جواب مرحله 1 تا 50 بازی جدولانه
جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک
09/07/2018 تاریخ انتشار
جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 951 تا 1000 ) در قسمت قبل جواب مرحله 901 تا 950  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 951 تا 1000 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 851 تا 900 ) در قسمت قبل جواب مرحله 801 تا 850  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 851 تا 900 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۸۰۱ تا ۸۵۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۸۰۱ تا ۸۵۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 801 تا 850 ) در قسمت قبل جواب مرحله 751 تا 800  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 801 تا 850 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب بازی جدولانه یک مرحله (901 تا 950 )

در قسمت قبل جواب مرحله 851 تا 900  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 901 تا 950 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

 

جواب مرحله 901 بازی جدولانه یک

پادشاه عادل ایران ___ پاسخ : کورششکبیر
تصدیق روسی ___ پاسخ : دا
گوش دادن ___ پاسخ : شنیدن
زادگاه حضرت ابراهیم ___ پاسخ : اور
دستمال گردن ___ پاسخ : کراوات
پایتخت رومانی ___ پاسخ : بخارست
یار مرد ___ پاسخ : زن
خطی در دایره ___ پاسخ : وتر
پولک ماهی ___ پاسخ : فلس
اجازه ___ پاسخ : رخصت
بازیگر سریال نود شب ___ پاسخ : سانازسماواتی
بازیگر پدرخوانده ___ پاسخ : مارلونبراندو
تخم ماهی ___ پاسخ : خاویار
شهر آرامگاه ابن سینا ___ پاسخ : همدان
اول و آغاز ___ پاسخ : نخست
ویژه ___ پاسخ : خاص
از پیروان دین موسی ___ پاسخ : کلیمی
سوغات ___ پاسخ : رهاورد
باج و خراج ___ پاسخ : اتاوه
امر به نکشیدن ___ پاسخ : نکش
دوستان ___ پاسخ : یاران
ضمیر مفعولی ___ پاسخ : مرا
نجات یافتن ___ پاسخ : رهایی
از حروف یونانی ___ پاسخ : زتا
خاک صنعتی ___ پاسخ : رس
اثر چربی بر پارچه ___ پاسخ : لک
اسرار ___ پاسخ : رازها
شعبده‌بازی ___ پاسخ : تردستی
مساوی ___ پاسخ : برابر
کج و خمیده ___ پاسخ : اریب
مقابل ارزانی ___ پاسخ : گرانی
نازیدن ___ پاسخ : مباهات
قافله ___ پاسخ : کاروان
محترم ___ پاسخ : گرامی
درجه بالاتر از ستوان ___ پاسخ : سروان
رو به پایین ___ پاسخ : سرازیر
کشور آسیایی ___ پاسخ : ایران
بی‌بنیان ___ پاسخ : واهی
چهارچوب عکس ___ پاسخ : قاب
از شاعران ایرانی ___ پاسخ : اهیترشیزی
غذایی از تخم‌مرغ ___ پاسخ : نیمرو
سوبسید ___ پاسخ : یارانه
آخرین سیاره منظومه شمسی ___ پاسخ : نپتون
مادر ترک ___ پاسخ : انا
دشت و صحرا ___ پاسخ : هامون
ذره باردار الکتریکی ___ پاسخ : یون
کبوتی صحرایی ___ پاسخ : یمام
قطار ___ پاسخ : ترن
شهر نزدیک تهران ___ پاسخ : ری
یک خودمانی ___ پاسخ : یه
اولین غذای روزانه ___ پاسخ : ناشتایی
زینت و آرایش ___ پاسخ : پیرایه
مدرک فوق دیپلم ___ پاسخ : کاردانی
بیماری کم‌خونی ___ پاسخ : انمی
نیم صدای خر ___ پاسخ : ار
پنهان کردن ___ پاسخ : کتمان
نوعی دستگاه چاپ ___ پاسخ : رتاتیو
بسیار و زیاد ___ پاسخ : فراوان
ساختمان و بنا ___ پاسخ : امارت
دفترک تبلیغاتی ___ پاسخ : بروشور
زمزمه کردن ___ پاسخ : ترنم
فکر و ذهن ___ پاسخ : یاد
پایان شطرنج ___ پاسخ : مات
زبان‌دار بی‌زبان ___ پاسخ : لال
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
بی‌سواد قدیمی ___ پاسخ : امی
طبق فلزی ___ پاسخ : تال
بصیر ___ پاسخ : بیناایاز
غلام سلطان محمود ___ پاسخ : ایاز
غول برفی ___ پاسخ : یتی
چاه جهنم ___ پاسخ : ویل

جواب مرحله 902 بازی جدولانه یک

بحث کردن ___ پاسخ : سروکلهزدن
از عناصر اربعه ___ پاسخ : اتش
از بیعت علی خارج شدند ___ پاسخ : خوارج
بخشی از اوستا ___ پاسخ : گات
پست شدن ___ پاسخ : انحطاط
درون ___ پاسخ : داخل
وقت مناسب ___ پاسخ : فرصت
قلیل ___ پاسخ : کم
ناله و فغان ___ پاسخ : ژح
تابلویی از کمال الملک ___ پاسخ : رمال
اثر زویا پیرزاد ___ پاسخ : طعمگسخرمالو
در میان گذاشتن ___ پاسخ : مطرحکردن
رفتارهای بی‌مزه ___ پاسخ : اطوار
حرف نداری ___ پاسخ : بی
دستاویز ___ پاسخ : اتو
یک بار در سال ___ پاسخ : سالانه
با کسی صحبت داشتن ___ پاسخ : مصاحبت
نشانک ___ پاسخ : سیگنال
برادر پدر ___ پاسخ : عم
نوعی تنگ سفالی ___ پاسخ : کماس
قطره اشک ___ پاسخ : سرشک
عیب و ننگ ___ پاسخ : عار
از حد خود گذشتن ___ پاسخ : تخطی
پسوند دارندگی ___ پاسخ : مند
سودمندی و اثربخشی ___ پاسخ : کارایی
دندان فیل ___ پاسخ : عاج
مقابل عقلی ___ پاسخ : حسی
بین ___ پاسخ : لا
بسیار گرم ___ پاسخ : داغ
نوعی فرش ___ پاسخ : گلیم
پشت سر ___ پاسخ : پس
کوچک ___ پاسخ : که
انگور نرسیده ___ پاسخ : غوره
عضوی در سمت چپ شکم ___ پاسخ : طحال
بها ___ پاسخ : نرخ
بوی بد ___ پاسخ : گند
نوعی چاپ ___ پاسخ : افست
دیباچه ___ پاسخ : سراغاز
با الکتریسیته کار می‌کند ___ پاسخ : برقی
دودمان ___ پاسخ : خاندان
تنها و فقط ___ پاسخ : صرفا
وردنه ___ پاسخ : نورد
اثر منصور کوشان ___ پاسخ : محاق
از مردم غرب ___ پاسخ : غربی
پرهیز کردن ___ پاسخ : حذر
شهر ایلام ___ پاسخ : مهران
نوعی سوسمار بزرگ ___ پاسخ : بزمجه
حیوان انکرالاصوات ___ پاسخ : خر
نوعی اسباب بازی ___ پاسخ : لگو
دارای سلاح ___ پاسخ : مسلح
نهاد و سرشت ___ پاسخ : ذات
جمع کافر ___ پاسخ : کفار
خطاب بی‌ادبانه ___ پاسخ : هی
فقیر ___ پاسخ : ندار
زشتی ___ پاسخ : قبح
اهل یکی از شهرهای شمالی ___ پاسخ : رشتی
خواری و نرمی ___ پاسخ : ذل
متحیر ماندن ___ پاسخ : بهت
شماره نخستین ___ پاسخ : یک
اسب رستم ___ پاسخ : رخش
نامی برای پاییز ___ پاسخ : برگریزان
شراب ___ پاسخ : خمر
فیلم معروف الیور استون ___ پاسخ : جوخه
پاروی قایقرانان ___ پاسخ : فه
نصیب ___ پاسخ : مقدر
مایه آبادانی ___ پاسخ : اب
پنبه پاک نکرده ___ پاسخ : وش
باطل کردن ___ پاسخ : لغو
پنهان کردن ___ پاسخ : اخفا
افسر ___ پاسخ : تاج
روش و طریقه ___ پاسخ : راهوچاه
داستان کوتاه ___ پاسخ : متل
حق دلالی ___ پاسخ : پورسانت
آلونک ___ پاسخ : کپر
اثر غلامحسین ساعدی ___ پاسخ : غریبهدرشهر
پیشرفت در امری ___ پاسخ : رونق
شایسته ___ پاسخ : روا
وسیله‌ای در آشپزخانه ___ پاسخ : یخچال
فریاد ___ پاسخ : غریو
حرف سوم یونانی ___ پاسخ : گاما
ناطق ___ پاسخ : سخنگو
قطعه قطعه ___ پاسخ : قاچقاچ
آب تازی ___ پاسخ : ما
تاب و توان ___ پاسخ : نا
محل کشتار ___ پاسخ : قتلگاه

جواب مرحله 903 بازی جدولانه یک

اثر غلامحسین ساعدی ___ پاسخ : شبنشینیباشکوه
از شهرهای گیلان ___ پاسخ : املش
محله و برزن ___ پاسخ : کوی
نقطه سیاه روی پوست ___ پاسخ : خال
گفتگوی اینترنتی ___ پاسخ : چت
اثر رویدادی در ذهن ___ پاسخ : خاطره
بست نشین ___ پاسخ : متحصن
مرتجع فلزی ___ پاسخ : فنر
دارای موهای زیاد در صورت و بدن ___ پاسخ : پشمالو
اثر پائولو کوئلیو ___ پاسخ : قاموسفرزانگی
کشور آفتاب تابان ___ پاسخ : ژاپن
محل آرمیدن ___ پاسخ : تختخواب
تعجب خانمانه ___ پاسخ : وا
در پناه ___ پاسخ : ایمن
شهر کهگیلویه و بویراحمد ___ پاسخ : باشت
با تفصیل ___ پاسخ : مشروحا
روزه ___ پاسخ : صوم
بیکاره ___ پاسخ : لش
ضربه با نوک پنجه پا ___ پاسخ : تیپا
طویله ___ پاسخ : اصطبل
زدن ___ پاسخ : کوفتن
نوعی جوجه تیغی ___ پاسخ : تشی
التفات ___ پاسخ : توجه
دیوار کوتاه ___ پاسخ : نرا
دلیر و شجاع ___ پاسخ : نیو
کیف مسافرتی ___ پاسخ : ساک
جنس برخی ظروف ___ پاسخ : تفلون
علیل ___ پاسخ : چلاق
راهره سقف دار ___ پاسخ : هشتی
اعضای درونی بدن ___ پاسخ : احشا
سرباز مأمور شلیک توپ ___ پاسخ : توپچی
اثر نیما یوشیج ___ پاسخ : شعرمن
واحد پول مالدیو ___ پاسخ : روفیا
طایفه ای از ترکان ___ پاسخ : غز
دلربا ___ پاسخ : جالب
دریای عرب ___ پاسخ : بحر
وحشی شدن ___ پاسخ : توحش
رایگان ___ پاسخ : مجانی
عدد فوتبالی ___ پاسخ : اا
پنبه زن ___ پاسخ : نداف
شاخه ___ پاسخ : شعبه
از روی اقبال ___ پاسخ : شانسی
جای بی‌خطر ___ پاسخ : امن
عدد یک رقمی ___ پاسخ : پنج
صورت و شکل ___ پاسخ : نقش
آدمی/ انسان ___ پاسخ : شخص
مفسر ___ پاسخ : شارح
فشرده و له شده ___ پاسخ : مچاله
قدم یکپا ___ پاسخ : لی
راهنما ___ پاسخ : مرشد
رودی در آسیا ___ پاسخ : یانگتسه
حرف سوم یونانی ___ پاسخ : گاما
بدین نحو ___ پاسخ : اینچنین
برادر مادر ___ پاسخ : خالو
پالودن ___ پاسخ : تصفیه
قانون چنگیزی ___ پاسخ : یاسا
بسیار چابک ___ پاسخ : تیزپا
نادان ___ پاسخ : غت
نرم/ روان ___ پاسخ : لین
برادر مادر ___ پاسخ : دایی
بز کوهی ___ پاسخ : شکا
سنگ جادوگری ___ پاسخ : یده
پاداش نیکی یا بدی ___ پاسخ : جزا
پراکندگی ___ پاسخ : شت
جوی خون ___ پاسخ : رگ
شیشه نسوز ___ پاسخ : پیرکس
مکان ___ پاسخ : جایگاه

جواب مرحله 904 بازی جدولانه یک

شروع شدن جنگ ___ پاسخ : درگیرشدن
اثر منصور کوشان ___ پاسخ : تثلیثجادو
میل ___ پاسخ : رغبت
کدوی تنبل ___ پاسخ : اج
طلاکاری ___ پاسخ : زرکوبی
اثر سیمین دانشور ___ پاسخ : بهکیسلامکنم
اثر جمال میرصادقی ___ پاسخ : شبچراغ
میوه/ بار ___ پاسخ : ثمر
چروک پوست ___ پاسخ : یرا
عشق فرنگی ___ پاسخ : لاو
از وسایل باغبانی ___ پاسخ : کجبیل
عدد فوتبالی ___ پاسخ : اا
نواق موسیقی ___ پاسخ : چکاو
کامیون کشنده ___ پاسخ : تریلی
قرمز ___ پاسخ : سرخ
نشانه‌ها ___ پاسخ : اثار
حجم فرعونی ___ پاسخ : هرم
خشک ___ پاسخ : یابس
کشیش ___ پاسخ : قس
دانه‌ای روی پوست ___ پاسخ : جوش
جای بازگشت ___ پاسخ : ماب
رفیق مشهدی ___ پاسخ : یره
شخص ___ پاسخ : کس
از ورزش‌های المپیکی ___ پاسخ : وزنهبرداری
میوه نخلستان ___ پاسخ : خرما
فروتنی کننده ___ پاسخ : خاشع
اثر چربی ___ پاسخ : لک
جواب ___ پاسخ : پاسخ
فروتر ___ پاسخ : مادون
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
فایده ندارد ___ پاسخ : بیهوده
زنبور سیاه ___ پاسخ : بوز
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : فتح
حرص ___ پاسخ : از
حاصل تفریق ___ پاسخ : تفاضل
آشکار کردن ___ پاسخ : اکتشاف
بزرگ منشی ___ پاسخ : نب
همه دارند ___ پاسخ : اسم
جعبه ___ پاسخ : باکس
فساد ___ پاسخ : تباهی
متداول ___ پاسخ : معمول
سود و فایده ___ پاسخ : نفع
آسمان عرب ___ پاسخ : سما
حساب کردن ___ پاسخ : محاسبه
تفاله ابریشم ___ پاسخ : لاس
خجالتی ___ پاسخ : کمرو
تخته سفید ___ پاسخ : وایتبرد
کنار هندسی ___ پاسخ : ضلع
تألیف ___ پاسخ : اثر
بخشی از مغز ___ پاسخ : تالاموس
وحشی ___ پاسخ : دد
پهلوان ___ پاسخ : گو
دفعه/ بار ___ پاسخ : گاه
کلمه نفی عربی ___ پاسخ : کلا
جدا از هم ___ پاسخ : سوا
آب دهان ___ پاسخ : خدو
کنایه از آسمان ___ پاسخ : چرخ
محفوظ ___ پاسخ : مصون
نوشابه الکلی ___ پاسخ : لیکور
تاس کباب ___ پاسخ : راگو
دریای عرب ___ پاسخ : یم
پری شکم از باد ___ پاسخ : نفخ
پشته بلند ___ پاسخ : تل
طریقه ___ پاسخ : روش
باب ___ پاسخ : در
ولی ___ پاسخ : اما
اثر محمود دولت‌آبادی ___ پاسخ : گاواربان
عید ویتنامی ها ___ پاسخ : تت
عکس ___ پاسخ : فتو
قبر ___ پاسخ : گور
توطئه کردن برای کسی ___ پاسخ : پاپوشدوختن

جواب مرحله 905 بازی جدولانه یک

شهری در انگلستان ___ پاسخ : ناتینگهام
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
پیرو دین موسی ___ پاسخ : یهودی
آنچه پنهان و پوشیده است ___ پاسخ : رمز
بختک ___ پاسخ : فدرنجک
بارومتر ___ پاسخ : هواسنج
راست ایستاده ___ پاسخ : هج
همچنین ___ پاسخ : نیز
ضربه‌گیر خودرو ___ پاسخ : سپر
نوعی اسباب‌بازی ___ پاسخ : یویو
اثر جرج برنارد شاو ___ پاسخ : ماژورباربارا
اثر غلامحسین ساعدی ___ پاسخ : جایپنجهدرهوا
از ایالت های آمریکا ___ پاسخ : ورمونت
شالوده ___ پاسخ : بنیان
هیئت منصفه ___ پاسخ : ژوری
نیرومند ___ پاسخ : قوی
تورم رگ های پا ___ پاسخ : واریس
مشهور ___ پاسخ : زبانزد
یک جور و یکنواخت ___ پاسخ : یکدست
ذره باردار ___ پاسخ : یون
شهر اصفهان ___ پاسخ : سمیرم
بافت ___ پاسخ : نسج
آتش‌های شعله‌زن ___ پاسخ : لواهب
فلز رخساره ___ پاسخ : روی
راندن/ دفع کردن ___ پاسخ : ذب
تخم‌مرغ فرنگی ___ پاسخ : اگ
کیسه پول ___ پاسخ : همیان
دستمال کاغذی ___ پاسخ : کلینکس
در به در و آواره ___ پاسخ : زاورا
یار پیچ ___ پاسخ : مهره
واحد پول زامبیا ___ پاسخ : کواچا
پیمان زناشویی ___ پاسخ : ازدواج
استان بزرگ قدیمی ___ پاسخ : خراسان
شیمی قدیم ___ پاسخ : کیمیا
برانگیختن ___ پاسخ : تهییج
گردشگری ___ پاسخ : توریسم
توهین ___ پاسخ : اهانت
گیاه پر شاخ و برگ کوتاه ___ پاسخ : بوته
ایستگاه قطار ___ پاسخ : گار
اثر مرتضی مشفق کاظمی ___ پاسخ : تهرانمخوف
متمایل به یک جهت ___ پاسخ : یکوری
کشور آمریکای شمالی ___ پاسخ : باهاما
افسر ارشد در ارتش ___ پاسخ : ژنرال
اراده و عزم ___ پاسخ : نیت
نگاه کردن ___ پاسخ : نظاره
پوچ/ بی‌اعتبار ___ پاسخ : هیچ
آلت نشانه‌روی تفنگ ___ پاسخ : مگسک
توده غله پاک شده ___ پاسخ : راژ
عضو راهرو ___ پاسخ : پا
کوچک ___ پاسخ : که
کاری ندارد ___ پاسخ : هیچکاره
ظاهر ___ پاسخ : نمایان
با طلا اندود شده ___ پاسخ : زرافشان
پیدایش ___ پاسخ : ظهور
باقی جان ___ پاسخ : نا
کاسه سفالین بزرگ ___ پاسخ : زرگنج
گریزاندن ___ پاسخ : رمدادن
مستقیم ___ پاسخ : سرراست
واحد پول نیجریه ___ پاسخ : نایرا
ادویه خوشبو ___ پاسخ : دارچین
صاحب ___ پاسخ : مالک
گوش‌ماهی ___ پاسخ : صدف
میخ ___ پاسخ : وتد
ارزش و اعتبار ___ پاسخ : قدر
جستن گلوله ___ پاسخ : هک
جراحت کودکانه ___ پاسخ : اوخ
دشوارتر ___ پاسخ : اشق
آهنگر ___ پاسخ : حدادپرتو
تلألو نور ___ پاسخ : پرتو
نشانه ___ پاسخ : هدف
لوس ___ پاسخ : ننر

جواب مرحله 906 بازی جدولانه یک

کنایه از ناسپاس ___ پاسخ : نمکناشناس
دسته و صف ___ پاسخ : رده
کشور ساعت ___ پاسخ : سوییس
نوعی سلاح سرد ___ پاسخ : قمه
خودداری کردن ___ پاسخ : امتناع
فلانی ___ پاسخ : یارو
جذاب ___ پاسخ : دلکش
شهر سوهان ___ پاسخ : قم
جزئی از بدن ___ پاسخ : پا
بی‌باکی ___ پاسخ : تهور
اثر محمدعلی جمال زاده ___ پاسخ : فارسیشکراست
اثری از امین رازی ___ پاسخ : هفتاقلیم
آماسیده ___ پاسخ : متورم
امیر قبیله کوچک ___ پاسخ : بگ
وسیله روز مبادا ___ پاسخ : یدک
دعوا و بگومگو ___ پاسخ : مرافعه
نامه نوشتن ___ پاسخ : مکاتبه
هدایت کننده ___ پاسخ : راهنما
سودای ناله ___ پاسخ : اه
پانصد هزار ___ پاسخ : کرور
سرزمین ___ پاسخ : میهن
کمبود ___ پاسخ : نقص
زهر ___ پاسخ : شرنگ
قوت لایموت ___ پاسخ : نان
بالغ نشده ___ پاسخ : نابالغ
پرستار ___ پاسخ : نرس
سره ___ پاسخ : ناب
تکیه کلام زنان ___ پاسخ : وا
منفک ___ پاسخ : جدا
بزرگان ___ پاسخ : سران
چای فرنگی ___ پاسخ : تی
سایه ___ پاسخ : نش
جدایی از یار و دیار ___ پاسخ : هجرت
سیمرغ ___ پاسخ : عنقا
نشانه تیر ___ پاسخ : هدف
سرگشته ___ پاسخ : هاج
سبزی سالاد ___ پاسخ : کاهو
از استان‌ها ___ پاسخ : اصفهان
نغمه ___ پاسخ : اواز
ترد ___ پاسخ : شکننده
فرمانروایان ___ پاسخ : حکام
شگفتا ___ پاسخ : عجبا
تیره شده ___ پاسخ : مکدر
رسوم ___ پاسخ : اداب
مورچه قرآنی ___ پاسخ : نمل
هاون ___ پاسخ : مهراس
مؤمن ___ پاسخ : باخدا
نوعی سنبل‌الطیب ___ پاسخ : فو
از پرندگان ___ پاسخ : غاز
شرط بستن ___ پاسخ : رهان
ریزه‌های طلا ___ پاسخ : ساو
احسان ___ پاسخ : نیکی
پشه خاکی ___ پاسخ : تل
چوب خشک ___ پاسخ : هیزم
جیوه ___ پاسخ : ابک
یکدنده ___ پاسخ : لجوج
روحانی زرتشتی ___ پاسخ : مغ
گرم و سوزان ___ پاسخ : حار
سنگ عصاری ___ پاسخ : غن
مقابل زود ___ پاسخ : دیر
در مثل به دایی اش می‌رود ___ پاسخ : حلالزاده
سر و صدا ___ پاسخ : قال
پرهیزکاری ___ پاسخ : اتقا
نپذیرفتن ___ پاسخ : رد
ابتیاع ___ پاسخ : خرید
امر به جستجو ___ پاسخ : جو
تیزی آرنج ___ پاسخ : زج
چانه ___ پاسخ : زنخ
هوشیار ___ پاسخ : زیرک
شور و شادمانی ___ پاسخ : وجد
مهندس معماری ___ پاسخ : ارشیتکت
پول خارجی ___ پاسخ : ارز
اثر دیگری از جمال‌زاده ___ پاسخ : شوراباد
رتبه کارمندی ___ پاسخ : اشل
پایبند نبودن به اصول اخلاقی ___ پاسخ : ناجوانمردی
تباهی ___ پاسخ : فساد
بزرگی نمودن ___ پاسخ : فخر
قصه‌گویی ___ پاسخ : نقالی
کلاه درویشی ___ پاسخ : برنس
برودت ___ پاسخ : سردی
رئیس دربار ___ پاسخ : اقاسی
اقدام به کاری کردن ___ پاسخ : مبادرت
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
سرخ کمرنگ ___ پاسخ : ال
مهارت اجرایی ___ پاسخ : مدیریت

جواب مرحله 907 بازی جدولانه یک

اثر علی محمد افغانی ___ پاسخ : خداحافظدخترم
رسته‌ها ___ پاسخ : صفوف
فراوانی ___ پاسخ : فرط
از پوشاک بانوان ___ پاسخ : تاپ
لیقه ___ پاسخ : تلی
توالت ___ پاسخ : مستراح
اثر مولیر ___ پاسخ : ازدواجاجباری
از سوره‌ها ___ پاسخ : مزمل
چشم به راه ___ پاسخ : مترصد
گرامی ___ پاسخ : مکرم
نوعی چسب گیاهی ___ پاسخ : سریش
ناپیدا ___ پاسخ : گم
خاموش کردن ___ پاسخ : اطفا
پزشکان ___ پاسخ : اطبا
واحدی برای وزن ___ پاسخ : دسیگرم
صدا ___ پاسخ : صوت
ناله و فغان ___ پاسخ : وح
کندذهن ___ پاسخ : خرفت
آرایش صورت ___ پاسخ : میکاپ
پوشاک پا ___ پاسخ : جوراب
پوشیدگی ___ پاسخ : خفا
نیک شدن ___ پاسخ : صلاح
عهد و پیمان ___ پاسخ : شرط
ناپدری ___ پاسخ : راب
مرتبه و منزلت ___ پاسخ : ارج
همسایه ___ پاسخ : مجاور
گامت ماده ___ پاسخ : اوول
شاگرد مسئول کلاس ___ پاسخ : مبصر
کوتاهی کننده ___ پاسخ : مقصر
واژه‌ها ___ پاسخ : الفاظ
پهلو/ زیر دنده ___ پاسخ : ابگاه
بر خود حرام کردن ___ پاسخ : احرام
راست ایستاده ___ پاسخ : هج
مداد طراحی ___ پاسخ : اتود
زمان بی‌ابتدا ___ پاسخ : ازل
به جای گذاشتن ___ پاسخ : ابقا
دارای نسبت ___ پاسخ : منسوب
کلام افسوس ___ پاسخ : وخ
پند دهنده ___ پاسخ : واعظ
بامداد ___ پاسخ : صباح
از ابزار بدنسازان ___ پاسخ : هالتر
ماده منفجره ___ پاسخ : بمب
خانه و سرا ___ پاسخ : خان
واحد نیروی الکتریسیته ___ پاسخ : ولت
سرکوب کردن ___ پاسخ : قمع
ابدا ___ پاسخ : هرگز
از شهرهای استان گیلان ___ پاسخ : ماسال
تکیه بر پشتی ___ پاسخ : لم
در دل افکندن ___ پاسخ : القا
محل توقف کشتی ___ پاسخ : لنگرگاه
بنیادی/ آیینی ___ پاسخ : رسما
کلامی برای تحسین ___ پاسخ : ایوالله
تعلیم کننده ___ پاسخ : معلم
بزرگتر ___ پاسخ : اعظم
مسدود کردن ___ پاسخ : بستن
شناگر ___ پاسخ : ابورز
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
قلعه کوچک ___ پاسخ : ارگ
کذب ___ پاسخ : دروغ
یار کلنگ ___ پاسخ : بیل
عوض و جانشین ___ پاسخ : بدل
آفتاب ___ پاسخ : خور
امیر قبیله بزرگ ___ پاسخ : بگ
نت چهارم ___ پاسخ : فا
واحد پول مالدیو ___ پاسخ : روفیا
بزبچه ___ پاسخ : بزغاله

جواب مرحله 908 بازی جدولانه یک

شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : جکسونویل
اثر سیامک گلشیری ___ پاسخ : ازعشقومرگ
جنبش ___ پاسخ : نهضت
ضمیر غایب ___ پاسخ : او
فیلم منفی ___ پاسخ : نگاتیو
اثر سبکتکین سالور ___ پاسخ : بدونعشقهرگز
بامدادان ___ پاسخ : صبحگاه
شهری در سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : زهک
جواب مثبت ___ پاسخ : اری
جاده قطار ___ پاسخ : ریل
احوال ___ پاسخ : اوضاع
آرواره ___ پاسخ : سق
پوشش جانداران ___ پاسخ : پوست
اخمو ___ پاسخ : ترشرو
از حروف الفبا ___ پاسخ : ضاد
اطمینان قلبی ___ پاسخ : یقین
ملخ ___ پاسخ : میگ
ضد ___ پاسخ : نقیض
از خدایان مصر ___ پاسخ : رع
پخش و پلا ___ پاسخ : ولو
از خود راضی ___ پاسخ : لوس
دین ___ پاسخ : وام
حیوان باربر ___ پاسخ : خر
اثر پائولو کوئلیو ___ پاسخ : یازدهدقیقه
از شهرهای استان بوشهر ___ پاسخ : دیلم
بسیار خوب ___ پاسخ : باشه
سر کوه ___ پاسخ : شخ
نزدیک شدن ___ پاسخ : تقرب
نوعی میمون ___ پاسخ : گوریل
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کاسه سر ___ پاسخ : اهیانه
کنسول بازی قدیمی ___ پاسخ : سگا
توصیف ___ پاسخ : نعت
برادر عرب ___ پاسخ : اخ
ارث بردن ___ پاسخ : وراثت
فریادکنان ___ پاسخ : خروشان
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
امر به یافتن ___ پاسخ : یاب
کاریز ___ پاسخ : قنات
باور ___ پاسخ : عقیده
رسنده/ واصل ___ پاسخ : متادی
در هم شدگی در ریسمان ___ پاسخ : گره
پاداش نیکی یا بدی ___ پاسخ : جزا
به پایان رسیده ___ پاسخ : متناهی
فاصله و دوری ___ پاسخ : بعد
هیچ وقت ___ پاسخ : ابدا
هیچ انگاری ___ پاسخ : نهیلیسم
نوشتن ___ پاسخ : ثبت
رویه هر چیز پهن ___ پاسخ : سطح
یاری خواستن ___ پاسخ : استعانت
بنده خانه زاد ___ پاسخ : قن
مقیاس طول ___ پاسخ : پا
چربی ___ پاسخ : پیه
ضربه با پا ___ پاسخ : لگد
پرستار کودک ___ پاسخ : دده
افسر ___ پاسخ : تاج
تندرستی ___ پاسخ : صحت
چرخ به دور آن می‌چرخد ___ پاسخ : محور
جای سردسیر ___ پاسخ : ییلاق
خودروی جنگی ___ پاسخ : تانک
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
قلمه گیاه ___ پاسخ : نشا
رنج و محنت ___ پاسخ : لگ
از اندام‌های گوارشی ___ پاسخ : مری
گوشت ترکی ___ پاسخ : ات
صورت و شکل ___ پاسخ : نقش
پایان گرفتن ___ پاسخ : انجامیدن
تخم‌مرغ فرنگی ___ پاسخ : اگ
نویسنده ایرلندی ___ پاسخ : شاو
پرستار فرنگی ___ پاسخ : نرس
اثر بالزاک ___ پاسخ : عشقکیمیاگر

جواب مرحله 909 بازی جدولانه یک

موافقت‌نامه میان چند کشور ___ پاسخ : کنوانسیون
کلمه افسوس ___ پاسخ : اه
به دور ستاره می‌چرخد ___ پاسخ : سیاره
شکلک ___ پاسخ : ادا
درختی از تیره بیدها ___ پاسخ : سپیدار
کمک کننده ___ پاسخ : یاریگر
آهو ___ پاسخ : ظب
امر از پیدا کردن ___ پاسخ : یاب
نوشته غیر منظوم ___ پاسخ : نثر
جلوه ___ پاسخ : افکت
اثر برتراند راسل ___ پاسخ : درستایشفراغت
اثر محمد ایوبی ___ پاسخ : مراثیبیپایان
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : ایداهو
جواهری قیمتی ___ پاسخ : الماس
نمایندگان رسمی کشورها ___ پاسخ : سفرا
پرده‌دری ___ پاسخ : هتک
منفذی که آب از آن نفوذ کند ___ پاسخ : ابدزد
آبستن ___ پاسخ : باردار
استهزا ___ پاسخ : مسخره
به هوش باش ___ پاسخ : هان
اسب خوب و اصیل ___ پاسخ : یکران
زمین دور از آب ___ پاسخ : لیا
برابر ساختن ___ پاسخ : تسویه
ذره بنیادی ___ پاسخ : اتم
انکار کردن ___ پاسخ : ظی
کافی ___ پاسخ : بس
اقامت کردن ___ پاسخ : ماندن
ظلم ___ پاسخ : ستمگری
وقار و سنگینی ___ پاسخ : ارامش
نمایش خنده دار ___ پاسخ : کمدی
ده ریال ___ پاسخ : تومان
قسمت پر شاخه درخت ___ پاسخ : شاخسار
اثر جلال آل احمد ___ پاسخ : سفرروس
میزان ___ پاسخ : ترازو
گیاه تریاک ___ پاسخ : خشخاش
قرائت کردن ___ پاسخ : خواندن
بی‌کاره و هرزه ___ پاسخ : ولگرد
مسافر ___ پاسخ : راهی
قدم ___ پاسخ : گام
اداره مسئول امور استان ___ پاسخ : استانداری
به دنیا آمده ___ پاسخ : متولد
باهوش ___ پاسخ : هوشمند
زمان‌ها ___ پاسخ : ادوار
ظاهر ساختمان ___ پاسخ : نما
شخص پر از نیرنگ ___ پاسخ : هفتخط
کفش/ پای افزار ___ پاسخ : لخا
چیره‌دست ___ پاسخ : وارد
پرده پوششی برخی اندام‌ها ___ پاسخ : غشا
یار مت ___ پاسخ : پت
سیلی و کشیده ___ پاسخ : تس
هنوز خسته نشده ___ پاسخ : تازهنفس
دوتایی ___ پاسخ : دوگانه
نیک هضم شدن ___ پاسخ : گواریدن
جوانمردی ___ پاسخ : فتوت
حرف ندا ___ پاسخ : ای
هضم غذا ___ پاسخ : گوارش
بدست آوردن ___ پاسخ : اکتساب
ناشی ___ پاسخ : ناوارد
اثر شاتوبریان ___ پاسخ : اتالا
کنایه از تحریک کردن ___ پاسخ : سیخزدن
چاقو ___ پاسخ : کارد
سایبان کوچک ___ پاسخ : چتر
خوک وحشی ___ پاسخ : ساد
اما ___ پاسخ : لیک
حرف مقطعه قرآنی ___ پاسخ : طه
سوره زنان ___ پاسخ : نسا
آب ویرانگر ___ پاسخ : سیل
شترران ___ پاسخ : حادیحفار
کارش کندن زمین است ___ پاسخ : حفار
پول غنا ___ پاسخ : سدی
جای/ مکان ___ پاسخ : بنک

جواب مرحله 910 بازی جدولانه یک

ای مردم ___ پاسخ : ایهاالناس
گل ته حوض ___ پاسخ : لای
تن‌ها/ جسم‌ها ___ پاسخ : اجرام
درون/ میان ___ پاسخ : ضمن
وسیله نقلیه بچه گانه ___ پاسخ : سهچرخه
پرچم ___ پاسخ : درفش
متحرک ___ پاسخ : سیار
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
ریختن آب ___ پاسخ : صب
بی‌پدر ___ پاسخ : یتیم
اثر برتولت برشت ___ پاسخ : استثناوقاعده
گزندی به او رسیده ___ پاسخ : اسیبدیده
آشکار شونده ___ پاسخ : متجلی
عزیز تازی ___ پاسخ : ام
مسیر ___ پاسخ : راه
بیزار گشتن ___ پاسخ : زدهشدن
از شهرهای استان مرکزی ___ پاسخ : کارچان
گفتن ___ پاسخ : فرمودن
عید ویتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
ناپاک ___ پاسخ : کثیف
تولید می‌کند ___ پاسخ : زایا
آب دهان ___ پاسخ : خدو
اصلاح سیاسی ___ پاسخ : رفرم
کل ___ پاسخ : همه
یاری دهنده ___ پاسخ : مددکار
خدمتکاران ___ پاسخ : خدم
شهر عربستان ___ پاسخ : جده
سر کوه ___ پاسخ : شخ
توده غله پاک شده ___ پاسخ : راژ
عدد ___ پاسخ : نمره
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
امرود ___ پاسخ : مل
قوه حافظه ___ پاسخ : یاده
عدد دو رقمی ___ پاسخ : هجده
از پوشاک بانوان ___ پاسخ : تاپ
محل عبور ___ پاسخ : ممر
پایتخت سودان جنوبی ___ پاسخ : جوبا
عمل شیر گرفتن از دام ___ پاسخ : دوشیدن
در دو طرف حلق قرار دارد ___ پاسخ : لوزه
پول‌ها ___ پاسخ : وجوهات
پیمان‌ها ___ پاسخ : عقود
خدمتکار ___ پاسخ : دادا
کنجد کوبیده ___ پاسخ : ارده
شبنم ___ پاسخ : ژاله
پول خارجی ___ پاسخ : ارز
انگشت شهادت ___ پاسخ : اندکس
گرانش ___ پاسخ : جاذبه
رفتار تند ___ پاسخ : پو
اکسید آهن ___ پاسخ : زنگ
مقابل بنات ___ پاسخ : ابنا
مناجات ___ پاسخ : دعا
دعوت شده ___ پاسخ : مدعو
نشانه جمع فارسی ___ پاسخ : ها
زیرکی ___ پاسخ : رندی
رنج و سختی ___ پاسخ : زجر
اثر محمد محمدعلی ___ پاسخ : برهنهدرباد
درخت انگور ___ پاسخ : رز
نیکویی ___ پاسخ : بهی
شهر بی دفاع ___ پاسخ : رم
خاطر ___ پاسخ : یاد
توانا در زد و خورد ___ پاسخ : بزنبهادر
کفش چهارپا ___ پاسخ : نعل
ساحت و میدان ___ پاسخ : پهنه
غنیمت جنگی ___ پاسخ : فی
درونی ___ پاسخ : ذهنی
برهنه ___ پاسخ : رت
مخفف اگر ___ پاسخ : گر
همراه گل و پروانه ___ پاسخ : شمع
دور کننده ___ پاسخ : دافع
فرار ___ پاسخ : هرب
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : ولنگاری
خوش‌گذرانی و شادمانی ___ پاسخ : عیش
پایتخت جمهوری گینه ___ پاسخ : کوناکری
موی آراسته جلوی سر ___ پاسخ : فکل
پایتخت اروگوئه ___ پاسخ : مونتهویدیو
چند شیخ ___ پاسخ : شیوخ
لهیب آتش ___ پاسخ : شعله
حضور ___ پاسخ : تشریف
نوعی سبک موسیقی ___ پاسخ : سنتی
چوب خوشبو ___ پاسخ : ند
محلی ___ پاسخ : بومی
فتنه‌جو ___ پاسخ : اشوبگر
خواب شیرین ___ پاسخ : شکرخواب
من را ___ پاسخ : مرا
چهار من تبریز ___ پاسخ : ری
حصبه ___ پاسخ : تیفویید

جواب مرحله 911 بازی جدولانه یک

فیلم کمدی ترسناک از روبن فلیشر ___ پاسخ : سرزمینزامبیها
سفره طعام ___ پاسخ : خوان
بیداد ___ پاسخ : ستم
خانه ___ پاسخ : سرا
جمع امت ___ پاسخ : امم
استراتژی ___ پاسخ : راهبرد
بازیگر سریال «کارآگاه حقیقی» ___ پاسخ : وودیهارلسون
آماسیدن ___ پاسخ : تورم
حوض آبتنی ___ پاسخ : استخر
شهر کرمان ___ پاسخ : راور
بانو ___ پاسخ : خانم
دختر ___ پاسخ : دت
جمع رمز ___ پاسخ : رموز
سجده کننده ___ پاسخ : سجاد
بدهکار ___ پاسخ : وامدار
شهری در عربستان ___ پاسخ : جده
مادر عرب ___ پاسخ : ام
آماس ___ پاسخ : ابسه
تنبل ___ پاسخ : تناسا
سیمان قدیم ___ پاسخ : ساروج
فوری ___ پاسخ : انی
اشاره با ابرو ___ پاسخ : غمزه
خیزاب ___ پاسخ : موج
از جنس نی ___ پاسخ : نیی
خشک شدن ___ پاسخ : یبس
شهر مرزی ___ پاسخ : مهران
کشور آسیایی ___ پاسخ : اردن
خواستار ___ پاسخ : راغب
پوشاننده ___ پاسخ : ساتر
موافق و هم‌سخن ___ پاسخ : دمساز
آمد و شد ___ پاسخ : روارو
نام پیامبری ___ پاسخ : ادریس
مساوی ___ پاسخ : یر
نام دخترانه ___ پاسخ : زهرا
خجالت ___ پاسخ : شرم
میل باردار ___ پاسخ : ویار
گذاشتن ___ پاسخ : نهادن
خون ___ پاسخ : دم
کلمه‌ای برای خطاب ___ پاسخ : جناب
طعام سفر ___ پاسخ : توشه
وزیر شطرنج ___ پاسخ : فرزین
قایق موتوری ___ پاسخ : لنج
محور ___ پاسخ : اسه
کنار ___ پاسخ : جنب
بد و زشت ___ پاسخ : انر
گریختن ___ پاسخ : فرار
جرقه ___ پاسخ : شراره
مچاله شده ___ پاسخ : له
داستان ___ پاسخ : رمان
اطراف ___ پاسخ : گرداگرد
بین پیچ و مهره ___ پاسخ : واشر
پند دهنده ___ پاسخ : اندرزگو
زاری ___ پاسخ : ناله
فدیه ___ پاسخ : سربها
درخشان ___ پاسخ : نایر
معبد ترسا ___ پاسخ : کلیسا
بی‌یار ___ پاسخ : تک
حیله‌گر ___ پاسخ : رند
مؤسس ___ پاسخ : بانی
مهمانی ___ پاسخ : سور
کناره چیزی ___ پاسخ : لبه
دورویی ___ پاسخ : ریا
نگهبان گله ___ پاسخ : سگ
زمینه ___ پاسخ : تم
نوعی ساز ___ پاسخ : سنتور
شفیع ___ پاسخ : پایمرد

جواب مرحله 912 بازی جدولانه یک

نگهبان گنجینه ___ پاسخ : خزانهدار
بد شدن حال ___ پاسخ : بههمخوردن
سنگ ترازو ___ پاسخ : وزنه
بددل ___ پاسخ : غر
برنج آبکشی نشده ___ پاسخ : دمپختک
اثر سیمین دانشور ___ پاسخ : شهریچونبهشت
احمق/ خل ___ پاسخ : خشکمغز
بی‌فایده ___ پاسخ : هرز
عادت و خو ___ پاسخ : داب
خطی در دایره ___ پاسخ : وتر
طیر ___ پاسخ : پرنده
بازی نفس گیر ___ پاسخ : زو
حد فاصل بهشت و جهنم ___ پاسخ : برزخ
دشت و صحرا ___ پاسخ : هامون
جیوه ___ پاسخ : ابک
گوسفند سه یا چهار ساله ___ پاسخ : بخته
تاج خروس ___ پاسخ : کرت
ایالت آمریکا ___ پاسخ : یوتا
غربال و الک ___ پاسخ : چچ
گل سرخ ___ پاسخ : ورد
صورت و شکل ___ پاسخ : نقش
پرنده خرامنده ___ پاسخ : کبک
لذت بردن ___ پاسخ : حظ
اثر پائولو کوئلیو ___ پاسخ : یازدهدقیقه
گوشه فوتبالی ___ پاسخ : کرنر
دارای لقب ___ پاسخ : ملقب
ناله و فغان ___ پاسخ : وح
مرتب شده ___ پاسخ : منظم
ارج نهادن ___ پاسخ : تقدیر
نت چهارم ___ پاسخ : فا
ظهر ___ پاسخ : نیمروز
ورزش آبی و خاکی ___ پاسخ : شنا
رد کردن ___ پاسخ : نفی
مقابل نشر ___ پاسخ : لف
کشتن کسی به عنوان مجازات ___ پاسخ : اعدام
شهر اصفهان ___ پاسخ : دهاقان
همسر مرد ___ پاسخ : زن
کرانه آسمان ___ پاسخ : افق
نوعی ورزش ___ پاسخ : رزمی
نماز تکی ___ پاسخ : فرادی
روسری ___ پاسخ : چارقد
جمع شعبه ___ پاسخ : شعب
روش و طریقه ___ پاسخ : متد
دارای فهم و شعور ___ پاسخ : چیزفهم
از درندگان ___ پاسخ : ببر
نصیب ___ پاسخ : مقدر
نهضت‌‌طرفدار حقوق زنان ___ پاسخ : فمینیسم
اجداد ___ پاسخ : ابا
عمل فوت کردن ___ پاسخ : دمش
مترسک فصل سرما ___ پاسخ : ادمبرفی
پرنده آبزی ___ پاسخ : قو
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
جهش ___ پاسخ : خیز
تاجریزی ___ پاسخ : لما
عدد ___ پاسخ : رقم
تار عنکبوت ___ پاسخ : کرو
زیرانداز خفته ___ پاسخ : تشک
از سبزی‌های خوردنی ___ پاسخ : شوید
قد بلند ___ پاسخ : دیلاق
جاودانه ___ پاسخ : ازلی
ترمز چهارپا ___ پاسخ : هش
برخلاف میل ___ پاسخ : رغم
رطوبت ___ پاسخ : نم
ضربه به توپ با پا ___ پاسخ : شوت
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
فلسفه ارسطویی ___ پاسخ : مشا
پایین‌تر از استادیار ___ پاسخ : اموزشیار
عدد تنفسی ___ پاسخ : شش
بیماری صرع دارد ___ پاسخ : غشی
از خود راضی ___ پاسخ : لوس
فیلمی از مهدی‌صباغ‌زاده ___ پاسخ : بازیتمامشد

جواب مرحله 913 بازی جدولانه یک

اثر بالزاک ___ پاسخ : سرهنگشابر
علامت جمع ___ پاسخ : ان
شهر پیامبر ___ پاسخ : مدینه
جستنی در معدن ___ پاسخ : رگه
زن خانه‌دار ___ پاسخ : کدبانو
سخنان بی‌معنی می‌گوید ___ پاسخ : یاوهگو
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
واحدی در ارتش ___ پاسخ : هنگ
ستاره‌ای در دب اکبر ___ پاسخ : سها
بافنده ___ پاسخ : نساج
رمانی از دافنه دوموریه ___ پاسخ : میکدهژاماییک
اثر هوشنگ گلشیری ___ پاسخ : اینههایدردار
شیشه ___ پاسخ : ابگینه
نمودن/ نشان دادن ___ پاسخ : ارایه
دیگران ___ پاسخ : کسان
آنچه نثار می‌شود ___ پاسخ : فدا
ثروتمندان ___ پاسخ : اغنیا
ابزار شخم زدن زمین ___ پاسخ : گاواهن
پوشیدگی ___ پاسخ : ابهام
گرده قارچ ___ پاسخ : هاگ
فهم و دریافت ___ پاسخ : شناخت
گرو گذاشتن ___ پاسخ : رهن
باریکی و نرمی ___ پاسخ : نازکی
بدگویی کردن ___ پاسخ : هجا
ابریشم کم قیمت ___ پاسخ : کژ
بی هوشی ___ پاسخ : غش
خوش طعم کننده غذا ___ پاسخ : ادویه
از اعضای کله پاچه ___ پاسخ : بناگوش
فرمت صوت و تصویر ___ پاسخ : ویدیو
اثر امیل زولا ___ پاسخ : نانا
نشان گذاشتن ___ پاسخ : ترسیم
از ایالت های آمریکا ___ پاسخ : اوهایو
دهان دره ___ پاسخ : خمیازه
تربیت کردن ___ پاسخ : تادیب
بهانه‌گیر ___ پاسخ : بدقلق
شهر اصفهان ___ پاسخ : برخوار
طعنه زدن ___ پاسخ : کنایه
مترسک ___ پاسخ : ادمک
پادشاهی ___ پاسخ : کیی
نوعی پرده عمودی ___ پاسخ : لووردراپه
جنس برخی ظروف ___ پاسخ : تفلون
اتحاد و هماهنگی ___ پاسخ : یکدستی
صدای آهسته ___ پاسخ : زمزمه
مسافرخانه بزرگ ___ پاسخ : هتل
جنگ‌ها و فتنه‌ها ___ پاسخ : هزاهز
لقب امام دهم شیعیان ___ پاسخ : نقی
جوجه مرغ ___ پاسخ : کریشک
نوعی پلنگ ___ پاسخ : یوز
سخن زیر لب از خشم ___ پاسخ : ژک
سنبل کوهی ___ پاسخ : فو
آرامش خاطر یافتن ___ پاسخ : اطمینان
گفتگو کردن ___ پاسخ : مکالمه
قدرت ___ پاسخ : توانایی
کرم خونخوار ___ پاسخ : زالو
تکنوازی ___ پاسخ : سلو
وارد کردن ___ پاسخ : تزریق
با صراحت سخن گفتن ___ پاسخ : رکگویی
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : ارومیه
ابزار قصاب ___ پاسخ : ساطور
بزرگ و گنده ___ پاسخ : گت
شاکی ___ پاسخ : گلهمند
نقصان ___ پاسخ : کاهش
نوعی گیاه باتلاقی ___ پاسخ : جگن
تار عنکبوت ___ پاسخ : کرو
زاهد و عابد ___ پاسخ : کاتوزی
نادانی ___ پاسخ : جهل
شهر مازندران ___ پاسخ : نکا
حیران ___ پاسخ : واج
زشتی و گناه ___ پاسخ : سییهشارپ
تیز ___ پاسخ : شارپ
فرزند زاده ___ پاسخ : نوه
سال ترکی ___ پاسخ : ییل

جواب مرحله 914 بازی جدولانه یک

طماع ___ پاسخ : استیندراز
بدنامی ___ پاسخ : ننگ
بدسرشت ___ پاسخ : ناجنس
گودال ___ پاسخ : چال
سفیه ___ پاسخ : سبکمغز
باشکوه ___ پاسخ : جلیل
به تأخیر افتاده ___ پاسخ : معوق
تکیه بر پشتی ___ پاسخ : لم
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
عاشق عذرا ___ پاسخ : وامق
اثر برتراند راسل ___ پاسخ : مبادیریاضیات
خداوند شگفتی ___ پاسخ : ابوالعجب
نمایندگی ___ پاسخ : اژانس
بانگ قمری ___ پاسخ : وت
بهشت ___ پاسخ : جنت
درست کردن پول فلزی ___ پاسخ : سکهزدن
ترکیب چند اتم ___ پاسخ : مولکول
چنین ___ پاسخ : اینطور
دو یار هم‌قد ___ پاسخ : اا
جمع قدیم ___ پاسخ : قدما
ساخته شده از سنگ ___ پاسخ : سنگی
برادر پدر ___ پاسخ : عمو
نرخ ___ پاسخ : قیمت
نگاه ___ پاسخ : نظر
مبحثی در ریاضیات ___ پاسخ : ماتریس
تصویر ___ پاسخ : عکس
تراشیدن چوب ___ پاسخ : خرط
بدون موی ___ پاسخ : لغ
رایگان ___ پاسخ : مفت
بدون شک ___ پاسخ : یقین
نواق موسیقی ___ پاسخ : چر
بالا آمدن آب دریا ___ پاسخ : مد
فرورفتگی ___ پاسخ : گودی
مضراب ___ پاسخ : زخمه
زیرکی ___ پاسخ : هوش
ترتیب ___ پاسخ : نظم
نوعی بیماری عفونی ___ پاسخ : کزاز
دهر ___ پاسخ : روزگار
جمع سطر ___ پاسخ : سطور
نوعی خیابان ___ پاسخ : یکطرفه
شیره درخت بلوط ___ پاسخ : مازو
خمیده ___ پاسخ : دوتا
ماده‌ای در کودهای شیمیایی ___ پاسخ : اوره
به وسیله ___ پاسخ : توسط
ماچ ___ پاسخ : بوس
نصیحت ___ پاسخ : اندرز
از دست رفته ___ پاسخ : ضایعه
رود بزرگ ___ پاسخ : شط
دشنام دادن ___ پاسخ : شتم
زننده ___ پاسخ : ضارب
یار صندلی ___ پاسخ : میز
خرگوش عرب ___ پاسخ : ارنب
دهان کجی ___ پاسخ : یی
از ورزش‌ها ___ پاسخ : یوگا
آبدست ___ پاسخ : وضو
اثر سبکتکین سالور ___ پاسخ : مردیازجنوب
پنبه پاک نکرده ___ پاسخ : وش
خانه گاو و گوسفند ___ پاسخ : اغل
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
خزانه دولت مغول ___ پاسخ : دلی
به طور پیوسته ___ پاسخ : استمراری
خشک مزاج ___ پاسخ : یبس
بلندی سر کوه ___ پاسخ : ستیغ
منش ___ پاسخ : خو
قوم بنی‌اسرائیل ___ پاسخ : یهود
چه بهتر ___ پاسخ : فبها
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
اهل مکه ___ پاسخ : مکی
تون حمام ___ پاسخ : گلخن
دور کردن ___ پاسخ : دفع
تراوش کردن ___ پاسخ : تراویدن
قایق/ کرجی ___ پاسخ : بلم
پایتخت سوئد ___ پاسخ : استکهلم
بی مو ___ پاسخ : طاس
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : کتیبهوایوب
ترس ___ پاسخ : بیم
گمراه و منحرف ___ پاسخ : بیراه
پرتو ___ پاسخ : بارقه
نوعی امتحان ___ پاسخ : کتبی
مقابل ___ پاسخ : ازا
درون دهان ___ پاسخ : بچ
سنگ جادوگری ___ پاسخ : یده
کشور آسیایی ___ پاسخ : کامبوج
سم ___ پاسخ : زهر
جنس نوعی ظرف ___ پاسخ : چینی
درون دهان ___ پاسخ : بج
اثر ایوان تورگنیف ___ پاسخ : دود
فرنام ___ پاسخ : لقب
از همه جهات ___ پاسخ : همهجانبه

جواب مرحله 915 بازی جدولانه یک

اثر فرزانه کرم پور ___ پاسخ : کشتارگاهصنعتی
ضروری ___ پاسخ : واجب
شهر مذهبی عراق ___ پاسخ : نجف
ژول در ثانیه ___ پاسخ : وات
استخوان سینه ___ پاسخ : قص
هم چشمی کردن ___ پاسخ : رقابت
یاران ___ پاسخ : صحابه
واژه ___ پاسخ : لغت
افروختن ___ پاسخ : اشتعال
اثر بزرگ داستایفسکی ___ پاسخ : جنایتومکافات
استخوان شکستنی ___ پاسخ : جناغ
نگرانی شدید ___ پاسخ : حرصوجوش
بریدن سر قلم ___ پاسخ : قط
آسیب‌ها ___ پاسخ : افات
از اقوام جنوب شرقی ___ پاسخ : بلوچ
نیمه چیزی را گرفتن ___ پاسخ : اشتقاق
اندازه ___ پاسخ : فیت
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
عرق روسی ___ پاسخ : ودکا
پزشکی ___ پاسخ : طبابت
بی‌تأمل سخن گفتن ___ پاسخ : بداهت
پشم شتر ___ پاسخ : وبر
سرگشتگی ___ پاسخ : حیرت
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : هبل
سود حرام ___ پاسخ : ربا
خستگی ___ پاسخ : تعب
چیزهای کمیاب ___ پاسخ : نوادر
ذاتی و فطری ___ پاسخ : جبلی
تنها شدن ___ پاسخ : توحد
نوعی تفنگ ___ پاسخ : سرپر
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : چیکجا
سلول خونی بدون هسته ___ پاسخ : پلاکت
پوشاک‌ها ___ پاسخ : ملابس
سخن زیر لب ___ پاسخ : ژک
مادراندر ___ پاسخ : رابه
سختی ___ پاسخ : شقا
سازی زهی ___ پاسخ : هارپ
روسری ___ پاسخ : مقنعه
دزد ___ پاسخ : لص
شگفتا ___ پاسخ : عجبا
آلوده و چرکین ___ پاسخ : پلشت
کوچک و ریز اندام ___ پاسخ : فسقلی
پیروان یک پیامبر ___ پاسخ : امت
سرخی افق ___ پاسخ : شفق
از حروف الفبا ___ پاسخ : عین
سنگی قیمتی و سرخ ___ پاسخ : لعل
جدایی ___ پاسخ : فراق
قلماسنگ ___ پاسخ : فلاخن
کهنه و پوسیده ___ پاسخ : رث
مدرسه عالی ___ پاسخ : کالج
زشت و بی‌ریخت ___ پاسخ : ایکبیری
جان‌ها ___ پاسخ : انفس
ضمایم ___ پاسخ : متعلقات
پند گرفتن ___ پاسخ : عبرت
سه تایی ___ پاسخ : ثلاثی
قلب قرآن کریم ___ پاسخ : یاسین
ستاره دنباله‌دار ___ پاسخ : هالی
سقز جویدنی ___ پاسخ : ادامس
میان ___ پاسخ : لا
شخص بسیار چاق ___ پاسخ : خیکی
دسته و گروه ___ پاسخ : اکیپ
آش ___ پاسخ : با
روشنی ___ پاسخ : نور
خوراک طیور ___ پاسخ : دان
شکاف ___ پاسخ : چاک
تیم فوتبال فرانسوی ___ پاسخ : نیس
سو و جانب ___ پاسخ : زی
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : میزوری
از مسکن‌ها ___ پاسخ : اسپیرین

جواب مرحله 916 بازی جدولانه یک

بی انتها ___ پاسخ : لایتناهی
از بازیگران سریال «خانه ما» ___ پاسخ : زهرااویسی
مقایسه ___ پاسخ : سنجش
زوبین ___ پاسخ : مک
بر خلاف میل ___ پاسخ : علیرغم
بازیگر فیلم «روزگاری عشق و خیانت» ___ پاسخ : نسرینمقانلو
مرد باوقار ___ پاسخ : جنتلمن
سیال تنفسی ___ پاسخ : هوا
ذوق و شوق ___ پاسخ : وجد
درازای زندگی ___ پاسخ : عمر
مانند هم ___ پاسخ : یکجور
حرف ندا ___ پاسخ : یا
بدکار ___ پاسخ : شریر
دلاوری ___ پاسخ : شجاعت
هذیان ___ پاسخ : یان
پایین لباس ___ پاسخ : دامن
ملایم و لطیف ___ پاسخ : نرم
سرکش ___ پاسخ : یاغی
کالبد و بدن ___ پاسخ : تن
سوی دیگر ___ پاسخ : ورا
دانه کش بی‌آزار ___ پاسخ : مور
از ضمایر ملکی ___ پاسخ : مان
عدد هندسی ___ پاسخ : پی
بازیگر «دارکوب» ___ پاسخ : مهنازافشار
لطافت ___ پاسخ : نرمی
نامه ___ پاسخ : رقعه
نقشه فرنگی ___ پاسخ : مپ
ذلیل و زبون ___ پاسخ : حقیر
فصلی ___ پاسخ : موسمی
بیماری ___ پاسخ : دا
اقدام به کاری کردن ___ پاسخ : مبادرت
عضو تنفسی ___ پاسخ : ریه
دست مالیدن ___ پاسخ : لمس
قامت ___ پاسخ : قد
بدبختی ___ پاسخ : فلاکت
واکنش ___ پاسخ : انفعال
اثر رطوبت ___ پاسخ : نم
طبل بزرگ ___ پاسخ : دهل
درجه و مقام ___ پاسخ : رتبه
تالاب ___ پاسخ : مرداب
گوشه‌گیری ___ پاسخ : انزوا
پرستار کودک ___ پاسخ : لله
آهنگ ___ پاسخ : نوا
ریشخند ___ پاسخ : استهزا
تمام و کل ___ پاسخ : همه
شهرها ___ پاسخ : بلاد
نتیجه ___ پاسخ : دستاورد
دیرینه ___ پاسخ : کهن
ماه آتشین ___ پاسخ : اذر
سوگوار و عزادار ___ پاسخ : ماتمزده
اجاق شیرینی پزی ___ پاسخ : فر
از مقیاس‌های طول ___ پاسخ : گز
از افعال ربطی ___ پاسخ : گشت
ضمیر مؤدبانه ___ پاسخ : شما
عشق ناپخته ___ پاسخ : هوس
هوای متحرک ___ پاسخ : باد
تازی ___ پاسخ : عرب
سالن انتظار هتل ___ پاسخ : لابی
قابل اشتعال ___ پاسخ : اتشزا
متعفن ___ پاسخ : بدبو
نقش بازیگر ___ پاسخ : رل
بخش کردن کلمات ___ پاسخ : هجی
از حروف انگلیسی ___ پاسخ : ام
تیل ___ پاسخ : خال
مایه حیات ___ پاسخ : اب
زخم زدن ___ پاسخ : جرح
نواندیش ___ پاسخ : تجددخواه
جوی خون ___ پاسخ : رگ
بیماری پوستی ___ پاسخ : جرب
مرتبه و دفعه ___ پاسخ : بار
از بازیگران دورهمی ___ پاسخ : سحرولدبیگی

جواب مرحله 917 بازی جدولانه یک

اثر مهرداد اوستا ___ پاسخ : عقلواشراق
محکم کردن ___ پاسخ : شد
هر یک از مناسک حج ___ پاسخ : شعایر
کفش چهارپا ___ پاسخ : نعل
عاجز ___ پاسخ : ناتوان
برابر ___ پاسخ : همطراز
سنگ عصاری ___ پاسخ : غن
برهنه و ساده ___ پاسخ : پتی
اسب سرخ مایل به سیاه ___ پاسخ : کهر
بازگشت ___ پاسخ : رجوع
اثر برتراند راسل ___ پاسخ : جهانبینیعلمی
اثر سیامک گلشیری ___ پاسخ : چهرهپنهانعشق
ترازمند ___ پاسخ : متعادل
قدیمی ___ پاسخ : دیرین
حق‌العمل ___ پاسخ : اجرت
شهر سوئیس ___ پاسخ : ژنو
با فوریت و شدت ___ پاسخ : ضربتی
مهارت/ توانایی ___ پاسخ : یدطولی
خصومت ___ پاسخ : دشمنی
خشنودی ___ پاسخ : رضا
پایتخت زیمباوه ___ پاسخ : هراره
چروک پوست ___ پاسخ : یرا
فلزی سخت و شکننده ___ پاسخ : کبالت
فاصله و دوری ___ پاسخ : بعد
گمراهی ___ پاسخ : غی
چکیدن آب ___ پاسخ : رش
ابر ___ پاسخ : اسفنج
سپاسداری ___ پاسخ : شکرانه
بازتاب ___ پاسخ : رفلکس
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : رابر
آزادی و نجات ___ پاسخ : رهایی
غربالی با سوراخ‌های ریز ___ پاسخ : نرمبیز
لیاقت نان خوردن‌هم‌ندارد ___ پاسخ : حیفنان
امتداد ___ پاسخ : راستا
شهر اردبیل ___ پاسخ : سرعین
اثر ماکسیم گورگی ___ پاسخ : سهرفیق
جلودار ___ پاسخ : یساول
بیمار ___ پاسخ : علیل
سپهر ___ پاسخ : فلک
کشتی زیر آب ___ پاسخ : زیردریایی
مجموعه حروف یک زبان ___ پاسخ : الفبا
آهن ضخیم صنعتی ___ پاسخ : تیراهن
دلاوری و شجاعت ___ پاسخ : حماسه
نوعی موسیقی غربی ___ پاسخ : جاز
شاعر گنجوی ___ پاسخ : نظامی
تلاش ___ پاسخ : سعی
مرغ سحر ___ پاسخ : شباهنگ
کشیدن دست بر فرق سر ___ پاسخ : مسح
آبگیر ___ پاسخ : ژی
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : لی
شهر اصفهان ___ پاسخ : اردستان
پیروان ارسطو ___ پاسخ : مشایین
شایسته ___ پاسخ : برازنده
پیروز ___ پاسخ : ظافر
نوعی تفنگ ___ پاسخ : بادی
نوعی میمون ___ پاسخ : بابون
پرآب‌ترین رود دنیا ___ پاسخ : امازون
سال گذشته ___ پاسخ : پارسال
موسیقیدان عصر ساسانی ___ پاسخ : باربد
حرف خوردنی ___ پاسخ : نون
مشهور ___ پاسخ : نامدار
دو یار هم‌قد ___ پاسخ : اا
ابزار درودگران ___ پاسخ : ماهه
از حالتهای ماده ___ پاسخ : گاز
داستان ___ پاسخ : قصه
از چین خوردگی های زمین ___ پاسخ : ناودیس
روزگار ___ پاسخ : دهر
پرهیزکاری ___ پاسخ : تقا
زیستن/ عمر ___ پاسخ : زندگانی
وجود داشته ___ پاسخ : بودهعاصی
سرکش و نافرمان ___ پاسخ : عاصی
بازداشتن ___ پاسخ : نهی
جوی ___ پاسخ : نهر

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 651 تا 700 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 918 بازی جدولانه یک

گلی زرد رنگ با بوته کوتاه ___ پاسخ : همیشهبهار
حیوان عظیم الجثه دریا ___ پاسخ : وال
شاگرد مغازه ___ پاسخ : میلاو
رفتار ___ پاسخ : عمل
با حیله از کسی پول گرفتن ___ پاسخ : تیغزدن
جانوری سمی ___ پاسخ : رتیل
برای شلیک کردن می‌کشند ___ پاسخ : ماشه
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
پشه ___ پاسخ : بق
سطحی ___ پاسخ : رویی
اثر برتراند راسل ___ پاسخ : اعتقادمنچیست
نوعی کار هنری از چوب ___ پاسخ : معرقکاری
واسطه احضار ارواح ___ پاسخ : مدیوم
هستم ___ پاسخ : ام
گل نرم ___ پاسخ : لای
واژگون شدن ___ پاسخ : چپهشدن
مشغول شدن ___ پاسخ : اشتغال
توجه و حراست ___ پاسخ : مواظبت
ضمیر دوم شخص مفرد ___ پاسخ : تو
نازا ___ پاسخ : عقیم
جنگ و جدال ___ پاسخ : چالش
دور کردن ___ پاسخ : دفع
چوب برای سوختن ___ پاسخ : هیزم
خشنودی ___ پاسخ : رضا
تنخواه ___ پاسخ : نقدینه
انبار اجناس ___ پاسخ : دپو
ماده چسبناک تنه درخت ___ پاسخ : صمغ
دشمن سخت ___ پاسخ : لد
شعله آتش ___ پاسخ : لهب
شهر خراسان شمالی ___ پاسخ : ایور
مخالف ___ پاسخ : ضد
بزرگ منشی ___ پاسخ : نب
ضروری ___ پاسخ : واجب
نیمه ___ پاسخ : نصفه
توده غله پاک شده ___ پاسخ : راژ
گمراه‌تر ___ پاسخ : اضل
کشور و پایتختش ___ پاسخ : تونس
زن مورد علاقه یک مرد ___ پاسخ : معشوقه
دم ___ پاسخ : لحظه
وانمودگر ___ پاسخ : متظاهر
گناهان ___ پاسخ : ذنوب
خدمتکار ___ پاسخ : دادا
داهی ___ پاسخ : زرنگ
بزرگسال ___ پاسخ : بالغ
به هوش باش ___ پاسخ : هان
طناب زندانی ___ پاسخ : زنجیر
شاعر معاصر ایرانی ___ پاسخ : فریدونمشیری
ناله و فغان ___ پاسخ : ژح
نوعی گیاه باتلاقی ___ پاسخ : جگن
کیسه درویشان ___ پاسخ : چنته
چروک لباس ___ پاسخ : کیس
آبزی خوراکی ___ پاسخ : ماهی
شهری در آلمان ___ پاسخ : بن
چارچرخه ___ پاسخ : گاری
پیروزی ___ پاسخ : ظفر
پایتخت اسلواکی ___ پاسخ : براتیسلاوا
برجستگی ته کفش ___ پاسخ : اج
روزی ___ پاسخ : رزق
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
دم و بازدم ___ پاسخ : نفس
ملون ___ پاسخ : رنگبهرنگ
تازه ترکی ___ پاسخ : ینی
جنگ ___ پاسخ : ستیز
عید ویتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
از تقسیمات ارتش ___ پاسخ : یگان
نوعی دیسک فشرده ___ پاسخ : سیدی
جنس خشن ___ پاسخ : نر
بازی کردن ___ پاسخ : لهو
کوچ کرده ___ پاسخ : رفته
شیر عرب ___ پاسخ : اسد
شهر کردستان ___ پاسخ : سرواباد
همراه نبات ___ پاسخ : نقل
اهلی ___ پاسخ : دستاموز
تمام قد ___ پاسخ : قدی
اثر ژان پل سارتر ___ پاسخ : هستیونیستی
خوشحالی ___ پاسخ : شعف
آشفته شدن ___ پاسخ : شوریدن
به سر آمدن ___ پاسخ : انقضا
کالا ___ پاسخ : متاع
زیبا و خوبروی ___ پاسخ : وسیم
برادر پدر ___ پاسخ : عم
درخت قالی ___ پاسخ : دار
اثر پذیرفتن ___ پاسخ : انفعال
گودی ___ پاسخ : عمق
آغازها ___ پاسخ : مبادی
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
سقف فروریخته ___ پاسخ : اوار
آبدست ___ پاسخ : وضو
گنجوری ___ پاسخ : خزانهداری

جواب مرحله 919 بازی جدولانه یک

اثر لئو تولستوی ___ پاسخ : مرگایوانایلیچ
بلندمرتبه ___ پاسخ : والا
سلطان بیابان ___ پاسخ : شتر
خواب ___ پاسخ : کپه
ابریشم کم قیمت ___ پاسخ : کژ
عیب ___ پاسخ : نقیصه
مؤدب ___ پاسخ : باادب
عمل پریدن ___ پاسخ : جهش
مستنطق ___ پاسخ : بازپرس
اثر محمد محمدعلی ___ پاسخ : دریغازروبهرو
چاق ___ پاسخ : فربه
سوخت پاش ___ پاسخ : انژکتور
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
پایتخت جمهوری چک ___ پاسخ : پراگ
مته برقی ___ پاسخ : دریل
نقاب زنان ترک ___ پاسخ : یاشماق
معما و چیستان ___ پاسخ : لغز
بین ___ پاسخ : لا
پیشوا ___ پاسخ : رهبر
بسیار و فراوان ___ پاسخ : عدیده
چند نابغه ___ پاسخ : نوابغ
همنشین برهمن ___ پاسخ : رای
بازدارنده ___ پاسخ : مانع
دیده ___ پاسخ : بصر
سبب‌ها ___ پاسخ : علل
آشپزخانه باز ___ پاسخ : اپن
کاشته شده ___ پاسخ : مزروع
تجملی ___ پاسخ : لوکس
هیزم ___ پاسخ : هیمه
برگشتن ___ پاسخ : تولی
تو در تو ___ پاسخ : لابلا
پرنده زیبا ___ پاسخ : طاووس
پیامبری ___ پاسخ : رسالت
مانند ___ پاسخ : چو
سلول عصبی ___ پاسخ : نرون
گهواره ___ پاسخ : مهد
درختی است تناور ___ پاسخ : بلوط
شناگر ___ پاسخ : ابورز
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
خشکی میان دریا ___ پاسخ : اداک
تابان ___ پاسخ : لامع
باقی‌مانده‌ها ___ پاسخ : بقایا
بوستان ___ پاسخ : باغ
شعله آتش ___ پاسخ : لهب
غمگین ___ پاسخ : اسی
خشک مزاج ___ پاسخ : یبس
مرد بی‌زن ___ پاسخ : بیوه
نمایندگی ___ پاسخ : اژانس
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
دوست ___ پاسخ : ودید
درخت نارنج ___ پاسخ : نارنجبن
ایوان ___ پاسخ : رواق
فوریت ___ پاسخ : اورژانس
فعالیت سرگرم کننده ___ پاسخ : بازی
مخزن قوه برق ___ پاسخ : انباره
لیف ظرفشویی ___ پاسخ : اسکاچ
برچسب میله‌ای ___ پاسخ : بارکد
تولید می‌کند ___ پاسخ : زایا
هم‌معنی ___ پاسخ : مرادف
آذرنگ ___ پاسخ : غم
درخت انار ___ پاسخ : ناربن
زیرک و محتاط ___ پاسخ : اژیر
خالص ___ پاسخ : ناب
سرحد ___ پاسخ : مرز
سر و کله ___ پاسخ : راس
توده غله پاک شده ___ پاسخ : راژ
محل عبور ___ پاسخ : مجرا
ضمیر غایب ___ پاسخ : او
شهری در ترکیه ___ پاسخ : دیاربکر
روشن کننده ___ پاسخ : افروزنده

جواب مرحله 920 بازی جدولانه یک

مرضی عفونی که باعث سرفه‌های شدید می‌شود ___ پاسخ : سیاهسرفه
بانگ برآوردن اسب ___ پاسخ : شیههکشیدن
ظرفیت و طاقت ___ پاسخ : جنبه
دو یار هم‌قد ___ پاسخ : اا
مرا در یاب ___ پاسخ : ادرکنی
اثر عباس معروفی ___ پاسخ : پیشرویافتاب
خردل ___ پاسخ : سپندان
به تنهایی ___ پاسخ : یکی
آزمندی ___ پاسخ : طمع
مادر وطن ___ پاسخ : مام
پیوند و بستگی ___ پاسخ : رابطه
خدای باستان ___ پاسخ : را
برای‌خدا شریک قائل می‌شود ___ پاسخ : مشرک
صدای درهم ___ پاسخ : همهمه
افسر ___ پاسخ : تاج
فتوگرافر ___ پاسخ : عکاس
ماش سبز ___ پاسخ : منح
درآمد از فرصت‌ها ___ پاسخ : رانت
بانگ ___ پاسخ : غو
قاتل امام حسین ___ پاسخ : شمر
سوتی ___ پاسخ : گاف
اسب چاپار ___ پاسخ : یام
قلعه ___ پاسخ : دژ
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : ثریادراغما
رزمی ___ پاسخ : جنگی
نوعی ماهی ___ پاسخ : کفال
دست عرب ___ پاسخ : ید
وسیله حرکت موجودات‌ذره‌بینی ___ پاسخ : تاژک
پیشامد ___ پاسخ : حادثه
بند پای زندانیان ___ پاسخ : غل
در زد و خورد نظیر ندارد ___ پاسخ : یکهبزن
مرتجع فلزی ___ پاسخ : فنر
کشور آسیایی ___ پاسخ : یمن
تله و دام ___ پاسخ : فغ
ماهیچه‌ها ___ پاسخ : عضلات
رفیع ___ پاسخ : متعالی
دهان کجی ___ پاسخ : یی
گنجشک ___ پاسخ : ونج
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : سگمن
وسیله دندانشوی ___ پاسخ : مسواک
یوزپلنگ آمریکایی ___ پاسخ : جگوار
گمراه‌تر ___ پاسخ : اضل
پیش ___ پاسخ : قبل
هواپیمای نظامی ___ پاسخ : جنگنده
لباس ___ پاسخ : رخت
کارآزموده ___ پاسخ : مجرب
بوم‌شناسی ___ پاسخ : اکولوژی
قلعه کوچک ___ پاسخ : ارگ
هم آهنگی کلمات ___ پاسخ : سجع
هر قسمت از اسکلت ___ پاسخ : استخوان
حرص ___ پاسخ : از
روده تابیده ___ پاسخ : زه
پرنده شکاری کوچک ___ پاسخ : زغن
ذره باردار ___ پاسخ : یون
نیم صدای ساعت ___ پاسخ : تاک
وسیله نخ‌ریسی ___ پاسخ : دوک
موی پیچیده ___ پاسخ : جعد
غریزی ___ پاسخ : فطری
جمعا ___ پاسخ : رویهم
جنگنده ___ پاسخ : حارب
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
حرف نهم یونانی ___ پاسخ : یتا
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
حلال و جایز ___ پاسخ : روا
ناله و فغان ___ پاسخ : وح
گرفتن ___ پاسخ : اخذ
اسپاگتی ___ پاسخ : ماکارونی
نرم‌تر از ریگ ___ پاسخ : شن
با توپ آید ___ پاسخ : تشر
از مواد آرایشی ___ پاسخ : روژ
اهل استان شمال غربی ___ پاسخ : اذربایجانی

جواب مرحله 921 بازی جدولانه یک

عود هندی ___ پاسخ : یلنجوج
پهلو ___ پاسخ : جنب
برنده یونانی نوبل ادبیات ___ پاسخ : الیتیس
از اشکال هندسی ___ پاسخ : مربع
ایالتی در آمریکا ___ پاسخ : جورجیا
قطور و کلفت ___ پاسخ : ستبر
مراسم و مناسک ___ پاسخ : سنن
وداع ___ پاسخ : بدرود
مثل چیزی را سطحی شستن ___ پاسخ : گربهشوریکردن
تری اکسید کربن ___ پاسخ : کربنات
خرابی ___ پاسخ : ویرانی
نجم ___ پاسخ : ستاره
هزاردستان ___ پاسخ : بلبل
فلز ساختمانی ___ پاسخ : اهن
خرمای نارس ___ پاسخ : بسر
میل به غذا ___ پاسخ : اشتها
کالبد ___ پاسخ : بدن
بزرگتر از روستا ___ پاسخ : شهر
نقاشی متحرک ___ پاسخ : انیمیشن
پیرو ارزش‌های کهنه ___ پاسخ : ارتجاعی
کلاه ویژه شاهان ___ پاسخ : تاج
میمنت و خجستگی ___ پاسخ : تبرک
جمله قرآنی ___ پاسخ : ایه
ظرف آزمایشگاهی ___ پاسخ : ارلن
آشوب ___ پاسخ : شورش
کلاه جنگی ___ پاسخ : خود
از کارگردانان هالیود ___ پاسخ : تارانتینو
نقاش ___ پاسخ : چهرهپرداز
نیروهای داوطلب ___ پاسخ : بسیج
چند ذره ___ پاسخ : ذرات
عدد گنگ ___ پاسخ : اصم
قیافه ___ پاسخ : چهره
سطل چاه ___ پاسخ : دلو
کمال مطلوب ___ پاسخ : ایدهال
تیر انداختن ___ پاسخ : رمی
مراقب ___ پاسخ : بپا
آتش ___ پاسخ : اذر
الفت ___ پاسخ : انس
از مشهورترین سران علویان ___ پاسخ : ناصرکبیر
قانون چنگیزی ___ پاسخ : یاسا
گاز گندزدا ___ پاسخ : کلر
دسته جمعی ___ پاسخ : گروهی
موی گوسفند ___ پاسخ : پشم
ظاهر ساختمان ___ پاسخ : نما
خنده‌رو ___ پاسخ : متبسم
زد و بند ___ پاسخ : تبانی
گرفتار ___ پاسخ : پامس
بسیار گرم ___ پاسخ : داغ
سالم ___ پاسخ : تندرست
رسوم ___ پاسخ : اداب
آخرین ___ پاسخ : واپسین
فریاد ___ پاسخ : غوغا
جوشن ___ پاسخ : خفتان
جراحت ___ پاسخ : زخم
روادید ___ پاسخ : ویزا
غارت ___ پاسخ : چپو
قایق موتوری ___ پاسخ : لنج
مادر باران ___ پاسخ : ابر
شهری در ایالت واشنگتن ___ پاسخ : سیاتل
مهماندار ___ پاسخ : میزبان
از مرکبات ترش مزه ___ پاسخ : نارنج

جواب مرحله 922 بازی جدولانه یک

لایعقل ___ پاسخ : بیهوش
شماره مخصوص ___ پاسخ : کد
شهری در ترکیه ___ پاسخ : دنیزلی
از شهرهای سمنان ___ پاسخ : ارادان
سیب زمینی سرخ شده ___ پاسخ : چیپس
تارتن ___ پاسخ : تننده
محل ورود ___ پاسخ : در
اغما ___ پاسخ : بیهوشی
غذای قبل از شام ___ پاسخ : عصرانه
در ذهن افکندن ___ پاسخ : القا
در حلق فرو بردن ___ پاسخ : بلعیدن
آمریکایی ___ پاسخ : یانکی
کسی را بر کاری گذاشتن ___ پاسخ : گماردن
اثر نیما یوشیج ___ پاسخ : قصهرنگپریده
وسیله برف‌روبی ___ پاسخ : پارو
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : کلیبر
موافق و همسخن ___ پاسخ : دمساز
حالی کردن ___ پاسخ : تفهیم
دلپذیر و خوشایند ___ پاسخ : دلکش
چشایی ___ پاسخ : ذایقه
میل به غذا داشتن ___ پاسخ : اشتها
عبادتگاه راهب ___ پاسخ : صومعه
نوشتن کتاب و مرتب کردن آن ___ پاسخ : تصنیف
از دستگاه‌های موسیقی ___ پاسخ : ماهور
پستی‌ها ___ پاسخ : رذایل
انس گرفته ___ پاسخ : مالوف
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دزد بیابان ___ پاسخ : راهزن
استان ابو علی سینا ___ پاسخ : همدان
گونه‌ای پرنده کاکل به سر ___ پاسخ : کاکلی
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وه
دهان ___ پاسخ : فم
سود حرام ___ پاسخ : ربا
مأیوس ___ پاسخ : دمسرد
شاهی ___ پاسخ : کیانی
مسرف ___ پاسخ : ولخرج
از سلاح‌های سرد ___ پاسخ : قداره
از جنس آتش ___ پاسخ : اتشین
کارکنان ___ پاسخ : عوامل
کشنده ___ پاسخ : مهلک
قبول کردن ___ پاسخ : اجابت
بیم ___ پاسخ : واهمه
فیس ___ پاسخ : افاده
امپراتور روم ___ پاسخ : سزار
زن پاک ___ پاسخ : طاهره
جانشینی ___ پاسخ : خلافت
از روی عقل ___ پاسخ : عاقلانه
تشریح ___ پاسخ : تعریف
گول خورده ___ پاسخ : فریفته
بازی فکری جهانی ___ پاسخ : شطرنج
بدگوی مردمان ___ پاسخ : عیبجو
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
زیانکاری ___ پاسخ : خسران
جشن‌ها ___ پاسخ : اعیاد
شبیه ___ پاسخ : مانند
برجستگی ته کفش ___ پاسخ : اج
گرفتنی است نه دادنی ___ پاسخ : حق
اطلاع ___ پاسخ : خبر
یگانه ___ پاسخ : اوحد
شهر پیامبر ___ پاسخ : مدینه
صفت باد ___ پاسخ : وزان
صداقت ___ پاسخ : راستی
لوله گوارشی ___ پاسخ : مری
آتش‌های شعله‌زن ___ پاسخ : لواهب
خزانه‌دار ___ پاسخ : خازن
سعی و کوشش ___ پاسخ : جد
توده/ گروه ___ پاسخ : جمهور
فرومایه ___ پاسخ : خس
نیاز ___ پاسخ : حاجت
تحت سرپرستی ___ پاسخ : نانخور
فارق‌التحصیل رشته فنی ___ پاسخ : مهندس
لجوج ___ پاسخ : یکدنده

جواب مرحله 923 بازی جدولانه یک

مربوط به هنر ___ پاسخ : هنری
بی‌نیاز و غنی ___ پاسخ : صمد
روز نهم ذی‌الحجه ___ پاسخ : عرفه
مسیرهای حرکت وسیله نقلیه در جاده ___ پاسخ : خطوط
تمدنی باستانی ___ پاسخ : اکد
روان‌ها ___ پاسخ : ارواح
بی‌رحم ___ پاسخ : سنگدل
تابستان ___ پاسخ : صیف
خرقه درویشی ___ پاسخ : دلق
اثر جمال‌زاده ___ پاسخ : گنجشایان
مضطرب ___ پاسخ : اندیشناک
جانور خوراک جانوران بزرگتر ___ پاسخ : طعمه
سالاد معروف ___ پاسخ : الویه
جمع کردن ___ پاسخ : گرداوردن
اهل خانه ___ پاسخ : خانواده
سبکسر ___ پاسخ : جلف
دلدادگی ___ پاسخ : عشق
دارای زور و قدرت ___ پاسخ : نیرومند
نیکویی و احسان ___ پاسخ : لطف
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : برگزیدهداستانها
آب دهان ___ پاسخ : خدو
میوه گرمسیری ___ پاسخ : موز
گوارا ___ پاسخ : هنی
کرایه دهنده ___ پاسخ : موجر
پایتخت گینه استوایی ___ پاسخ : مالابو
ایالت غرب وحشی ___ پاسخ : تگزاس
رهاورد رودبار ___ پاسخ : زیتون
بی بند و بار ___ پاسخ : هرهری
ایالت امروزی ___ پاسخ : استان
پیرامون خانه ___ پاسخ : حریم
از پرندگان شکاری ___ پاسخ : زغن
تختخواب نوزاد ___ پاسخ : گهواره
لوله خروج دود خودرو ___ پاسخ : اگزوز
کلام توام با طعنه ___ پاسخ : طنز
گستاخ ___ پاسخ : جسور
داغ و نشان ___ پاسخ : وسم
شیر ماک ___ پاسخ : اغوز
چنگ در زننده ___ پاسخ : متمسک
چهار نعل رفتن اسب ___ پاسخ : یورتمه
خواندن ___ پاسخ : قرایت
فرارسیدن ___ پاسخ : امدن
لقب تختی ___ پاسخ : جهانپهلوان
مبارک ___ پاسخ : خجسته
زشت ___ پاسخ : انر
از شهرهای استان تهران ___ پاسخ : قدس
رنگ طبیعت ___ پاسخ : سبز
سرسری انجام دادن ___ پاسخ : سرهمبندی
نوشتن صداهای زبان ___ پاسخ : اوانویسی
زنگار دل ___ پاسخ : رین
از شهرهای استان اردبیل ___ پاسخ : پارساباد
پایتخت قبرس ___ پاسخ : نیکوزیا
آشپزخانه باز ___ پاسخ : اپن
سیلی و کشیده ___ پاسخ : تس
ساختار ___ پاسخ : ترکیب
نمونه خروار است ___ پاسخ : مشت
نوعی تفنگ ___ پاسخ : بادی
احسان و نکویی ___ پاسخ : منت
نظیر ___ پاسخ : مانا
درهم و برهم ___ پاسخ : شلمشوربا
کشور اروپایی ___ پاسخ : واتیکان
لباس جراحان ___ پاسخ : گان
از اولاد رسول ___ پاسخ : سیده
کشور آفریقایی ___ پاسخ : نامیبیا

جواب مرحله 924 بازی جدولانه یک

سیاست تبعیض نژادی ___ پاسخ : اپارتاید
پادشاهان ___ پاسخ : ملوک
راست نیست ___ پاسخ : چپ
تو سری زن میخ ___ پاسخ : چکش
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : اهر
شریک ___ پاسخ : انباز
منسوب به هرات ___ پاسخ : هریوه
نخ‌های افقی پارچه ___ پاسخ : پود
دوشیزه نوجوان ___ پاسخ : دخترخانم
رویان ___ پاسخ : جنین
غمگین ___ پاسخ : اندوهناک
تلمبه ___ پاسخ : پمپ
سخت شدن ___ پاسخ : تصلب
میان ___ پاسخ : لا
به اتفاق ___ پاسخ : باهم
از نوشیدنی‌های فصل گرما ___ پاسخ : یخدربهشت
شکیبا ___ پاسخ : صبور
دریدگی ___ پاسخ : پارگی
همدم ___ پاسخ : یار
روش و طریقه ___ پاسخ : متد
سلول خونی بدون هسته ___ پاسخ : پلاکت
خوشی ___ پاسخ : لذت
اسرار ___ پاسخ : رموز
ماهی استخوانی دریازی ___ پاسخ : اردکماهی
دختر عرب ___ پاسخ : بنت
مغلوب شده ___ پاسخ : باخته
کفش/ پای افزار ___ پاسخ : لخا
عجز و نیاز ___ پاسخ : لابه
حالت‌رفتن‌بین آهستگی‌وشتاب ___ پاسخ : افتوخیز
ناسیونال ___ پاسخ : ملی
جز اصلی ___ پاسخ : رکن
ماهی در پاییز ___ پاسخ : اذر
پارسا ___ پاسخ : روحانی
از بازیگران دوئل ___ پاسخ : راد
گردیدن ___ پاسخ : شدن
روی و رخساره ___ پاسخ : خد
زخم زدن ___ پاسخ : جرح
مأمور تمیز کردن خیابان‌ها ___ پاسخ : رفتگر
رود ایتالیا ___ پاسخ : پو
بالا بردن پرچم ___ پاسخ : برافراشتن
همه با هم ___ پاسخ : یکجا
شهر گیلان ___ پاسخ : شفت
میوه کنسروی ___ پاسخ : کمپوت
نکوهش ___ پاسخ : ذم
دایه ___ پاسخ : ظیر
مقابل ماده ___ پاسخ : نر
میوه ریز خوشمزه ___ پاسخ : البالو
حیوانات غیر اهلی ___ پاسخ : وحوش
یاری ___ پاسخ : کمک
منع کردن ___ پاسخ : حظر
لباس درویشی ___ پاسخ : خرقه
پنهان کردن ___ پاسخ : اخفا
صد متر مربع ___ پاسخ : ار
صدمه ___ پاسخ : اک
اثر سیامک گلشیری ___ پاسخ : مهمانیتلخ
بلی آلمانی ___ پاسخ : یا
حرف مقطع قرآنی ___ پاسخ : طه
از میان رفته ___ پاسخ : برطرف
جانماز ___ پاسخ : سجاده
پشت سر هم ___ پاسخ : یکریز
فدراسیون جهانی کشتی ___ پاسخ : فیلا
بخشی از گیاه ___ پاسخ : ساقه
اتاق شب اول عروسی ___ پاسخ : حجله
نت چهارم ___ پاسخ : فا
گوش ___ پاسخ : اذن
زمین آماده کشت ___ پاسخ : ایش
مفصل دست ___ پاسخ : مچ
از گروه‌های خونی ___ پاسخ : او
صمغ ___ پاسخ : ژد
خواری ___ پاسخ : مذلت
آن گونه ___ پاسخ : همچنان

جواب مرحله 925 بازی جدولانه یک

اثر گراهام گرین ___ پاسخ : مرددهم
نهاد و سرشت ___ پاسخ : ذات
در پایان ___ پاسخ : دستاخر
خوب‌تر ___ پاسخ : بهتر
رود مهم آسیای جنوبی ___ پاسخ : سالوین
قطور ___ پاسخ : ستبر
حیوان مفید ___ پاسخ : گاو
خداوند ___ پاسخ : یزدان
اثر برتراند راسل ___ پاسخ : مرجعقدرتوفرد
گرفتن چیزی ___ پاسخ : دریافت
نابود ساختن ___ پاسخ : انهدام
کارگاه هنرمندان ___ پاسخ : اتلیه
دستگاه برشته‌کن ___ پاسخ : تستر
گیره جراحی ___ پاسخ : پنس
عضو پرنده ___ پاسخ : بال
موج ___ پاسخ : خیزاب
بخش/ پاره ___ پاسخ : جزو
موی پیچیده ___ پاسخ : جعد
متصدی کتابخانه ___ پاسخ : کتابدار
خرده ریز ___ پاسخ : خرتوپرت
تمدنی باستانی ___ پاسخ : اکد
نام پسرانه ___ پاسخ : وحید
نرم/ روان ___ پاسخ : لین
بی‌ریا و صمیمی ___ پاسخ : مخلص
سنگدل ___ پاسخ : قاسی
گردیدن ___ پاسخ : شدن
اثر احمد محمود ___ پاسخ : زمینسوخته
اصیل ___ پاسخ : بااصلونسب
ناروا ___ پاسخ : حرام
جسمی سفید در تهیه صابون ___ پاسخ : پتاس
تار عنکبوت ___ پاسخ : کرو
لاک‌پشت ___ پاسخ : باخه
نوعی لباس بلند مردانه ___ پاسخ : قبا
روبروی ___ پاسخ : متقابل
پشیمانی ___ پاسخ : ندم
قلعه کوچک ___ پاسخ : ارگ
رونوشت ___ پاسخ : کپی
برهنه ___ پاسخ : ورت
عمل کردن/ اجرا کردن ___ پاسخ : صورتدادن
نفرین و دشنام ___ پاسخ : لعنت
نوعی بیماری عفونی مسری ___ پاسخ : وبا
بندها ___ پاسخ : مفاصل
جوانمرد ___ پاسخ : راد
شایسته ___ پاسخ : روا
شوم ___ پاسخ : بدیمن
مشغول ___ پاسخ : سرگرم
بازیچه ___ پاسخ : لعبت
وجود دارد ___ پاسخ : است
صاحب ___ پاسخ : خداوند
نوعی سبک موسیقی ___ پاسخ : سنتی
گریه و زاری کردن ___ پاسخ : نالیدن
همسر کنت ___ پاسخ : کنتس
انگل ___ پاسخ : طفیلی
شکم ___ پاسخ : بطن
فتوگرافر ___ پاسخ : عکاس
فلزی است قابل تورق ___ پاسخ : قلع
قدیمی ___ پاسخ : کهن
پایان ___ پاسخ : اخر
همگی ___ پاسخ : یکایک
دخالت ___ پاسخ : مداخله
از نام های زنانه ___ پاسخ : نسرین

جواب مرحله 926 بازی جدولانه یک

ناگهان ___ پاسخ : بیهوا
گریز آهو ___ پاسخ : رم
ایالتی در آمریکا ___ پاسخ : اوهایو
مجانی ___ پاسخ : رایگان
بهره و نصیب ___ پاسخ : قسمت
براندازی حکومت ___ پاسخ : کودتا
شهر مذهبی ___ پاسخ : ری
رنسانس ___ پاسخ : نوزایی
شهری در مازندران ___ پاسخ : جویبار
خوردنی مریض ___ پاسخ : دارو
پایتخت جزایر مارشال ___ پاسخ : ماجورو
ریاست ___ پاسخ : سروری
به آدم صریح و صادق گویند ___ پاسخ : روراست
تابلویی از ورنر شوتز ___ پاسخ : روزیدرماهمه
گوشت گیاهی ___ پاسخ : سویا
برنج نکوبیده ___ پاسخ : شلتوک
سرمه چشم ___ پاسخ : توتیا
تمایل داشتن ___ پاسخ : گرایش
محله‌ای در تهران ___ پاسخ : گیشا
از انواع ماهی ___ پاسخ : کولمه
کار بی‌مزد ___ پاسخ : بیگار
یخ بسته ___ پاسخ : منجمد
جمع ضمیر ___ پاسخ : ضمایر
محل خرید و فروش ___ پاسخ : بازار
زمین بلند ___ پاسخ : اکاول
ظرفیت الکتریکی ___ پاسخ : فاراد
حرارت بالای بدن ___ پاسخ : تب
نی هندی ___ پاسخ : بامبو
جادو ___ پاسخ : افسون
نظم و ترتیب دادن ___ پاسخ : سامان
مقابل ماده ___ پاسخ : نر
برآمدگی ته لاستیک ___ پاسخ : اج
مار بزرگ ___ پاسخ : بوا
ردیاب ___ پاسخ : رادار
شهری در آمریکا ___ پاسخ : سیاتل
ترازنامه ___ پاسخ : بیلان
مرکزها ___ پاسخ : مراکز
مولد الکتریکی ___ پاسخ : باتری
کارگزار ___ پاسخ : مباشر
همنشین ___ پاسخ : ندیم
شاگرد مغازه ___ پاسخ : وردست
پوشیده سخن گفتن ___ پاسخ : ابهام
بازی فینال ___ پاسخ : نهایی
بادی که از مغرب وزد ___ پاسخ : دبور
جای پرخطر ___ پاسخ : ناامن
از ذرات بنیادی ___ پاسخ : لاندا
از اقمار اورانوس ___ پاسخ : میراندا
عصر و روزگار ___ پاسخ : زمانه
پی در پی ___ پاسخ : متوارد
قوی جثه ___ پاسخ : تناور
فروشنده وسایل دسته دوم ___ پاسخ : سمسار
نفس ___ پاسخ : دم
دندان نیش ___ پاسخ : انیاب
رموز ___ پاسخ : اسرار
پایتخت سری‌لانکا ___ پاسخ : کلمبو
واحد پول ژاپن ___ پاسخ : ین
مروارید ___ پاسخ : در
از افعال ربطی ___ پاسخ : است
از جدول‌ها ___ پاسخ : ابجد
علم شیمی ___ پاسخ : کیمیا
عقیده و ایمان ___ پاسخ : باور
از پوشاک خانم‌ها ___ پاسخ : مانتو
طرف ___ پاسخ : جهت
شیطان ___ پاسخ : ابلیس
جایگاه حیوانات ___ پاسخ : کنام
حرف همراهی ___ پاسخ : با
بیگانه ___ پاسخ : اجنبی
آسیب ___ پاسخ : اک
ستمکار ___ پاسخ : جابر
بار دیگر و از نو ___ پاسخ : دوباره
نقاشی سبک درباری ___ پاسخ : باروک
توفان ___ پاسخ : تندباد

جواب مرحله 927 بازی جدولانه یک

هر آنچه ___ پاسخ : هرچه
باد برین ___ پاسخ : صبا
بینش/ نظر ___ پاسخ : نگرش
گلوله تفنگ ___ پاسخ : فشنگ
گفتار ___ پاسخ : قیل
حمله کردن ___ پاسخ : تهاجم
از هم جدا کردن ___ پاسخ : گسستن
حسن معاشرت ___ پاسخ : ادب
تندر ___ پاسخ : رعد
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : شرابخام
داشتن محبت نسبت به آدمیان ___ پاسخ : بشردوستی
روز اول هفته ___ پاسخ : شنبه
کالاها ___ پاسخ : اجناس
لاقید ___ پاسخ : سهلانگار
پایداری ___ پاسخ : استقامت
ترس ___ پاسخ : رعب
از حروف الفبا ___ پاسخ : ضاد
بم‌ترین آلت موسیقی ___ پاسخ : کنترباس
عضو بدن ___ پاسخ : جگر
شهر خوزستان ___ پاسخ : اندیمشک
پدر ترک ___ پاسخ : اتا
اندازه ___ پاسخ : فیت
ترس و خوف ___ پاسخ : شکه
ضربه با نوک پنجه پا ___ پاسخ : تیپا
نوعی خورش شیرین ___ پاسخ : فسنجان
آشکارا ___ پاسخ : صریحا
مجموعه‌خصایص یک شخص ___ پاسخ : شخصیت
گیاه ___ پاسخ : رستنی
به غیر از آن ___ پاسخ : ماسوا
واحد پول ترکمنستان ___ پاسخ : منات
شتر عرب ___ پاسخ : ابل
یک دهم متر ___ پاسخ : دسیمتر
صعود ___ پاسخ : ارتقا
درس نخوانده ___ پاسخ : امی
قومی باستانی ___ پاسخ : پارس
صورت و شکل ___ پاسخ : نقش
پرآب ___ پاسخ : ابکی
کنیه‌ها ___ پاسخ : القاب
بجا ___ پاسخ : مناسبت
مردم شریف ___ پاسخ : ابدال
حمل کننده ___ پاسخ : حامل
نویسنده «نفرین زمین» ___ پاسخ : جلالالاحمد
شرمساری ___ پاسخ : خجالت
در حمام بجویید ___ پاسخ : وان
دشوارتر ___ پاسخ : اشق
حرف یونانی ___ پاسخ : سای
اثر محمدتقی بهار ___ پاسخ : سبکشناسی
شایستگی ___ پاسخ : برازندگی
ظرفی بزرگ برای پخت ___ پاسخ : دیگ
شدنی می‌شود ___ پاسخ : باداباد
کشور سیاهان ___ پاسخ : لیبریا
عامل تکثیر قارچ‌ها ___ پاسخ : هاگ
وام‌دار ___ پاسخ : مدیون
ثروتمند ___ پاسخ : بای
تکنولوژی قرن ___ پاسخ : نانو
مجلس عیش و نوش ___ پاسخ : بزم
لبالب ___ پاسخ : مملو
فراموش شدن چیزی در جایی ___ پاسخ : جاماندن
از شهرهای استان یزد ___ پاسخ : حمیدیا
شتر ___ پاسخ : جمل
گیاه خاردار کوهستان ___ پاسخ : گون
نوعی بازی با مهره ___ پاسخ : دومینو

جواب مرحله 928 بازی جدولانه یک

در کلاس درس بجویید ___ پاسخ : تختهسیاه
اسب باربر غیر اصیل ___ پاسخ : یابو
اختلال صدا ___ پاسخ : خش
ابر باران زا ___ پاسخ : صیب
اجاق برقی ___ پاسخ : ماکروویو
ظرفی برای آشپزی ___ پاسخ : تابه
مرد بزرگوار ___ پاسخ : شیخ
صمیمی و خالص ___ پاسخ : یکرو
مورچه ریز ___ پاسخ : ذر
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : ود
سیخ کباب ___ پاسخ : بابزن
خفه در آب ___ پاسخ : غرق
جاندار تک سلولی ___ پاسخ : امیب
گوشت ترکی ___ پاسخ : ات
نوعی حج ___ پاسخ : عمره
چشمی که ترکیده و مردمکش بیرون آمده ___ پاسخ : باباغوری
خانه خدا ___ پاسخ : کعبه
مختص کردن ___ پاسخ : تخصیص
پارچه یمانی ___ پاسخ : برد
غربال ___ پاسخ : الک
فلاسک ___ پاسخ : ترموس
زیستن ___ پاسخ : بقا
روزی دهنده ___ پاسخ : رازق
مثبت اتمی ___ پاسخ : الکترون
شهر قم ___ پاسخ : کهک
مایعی ضد عفونی کننده ___ پاسخ : ساولن
جامه گشاد ___ پاسخ : جبه
داروی استنشاقی ___ پاسخ : بخور
کاستی‌ها ___ پاسخ : نقایص
بدگویی کردن ___ پاسخ : هجا
چاره‌اش کلید است ___ پاسخ : قفل
کمبود ___ پاسخ : نقص
فرمانروایی ___ پاسخ : حکومت
شتر قوی بارکش ___ پاسخ : لوک
هوشیار ___ پاسخ : ذکی
میوه خوب ___ پاسخ : به
آز ___ پاسخ : حرص
راستی‌ها و درستی‌ها ___ پاسخ : حقایق
از چاشنی‌ها ___ پاسخ : سس
رمانی از فهیمه رحیمی ___ پاسخ : باورافتاب
رویه و سطح چیزی ___ پاسخ : صفحه
ریم ___ پاسخ : چرک
از درختان جنگلی ___ پاسخ : توسکا
پوشش پرندگان ___ پاسخ : پر
جوان ___ پاسخ : فتی
قوم کم حرف ___ پاسخ : لر
بی‌آبرویی ___ پاسخ : افتضاح
دستگاه اتصال برق ___ پاسخ : سویچ
مکان ___ پاسخ : جا
خلوص و صمیمیت ___ پاسخ : صفا
قصه‌خوان ___ پاسخ : نقال
با تأکید ___ پاسخ : مصرا
سوسن زرد ___ پاسخ : وج
بزرگ منشی ___ پاسخ : مناعت
درون ___ پاسخ : تو
اثر و نشان ___ پاسخ : رد
جامه آخرت ___ پاسخ : کفن
با خم می‌آید ___ پاسخ : چم
سخن راندن ___ پاسخ : تقریر
بازداشت کردن ___ پاسخ : توقیف
دستینه ___ پاسخ : امضا
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
کوشش ___ پاسخ : سعی
پادواژه ___ پاسخ : متضاد
نوعی حریر نازک ___ پاسخ : وال
جهت ___ پاسخ : سمت
حرص و طمع ___ پاسخ : از
خالص ___ پاسخ : قح
انگبین ___ پاسخ : ظی
کارکنان ___ پاسخ : اعضا
دستگاه آشکار کننده وجود فلزات ___ پاسخ : فلزیاب

جواب مرحله 929 بازی جدولانه یک

جانشین پادشاه ___ پاسخ : ولیعهد
هوشمندی ___ پاسخ : ذکا
اثر علی محمد افغانی ___ پاسخ : سیندخت
پایتخت یمن ___ پاسخ : صنعا
واسطه ___ پاسخ : میانجی
پرخاش و عصبانیت ___ پاسخ : عتاب
تکبر کردن ___ پاسخ : فره
گران/ سنگین ___ پاسخ : ثقیله
اثر ایان فلمینگ ___ پاسخ : بکشوزندهبمان
بسیاری و افزونی ___ پاسخ : اکثریت
نهادی در سازمان ملل متحد ___ پاسخ : یونسکو
از کتب مقدس ___ پاسخ : تورات
زوجه ___ پاسخ : عیال
مزه ترش و شیرین ___ پاسخ : ملس
پدر ترک ___ پاسخ : اتا
بی‌دینی ___ پاسخ : الحاد
پاره‌ای از چیزی ___ پاسخ : شقه
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : خوی
عمل غذاسازی گیاه ___ پاسخ : فتوسنتز
هم بستانه ___ پاسخ : ابونمان
دور کردن ___ پاسخ : دفع
باربر شهری ___ پاسخ : وانت
مرد عرب ___ پاسخ : رجل
لاغر ___ پاسخ : نحیف
شفاف ___ پاسخ : زلال
گناه شاعرانه ___ پاسخ : گنه
اثر شهلا پروین روح ___ پاسخ : حنایسوخته
اثر ژولین گرین ___ پاسخ : روزگارخوش
مداد طراحی ___ پاسخ : اتود
غریبه نیست ___ پاسخ : اشنا
خوشحال ___ پاسخ : شاد
آسایش ___ پاسخ : راحت
عضو پرنده ___ پاسخ : بال
شفا ___ پاسخ : بهبودی
ناشنوایی ___ پاسخ : کری
پسوند شباهت ___ پاسخ : اسا
منزلت ___ پاسخ : شان
سنگی قیمتی و سرخ ___ پاسخ : لعل
مخزن آب توالت ___ پاسخ : فلاشتانک
طرف چپ ___ پاسخ : یسار
پرنده شکاری ___ پاسخ : باز
کارگری ___ پاسخ : عملگی
پوشش ___ پاسخ : ستر
بهشت جاوید ___ پاسخ : عدن
رجحان ___ پاسخ : فضیلت
بدوی ___ پاسخ : اغازی
پایین‌تر/ زیرتر ___ پاسخ : اسفل
برش خربزه ___ پاسخ : قاچ
از میان رفتن ___ پاسخ : انقراض
واپسین ___ پاسخ : اخری
گذشته ___ پاسخ : متقادم
مانند ___ پاسخ : همچو
فراوانی ___ پاسخ : فزونی
شهر گیلان ___ پاسخ : شفت
گیاهی مانند شبدر ___ پاسخ : ترشک
باریک‌بینی ___ پاسخ : دقت
هر فصل از اوستا ___ پاسخ : نسک
به دندان گرفتن ___ پاسخ : گاز
از عناصر گازی ___ پاسخ : ارگون
بی‌اقبال ___ پاسخ : بدشانس
همسایه آمریکا ___ پاسخ : مکزیک

جواب مرحله 930 بازی جدولانه یک

فرود آمدن ___ پاسخ : تنازل
پرحرفی ___ پاسخ : ور
املاح اسید نیتریک ___ پاسخ : نیترات
چم و خم کار ___ پاسخ : فوتوفن
حرف دهم یونانی ___ پاسخ : کاپا
پایتخت بوتان ___ پاسخ : تیمفو
گاه شاعرانه ___ پاسخ : گه
عضو مجلس اعیان ___ پاسخ : سناتور
سفالی ___ پاسخ : سرامیک
دو برابر ___ پاسخ : دوبل
دورانی پیش از تاریخ ___ پاسخ : نوسنگی
تریاک ___ پاسخ : افیون
غربال ___ پاسخ : اردبیز
رود پرآب هندوستان ___ پاسخ : براهماپوترا
دسته‌ای از گندمیان ___ پاسخ : غلات
جمع صنعت ___ پاسخ : صنایع
پیش‌تر/ جلوتر ___ پاسخ : فراتر
شاهین شکاری ___ پاسخ : لاچین
رسنده ___ پاسخ : واصل
سقز جویدنی ___ پاسخ : ادامس
زاییده شده ___ پاسخ : مولود
یقینا ___ پاسخ : مسلما
زن سرخ روی ___ پاسخ : سمیرا
جزیره انگلیس ___ پاسخ : شتلند
تنیدن ___ پاسخ : بافتن
توده‌ای و خلقی ___ پاسخ : مردمی
غذای بیمار ___ پاسخ : اش
بی‌پروا و دلیر ___ پاسخ : متهور
به ناز راه رفتن ___ پاسخ : چمیدن
گندیده ___ پاسخ : متعفن
تکان و جنبش ___ پاسخ : سک
سایه ___ پاسخ : ظل
مرده ___ پاسخ : میت
نیوشیدن ___ پاسخ : شنفتن
اثر بزرگ علوی ___ پاسخ : میرزا
وسیله آرایش خانم‌ها ___ پاسخ : سرخاب
برافروخته ___ پاسخ : مشتعل
آبستن ___ پاسخ : حامله
دارای دلیل و مدرک ___ پاسخ : مستند
کشاورز ___ پاسخ : زارع
تهمت زدن ___ پاسخ : افترا
زن احسان شده ___ پاسخ : محسنه
نطفه ___ پاسخ : اسپرم
قلب ___ پاسخ : فواد
پیشامد/ حادثه ___ پاسخ : عارضه
نهان‌ها ___ پاسخ : خفایا
تسلیم شدن ___ پاسخ : سرسپردن
عصاره گل و گیاه ___ پاسخ : اسانس
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : اشنویه
اقرار کننده ___ پاسخ : معترف
فر و شکوه ___ پاسخ : اورنگ
حرف فاصله ___ پاسخ : تا
خنک کردن ___ پاسخ : تبرید
پوشش ستور ___ پاسخ : پالان
از علوم پایه ___ پاسخ : فیزیک
از چاشنی‌ها ___ پاسخ : رب
مزه دهان جمع کن ___ پاسخ : گس
از مزه‌ها ___ پاسخ : ترش
امیدوار ___ پاسخ : راجی
نماد اهورامزدا ___ پاسخ : فروهر
خروس جنگی ___ پاسخ : لاری
زدن قلب ___ پاسخ : ضربان
کلام پرسش ___ پاسخ : ایا
بسپار ___ پاسخ : پلیمر
عبارت ___ پاسخ : فراز
حرف نداری ___ پاسخ : بی
غذای نیم‌روز ___ پاسخ : ناهار
عدد روستا ___ پاسخ : ده
قطعی برای کتاب ___ پاسخ : جیبی
بی‌شرمی ___ پاسخ : دریدگی
کلمه‌توهین‌آمیز برای زنان ___ پاسخ : زنیکه
شهر خوزستان ___ پاسخ : امیدیه

جواب مرحله 931 بازی جدولانه یک

بارکش شهری ___ پاسخ : وانت
فشار و منگنه ___ پاسخ : پرس
آبگیر ___ پاسخ : برکه
بسنده ___ پاسخ : کافی
گردن ___ پاسخ : عنق
محصول پرگار ___ پاسخ : دایره
نمناک ___ پاسخ : مرطوب
تیزطبع ___ پاسخ : ذکی
دست مالیدن ___ پاسخ : لمس
داروی کاهش فشار خون ___ پاسخ : کراتاگل
مثل انجام کاری به آهستگی ___ پاسخ : لکلککردن
سایبان چشم ___ پاسخ : ابرو
بازرگانی ___ پاسخ : تجارت
کار بسیار سخت ___ پاسخ : طاقتفرسا
شهر بندری چین ___ پاسخ : شانگهای
تیر انداختن ___ پاسخ : رمی
سر بی‌مو ___ پاسخ : تاس
معدل ___ پاسخ : میانگین
صدای گنجشک ___ پاسخ : جیک
لحیم‌کاری ___ پاسخ : جوشکاری
شوهر ___ پاسخ : شوی
واحد وزن روسیه ___ پاسخ : پوت
اراده قوی ___ پاسخ : همت
کاج ___ پاسخ : ناجو
ثابت و استوار ___ پاسخ : پابرجا
بوهای خوش ___ پاسخ : نفحات
مرکز عدسی ___ پاسخ : کانون
پشت چهارم ___ پاسخ : نبیره
کنایه از تندرو ___ پاسخ : بادپا
دریاچه مرزی کانادا ___ پاسخ : هورن
زردپی ___ پاسخ : وتر
باعجله ___ پاسخ : شتابان
باهم سخن گفتن ___ پاسخ : گفتگو
سازش و آشتی ___ پاسخ : صلح
طرف ___ پاسخ : جانب
شلغم ___ پاسخ : لفت
پرده‌در ___ پاسخ : هتاک
دندان‌های تیز جلو ___ پاسخ : ثنایا
پلیدی و ناپاکی ___ پاسخ : الودگی
روشن و آشکار ___ پاسخ : بدیهی
نشانه‌ها ___ پاسخ : اثار
قصیده‌سرای عهد جلایریان ___ پاسخ : سلمانساوجی
رفیق فالوده ___ پاسخ : بستنی
سالخورده ___ پاسخ : پیر
از نزولات ___ پاسخ : برف
روش ___ پاسخ : متد
بحرالروم ___ پاسخ : مدیترانه
دربدری ___ پاسخ : سرگردانی
جدول محاسبات نجومی ___ پاسخ : زیج
باهم زندگی کردن ___ پاسخ : همزیستی
تفسیر اوستا ___ پاسخ : ایارده
ناز و عشوه ___ پاسخ : لنج
الفت دادن ___ پاسخ : تانیس
غرور ___ پاسخ : کبر
دلسوز ___ پاسخ : ریوف
تاج خروس ___ پاسخ : کرت
توانایی ___ پاسخ : نیرو
حمایت کننده ___ پاسخ : جانبدار
خرابی ___ پاسخ : ویرانی
دلتنگی ___ پاسخ : ضجر
مرد جوان ___ پاسخ : نیو
صندوق کودکان ملل متحد ___ پاسخ : یونیسف

جواب مرحله 932 بازی جدولانه یک

زخمی ___ پاسخ : جریحهدار
سخنران ___ پاسخ : خطیب
آتشگیره ___ پاسخ : خف
از عناصر اربعه ___ پاسخ : اتش
جانب ___ پاسخ : سوی
طیر ___ پاسخ : پرنده
آخرین سلسله پادشاهی ایران ___ پاسخ : پهلوی
ار حروف الفبا ___ پاسخ : صاد
عالم آخرت ___ پاسخ : دارالبقا
خبررسان ___ پاسخ : مخبر
نازش ___ پاسخ : فخر
پول واحد اروپا ___ پاسخ : یورو
معتقد به خدای یگانه ___ پاسخ : خداپرست
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
رستنی چتری شکل ___ پاسخ : قارچ
شراب‌خواری ___ پاسخ : بادهنوشی
بی‌شرم ___ پاسخ : وقیح
حذف کردن از لیست ___ پاسخ : خطزدن
نزد عرب ___ پاسخ : لدی
پاداش و جزا ___ پاسخ : سزا
ویرانه ___ پاسخ : خرابه
محکم و استوار ___ پاسخ : قرص
پیشوا ___ پاسخ : اسوه
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : اسبچوبی
پاره آتش ___ پاسخ : شرر
کشور آسیایی ___ پاسخ : مالزی
روزی ___ پاسخ : رزق
ضخیم ___ پاسخ : قطور
بازار سرپوشیده امروزی ___ پاسخ : پاساژ
کلمه پرسش ___ پاسخ : چرا
از درختان ___ پاسخ : کاج
کرک میوه ___ پاسخ : پرز
گرفتگی عضلات ___ پاسخ : قولنج
سرزمین بلقیس ___ پاسخ : سبا
نوعی سینی ___ پاسخ : طبق
طلا ___ پاسخ : زر
تصویر بدون رنگ ___ پاسخ : طرح
گل پرپر شونده در باد ___ پاسخ : قاصدک
برجسته زیر گونه ___ پاسخ : لپ
اثر محمود دولت آبادی ___ پاسخ : دیداربلوچ
گوینده ___ پاسخ : ناطق
اثر آلفونس دوده ___ پاسخ : ژاک
از شهرهای شمالی ___ پاسخ : چالوس
روشنایی ___ پاسخ : ضو
کوزه سفالی ___ پاسخ : سبو
شکاف و رخنه ___ پاسخ : جر
مطلوب و مقبول ___ پاسخ : دلپذیر
تفرجگاه ساحلی ___ پاسخ : پلاژ
شکاف و درز ___ پاسخ : شق
مقابل عقلی ___ پاسخ : حسی
پایتخت کره جنوبی ___ پاسخ : سیول
اصل و گوهر ___ پاسخ : نژاد
پنج ترکی ___ پاسخ : بش
کج ___ پاسخ : قیقاج
چاره و گزیر ___ پاسخ : بد
از به پا کردنی‌ها ___ پاسخ : شر
آهک ___ پاسخ : کلس
کر شدن ___ پاسخ : صم
رهبر ___ پاسخ : پیشوا
امور مسلم ___ پاسخ : حقایق
رودی در روسیه ___ پاسخ : ولگا
کاغذ نامرغوب ___ پاسخ : وب
گردن ___ پاسخ : عنق
گرفتاری و مشکل ___ پاسخ : محذور
گفتار ___ پاسخ : قیل
سبب‌ها ___ پاسخ : علل
فلس ماهی ___ پاسخ : کچ
واحد سطح ___ پاسخ : ار
گمراهی ___ پاسخ : غی
بزرگترین رود آفریقا پس از نیل ___ پاسخ : کنگو
قطعه قطعه هندوانه‌ای ___ پاسخ : قاچقاچ

جواب مرحله 933 بازی جدولانه یک

کنایه از کوکبه و جلال ___ پاسخ : کیابیا
باریک‌بینی ___ پاسخ : دقت
جستجو کردن ___ پاسخ : استقرا
پژوهش ___ پاسخ : تجسس
مسخره کردن ___ پاسخ : استهزا
از حروف یونانی ___ پاسخ : کیسی
کلام توام با طعنه ___ پاسخ : طنز
از دست رفته ___ پاسخ : مافات
اثر ایان فلمینگ ___ پاسخ : ازروسیهباعشق
حرص و طمع ___ پاسخ : ازمندی
از حشرات ___ پاسخ : سنجاقک
دارای پیوند ___ پاسخ : مربوط
ضعف و رخوت ___ پاسخ : سستی
طبل بزرگ ___ پاسخ : دهل
جهت ___ پاسخ : سمت
شهر لرستان ___ پاسخ : چقابل
کلام نهفته ___ پاسخ : راز
ترس ___ پاسخ : خوف
به کار گماشتن ___ پاسخ : استخدام
ماهر ___ پاسخ : چیرهدست
کادر ___ پاسخ : قاب
دستگاه فراخوان ___ پاسخ : پیجر
گناه ___ پاسخ : بزه
فرماندار و والی ___ پاسخ : حاکم
دزد ___ پاسخ : سارق
پارچه نخی نازک ___ پاسخ : چیت
عیادت ___ پاسخ : احوالپرسی
از گیاهان دارویی ___ پاسخ : شیرینبیان
اتحادیه هواپیمایی ___ پاسخ : یاتا
سرو کوهی ___ پاسخ : اورس
قبیح ___ پاسخ : زشت
از ماه‌های سریانی ___ پاسخ : شباط
ماده چسباندن ___ پاسخ : چسب
پرنده کوچک منقار دراز ___ پاسخ : ابچیلک
شپش ___ پاسخ : نمه
واحد پول اسرائیل ___ پاسخ : شکل
ماده ضد عرق ___ پاسخ : زاج
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : حسینوارثادم
گرد آمدن در روز قیامت ___ پاسخ : محشورشدن
خطر کردن ___ پاسخ : ریسک
بردگی و اسارت ___ پاسخ : اسر
تفسیر کردن خواب ___ پاسخ : تعبیر
دهان ___ پاسخ : کام
پوشش ___ پاسخ : ستر
صمغ ساقه گون ___ پاسخ : کتیرا
تاریخ ___ پاسخ : سالمه
خوبی ___ پاسخ : نیکی
سخت و دشوار ___ پاسخ : شاق
تصویر کردن ___ پاسخ : نقشبستن
بهره هوشی ___ پاسخ : ایکیو
حرف یازدهم یونانی ___ پاسخ : لامبدا
در ذهن افکندن ___ پاسخ : القا
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
دومین ___ پاسخ : ثانوی
پیشکش ___ پاسخ : نثار
تورم پوست ___ پاسخ : تاول
سعی و تلاش ___ پاسخ : همت
من را ___ پاسخ : مرا
بنت ___ پاسخ : دخت
جهت باد را نشان می‌دهد ___ پاسخ : بادنما
نزاع ___ پاسخ : زدوخورد
بهبود یافتن زخم ___ پاسخ : التیام

جواب مرحله 934 بازی جدولانه یک

تنبلی و سستی ___ پاسخ : کاهلی
سرای مهر و کین ___ پاسخ : دل
دور شدن از اصول ___ پاسخ : انحراف
برگزیدن ___ پاسخ : انتخاب
شخص یا اشخاص نامعلوم ___ پاسخ : فلانوبهمان
قومی باستانی ___ پاسخ : پارس
بلی آلمانی ___ پاسخ : یا
خیزاب ___ پاسخ : ابکوهه
پایتخت موزامبیک ___ پاسخ : ماپوتو
پدر ___ پاسخ : بابا
کشور آفریقایی ___ پاسخ : زامبیا
حرف یونانی ___ پاسخ : لاندا
پوستین ___ پاسخ : وات
اثر عبدالحسین زرین‌کوب ___ پاسخ : باکاروانحله
نوعی کلاه ___ پاسخ : شاپو
شل شدن ___ پاسخ : لقشدن
ارسال هوایی توپ ___ پاسخ : سانتر
نوعی سوسمار بزرگ ___ پاسخ : بزمجه
پوچ ___ پاسخ : توخالی
همان آتشکده است ___ پاسخ : اذرکده
بخشش ___ پاسخ : وهب
بی آلایش بودن ___ پاسخ : سادگی
مسخره کردن ___ پاسخ : استهزا
از فلزات شکننده ___ پاسخ : منگنز
شهر یزد ___ پاسخ : بافق
دو یار هم‌قد ___ پاسخ : اا
حس بویایی ___ پاسخ : شم
سرگشته ___ پاسخ : مدهوش
دین‌ها ___ پاسخ : مذاهب
میانه‌ها ___ پاسخ : اواسط
وی ___ پاسخ : او
خودبین ___ پاسخ : غد
شهرها ___ پاسخ : مدن
معروف به بدی ___ پاسخ : بدنام
تن‌ها/ جسم‌ها ___ پاسخ : اجرام
کردار و عمل ___ پاسخ : رفتار
آسیاب آبی ___ پاسخ : ابدنگ
متعهد ___ پاسخ : ملتزم
دسته بی‌اهمیت سیاسی ___ پاسخ : گروهک
فدراسیون جهانی فوتبال ___ پاسخ : فیفا
پیرو دین موسی ___ پاسخ : یهودی
فوت کننده ___ پاسخ : دمنده
بازگردانیدن ___ پاسخ : اعاده
صدای آزار دهنده ___ پاسخ : نویز
زن ترسای پارسا ___ پاسخ : راهبه
آسان گرفتن ___ پاسخ : تساهل
ثابت و برقرار گشتن ___ پاسخ : قایمشدن
محل تلاقی دو خط ___ پاسخ : تقاطع
شکافته شده ___ پاسخ : ترکیده
قطعه مدارهای الکتریکی ___ پاسخ : تراشه
احساسات ___ پاسخ : عواطف
بانگ قمری ___ پاسخ : وت
روحانی دین هندو ___ پاسخ : برهمن
فرستادن ___ پاسخ : اعزام
آشکار کننده ___ پاسخ : متبین
واحدی در سطح ___ پاسخ : ار
کلام پرسش ___ پاسخ : چی
از غزوات پیامبر ___ پاسخ : بدر
بخشنده‌تر ___ پاسخ : ارحم
اثر ابراهیم گلستان ___ پاسخ : مدومه
حیله ___ پاسخ : نارو
کم‌عرض ___ پاسخ : باریک
از عناصر اربعه ___ پاسخ : اتش
پایان/ آخر ___ پاسخ : منتها
محفظه فشنگ ___ پاسخ : خشاب
دست عرب ___ پاسخ : ید
زن پاک ___ پاسخ : طاهره
حرف ندا ___ پاسخ : ای
ستوده ___ پاسخ : حمید
گرفتن چیزی ___ پاسخ : دریافت
فعلی ___ پاسخ : کنونی
خجل ___ پاسخ : شرمنده

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 751 تا 800 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 935 بازی جدولانه یک

روز عربی ___ پاسخ : نهار
حرف فراری ___ پاسخ : جیم
پست ___ پاسخ : ناکس
بها و نرخ کالا ___ پاسخ : مظنه
امر از آمدن ___ پاسخ : بیا
فهرست ___ پاسخ : نمایه
رقاص ___ پاسخ : پاکوب
وسیله احتیاطی ___ پاسخ : یدک
انسان ___ پاسخ : بشر
والی امروزی ___ پاسخ : استاندار
کورس اسب ___ پاسخ : اسبدوانی
مورد اتهام ___ پاسخ : ظنین
قراضه و از کار افتاده ___ پاسخ : لکنته
اثر خاجوی کرمانی ___ پاسخ : کمالنامه
به کار بردن ___ پاسخ : استعمال
زیرانداز خفته ___ پاسخ : تشک
ایستگاه قطار ___ پاسخ : گار
غم‌انگیز و ناراحت کننده ___ پاسخ : دراماتیک
شهر قم ___ پاسخ : کهک
فریاد و فغان ___ پاسخ : دادوقال
بانگ و صدا ___ پاسخ : اوا
برای وصل کردن اجسام به کار می‌رود ___ پاسخ : چسب
گیاه سرشوی ___ پاسخ : سدر
میرا ___ پاسخ : فانی
متصل شدن دو چیز به هم ___ پاسخ : چسبیدن
به ترتیب ___ پاسخ : مرتبا
آنکه در مستی شرارت کند ___ پاسخ : بدمست
املاح اسید نیتریک ___ پاسخ : نیترات
طبق مقررات ___ پاسخ : قانونی
آواز دهنده ___ پاسخ : هاتف
سگ بیمار ___ پاسخ : هار
از شهرهای استان اصفهان ___ پاسخ : دهاقان
چهار ___ پاسخ : اربعه
از غلات ___ پاسخ : ذرت
مشهور ___ پاسخ : نامی
از ماه‌های سریانی ___ پاسخ : اب
شیره درخت بلوط ___ پاسخ : مازو
مستبد ___ پاسخ : خودسر
شهر خراسان جنوبی ___ پاسخ : قاینات
دنبال ساختن ___ پاسخ : تذنیب
آب گازی شکل ___ پاسخ : بخار
اثر بالزاک ___ پاسخ : پسرعموپونس
غارت ___ پاسخ : چپاول
خطی در دایره ___ پاسخ : وتر
دوندگی ___ پاسخ : خت
از وسایل بازی در پارک ___ پاسخ : تاب
ثروتمند ___ پاسخ : بای
سرود و نغمه ___ پاسخ : خنیا
بخشیدن ___ پاسخ : بذل
قدرت و نیروی‌مقاومت ___ پاسخ : تابوتوان
سارق ___ پاسخ : دزد
استان غربی ___ پاسخ : کردستان
برچست قیمت کالا ___ پاسخ : اتیکت
اثر علی اکبر دهخدا ___ پاسخ : لغتنامه
ملک‌الموت ___ پاسخ : عزراییل
ستایش ___ پاسخ : حمد
خدا و ایزد ___ پاسخ : بغ
زن گندم گون ___ پاسخ : سمیرا
همراه با تب ___ پاسخ : لرز
دردها ___ پاسخ : الام
از خود راضی ___ پاسخ : لوس
درس نوشتنی ___ پاسخ : انشا
ساختمان چند طبقه ___ پاسخ : اپارتمان
کشور آمریکای جنوبی ___ پاسخ : ونزویلا
خوی و سرشت ___ پاسخ : منش
بزرگترین اقیانوس ___ پاسخ : ارام
تقویم ___ پاسخ : سالنامه

جواب مرحله 936 بازی جدولانه یک

ساکنان محل ___ پاسخ : اهالی
نوعی غذا ___ پاسخ : مرصعپلو
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
نوعی غذا ___ پاسخ : باقالیپلو
ظرف مکان ___ پاسخ : فی
از سازهای موسیقی ___ پاسخ : بربط
مهم‌تر ___ پاسخ : اهم
شریک زندگی ___ پاسخ : همسر
آزاد و رها ___ پاسخ : ول
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
از غذاها ___ پاسخ : تهچین
ایزد ___ پاسخ : اله
مهربانی ___ پاسخ : رافت
مخفف اگر ___ پاسخ : ار
مرغ سحر ___ پاسخ : خروس
جاودانه ___ پاسخ : بقیهالله
بی‌ریا ___ پاسخ : مخلص
نوعی بیماری ___ پاسخ : تیفوس
زه کمان ___ پاسخ : چله
ژن هم‌ردیف ___ پاسخ : الل
شتافتن ___ پاسخ : تسریع
یاری کردن ___ پاسخ : نصر
قشر ___ پاسخ : لایه
از غذاها ___ پاسخ : تاسکباب
بخشیدن ___ پاسخ : عطا
از گازها ___ پاسخ : اتیلن
گال ___ پاسخ : جرب
قدرت ___ پاسخ : نیرو
غذای ظهر ___ پاسخ : ناهار
شناسنامه ___ پاسخ : سجل
نیم‌سال ___ پاسخ : ترم
نیم ___ پاسخ : نصف
شهرنشین ___ پاسخ : متمدن
نوعی خودرو ___ پاسخ : اپل
دودمان ___ پاسخ : نسل
امر به رفتن ___ پاسخ : رو
طویله ___ پاسخ : اغل
از فرشته‌ها ___ پاسخ : ماروت
یال اسب ___ پاسخ : فش
شیرینی سنتی استان گیلان ___ پاسخ : رشتهخشکار
تشنه‌فریب ___ پاسخ : سراب
زبان کشیدن ___ پاسخ : لیس
غذای قلقلی ___ پاسخ : کوفته
دوستی ___ پاسخ : حب
پایتخت یونان ___ پاسخ : اتن
روحانی زرتشتی ___ پاسخ : مغ
بادام زمینی ___ پاسخ : اراشید
مقابل جنوب ___ پاسخ : شمال
نیلوفر هندی ___ پاسخ : فل
جسد حیوان ___ پاسخ : لاش
خنده‌رو ___ پاسخ : بشاش
گستره بزرگ آبی ___ پاسخ : دریا
حرف تنفر ___ پاسخ : اف
کوهی در اردبیل ___ پاسخ : سبلان
عید جدولی ___ پاسخ : تت
رمزینه ___ پاسخ : کد
فلز سنگین ___ پاسخ : سرب
ریه ___ پاسخ : شش
غذایی لذیذ ___ پاسخ : اشکنه
باطل شدن ___ پاسخ : منسوخ
جنس ___ پاسخ : کالا
بغل و آغوش ___ پاسخ : کش
ضد کیفی ___ پاسخ : کمی
از درختان ___ پاسخ : شمشاد
سلاح زنبور ___ پاسخ : نیش
نوعی شیرینی ___ پاسخ : کاک
ضمیر غایب ___ پاسخ : او
مانع آب ___ پاسخ : سد
تاک ___ پاسخ : مو
دیکته ___ پاسخ : املا
از صادرات کشورمان ___ پاسخ : خاویار

جواب مرحله 937 بازی جدولانه یک

کنایه از شرمسار ___ پاسخ : روسیاه
کبد ___ پاسخ : جگر
مراسم بزرگداشت ___ پاسخ : یادبود
نوعی تفنگ قدیمی ___ پاسخ : سرپر
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : خیالتو
پستاندار دریایی ___ پاسخ : نهنگ
پیکر و اندام ___ پاسخ : جثه
چهار ___ پاسخ : اربعه
پرتیراژ ___ پاسخ : کثیرالانتشار
اسباب ___ پاسخ : اثاثیه
کمک کننده ___ پاسخ : یاریگر
حقوق ماهانه ___ پاسخ : مواجب
وسیله برف‌روبی ___ پاسخ : پارو
دور بازی در والیبال ___ پاسخ : گیم
صورت ظاهری ___ پاسخ : نما
نماد ___ پاسخ : سمبول
رفیق مشهدی ___ پاسخ : یره
باختر ___ پاسخ : غرب
نابود ___ پاسخ : سربهنیست
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : سگولگرد
بسیار و فراوان ___ پاسخ : بسی
قعر آب ___ پاسخ : بناب
آینده ___ پاسخ : اتی
بخشنده ___ پاسخ : واهب
بزرگتر ___ پاسخ : اعظم
نوک کوه ___ پاسخ : قله
پایتخت بروندی ___ پاسخ : بوجومبورا
رئیس آشپزخانه ___ پاسخ : خوانسالار
شیون و زاری ___ پاسخ : ندبه
زاهد ___ پاسخ : پارسا
قایق/ کرجی ___ پاسخ : بلم
نقیض بیداری ___ پاسخ : خواب
رهن ___ پاسخ : گرو
زنگ کوچک گردن چهارپایان ___ پاسخ : زنگوله
بی‌باک ___ پاسخ : دلیر
پوشاک ___ پاسخ : لباس
نگهبان ___ پاسخ : بپا
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : اثارگونهگون
دراز ___ پاسخ : بالابلند
رفت و آمد ___ پاسخ : تردد
دیوار بلند ___ پاسخ : ترا
تندخویی و بی‌رحمی ___ پاسخ : خشونت
یار کلنگ ___ پاسخ : بیل
شماره نخستین ___ پاسخ : یک
میوه/ بار ___ پاسخ : ثمر
شهرنشینی ___ پاسخ : مدنیت
دیپلماتیک ___ پاسخ : سیاسی
برودت ___ پاسخ : سرما
همراه کوپال ___ پاسخ : یال
اثر صادق کرمیار ___ پاسخ : فریاددرخاکستر
بی‌عار و ولگرد ___ پاسخ : الدنگ
آشکار کردن ___ پاسخ : اکتشاف
اکنون ___ پاسخ : حالا
ضمیر خارجی ___ پاسخ : یو
از جان گذشته ___ پاسخ : فدایی
کوچ کردن ___ پاسخ : رفتن
یکی از حشرات ___ پاسخ : حشره
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : فتح
عدد فوتبالی ___ پاسخ : نود
تله صیاد ___ پاسخ : دام
تمام چیزی ___ پاسخ : ششدانگ
پایتخت بوسنی و هرزگوین ___ پاسخ : سارایوو
ادراک کردن ___ پاسخ : فهمیدن

جواب مرحله 938 بازی جدولانه یک

پوست بز دباغی شده ___ پاسخ : تیماج
خرده سنگ‌های ریز ___ پاسخ : شن
غیر حرفه‌ای ___ پاسخ : اماتور
فریب دادن ___ پاسخ : اختداع
اثر آنتوان دو سنت اگزوپری ___ پاسخ : پروازشبانه
پرنده پستاندار ___ پاسخ : خفاش
واحدی در سطح ___ پاسخ : ار
ابزار درشت نمایی ___ پاسخ : ذرهبین
آشپز ترکی ___ پاسخ : توشمال
لرزیدن ___ پاسخ : رعشه
اقرار کردن ___ پاسخ : اعتراف
نوازنده ___ پاسخ : رامشی
اثر محمد حجازی ___ پاسخ : هما
اثر علی محمد افغانی ___ پاسخ : شوهراهوخانم
اثر محمود دولت آبادی ___ پاسخ : تهشب
شاخه‌ای از فیزیک ___ پاسخ : اپتیک
ملامت ___ پاسخ : شماتت
هلاک کردن ___ پاسخ : تدمیر
پیمان زناشویی ___ پاسخ : ازدواج
آرتیست ___ پاسخ : هنرمند
مرده ___ پاسخ : میت
دشواری ___ پاسخ : وخامت
قرائت شده ___ پاسخ : خوانده
آمیخته شده ___ پاسخ : اغشته
تیز ___ پاسخ : شارپ
حرص ___ پاسخ : از
نیمه بار ___ پاسخ : تا
بسته شده ___ پاسخ : مسدود
سرچشمه‌ها ___ پاسخ : منابع
گماشته ___ پاسخ : مامور
آب بینی ___ پاسخ : خل
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
ابر ___ پاسخ : میغ
از علوم پایه ___ پاسخ : فیزیک
اثر بزرگ علوی ___ پاسخ : میرزا
پشتیبانی ___ پاسخ : حمایت
جسور و دلیر ___ پاسخ : نفسکش
پایان ___ پاسخ : انجام
آشنایان و دمسازان ___ پاسخ : محارم
کامل کننده ___ پاسخ : متمم
خشکاندن آب زمین ___ پاسخ : زهکشی
سیاره زهره ___ پاسخ : ناهید
دلیری ___ پاسخ : رشادت
ناله سگ ___ پاسخ : زوزه
اثر دافنه دوموریه ___ پاسخ : ربهکا
بردن به سوی کسی ___ پاسخ : اوردن
صاحب بزرگواری ___ پاسخ : ذوالقدر
محل ثبت نام بیمارستان ___ پاسخ : پذیرش
اثر شارلوت برونته ___ پاسخ : جینایر
روزنامه ___ پاسخ : جریده
تفسیر کلام ___ پاسخ : تاویل
ابریشم خام نتابیده ___ پاسخ : کج
روغن مالی کردن ___ پاسخ : تدهین
مربی شاهزادگان قاجار ___ پاسخ : اتابک
پیش‌ها ___ پاسخ : اوایل
بانگ قمری ___ پاسخ : وت
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
نوعی جوجه تیغی ___ پاسخ : تشی
آتشدان ___ پاسخ : منقل
دنباله ___ پاسخ : ادامه
اثر عبدالحسین زرین کوب ___ پاسخ : سرنی
هنرپیشه نقش خنده‌دار ___ پاسخ : کمدین
موی بلند ___ پاسخ : گیس
کشور آفریقایی ___ پاسخ : لسوتو
تنگدستان ___ پاسخ : فقرا
سمبل ممانعت ___ پاسخ : سد
تنها ___ پاسخ : یگانه
سو و جانب ___ پاسخ : زی
نوعی زردآلو ___ پاسخ : قیسی
شهری در ترکیه ___ پاسخ : دنیزلی
کامیون کشنده ___ پاسخ : تریلی
استوانه موتور خودرو ___ پاسخ : سیلندر

جواب مرحله 939 بازی جدولانه یک

قدیمی‌ترین پهلوان زورخانه ___ پاسخ : پیشکسوت
هنگام ___ پاسخ : حین
موجود ___ پاسخ : کاین
برامدگی روی پوست ___ پاسخ : تاول
شنبه یهودیان ___ پاسخ : سبت
مدرس دانشگاه ___ پاسخ : استاد
نگهبانی ___ پاسخ : حراست
نیمروز ___ پاسخ : ظهر
بر خود واحب کردن چیزی ___ پاسخ : نذر
از ظروف پرمصرف آشپزخانه ___ پاسخ : ماهیتابه
بدبخت ___ پاسخ : خانهخراب
دسته و گروه ___ پاسخ : اکیپ
قرابت ___ پاسخ : خویشی
لاغر ___ پاسخ : استخوانی
پول و سرمایه ___ پاسخ : دستمایه
سخن بیهوده ___ پاسخ : هذر
دایه ___ پاسخ : ظیر
اثر توماس مان ___ پاسخ : مرگدرونیز
اما ___ پاسخ : ولی
در معامله دغلکاری ندارد ___ پاسخ : خوشحساب
قدرت ___ پاسخ : دست
دفعه/ بار ___ پاسخ : گاه
چاشنی غذا ___ پاسخ : نمک
بی‌حرکتی ___ پاسخ : سکون
دلیری و بی‌آبرویی ___ پاسخ : گستاخی
طول ___ پاسخ : درازا
خلق و خوی ها ___ پاسخ : عادات
از روی احترام ___ پاسخ : احتراما
همسر دوک ___ پاسخ : دوشس
ریشه و بنیاد ___ پاسخ : اصل
از شهرهای مهم آمریکا ___ پاسخ : شیکاگو
خدای هندو ___ پاسخ : برهما
زیرکی و هوشمندی ___ پاسخ : دها
همبستگی ___ پاسخ : وحدت
تعهد ___ پاسخ : الزام
صالح‌تر ___ پاسخ : اصلح
تیم فوتبال اسپانیایی ___ پاسخ : گرانادا
نوعی ترشی ___ پاسخ : لیته
ارسال هوایی توپ در فوتبال ___ پاسخ : سانتر
صد سال ___ پاسخ : قرن
برجستگی کوچک روی پوست ___ پاسخ : زگیل
اثر امیل زولا ___ پاسخ : دکترپاسکال
سلاحی شبیه شمشیر ___ پاسخ : غداره
غلتک ___ پاسخ : رول
نیکویی ___ پاسخ : بهی
سخن/ کلام ___ پاسخ : قال
نوشیدنی پر طرفدار ___ پاسخ : چای
چاپلوسی ___ پاسخ : چربزبانی
حرف شانزدهم ___ پاسخ : شین
شاعر سده سوم و چهارم ___ پاسخ : شهیدبلخی
مأمور اطفاء حریق ___ پاسخ : اتشنشان
مهم بودن ___ پاسخ : اهمیت
دلپذیر ___ پاسخ : خوشایند
دهان دره ___ پاسخ : خمیازه
نترس ___ پاسخ : بیپروا
آزادی و نجات ___ پاسخ : رهایی
زدن قلب ___ پاسخ : تپیدن
ند ___ پاسخ : بو
بانو ___ پاسخ : خاتون
ابزار شخم زدن قدیم ___ پاسخ : خیش
بخیه خیاطان ___ پاسخ : کن
شکلک ___ پاسخ : ادا
ماده چسباندن ___ پاسخ : چسب
حرف دهم یونانی ___ پاسخ : کاپا
ذره بنیادی ___ پاسخ : اتم
بخشی از نیروی انتظامی ___ پاسخ : کلانتری
صنع ___ پاسخ : ساخت
واحد پول کره جنوبی ___ پاسخ : وون
نوعی نوشابه گازدار ___ پاسخ : لیموناد

جواب مرحله 940 بازی جدولانه یک

بیلان ___ پاسخ : ترازنامه
خونریز ___ پاسخ : سفاح
تمام دهان ___ پاسخ : کپ
زنگ ___ پاسخ : جرس
شهری در انگلستان ___ پاسخ : هال
همنشین زولبیا ___ پاسخ : بامیه
زرین ___ پاسخ : طلایی
صنعت مطبوعاتی ___ پاسخ : چاپ
بی نظم و ترتیب ___ پاسخ : بیانضباط
شترران ___ پاسخ : حادی
شاعر سده چهار و پنج ___ پاسخ : باباطاهر
فرزند ذکور ___ پاسخ : پسر
تاراج ___ پاسخ : یغما
نت چهارم ___ پاسخ : فا
یک دل و یک جهت ___ پاسخ : متفق
علم سیاست ___ پاسخ : دیپلماسی
سخن‌چین ___ پاسخ : غماز
اسبان ___ پاسخ : مراکب
تبار ___ پاسخ : ایل
پاره آتش ___ پاسخ : شرر
امتحان شده ___ پاسخ : ممتحن
ماه دوم سال قمری ___ پاسخ : صفر
سرخوشی معتاد ___ پاسخ : نشیه
هرچیز که شگفتی آورد ___ پاسخ : ابوالعجب
شرم و آزرم ___ پاسخ : حیا
غذایی که سریع آماده می‌شود ___ پاسخ : حاضری
منصوب به لر ___ پاسخ : لری
داد و ستد کننده ارز ___ پاسخ : صراف
رمانتیک ___ پاسخ : شاعرانه
وسیله نوشتن ___ پاسخ : قلم
پیشه ___ پاسخ : شغل
بهبودی از بیماری ___ پاسخ : شفا
اثر علی محمد افغانی ___ پاسخ : بافتههایرنج
از درندگان ___ پاسخ : ببر
همسر آدم ___ پاسخ : حوا
طریق کوتاه ___ پاسخ : ره
تخته چوب یا جز آن ___ پاسخ : لوح
چهارپای حمال ___ پاسخ : بارکش
تکیه بر پشتی ___ پاسخ : لم
اثر آگاتا کریستی ___ پاسخ : شببیپایان
قطعی برای کتاب ___ پاسخ : بغلی
فلز گرانبها ___ پاسخ : طلا
آگهی یافتن ___ پاسخ : اطلاع
ماده به ظاهر جامد ___ پاسخ : ژل
ستیز ___ پاسخ : جنگ
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
محله‌ای در تهران ___ پاسخ : امیریه
واگذاشته ___ پاسخ : مفرط
خوشحال ___ پاسخ : شاد
پوشانیدن ___ پاسخ : حجب
کوبنده مطبخ ___ پاسخ : هاون
واحد پول ساموآ ___ پاسخ : تالا
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
جواز ___ پاسخ : اجازهنامه
بزرگ منشی ___ پاسخ : نب
جوش خمیر ___ پاسخ : وز
بیهودگی ___ پاسخ : یاوگی
باغ ___ پاسخ : بستان
بی‌اندیشه سخن گفتن ___ پاسخ : بداهه
مربوط به هنر ___ پاسخ : هنری
پیدا شدن ___ پاسخ : بروز
آشکار کردن ___ پاسخ : افشا
نشانه جمع فارسی ___ پاسخ : ها
عظیم الجثه ___ پاسخ : یغر
جدید ترکی ___ پاسخ : ینی
کنار و جانب ___ پاسخ : طف
نوعی خط تزیینی ___ پاسخ : طغرا

جواب مرحله 941 بازی جدولانه یک

درنگ کردن ___ پاسخ : تانی
از روی تدبیر کار نکردن ___ پاسخ : ندانمکاری
آبرو ___ پاسخ : شرف
ترعه ___ پاسخ : کانال
ماه پنجم سال میلادی ___ پاسخ : مه
از میوه‌ها ___ پاسخ : انجیر
فیلمی از مجید مجیدی ___ پاسخ : بچههایاسمان
فساد ___ پاسخ : تباهی
سپاسگزاری ___ پاسخ : شکران
آینده ___ پاسخ : اتی
طلیعه اعداد ___ پاسخ : یک
من و شما ___ پاسخ : ما
خصومت ___ پاسخ : افند
پوشاندن سطح یک فلز ___ پاسخ : ابکاری
بیهوشی ___ پاسخ : کما
اشاره به دور ___ پاسخ : همان
مخفف چین ___ پاسخ : چن
گویش ___ پاسخ : لهجه
مرداب ___ پاسخ : یا
چه بسیار ___ پاسخ : بسا
از گازها ___ پاسخ : اتان
پرده‌در ___ پاسخ : هتاک
درنده جنگلی ___ پاسخ : یشت
ویران ___ پاسخ : یباب
خویشی‌ها ___ پاسخ : نسب
هیزم ___ پاسخ : هیمه
نوعی مسابقه دو استقامت ___ پاسخ : ماراتن
عنصر بدن ___ پاسخ : کلسیم
دیدار از اماکن متبرکه ___ پاسخ : زیارت
محصول گریه ___ پاسخ : اشک
دستور سکوت ___ پاسخ : هیس
دشنام ___ پاسخ : ناسزا
جعبه جادویی ___ پاسخ : تلویزیون
نوعی برنج ___ پاسخ : کات
خمیدگی کاغذ ___ پاسخ : تا
ملامت ___ پاسخ : نکوهش
گناه بزرگ ___ پاسخ : کبیره
پشم سوخته ___ پاسخ : کز
امر به نوشتن ___ پاسخ : نویس
کیش و رسم ___ پاسخ : ایین
جمع اسیر ___ پاسخ : اسرا
سائل ___ پاسخ : گدا
رشته ___ پاسخ : سلک
معلم مدرسه ابتدایی ___ پاسخ : اموزگار
اقامت گزیدن ___ پاسخ : سکنی
میانه بدن ___ پاسخ : کمر
همراه لرز ___ پاسخ : تب
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
گندم ___ پاسخ : اگ
تیرچه چوبی ___ پاسخ : دستک
ترس ___ پاسخ : جبن
حرف ندا ___ پاسخ : ای
طبیعت چیزی ___ پاسخ : ماهیت
آتشکده بزرگ ساسانی ___ پاسخ : اذرگشسب
فنر ساعت ___ پاسخ : زنبرک
تیر پیکان‌دار ___ پاسخ : یب
انداختن ___ پاسخ : پرتاب
تنفر ___ پاسخ : انزجار
میخ کوچک ___ پاسخ : پونز
قطار ___ پاسخ : ترن
چغندر پخته ___ پاسخ : لبو
اطراف دهان ___ پاسخ : لب
عود ___ پاسخ : ند
از نیمتنه‌ها ___ پاسخ : کت
آتشگیر ___ پاسخ : انبر
فیلمی از مجید مجیدی ___ پاسخ : بدوک

جواب مرحله 942 بازی جدولانه یک

بالندگی ___ پاسخ : نشوونما
رشد کردن ___ پاسخ : قدکشیدن
تصویر ___ پاسخ : عکس
درخشان ___ پاسخ : تابناک
اثر ایوان تورگنیف ___ پاسخ : ابلهسرنوشت
دفترینه کردن ___ پاسخ : ثبتکردن
بر/ پهلو ___ پاسخ : کش
ناشنوایی ___ پاسخ : کری
تفاله ابریشم ___ پاسخ : لاس
شعله آتش ___ پاسخ : لهب
قفسه میز ___ پاسخ : کشو
با دست چیزی را نشان دادن ___ پاسخ : اشارت
فیلم‌نامه ___ پاسخ : سناریو
ایجاد بریدگی کردن ___ پاسخ : خراشیدن
رطوبت ___ پاسخ : نم
عدل ___ پاسخ : داد
شهر شمالی ___ پاسخ : نکا
مانند ___ پاسخ : چو
زنبور سیاه ___ پاسخ : بوز
اثر و نشان ___ پاسخ : رد
از کسی جانب‌داری نمی‌کند ___ پاسخ : بیطرف
ترکیب شبه فلز و اکسیژن ___ پاسخ : اکسیداسیون
جلو ___ پاسخ : پیش
گمان بردن ___ پاسخ : ظن
ماه سرد ___ پاسخ : دی
گیاه خاردار خوراکی ___ پاسخ : کنگر
نصیحت ___ پاسخ : اندرز
کرم نورانی ___ پاسخ : شبتاب
جوان ___ پاسخ : فتی
بلی آلمانی ___ پاسخ : یا
به یاد آمدن ___ پاسخ : تذکر
به دویدن واداشتن ___ پاسخ : دواندن
قدم یکپا ___ پاسخ : لی
زیرانداز خفته ___ پاسخ : تشک
نگار ___ پاسخ : بت
سیاه‌پوست ___ پاسخ : زنگی
از انواع شعر ___ پاسخ : قصیده
شبنم ___ پاسخ : طل
میل کردن ___ پاسخ : عطف
عرق کردن ___ پاسخ : تعریق
مناجات ___ پاسخ : دعا
غلبه کردن ___ پاسخ : بذ
بازتابیده ___ پاسخ : منعکس
باب ___ پاسخ : در
پایتخت عراق ___ پاسخ : بغداد
گدا ___ پاسخ : متکدی
چسبناک ___ پاسخ : دج
شکیبایی ___ پاسخ : صبر
از شاهان پیشدادی ___ پاسخ : جم
کنار و جانب ___ پاسخ : طف
ردیف ___ پاسخ : صف
تندر ___ پاسخ : رعد
توانایی و قدرت ___ پاسخ : دسترس
فریاد کشیدن ___ پاسخ : جیغزدن
بی‌غلط کردن ___ پاسخ : تصحیح
دو یار هم‌قد ___ پاسخ : اا
فعالیت سرگرم کننده ___ پاسخ : بازی
موی پیچیده ___ پاسخ : جعد
کامل و تمام ___ پاسخ : جامع
دراز شدن ___ پاسخ : تمدد
معمولا با پلو خورده می‌شود ___ پاسخ : خورش
فرد ___ پاسخ : شخص
لطیف ___ پاسخ : نرم
به دست آوردن ___ پاسخ : کسب
گردش کودکانه ___ پاسخ : ددر
سرگشته ___ پاسخ : هاج
نااستوار ___ پاسخ : لق
محل دادسرا ___ پاسخ : دادستانی
تیشه بزرگ ___ پاسخ : تش
گل و لای ___ پاسخ : وحل
مسلک ___ پاسخ : طریقت
یدک ___ پاسخ : رزرو
باب روز ___ پاسخ : مد
اثر شهره وکیلی ___ پاسخ : شبعروسیمن
آزمندی ___ پاسخ : شح

جواب مرحله 943 بازی جدولانه یک

مطالعه صداهای زبان ___ پاسخ : اواشناسی
پرش کردن ___ پاسخ : جهیدن
عضو کابینه ___ پاسخ : وزیر
زمان بی آغاز ___ پاسخ : الست
کوزه سفالی ___ پاسخ : سبو
روغن و چربی ___ پاسخ : په
به صورت جسم در آمده ___ پاسخ : مجسم
کشوری در آمریکای شمالی ___ پاسخ : پاناما
پاره آتش ___ پاسخ : شرر
مفصل و با شرح جزئیات ___ پاسخ : باابوتاب
مقنعه ___ پاسخ : واشامه
تفتیش کننده ___ پاسخ : بازجو
اجرت ___ پاسخ : کارمزد
اثری از الکساندر‌پوشکین ___ پاسخ : کولیها
نویسنده ___ پاسخ : کاتب
مفصل دست ___ پاسخ : ارنج
ایالتی در آمریکا ___ پاسخ : نبراسکا
نوعی چسب گیاهی ___ پاسخ : سریش
زنجیره ___ پاسخ : سریال
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : دن
پیرامون ___ پاسخ : حوالی
تمرین ___ پاسخ : ممارست
از شهرهای استان گلستان ___ پاسخ : کلاله
بالش ___ پاسخ : متکا
گیاه رنگ مو ___ پاسخ : حنا
چاق و فربه ___ پاسخ : پروار
سوغات گجرات ___ پاسخ : تمر
مالک و صاحب ___ پاسخ : ارباب
سرگرم شدن به بازی ___ پاسخ : بازیکردن
غذای کم‌مایه و بی‌مزه ___ پاسخ : ابزیپو
تردستی ___ پاسخ : شعبده
سرخ کمرنگ ___ پاسخ : ال
کارپرداز ___ پاسخ : مباشر
از مرکبات ___ پاسخ : دارابی
فرود آمدن ___ پاسخ : تنازل
شهر تهران ___ پاسخ : دماوند
زانوی در ___ پاسخ : لولا
یک دفعه ___ پاسخ : یکبار
بازیچه ___ پاسخ : لعبت
اثر دقیقی ___ پاسخ : گشتاسبنامه
پاسداری ___ پاسخ : نگهبانی
آفریدگار ___ پاسخ : ایزد
استخوان پاشنه پا ___ پاسخ : بل
دریا ___ پاسخ : یم
صدای آزار دهنده ___ پاسخ : نویز
از صور فلکی ___ پاسخ : دباکبر
گورکن ___ پاسخ : حفار
علامت بالای حرف ___ پاسخ : فتحه
شهر مازندران ___ پاسخ : نکا
عدالت ندارد ___ پاسخ : بیانصاف
زرنگ ___ پاسخ : زبل
دشوار ___ پاسخ : متکلف
شیپور شکارچیان ___ پاسخ : بورو
بلدرچین ___ پاسخ : وشم
درس خوانده ___ پاسخ : ملا
مناجات ___ پاسخ : دعا
حرف نفرت ___ پاسخ : اف
رشک بردن ___ پاسخ : حسادت
رشد کردن ___ پاسخ : روییدن
بالاتر از سرگرد ___ پاسخ : سرهنگ
شهر مرکزی ___ پاسخ : شازند
باربر ___ پاسخ : حمال
وارونه ___ پاسخ : برعکس
حدس ___ پاسخ : ظن
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : الرحمن
از حروف یونانی ___ پاسخ : سای
مظهر لاغری ___ پاسخ : نی
درک و شعور ___ پاسخ : فهم
محل ورود ___ پاسخ : در
پایه/ پی ___ پاسخ : اس
مرهم ___ پاسخ : ضماد
اثر امیل زولا ___ پاسخ : نانا
خط تصویری ___ پاسخ : هیروگلیف

جواب مرحله 944 بازی جدولانه یک

مالدار و دارا ___ پاسخ : ثروتمند
از سازهای زهی ___ پاسخ : ویولا
سخن زیر لب ___ پاسخ : ژک
ابریشم خام ___ پاسخ : قز
دوم ___ پاسخ : ثانی
زمین صاف و هموار ___ پاسخ : جلگه
مقیاس طول ___ پاسخ : پا
از سیارات ___ پاسخ : زهره
از القاب بزرگان ترک ___ پاسخ : بگ
دور اندیشی ___ پاسخ : احتیاط
پایه اداری ___ پاسخ : اشل
اثر آلفونس دوده ___ پاسخ : قصههایدوشنبه
سؤال و جواب تلویزیونی ___ پاسخ : مصاحبه
عقیم ___ پاسخ : اجاقکور
خارج کردن ___ پاسخ : دراوردن
ضمیر خارجی ___ پاسخ : یو
نظر دیگری را خواستن ___ پاسخ : استشاره
عدسی دوربین ___ پاسخ : لنز
ناگهان خودمانی ___ پاسخ : زرت
از شهرهای استان البرز ___ پاسخ : هشتگرد
رام ___ پاسخ : اهلی
از ماه‌های فرنگی ___ پاسخ : اوت
اثر بهرام صادقی ___ پاسخ : ملکوت
ولگردی ___ پاسخ : هرزگی
کلام و نطق ___ پاسخ : سخن
حتمی و قطعی ___ پاسخ : مسلم
نادرست ___ پاسخ : غلط
وسیله برش نجار ___ پاسخ : اره
بدین جهت ___ پاسخ : لذا
سنگ آسیاب ___ پاسخ : اس
مهربانی‌ها ___ پاسخ : الطاف
حیاط پشت خانه ___ پاسخ : حیاطخلوت
در حال غل خوردن ___ پاسخ : غلتان
اثر چارلز دیکنز ___ پاسخ : دامبیوپسر
عملی در نماز ___ پاسخ : رکوع
دلپذیر و خوشایند ___ پاسخ : دلکش
عمومی‌تر ___ پاسخ : اعم
بر خود واحب کردن چیزی ___ پاسخ : نذر
دستگاه نساجی ___ پاسخ : هف
سرای مهر و کین ___ پاسخ : دل
فرو رفتن در آب ___ پاسخ : غوطه
باهوش ___ پاسخ : هوشمند
شکلک سازی ___ پاسخ : ادااطوار
میل کردن ___ پاسخ : عطف
شاخه باریک و دراز ___ پاسخ : ترکه
زمین دور از آب ___ پاسخ : لیا
تصدیق عرب ___ پاسخ : نعم
مار عظیم الجثه ___ پاسخ : بوا
خواهشگر ___ پاسخ : شافع
گیاه الیافی ___ پاسخ : کنف
وسنی ___ پاسخ : هوو
جامه حمام ___ پاسخ : لنگ
صندلی راحتی ___ پاسخ : مبل
از غلات ___ پاسخ : ذرت
پزشکی ___ پاسخ : طب
پیامبر کشتی‌بان ___ پاسخ : نوح
آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
چهار نعل رفتن اسب ___ پاسخ : یورتمه
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
قورباغه ___ پاسخ : غوک
داخل شدن در چیزی ___ پاسخ : نفوذ
آتشفشانی در شیلی ___ پاسخ : لاسکار
کنار ___ پاسخ : پهلو
مهلت و امان ___ پاسخ : زنهار
سرخ مایل به بنفش ___ پاسخ : ارغوانی
آرایش ___ پاسخ : قروفر
گاو کوهی ___ پاسخ : گوزن
موش خرما ___ پاسخ : راسو
اثر غلامحسین ساعدی ___ پاسخ : توپ
تر و آبدیده ___ پاسخ : خیس
شایسته‌تر ___ پاسخ : احق
نحوه آرایش داده‌ها ___ پاسخ : فرمت
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : قفس
زیرک ___ پاسخ : رند
تابه نان پزی ___ پاسخ : ساج
شکستن ___ پاسخ : کسر
گل نومیدی ___ پاسخ : یاس
چهره شطرنجی ___ پاسخ : رخ
حلق ___ پاسخ : گلو
باقی جان ___ پاسخ : نا
گوشت کبابی ___ پاسخ : راسته
محل ورود ___ پاسخ : در
با صراحت سخن گفتن ___ پاسخ : رکگویی
مایه تباهی ___ پاسخ : امالفساد
اسباب خانه ___ پاسخ : سامان
در نهان و آشکار ___ پاسخ : سراوجهرا
قتل سیاسی ___ پاسخ : ترور

جواب مرحله 945 بازی جدولانه یک

پست و حقیر ___ پاسخ : خوار
اثر شهره وکیلی ___ پاسخ : شبعروسیمن
ساده‌لوح ___ پاسخ : پپه
زمان طولانی ___ پاسخ : ازگار
آتشگیره ___ پاسخ : خف
قلب قرآن کریم ___ پاسخ : یاسین
اثر علی محمد افغانی ___ پاسخ : حاجاللهباشی
نامه ___ پاسخ : صحیفه
برای توطئه می‌دوزند ___ پاسخ : پاپوش
توضیح ___ پاسخ : شرح
دستگاه نساجی ___ پاسخ : هف
برنامه کاربردی تلفن همراه ___ پاسخ : اپ
چشمه جوشان ___ پاسخ : زهاب
اثر مهدی اخوان ثالث ___ پاسخ : ارغنون
آشکار شده ___ پاسخ : فاش
دوستی ___ پاسخ : مودت
عدد فوتبالی ___ پاسخ : اا
تصور ذهنی ___ پاسخ : تجسم
از خدایان مصر ___ پاسخ : رع
تاج ___ پاسخ : جغه
پایتخت جمهوری چک ___ پاسخ : پراگ
مطلع ___ پاسخ : اگاه
از مواد آرایشی ___ پاسخ : روژ
در معرض فروش گذاشتن ___ پاسخ : حراج
تعهد به پیمان ___ پاسخ : وفا
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : ایوا
وسیله جار زدن ___ پاسخ : بلندگو
بسیار غرغر می‌کند ___ پاسخ : غرغرو
جمع کردن افکار ___ پاسخ : تمرکز
خواهش نفس ___ پاسخ : هوس
ستاره ___ پاسخ : نجم
تاب دادن ___ پاسخ : تافتن
بافت ذخیره‌ای در دانه گیاهان ___ پاسخ : اندوسپرم
ستاره‌ای در دب اکبر ___ پاسخ : سها
آبگیر ___ پاسخ : ژی
بر سر عروس و داماد ریزند ___ پاسخ : شاباش
دشت و صحرا ___ پاسخ : هامون
دور دهان ___ پاسخ : کب
استوار ___ پاسخ : موکد
کدورت ___ پاسخ : رنجش
پایتخت سوریه ___ پاسخ : دمشق
اکسید کلسیم ___ پاسخ : اهک
جای/ مکان ___ پاسخ : بنک
بازیچه پروازی ___ پاسخ : بادبادک
پناهگاه ___ پاسخ : مامن
روییدن و پرورش یافتن ___ پاسخ : نشو
کالبد و بدن ___ پاسخ : تن
پدر ___ پاسخ : بو
فرمان خودرو ___ پاسخ : رل
مخلوط کن ___ پاسخ : همزن
بریدن شاخه‌های زاید ___ پاسخ : هرس
نمایش تلویزیونی ___ پاسخ : شو
سهیم شدن ___ پاسخ : شراکت
از عهده امتحان بیرون آمدن ___ پاسخ : قبولشدن
تردستی ___ پاسخ : شعبده
مساوی فرانسوی ___ پاسخ : پر
جشن و سور ___ پاسخ : پارتی
دلاک ___ پاسخ : کیسهکش
سؤال ___ پاسخ : پرسش
همگان ___ پاسخ : عام
مقابل گدا ___ پاسخ : شاه
مقابل روز ___ پاسخ : شب
روشنایی ___ پاسخ : ضو
طلا ___ پاسخ : زر
ناسازگاری ___ پاسخ : تضاد
پرنده‌ای شکاری ___ پاسخ : یوهه

جواب مرحله 946 بازی جدولانه یک

گمان بردن ___ پاسخ : پنداشتن
از قصرهای عثمانی در استانبول ___ پاسخ : دلمهباغچه
محل و مکان ___ پاسخ : جا
نویسنده فرانسوی اثر «امیل» ___ پاسخ : ژانژاکروسو
شتابنده ___ پاسخ : عاجل
طعام زندانیان ___ پاسخ : رواه
نالوطی ___ پاسخ : نامرد
برف و دمه ___ پاسخ : بژ
سیال تنفسی ___ پاسخ : هوا
آن سوی ___ پاسخ : ورا
مردمان فرومایه ___ پاسخ : اوباش
ناپسند داشتن ___ پاسخ : کراهت
سرپرست خانواده ___ پاسخ : پدر
مرغزار ___ پاسخ : راغ
ضمیر داخل ___ پاسخ : تو
فیگور ___ پاسخ : ژست
یسار ___ پاسخ : چپ
پوشیده و مخفی ___ پاسخ : نهفته
عایق‌بندی ___ پاسخ : ایزولاسیون
راست گفتن ___ پاسخ : صدق
ابزار زمین‌شویی ___ پاسخ : تی
حرف گزینش ___ پاسخ : یا
کارگر کشتی ___ پاسخ : جاشو
سختی ___ پاسخ : وخامت
نام قدیم سنندج ___ پاسخ : سنهدژ
مظهر پایداری ___ پاسخ : کوه
بیماری ___ پاسخ : دا
زهر ___ پاسخ : شرنگ
بدنامی ___ پاسخ : رسوایی
خرد و کوچک ___ پاسخ : که
بدبخت ___ پاسخ : شقی
خم کاغذ ___ پاسخ : تا
کوشنده و ساعی ___ پاسخ : تخشا
چلپاسه ___ پاسخ : بزمجه
آرواره ___ پاسخ : فک
عشق فرنگی ___ پاسخ : لاو
برافروخته ___ پاسخ : ملتهب
آتشدان حمام ___ پاسخ : تون
آبدار ___ پاسخ : تر
یار بیژن ___ پاسخ : منیژه
از گروه‌های خونی ___ پاسخ : او
زیان و آسیب ___ پاسخ : خسارت
روپوش زنانه ___ پاسخ : مانتو
از برونته‌ها ___ پاسخ : ان
ریش ___ پاسخ : زخم
رایگان ___ پاسخ : زب
از دل پردرد برآید ___ پاسخ : اه
نوعی سنبل‌الطیب ___ پاسخ : فو
فریب ___ پاسخ : گول
نان کلفت ___ پاسخ : ونانه
فصل سرما ___ پاسخ : زمستان
سردار قوم هون ___ پاسخ : اتیلا
بوی رطوبت ___ پاسخ : نا
مقصد رود ___ پاسخ : دریا
مرد جوان ___ پاسخ : نیو
از حالت‌های ماده ___ پاسخ : جامد
آوند آب ___ پاسخ : ابجا
مخترع ژیروسکوپ ___ پاسخ : فوکه
شلغم ___ پاسخ : لفت
الم ___ پاسخ : درد
پاره و کهنه ___ پاسخ : ژند
اسباب خانه ___ پاسخ : مان
آشوب ___ پاسخ : هرج
ساز شاکی ___ پاسخ : نی
بازیگر هالیوودی فیلم تلقین ___ پاسخ : تامهاردی
رنج و محنت ___ پاسخ : لگ
پایتخت اتریش ___ پاسخ : وین
گرد زینتی براق ___ پاسخ : اکلیل
توانایی ___ پاسخ : نیرو
من و شما ___ پاسخ : ما
کنایه از اطاعت کردن ___ پاسخ : گردننهادن
نشانه جمع ___ پاسخ : ها

جواب مرحله 947 بازی جدولانه یک

پشت گرم شدن ___ پاسخ : اتکاکردن
اختراع برادران لومیر ___ پاسخ : سینما
اکنون ___ پاسخ : حالا
خاموش ___ پاسخ : ساکت
اقبال و طالع ___ پاسخ : بخت
یال اسب ___ پاسخ : پش
از درختان ___ پاسخ : افرا
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : ابیعشق
آزرم ___ پاسخ : شرم
اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی ___ پاسخ : شوخیشعرا
تهنیت ___ پاسخ : خوشباش
فرومایگی ___ پاسخ : خساست
دارای اعتدال ___ پاسخ : متعادل
مانند فلز ___ پاسخ : متالیک
تخته نازک ___ پاسخ : فیبر
پاییز ___ پاسخ : خریف
حق نشناس ___ پاسخ : بیمعرفت
نادان ___ پاسخ : کانا
در آن زمان ___ پاسخ : انگاه
زوبین ___ پاسخ : مک
خوراکی‌مخصوص کودک‌شیرخوار ___ پاسخ : حریره
خبرهای شیوع یافته ___ پاسخ : شایعات
آرایش صورت ___ پاسخ : میکاپ
ژرف اندیشیدن ___ پاسخ : تعمق
گرم و سوزان ___ پاسخ : حار
آفریدن ___ پاسخ : ایجاد
پسوند محافظت ___ پاسخ : بان
شهر بوشهر ___ پاسخ : کنگان
روش بحث و مناظره ___ پاسخ : دیالکتیک
خداوند ___ پاسخ : کردگار
رشته باریک زر و سیم ___ پاسخ : ملیله
چهار من تبریز ___ پاسخ : ری
ضبط صوت کوچک ___ پاسخ : واکمن
لاف زدن ___ پاسخ : لاییدن
بی‌کاره و هرزه ___ پاسخ : ولگرد
عفت‌ها و عصمت‌ها ___ پاسخ : نوامیس
منسوب به هجرت نبوی ___ پاسخ : هجری
پایتخت زیمباوه ___ پاسخ : هراره
سرمشق ___ پاسخ : الگو
اثر خواجه عبدالله‌انصاری ___ پاسخ : مناجاتنامه
نامی برای رفیق ___ پاسخ : همپیاله
تصدیق خودمانی ___ پاسخ : اهان
خشم و قهر ___ پاسخ : وژ
واحد پول بلغارستان ___ پاسخ : لو
کلاه‌بردار ___ پاسخ : شیاد
از شهرهای استان گیلان ___ پاسخ : لنگرود
جار و جنجال ___ پاسخ : غوغا
محل استراحت چهارپایان ___ پاسخ : زاغه
بز کوهی ___ پاسخ : شکا
پایتخت فلسفه ___ پاسخ : اتن
توده غله پاک شده ___ پاسخ : راژ
شهر کهگلویه و بویراحمد ___ پاسخ : دهدشت
فقره ___ پاسخ : ایتم
سی روز ___ پاسخ : ماه
گردش کودکانه ___ پاسخ : ددر
عضو دیدن ___ پاسخ : چشم
شعیر ___ پاسخ : جو
پرنده‌ای از راسته کلاغ‌ها ___ پاسخ : زاغچه
تساوی و برابری ___ پاسخ : همتایی
در پی آوازه است ___ پاسخ : نامجو
انگشت شهادت ___ پاسخ : اندکس
جوان ___ پاسخ : برنا
دولا شدن ___ پاسخ : تاشدن
از مذاهب بودایی ___ پاسخ : ذن
مانند ___ پاسخ : مشابه
گناه ___ پاسخ : زیف
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : دن
سوغات گجرات ___ پاسخ : تمر
یونجه ___ پاسخ : قت
نشان دهنده ابتدای مکان ___ پاسخ : از
گود ___ پاسخ : عمیق
لشکر ___ پاسخ : جند
دشواری‌های سخت و زیاد ___ پاسخ : هفتخوان

جواب مرحله 948 بازی جدولانه یک

ترک معاشرت کردن ___ پاسخ : قهرکردن
حواس ___ پاسخ : مشاعر
نادان ___ پاسخ : غت
بچه دزد معروف ___ پاسخ : ال
لبخند زدن ___ پاسخ : تبسم
جواهر نشان ___ پاسخ : مرصع
چهره ___ پاسخ : لچ
کار کردن برای کسی به قصد کمک ___ پاسخ : خدمت
سه کیلو ___ پاسخ : من
راه وسیع ___ پاسخ : شاهراه
خوشحال ___ پاسخ : شاد
اثر بالزاک ___ پاسخ : اورژنیگرانده
گفتار استقبال از مهمان ___ پاسخ : خوشامد
نوعی نشستن ___ پاسخ : چمباتمه
نامه یادآوری دادگاه ___ پاسخ : اخطاریه
فساد ___ پاسخ : شر
انتخاب شده ___ پاسخ : برگزیده
پیامبران ___ پاسخ : رسل
دستور ___ پاسخ : امر
هدایت کننده ___ پاسخ : راهنما
موشک زیر آبی ___ پاسخ : اژدر
مخزن سوخت خودرو ___ پاسخ : باک
زن و فرزند ___ پاسخ : عایله
پیکار کردن ___ پاسخ : تخاصم
کلام و نطق ___ پاسخ : سخن
بانگ خر ___ پاسخ : عرعر
رهبر کاتولیک‌ها ___ پاسخ : پاپ
آزمندی ___ پاسخ : طمع
لفظ ابتدا یا انتهای کلمه ___ پاسخ : وند
برگ برنده ___ پاسخ : اس
مجموعه حالات روانی ___ پاسخ : روحیه
مجاز از نوکر ___ پاسخ : جیرهخوار
اثر محمدحسن شهسواری ___ پاسخ : پاگرد
پایتخت گرنادا ___ پاسخ : سینتجورجس
عزم‌ها و آهنگ‌ها ___ پاسخ : نیات
اندازه ___ پاسخ : سایز
آلت موسیقی ___ پاسخ : ساز
لوس ___ پاسخ : ننر
از حروف یونانی ___ پاسخ : مو
امر از گفتن ___ پاسخ : گو
دلسوزی ___ پاسخ : ترحم
رود مرزی ایران و افغانستان ___ پاسخ : هریرود
انضباط ___ پاسخ : دیسیپلین
سست ___ پاسخ : رخو
تحفه و ارمغان ___ پاسخ : هدیه
وسیله ___ پاسخ : الت
به هوش باش ___ پاسخ : هان
پاداش و جزا ___ پاسخ : سزا
شهر خراسان شمالی ___ پاسخ : ایور
گناه شاعرانه ___ پاسخ : گنه
سگ بیمار ___ پاسخ : هار
نازش ___ پاسخ : فخر
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
زیر و رو کردن خاک ___ پاسخ : شخم
فرومایه ___ پاسخ : خس
ظلم ___ پاسخ : ستم
چای فرنگی ___ پاسخ : تی
لقب امپراتوران ژاپن ___ پاسخ : میکادو
سبکسر ___ پاسخ : جلف
محل ورود رود به دریا ___ پاسخ : مصب
التهاب ___ پاسخ : سوزش
شهر کهگیلویه و بویراحمد ___ پاسخ : لنده
اجل ___ پاسخ : مهلت
مرکز استان فارس ___ پاسخ : شیراز
ترشرویی ___ پاسخ : اخموتخم
حیله و نیرنگ ___ پاسخ : ریو
مردی که ریش دارد ___ پاسخ : ریشو
در پناه ___ پاسخ : ایمن
کشور آفریقایی ___ پاسخ : مصر
لیز و چسبنده ___ پاسخ : لزج
پلنگ ___ پاسخ : نمر
خزیدن روی زمین ___ پاسخ : دب
شماره ___ پاسخ : عدد
مکر و فریب ___ پاسخ : کید
بیم ___ پاسخ : ترس
مناسب ___ پاسخ : بجا
درخت تسبیح ___ پاسخ : یسر
آزاد ___ پاسخ : یل
برکت ___ پاسخ : ری
ساز زهی هندی ___ پاسخ : سیتار
راه رفتن به سرعت ___ پاسخ : دو
خوشبختی و سعادت ___ پاسخ : بهروزی
لاشه ___ پاسخ : مردار
کالبد ___ پاسخ : جسد
نوعی اشکال فنی در موتور ___ پاسخ : روغنسوزی

جواب مرحله 949 بازی جدولانه یک

به زودی اتفاق خواهد افتاد ___ پاسخ : قریبالوقوع
نوعی پلنگ ___ پاسخ : یوز
مأمور اجرای وصیت‌نامه ___ پاسخ : وصی
آرایش ___ پاسخ : قروفر
مایه نشاسته ___ پاسخ : پت
در مثل با آن سر می‌برند ___ پاسخ : پنبه
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
عق ___ پاسخ : قی
میانه بد دو نفر ___ پاسخ : شکراب
اثر چارلز دیکنز ___ پاسخ : دوستمشترکمان
به جوش آمدن ___ پاسخ : جوشیدن
کم‌کاری کردن ___ پاسخ : تقصیر
عمل فوت کردن ___ پاسخ : دمش
منسوب به شش ___ پاسخ : ریوی
تملق‌گو ___ پاسخ : چاپلوس
بزرگترین غده بدن ___ پاسخ : کبد
سنگ قیمتی ___ پاسخ : گوهر
تکان و جنبش ___ پاسخ : سک
بزرگ/ عظیم ___ پاسخ : سترگ
رایگان ___ پاسخ : زب
نگهبان ___ پاسخ : عسس
مانند ___ پاسخ : همچو
پدر ___ پاسخ : ابوی
زاویه خارجی ___ پاسخ : نبش
خواهشگر ___ پاسخ : شافع
اثر محمد حجازی ___ پاسخ : هما
پناهگاه ___ پاسخ : ماوا
چیزی را به آن تشبیه می‌کنند ___ پاسخ : مشبهبه
کارکنان ___ پاسخ : پرسنل
بیگانگان ___ پاسخ : اجانب
کوزه سفالی ___ پاسخ : سبو
لشکر ___ پاسخ : جیش
حوله ___ پاسخ : رومال
محل تخیله بار در بندر ___ پاسخ : بارانداز
باختر ___ پاسخ : غرب
شکاف و درز ___ پاسخ : شق
مناسب ___ پاسخ : درخور
قبیله وحشی ___ پاسخ : یاجوج
تاخت اسب ___ پاسخ : تگ
پزشکان ___ پاسخ : اطبا
ترشی آزمایشگاه ___ پاسخ : اسید
بنت ___ پاسخ : دختر
تازه ترکی ___ پاسخ : ینی
برنج شوشتری ___ پاسخ : کات
نشستن تحقیر آمیز ___ پاسخ : تمرگیدن
بادبان کشتی ___ پاسخ : شراع
شهر بی‌قانون ___ پاسخ : هرت
واحد پول ژاپن ___ پاسخ : ین
اثر قلم ___ پاسخ : خط
شمیم ___ پاسخ : بو
برگزیده ___ پاسخ : نخبه
گود و عمیق ___ پاسخ : ژرف
دو یار هم‌قد ___ پاسخ : اا
التهاب پرده‌های مغز ___ پاسخ : مننژیت
الهی ___ پاسخ : ربوبی
غذاخوری ___ پاسخ : رستوران
تو در تو ___ پاسخ : لابلا
باب ___ پاسخ : در
شعر شاعر در زندان ___ پاسخ : حبسیه
انجمن‌ها ___ پاسخ : محافل
بحرانی ___ پاسخ : حاد
از احشام ___ پاسخ : بز
پشت سر ___ پاسخ : پس
دوستی ___ پاسخ : حب
کلام معتبر ___ پاسخ : نص
سردار ترک ___ پاسخ : ینال
صدای اندکی خوش ___ پاسخ : تهصدا

جواب مرحله 950 بازی جدولانه یک

اثر ویکتور هوگو ___ پاسخ : مردیکهمیخندد
اثر الکساندر دوما ___ پاسخ : اسکانیو
انسان‌ها را از ظاهر می‌شناسد ___ پاسخ : ادمشناس
تنگدستی ___ پاسخ : فقر
کنیه حضرت آدم ___ پاسخ : بوتراب
دوری کردن ___ پاسخ : فاصلهگرفتن
دارای پیشینه ___ پاسخ : سابقهدار
تافتن ریسمان ___ پاسخ : مسد
اثر کافکا ___ پاسخ : مسخ
نوعی ساز بادی ___ پاسخ : صور
سبب ___ پاسخ : علت
تیره رنگ ___ پاسخ : مشکی
مردم پست ___ پاسخ : اراذل
خوف‌انگیر ___ پاسخ : هراسناک
کتاب مانی نقاش ___ پاسخ : نگارخانه
نقره ___ پاسخ : سیم
کیسه حمام ___ پاسخ : لیف
سود حرام ___ پاسخ : ربا
آتشگیره ___ پاسخ : خف
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
خلوت کردن ___ پاسخ : قرق
خواری و نرمی ___ پاسخ : ذل
تکثیر میکروب در بافتها ___ پاسخ : عفونت
اثر دافنه دوموریه ___ پاسخ : پروازشاهین
ویژه ___ پاسخ : خاص
پسوند تصغیر ___ پاسخ : چه
محل ورود ___ پاسخ : در
بیگانه ___ پاسخ : خارجه
بلاتکلیف ماندن امری ___ پاسخ : تعلیق
شیره آبکی نباتات ___ پاسخ : لنف
بالای بیگانه ___ پاسخ : اپ
رقاص ___ پاسخ : مطرب
مبارک ___ پاسخ : فرخنده
بانگ ___ پاسخ : غو
کشور آفریقایی ___ پاسخ : مصر
سرشت ___ پاسخ : خو
توانا ___ پاسخ : قادر
پیروی ___ پاسخ : تبعیت
بانگ سگ ___ پاسخ : وغ
روز عرب ___ پاسخ : یوم
دقیقه انگلیسی ___ پاسخ : مینوت
ماست آبکی ___ پاسخ : دوغ
اثر قلم بر روی کاغذ ___ پاسخ : خط
پیرو آیین بها‌ء ___ پاسخ : بهایی
اثر پا ___ پاسخ : رد
گوشت کبابی ___ پاسخ : راسته
مجله مدل لباس ___ پاسخ : بوردا
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
آسمانخراش ___ پاسخ : برج
سه کیلو ___ پاسخ : من
بانگ قمری ___ پاسخ : وت
جمع کردن ___ پاسخ : ضم
زنبور سیاه ___ پاسخ : بوز
وارونه ___ پاسخ : پشترو
عهد و پیمان ___ پاسخ : معاهده
به درست بودن مطلبی گواهی دادن ___ پاسخ : تصدیق
بی هوشی ___ پاسخ : غش
چرخ اتومبیل ___ پاسخ : تایر
جام ورزشی ___ پاسخ : کاپ
میانه ___ پاسخ : اوسط
ورزش راجر فدرر ___ پاسخ : تنیس
یک بار رکوع در نماز ___ پاسخ : رکعت
آز ___ پاسخ : حرص
سریع ___ پاسخ : زود
بخشی از اوستا ___ پاسخ : یشت
پول خرد هندی ___ پاسخ : انه
حرف هشتم یونانی ___ پاسخ : تتا
حرف هفدهم یونانی ___ پاسخ : رو
اثر جرج اورول ___ پاسخ : هوایتازه
خدا و ایزد ___ پاسخ : بغ
تیره و تار ___ پاسخ : کدر
ناقص ___ پاسخ : معیوب
منسوب به شش ___ پاسخ : ریوی
آفت گندم ___ پاسخ : سن
سر در آب فرو بردن ___ پاسخ : غوطهخوردن
صدای کوبیدن در ___ پاسخ : تق

0 دیدگاه

بازتاب ها/ دنبالک ها

  1. جواب مرحله 951 تا 1000 بازی جدولانه یک - […] قسمت قبل جواب مرحله 901 تا 950  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 951…

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

برچسب ها :