متن آهنگ رینگ خشایار اس آر و امیر خلوت
10/09/2020 تاریخ انتشار
متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو سورئال ترم از دست نوشته هام روی کاغذم از حجم اشتهام کم میشه وقتی که سنگ میچینن واسه هر دو پای فرهنگ اجتماع محضه اشتباه کوریم هر دومون وقتی که میزنن انگ اغتشاش به عزم اعتراض آدمای طایفه ی چرند حزب باد توجیه غلط عشق اسکناس تعریف درست شیپ انتهاست...

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد تنهایی میخواد دلم نمِ بارون و من برم شبا پرسه زنون چرا، همش حدس و گمونه چرا بی خبری ازم، چرا میری سری نزنی لگد زیرِ خاطره ها، تو با فاصله ها دلتنگ بودم و، بارون بهونه شد بارید و کوچه ها، دیوونه خونه شد ابرایِ رو سرم، فریاد میزنن طعنه به رفتنت،...

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری تو از چی دلخوری؟ پَرو نمیشه ریخت توو بالشت های آجری دلت گرفته و تفنگِ سرپُری ، از چی دلخوری؟ نه گریه داری و ، نه میشه خنده رو کشید به صورتت گذشته هات هنوز نمیره توو کَتت ، بغضه عادتت الله من سفید دنیام سیاه الله ، دل نمیشه سَر به راه الله ،...

متن آهنگ رینگ خشایار اس آر و امیر خلوت
[ورس یک – امیر خلوت]
یا حق اینم بگو آخه شانسه ما داریم
که جا این سگا ما رو گرفته این وزق کچل
اومدی چسبیدی به * ما لقمه بگیری
ها؟ تو رو باید دیس کنه همون تتل هول
این لباسا اندازه خیکِ تو نیست
ولی با پایِ خودت خوب اومدی وسط هچل
اینا نصیحته پسر بچه دیس به تو نیست
ایندفعه هم میگیرمت به یه ورِ دهنِ کجم
چهارتا پلشت گفتن خوبه کارش شده باورش
تلخِ رپم بلدی که بمال نوتلا سرش
همون بیتتو بزن چاقی نیاد صدات
من بهتر میشم هر روز بیشتر از این دراد چشات
عاشقِ مسیرمم، مهم نی نتیجه واسم
تو بچه مُزلف میکنی برا سلیقه ها رپ
الآن هم نگران نباش که کارت نمیگیره
بیا شماره حساب میدم بهت تبلیغت با من
دست خالی اومدیم توو بازی میریم دست پُر
ما رپرا به امثالِ شماها میگیم اس هول
دیدیم دستبرد میزنی به بیتِ مردُم
واسه رپ شما سم تر اَ نیشِ کژدُم

صدام میره تا همه شهرا یه نفره
تو عمو دیس بده به شهرامِ شب پَره
لاشی جمع نیمخوری توئه دوزاری با ما
آهان راستی تو هم نگفتی کجایی دادا؟
رخِ عقاب میگیری ولی نمیاد به لبات
همینا که بارت میکنم هم امتیازه برات
دادادا دادادا، لال اَ دنیا نری دادم بهت اعتبار
اگه با من دو جا پَریدی
جوادی ولی فازِ کاظمی داری نه؟
توو بچگیات رو صورتت واجبی مالیدن
آرزوت بود یه روز باهام بخونی والا
چاقی، خوب میشی تو هم یه روز ایشالله
[ورس دو – خشایار SR]
سه صبحه و کلِ شهر وصل به دآشت
حرص بخور سکته بزنی فکت راست شه
یا حق با ما سم، بیا بزن لفظت وا شه داشم
حال میکنیا، رسید اَ ما فیت بهت
تووشم خودتو میکنم من با بیت لهت
تو اَ اونایی که میگی به در و دافیت زید
کچلم چون اَ خودم پشمام ریخته حاجی
* تکون بده دیروز قسطته
به محمدرضا بگو بیاد ویو بهت بده

پیشنهاد جالب !  متن آهنگ چه شبایی علی لهراسبی

این قصه هم نی اون قصه که
تووش کفخوابِ دقلی
چون هر کاری کنی حاجی بهرامِ تقلی تو
بگو کجایی نانا، میخوای ایران زوری بپیچی
با این که پُر سوتی تو خیابونی نمیشی
که طوفانی میباره
وفتی بازی مالِ خودمه نی پیتوکِ من حساب
یه اینجوری کن، آآ میفته سرِ جاش
یه چاقالی که عشقشو داری
جوری کش دارم نصف کنم نصفش هم نصف بشه
کل قسطتو دادی، جنستو *
هنوز دآشمون رایمش جفت نی
واسه همینه رو بیت میزنه جامپِ شخمی
پارک به پارکو متر کنه های شه مفتی
من ولم آخ که گفتی باز به تخمی
لات نمیشه که کلفت بخونه
بلوفه بلوفه بلوفه *
همون شیره هم میذاره حاجی بزرگ شه *ت
سوما – کردن *ای شهر واسه خوبا کمین
تو که “ش” ت میزنه حاجی نوش آفرین
هر کی با خشی در افتاد وَر افتاد
حاجی تو هم بگیر روش
رپِ فارسو * اگه تو رپری تووش
متن آهنگ امیر خلوت و خشایار اس آر به نام رینگ

آسوده وب – متن موزیک