جواب بازی مثل در حجر
جواب کامل بازی مثل در حجر – جواب تمامی مراحل
10/02/2018 تاریخ انتشار
جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

جواب کامل بازی کلمانه : ۱- شهر، شیر، شیره، ریشه، ریش ۲- برگ، برگه، بره، گره، گربه ۳- ادم، مداد، دما، داد، دام ۴- اهن، گناه، نگاه، اهنگ ۵- لحیم، حمل، میل، محل، حلیم ۶- تمشک، مشک، تشک، شکم، مشت ۷- مدار، ادم، دام، رام، مراد، مادر ۸- دختر، خرد، رخت، ترد، درخت ۹- قالب،...

جواب بازی رولت بخش آبنبات ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش آبنبات ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش آبنبات : بخش مربا - بخش شیرینی - بخش آبنبات ۱- آبی، صورتی، قهوه ای، سیاه، زرد، سرمه ای، خاکستری ۲- منچ، مار و پله، تخته نرد، روپولی ۳- مربع، دایره، مستطیل، مثلث، لوزی، ذوزنقه، بیضی ۴- کارد، چنگال، قاشق، بشقاب، پارچ، لیوان ۵- مرداب، اقیانوس، خلیج،...

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت بخش مربا - بخش شیرینی - بخش آبنبات   جواب بازی رولت بخش شیرینی ۱- جواب ۲- انشا ۳- بالا ۴- تلفن ۵- کاسه ۶- طوطی ۷- بلبل ۸- لوله ۹- کلاه ۱۰- عقرب ۱۱- قیمه ۱۲- مشهد ۱۳- لوزی ۱۴- انار ۱۵- پوشک ۱۶- مدیر ۱۷-...

جواب بازی مثل در حجر را به صورت کامل در این صفحه مشاهده کنید و با خیال راحت هر مرحله ای که گیر کردید رو سریع رد کنید :))

همچنین از این لینک میتونید بازی مثل در حجر رو از بازار دانلود کنید


۱ – – – – – – آش
۲ – – – – – – آش | دهن
۳ – – – – – – آب | نان
۴ – – – – – – حرف | تلخ
۵ – – – – – – چاک | بست
۶ – – – – – – دیر | زود
۷ – – – – – – آش | لواش
۸ – – – – – – آب | ماهی
۹ – – – – – – گل | بهار
۱۰ – – – – – – علف | سبز

جواب کامل بازی مثل در حجر

۱۱ – – – – – – عوض | گله
۱۲ – – – – – – خاک | نان
۱۳ – – – – – – شتر | گم
۱۴ – – – – – – عقل | جان
۱۵ – – – – – – مزد | کار
۱۶ – – – – – – نعل | میخ
۱۷ – – – – – – دست | صدا
۱۸ – – – – – – بار | منزل
۱۹ – – – – – – توبه | گرگ
۲۰ – – – – – – درخت | سنگ

جواب کامل بازی مثل در حجر

۲۱ – – – – – – درخت | آتش
۲۲ – – – – – – کلاه | عصا
۲۳ – – – – – – عذر | گناه
۲۴ – – – – – – آش | کاسه
۲۵ – – – – – – آب | کره
۲۶ – – – – – – پول | بند
۲۷ – – – – – – دست | کچل
۲۸ – – – – – – راه | کفش
۲۹ – – – – – – دیگ | آتش
۳۰ – – – – – – وسط | نصف
۳۱ – – – – – – پول | آش
۳۲ – – – – – – دست | جان | دل
۳۳ – – – – – – هلو | گلو
۳۴ – – – – – – بیکار | سر
۳۵ – – – – – – کاسه | آش
۳۶ – – – – – – شیر | جان
۳۷ – – – – – – کشمش | غوره
۳۸ – – – – – – دنبه | گریه
۳۹ – – – – – – بد | آخر
۴۰ – – – – – – آباد | خراب

جواب کامل بازی مثل در حجر

۴۱ – – – – – – دیزی | گربه
۴۲ – – – – – – دم | گاو | بند
۴۳ – – – – – – دوغ | ترش
۴۴ – – – – – – شریک | رفیق
۴۵ – – – – – – کار | عیب
۴۶ – – – – – – گربه | حجله
۴۷ – – – – – – مرغ | پا
۴۸ – – – – – – دوست | دشمن
۴۹ – – – – – – آرزو | عیب
۵۰ – – – – – – مار | سوراخ
۵۱ – – – – – – جاده | جهل
۵۲ – – – – – – راست | بچه
۵۳ – – – – – – آخور | گم
۵۴ – – – – – – باقلا | بار
۵۵ – – – – – – دسته | گل | آب
۵۶ – – – – – – دهن | مردم
۵۷ – – – – – – دیده | دل
۵۸ – – – – – – عقل | مردم
۵۹ – – – – – – مرگ | مرده
۶۰ – – – – – – ماه | پنهان

جواب کامل بازی مثل در حجر

۶۱ – – – – – – مرگ | شیون
۶۲ – – – – – – ماست | کره
۶۳ – – – – – – ناشی | سرنا
۶۴ – – – – – – مال | جان
۶۵ – – – – – – گلیم | دراز
۶۶ – – – – – – پول | جان
۶۷ – – – – – – ابله | مفلس
۶۸ – – – – – – دنیا | خواب
۶۹ – – – – – – نان | جان
۷۰ – – – – – – کچل | یاد
۷۱ – – – – – – کنگر | لنگر
۷۲ – – – – – – آسیا | سفید
۷۳ – – – – – – لگد | بخت
۷۴ – – – – – – پیش | خوش
۷۵ – – – – – – باد | باران
۷۶ – – – – – – آدم | چهل | وزیر
۷۷ – – – – – – دزد | رمال
۷۸ – – – – – – جمع | دریا
۷۹ – – – – – – مرگ | راضی
۸۰ – – – – – – عالی | جیب | خالی
۸۱ – – – – – – جوجه | سبد
۸۲ – – – – – – آسمان | برف
۸۳ – – – – – – راست | اول | بعد
۸۴ – – – – – – راست | قسم
۸۵ – – – – – – دوغ | دوشاب
۸۶ – – – – – – ریش | قیچی | دست
۸۷ – – – – – – عجله | کار
۸۸ – – – – – – دست | دندان
۸۹ – – – – – – مار | پونه | سبز
۹۰ – – – – – – نخود | آش

پیشنهاد جالب !  جواب بازی سلطون همه مراحل

جواب کامل بازی مثل در حجر

۹۱ – – – – – – سخن | نکته
۹۲ – – – – – – هیچ | ماست
۹۳ – – – – – – پیاز | داخل
۹۴ – – – – – – چاقو | دسته
۹۵ – – – – – – کاکا | برادر
۹۶ – – – – – – گردو | شماره
۹۷ – – – – – – خربزه | لرزش
۹۸ – – – – – – خسته | مرده
۹۹ – – – – – – دانا | نادان
۱۰۰ – – – – – – کیسه | خلیفه
۱۰۱ – – – – – – شغال | انگور
۱۰۲ – – – – – – ماهی | تازه
۱۰۳ – – – – – – وعده | خرمن
۱۰۴ – – – – – – آواز | دهل | دور
۱۰۵ – – – – – – هول | حلیم | دیگ
۱۰۶ – – – – – – دهن | شیرین
۱۰۷ – – – – – – جنگ | باور
۱۰۸ – – – – – – جنگ | حلوا
۱۰۹ – – – – – – دست | راست | چپ

جواب کامل بازی مثل در حجر

۱۱۰ – – – – – – سوزن | همه
۱۱۱ – – – – – – موش | گربه
۱۱۲ – – – – – – ضرر | منفعت
۱۱۳ – – – – – – کم | همیشه
۱۱۴ – – – – – – کوزه | خنک
۱۱۵ – – – – – – صبر | حلوا
۱۱۶ – – – – – – فقیر | غنی
۱۱۷ – – – – – – مرگ | سهراب
۱۱۸ – – – – – – گندم | مردم
۱۱۹ – – – – – – شنبه | نوروز
۱۲۰ – – – – – – غوره | کوره
۱۲۱ – – – – – – داماد | عروس
۱۲۲ – – – – – – زبان | امان
۱۲۳ – – – – – – دود | کنده | بلند
۱۲۴ – – – – – – سیلی | نقد | نسیه
۱۲۵ – – – – – – زرگر | آهنگر
۱۲۶ – – – – – – عروس | شلخته
۱۲۷ – – – – – – کباب | پخته
۱۲۸ – – – – – – گربه | تنبل | موش
۱۲۹ – – – – – – معما | آسان
۱۳۰ – – – – – – موش | گربه | خراب

جواب کامل بازی مثل در حجر

پیشنهاد جالب !  پاسخ های بازی کلماتیک

۱۳۱ – – – – – – نیکی | پرسش
۱۳۲ – – – – – – خانه | جهان
۱۳۳ – – – – – – آب | گذشته
۱۳۴ – – – – – – خرس | کفتار
۱۳۵ – – – – – – بیل | باغچه
۱۳۶ – – – – – – بادنجان | آفت
۱۳۷ – – – – – – پیاده | راه
۱۳۸ – – – – – – همسایه | آش
۱۳۹ – – – – – – عفو | انتقام
۱۴۰ – – – – – – در | پاشنه
۱۴۱ – – – – – – دست | خالی
۱۴۲ – – – – – – دیوار | گوش
۱۴۳ – – – – – – کار | بالین
۱۴۴ – – – – – – آسیاب | نوبت
۱۴۵ – – – – – – صواب | کباب
۱۴۶ – – – – – – کوزه | برون
۱۴۷ – – – – – – کیسه | خلیفه
۱۴۸ – – – – – – انگشت | برابر
۱۴۹ – – – – – – چوب | گربه
۱۵۰ – – – – – – پاره | وصله
۱۵۱ – – – – – – مکتب | جمعه
۱۵۲ – – – – – – حسود | هرگز
۱۵۳ – – – – – – جامه | دندان
۱۵۴ – – – – – – تنبور | استاد
۱۵۵ – – – – – – پوست | گردو
۱۵۶ – – – – – – دریغ | پارسال
۱۵۷ – – – – – – سهره | بلبل
۱۵۸ – – – – – – طعمه | انجیر
۱۵۹ – – – – – – کلاه | کچل | گشاد
۱۶۰ – – – – – – کوزه | خالی | بام
۱۶۱ – – – – – – گوشت | ناخن
۱۶۲ – – – – – – لنگه | بیابان
۱۶۳ – – – – – – زنده | مرده
۱۶۴ – – – – – – آتش | معرکه
۱۶۵ – – – – – – آدم | دانا | مشت
۱۶۶ – – – – – – استخوان | زخم
۱۶۷ – – – – – – هفت | کور | شوهر
۱۶۸ – – – – – – لگد | ناراحت
۱۶۹ – – – – – – دل | سفره | آدم

جواب کامل بازی مثل در حجر

۱۷۰ – – – – – – سرکه | مفت | عسل
۱۷۱ – – – – – – سنگ | در | بسته
۱۷۲ – – – – – – سنگ | گنجشک
۱۷۳ – – – – – – طمع | اشتباه
۱۷۴ – – – – – – مشت | خروار
۱۷۵ – – – – – – انگور | شغال
۱۷۶ – – – – – – عقرب | مار | پناه
۱۷۷ – – – – – – لنگه | کفش | نعمت
۱۷۸ – – – – – – آسمان | ستاره
۱۷۹ – – – – – – انگشت | برابر
۱۸۰ – – – – – – زبان | شمشیر
۱۸۱ – – – – – – زمستان | زغال
۱۸۲ – – – – – – سر | گریه | مرده
۱۸۳ – – – – – – سرکه | نقد | نسیه
۱۸۴ – – – – – – عالم | آدم | مشکل
۱۸۵ – – – – – – گربه | گوشت | بو
۱۸۶ – – – – – – گوسفند | قصاب
۱۸۷ – – – – – – موش | سوراخ | جارو
۱۸۸ – – – – – – انار | بیمار
۱۸۹ – – – – – – چاه | مقنی | نان
۱۹۰ – – – – – – کفش | پاره | کلاه
۱۹۱ – – – – – – تار | عنکبوت
۱۹۲ – – – – – – درد | دستمال
۱۹۳ – – – – – – این مرحله هنوز باگ دارد!

 

1 دیدگاه

 1. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “مثل در حجر ۱٫۲”

  در این آپدیت ۴۰۵ مرحله به مراحل قبلی افزوده شده است:

  http://s9.picofile.com/file/8344996792/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%AB%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_1_2.txt.html

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  پاسخ های ۱۶۹ بازی اندرویدی
  (به روزرسانی: ۱۶ آذر ۱۳۹۷)

  http://s9.picofile.com/file/8344996884/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_169_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C_16_%D8%A2%D8%B0%D8%B1_1397_.txt.html

  پاسخ

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

برچسب ها :