بیدرد
شمشیر پولادین ___ پاسخ : روهنی
کارگزار و گماشته ___ پاسخ : عامل
نوعی اعدام ___ پاسخ : تیرباران
شبیه ساختن ___ پاسخ : مانندکردن
کلانتری ___ پاسخ : کمیساریا
باادب ___ پاسخ : مودب
یار و همدم ___ پاسخ : انیس
واحد سطح ___ پاسخ : ار
پیرو و تابع ___ پاسخ : دنبالهرو
بانگ و آوا ___ پاسخ : ندا
مرکز فرماندهی ___ پاسخ : ستاد
برکت سفره ___ پاسخ : نان
گیاهی با برگ پهن ___ پاسخ : ادریسی
فرضیه و نظریه ___ پاسخ : تیوری
گرما ___ پاسخ : تف
معده اتومبیل ___ پاسخ : باک
نوار ضبط صوت ___ پاسخ : کاست
سختی و فشار ___ پاسخ : تنگنا
سفید ___ پاسخ : ابیض
هجوم بردن ___ پاسخ : تهاجم
زوزه‌کش آهنی ___ پاسخ : ترن
مثلث وحشت ___ پاسخ : برمودا
شرم و آزرم ___ پاسخ : حیا
چین و چروک پارچه ___ پاسخ : کیس
فیلمی با بازی حسین انصاری ___ پاسخ : مردیشبیهباران
رسم و رواج ___ پاسخ : تداول
اشاره به شخص غایب ___ پاسخ : او
نوعی پارچه ___ پاسخ : کرپ
سرچشمه ___ پاسخ : منشا
بزه و معصیت ___ پاسخ : گناه
فرزند پسر ___ پاسخ : ابن
از قالب‌های شعری ___ پاسخ : ترکیببند
شهر و موطن ___ پاسخ : دیار
قمر برجیس ___ پاسخ : یو
دسته جمعی ___ پاسخ : گروهی
قرض بانکی ___ پاسخ : وام
کد ___ پاسخ : شناسه
اسباب خانه ___ پاسخ : مان
شرم و حیا ___ پاسخ : ازرم
مجبور شده ___ پاسخ : وادار
نبرد و پیکار ___ پاسخ : جنگ
در مقابل ___ پاسخ : ازا
اراذل و ولگرد ___ پاسخ : اوباش
بی‌تجربه و ناشی ___ پاسخ : ناازموده
فرمان سکوت ___ پاسخ : هیس
حرام و غیر قانونی ___ پاسخ : نامشروع
فروتن ___ پاسخ : متواضع
رهاورد زلزله ___ پاسخ : اوار
فنا و نیستی ___ پاسخ : عدم
لابیرنت ___ پاسخ : ماز
مروارید چشم ___ پاسخ : اشک
کنایه از هیچ نخوردن ___ پاسخ : لبنزدن
قدرت و توان ___ پاسخ : یارا
مژه چشم ___ پاسخ : هدب
قسمتی از گوش ___ پاسخ : نرمه
گشادگی و وسع ___ پاسخ : اتساع
ظاهرسازی ___ پاسخ : ریا
روحانی مسیحی ___ پاسخ : کشیش
دار فانی ___ پاسخ : دنیا
ضمان و کفالت ___ پاسخ : عهده
پول زیرمیزی ___ پاسخ : رشوه
بی‌آبرو ___ پاسخ : رسوا
امور خطیر و دشوار ___ پاسخ : مهام
پرفسور حیوانات ___ پاسخ : بز
حرف صریح ___ پاسخ : رک
پارچه نخی گلدار ___ پاسخ : چیت
مدت حیات ___ پاسخ : عمر
حب فرار ___ پاسخ : جیم
سومین کشور پهناور جهان ___ پاسخ : امریکا
نمک هندی ___ پاسخ : لن
بند دست ___ پاسخ : مچ
مسدود کردن ___ پاسخ : سد
ناله و زاری ___ پاسخ : ضجه
مجموعه ___ پاسخ : ست
بزرگان ___ پاسخ : روسا
کارگردان گشت ارشاد ___ پاسخ : سعیدسهیلی
بحران و درگیری ___ پاسخ : تنش
مدرسه خردسالان ___ پاسخ : مهد
تحفه و هدیه ___ پاسخ : کادو
پایان و انتها ___ پاسخ : نهایت

جواب مرحله 882 بازی جدولانه یک

اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : نمادهایدشتمشوش
گوشواره ___ پاسخ : اویزه
زیر پای راننده ___ پاسخ : پدال
بدنام کردن ___ پاسخ : اتهام
جنس قوی ___ پاسخ : نر
گرفتن ___ پاسخ : ستاندن
سختی ___ پاسخ : شقا
راست نیست ___ پاسخ : چپ
خشمناک ___ پاسخ : ژیان
شهره گشتن ___ پاسخ : اوازهشدن
اثر ویکتور هوگو ___ پاسخ : گوژپشتنتردام
صدا ___ پاسخ : اوا
غالب و پیروز ___ پاسخ : قهار
هر یک از قطعات زمین ___ پاسخ : قاره
با آن فال می‌زنند ___ پاسخ : قرعه
حرف ندا ___ پاسخ : ای
اثر لئو تولستوی ___ پاسخ : قزاقان
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : اقلید
بسیار/ فراوان ___ پاسخ : خیلی
روده تابیده ___ پاسخ : زه
کبودی اندک در پوست ___ پاسخ : نیلک
سردابه مردگان ___ پاسخ : دخمه
عداوت و دشمنی ___ پاسخ : لینه
کار برجسته و نمایان ___ پاسخ : هنر
اختلال صدا ___ پاسخ : خش
اشاره به دور ___ پاسخ : انها
باد گلو ___ پاسخ : اروغ
آشکارا ___ پاسخ : علنی
ماءالشعیر ___ پاسخ : ابجو
اشکاف ___ پاسخ : گنجه
خروس جنگی ___ پاسخ : لاری
تاریکی ___ پاسخ : ظلمت
باهوش ___ پاسخ : داهی
گناه ___ پاسخ : ذنب
ضربه با پا ___ پاسخ : لگد
جمع امام ___ پاسخ : ایمه
مثل ___ پاسخ : نظیر
پخته در آب ___ پاسخ : ابپز
عکس العمل ___ پاسخ : واکنش
جوانمرد و بخشنده ___ پاسخ : لوتی
نادان ___ پاسخ : جاهل
شاعر «خسرو و شیرین» ___ پاسخ : نظامیگنجوی
گناهان ___ پاسخ : ذنوب
عجول ___ پاسخ : جت
ایوان ___ پاسخ : رواق
بی‌اثر شده ___ پاسخ : ملغی
تاس کباب ___ پاسخ : راگو
پماد قدیمی ___ پاسخ : مرهم
رنگی از خانواده سبز ___ پاسخ : یشمی
تلألو نور ___ پاسخ : پرتو
مرکز استان مازندران ___ پاسخ : ساری
دشنام ___ پاسخ : ناسزا
پوست بچه شتر ___ پاسخ : بو
پرنده‌ای کوچکتر از کبک ___ پاسخ : تیهو
میله حلاجی ___ پاسخ : وشنگ
پدر عرب ___ پاسخ : ابو
گفتار و سخن ___ پاسخ : گویش
مرهم امروزی ___ پاسخ : پماد
من و تو ___ پاسخ : ما
زیرپیراهنی ___ پاسخ : زیرپوش
نگاشته ___ پاسخ : منقوش
برابر ___ پاسخ : سربسر
فراموشکار ___ پاسخ : نسی
شخص بسیار چاق ___ پاسخ : خیکی
دور بازی والیبال ___ پاسخ : گیم
حدس ___ پاسخ : ظن
پیغامبر ___ پاسخ : نبی
پاره آتش ___ پاسخ : اخگر
تاجریزی ___ پاسخ : لما
باغ و زراعت ___ پاسخ : بن
گندم ___ پاسخ : اگ
پوستی ___ پاسخ : جلدی
روزه ___ پاسخ : صوم
بازاری ___ پاسخ : کاسب
سرکشی ___ پاسخ : یاغیگری

جواب مرحله 883 بازی جدولانه یک

دانسته ___ پاسخ : تعمدا
زر ___ پاسخ : طلا
کرانه/ ناحیه ___ پاسخ : شق
متداول بین مردم ___ پاسخ : عرف
خورشید ___ پاسخ : هور
حضور ___ پاسخ : تشریف
عیب ___ پاسخ : نقصان
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
بی بند و بار ___ پاسخ : ول
پریشان حالی ___ پاسخ : اضطراب
شهر گیلان ___ پاسخ : رضوانشهر
بریدن ___ پاسخ : قطع
بلند ___ پاسخ : رفیع
تکیه بر پشتی ___ پاسخ : لم
همان سفید است ___ پاسخ : سپید
آرایش ___ پاسخ : قروفر
توانایی ___ پاسخ : بنیه
باران ریز ___ پاسخ : طل
نواق موسیقی ___ پاسخ : چر
تباهی ___ پاسخ : فساد
اراده کردن ___ پاسخ : تصمیم
بیننده ___ پاسخ : بصیر
سود داشتن ___ پاسخ : صرفکردن
بسیار گرم ___ پاسخ : داغ
واحد نظامی ___ پاسخ : تیپ
نطفه در آن منعقد می‌شود ___ پاسخ : تخمدان
دسته‌ها ___ پاسخ : اصناف
فوقانی ___ پاسخ : زبرین
دیدن ___ پاسخ : مشاهده
بالا رفتن ___ پاسخ : تصعید
تیزی آرنج ___ پاسخ : زج
تله صیاد ___ پاسخ : دام
دندان فیل ___ پاسخ : عاج
جراحت ___ پاسخ : زخم
انتها یا قعر چیزی ___ پاسخ : ته
پاروی قایقرانان ___ پاسخ : فه
از خدایان مصر ___ پاسخ : رع
ریم ___ پاسخ : چرک
بی هوشی ___ پاسخ : غش
سرشت ___ پاسخ : غریزه
گرد کردن ___ پاسخ : تجمیع
گمراهی ___ پاسخ : ضل
شرافت ___ پاسخ : عز
اثر نیکلای گوگول ___ پاسخ : دماغ
اثر برتولت برشت ___ پاسخ : بعل
نمایش و ارائه ___ پاسخ : عرضه
یک بار نوشیدن ___ پاسخ : جرعه
شتاب کردن ___ پاسخ : تعجیل
آش ___ پاسخ : با
گوشت بیخ دندان ___ پاسخ : لثه
سرای مهر و کین ___ پاسخ : دل
شایسته ___ پاسخ : برجا
شیر عرب ___ پاسخ : لبن
شهر بادگیرها ___ پاسخ : یزد
همسایه ___ پاسخ : جار
نفرین و دشنام ___ پاسخ : لعنت
دارای کاستی ___ پاسخ : معیب
خودستایی کردن ___ پاسخ : لافزدن
ناتوانی ___ پاسخ : عجز
در تصرف خود آوردن ___ پاسخ : تصاحب
شبیه و نظیر ___ پاسخ : مثل
همسایگی ___ پاسخ : مجاورت
شبیه ___ پاسخ : مانند
خود را به نادانی زدن ___ پاسخ : تجاهل
پرهیز کردن ___ پاسخ : حذر
مساوی فرانسوی ___ پاسخ : پر
هفتمین روز هفته مسلمانان ___ پاسخ : جمعه
خادم قوم ___ پاسخ : ام
راغب و مشتاق ___ پاسخ : شایق
بوریا ___ پاسخ : حصیر
بزرگی یافتن ___ پاسخ : تشخص
بهبودی از بیماری ___ پاسخ : شفا
چوب خشک ___ پاسخ : خشب
بی‌ارجی ___ پاسخ : ابتذال
زندانی کردن ___ پاسخ : حبس
به مکه رفته ___ پاسخ : حاجی
از میان برداشتن ___ پاسخ : محو
خزانه‌دار ___ پاسخ : خازن
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
توضیح ___ پاسخ : شرح
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
عطا کردن ___ پاسخ : بخشیدن
حد فاصل بهشت و جهنم ___ پاسخ : برزخ
بیچاره و گرفتار ___ پاسخ : مستاصل
شربت قند ___ پاسخ : ابقند

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 551 تا 600 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 884 بازی جدولانه یک

نوشتن آواهای زبان ___ پاسخ : اوانویسی
راه راست ___ پاسخ : منهج
رود شمال خوزستان ___ پاسخ : دز
مأمور ممیزی ___ پاسخ : سانسورچی
مکالمه ___ پاسخ : دیالوگ
بردبار ___ پاسخ : حلیم
خمیده ___ پاسخ : دوتا
مستقیم ___ پاسخ : راست
عاشق شدن ___ پاسخ : دلدادن
درختی است تناور ___ پاسخ : بلوط
شهر قزوین ___ پاسخ : بویینزهرا
شروع ___ پاسخ : اغاز
نیروی زندگی ___ پاسخ : جان
گداختن ___ پاسخ : ابشدن
خواهش ___ پاسخ : التماس
واجب کردن ___ پاسخ : ایجاب
روشنایی اندک ___ پاسخ : سو
ظرف سفالی ___ پاسخ : خم
پرچم ___ پاسخ : لوا
فهم و دریافت ___ پاسخ : شناخت
گمراه کردن ___ پاسخ : اغوا
بحرانی ___ پاسخ : حاد
بداقبالی ___ پاسخ : شوربختی
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : تویستداغمکن
صحن خانه ___ پاسخ : حیاط
پند گرفتن ___ پاسخ : عبرت
عنوانی برای شخص بزرگ ___ پاسخ : حضرت
بخیل ___ پاسخ : تنگچشم
نگهبان ___ پاسخ : دربان
ناتوان ___ پاسخ : عاجز
آغاز کردن ___ پاسخ : ابدا
زنده ___ پاسخ : حی
پرنده آبزی ___ پاسخ : قو
از شبه فلزات ___ پاسخ : ید
از پوشاک بانوان ___ پاسخ : تاپ
دارو ___ پاسخ : دوا
صحرا و بیابان ___ پاسخ : دشت
گیجگاه ___ پاسخ : شقیقه
شکستن عهد و پیمان ___ پاسخ : نقض
خواب عربی ___ پاسخ : نوم
زشت ___ پاسخ : بدریخت
زورق ___ پاسخ : قایق
بستن/ دوختن ___ پاسخ : رتق
فاخته ___ پاسخ : ورش
بزرگنمایی تصویر ___ پاسخ : زوم
خوابگاه ___ پاسخ : شبستان
داد و ستد ___ پاسخ : سودا
کوبیدن در ___ پاسخ : تق
پیران و بزرگان ___ پاسخ : مشایخ
پیرامون دهان ___ پاسخ : پوز
حرف اول ___ پاسخ : الف
نمک اسید استیک ___ پاسخ : استات
از انواع پنی‌سیلین ___ پاسخ : امپیسیلین
تازه زایمان کرده ___ پاسخ : زایو
جسم معدنی پرمصرف ___ پاسخ : فلز
شمع ___ پاسخ : موم
افسر ___ پاسخ : تاج
بانگ و آواز ___ پاسخ : ندا
کشیدن دست بر فرق سر ___ پاسخ : مسح
مهربان و نصیحت گو ___ پاسخ : مشفق
واحد پول مالدیو ___ پاسخ : روفیا
وسیله ___ پاسخ : الت
از مزه‌ها ___ پاسخ : ترش
هنگام آمدن ___ پاسخ : مقدم
ظرف سرکه ___ پاسخ : کپ
خدا ___ پاسخ : اله
بردگی و اسارت ___ پاسخ : اسر
بخشش خواستن ___ پاسخ : استغفار
منظور ___ پاسخ : مراد
پاداش‌ها ___ پاسخ : جوایز
ستمدیده ___ پاسخ : مظلوم
محوطه زیارتگاه ___ پاسخ : حرم
شیر بیشه ___ پاسخ : عباس
دریای عرب ___ پاسخ : یم
زودتر ___ پاسخ : اسرع
باطل کردن قرارداد ___ پاسخ : فسخ
آتش ___ پاسخ : اذر
بطن ___ پاسخ : شکم
بسیار مهربان ___ پاسخ : ودود
مثل‌ها و مانندها ___ پاسخ : نظایر
میوه باب گلو ___ پاسخ : هلو
اسب باربر غیر اصیل ___ پاسخ : یابو
عاشق ___ پاسخ : دلداده
بدین جهت ___ پاسخ : لذا
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نمک اسید سولفوریک ___ پاسخ : سولفور
پنجه انسان ___ پاسخ : چنگ
پایداری و ثبات ___ پاسخ : دوام

جواب مرحله 885 بازی جدولانه یک

اثر ایرج پزشک زاد ___ پاسخ : خانوادهنیکاختر
با فوریت و شدت ___ پاسخ : ضربتی
آتش گرفته ___ پاسخ : سوخته
وابسطه ___ پاسخ : متکی
مجسمه شیر خفته ___ پاسخ : ابوالهول
کشور اروپایی ___ پاسخ : اذربایجان
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : تابوتسرخ
کشور سیگار برگ ___ پاسخ : کوبا
هوس خانم باردار ___ پاسخ : ویار
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذو
گلاویز شدن ___ پاسخ : دراویختن
تاب و توان ___ پاسخ : تیو
صدای آزار دهنده ___ پاسخ : نویز
آری ___ پاسخ : بلی
شهریه ___ پاسخ : ماهانه
محل هلاکت ___ پاسخ : مهلکه
بالا آمدن آب دریا ___ پاسخ : مد
کاهگل ___ پاسخ : ویم
واحد پول مشترک اروپا ___ پاسخ : یورو
فرمانروا ___ پاسخ : سلطان
پرنده‌ای شکاری ___ پاسخ : یوهه
انتخاب ___ پاسخ : گزینش
شناسنامه ___ پاسخ : سجل
لیاقت نان خوردن هم ندارد ___ پاسخ : حیفنان
عیب و ننگ ___ پاسخ : عار
نیکویی و احسان ___ پاسخ : لطف
اثر فرشته ساری ___ پاسخ : قابهایبیتمثال
هیدروکربنی مایع و سمی ___ پاسخ : گزیلن
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
اهل مکه ___ پاسخ : مکی
عنوان درشت روزنامه ___ پاسخ : تیتر
به ناز خرامنده ___ پاسخ : طناز
زنبور عسل ___ پاسخ : نحل
به این زودی ___ پاسخ : حالاحالا
ظرف استوانه ای مایعات ___ پاسخ : بطری
نفوذ کامپیوتری ___ پاسخ : هک
متعصب نسبت به عقاید کهنه ___ پاسخ : متحجر
اندازه ___ پاسخ : فیت
تنها ___ پاسخ : یگانه
نیستی ___ پاسخ : فنا
نادرست و خطاکار ___ پاسخ : مبطل
تکیه دادن ___ پاسخ : لمیدن
نصف ___ پاسخ : نیم
فرزند ___ پاسخ : ولد
خمیده ___ پاسخ : منحنی
از سختی چیزی کاستن ___ پاسخ : سادهکردن
غار و پناهگاه ___ پاسخ : کهف
بداخلاق و بد معاشرت ___ پاسخ : گوشتتلخ
از شهرهای استان مرکزی ___ پاسخ : فرمهین
مهربانی و دلسوزی ___ پاسخ : رحمت
کل ___ پاسخ : همه
بخت و طالع ___ پاسخ : فال
آن سوی سقف ___ پاسخ : بام
ورزش محبوب آمریکایی ___ پاسخ : بیسبال
درون چیزی ___ پاسخ : باطن
پوست دباغی شده نرم ___ پاسخ : جیر
شتربان ___ پاسخ : جمال
پیروز مسابقه ___ پاسخ : برنده
سبب ___ پاسخ : علت
مانند بودن ___ پاسخ : تشبه
بی‌همسر ___ پاسخ : مجرد
گوشت راسته ___ پاسخ : فیله
همگان ___ پاسخ : عامه
یگانه ___ پاسخ : اوحد
دلداده ___ پاسخ : بیدل
انتها یا قعر چیزی ___ پاسخ : ته
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
گفتار ___ پاسخ : نطق
درک و شعور ___ پاسخ : فهم
زاویه خارجی ___ پاسخ : نبش
گفتگو کردن ___ پاسخ : مکالمه
تنپوش زنانه ___ پاسخ : یل
از خواهران برونته ___ پاسخ : ان
واحدی در سطح ___ پاسخ : ار
تازه ترکی ___ پاسخ : ینی
عدد سوتی ___ پاسخ : سه
دارایی ___ پاسخ : ثروت
علف گربه ___ پاسخ : سنبلالطیب
نوک کوه ___ پاسخ : قله
مدینه ___ پاسخ : شهر
ستایش کننده ___ پاسخ : مادح
پارچه زردوزی شده ___ پاسخ : لندره

جواب مرحله 886 بازی جدولانه یک

از تیم‌های لیگ دسته اول ___ پاسخ : ملوانبندرانزلی
شکیبایی ___ پاسخ : صبوری
از لبنیات ___ پاسخ : ماست
حیوان مرده خوار ___ پاسخ : کفتار
تصدیق انگلیسی ___ پاسخ : یس
هواپیمای بی‌موتور ___ پاسخ : گلایدر
تازه و شاداب ___ پاسخ : خرم
جهت ___ پاسخ : ور
آحاد در ریاضی ___ پاسخ : یکان
حکومت مردم بر مردم ___ پاسخ : دموکراسی
فوتبالیست ایرانی ___ پاسخ : امیرخلیفهاصل
کوزه سفالی ___ پاسخ : سبو
کوشنده ___ پاسخ : ساعی
سخن درست ___ پاسخ : راست
روغن فروش ___ پاسخ : دهان
قورباغه درختی ___ پاسخ : وک
باغ افلاطون ___ پاسخ : اکادمی
خط فرضی زمین ___ پاسخ : استوا
سرشماری ___ پاسخ : امار
تیم فرانسوی ___ پاسخ : رن
گردنکش و ستمکار ___ پاسخ : جابر
پولدار ___ پاسخ : دارا
زن تازه زاییده ___ پاسخ : زایو
اثر شاتوبریان ___ پاسخ : رنه
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
شگفت‌آور ___ پاسخ : عجیب
روح و جان ___ پاسخ : روان
شرم و حیا ___ پاسخ : ازرم
سنگین و وزین ___ پاسخ : وجین
ندا دهنده ___ پاسخ : نادی
نژاد ایرانی ___ پاسخ : اریا
امید ___ پاسخ : ارزو
حمام بخار ___ پاسخ : سونا
مبهوت ___ پاسخ : گیج
محل اتصال دو چیز ___ پاسخ : بند
نوعی کنسول بازی ___ پاسخ : سونی
فلانی ___ پاسخ : یارو
قلعه و حصار ___ پاسخ : اورا
رازها ___ پاسخ : اسرار
ماه رومی ___ پاسخ : ایار
کمک رسان ___ پاسخ : یاور
مادی‌گرا ___ پاسخ : ماتریالیست
از هفت‌سین نوروزی ___ پاسخ : سمنو
تصدیق روسی ___ پاسخ : دا
پیامبر نقاش ___ پاسخ : مانی
قسمتی از پا ___ پاسخ : زانو
زنهار خواستن ___ پاسخ : امان
شهر اردبیل ___ پاسخ : نمین
نشان دهنده زمان ___ پاسخ : ساعت
روایت کننده ___ پاسخ : راوی
گردآوری شده ___ پاسخ : مدون
به پایان رساندن ___ پاسخ : اتمام
باب روز ___ پاسخ : مد
قاره پرجمعیت ___ پاسخ : اسیا
آب روان و جاری ___ پاسخ : سیال
سوره مورچه ___ پاسخ : نمل
گرفتاران و دربندان ___ پاسخ : اسرا
گل باغچه‌ای ___ پاسخ : اهار
رفوزه ___ پاسخ : رد
نوعی بستنی ___ پاسخ : لیوانی
درآمد ___ پاسخ : عایدی
ورم رگ‌های پا ___ پاسخ : واریس
ماه هشتم میلادی ___ پاسخ : اوت
جای گردش ___ پاسخ : مدار
پول خرد هندوستان ___ پاسخ : انه
پهلوان ___ پاسخ : یل
مساوی شطرنج ___ پاسخ : پات
درس نوشتنی ___ پاسخ : املا
مادر باران ___ پاسخ : ابر
سبک موسیقی ___ پاسخ : رپ
عدد هندسی ___ پاسخ : پی
واحد طول انگلیسی ___ پاسخ : یارد
به دست آوردن ___ پاسخ : کسب
پایتخت ساموآ ___ پاسخ : اپیا
قاتل سیاسی ___ پاسخ : تروریست

جواب مرحله 887 بازی جدولانه یک

ضعیف و مردنی ___ پاسخ : مفنگی
ذره باردار ___ پاسخ : یون
سارق و دزد ___ پاسخ : لص
آبگیر ___ پاسخ : ژی
گیاه بوریا ___ پاسخ : کخ
فن آشپزی ___ پاسخ : دستپخت
کفش چرخ‌دار ___ پاسخ : اسکیت
تابستان ___ پاسخ : صیف
نوعی مسکوک قدیمی مغولی ___ پاسخ : اقچه
استخوان سینه ___ پاسخ : قص
بی بند و بار ___ پاسخ : ول
خالی کردن ___ پاسخ : تخلیه
صدا ___ پاسخ : صوت
نوعی خودرو ___ پاسخ : ون
سپاس گزارنده ___ پاسخ : شکور
به ویژه ___ پاسخ : خصوصا
تیفوئید ___ پاسخ : حصبه
تفاله ___ پاسخ : تخ
راست نیست ___ پاسخ : چپ
زیبا ___ پاسخ : قشنگ
نوعی میمون ___ پاسخ : گوریل
فرود آمدن در جایی ___ پاسخ : حلول
زشت و بی‌ریخت ___ پاسخ : ایکبیری
کشور آفریقایی ___ پاسخ : مصر
سازی شبیه کمانچه ___ پاسخ : گچک
دشمن ___ پاسخ : متخاصم
فایده و اثر ___ پاسخ : خاصیت
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : کتیبه
فقیر ___ پاسخ : دستتنگ
خیالی ___ پاسخ : موهوم
پای چلاق ___ پاسخ : شل
نظر دوختن ___ پاسخ : رصد
ار حروف الفبا ___ پاسخ : صاد
باربر بیابان ___ پاسخ : شتر
تیشه بزرگ ___ پاسخ : تش
کوچک ___ پاسخ : که
برجسته زیر گونه ___ پاسخ : لپ
درخواست ___ پاسخ : طلب
خاک کوزه‌گری ___ پاسخ : رس
خروش ___ پاسخ : غرنبه
خلاصه کردن ___ پاسخ : تلخیص
لانه پرندگان ___ پاسخ : چخ
علف هرز ___ پاسخ : خو
حیوان باربر ___ پاسخ : الاغ
نگاه ___ پاسخ : نظر
کجی ___ پاسخ : پیچش
گیاه جنگلی ___ پاسخ : درخت
بافته ___ پاسخ : تنیده
کلام معتبر ___ پاسخ : نص
گودی ___ پاسخ : عمق
چهره شطرنجی ___ پاسخ : رخ
خاص گردیدن ___ پاسخ : تخصص
برهنه و ساده ___ پاسخ : پتی
حرف خوردنی ___ پاسخ : نون
شناسنامه ___ پاسخ : سجل
بزرگی ___ پاسخ : عظمت
پایتخت تیمور شرقی ___ پاسخ : دیلی
هموار شدن ___ پاسخ : تختشدن
نژاد ___ پاسخ : نسب
اتیکت ___ پاسخ : برچسب
به رو خفته ___ پاسخ : دمر
دارای دو مفهوم متفاوت ___ پاسخ : دوپهلو
توهین کردن ___ پاسخ : اهانت
بدون دلیل ___ پاسخ : بیجهت
واحد پول شیلی ___ پاسخ : پزو
سر کوه ___ پاسخ : شخ
راستگو ___ پاسخ : صدیق
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
وابسته ___ پاسخ : منوط
بخشنده ___ پاسخ : پردل
دورتر ___ پاسخ : اقصی
وسیله سوراخ کردن ___ پاسخ : مته
راه و روش ___ پاسخ : مشی
از سبزی‌های خوردنی ___ پاسخ : پیازچه
تنگ چشمی ___ پاسخ : بخل
فصل ها ___ پاسخ : فصول
سقف برآمده و گرد ___ پاسخ : قبه
سرچشمه ___ پاسخ : منشا
مادرشوهر ___ پاسخ : خش
کمان ___ پاسخ : قوس
واحد سطح ___ پاسخ : ار
از گناه کسی گذشتن ___ پاسخ : بخشودن
رهایی ___ پاسخ : خلاص
کریستالی ___ پاسخ : بلورین
جنب و جوش آزار دهنده ___ پاسخ : شیطنت

جواب مرحله 888 بازی جدولانه یک

اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی ___ پاسخ : افسانهها
تاتو ___ پاسخ : خالکوبی
یونجه ___ پاسخ : قت
کاسنی ___ پاسخ : تلخک
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : طارق
نکوهیدن و بدگویی ___ پاسخ : ذم
مأمور اجرا ___ پاسخ : اردل
کاملا/ تماما ___ پاسخ : مطلقا
دزدیدن ___ پاسخ : اختلاس
به حضور خواستن ___ پاسخ : استحضار
بوستان شهری ___ پاسخ : پارک
اجاره‌بها ___ پاسخ : کرا
ارسال هوایی توپ ___ پاسخ : سانتر
کوبیدن و خرد کردن ___ پاسخ : سودن
فریم عینک ___ پاسخ : قاب
آرواره ___ پاسخ : سق
ماما ___ پاسخ : قابله
نوعی ارابه ___ پاسخ : درشکه
یگانه ___ پاسخ : وحدانی
ذکاوت ___ پاسخ : نبوغ
پیامدها ___ پاسخ : نتایج
میل ___ پاسخ : رغبت
شرکت سازنده بازی ویدئویی ___ پاسخ : سگا
سرکش ___ پاسخ : چموش
بوی رطوبت ___ پاسخ : نا
کنار و جانب ___ پاسخ : طف
زدن ___ پاسخ : ضربت
تابلویی از ون گوک ___ پاسخ : شبپرستاره
فیلمی از شجاعی فرد ___ پاسخ : میگرن
باورندان اندیشه ___ پاسخ : تلقین
خرما ___ پاسخ : رطب
تمام شد ___ پاسخ : تمت
آشفتگی ___ پاسخ : اغتشاش
سرپوشیده ___ پاسخ : مسقف
موی گوسفند ___ پاسخ : پشم
درگذشت ___ پاسخ : فوت
اصلا و ابدا ___ پاسخ : هرگز
دارای نعمت فراوان ___ پاسخ : بابرکت
حریف ___ پاسخ : رقیب
بند پای زندانیان ___ پاسخ : غل
بدیمن ___ پاسخ : شوم
کل ___ پاسخ : همه
یک خط از نوشته‌ای ___ پاسخ : سطر
از مقامات ارتشی ___ پاسخ : سرتیپ
لقب خاقانی شروانی ___ پاسخ : حسانالعجم
درست و استوار ___ پاسخ : محقق
چیز ___ پاسخ : شی
از مزه‌ها ___ پاسخ : ترش
می‌دهند و رسوا می‌کنند ___ پاسخ : لو
زنگ ___ پاسخ : جرس
گرو گذاشتن ___ پاسخ : رهن
تلفن همراه ___ پاسخ : گوشی
دلو ___ پاسخ : سطل
سایه ترسناک ___ پاسخ : شبه
فرستاده ___ پاسخ : سفیر
مکان ___ پاسخ : جا
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : بهشترویزمین
فطرت ___ پاسخ : سرشت
آمیخته ___ پاسخ : سرشته
خبر تازی ___ پاسخ : نبا
به احتمال قوی ___ پاسخ : حکما
دور دهان ___ پاسخ : نس
مفسر ___ پاسخ : شارح
چوب پوشش خانه ___ پاسخ : هرس
نانوا ___ پاسخ : شاطر
آقای آلمانی ___ پاسخ : هر
چینه دیوار ___ پاسخ : دای
حمل کننده لاشه ___ پاسخ : لشکش
باور داشتن به کسی ___ پاسخ : اعتماد
آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
فرمان بردن ___ پاسخ : اطاعت
سرکوب کردن ___ پاسخ : قمع
بن ___ پاسخ : ریشه

جواب مرحله 889 بازی جدولانه یک

اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : کمدیتراژدیپارس
شهری در ترکیه ___ پاسخ : ادانا
هویدا شدن ___ پاسخ : نمودن
عقیم ___ پاسخ : نازا
از ورزش‌ها ___ پاسخ : بدمینتون
از ایالت های آمریکا ___ پاسخ : نیوهمشایر
به تدریج ___ پاسخ : اندکاندک
مهار و عنان ___ پاسخ : زمام
قطعه ___ پاسخ : شرحه
دریای عرب ___ پاسخ : یم
فامیل ___ پاسخ : خویشاوند
چینه دیوار ___ پاسخ : دای
خشنود کردن ___ پاسخ : ارضا
برتر از گوهر ___ پاسخ : هنر
آزمون ___ پاسخ : امتحان
فرق و اختلاف ___ پاسخ : تفاوت
نوعی شیرینی ___ پاسخ : تر
نگهبان ___ پاسخ : عسس
همسر زن ___ پاسخ : شوهر
دبه در آوردن ___ پاسخ : جرزدن
جمع ضعیف ___ پاسخ : ضعفا
هجرت کننده ___ پاسخ : مهاجر
نیروی زندگی ___ پاسخ : جان
شهر مازندران ___ پاسخ : جویبار
ظرفی بزرگ برای پخت ___ پاسخ : دیگ
موی پیشانی ___ پاسخ : توک
اثر برتراند راسل ___ پاسخ : جستارهایفلسفی
مالش بدن ___ پاسخ : ماساژ
سرای مهر و کین ___ پاسخ : دل
فایده ___ پاسخ : سود
طغیان‌گر ___ پاسخ : سرکش
قسمتی از تخم مرغ ___ پاسخ : زرده
پسر ___ پاسخ : ابن
اجاره ای ___ پاسخ : استیجاری
کشوری در قاره سیاه ___ پاسخ : توگو
چای فرنگی ___ پاسخ : تی
رشک بردن ___ پاسخ : حسادت
تفاله ابریشم ___ پاسخ : لاس
دزد ___ پاسخ : دستکج
خاطر ___ پاسخ : یاد
سرزمین قدیمی در ساحل رود دجله ___ پاسخ : اشور
نوعی زیرپوش ___ پاسخ : رکابی
زخم زدن ___ پاسخ : جرح
پایین/ به سوی پایین ___ پاسخ : فرو
سد ___ پاسخ : اببند
حکاکی روی چوب و غیره ___ پاسخ : کندهکاری
اثر آلفونس دوده ___ پاسخ : ژاک
اثر جعفر مدرس صادقی ___ پاسخ : سفرکسرا
گفتگو کردن درباره امری ___ پاسخ : مذاکره
سپاسگزار ___ پاسخ : شاکر
گله گوسفند ___ پاسخ : رمه
واحد طول ___ پاسخ : متر
کشورها ___ پاسخ : ملل
قسمتی از عالم هستی ___ پاسخ : کهکشان
نورانی‌تر ___ پاسخ : انور
وسیله درو ___ پاسخ : داس
ساعی ___ پاسخ : کوشا
ذکر شده ___ پاسخ : مذکور
بربط ___ پاسخ : عود
سعی ___ پاسخ : کوشش
مدرسه قدیمی ___ پاسخ : مکتب
بخشی از بدن ___ پاسخ : سینه
درمان ___ پاسخ : علاج
فریب دهنده ___ پاسخ : دجال
شیر ___ پاسخ : حیدر
پاروی قایقرانان ___ پاسخ : فه
شماره نخستین ___ پاسخ : یک
اردوگاه ___ پاسخ : کمپ
خطا ___ پاسخ : سهو
ترک و رخنه ___ پاسخ : ماز
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وخ
تردید ___ پاسخ : شک
حیوان باربر ___ پاسخ : خر
پرتاب کردن ___ پاسخ : رمی
مرگ در سکوت ___ پاسخ : دق
نوعی بازی کودکان ___ پاسخ : الکدولک
سجده کننده ___ پاسخ : ساجد
اثر منصور کوشان ___ پاسخ : دهانخاموش
پراکندن ___ پاسخ : پخش
سم ___ پاسخ : زهر
زرداب ___ پاسخ : صفرا
جای سردسیر ___ پاسخ : ییلاق

جواب مرحله 890 بازی جدولانه یک

اثر امین فقیری ___ پاسخ : سیریدرجذبهودرد
نوعی انگور ___ پاسخ : عسکری
جعبه ___ پاسخ : باکس
خوب شدن از بیماری ___ پاسخ : بهبود
بیماری و مرض ___ پاسخ : دا
بوکس ___ پاسخ : مشتزنی
فلسفه ارسطویی ___ پاسخ : مشا
پایین حوض ___ پاسخ : تگ
اسب سفید رنگ ___ پاسخ : هدنگ
یوتوپیا ___ پاسخ : ارمانشهر
اثر هوشنگ گلشیری ___ پاسخ : برهگمشدهراعی
شکستن ___ پاسخ : کسر
نام خدا در تورات ___ پاسخ : یهوه
عجله ___ پاسخ : شتاب
جنت ___ پاسخ : بهشت
بالا آمدن آب دریا ___ پاسخ : مد
فداکار ___ پاسخ : جانباز
از مشروبات ___ پاسخ : ویسکی
گوشت فروش ___ پاسخ : قصاب
اثر و نشان ___ پاسخ : رد
زره ساز ___ پاسخ : زراد
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : نقده
پاییز ___ پاسخ : خزان
نگاه کوتاه ___ پاسخ : نگه
یال اسب ___ پاسخ : پش
عضو کابینه ___ پاسخ : وزیر
ورقه ___ پاسخ : برگه
بزرگوار ___ پاسخ : شخیص
سواره ___ پاسخ : راکب
خدمت کننده ___ پاسخ : خادم
رگ پشت ___ پاسخ : ابهر
ضد زیبایی ___ پاسخ : زشتی
واحد فرکانس ___ پاسخ : هرتز
فصیح ___ پاسخ : غرا
فراگرفتن و آموختن ___ پاسخ : اخذ
به راه راست رونده ___ پاسخ : راشد
حفظی ___ پاسخ : ازبر
قطعه‌ای از چیزی که بر آن می‌نوشتند ___ پاسخ : رقعه
آب چرخان ___ پاسخ : گرداب
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : ناپل
تعظیم کردن ___ پاسخ : کرنش
مکتب طبیعت گرایی ___ پاسخ : ناتورالیسم
از گل‌های خوشبو ___ پاسخ : زنبق
عدد روستا ___ پاسخ : ده
درختچه کوکائین ___ پاسخ : کوکا
یگانه ___ پاسخ : تنها
نوعی ترشی ___ پاسخ : لیته
پرخور ___ پاسخ : شکمو
دورتر ___ پاسخ : ابعد
بلندتر/ بالاتر ___ پاسخ : علیا
بدهکار ___ پاسخ : وامی
درماندگی ___ پاسخ : ستوهی
شکوه و جلال ___ پاسخ : فر
شاگرد مغازه ___ پاسخ : پادو
از پرندگان شکاری ___ پاسخ : قرقی
ناسپاسی ___ پاسخ : کفر
دغل‌کاری در کار ___ پاسخ : تقلب
روز اول هفته ___ پاسخ : شنبه
کلام تعجب ___ پاسخ : وا
شهر خوزستان ___ پاسخ : خرمشهر
تیر ___ پاسخ : عطارد
الطاف الهی ___ پاسخ : نعمات
همنشین چای ___ پاسخ : قند
نوعی جعبه کوچک ___ پاسخ : قوطی
اشاره به نزدیک ___ پاسخ : این
ماده به ظاهر جامد ___ پاسخ : ژل
کوبیدن ___ پاسخ : نقر
گورستان مدینه ___ پاسخ : بقیع
مقابل جزئی ___ پاسخ : کلی
سه کیلو ___ پاسخ : من
تکیه بر پشتی ___ پاسخ : لم
ناگهان ___ پاسخ : یکهو
شستشو دادن با آب ___ پاسخ : غسل
جدایی زن و شوهر ___ پاسخ : طلاق
واحد طول ___ پاسخ : میلیمتر

جواب مرحله 891 بازی جدولانه یک

ناخالص ___ پاسخ : ناسره
خشک ___ پاسخ : یبس
چاشنی سالاد ___ پاسخ : سس
عصب ___ پاسخ : پی
پایگاه اینترنتی ___ پاسخ : وب
افروختگی ___ پاسخ : اشتعال
برانگیختن شوق هر کسی ___ پاسخ : تشویق
سازمان آمریکایی ___ پاسخ : سیا
ابزار دفاعی ___ پاسخ : نیزه
از غلات ___ پاسخ : جو
تنها ___ پاسخ : تک
طایفه ___ پاسخ : قبیله
نوعی یقه ___ پاسخ : ارو
کافی ___ پاسخ : بس
همدم ___ پاسخ : انیس
چوب پلیس ___ پاسخ : باتون
خالق سه تفنگدار ___ پاسخ : دوما
علامت بیماری ___ پاسخ : تب
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
پدر عمار ___ پاسخ : یاسر
مقابل متن ___ پاسخ : حاشیه
ستون خیمه ___ پاسخ : دیرک
اطراف ___ پاسخ : پیرامون
توخالی ___ پاسخ : تهی
اندوه ___ پاسخ : حزن
داد و ستد ___ پاسخ : مبادله
خدای آفتاب ___ پاسخ : اپولو
مهمانی ___ پاسخ : ولیمه
سرراست ___ پاسخ : مستقیم
اصل چیزی ___ پاسخ : ماهیت
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
قسمت ___ پاسخ : سهم
جوان ___ پاسخ : شاب
کندن گور ___ پاسخ : نبش
تکان ___ پاسخ : سک
علامت مفعولی ___ پاسخ : را
پژمرده ___ پاسخ : لس
جای خالی از هوا ___ پاسخ : خلا
تصدیق بیگانه ___ پاسخ : یس
هنر نمایشی ___ پاسخ : تیاتر
تسبیح ___ پاسخ : ستایش
دو یار همقد ___ پاسخ : اا
پروردگار ___ پاسخ : رب
روستاها ___ پاسخ : دهات
دور افتاده ___ پاسخ : پرت
ماهی فروش ___ پاسخ : سماک
پرچم ___ پاسخ : بیرق
کارگزار ___ پاسخ : مباشر
معبر رود ___ پاسخ : پل
آقا ___ پاسخ : میر
گشوده ___ پاسخ : وا
تفریق ___ پاسخ : منها
چاق ___ پاسخ : سمن
رنگ آسمان ___ پاسخ : ابی
حرف یونانی ___ پاسخ : یتا
پماد ___ پاسخ : مرهم
قاره وسیع ___ پاسخ : اسیا
یادگار ___ پاسخ : یادمان
دو مصراع از شعر ___ پاسخ : بیت
جمع بندر ___ پاسخ : بنادر
نشانه ___ پاسخ : ایت
فرستاده شده ___ پاسخ : مرسوله
هر نوع وسیله نقلیه ___ پاسخ : سواری
مخزن نیروی برق ___ پاسخ : باتری
جامه صاف کن ___ پاسخ : اتو
عامل وراثت ___ پاسخ : ژن
نسبت بین زن و شوهر ___ پاسخ : همسر
پایه ___ پاسخ : اس
برادر ___ پاسخ : کاکا
درس نگارشی ___ پاسخ : انشا
مقابل فروش ___ پاسخ : خرید
میوه تنبل ___ پاسخ : کدو
با اهمیت ___ پاسخ : مهم
ترکیب ___ پاسخ : ساختار
گل ته حوض ___ پاسخ : لای
مرکز مازندران ___ پاسخ : ساری
پخش و پلا ___ پاسخ : ولو
قابله ___ پاسخ : ماما
سودای ناله ___ پاسخ : اه
نهر ___ پاسخ : رود
چرک زخم ___ پاسخ : هو
فن رسیدن به هدف ___ پاسخ : راهکار
خدایی ___ پاسخ : الهی
بی‌ارزش ___ پاسخ : بیهوده
نوعی صفت ___ پاسخ : همانی

جواب مرحله 892 بازی جدولانه یک

دارای لکه‌هایی همچون پلنگ ___ پاسخ : الاپلنگی
غده خوراکی لایه لایه ___ پاسخ : پیاز
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
روزهای مهم مذهبی ___ پاسخ : ایامالله
شایستگی ___ پاسخ : صلاحیت
اندیشیدن ___ پاسخ : تفکر
کشوری در قاره سیاه ___ پاسخ : توگو
از شهرهای استان یزد ___ پاسخ : میبد
مشروع ___ پاسخ : تفصیلی
تیم فوتبال اسپانیایی ___ پاسخ : الچه
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : اوکلاهاما
دارا شدن ___ پاسخ : تملک
جانشین دکمه ___ پاسخ : زیپ
نوعی زیرپوش ___ پاسخ : رکابی
از شبکه‌های ارتباطی ___ پاسخ : تلگرام
مانند ___ پاسخ : همچون
ابله و احمق ___ پاسخ : بل
نقش هنری ___ پاسخ : رل
گرم و سوزان ___ پاسخ : حار
کوتاه ___ پاسخ : مختصر
مانند ___ پاسخ : همچو
خوش‌گذرانی و شادمانی ___ پاسخ : عیش
خوردن و آشامیدن ___ پاسخ : میلکردن
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : ازشمعپرسقصه
کارگر ___ پاسخ : عمله
رشوه ___ پاسخ : پاره
وسیله تقویت شنوایی ___ پاسخ : سمعک
بی سر و سامانی ___ پاسخ : اختلال
روانه شدن ___ پاسخ : عزیمت
گیاه بالا رونده ___ پاسخ : پیچک
کارگر کشتی ___ پاسخ : جاشو
عدد ماه ___ پاسخ : سی
نیم صدای زنبور ___ پاسخ : وز
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب
موی پیشانی ___ پاسخ : توک
سربلندی ___ پاسخ : عزت
مادر ترکی ___ پاسخ : انا
جای ریختن خاکروبه ___ پاسخ : مزبله
روز عرب ___ پاسخ : یوم
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : زهک
پاداش هنرنمایی ___ پاسخ : نازشصت
قبل از طبقه اول ___ پاسخ : همکف
دوره ده ساله ___ پاسخ : دهه
گمان/ ظن ___ پاسخ : زعم
بخشش ___ پاسخ : کرم
ظهر ___ پاسخ : نیمروز
گستاخ ___ پاسخ : جسور
بوی پشم سوخته ___ پاسخ : کز
ضد و نقیض بودن ___ پاسخ : تناقض
شهر قم ___ پاسخ : کهک
تگاب ___ پاسخ : قیف
محافل ___ پاسخ : مجامع
اثر رنه دکارت ___ پاسخ : اصولفلسفه
روباه فرنگی ___ پاسخ : فاکس
توان ___ پاسخ : قوت
تاج خروس ___ پاسخ : کرت
تیم فوتبال فرانسوی ___ پاسخ : نیس
لکنت ناگهانی زبان ___ پاسخ : تپق
فایده معنوی ___ پاسخ : فیض
آتشدان ___ پاسخ : منقل
دانش آموختن ___ پاسخ : دراست
زنگار دل ___ پاسخ : رین
مرد بزرگوار ___ پاسخ : شیخ
رسته‌ها ___ پاسخ : صفوف
روشنایی ___ پاسخ : ضو
واژه شگفتی ___ پاسخ : اوه
برهنه ___ پاسخ : ورت
مرد سالخورده و با تجربه ___ پاسخ : ریشسفید
صدادار ___ پاسخ : مصوت
در زمان تعیین شده ___ پاسخ : سروقت
کشور ___ پاسخ : مملکت
تنگ‌نظر ___ پاسخ : ضیق
وسیله روشنایی بخش ___ پاسخ : لامپ
شگرد ___ پاسخ : لم
محل اتصال دو استخوان ___ پاسخ : مفصل
زمین ___ پاسخ : ارض
حیله‌گر ___ پاسخ : دغل
دشمن ___ پاسخ : خصم
مقدار برق باتری ___ پاسخ : شارژ
شریک و همکار ___ پاسخ : همدست
پرچم ___ پاسخ : لوا
نان نازک ___ پاسخ : لواش
پارچه پاک کردن دست ___ پاسخ : دستمال
واژه ___ پاسخ : لغت
منقار مرغ ___ پاسخ : تک
صورت مجلس مذاکرات سیاسی ___ پاسخ : پروتکل
نیمروز ___ پاسخ : ظهر
پوشاک بافتنی ___ پاسخ : ژاکت

جواب مرحله 893 بازی جدولانه یک

رمان‌نویس معروف لهستانی ___ پاسخ : ولادیسلاوریمونت
چرم براق ___ پاسخ : ورنی
محال ___ پاسخ : ناممکن
درخت جنگلی ___ پاسخ : راش
گرفتنی است نه دادنی ___ پاسخ : حق
محل نخجیر ___ پاسخ : شکارگاه
جلودار ___ پاسخ : پیشقراول
فرمانروایان ___ پاسخ : امرا
خوش‌باور ___ پاسخ : هالو
منقار مرغ ___ پاسخ : تک
متقاضی ___ پاسخ : خواهشمند
پادشاهی ___ پاسخ : کیی
طباخ ___ پاسخ : اشپز
دیوار بلند ___ پاسخ : ترا
شهر کردستان ___ پاسخ : دهگلان
درختان ___ پاسخ : اشجار
بچه دزد معروف ___ پاسخ : ال
پیروان پیامبران ___ پاسخ : امم
جستجو ___ پاسخ : کاوش
میزان دوری دو چیز ___ پاسخ : فاصله
لقب اشرافی عثمانی ___ پاسخ : پاشا
فناپذیر و مردنی ___ پاسخ : رفتنی
تکبر کردن ___ پاسخ : فره
رنجش ___ پاسخ : ازردگی
مقابل جزئی ___ پاسخ : کلی
رسته ___ پاسخ : صنف
اثر یوهان ولفگانگ فون گوته ___ پاسخ : دیوانغربیشرقی
آرزومند نبرد است ___ پاسخ : رزمجو
ناله و فغان ___ پاسخ : وح
برخی در آستین پرورش‌می‌دهند ___ پاسخ : مار
اسب باربر غیر اصیل ___ پاسخ : یابو
انواع/ اقسام ___ پاسخ : صنوف
گرم و سوزان ___ پاسخ : حار
شهری در پاکستان ___ پاسخ : فیصلاباد
شهر روی آب ___ پاسخ : ونیز
برکت ___ پاسخ : ری
نام مردانه ___ پاسخ : بهزاد
تا/ تا آنکه ___ پاسخ : حتی
برانگیخته شدن ___ پاسخ : هیجان
پالان شتر ___ پاسخ : رحل
خواهر ___ پاسخ : باجی
صفحه ذخیره اطلاعات ___ پاسخ : دیسکت
خالص ___ پاسخ : ناب
سبزی سالادی ___ پاسخ : کلم
بی‌اندیشه سخن گفتن ___ پاسخ : بداهه
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : ماواقبال
سوتی ___ پاسخ : گاف
بگو مگو ___ پاسخ : یکیبهدو
جویدن ___ پاسخ : خاییدن
سنگین ___ پاسخ : وزین
واحد شمارش شتر ___ پاسخ : نفر
شرمنده ___ پاسخ : خجل
عشوه ___ پاسخ : ناز
به تاراج برنده ___ پاسخ : یغماگر
امیدوار ___ پاسخ : راجی
زمان حال بودن ___ پاسخ : است
فرود آمدن ___ پاسخ : نزال
پرآشوب ___ پاسخ : ناامن
عادت و خو ___ پاسخ : داب
بد گفتن از چیزی ___ پاسخ : مذمت
از آتش زنه ها ___ پاسخ : فندک
دانشجوی علوم دینی ___ پاسخ : طلبه
طلبکار و وام دهنده ___ پاسخ : داین
ریز نمرات ___ پاسخ : بارم
پدر ___ پاسخ : ابوی
بلی آلمانی ___ پاسخ : یا
آب مروارید ___ پاسخ : تم
انباره ___ پاسخ : پیل
شکل/ هیئت ___ پاسخ : طرز
حیوان چراندنی ___ پاسخ : غاز
سقف ___ پاسخ : سغ
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
قورباغه درختی ___ پاسخ : وک
حیله‌گر ___ پاسخ : دغل
از خواهران برونته ___ پاسخ : ان
اظهار محبت عاشقانه ___ پاسخ : عشقبازی
از سازها ___ پاسخ : رباب
فراگشت ___ پاسخ : انابولیسم
واژه ___ پاسخ : لغت
شهری در سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : زهک
سنگینی و متانت ___ پاسخ : وقار
لبه تیغ ___ پاسخ : یلمان

جواب مرحله 894 بازی جدولانه یک

اثر امین فقیری ___ پاسخ : دوچشمکوچکخندان
الاغ وحشی ___ پاسخ : گورخر
سیمرغ ___ پاسخ : عنقا
کلانتر ___ پاسخ : کمیسر
کاغذ نامرغوب ___ پاسخ : وب
نمایان ___ پاسخ : پدیدار
نوعی بیماری عفونی مسری ___ پاسخ : وبا
گفتگوی اینترنتی ___ پاسخ : چت
پشیمان ___ پاسخ : نادم
منضبط ___ پاسخ : باانضباط
پایتخت جمهوری دومینیکن ___ پاسخ : سانتودومینگو
گوسفند جنگی ___ پاسخ : قوچ
دانا ___ پاسخ : فهیم
مادربزرگ ___ پاسخ : بیبی
شادمان شدن ___ پاسخ : بهجت
دو یار هم‌قد ___ پاسخ : اا
توفان ___ پاسخ : تندباد
دستور برای انجام کاری ___ پاسخ : سفارش
هوس خانم باردار ___ پاسخ : ویار
پیچ و تاب ___ پاسخ : خم
عرق روسی ___ پاسخ : ودکا
ماده‌ای در کودهای شیمیایی ___ پاسخ : اوره
میوه گرمسیری ___ پاسخ : انبه
پیش ___ پاسخ : ضمه
سوسمار ___ پاسخ : ضب
شهری در انگلستان ___ پاسخ : یورک
فریب ___ پاسخ : حیله
روان ___ پاسخ : جاری
توده غله ___ پاسخ : خرمن
میله حلاجی ___ پاسخ : وشنگ
ستوده‌تر ___ پاسخ : احمد
نقشه‌کش ___ پاسخ : طراح
بیرون کشیدن تیغ از غلاف ___ پاسخ : اختن
بوی خوش ___ پاسخ : عطر
ترک دیار ___ پاسخ : کوچ
بخشنده ___ پاسخ : واهب
ظرف استوانه ای مایعات ___ پاسخ : بطری
تاریکی ___ پاسخ : ظلمت
آلوی خشک ___ پاسخ : لواشک
شیون و زاری ___ پاسخ : ندبه
نماد ___ پاسخ : مظهر
اثر مهدی اخوان ثالث ___ پاسخ : اخرشاهنامه
صفحه اعلان ___ پاسخ : پانل
ریسمان ___ پاسخ : نخ
پوشیده از طلا ___ پاسخ : مطلا
اشاره به دور ___ پاسخ : انها
حمل کننده لاشه ___ پاسخ : لشکش
یکنواخت ___ پاسخ : همگن
ریسمان ___ پاسخ : رشته
بی‌دین ___ پاسخ : ملحد
ماده‌ای برای سوزاندن ___ پاسخ : سوخت
ستایش ___ پاسخ : پرستش
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذو
عود ___ پاسخ : بربط
شهر خوزستان ___ پاسخ : ایذه
بدین جهت ___ پاسخ : لذا
نقصان ___ پاسخ : کاهش
مباشر ___ پاسخ : وکیل
شب روستایی ___ پاسخ : شو
مرض ___ پاسخ : ناخوشی
به هم یاری کردن ___ پاسخ : تعاون
پارچه پوشش صورت ___ پاسخ : روبند
هر چیز بسیار ریز ___ پاسخ : ذره
افراد و اشخاص ___ پاسخ : احاد
پرده‌دری ___ پاسخ : هتک
از مذاهب بودایی ___ پاسخ : ذن
همان دهان است ___ پاسخ : دهن
از سایت‌های معروف ___ پاسخ : یاهو
کودکی و خردی ___ پاسخ : صغر
ناپسند ___ پاسخ : بد
من و تو ___ پاسخ : ما
شایسته‌تر ___ پاسخ : اصلح
ماده چسبناک تنه درخت ___ پاسخ : صمغ
مادر پیامبر اسلام ___ پاسخ : امنه
تلف کردن ___ پاسخ : هرزدادن

جواب مرحله 895 بازی جدولانه یک

با هم برابر شدن ___ پاسخ : تطابق
اسب رستم ___ پاسخ : رخش
کاکل اسب ___ پاسخ : فش
زمین سبز و خرم ___ پاسخ : چمن
وسیله شکسته‌بندی ___ پاسخ : اتل
باران تند و شدید ___ پاسخ : رگبار
از جنس نمد ___ پاسخ : نمدین
رفتار به ناز ___ پاسخ : چم
بردگی ___ پاسخ : رق
عنوان‌بندی ___ پاسخ : تیتراژ
شهری در انگلستان ___ پاسخ : بیرمنگام
عهد و پیمان ___ پاسخ : شرط
نافرمان ___ پاسخ : یاغی
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
آراسته شده ___ پاسخ : مزین
وابسته به چیزی ___ پاسخ : مبتنی
مرهم امروزی ___ پاسخ : پماد
صدای در زدن ___ پاسخ : تق
جوان بی‌تجربه ___ پاسخ : غر
شبی که در آنیم ___ پاسخ : امشب
برخلاف ___ پاسخ : مغایر
زیر پای راننده ___ پاسخ : پدال
مهارت زیاد ___ پاسخ : زبردستی
زیر نظر گرفتن ستارگان ___ پاسخ : رصد
عضو متفکر ___ پاسخ : مغز
سرسری شستن ___ پاسخ : تفمالی
شهری در ترکیه ___ پاسخ : ازمیر
نگهبان قلعه ___ پاسخ : دژبان
اجرا شده ___ پاسخ : برگزار
دگرگونی ___ پاسخ : تغییر
خاص ___ پاسخ : قح
جا کردن ___ پاسخ : نصب
طرف برنده کارد ___ پاسخ : لبه
پشت گردن ___ پاسخ : قفا
خط‌کس مهندسی ___ پاسخ : تی
تکذیب ___ پاسخ : رد
خدای دروغین ___ پاسخ : بت
بنده ___ پاسخ : عبد
صدف‌نشین ___ پاسخ : در
از ابزارهای جنگی ___ پاسخ : عراده
کاری را به زور بر عهده کسی گذاشتن ___ پاسخ : تحمیل
رنج و محنت ___ پاسخ : لگ
شکم بند طبی ___ پاسخ : گن
چهار ___ پاسخ : اربع
موی پیچیده ___ پاسخ : جعد
از اندوه رها شدن ___ پاسخ : تسلی
اصلا و ابدا ___ پاسخ : هرگز
فهرست قیمت کالاها ___ پاسخ : تعرفه
بادبان کشتی ___ پاسخ : جل
اثر احمد محمود ___ پاسخ : مول
همان ته است ___ پاسخ : تگ
کرم خورده ___ پاسخ : کرمو
هوشیار ___ پاسخ : ذکی
مادر ترکی ___ پاسخ : انا
طلای سیاه ___ پاسخ : نفت
همراهی و مشارکت ___ پاسخ : معیت
پرده و حجاب ___ پاسخ : پوشش
دو برابر ___ پاسخ : متضاعف
نزد عرب ___ پاسخ : عند
بینی فیل ___ پاسخ : خرطوم
نخ‌های افقی پارچه ___ پاسخ : پود
اثر محمد محمدعلی ___ پاسخ : چشمدوم
حساب کردن ___ پاسخ : شمرده
فهماندن به احمق ___ پاسخ : خرفهم
خنزیر ___ پاسخ : خوک
قوم کم‌حرف ___ پاسخ : لر
کوچک و ظریف ___ پاسخ : مچول
تیشه بزرگ ___ پاسخ : تش
دختر گشتاسب ___ پاسخ : همای
کندذهن ___ پاسخ : خرفت
ردیف ___ پاسخ : رسته
گوارش ___ پاسخ : هضم
کمتر ___ پاسخ : اقل
نوعی حکومت دارای پارلمان ___ پاسخ : مشروطه
ورزش مفرح ___ پاسخ : شنا
غلیان ___ پاسخ : جوشش
سخت‌تر ___ پاسخ : اشد
سرشماری ___ پاسخ : امار
تفاله ___ پاسخ : تخ
پرشگاه ___ پاسخ : سکو
نام قدیم کلیبر ___ پاسخ : بذ
مجاب شده ___ پاسخ : متقاعد
آسیاب به آن است ___ پاسخ : نوبت
بی دین ___ پاسخ : لامذهب
جانشین ___ پاسخ : خلیفه

جواب مرحله 896 بازی جدولانه یک

اتاق غذاخوری ___ پاسخ : سفرهخانه
یکی از سه گروه بزرگ آریایی ___ پاسخ : قومپارت
مرتجع لاستیکی ___ پاسخ : کش
از لبنیات ___ پاسخ : پنیر
ماه هشتم ___ پاسخ : ابان
دوستی ___ پاسخ : ود
کفش قدیمی ___ پاسخ : ارسی
آش هفت دانه ___ پاسخ : دانکو
بی حساب و بی اندازه ___ پاسخ : بیشمار
برج آجری دامغان ___ پاسخ : چهلدختر
گرفتار ___ پاسخ : دچار
هر یک از تیغه های پروانه ___ پاسخ : پره
گیاهی ___ پاسخ : نباتی
باطل کننده ___ پاسخ : ناسخ
عیش و لذت ___ پاسخ : کیف
مرغ انگلیسی ___ پاسخ : هن
عظمت ___ پاسخ : کبریا
دلیل و حجت ___ پاسخ : برهان
علم سخنوری ___ پاسخ : ادبیات
پیشوای مسیحی ___ پاسخ : کشیش
جهان ___ پاسخ : کیهان
زمان مرگ ___ پاسخ : ممات
منفک ___ پاسخ : جدا
پسندیده ___ پاسخ : حمید
کوچک ___ پاسخ : که
پرحرفی ___ پاسخ : ور
کند ذهن و ابله ___ پاسخ : خرفت
صبور و شکیبا ___ پاسخ : خویشتندار
تصغیر مردم ___ پاسخ : مردمک
از استان‌ها ___ پاسخ : سمنان
زادگاه نیما ___ پاسخ : یوش
نی تو خالی ___ پاسخ : نال
ترکیب و مخلوط ___ پاسخ : امیخته
فرآیند ساییدن ___ پاسخ : سایش
گمان ___ پاسخ : حدس
نخ تابیده ___ پاسخ : ریس
سایبان درشکه ___ پاسخ : کروک
از کوه‌های جنوبی ایران ___ پاسخ : اهوران
قفل چوبی ___ پاسخ : کلون
حس بویایی ___ پاسخ : شم
تحت ___ پاسخ : زیر
پسوند آلودگی ___ پاسخ : ناک
مرکز استان گیلان ___ پاسخ : رشت
از فرزندان چنگیزخان ___ پاسخ : اکتای
همدستی برای توطئه ___ پاسخ : ساختوپاخت
روانه ___ پاسخ : گسیل
فیلم سیاسی معروف ___ پاسخ : زد
تکان و جنبش ___ پاسخ : لرز
حرف صلیب ___ پاسخ : تی
پراکندن ___ پاسخ : نشر
واحد شمارش مغازه ___ پاسخ : باب
روادید ___ پاسخ : ویزا
ظرف لباس‌شویی ___ پاسخ : تشت
قماش خانه ___ پاسخ : خاش
بلوا ___ پاسخ : اشوب
تفاله ___ پاسخ : تخ
کنایه از طمع زیاد ___ پاسخ : ناخنتیزکردن
سخن گفتن ___ پاسخ : تکلم
آوازخوان ___ پاسخ : مترنم
حرکت هوا ___ پاسخ : باد
کمک کردن ___ پاسخ : یاری
عید ویتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
مرتاض ___ پاسخ : جوکی
شهر خوردنی ___ پاسخ : شام
کت کاموایی ___ پاسخ : ژاکت
عریان ___ پاسخ : رت
خوردنی پس از غذا ___ پاسخ : دسر
تفرجگاه ساحلی ___ پاسخ : پلاژ
به مقصود نرسیده ___ پاسخ : نامراد
علامت جمع ___ پاسخ : ان
همانند و برابر ___ پاسخ : یکسان
نوعی پخت برنج ___ پاسخ : کته
آواز نیکو ___ پاسخ : ترنم

جواب مرحله 897 بازی جدولانه یک

اثر محمد حجازی ___ پاسخ : خلاصهتاریخایران
فراوانی ___ پاسخ : وفور
از صور فلکی ___ پاسخ : دباصغر
پری شکم از باد ___ پاسخ : نفخ
درون چیزی ___ پاسخ : لا
سترده ___ پاسخ : تراشیده
شمشیر برنده ___ پاسخ : حسام
ابزار و وسایل ___ پاسخ : اثاث
شهر توریستی ترکیه ___ پاسخ : استانبول
ریز ریز ___ پاسخ : نمنم
نیکو و بدیع ___ پاسخ : فافا
نجات دهنده ___ پاسخ : منجی
پیشکش و هدیه ___ پاسخ : نثار
دینام مولد برق ___ پاسخ : توربین
اثر عباس معروفی ___ پاسخ : تمامامخصوص
کوشش ___ پاسخ : مجاهده
مغرور ___ پاسخ : غره
اول امری ___ پاسخ : وهله
نرم‌تر از ریگ ___ پاسخ : شن
عزیز و محبوب ___ پاسخ : دلبند
جنس ماده ___ پاسخ : مونث
رویارویی ___ پاسخ : مقابله
از گازهای آلی ___ پاسخ : اتیلن
سیاه ___ پاسخ : دیجور
دارای اعتبار و ارزش ___ پاسخ : باابرو
گناهکار ___ پاسخ : مجرم
اثر هوشنگ گلشیری ___ پاسخ : نمازخانهکوچکمن
دو یار هم‌قد ___ پاسخ : اا
پسوند پیدا کننده ___ پاسخ : یاب
شهراداری قدیم ___ پاسخ : بلدیه
اندیشه‌ها ___ پاسخ : تدابیر
روی‌بند ___ پاسخ : نقاب
واحد اندازه‌گیری مایعات ___ پاسخ : لیتر
ملازم ___ پاسخ : ندیمه
از ظروف پرمصرف آشپزخانه ___ پاسخ : ماهیتابه
پایانی ___ پاسخ : نهایی
آواز حزین ___ پاسخ : زخ
زادگاه مولانا ___ پاسخ : بلخ
دیده شدن ___ پاسخ : رویت
منفذ نفوذ آب در زمین ___ پاسخ : ابدزد
آسیب‌ها ___ پاسخ : افات
متناسب با ذوغ و سلیقه ___ پاسخ : بابدندان
بستوه ___ پاسخ : زله
باقی جان ___ پاسخ : نا
یوزپلنگ آمریکایی ___ پاسخ : جگوار
نیکوکار ___ پاسخ : خیر
مثل و مانند ___ پاسخ : نمونه
اسفنج ___ پاسخ : ابر
مخلوطی از خشکبار ___ پاسخ : اجیل
به تنهایی ___ پاسخ : یکتنه
چین خوردگی سطح آب ___ پاسخ : موج
چین پیشانی ___ پاسخ : اخم
تریاک ___ پاسخ : افیون
کشور آفریقایی ___ پاسخ : زیمبابوه
همان یقه است ___ پاسخ : یخه
صیاد ماهی ___ پاسخ : ماهیگیر
رقیق و کمرنگ ___ پاسخ : ابزیپو
پرنده‌ای از راسته گنجشکیان ___ پاسخ : توکا
ظرف مرکب ___ پاسخ : امه
جراحت کودکانه ___ پاسخ : اوخ
شهر باستانی ایران ___ پاسخ : شوش
بیزاری ___ پاسخ : انزجار
شکل/ صورت ___ پاسخ : هییت
پایتخت فلسفه ___ پاسخ : اتن
طلبکار و وام دهنده ___ پاسخ : داین
آنچه در شب بدرخشد ___ پاسخ : شبنما
افسرده ___ پاسخ : پکر
شفاعت کننده ___ پاسخ : شفیع
امروزی ___ پاسخ : مدرن
فرشته ___ پاسخ : سروش
پیرامون دهان جانوران ___ پاسخ : پوزه
کرگدن ___ پاسخ : ریما
کامل کننده ___ پاسخ : مکمل
کاغذ نامرغوب ___ پاسخ : وب
ترمز چهارپا ___ پاسخ : هش
حسن معاشرت ___ پاسخ : ادب
ستاره‌ای در دب اکبر ___ پاسخ : سها
حرص شدید ___ پاسخ : ولع
فرانسه قدیم ___ پاسخ : گل
بلی آلمانی ___ پاسخ : یا
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
پسر ___ پاسخ : پور
روغن و چربی ___ پاسخ : په
وارسی شل و سفتی پیچ و مهره‌ها ___ پاسخ : اچارکشی
بزرگ ___ پاسخ : کبیر
اثر امیل زولا ___ پاسخ : پولوزندگی
فرو بردن ___ پاسخ : بلع
شام ___ پاسخ : عشا
همگان ___ پاسخ : عموم
جای داده ___ پاسخ : نهاده

جواب مرحله 898 بازی جدولانه یک

اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : پشتانمردابوحشی
مربوط به حمل و نقل است ___ پاسخ : نقلیه
نام ستاره‌ای نورانی ___ پاسخ : عیوق
سخن ___ پاسخ : گفتار
دو یار هم‌قد ___ پاسخ : اا
جنبیدن چیزی در جای خود ___ پاسخ : اهتزاز
قلمه گیاه ___ پاسخ : نشا
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
مقیمان ___ پاسخ : سکنه
طلوع کردن ___ پاسخ : افتابزدن
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : افسانهافرینش
زمان ___ پاسخ : وقت
پیشینیان ___ پاسخ : قدما
پراکنده ___ پاسخ : شتات
عمامه و دستار ___ پاسخ : میزر
منقار مرغ ___ پاسخ : تک
سجاده ___ پاسخ : جانماز
شهر گلستان ___ پاسخ : اققلا
شادمان شدن ___ پاسخ : بهجت
پول ژاپن ___ پاسخ : ین
کندر رومی ___ پاسخ : رماس
سردتر ___ پاسخ : ابرد
اول امری ___ پاسخ : وهله
نیکویی ___ پاسخ : بهی
طایفه‌ای از ترکان ___ پاسخ : غز
پماد قدیمی ___ پاسخ : مرهم
درونی ___ پاسخ : ذهنی
ناله سگ ___ پاسخ : زوزه
تنگه جنوبی ___ پاسخ : هرمز
اندوهناک ___ پاسخ : حزین
خوره ___ پاسخ : جذام
آوازی از گلو ___ پاسخ : خرخر
نوعی حربه دسته‌دار ___ پاسخ : دهره
لوس ___ پاسخ : ننر
یگانه ___ پاسخ : احد
قسمت‌های تشکیل دهنده ___ پاسخ : اجزا
بسته و منعقد ___ پاسخ : لخته
تاریکی ___ پاسخ : ظلمت
دشنام ___ پاسخ : ناسزا
صفحه تصویر ___ پاسخ : لوحه
نماد ___ پاسخ : مظهر
فایده و سود دانستن ___ پاسخ : غنیمتشمردن
شعر عاشقانه گفتن ___ پاسخ : تغزل
تیر پیکان دار ___ پاسخ : یب
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : اسکو
آبی که سه طرفش خشکی است ___ پاسخ : خلیج
وسیله توقف ___ پاسخ : ترمز
مفصل پا ___ پاسخ : زانو
پرسش از جا و مکان کسی ___ پاسخ : سراغ
قطار زیرزمینی ___ پاسخ : مترو
شهری در چین ___ پاسخ : شنزن
افزون‌تر ___ پاسخ : بیشتر
نیلوفر ___ پاسخ : فل
زودرنج ___ پاسخ : حساس
برآمدن آفتاب ___ پاسخ : طلوع
پاپوش ___ پاسخ : کفش
پاکیزه ___ پاسخ : مطهر
افسار ___ پاسخ : لگام
سه کیلو ___ پاسخ : من
نااستوار ___ پاسخ : متزلزل
از روی قاعده ___ پاسخ : اصولی
پاک کردن ___ پاسخ : زدودن
قورباغه ___ پاسخ : وزغ
جنگل کوچک ___ پاسخ : بیشه
شوخ و شیرین رفتار ___ پاسخ : شنگ
آذرنگ ___ پاسخ : غم
همراه مرج ___ پاسخ : حرج
بعیدتر ___ پاسخ : ابعد
کم وزن ___ پاسخ : سبک
ناله و فغان ___ پاسخ : وح
کافی ___ پاسخ : بس
نوعی تخم مرغ ___ پاسخ : رسمی
حسن معاشرت ___ پاسخ : ادب
گیاه چهارپا ___ پاسخ : شبدر
تیزفهم ___ پاسخ : نکتهسنج

جواب مرحله 899 بازی جدولانه یک

درخواست محترمانه ___ پاسخ : خواهش
از چهار عمل اصلی ___ پاسخ : ضرب
بانگ ___ پاسخ : غو
حرف فراری ___ پاسخ : جیم
گناه ___ پاسخ : بزه
برابر شدن ___ پاسخ : توازی
ساختمان قدیمی ___ پاسخ : کلنگی
پسوند تصغیر ___ پاسخ : چه
ژنرال جنگ های انفصال ___ پاسخ : لث
جاسوس ___ پاسخ : خبرچین
تزریق واکسن آبله ___ پاسخ : ابلهکوبی
آبدست ___ پاسخ : وضو
عدد دو رقمی ___ پاسخ : هجده
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
قسمت اصلی ذره‌بین ___ پاسخ : عدسی
مقتضی ___ پاسخ : لازمه
ایستادن ___ پاسخ : توقف
کهنه و پوسیده ___ پاسخ : رث
فلس ماهی ___ پاسخ : کچ
صندوقچه ___ پاسخ : جعبه
روزی داده شده ___ پاسخ : مرزوق
دوری کردن از بدی ___ پاسخ : تنزه
آگهی ___ پاسخ : اطلاعیه
پشم شتر ___ پاسخ : وبر
یاری ___ پاسخ : مدد
ربودن به چابکی ___ پاسخ : قاپیدن
بیهودگی ___ پاسخ : یاوگی
عقلایی ___ پاسخ : منطقی
آسیب ناشی از آتش ___ پاسخ : سوختگی
رودی در گلستان ___ پاسخ : قرهسو
اجاق مخفی ___ پاسخ : فر
خشک مزاج ___ پاسخ : یبس
مسابقات سراسری ___ پاسخ : لیگ
دوره مشخص در یک فرایند ___ پاسخ : فاز
روی و رخساره ___ پاسخ : خد
در هم پیچیدن ___ پاسخ : لف
استخوان سینه ___ پاسخ : قص
به راستی ___ پاسخ : حقا
حرف هفدهم یونانی ___ پاسخ : رو
معایب ___ پاسخ : نواقص
بسیار ثروتمند ___ پاسخ : خرپول
جوش خمیر ___ پاسخ : وز
از به پا کردنی‌ها ___ پاسخ : شر
بدون شک ___ پاسخ : یقین
تصدیق عرب ___ پاسخ : نعم
بالا رفتن ___ پاسخ : صعود
حاوی پروتئین است ___ پاسخ : گوشت
روزگاران ___ پاسخ : اعصار
چوب خوشبو ___ پاسخ : ند
وسیله سوراخ کردن ___ پاسخ : مته
گیاهی است خاردار ___ پاسخ : یز
پیدا ___ پاسخ : واضح
نیرو و قدرت ___ پاسخ : قوه
قلعه کوچک ___ پاسخ : ارگ
ماست چکیده ___ پاسخ : لور
مفهوم ___ پاسخ : معنا
شعله آتش ___ پاسخ : الاو
نقاب زنان ترک ___ پاسخ : یاشماق
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : علق
به ویژه ___ پاسخ : خصوصا
ذره بنیادین ___ پاسخ : اتم
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : ایداهو
لب ساحل ___ پاسخ : کرانه
شخصی ___ پاسخ : خصوصی
حنجره ___ پاسخ : حلق
بین ___ پاسخ : لا
گمراه کننده ___ پاسخ : ضاله
آسیب ___ پاسخ : اک
برخی ___ پاسخ : بعضی
دیوار قلعه ___ پاسخ : حصار
مایعی بی‌رنگ و معطر ___ پاسخ : بنزن
انسان ___ پاسخ : بشر
داستان کوتاه ___ پاسخ : متل
دوبله کننده ___ پاسخ : دوبلور
رود مرزی ایران و ترکمنستان ___ پاسخ : تجن
زندگی/ حیات ___ پاسخ : محیا
حرف دوم یونانی ___ پاسخ : بتا
چو حل گشت آسان شود ___ پاسخ : معما
درک و ادراک ___ پاسخ : حس
کمبود ___ پاسخ : نقص
عزیز تازی ___ پاسخ : ام
در کنار گرفتن ___ پاسخ : احتضان
اسباب عروس ___ پاسخ : جهاز
دارای هیکل درشت ___ پاسخ : تنومند
طبع ___ پاسخ : سلیقه

جواب مرحله 900 بازی جدولانه یک

روشن کردن ___ پاسخ : فروزاندن
فراوان ___ پاسخ : زیاد
خداوند ___ پاسخ : رب
اثر منصور یاقوتی ___ پاسخ : سالکورپه
محل سکونت درویشان ___ پاسخ : خانقاه
جار و جنجال ___ پاسخ : غوغا
تندرست ___ پاسخ : سالم
عشوه گر ___ پاسخ : لوند
برشته ___ پاسخ : سوخاری
شهر کهگیلویه و بویراحمد ___ پاسخ : باشت
اثر آنتوان چخوف ___ پاسخ : باغالبالو
تیرگی ___ پاسخ : تاری
کلک ___ پاسخ : دوز
صفه ___ پاسخ : ایوان
شلیل ___ پاسخ : تالانک
اختاپوس ___ پاسخ : هشتپا
بوی رطوبت ___ پاسخ : نا
از به پا کردنی‌ها ___ پاسخ : شر
نیروها ___ پاسخ : قوا
فراخ ___ پاسخ : جادار
دوشنده شیر ___ پاسخ : هاشم
همگان ___ پاسخ : عام
روان گشتن ___ پاسخ : جاریشدن
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : شاهددراسمان
خوشگذرانی ___ پاسخ : عشرت
استر ___ پاسخ : قاطر
افزونی ___ پاسخ : مزید
پسر شاه ___ پاسخ : شاهپور
کشتی ___ پاسخ : سفینه
مخلوط و درهم ___ پاسخ : قاتی
وسیله روشنایی بخش ___ پاسخ : لامپ
سه کیلو ___ پاسخ : من
کوتاه و چاق ___ پاسخ : غک
بخار دهان ___ پاسخ : ها
گهواره ___ پاسخ : ننو
خوک وحشی ___ پاسخ : ساد
باد برین ___ پاسخ : صبا
اتفاقا ___ پاسخ : ازقضا
خوب ___ پاسخ : نغز
رهن ___ پاسخ : گرو
مرکز استان اصفهان ___ پاسخ : اصفهان
از ماه‌های رومی ___ پاسخ : تموز
ناگهان خودمانی ___ پاسخ : زرت
مرزبان ___ پاسخ : کیا
فرو بردن ___ پاسخ : بلع
بی معطلی ___ پاسخ : بیدرنگ
مانع و بازدارنده ___ پاسخ : عایق
رود شمال خوزستان ___ پاسخ : دز
عرض حال ___ پاسخ : عریضه
تباهی ___ پاسخ : ورب
مشکل ___ پاسخ : سخت
ستیز کننده ___ پاسخ : معاند
اثر امین فقیری ___ پاسخ : غمهایکوچک
گمراه کردن ___ پاسخ : اغوا
خطی در دایره ___ پاسخ : وتر
حرص شدید ___ پاسخ : ولع
ار حروف الفبا ___ پاسخ : صاد
بریدن شاخه‌های زاید ___ پاسخ : هرس
زاویه خارجی ___ پاسخ : نبش
دانش شناخت وزن شعر ___ پاسخ : عروض
غذایی با اسفناج ___ پاسخ : نرگسی
گزیده‌تر ___ پاسخ : اخص
سنگریزه ___ پاسخ : ریگ
آراسته شده ___ پاسخ : مزین
چربی ___ پاسخ : په
از حروف یونانی ___ پاسخ : یتا
ماهی فلکی ___ پاسخ : حوت
آرامگاه ___ پاسخ : قبرستان
با برنج خورند ___ پاسخ : خورش
اثر مهشید امیرشاهی ___ پاسخ : درحضر
تعدی ___ پاسخ : تجاوز
نوعی ماهی ___ پاسخ : شیم
عذرخواهی ___ پاسخ : پوزش
کلمه درد ___ پاسخ : اخ
تویی لاستیک خودرو ___ پاسخ : تیوپ
تکه چوبی برای شکافتن کنده ___ پاسخ : گوه
از افعال ربطی ___ پاسخ : است
بخشی از اوستا ___ پاسخ : گات
از نوشت افراز ___ پاسخ : مداد
پلیدی و ناپاکی ___ پاسخ : نجاست
جوی ___ پاسخ : نهر
از عناصر فلزی ___ پاسخ : کروم
خشمگین شدن ___ پاسخ : جوشزدن
اندوهگین ___ پاسخ : اسی
همان ته است ___ پاسخ : تگ
درختی با میوه شیرین ___ پاسخ : شاهتوت
درنگ کردن ___ پاسخ : مکث
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : درگز

0 دیدگاه

بازتاب ها/ دنبالک ها

  1. جواب مرحله 901 تا 950 بازی جدولانه یک - […] قسمت قبل جواب مرحله 851 تا 900  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 901…

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

برچسب ها :