متن آهنگ کمیکال Chemical سپهر خلسه و جی جی
10/05/2020 تاریخ انتشار
متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو سورئال ترم از دست نوشته هام روی کاغذم از حجم اشتهام کم میشه وقتی که سنگ میچینن واسه هر دو پای فرهنگ اجتماع محضه اشتباه کوریم هر دومون وقتی که میزنن انگ اغتشاش به عزم اعتراض آدمای طایفه ی چرند حزب باد توجیه غلط عشق اسکناس تعریف درست شیپ انتهاست...

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد تنهایی میخواد دلم نمِ بارون و من برم شبا پرسه زنون چرا، همش حدس و گمونه چرا بی خبری ازم، چرا میری سری نزنی لگد زیرِ خاطره ها، تو با فاصله ها دلتنگ بودم و، بارون بهونه شد بارید و کوچه ها، دیوونه خونه شد ابرایِ رو سرم، فریاد میزنن طعنه به رفتنت،...

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری تو از چی دلخوری؟ پَرو نمیشه ریخت توو بالشت های آجری دلت گرفته و تفنگِ سرپُری ، از چی دلخوری؟ نه گریه داری و ، نه میشه خنده رو کشید به صورتت گذشته هات هنوز نمیره توو کَتت ، بغضه عادتت الله من سفید دنیام سیاه الله ، دل نمیشه سَر به راه الله ،...

متن آهنگ کمیکال Chemical سپهر خلسه و جی جی
[کورس]
کل کَشو یه جا نمیذارم
طبیعی نمیشم انگار کمیکالم
کسی نمیشناختم ادامه میدادم
الان دست تکون میدن دافا به جا نمیارم
کل کَشو یه جا نمیذارم
طبیعی نمیشم انگار کمیکالم
نصفِ حقوقمو اجاره میدادم
الان دست تکون میدن دافا به جا نمیارم
[ورس یک – سپهر خلسه]
بهم مسیج میده سرگرد میگه
بیای تهران شما باهات برخورد میشه
یه شب شاید رویِ الکل زیاد
سپی رد بده بره اصاً سگ خورد دیگه
هواپیما توو امام بشینه
بدون هیچ کسی به حاج آقا ندا هم نمیده
کسی دستگیر نمیکنه به *ام نمیده
چون که بکس ما حتی دست نظام نمیده
سپی میمونه که بتو کَش کنه
اگه جهرمی نتو وصل کنه
دافت عکس میخواد بگو بس کنه
همه فِیمس میخوان بشن دیگه خز شده
توو لیوانم به جا هنی کدی
نیلو میگه یه جا نرو میدی اُدی
کشو میخوام خیلی فوری فوتی
جواب نمیدم تا نباشی خودی
[کورس]

کل کَشو یه جا نمیذارم
طبیعی نمیشم انگار کمیکالم
کسی نمیشناختم ادامه میدادم
الان دست تکون میدن دافا به جا نمیارم
کل کَشو یه جا نمیذارم
طبیعی نمیشم انگار کمیکالم
پارسال چند تا کار سفارشی دادم
اضافه ها میان منم بجا نمیارم
[ورس دو – علیرضا جی جی]
کج و کوله ولی ارگانیک
دریافت شد با دو تا تیک
امروزه دیگه شدن همه گرگا شیک
مواظب باش که میخوری بُر با کی
آرتیستم بزار بگن * داری
جی * نشه پر لاتیش
میرم خونه قبل گرگ و میش
تکرار نمیشم من با دوتا شیش
انتقادت ازم بچه گونس
صد میلیون ماهی خرج خونس
پنجاه فقط هله هولست
چهار میلی انعام دربونست
دوست دخترم رفت رو مغز
منتظر اون سفر کانکون
بازم نمیکشه ته پولم
وقتشه برم استودیوم من رپ کنم
یو
[کورس]
کل کَشو یه جا نمیذارم
طبیعی نمیشم انگار کمیکالم
پارسال چند تا کار سفارشی دادم
اضافه ها میان منم بجا نمیارم
کل کَشو یه جا نمیذارم
طبیعی نمیشم انگار کمیکالم

پیشنهاد جالب !  متن آهنگ منو دریاب ادی عطار

کسی نمیشناختم ادامه میدادم
الان دست تکون میدن دافا به جا نمیارم
[ورس سه – سپهر خلسه]
خدا کرده گمبلر رو ما
شستم رو بنده پولا
اصاً تو بیا با پنج تا گولاخ
وقتی هفت تیرم دادا داره هفت تا سوراخ
پول کجاست فیم نگ*ییدم
بعد سلام علیک سریع پِی پالو میدم
فیس بَده وقتی هیکلو دیدم
پیش خودم گفتم حاجی فیس نگ*ییدم
عشق و حاله نیستش متد ما کاری
میخوام ضبط هم بکنم میرم یه تُک پا پاریس
واسه ده سال دیگه هم الان اتود رو ما داریم
دارم خط ها رو میکِشم رو صدی کانادایی
پیر شدیم هنوز بازیگوشیم
پشت بچه ها در میام حاجی طوسیم
میس آمِریکا میندازه میس توو گوشیم
آره ده ساله ما دایت ریسکو روشیم
چون که
[کورس]
کل کَشو یه جا نمیذارم
طبیعی نمیشم انگار کمیکالم
کسی نمیشناختم ادامه میدادم
الان دست تکون میدن دافا به جا نمیارم
متن آهنگ سپهر خلسه و جی جی به نام کمیکال

آسوده وب – متن موزیک