متن آهنگ برو عقب عرفان و پویان اردلان
09/29/2020 تاریخ انتشار
متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو سورئال ترم از دست نوشته هام روی کاغذم از حجم اشتهام کم میشه وقتی که سنگ میچینن واسه هر دو پای فرهنگ اجتماع محضه اشتباه کوریم هر دومون وقتی که میزنن انگ اغتشاش به عزم اعتراض آدمای طایفه ی چرند حزب باد توجیه غلط عشق اسکناس تعریف درست شیپ انتهاست...

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد تنهایی میخواد دلم نمِ بارون و من برم شبا پرسه زنون چرا، همش حدس و گمونه چرا بی خبری ازم، چرا میری سری نزنی لگد زیرِ خاطره ها، تو با فاصله ها دلتنگ بودم و، بارون بهونه شد بارید و کوچه ها، دیوونه خونه شد ابرایِ رو سرم، فریاد میزنن طعنه به رفتنت،...

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری تو از چی دلخوری؟ پَرو نمیشه ریخت توو بالشت های آجری دلت گرفته و تفنگِ سرپُری ، از چی دلخوری؟ نه گریه داری و ، نه میشه خنده رو کشید به صورتت گذشته هات هنوز نمیره توو کَتت ، بغضه عادتت الله من سفید دنیام سیاه الله ، دل نمیشه سَر به راه الله ،...

متن آهنگ برو عقب عرفان و پویان اردلان
[اینترو – عرفان]
آآآ ، پایداره
برو عقب ، برو عقب
حالا با دارایی دایی
[ورس یک – عرفان]
اوو ، دو سال نبودم گرفته دور
میگیرمش قبل اینکه دنده بره دو
مث آونتادور ، با باک پر یکه پر ،میام
شعله تف میکنم کل شهر گرفته گُر
پویان و نیما و مونه ، رونالدو نیمار و لیونل
سه تا معمار کلمه ، سه تا معمار جمله
مربی عرفانه خوزه ، تزامون علمیه حوضه
بدون ناله و روضه ، با دو تا باطل خوزه
حرفی‌ زدیم‌ قانونه ، تو سریع بگو چشم
با علی چپه میزنیم سریع به کوچش ،یهو
اینکاره نیست و تابلوعه غریبه توو نقش، تابلوئه
خیلی خزو خیلن میگم پری‌ بگو وش
دارن رو رپرا فاز مریدی بیخود ،چرا؟
ملت نگرانن دیدی مدیری‌ چی گفت؟ ،چرا؟
قاطی میکنن سر یه تولیدی یه جوک
سر مشکلامون خفه، سر شوخی میشه شوک
[کورس – عرفان]
بگو سال کیه؟
بگو اگه مال ما نی مال کیه؟
ورق به فال کیه؟
از اولش بازی زیر بال کیه؟
برو عقب، برو عقب
میام پررو، برو عقب
برو عقب، برو عقب
میام پررو، برو عقب
برو عقب عقب عقب عقب عقب عقب عقب
برو عقب عقب عقب عقب عقب عقب عقب
[ورس دو – Chaii]
I’ve been working thinking to it on a hallway
I know you’ve been looking at me by the sideway
Face me, don’t ever be silent
Silent never win (yeah) where I live
Feeling down like I can’t do it
Then I was like woah I just made it through it

My dream be lucid, nobody saw it
It was me, tellin’ me don’t be stupid
(Don’t)
All the shit that I’ve been through
I don’t wanna say to you
I just wanna make the best
Cook up everything I spit
All the time when I see you
I don’t wanna be the (bitch)
Showed up, never ever changed
Always stayed up in my lane (Yeah)
Send them all
Send them, send them, send them my way (my way)
Don’t ever try to lie then
Put them all and they all get the
Leave ’em and say “برو عقب”
Bye then
[کورس – عرفان]
بگو سال کیه؟
بگو اگه مال ما نی مال کیه؟
ورق به فال کیه؟
از اولش بازی زیر بال کیه؟
برو عقب، برو عقب
میام پررو، برو عقب
برو عقب، برو عقب
میام پررو، برو عقب
برو عقب عقب عقب عقب عقب عقب عقب
برو عقب عقب عقب عقب عقب عقب عقب
[ورس سه – Black G8ld]
Diamond gang
Got some diamond chains
Whole gang lit
Team is full of ballers and we stack
Keep the change bitch
Get the picture, you should frame it (frame it)
Don’t take us to the pol, we gotta name it
Get out my way
Give me space
Mask off, you see the face
Not a witness or a trace
At the time I pick the place
Earth get ‘em
They’re all lying to your face
Hug you then they diss you
Say they miss you backstage
Let me get ‘em (Haha)
Gotta put them in their place

پیشنهاد جالب !  متن آهنگ خود همونی که میخوامی از کامران و هومن

When they ask me for a verse
They know the murder it’s the case
Got some cribs
Know some bloods
Doing business with the thugs
I’m with models in the clubs
Poppin’ bottles with the plug
I’m with G&E
Gettin’ BAY
DAR and the A
Beat is banging, no lie (Haha)
I’m stayin’ crispy
Ladies miss me
Staying drippy like a tank
Couldn’t hit us
If you dissed us
Cause we’re laughing to the bank (To the bank)
[ورس چهار – پویان اردلان]
برو عقب نیا اطرافم
فرق داره من با تو اهدافم
بها زیاد براش پرداختم
چاکراها بازه بالاست یافتم
رویام همه شفافن
ابو برام گذاشت منم برداشتم
همینا کفافن ، بر خلق یه دستاورد
یه افسانه میسازم با اصحابم
ساختم آینده با چینش کلمه
مغز تو حصاره در نتیجه بینش غلطه
فروختین هنرو یه تیشه به فرهنگ و
رسانه تعیین نمیکنه که کی میشه برنده
واضحه کمبوداتو بی‌ریشه قلمت
یه مشت کلیشه سر هم کردی تا دیده شی فقط هی
سال خودشه تا پیریش این درنده
دست زیریشو میگیره
قتل بینیشو بلده
[کورس – عرفان]
بگو سال کیه؟
بگو اگه مال ما نی مال کیه؟
ورق به فال کیه؟
از اولش بازی زیر بال کیه؟
برو عقب، برو عقب
میام پررو، برو عقب
برو عقب، برو عقب
میام پررو، برو عقب
برو عقب عقب عقب عقب عقب عقب عقب
برو عقب عقب عقب عقب عقب عقب عقب
[اوترو – عرفان]
حالا با دارایی دایی
متن آهنگ عرفان و پویان اردلان به نام برو عقب

آسوده وب – متن موزیک