جواب کامل همه مراحل بازی ماهرخ
جواب کامل همه مراحل بازی ماهرخ
08/17/2018 تاریخ انتشار
جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

جواب کامل بازی کلمانه : ۱- شهر، شیر، شیره، ریشه، ریش ۲- برگ، برگه، بره، گره، گربه ۳- ادم، مداد، دما، داد، دام ۴- اهن، گناه، نگاه، اهنگ ۵- لحیم، حمل، میل، محل، حلیم ۶- تمشک، مشک، تشک، شکم، مشت ۷- مدار، ادم، دام، رام، مراد، مادر ۸- دختر، خرد، رخت، ترد، درخت ۹- قالب،...

جواب بازی رولت بخش آبنبات ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش آبنبات ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش آبنبات : بخش مربا - بخش شیرینی - بخش آبنبات ۱- آبی، صورتی، قهوه ای، سیاه، زرد، سرمه ای، خاکستری ۲- منچ، مار و پله، تخته نرد، روپولی ۳- مربع، دایره، مستطیل، مثلث، لوزی، ذوزنقه، بیضی ۴- کارد، چنگال، قاشق، بشقاب، پارچ، لیوان ۵- مرداب، اقیانوس، خلیج،...

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت بخش مربا - بخش شیرینی - بخش آبنبات   جواب بازی رولت بخش شیرینی ۱- جواب ۲- انشا ۳- بالا ۴- تلفن ۵- کاسه ۶- طوطی ۷- بلبل ۸- لوله ۹- کلاه ۱۰- عقرب ۱۱- قیمه ۱۲- مشهد ۱۳- لوزی ۱۴- انار ۱۵- پوشک ۱۶- مدیر ۱۷-...

جواب بازی ماهرخ

تمامی مراحل بازی ماهرخ یا به تعبیری جواب بازی ماهرخ در این پست قرار داده شده است و جدید ترین آپدیت ها نیز در پایین همین صفحه در بخش نظرات قرار میگیرد… از آنجا نیز بازدید کنید.

مرحله ی ۱ بازی ماهرخ (مکتب خانه ی ۱)

۱ – جواب این مرحله ==> آب
۲ – جواب این مرحله ==> مس
۳ – جواب این مرحله ==> زن
۴ – جواب این مرحله ==> دل
۵ – جواب این مرحله ==> شب
۶ – جواب این مرحله ==> سس
۷ – جواب این مرحله ==> بم
۸ – جواب این مرحله ==> سر
۹ – جواب این مرحله ==> مچ
۱۰ – جواب این مرحله ==> تز
۱۱ – جواب این مرحله ==> سل
۱۲ – جواب این مرحله ==> رز
۱۳ – جواب این مرحله ==> خط
۱۴ – جواب این مرحله ==> غم
۱۵ – جواب این مرحله ==> پا
۱۶ – جواب این مرحله ==> جن
۱۷ – جواب این مرحله ==> خم
۱۸ – جواب این مرحله ==> کر
۱۹ – جواب این مرحله ==> هل
۲۰ – جواب این مرحله ==> زر
۲۱ – جواب این مرحله ==> پل
۲۲ – جواب این مرحله ==> رگ
۲۳ – جواب این مرحله ==> قم
۲۴ – جواب این مرحله ==> لب
۲۵ – جواب این مرحله ==> صد
۲۶ – جواب این مرحله ==> گل
۲۷ – جواب این مرحله ==> رخ
۲۸ – جواب این مرحله ==> بز
۲۹ – جواب این مرحله ==> جد
۳۰ – جواب این مرحله ==> آش
۳۱ – جواب این مرحله ==> قو
۳۲ – جواب این مرحله ==> کاج
۳۳ – جواب این مرحله ==> صدف
۳۴ – جواب این مرحله ==> فیل
۳۵ – جواب این مرحله ==> شیر
۳۶ – جواب این مرحله ==> جنگ
۳۷ – جواب این مرحله ==> زرد
۳۸ – جواب این مرحله ==> شاه
۳۹ – جواب این مرحله ==> عصا
۴۰ – جواب این مرحله ==> سرب
۴۱ – جواب این مرحله ==> قلک
۴۲ – جواب این مرحله ==> ببر
۴۳ – جواب این مرحله ==> کمد
۴۴ – جواب این مرحله ==> میش
۴۵ – جواب این مرحله ==> کتک
۴۶ – جواب این مرحله ==> تخت
۴۷ – جواب این مرحله ==> مغز
۴۸ – جواب این مرحله ==> ماش
۴۹ – جواب این مرحله ==> پیچ
۵۰ – جواب این مرحله ==> عهد
۵۱ – جواب این مرحله ==> وزن
۵۲ – جواب این مرحله ==> قوی
۵۳ – جواب این مرحله ==> سنگ
۵۴ – جواب این مرحله ==> یقه
۵۵ – جواب این مرحله ==> جرم
۵۶ – جواب این مرحله ==> شیب
۵۷ – جواب این مرحله ==> صدا
۵۸ – جواب این مرحله ==> غلط
۵۹ – جواب این مرحله ==> ندا
۶۰ – جواب این مرحله ==> چشم
۶۱ – جواب این مرحله ==> موز
۶۲ – جواب این مرحله ==> خان
۶۳ – جواب این مرحله ==> چاه
۶۴ – جواب این مرحله ==> پتو
۶۵ – جواب این مرحله ==> ماش
۶۶ – جواب این مرحله ==> خوب
۶۷ – جواب این مرحله ==> بغض
۶۸ – جواب این مرحله ==> مرز
۶۹ – جواب این مرحله ==> وال
۷۰ – جواب این مرحله ==> عدس
۷۱ – جواب این مرحله ==> برف
۷۲ – جواب این مرحله ==> خرس
۷۳ – جواب این مرحله ==> قول
۷۴ – جواب این مرحله ==> خمس
۷۵ – جواب این مرحله ==> فال
۷۶ – جواب این مرحله ==> شمش
۷۷ – جواب این مرحله ==> تیپ
۷۸ – جواب این مرحله ==> ثبت
۷۹ – جواب این مرحله ==> پشه
۸۰ – جواب این مرحله ==> لوس
۸۱ – جواب این مرحله ==> تپه
۸۲ – جواب این مرحله ==> یار
۸۳ – جواب این مرحله ==> کلاه
۸۴ – جواب این مرحله ==> دلار
۸۵ – جواب این مرحله ==> ابرو
۸۶ – جواب این مرحله ==> فلفل
۸۷ – جواب این مرحله ==> صندل
۸۸ – جواب این مرحله ==> حوله
۸۹ – جواب این مرحله ==> قیچی
۹۰ – جواب این مرحله ==> فندک
۹۱ – جواب این مرحله ==> شربت
۹۲ – جواب این مرحله ==> نبات
۹۳ – جواب این مرحله ==> کتری
۹۴ – جواب این مرحله ==> قطار
۹۵ – جواب این مرحله ==> سنبل
۹۶ – جواب این مرحله ==> چادر
۹۷ – جواب این مرحله ==> پرده
۹۸ – جواب این مرحله ==> ذغال
۹۹ – جواب این مرحله ==> قاشق
۱۰۰ – جواب این مرحله ==> کتاب
۱۰۱ – جواب این مرحله ==> عربی
۱۰۲ – جواب این مرحله ==> جوان
۱۰۳ – جواب این مرحله ==> شوهر
۱۰۴ – جواب این مرحله ==> شانس
۱۰۵ – جواب این مرحله ==> حافظ
۱۰۶ – جواب این مرحله ==> مادر
۱۰۷ – جواب این مرحله ==> جودو
۱۰۸ – جواب این مرحله ==> دیزی
۱۰۹ – جواب این مرحله ==> غلتک
۱۱۰ – جواب این مرحله ==> سمنو
۱۱۱ – جواب این مرحله ==> پدال
۱۱۲ – جواب این مرحله ==> سنجد
۱۱۳ – جواب این مرحله ==> کشتی
۱۱۴ – جواب این مرحله ==> عیدی
۱۱۵ – جواب این مرحله ==> قنات
۱۱۶ – جواب این مرحله ==> دیار
۱۱۷ – جواب این مرحله ==> بهشت
۱۱۸ – جواب این مرحله ==> پشمک
۱۱۹ – جواب این مرحله ==> طوسی
۱۲۰ – جواب این مرحله ==> قلدر
۱۲۱ – جواب این مرحله ==> سینی
۱۲۲ – جواب این مرحله ==> گوجه
۱۲۳ – جواب این مرحله ==> مشهد
۱۲۴ – جواب این مرحله ==> عرشه
۱۲۵ – جواب این مرحله ==> مشکی
۱۲۶ – جواب این مرحله ==> دلمه
۱۲۷ – جواب این مرحله ==> شاخه
۱۲۸ – جواب این مرحله ==> آگهی
۱۲۹ – جواب این مرحله ==> بهشت
۱۳۰ – جواب این مرحله ==> خمیر
۱۳۱ – جواب این مرحله ==> خنده
۱۳۲ – جواب این مرحله ==> گربه
۱۳۳ – جواب این مرحله ==> سعدی
۱۳۴ – جواب این مرحله ==> کفاش
۱۳۵ – جواب این مرحله ==> کباب
۱۳۶ – جواب این مرحله ==> تراش
۱۳۷ – جواب این مرحله ==> سرمه
۱۳۸ – جواب این مرحله ==> کوپه
۱۳۹ – جواب این مرحله ==> جیوه
۱۴۰ – جواب این مرحله ==> ریال
۱۴۱ – جواب این مرحله ==> گربه
۱۴۲ – جواب این مرحله ==> تگرگ
۱۴۳ – جواب این مرحله ==> شیار
۱۴۴ – جواب این مرحله ==> آرنج
۱۴۵ – جواب این مرحله ==> گناه
۱۴۶ – جواب این مرحله ==> گلاب
۱۴۷ – جواب این مرحله ==> کاغذ
۱۴۸ – جواب این مرحله ==> قیمه
۱۴۹ – جواب این مرحله ==> شریک
۱۵۰ – جواب این مرحله ==> زمین
۱۵۱ – جواب این مرحله ==> قیمت
۱۵۲ – جواب این مرحله ==> میوه
۱۵۳ – جواب این مرحله ==> پیله
۱۵۴ – جواب این مرحله ==> آچار
۱۵۵ – جواب این مرحله ==> حلوا
۱۵۶ – جواب این مرحله ==> بستنی
۱۵۷ – جواب این مرحله ==> بیلچه
۱۵۸ – جواب این مرحله ==> ناهار
۱۵۹ – جواب این مرحله ==> جواهر
۱۶۰ – جواب این مرحله ==> کرگدن
۱۶۱ – جواب این مرحله ==> استخر
۱۶۲ – جواب این مرحله ==> کارون
۱۶۳ – جواب این مرحله ==> کشمیر
۱۶۴ – جواب این مرحله ==> باران
۱۶۵ – جواب این مرحله ==> اسفند
۱۶۶ – جواب این مرحله ==> سماور
۱۶۷ – جواب این مرحله ==> اهواز
۱۶۸ – جواب این مرحله ==> شاگرد
۱۶۹ – جواب این مرحله ==> انگور
۱۷۰ – جواب این مرحله ==> سخاوت
۱۷۱ – جواب این مرحله ==> نیمرو
۱۷۲ – جواب این مرحله ==> کفتار
۱۷۳ – جواب این مرحله ==> زنبیل
۱۷۴ – جواب این مرحله ==> پیروز
۱۷۵ – جواب این مرحله ==> پارچه
۱۷۶ – جواب این مرحله ==> بادام
۱۷۷ – جواب این مرحله ==> فریزر
۱۷۸ – جواب این مرحله ==> صاعقه
۱۷۹ – جواب این مرحله ==> سرسره
۱۸۰ – جواب این مرحله ==> بخاری
۱۸۱ – جواب این مرحله ==> قافیه
۱۸۲ – جواب این مرحله ==> کابوس
۱۸۳ – جواب این مرحله ==> پراید
۱۸۴ – جواب این مرحله ==> اشکنه
۱۸۵ – جواب این مرحله ==> سرطان
۱۸۶ – جواب این مرحله ==> صندوق
۱۸۷ – جواب این مرحله ==> مامان
۱۸۸ – جواب این مرحله ==> مهندس
۱۸۹ – جواب این مرحله ==> شوفاژ
۱۹۰ – جواب این مرحله ==> اضطراب
۱۹۱ – جواب این مرحله ==> ادبیات
۱۹۲ – جواب این مرحله ==> نارنجی
۱۹۳ – جواب این مرحله ==> بابونه
۱۹۴ – جواب این مرحله ==> عنکبوت
۱۹۵ – جواب این مرحله ==> کاروان
۱۹۶ – جواب این مرحله ==> کارمند
۱۹۷ – جواب این مرحله ==> کاناپه
۱۹۸ – جواب این مرحله ==> کیبورد
۱۹۹ – جواب این مرحله ==> پیراهن
۲۰۰ – جواب این مرحله ==> اصفهان
۲۰۱ – جواب این مرحله ==> استکان
۲۰۲ – جواب این مرحله ==> آلاسکا
۲۰۳ – جواب این مرحله ==> دریاچه
۲۰۴ – جواب این مرحله ==> کامیون
۲۰۵ – جواب این مرحله ==> خورشید
۲۰۶ – جواب این مرحله ==> شیرینی
۲۰۷ – جواب این مرحله ==> کانادا
۲۰۸ – جواب این مرحله ==> موبایل
۲۰۹ – جواب این مرحله ==> پرتقال
۲۱۰ – جواب این مرحله ==> سیستان
۲۱۱ – جواب این مرحله ==> لاهیجان
۲۱۲ – جواب این مرحله ==> عربستان
۲۱۳ – جواب این مرحله ==> دانشگاه
۲۱۴ – جواب این مرحله ==> تکواندو
۲۱۵ – جواب این مرحله ==> اقیانوس
۲۱۶ – جواب این مرحله ==> ساندویچ
۲۱۷ – جواب این مرحله ==> کانتینر
۲۱۸ – جواب این مرحله ==> موزاییک
۲۱۹ – جواب این مرحله ==> هیمالیا
۲۲۰ – جواب این مرحله ==> رستوران
۲۲۱ – جواب این مرحله ==> دانشمند
۲۲۲ – جواب این مرحله ==> ایتالیا
۲۲۳ – جواب این مرحله ==> سرشماری
۲۲۴ – جواب این مرحله ==> کارتینگ
۲۲۵ – جواب این مرحله ==> اوکراین
۲۲۶ – جواب این مرحله ==> دانستنی
۲۲۷ – جواب این مرحله ==> کوهستان
۲۲۸ – جواب این مرحله ==> شرمندگی
۲۲۹ – جواب این مرحله ==> دانمارک
۲۳۰ – جواب این مرحله ==> نمایشگر
۲۳۱ – جواب این مرحله ==> کردستان
۲۳۲ – جواب این مرحله ==> هندوانه
۲۳۳ – جواب این مرحله ==> بادمجان
۲۳۴ – جواب این مرحله ==> کارخانه
۲۳۵ – جواب این مرحله ==> ورزشگاه
۲۳۶ – جواب این مرحله ==> کانتینر
۲۳۷ – جواب این مرحله ==> گردشگری
۲۳۸ – جواب این مرحله ==> تروریست
۲۳۹ – جواب این مرحله ==> شاهنامه
۲۴۰ – جواب این مرحله ==> پیراشکی
۲۴۱ – جواب این مرحله ==> راهنمایی
۲۴۲ – جواب این مرحله ==> ماکارونی
۲۴۳ – جواب این مرحله ==> کرمانشاه
۲۴۴ – جواب این مرحله ==> تلویزیون
۲۴۵ – جواب این مرحله ==> مازندران
۲۴۶ – جواب این مرحله ==> بلوچستان
۲۴۷ – جواب این مرحله ==> دبیرستان
۲۴۸ – جواب این مرحله ==> چهارشنبه
۲۴۹ – جواب این مرحله ==> الگوریتم
۲۵۰ – جواب این مرحله ==> ارمنستان
۲۵۱ – جواب این مرحله ==> بنده
۲۵۲ – جواب این مرحله ==> ساحل
۲۵۳ – جواب این مرحله ==> قرار
۲۵۴ – جواب این مرحله ==> راسو
۲۵۵ – جواب این مرحله ==> نخود
۲۵۶ – جواب این مرحله ==> ماهر
۲۵۷ – جواب این مرحله ==> سالن
۲۵۸ – جواب این مرحله ==> کمند
۲۵۹ – جواب این مرحله ==> بالن
۲۶۰ – جواب این مرحله ==> ماست
۲۶۱ – جواب این مرحله ==> مهتاب
۲۶۲ – جواب این مرحله ==> سمندر
۲۶۳ – جواب این مرحله ==> نارون
۲۶۴ – جواب این مرحله ==> خندان
۲۶۵ – جواب این مرحله ==> فاصله
۲۶۶ – جواب این مرحله ==> پیتزا
۲۶۷ – جواب این مرحله ==> ترانه
۲۶۸ – جواب این مرحله ==> سیبری
۲۶۹ – جواب این مرحله ==> استاد
۲۷۰ – جواب این مرحله ==> سالار
۲۷۱ – جواب این مرحله ==> خشخاش
۲۷۲ – جواب این مرحله ==> گاراژ
۲۷۳ – جواب این مرحله ==> قندیل
۲۷۴ – جواب این مرحله ==> درشکه
۲۷۵ – جواب این مرحله ==> نمایش
۲۷۶ – جواب این مرحله ==> سنگین
۲۷۷ – جواب این مرحله ==> پایین
۲۷۸ – جواب این مرحله ==> زرافه
۲۷۹ – جواب این مرحله ==> بیمار
۲۸۰ – جواب این مرحله ==> قلاده
۲۸۱ – جواب این مرحله ==> قابلمه
۲۸۲ – جواب این مرحله ==> باشگاه
۲۸۳ – جواب این مرحله ==> خیابان
۲۸۴ – جواب این مرحله ==> آنلاین
۲۸۵ – جواب این مرحله ==> سرامیک
۲۸۶ – جواب این مرحله ==> باقالی
۲۸۷ – جواب این مرحله ==> کاشانه
۲۸۸ – جواب این مرحله ==> پپرونی
۲۸۹ – جواب این مرحله ==> کاراته
۲۹۰ – جواب این مرحله ==> مبلمان
۲۹۱ – جواب این مرحله ==> میزبان
۲۹۲ – جواب این مرحله ==> کارگاه
۲۹۳ – جواب این مرحله ==> مالیات
۲۹۴ – جواب این مرحله ==> پیشخوان
۲۹۵ – جواب این مرحله ==> اندیمشک
۲۹۶ – جواب این مرحله ==> پلاکارد
۲۹۷ – جواب این مرحله ==> سرایدار
۲۹۸ – جواب این مرحله ==> کاراگاه
۲۹۹ – جواب این مرحله ==> بادیگارد
۳۰۰ – جواب این مرحله ==> دکوراسیون
۳۰۱ – جواب این مرحله ==> خام
۳۰۲ – جواب این مرحله ==> رسا
۳۰۳ – جواب این مرحله ==> سیب
۳۰۴ – جواب این مرحله ==> جیپ
۳۰۵ – جواب این مرحله ==> بابل
۳۰۶ – جواب این مرحله ==> شاغل
۳۰۷ – جواب این مرحله ==> قمار
۳۰۸ – جواب این مرحله ==> هندل
۳۰۹ – جواب این مرحله ==> تنظیم
۳۱۰ – جواب این مرحله ==> بوشهر
۳۱۱ – جواب این مرحله ==> میناب
۳۱۲ – جواب این مرحله ==> قلابی
۳۱۳ – جواب این مرحله ==> آپارات
۳۱۴ – جواب این مرحله ==> اقاقیا
۳۱۵ – جواب این مرحله ==> خوزستان

مرحله ۲

مرحله ی ۲ بازی ماهرخ (مکتب خانه ی ۲)

۱ – جواب این مرحله ==> دوغ / آب
۲ – جواب این مرحله ==> به / یار
۳ – جواب این مرحله ==> سرد / سیر
۴ – جواب این مرحله ==> دام / دار
۵ – جواب این مرحله ==> عزا / دار
۶ – جواب این مرحله ==> چرخ / کار
۷ – جواب این مرحله ==> تن / پرور
۸ – جواب این مرحله ==> درد / آور
۹ – جواب این مرحله ==> فال / گیر
۱۰ – جواب این مرحله ==> خنده / دار
۱۱ – جواب این مرحله ==> حساب / دار
۱۲ – جواب این مرحله ==> پنچر / گیر
۱۳ – جواب این مرحله ==> کیلو / متر
۱۴ – جواب این مرحله ==> استاد / یار
۱۵ – جواب این مرحله ==> سیمان / کار
۱۶ – جواب این مرحله ==> درد / سر
۱۷ – جواب این مرحله ==> تنش / زا
۱۸ – جواب این مرحله ==> هنر / جو
۱۹ – جواب این مرحله ==> سنگ / دل
۲۰ – جواب این مرحله ==> پس / رفت
۲۱ – جواب این مرحله ==> خوش / رو
۲۲ – جواب این مرحله ==> راه / حل
۲۳ – جواب این مرحله ==> شب / پره
۲۴ – جواب این مرحله ==> آب / رنگ
۲۵ – جواب این مرحله ==> راه / زن
۲۶ – جواب این مرحله ==> نفر / بر
۲۷ – جواب این مرحله ==> خر / مگس
۲۸ – جواب این مرحله ==> سر / بند
۲۹ – جواب این مرحله ==> لاک / پشت
۳۰ – جواب این مرحله ==> دل / تنگ
۳۱ – جواب این مرحله ==> جنگ / جو
۳۲ – جواب این مرحله ==> شاه / توت
۳۳ – جواب این مرحله ==> قطب / نما
۳۴ – جواب این مرحله ==> سیم / چین
۳۵ – جواب این مرحله ==> مه / آلود
۳۶ – جواب این مرحله ==> شاه / کار
۳۷ – جواب این مرحله ==> آرام / پز
۳۸ – جواب این مرحله ==> بت / پرست
۳۹ – جواب این مرحله ==> دل / تنگی
۴۰ – جواب این مرحله ==> نفس / گیر
۴۱ – جواب این مرحله ==> شیر / موز
۴۲ – جواب این مرحله ==> سر / رسید
۴۳ – جواب این مرحله ==> کمر / بند
۴۴ – جواب این مرحله ==> سر / بلند
۴۵ – جواب این مرحله ==> مدیر / کل
۴۶ – جواب این مرحله ==> کف / گرگی
۴۷ – جواب این مرحله ==> شتر / مرغ
۴۸ – جواب این مرحله ==> غذا / ساز
۴۹ – جواب این مرحله ==> بند / باز
۵۰ – جواب این مرحله ==> دل / بسته
۵۱ – جواب این مرحله ==> لج / بازی
۵۲ – جواب این مرحله ==> شاه / دزد
۵۳ – جواب این مرحله ==> قند / شکن
۵۴ – جواب این مرحله ==> نمک / دان
۵۵ – جواب این مرحله ==> شهر / دار
۵۶ – جواب این مرحله ==> گاو / آهن
۵۷ – جواب این مرحله ==> جاه / طلب
۵۸ – جواب این مرحله ==> سال / گرد
۵۹ – جواب این مرحله ==> دروغ / گو
۶۰ – جواب این مرحله ==> زرد / آلو
۶۱ – جواب این مرحله ==> کیف / قاپ
۶۲ – جواب این مرحله ==> حشره / کش
۶۳ – جواب این مرحله ==> هفت / سین
۶۴ – جواب این مرحله ==> عدس / پلو
۶۵ – جواب این مرحله ==> شاه / راه
۶۶ – جواب این مرحله ==> مار / پیچ
۶۷ – جواب این مرحله ==> پیش / رفت
۶۸ – جواب این مرحله ==> میز / گرد
۶۹ – جواب این مرحله ==> آرام / گاه
۷۰ – جواب این مرحله ==> نفس / تنگی
۷۱ – جواب این مرحله ==> گرم / سیری
۷۲ – جواب این مرحله ==> سرخ / پوست
۷۳ – جواب این مرحله ==> قرار / داد
۷۴ – جواب این مرحله ==> خوش / شانس
۷۵ – جواب این مرحله ==> وحشت / زده
۷۶ – جواب این مرحله ==> شاه / نشین
۷۷ – جواب این مرحله ==> ذغال / سنگ
۷۸ – جواب این مرحله ==> حواس / پرت
۷۹ – جواب این مرحله ==> آرایش / گر
۸۰ – جواب این مرحله ==> ناخن / گیر
۸۱ – جواب این مرحله ==> خنده / دار
۸۲ – جواب این مرحله ==> هنر / پیشه
۸۳ – جواب این مرحله ==> بانک / دار
۸۴ – جواب این مرحله ==> چشم / پوشی
۸۵ – جواب این مرحله ==> جان / پناه
۸۶ – جواب این مرحله ==> خوش / شناس
۸۷ – جواب این مرحله ==> خود / نویس
۸۸ – جواب این مرحله ==> درآمد / زا
۸۹ – جواب این مرحله ==> دیده / بان
۹۰ – جواب این مرحله ==> خام / خوار
۹۱ – جواب این مرحله ==> جمع / آوری
۹۲ – جواب این مرحله ==> نور / چشمی
۹۳ – جواب این مرحله ==> پس / انداز
۹۴ – جواب این مرحله ==> خدا / پرست
۹۵ – جواب این مرحله ==> امام / زاده
۹۶ – جواب این مرحله ==> اتاق / خواب
۹۷ – جواب این مرحله ==> کشتی / گیر
۹۸ – جواب این مرحله ==> شهر / بانو
۹۹ – جواب این مرحله ==> نادر / شاه
۱۰۰ – جواب این مرحله ==> جهان / گرد
۱۰۱ – جواب این مرحله ==> مار / ماهی
۱۰۲ – جواب این مرحله ==> آتش / نشان
۱۰۳ – جواب این مرحله ==> چهل / چراغ
۱۰۴ – جواب این مرحله ==> چلو / کباب
۱۰۵ – جواب این مرحله ==> بزرگ / راه
۱۰۶ – جواب این مرحله ==> گوجه / سبز
۱۰۷ – جواب این مرحله ==> برادر / زن
۱۰۸ – جواب این مرحله ==> پدر / بزرگ
۱۰۹ – جواب این مرحله ==> شیشه / شور
۱۱۰ – جواب این مرحله ==> آب / معدنی
۱۱۱ – جواب این مرحله ==> زیر / زمین
۱۱۲ – جواب این مرحله ==> جا / لباسی
۱۱۳ – جواب این مرحله ==> سوار / کار
۱۱۴ – جواب این مرحله ==> سنگ / نورد
۱۱۵ – جواب این مرحله ==> بمب / افکن
۱۱۶ – جواب این مرحله ==> تاس / کباب
۱۱۷ – جواب این مرحله ==> نجات / بخش
۱۱۸ – جواب این مرحله ==> خراب / کار
۱۱۹ – جواب این مرحله ==> کوه / نورد
۱۲۰ – جواب این مرحله ==> اجاق / گاز
۱۲۱ – جواب این مرحله ==> ریش / سفید
۱۲۲ – جواب این مرحله ==> سایه / بان
۱۲۳ – جواب این مرحله ==> آتش / فشان
۱۲۴ – جواب این مرحله ==> چراغ / قوه
۱۲۵ – جواب این مرحله ==> خانه / دار
۱۲۶ – جواب این مرحله ==> گردن / بند
۱۲۷ – جواب این مرحله ==> خدمت / کار
۱۲۸ – جواب این مرحله ==> شمشیر / زن
۱۲۹ – جواب این مرحله ==> سر / افراز
۱۳۰ – جواب این مرحله ==> زیر / انداز
۱۳۱ – جواب این مرحله ==> استان / دار
۱۳۲ – جواب این مرحله ==> شیرین / عقل
۱۳۳ – جواب این مرحله ==> مدیر / عامل
۱۳۴ – جواب این مرحله ==> سخت / افزار
۱۳۵ – جواب این مرحله ==> آشپز / خانه
۱۳۶ – جواب این مرحله ==> سینه / پهلو
۱۳۷ – جواب این مرحله ==> کار / پرداز
۱۳۸ – جواب این مرحله ==> قرمه / سبزی
۱۳۹ – جواب این مرحله ==> خلیج / فارس
۱۴۰ – جواب این مرحله ==> نرم / افزار
۱۴۱ – جواب این مرحله ==> خود / پرداز
۱۴۲ – جواب این مرحله ==> کارت / خوان
۱۴۳ – جواب این مرحله ==> ریسک / پذیر
۱۴۴ – جواب این مرحله ==> کوله / پشتی
۱۴۵ – جواب این مرحله ==> مدار / بسته
۱۴۶ – جواب این مرحله ==> کولر / گازی
۱۴۷ – جواب این مرحله ==> توت / فرنگی
۱۴۸ – جواب این مرحله ==> اسباب / کشی
۱۴۹ – جواب این مرحله ==> سیب / زمینی
۱۵۰ – جواب این مرحله ==> هیجان / زده
۱۵۱ – جواب این مرحله ==> دانش / آموز
۱۵۲ – جواب این مرحله ==> جوجه / تیغی
۱۵۳ – جواب این مرحله ==> عقب / نشینی
۱۵۴ – جواب این مرحله ==> جارو / برقی
۱۵۵ – جواب این مرحله ==> کتاب / خانه
۱۵۶ – جواب این مرحله ==> چشم / انداز
۱۵۷ – جواب این مرحله ==> امیر / کبیر
۱۵۸ – جواب این مرحله ==> خاک / انداز
۱۵۹ – جواب این مرحله ==> بندر / عباس
۱۶۰ – جواب این مرحله ==> پرورش / گاه
۱۶۱ – جواب این مرحله ==> پیمان / کار
۱۶۲ – جواب این مرحله ==> فوق / دکترا
۱۶۳ – جواب این مرحله ==> مغازه / دار
۱۶۴ – جواب این مرحله ==> عذر / خواهی
۱۶۵ – جواب این مرحله ==> صرفه / جویی
۱۶۶ – جواب این مرحله ==> فرمان / دار
۱۶۷ – جواب این مرحله ==> بین / الملل
۱۶۸ – جواب این مرحله ==> اسباب / بازی
۱۶۹ – جواب این مرحله ==> پارچه / فروش
۱۷۰ – جواب این مرحله ==> صورت / مسئله
۱۷۱ – جواب این مرحله ==> زاینده / رود
۱۷۲ – جواب این مرحله ==> رئیس / جمهور
۱۷۳ – جواب این مرحله ==> موسیقی / دان
۱۷۴ – جواب این مرحله ==> زیر / دریایی
۱۷۵ – جواب این مرحله ==> شیرین / بیان
۱۷۶ – جواب این مرحله ==> رنگین / کمان
۱۷۷ – جواب این مرحله ==> شرکت / کننده
۱۷۸ – جواب این مرحله ==> سیاست / مدار
۱۷۹ – جواب این مرحله ==> دست / پرورده
۱۸۰ – جواب این مرحله ==> دندان / پزشک
۱۸۱ – جواب این مرحله ==> جمعه / بازار
۱۸۲ – جواب این مرحله ==> پدر / خوانده
۱۸۳ – جواب این مرحله ==> آفتاب / پرست
۱۸۴ – جواب این مرحله ==> مصرف / کننده
۱۸۵ – جواب این مرحله ==> دیوانه / وار
۱۸۶ – جواب این مرحله ==> نتیجه / گیری
۱۸۷ – جواب این مرحله ==> شگفت / انگیز
۱۸۸ – جواب این مرحله ==> زیست / شناسی
۱۸۹ – جواب این مرحله ==> وکیل / مدافع
۱۹۰ – جواب این مرحله ==> پنهان / کاری
۱۹۱ – جواب این مرحله ==> سرمایه / گذار
۱۹۲ – جواب این مرحله ==> دروازه / قرآن
۱۹۳ – جواب این مرحله ==> شرکت / تعاونی
۱۹۴ – جواب این مرحله ==> تولید / کننده
۱۹۵ – جواب این مرحله ==> چشم / به / راه
۱۹۶ – جواب این مرحله ==> برنامه / ریزی
۱۹۷ – جواب این مرحله ==> تک / تیر / انداز
۱۹۸ – جواب این مرحله ==> منحصر / به / فرد
۱۹۹ – جواب این مرحله ==> شیر / موز / بستنی
۲۰۰ – جواب این مرحله ==> فیلم / نامه / نویس

مرحله ۳

مرحله ی ۳ بازی ماهرخ (اکابر ۱)

۱ – جواب این مرحله ==> گل / خار
۲ – جواب این مرحله ==> خیر / شر
۳ – جواب این مرحله ==> شاخ / دم
۴ – جواب این مرحله ==> تو / شما
۵ – جواب این مرحله ==> تر / خشک
۶ – جواب این مرحله ==> زر / سیم
۷ – جواب این مرحله ==> تب / درد
۸ – جواب این مرحله ==> آب / برق
۹ – جواب این مرحله ==> مخ / هوش
۱۰ – جواب این مرحله ==> پا / قلب
۱۱ – جواب این مرحله ==> لک / پیس
۱۲ – جواب این مرحله ==> جر / بحث
۱۳ – جواب این مرحله ==> گل / خاک
۱۴ – جواب این مرحله ==> پر / بال
۱۵ – جواب این مرحله ==> غم / غصه
۱۶ – جواب این مرحله ==> خم / برش
۱۷ – جواب این مرحله ==> سس / نمک
۱۸ – جواب این مرحله ==> رگ / خون
۱۹ – جواب این مرحله ==> نخ / کوک
۲۰ – جواب این مرحله ==> جد / پدر
۲۱ – جواب این مرحله ==> سد / رود
۲۲ – جواب این مرحله ==> زن / مرد
۲۳ – جواب این مرحله ==> تن / بدن
۲۴ – جواب این مرحله ==> رخ / نما
۲۵ – جواب این مرحله ==> تل / تپه
۲۶ – جواب این مرحله ==> سه / هفت
۲۷ – جواب این مرحله ==> نی / نوا
۲۸ – جواب این مرحله ==> شش / ریه
۲۹ – جواب این مرحله ==> شک / ریا
۳۰ – جواب این مرحله ==> نم / خیس
۳۱ – جواب این مرحله ==> سن / سال
۳۲ – جواب این مرحله ==> شب / روز
۳۳ – جواب این مرحله ==> سم / مرگ
۳۴ – جواب این مرحله ==> آب / آتش
۳۵ – جواب این مرحله ==> آج / کفش
۳۶ – جواب این مرحله ==> غش / ضعف
۳۷ – جواب این مرحله ==> شل / سفت
۳۸ – جواب این مرحله ==> حل / فصل
۳۹ – جواب این مرحله ==> نه / هشت
۴۰ – جواب این مرحله ==> کج / صاف
۴۱ – جواب این مرحله ==> فر / گاز
۴۲ – جواب این مرحله ==> دی / مهر
۴۳ – جواب این مرحله ==> سر / راز
۴۴ – جواب این مرحله ==> کر / کور
۴۵ – جواب این مرحله ==> قد / وزن
۴۶ – جواب این مرحله ==> خس / خار
۴۷ – جواب این مرحله ==> سیل / بلا
۴۸ – جواب این مرحله ==> دل / عقل
۴۹ – جواب این مرحله ==> شب / سحر
۵۰ – جواب این مرحله ==> بو / عطر
۵۱ – جواب این مرحله ==> شط / رود
۵۲ – جواب این مرحله ==> صف / نان
۵۳ – جواب این مرحله ==> یخ / سرد
۵۴ – جواب این مرحله ==> آن / این
۵۵ – جواب این مرحله ==> بم / رطب
۵۶ – جواب این مرحله ==> پر / تشک
۵۷ – جواب این مرحله ==> طب / دوا
۵۸ – جواب این مرحله ==> دف / تار
۵۹ – جواب این مرحله ==> درس / مشق
۶۰ – جواب این مرحله ==> سنگ / خاک
۶۱ – جواب این مرحله ==> کلم / پلو
۶۲ – جواب این مرحله ==> کنت / لرد
۶۳ – جواب این مرحله ==> تیغ / تیز
۶۴ – جواب این مرحله ==> هند / چین
۶۵ – جواب این مرحله ==> قبل / بعد
۶۶ – جواب این مرحله ==> مار / موش
۶۷ – جواب این مرحله ==> یار / غار
۶۸ – جواب این مرحله ==> هاج / واج
۶۹ – جواب این مرحله ==> رنو / پژو
۷۰ – جواب این مرحله ==> عمو / عمه
۷۱ – جواب این مرحله ==> قلک / پول
۷۲ – جواب این مرحله ==> کسب / کار
۷۳ – جواب این مرحله ==> خشم / غضب
۷۴ – جواب این مرحله ==> عیش / نوش
۷۵ – جواب این مرحله ==> سه / چهار
۷۶ – جواب این مرحله ==> کم / زیاد
۷۷ – جواب این مرحله ==> طیب / حلال
۷۸ – جواب این مرحله ==> جشن / جنگ
۷۹ – جواب این مرحله ==> شرق / غرب
۸۰ – جواب این مرحله ==> جیب / لباس
۸۱ – جواب این مرحله ==> دیو / دلبر
۸۲ – جواب این مرحله ==> مهر / آبان
۸۳ – جواب این مرحله ==> جین / کتان
۸۴ – جواب این مرحله ==> در / پنجره
۸۵ – جواب این مرحله ==> حرم / ضریح
۸۶ – جواب این مرحله ==> قلم / دفتر
۸۷ – جواب این مرحله ==> تار / فلوت
۸۸ – جواب این مرحله ==> قفل / کلید
۸۹ – جواب این مرحله ==> کمد / بوفه
۹۰ – جواب این مرحله ==> موش / گربه
۹۱ – جواب این مرحله ==> جشن / سرور
۹۲ – جواب این مرحله ==> نام / نشان
۹۳ – جواب این مرحله ==> شاه / ملکه
۹۴ – جواب این مرحله ==> کفش / کفاش
۹۵ – جواب این مرحله ==> عمو / دایی
۹۶ – جواب این مرحله ==> چای / قهوه
۹۷ – جواب این مرحله ==> عرب / فارس
۹۸ – جواب این مرحله ==> دشت / صحرا
۹۹ – جواب این مرحله ==> نان / خمیر
۱۰۰ – جواب این مرحله ==> برس / شانه
۱۰۱ – جواب این مرحله ==> اسب / قاطر
۱۰۲ – جواب این مرحله ==> کبر / غرور
۱۰۳ – جواب این مرحله ==> پتو / بالش
۱۰۴ – جواب این مرحله ==> فرش / قالی
۱۰۵ – جواب این مرحله ==> شک / تردید
۱۰۶ – جواب این مرحله ==> چاه / چاله
۱۰۷ – جواب این مرحله ==> جت / سفینه
۱۰۸ – جواب این مرحله ==> روح / روان
۱۰۹ – جواب این مرحله ==> ژن / وراثت
۱۱۰ – جواب این مرحله ==> بم / کرمان
۱۱۱ – جواب این مرحله ==> عقاب / کرکس
۱۱۲ – جواب این مرحله ==> هل / زعفران
۱۱۳ – جواب این مرحله ==> پوند / یورو
۱۱۴ – جواب این مرحله ==> گریه / زاری
۱۱۵ – جواب این مرحله ==> چنگ / دندان
۱۱۶ – جواب این مرحله ==> آتش / خاکستر
۱۱۷ – جواب این مرحله ==> پونه / نعناع
۱۱۸ – جواب این مرحله ==> دز / سد / رود
۱۱۹ – جواب این مرحله ==> کر / لال / کور
۱۲۰ – جواب این مرحله ==> خوب / بد / زشت
۱۲۱ – جواب این مرحله ==> جن / پری / انس
۱۲۲ – جواب این مرحله ==> چپ / جلو / بالا
۱۲۳ – جواب این مرحله ==> سم / نعل / اسب
۱۲۴ – جواب این مرحله ==> مس / آهن / فولاد
۱۲۵ – جواب این مرحله ==> لب / چشم / دهان
۱۲۶ – جواب این مرحله ==> یس / حمد / بقره
۱۲۷ – جواب این مرحله ==> ین / وون / یوان
۱۲۸ – جواب این مرحله ==> سر / چشم / دهان
۱۲۹ – جواب این مرحله ==> حر / وهب / حبیب
۱۳۰ – جواب این مرحله ==> جو / ذرت / گندم
۱۳۱ – جواب این مرحله ==> مو / مژه / ابرو
۱۳۲ – جواب این مرحله ==> اره / چکش / میخ
۱۳۳ – جواب این مرحله ==> ول / رها / آزاد
۱۳۴ – جواب این مرحله ==> حج / خمس / زکات
۱۳۵ – جواب این مرحله ==> رم / آتن / لندن
۱۳۶ – جواب این مرحله ==> چک / پول / سفته
۱۳۷ – جواب این مرحله ==> تن / گرم / کیلو
۱۳۸ – جواب این مرحله ==> ری / طوس / زابل
۱۳۹ – جواب این مرحله ==> دل / جگر / قلوه
۱۴۰ – جواب این مرحله ==> چاق / خپل / تپل
۱۴۱ – جواب این مرحله ==> لر / کرد / فارس
۱۴۲ – جواب این مرحله ==> رپ / پاپ / سنتی
۱۴۳ – جواب این مرحله ==> کی / کجا / چطور
۱۴۴ – جواب این مرحله ==> آش / سوپ / عدسی
۱۴۵ – جواب این مرحله ==> لودر / جرثقیل
۱۴۶ – جواب این مرحله ==> جزر / مد / دریا
۱۴۷ – جواب این مرحله ==> سل / وبا / کزاز
۱۴۸ – جواب این مرحله ==> سکه / طلا / نقره
۱۴۹ – جواب این مرحله ==> خدا / عرش / ملک
۱۵۰ – جواب این مرحله ==> روز / ماه / سال
۱۵۱ – جواب این مرحله ==> سنگ / خاک / کلوخ
۱۵۲ – جواب این مرحله ==> گاز / ترمز / کلاچ
۱۵۳ – جواب این مرحله ==> پول / وام / بانک
۱۵۴ – جواب این مرحله ==> سرد / گرم / ولرم
۱۵۵ – جواب این مرحله ==> جک / چرخ / زاپاس
۱۵۶ – جواب این مرحله ==> کف / سقف / دیوار
۱۵۷ – جواب این مرحله ==> پی / بنا / معمار
۱۵۸ – جواب این مرحله ==> سی / چهل / پنجاه
۱۵۹ – جواب این مرحله ==> پول / مال / منال
۱۶۰ – جواب این مرحله ==> علی / رضا / محمد
۱۶۱ – جواب این مرحله ==> چین / کره / ژاپن
۱۶۲ – جواب این مرحله ==> رم / مصر / ایران
۱۶۳ – جواب این مرحله ==> دام / تله / شکار
۱۶۴ – جواب این مرحله ==> ده / شهر / روستا
۱۶۵ – جواب این مرحله ==> زرد / آبی / قرمز
۱۶۶ – جواب این مرحله ==> کش / زیپ / شلوار
۱۶۷ – جواب این مرحله ==> صد / نود / هشتاد
۱۶۸ – جواب این مرحله ==> ماش / عدس / نخود
۱۶۹ – جواب این مرحله ==> بت / خدا / شیطان
۱۷۰ – جواب این مرحله ==> کد / عدد / شماره
۱۷۱ – جواب این مرحله ==> شیر / ببر / گربه
۱۷۲ – جواب این مرحله ==> سیب / موز / انار
۱۷۳ – جواب این مرحله ==> قند / چای / قهوه
۱۷۴ – جواب این مرحله ==> آبی / سبز / مشکی
۱۷۵ – جواب این مرحله ==> درک / فهم / شعور
۱۷۶ – جواب این مرحله ==> طلا / نقره / برنز
۱۷۷ – جواب این مرحله ==> تخت / تشک / لحاف
۱۷۸ – جواب این مرحله ==> عید / جشن / نوروز
۱۷۹ – جواب این مرحله ==> ذرت / گندم / سویا
۱۸۰ – جواب این مرحله ==> کلم / خیار / گوجه
۱۸۱ – جواب این مرحله ==> برگ / ساقه / درخت
۱۸۲ – جواب این مرحله ==> شور / ترش / شیرین
۱۸۳ – جواب این مرحله ==> جنگ / جدال / دعوا
۱۸۴ – جواب این مرحله ==> شن / سنگ / بیابان
۱۸۵ – جواب این مرحله ==> بز / گاو / گوسفند
۱۸۶ – جواب این مرحله ==> حزب / باند / گروه
۱۸۷ – جواب این مرحله ==> قشم / سیری / لاوان
۱۸۸ – جواب این مرحله ==> پیر / جوان / کودک
۱۸۹ – جواب این مرحله ==> ژست / عکس / آتلیه
۱۹۰ – جواب این مرحله ==> قم / یزد / اصفهان
۱۹۱ – جواب این مرحله ==> شنا / دریا / قایق
۱۹۲ – جواب این مرحله ==> آتش / فندک / کبریت
۱۹۳ – جواب این مرحله ==> هفت / هشت / پانزده
۱۹۴ – جواب این مرحله ==> کوه / جنگل / دریا
۱۹۵ – جواب این مرحله ==> آهک / ماسه / سیمان
۱۹۶ – جواب این مرحله ==> نماز / روزه / زکات
۱۹۷ – جواب این مرحله ==> توپ / تانک / مسلسل
۱۹۸ – جواب این مرحله ==> یزد / فارس / کرمان
۱۹۹ – جواب این مرحله ==> سپر / نیزه / شمشیر
۲۰۰ – جواب این مرحله ==> عدس / نخود / لوبیا
۲۰۱ – جواب این مرحله ==> بند / ماده / تبصره
۲۰۲ – جواب این مرحله ==> لعل / زمرد / یاقوت
۲۰۳ – جواب این مرحله ==> فنچ / بلبل / قناری
۲۰۴ – جواب این مرحله ==> میز / مبل / کاناپه
۲۰۵ – جواب این مرحله ==> رشت / ساری / گرگان
۲۰۶ – جواب این مرحله ==> ابر / تگرگ / باران
۲۰۷ – جواب این مرحله ==> دریا / ساحل / جنگل
۲۰۸ – جواب این مرحله ==> سقف / بلوک / تیرچه
۲۰۹ – جواب این مرحله ==> بید / چنار / نارون
۲۱۰ – جواب این مرحله ==> زحل / زمین / مشتری
۲۱۱ – جواب این مرحله ==> کولر / سرما / گرما
۲۱۲ – جواب این مرحله ==> پدر / مادر / فرزند
۲۱۳ – جواب این مرحله ==> فطر / روزه / رمضان
۲۱۴ – جواب این مرحله ==> کمیل / ندبه / توسل
۲۱۵ – جواب این مرحله ==> فارابی / خوارزمی
۲۱۶ – جواب این مرحله ==> بار / وانت / نیسان
۲۱۷ – جواب این مرحله ==> دجله / فرات / کارون
۲۱۸ – جواب این مرحله ==> توپ / تور / والیبال
۲۱۹ – جواب این مرحله ==> چوب / الوار / نجاری
۲۲۰ – جواب این مرحله ==> پفک / چیپس / کرانچی
۲۲۱ – جواب این مرحله ==> نبوت / معاد / توحید
۲۲۲ – جواب این مرحله ==> راه / جاده / آسفالت
۲۲۳ – جواب این مرحله ==> شروع / آغاز / پایان
۲۲۴ – جواب این مرحله ==> قوری / کتری / سماور
۲۲۵ – جواب این مرحله ==> پنیر / گردو / بادام
۲۲۶ – جواب این مرحله ==> کارد / قاشق / چنگال
۲۲۷ – جواب این مرحله ==> نهنگ / کوسه / دلفین
۲۲۸ – جواب این مرحله ==> رجب / شعبان / رمضان
۲۲۹ – جواب این مرحله ==> سه / هزار / میلیارد
۲۳۰ – جواب این مرحله ==> هلو / شلیل / زردآلو
۲۳۱ – جواب این مرحله ==> بندر / خلیج / اسکله
۲۳۲ – جواب این مرحله ==> هوا / زمین / زیرزمین
۲۳۳ – جواب این مرحله ==> مرغ / ماهی / بوقلمون
۲۳۴ – جواب این مرحله ==> شام / ناهار / صبحانه
۲۳۵ – جواب این مرحله ==> قرآن / انجیل / تورات
۲۳۶ – جواب این مرحله ==> فیلم / سریال / تئاتر
۲۳۷ – جواب این مرحله ==> جمعه / شنبه / یکشنبه
۲۳۸ – جواب این مرحله ==> دار / اعدام / مجازات
۲۳۹ – جواب این مرحله ==> هرمزگان / بندرعباس
۲۴۰ – جواب این مرحله ==> کاشت / داشت / برداشت
۲۴۱ – جواب این مرحله ==> خطکش / گونیا / نقاله
۲۴۲ – جواب این مرحله ==> کلاه / دستکش / شالگردن
۲۴۳ – جواب این مرحله ==> مترو / تاکسی / اتوبوس
۲۴۴ – جواب این مرحله ==> لیمو / نارنج / پرتقال
۲۴۵ – جواب این مرحله ==> آسیا / اروپا / آفریقا
۲۴۶ – جواب این مرحله ==> برکه / مرداب / دریاچه
۲۴۷ – جواب این مرحله ==> کباب / پیتزا / سوخاری
۲۴۸ – جواب این مرحله ==> بنفش / صورتی / خاکستری
۲۴۹ – جواب این مرحله ==> کتاب / مدرسه / آموزگار
۲۵۰ – جواب این مرحله ==> عراق / سوریه / افغانستان
۲۵۱ – جواب این مرحله ==> قصر / کاخ
۲۵۲ – جواب این مرحله ==> راه / چاه
۲۵۳ – جواب این مرحله ==> باز / بست
۲۵۴ – جواب این مرحله ==> قرض / طلب
۲۵۵ – جواب این مرحله ==> خشت / خام
۲۵۶ – جواب این مرحله ==> قید / بند
۲۵۷ – جواب این مرحله ==> پیچ / آچار
۲۵۸ – جواب این مرحله ==> حرف / کلمه
۲۵۹ – جواب این مرحله ==> گل / گلدان
۲۶۰ – جواب این مرحله ==> آرام / اطلس
۲۶۱ – جواب این مرحله ==> پست / ارسال
۲۶۲ – جواب این مرحله ==> بزرگ / کوچک
۲۶۳ – جواب این مرحله ==> بار / بندیل
۲۶۴ – جواب این مرحله ==> سایه / روشن
۲۶۵ – جواب این مرحله ==> پسته / فندق
۲۶۶ – جواب این مرحله ==> فلج / اطفال
۲۶۷ – جواب این مرحله ==> بند / تبصره
۲۶۸ – جواب این مرحله ==> یال / کوپال
۲۶۹ – جواب این مرحله ==> شمال / جنوب
۲۷۰ – جواب این مرحله ==> فراز / فرود
۲۷۱ – جواب این مرحله ==> کشتی / ناخدا
۲۷۲ – جواب این مرحله ==> لانه / جاسوسی
۲۷۳ – جواب این مرحله ==> جزیره / ساحل
۲۷۴ – جواب این مرحله ==> دایره / قسمت
۲۷۵ – جواب این مرحله ==> محیط / مساحت
۲۷۶ – جواب این مرحله ==> کاروان / سفر
۲۷۷ – جواب این مرحله ==> تالاب / مرداب
۲۷۸ – جواب این مرحله ==> خاموش / روشن
۲۷۹ – جواب این مرحله ==> شاهین / قرقی
۲۸۰ – جواب این مرحله ==> سروان / سرهنگ
۲۸۱ – جواب این مرحله ==> شیشه / اعتیاد
۲۸۲ – جواب این مرحله ==> زنان / زایمان
۲۸۳ – جواب این مرحله ==> تاکسی / کرایه
۲۸۴ – جواب این مرحله ==> پیروزی / گشایش
۲۸۵ – جواب این مرحله ==> تایر / آپاراتی
۲۸۶ – جواب این مرحله ==> شانه / آرایشگر
۲۸۷ – جواب این مرحله ==> برنده / بازنده
۲۸۸ – جواب این مرحله ==> بودجه / برنامه
۲۸۹ – جواب این مرحله ==> اندرونی / بیرونی
۲۹۰ – جواب این مرحله ==> یادداشت / روزانه
۲۹۱ – جواب این مرحله ==> زن / همسر / مادر
۲۹۲ – جواب این مرحله ==> قند / نبات / شکلات
۲۹۳ – جواب این مرحله ==> بها / ارزش / قیمت
۲۹۴ – جواب این مرحله ==> سعدی / حافظ / خیام
۲۹۵ – جواب این مرحله ==> مریخ / مشتری / زحل
۲۹۶ – جواب این مرحله ==> قم / مشهد / جمکران
۲۹۷ – جواب این مرحله ==> حال / گذشته / آینده
۲۹۸ – جواب این مرحله ==> ریاضی / فیزیک / شیمی
۲۹۹ – جواب این مرحله ==> مرجان / جلبک / اسفنج
۳۰۰ – جواب این مرحله ==> ایمان / اعتماد / اعتقاد
۳۰۱ – جواب این مرحله ==> مچ / ساعد
۳۰۲ – جواب این مرحله ==> هوا / فضا
۳۰۳ – جواب این مرحله ==> قیل / قال
۳۰۴ – جواب این مرحله ==> ریش / سبیل
۳۰۵ – جواب این مرحله ==> قلابی / بدل
۳۰۶ – جواب این مرحله ==> افعی / کبری
۳۰۷ – جواب این مرحله ==> یقه / آستین
۳۰۸ – جواب این مرحله ==> ساعت / زمان
۳۰۹ – جواب این مرحله ==> دید / بازدید
۳۱۰ – جواب این مرحله ==> جعبه / کارتن
۳۱۱ – جواب این مرحله ==> ورزش / سلامتی
۳۱۲ – جواب این مرحله ==> شرکت / موسسه
۳۱۳ – جواب این مرحله ==> فلات / کوهستان
۳۱۴ – جواب این مرحله ==> کاشی / سرامیک
۳۱۵ – جواب این مرحله ==> نگهداری / پشتیبانی

پیشنهاد جالب !  جواب بازی شهرزاد ( هزار داستان ) ، جواب تمامی مراحل به صورت کامل

مرحله ۴

مرحله ی ۴ بازی ماهرخ (اکابر ۲)

۱ – جواب این مرحله ==> به / سیب / دل / یار
۲ – جواب این مرحله ==> رز / یاس / رس / خاک
۳ – جواب این مرحله ==> لاک / جیغ / بره / میش
۴ – جواب این مرحله ==> فن / هنر / شش / قلب
۵ – جواب این مرحله ==> رنو / پژو / پل / دره
۶ – جواب این مرحله ==> فر / گاز / گرگ / گله
۷ – جواب این مرحله ==> سگ / خوک / کت / شلوار
۸ – جواب این مرحله ==> آدم / حوا / مین / جنگ
۹ – جواب این مرحله ==> جیب / کیف / رنگ / نما
۱۰ – جواب این مرحله ==> برق / لامپ / جیغ / داد
۱۱ – جواب این مرحله ==> چپ / راست / دیر / زود
۱۲ – جواب این مرحله ==> مد / روز / دم / بازدم
۱۳ – جواب این مرحله ==> جلا / برق / تلاش / کوشش
۱۴ – جواب این مرحله ==> ابر / برف / شاه / گدا
۱۵ – جواب این مرحله ==> لارو / حشره / قو / غاز
۱۶ – جواب این مرحله ==> کیش / قشم / پلو / چلو
۱۷ – جواب این مرحله ==> آه / مظلوم / عطر / بو
۱۸ – جواب این مرحله ==> کند / تند / سرو / کاج
۱۹ – جواب این مرحله ==> کاخ / کوخ / سرب / روی
۲۰ – جواب این مرحله ==> عرب / عجم / فرش / موکت
۲۱ – جواب این مرحله ==> قنات / چاه / سگ / قلاده
۲۲ – جواب این مرحله ==> طعم / غذا / راه / جاده
۲۳ – جواب این مرحله ==> عود / عنبر / شال / کلاه
۲۴ – جواب این مرحله ==> ریز / درشت / لیز / لزج
۲۵ – جواب این مرحله ==> شن / ماسه / جک / زاپاس
۲۶ – جواب این مرحله ==> پر / خالی / تاب / توان
۲۷ – جواب این مرحله ==> حمل / نقل / تیز / چاقو
۲۸ – جواب این مرحله ==> ملت / امت / قلب / عروق
۲۹ – جواب این مرحله ==> جاه / جلال / سیم / کابل
۳۰ – جواب این مرحله ==> سنگ / لنگ / باند / خلاف
۳۱ – جواب این مرحله ==> قضا / قدر / راز / نیاز
۳۲ – جواب این مرحله ==> طی / پله / سپاه / ارتش
۳۳ – جواب این مرحله ==> کش / قوس / سبزی / میوه
۳۴ – جواب این مرحله ==> شام / حلب / سیخ / کباب
۳۵ – جواب این مرحله ==> خامه / عسل / کوه / قله
۳۶ – جواب این مرحله ==> دیا / آخرت / چپ / راست
۳۷ – جواب این مرحله ==> ابر / باد / ریش / سبیل
۳۸ – جواب این مرحله ==> قلک / پول / نام / نشان
۳۹ – جواب این مرحله ==> باز / بسته / شرق / غرب
۴۰ – جواب این مرحله ==> حسن / حسین / باغ / ویلا
۴۱ – جواب این مرحله ==> فاز / نول / هدف / مراد
۴۲ – جواب این مرحله ==> نخ / سوزن / آجر / بلوک
۴۳ – جواب این مرحله ==> چپ / راست / شاه / ملکه
۴۴ – جواب این مرحله ==> باک / بنزین / پیش / پس
۴۵ – جواب این مرحله ==> تیر / ترکش / میخ / چکش
۴۶ – جواب این مرحله ==> کمد / کشو / زنجیر / چرخ
۴۷ – جواب این مرحله ==> سفره / نان / آمل / بابل
۴۸ – جواب این مرحله ==> جهل / عقل / پاکت / نامه
۴۹ – جواب این مرحله ==> دریا / کوه / خیار / کلم
۵۰ – جواب این مرحله ==> چین / پکن / شکلات / تافی
۵۱ – جواب این مرحله ==> اسم / فامیل / قند / شکر
۵۲ – جواب این مرحله ==> تزار / سزار / ابر / باد
۵۳ – جواب این مرحله ==> کار / رئیس / سود / زیان
۵۴ – جواب این مرحله ==> عمه / خاله / قلب / کلیه
۵۵ – جواب این مرحله ==> دیفتری / کزاز / دلار / ریال
۵۶ – جواب این مرحله ==> قرن / هزاره / تلخ / شور
۵۷ – جواب این مرحله ==> ریشه / ساقه / دام / تله
۵۸ – جواب این مرحله ==> حضور / غیبت / عدد / رقم
۵۹ – جواب این مرحله ==> خرید / فروش / آه / یتیم
۶۰ – جواب این مرحله ==> صدا / تصویر / ظلم / جفا
۶۱ – جواب این مرحله ==> تاج / تخت / فلک / تنبیه
۶۲ – جواب این مرحله ==> بله / خیر / ماهی / دریا
۶۳ – جواب این مرحله ==> گرم / سرد / شهر / روستا
۶۴ – جواب این مرحله ==> روح / روان / طلا / جواهر
۶۵ – جواب این مرحله ==> اپل / گوگل / سقز / بانه
۶۶ – جواب این مرحله ==> حلوا / خرما / خرت / پرت
۶۷ – جواب این مرحله ==> دین / دنیا / سیر / پیاز
۶۸ – جواب این مرحله ==> چاه / قنات / شرق / شمال
۶۹ – جواب این مرحله ==> تنگ / ماهی / کره / مربا
۷۰ – جواب این مرحله ==> توت / تمشک / دزد / پلیس
۷۱ – جواب این مرحله ==> نور / سایه / تیر / کمان
۷۲ – جواب این مرحله ==> چشم / ابرو / رود / دریا
۷۳ – جواب این مرحله ==> عصر / دوره / کشو / قفسه
۷۴ – جواب این مرحله ==> غذا / آشپز / نقش / نگار
۷۵ – جواب این مرحله ==> بیل / کلنگ / زلف / شانه
۷۶ – جواب این مرحله ==> مته / دریل / شمر / یزید
۷۷ – جواب این مرحله ==> گچ / سیمان / محمد / علی
۷۸ – جواب این مرحله ==> تین / زیتون / تیر / خلاص
۷۹ – جواب این مرحله ==> بند / رخت / درد / درمان
۸۰ – جواب این مرحله ==> ضد / نقیض / شهر / روستا
۸۱ – جواب این مرحله ==> لامپ / چراغ / صحرا / سراب
۸۲ – جواب این مرحله ==> برج / بارو / حوض / استخر
۸۳ – جواب این مرحله ==> پزشک / طبیب / درس / کتاب
۸۴ – جواب این مرحله ==> خمس / زکات / عیب / ایراد
۸۵ – جواب این مرحله ==> خسته / نالان / پرو / شیلی
۸۶ – جواب این مرحله ==> کوه / دشت / طبیب / بیمار
۸۷ – جواب این مرحله ==> درز / پارچه / بهشت / جهنم
۸۸ – جواب این مرحله ==> دشت / کویر / رئیس / معاون
۸۹ – جواب این مرحله ==> امام / رهبر / سوال / جواب
۹۰ – جواب این مرحله ==> شمال / جنوب / حلال / حرام
۹۱ – جواب این مرحله ==> آب / حیات / جعبه / کارتن
۹۲ – جواب این مرحله ==> صدا / گوش / آهن / پلاستیک
۹۳ – جواب این مرحله ==> قند / نبات / فال / تماشا
۹۴ – جواب این مرحله ==> آبی / بنفش / املت / نیمرو
۹۵ – جواب این مرحله ==> دنده / فرمان / ماه / هفته
۹۶ – جواب این مرحله ==> چین / مالزی / میز / صندلی
۹۷ – جواب این مرحله ==> دشمن / کینه / قیمه / قرمه
۹۸ – جواب این مرحله ==> شاه / گدا / خزنده / پرنده
۹۹ – جواب این مرحله ==> قرص / کپسول / خلیج / فارس
۱۰۰ – جواب این مرحله ==> بوش / ترامپ / گوشت / نخود
۱۰۱ – جواب این مرحله ==> نبی / پیامبر / تز / دکترا
۱۰۲ – جواب این مرحله ==> آبی / بنفش / اطلس / آرام
۱۰۳ – جواب این مرحله ==> موز / انگور / چشمه / رود
۱۰۴ – جواب این مرحله ==> ترد / خوشمزه / قم / مشهد
۱۰۵ – جواب این مرحله ==> سنگ / چوب / توشه / مسافر
۱۰۶ – جواب این مرحله ==> حج / زیارت / سایه / روشن
۱۰۷ – جواب این مرحله ==> تیک / تاک / دکتر / مهندس
۱۰۸ – جواب این مرحله ==> فلکه / میدان / بام / برف
۱۰۹ – جواب این مرحله ==> چپ / راست / شریک / کاسبی
۱۱۰ – جواب این مرحله ==> مبل / راحتی / خار / خفیف
۱۱۱ – جواب این مرحله ==> کولر / پکیج / فرش / قالی
۱۱۲ – جواب این مرحله ==> لنت / ترمز / موس / هدفون
۱۱۳ – جواب این مرحله ==> سیر / گرسنه / بیل / تیشه
۱۱۴ – جواب این مرحله ==> تبلت / لپتاپ / زد / خورد
۱۱۵ – جواب این مرحله ==> کتان / مخمل / شیعه / سنی
۱۱۶ – جواب این مرحله ==> ترس / لرز / آب / خاک / باد
۱۱۷ – جواب این مرحله ==> جنت / بهشت / هدیه / کادو
۱۱۸ – جواب این مرحله ==> سیب / پرتقال / سنگ / آهن
۱۱۹ – جواب این مرحله ==> چوب / آهن / بیشتر / کمتر
۱۲۰ – جواب این مرحله ==> بیمه / درمان / چلو / پلو
۱۲۱ – جواب این مرحله ==> پیچ / مهره / رها / آزاد
۱۲۲ – جواب این مرحله ==> سکه / اسکناس / سرد / گرم
۱۲۳ – جواب این مرحله ==> عروس / داماد / روح / شبح
۱۲۴ – جواب این مرحله ==> پوست / مو / زمین / آسمان
۱۲۵ – جواب این مرحله ==> پدر / بابا / خواب / رویا
۱۲۶ – جواب این مرحله ==> دریا / دریاچه / اقیانوس
۱۲۷ – جواب این مرحله ==> یوسف / زلیخا / مار / عقرب
۱۲۸ – جواب این مرحله ==> کلاه / کاپشن / سمند / دنا
۱۲۹ – جواب این مرحله ==> گل / گلدان / لوله / واشر
۱۳۰ – جواب این مرحله ==> مریخ / زمین / سپاه / ارتش
۱۳۱ – جواب این مرحله ==> موکت / قالی / کتاب / دفتر
۱۳۲ – جواب این مرحله ==> جوجه / اردک / برف / باران
۱۳۳ – جواب این مرحله ==> شب / تاریک / فیلم / نمایش
۱۳۴ – جواب این مرحله ==> دیه / بیمه / تیبا / ساینا
۱۳۵ – جواب این مرحله ==> رمز / راز / پوشک / شیرخشک
۱۳۶ – جواب این مرحله ==> شیشه / پلاستیک / راه / چاه
۱۳۷ – جواب این مرحله ==> قطار / اتوبوس / آه / ناله
۱۳۸ – جواب این مرحله ==> مشهد / تهران / چای / سینی
۱۳۹ – جواب این مرحله ==> رادیو / سینما / جیک / پوک
۱۴۰ – جواب این مرحله ==> ربا / نزول / مجرد / متاهل
۱۴۱ – جواب این مرحله ==> بنا / ساختمان / میش / بره
۱۴۲ – جواب این مرحله ==> قند / نبات / مینا / دندان
۱۴۳ – جواب این مرحله ==> جنگ / صلح / کشتی / کاراته
۱۴۴ – جواب این مرحله ==> شام / میوه / همت / شیرودی
۱۴۵ – جواب این مرحله ==> سان / رژه / چوب / سنگ / آهن
۱۴۶ – جواب این مرحله ==> شتر / قافله / بندر / خلیج
۱۴۷ – جواب این مرحله ==> سیل / زلزله / گرز / شمشیر
۱۴۸ – جواب این مرحله ==> فرز / مته / آهنگ / موسیقی
۱۴۹ – جواب این مرحله ==> نرم / آهسته / هقهق / گریه
۱۵۰ – جواب این مرحله ==> زور / خشونت / دور / نزدیک
۱۵۱ – جواب این مرحله ==> قطب / آهنربا / نور / سایه
۱۵۲ – جواب این مرحله ==> قالی / موکت / سنجد / عناب
۱۵۳ – جواب این مرحله ==> حریر / کتان / سیاه / سفید
۱۵۴ – جواب این مرحله ==> کوسه / نهنگ / نجار / نقاش
۱۵۵ – جواب این مرحله ==> شلیل / هلو / وزیر / معاون
۱۵۶ – جواب این مرحله ==> قیر / آسفالت / کیک / تولد
۱۵۷ – جواب این مرحله ==> دختر / پسر / هتل / رستوران
۱۵۸ – جواب این مرحله ==> دیوار / سقف / ماه / خورشید
۱۵۹ – جواب این مرحله ==> پونز / سنجاق / جمع / تفریق
۱۶۰ – جواب این مرحله ==> تاب / سرسره / شمع / بخاری
۱۶۱ – جواب این مرحله ==> پاککن / تراش / کارد / پنیر
۱۶۲ – جواب این مرحله ==> کندر / بابونه / سیم / کابل
۱۶۳ – جواب این مرحله ==> لیر / روپیه / شانس / اقبال
۱۶۴ – جواب این مرحله ==> بلبل / قناری / برف / باران
۱۶۵ – جواب این مرحله ==> گاوآهن / شخم / حافظ / سعدی
۱۶۶ – جواب این مرحله ==> آفتاب / مهتاب / جنگ / جدال
۱۶۷ – جواب این مرحله ==> بازیکن / مربی / تیره / تار
۱۶۸ – جواب این مرحله ==> چمن / سبزه / کاشی / سرامیک
۱۶۹ – جواب این مرحله ==> جزا / پاداش / جزوه / استاد
۱۷۰ – جواب این مرحله ==> خمین / اراک / ماه / خورشید
۱۷۱ – جواب این مرحله ==> سنگ / کاغذ / صدف / مروارید
۱۷۲ – جواب این مرحله ==> تاب / پارک / زمین / خورشید
۱۷۳ – جواب این مرحله ==> ضابطه / رابطه / خط / نقاشی
۱۷۴ – جواب این مرحله ==> قطر / امارات / حرص / خساست
۱۷۵ – جواب این مرحله ==> دیو / دلبر / چالش / مسابقه
۱۷۶ – جواب این مرحله ==> کلیله / دمنه / سپاه / ارتش
۱۷۷ – جواب این مرحله ==> قیر / آسفالت / اسب / قاطر
۱۷۸ – جواب این مرحله ==> خنده / گریه / رنو / پراید
۱۷۹ – جواب این مرحله ==> نمک / فلفل / کتاب / امتحان
۱۸۰ – جواب این مرحله ==> بالن / پرواز / کاوه / ضحاک
۱۸۱ – جواب این مرحله ==> بانک / بیمه / کارد / چنگال
۱۸۲ – جواب این مرحله ==> لنج / قایق / جنسیس / لکسوس
۱۸۳ – جواب این مرحله ==> کت / دامن / کافه / رستوران
۱۸۴ – جواب این مرحله ==> صفر / محرم / پهلوی / قاجار
۱۸۵ – جواب این مرحله ==> کار / کرامت / لوله / بخاری
۱۸۶ – جواب این مرحله ==> شیون / زاری / پونه / نعناع
۱۸۷ – جواب این مرحله ==> لامسه / بویایی / مال / منال
۱۸۸ – جواب این مرحله ==> چاشنی / بمب / سکه / اسکناس
۱۸۹ – جواب این مرحله ==> تور / دروازه / بانک / بورس
۱۹۰ – جواب این مرحله ==> رمل / اصطرلاب / آمل / لاهیجان
۱۹۱ – جواب این مرحله ==> کتاب / رساله / پارچ / لیوان
۱۹۲ – جواب این مرحله ==> ریش / قیچی / پوستر / بروشور
۱۹۳ – جواب این مرحله ==> سیب / گلابی / برجام / مذاکره
۱۹۴ – جواب این مرحله ==> جار / جنجال / پرتقال / لیمو
۱۹۵ – جواب این مرحله ==> انبه / موز / دیپلمات / سفیر
۱۹۶ – جواب این مرحله ==> سیاره / ستاره / کولر / پنکه
۱۹۷ – جواب این مرحله ==> مجنون / دیوانه / ذرت / سویا
۱۹۸ – جواب این مرحله ==> ریشه / ساقه / برگ / سال / ماه
۱۹۹ – جواب این مرحله ==> قاشق / چنگال / درهم / دینار
۲۰۰ – جواب این مرحله ==> لب / دندان / زردچوبه / فلفل
۲۰۱ – جواب این مرحله ==> گنج / قارون / خودکار / مداد
۲۰۲ – جواب این مرحله ==> سرخک / سرخچه / گران / ارزان
۲۰۳ – جواب این مرحله ==> لحظه / ثانیه / کرج / تهران
۲۰۴ – جواب این مرحله ==> آب / فاضلاب / قیمه / بادمجان
۲۰۵ – جواب این مرحله ==> مزدا / نیسان / کیم / لیوانی
۲۰۶ – جواب این مرحله ==> میلگرد / بتون / دکتر / وکیل
۲۰۷ – جواب این مرحله ==> ریاضی / فیزیک / دجله / فرات
۲۰۸ – جواب این مرحله ==> قبیله / ایل / کدو / بادمجان
۲۰۹ – جواب این مرحله ==> ماشین / موتور / شام / ناهار
۲۱۰ – جواب این مرحله ==> گیلان / رشت / جمهوری / اسلامی
۲۱۱ – جواب این مرحله ==> چالوس / هراز / هزار / میلیون
۲۱۲ – جواب این مرحله ==> خرداد / شهریور / فیل / کرگدن
۲۱۳ – جواب این مرحله ==> ژلوفون / بروفون / چشم / عینک
۲۱۴ – جواب این مرحله ==> کیف / چمدان / کوروش / داریوش
۲۱۵ – جواب این مرحله ==> انگلیس / فرانسه / تازه / کهنه
۲۱۶ – جواب این مرحله ==> غل / زنجیر / تلویزیون / آنتن
۲۱۷ – جواب این مرحله ==> مس / روی / چدن / روز / ماه / سال
۲۱۸ – جواب این مرحله ==> سحر / افطار / ترامپ / اوباما
۲۱۹ – جواب این مرحله ==> سند / پنجاب / شمر / عمر / حرمله
۲۲۰ – جواب این مرحله ==> چین / روسیه / ساحر / جادوگر
۲۲۱ – جواب این مرحله ==> بازار / خرید / ساواک / موصاد
۲۲۲ – جواب این مرحله ==> بودجه / برنامه / بیت / ردیف
۲۲۳ – جواب این مرحله ==> بزرگراه / بلوار / نیل / فرات
۲۲۴ – جواب این مرحله ==> لبو / شلغم / چغندر / زن / شوهر
۲۲۵ – جواب این مرحله ==> فک / دهان / قرآن / نماز / روزه
۲۲۶ – جواب این مرحله ==> چادر / روسری / توپ / والیبال
۲۲۷ – جواب این مرحله ==> قطار / اتوبوس / مریخ / مشتری
۲۲۸ – جواب این مرحله ==> بیم / امید / دهه / صده / هزاره
۲۲۹ – جواب این مرحله ==> بلوار / بزرگراه / کره / مربا
۲۳۰ – جواب این مرحله ==> پکن / توکیو / عقیق / فیروزه
۲۳۱ – جواب این مرحله ==> ماست / سرشیر / شامپو / صابون
۲۳۲ – جواب این مرحله ==> دانشجو / مشروط / نفت / بنزین
۲۳۳ – جواب این مرحله ==> دنده / موتور / عروس / داماد
۲۳۴ – جواب این مرحله ==> دیگ / قابلمه / لوستر / آویز
۲۳۵ – جواب این مرحله ==> قرص / شربت / تانک / هواپیما
۲۳۶ – جواب این مرحله ==> قند / نبات / راگبی / هندبال
۲۳۷ – جواب این مرحله ==> خزر / ارومیه / بهمن / اسفند
۲۳۸ – جواب این مرحله ==> جوجه / اردک / زاگرس / البرز
۲۳۹ – جواب این مرحله ==> شهر / کشور / صاعقه / گردباد
۲۴۰ – جواب این مرحله ==> سمند / پراید / چادر / روسری
۲۴۱ – جواب این مرحله ==> تمیز / کثیف / کشور / سرزمین
۲۴۲ – جواب این مرحله ==> کوچه / بازار / انار / انگور
۲۴۳ – جواب این مرحله ==> خرید / پاساژ / خانه / معمار
۲۴۴ – جواب این مرحله ==> عربی / انگلیسی / گوجه / خیار
۲۴۵ – جواب این مرحله ==> پیاز / جعفری / مسجد / حسینیه
۲۴۶ – جواب این مرحله ==> عقل / قلب / فوتبال / والیبال
۲۴۷ – جواب این مرحله ==> سپر / زره / کمباین / تراکتور
۲۴۸ – جواب این مرحله ==> بازی / ورزش / تیمور / اسکناس
۲۴۹ – جواب این مرحله ==> یزد / کردستان / ماهی / خرچنگ
۲۵۰ – جواب این مرحله ==> ساعت / زمان / خرگوش / کانگرو
۲۵۱ – جواب این مرحله ==> حساب / کتاب / موتور / دوچرخه
۲۵۲ – جواب این مرحله ==> در / دیوار / زاهدان / سیستان
۲۵۳ – جواب این مرحله ==> مترسک / جالیز / تشت / رسوایی
۲۵۴ – جواب این مرحله ==> جیوه / هلیوم / شوفاژ / بخاری
۲۵۵ – جواب این مرحله ==> کارد / چنگال / نفت / گازوئیل
۲۵۶ – جواب این مرحله ==> شیر / روباه / ایران / انگلیس
۲۵۷ – جواب این مرحله ==> کلاه / باران / ایران / آمریکا
۲۵۸ – جواب این مرحله ==> زیره / زعفران / کتاب / دفترچه
۲۵۹ – جواب این مرحله ==> شارژ / آپارتمان / کبریت / آتش
۲۶۰ – جواب این مرحله ==> مجلس / نماینده / فاطمه / زهرا
۲۶۱ – جواب این مرحله ==> متر / کیلومتر / حلقه / انگشتر
۲۶۲ – جواب این مرحله ==> دفترچه / یادداشت / داد / فریاد
۲۶۳ – جواب این مرحله ==> هیتلر / نازی / کارگر / کارمند
۲۶۴ – جواب این مرحله ==> جیبوتی / سومالی / جغد / شاهین
۲۶۵ – جواب این مرحله ==> تانک / هلیکوپتر / آذری / ترکی
۲۶۶ – جواب این مرحله ==> کاراته / کشتی / خواهر / برادر
۲۶۷ – جواب این مرحله ==> برنده / بازنده / کراچی / لاهور
۲۶۸ – جواب این مرحله ==> دنیا / آخرت / مالزی / اندونزی
۲۶۹ – جواب این مرحله ==> وانت / نیسان / کاشان / اصفهان
۲۷۰ – جواب این مرحله ==> علی / محمد / رادیو / گرامافون
۲۷۱ – جواب این مرحله ==> پرو / برزیل / منیزیوم / گوگرد
۲۷۲ – جواب این مرحله ==> مسیحی / یهودی / ساعت / دستبند
۲۷۳ – جواب این مرحله ==> سنگین / سبک / سیستان / زاهدان
۲۷۴ – جواب این مرحله ==> برده / کنیز / آچار / پیچگوشتی
۲۷۵ – جواب این مرحله ==> اتم / ملوکول / خربزه / هندوانه
۲۷۶ – جواب این مرحله ==> خدمت / سربازی / میدان / خیابان
۲۷۷ – جواب این مرحله ==> وکیل / قاضی / هندبال / واترپلو
۲۷۸ – جواب این مرحله ==> نیچه / کانت / مرغابی / بلدرچین
۲۷۹ – جواب این مرحله ==> شاهین / عقاب / صادرات / واردات
۲۸۰ – جواب این مرحله ==> تحصیل / اشتغال / نامزد / کاندید
۲۸۱ – جواب این مرحله ==> فیل / کرگدن / زرافه / قفل / کلید
۲۸۲ – جواب این مرحله ==> خنده / گریه / رودخانه / دریاچه
۲۸۳ – جواب این مرحله ==> رالی / کارتینگ / نفت / اورانیوم
۲۸۴ – جواب این مرحله ==> ماه / خورشید / کمبریج / آکسفورد
۲۸۵ – جواب این مرحله ==> آرایش / پیرایش / دلمه / آبگوشت
۲۸۶ – جواب این مرحله ==> هفت / نه / یازده / ما / شما / ایشان
۲۸۷ – جواب این مرحله ==> ملی / ملت / سپه / شام / حلب / دمشق
۲۸۸ – جواب این مرحله ==> عجله / شیطان / طول / عرض / ارتفاع
۲۸۹ – جواب این مرحله ==> مادرید / بارسلون / بلند / کوتاه
۲۹۰ – جواب این مرحله ==> پارک / سینما / اکسیژن / نیتروژن
۲۹۱ – جواب این مرحله ==> مزدا / نیسان / جراح / دندانپزشک
۲۹۲ – جواب این مرحله ==> گرگ / کفتار / روباه / ایل / طایفه
۲۹۳ – جواب این مرحله ==> بیست / نوزده / باران / برف / تگرگ
۲۹۴ – جواب این مرحله ==> هود / گاز / یخچال / زرد / سبز / قرمز
۲۹۵ – جواب این مرحله ==> برج / آپارتمان / خربزه / هندوانه
۲۹۶ – جواب این مرحله ==> فاطمه / معصومه / پنچری / آپاراتی
۲۹۷ – جواب این مرحله ==> کافر / مسلمان / زمستان / تابستان
۲۹۸ – جواب این مرحله ==> ریاضی / فیزیک / کابینت / آشپزخانه
۲۹۹ – جواب این مرحله ==> صدف / مروارید / ریسندگی / بافندگی
۳۰۰ – جواب این مرحله ==> بازیگر / کارگردان / بستنی / آبمیوه

مرحله ۵

مرحله ی ۵ بازی ماهرخ (دارالفنون ۱)

۱ – جواب این مرحله ==> سفر / تاب / میخ
۲ – جواب این مرحله ==> باک / خاک / لاک
۳ – جواب این مرحله ==> ملخ / راکت / جیپ
۴ – جواب این مرحله ==> تاب / سزار / کسر
۵ – جواب این مرحله ==> سیر / وطن / ملکه
۶ – جواب این مرحله ==> دور / میوه / کنه
۷ – جواب این مرحله ==> سیم / کاج / کباب
۸ – جواب این مرحله ==> کف / کیمیا / سرب
۹ – جواب این مرحله ==> برگ / تلفن / شلاق
۱۰ – جواب این مرحله ==> لیز / سیر / کارد
۱۱ – جواب این مرحله ==> حرف / کالا / زیره
۱۲ – جواب این مرحله ==> برد / ماست / ولز
۱۳ – جواب این مرحله ==> من / حیفا / تخته
۱۴ – جواب این مرحله ==> کند / گند / رنده
۱۵ – جواب این مرحله ==> دام / زنانه / بیت
۱۶ – جواب این مرحله ==> سنا / ثنا / لیوان
۱۷ – جواب این مرحله ==> پیله / ماکارونی
۱۸ – جواب این مرحله ==> زنبور / بینی / ما
۱۹ – جواب این مرحله ==> کیش / قلدر / بیوه
۲۰ – جواب این مرحله ==> قایق / کاسه / فیش
۲۱ – جواب این مرحله ==> مین / خطاط / کاسب
۲۲ – جواب این مرحله ==> جین / گیس / میرزا
۲۳ – جواب این مرحله ==> هوا / مدرسه / مبل
۲۴ – جواب این مرحله ==> پیچ / ماست / نیچه
۲۵ – جواب این مرحله ==> چک / صندلی / بافت
۲۶ – جواب این مرحله ==> قفس / قندان / قاب
۲۷ – جواب این مرحله ==> خط / لولا / منجنیق
۲۸ – جواب این مرحله ==> بندر / ماه / بینی
۲۹ – جواب این مرحله ==> بام / پوستر / وان
۳۰ – جواب این مرحله ==> جیم / کاهگل / هرز
۳۱ – جواب این مرحله ==> کیش / کیسه / نیما
۳۲ – جواب این مرحله ==> یخ / کیف / اتوبوس
۳۳ – جواب این مرحله ==> قسمت / کرفس / فنچ
۳۴ – جواب این مرحله ==> عدسی / کانادا / لج
۳۵ – جواب این مرحله ==> فقر / خرما / تابلو
۳۶ – جواب این مرحله ==> امید / بیلچه / باغ
۳۷ – جواب این مرحله ==> کرد / میلان / اردو
۳۸ – جواب این مرحله ==> فلز / پارس / بیمار
۳۹ – جواب این مرحله ==> قرن / شانس / بالین
۴۰ – جواب این مرحله ==> جنگ / پنیر / پرستو
۴۱ – جواب این مرحله ==> سن / شاهین / اروپا
۴۲ – جواب این مرحله ==> چک / انبردست / فقر
۴۳ – جواب این مرحله ==> بیل / لباس / کاشان
۴۴ – جواب این مرحله ==> شب / میلگرد / کباب
۴۵ – جواب این مرحله ==> کنج / صاعقه / تیله
۴۶ – جواب این مرحله ==> چاق / چالوس / منشی
۴۷ – جواب این مرحله ==> یزد / دریاچه / حجم
۴۸ – جواب این مرحله ==> پشمک / جمعه / خردل
۴۹ – جواب این مرحله ==> سیب / گردش / وردنه
۵۰ – جواب این مرحله ==> کار / زائر / کاشمر
۵۱ – جواب این مرحله ==> درد / کاغذ / داستان
۵۲ – جواب این مرحله ==> رها / شاهد / معماری
۵۳ – جواب این مرحله ==> سنگ / داس / صندوقچه
۵۴ – جواب این مرحله ==> پا / بزرگراه / رویا
۵۵ – جواب این مرحله ==> چین / طاعون / پیتزا
۵۶ – جواب این مرحله ==> کاشت / خنده / سینما
۵۷ – جواب این مرحله ==> سیاه / لیوان / بابل
۵۸ – جواب این مرحله ==> ساعت / بیمار / بازی
۵۹ – جواب این مرحله ==> چاپ / ساندیس / کولر
۶۰ – جواب این مرحله ==> ثانیه / جرقه / حلوا
۶۱ – جواب این مرحله ==> جوراب / دودکش / ماه
۶۲ – جواب این مرحله ==> شیعه / دستکش / دیزی
۶۳ – جواب این مرحله ==> سینک / ترامپ / روان
۶۴ – جواب این مرحله ==> مرغ / اسکندر / خیمه
۶۵ – جواب این مرحله ==> رنو / بهار / بارفیکس
۶۶ – جواب این مرحله ==> پدر / بطری / تیرآهن
۶۷ – جواب این مرحله ==> تاب / گنجشک / اختلاف
۶۸ – جواب این مرحله ==> شکار / فلوت / باتری
۶۹ – جواب این مرحله ==> بلور / بهمن / بلدزر
۷۰ – جواب این مرحله ==> نبات / آستین / خواب
۷۱ – جواب این مرحله ==> حقه / حلقه / جنگ / گنج
۷۲ – جواب این مرحله ==> دجله / میز / بابا / پر
۷۳ – جواب این مرحله ==> برگ / نفتکش / تیپ / ری
۷۴ – جواب این مرحله ==> کیلو / قرمز / ستاره
۷۵ – جواب این مرحله ==> مارگون / بخشش / سیم
۷۶ – جواب این مرحله ==> شاهی / ژاپن / شهرزاد
۷۷ – جواب این مرحله ==> پایه / پارچه / سمندر
۷۸ – جواب این مرحله ==> دین / چرخ / شناسنامه
۷۹ – جواب این مرحله ==> کافه / پنجاه / گچکار
۸۰ – جواب این مرحله ==> سمنو / غروب / سپاهان
۸۱ – جواب این مرحله ==> سیگار / سیزده / قالی
۸۲ – جواب این مرحله ==> سنگ / جوانه / شاهکار
۸۳ – جواب این مرحله ==> سند / سمند / تاکستان
۸۴ – جواب این مرحله ==> جیپ / سنجاق / سربازی
۸۵ – جواب این مرحله ==> لاله / کپسول / دارچین
۸۶ – جواب این مرحله ==> ایدز / شاندیز / خیاط
۸۷ – جواب این مرحله ==> فارسی / بلوار / کوزه
۸۸ – جواب این مرحله ==> من / همایش / اوکراین
۸۹ – جواب این مرحله ==> تیله / شوفاژ / سفارت
۹۰ – جواب این مرحله ==> ارس / ماکارونی / قلب
۹۱ – جواب این مرحله ==> شیعه / غرفه / کشتزار
۹۲ – جواب این مرحله ==> کیسه / گرایش / گرانش
۹۳ – جواب این مرحله ==> وان / تریلی / اقاقیا
۹۴ – جواب این مرحله ==> صدا / میلاد / شنبلیله
۹۵ – جواب این مرحله ==> شش / لاشخور / قطر / سفر
۹۶ – جواب این مرحله ==> کیوی / دندان / سماور
۹۷ – جواب این مرحله ==> نی / حیدر / شانس / ژاپن
۹۸ – جواب این مرحله ==> عربی / پرنده / راهدار
۹۹ – جواب این مرحله ==> روسیه / استوا / چیپس
۱۰۰ – جواب این مرحله ==> آهک / برس / باتری / چای
۱۰۱ – جواب این مرحله ==> حرفه / خرابکار / پرده
۱۰۲ – جواب این مرحله ==> کلم / کلام / کلیمی / کال
۱۰۳ – جواب این مرحله ==> ترس / تبلیغ / لیمو / پر
۱۰۴ – جواب این مرحله ==> تمام / اقتصاد / بازی
۱۰۵ – جواب این مرحله ==> قابلمه / سبز / خورشید
۱۰۶ – جواب این مرحله ==> ویلا / سیم / بیشه / نماز
۱۰۷ – جواب این مرحله ==> نیویورک / فیفا / قاصد
۱۰۸ – جواب این مرحله ==> پرز / خیابان / آبی / شن
۱۰۹ – جواب این مرحله ==> پست / ابتکار / اتیوپی
۱۱۰ – جواب این مرحله ==> شراب / قنداق / صدا / حج
۱۱۱ – جواب این مرحله ==> هتل / باقلوا / کلانتری
۱۱۲ – جواب این مرحله ==> شیرینی / اسفنج / کندو
۱۱۳ – جواب این مرحله ==> قطاب / اکوادر / شمشیر
۱۱۴ – جواب این مرحله ==> کیسه / کبوتر / بالگرد
۱۱۵ – جواب این مرحله ==> دیزی / خطاطی / اعتیاد
۱۱۶ – جواب این مرحله ==> خواب / هواشناسی / کسل
۱۱۷ – جواب این مرحله ==> نوشدارو / عقیق / پنکه
۱۱۸ – جواب این مرحله ==> فضا / موبایل / همبرگر
۱۱۹ – جواب این مرحله ==> لیز / جبرئیل / پیروزی
۱۲۰ – جواب این مرحله ==> گیتی / ساعت / آپاراتی
۱۲۱ – جواب این مرحله ==> کمپوت / چهارراه / ویلا
۱۲۲ – جواب این مرحله ==> شیر / دنده / مهماندار
۱۲۳ – جواب این مرحله ==> گارسون / پفک / کرواسی
۱۲۴ – جواب این مرحله ==> شیشه / قناری / کازرون
۱۲۵ – جواب این مرحله ==> شمش / جهرم / چوپان / قند
۱۲۶ – جواب این مرحله ==> نمکدان / شنبلیله / فرز
۱۲۷ – جواب این مرحله ==> دره / ترب / اسب / منجنیق
۱۲۸ – جواب این مرحله ==> شراب / بزرگ / قمری / کاج
۱۲۹ – جواب این مرحله ==> نمایش / ژله / پلنگ / لاله
۱۳۰ – جواب این مرحله ==> صندل / هندل / جدل / جدول
۱۳۱ – جواب این مرحله ==> شصت / شربت / تخفیف / لاشه
۱۳۲ – جواب این مرحله ==> قاشق / نماهنگ / دریاچه
۱۳۳ – جواب این مرحله ==> گل / پوست / پارچ / شیرین
۱۳۴ – جواب این مرحله ==> کشیش / اینترنت / مشتری
۱۳۵ – جواب این مرحله ==> زن / کوهستان / مانیتور
۱۳۶ – جواب این مرحله ==> کاغذ / نگهبان / اکسیژن
۱۳۷ – جواب این مرحله ==> جوهر / مادرزن / سرمایه
۱۳۸ – جواب این مرحله ==> سمند / بامداد / کارگاه
۱۳۹ – جواب این مرحله ==> کارون / کامپیوتر / وفا
۱۴۰ – جواب این مرحله ==> فر / لاله / منظره / فواره
۱۴۱ – جواب این مرحله ==> نهار / کتابخانه / علوی
۱۴۲ – جواب این مرحله ==> سخت / هوابرش / جامائیکا
۱۴۳ – جواب این مرحله ==> جیغ / سیخ / قمار / طرابلس
۱۴۴ – جواب این مرحله ==> همبرگر / آنتالیا / بابا
۱۴۵ – جواب این مرحله ==> گیلان / تدریس / شاخه / میش
۱۴۶ – جواب این مرحله ==> فنر / باغچه / سرب / سرسرا
۱۴۷ – جواب این مرحله ==> کرم / بار / برنده / درنده
۱۴۸ – جواب این مرحله ==> قرقی / پلو / باران / دالان
۱۴۹ – جواب این مرحله ==> سینما / مغولستان / دفاع
۱۵۰ – جواب این مرحله ==> سمرقند / قندان / اسفند
۱۵۱ – جواب این مرحله ==> بازار / خسیس / جیک / کیک
۱۵۲ – جواب این مرحله ==> فیل / فامیل / بنفش / حلب
۱۵۳ – جواب این مرحله ==> کینه / سند / شمس / بهانه
۱۵۴ – جواب این مرحله ==> سیرک / کاغذ / لبو / دیوار
۱۵۵ – جواب این مرحله ==> سیر / عراق / شوفاژ / قیمه
۱۵۶ – جواب این مرحله ==> شمس / امضا / تومان / ردیف
۱۵۷ – جواب این مرحله ==> پایه / خدا / ورود / پاتوق
۱۵۸ – جواب این مرحله ==> خزر / خزه / ماژیک / لیوان
۱۵۹ – جواب این مرحله ==> ورامین / شانه / صوت / قطب
۱۶۰ – جواب این مرحله ==> شاه / اراذل / نقد / جوراب
۱۶۱ – جواب این مرحله ==> قمر / گچ / رانندگی / تنیس
۱۶۲ – جواب این مرحله ==> قطب / سنجد / تحریم / قاشق
۱۶۳ – جواب این مرحله ==> باغ / کپور / دودکش / شرکت
۱۶۴ – جواب این مرحله ==> شیر / کارت / فلسطین / متر
۱۶۵ – جواب این مرحله ==> بیمار / اسب / بخار / پسته
۱۶۶ – جواب این مرحله ==> دستمال / کشمیر / نمایش
۱۶۷ – جواب این مرحله ==> زنجیر / شهابسنگ / باستان
۱۶۸ – جواب این مرحله ==> کشمش / آبان / بقره / شیرجه
۱۶۹ – جواب این مرحله ==> قیف / ترشی / کیلومتر / آذر
۱۷۰ – جواب این مرحله ==> یلدا / ایفل / راگبی / قرآن
۱۷۱ – جواب این مرحله ==> شعر / گاومیش / پلاک / معجون
۱۷۲ – جواب این مرحله ==> گردن / فندق / زحل / تاسمانی
۱۷۳ – جواب این مرحله ==> کیک / نوار / فیروزه / امام
۱۷۴ – جواب این مرحله ==> نابغه / سیبل / سوزن / تراشه
۱۷۵ – جواب این مرحله ==> خلیج / قلب / فریزر / آبی / بالا
۱۷۶ – جواب این مرحله ==> دیوار / نیشکر / سیزده / قلع
۱۷۷ – جواب این مرحله ==> قلعه / قیمت / همسر / مجلس
۱۷۸ – جواب این مرحله ==> رنگ / یخمک / دربان / خدمات
۱۷۹ – جواب این مرحله ==> دستگاه / پکن / شیلنگ / بنز
۱۸۰ – جواب این مرحله ==> دماوند / جاروبرقی / لطمه
۱۸۱ – جواب این مرحله ==> تیر / گردنه / برزیل / قرمز
۱۸۲ – جواب این مرحله ==> شام / پماد / خریدار / شاعر
۱۸۳ – جواب این مرحله ==> شفق / ساندیس / برکه / کاسب
۱۸۴ – جواب این مرحله ==> جنگل / پیچ / شهرستان / لاله
۱۸۵ – جواب این مرحله ==> بخاری / شمش / فندق / شایعه
۱۸۶ – جواب این مرحله ==> جهان / دایره / مرغ / اسفند
۱۸۷ – جواب این مرحله ==> تقسیم / دور / بومرنگ / عشق
۱۸۸ – جواب این مرحله ==> تاب / قندهار / تالاب / کافه
۱۸۹ – جواب این مرحله ==> حرام / آبشش / پنیر / تنش / من
۱۹۰ – جواب این مرحله ==> شیراز / لواشک / شنا / وردنه
۱۹۱ – جواب این مرحله ==> شرجی / حساب / ابنسینا / چمن
۱۹۲ – جواب این مرحله ==> فضا / قورباغه / آشپزی / شنا
۱۹۳ – جواب این مرحله ==> دامغان / شارژر / بطری / سیخ
۱۹۴ – جواب این مرحله ==> شمشیر / موبایل / ماکارونی
۱۹۵ – جواب این مرحله ==> بیمه / شالیزار / دریل / دیگ
۱۹۶ – جواب این مرحله ==> مسلسل / شاخ / سوزن / پیکنیک
۱۹۷ – جواب این مرحله ==> کتاب / نمک / هند / بلبرینگ
۱۹۸ – جواب این مرحله ==> چشمه / پریز / گردنبند / آبان
۱۹۹ – جواب این مرحله ==> غار / آجر / دستگیره / بالن
۲۰۰ – جواب این مرحله ==> نیویورک / داعش / پشتی / قلاب
۲۰۱ – جواب این مرحله ==> مریوان / کباب / لابی / ترازو
۲۰۲ – جواب این مرحله ==> شمر / دهلی / وقار / استکان
۲۰۳ – جواب این مرحله ==> سمنو / همسایه / سمندر / مس
۲۰۴ – جواب این مرحله ==> لندن / رامبد / بیمارستان
۲۰۵ – جواب این مرحله ==> شیخ / جدول / کرم / کانتینر
۲۰۶ – جواب این مرحله ==> آجر / دستمال / بلندگو / کیف
۲۰۷ – جواب این مرحله ==> پفک / وان / تقسیم / ونزوئلا
۲۰۸ – جواب این مرحله ==> یار / سیلی / باستان / نانوا
۲۰۹ – جواب این مرحله ==> پیام / هفته / وردنه / زرافه
۲۱۰ – جواب این مرحله ==> بیست / کاپوچینو / هواشناس
۲۱۱ – جواب این مرحله ==> بلوچ / قهرمان / شارژر / قفس
۲۱۲ – جواب این مرحله ==> انگور / بندرعباس / همسر / شن
۲۱۳ – جواب این مرحله ==> ترجمه / قشم / فوتبال / شاتل
۲۱۴ – جواب این مرحله ==> نیل / راهنما / آمار / فاضلاب
۲۱۵ – جواب این مرحله ==> تراول / شانس / کنتور / سیلاب
۲۱۶ – جواب این مرحله ==> شب / زنجیر / وانت / کارآموز
۲۱۷ – جواب این مرحله ==> همراه / دانمارک / علف / جهنم
۲۱۸ – جواب این مرحله ==> قرن / گاف / گیج / میوه / هراز
۲۱۹ – جواب این مرحله ==> رجز / آبی / دوست / دویست / خان
۲۲۰ – جواب این مرحله ==> جیب / باشگاه / برگه / سیسیل
۲۲۱ – جواب این مرحله ==> میل / سیل / سماور / جاکارتا
۲۲۲ – جواب این مرحله ==> امام / کاخ / باشگاه / بیرجند
۲۲۳ – جواب این مرحله ==> صندلی / داعش / شیلی / ساردین
۲۲۴ – جواب این مرحله ==> زاپاس / هواکش / انگور / کندو
۲۲۵ – جواب این مرحله ==> نیوتن / سبز / صیاد / شیربرنج
۲۲۶ – جواب این مرحله ==> مرداب / پریز / بافتنی / فیلم
۲۲۷ – جواب این مرحله ==> رمضان / سنگر / نیچه / کازرون
۲۲۸ – جواب این مرحله ==> میز / کابل / تیشه / ماکارونی
۲۲۹ – جواب این مرحله ==> هند / مالاریا / تمسخر / پلو / دو
۲۳۰ – جواب این مرحله ==> کندو / میدان / صندلی / هوادار
۲۳۱ – جواب این مرحله ==> مختار / هدیه / معدن / کاراگاه
۲۳۲ – جواب این مرحله ==> صندلی / جغد / پیراشکی / سودان
۲۳۳ – جواب این مرحله ==> نما / رفیق / بینی / سینی / کیوی
۲۳۴ – جواب این مرحله ==> کاش / ماش / حراج / جیوه / زاپاس
۲۳۵ – جواب این مرحله ==> بهشت / جودو / سوسمار / سوخاری
۲۳۶ – جواب این مرحله ==> پنج / هدیه / معاویه / گوسفند
۲۳۷ – جواب این مرحله ==> سطل / تن / شخم / نفربر / رایگان
۲۳۸ – جواب این مرحله ==> شطرنج / جوجه / میز / کشتی / کیک
۲۳۹ – جواب این مرحله ==> کابل / انیمیشن / اتوبوس / باز
۲۴۰ – جواب این مرحله ==> قندان / جواهر / گاری / کفاشی
۲۴۱ – جواب این مرحله ==> افغانستان / شکلات / کیف / نیزه
۲۴۲ – جواب این مرحله ==> شیشه / سناریو / کمیل / قالپاق
۲۴۳ – جواب این مرحله ==> آهنربا / سریال / خشک / اعتقاد
۲۴۴ – جواب این مرحله ==> بین / عاشق / سین / شماتت / تیرچه
۲۴۵ – جواب این مرحله ==> سیمان / ارومیه / پیراهن / شاخ
۲۴۶ – جواب این مرحله ==> عمان / ایدز / نیروگاه / بئتیک
۲۴۷ – جواب این مرحله ==> کابل / آلپ / قند / بیمه / زنجیر
۲۴۸ – جواب این مرحله ==> انتخابات / علامه / فشفشه / ختم
۲۴۹ – جواب این مرحله ==> اورانیوم / زاپاس / پسته / حافظ
۲۵۰ – جواب این مرحله ==> جامعه / لیوان / خودکار / ترمه
۲۵۱ – جواب این مرحله ==> فندق / باران / پیتزا / فردوسی
۲۵۲ – جواب این مرحله ==> مالاریا / سینی / کافئین / تیراژ
۲۵۳ – جواب این مرحله ==> بستری / کارتن / کشور / نادرشاه
۲۵۴ – جواب این مرحله ==> تاب / بانه / کاشف / یخمک / سراسر
۲۵۵ – جواب این مرحله ==> نیش / لرستان / تمنا / یاس / بهمن
۲۵۶ – جواب این مرحله ==> کشک / زیردریایی / چاه / سرامیک
۲۵۷ – جواب این مرحله ==> فاکتور / بازی / مادربزرگ / یشم
۲۵۸ – جواب این مرحله ==> رماتیسم / مریخ / سیزده / رحم / جک
۲۵۹ – جواب این مرحله ==> سقف / سنجاب / زردآلو / رونالدو
۲۶۰ – جواب این مرحله ==> بستنی / روسری / موشک / کرج / بیمه
۲۶۱ – جواب این مرحله ==> صبحانه / ونزوئلا / فرش / فراش / کش
۲۶۲ – جواب این مرحله ==> کمر / تمشک / چوب / آتشفشان / بیست
۲۶۳ – جواب این مرحله ==> کتاب / بالگرد / پاکت / بدن / شالی
۲۶۴ – جواب این مرحله ==> هفته / زانو / سینما / ماهی / قیچی
۲۶۵ – جواب این مرحله ==> پلیس / ماکارونی / دستمال / عقاب
۲۶۶ – جواب این مرحله ==> آجر / صورت / درخت / قیمه / شلوارک
۲۶۷ – جواب این مرحله ==> گران / سوئد / مسموم / شیر / سرسره
۲۶۸ – جواب این مرحله ==> شال / بازیچه / خطاط / تنور / صدام
۲۶۹ – جواب این مرحله ==> تشک / چاقو / لابی / عایق / ساحلعاج
۲۷۰ – جواب این مرحله ==> هویج / ترکیه / هخامنشیان / رشوه
۲۷۱ – جواب این مرحله ==> بیسکوئیت / آمازون / توپ / خیار
۲۷۲ – جواب این مرحله ==> همایش / سمنو / بلوار / باجه / تنش
۲۷۳ – جواب این مرحله ==> افتتاح / تبلیغات / تراکنش / میخ
۲۷۴ – جواب این مرحله ==> کلید / شرور / بانک / کشتی / هوازی
۲۷۵ – جواب این مرحله ==> میکروفون / عضله / سلمان / تاکسی
۲۷۶ – جواب این مرحله ==> بیشه / لیلا / خرابکار / مازندران
۲۷۷ – جواب این مرحله ==> مغولستان / باقالی / حساب / خدمت
۲۷۸ – جواب این مرحله ==> شرق / آپاندیس / درآمد / روزنامه
۲۷۹ – جواب این مرحله ==> کپسول / دژ / تریلی / آرایشگاه / قم
۲۸۰ – جواب این مرحله ==> نزدیک / بارسلونا / هسته / فسنجان
۲۸۱ – جواب این مرحله ==> مشق / ایران / وارث / سراب / هپاتیت
۲۸۲ – جواب این مرحله ==> قلم / قند / ایرباس / هیمالیا / جین
۲۸۳ – جواب این مرحله ==> شیپور / راهنما / دیوار / فروشگاه
۲۸۴ – جواب این مرحله ==> لیلی / بندر / کاراته / تنها / خنده
۲۸۵ – جواب این مرحله ==> بنفش / بزدل / مالزی / شایعه / تونل
۲۸۶ – جواب این مرحله ==> کم / سراب / بیوه / شهردار / کاراته
۲۸۷ – جواب این مرحله ==> کتری / شقایق / جمال / ثابت / زمینه
۲۸۸ – جواب این مرحله ==> کشاورز / بامداد / بیمه / سینه / متن
۲۸۹ – جواب این مرحله ==> ارابه / تلفن / بینی / کاپشن / جایزه
۲۹۰ – جواب این مرحله ==> خاویار / ویار / لیبی / زاگرس / بلوز
۲۹۱ – جواب این مرحله ==> سکته / کانادا / یهودی / کولر / نیمه
۲۹۲ – جواب این مرحله ==> فسنجان / بلیط / بتن / سفارت / طالبی
۲۹۳ – جواب این مرحله ==> بالشت / نمکدان / شترمرغ / فرز / مکه
۲۹۴ – جواب این مرحله ==> ماشین / ملکه / کلافه / سیلی / هندوانه
۲۹۵ – جواب این مرحله ==> کمند / قلندر / تاکستان / گیپور / تار
۲۹۶ – جواب این مرحله ==> کوهستان / بارفیکس / هواپیما / قیچی
۲۹۷ – جواب این مرحله ==> تانک / نمایشگر / الوار / کوبا / بابا
۲۹۸ – جواب این مرحله ==> بازار / تنها / کاشان / سمندر / مجنون
۲۹۹ – جواب این مرحله ==> لیوان / اتوماسیون / خمیر / مازندارن
۳۰۰ – جواب این مرحله ==> ماکارونی / استرالیا / ماشین / گلدوزی
۳۰۱ – جواب این مرحله ==> قیمه / فندق / ماسک
۳۰۲ – جواب این مرحله ==> لازم / مصادره / غیبت
۳۰۳ – جواب این مرحله ==> قیل / قلاب / ماشین / قبض
۳۰۴ – جواب این مرحله ==> کمد / میلان / شیب / بطری
۳۰۵ – جواب این مرحله ==> فندک / خیمه / چیپ / کاسه
۳۰۶ – جواب این مرحله ==> ناظم / ضامن / زمینه / فلج
۳۰۷ – جواب این مرحله ==> دلار / موز / سیمان / مکافات
۳۰۸ – جواب این مرحله ==> خلیج / جمعیت / سمندر / لانه
۳۰۹ – جواب این مرحله ==> صادرات / خستگی / حیات / فاز
۳۱۰ – جواب این مرحله ==> حفاری / قیافه / شمش / قافیه
۳۱۱ – جواب این مرحله ==> سرب / طبل / یوسف / قیاس / خفیف
۳۱۲ – جواب این مرحله ==> فندیل / دیوان / سیاره / صدمه
۳۱۳ – جواب این مرحله ==> کلید / کپسول / یاسوج / جمجمه / مصر
۳۱۴ – جواب این مرحله ==> ایوان / خرابی / تنبک / کبوتر / خربزه
۳۱۵ – جواب این مرحله ==> میوه / فرزانه / جربزه / بناب / جزام / بز

پیشنهاد جالب !  جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

مرحله ۶

مرحله ی ۶ بازی ماهرخ (دارالفنون ۲)

۱ – جواب این مرحله ==> آب / را / گل / نکنیم
۲ – جواب این مرحله ==> مرغ / سحر / ناله / سر / کن
۳ – جواب این مرحله ==> تو / را / من / چشم / در / راهم
۴ – جواب این مرحله ==> بیا / تا / گل / بر / افشانیم
۵ – جواب این مرحله ==> نرود / میخ / آهنین / در / سنگ
۶ – جواب این مرحله ==> باد / آمد / بوی / عنبر / آورد
۷ – جواب این مرحله ==> عاقبت / گرگ / زاده / گرگ / شود
۸ – جواب این مرحله ==> ای / حرمت / ملجا / درماندگان
۹ – جواب این مرحله ==> از / محبت / خارها / گل / میشود
۱۰ – جواب این مرحله ==> از / مکافات / عمل / غافل / مشو
۱۱ – جواب این مرحله ==> ای / طبیب / جمله / علتهای / ما
۱۲ – جواب این مرحله ==> زندگی / رسم / خوشایندی / است
۱۳ – جواب این مرحله ==> کاش / که / همسایه / ما / میشدی
۱۴ – جواب این مرحله ==> اندکی / صبر / سحر / نزدیک / است
۱۵ – جواب این مرحله ==> دایه / دانای / تو / شد / روزگار
۱۶ – جواب این مرحله ==> صلاح / کار / کجا / من / خراب / کجا
۱۷ – جواب این مرحله ==> یکی / وصل / یکی / هجران / پسندد
۱۸ – جواب این مرحله ==> پنج / وارونه / چه / معنا / دارد
۱۹ – جواب این مرحله ==> شیوه / چشمت / فریب / جنگ / داشت
۲۰ – جواب این مرحله ==> این / قافله / عمر / عجب / میگذرد
۲۱ – جواب این مرحله ==> برخیز / مخور / غم / جهان / گذران
۲۲ – جواب این مرحله ==> تو / کز / محنت / دیگران / بی / غمی
۲۳ – جواب این مرحله ==> توانا / بود / هر / که / دانا / بود
۲۴ – جواب این مرحله ==> شاید / این / جمعه / بیاید / شاید
۲۵ – جواب این مرحله ==> عبادت / بجز / خدمت / خلق / نیست
۲۶ – جواب این مرحله ==> افسوس / که / نامه / جوانی / طی / شد
۲۷ – جواب این مرحله ==> آنچه / خدا / خواست / همان / میشود
۲۸ – جواب این مرحله ==> عشق / را / زیر / باران / باید / جست
۲۹ – جواب این مرحله ==> ما / درس / صداقت / صفا / میخوانیم
۳۰ – جواب این مرحله ==> من / از / بیگانگان / هرگز / ننالم
۳۱ – جواب این مرحله ==> مجنون / پریشان / توام / دستم / گیر
۳۲ – جواب این مرحله ==> آخر / به / دل / خاک / فرو / خواهی / شد
۳۳ – جواب این مرحله ==> در / کارگه / کوزه / گری / رفتم / دوش
۳۴ – جواب این مرحله ==> میازار / موری / که / دانه / کش / است
۳۵ – جواب این مرحله ==> یا / علی / گفتیم / عشق / آغاز / شد
۳۶ – جواب این مرحله ==> امید / دراز / عمر / کوتاه / چه / سود
۳۷ – جواب این مرحله ==> خداگو / با / خداجو / فرق / دارد
۳۸ – جواب این مرحله ==> که / سرمایه / جاودانی / است / کار
۳۹ – جواب این مرحله ==> یکی / را / دست / حسرت / بر / بناگوش
۴۰ – جواب این مرحله ==> درد / عشقی / کشیده / ام / که / مپرس
۴۱ – جواب این مرحله ==> بار / الها / بال / پروازم / ببخش
۴۲ – جواب این مرحله ==> نقاش / ازل / بهر / چه / آراست / مرا
۴۳ – جواب این مرحله ==> کزین / برتر / اندیشه / بر / نگذرد
۴۴ – جواب این مرحله ==> بسی / رنج / بردم / در / این / سال / سی
۴۵ – جواب این مرحله ==> وانچه / دلت / خواست / نه / آن / میشود
۴۶ – جواب این مرحله ==> خوشا / دردی / که / درمانش / تو / باشی
۴۷ – جواب این مرحله ==> گر / بر / سر / نفس / خود / امیری / مردی
۴۸ – جواب این مرحله ==> سلسله / موی / دوست / حلقه / دام / بلاست
۴۹ – جواب این مرحله ==> که / هر / چه / دیده / بیند / دل / کن / یاد
۵۰ – جواب این مرحله ==> تا / شقایق / هست / زندگی / باید / کرد
۵۱ – جواب این مرحله ==> در / سایه / کوه / باید / از / دشت / گذشت
۵۲ – جواب این مرحله ==> از / لطف / تو / هیچ / بنده / نومید / نشد
۵۳ – جواب این مرحله ==> برو / این / دام / بر / مرغی / دگر / نه
۵۴ – جواب این مرحله ==> بی / باده / گلرنگ / نمیباید / زیست
۵۵ – جواب این مرحله ==> خوشا / آنکس / که / بارش / کمترک / بی
۵۶ – جواب این مرحله ==> با / درد / بساز / هیچ / درمان / مطلب
۵۷ – جواب این مرحله ==> تو / قدر / خود / نمیدانی / چه / حاصل
۵۸ – جواب این مرحله ==> سینه / خواهم / شرحه / شرحه / از / فراق
۵۹ – جواب این مرحله ==> بشنو / این / نی / چون / شکایت / میکند
۶۰ – جواب این مرحله ==> قبول / حق / نشود / گر / دلی / بیازاری
۶۱ – جواب این مرحله ==> اگر / بر / سر / نهی / چون / خسروان / تاج
۶۲ – جواب این مرحله ==> نیاز / نیم / شبی / دفع / صد / بلا / بکند
۶۳ – جواب این مرحله ==> خوش / باش / دمی / که / زندگانی / اینست
۶۴ – جواب این مرحله ==> عاشق / چه / کند / گر / نکشد / بار / ملامت
۶۵ – جواب این مرحله ==> سینه / تنگ / من / بار / غم / او / هیهات
۶۶ – جواب این مرحله ==> یارب / مبادا / که / گدا / معتبر / شود
۶۷ – جواب این مرحله ==> من / ارگ / بم / خشت / به / خشتم / متلاشی
۶۸ – جواب این مرحله ==> سعدیا / مرد / نکونام / نمیرد / هرگز
۶۹ – جواب این مرحله ==> ای / بیخبر / بکوش / که / صاحب / خبر / شوی
۷۰ – جواب این مرحله ==> رموز / عشق / مکن / فاش / پیش / اهل / عقول
۷۱ – جواب این مرحله ==> باور / کنید / پاسخ / آیینه / سنگ / نیست
۷۲ – جواب این مرحله ==> ای / نسیم / سحر / آرامگه / یار / کجاست
۷۳ – جواب این مرحله ==> همه / سر / به / سر / تن / به / کشتن / دهیم
۷۴ – جواب این مرحله ==> افسوس / که / صاحب / نفسی / پیدا / نیست
۷۵ – جواب این مرحله ==> ای / غایب / از / نظر / بخدا / میسپارمت
۷۶ – جواب این مرحله ==> چون / بدین / نقطه / رسد / مسکین / است
۷۷ – جواب این مرحله ==> مزرع / سبز / فلک / دیدم / داس / مه / نو
۷۸ – جواب این مرحله ==> یارب / سببی / ساز / که / یارم / بسلامت
۷۹ – جواب این مرحله ==> هر / آنکس / عاشق / است / از / جان / نترسد
۸۰ – جواب این مرحله ==> وقت / گذشته / را / نتوانی / خرید / باز
۸۱ – جواب این مرحله ==> خوشتر / از / دوران / عشق / ایام / نیست
۸۲ – جواب این مرحله ==> من / وضو / با / تپش / پنجره / ها / میگیرم
۸۳ – جواب این مرحله ==> آیا / تو / چنان / که / مینمایی / هستی
۸۴ – جواب این مرحله ==> خود / پرستی / کمتر / از / اصنام / نیست
۸۵ – جواب این مرحله ==> دیو / چو / بیرون / رود / فرشته / درآید
۸۶ – جواب این مرحله ==> اسرار / ازل / را / نه / تو / دانی / نه / من
۸۷ – جواب این مرحله ==> نادان / همه / جا / با / همه / کس / آمیزد
۸۸ – جواب این مرحله ==> هرگز / دلم / از / یاد / تو / غافل / نشود
۸۹ – جواب این مرحله ==> گویند / خلایق / که / تویی / یوسف / ثانی
۹۰ – جواب این مرحله ==> نفس / باد / صبا / مشک / فشان / خواهد / شد
۹۱ – جواب این مرحله ==> جهان / را / گه / بلندی / گاه / پستی / است
۹۲ – جواب این مرحله ==> حال / من / از / اقبال / تو / فرخنده / شود
۹۳ – جواب این مرحله ==> بی / رنگ / رخت / زمانه / زندان / من / است
۹۴ – جواب این مرحله ==> دلا / خون / شو / که / خوبان / این / پسندند
۹۵ – جواب این مرحله ==> تن / آدمی / شریف / است / به / جان / آدمیت
۹۶ – جواب این مرحله ==> این / یک / دو / سه / روز / نوبت / عمر / گذشت
۹۷ – جواب این مرحله ==> زکوی / یار / میآید / نسیم / باد / نوروزی
۹۸ – جواب این مرحله ==> روزی / زسر / سنگ / عقابی / به / هوا / خاست
۹۹ – جواب این مرحله ==> گهی / پشت / بر / زین / گهی / زین / به / پشت
۱۰۰ – جواب این مرحله ==> در / دایره / قسمت / اوضاع / چنین / باشد
۱۰۱ – جواب این مرحله ==> علاج / واقعه / پیش / از / وقوع / باید / کرد
۱۰۲ – جواب این مرحله ==> فرصت / رفته / محالست / که / از / سر / گردد
۱۰۳ – جواب این مرحله ==> با / اهل / زمانه / صحبت / از / دور / نکوست
۱۰۴ – جواب این مرحله ==> منزل / آن / مه / عاشق / کش / عیار / کجاست
۱۰۵ – جواب این مرحله ==> قطع / قلم / به / قیمت / نان / می / کنی / رفیق
۱۰۶ – جواب این مرحله ==> مژده / ای / دل / که / مسیحا / نفسی / میآید
۱۰۷ – جواب این مرحله ==> تا / کی / غم / آن / خورم / که / دارم / یا / نه
۱۰۸ – جواب این مرحله ==> ای / قوم / به / حج / رفته / کجایید / کجایید
۱۰۹ – جواب این مرحله ==> مرد / این / بار / گران / نیست / دل / مسکینم
۱۱۰ – جواب این مرحله ==> پر / پروانه / شکستن / هنر / انسان / نیست
۱۱۱ – جواب این مرحله ==> گل / شبدر / چه / کم / از / لاله / قرمز / دارد
۱۱۲ – جواب این مرحله ==> بگشای / لب / که / قند / فراوانم / آرزوست
۱۱۳ – جواب این مرحله ==> قیمت / ارزان / نکنی / گوهر / زیبایی / را
۱۱۴ – جواب این مرحله ==> ساقیا / بده / جامی / زان / شراب / روحانی
۱۱۵ – جواب این مرحله ==> ای / پادشه / خوبان / داد / از / غم / تنهایی
۱۱۶ – جواب این مرحله ==> ای / کبوتر / نگران / باش / که / شاهین / آمد
۱۱۷ – جواب این مرحله ==> هر / کسی / آن / درود / عاقبت / کار / که / کشت
۱۱۸ – جواب این مرحله ==> در / مجلس / ما / ماه / رخ / دوست / تمام / است
۱۱۹ – جواب این مرحله ==> طاووس / ما / درآید / وان / رنگها / برآید
۱۲۰ – جواب این مرحله ==> اگر / به / کوی / تو / باشد / مرا / مجال / وصول
۱۲۱ – جواب این مرحله ==> من / اختیار / نکردم / پس / از / تو / یار / دگر
۱۲۲ – جواب این مرحله ==> دوست / دارم / که / بپوشی / رخ / همچون / قمرت
۱۲۳ – جواب این مرحله ==> من / نگویم / که / مرا / از / قفس / آزاد / کنید
۱۲۴ – جواب این مرحله ==> عالم / شکرستان / شد / تا / باد / چنین / بادا
۱۲۵ – جواب این مرحله ==> خبرت / هست / که / بی / روی / تو / آرامم / نیست
۱۲۶ – جواب این مرحله ==> گفتم / غم / تو / دارم / گفتا / غمت / سر / آید
۱۲۷ – جواب این مرحله ==> دل / نیست / کبوتر / که / چو / برخاست / نشنید
۱۲۸ – جواب این مرحله ==> دست / از / مس / وجود / چو / مردان / ره / بشوی
۱۲۹ – جواب این مرحله ==> در / دلم / بود / که / بی / دوست / نباشم / هرگز
۱۳۰ – جواب این مرحله ==> بر / ما / گذشت / نیک / بد / اما / تو / روزگار
۱۳۱ – جواب این مرحله ==> مرا / به / خیر / تو / امید / نیست / شر / مرسان
۱۳۲ – جواب این مرحله ==> در / کار / خیر / حاجت / هیچ / استخاره / نیست
۱۳۳ – جواب این مرحله ==> هر / منظره / را / منظری / از / روی / تو / دیدم
۱۳۴ – جواب این مرحله ==> دریاب / که / عمر / رفته / را / نتوان / یافت
۱۳۵ – جواب این مرحله ==> ای / مگس / عرصه / سیمرغ / نه / جولانگه / توست
۱۳۶ – جواب این مرحله ==> بسیار / سفر / باید / تا / پخته / شود / خامی
۱۳۷ – جواب این مرحله ==> یا / رب / تو / چنان / کن / که / پریشان / نشوم
۱۳۸ – جواب این مرحله ==> آمدی / جانم / به / قربانت / ولی / حالا / چرا
۱۳۹ – جواب این مرحله ==> گاهی / نگفته / قرعه / به / نام / تو / میشود
۱۴۰ – جواب این مرحله ==> دیگر / دلی / برای / سفر / رو / به / راه / نیست
۱۴۱ – جواب این مرحله ==> امشبی / را / شه / دین / در / حرمش / مهمان / است
۱۴۲ – جواب این مرحله ==> ای / که / مرا / خواندهای / راه / نشانم / بده
۱۴۳ – جواب این مرحله ==> عیب / می / جمله / بگفتی / هنرش / نیز / بگوی
۱۴۴ – جواب این مرحله ==> ما / آزموده / ایم / در / این / شهر / بخت / خویش
۱۴۵ – جواب این مرحله ==> حدیث / دوست / نگویم / مگر / به / حضرت / دوست
۱۴۶ – جواب این مرحله ==> شب / تا / به / سحر / گریه / جانسوز / دگر / هیچ
۱۴۷ – جواب این مرحله ==> فردا / که / شدم / خاک / چه / سود / اشک / ندامت
۱۴۸ – جواب این مرحله ==> حاکم / شرعی / که / بهر / رشوه / فتوا / میدهد
۱۴۹ – جواب این مرحله ==> این / گرگ / سالهاست / که / با / گله / آشناست
۱۵۰ – جواب این مرحله ==> آن / به / که / به / خود / پاک / شویم / اول / کار
۱۵۱ – جواب این مرحله ==> در / کوی / نیک / نامی / ما / را / گذر / ندادند
۱۵۲ – جواب این مرحله ==> من / از / آن / روز / که / دربند / توام / آزادم
۱۵۳ – جواب این مرحله ==> گر / تو / شکیب / داری / طاقت / نماند / ما / را
۱۵۴ – جواب این مرحله ==> بس / تجربه / کردیم / در / این / دار / مکافات
۱۵۵ – جواب این مرحله ==> نگار / من / که / به / مکتب / نرفت / خط / ننوشت
۱۵۶ – جواب این مرحله ==> سر / بندگی / به / حکمت / بنهم / که / پادشاهی
۱۵۷ – جواب این مرحله ==> پیش / ما / رسم / شکستن / نبود / عهد / وفا / را
۱۵۸ – جواب این مرحله ==> نبود / خیر / در / آن / خانه / که / عصمت / نبود
۱۵۹ – جواب این مرحله ==> این / دل / که / تراست / سنگ / خاراست / نه / دل
۱۶۰ – جواب این مرحله ==> خودپسندی / جان / من / برهان / نادانی / بود
۱۶۱ – جواب این مرحله ==> چون / پرده / بر / افتد / نه / تو / مانی / نه / من
۱۶۲ – جواب این مرحله ==> هر / کجا / هستم / باشم / آسمان / مال / من / است
۱۶۳ – جواب این مرحله ==> از / غم / جدا / مشو / که / غنا / میدهد / به / دل
۱۶۴ – جواب این مرحله ==> گر / طالب / راهی / بیا / ور / در / پی / آهی / برو
۱۶۵ – جواب این مرحله ==> از / هر / چه / میرود / سخن / دوست / خوشتر / است
۱۶۶ – جواب این مرحله ==> شنیدمت / که / نظر / میکنی / به / حال / ضعیفان
۱۶۷ – جواب این مرحله ==> آنچنان / سوختم / از / آتش / هجران / که / مپرس
۱۶۸ – جواب این مرحله ==> عیب / رندان / مکن / ای / زاهد / پاکیزه / سرشت
۱۶۹ – جواب این مرحله ==> سعدیا / چون / تو / کجا / نادره / گفتاری / هست
۱۷۰ – جواب این مرحله ==> محتسب / مستی / به / ره / دید / گریبانش / گرفت
۱۷۱ – جواب این مرحله ==> عافیت / خواهی / نظر / در / منظر / خوبان / مکن
۱۷۲ – جواب این مرحله ==> خواب / دیدم / که / خیال / تو / به / مهمان / آمد
۱۷۳ – جواب این مرحله ==> بی / همگان / بسر / شود / بی / تو / بسر / نمیشود
۱۷۴ – جواب این مرحله ==> چه / کنی / بدین / نهانی / که / تو / نیک / آشکاری
۱۷۵ – جواب این مرحله ==> گاهی / گدای / گدایی / بخت / تو / یار / نیست
۱۷۶ – جواب این مرحله ==> گل / در / بر / می / در / کف / معشوق / به / کام / است
۱۷۷ – جواب این مرحله ==> از / کوزه / همان / برون / تراود / که / در / اوست
۱۷۸ – جواب این مرحله ==> اوقات / خوش / آن / بود / که / با / دوست / بسر / شد
۱۷۹ – جواب این مرحله ==> تو / بندگی / چون / گدایان / به / شرط / مزد / مکن
۱۸۰ – جواب این مرحله ==> با / دردکشان / هر / که / درافتاد / ورافتاد
۱۸۱ – جواب این مرحله ==> خرما / نتوان / خورد / از / این / خار / که / کشتیم
۱۸۲ – جواب این مرحله ==> نذر / کردم / گر / از / این / غم / به / درآیم / روزی
۱۸۳ – جواب این مرحله ==> از / دوست / یک / اشارت / از / ما / به / سر / دویدن
۱۸۴ – جواب این مرحله ==> سعی / نابرده / در / این / راه / به / جایی / نرسی
۱۸۵ – جواب این مرحله ==> تکیه / برجای / بزرگان / نتوان / زد / به / گزاف
۱۸۶ – جواب این مرحله ==> به / راه / بادیه / رفتن / به / از / نشستن / باطل
۱۸۷ – جواب این مرحله ==> اهل / دنیا / را / مطیع / خویش / کردن / کار / نیست
۱۸۸ – جواب این مرحله ==> مصلحت / نیست / که / از / پرده / برون / افتد / راز
۱۸۹ – جواب این مرحله ==> همه / شب / در / این / امیدم / که / نسیم / صبحگاهی
۱۹۰ – جواب این مرحله ==> آن / سفر / کرده / که / صد / قافله / دل / همره / اوست
۱۹۱ – جواب این مرحله ==> یوسف / گمگشته / باز / آید / به / کنعان / غم / مخور
۱۹۲ – جواب این مرحله ==> غم / مخور / ایام / هجران / رو / به / پایان / میرود
۱۹۳ – جواب این مرحله ==> بی / تو / مهتاب / شبی / باز / از / آن / کوچه / گذشتم
۱۹۴ – جواب این مرحله ==> من / اگر / نیکم / اگر / بد / تو / برو / خود / را / باش
۱۹۵ – جواب این مرحله ==> هیهات / از / این / خیال / محالت / که / در / سر / است
۱۹۶ – جواب این مرحله ==> گفتا / زکه / نالیم / که / از / ماست / که / بر / ماست
۱۹۷ – جواب این مرحله ==> یارب / این / آب / حیات / از / چه / دلی / جوشان / است
۱۹۸ – جواب این مرحله ==> سر / اگر / باید / به / راهت / ترک / سر / خواهیم / کرد
۱۹۹ – جواب این مرحله ==> به / پایان / آمد / این / دفتر / حکایت / همچنان / باقی
۲۰۰ – جواب این مرحله ==> هم / خویش / را / بیگانه / کن / هم / خانه / را / ویرانه / کن
۲۰۱ – جواب این مرحله ==> بسان / یکی / سرو / آزاد / شد
۲۰۲ – جواب این مرحله ==> نپنداری / ای / دیده / روشنم
۲۰۳ – جواب این مرحله ==> مگر / مشکلش / را / کند / منجلی
۲۰۴ – جواب این مرحله ==> بدو / گفت / کز / من / رهایی / مجوی
۲۰۵ – جواب این مرحله ==> به / مهر / آسمانش / به / عیوق / برد
۲۰۶ – جواب این مرحله ==> از / جمله / طمع / بریدنم / آسانست
۲۰۷ – جواب این مرحله ==> به / مستوران / مگو / اسرار / مستی
۲۰۸ – جواب این مرحله ==> چو / خورشید / رخشنده / شد / بر / سپهر
۲۰۹ – جواب این مرحله ==> سالها / بندگی / صاحب / دیوان / کردم
۲۱۰ – جواب این مرحله ==> ظلمات / است / بترس / از / خطر / گمراهی
۲۱۱ – جواب این مرحله ==> کو / پیک / صبح / تا / گله / های / شب / فراق
۲۱۲ – جواب این مرحله ==> از / نامه / سیاه / نترسم / که / روز / حشر
۲۱۳ – جواب این مرحله ==> آنچه / سلطان / ازل / گفت / بکن / آن / کردم
۲۱۴ – جواب این مرحله ==> بگذارید / بگرید / بهوای / گل / خود / زار
۲۱۵ – جواب این مرحله ==> چشم / نرگس / نگرانست / ولی / داغ / شقایق
۲۱۶ – جواب این مرحله ==> که / خواب / آلوده / ایم / ای / بخت / بیدار
۲۱۷ – جواب این مرحله ==> شب / گشت / درین / سینه / چه / سوز / است / عجب
۲۱۸ – جواب این مرحله ==> مطرب / کجاست / تا / همه / محصول / زهد / علم
۲۱۹ – جواب این مرحله ==> بس / دعای / سحرت / مونس / جان / خواهد / بود
۲۲۰ – جواب این مرحله ==> گفت / باز / آی / که / دیرینه / این / درگاهی
۲۲۱ – جواب این مرحله ==> حاشا / که / من / به / موسم / گل / ترک / می / کنم
۲۲۲ – جواب این مرحله ==> گر / از / آن / یار / سفر / کرده / پیامی / داری
۲۲۳ – جواب این مرحله ==> بی / تو / نفس / کشیدنم / عمر / تباه / کردنست
۲۲۴ – جواب این مرحله ==> میگزم / لب / که / چرا / گوش / به / نادان / کردم
۲۲۵ – جواب این مرحله ==> سرو / من / صبح / بهار / است / به / طرف / چمن / آی
۲۲۶ – جواب این مرحله ==> دل / اگر / خداشناسی / همه / در / رخ / علی / بین
۲۲۷ – جواب این مرحله ==> بشورستان / تبه / کردیم / رنج / باغبانی / را
۲۲۸ – جواب این مرحله ==> ای / دل / گر / از / آن / چاه / زنخدان / به / درآیی
۲۲۹ – جواب این مرحله ==> نیاموزی / ازین / بی / مهر / درس / مهربانی / را
۲۳۰ – جواب این مرحله ==> نباید / تاخت / بر / بیچارگان / روز / توانایی
۲۳۱ – جواب این مرحله ==> به / دور / نرگس / مستت / سلامت / را / دعا / گفتیم
۲۳۲ – جواب این مرحله ==> آسمان / چون / جمع / مشتاقان / پریشان / میکند
۲۳۳ – جواب این مرحله ==> من / که / یک / امروز / مهمان / توام / فردا / چرا
۲۳۴ – جواب این مرحله ==> تمنای / وصالم / نیست / عشق / من / مگیر / از / من
۲۳۵ – جواب این مرحله ==> یک / عمر / گریه / کردم / ای / آسمان / روا / نیست
۲۳۶ – جواب این مرحله ==> به / تماشای / من / آن / لاله / عذار / آمده / باشد
۲۳۷ – جواب این مرحله ==> ابر / از / آن / بر / سر / گلهای / چمن / زار / بگرید
۲۳۸ – جواب این مرحله ==> گربه / پیرانه / سرم / بخت / جوانی / به / سر / آید
۲۳۹ – جواب این مرحله ==> پس / بر / به / جهانی / که / خون / در / رگ / ماست
۲۴۰ – جواب این مرحله ==> این / همه / غافل / شدن / از / چون / منی / شیدا / چرا
۲۴۱ – جواب این مرحله ==> دارم / از / زلف / سیاهش / گله / چندان / که / مپرس
۲۴۲ – جواب این مرحله ==> با / فیض / لطف / او / صد / از / این / نامه / طی / کنم
۲۴۳ – جواب این مرحله ==> وقت / است / که / همچون / مه / تابان / به / در / آیی
۲۴۴ – جواب این مرحله ==> به / حسرت / یاد / خواهی / کرد / ایام / جوانی / را
۲۴۵ – جواب این مرحله ==> چترها / را / باید / بست / زیر / باران / باید / رفت
۲۴۶ – جواب این مرحله ==> به / دردت / خو / گرفتم / نیستم / در / بند / درمانت
۲۴۷ – جواب این مرحله ==> باشد / که / در / کام / صدف / گوهر / شوی / یکتا / بیا
۲۴۸ – جواب این مرحله ==> ای / در / تکاپوی / طلب / گم / کرده / ره / با / ما / بیا
۲۴۹ – جواب این مرحله ==> بی / وفا / حالا / که / من / افتاده / ام / از / پا / چرا
۲۵۰ – جواب این مرحله ==> بی / تو / ای / دل / نکند / لاله / به / بار / آمده / باشد
۲۵۱ – جواب این مرحله ==> حافظ / این / قصه / دراز / است / به / قرآن / که / مپرس
۲۵۲ – جواب این مرحله ==> هر / کسی / عربده / ای / این / که / مبین / آن / که / مپرس
۲۵۳ – جواب این مرحله ==> شب / همه / بی / تو / کار / من / شکوه / به / ماه / کردنست
۲۵۴ – جواب این مرحله ==> که / نسبت / نیست / با / تیره / دلی / روشن / روانی / را
۲۵۵ – جواب این مرحله ==> که / جانم / در / جوانی / سوخت / ای / جانم / به / قربانت
۲۵۶ – جواب این مرحله ==> نه / وصلت / دیده / بودم / کاشکی / ای / گل / نه / هجرانت
۲۵۷ – جواب این مرحله ==> من / از / چشم / تو / ای / ساقی / خراب / افتاده / ام / لیکن
۲۵۸ – جواب این مرحله ==> ای / ماه / کنعانی / ترا / یاران / به / چاه / افکنده / اند
۲۵۹ – جواب این مرحله ==> هر / آن / کسی / که / در / این / حلقه / نیست / زنده / به / عشق
۲۶۰ – جواب این مرحله ==> قدت / گفتم / که / شمشاد / است / بس / خجلت / به / بار / آورد
۲۶۱ – جواب این مرحله ==> وز / حسرت / لعل / آبدارت / مردم
۲۶۲ – جواب این مرحله ==> قصه / نکنم / دراز / کوتاه / کنم
۲۶۳ – جواب این مرحله ==> بیدادگری / شیوه / دیرینه / تست
۲۶۴ – جواب این مرحله ==> اول / به / وفا / می / وصالم / درداد
۲۶۵ – جواب این مرحله ==> عشق / رخ / یار / بر / من / زار / مگیر
۲۶۶ – جواب این مرحله ==> ایام / شباب / است / شراب / اولیتر
۲۶۷ – جواب این مرحله ==> امروز / ترا / دسترس / فردا / نیست
۲۶۸ – جواب این مرحله ==> بازآ / بازآ / کز / انتظارت / مردم
۲۶۹ – جواب این مرحله ==> با / روی / نکو / شراب / روشن / درکش
۲۷۰ – جواب این مرحله ==> بر / خسته / دلان / رند / خمار / مگیر
۲۷۱ – جواب این مرحله ==> یک / مونس / نامزد / ندارم / جز / غم
۲۷۲ – جواب این مرحله ==> ای / آمده / از / عالم / روحانی / تفت
۲۷۳ – جواب این مرحله ==> ای / خاک / اگر / سینه / تو / بشکافند
۲۷۴ – جواب این مرحله ==> ماننده / سنگ / خاره / در / آب / زلال
۲۷۵ – جواب این مرحله ==> ای / شرمزده / غنچه / مستور / از / تو
۲۷۶ – جواب این مرحله ==> آن / جام / طرب / شکار / بر / دستم / نه
۲۷۷ – جواب این مرحله ==> دیوانه / شدم / بیار / بر / دستم / نه
۲۷۸ – جواب این مرحله ==> بر / گرد / پیاله / آیتی / هست / مقیم
۲۷۹ – جواب این مرحله ==> با / لشگر / غم / چه / بایدت / کوشیدن
۲۸۰ – جواب این مرحله ==> نه / هفت / هزار / ساله / شادی / جهان
۲۸۱ – جواب این مرحله ==> یک / همدم / باوفا / ندیدم / جز / درد
۲۸۲ – جواب این مرحله ==> دریافتن / روز / چنین / دشوار / است
۲۸۳ – جواب این مرحله ==> خاک / ره / او / شدم / به / بادم / برداد
۲۸۴ – جواب این مرحله ==> هرگز / غم / دو / روز / مرا / یاد / نگشت
۲۸۵ – جواب این مرحله ==> ای / دل / چو / زمانه / میکند / غمناکت
۲۸۶ – جواب این مرحله ==> من / حاصل / عمر / خود / ندارم / جز / غم
۲۸۷ – جواب این مرحله ==> تا / سبزه / خاک / ما / تماشاگه / کیست
۲۸۸ – جواب این مرحله ==> پس / موی / سیاه / من / چرا / گشت / سفید
۲۸۹ – جواب این مرحله ==> گفتم / من / سودازده / را / کار / بساز
۲۹۰ – جواب این مرحله ==> نرگس / به / هوای / می / قدح / ساز / شود
۲۹۱ – جواب این مرحله ==> وز / غصه / کناره / جوی / میباید / بود
۲۹۲ – جواب این مرحله ==> با / اهل / هنر / گوی / گریبانت / بگشای
۲۹۳ – جواب این مرحله ==> بر / مردم / رند / نکته / بسیار / مگیر
۲۹۴ – جواب این مرحله ==> با / اهل / هنر / گوی / گریبان / بگشای
۲۹۵ – جواب این مرحله ==> همچون / لب / خود / مدام / جان / میپرور
۲۹۶ – جواب این مرحله ==> بس / گوهر / قیمتی / که / در / سینه / تست
۲۹۷ – جواب این مرحله ==> چون / عهده / نمی / شود / کسی / فردا / را
۲۹۸ – جواب این مرحله ==> حل / کن / به / جمال / خویشتن / مشکل / ما
۲۹۹ – جواب این مرحله ==> با / می / به / کنار / جوی / میباید / بود
۳۰۰ – جواب این مرحله ==> صوفی / چو / تو / رسم / رهروان / میدانی
۳۰۱ – جواب این مرحله ==> گل / با / تو / برابری / کجا / یارد / کرد
۳۰۲ – جواب این مرحله ==> ای / دوست / دل / از / جفای / دشمن / درکش
۳۰۳ – جواب این مرحله ==> ای / چرخ / فلک / خرابی / از / کینه / تست
۳۰۴ – جواب این مرحله ==> وان / ساغر / چون / نگار / بر / دستم / نه
۳۰۵ – جواب این مرحله ==> چون / مست / شدم / جام / جفا / را / سرداد
۳۰۶ – جواب این مرحله ==> فارغ / دل / آن / کسی / که / مانند / حباب
۳۰۷ – جواب این مرحله ==> می / بر / لب / سبزه / خوش / بود / نوشیدن
۳۰۸ – جواب این مرحله ==> گفتی / که / پس / از / سیاه / رنگی / نبود
۳۰۹ – جواب این مرحله ==> گر / می / نخوری / طعنه / مزن / مستان / را
۳۱۰ – جواب این مرحله ==> این / دسته / که / بر / گردن / او / میبینی
۳۱۱ – جواب این مرحله ==> صد / لقمه / خوری / که / می / غلامست / آنرا
۳۱۲ – جواب این مرحله ==> زان / پیش / که / سبزه / بردمد / از / خاکت
۳۱۳ – جواب این مرحله ==> گفتی / که / تو / را / شوم / مدار / اندیشه
۳۱۴ – جواب این مرحله ==> دیشب / گله / زلفش / با / باد / همی / کردم
۳۱۵ – جواب این مرحله ==> چشم / تو / که / سحر / بابل / است / استادش
۳۱۶ – جواب این مرحله ==> قران / که / مهین / کلام / خوانند / آن / را
۳۱۷ – جواب این مرحله ==> نرگس / که / کله / دار / جهان / است / ببین
۳۱۸ – جواب این مرحله ==> آن / می / که / چو / زنجیر / بپیچد / بر / خود
۳۱۹ – جواب این مرحله ==> زان / راح / که / روحیست / به / تن / پرورده
۳۲۰ – جواب این مرحله ==> عیش / بی / یار / مهیا / نشود / یار / کجاست
۳۲۱ – جواب این مرحله ==> از / چرخ / به / هر / گونه / همی / دار / امید
۳۲۲ – جواب این مرحله ==> می / نوش / به / ماهتاب / ای / ماه / که / ماه
۳۲۳ – جواب این مرحله ==> کاندر / همه / جا / مدام / خوانند / آن / را
۳۲۴ – جواب این مرحله ==> آن / گوش / که / حلقه / کرد / در / گوش / جمال
۳۲۵ – جواب این مرحله ==> تو / غره / بدان / مشو / که / می / مینخوری
۳۲۶ – جواب این مرحله ==> این / سبزه / که / امروز / تماشاگه / ماست
۳۲۷ – جواب این مرحله ==> بر / چهره / گل / نسیم / نوروز / خوش / است
۳۲۸ – جواب این مرحله ==> طاقتم / طاق / شد / از / تو / نیامد / خبری
۳۲۹ – جواب این مرحله ==> ای / صبا / نکهتی / از / خاک / ره / یار / بیار
۳۳۰ – جواب این مرحله ==> ماهی / که / نظیر / خود / ندارد / به / جمال
۳۳۱ – جواب این مرحله ==> کاین / باقی / عمر / را / بها / پیدا / نیست
۳۳۲ – جواب این مرحله ==> خوش / باش / ندانی / به / کجا / خواهی / رفت
۳۳۳ – جواب این مرحله ==> در / صحن / چمن / روی / دل / افروز / خوش / است
۳۳۴ – جواب این مرحله ==> در / اندرون / من / خسته / دل / ندانم / کیست
۳۳۵ – جواب این مرحله ==> این / مدت / عمر / ما / چو / گل / ده / روز / است
۳۳۶ – جواب این مرحله ==> سبز / است / لبت / ساغر / از / او / دور / مدار
۳۳۷ – جواب این مرحله ==> زان / پیش / که / کوزه / ها / کنند / از / گل / ما
۳۳۸ – جواب این مرحله ==> ای / درد / توام / درمان / در / بستر / ناکامی
۳۳۹ – جواب این مرحله ==> یک / دوست / که / با / او / غم / دل / بتوان / گفت
۳۴۰ – جواب این مرحله ==> دریاب / کار / ما / که / نه / پیداست / کار / عمر
۳۴۱ – جواب این مرحله ==> تا / در / نگرد / که / بی / تو / چون / خواهم / خفت
۳۴۲ – جواب این مرحله ==> از / دی / که / گذشت / هر / چه / گویی / خوش / نیست
۳۴۳ – جواب این مرحله ==> غم / در / دل / تنگ / من / از / آن / است / که / نیست
۳۴۴ – جواب این مرحله ==> این / کوزه / چو / من / عاشق / زاری / بوده / است
۳۴۵ – جواب این مرحله ==> کشتی / شکستگانیم / ای / باد / شرطه / برخیز
۳۴۶ – جواب این مرحله ==> بیدار / شو / ای / خواجه / که / خوش / خوش / بکشد
۳۴۷ – جواب این مرحله ==> آتشی / بود / در / این / خانه / که / کاشانه / بسوخت
۳۴۸ – جواب این مرحله ==> اگر / آن / ترک / شیرازی / به / دست / آرد / دل / ما / را
۳۴۹ – جواب این مرحله ==> من / از / آن / حسن / روز / افزون / که / یوسف / داشت / دانستم
۳۵۰ – جواب این مرحله ==> عقل / اگر / داند / که / دل / در / بند / زلفش / چون / خوش / است

5 دیدگاه

 1. امیر

  سلام.
  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “ماهرخ” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی برای آپدیت جدید، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  اما قبل از شروع، لازم به ذکر است که کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “ماهرخ ۱٫۲٫۲۲”

  مرحله ی ۷

  ۱٫ آب، زیر، کاه
  ۲٫ برج، زهر، مار
  ۳٫ با، سلام، صلوات
  ۴٫ فوت، کوزه، گری
  ۵٫ جیک، جیک، مستون
  ۶٫ چرب، کردن، سبیل
  ۷٫ پول، علف، خرسه
  ۸٫ حرف، حق، تلخه
  ۹٫ کو، گوش، شنوا
  ۱۰٫ آب، غوره، گرفتن
  ۱۱٫ بشنو، باور، نکن
  ۱۲٫ شتر، دیدی، ندیدی
  ۱۳٫ دوستی، خاله، خرسه
  ۱۴٫ اشک، تمساح، ریختن
  ۱۵٫ ماست، مالی، کردن
  ۱۶٫ آتش، بیار، معرکه
  ۱۷٫ گذشته، ها، گذشته
  ۱۸٫ پرسیدن، عیب، نیست
  ۱۹٫ تافته، جدا، بافته
  ۲۰٫ جانماز، آب، کشیدن
  ۲۱٫ جواب، دندان، شکن
  ۲۲٫ چیزی، بارش، نیست
  ۲۳٫ صبر، ایوب، داشتن
  ۲۴٫ ستاره، سهیل، شدن
  ۲۵٫ فلانی، اجاقش، کوره
  ۲۶٫ زبانم، مو، درآورد
  ۲۷٫ حادثه، خبر، نمیکند
  ۲۸٫ یک، کلاغ، چهل، کلاغ
  ۲۹٫ این، به، آن، در
  ۳۰٫ از، پشت، خنجر، زدن
  ۳۱٫ از، خجالت، آب، شدن
  ۳۲٫ از، بیخ، عرب، شدن
  ۳۳٫ از، کوره، در، رفتن
  ۳۴٫ کاچی، به، از، هیچی
  ۳۵٫ آب، از، سر، گذشتن
  ۳۶٫ حرف، حق، تلخ، است
  ۳۷٫ دیر، آمدن، زود، رفتن
  ۳۸٫ یک، دست، صدا، ندارد
  ۳۹٫ عذر، بدتر، از، گناه
  ۴۰٫ توبه، گرگ، مرگ، است
  ۴۱٫ بزک، نمیر، بهار، میاد
  ۴۲٫ از، کیسه، خلیفه، بخشیدن
  ۴۳٫ از، دماغ، فیل، افتاده
  ۴۴٫ بادمجان، بم، آفت، ندارد
  ۴۵٫ جلوی، قاضی، ملق، بازی
  ۴۶٫ به، خاک، سیاه، نشستن
  ۴۷٫ سر، پیری، معرکه، گیری
  ۴۸٫ یک، سر، هزار، سودا
  ۴۹٫ بی، خبری، خوش، خبری
  ۵۰٫ عجله، کار، شیطان، است
  ۵۱٫ دروغگو، دشمن، خداست
  ۵۲٫ آسمان، به، زمین، افتاد
  ۵۳٫ آب، در، هاون، کوبیدن
  ۵۴٫ آش، دهن، سوزی، نیست
  ۵۵٫ آتیش، زدن، به، مال
  ۵۶٫ آب، از، دستتش، نمیچکد
  ۵۷٫ آفتاب، عمرش، لب، بومه
  ۵۸٫ بزک، نمیر، بهار، میاد
  ۵۹٫ بادمجان، دور، قاب، چین
  ۶۰٫ حساب، حسابه، کاکا، برادر
  ۶۱٫ پشت، چشم، نازک، کردن
  ۶۲٫ پشت، دست، داغ، کردن
  ۶۳٫ پشم، در، کلاه، نداشتن
  ۶۴٫ پول، چرک، کف، دسته
  ۶۵٫ تیرش، به، سنگ، خورد
  ۶۶٫ تیشه، به، ریشه، زدن
  ۶۷٫ جنگ، دو، سر، دارد
  ۶۸٫ جا، تره، بچه، نیست
  ۶۹٫ جان، به، لب، آوردن
  ۷۰٫ چشم، بسته، غیب، گفتن
  ۷۱٫ حرف، حساب، جواب، ندارد
  ۷۲٫ خدا، از، دهنت، بشنود
  ۷۳٫ ریگ، تو، کفش، داشتن
  ۷۴٫ راه، باز، جاده، دراز
  ۷۵٫ مرغ، یک، پا، دارد
  ۷۶٫ مار، خورده، افعی، شده
  ۷۷٫ نخود، هر، آش، شدن
  ۷۸٫ نور، علا، نور، بودن
  ۷۹٫ فردا، هم، روز، خداست
  ۸۰٫ دهانش، بوی، شیر، میدهد
  ۸۱٫ مرغ، همسایه، غاز، است
  ۸۲٫ هر، پستی، بلندی، دارد
  ۸۳٫ سیر، تا، پیاز، ماجرا
  ۸۴٫ آش، نخورده، دهن، سوخته
  ۸۵٫ دهانش، بوی، شیر، میدهد
  ۸۶٫ علف، زیر، پا، سبز، شدن
  ۸۷٫ خاک، خور، نان، بخیلان، مخور
  ۸۸٫ شتر، با، بارش، گم، میشود
  ۸۹٫ آب، از، آب، تکان، نخورد
  ۹۰٫ یکی، به، نعل، یکی، به، میخ
  ۹۱٫ بار، کج، به، منزل، نمیرسد
  ۹۲٫ درخت، پربار، سنگ، میخورد
  ۹۳٫ باد، آورده، را، باد، میبرد
  ۹۴٫ کفگیر، به، ته، دیگ، خوردن
  ۹۵٫ یک، شبه، ره، صد، ساله، رفتن
  ۹۶٫ باش، تا، صبح، دولتت، بدمد
  ۹۷٫ با، همه، بله، با، ما، هم، بله
  ۹۸٫ بالاتر، از، سیاهی، رنگی، نیست
  ۹۹٫ آنجا، که، عرب، نی، انداخت
  ۱۰۰٫ ماست، خودت، را، کیسه، کن
  ۱۰۱٫ سنگ، کسی، را، به، سینه، زدن
  ۱۰۲٫ با، مردم، زمانه، سلام، والسلام
  ۱۰۳٫ نان، به، نرخ، روز، خوردن
  ۱۰۴٫ از، بی، کفنی، زنده، بودن
  ۱۰۵٫ از، تو، حرکت، از، خدا، برکت
  ۱۰۶٫ از، ماست، که، بر، ماست
  ۱۰۷٫ از، هرچه، بدم، آمد، سرم، آمد
  ۱۰۸٫ اول، برادریت، رو، ثابت، کن
  ۱۰۹٫ آسمون، همه، جا، یه، رنگه
  ۱۱۰٫ برای، لای، جرز، دیوار، خوبه
  ۱۱۱٫ به، در، گفت، دیوار، بشنوه
  ۱۱۲٫ با، یک، تیر، دو، نشان، زدن
  ۱۱۳٫ پولش، از، پارو، بالا، میره
  ۱۱۴٫ پایان، شب، سیاه، سفید، است
  ۱۱۵٫ پیاده، شو، با، هم، بریم
  ۱۱۶٫ تعارف، اومد، نیومد، داره
  ۱۱۷٫ تیر، توی، تاریکی، انداختن
  ۱۱۸٫ جواب، ابلهان، خاموشیست
  ۱۱۹٫ نمک، خوردن، نمکدان، شکستن
  ۱۲۰٫ دل، به، دل، راه، داره
  ۱۲۱٫ در، ناامیدی، بسی، امید، است
  ۱۲۲٫ دود، از، کنده، بلند، میشود
  ۱۲۳٫ لگد، به، بخت، خود، زدن
  ۱۲۴٫ ماهی، گرفتن، از، آب، گل، آلود
  ۱۲۵٫ با، یک، گل، بهار، نمیشود
  ۱۲۶٫ هر، که، بامش، بیش، برفش، بیشتر
  ۱۲۷٫ چغندر، به، هرات، زیر، به، کرمون
  ۱۲۸٫ جوجه، را، آخر، پاییز، میشمارند
  ۱۲۹٫ هم، از، توبره، میخورد، هم، از، آخور
  ۱۳۰٫ اسب، را، گم، کردن، پی، نعلش، میگردن
  ۱۳۱٫ از، خرس، مویی، کندن، غنیمت، است
  ۱۳۲٫ لنگ، کفش، در، بیابان، نعمت، است
  ۱۳۳٫ از، کوزه، همان، تراود، که، در، اوست
  ۱۳۴٫ از، اینجا، مانده، ازآنجا، رانده
  ۱۳۵٫ از، آن، نترس، که، های، هوی، دارد
  ۱۳۶٫ از، اسب، افتادن، از، اصل، نیفتادن
  ۱۳۷٫ ار، نخورده، بگیر، بده، به، خورده
  ۱۳۸٫ از، هول، حلیم، توی، دیگ، افتادن
  ۱۳۹٫ دندان، اسب، پیشکشی، را، نشمار
  ۱۴۰٫ آبی، پاکی، را، روی، دستش، ریخت
  ۱۴۱٫ ایراد، بنی، اسرائیلی، گرفتن
  ۱۴۲٫ شتری، که، در، خانه، همه، میخوابد
  ۱۴۳٫ چیزی، که، عوض، داره، گله، نداره
  ۱۴۴٫ چو، فردا، شد، فکر، فردا، کنیم
  ۱۴۵٫ چاقو، دسته، خودش، را، نمیبرد
  ۱۴۶٫ حرف، راست، را، از، بچه، بشنو
  ۱۴۷٫ خر، ما، از، کرگی، دم، نداشت
  ۱۴۸٫ خر، بیار، باقالی، بار، کن
  ۱۴۹٫ خود، را، به، موش، مردگی، زدن
  ۱۵۰٫ دیگ، به، دیگ، میگه، روت، سیاه
  ۱۵۱٫ زیر، آب، کسی، را، زدن
  ۱۵۲٫ زیر، کاسه، نیم، کاسه، هست
  ۱۵۳٫ سرش، به، تنش، میارزد
  ۱۵۴٫ سکوت، نشانه، رضایت، است
  ۱۵۵٫ سرش، به، تنش، زیادی، کرده، است
  ۱۵۶٫ سگ، زرد، برادر، شغال، است
  ۱۵۷٫ شتر، در، خواب، بیند، پنبه، دانه
  ۱۵۸٫ شنیدن، کی، بود، مانند، دیدن
  ۱۵۹٫ شتر، سواری، دولا، دولا، نمیشود
  ۱۶۰٫ شاهنامه، آخرش، خوش، است
  ۱۶۱٫ جنگ، اول، به، از، صلح، آخر
  ۱۶۲٫ عاقبت، جوینده، یابنده، است
  ۱۶۳٫ عاقبت، حق، به، حقدار، رسید
  ۱۶۴٫ فیلش، یاد، هندوستان، کرده
  ۱۶۵٫ کبوتر، با، کبوتر، باز، با، باز
  ۱۶۶٫ آب، خوش، از، گلوش، پایین، نرفت
  ۱۶۷٫ مار، تو، آستین، پرورش، دادن
  ۱۶۸٫ نفسش، از، جای، گرم، بلند، میشه
  ۱۶۹٫ سری، که، درد، نمیکند، دستمال، نمیبندند
  ۱۷۰٫ کوه، به، کوه، نمیرسه، آعم، به، آدم، میرسه
  ۱۷۱٫ فلفل، نبین، چه، ریزه، بشکن، ببین، چه، تیزه
  ۱۷۲٫ قدر، زر، زرگر، شناسد، قدر، گوهر، گوهری
  ۱۷۳٫ سالی، که، نکوست، از، بهارش، پیداست
  ۱۷۴٫ صلاح، مملکت، خویش، خسروان، دانند
  ۱۷۵٫ چند، تا، پیراهن، بیشتر، پاره، کرده
  ۱۷۶٫ توی، هفت، آسمون، یک، ستاره، نداشتن
  ۱۷۷٫ حرفهای، گند، تر، از، دهانش، میزند
  ۱۷۸٫ آب، رفته، ه، جوی، بر، نمیگردد
  ۱۷۹٫ ادب، از، که، آموختی، از، بی، ادبان
  ۱۸۰٫ پا، به، دریا، بگذارد، دریا، میخشکد
  ۱۸۱٫ تا، تنور، داغ، است، نان، را، بچسبان
  ۱۸۲٫ دشمن، دانا، به، از، دوست، نادان
  ۱۸۳٫ دیوار، موش، داره، موشم، گوش، داره
  ۱۸۴٫ در، کار، نیک، حاجت، هیچ، استخاره، نیست
  ۱۸۵٫ عقل، نباشد، جان، در، عذاب، است
  ۱۸۶٫ از، این، ستون، به، آن، ستون، فرج، است
  ۱۸۷٫ علاج، واقعه، قبل، ازوقوع، باید، کرد
  ۱۸۸٫ دعای، گربه، سیاه، باران، نمیبارد
  ۱۸۹٫ با، دست، پس، زدن، با، پا، پیش، کشیدن
  ۱۹۰٫ بازی، اشکنک، داره، سر، شکستنک، داره
  ۱۹۱٫ بازی، بازی، با، ریش، بابا، هم، بازی
  ۱۹۲٫ با، حلوا، حلوا، دهان، شیرین، نمیشود
  ۱۹۳٫ اول، چاه، را، بکن، بعد، منار، را، بدزد
  ۱۹۴٫ مزد، آن، گرفت، جان، برادر، که، کار، کرد
  ۱۹۵٫ با، سیلی، صورت، خود، را، سرخ، نگه، داشتن
  ۱۹۶٫ از، این، گوش، گرفتن، از، آن، گوش، در، کردن
  ۱۹۷٫ این، تو، بمیری، از، آن، تو، بمیریها، نیست
  ۱۹۸٫ به، مالت، نناز، که، به، یک، شب، بنده
  ۱۹۹٫ به، جمالت، نناز، که، به، یک، تب، بنده
  ۲۰۰٫ به، مرگ، گرفتن، تا، به، تب، راضی، بشن
  ۲۰۱٫ کس، نخارد، پشت، من، جز، ناخن، انگشت، من
  ۲۰۲٫ اگر، بیل، زنی، باغچه، خودت، را، بیل، بزن
  ۲۰۳٫ اگر، لالایی، بلدی، چرا، خوابت، نمیبرد
  ۲۰۴٫ اگر، نخوردیم، نون، گندم، دیدیم، دست، مردم
  ۲۰۵٫ دم، خروس، را، باور، کنیم، یا، قسم، حضرت، عباس
  ۲۰۶٫ اگر، برای، من، آب، ندارد، برای، تو، نان، دارد
  ۲۰۷٫ آنرا، که، عیان، است، چه، حاجت، به، بیان، است
  ۲۰۸٫ نو، که، بیاد، به، بازار، کهنه، میشه، دل، آزار
  ۲۰۹٫ با، هر، دست، بدهی، با، همان، دست، پس، میگیری
  ۲۱۰٫ با، ماه، نشینی، ماه، شوی، با، دیگ، نشینی، سیاه، شوی

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های کلیه ی مراحل بازی “ماهرخ ۱٫۲٫۲۲”

  http://s9.picofile.com/file/8344840000/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE_1_2_22.txt.html

  پاسخ
 2. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۸۹”

  سلام.
  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “ماهرخ” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی برای آپدیت جدید، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  الف) پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۸۹”
  (تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند):

  مرحله ی ۲ (مکتب خانه ی ۲)

  ۲۵۱٫ عهد، نامه
  ۲۵۲٫ پی، گیر
  ۲۵۳٫ زیان، بار
  ۲۵۴٫ خود، پسندی
  ۲۵۵٫ خود، رای
  ۲۵۶٫ بی، کار
  ۲۵۷٫ حزب، الله
  ۲۵۸٫ جمع، آوری
  ۲۵۹٫ رای، گیری
  ۲۶۰٫ اتلاف، وقت
  ۲۶۱٫ دل، جویی
  ۲۶۲٫ فن، آوری
  ۲۶۳٫ سر، شاخ
  ۲۶۴٫ جهاد، گر
  ۲۶۵٫ سر، شناس
  ۲۶۶٫ اصلاح، طلب
  ۲۶۷٫ خود، شیفته
  ۲۶۸٫ ادامه، دار
  ۲۶۹٫ نا، مشروع
  ۲۷۰٫ هوا، پیما
  ۲۷۱٫ اصول، گرا
  ۲۷۲٫ چشم، گیر
  ۲۷۳٫ کار، گاه
  ۲۷۴٫ پیش، شرط
  ۲۷۵٫ خود، داری
  ۲۷۶٫ صلاح، دید
  ۲۷۷٫ دست، آورد
  ۲۷۸٫ داد، گستری
  ۲۷۹٫ فرا، گیر
  ۲۸۰٫ شهر، سازی
  ۲۸۱٫ قابل، توجه
  ۲۸۲٫ خود، باخته
  ۲۸۳٫ غرور، آفرین
  ۲۸۴٫ پر، افتخار
  ۲۸۵٫ پر، مخاطره
  ۲۸۶٫ سر، دم، دار
  ۲۸۷٫ چهار، شنبه
  ۲۸۸٫ کنسول، گری
  ۲۸۹٫ قانون، گریز
  ۲۹۰٫ ایالات، متحده
  ۲۹۱٫ خدمت، گزار
  ۲۹۲٫ فیتیله، پیچ
  ۲۹۳٫ شورای، امنیت
  ۲۹۴٫ خدمت، رسانی
  ۲۹۵٫ سر، سام، آور
  ۲۹۶٫ راستی، آزمایی
  ۲۹۷٫ سر، به، فلک، کشیده
  ۲۹۸٫ سازمان، ملل، متحد
  ۲۹۹٫ مجلس، شورای، اسلامی
  ۳۰۰٫ جمهوری، اسلامی، ایران

  مرحله ی ۳ (اکابر ۱)

  ۳۳۱٫ کاغذ، دفتر، کتاب، روزنامه
  ۳۳۲٫ فلفل، نمک، زردچوبه، دارچین
  ۳۳۳٫ برزیل، شیلی، کوبا، آرژانتین
  ۳۳۴٫ سفید، زرد، صورتی، قرمز
  ۳۳۵٫ دجله، فرات، کارون، اروند
  ۳۳۶٫ کوچه، خیابان، میدان، محله
  ۳۳۷٫ ابر، باد، مه، خورشید
  ۳۳۸٫ مریخ، مشتری، زحل، عطارد
  ۳۳۹٫ شیرین، شور، تلخ، ترش
  ۳۴۰٫ خانه، ویلا، آپراتمان، برج
  ۳۴۱٫ آجر، سیمان، ماسه، شن، سنگ
  ۳۴۲٫ دریا، خلیج، ساحل، بندر، اسکله
  ۳۴۳٫ کفش، جوراب، شلوار، پیراهن، لباس
  ۳۴۴٫ یزد، اصفهان، کرمان، شیراز، قم
  ۳۴۵٫ مرغ، خروس، جوجه، اردک، مرغابی
  ۳۴۶٫ قصاب، بنا، نقاش، نانوا، خیاط
  ۳۴۷٫ فندق، بادام، گردو، پسته، سنجد
  ۳۴۸٫ فرش، موکت، قالی، قالیچه، گلیم
  ۳۴۹٫ تنیس، کشتی، کاراته، جودو، شطرنج
  ۳۵۰٫ پلنگ، شیر، ببر، گرگ، کفتار

  مرحله ی ۴ (اکابر ۲)

  ۳۰۱٫ گربه، موش، درست، غلط
  ۳۰۲٫ حرف، عمل، سراب، بیابان
  ۳۰۳٫ باتلاق، مرداب، پشه، مگس
  ۳۰۴٫ آرامش، آسایش، چرا، چگونه
  ۳۰۵٫ پدر، پسر، نور، صدا
  ۳۰۶٫ حال، آینده، سرامیک، موزائیک
  ۳۰۷٫ لرستان، کردستان، خط، نقش
  ۳۰۸٫ سالم، سلامت، کافه، رستوران
  ۳۰۹٫ آبادان، خرمشهر، رسید، پول
  ۳۱۰٫ رسم، رسوم، اعتبار، اعتماد
  ۳۱۱٫ مدیر، معاون، دیوار، سقف
  ۳۱۲٫ محکم، استوار، دایره، بیضی
  ۳۱۳٫ پستچی، نامه، هزارپا، عنکبوت
  ۳۱۴٫ نخ، سوزن، هدف، آرزو
  ۳۱۵٫ روز، هفته، قند، اوره
  ۳۱۶٫ شک، تردید، هویج، ترب
  ۳۱۷٫ شرکت، موسسه، سطل، جارو
  ۳۱۸٫ راز، رمز، سرب، روی
  ۳۱۹٫ بحث، گفتگو، چک، سفته
  ۳۲۰٫ قاب، عکس، حلال، حرام
  ۳۲۱٫ دکتر، مهندس، کوه، جنگل، فال، تماشا
  ۳۲۲٫ راه، بیراه، برزیل، آلمان، بز، گوسفند
  ۳۲۳٫ شریک، همراه، قاشق، چنگال، پیتزا، ماکارونی
  ۳۲۴٫ تاب، سرسره، شهر، روستا، مکه، مدینه
  ۳۲۵٫ لاف، تشک، قلم، دفتر، هزینه، بدهی
  ۳۲۶٫ خراب، آباد، تلافی، کینه، غرب، شرق
  ۳۲۷٫ آمازون، نیل، جادو، جمبل، رطب، خرما
  ۳۲۸٫ انگلیس، فرانسه، تفاوت، تشابه، سمندر، غورباقه
  ۳۲۹٫ لیزر، اشعه، سهند، سبلان، سرو، کاج
  ۳۳۰٫ پارچ، لیوان، قاتل، مقتول، حمام، رختکن
  ۳۳۱٫ خرید، فروش، میز، صندلی، جوش، خروش
  ۳۳۲٫ گیلان، رشت، فاز، نول، عشق، علاقه
  ۳۳۳٫ آب، روغن، ترس، اضطراب، لیف، صابون
  ۳۳۴٫ پر، بال، خاله، عمه، کلید، پریز
  ۳۳۵٫ عربستان، عمان، تعمیر، تعویض، تراکتور، گاوآهن
  ۳۳۶٫ خزه، جلبک، تانک، هواپیما، رنگ، تینر
  ۳۳۷٫ قله، دامنه، چرب، کثیف، گوش، بینی
  ۳۳۸٫ نفت، بنزین، لاله، بنفشه، تلفن، موبایل
  ۳۳۹٫ قطره، موج، برنز، نقره، ادیسون، انیشتین
  ۳۴۰٫ صف، نوبت، خرچنگ، حلزون، املت، نیمرو
  ۳۴۱٫ شمر، یزید، کندر، زیره، عطر، ادکلن
  ۳۴۲٫ ضرب، تقسیم، سنگر، خاکریز، مسکو، کرملین
  ۳۴۳٫ مسجد، حسینیه، رتیل، عقرب، مسابقه، ورزش
  ۳۴۴٫ جامعه، مردم، لاشه، جسد، دانشگاه، مدرسه
  ۳۴۵٫ معادله، مجهول، بافت، دوخت، خصوصی، عمومی
  ۳۴۶٫ بالن، چتر، حساب، کتاب، حریف، رقیب
  ۳۴۷٫ شکر، نمک، حیوان، انسان، شربت، شیرینی
  ۳۴۸٫ قفل، کلید، ثروت، شوکت، یاس، اقاقی
  ۳۴۹٫ قلیان، سیگار، سیبری، قطب، غلاف، شمشیر
  ۳۵۰٫ میخ، چکش، پیچ، خسته، کوفته، نالان، خورشید، ماه، ستاره

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۸۹”
  (پاسخ تمامی مراحل نسخه ی جدید):

  http://s8.picofile.com/file/8339190726/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE_1_1_89.txt.html

  پاسخ
 3. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۸۸”

  ثانیه هایی پیش نسخه ی جدید بازی “ماهرخ” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی برای آپدیت جدید، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  الف) پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۸۸”
  (تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند):

  مرحله ی ۲ (مکتب خانه ی ۲)

  ۲۳۱٫ گور، کن
  ۲۳۲٫ قهوه، چی
  ۲۳۳٫ مدد، کار
  ۲۳۴٫ بخار، شو
  ۲۳۵٫ شاه، رود
  ۲۳۶٫ کله، جوش
  ۲۳۷٫ پر، کلاغی
  ۲۳۸٫ سیاه، رگ
  ۲۳۹٫ ذره، بین
  ۲۴۰٫ ساحل، عاج
  ۲۴۱٫ آدم، برفی
  ۲۴۲٫ گاو، خونی
  ۲۴۳٫ شاه، پسند
  ۲۴۴٫ گوشت، کوب
  ۲۴۵٫ گل، شیفته
  ۲۴۶٫ طناب، کشی
  ۲۴۷٫ جهان، دیده
  ۲۴۸٫ گوجه، فرنگی
  ۲۴۹٫ قلیه، ماهی
  ۲۵۰٫ کوه، پیمایی

  مرحله ی ۵ (دارالفنون ۱)

  ۳۴۱٫ سازمان، گرداب، آبان، سوسیس، میکروب، شالوده، فرسایش، زیبا، خودکشی، کوفته
  ۳۴۲٫ پالس، رابطه، مزار، پرس، چاقو، افتتاح، دسته، تیشه، هندوستان، زرد
  ۳۴۳٫ کاشانه، موشک، تمساح، نگهبان، گیلاس، شمعدانی، مروارید، شطرنج، گنبد، عرفان
  ۳۴۴٫ ماهیچه، فسفر، اسپانیا، داوینچی، پاورچین، مسافر، غزل، شقایق، بیلیارد، خلبان
  ۳۴۵٫ شجاعت، آتش، قربان، شیمی، افتخار، قیچی، زنجبیل، ورزشگاه، گلابی، صورتی
  ۳۴۶٫ جینسینگ، پیشکسوت، کلاسور، جراحی، میهن، مسقطی، اگزوز، سالمون، انفجار، مرسدس، لوسیون
  ۳۴۷٫ افشان، آفتابه، بیسکوئیت، توان، گمنام، ژاپن، زغال، ارسطو، دروازه، شکر، ساردین
  ۳۴۸٫ بادمجان، سپاه، آمازون، بردار، محرم، نساجی، خوارج، استقلال، پیچ، سوسک، بهره
  ۳۴۹٫ زولبیا، معادله، طایفه، وکالت، داماد، اسکواش، فاطمه، آستارا، زامیاد، خاگینه، حسرت
  ۳۵۰٫ شیشلیک، طاووس، بنیان، بوزینه، دراکولا، تفت، کوله، قندیل، پاساژ، عناب، استقامت، ساغر

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۸۸”
  (پاسخ تمامی مراحل نسخه ی جدید):

  پاسخ
 4. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۸۴”

  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “ماهرخ” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی برای آپدیت جدید، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  الف) پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۸۴″”
  (تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند):

  مرحله ی ۱ (مکتب خانه ی ۱)

  ۳۹۱٫ ارزان
  ۳۹۲٫ مضاربه
  ۳۹۳٫ مخالفت
  ۳۹۴٫ اسرائیل
  ۳۹۵٫ آپارتمان
  ۳۹۶٫ مرغداری
  ۳۹۷٫ اشتیاق
  ۳۹۸٫ مجرمانه
  ۳۹۹٫ شیمیایی
  ۴۰۰٫ آذربایجان

  مرحله ی ۵ (دارالفنون ۱)

  ۳۱۲٫ فندک، دیوان، سیاره، صدمه
  ۳۳۱٫ جمجمه، فاصله، کتانی، قایق، بیست، پسته، داراب، راکتور، پیشرو، مصدر
  ۳۳۲٫ هیجان، ابتکار، پایه، زباله، دریاچه، شمیرانات، تبلت، دستمال، کارامل، فاق
  ۳۳۳٫ بیم، سیلی، لابی، فروزان، سبزینه، شیلات، سرسره، قهوه، خشک، مازندران
  ۳۳۴٫ غرب، قرنیز، نیزه، فیزیوتراپی، هلهله، محلول، قیمتی، خلخال، شصت، پلنگ
  ۳۳۵٫ تراس، معراج، تریلی، ترامپ، برق، کافور، فرضیه، ثبات، باستان، ضبط
  ۳۳۶٫ گرانبها، انتگرال، فلفل، حوض، جدال، کبابی، نمایش، بهاره، شوهر، ورزش
  ۳۳۷٫ گوجه، ریحانه، پریز، بشقاب، سفیده، یوز، قراضه، جوجه، دیوانه، فارابی
  ۳۳۸٫ حوزه، سقف، چنار، پنالتی، کاشانه، دستچین، لواشک، فلز، خساست، فرشته
  ۳۳۹٫ کامپیوتر، کبوتر، مزار، نوشدارو، لاله، قلابی، ثابت، شهامت، طبل، برجک
  ۳۴۰٫ لیزر، تاب، دریچه، فیلادلفیا، هرمزگان، مالاریا، الف، بهمن، قصه، خمین

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  پاسخ
  • مدیریت

   مرسی از اطلاع رسانی خوب شما دوست عزیز❤

   پاسخ

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code