جواب مرحله 1 تا 50 بازی جدولانه
جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک
09/09/2018 تاریخ انتشار
جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله (901 تا 950 ) در قسمت قبل جواب مرحله 851 تا 900  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 901 تا 950 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 851 تا 900 ) در قسمت قبل جواب مرحله 801 تا 850  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 851 تا 900 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۸۰۱ تا ۸۵۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۸۰۱ تا ۸۵۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 801 تا 850 ) در قسمت قبل جواب مرحله 751 تا 800  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 801 تا 850 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 951 تا 1000 )

در قسمت قبل جواب مرحله 901 تا 950  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 951 تا 1000 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

 

جواب مرحله 951 بازی جدولانه یک

فوتبالیست هلندی ___ پاسخ : ارینروبن
ترس و بیم ___ پاسخ : واهمه
سالن هتل ___ پاسخ : لابی
پیک کاغذی ___ پاسخ : نامه
بخشی از اوستا ___ پاسخ : یشت
واحد بازی تنیس ___ پاسخ : ست
آدم کوچک ___ پاسخ : ادمک
دستور کار ___ پاسخ : برنامه
هنر انگلیسی ___ پاسخ : ارت
تیم سرخپوش تهرانی ___ پاسخ : پرسپولیس
تیم ارامنه ایران ___ پاسخ : ارارات
غوطه‌ور در آب ___ پاسخ : شناور
گناه ورزیدن ___ پاسخ : ارتکاب
طایفه ترکمنی ___ پاسخ : اتابای
محل سپرده گذاری پول ___ پاسخ : بانک
نوعی غربال ___ پاسخ : سرند
ماه نهم میلادی ___ پاسخ : سپتامبر
وطن ___ پاسخ : میهن
چوب دستی پاسبانان ___ پاسخ : باتوم
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
دچار شدن ___ پاسخ : ابتلا
نامه‌نگاری ___ پاسخ : مکاتبه
شهری در آمریکا ___ پاسخ : میامی
لفظی که معنی داشته باشد ___ پاسخ : کلمه
غزال ___ پاسخ : اهو
نگهبان چماق به دست ___ پاسخ : یساول
شهر نیروگاه شمالی ___ پاسخ : نکا
گدا و سائل ___ پاسخ : متکدی
اقیانوس اطلس ___ پاسخ : اتلانتیک
جمع مکتوب ___ پاسخ : مکاتیب
شجاع و جنگجو ___ پاسخ : دلاور
حرف دهن‌کجی ___ پاسخ : یی
رشک بردن ___ پاسخ : حسادت
کتاب سعدی ___ پاسخ : بوستان
دوستان صمیمی ___ پاسخ : یاران
کشوری در جنوب شرقی قاره اروپا ___ پاسخ : البانی
کشور اروپایی ___ پاسخ : مالت
باران تند ___ پاسخ : رگبار
نوعی گیوه ___ پاسخ : ملکی
تیم فوتبال اسپانیایی ___ پاسخ : ریالمادرید
افسر نیروی دریایی ___ پاسخ : دریادار
بلندمرتبه ___ پاسخ : والا
سمت و جهت ___ پاسخ : ور
از حروف انگلیسی ___ پاسخ : ال
خبر اول روزنامه ___ پاسخ : تیتر
علامت کاما ___ پاسخ : ویرگول
دوست ___ پاسخ : حبیب
جادوگر ___ پاسخ : ساحر
جزایر دوگانه خلیج فارس ___ پاسخ : تنب
یک دهم ___ پاسخ : دسی
مادر باران ___ پاسخ : ابر
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : میمند
اطلاعات رایانه ___ پاسخ : دیتا
لایه اتمسفر ___ پاسخ : ازن
محلی در مکه ___ پاسخ : منا
کشیدنی بعد از قهر ___ پاسخ : منت
عضو صورت ___ پاسخ : لب
دوست همدل ___ پاسخ : صمیمی
حقیقی و واقعی ___ پاسخ : راستین
شیطان ___ پاسخ : ابلیس
هوشیاری ___ پاسخ : زیرکی
ریسمان آویزان کننده ___ پاسخ : اونک
نماد قنات ___ پاسخ : ابنما
مخالف ___ پاسخ : ضد
شلوار ___ پاسخ : تنبان
پوشاک بی‌آستین ___ پاسخ : شنل
نفس به سبک سوخته دلان ___ پاسخ : اه
سطل آبکشی ___ پاسخ : دلو
زمان دیدن ستاره ___ پاسخ : شب
باران اندک ___ پاسخ : رش
بصیرت و آگاهی ___ پاسخ : بینش
شهر صنعتی آلمان ___ پاسخ : ینا
مربی مطرح اسپانیایی ___ پاسخ : دلبوسکه

جواب مرحله 952 بازی جدولانه یک

عاقبت اندیشی ___ پاسخ : پیشبینی
گواهی دادن ___ پاسخ : شهادت
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذو
صف ___ پاسخ : رج
سوراخ ___ پاسخ : حفره
مدرسه قدیمی ___ پاسخ : مکتب
سیلی ___ پاسخ : چک
عقل درستی ندارد ___ پاسخ : مشنگ
بلی آلمانی ___ پاسخ : یا
بالاترین مقام نظامی اروپایی ___ پاسخ : مارشال
کمان تیراندازی ___ پاسخ : شیو
اثر بالزاک ___ پاسخ : دخترچشمطلایی
عفو کردن ___ پاسخ : بخشایش
تقلب در وزن جنس هنگام فروختن ___ پاسخ : کمفروشی
به سخن آوردن ___ پاسخ : استنطاق
ترمز چهارپا ___ پاسخ : هش
ایستادن ___ پاسخ : برخاستن
مرکز استان البرز ___ پاسخ : کرج
خجسته ___ پاسخ : سعد
اثر مهرداد اوستا ___ پاسخ : تیرانا
بانگ ___ پاسخ : خروش
واحد شمارش مغازه ___ پاسخ : باب
درمانده و گرفتار ___ پاسخ : زابرا
از هم جدا شده ___ پاسخ : گسسته
آلونک ___ پاسخ : کپر
یرقان ___ پاسخ : زردی
واحد نظامی ___ پاسخ : تیپ
خستگی ___ پاسخ : تعب
علت ___ پاسخ : سبب
آسیب ___ پاسخ : اک
کشور آفریقایی ___ پاسخ : کومور
کسی که به سختی انتخاب می‌کند ___ پاسخ : مشکلپسند
هجوم بردن ___ پاسخ : تاختن
ترس‌آور ___ پاسخ : دهشتانگیز
مانند بودن ___ پاسخ : تشبه
پارچه ابریشمی رنگین ___ پاسخ : دیبا
کلک ___ پاسخ : دوز
بستگی داشتن ___ پاسخ : ربط
تنپوش زنانه ___ پاسخ : یل
ترک خفیف استخوان ___ پاسخ : مو
از گیاهان دارویی ___ پاسخ : خطمی
دزدیدن ___ پاسخ : کشرفتن
شرابخوار ___ پاسخ : بادهپرست
بدگویی کردن ___ پاسخ : هجا
کرم شب‌تاب ___ پاسخ : اتشک
یگانه ___ پاسخ : احد
قرقی ___ پاسخ : قوش
کیهان ___ پاسخ : فضا
استوانه دراز میان تهی ___ پاسخ : لوله
سوراخی در کوه ___ پاسخ : غار
زاویه خارجی ___ پاسخ : نبش
برش خربزه ___ پاسخ : قاچ
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
نگهبان ___ پاسخ : عسس
میان تهی ___ پاسخ : جف
به پایان رساندن ___ پاسخ : ختم
گربه عرب ___ پاسخ : هر
سنبل رومی ___ پاسخ : ناردین
به سزاتر ___ پاسخ : احق
دسته و گروه ___ پاسخ : فوج
افتاده ___ پاسخ : خاضع
نواختن آلت موسیقی ___ پاسخ : ساززدن
زندگی ___ پاسخ : زیست
گیاه ___ پاسخ : رستنی
خردل ___ پاسخ : اسفندان
کشور آسیایی ___ پاسخ : لایوس
نمودار اطلاعات ___ پاسخ : چارت
غده خوراکی لایه لایه ___ پاسخ : پیاز
ماتم ___ پاسخ : سوگ
ایستگاه قطار ___ پاسخ : گار
کهنه پرست ___ پاسخ : امل
درآمد از فرصت‌ها ___ پاسخ : رانت
شکل/ هیئت ___ پاسخ : طرز
ریسمان ___ پاسخ : رسن
به جا آوردن ___ پاسخ : ادا
اتومبیل صحرا ___ پاسخ : جیپ
حشره کش قدیمی ___ پاسخ : ددت
تخم مرغ فرنگی ___ پاسخ : اگ
چینه دیوار ___ پاسخ : دای
بخار دهان ___ پاسخ : ها
افزونی ___ پاسخ : زیادت
بوی رطوبت ___ پاسخ : نا
افزودن ___ پاسخ : ازدیاد
جلوی جریان چیزی را گرفتن ___ پاسخ : بنداوردن
جمعه ___ پاسخ : ادینه
کشوری در قاره سیاه ___ پاسخ : تانزانیا
ورزش جوکوویچ ___ پاسخ : تنیس

جواب مرحله 953 بازی جدولانه یک

شگفت انگیز ___ پاسخ : محیرالعقول
تباهی ___ پاسخ : ورب
زنگ ___ پاسخ : جرس
ویژگی غنچه باز شده ___ پاسخ : شکوفا
غصه ___ پاسخ : غم
پرنده مردار خوار ___ پاسخ : کرکس
عدد فوتبالی ___ پاسخ : اا
کیف انگلیسی ___ پاسخ : بگ
صحرای آمریکا ___ پاسخ : نوادا
اثر آگاتا کریستی ___ پاسخ : مرگنقطهپایان
زینت داده شده با طلا ___ پاسخ : زرنگار
بیان شده ___ پاسخ : مشروح
نگاشتن ___ پاسخ : درج
پادشاه ___ پاسخ : کسری
مشتعل ___ پاسخ : شعلهور
تمدنی باستانی ___ پاسخ : اکد
هیئت وزیران ___ پاسخ : دولت
امر از گفتن ___ پاسخ : گو
ستیزه کردن ___ پاسخ : عناد
خشکی ___ پاسخ : بر
سر و کله ___ پاسخ : راس
حجام ___ پاسخ : سرشو
شناساننده ___ پاسخ : معرف
ماه ___ پاسخ : قمر
ماده شتر پرشیر ___ پاسخ : جعفر
مذمت به شعر ___ پاسخ : هجو
باز آمدن ___ پاسخ : قدوم
خواندن کتاب ___ پاسخ : مطالعه
دست کم ___ پاسخ : لااقل
در بر دارنده ___ پاسخ : متضمن
شنوایی ___ پاسخ : سمع
خواب عربی ___ پاسخ : نوم
برگردان زبانی ___ پاسخ : ترجمه
اثر عبدالحسین زرین‌کوب ___ پاسخ : روزگاران
ضربه‌گیر خودرو ___ پاسخ : سپر
برگ درخت ___ پاسخ : رق
آرزومند نبرد است ___ پاسخ : رزمجو
کوانتوم انرژی تابش الکترومغناطیسی ___ پاسخ : فوتون
خدای قلندر ___ پاسخ : هو
تکبیر گوینده ___ پاسخ : مکبر
لازم ___ پاسخ : ضرور
اثر محمدرضا شفیعی کدکنی ___ پاسخ : اززبانبرگ
کره ___ پاسخ : گوی
واژه شگفتی ___ پاسخ : اوه
نوعی عایق رطوبت ___ پاسخ : ایزوگام
از سوره‌ها ___ پاسخ : مزمل
هواکش ___ پاسخ : هود
شماره نخستین ___ پاسخ : یک
درست به اندازه ___ پاسخ : مک
حرف درد ___ پاسخ : اخ
سنگ ترازو ___ پاسخ : وزنه
سنگی قیمتی و سرخ ___ پاسخ : لعل
تخم‌مرغ فرنگی ___ پاسخ : اگ
بخشی از ریاضیات ___ پاسخ : انالیز
حقوق/ مستمری ___ پاسخ : واجبی
پرنده کوچک صحرایی ___ پاسخ : بادخورک
ثریا ___ پاسخ : پروین
الهه خورشید ___ پاسخ : رع
حقیقی ___ پاسخ : واقعی
اثری از جمال میرصادقی ___ پاسخ : دوالپا
رود اروپایی ___ پاسخ : رن
گودال ___ پاسخ : چال
زمان ناچیز ___ پاسخ : ان
پشه ___ پاسخ : بق
تنه بریده شده درخت ___ پاسخ : چوب
پای چلاق ___ پاسخ : شل
قبایل ___ پاسخ : عشایر
میله موتور اتومبیل ___ پاسخ : میللنگ

جواب مرحله 954 بازی جدولانه یک

معبد یهودیان ___ پاسخ : کنشت
تقاضانامه ___ پاسخ : درخواست
از سازهای بادی ___ پاسخ : ترومبون
فراورده زنبور ___ پاسخ : عسل
خشنود نیست ___ پاسخ : ناراضی
تا پایان زندگی ___ پاسخ : مادامالعمر
مردن ___ پاسخ : جانسپردن
فاخته ___ پاسخ : ورش
ماده ضد عرق ___ پاسخ : زاج
عقاب ___ پاسخ : دال
عیب و ننگ ___ پاسخ : عار
درشت ___ پاسخ : زمخت
جنبان ___ پاسخ : لرزان
زیرمجموعه فرمانداری ___ پاسخ : بخشداری
پایتخت گینه استوایی ___ پاسخ : مالابو
آماده برای پاسخ گفتن ___ پاسخ : حاضرجواب
تغییر صورت دادن ___ پاسخ : نسخ
نخ‌های افقی پارچه ___ پاسخ : پود
لغزنده ___ پاسخ : لیز
از خدایان مصر ___ پاسخ : رع
اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی ___ پاسخ : دراستینمرقع
دودل ___ پاسخ : مردد
روش و طریقه ___ پاسخ : متد
فلز سنگین ___ پاسخ : سرب
همان آتش است ___ پاسخ : تش
روز عرب ___ پاسخ : یوم
بالای بیگانه ___ پاسخ : اپ
دومین ___ پاسخ : ثانوی
دزدی ___ پاسخ : دستبرد
بدخوی ___ پاسخ : کجخلق
از قالب‌های شعری ___ پاسخ : مثنوی
فصیح ___ پاسخ : غرا
به سوی ___ پاسخ : در
کوچک ___ پاسخ : صغیر
مقراض ___ پاسخ : دوکارد
پالان چهارپا ___ پاسخ : جل
بانگ ___ پاسخ : صدا
پاره کردن ___ پاسخ : جر
کارآزموده ___ پاسخ : مجرب
تسمه گردن چهارپا ___ پاسخ : افسار
درون دهان ___ پاسخ : نج
چگونگی کسی یا چیزی ___ پاسخ : صفت
از روی قاعده ___ پاسخ : اصولا
عدد فوتبالی ___ پاسخ : نود
چوب گردن گاو ___ پاسخ : جغ
بسپار ___ پاسخ : پلیمر
کیسه ___ پاسخ : خی
یکی شدن ___ پاسخ : اتحاد
چاپ با چاپگر ___ پاسخ : پرینت
درون دهان ___ پاسخ : بچ
شگون ___ پاسخ : فال
امرود ___ پاسخ : مل
غنیمت جنگی ___ پاسخ : فی
بزرگ و گنده ___ پاسخ : گت
فلز رخساره ___ پاسخ : روی
درخشش ___ پاسخ : تلالو
زمان آینده ___ پاسخ : مستقبل
خالص گردیدن ___ پاسخ : صراحت
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : دن
دیفتری ___ پاسخ : خناق
پارچه نخی نازک ___ پاسخ : چیت
سخا ___ پاسخ : بخشش
نیک شدن ___ پاسخ : صلاح
پوشش اسلامی ___ پاسخ : حجاب
دریای عرب ___ پاسخ : بحر
مظهر پلیدی ___ پاسخ : دیو
حشره آفت مزارع ___ پاسخ : ملخ
با توپ آید ___ پاسخ : تشر
ناپدری ___ پاسخ : راب
کلام معتبر ___ پاسخ : نص
نادختری ___ پاسخ : دختراندر
دشمن سخت ___ پاسخ : لد
نیروی زندگی ___ پاسخ : جان
آنچه به دست آمده ___ پاسخ : ماحصل
سزاوار ___ پاسخ : لایق
عدد تنفسی ___ پاسخ : شش
اثر ایوان تورگنیف ___ پاسخ : درشرفوقوع
معبود دروغین ___ پاسخ : بت

جواب مرحله 955 بازی جدولانه یک

اثر صادق هدایت ___ پاسخ : سایهمغول
متمایل به یک جهت ___ پاسخ : یکوری
پارچه بین رویه و آستر ___ پاسخ : لایی
سرخ ___ پاسخ : قرمز
نوعی لباس بلند مردانه ___ پاسخ : قبا
کشیش ___ پاسخ : قس
حلال رنگ ___ پاسخ : تینر
وسیله سنجش اسید و باز ___ پاسخ : تورنسل
دارو ___ پاسخ : دوا
شرابخوار ___ پاسخ : بادهپیما
پایتخت لیختن اشتاین ___ پاسخ : فادوتس
باقی‌مانده‌ها ___ پاسخ : بقایا
شهر استان خوزستان ___ پاسخ : باغملک
کم پهنا بودن ___ پاسخ : باریکی
جای گرفتن چیزی ___ پاسخ : ماخذ
فراق ___ پاسخ : دوری
نوعی نقشه کامل ___ پاسخ : جهاننما
ثمر/ بار ___ پاسخ : میوه
شکم روش ___ پاسخ : اسهال
عرق نیشکر ___ پاسخ : رم
جامعه‌ها ___ پاسخ : جوامع
دیباچه ___ پاسخ : سراغاز
سرد شدن ___ پاسخ : برودت
نشانه تیراندازی ___ پاسخ : سیبل
تابلویی از ادوارد مونک ___ پاسخ : جیغ
دستور زبان انگلیسی ___ پاسخ : گرامر
یک پنجم ___ پاسخ : خمس
بزرگ ایل و طایفه ___ پاسخ : بکتاش
کشور آفریقایی ___ پاسخ : مالاوی
شوخ ___ پاسخ : بذلهگو
چسبانیدن ___ پاسخ : الصاق
درخت انگور ___ پاسخ : مر
میان‌تهی ___ پاسخ : کاواک
قند سوخته ___ پاسخ : کارامل
از روی قاعده ___ پاسخ : اصولا
کنایه از اتومبیل کهنه ___ پاسخ : اهنپاره
شتر بی‌کوهان ___ پاسخ : لاما
خشکی مزاج ___ پاسخ : یبوست
حرف چهارم یونانی ___ پاسخ : دلتا
اثر نظامی گنجوی ___ پاسخ : خسرووشیرین
ویژه ___ پاسخ : اختصاصی
برافراشته ___ پاسخ : معلا
قلم تخته سیاه ___ پاسخ : گچ
سودای ناله ___ پاسخ : اه
سرزنش کردن ___ پاسخ : نکوهش
فتنه‌جو ___ پاسخ : اشوبگر
بیشتر ___ پاسخ : اغلب
کشور آسیایی ___ پاسخ : عراق
حرف خوردنی ___ پاسخ : نون
سازنده آهنگ ___ پاسخ : اهنگساز
دوبین ___ پاسخ : لوچ
پاره آتش ___ پاسخ : سینجر
دسته و گروه ___ پاسخ : اکیپ
همدم ___ پاسخ : یار
از حشرات گزنده ___ پاسخ : ساس
اجاره بها ___ پاسخ : کرا
بانگ سگ ___ پاسخ : وغ
نوعی آبنبات ___ پاسخ : پولکی
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
پرنده‌ای کوچکتر از کبک ___ پاسخ : تیهو
برگ گل ___ پاسخ : گلبرگ
جویها ___ پاسخ : انهار
شکافنده ___ پاسخ : باقر
دارای رنگ تیره ___ پاسخ : شبرنگ
کلام پرسش ___ پاسخ : چی
زمان مرگش فرا رسیده ___ پاسخ : اجلبرگشته
در شلوار هم هست ___ پاسخ : فاق
نشانه نفی و سلب ___ پاسخ : بی
سود حرام ___ پاسخ : ربا
بریدن سر قلم ___ پاسخ : قط
طاقچه بالا ___ پاسخ : رف
شیوه و روش ___ پاسخ : سیاق
حریفان ___ پاسخ : رقبا
اثر فرزانه کرم پور ___ پاسخ : نقطهگریز

جواب مرحله 956 بازی جدولانه یک

نوعی غسل ___ پاسخ : ارتماسی
گیاهی معطر ___ پاسخ : اویشن
ناپسند ___ پاسخ : بد
دست مالیدن ___ پاسخ : مس
نادم ___ پاسخ : تایب
گلدسته ___ پاسخ : منار
گل سرخ ___ پاسخ : رز
ورزش راکتی ___ پاسخ : تنیس
دندانه سوهان ___ پاسخ : اج
بهادر و یل ___ پاسخ : پهلوان
بیماری پوستی ___ پاسخ : گال
رئیس جمهور انگلستان در قرن هفدهم ___ پاسخ : الیورکرامول
بی‌خبر ___ پاسخ : ناگهان
پیشوای قوم ___ پاسخ : زمامدار
خوش طینت ___ پاسخ : نیکومنش
رخت پوستی ___ پاسخ : وت
از سلسله‌ها ___ پاسخ : قاجاریه
شهری در فرانسه ___ پاسخ : نیس
از خود راضی ___ پاسخ : لوس
از شهرهای استان همدان ___ پاسخ : لالجین
گلیم ___ پاسخ : زیلو
سرپرست ___ پاسخ : قیم
لباس زمستانی ___ پاسخ : پالتو
آب ویرانگر ___ پاسخ : سیلاب
کلمه سکوت ___ پاسخ : هیس
لقب امپراتوران عثمانی ___ پاسخ : پاشا
خبز ___ پاسخ : نان
روشن‌دل ___ پاسخ : کور
شیرینی تولد ___ پاسخ : کیک
از نهاد برآید ___ پاسخ : اه
پریشان و درهم ___ پاسخ : اشفته
نخستین جنگ اسکندر با هخامنشیان ___ پاسخ : کرانیکوس
شرور و خبیث ___ پاسخ : ناجنس
امپراطور اسیر شاپور ___ پاسخ : والریانوس
بلبل ___ پاسخ : هزار
برتر ___ پاسخ : والا
علت ___ پاسخ : سبب
نقره ___ پاسخ : سیم
بانگ چوپان ___ پاسخ : هی
مرتجع لاستیکی ___ پاسخ : کش
در رفاه و آسایش ___ پاسخ : مرفه
از پادشاهان هخامنشی ___ پاسخ : اردشیر
افشره ___ پاسخ : کنسانتره
هجی کردن حروف ___ پاسخ : هجا
روادید ___ پاسخ : ویزا
به دندان گرفتن ___ پاسخ : گاز
بچه شیر ___ پاسخ : شبل
خیزابه ___ پاسخ : موج
آینده ___ پاسخ : اتیه
اندکی از چیزی ___ پاسخ : نمه
سگ گزنده ___ پاسخ : هار
ظاهر ساختمان ___ پاسخ : نما
ورق درخت ___ پاسخ : برگ
حشره چسبنده ___ پاسخ : کنه
تکان خوردن ___ پاسخ : جم
گودال ___ پاسخ : لان
اثر و نشان ___ پاسخ : رد
کناره‌گیری از شغل ___ پاسخ : استعفا
هذیان ___ پاسخ : یان
پسوند آلودگی ___ پاسخ : گین
تغار چوبی ___ پاسخ : لاوک
پارسا ___ پاسخ : متقی
دانشمندان ___ پاسخ : علما
ناشناخته ___ پاسخ : مجهول
استاد و ماهر در جنگ ___ پاسخ : جنگازما
بخشی از ترازو ___ پاسخ : کفه
معروف ___ پاسخ : اسمی
همه مردم ___ پاسخ : عامه
سیلاب ___ پاسخ : هین
روان ___ پاسخ : روح
کم‌پشت ___ پاسخ : تنک
صنم ___ پاسخ : بت
ظرف چوبی بزرگ و گرد ___ پاسخ : طبق
کاخ زمستانی ___ پاسخ : تجر
نابود شده ___ پاسخ : محو
گونه ___ پاسخ : نوع
سرخی غروب ___ پاسخ : شفق
فروغ ایزدی ___ پاسخ : فر
انگبین و عسل ___ پاسخ : ظی
حس شنوایی ___ پاسخ : سامعه
سایه ___ پاسخ : ظل
باهوش ___ پاسخ : تیزهوش
نگهداری شده ___ پاسخ : محفوظ
از بر کردن ___ پاسخ : حفظ
از بناهای تاریخی ایلام ___ پاسخ : قلعهوالی

جواب مرحله 957 بازی جدولانه یک

اثر الکساندر پوشکین ___ پاسخ : دخترانسیاه
همراه کوپال ___ پاسخ : یال
شراب ___ پاسخ : خمر
لذت‌ها ___ پاسخ : لذایذ
رنج و محنت ___ پاسخ : لگ
مورد بحث ___ پاسخ : مطرح
غذای بیمار ___ پاسخ : اش
سوسمار ___ پاسخ : ضب
زدن قلب ___ پاسخ : ضربان
اثر گراهام گرین ___ پاسخ : کنسولافتخاری
قوانین حاکم بر رفتار نظامیان ___ پاسخ : انضباط
میخ سر پهن ___ پاسخ : گلمیخ
سقف محدب ___ پاسخ : طاق
اجسام ریز ___ پاسخ : ذرات
مرغ سحر ___ پاسخ : شباهنگ
عهد و پیمان ___ پاسخ : شرط
واسطه ___ پاسخ : دلال
کله ___ پاسخ : سر
روحانی زرتشتی ___ پاسخ : موبد
قوم کم‌حرف ___ پاسخ : لر
همراه مرج ___ پاسخ : حرج
انکار کردن ___ پاسخ : حاشا
اشاره به دور ___ پاسخ : همان
تازه ترکی ___ پاسخ : ینی
زشت و پلید ___ پاسخ : قبیح
مقابل ___ پاسخ : ازا
نوعی گل سرخ ___ پاسخ : لاله
کشور آمریکای شمالی ___ پاسخ : پاناما
سنگ آتشفشانی ___ پاسخ : اذرین
اهل و عیال دارد ___ پاسخ : متاهل
کالا ___ پاسخ : جنس
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
مقتضی ___ پاسخ : لازمه
تحمل ناز کردن ___ پاسخ : نازکشیدن
داماد ___ پاسخ : ختن
دهان کجی ___ پاسخ : یی
شهر مرکزی ___ پاسخ : نیمور
نوعی برادر و خواهر ___ پاسخ : ناتنی
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
نویسنده «غیب گوی روستا» ___ پاسخ : روسو
پسوند آلودگی ___ پاسخ : اگین
شهرستان آذربایجان‌شرقی ___ پاسخ : چاراویماق
خشنودی ___ پاسخ : رضا
تربت ___ پاسخ : خاک
پاساژ ___ پاسخ : بازارچه
واحد پول ترکیه ___ پاسخ : لیره
گوارا ___ پاسخ : هنی
ماهی هزار کیلویی ___ پاسخ : تن
از حروف یونانی ___ پاسخ : مو
تراشیدن ___ پاسخ : حک
گمراه کننده ___ پاسخ : ضاله
سر ___ پاسخ : کله
سخن بی‌پرده ___ پاسخ : رک
اداره کننده کارهای شخص بزرگ ___ پاسخ : پیشکار
نامبارکی ___ پاسخ : نحوست
گفتگو ___ پاسخ : محاوره
حرف پانزدهم یونانی ___ پاسخ : امیکرون
کشوری در قاره کهن ___ پاسخ : لایوس
پهلوان ___ پاسخ : یل
شهری در ترکیه ___ پاسخ : ادانا
هالو ___ پاسخ : سادهلوح
کلام پرسش ___ پاسخ : ایا
نوعی اسباب بازی ___ پاسخ : لگو
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : دن
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
میوه ترش و شیرین ___ پاسخ : لیمو
علامت جمع ___ پاسخ : ان
ناخوشایند ___ پاسخ : ناگوار
کمربند نظامی ___ پاسخ : فانوسقه

جواب مرحله 958 بازی جدولانه یک

برگزیدگان قوم ___ پاسخ : خواص
در عوض ___ پاسخ : متقابلا
نوعی رقص ایرانی ___ پاسخ : باباکرم
پوست دباغی شده گاو ___ پاسخ : چرم
وسیله تعیین جهت باد ___ پاسخ : بادنما
جواب سلام ___ پاسخ : علیکالسلام
نویسنده طاعون ___ پاسخ : البرکامو
حرف دوم یونانی ___ پاسخ : بتا
دلیر و شجاع ___ پاسخ : نیو
اسب چاپار ___ پاسخ : یام
تمدنی باستانی ___ پاسخ : اکد
ناتمام ___ پاسخ : ناقص
ناسزا ___ پاسخ : دشنام
مقابل نشسته ___ پاسخ : ایستاده
شهر خوزستان ___ پاسخ : اندیکا
درهم و برهم ___ پاسخ : شلمشوربا
اثر گراهام گرین ___ پاسخ : دکترفیشرژنوی
عمل جراحی تغییر مسیر ___ پاسخ : بایپس
محل ورود ___ پاسخ : در
کلیت ___ پاسخ : همگی
پوست درخت خدنگ ___ پاسخ : توزه
ناسیونال ___ پاسخ : ملی
جدا از هم ___ پاسخ : سوا
دیدنی در ارتش ___ پاسخ : سان
گشودن معما ___ پاسخ : حل
یاری خواستن ___ پاسخ : استمداد
بدنامی ___ پاسخ : ننگ
پیام کوتاه ___ پاسخ : اس
گیسوی معشوق ___ پاسخ : زلفین
واحد پول مغولستان ___ پاسخ : توگریک
سوخت عمده وسایل نقلیه ___ پاسخ : بنزین
آزمایش ___ پاسخ : ازمون
صورت فلکی بره ___ پاسخ : حمل
کرک و پشم ___ پاسخ : پت
ساحت و میدان ___ پاسخ : پهنه
شراکت ___ پاسخ : انبازی
شیشه و قرابه ___ پاسخ : کپ
فرزند ذکور ___ پاسخ : پسر
فاش کردن خبر ___ پاسخ : بث
درشت و بزرگ ___ پاسخ : گنده
الگو ___ پاسخ : سرمشق
آرواره ___ پاسخ : فک
معما و چیستان ___ پاسخ : لغز
گیره کاغذ ___ پاسخ : کلیپس
حرکت کرم‌گونه ___ پاسخ : وول
میوه خوب ___ پاسخ : به
شناساندن شخصی به شخص دیگر ___ پاسخ : معرفی
روده تابیده ___ پاسخ : زه
ادب آموخته ___ پاسخ : متادب
شعر متحدالوزن ___ پاسخ : مثنوی
طمع ___ پاسخ : از
پرتاب کردن ___ پاسخ : رمی
وی ___ پاسخ : او
سنگ عصاری ___ پاسخ : غن
حیوان گران‌پوست ___ پاسخ : خز
زیرکی ___ پاسخ : هوش
خوردنی ته قابلمه ___ پاسخ : تهدیگ
سر باز زدن ___ پاسخ : امتناع
عظمت و شوکت ___ پاسخ : کبکبه
قوم ایرانی ___ پاسخ : لر
پناهگاه ___ پاسخ : ماوا
ناگهان خودمانی ___ پاسخ : زرت
در بر دارنده ___ پاسخ : حایز
ساعی ___ پاسخ : کوشا
افسوس ___ پاسخ : حسرت
دوستدار ___ پاسخ : محب
مذهب و کیش ___ پاسخ : دین
درک و شعور ___ پاسخ : فهم
وارد کردن ضربه به چیزی ___ پاسخ : زدن
پیاله و جام ___ پاسخ : قدح
گل سرخ ___ پاسخ : رز
فریب دادن کسی ___ پاسخ : بازیدادن
علامت جمع ___ پاسخ : ها
مستی ___ پاسخ : سکر
میوه جالیزی ___ پاسخ : خربزه
نوعی اسباب‌بازی ___ پاسخ : یویو
دست عرب ___ پاسخ : ید
آب حیات ___ پاسخ : ابزندگانی
انتها یا قعر چیزی ___ پاسخ : ته

جواب مرحله 959 بازی جدولانه یک

اثر آلبر کامو ___ پاسخ : کالیگولا
صافی ___ پاسخ : فیلتر
پند دهنده ___ پاسخ : ناصح
کفیل ___ پاسخ : ضامن
برادر پدر ___ پاسخ : عمو
بدون موی ___ پاسخ : لغ
رب‌النوع ___ پاسخ : الهه
سپاس داشتن ___ پاسخ : امتنان
چینه دیوار ___ پاسخ : دای
قطعه بالای سیلندرها ___ پاسخ : سرسیلندر
بانشاط و سرحال ___ پاسخ : سردماغ
به علاوه ___ پاسخ : مضافا
به درستی ___ پاسخ : حقیقتا
مرغ ماهیخوار ___ پاسخ : حواصیل
چندین درس ___ پاسخ : دروس
گیاهی طبی ___ پاسخ : ساتل
کنایه از شخص عبوس ___ پاسخ : ایینهدق
بومی ___ پاسخ : محلی
سنگ شده ___ پاسخ : متحجر
پایین حوض ___ پاسخ : تگ
پیش‌تر/ جلوتر ___ پاسخ : فراتر
شیطان ___ پاسخ : اهریمن
برگزیده ___ پاسخ : ممتاز
سخن بریده بریده ___ پاسخ : منمن
پایین/ به سوی پایین ___ پاسخ : فرو
پیوست ___ پاسخ : ضمیمه
زمان ___ پاسخ : وقت
آشکار ___ پاسخ : معلوم
غیر قابل کشت ___ پاسخ : لمیزرع
مطلع ___ پاسخ : مستحضر
از اسباب بازی کودکان ___ پاسخ : جغجغه
لحظه ___ پاسخ : دم
کهنه پسند ___ پاسخ : مرتجع
به اختصار ___ پاسخ : اجمالا
دلایل آشکار ___ پاسخ : بینات
مسئول امور منزل ___ پاسخ : خانهدار
وزن موسیقی ___ پاسخ : ریتم
از سنگ‌های قیمتی ___ پاسخ : یاقوت
بیشتر ___ پاسخ : اغلب
اثر نظامی ___ پاسخ : اسکندرنامه
استنطاق ___ پاسخ : بازجویی
بهرام ___ پاسخ : مریخ
امرود ___ پاسخ : مل
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
خنک کردن ___ پاسخ : تبرید
تراژدی ___ پاسخ : غمنامه
میدان جنگ ___ پاسخ : مصاف
از پاپوش‌ها ___ پاسخ : چکمه
قطار ___ پاسخ : ترن
سنگ بزرگ مسطح ___ پاسخ : تختهسنگ
کمتر ___ پاسخ : اقل
عکس العمل ___ پاسخ : واکنش
اهالی یک مملکت ___ پاسخ : تبعه
خوردن عرب ___ پاسخ : اکل
حق ناحق ___ پاسخ : وتو
فرزند ___ پاسخ : ولد
کلام معتبر ___ پاسخ : نص
معالجه ___ پاسخ : مداوا
خدای باستان ___ پاسخ : را
پس ماندن ___ پاسخ : تاخر
دارای سبیل پرپشت ___ پاسخ : سبیلو
صمغ ساقه گون ___ پاسخ : کتیرا
فرمانده ارتش ___ پاسخ : امیر
بازتاب ___ پاسخ : رفلکس
از مذاهب بودایی ___ پاسخ : ذن
نوعی ستاره ___ پاسخ : دنبالهدار
شکاف و تراک ___ پاسخ : کاف
شهری در فرانسه ___ پاسخ : کن
نوعی ماهی ___ پاسخ : شیم
یونجه ___ پاسخ : قت
آسیب ___ پاسخ : اک
چوبدستی کلفت ___ پاسخ : چماق
ولی ___ پاسخ : لیکن
اثر جامی ___ پاسخ : هفتاورنگ

جواب مرحله 960 بازی جدولانه یک

حکم مقام رسمی ___ پاسخ : ابلاغیه
شهری در پاکستان ___ پاسخ : لاهور
گمراهی ___ پاسخ : غی
حرف درد ___ پاسخ : اخ
فروتنی ___ پاسخ : خشوع
رختشوی ___ پاسخ : گازر
راندن و دفع کردن ___ پاسخ : ذب
آزادی ___ پاسخ : حریت
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
مدرسین دانشگاه ___ پاسخ : اساتید
سگ ترکی ___ پاسخ : کپک
اثر آلفونس دوده ___ پاسخ : شاهاندرتبعید
فروتن ___ پاسخ : خاکسار
اثر شهره وکیلی ___ پاسخ : بگشایلب
بی‌چیزی ___ پاسخ : تنگدستی
سراب ___ پاسخ : ال
به راحتی و بدون مشکل ___ پاسخ : بلامانع
جراحت کودکانه ___ پاسخ : اوخ
اجازه ___ پاسخ : اذن
باعث التهاب کبد می‌شود ___ پاسخ : هپاتیت
خاموش ___ پاسخ : ساکت
قیمت ___ پاسخ : بها
آب‌ورز ___ پاسخ : شناگر
با یکدیگر پیکار کردن ___ پاسخ : تنازع
تربت ___ پاسخ : خاک
پر ازدحام ___ پاسخ : شلوغ
چرم ___ پاسخ : قیش
معبر ___ پاسخ : گذر
مزه ترش و شیرین ___ پاسخ : ملس
آب منجمد ___ پاسخ : یخ
کشتی قطبی ___ پاسخ : یخشکن
وجود یافتن ___ پاسخ : پدیدامدن
پرنده خوش آواز ___ پاسخ : قناری
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : نیومکزیکو
عدد دو رقمی ___ پاسخ : هجده
غلاف شمشیر ___ پاسخ : نیام
عموی حضرت ابراهیم ___ پاسخ : ازر
آهک ___ پاسخ : کلس
شخص ___ پاسخ : کس
چهره شطرنجی ___ پاسخ : رخ
آبله فرنگی ___ پاسخ : اتشک
همسر پادشاه ___ پاسخ : شهبانو
شریطه و مخلص شعر ___ پاسخ : ستایشگاه
سنگی قیمتی و سرخ ___ پاسخ : لعل
کدورت ___ پاسخ : رنجش
نوعی لباس بلند مردانه ___ پاسخ : قبا
از جزایر ژاپن ___ پاسخ : یزو
دالان‌های پیچ در پیچ ___ پاسخ : ماز
یدک کشیدن ___ پاسخ : بکسل
سرزنش کردن ___ پاسخ : طعن
گروهی از افراد ___ پاسخ : عده
تقویت امواج ___ پاسخ : رله
باقی جان ___ پاسخ : رمق
فربه ___ پاسخ : چاق
برادر پدر ___ پاسخ : عم
اسب سرخ مایل به سیاه ___ پاسخ : کهر
خمره بزرگ ___ پاسخ : هب
نوعی خودروی بارکش ___ پاسخ : کمپرسی
خودپسندی/ غرور ___ پاسخ : کبر
ماست چکیده ___ پاسخ : لور
زیر پای راننده ___ پاسخ : کلاچ
کمیاب شدن ___ پاسخ : قحطشدن
بلاگردان ___ پاسخ : صدقه
کشاورزی ___ پاسخ : زراعت
درختی کوچک ___ پاسخ : زالزالک
زیبا و فریبنده ___ پاسخ : فریبا
مخلوط کن ___ پاسخ : همزن
پیمان ناقلا ___ پاسخ : ناتو
نیرومند ___ پاسخ : قوی
تومور ___ پاسخ : غده
نشانه نوشتاری ___ پاسخ : حرف
دانا ___ پاسخ : بخرد
در تصرف در آوردن ___ پاسخ : ضبط
آزمایش لباس ___ پاسخ : پرو
قبر ___ پاسخ : گور
جز اصلی ___ پاسخ : رکن
قلمه گیاه ___ پاسخ : نشا
آروغ ___ پاسخ : رغ
پادشاهی ___ پاسخ : کیی
یار غم ___ پاسخ : هم
دور شونده ___ پاسخ : واگرا
پشته بلند ___ پاسخ : تل
از بین رفتن رطوبت چیزی ___ پاسخ : خشکیدن
از ماه‌ها ___ پاسخ : اردیبهشت
گسترش ___ پاسخ : توسعه
فرایند حل مسأله کامپیوتر ___ پاسخ : الگوریتم
جهانی که در آنیم ___ پاسخ : دنیا

جواب مرحله 961 بازی جدولانه یک

حرف تردید ___ پاسخ : یا
فیلم بهمن فرمان‌آرا ___ پاسخ : خانهقمرخانم
عدد ماه ___ پاسخ : سی
محل پرتاب موشک ___ پاسخ : سکو
فیلمی از پوراحمد ___ پاسخ : کفشهایمکو
جهت ___ پاسخ : ور
فیلمی با بازی رضا کیانیان ___ پاسخ : وقتیبرگشتم
آگاهی ___ پاسخ : وقوف
قصر ___ پاسخ : کاخ
عریان ___ پاسخ : رت
حرف فاصله‌انداز ___ پاسخ : تا
اخمو و بدخو ___ پاسخ : ترشرو
حرف صلیب ___ پاسخ : تی
کالبد و بدن ___ پاسخ : تن
خوی و طبیعت ___ پاسخ : منش
کلاه انگلیسی ___ پاسخ : هت
اسلحه ___ پاسخ : قور
سی روز ___ پاسخ : ماه
زندگی و دوام ___ پاسخ : بقا
حرف نازی‌ها ___ پاسخ : اس
جنین ___ پاسخ : رویان
فیلمی از وحید موسائیان ___ پاسخ : تنهاییباد
لاغر شدن ___ پاسخ : نحافت
ریختن آب ___ پاسخ : صب
بینی ___ پاسخ : مشام
خانه دارای حیاط ___ پاسخ : ویلا
سوریه قدیم ___ پاسخ : شام
جنس زمین فوتبال ___ پاسخ : چمن
پرحرارت ___ پاسخ : گرم
مرتجع لاستیکی ___ پاسخ : کش
کارگردان لیسانسه‌ها ___ پاسخ : سروشصحت
سره ___ پاسخ : ناب
فلس ماهی ___ پاسخ : کچ
دور شونده ___ پاسخ : واگرا
گذرگاه شهری ___ پاسخ : خیابان
بدون دقت ___ پاسخ : سرسری
فیلمی از محمد بانکی ___ پاسخ : توومن
ظاهر ساختمان ___ پاسخ : نما
پاروی قایقرانان ___ پاسخ : فه
شفاعت کننده ___ پاسخ : شافع
مریض ___ پاسخ : ناسالم
عدد ماه ___ پاسخ : سی
موسم سرما ___ پاسخ : شتا
از القاب بزرگان ترک ___ پاسخ : بگ
جوان ___ پاسخ : برنا
برادران ___ پاسخ : اخوان
مزه خرمالو ___ پاسخ : گس
بازیگر خون‌بازی ___ پاسخ : بیتافرهی
عظمت ___ پاسخ : کبریا
مقابل کند ___ پاسخ : تیز
آش ___ پاسخ : با
فیلمی از اصغر فرهادی ___ پاسخ : شهرزیبا
کشنده بی‌صدا ___ پاسخ : سم
ساکن قطب ___ پاسخ : اسکیمو
تعجب و حیرت ___ پاسخ : شگفتی
جانور درنده ___ پاسخ : دف
تیغ گل ___ پاسخ : خار
حرف ربط ___ پاسخ : پس
حرف انتخاب ___ پاسخ : یا
هواپیمای عجول ___ پاسخ : جت
نقیصه و بدی ___ پاسخ : عیب
حس شده ___ پاسخ : محسوس
فرسوده شده ___ پاسخ : پوسیده
آن سوی چیزی ___ پاسخ : ماورا
زایش ___ پاسخ : زا
کشور آفریقایی ___ پاسخ : لیبی
شکل و ریخت ___ پاسخ : فرم
ساییده شده ___ پاسخ : سوده
خودداری از غذا خوردن ___ پاسخ : امساک
پوشیدگی ___ پاسخ : خفا
آواز دادن ___ پاسخ : نود
کیوان ___ پاسخ : زحل
خوب ___ پاسخ : نیس
ناتوان ___ پاسخ : زار
مرغ انگلیسی ___ پاسخ : کن
موسیقیدان ___ پاسخ : موزیسین
نت میانی ___ پاسخ : لا
مقابل شب ___ پاسخ : روز
آمیخته به سم ___ پاسخ : زهرالود
اثر داستایفسکی ___ پاسخ : بوبوک
وحشت کردن ___ پاسخ : هراسیدن
توانایی ___ پاسخ : یارا

جواب مرحله 962 بازی جدولانه یک

سخنان بیهوده و مضحک ___ پاسخ : خزعبلات
دوستی و محبت ___ پاسخ : ولا
مجاز از زیارت کردن ___ پاسخ : پابوس
گاهی با بارش گم می‌شود ___ پاسخ : شتر
اثر چارلز دیکنز ___ پاسخ : سرودکریسمس
افسار ___ پاسخ : لگام
استخوان پاشنه پا ___ پاسخ : بل
مردن ___ پاسخ : سقطشدن
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : سقوطعقابها
نامی برای کارمند ___ پاسخ : حقوقبگیر
تعدی ___ پاسخ : تجاوز
پایتخت سنت کیتس و نویس ___ پاسخ : باسهتر
فرو بردن ___ پاسخ : بلع
آدم بدقلق ___ پاسخ : نرو
پشم شتر ___ پاسخ : وبر
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
زر ___ پاسخ : طلا
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
ابزاری برای ترسیم خط ___ پاسخ : خطکش
عنوان شاهزادگان قاجار ___ پاسخ : نواب
آکندگی ___ پاسخ : پری
دانای بی‌همتا ___ پاسخ : مزدا
خشک و شکننده ___ پاسخ : ترد
اثر غزاله علیزاده ___ پاسخ : سفرناگذشتنی
سریع‌السیر ___ پاسخ : اکسپرس
اخلاق ___ پاسخ : خو
خو ___ پاسخ : عادت
گرفتنی است نه دادنی ___ پاسخ : حق
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
شنبه یهودیان ___ پاسخ : سبت
سالک ___ پاسخ : رهرو
دست نخورده ___ پاسخ : بکر
بها ___ پاسخ : نرخ
دوری کننده ___ پاسخ : رویگردان
ستبر و محکم ___ پاسخ : سفت
تاج ___ پاسخ : جغه
شعر چهار مصرعی ___ پاسخ : دوبیتی
برجسته زیر گونه ___ پاسخ : لپ
واحدی در سطح ___ پاسخ : ار
پذیرفتن ___ پاسخ : قبول
حقیقت و نهاد چیزی ___ پاسخ : ماهیت
اکراه و ناچاری ___ پاسخ : جبر
جا ___ پاسخ : محل
شکستن ___ پاسخ : کسر
بی‌درنگ و فورا ___ پاسخ : دردم
پخش و پلا ___ پاسخ : ولو
غنیمت شمردن ___ پاسخ : مغتنم
زیست شناسی ___ پاسخ : بیولوژی
لایه‌ای در زیر پوست ___ پاسخ : هیپودرم
عامل تکثیر قارچ‌ها ___ پاسخ : هاگ
عدد فوتبالی ___ پاسخ : اا
گیاه رنگرزی ___ پاسخ : روناس
ذکر و دعا ___ پاسخ : سبحه
کشور آسیایی ___ پاسخ : هند
قوم ایرانی ___ پاسخ : لر
پارچه یمانی ___ پاسخ : برد
جستنی در معدن ___ پاسخ : رگه
اهل مکه ___ پاسخ : مکی
آزاد ___ پاسخ : یل
ستدن ___ پاسخ : اخذ
دزدیده شده ___ پاسخ : ربوده
بامداد ___ پاسخ : صبحدم
جای بازگشت ___ پاسخ : مصدر
بداندیش ___ پاسخ : موذی
اثر رضا امیرخانی ___ پاسخ : مناو
فرار ___ پاسخ : هرب
معبد یهودیان ___ پاسخ : کنشت
گردن کلفت ___ پاسخ : قلدر
درآمد ___ پاسخ : دخل
سلاح گاو ___ پاسخ : شاخ
می ___ پاسخ : باده
میدان ___ پاسخ : صحن
خودکامه ___ پاسخ : خودرای
صنایع ظریفه ___ پاسخ : ذوقیات
سرزمین بی آب ___ پاسخ : خشکسار
چکیدن آب ___ پاسخ : رش
مزه غذا ___ پاسخ : طعم
گونه و نوع ___ پاسخ : سنخ
عدد مقدس ___ پاسخ : هفت
ماده به ظاهر جامد ___ پاسخ : ژل
ابزار جنگی قدیم ___ پاسخ : کمان
آشپز ___ پاسخ : طباخ
همراه کوپال ___ پاسخ : یال
شنوا ___ پاسخ : سمیع
ضمیر انگلیسی ___ پاسخ : یو
فتوگرافر ___ پاسخ : عکاس
پژمرده ___ پاسخ : خشکیده
بس ___ پاسخ : مکفی
ماتم ___ پاسخ : سوگ
برطرف کردن ___ پاسخ : رفع
نزد عرب ___ پاسخ : لدی
قلیل ___ پاسخ : کم
زیرانداز خفته ___ پاسخ : تشک
پیروان پیامبران ___ پاسخ : امم
گیسو ___ پاسخ : زلف
برکنار کردن ___ پاسخ : عزل
شکسته شدن ___ پاسخ : تکسر
تاب و توان ___ پاسخ : نا
واحد پول گواتمالا ___ پاسخ : کتسال
بالای بیگانه ___ پاسخ : اپ
بانگ و صدا ___ پاسخ : اوا
ریختن و پاشیدن ___ پاسخ : افشاندن
اثر نظامی گنجوی ___ پاسخ : هفتپیکر
پایان دوران تولید مثل ___ پاسخ : یایسگی

جواب مرحله 963 بازی جدولانه یک

اجتهاد ___ پاسخ : مرجعیت
اسب چاپار ___ پاسخ : یام
با اهمیت ___ پاسخ : مهم
خربزه کافی‌شاپ ___ پاسخ : طالبی
نادان و کودن ___ پاسخ : غت
اثر محمد مسعود ___ پاسخ : بهارعمرمتلاقی
عدد روستا ___ پاسخ : ده
نواق موسیقی ___ پاسخ : چر
تکه گل خشک شده ___ پاسخ : کلوخ
تجاوز ___ پاسخ : درازدستی
رئیس ___ پاسخ : سرکرده
پاک کردن ___ پاسخ : تطهیر
قدم ___ پاسخ : گام
نشانه ___ پاسخ : اماج
ناحیه ___ پاسخ : حوضه
گرده قارچ ___ پاسخ : هاگ
جمع شده در یک نظام ___ پاسخ : متمرکز
حرف تعریف عربی ___ پاسخ : ال
ضرورت ___ پاسخ : لزوم
حرف همراهی ___ پاسخ : مع
شهر گیلان ___ پاسخ : تالش
کوچ کننده ___ پاسخ : راحل
همنشین برهمن ___ پاسخ : رای
پارچه کت و شلواری ___ پاسخ : فاستونی
اثر بالزاک ___ پاسخ : دخترعموبت
هوای فرار ___ پاسخ : پس
مهمانی ___ پاسخ : ضیافت
مادر ___ پاسخ : مام
رشک ورزیدن ___ پاسخ : حسدبردن
مبادله کردن ___ پاسخ : تاختزدن
بین/ میان ___ پاسخ : لا
جلسه ___ پاسخ : نشست
هیئت نویسندگان یک روزنامه ___ پاسخ : تحریریه
صفحه پرتابی ___ پاسخ : دیسکنشست
حرف فاصله ___ پاسخ : تا
بخشی از اوستا ___ پاسخ : یسنا
جمع شیخ ___ پاسخ : شیوخ
پشم سوخته ___ پاسخ : دز
اثر شهره وکیلی ___ پاسخ : رقصابوباد
باختر ___ پاسخ : غرب
پس از زمان مورد اشاره ___ پاسخ : بعدا
آیین ___ پاسخ : سنت
نزدیکی ___ پاسخ : قرب
دردسر دهنده ___ پاسخ : مصدع
همچنین ___ پاسخ : نیز
کار و حرفه ___ پاسخ : پیشه
چشم اندازها ___ پاسخ : مناظر
سی و یک سانت ___ پاسخ : پا
رطوبت کم ___ پاسخ : نم
اعضای هیئت وزیران ___ پاسخ : وزرا
با یکدیگر روبرو شونده ___ پاسخ : متلاقی
ناخن چهارپا ___ پاسخ : سم
قطب مثبت ___ پاسخ : اند
آهو ___ پاسخ : ظب
سه کیلو ___ پاسخ : من
واحد پول ویتنام ___ پاسخ : دونگ
کشور اروپایی ___ پاسخ : استونی
کم جرأت ___ پاسخ : ترسو
درد چشم ___ پاسخ : رمد
مجبور شدن ___ پاسخ : ملزمشدن
از حروف یونانی ___ پاسخ : یتا
پوستین ___ پاسخ : وت
زبان رایج یهودیان ___ پاسخ : عبری
فریاد شدید ___ پاسخ : هوار
روحانی مسیحی ___ پاسخ : قس
همان اگر است ___ پاسخ : ار
گرمی ___ پاسخ : حر
ترتیب ___ پاسخ : نظم
شایسته بودن ___ پاسخ : استحقاق
دوره‌ای ___ پاسخ : ادواری
بالاتر از سروان ___ پاسخ : سرگرد

جواب مرحله 964 بازی جدولانه یک

علت ___ پاسخ : سبب
بن و ریشه ___ پاسخ : جذر
از خدایان مصر ___ پاسخ : رع
اهریمنان ___ پاسخ : شیاطین
تابان ___ پاسخ : ساطع
کار پوشیده ___ پاسخ : سر
همراه مرج ___ پاسخ : حرج
شگفتی ___ پاسخ : عجب
حرارت و گرمی ___ پاسخ : تاو
غمگین ___ پاسخ : اسی
سخن/ کلام ___ پاسخ : قال
بخت و طالع ___ پاسخ : فال
بریدن گلو ___ پاسخ : ذبح
قبل از طبقه اول ___ پاسخ : همکفبخور
جمع قطره ___ پاسخ : قطرات
مختار ___ پاسخ : مستقل
اثر جلال آل احمد ___ پاسخ : مدیرمدرسه
طاقچه بالا ___ پاسخ : رف
مردم فرومایه ___ پاسخ : حشو
پاکیزه ___ پاسخ : طاهر
تمام قد ___ پاسخ : قدییب
حجامت کننده ___ پاسخ : حجام
برنامه کاربردی تلفن همراه ___ پاسخ : اپ
از نام‌های خدا در قرآن ___ پاسخ : قیوم
حکمت ماروا الطبیعه ___ پاسخ : متافیزیک
حریص ___ پاسخ : طماع
پل چوبی ___ پاسخ : سل
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
اثر ایوان تورگنیف ___ پاسخ : شاهلیراستپها
کلام آرزو ___ پاسخ : کاش
شهرها ___ پاسخ : مدن
مأمور تمیز کردن خیابان‌ها ___ پاسخ : رفتگر
اثر بزرگ علوی ___ پاسخ : میرزا
پارکت نوعی از آن است ___ پاسخ : کفپوش
کرک و پشم ___ پاسخ : پت
جلف ___ پاسخ : قرتی
دستور ___ پاسخ : امر
شریک ___ پاسخ : سهیم
آب دهان ___ پاسخ : تفسهیم
انس نگرفته ___ پاسخ : نامالوف
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : جلفا
رزمی ___ پاسخ : جنگی
لقب اشرافی انگلیس ___ پاسخ : لرد
آگهی تلویزیونی ___ پاسخ : تیزر
پول خارجی ___ پاسخ : ارزتیزر
نکوهیدن و بدگویی ___ پاسخ : ذم
سر و کله ___ پاسخ : راس
بازنویسی ___ پاسخ : پاکنویس
دستگاه و نظام ___ پاسخ : سیستم
همراه با هم ___ پاسخ : توام
عضو راهرو ___ پاسخ : پا
کینه ___ پاسخ : وژ
داروی استنشاقی ___ پاسخ : بخور
طلایی ___ پاسخ : زرین
تیر پیکان دار ___ پاسخ : یب
ارتقا دادن نرم‌افزاری ___ پاسخ : اپگریت
از ورزش‌های زمستانی ___ پاسخ : اسکی
لیقه ___ پاسخ : تلی
نقش هنری ___ پاسخ : رل
مؤاخزه ___ پاسخ : بازخواست
خردمند ___ پاسخ : عاقل
دستگاه نمایش اسلاید ___ پاسخ : پروژکتور
ریز نمرات ___ پاسخ : بارم
قدرت و توانایی ___ پاسخ : وسع
سایبان ___ پاسخ : افتابگیر
کشوری در قاره کهن ___ پاسخ : نپال
آتشدان حمام ___ پاسخ : تون
گمان بردن ___ پاسخ : توهم
مرغ به دنبالش می‌گردد ___ پاسخ : جا
نزدیک ___ پاسخ : مقارن
جستجو کننده ___ پاسخ : جویا
منسوب به لر ___ پاسخ : لری
مشابه ___ پاسخ : متجانس

جواب مرحله 965 بازی جدولانه یک

اثر امیل زولا ___ پاسخ : سهمسگانشکاری
بستن/ دوختن ___ پاسخ : رتق
داد و فریاد توخالی ___ پاسخ : هارتوپورت
پیشوای زرتشتی ___ پاسخ : مغ
کنایه از آدم خانواده‌دار ___ پاسخ : استخواندار
خورشت پر روغن ___ پاسخ : مسما
پشته بلند ___ پاسخ : تپه
از حالات آب ___ پاسخ : یخ
بنده زرخرید ___ پاسخ : قن
غرقه کردن ___ پاسخ : تغریق
بانگ و آواز ___ پاسخ : ژخ
کشیش ___ پاسخ : قس
سایبان کوچک دسته‌دار ___ پاسخ : چتر
تفاله ___ پاسخ : تخ
خسران ___ پاسخ : ضرر
پنجه انسان ___ پاسخ : چنگ
آبدست ___ پاسخ : وضو
جوجه تیغی ___ پاسخ : خارپشت
نگاه خیره ___ پاسخ : زل
شهری در آلمان ___ پاسخ : اشتوتگارت
همانندی ___ پاسخ : تشابه
امر از گفتن ___ پاسخ : گو
نیکوکار ___ پاسخ : برره
معدنی ___ پاسخ : کانی
شهر همدان ___ پاسخ : رزن
یقین داشتن ___ پاسخ : علم
آدم بدقلق ___ پاسخ : نرو
کرانه و مرز ___ پاسخ : حد
فاتح ___ پاسخ : لشکرگشا
دریغ ___ پاسخ : اسف
از خدایان مصر ___ پاسخ : رع
ماهیچه‌ها ___ پاسخ : عضلات
حمام خودرو ___ پاسخ : کارواش
آزمند ساختن ___ پاسخ : تطمیع
بلند شدن ___ پاسخ : اعتلا
بیان مطلب با احترام ___ پاسخ : عرض
معبود دروغین ___ پاسخ : بت
ایست قلبی ___ پاسخ : سکته
سرخوشانه ___ پاسخ : مستانه
لاغر ___ پاسخ : غث
خطا ___ پاسخ : سهو
جوان بی‌تجربه ___ پاسخ : غر
طبیعی ___ پاسخ : فطری
نزدیک کردن ___ پاسخ : تقریب
بدون موی ___ پاسخ : لغ
دزدی و غارت ___ پاسخ : بچاپبچاپ
پلیدی ___ پاسخ : خباثت
شهری در عراق ___ پاسخ : نجف
کوتاه و فربه ___ پاسخ : غک
مخوف ___ پاسخ : دهشتناک
نت سوم ___ پاسخ : می
طالب علم ___ پاسخ : دانشجو
اثر آندره ژید ___ پاسخ : درتنگ
بوی رطوبت ___ پاسخ : نا
تمام قد ___ پاسخ : قدی
چاق فرنگی ___ پاسخ : فت
صحبت دوستانه ___ پاسخ : چت
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
هجی کردن حروف ___ پاسخ : هجا
خشم ناشی از رنج و اندوه ___ پاسخ : دقدلی
پادشاهان مصری ___ پاسخ : فراعنه
ریختن پول به حساب ___ پاسخ : واریز
اجاق مخفی ___ پاسخ : فر
آرزوها ___ پاسخ : امال
شدیدتر ___ پاسخ : اشد
دیده شدن ___ پاسخ : رویت
کفش نظامی ___ پاسخ : پوتین
باد برین ___ پاسخ : صبا
چروک پوست ___ پاسخ : یرا
پرهیزکاری ___ پاسخ : تقا
انسان ___ پاسخ : بشر
نیکو ___ پاسخ : خوش
شیره خرما ___ پاسخ : مت
موی سیاه و سفید ___ پاسخ : جوگندمی
نفوذ کامپیوتری ___ پاسخ : هک
کنایه از آسمان ___ پاسخ : چرخ
شور و غوغا ___ پاسخ : هایوهوی
آژیر ___ پاسخ : الارم
سازمان‌های مختلف ___ پاسخ : تشکیلات
دکتر ___ پاسخ : پزشک

جواب مرحله 966 بازی جدولانه یک

کشوری در شرق هند ___ پاسخ : بنگلادش
مخفف تو را ___ پاسخ : ترا
نام قدیم آمل ___ پاسخ : امارد
زردپی ___ پاسخ : وتر
بازیگر سریال پایتخت ___ پاسخ : لینداکیانی
نویسنده ___ پاسخ : کاتب
دود ___ پاسخ : دخ
چیرگی و غلبه ___ پاسخ : استیلا
کنایه از کج و ناراست ___ پاسخ : چپاندرقیچی
کنیه رستم ___ پاسخ : تهمتن
خمیده و منحنی ___ پاسخ : ناراست
نگهبانی ___ پاسخ : پاسداری
قلعه حکومتی ___ پاسخ : ارگ
لیست غذا ___ پاسخ : منو
از خود راضی ___ پاسخ : ننر
ور آمدن خمیر ___ پاسخ : وز
کرسی و چهارپایه ___ پاسخ : تخت
عدد ماه ___ پاسخ : سی
گداطبعی ___ پاسخ : کنسی
آهو ___ پاسخ : مرال
خون سفید ___ پاسخ : لنف
پیامبر هندو ___ پاسخ : بودا
لوله گوارشی ___ پاسخ : مری
بازیگر زن فیلم مخمصه ___ پاسخ : لالهاسکندری
ایالتی در آلمان ___ پاسخ : زارلند
روشنایی ___ پاسخ : ضو
از شهرهای استان بوشهر ___ پاسخ : دیلم
شکوه ___ پاسخ : فر
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
پادشاه ___ پاسخ : کیا
قایق پارویی ___ پاسخ : کانو
شهر نیروگاه شمال ___ پاسخ : نکا
زمین ___ پاسخ : ارض
ناپخته و خام ___ پاسخ : ناازموده
کلمه آرزو ___ پاسخ : کاش
از گازها ___ پاسخ : کلر
صندوق کودکان ملل متحد ___ پاسخ : یونیسف
تپه ___ پاسخ : تل
بنده خانه‌زاد ___ پاسخ : قن
نان مانده ___ پاسخ : بیات
شمشیر از غلاف کشیدن ___ پاسخ : تجرید
پیمانه ___ پاسخ : کیل
از عناصر اربعه ___ پاسخ : باد
برنج شوشتری ___ پاسخ : کات
از لوازم آرایش ___ پاسخ : ریمل
فریاد و فغان ___ پاسخ : داد
نادانی و کم‌خردی ___ پاسخ : بلاهت
از ماه‌های فرنگی ___ پاسخ : سپتامبر
جنگ شاه اسماعیل با سپاه عثمانی ___ پاسخ : چالدران
آبنوس ___ پاسخ : شیز
برجستگی لاستیک ___ پاسخ : اج
نالوطی ___ پاسخ : نامرد
سوی چپ ___ پاسخ : یسار
پاشنه پا ___ پاسخ : کعب
حرف ندا ___ پاسخ : ای
پلیدی ___ پاسخ : رجس
کرکس ___ پاسخ : نسر
حسد ___ پاسخ : رشک
سپیدار ___ پاسخ : پد
فرو بردن غذا ___ پاسخ : بلع
تصغیر مردم ___ پاسخ : مردمک
سخن‌چینی ___ پاسخ : سعایت
بافتها ___ پاسخ : نسوج
رشته‌کوهی در قاره آمریکا ___ پاسخ : راکی
بازیچه ___ پاسخ : لعبت
بندگی ___ پاسخ : یوغ
راهب بودایی ___ پاسخ : شمند
تغار چوبی ___ پاسخ : لاوک
آفت و گزند ___ پاسخ : بلا
تاج خروس ___ پاسخ : کرت
لنز ___ پاسخ : عدسی
مقام ___ پاسخ : جاه
مخالف هم بودن ___ پاسخ : منافات
حاصل کار ___ پاسخ : عملکرد
گذشت و عفو ___ پاسخ : بخشایش
قورباغه ___ پاسخ : وک
خودستایی ___ پاسخ : منم
واحد پول ساسانیان ___ پاسخ : درم
از جوندگان ___ پاسخ : موش
حرف همراهی ___ پاسخ : با
پاکیزه ___ پاسخ : تمیز
نام دیگر کشور مراکش ___ پاسخ : مغرب
کهنسال ___ پاسخ : مسن
مرد خفاشی ___ پاسخ : بتمن
واحد پول ژاپن ___ پاسخ : ین
داخل ___ پاسخ : درون
نام قدیم استانبول ___ پاسخ : تختروم
پاسخ ___ پاسخ : جواب
چروک پوست ___ پاسخ : یرا
غذای زمین ___ پاسخ : کود
رنگ ناخن ___ پاسخ : لاک
حس بویایی ___ پاسخ : شم
رنگ آتشین ___ پاسخ : سرخ
اصرار کننده ___ پاسخ : سمج
صدای کلفت ___ پاسخ : باس
شیر خوردنی ___ پاسخ : لبن
بزرگوار ___ پاسخ : شریف
باقی جان ___ پاسخ : نا
اسباب و لوازم ___ پاسخ : وسایل
پیشوند فقدان ___ پاسخ : بی
پشت سر ___ پاسخ : ورا
رشته کوه کشور اندونزی ___ پاسخ : باریزان
آرامش دهنده ___ پاسخ : تسلیبخش
همه هستی ___ پاسخ : کاینات

جواب مرحله 967 بازی جدولانه یک

وسیله‌ای در شهر بازی ___ پاسخ : چرخفلک
ار حروف الفبا ___ پاسخ : صاد
عادت و خو ___ پاسخ : داب
مهربانی ___ پاسخ : عطوفت
رفتار به ناز ___ پاسخ : چم
اثر لئو تولستوی ___ پاسخ : سهپرسشمتجاوز
اولین عدد ___ پاسخ : یک
آشکار کردن راز ___ پاسخ : بث
میانه ___ پاسخ : اوسط
دوازده امامی ___ پاسخ : اثناعشری
اسباب خانه ___ پاسخ : اثاثیه
هم عصر ___ پاسخ : معاصر
سوغات کرمانشاه ___ پاسخ : کاک
آشپز ___ پاسخ : طباخ
سوتی ___ پاسخ : گاف
سگ ترکی ___ پاسخ : کپک
شهر کرمان ___ پاسخ : بردسیر
تازه ___ پاسخ : نو
حساب کننده ___ پاسخ : حاسب
دایره زنگی ___ پاسخ : دف
هر اندازه ___ پاسخ : هرچه
تاس کباب ___ پاسخ : راگو
رطوبت اندک ___ پاسخ : نم
کاربر ___ پاسخ : اپراتور
اثر منصوره شریف زاده ___ پاسخ : عطرنسکافه
خراش روی شیشه ___ پاسخ : خش
ترک‌بند ___ پاسخ : فتراک
عمل فوت کردن ___ پاسخ : دمش
حالت‌رفتن‌بین آهستگی‌وشتاب ___ پاسخ : افتوخیز
گردش در هوای آزاد ___ پاسخ : هواخوری
واژگون شده ___ پاسخ : چپ
روی و صورت ___ پاسخ : چهره
سر و کله ___ پاسخ : راس
زراعت بهاری ___ پاسخ : صیفیچهره
ضمیر سوم شخص مفرد ___ پاسخ : او
قوه حافظه ___ پاسخ : یاده
نظیر ندارد ___ پاسخ : بیتا
علامت صفت تفضیلی ___ پاسخ : تر
عشق و محبت ___ پاسخ : خاطرخواهی
لقب دهخدا ___ پاسخ : دخو
افترا ___ پاسخ : تهمت
جراحت کودکانه ___ پاسخ : اوخ
خواهر عرب ___ پاسخ : اخت
چیزی که به کسی بخشیده می‌شود ___ پاسخ : عطیه
برداشت محصول ___ پاسخ : درو
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : مننه
واحد سنگ‌های قیمتی ___ پاسخ : قیراط
ماه کم‌حرف ___ پاسخ : مه
راه رفتن به سرعت ___ پاسخ : دو
مقدار برق باتری ___ پاسخ : شارژ
از حد گذرنده ___ پاسخ : متجاوز
خاشاک ___ پاسخ : خس
مبارزه ___ پاسخ : رزم
بانگ و آواز ___ پاسخ : ژخ
استفراغ ___ پاسخ : قی
علیم ___ پاسخ : دانا
هموار شدن ___ پاسخ : تختشدن
ماده مخدری خطرناک ___ پاسخ : حشیش
قایق/ کرجی ___ پاسخ : بلم
نشانه گذاری ___ پاسخ : سجاوندی
دشمن و بدخواه ___ پاسخ : عدو
ناله و فغان ___ پاسخ : وح
فروتنی کننده ___ پاسخ : خاشع
گریزنده ___ پاسخ : هارب
خطایی در تنیس ___ پاسخ : نت
همان اگر است ___ پاسخ : ار
حرف مفعولی ___ پاسخ : را
نی توخالی ___ پاسخ : نال
از عناصر گازی ___ پاسخ : هیدروژن
استقبال ___ پاسخ : پیشواز
به هم خوردن ___ پاسخ : تلاطم

جواب مرحله 968 بازی جدولانه یک

کمال و افزونی ___ پاسخ : فضل
چیزی را به زور گرفتن ___ پاسخ : غصب
راندن و دفع کردن ___ پاسخ : ذب
همدمی ___ پاسخ : مصاحبت
حیوان گران‌پوست ___ پاسخ : خز
آدمی/ انسان ___ پاسخ : شخص
کینه ___ پاسخ : بغض
سوراخی در کوه ___ پاسخ : غار
شمشیر بران ___ پاسخ : صل
لباس جنگی ___ پاسخ : جوشنمناو
چشم سبز ___ پاسخ : زاغ
اثر ایوان تورگنیف ___ پاسخ : اشیانهنجبا
آواز حزین ___ پاسخ : زخ
رود ایتالیا ___ پاسخ : پو
کنسول بازی قدیمی ___ پاسخ : سگا
پرده‌دار ___ پاسخ : حاجب
واژه ___ پاسخ : لفظکش
شایعه ___ پاسخ : چو
اثر منصور کوشان ___ پاسخ : دهانخاموش
کاردان ___ پاسخ : متبحر
التهاب ___ پاسخ : سوزش
صریح و آشکار ___ پاسخ : نص
جذاب ___ پاسخ : تودلبرو
سوسمار ___ پاسخ : ضب
مشک ___ پاسخ : خی
اثر توماس مان ___ پاسخ : فلیکسکرول
شوخ و شیرین رفتار ___ پاسخ : شنگ
عدد مقدس ___ پاسخ : هفت
دانش هستی و وجود ___ پاسخ : فلسفه
گول زدن ___ پاسخ : اغفال
عدل ___ پاسخ : انصاف
پوشش و محافظ ___ پاسخ : حفاظ
شیشه آزمایشگاهی ___ پاسخ : ارلن
گودال و مغاک ___ پاسخ : لان
ازدواج موقت ___ پاسخ : صیغه
خوب و خوش ___ پاسخ : سخصیغه
ماشین اصلاح ___ پاسخ : خودتراش
پنهان کردن ___ پاسخ : اخفا
جامه آخرت ___ پاسخ : کفن
بافنده ___ پاسخ : نساج
گمان ___ پاسخ : وهمنساج
صمغ ___ پاسخ : ژد
سگ عرب ___ پاسخ : کلب
به دل خطور کردن ___ پاسخ : براتشدن
خنده‌آور ___ پاسخ : مضحک
گیسو ___ پاسخ : زلف
بار درخت ___ پاسخ : بر
در یک شهر تولد یافته‌اند ___ پاسخ : همشهری
اثر رضا امیرخانی ___ پاسخ : مناو
مقیاسی در طول ___ پاسخ : اینچ
بغل و آغوش ___ پاسخ : کش
نزول برف و باران ___ پاسخ : باریدن
میوه‌ای مانند توت ___ پاسخ : تمشک
آرزومندی ___ پاسخ : غرض
خدای قلندر ___ پاسخ : هو
بیست و چهار ساعت ___ پاسخ : شبانهروز
کمان ___ پاسخ : قوس
روزهای مهم مذهبی ___ پاسخ : ایامالله
داد و ستد ___ پاسخ : سودا
شایسته‌تر ___ پاسخ : احق
اثر مهرداد اوستا ___ پاسخ : اشکوسرنوشت
سنبل کوهی ___ پاسخ : فو
صوت توقف چهارپا ___ پاسخ : هش
پزشکی ___ پاسخ : طب
راندن ___ پاسخ : طرد
دستگاه اتصال برق ___ پاسخ : سویچ
جانور وحشی ___ پاسخ : دد
عسل ___ پاسخ : انگبین

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 751 تا 800 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 969 بازی جدولانه یک

اثر امیل زولا ___ پاسخ : سهمسگانشکاری
رستنی نهانزا ___ پاسخ : خزه
مارکی بر خودکار ___ پاسخ : بیک
جان خود را فدا کردن ___ پاسخ : جانفشاندن
درون ___ پاسخ : تو
گمشده ___ پاسخ : مفقودالاثر
خورشید بیمارش کرده ___ پاسخ : افتابزده
استان شمالی ___ پاسخ : گیلان
شهری در ترکیه ___ پاسخ : قونیه
مانند ___ پاسخ : چو
مزه خرمالو ___ پاسخ : گس
مرجع ___ پاسخ : ماب
حیوان دریایی ___ پاسخ : فک
ناسیونال ___ پاسخ : ملی
هواپیمای جنگنده روسی ___ پاسخ : میگ
نفس ___ پاسخ : دمش
به این زودی ___ پاسخ : حالاحالا
سلول ___ پاسخ : یاخته
پوست دباغی شده گاو ___ پاسخ : چرم
زشت ___ پاسخ : انر
زمان‌ها ___ پاسخ : ادوار
غذایی از گوشت کوبیده ___ پاسخ : کوفته
کار اداره بانک ___ پاسخ : بانکداری
حرف فراری ___ پاسخ : جیم
نرم/ روان ___ پاسخ : لین
خداوند ___ پاسخ : ذا
بالندگی ___ پاسخ : نشوونما
آواز بلند ___ پاسخ : هتف
چسبنده ___ پاسخ : دج
آلودن ___ پاسخ : اغشتن
منسوب به سلطان ___ پاسخ : سلطانی
چندین کافر ___ پاسخ : کفار
بی شرمی ___ پاسخ : وقاحت
از آحاد زمان ___ پاسخ : ثانیه
همسر خروس ___ پاسخ : مرغ
شش عرب ___ پاسخ : ست
جهت خانه کعبه ___ پاسخ : قبله
پی در پی ___ پاسخ : متواتر
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
نوک کوه ___ پاسخ : قله
مشک ___ پاسخ : خی
مرتبه و دفعه ___ پاسخ : فقره
مرد سست و تنبل ___ پاسخ : پفیوز
کرانه رود ___ پاسخ : شط
شهر تهران ___ پاسخ : رباطکریم
از مقامات ارتشی ___ پاسخ : سرتیپ
بریدگی زخم ___ پاسخ : خراش
به بیراهه رفتن ___ پاسخ : خبط
هوشیار و دل‌آگاه ___ پاسخ : بیداردل
از کلمات درد و حسرت ___ پاسخ : ای
گرم شده از آتش ___ پاسخ : تفتیده
بلندکردن‌انگشت شست‌به‌طعنه ___ پاسخ : بیلاخ
دریوزه‌گری ___ پاسخ : گد
تسخیر کردن ___ پاسخ : فتح
شاخ جانور ___ پاسخ : شغ
شهری در آلمان ___ پاسخ : بن
عضو راهرو ___ پاسخ : پا
کار برجسته و نمایان ___ پاسخ : هنر
رادیکال ___ پاسخ : تندرو
دلباختگی ___ پاسخ : شیفتگی
جاوید ___ پاسخ : انوشه
حرف تردید ___ پاسخ : یا
همیشه ___ پاسخ : دایم
آفت کش قدیمی ___ پاسخ : ددت
بی‌شعور ___ پاسخ : نفهم
معبود غیر خدا ___ پاسخ : طاغوت
پیچ و تاب ذلف ___ پاسخ : شکن
سود حرام ___ پاسخ : ربا
قطب مثبت ___ پاسخ : اند
مخفف از این ___ پاسخ : زین
چهره و ریخت ___ پاسخ : شکل
تپانچه ___ پاسخ : لت
مدیر دفترخانه ___ پاسخ : دفتردار
بانگ قمری ___ پاسخ : وت
طریقه ___ پاسخ : روش
برآمدگی جلو زین اسب ___ پاسخ : پیشکوهه
پیش بردن انفرادی توپ ___ پاسخ : دریبل
دانسته‌ها ___ پاسخ : معلومات
اجل ___ پاسخ : مهلت

جواب مرحله 970 بازی جدولانه یک

نجیب و عفیف ___ پاسخ : پاکدامن
روزگار ___ پاسخ : دهر
درمان کردن ___ پاسخ : مداوا
کردار ___ پاسخ : عمل
خانه می‌سازد و می‌فروشد ___ پاسخ : بسازوبفروش
پیشی گرفتن ___ پاسخ : سبقت
ارجمندی ___ پاسخ : عز
لبریز شدن و بیرون ریختن ___ پاسخ : سررفتن
سمی در باکتری ___ پاسخ : اندوتوکسین
شهر جنوبی ___ پاسخ : بندرعباس
از نو ___ پاسخ : مجددا
مداوم ___ پاسخ : پیوسته
اکسید کلسیم ___ پاسخ : اهک
آمیختن ___ پاسخ : خلط
شرکت سازنده گوشی آیفون ___ پاسخ : اپل
مادر عرب ___ پاسخ : ام
روزی ___ پاسخ : رزق
انگبین ___ پاسخ : ظی
مسئول ___ پاسخ : موظف
طعام ___ پاسخ : خورد
سخان بی‌معنی ___ پاسخ : یان
سگ شکاری ___ پاسخ : تازی
دورویی ___ پاسخ : ریا
اثر غلامحسین ساعدی ___ پاسخ : عزادارانبیل
میز تدوین فیلم ___ پاسخ : موویلا
زمین سبز و خرم ___ پاسخ : سبزهزار
عنوان درشت روزنامه ___ پاسخ : تیتر
بانگ و آواز ___ پاسخ : غو
برادر پدر ___ پاسخ : عم
چه بسیار ___ پاسخ : بسا
گستردنی ___ پاسخ : بساط
درد چشم ___ پاسخ : رمد
شهری در فرانسه ___ پاسخ : نیس
برقی ___ پاسخ : الکتریکی
دلیر در دعوا ___ پاسخ : بزن
چربی ___ پاسخ : پیه
کوتاه شدن لباس ___ پاسخ : ابرفتن
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
ویتامین انعقاد خون ___ پاسخ : کا
از اندوه رها شدن ___ پاسخ : تسلی
پس‌روان ___ پاسخ : توابع
وقت و نوبت ___ پاسخ : پسا
مستی ___ پاسخ : سکر
گروه و دسته ___ پاسخ : زمره
امر از دویدن ___ پاسخ : بدو
سروری ___ پاسخ : سیادت
تلاش برای استشمام کردن ___ پاسخ : بوکشیدن
بگو مگو ___ پاسخ : یکیبهدو
بهشت ___ پاسخ : جنت
از گروه‌های خونی ___ پاسخ : او
فروتنی کردن ___ پاسخ : تواضع
کانال تلویزیونی ___ پاسخ : شبکه
نصف ___ پاسخ : نیم
از رودها ___ پاسخ : دز
از چهار عمل اصلی ___ پاسخ : ضرب
دیوار بلند ___ پاسخ : ترا
شیره برخی درختان ___ پاسخ : صمغ
پرحرفی ___ پاسخ : ور
ثالث ___ پاسخ : سوم
بهشت ___ پاسخ : رضوان
ظرف آب مسافرتی ___ پاسخ : قمقمه
تهیدست ___ پاسخ : فقیر
راست و درست ___ پاسخ : صواب
خطر کردن ___ پاسخ : ریسک
مشقت ___ پاسخ : رنج
بازدارنده ___ پاسخ : مانع
عضو دستگاه گوارش ___ پاسخ : روده
جونده خانگی ___ پاسخ : موش
حرف/ کلام ___ پاسخ : قول
تکبیر گوینده ___ پاسخ : مکبر
پرهیزگار ___ پاسخ : تقی
دوباره جویدن ___ پاسخ : نشخوار
جلاد ___ پاسخ : میرغضب
سر خوردن ___ پاسخ : لغزیدن
زدنی بهانه‌جو ___ پاسخ : نق
خوراک چهارپایان ___ پاسخ : علف
از حروف الفبا ___ پاسخ : عین
شهر بی‌قانون ___ پاسخ : هرت
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
درخشنده ___ پاسخ : زهرا
شتابکار ___ پاسخ : عجول
تنها و تک ___ پاسخ : یکه
ستاره کمیاب ___ پاسخ : سهیل
تنبل ___ پاسخ : لش
نر ___ پاسخ : مذکر
لیز ___ پاسخ : لغزنده
موش خرما ___ پاسخ : راسو
سنگریزه ___ پاسخ : ریگ
حجم فرعونی ___ پاسخ : هرم
سنگ جادوگری ___ پاسخ : یده
روده تابیده ___ پاسخ : زه
یک خط از نوشته‌ای ___ پاسخ : سطر
ناسپاسی ___ پاسخ : کفر
خلوص و صمیمیت ___ پاسخ : صفا
اندوه گلوگیر ___ پاسخ : غصه
قرقاول ___ پاسخ : تذرو
رطوبت ___ پاسخ : نم
دربندی ___ پاسخ : اسیری
بزرگ ترک ___ پاسخ : بک
مرزبان ___ پاسخ : کیا
به تفصیل گفتن ___ پاسخ : بسطدادن
دانه پف کرده ذرت ___ پاسخ : پاپکورن
از فراورده‌های گوشتی ___ پاسخ : همبرگر

جواب مرحله 971 بازی جدولانه یک

پایتخت ایرلند جنوبی ___ پاسخ : دوبلین
از اقوام باستانی ___ پاسخ : ماد
گاز گندزدا ___ پاسخ : کلر
نام‌ها ___ پاسخ : اسامی
حافظه کامپیوتر ___ پاسخ : رم
پایتخت اسپانیا ___ پاسخ : مادریدایروان
مغز ___ پاسخ : مخ
واحد شمارش سیگار ___ پاسخ : نخ
میوه گرمسیری ___ پاسخ : انبه
کشوری آمریکایی ___ پاسخ : ارژانتین
واحد پول سابق یونان ___ پاسخ : دراخما
بندری در سوئد ___ پاسخ : مالمو
از حروف انگلیسی ___ پاسخ : او
تشنه‌فریب ___ پاسخ : سراب
از گل‌ها ___ پاسخ : یاس
پروردگار ___ پاسخ : خدا
مال و ثروت ___ پاسخ : دارایی
عامل وراثت ___ پاسخ : ژن
ناگزیر ___ پاسخ : لابد
سرای مهر و کین ___ پاسخ : دل
فرمانروایان ___ پاسخ : امرا
خواب خوش ___ پاسخ : رویا
من و شما ___ پاسخ : ما
پایتخت سوئد ___ پاسخ : استکهلم
ولی ___ پاسخ : اما
آهنگر ___ پاسخ : نهامی
عید ویتنامی ___ پاسخ : ات
از مصالح ساختمانی ___ پاسخ : سیمان
جوانمرد ___ پاسخ : راد
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : رشتخوار
از بازیگران «دل بی‌قرار» ___ پاسخ : فرهادجم
خاک سرخ ___ پاسخ : رس
سروش غیبی ___ پاسخ : هاتف
چین و چروک پوست ___ پاسخ : یرا
از کارکنان یک شرکت ___ پاسخ : منشیهاتف
ناشنوا ___ پاسخ : کر
دیکته ___ پاسخ : املا
شهر دادگاه بین‌المللی ___ پاسخ : لاهه
خط‌کش مهندسی ___ پاسخ : تی
بازیگر فیلم لیلا ___ پاسخ : لیلاحاتمی
مزه حقیقت ___ پاسخ : تلخ
بوی خوش ___ پاسخ : شمیم
درس خوانده قدیمی ___ پاسخ : ملا
زادگاه نیما ___ پاسخ : یوش
درود ___ پاسخ : سلام
فروتنی کردن ___ پاسخ : لمد
کم‌خونی ___ پاسخ : انمی
از قسمت‌های ساخت یک فیلم ___ پاسخ : تدوین
یازده ___ پاسخ : اا
غذای ساده ___ پاسخ : اش
سنگین و متین ___ پاسخ : وزین
پایتخت ارمنستان ___ پاسخ : ایروان
علامت مفعولی ___ پاسخ : را
جواب مثبت ___ پاسخ : اری
خسیس ___ پاسخ : شح
زمینه ___ پاسخ : تم
اثری از امیل زولا ___ پاسخ : نانا
از شهرهای کردستان ___ پاسخ : مریوان
قاضی ورزشی ___ پاسخ : داور
در صندوق انتخابات می‌ریزند ___ پاسخ : رای
گران‌بها ___ پاسخ : ارزشمند
ملایم ___ پاسخ : نرم
نام ترکی ___ پاسخ : اد
نوعی پارچه ___ پاسخ : کتان
سرگرد سابق ___ پاسخ : یاور
علامت جمع فارسی ___ پاسخ : ها
جانشین او ___ پاسخ : وی
حرف گزینش ___ پاسخ : یا
جد و پدربزرگ ___ پاسخ : نیا
حشره چوبخوار ___ پاسخ : موریانه
مهمان ناخوانده ___ پاسخ : ایرمان
آرزوها ___ پاسخ : امانی

جواب مرحله 972 بازی جدولانه یک

سم ___ پاسخ : زهر
جمهوری خودمختار روسیه ___ پاسخ : چچن
آهو ___ پاسخ : ظب
تیم فوتبال انگلیسی ___ پاسخ : منچستر
وسیله روشنایی ___ پاسخ : چراغ
مرگ در سکوت ___ پاسخ : دق
شرمنده ___ پاسخ : خجل
کودک ___ پاسخ : بچه
آواز بلند ___ پاسخ : هتف
بن آستین ___ پاسخ : ردن
پاک و پاکیزه ___ پاسخ : طیب
ناپیدا ___ پاسخ : غیب
کنایه از آسمان ___ پاسخ : چرخ
بی‌شرم ___ پاسخ : وقیحعناد
فرورفتگی در دیوار برای گذاشتن اشیا ___ پاسخ : طاقچه
آسان گیری ___ پاسخ : تسامح
از انواع کفش زنانه ___ پاسخ : پاشنهبلند
چوب گردن گاو ___ پاسخ : جغ
تاری که عنکبوت سازد ___ پاسخ : کرو
پایه و رکن ___ پاسخ : ستون
از میان برداشتن ___ پاسخ : محویک
نماهنگ ___ پاسخ : کلیپ
خودبین ___ پاسخ : غد
یک دل و یک جهت ___ پاسخ : متفق
از بین رفتن ___ پاسخ : برافتادن
بلندی سر کوه ___ پاسخ : ستیغ
فحش ___ پاسخ : سب
حرف همراهی ___ پاسخ : با
ناراست‌گو ___ پاسخ : دروغپرداز
عظیم الجثه ___ پاسخ : یغر
دریای عرب ___ پاسخ : بحر
قطعه مدارهای الکتریکی ___ پاسخ : تراشه
دریافتن ___ پاسخ : ادراک
دارای حد و مرز ___ پاسخ : محدود
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
قطار زیرزمینی ___ پاسخ : مترو
قسمتی از پا ___ پاسخ : ران
وجود داشته ___ پاسخ : بوده
آهوی ختن ___ پاسخ : افبوده
از ریشه کندن ___ پاسخ : استیصال
دشت ___ پاسخ : صحرا
اول صبح ___ پاسخ : چاشت
باختر ___ پاسخ : غرب
کانی از جنس کوارتز ___ پاسخ : اپال
ستاره‌ای در دب اکبر ___ پاسخ : سهااپال
صحبت دوستانه ___ پاسخ : چت
جز اصلی ___ پاسخ : رکن
گندیدن ___ پاسخ : بوگرفتن
ترشروی ___ پاسخ : عبوس
عریان ___ پاسخ : لاج
خوب نیست ___ پاسخ : بد
مجموع آثار جوی یک ناحیه ___ پاسخ : ابوهوا
ستیزه کردن ___ پاسخ : عناد
رونق بازاری ___ پاسخ : رواج
اولین عدد ___ پاسخ : یک
کلمات درد ___ پاسخ : اخواوخ
بدین معنی ___ پاسخ : یعنی
چیزی را به زور گرفتن ___ پاسخ : غصب
گل سرخ ___ پاسخ : رز
کاروان شادی ___ پاسخ : کارناوال
ناپخته ___ پاسخ : خام
تعبیرکننده خواب ___ پاسخ : خوابگزار
تجملی ___ پاسخ : لوکس
جراحت کودکانه ___ پاسخ : اوخ
کشور آمریکای مرکزی ___ پاسخ : السالوادور
دنبه برشته ___ پاسخ : جز
کارگاه بافندگی ___ پاسخ : هف
زیارت کعبه ___ پاسخ : حج
ماهی فلکی ___ پاسخ : حوت
متلاطم ___ پاسخ : مواج
کجاست خودمانی ___ پاسخ : کو
پرطاقت ___ پاسخ : سختجان

جواب مرحله 973 بازی جدولانه یک

نیایش کردن ___ پاسخ : یشتن
اثر آندره ژید ___ پاسخ : اگردانهنمیرد
نیکویی ___ پاسخ : حسن
ضربه ناگهانی ___ پاسخ : شوک
از آثار تورگنیف ___ پاسخ : زنروستایی
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : کانزاسسیتی
کناره‌گیری از خدمت ___ پاسخ : بازنشستگی
گنجیده شده ___ پاسخ : مندرج
درخت بزرگ و پرشاخ و برگ ___ پاسخ : نارون
طایفه‌ای از ترکان ___ پاسخ : غز
زمان ___ پاسخ : مدت
نشانه نوشتاری ___ پاسخ : حرف
قورباغه درختی ___ پاسخ : وک
باقی جان ___ پاسخ : رمق
بخشاینده ___ پاسخ : حنان
رود مرزی ___ پاسخ : ارس
بخش کردن ___ پاسخ : قسمتکردن
جای سردسیر ___ پاسخ : ییلاق
کبد ___ پاسخ : جگر
میوه بهاری ___ پاسخ : توت
هر چیز به درد نخور و بیهوده ___ پاسخ : نخاله
تنها ___ پاسخ : یگانه
ادب آموختگی ___ پاسخ : فرهیختگی
روسیاه مطبخ ___ پاسخ : دیگ
آب فروش ___ پاسخ : سقا
صاحب ___ پاسخ : ذی
دلیری در رزم ___ پاسخ : جنگاوری
تخت پادشاه ___ پاسخ : عرش
از شبه فلزات ___ پاسخ : ید
شهری در انگلستان ___ پاسخ : شفیلد
آواز گنجشک ___ پاسخ : جیکجیک
کشور اروپایی ___ پاسخ : مالت
واحد پول سورینام ___ پاسخ : گیلدر
بدرقه کردن ___ پاسخ : تشییع
تابستان ___ پاسخ : صیف
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
لازم ___ پاسخ : ضرور
نوعی پوستین ___ پاسخ : گرگینه
بازی نفس گیر ___ پاسخ : زو
تنگ‌نظر ___ پاسخ : ضیق
نواق موسیقی ___ پاسخ : چر
عصاره ___ پاسخ : شیره
حدس و گمان ___ پاسخ : فرضیه
گیاهی خاردار ___ پاسخ : یز
مسلط و متخصص در کاری ___ پاسخ : استادکار
انس گرفته ___ پاسخ : مالوف
سرخوشی معتاد ___ پاسخ : نشیه
ریم ___ پاسخ : چرک
اجابت کردن ___ پاسخ : براوردن
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
درخواست کردن ___ پاسخ : مطالبه
شهر چهارمحال و بختیاری ___ پاسخ : بروجن
تخم مرغ فرنگی ___ پاسخ : اگ
درد چشم ___ پاسخ : رمد
آسیب ___ پاسخ : اک
سمبل ممانعت ___ پاسخ : سد
بزرگ ___ پاسخ : گت
محاسن صورت ___ پاسخ : ریش
مجعد ___ پاسخ : فرفری
بیچاره شدن ___ پاسخ : اضطرار
خواری ___ پاسخ : ذلالت
چه کسی ___ پاسخ : کی
مرکز فرماندهی ___ پاسخ : ستاد
سوتی ___ پاسخ : گاف
پارسنگ ترازو ___ پاسخ : ورام
زیرکان ___ پاسخ : اذکیا
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : عدل
سوره زنان ___ پاسخ : نسا
نوعی ریسمان ___ پاسخ : ورس
میوه باب گلو ___ پاسخ : هلو
گل نرم ___ پاسخ : لای
تازه و پر طراوت ___ پاسخ : تر
برداشتن ___ پاسخ : برگرفتن
نقش هنری ___ پاسخ : رل
نارس ___ پاسخ : کال
اثر غزاله علیزاده ___ پاسخ : تالارها
دانش آموختن ___ پاسخ : دراست
دارنده مفهوم ___ پاسخ : معنیدار
جانوری سمی ___ پاسخ : رتیل

جواب مرحله 974 بازی جدولانه یک

اندوه‌بار ___ پاسخ : غمانگیز
شیمی کربن ___ پاسخ : الی
پادشاهی کردن ___ پاسخ : سلطنت
صنعت مطبوعاتی ___ پاسخ : چاپ
فلسفه عملی ___ پاسخ : پراگماتیسم
کنایه از کار زیاد بی نتیجه ___ پاسخ : سگدو
نوعی شیرینی ___ پاسخ : تر
در سمت چپ ___ پاسخ : دستچپی
شهری در آفریقای جنوبی ___ پاسخ : ژوهانسبورگ
خواهنده ___ پاسخ : خواستگار
نشانه‌ها ___ پاسخ : اعلام
مرگ ندارد ___ پاسخ : لایموت
زر ___ پاسخ : طلا
دایه ___ پاسخ : ظیر
رشته کوه اروپا ___ پاسخ : الپ
دزد ___ پاسخ : لص
شکننده ___ پاسخ : ترد
رب النوع مصری ___ پاسخ : را
رستنی چتری شکل ___ پاسخ : قارچ
مورد اتهام ___ پاسخ : ظنین
مورچه شاعرانه ___ پاسخ : مور
رودی در روسیه ___ پاسخ : ولگا
تفاله ابریشم ___ پاسخ : لاس
اثر فرزانه کرم‌پور ___ پاسخ : حوادرخیابان
یکرنگی و یکدلی ___ پاسخ : صمیمیت
بسته شدن و باز ایستادن ___ پاسخ : بندامدن
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : ناپل
درک و ادراک ___ پاسخ : حس
از نام‌های خدا ___ پاسخ : حی
به خاکسپاری ___ پاسخ : دفن
کارها ___ پاسخ : امور
پسر ___ پاسخ : ابن
امر به یافتن ___ پاسخ : یاب
روزه نمی‌گیرد ___ پاسخ : روزهخوار
کلک ___ پاسخ : دوز
پیشه ___ پاسخ : شغل
عضو مجلس اعیان ___ پاسخ : سناتور
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
خشکی و قاره ___ پاسخ : بر
گامت ماده ___ پاسخ : اوول
اتاق تعویض لباس ___ پاسخ : رختکن
بهبودی از بیماری ___ پاسخ : شفا
زمین سبز و خرم ___ پاسخ : چمن
پارچه نخی ___ پاسخ : دبیت
خوب ___ پاسخ : نغز
گیاهی در تولید قند ___ پاسخ : چغندر
بی‌تشویش ___ پاسخ : خاطرجمع
تشدید ___ پاسخ : رزونانس
جستنی در معدن ___ پاسخ : رگه
چهره شطرنجی ___ پاسخ : رخ
جایی را تصرف کردن ___ پاسخ : اشغال
پارچه پرزدار ___ پاسخ : مخمل
راه باریک در زیر زمین ___ پاسخ : نقب
غصه ___ پاسخ : غم
تصویر بدون رنگ ___ پاسخ : طرح
خواهر عرب ___ پاسخ : اخت
جامه آخرت ___ پاسخ : کفن
علامت جمع ___ پاسخ : ان
خودداری از انجام کاری ___ پاسخ : ابا
حذف کردن از لیست ___ پاسخ : خطزدن
پایتخت موریس ___ پاسخ : پورتلوییس
نوعی ماهی ___ پاسخ : کپور
نوبت پاسبانی ___ پاسخ : کشیک
مناطق و نواحی ___ پاسخ : نقاط
آشفتگی ___ پاسخ : هرج
آه و ناله ___ پاسخ : فغان
زردوزی جامه ابریشمی ___ پاسخ : تراز
از درندگان ___ پاسخ : ببر
خاندان ___ پاسخ : قوم
آبادی کوچک ___ پاسخ : واحه
خسران ___ پاسخ : ضرر
اعتراض کردن ___ پاسخ : جیکزدن
خودداری کردن ___ پاسخ : اجتناب
پایین ترین درجه نظامی ___ پاسخ : سرجوخه
برگ درخت ___ پاسخ : رق
دارای حق ___ پاسخ : محق
عریان ___ پاسخ : لاج
واحد تحصیلی ___ پاسخ : ترم
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
حالت بیهوشی ___ پاسخ : اغما
زرتشتی به عربی ___ پاسخ : مجوس
اسب چاپار ___ پاسخ : یام
بانمک ___ پاسخ : ملیح
گیاه مرداب ___ پاسخ : نی
نمایان شدن ___ پاسخ : تجلی
رعایت یکدیگر را کردن ___ پاسخ : مراعات
مفهوم سخن ___ پاسخ : فحوی
محصول آسیاب ___ پاسخ : ارد
ناگهان خودمانی ___ پاسخ : زرت
کم پشت ___ پاسخ : تنک
چوب گردن گاو ___ پاسخ : جغ
آلونک ___ پاسخ : کپر
آگاه ___ پاسخ : واقف
نوعی ماهی ___ پاسخ : شیم
غیر حقیقت ___ پاسخ : مجاز
آقای آلمانی ___ پاسخ : هر
فرمانروایی ___ پاسخ : حکومت
همان ته است ___ پاسخ : تگ
لقب اشرافی انگلیس ___ پاسخ : لرد
واحد تیراندازی با توپ ___ پاسخ : توپخانه
آلتی روی در ___ پاسخ : دستگیره
فروتنی کردن ___ پاسخ : کرشیدن

جواب مرحله 975 بازی جدولانه یک

دارنده گواهینامه ___ پاسخ : دیپلمه
خواهر پدر ___ پاسخ : عمه
سازمان اطلاعاتی آمریکا ___ پاسخ : سیا
هوس‌باز ___ پاسخ : بلهوس
اثر قلم بر روی کاغذ ___ پاسخ : خط
ورزشکار کوهستان ___ پاسخ : کوهنورد
مظهر زیبایی طبیعت ___ پاسخ : گل
خودبین ___ پاسخ : غد
خوب و پسندیده ___ پاسخ : نیکو
مرتفع/ عالی ___ پاسخ : بلندپایه
الکتریسیته را به صوت تبدیل می‌کند ___ پاسخ : بلندگو
فطری و ذاتی ___ پاسخ : طبیعی
وسط ___ پاسخ : بین
وسیله روشنایی بخش ___ پاسخ : لامپ
بس ___ پاسخ : مکفی
شعله آتش ___ پاسخ : لهب
در بر گرفتن ___ پاسخ : التزام
ساز مولانا ___ پاسخ : نی
عرق روسی ___ پاسخ : ودکا
دانه خشبو ___ پاسخ : هل
آسودگی ___ پاسخ : فراغ
نصف آجر ___ پاسخ : نیمه
مخفف از این ___ پاسخ : زین
محل نگهداری حیوانات اهلی ___ پاسخ : دامداری
اثر فئودور داستایفسکی ___ پاسخ : پولزونکوف
خام نشده ___ پاسخ : خا
یخ بسته ___ پاسخ : فسرده
ماه تفنگی ___ پاسخ : تیر
سخنرانی ___ پاسخ : کنفرانس
بی‌نظمی ___ پاسخ : هرجومرج
یک و یک ___ پاسخ : اا
آواز خوش ___ پاسخ : نغمه
اثر گی دو موپاسان ___ پاسخ : یکزندگی
عرض ___ پاسخ : پهنانغمه
محل ورود ___ پاسخ : در
دیوار ___ پاسخ : جدار
زیارت کنندگان کعبه ___ پاسخ : حجاج
دهان عرب ___ پاسخ : فم
گذشتن از آنجا سخت است ___ پاسخ : صعبالعبور
کاخ ___ پاسخ : قصر
بندها ___ پاسخ : قیود
فصل برداشت ___ پاسخ : درو
نرمی و نازکی ___ پاسخ : لطافت
ناخوش دارنده ___ پاسخ : عاق
اساس ___ پاسخ : مبنی
نکوهنده ___ پاسخ : لایم
ولی ___ پاسخ : اما
خطیب ___ پاسخ : سخنران
از مواد مخدر ___ پاسخ : هرویین
فرومایه ___ پاسخ : دون
نجات یافتن ___ پاسخ : انقاذ
فارق‌البال ___ پاسخ : اسودهخاطر
شمشیر بران ___ پاسخ : صل
برجستگی لاستیک ___ پاسخ : اج
تمامیت/ عمومیت ___ پاسخ : کلیت
منظره ___ پاسخ : دورنما
بندهای لایحه ___ پاسخ : مواد
عوض و جانشین ___ پاسخ : بدل
پروژکتور ___ پاسخ : نورافکن
به تنهایی ___ پاسخ : یکی
برادر پدر ___ پاسخ : عم
پدری ___ پاسخ : ابوی
لقب یافتن ___ پاسخ : تلقب
هر دو ___ پاسخ : هم
حرف ندا ___ پاسخ : یا
ناپسند ___ پاسخ : سد
آموزش ___ پاسخ : یاد
مایه‌کوبی شده ___ پاسخ : واکسینه
گشتن/ شدن ___ پاسخ : گردیدن
پیش پا افتاده ___ پاسخ : مبتذل

جواب مرحله 976 بازی جدولانه یک

استخوانی در بدن ___ پاسخ : کتف
عقل و هوش ___ پاسخ : خرد
صابون خیاطی ___ پاسخ : مل
نرسیده ___ پاسخ : نابالغ
خودآرایی ___ پاسخ : وش
صوت ___ پاسخ : اوا
برهنه ___ پاسخ : لخت
غار بعثت ___ پاسخ : حرا
طاقچه بالا ___ پاسخ : رف
عظمت و هیبت ___ پاسخ : شکوهیورو
تجسم روح فرد مرده ___ پاسخ : شبح
فئودالیسم ___ پاسخ : اربابرعیتی
شمای بیگانه ___ پاسخ : یو
بی‌حس ___ پاسخ : لس
مطلع و باخبر ___ پاسخ : اگاه
رشیدتر و بزرگتر ___ پاسخ : ارشد
اجرت کار ___ پاسخ : مزدهر
صدای پنچری ___ پاسخ : فس
مجموعه شعری از فروغ ___ پاسخ : تولدیدیگر
از گیاهان دارویی ___ پاسخ : پایخر
اولین مجموعه شعر فروغ ___ پاسخ : اسیر
جنس مذکر ___ پاسخ : نر
به تملک درآوردن ___ پاسخ : استملاک
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
کاغذ روزنامه ___ پاسخ : وب
نظم دهنده ___ پاسخ : ناظم
گریه بچه ___ پاسخ : ونگ
قورباغه ___ پاسخ : وزغ
اندوه‌ها و غم‌ها ___ پاسخ : احزان
کردار و عمل ___ پاسخ : رفتار
شهر تولد فروغ فرخزاد ___ پاسخ : تهران
جاودان ___ پاسخ : خالد
مرز کشورها ___ پاسخ : سرحدهارب
گریزان ___ پاسخ : هارب
پیروزی ___ پاسخ : ظفر
جانب ___ پاسخ : زی
برگه نمرات دانش‌آموز ___ پاسخ : کارنامه
نوک کوه ___ پاسخ : چکادتمتع
کلام درد ___ پاسخ : ای
ای خدا ___ پاسخ : یارب
بهره‌مندی ___ پاسخ : تمتع
سرگشتگی ___ پاسخ : حیرت
فوری ___ پاسخ : انی
پسوند اسم مصدر ___ پاسخ : ار
میوه پرزدار ___ پاسخ : کیوی
خالص ___ پاسخ : ناب
آش ___ پاسخ : با
یار بامیه ___ پاسخ : زولبیا
واحد پولی در اروپا ___ پاسخ : یورو
شش ضلعی ___ پاسخ : مسدس
همه ___ پاسخ : هر
کیمیاگر ___ پاسخ : اخلاطی
ناشناس ___ پاسخ : نکره
گل ته حوض ___ پاسخ : لای
روستا ___ پاسخ : ده
رودی در فرانسه ___ پاسخ : رن
آرام و یواش ___ پاسخ : اهسته
کشتی‌بان ___ پاسخ : راموز
مکر ___ پاسخ : زرق
عمارت کهن شهر سنندج ___ پاسخ : خسرواباد
میوه هندی ___ پاسخ : انبه
میوه‌ای گرمسیری ___ پاسخ : موز
گورستان محل مزار فروغ ___ پاسخ : ظهیرالدوله
میوه پاییزی ___ پاسخ : به
کافی ___ پاسخ : بس
بزرگ قبیله ___ پاسخ : بگ
خانه شعری ___ پاسخ : بیت
بدشکل و بدقواره ___ پاسخ : قناس
مرغابی ___ پاسخ : بط
هیچ وقت و هرگز ___ پاسخ : هیچگاه

جواب مرحله 977 بازی جدولانه یک

اثر منیرو روانی پور ___ پاسخ : نازلی
اثر ایوان تورگنیف ___ پاسخ : یاکوفپاسینکف
شأن و شوکت ___ پاسخ : فره
واحد پول غنا ___ پاسخ : سدی
متأسف شدن ___ پاسخ : دریغخوردن
منقار مرغ ___ پاسخ : تک
اثر الکساندر پوشکین ___ پاسخ : دخترانسیاه
اثری دیگر از پوشکین ___ پاسخ : دخترسروان
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
مایع ضد عفونی کننده ___ پاسخ : ساولن
ضعیف و لاغر ___ پاسخ : تکیده
مورچه ___ پاسخ : ذر
همراه گداز ___ پاسخ : سوز
شهر مازندران ___ پاسخ : نکا
گمراهی ___ پاسخ : غی
کتاب مقدس هندوان ___ پاسخ : ودا
نوعی حکومت مردمی ___ پاسخ : جمهوری
مردم عادی ___ پاسخ : عوام
ذائقه ___ پاسخ : مذاق
عبادتی که واجب نیست ___ پاسخ : نافله
صوت درد ___ پاسخ : اوخ
درون بینی ___ پاسخ : اندوسکوپی
چین خوردگی سطح آب ___ پاسخ : موج
بوستان‌ها ___ پاسخ : جنات
خوره ___ پاسخ : جذام
یکی از فنون کشتی ___ پاسخ : برات
حرف استثنا ___ پاسخ : الا
پیاله ___ پاسخ : جام
از پرندگان ___ پاسخ : سار
استفراغ ___ پاسخ : قی
برگه صورت پدران و مادران ___ پاسخ : نسبنامه
دشنام ___ پاسخ : فحش
چسبنده ___ پاسخ : دج
بامداد ___ پاسخ : صبحدم
کاغذ جلا دهنده ___ پاسخ : سنباده
زین و برگ ___ پاسخ : یراق
مکبه ___ پاسخ : سرپوش
دسته‌ها ___ پاسخ : اصناف
شعله آتش ___ پاسخ : لهب
راز ___ پاسخ : سر
چیره ___ پاسخ : غالب
کارهای نیک ___ پاسخ : محسنات
مالک ___ پاسخ : ذو
توانگر ___ پاسخ : غنی
رود بزرگ ___ پاسخ : شط
کمپانی ___ پاسخ : شرکت
باغ ___ پاسخ : حدیقه
بریدن از بیخ ___ پاسخ : حذ
اثر مولیر ___ پاسخ : مردمگریز
ستوده شده ___ پاسخ : ممدوح
برشی قابل رویش از درخت ___ پاسخ : قلمه
جوان ___ پاسخ : شاب
پرتاب کردن ___ پاسخ : انداختن
ورم خودمانی ___ پاسخ : پف
ایمن نیست ___ پاسخ : خطرناک
به کار بردن واژه‌هایی در معنای مخصوص ___ پاسخ : اطلاق
سر بی‌مو ___ پاسخ : دغ
لقب دهخدا ___ پاسخ : دخو
دوندگی ___ پاسخ : خت
شهر بی دفاع ___ پاسخ : رم
عدد سه رقمی ___ پاسخ : صد
عوض و جانشین ___ پاسخ : بدل
اثر آندره ژید ___ پاسخ : درتنگ
شرمنده گشتن ___ پاسخ : خیطشدن
شهر مرکزی ___ پاسخ : سنجان
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
فعالیت زیاد بی‌نتیجه ___ پاسخ : سگدو
جمع غده ___ پاسخ : غدد
اداره کنترل ورود کالا ___ پاسخ : گمرک
قرار گرفته ___ پاسخ : مستقر
نوعی گیاه باتلاقی ___ پاسخ : جگن
همدم ___ پاسخ : یار
رود مرزی ___ پاسخ : ارس
واحدی در ارتش ___ پاسخ : هنگ
برای من ___ پاسخ : مرا
پوست بچه شتر ___ پاسخ : بو
امتزاج ___ پاسخ : امیختگی
بغل ___ پاسخ : بر
سنگ انداختن ___ پاسخ : رجم
شهری در ترکیه ___ پاسخ : دیاربکر
آبی که با سرعت جریان دارد ___ پاسخ : تنداب
پستاندار جهنده ___ پاسخ : کانگورو
رشته صلیب ___ پاسخ : زنار

جواب مرحله 978 بازی جدولانه یک

سلطنت/ پادشاهی ___ پاسخ : تاجوتخت
فام ___ پاسخ : رنگ
گلو ___ پاسخ : خرخره
راز ___ پاسخ : رمز
قسم‌نامه پزشکان ___ پاسخ : سوگندبقراط
کالا ___ پاسخ : متاع
کاشف باسیل سل ___ پاسخ : کخ
حرف پنجم یونانی ___ پاسخ : اپسیلن
مزاحم ___ پاسخ : خرمگسمعرکه
دورنما ___ پاسخ : پرسپکتیو
بارها ___ پاسخ : مکررا
دارای آداب اجتماعی ___ پاسخ : باکلاس
شهر استان فارس ___ پاسخ : خنج
همسر خروس ___ پاسخ : مرغ
بزرگ و تنومند ___ پاسخ : گبز
عضوی در صورت ___ پاسخ : لب
بخشش ___ پاسخ : سخا
تکیه کلام چوپان ___ پاسخ : هی
اطلاع ___ پاسخ : اگهی
نامی برای گنجشک ___ پاسخ : مرگو
اشاره به نزدیک ___ پاسخ : این
به طور آشکار ___ پاسخ : علنا
درخت تسبیح ___ پاسخ : یسر
اثر صادق کرمیار ___ پاسخ : دشتهایسوزان
فاسق ___ پاسخ : بدکاره
بسیار دردناک ___ پاسخ : جانگداز
چک ___ پاسخ : سیلی
دهان ___ پاسخ : فم
دود کردن ___ پاسخ : دخ
لقب دهخدا ___ پاسخ : دخو
رسا و فصیح ___ پاسخ : بلیغ
آنی ___ پاسخ : زود
بافت ___ پاسخ : نسج
بسیار ثروتمند ___ پاسخ : میلیاردر
صحرا و بیابان ___ پاسخ : دشت
برخی از زیر آن به عمل می‌آیند ___ پاسخ : بته
شهر مرکزی ___ پاسخ : رازقان
روشنی ___ پاسخ : ضو
برادر پدر ___ پاسخ : عم
ناخوش ___ پاسخ : مریض
ادامه‌دار ___ پاسخ : مستمر
اقبال و طالع ___ پاسخ : بخت
ستاد ___ پاسخ : مقر
تازه رسیده ___ پاسخ : نورس
درخت قالی ___ پاسخ : دار
خیال کننده ___ پاسخ : متوهم
شایسته ___ پاسخ : باکفایت
اثر ویکتور هوگو ___ پاسخ : کلودگدا
آفرین ___ پاسخ : زهی
برگ برنده ___ پاسخ : اس
حاصل جمع ___ پاسخ : مجموع
سطح و مرتبه ___ پاسخ : طبقه
زخم زدن ___ پاسخ : جرح
اسم ترکی ___ پاسخ : اد
مشک ___ پاسخ : خیک
مرده ___ پاسخ : میت
تیره و کدر ___ پاسخ : تار
مخفف اگر ___ پاسخ : ار
شکاف باریک ___ پاسخ : درز
بیرون کردن از کار ___ پاسخ : اخراج
اثر محمود دولت آبادی ___ پاسخ : دیداربلوچ
نوعی برنج مرغوب ___ پاسخ : صدری
تصور ذهنی ___ پاسخ : تجسم
هویج ___ پاسخ : زردک
از حروف یونانی ___ پاسخ : یتا
کارها ___ پاسخ : امور
پایتخت تیمور شرقی ___ پاسخ : دیلی
نشانه نوشتاری ___ پاسخ : حرف
گوارش ___ پاسخ : هضم
وسیله احتیاطی ___ پاسخ : یدکی
باب ___ پاسخ : پدر
نامتوازن کار کردن موتور ___ پاسخ : ریپزدن
روز به دنیا آمدن ___ پاسخ : زادروز
منطقی ___ پاسخ : عقلانی
قعر ___ پاسخ : ته
جانشین ___ پاسخ : خلف
عیب و ننگ ___ پاسخ : عار
شکست دادن ___ پاسخ : هزم
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
هرچیز آویخته و معلق ___ پاسخ : اونگ
افتاده ___ پاسخ : خاضع
جای خلوت و آرام ___ پاسخ : دنج
تند است و اشتها آور ___ پاسخ : خردل
مظهر لاغری ___ پاسخ : نی
حیوانات غیر اهلی ___ پاسخ : وحوش
جنگ ___ پاسخ : مقاتله
شماره بین المللی کتاب ___ پاسخ : شابک
زیرک ___ پاسخ : رند
از جزایر ژاپن ___ پاسخ : یزو
شهری در انگلستان ___ پاسخ : هال
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
تخت پادشاه ___ پاسخ : عرش
کبود رنگ ___ پاسخ : بنفش
نقص در اعضای بدن ___ پاسخ : فلج
مسلم/ قطعی ___ پاسخ : محرز
آروغ ___ پاسخ : رغ
کمک کردن ___ پاسخ : اعانه
الاغ ___ پاسخ : خر
لفظ ابتدا یا انتهای کلمه ___ پاسخ : وند
برای روزنامه کار می‌کند ___ پاسخ : خبرنگار
وارسی شل و سفتی پیچ و مهره‌ها ___ پاسخ : اچارکشی
باطل شدن ___ پاسخ : لغوشدن

جواب مرحله 979 بازی جدولانه یک

رفتار و روش ___ پاسخ : انتهاج
تابستان ___ پاسخ : صیف
یگانه ___ پاسخ : احد
آماده کردن لشکر ___ پاسخ : تجهیز
کر شدن ___ پاسخ : صم
غذایی از مرغ و برنج ___ پاسخ : چلوخورش
گودال ___ پاسخ : بغ
نت چهارم ___ پاسخ : فا
دگرگون شدن ___ پاسخ : تغیر
دریچه اتوماتیک ___ پاسخ : ترموستات
به راحتی قابل حمل است ___ پاسخ : پرتابل
بست نشین ___ پاسخ : متحصن
آهک ___ پاسخ : کلس
سعی و کوشش ___ پاسخ : جدیت
لشکر ___ پاسخ : سپاه
قورباغه ___ پاسخ : غوک
نقاش ___ پاسخ : نگارگر
رودخانه ___ پاسخ : مغ
ماه میلادی ___ پاسخ : ژوین
پارو ___ پاسخ : فه
باغ ___ پاسخ : روضه
حالتی بین خواب‌و بیداری ___ پاسخ : خلسه
از حروف یونانی ___ پاسخ : یتا
کشور آفریقایی ___ پاسخ : الجزایر
اثر لئو تولستوی ___ پاسخ : سرگیوسپیر
چاق فرنگی ___ پاسخ : فت
جفت‌ها ___ پاسخ : ازواج
ماده بیهوشی ___ پاسخ : اتر
آسوده خاطر ___ پاسخ : فراغبال
سخت در هم کشیده شده ___ پاسخ : ترنجیده
گمراهی ___ پاسخ : ضل
شادمان شدن ___ پاسخ : بهجت
بلند شده ___ پاسخ : افراشته
بزرگ/ عظیم ___ پاسخ : سترگبهجت
فلز پربها ___ پاسخ : زر
مهر پادشاهان ___ پاسخ : نگین
آن گونه ___ پاسخ : چنان
واحد سنجش سطح ___ پاسخ : ار
زمان مرگش فرا رسیده ___ پاسخ : اجلبرگشته
چشم سبز ___ پاسخ : زاغ
چربی ___ پاسخ : روغن
پریشان و آشفته ___ پاسخ : گیج
پیر و ناتوان ___ پاسخ : پاتال
اکراه و ناچاری ___ پاسخ : جبر
شعله آتش ___ پاسخ : الاو
کهنسالی ___ پاسخ : پیری
از وسایل بازی در پارک ___ پاسخ : تاب
رایزن ___ پاسخ : مستشار
همفکری ___ پاسخ : رایزنی
اسفنج ___ پاسخ : ابر
آنچه آماده است ___ پاسخ : ماحضر
کشوری در قاره اروپا ___ پاسخ : بلغارستان
مظهر سبکی ___ پاسخ : پر
ماه شاعر ___ پاسخ : مه
محلی ___ پاسخ : بومی
رستنی‌ها ___ پاسخ : نباتات
همراه دوز ___ پاسخ : دوخت
شهر بی‌قانون ___ پاسخ : هرت
نوعی انگور دانه درشت ___ پاسخ : ریشبابا
زمستان ___ پاسخ : شتا
دریوزه‌گری ___ پاسخ : گد
نامرتب ___ پاسخ : مشوش
صفحه تصویر ___ پاسخ : لوحه
خرس فلکی ___ پاسخ : دب
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
وزیدن باد ___ پاسخ : هب
زیان‌آور ___ پاسخ : مضر
نوعی بازی با تاس ___ پاسخ : تختهنرد
ایوان جلوی امارت ___ پاسخ : مهتابی
روشن‌بینی ___ پاسخ : بصیرت

جواب مرحله 980 بازی جدولانه یک

گفتار ___ پاسخ : نطق
زندانی کردن ___ پاسخ : حبس
پشه ___ پاسخ : بق
محل تولد ___ پاسخ : زادگاه
اشنوسه ___ پاسخ : عطسه
گام یک پا ___ پاسخ : لی
گرفتن ___ پاسخ : اخذ
خشکسالی ___ پاسخ : قحط
لطیف ___ پاسخ : نرم
زر ___ پاسخ : طلا
عبور منظم سربازان ___ پاسخ : رژه
نوار نور ___ پاسخ : طیف
دوام و پایداری ___ پاسخ : بقا
زمان بی آغاز ___ پاسخ : الستهمای
واصل شدن ___ پاسخ : رسیدن
در حقیقت ___ پاسخ : واقعا
اندوختن ___ پاسخ : ذخیرهسازی
اثر قلم بر روی کاغذ ___ پاسخ : خط
قایق بزرگ ___ پاسخ : لنج
از مواد مخدر ___ پاسخ : گراس
بهشت جاوید ___ پاسخ : عدنرا
خوشمزه ___ پاسخ : لذیذ
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
کارگزار ___ پاسخ : عامل
پایتخت شیلی ___ پاسخ : سانتیاگو
موضوع ___ پاسخ : سوژه
کلام تنفر ___ پاسخ : اه
تله و دام ___ پاسخ : فخ
اثر الکساندر پوشکین ___ پاسخ : بوریسگودونوف
چاق شدن ___ پاسخ : سمن
قرن ___ پاسخ : سده
مجمل ___ پاسخ : مختصر
از وسایل گرمازا ___ پاسخ : بخاری
حیران ___ پاسخ : متعجب
آرواره ___ پاسخ : سق
کشور آسیایی ___ پاسخ : عمان
پشم شتر ___ پاسخ : وبر
از شهرهای سمنان ___ پاسخ : سرخه
عید ویتنامی ها ___ پاسخ : تتسرخه
تاتو ___ پاسخ : خالکوبی
عضو لاک زدن ___ پاسخ : ناخن
خصوصی ___ پاسخ : شخصی
گل نومیدی ___ پاسخ : یاس
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : اسرا
نظرات انتخاباتی ___ پاسخ : ارااسرا
باران ریز ___ پاسخ : طل
درخت صنوبر ___ پاسخ : گیز
پرنده شکارچی حشره ___ پاسخ : بادخورک
اثر منصور یاقوتی ___ پاسخ : پاجوش
الف ___ پاسخ : هزار
پوست بچه شتر ___ پاسخ : بو
رایگان ___ پاسخ : زب
دختر گشتاسب ___ پاسخ : همای
انس ___ پاسخ : الفت
رب النوع مصری ___ پاسخ : را
اندازه‌ها ___ پاسخ : مقادیر
نوعی ماهی ___ پاسخ : کپور
همسر آدم ___ پاسخ : حوا
قلب قرآن ___ پاسخ : یس
از نسل امامان ___ پاسخ : امامزاده
اطلاع ___ پاسخ : اگهی
دوختن نقش و نگار بر پارچه ___ پاسخ : قلابدوزی
سواره ___ پاسخ : راکب
مناسب ___ پاسخ : بجا
شرح احوال و تذکره ___ پاسخ : بیوگرافی
شیطان/ اهریمن ___ پاسخ : خناس
نوعی اسباب بازی ___ پاسخ : لگو
موزه پاریس ___ پاسخ : لوور
ماهوت پاک کن ___ پاسخ : شت
گواهی دادن ___ پاسخ : شهادت
بی‌نظیر و عجیب ___ پاسخ : شگرف
یک نفر ___ پاسخ : یکی
نوعی شیرینی ___ پاسخ : برشتوک

جواب مرحله 981 بازی جدولانه یک

ادعانامه دادستان ___ پاسخ : کیفرخواست
آقای اسپانیولی ___ پاسخ : دن
عدد هندسی ___ پاسخ : پی
ستاره کمیاب ___ پاسخ : سهیل
باطل کننده ___ پاسخ : ناسخ
نت ششم ___ پاسخ : لا
محل اقامت پیر مغان در اصطلاح عرفان ___ پاسخ : خرابات
عجله ___ پاسخ : شتاب
پیچک ___ پاسخ : لبلاب
عضو رونده ___ پاسخ : پا
تصدیق روسی ___ پاسخ : دا
صدراعظم فتحعلی شاه قاجار ___ پاسخ : اعتمادالدوله
وسیله روز مبادا ___ پاسخ : یدک
از اقوام فارسی زبان ___ پاسخ : تاجیک
دادگستری قاجاریه ___ پاسخ : عدالتخانه
گیاه نیشکر ___ پاسخ : نی
اسم ___ پاسخ : نام
معجزه الهی ___ پاسخ : ایت
نخ تابیده ___ پاسخ : ریس
دفعه ___ پاسخ : بار
اسم اشاره ___ پاسخ : این
حرف فاصله رسان ___ پاسخ : تا
سرما ___ پاسخ : زم
دیباچه نشریه ___ پاسخ : سرمقاله
پادشاه مقتدر سلجوقی ___ پاسخ : البارسلان
گستاخ ___ پاسخ : جاسر
امر به نگریستن ___ پاسخ : نگر
ریشه ___ پاسخ : بیخ
فندق هندی ___ پاسخ : رته
قاره زرد ___ پاسخ : اسیا
سپیدار ___ پاسخ : پد
نمای جانبی ___ پاسخ : نیمرخ
علت ___ پاسخ : سبب
چراغ ___ پاسخ : نبراس
دارای تکلیف ___ پاسخ : مکلف
ترک خفیف استخوان ___ پاسخ : مو
مصیبت ___ پاسخ : بلا
بخشی از کمربند ___ پاسخ : سگک
منفک ___ پاسخ : جدا
عید ویتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
درخت مسواک ___ پاسخ : اراک
نیمه تاریک زمین ___ پاسخ : شب
از حروف انگلیسی ___ پاسخ : ام
از پادشاهان سلجوقی ___ پاسخ : ملکشاه
زندگی و دوام ___ پاسخ : بقا
معتدل ___ پاسخ : ملایم
زور ___ پاسخ : جبر
شادی کردن ___ پاسخ : ابتهاج
شیره چغندر قند ___ پاسخ : ملاس
نکوهیدن ___ پاسخ : ذم
نزاکت ___ پاسخ : ادب
یکی صدا ندارد ___ پاسخ : دست
محبوب ___ پاسخ : دلبر
بیم ___ پاسخ : خوف
خوار شدن ___ پاسخ : ذلالت
موسم سرما ___ پاسخ : شتا
سخن‌دانان ___ پاسخ : ادبا
راهب بودایی ___ پاسخ : شمند
عهدنامه ___ پاسخ : کنوانسیون
دلخور شدن ___ پاسخ : رنجیدن
ضمیر مؤدبانه ___ پاسخ : شما
حرف شرط ___ پاسخ : مگر
مغلوب شدن ___ پاسخ : شکست
گناه و بزه ___ پاسخ : اثم
اوراق بهادار شرکتی ___ پاسخ : سهام
بی‌مهار ___ پاسخ : ول
زمین ترکی ___ پاسخ : یر
برابر ___ پاسخ : متساوی
بهتان ___ پاسخ : تهمت
پایه ___ پاسخ : اس
از قهرمانان جنگ تروا ___ پاسخ : اگاممنون
مدح ___ پاسخ : ثنا
از پادشاهان سلجوقی ___ پاسخ : احمدسنجر
رو به رو ___ پاسخ : جلو
سه کیلوگرم ___ پاسخ : من
سبزی آهن دار ___ پاسخ : اسفناج
تهمت و دروغ بستن ___ پاسخ : افترا
معروف ___ پاسخ : اسمی
اوباش ___ پاسخ : اراذل
همسر کوروش بزرگ ___ پاسخ : کاساندان
دم و بازدم ___ پاسخ : نفس
شبدر وحشی ___ پاسخ : ذرق
اصلاح کردن جامه ___ پاسخ : رفو
قند سفید ___ پاسخ : پانیذ
خط‌کش مهندسی ___ پاسخ : تی
سو و جانب ___ پاسخ : زی
ذخیره کردن ___ پاسخ : رزرو
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
سلسله‌ای که طغرل بیک تأسیس کرد ___ پاسخ : سلجوقیان

جواب مرحله 982 بازی جدولانه یک

سحر ___ پاسخ : جادوجنبل
کتاب مقدس مسیحیان ___ پاسخ : انجیل
بستن/ دوختن ___ پاسخ : رتق
سایبان کوچک دسته‌دار ___ پاسخ : چتر
سالروز ___ پاسخ : سالگرد
کرانه و مرز ___ پاسخ : حد
آن چه مرسوم است ___ پاسخ : متداول
خم بزرگ ___ پاسخ : دن
ادعا کردن ___ پاسخ : دعوی
خشنود کردن ___ پاسخ : ارضا
زبان اختراعی دکتر زامنهوف ___ پاسخ : اسپرانتو
یاری کردن ___ پاسخ : مساعدت
مزد کار ___ پاسخ : دسترنج
خمره بزرگ ___ پاسخ : هب
امیدواری ___ پاسخ : ارتجا
دانه‌ای خوشبو ___ پاسخ : هل
دوسیه ___ پاسخ : پرونده
خیالی ___ پاسخ : فرضی
بند زنجیر ___ پاسخ : قید
لقب دهخدا ___ پاسخ : دخو
سرو کوهی ___ پاسخ : ابهل
نوشته غیر منظوم ___ پاسخ : نثر
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
بستن ___ پاسخ : تختهکردن
ضربه با پا ___ پاسخ : لگد
هر فصل یسنا ___ پاسخ : ها
حرف سیزدهم یونانی ___ پاسخ : نو
اثر مولوی ___ پاسخ : مثنویمعنوی
دو یار هم‌قد ___ پاسخ : اا
مکتبی در مذهب بودایی ___ پاسخ : ذن
خوشامد گفتن ___ پاسخ : تعارف
لباس ___ پاسخ : رخت
گوش و بینی بریده شده ___ پاسخ : مثله
فرمان بردن ___ پاسخ : اطاعت
جمع کردن ___ پاسخ : اندوختن
اثر پذیرفتن ___ پاسخ : تاثر
دیار ___ پاسخ : موطن
خستگی ___ پاسخ : تعب
درخت جوان نورسته ___ پاسخ : نهال
همان آب است ___ پاسخ : اونهال
از شهرهای استان خوزستان ___ پاسخ : دشتازادگان
ادعا کننده ___ پاسخ : مدعی
رو به پایین رفتن ___ پاسخ : سرازیرشدن
ناشنوا ___ پاسخ : کر
گیاه ضد رماتیسم ___ پاسخ : کرفس
دشنام دادن ___ پاسخ : شتمکرفس
دوندگی ___ پاسخ : خت
کاهگل ___ پاسخ : ویم
صدای ریزش آب ___ پاسخ : شرشر
درشت ___ پاسخ : زمخت
سمیع ___ پاسخ : شنوا
کجاست خودمانی ___ پاسخ : کو
پیشواز کننده ___ پاسخ : پذیرا
سنگ عصاری ___ پاسخ : غن
تابندگی ___ پاسخ : درخشش
از گازها ___ پاسخ : ازن
امتحان کردن ___ پاسخ : ازمودن
گیاهی است خاردار ___ پاسخ : یز
پیدا کردن ___ پاسخ : یافتن
خطابه ___ پاسخ : ذکر
از مرکبات ___ پاسخ : بالنگ
شیمی حیات ___ پاسخ : بیوشیمی
حرف نهم یونانی ___ پاسخ : یوتا
پیشین ___ پاسخ : اخیر
حشره کش قدیمی ___ پاسخ : ددت
تندر ___ پاسخ : رعد
خدای باستان ___ پاسخ : را
آغوز ___ پاسخ : شمه
میوه جالیزی ___ پاسخ : خیار
نیشتر رگزن ___ پاسخ : اگر
قالی ___ پاسخ : فرش
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
از هم پاشیده و متلاشی ___ پاسخ : اشولاش
باد سرد ___ پاسخ : زم
رجعت ___ پاسخ : بازگشتن
آماده ___ پاسخ : مستعد
باخبر کردن ___ پاسخ : اگاهاندن
پلنگ ___ پاسخ : نمر

جواب مرحله 983 بازی جدولانه یک

اثر ناصرخسرو ___ پاسخ : جامعالحکمتین
روحانی زرتشتی ___ پاسخ : مغ
دارنده ___ پاسخ : ذی
پیشینیان ___ پاسخ : قدما
پنهان کننده ___ پاسخ : ستار
فحش ___ پاسخ : سب
منصوب کردن ___ پاسخ : گماشتن
چهره ___ پاسخ : منظر
از زنش حساب می‌برد ___ پاسخ : زنذلیل
ریختن آب ___ پاسخ : صب
از سازهای ضربی ___ پاسخ : دف
عاشق و محب ___ پاسخ : خاطرخواه
پنکه ___ پاسخ : بادبزن
بی‌واسطه و سرراست ___ پاسخ : مستقیما
لباس ___ پاسخ : رخت
آذرنگ ___ پاسخ : غم
سوخت کثیف ___ پاسخ : زغالسنگ
از شهرهای استان البرز ___ پاسخ : نظراباد
از ماه‌های فرنگی ___ پاسخ : اوت
جانب و کناره ___ پاسخ : طف
مساوی فرانسوی ___ پاسخ : پر
فلسفه ارسطویی ___ پاسخ : مشا
راز ___ پاسخ : رمز
سرور و بزرگ ___ پاسخ : اقا
صاعقه ___ پاسخ : اذرخش
مقابل روحانی ___ پاسخ : جسمانی
حالت بیهوشی ___ پاسخ : اغما
بیننده ___ پاسخ : بصیر
از حروف یونانی ___ پاسخ : تتا
پیامبر کشتی‌بان ___ پاسخ : نوح
شرمنده ___ پاسخ : خجول
وت ___ پاسخ : پوستین
پایه اداری ___ پاسخ : اشل
پزشکی ___ پاسخ : طب
راه باریک در زیر زمین ___ پاسخ : نقب
فرمانروایی ___ پاسخ : حکمرانی
معنایی غیر از معنای اصلی دارد ___ پاسخ : اصطلاح
کشور آفریقایی ___ پاسخ : مصر
تخته چوب یا جز آن ___ پاسخ : لوح
کوبیدن در ___ پاسخ : تق
از حروف انگلیسی ___ پاسخ : ام
سمت و سو ها ___ پاسخ : جهات
پیروزی ___ پاسخ : ظفر
خشک مزاج ___ پاسخ : یبس
از روی غیرت ___ پاسخ : غیورانه
دستور ___ پاسخ : حکم
همراه گل و پروانه ___ پاسخ : شمع
ترتیب ___ پاسخ : نظم
گیاه چهارپا ___ پاسخ : شبدر
کوچک شده ___ پاسخ : مصغر
وسیله نوشتن ___ پاسخ : قلم
صورت و شکل ___ پاسخ : نقش
اثر اصغر الهی ___ پاسخ : قصهشیرینملا
لقب امام دهم شیعیان ___ پاسخ : نقی
حیرت ___ پاسخ : شگفت
باد اندک ___ پاسخ : رش
مستمری ___ پاسخ : مقرری
دسته و گروه ___ پاسخ : فوج
شهر مذهبی ___ پاسخ : ری
پاک‌نژادی ___ پاسخ : نجابت
تباهی ___ پاسخ : ورب
خرچال ___ پاسخ : جرد
کنون ___ پاسخ : فعلا
همراه با تب ___ پاسخ : لرز
کنار ___ پاسخ : پهلو
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
انجامیدن ___ پاسخ : منجرشدن
حرف نهم یونانی ___ پاسخ : یتا
اذیت کننده ___ پاسخ : ازارنده
شعر هنگام جنگ ___ پاسخ : رجز
شاخه تازه درخت ___ پاسخ : جوانه
چروک پوست ___ پاسخ : یرا
ژله مانند ___ پاسخ : لزج
گرم و مرطوب ___ پاسخ : شرجی
یار صندلی ___ پاسخ : میز
پدر ترک ___ پاسخ : اتا
تندرستی ___ پاسخ : سلامت
جای خلوت و آرام ___ پاسخ : دنج
جامه حمام ___ پاسخ : لنگ
پشته بلند ___ پاسخ : تل
پایتخت جمهوری چک ___ پاسخ : پراگ
شهوت‌ران ___ پاسخ : هوسباز
سبزی ریشه‌ای ___ پاسخ : تربچه
نوعی بازی فکری ___ پاسخ : پازل
دکه ___ پاسخ : کیوسک
کالبد ___ پاسخ : پیکر
مردمان دارای ادب و فرهنگ ___ پاسخ : ادبا
وسیله ___ پاسخ : الت
افسوس ___ پاسخ : دریغ
بهشت ___ پاسخ : جنت
سمبل مورد پرستش ___ پاسخ : توتم
واحدی در سطح ___ پاسخ : ار
گمان/ ظن ___ پاسخ : زعم
سیخ کباب ___ پاسخ : گردنا
روان ___ پاسخ : روح
عزم‌ها و آهنگ‌ها ___ پاسخ : نیات
نیست و نابود ___ پاسخ : گموگور
مضطرب کردن ___ پاسخ : برهمزدن
معبر رودخانه ___ پاسخ : پل
عبادت کردن ___ پاسخ : تعبد
سرباز مأمور شلیک توپ ___ پاسخ : توپچی
بی‌حس ___ پاسخ : لس
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : ساکنمحلهغم
قمر زمین ___ پاسخ : ماه

جواب مرحله 984 بازی جدولانه یک

از شهرهای استان هرمزگان ___ پاسخ : سیریک
نگهبان ___ پاسخ : عسس
تابلویی از کمال الملک ___ پاسخ : دودخترگدا
بیماری و مرض ___ پاسخ : دا
پرتو درمانی ___ پاسخ : رادیوتراپی
هدیه ___ پاسخ : کادو
از حروف یونانی ___ پاسخ : سای
درختی تنومند ___ پاسخ : گز
درنگ کردن ___ پاسخ : مکث
آنکه اجرای عدالت کند ___ پاسخ : دادگستر
آبگیر ___ پاسخ : ژی
پلنگ ___ پاسخ : نمر
شوخ و بذله‌گو ___ پاسخ : لیم
رهبر کاتولیک‌ها ___ پاسخ : پاپ
جانور بدبو ___ پاسخ : خز
قسمتی از پا ___ پاسخ : ران
حریفان ___ پاسخ : رقبا
ماده تمیز کردن نوشته ___ پاسخ : پاککن
برهنه ___ پاسخ : ورت
سردار ملی ___ پاسخ : ستارخان
سفیدی چشم ___ پاسخ : صلبیه
میوه/ بار ___ پاسخ : ثمر
پشت سر هم ___ پاسخ : یکبند
لب دریا ___ پاسخ : دریاکنار
پایکوبی ___ پاسخ : رقص
اطلاعات کامپیوتری ___ پاسخ : داده
برهنه و ساده ___ پاسخ : پتی
نگهبان ___ پاسخ : بپا
فام ___ پاسخ : رنگ
مقیاس طول ___ پاسخ : پا
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : بلد
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : لی
تمدنی باستانی ___ پاسخ : اکد
از جزایر ژاپن ___ پاسخ : یزو
خرس عرب ___ پاسخ : دب
وسیله‌ای در آشپزخانه ___ پاسخ : یخچال
جرثقیل ___ پاسخ : بالابر
موثق ___ پاسخ : معتبر
پشت سر هم ___ پاسخ : پیاپی
مرد بزرگوار ___ پاسخ : شیخ
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
قطره اشک ___ پاسخ : سرشک
حرص و طمع ___ پاسخ : ازمندی
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
ستاره‌ای در دب اکبر ___ پاسخ : سها
نادان و کودن ___ پاسخ : غت
قول و قرار ___ پاسخ : وعده
سست و ناتوان کردن ___ پاسخ : تضعیف
رگ خواب ___ پاسخ : چم
خراب کردن ___ پاسخ : ضایعکردن
سرمایه و مال ___ پاسخ : بضاعت
چروک پوست ___ پاسخ : یرا
جوان بی‌تجربه ___ پاسخ : غر
میله حرکت دادن اجسام سنگین ___ پاسخ : اهرم
نیست و پوچ ___ پاسخ : هیچ
فناپذیر و مردنی ___ پاسخ : رفتنی
اثر الکساندر پوشکین ___ پاسخ : ضربهاتشین
هوای گرداگرد زمین ___ پاسخ : جو
سرخ کمرنگ ___ پاسخ : ال
از کلمات پرسشی ___ پاسخ : چی
اجاره بها ___ پاسخ : کرا
گزیده ___ پاسخ : خلاصه
از شهرهای استان قم ___ پاسخ : جعفریه
پیوست‌ها ___ پاسخ : ضمایم
صد متر مربع ___ پاسخ : ار
سرود و نغمه ___ پاسخ : خنیا
کنایه از آسمان ___ پاسخ : چرخ
از ورزش‌ها ___ پاسخ : یوگا
عضو بودن ___ پاسخ : عضویت
بطن ___ پاسخ : شکم
گنجه لباس ___ پاسخ : کمد
درخت قالی ___ پاسخ : دار
حشره آفت مزارع ___ پاسخ : ملخ
جونده خانگی ___ پاسخ : موش
منسوب به امور صنعتی ___ پاسخ : فنی
از میان برداشتن ___ پاسخ : محو
کم ___ پاسخ : اندک
روز عرب ___ پاسخ : یوم
آقای آلمانی ___ پاسخ : هر
اهلی ___ پاسخ : رام
ستایش ___ پاسخ : مدیحه
روزه ___ پاسخ : صیام
امر از گفتن ___ پاسخ : گو
شهر البرز ___ پاسخ : اشتهارد
مرطوب ___ پاسخ : نمور

جواب مرحله 985 بازی جدولانه یک

دعای دیدار از اماکن متبرکه ___ پاسخ : زیارتنامه
کینه ___ پاسخ : وژ
ظرف سرکه ___ پاسخ : کپ
سالیانه ___ پاسخ : سنوی
نوعی بیماری پوستی ___ پاسخ : اکنه
سر بی مو ___ پاسخ : لغ
شهر خوزستان ___ پاسخ : رامشیر
خجالتی ___ پاسخ : کمرو
وزنه وزنه‌بردار ___ پاسخ : هالتر
گشودن معما ___ پاسخ : حل
درون دهان ___ پاسخ : بچ
اثر فئودور داستایفسکی ___ پاسخ : خانمصاحبخانه
همراه دک ___ پاسخ : پوز
از ماه‌های میلادی ___ پاسخ : ژوییه
از بیماری‌های کودکان ___ پاسخ : ابلهمرغان
آبگیر ___ پاسخ : ژی
درنگ کردن ___ پاسخ : مکث
منحنی ___ پاسخ : کوژ
کشور آسیایی ___ پاسخ : یمن
نظرات انتخاباتی ___ پاسخ : ارا
رود مرزی ___ پاسخ : ارس
نه بی‌ادب ___ پاسخ : نچ
جمع کردن ___ پاسخ : ضم
رود آسیای میانه ___ پاسخ : سیردریا
از فلزات پرمصرف ___ پاسخ : الومینیوم
تمام و همگی ___ پاسخ : یکسر
به راستی ___ پاسخ : حقا
آغوز ___ پاسخ : شمه
کره ___ پاسخ : گوی
سیما ___ پاسخ : صورت
بین/ میان ___ پاسخ : لا
اعتبار ___ پاسخ : حیثیت
کندن ___ پاسخ : حفر
فضله چارپایان ___ پاسخ : سرگین
بسیار بخشنده ___ پاسخ : جواد
رود فرانسه ___ پاسخ : رن
ویژه ___ پاسخ : خاص
حیله ___ پاسخ : حقه
از اعمال ریاضی ___ پاسخ : جمع
پهلو ___ پاسخ : ور
شهری در عراق ___ پاسخ : بصره
تیرگی شب ___ پاسخ : ظل
زیارت کعبه ___ پاسخ : حج
پایتخت امارات متحده عربی ___ پاسخ : ابوظبی
پروردگار عالمیان ___ پاسخ : خدا
اقوام ___ پاسخ : طوایف
نقیض وفا ___ پاسخ : جفا
زمانش زود به پایان می‌رسد ___ پاسخ : زودگذر
شهر زنجان ___ پاسخ : طارم
صدای کوبیدن در ___ پاسخ : تق
نی نواختن ___ پاسخ : زمر
پیاله ___ پاسخ : جام
ناب ___ پاسخ : خالص
از حروف الفبا ___ پاسخ : ضاد
سفارش کردن ___ پاسخ : توصیه
بز کوهی ___ پاسخ : شکا
بازگشت ___ پاسخ : رجوع
داهی ___ پاسخ : زرنگ
شهری در آلمان ___ پاسخ : فرانکفورت
گلی خوشه‌ای به رنگ سفید ___ پاسخ : اقاقیا
سختی ___ پاسخ : شقا
جانب ___ پاسخ : سوی
پارسایان ___ پاسخ : زهاد
عظیم‌الجثه ___ پاسخ : یغر
معروف ___ پاسخ : شهیر
اعتبار ___ پاسخ : اب
حرف تردید ___ پاسخ : یا
سنگ معدنی آبی رنگ ___ پاسخ : لاجورد
آلت نشانه‌روی تفنگ ___ پاسخ : مگسک
گیاهی خاردار ___ پاسخ : یز
شمشیری که پیامبر به علی داد ___ پاسخ : ذوالفقار
توانگر ___ پاسخ : غنی
سازمان کسب و انتشار خبر ___ پاسخ : خبرگزاری
اجداد ___ پاسخ : ابا
همان اگر است ___ پاسخ : ار
کوشش ___ پاسخ : اهتمام
صلیب ___ پاسخ : چلیپا
آتشدان ___ پاسخ : اجاق
پوشیده ___ پاسخ : مستور
از کشورهای اروپایی ___ پاسخ : جمهوریچک
نخستین حرف الفبای فارسی ___ پاسخ : الف
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : ناس
پوشش ___ پاسخ : ستر
شهرنشین ___ پاسخ : متمدن
شمای بیگانه ___ پاسخ : یو
دوشاب ___ پاسخ : مت
واحد شدت جریان برق ___ پاسخ : امپر
کلام تعجب ___ پاسخ : وا
دماپا ___ پاسخ : ترموستات

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 501 تا 550 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 986 بازی جدولانه یک

کنایه از بخیل ___ پاسخ : کاسهسیاه
از انواع خط ___ پاسخ : سجلات
برق منفی ___ پاسخ : نول
مخفیانه ___ پاسخ : سری
مغناطیس ___ پاسخ : اهنربا
جسم و بدن ___ پاسخ : تن
نوعی قطار شهری ___ پاسخ : تراموا
حرف ندا ___ پاسخ : ای
وجب ___ پاسخ : بدست
خراب و ویران ___ پاسخ : یباب
از عوامل یک فیلم ___ پاسخ : صدابردار
نمایان و آشکار ___ پاسخ : پدیدار
بمب پرتابی ___ پاسخ : نارنجک
ضربه سر در فوتبال ___ پاسخ : هد
موجود خیالی ترسناک ___ پاسخ : هیولا
زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
از امراض چشم ___ پاسخ : ابسیاه
شکر متبلور ___ پاسخ : نبات
ابریشم پست ___ پاسخ : لاس
میوه جاذبه ___ پاسخ : سیب
گردآوری شده ___ پاسخ : مدون
آداب و رسوم ___ پاسخ : سنن
پایان چیزی ___ پاسخ : ته
اگنس گونجا بویاجیو ___ پاسخ : مادرترزا
پرستار ___ پاسخ : نرس
برج فرانسه ___ پاسخ : نل
آب ترکی ___ پاسخ : سو
مواد پرتوزا ___ پاسخ : رادیواکتیو
پروردگار ___ پاسخ : رب
به شمار آوردن ___ پاسخ : عد
دانه سحر‌آمیز ___ پاسخ : لوبیا
ترس و هراس ___ پاسخ : بیم
فیلسوف فرانسوی ___ پاسخ : رنان
سرنوشت ___ پاسخ : تقدیر
ولنگار بودن ___ پاسخ : لاابالی
از گازهای عالی ___ پاسخ : اتان
آرامگاه ___ پاسخ : مرقد
دارو ___ پاسخ : دوا
یکبار زدن ___ پاسخ : ضربه
ماه دهم ___ پاسخ : دیضربه
اتمام حجت ___ پاسخ : اولتیماتوم
لباس شنا ___ پاسخ : مایو
لاابالی/ بی‌قید ___ پاسخ : بیبندوبار
از حروف انگلیسی ___ پاسخ : تی
ویران ___ پاسخ : خراب
پشت سر و عقب ___ پاسخ : وراخراب
باران ضعیف ___ پاسخ : طل
رفوگر ___ پاسخ : رفا
چکامه‌سرا ___ پاسخ : شاعر
نیمه گرم ___ پاسخ : ولرم
نوشنده ___ پاسخ : شارب
سمت و جهت ___ پاسخ : ور
از گازهای موجود در خورشید ___ پاسخ : هلیوم
گمان ___ پاسخ : ظن
زگیل ___ پاسخ : وردان
میوه شیرین ___ پاسخ : توت
قبل از میلیارد ___ پاسخ : میلیون
تکنیک ___ پاسخ : فن
ویران شده ___ پاسخ : مخروب
پرچم و بیرق ___ پاسخ : لوا
آبرسان عهد قدیم ___ پاسخ : میراب
خطاط معروف ایرانی ___ پاسخ : میرعماد
صبر زرد ___ پاسخ : الوا
مطالعه اجمالی ___ پاسخ : مرور
مادر وطن ___ پاسخ : مام
پاافزار ___ پاسخ : کفش
چهره ___ پاسخ : رخ
از بیماری‌ها ___ پاسخ : وبا
شیرجه ___ پاسخ : دایو
مساوی شطرنج ___ پاسخ : پات
نارو ___ پاسخ : رکب
پهلوان ___ پاسخ : یل
شهر مافیا ___ پاسخ : پالرمو
نت پنجم موسیقی ___ پاسخ : سل
از سبک‌های موسیقی ___ پاسخ : بوسانوا
فیلمی با بازی حمید گودرزی ___ پاسخ : بیوفا
کنیه آدم ___ پاسخ : ابوالبشر
مردم یک کشور ___ پاسخ : ملت

جواب مرحله 987 بازی جدولانه یک

اثر ناصرخسرو ___ پاسخ : دلیلالمتحرین
برادر عرب ___ پاسخ : اخ
روغن کنجد ___ پاسخ : حل
گورکن ___ پاسخ : حفار
به هم مالیده شده ___ پاسخ : مماس
سوسمار ___ پاسخ : ضب
نگهبان ___ پاسخ : پاسدار
موضوع ___ پاسخ : مطلب
دستگاه/ ابزار ___ پاسخ : اپارات
ماده به ظاهر جامد ___ پاسخ : ژل
همان ته است ___ پاسخ : تگ
بیرون رفتن ___ پاسخ : خارجشدن
آمیخته شدن ___ پاسخ : اختلاط
از هم پاشیدن ___ پاسخ : اضمحلال
عام‌تر ___ پاسخ : اعم
کیسه ___ پاسخ : خی
بدون استفاده از هیچ وسیله‌ای ___ پاسخ : دستخالی
گلیم می‌بافد ___ پاسخ : پلاسباف
میوه گرمسیری ___ پاسخ : موز
تخم مرغ فرنگی ___ پاسخ : اگ
نغمه و غنا ___ پاسخ : چر
اهل مکه ___ پاسخ : مکی
خوک وحشی ___ پاسخ : ساد
چانه ___ پاسخ : زنخ
پسین ___ پاسخ : مابعد
ظالم ___ پاسخ : ستمکار
به طور رسمی ___ پاسخ : رسما
زود عصبانی می‌شود ___ پاسخ : جوشی
دالان‌های پیچ در پیچ ___ پاسخ : ماز
ماه هفتم قمری ___ پاسخ : رجب
گستاخ ___ پاسخ : جسور
زمین زراعی ___ پاسخ : کشتزار
گوسفند شاخدار ___ پاسخ : تکل
شکاف و درز ___ پاسخ : شق
مشقت ___ پاسخ : رنج
بی‌شمار ___ پاسخ : نامحدود
بی‌خطر پزشکی ___ پاسخ : خوشخیم
موی پیچیده ___ پاسخ : جعد
رود مرزی ___ پاسخ : تجن
سطح ___ پاسخ : رو
خون عرب ___ پاسخ : دم
انکار کننده ___ پاسخ : منکر
شرح چیزی را گفتن ___ پاسخ : وصف
سختی ___ پاسخ : شقا
از روی خلوص و پاکی ___ پاسخ : صمیمانه
خراج و مالیات ___ پاسخ : باج
دشمن ___ پاسخ : خصم
تخته چوب یا جز آن ___ پاسخ : لوح
توانا ___ پاسخ : قادر
نافرمانی شده ___ پاسخ : معصی
ماچ کردن ___ پاسخ : بوس
جراحت کودکانه ___ پاسخ : اوخ
کشور اروپایی ___ پاسخ : جمهوریکوزوو
سنگ قرآنی ___ پاسخ : حجر
فیلمی با بازی بهروز وثوقی ___ پاسخ : قیصر
ماهی کنسروی ___ پاسخ : تن
هنگام صبح ___ پاسخ : صبحدم
رفتار ___ پاسخ : عمل
قیمت بازاری ___ پاسخ : فی
یکی پس از دیگری ___ پاسخ : یکایک
از حروف یونانی ___ پاسخ : یتا
طبل بزرگ ___ پاسخ : دهل
ستون خانه ___ پاسخ : عمود
پسوند پیدا کننده ___ پاسخ : یاب
شریک ___ پاسخ : سهیم
کرکس ___ پاسخ : نسر
نفع ___ پاسخ : سودمندی
انبار اجناس ___ پاسخ : دپو
به پایان رسیدن ___ پاسخ : تهکشیدن
جز اصلی ___ پاسخ : رکن
توده مردم ___ پاسخ : جماعت
زیرکی و هوشمندی ___ پاسخ : دها
چوب خشک ___ پاسخ : خشب
پدر ___ پاسخ : والد
از چهار عمل اصلی ___ پاسخ : ضرب
از افعال ربطی ___ پاسخ : است
نام اسب خسرو پرویز ___ پاسخ : شبدیز
کشتی چوبی ___ پاسخ : لنج
شکست دادن ___ پاسخ : هزم
صوت ترساندن ___ پاسخ : پخ
پایتخت جمهوری چک ___ پاسخ : پراگ
خواهر ___ پاسخ : همشیره
بسته شده ___ پاسخ : مسدود
فولدر ___ پاسخ : پوشه
آیین خوب ___ پاسخ : بهدین
غرور ___ پاسخ : تکبر
نانوا ___ پاسخ : خباز
سیماب ___ پاسخ : ابک
از ورزش‌های زمستانی ___ پاسخ : اسکی
مجلس عیش و نوش ___ پاسخ : بزم
شرکت جبران خسارت ___ پاسخ : بیمه
مادرزن ___ پاسخ : خش
کلام پرسش ___ پاسخ : ایا
موافق ___ پاسخ : مساعد
اصلاح کردن جامه ___ پاسخ : رفو
بخشنده ___ پاسخ : وهاب
دستگاه اعلام خطر سرقت ___ پاسخ : دزدگیر
اکتساب و به دست آوردن ___ پاسخ : دستیابی
شلوار جین ___ پاسخ : لی
فراوان ___ پاسخ : زیاد
بدبخت ___ پاسخ : مفلوک
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
پایتخت اروگوئه ___ پاسخ : مونتهویدیو
از گازها ___ پاسخ : ازن

جواب مرحله 988 بازی جدولانه یک

اثر محمد بهارلو ___ پاسخ : باددربادبان
توصیف ___ پاسخ : نعت
اثر بالزاک ___ پاسخ : سرهنگشابر
کلمه تعجب ___ پاسخ : وا
اعتماد نکردن ___ پاسخ : محلنگذاشتن
چرخ به دور آن می‌چرخد ___ پاسخ : محور
چوبدستی ___ پاسخ : عصا
سوسن زرد ___ پاسخ : وج
بریدن از بیخ ___ پاسخ : حذ
عالم الهی ___ پاسخ : لاهوت
مکتبی در مذهب بودایی ___ پاسخ : ذن
مجازات شرعی ___ پاسخ : حد
لشکر ___ پاسخ : جند
درون دهان ___ پاسخ : نج
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : ناس
بن و ریشه ___ پاسخ : جذر
لال ___ پاسخ : گنگ
نهادن ___ پاسخ : گذاشتن
چهره شطرنجی ___ پاسخ : رخ
هرج و مرج/ بلبشو. ___ پاسخ : هرکیهرکی
پدافند ___ پاسخ : تدافع
ساز شاکی ___ پاسخ : نی
ناقص و ناتمام ___ پاسخ : ابتر
برادر ___ پاسخ : اخوی
زنگ بزرگ چهارپایان ___ پاسخ : درا
کشور آسیایی ___ پاسخ : چین
پسوند شباهت ___ پاسخ : اسا
یال ___ پاسخ : پش
شهر زنجان ___ پاسخ : خدابنده
رنگ و لون ___ پاسخ : فام
درون دهان ___ پاسخ : بچ
فهم و دریافت ___ پاسخ : شناخت
با اقبال ___ پاسخ : بختیار
چندین معبد ___ پاسخ : معابد
حضور ___ پاسخ : تشریف
آداب و رسوم ___ پاسخ : سنن
حیوان دریایی ___ پاسخ : فک
خوشه گندم ___ پاسخ : سنبل
مشهور ___ پاسخ : ناماور
دریوزه‌گری ___ پاسخ : گد
تلاش ___ پاسخ : سعی
حرف همراهی ___ پاسخ : مع
مقصود و مراد ___ پاسخ : معنی
صداها ___ پاسخ : اصوات
تخم مرغ فرنگی ___ پاسخ : اگ
درگیر شدن ___ پاسخ : درافتادن
بزرگ ده ___ پاسخ : کدخدا
چاهی در جهنم ___ پاسخ : ویل
ضمیر اول ___ پاسخ : من
شهر کهگیلویه و بویراحمد ___ پاسخ : لیکک
رشته کوه اروپا ___ پاسخ : الپ
خویشاوندان و نزدیکان ___ پاسخ : عشیره
دشوارگذار ___ پاسخ : صعبالعبور
همراه خاشاک ___ پاسخ : خس
برهنه ___ پاسخ : رت
عضو راهرو ___ پاسخ : پا
اما ___ پاسخ : لیک
پاکیزگی ___ پاسخ : نظافت
شادی و سرور ___ پاسخ : خوشدلی
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : رابعه
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : لی
ویژگی موی پیچیده ___ پاسخ : مجعد
پایتخت چین ___ پاسخ : پکن
از گیاهان روغنی ___ پاسخ : کنجد
امر از فرسودن ___ پاسخ : فرسای
پلیس فضای مجازی ___ پاسخ : فتا
از شهرهای استان اردبیل ___ پاسخ : نیر
حرف استثنا ___ پاسخ : الا
فرو خوردن خشم ___ پاسخ : کظم
رهن ___ پاسخ : گرو
شکستگی اندک ___ پاسخ : ترک
پادشاهی ___ پاسخ : کیی
پاسبان ___ پاسخ : اجان
واحد نظامی ___ پاسخ : هنگ
خمره بزرگ ___ پاسخ : هب
جیوه ___ پاسخ : ابک
دعاها ___ پاسخ : ادعیه
کنونی ___ پاسخ : فعلی
تقلب در بازی ___ پاسخ : جر
محب ___ پاسخ : دوستدار
فریاد بلند ___ پاسخ : نهیب

جواب مرحله 989 بازی جدولانه یک

اثر فتح الله بی نیاز ___ پاسخ : عطشماندگار
دانه انگور ___ پاسخ : حب
مقابل باطل ___ پاسخ : حق
آزمودن ___ پاسخ : سنجش
تابع و پیرو ___ پاسخ : دابر
جوان بی‌تجربه ___ پاسخ : غر
امور لازم الاجرا ___ پاسخ : واجبات
تکبر و خودبینی ___ پاسخ : نخوت
کم کردن ___ پاسخ : کاستن
گمان ___ پاسخ : ظن
نوشته ___ پاسخ : خط
اثر خواجه عبدالله‌انصاری ___ پاسخ : طبقاتالصوفیه
کنایه از به زندان افتادن ___ پاسخ : ابخنکخوردن
خشکسالی ___ پاسخ : قحط
شرابخوار ___ پاسخ : قدحکش
بند و بست ___ پاسخ : بش
راه تغذیه جنین ___ پاسخ : ناف
غیر متعارف ___ پاسخ : اجق
ماهی در پاییز ___ پاسخ : اذر
صدا ___ پاسخ : اوا
حرف بیست و هشتم ___ پاسخ : میم
برش بر پهنا ___ پاسخ : قط
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
شکم‌پرست ___ پاسخ : لتانبار
پذیرفته شدن دعا ___ پاسخ : مستجابشدن
اکنون ___ پاسخ : حالا
آدمی/ انسان ___ پاسخ : شخص
دانه ___ پاسخ : بذر
خلوت کردن ___ پاسخ : قرق
نان ریز کرده در آبگوشت ___ پاسخ : تریت
نت چهارم ___ پاسخ : فا
باز شدن غنچه ___ پاسخ : شکفتن
جهیدن ___ پاسخ : پرش
نوک پرنده ___ پاسخ : منقار
کوتاه و نارسا ___ پاسخ : قاصر
کم مانده آدم شود ___ پاسخ : اد
مسابقات ورزشی منظم ___ پاسخ : لیگ
پراکندن ___ پاسخ : پخش
زمان حاضر ___ پاسخ : حال
برهنه ___ پاسخ : رت
نام خدا در تورات ___ پاسخ : یهوه
سرای مهر و کین ___ پاسخ : دل
نااستوار ___ پاسخ : لق
دلایل راستی سخن ___ پاسخ : مصادیق
جامه حمام ___ پاسخ : لنگ
از امراض چشم ___ پاسخ : تراخم
آز ___ پاسخ : حرص
سبکی در نقاشی ___ پاسخ : کوبیسم
غمزه ___ پاسخ : تیبا
درخت بی بر و بی میوه ___ پاسخ : پد
کلام آرزو ___ پاسخ : کاش
ار حروف الفبا ___ پاسخ : صاد
پینه/ پاره ___ پاسخ : وصله
یرقان ___ پاسخ : صفر
وسیله رسم دایره ___ پاسخ : پرگار
پولک ___ پاسخ : فلس
رسیدن ___ پاسخ : وصول
کهنه/ منسوخ ___ پاسخ : زایل
پستی و بلندی ___ پاسخ : فرازونشیب
مبحثی در ریاضیات ___ پاسخ : ماتریس
آنچه نثار می‌شود ___ پاسخ : فدا
جامه جنگ ___ پاسخ : زره
چشمه جوشان ___ پاسخ : زهاب
خبر تازی ___ پاسخ : نبا
عرض ___ پاسخ : پهنا
پوستین ___ پاسخ : وت
کوزه سفالی ___ پاسخ : خم
واحد پول کیپ‌ورد ___ پاسخ : اسکودو
نوعی موتور ___ پاسخ : دیزل
رودی در جنوب ___ پاسخ : دز
بی حد و بی شمار ___ پاسخ : سرساماور
درخت لرزان ___ پاسخ : بید
دستمزد ___ پاسخ : حقالزحمه
حرف هشتم یونانی ___ پاسخ : تتا
درون دهان ___ پاسخ : بچ
حرف پنجم یونانی ___ پاسخ : اپسیلن
کشتی‌بان ___ پاسخ : ناخدا
بزرگتر ___ پاسخ : اکبر
پایان‌ها ___ پاسخ : اواخر
نوعی قهوه ___ پاسخ : کاپوچینو
سنگ چاقو تیز کنی ___ پاسخ : سان
پرتاب کردن ___ پاسخ : رمی
مرجان ___ پاسخ : وسد
صاحب منصب ___ پاسخ : پایور
خراش روی شیشه ___ پاسخ : خش
عرق نیشکر ___ پاسخ : رم
رجولیت ___ پاسخ : مردی
آب بینی ___ پاسخ : خل
اروپایی رفتار می‌کند ___ پاسخ : فرنگیماب

جواب مرحله 990 بازی جدولانه یک

بالاترین مقام پس از پاپ ___ پاسخ : کاردینال
نقش/ انگاره ___ پاسخ : ایماژ
قسم و گونه ___ پاسخ : نوع
دوره مشخص در یک فرایند ___ پاسخ : فاز
تهی‌مغز ___ پاسخ : کلهپوک
با خم می‌آید ___ پاسخ : چم
پژمرده ___ پاسخ : افسرده
حرف گزینش ___ پاسخ : یا
ناوگان ___ پاسخ : فلوت
خوشبخت‌تر ___ پاسخ : اسعد
بوم‌سازگان ___ پاسخ : اکوسیستم
وظایف ___ پاسخ : تکالیف
شاخه‌ای از علم فیزیک ___ پاسخ : مکانیک
شمای بیگانه ___ پاسخ : یو
به بایست ___ پاسخ : لزوما
سوسمار ___ پاسخ : ضب
دودل و نامصمم ___ پاسخ : وسواسی
پهنا ___ پاسخ : وسعت
عیب و ننگ ___ پاسخ : عار
غربال ___ پاسخ : الک
باغ ___ پاسخ : روضه
از حروف یونانی ___ پاسخ : سای
صمغ ___ پاسخ : ژد
نامی که به عصر حاضر داده‌اند ___ پاسخ : ارتباطات
نگهبان ___ پاسخ : بپا
آب جامد ___ پاسخ : یخ
آب‌بند ___ پاسخ : سد
از رشته‌های پزشکی ___ پاسخ : دندانپزشکی
از شبه فلزات ___ پاسخ : ید
مزه خرمالو ___ پاسخ : گس
مهارتی در فوتبال ___ پاسخ : دریبل
دوستی ___ پاسخ : ولا
باهوش ___ پاسخ : داهی
آقای فرانسوی ___ پاسخ : موسیو
به خاک سپردن ___ پاسخ : خاککردن
آرزو کردن ___ پاسخ : تمنی
ستون خانه ___ پاسخ : عمود
دیوار بلند ___ پاسخ : ترا
گونه ___ پاسخ : قبیل
پسوند شباهت ___ پاسخ : ساقبیل
شهر خوزستان ___ پاسخ : مسجدسلیمان
از سیارات ___ پاسخ : زمین
تیم فوتبال آلمانی ___ پاسخ : اشتوتگارت
از ماه‌های سریانی ___ پاسخ : اب
پوشیده از طلا ___ پاسخ : مطلا
غذای بیمار ___ پاسخ : سوپمطلا
تیزی آرنج ___ پاسخ : زج
بدین جهت ___ پاسخ : لذا
هم سخن ___ پاسخ : کلیم
در خصوص ___ پاسخ : بابت
نوعی شامی ___ پاسخ : کتلت
بی‌کار و بی‌بند و بار ___ پاسخ : ول
مار افسانه‌ای ___ پاسخ : اژدها
از مذاهب بودایی ___ پاسخ : ذن
پشت سر هم ___ پاسخ : یکریز
چای تلخ ___ پاسخ : دبش
بی‌نوایان ___ پاسخ : مساکین
مالک ___ پاسخ : ذو
از سبزیجات خوراکی ___ پاسخ : جعفری
پریشان و درهم ___ پاسخ : ژول
بدسرشت ___ پاسخ : بدجنس
زیورآلات غیر اصل ___ پاسخ : بدلیجات
تارمی ___ پاسخ : نرده
ندای اطاعت از فرمان ___ پاسخ : لبیک
اندازه ___ پاسخ : فیت
قوس قزح ___ پاسخ : نوس
حرف همراهی ___ پاسخ : مع
رشد کردن ___ پاسخ : نمو
وسیله آشپز و نجار ___ پاسخ : رنده
قلاب کیف و کفش ___ پاسخ : سگک
نیستی ___ پاسخ : فنا
سنگ عصاری ___ پاسخ : غن
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : سیرجان
دور دهان ___ پاسخ : نس
آواز بلند بر آوردن ___ پاسخ : بانگزدن
پرادعا ___ پاسخ : مغرور
همه موجودی و دارایی ___ پاسخ : هستونیست
بخشی از اوستا ___ پاسخ : نسک

جواب مرحله 991 بازی جدولانه یک

اثری از فریدون مشیری ___ پاسخ : بهارراباورکن
تیر پیکاندار ___ پاسخ : یب
ارجمندی ___ پاسخ : عز
هدیه دادن ___ پاسخ : اهدا
کجاوه ___ پاسخ : هودج
اگر ___ پاسخ : ار
از استان‌های کشور نروژ ___ پاسخ : تلمارک
اکیپ ___ پاسخ : گروه
از آنزیم‌ها ___ پاسخ : امیلاز
عود ___ پاسخ : ند
حرارت بیماری ___ پاسخ : تب
فرقه‌ای از صوفیه ___ پاسخ : قلندریه
قدرت داشتن ___ پاسخ : اقتدار
پدر علم شیمی ___ پاسخ : لاوازیه
آرزومندی ___ پاسخ : شوق
حرف همراهی ___ پاسخ : با
فاصله دو پرده نمایش ___ پاسخ : انتراکت
کنایه از آدم مکار ___ پاسخ : موشمرده
وسط ___ پاسخ : بین
خنده بر آن می‌نشیند ___ پاسخ : لب
رود فرانسوی ___ پاسخ : رن
نوشتن مطلب ___ پاسخ : درج
دور از هم ___ پاسخ : جدا
استخوان پهلو ___ پاسخ : ضلع
یکباره ___ پاسخ : بیهوا
کاخ مقر پاپ ___ پاسخ : لاتران
داخل ___ پاسخ : اندر
نافرمانی ___ پاسخ : تمرد
وام ___ پاسخ : قرض
سلاح کاشتنی ___ پاسخ : مین
علت ___ پاسخ : دلیل
معادل فارسی ضمیر ___ پاسخ : فرانام
دیوار بلند ___ پاسخ : ترا
غوزه پنبه ___ پاسخ : وش
جنگ‌افزار کمری ___ پاسخ : کلت
هدایت الکتریکی ___ پاسخ : رسانایی
اثری از نیما یوشیج ___ پاسخ : عمورجب
چغندر پخته ___ پاسخ : لبو
پایین ___ پاسخ : زیر
کلاه انگلیسی ___ پاسخ : هت
نشانه مصدر جعلی ___ پاسخ : یت
سیما ___ پاسخ : چهره
همسر زن ___ پاسخ : شوی
ریسمان دلو ___ پاسخ : رشا
فیلمی از رضا عطاران ___ پاسخ : ردکارپت
تبار ___ پاسخ : نسل
درخت خرما ___ پاسخ : نخل
قفسه میز ___ پاسخ : کشو
رابط الکتریکی ___ پاسخ : سوکت
سردتر ___ پاسخ : ابرد
طلای قالبی ___ پاسخ : شمش
پایتخت فلسفه ___ پاسخ : اتن
اثری از ناصر خسرو ___ پاسخ : گشایشورهایش
ظرف رختشویی ___ پاسخ : لگن
حیوان بارکش ___ پاسخ : ستور
حرف تنفر ___ پاسخ : اف
راضی ___ پاسخ : خشنود
مقابل خاص ___ پاسخ : عام
نخستین عدد ___ پاسخ : یک
معادل فارسی ایندکس ___ پاسخ : نمایه
عدسی مقعر ___ پاسخ : کاو
قوچ ___ پاسخ : راک
دانشمندان ___ پاسخ : علما
بر خلاف میل ___ پاسخ : رغم
ستاره ___ پاسخ : تارا
بالاپوش بلند ___ پاسخ : ردا
کنایه از قوی‌پنجه ___ پاسخ : شیرافکن
میوه تلفنی ___ پاسخ : الو
پویانمایی ___ پاسخ : انیمیشن
خرمای هندی ___ پاسخ : تمر
ساز فنلاندی از نوع سنتور ___ پاسخ : هارپو
دوست ___ پاسخ : یار
چپق فرنگی ___ پاسخ : پیپ
تاراج ___ پاسخ : یغما
بلدرچین ___ پاسخ : وشم
شکلک ___ پاسخ : ادا
دیپلماتیک ___ پاسخ : سیاسی
توده روی هم انباشته ___ پاسخ : کپه
چپ چشم ___ پاسخ : لوچ
گونه برجسته ___ پاسخ : لپ
موریانه ___ پاسخ : دیوک
اثری از هوشنگ ابتهاج ___ پاسخ : تاسیان
کفش ___ پاسخ : پاپوش
جنگ تن به تن ___ پاسخ : دویل
تاج ___ پاسخ : دیهیم
یرقان ___ پاسخ : زردی
دید ___ پاسخ : نگاه
عضو تنفسی ___ پاسخ : ریه
ضرباهنگ ___ پاسخ : ریتم
کاکل مرغ ___ پاسخ : پوپ
صدای دردآلود ___ پاسخ : ناله
رطوبت اندک ___ پاسخ : نم
موی پیشانی ___ پاسخ : توک
مرکب سواری ___ پاسخ : چارپا
اهلی ___ پاسخ : رام
شتر تندرو ___ پاسخ : هیون
اثری از محمد علی جمال‌زاده ___ پاسخ : شاهکار
اتصال ___ پاسخ : پیوستگی
مخفف هیچ ___ پاسخ : هچ
آهسته ___ پاسخ : یواش
عالم ملکوت ___ پاسخ : لاهوت
دهان‌کجی ___ پاسخ : یی
مقایسه زندگی خود با دیگران ___ پاسخ : چشموهمچشمی
قدیمی و دیرین ___ پاسخ : کهن

جواب مرحله 992 بازی جدولانه یک

اثر محمود دولت آبادی ___ پاسخ : جایخالیسلوچ
تاج ___ پاسخ : جغه
پایتخت اتیوپی ___ پاسخ : ادیسابابا
ویتامین انعقاد خون ___ پاسخ : کا
رهبر دینی بوداییان ___ پاسخ : دالاییلاما
استوار شدن ___ پاسخ : تاکد
خوراکی ___ پاسخ : غذا
گرفتنی است نه دادنی ___ پاسخ : حق
رود بزرگ ___ پاسخ : شط
پیشنهاد دولت در مجلس ___ پاسخ : لایحه
از نت‌ها ___ پاسخ : فا
شاخه درخت ___ پاسخ : شخ
آب دهان ___ پاسخ : خدو
سقف دهان ___ پاسخ : سق
زیرانداز خفته ___ پاسخ : تشک
زیرکی و مهارت ___ پاسخ : استادی
سهو ___ پاسخ : خطا
حرف یونانی ___ پاسخ : یتا
پارچه‌ محافظ لباس هنگام کار کردن ___ پاسخ : پیشبند
قسمتی از شهر ___ پاسخ : محله
رب النوع مصری ___ پاسخ : را
از انواع نوشابه‌ها ___ پاسخ : ماالشعیر
احمق/ گیج ___ پاسخ : گاگول
چه وقت ___ پاسخ : کی
سبک هنری واقع‌گرایی ___ پاسخ : وریسم
گوارش ___ پاسخ : هضم
پای افزار و کفش ___ پاسخ : لکا
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
استوار شدن ___ پاسخ : استحکام
نوشابه الکلی ___ پاسخ : عرق
میوه خوب ___ پاسخ : به
نیروی تشخیص خوب و بد ___ پاسخ : وجدان
لیگ فوتبال اسپانیا ___ پاسخ : لالیگا
آوابر ___ پاسخ : ایفون
مکان‌ها ___ پاسخ : مواضع
از درختان ___ پاسخ : کاج
کلمه تعجب ___ پاسخ : وا
سرای ___ پاسخ : خانه
دوستی ___ پاسخ : مراوده
گریبان پیراهن ___ پاسخ : قب
پراکندگی/ تفرق ___ پاسخ : خلل
نکوهیدن و بدگویی ___ پاسخ : ذم
وسیله خیاطی ___ پاسخ : قیچی
خواهران ___ پاسخ : اخوات
کوبیدن ___ پاسخ : دق
تنظیم صورت حساب‌های غیر واقعی ___ پاسخ : حسابسازی
ترس و پروا ___ پاسخ : محابا
گنجشک ___ پاسخ : ونج
خداوند ___ پاسخ : ذا
اجل ___ پاسخ : مهلت
کشمکش ___ پاسخ : جدل
سرازیر کردن آب ___ پاسخ : ریختن
اثر ژانپل سارتر ___ پاسخ : خروجممنوع
معبر رودخانه ___ پاسخ : پل
دندان عرب ___ پاسخ : سن
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
گوارا ___ پاسخ : هنی
شبیه ___ پاسخ : همشکل
جست و جو کننده ___ پاسخ : پوینده
گمان می‌رود ___ پاسخ : یحتمل
تقلب در بازی ___ پاسخ : جر
زردوزی جامه ابریشمی ___ پاسخ : تراز
پرستار کودک ___ پاسخ : لله
بخشیدن ___ پاسخ : اعطا
بلند کردن انگشت شست به طعنه ___ پاسخ : بیلاخ
عملی در وضو ___ پاسخ : مسح
چرک/ عفونت ___ پاسخ : ریم
پوشیدگی ___ پاسخ : خفا
به پایان رسید ___ پاسخ : تمت
مزه ترش و شیرین ___ پاسخ : ملس
از حروف یونانی ___ پاسخ : تتا
زمان بی آغاز ___ پاسخ : ازل
چک برگشتی می‌خرد ___ پاسخ : شرخر
تصدیق عرب ___ پاسخ : نعم
بانگ چوپان ___ پاسخ : هی
پدر ترک ___ پاسخ : اتا
چشیدن چیزی ___ پاسخ : مزمزه
بس ___ پاسخ : کافی
باران ریز ___ پاسخ : طل
وجوب ___ پاسخ : استلزام
وقت تلف کردن ___ پاسخ : یللی

جواب مرحله 993 بازی جدولانه یک

اثر جمال میرصادقی ___ پاسخ : مسافرهایشب
بنابراین ___ پاسخ : پس
درک و ادراک ___ پاسخ : حس
پرورش دادن ___ پاسخ : تربی
پینه/ پاره ___ پاسخ : وصله
بزرگ و گنده ___ پاسخ : گت
مرکز استان اردبیل ___ پاسخ : اردبیل
از گل‌های معطر ___ پاسخ : شببو
پند ___ پاسخ : نصیحت
کتف ___ پاسخ : خا
عضو صورت ___ پاسخ : لپ
اثر خیام ___ پاسخ : لوازمالامکنت
پایتخت مغولستان ___ پاسخ : اولانباتور
بعد از این ___ پاسخ : سپس
فراگرفتن ___ پاسخ : اتخاذ
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
خورشید ___ پاسخ : هور
باد برین ___ پاسخ : صبا
عموی حضرت ابراهیم ___ پاسخ : ازر
شکیبایی ___ پاسخ : صبر
شکل و ریخت ___ پاسخ : فرم
بالای بیگانه ___ پاسخ : اپ
ابریشم نامرغوب ___ پاسخ : غز
وارسی شل و سفتی پیچ‌ها ___ پاسخ : اچارکشی
حکومت ملوک الطوایفی ___ پاسخ : فیودالیته
پست و حقیر ___ پاسخ : خوار
پراکندن ___ پاسخ : پخش
گناه ___ پاسخ : بزه
پرهیز کردن ___ پاسخ : حذر
روشن و آشکار شده ___ پاسخ : مصرح
بخار دهان ___ پاسخ : ها
پاره و تکه ___ پاسخ : پارچه
تبار ___ پاسخ : ایل
سرگشته ___ پاسخ : متحیر
باد موافق ___ پاسخ : شرطه
یازده ___ پاسخ : اا
درنگ کننده ___ پاسخ : بطی
فراگرفتن و آموختن ___ پاسخ : اخذ
عقب ___ پاسخ : پشت
خوار شدن ___ پاسخ : ذل
باج‌گیر ___ پاسخ : اخاذ
مفت و مجانی ___ پاسخ : زب
لاشه حیوان ___ پاسخ : لش
به حالت خواری و زبونی ___ پاسخ : زارزار
پاک از گناه ___ پاسخ : بری
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : خرامه
جلو ___ پاسخ : پیش
اطاق کار ___ پاسخ : استودیو
ابزاری در هندسه ___ پاسخ : خطکش
درخت بی بر و میوه ___ پاسخ : پد
پایه اداری ___ پاسخ : اشل
نقص در اعضای بدن ___ پاسخ : فلج
آشپزخانه ___ پاسخ : مطبخ
قطره ___ پاسخ : چکه
دو شب پیش ___ پاسخ : پریشب
بخشش ___ پاسخ : وهب
نوعی چاپ ___ پاسخ : افست
درجات ___ پاسخ : مراتب
با چیزی ور رفتن ___ پاسخ : انگلککردن
مغموم ___ پاسخ : غمخوار
کتاب مقدس هندوان ___ پاسخ : ودا
ترس ___ پاسخ : خوف
خوار شدن ___ پاسخ : مذلت
سختی و عذاب ___ پاسخ : وبال
چارپای باربر ___ پاسخ : ستور
همسر مرد ___ پاسخ : زن
پیشوای زرتشتی ___ پاسخ : مغ
ماده مترشحه غدد ___ پاسخ : هورمون
دسته نظامی ___ پاسخ : جوخه
نوعی کفش ___ پاسخ : لکا
فتنه‌گر ___ پاسخ : دوبههمزن
حرف نفی عرب ___ پاسخ : لن
عضو پرنده ___ پاسخ : بال
رنج و محنت ___ پاسخ : لگ
آنکه نداند چکار باید بکند ___ پاسخ : بلاتکلیف
کودن ___ پاسخ : خنگ
علامت بیماری ___ پاسخ : تب
وارسته و زاهد ___ پاسخ : پاکباز
دلیری ___ پاسخ : رشادت
فروغ و روشنایی ___ پاسخ : پرتو
غیر مجاز ___ پاسخ : ناروا
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : گلبانو
نحس ___ پاسخ : نامبارک
حسد ___ پاسخ : رشک
حرارت ___ پاسخ : دما
پژواک صدا ___ پاسخ : اکو
از محله‌های تهران ___ پاسخ : دربند
واحد سنجش سطح ___ پاسخ : ار
چکیدن آب ___ پاسخ : رش
دودل ___ پاسخ : مردد
تعجب خانمانه ___ پاسخ : وا
منع کردن ___ پاسخ : بازداشتن

جواب مرحله 994 بازی جدولانه یک

قوسی بزرگ ___ پاسخ : نیمدایره
دنبال چیزی را گرفتن ___ پاسخ : ردزدن
واحد سرعت هواپیما ___ پاسخ : ماخ
چشم سبز ___ پاسخ : زاغ
سزاوار ___ پاسخ : شایگان
از اوراق بهادار ___ پاسخ : چک
متوالی ___ پاسخ : پیدرپی
جایی که سایه باشد ___ پاسخ : نش
فراوانی ___ پاسخ : کثرت
دردمندی ___ پاسخ : تالم
از روی عمد ___ پاسخ : دستیدستی
ممتاز شده ___ پاسخ : مستثنی
طولانی شدن ___ پاسخ : کشامدن
زدنی بهانه‌جو ___ پاسخ : نق
بدوی ___ پاسخ : اغازی
برادر پدر ___ پاسخ : عم
تیره گشتن ___ پاسخ : تارشدن
نیم‌تنه بی‌آستین ___ پاسخ : ژیلت
چاکران ___ پاسخ : خدم
تکنوازی ___ پاسخ : سلو
قطعی برای کتاب ___ پاسخ : رقعی
سبزی سالادی ___ پاسخ : کلم
رشد و فزونی ___ پاسخ : ند
تحمل کردن ___ پاسخ : تاباوردن
عرصه سیمرغ جولانگه او نیست ___ پاسخ : مگس
دوشاب ___ پاسخ : مت
ظرف سرکه ___ پاسخ : کپ
برق‌نما ___ پاسخ : الکتروسکوپ
قبل از بازدم ___ پاسخ : دم
درک کردن ___ پاسخ : حس
بیچارگی ___ پاسخ : زبونی
وسیله ___ پاسخ : الت
دردناک ___ پاسخ : الیم
جمع عریضه ___ پاسخ : عرایض
نواختن با یک ساز ___ پاسخ : تکنوازی
آموختن ___ پاسخ : تعلم
محل آکروبات ___ پاسخ : سیرک
از درندگان ___ پاسخ : ببر
شهر کرمانشاه ___ پاسخ : پاوه
اسب تبریزی ___ پاسخ : اتپاوه
سازمان نیکوکاری ___ پاسخ : موسسهخیریه
افسانه‌گو ___ پاسخ : سمیر
طماع ___ پاسخ : استیندراز
ده هزار سال ترکی ___ پاسخ : ون
خوشه پروین ___ پاسخ : ثریا
آبدست ___ پاسخ : وضوثریا
روحانی مسیحی ___ پاسخ : قس
عسل و شیرینی ___ پاسخ : شهد
کنایه از بی‌پایه و اساس ___ پاسخ : کشکی
از شهرهای استان ایلام ___ پاسخ : بدره
معبد یهودیان ___ پاسخ : کنشت
صدای پشه ___ پاسخ : وز
متعهد شدن ___ پاسخ : ضمانت
کلام پرسش ___ پاسخ : چی
در به در و آواره ___ پاسخ : زاورا
کم وزن ___ پاسخ : سبک
دوخت ورق‌های کتاب ___ پاسخ : تهدوزی
خطاب بی‌ادبان ___ پاسخ : هی
گازر ___ پاسخ : رختشو
از جانوران موزی ___ پاسخ : موش
بدون تأمل ___ پاسخ : سرسری
به وجود آوردن هم‌معنی‌می‌دهد ___ پاسخ : سازکردن
دستینه ___ پاسخ : امضا
داربست زیر سقف ___ پاسخ : خرپا
چربی ___ پاسخ : پیه
آینده ___ پاسخ : اتی
آب بسته ___ پاسخ : یخ
تازه ترکی ___ پاسخ : ینی
آرنج ___ پاسخ : وارن
جادو ___ پاسخ : سحر
تیره و کدر ___ پاسخ : تار
علامت جمع ___ پاسخ : ان
سرخوشی و غرور ___ پاسخ : سرمستی
سوسن زرد ___ پاسخ : وج
زنده و آماده ___ پاسخ : حیوحاضر
صبحانه نخورده ___ پاسخ : ناشتا
ایالتی در آمریکا ___ پاسخ : ایلینویز
جدایی ___ پاسخ : هجر

جواب مرحله 995 بازی جدولانه یک

اثر مهرداد اوستا ___ پاسخ : ازکاروانرفته
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
راندن و دفع کردن ___ پاسخ : ذب
پایدار و استوار ___ پاسخ : قایم
تویی لاستیک خودرو ___ پاسخ : تیوپ
چوب درخت به ___ پاسخ : فل
پارچه‌ای که در آن رشته‌های طلا به کار برده باشند ___ پاسخ : زربافت
حرف ندا ___ پاسخ : اهای
برقرار و پاینده ___ پاسخ : مستدام
رفتار تند ___ پاسخ : پو
زیارت کعبه ___ پاسخ : حج
شکاف برداشتن ___ پاسخ : ترکخوردن
در گذشته ___ پاسخ : مرحومه
به دوستانش زیاد اهمیت می‌دهد ___ پاسخ : رفیقباز
لقب اشرافی انگلیس ___ پاسخ : لرد
خودپسند ___ پاسخ : پک
به کسی متکی بودن ___ پاسخ : پشتگرمی
اثر عباس معروفی ___ پاسخ : سالبلوا
پادشاهی ___ پاسخ : کیی
باری که به منزل نمی‌رسد ___ پاسخ : کج
جنگ و ستیز ___ پاسخ : چخ
زمین آماده کشت ___ پاسخ : ایش
چپق کوتاه ___ پاسخ : پیپ
بدنامی ___ پاسخ : ننگ
صمغ ساقه گون ___ پاسخ : کتیرا
هیکل ورزشکاری ___ پاسخ : عضلانی
اشاره شده ___ پاسخ : مشار
رودی در خوزستان ___ پاسخ : کرخه
به خاکسپاری ___ پاسخ : دفن
خالی ___ پاسخ : تهی
مژده ___ پاسخ : وعید
حدس و گمان‌ها ___ پاسخ : فرضیات
تاب وتوان ___ پاسخ : تیو
خدای قلندر ___ پاسخ : هو
کم پشت ___ پاسخ : تنک
چیزهایی که در راه خدا داده شده اند ___ پاسخ : موقوفات
دارای توانایی حل مشکل ___ پاسخ : گرهگشا
محل طبابت ___ پاسخ : مطب
اساسی و برجسته ___ پاسخ : مهم
گمراهی ___ پاسخ : غی
سرای مهر و کین ___ پاسخ : دل
استخوان شکستنی ___ پاسخ : جناغ
بدون ناهمواری ___ پاسخ : صاف
آفتاب ___ پاسخ : خور
قرارداد ___ پاسخ : عهدنامه
روز عرب ___ پاسخ : یوم
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : شمس
کشور آفریقایی ___ پاسخ : مصر
فرمان کشتی ___ پاسخ : سکان
پاره‌ای از چیزی ___ پاسخ : قطعه
روزه ___ پاسخ : صوم
عضو دفاعی زنبور ___ پاسخ : نیش
نویسنده برجسته فرانسوی ___ پاسخ : اناتولفرانس
نوشیدنی پر طرفدار ___ پاسخ : چای
شمشیرزن ___ پاسخ : سیاف
پنبه پاک نکرده ___ پاسخ : وش
به تصویب رسیده ___ پاسخ : مصوبه
حقه ___ پاسخ : کلک
همراه فراوان ___ پاسخ : فت
لقب پادشاه حبشه بود ___ پاسخ : نجاشی
وسیله نخ‌ریسی ___ پاسخ : دوک
پرده‌دری ___ پاسخ : هتک
خورشید گرفتگی ___ پاسخ : کسوف
تابستان ___ پاسخ : صیف
به دست آمده ___ پاسخ : حاصل
ضد زوج ___ پاسخ : فرد
از شهرهای زنجان ___ پاسخ : ماهنشان
اثر محمد حجازی ___ پاسخ : هما
شاعر ایرانی ___ پاسخ : منوچهری
شهری در عراق ___ پاسخ : نجف
کفش نظامی ___ پاسخ : پوتین
از حروف یونانی ___ پاسخ : تتا
جمهوری خودمختار روسیه ___ پاسخ : چچن
همان تکه است ___ پاسخ : تیکه
ترس ___ پاسخ : خوف
بهشت شداد ___ پاسخ : ارم
انتقال جسد ___ پاسخ : لشکشی
اردوگاه ___ پاسخ : کمپ
فرار ___ پاسخ : هرب
بخشی از پا ___ پاسخ : مچ
پایتخت جمهوری چک ___ پاسخ : پراگ
دستپاچه شدن ___ پاسخ : هولشدن
معشوق ___ پاسخ : دلدار
لبه پایینی شلوار ___ پاسخ : پاچه
برف و باد همراه با هم ___ پاسخ : کولاک
اندیشیدن ___ پاسخ : تفکر
جستجو ___ پاسخ : کاوش
نوعی جوجه تیغی ___ پاسخ : تشی
کشور آفتاب تابان ___ پاسخ : ژاپن
نوعی بازی تخته‌ای ___ پاسخ : نرد
سرخ ___ پاسخ : قرمز
فلس ماهی ___ پاسخ : کچ
قدم ___ پاسخ : گام
کشور اروپایی ___ پاسخ : بلژیک
مظهر پلیدی ___ پاسخ : دیو
ایوان ___ پاسخ : رواق
پس از یک سال از یک رویداد ___ پاسخ : سالگرد
محل تحصیلات عالیه ___ پاسخ : دانشگاه
سطح و رویه ___ پاسخ : کف
کمک کننده ___ پاسخ : یاور
آرایش صورت ___ پاسخ : میکاپ
پیشوند نفی در کلمه ___ پاسخ : نا
نوعی بیماری روانی ___ پاسخ : اسکیزوفرنی
روش و طریقه ___ پاسخ : مشی

جواب مرحله 996 بازی جدولانه یک

بینواخانه ___ پاسخ : دارالمساکین
جامه قدیمی ___ پاسخ : جبه
بلبل ___ پاسخ : هزاردستان
علامت جمع ___ پاسخ : ان
آلبومی از ماکان‌بند ___ پاسخ : دیوونهبازی
نسیم شب ___ پاسخ : ایاز
زندگی و دوام ___ پاسخ : بقا
بزرگ منشی ___ پاسخ : نب
سارق و دزد ___ پاسخ : لص
نان کلفت ___ پاسخ : ونانه
رایحه ___ پاسخ : بو
نت میانی ___ پاسخ : لا
واحد اختلاف سطح الکتریکی ___ پاسخ : ولت
پروردگار ___ پاسخ : رب
جن‌زده ___ پاسخ : جنی
پیوند ___ پاسخ : وصل
سرزمین بلند ___ پاسخ : نجد
سالخورده ___ پاسخ : کهنسال
حرف نازی‌ها ___ پاسخ : اس
آلبومی از شهرام ناظری ___ پاسخ : لالهبهار
صبحانه نخورده ___ پاسخ : ناشتا
معبر خون ___ پاسخ : رگ
قطار زیر زمینی ___ پاسخ : مترو
ناقلا و شرور ___ پاسخ : ناتو
ظرف قدیمی حمام ___ پاسخ : تاس
خم و تاب ___ پاسخ : پیچ
خانه شعرا ___ پاسخ : بیت
حرف ربط ___ پاسخ : با
مرکزی ___ پاسخ : سانترال
چوب خشک ___ پاسخ : خشب
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
از گروه‌های موسیقی ___ پاسخ : رستاک
حلال مشکل ___ پاسخ : کارگشا
زینت دادن ___ پاسخ : ارایش
ماده محترقه ___ پاسخ : زرنیخ
نام مجنون ___ پاسخ : قیس
تپه ___ پاسخ : تل
جولانگاه ___ پاسخ : مجال
آهنگی از ماکان‌بند ___ پاسخ : چشایتو
خاکستر ___ پاسخ : خل
قمر ___ پاسخ : ماه
دشمن باطل ___ پاسخ : حق
نوعی تفنگ ___ پاسخ : برنو
دشت هموار ___ پاسخ : هامون
تفاله ___ پاسخ : تخ
قدش دراز است ___ پاسخ : بالابلند
سند ___ پاسخ : قباله
ترحم و دلسوزی ___ پاسخ : رقت
زیارت کعبه ___ پاسخ : حج
رئیس و سرور ___ پاسخ : مهتر
فندق هندی ___ پاسخ : رته
بیش از مقدار ___ پاسخ : مازاد
از خوانندگان ماکان‌بند ___ پاسخ : امیرمقاره
سوغات اصفهان ___ پاسخ : گز
صدمه ___ پاسخ : اک
جامد ژلاتین مانند ___ پاسخ : ژل
روی و چهره ___ پاسخ : لقا
ظرف آبخوری ___ پاسخ : لیوان
مأمور ___ پاسخ : گماشته
انتخاب کردن ___ پاسخ : گزیدن
خیس ___ پاسخ : تر
ریز نمرات ___ پاسخ : بارم
مسافرخانه مدرن ___ پاسخ : هتل
زبانه آتش ___ پاسخ : لهیب
مجرای خروج دود موتور ___ پاسخ : اگزوز
رنگ طبیعت ___ پاسخ : سبز
موجود خیالی ___ پاسخ : دیو
ریسمان ___ پاسخ : رسن
شک و تردید ___ پاسخ : ریب
نزاکت ___ پاسخ : ادب
نی توخالی ___ پاسخ : نال
نظرات انتخاباتی ___ پاسخ : ارا
چیره‌دست ___ پاسخ : وارد
زیرکی و هوشمندی ___ پاسخ : دها
دورنمای عمر ___ پاسخ : سن
زمین دور از آب ___ پاسخ : لیا
لباس کهنه ___ پاسخ : مندرس
کفش قدیمی پاشنه‌دار ___ پاسخ : ارسی
از شبه‌فلزات ___ پاسخ : ید
تک آهنگی از گروه ماکان ___ پاسخ : ببینمنو
خرامان ___ پاسخ : دنان

جواب مرحله 997 بازی جدولانه یک

نوشتن و امضا کردن سند تعهد ___ پاسخ : پذیرهنویسی
شیوه نوشتار الفبای زبان ___ پاسخ : خط
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
عدد یک رقمی ___ پاسخ : چهار
پیدایش ___ پاسخ : ظهور
پرده توری ___ پاسخ : شف
از شهرهای استان یزد ___ پاسخ : اردکان
خشکسالی ___ پاسخ : قحطی
اول چیزی ___ پاسخ : مقدمه
بانگ و آواز ___ پاسخ : غو
حرص و طمع ___ پاسخ : از
اثر سنایی ___ پاسخ : حدیقهالحقیقه
تابلویی از سالوادور دالی ___ پاسخ : تداومحافظه
فراگرفتن و آموختن ___ پاسخ : اخذ
چندین جدول ___ پاسخ : جداول
پیمودن ___ پاسخ : طی
نیمه ___ پاسخ : نصف
سرگشته ___ پاسخ : هاج
حیوان نجیب ___ پاسخ : اسب
کشور ثروتمند ___ پاسخ : قطر
موی گوسفند ___ پاسخ : پشم
گیاهی است خاردار ___ پاسخ : یز
یک طرف از بدن ___ پاسخ : شق
شهر ایالات متحده ___ پاسخ : لاسوگاس
ایجاد کردن ___ پاسخ : پدیداوردن
واحد شمارش نهال ___ پاسخ : اصله
پرهیزگار ___ پاسخ : تقی
شکستن ___ پاسخ : کسر
دام ___ پاسخ : تله
دوشنده شیر ___ پاسخ : هاشم
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
باد سخت ___ پاسخ : توفان
پیمان زناشویی ___ پاسخ : عقد
نور ماه ___ پاسخ : مهتاب
تصفیه ___ پاسخ : پالش
خیال و گمان ___ پاسخ : سو
حیوان خوش خواب ___ پاسخ : خرس
خرد ___ پاسخ : عقل
حالت جان کندن ___ پاسخ : نزع
هرگز نه ___ پاسخ : لن
مهربان ___ پاسخ : ریوف
کر شدن ___ پاسخ : صم
عضو صورت ___ پاسخ : لپ
گرداگرد چیزی را گرفتن ___ پاسخ : محاصره
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : خوی
اسب نر ___ پاسخ : نریان
پاک و برگزیده ___ پاسخ : نقی
تابلویی از کلود مونه ___ پاسخ : نیلوفرهایابی
گلی سفید رنگ ___ پاسخ : نرگس
تله و دام ___ پاسخ : فخ
پیش ___ پاسخ : نزد
تابه نان پزی ___ پاسخ : ساج
باریک و نازک ___ پاسخ : قلمی
جلو ___ پاسخ : پیش
امر از فرسودن ___ پاسخ : فرسای
بهره ___ پاسخ : سهم
فراخ ___ پاسخ : وسیع
گیره کاغذ ___ پاسخ : کلیپس
همسایه شمالی ___ پاسخ : ترکمنستان
از صفات پرسشی ___ پاسخ : کدامین
بخشنده ___ پاسخ : سخی
گستاخ و بی‌باک ___ پاسخ : جری
نوعی ماهی ___ پاسخ : کفال
آتش‌دان ___ پاسخ : مجمر
بیهوده ___ پاسخ : مهمل
مظهر روشنایی ___ پاسخ : اب
آسیب ___ پاسخ : اک
به طور خلاصه ___ پاسخ : اجمالا
بچه پرنده ___ پاسخ : جوجه
پایتخت سوئیس ___ پاسخ : برن
حاکم ___ پاسخ : فرماندار
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : ود
محفظه‌ای در لباس ___ پاسخ : جیب
بالای بیگانه ___ پاسخ : اپ
پرورش حیوانات اهلی ___ پاسخ : دامپروری
سیماب ___ پاسخ : ابک
عزیز تازی ___ پاسخ : ام
جهد کردن ___ پاسخ : اجتهاد
ابزار ذخیره اطلاعات‌کامپیوتری ___ پاسخ : دیسکت
پیشوا ___ پاسخ : امام
واحد پول نیجریه ___ پاسخ : نایرا
سؤال کننده ___ پاسخ : پرسنده
به پایان رسیدن ___ پاسخ : انجامیدن
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : سیاتل
تیم فوتبال فرانسوی ___ پاسخ : نیس
واحد طول ___ پاسخ : متر
مجموعه ___ پاسخ : ست
حرف نفرت ___ پاسخ : اف
به گمان افکندن ___ پاسخ : ایهام
مار خطرناک ___ پاسخ : کبرا
واحد پول بنگلادش ___ پاسخ : تاکا
آموختن ___ پاسخ : یادگرفتن

جواب مرحله 998 بازی جدولانه یک

اثر احمد محمود ___ پاسخ : همسایهها
از شهرهای استان قم ___ پاسخ : قنوات
تبار ___ پاسخ : ایل
کفر ___ پاسخ : شرک
گروهی از ترکیبات یونی از گوگرد ___ پاسخ : سولفات
گفتگوی دوستانه ___ پاسخ : گپ
طولانی کردن ___ پاسخ : کشدادن
او ___ پاسخ : وی
خراش ___ پاسخ : خدشه
مایه زیست ___ پاسخ : قوام
زندگانی یافتن ___ پاسخ : جانگرفتن
همراه داماد ___ پاسخ : ساقدوش
منسوب به پسر ___ پاسخ : پسرانه
حکم صریح ___ پاسخ : نص
بی‌هوا ___ پاسخ : وکیوم
دوستی و محبت ___ پاسخ : ود
آشامیدن ___ پاسخ : نوشیدن
صبح زود ___ پاسخ : پگاه
تفاله ابریشم ___ پاسخ : لاس
حالت جان کندن ___ پاسخ : نزع
کلیات/ مبادی ___ پاسخ : اصول
ویژه ___ پاسخ : خاص
نیمه بار ___ پاسخ : تا
محل عبادت مسلمانان ___ پاسخ : نمازخانه
به خاکسپاری ___ پاسخ : دفن
با خم می‌آید ___ پاسخ : چم
رخساره ___ پاسخ : خد
عصر حجر ___ پاسخ : پارینهسنگی
پایتخت ایتالیا ___ پاسخ : رم
رج ___ پاسخ : صف
شهر گیلان ___ پاسخ : رودسر
لایه سوراخ شده جو ___ پاسخ : ازن
منگنه ___ پاسخ : پانچ
گرفتگی عضلات ___ پاسخ : قولنج
تحت سلطه کشور بیگانه ___ پاسخ : مستعمره
تاوان ___ پاسخ : تقاص
درخشان ___ پاسخ : منور
کلمه درد و افسوس ___ پاسخ : اوه
دانای بی‌همتا ___ پاسخ : مزدا
پارچه شلواری محکم ___ پاسخ : لیمزدا
مصیبت پشت مصیبت ___ پاسخ : قوزبالاقوز
قانونگذار ___ پاسخ : مقنن
اثر محمد محمد علی ___ پاسخ : قصهتهمینه
همراه خاشاک ___ پاسخ : خس
از سوره‌ها ___ پاسخ : طارق
پول نقد ___ پاسخ : وجهطارق
جانور خوش پوست ___ پاسخ : خز
پول موجود ___ پاسخ : نقد
صفحه فلزی شماره خودرو ___ پاسخ : پلاک
روزی‌رسان ___ پاسخ : رزاق
ساحت و میدان ___ پاسخ : پهنه
آشیانه پرنده ___ پاسخ : عش
پایتخت نیجریه ___ پاسخ : ابوجا
غبار پراکنده در هوا ___ پاسخ : ذر
دارایی‌ها ___ پاسخ : املاک
پایتخت اروپایی ___ پاسخ : برن
موافق ___ پاسخ : سازگار
یونجه ___ پاسخ : قت
ناشایست ___ پاسخ : ناخلف
اثر برتولت برشت ___ پاسخ : بعل
جای زیادی اشغال می‌کند ___ پاسخ : جاگیر
گیاه دارویی جوشیده در آب ___ پاسخ : جوشانده
غلیان ___ پاسخ : جوشش
نکوهنده ___ پاسخ : لایم
فربه ___ پاسخ : چاق
برگه ___ پاسخ : فیش
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
خالص ___ پاسخ : ناب
ستیزه ___ پاسخ : لجاج
بازداشتن ___ پاسخ : نهی
پنهان ___ پاسخ : خفی
ده هزار سال ترکی ___ پاسخ : ون
کشتی‌های جنگی ___ پاسخ : ناوگان
بالابر ماشین ___ پاسخ : جک
تکثیر ماکیان ___ پاسخ : جوجهکشی
نخستین ___ پاسخ : اولین
اثر شهریار مندنی پور ___ پاسخ : شرقبنفشه
پاک ___ پاسخ : زکی

جواب مرحله 999بازی جدولانه یک

اثر مهدی اخوان ثالث ___ پاسخ : عاشقانهوکبود
دستگاه نساجی ___ پاسخ : هف
آهو ___ پاسخ : ظب
ستاره‌شناسی ___ پاسخ : نجوم
نمودار اطلاعات ___ پاسخ : چارت
شهر بی دفاع ___ پاسخ : رم
کیفیت ___ پاسخ : چگونگی
کشاورز ___ پاسخ : زارع
نگاه از روی خشم ___ پاسخ : زهرچشم
حدس ___ پاسخ : ظن
حرف تعریف عربی ___ پاسخ : ال
اثر امیرحسن چهلتن ___ پاسخ : روضهقاسم
واحد پول آنگولا ___ پاسخ : کوانزا
نفیس ___ پاسخ : گرانبها
منظم و مرتب ___ پاسخ : جور
کاکل اسب ___ پاسخ : فش
ضربه با دست به پشت گردن ___ پاسخ : پسگردنی
بی‌نظمی ___ پاسخ : هرجومرج
شخص ___ پاسخ : فرد
گمراهی ___ پاسخ : ضل
پسوند تصغیر ___ پاسخ : چه
واحد سرعت هواپیما ___ پاسخ : ماخ
گوی فوتبال ___ پاسخ : توپ
از پیامبران ___ پاسخ : هود
پادشاه مصری ___ پاسخ : فرعون
کشور اروپایی ___ پاسخ : اکراین
خورشت پر روغن ___ پاسخ : مسما
همسر مرد ___ پاسخ : زوجه
جستنی در معدن ___ پاسخ : رگه
موی پیشانی ___ پاسخ : توک
رستنی چتری شکل ___ پاسخ : قارچ
از شهرهای استان تهران ___ پاسخ : پاکدشت
لباس جراحان ___ پاسخ : گان
نواق موسیقی ___ پاسخ : چر
نوعی پلنگ ___ پاسخ : یوز
جانش را کف دستش گرفته ___ پاسخ : جانبرکف
وسیله نقلیه غیر موتوری ___ پاسخ : دوچرخه
عید روزه‌داران ___ پاسخ : فطر
چین خوردگی سطح آب ___ پاسخ : موج
خزیدن روی زمین ___ پاسخ : دب
عضو بالانشین ___ پاسخ : سر
موجود بی جان و بی حرکت ___ پاسخ : جماد
راندن ___ پاسخ : سوق
خرچال ___ پاسخ : جرد
حالی کردن ___ پاسخ : فهماندن
از حروف الفبا ___ پاسخ : کاف
شنوایی ___ پاسخ : سمع
هر فصل از اوستا ___ پاسخ : نسک
گره روانی ___ پاسخ : عقده
اسپرم ___ پاسخ : نطفه
نیرو ___ پاسخ : قوت
خشک مزاج ___ پاسخ : یبس
اثر رنه دکارت ___ پاسخ : انفعالاتنفس
شیار داخل لوله تفنگ ___ پاسخ : خان
نقص‌ها ___ پاسخ : عیوب
یار ماسه ___ پاسخ : شن
گور ___ پاسخ : مقبره
دشنام دادن ___ پاسخ : شتم
پرنده زیبا ___ پاسخ : قو
پیدا شدن اندیشه بد در دل ___ پاسخ : وسوسه
تکلیف دانش آموز ___ پاسخ : مشق
چاهی در جهنم ___ پاسخ : ویل
قوه فهم ___ پاسخ : شعور
داستان ___ پاسخ : قصه
مهربانی ___ پاسخ : شفقت
قطار ___ پاسخ : ترن
از ورزش‌های رزمی ___ پاسخ : تکواندو
مزه ناگوار ___ پاسخ : تلخ
انسان‌ها را از ظاهر می‌شناسد ___ پاسخ : ادمشناس
وجود دارد ___ پاسخ : هست
دومین دو رقمی ___ پاسخ : یازده
حمام کاشان ___ پاسخ : فین
نادرست ___ پاسخ : غلط
پاک‌دامنی ___ پاسخ : عصمت
هر کس بکند ته آن می‌ماند ___ پاسخ : چاه
آن سوی ___ پاسخ : ورا
فرایند ___ پاسخ : پروسه
نزد عرب ___ پاسخ : لدی
دشوار ___ پاسخ : صعب
بدون موی ___ پاسخ : لغ
شکیبایی کردن ___ پاسخ : تصبر
مطلوب نیست ___ پاسخ : ناپسند
تعویق ___ پاسخ : موکول
لقب شاعر ___ پاسخ : تخلص
فایده و اثر ___ پاسخ : خاصیت
برجسته ___ پاسخ : شاخص
تیغ موکت‌بری ___ پاسخ : کاتر
جامه جنگ ___ پاسخ : زره
واحد پول بلاروس ___ پاسخ : روبل
مزه غذا ___ پاسخ : طعم
آواز دهنده ___ پاسخ : هاتف
بغل و آغوش ___ پاسخ : کش
تمام شد ___ پاسخ : تمت
شهری در فرانسه ___ پاسخ : بوردو
مرتجع فلزی ___ پاسخ : فنر
ظرفی برای آشپزی ___ پاسخ : تابه
از عقیده خود برگشتن ___ پاسخ : انصراف
جبال ___ پاسخ : کوهستان
یک و یک ___ پاسخ : اا
نظیر/ مانند ___ پاسخ : همتا
به نوبت کاری انجام دادن ___ پاسخ : تناوب
قیمت بازاری ___ پاسخ : فی
در مقام توبه گفته می‌شود ___ پاسخ : استغفرالله
بیم ___ پاسخ : ترس

جواب مرحله 1000 بازی جدولانه یک

بازداشتن ___ پاسخ : منع
چراگاه‌ها ___ پاسخ : مراتع
ترشرویی ___ پاسخ : اخموتخم
شنبه یهودیان ___ پاسخ : سبت
اثر ناصرخسرو ___ پاسخ : سعادتنامه
صدای زنبور ___ پاسخ : وز
مخزن الکتریکی ___ پاسخ : اکومولاتور
عملی در نماز ___ پاسخ : رکوع
اگر چه ___ پاسخ : هرچند
ریز نمرات ___ پاسخ : بارم
آروغ ___ پاسخ : رغ
کنار هندسی ___ پاسخ : ضلع
وزیر در رأس آن قرار دارد ___ پاسخ : وزارتخانه
غصه ___ پاسخ : غم
اثر محمد حسن شهسواری ___ پاسخ : وقتیدلی
موجب آزار دیگری است ___ پاسخ : متعرض
خبر عرب ___ پاسخ : نبا
سر بی مو و طاس ___ پاسخ : دغ
ناپدری ___ پاسخ : راب
ناجور و ناهمگون ___ پاسخ : لنگهبهلنگه
برنج پخته ___ پاسخ : چلو
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : سنخوزه
قسم و گونه ___ پاسخ : نوع
برهنه ___ پاسخ : ورت
دور از شما ___ پاسخ : بلانسبت
اثر ژانپل سارتر ___ پاسخ : سنعقل
مسرف ___ پاسخ : ولخرج
هزار کیلو ___ پاسخ : تن
ضمیر ناخودآگاه ___ پاسخ : من
پیشوای مذهبی ___ پاسخ : اخوند
شراب ___ پاسخ : خمر
خودداری از انجام کاری ___ پاسخ : ابا
صحبت اینترنتی ___ پاسخ : چت
هواپیمای جنگنده روسی ___ پاسخ : میگ
علامت فعل استمراری ___ پاسخ : ای
حشره آفت مزارع ___ پاسخ : ملخ
واحدی در ارتش ___ پاسخ : هنگ
درون کله ___ پاسخ : مخ
به گرو دادن ___ پاسخ : ابسال
قرائت شده ___ پاسخ : خوانده
نوعی گلدوزی روی طرح آماده ___ پاسخ : گوبلن
بیم ___ پاسخ : واهمه
روغنی ___ پاسخ : چرب
بخش خارجی دهان ___ پاسخ : لب
آلوده و چرکین ___ پاسخ : پلشت
صباغی ___ پاسخ : رنگرزی
سرشت ___ پاسخ : خو
چربی ___ پاسخ : پیه
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
پای ثابت سالاد ___ پاسخ : گوجه
نیرو دادن ___ پاسخ : تقویت
چرک ___ پاسخ : سخ
طرفدار حکومت ___ پاسخ : دولتخواه
دشمنی ___ پاسخ : عداوت
کم پشت ___ پاسخ : تنک
خوار شدن ___ پاسخ : ذل
درونی ___ پاسخ : ذهنی
بزرگ و تنومند ___ پاسخ : گبز
نمایان ___ پاسخ : اشکار
بیهوده منتظر گذاشتن ___ پاسخ : قالگذاشتن
مروارید ___ پاسخ : در
آزاد و رها ___ پاسخ : ول
وارد شدن و رسیدن ___ پاسخ : صل
گشاد نیست ___ پاسخ : تنگ
به دست آمده ___ پاسخ : گرفته
پایتخت تاجیکستان ___ پاسخ : دوشنبه
گرمی ___ پاسخ : حرارت
خرد و کوچک ___ پاسخ : که
تنگه جنوبی ___ پاسخ : هرمز
اکسید آهن ___ پاسخ : زنگ
آشپزخانه ___ پاسخ : مطبخ
برانگیختن ___ پاسخ : تحریک
مباهات کردن ___ پاسخ : فخر
پیمان زناشویی ___ پاسخ : عقد
دوستی و محبت ___ پاسخ : ولا
رفیق مشهدی ___ پاسخ : یره
چه بسیار ___ پاسخ : بسا
یار جری ___ پاسخ : تام
نغمه/ سرود ___ پاسخ : نوا
پیرو یک اصل هستند ___ پاسخ : فروع
خرما ___ پاسخ : رطب
بالابر ماشین ___ پاسخ : جک
در حمام بجویید ___ پاسخ : وان
شهر خراسان شمالی ___ پاسخ : فاروج
چاپلوسی ___ پاسخ : تملق
کافی ___ پاسخ : بس
اولاد خدمتکار ___ پاسخ : خانهزاد
پرده‌در ___ پاسخ : هتاک

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

برچسب ها :