متن آهنگ همه یه نمه قاطی دارن علیرضا سرپاس
09/29/2020 تاریخ انتشار
متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو سورئال ترم از دست نوشته هام روی کاغذم از حجم اشتهام کم میشه وقتی که سنگ میچینن واسه هر دو پای فرهنگ اجتماع محضه اشتباه کوریم هر دومون وقتی که میزنن انگ اغتشاش به عزم اعتراض آدمای طایفه ی چرند حزب باد توجیه غلط عشق اسکناس تعریف درست شیپ انتهاست...

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد تنهایی میخواد دلم نمِ بارون و من برم شبا پرسه زنون چرا، همش حدس و گمونه چرا بی خبری ازم، چرا میری سری نزنی لگد زیرِ خاطره ها، تو با فاصله ها دلتنگ بودم و، بارون بهونه شد بارید و کوچه ها، دیوونه خونه شد ابرایِ رو سرم، فریاد میزنن طعنه به رفتنت،...

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری تو از چی دلخوری؟ پَرو نمیشه ریخت توو بالشت های آجری دلت گرفته و تفنگِ سرپُری ، از چی دلخوری؟ نه گریه داری و ، نه میشه خنده رو کشید به صورتت گذشته هات هنوز نمیره توو کَتت ، بغضه عادتت الله من سفید دنیام سیاه الله ، دل نمیشه سَر به راه الله ،...

متن آهنگ همه یه نمه قاطی دارن علیرضا سرپاس
هر لفظی یع داستان داره ، دروغ تپل باور پذیر
تقی به توقی خورد تز نده ، خدا رو فقط داور بگیر
شهر پر از مغز ردیه ، همه یه نمه قاطی دارن
توهم داری فکر خودکشی ، جواب یه حرف آره یا نه
قدم ور سطح شهر بو بکش گرگ بچین
اگه ادم دور دیدی و بر خودت تک تکشونو نون ببین
طعمه بگیرو لقمه کن صب ظهر شب سه وعده
خون تو شیشه با لبخند خدا خوابیده یا دستش بنده
میشنوی میفهمی میگیری چی میگم
حقوق بشر حق پدرم ، گرم شدن کره ی زمین
یا خسته شدن پاهای مادرم
ندارم دیگه من تمرکز ، کام میگیرم از بهمن کوچیک
ای زندگی تو روت تف ، خنده ها شده وصل به جیب

جیب خالی فاز عالی ، زنده ایم بی خ*یه مالی
قلم به دست ولی سربالا ، سیس میگیرم مافیایی
آب سر ما گذشته ، ما یه ماهی بودیم که زبون داشت
سرش سبز دمش گرم ، بازندها رو قبول داشت
تیرای من نمیخوره به هدف ، پاهای منم نمیره به عقب
زندگی تراژدیه همش ، بگو به درک بگو به درک
همه یه نمه قاطی دارن ، دلا سیاه خود حاجی فیروز
ساعت و زمان میگذره ، اینا هنو گمن توی فاز دیروز
آسمون این روزا دودی شده ، من و تو که والا سهله داش
ما دیگه کاری به برد نداریم ، ولی مراقب جیبت باش
خسته داش از این غربت ، یه صدای فالش ممتد

پیشنهاد جالب !  متن آهنگ ابرا نوید صفیر رض و کابوس

بزا دورو بر هی باد بیاد ، ولی بچسپ خودتو محکم
نه مرگو میخام نه زنذگی بزا ورق بخور شب و روزا
صورتم بی حسه تخ** نیس یه گرافیتی شدم رو دیوارا
موش فاضلاب پایتختم همه گربه های شهرم
وقتی فقط زایش بلدم چی بوده با اینا فرقم
من یه رو میمیرم لای همین بیتا خاکم کنین
منم مثه همه قاطی دارم ولی مهربون باشیدو پاکم کنید
تلخه ؛ ته قصه ها
زنده ایم ، این حس ماس
حرف های تلخ بنده میانگین این اجتماس
میگه فحش میده مگه جبوره
ولی ادب اینجا مفقوده
حرف اولو هم آخر میزنم
همه یه نمه قاطی دارن
مشهوده
متن آهنگ علیرضا سرپاس به نام همه یه نمه قاطی دارن

آسوده وب – متن موزیک