متن و ترجمه موزیک Broken-hearted girl از Beyonce
متن و ترجمه موزیک Broken-hearted girl از Beyonce
09/19/2019 تاریخ انتشار
متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو سورئال ترم از دست نوشته هام روی کاغذم از حجم اشتهام کم میشه وقتی که سنگ میچینن واسه هر دو پای فرهنگ اجتماع محضه اشتباه کوریم هر دومون وقتی که میزنن انگ اغتشاش به عزم اعتراض آدمای طایفه ی چرند حزب باد توجیه غلط عشق اسکناس تعریف درست شیپ انتهاست...

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد تنهایی میخواد دلم نمِ بارون و من برم شبا پرسه زنون چرا، همش حدس و گمونه چرا بی خبری ازم، چرا میری سری نزنی لگد زیرِ خاطره ها، تو با فاصله ها دلتنگ بودم و، بارون بهونه شد بارید و کوچه ها، دیوونه خونه شد ابرایِ رو سرم، فریاد میزنن طعنه به رفتنت،...

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری تو از چی دلخوری؟ پَرو نمیشه ریخت توو بالشت های آجری دلت گرفته و تفنگِ سرپُری ، از چی دلخوری؟ نه گریه داری و ، نه میشه خنده رو کشید به صورتت گذشته هات هنوز نمیره توو کَتت ، بغضه عادتت الله من سفید دنیام سیاه الله ، دل نمیشه سَر به راه الله ،...

متن و ترجمه موزیک Broken-hearted girl از Beyonce

You’re everything I thought you never were

تو تمام اون چیزی هستی که همیشه فکر می کردم هرگز نبودی

And nothing like I thought you could’ve been

و هیچ کدوم از اون چیزایی که من فکر می کردم میتونی باشی

But still you live inside of me

ولی هنوز جات تو اعماق قلبمه

So tell me how is that?

بگو چجور میشه که اینطور باشه

You’re the only one I wish I could forget

تو تنها کسی هستی که آرزو میکنم که کاش میتونستم فراموشت کنم

The only one I’d love to not forgive

تنها کسی که دوست دارم بتونم نبخشمش

And though you break my heart, you’re the only one

و اگرچه قلبمو شکستی، برام تو زندگی تکی

And though there are times when I hate you

و اگرچه بارها شد که ازت متنفر شدم

Cause I can’t erase

The times that you hurt me

And put tears on my face

چون نمیتونم دفعاتی رو که منو ناراحت کردی

 و اشک تو چشمام انداختی رو از ذهنم پاک کنم

And even now while I hate you

و حتی الانشم که از متنفرم

It pains me to say

برام درد آوره که بهت بگم

I know I’ll be there at the end of the day

میدونم که تا آخر عمرم اونجا پیش تو می مونم

متن و ترجمه موزیک Broken-hearted girl از Beyonce

I don’t wanna be without you babe

عزیزم نمیخوام بی تو باشم

I don’t want a broken heart

من یه دل، شکسته نمیخوام

Don’t wanna take a breath with out you babe

نمیخوام بی تو حتی نفس بکشم

I don’t wanna play that part

نمیخوام برات اون نقشو بازی کنم

I know that I love you

میدونم که عاشقتم

But let me just say

ولی بذار فقط اینو بهت بگم که

I don’t want to love you in no kind of way no no

به هیچ وجه نمیخوام عاشقت باشم

I don’t want a broken heart

من یه دل، شکسته نمیخوام

پیشنهاد جالب !  متن آهنگ تاریکی تس و نقش

And I don’t wanna play the broken-hearted girl…No…No

نه، نمیخوام نقش یه دختر دلشکسته رو بازی کنم

No broken-hearted girl

من یه دختر دلشکسته نیستم

I’m no broken-hearted girl

من یه دختر دلشکسته نیستم

متن و ترجمه موزیک Broken-hearted girl از Beyonce

Something that I feel I need to say

چیزی که احساس می کنم باید بهت بگم

But up to now I’ve always been afraid

ولی تاحالا جرعت نمی کردم بهت بگم

That you would never come around

که شاید بگم دیگه این دورو برا پیدات نشه

And still I want to put this out

ولی هنوز میخوام بهت بگم

You say you’ve got the most respect for me

بهم گفتی که بیشترین احترام رو به من گذاشتی

But sometimes I feel you’re not deserving me

ولی گاهی فکر می کنم که تو مستحق من نیستی

And still you’re in my heart

و تو هنوز در قلب منی

But you’re the only one and yes

اما تو تو زندگیم تکی و آره

There are times when I hate you

گاهی میشه که ازت متنفر میشم 0 But I don’t complain

ولی جر و بحث نمی کنم

Cause I’ve been afraid that you would’ve walk away

چون میترسیدم که ترکم کنی

Oh but now I don’t hate you

آه، اما دیگه الان ازت متنفر نیستم

I’m happy to say

و خوشحالم که بهت بگم

That I will be there at the end of the day

که تا آخر عمرم اونجا پیش تو می مونم

I don’t wanna be without you babe

عزیزم نمیخوام بی تو باشم

I don’t want a broken heart

من یه دل، شکسته نمیخوام

Don’t wanna take a breath with out you babe

نمیخوام بی تو حتی نفس بکشم

I don’t wanna play that part

نمیخوام برات اون نقشو بازی کنم

I know that I love you

میدونم که عاشقتم

But let me just say

ولی بذار فقط اینو بهت بگم که

I don’t want to love you in no kind of way no no

به هیچ وجه نمیخوام عاشقت باشم 0

پیشنهاد جالب !  متن آهنگ کجایی تهی

I don’t want a broken heart

من یه دل، شکسته نمیخوام

And I don’t wanna play the broken-hearted girl…No…No

نه، نمیخوام نقش یه دختر دلشکسته رو بازی کنم

No broken-hearted girl

من یه دختر دلشکسته نیستم

متن و ترجمه موزیک Broken-hearted girl از Beyonce

Now I’m at a place I thought I’d never be…Oooo

حالا در مقامی هستم که فکر نمی کردم هیچ وقت بهش برسم

I’m living in a world that’s all about you and me…yeah

تو دنیای زندگی می کنم که همش راجع به من و تو هستش

Ain’t gotta be afraid my broken heart is free

دیگه نمی ترسم و دل شکسته من دیگه ازاده

To spread my wings and fly away

Away With you

yeah yeah yeah, ohh ohh ohh

ازاده که بالهاش رو باز کنه و با تو پر بزنه و بره

I don’t wanna be without you babe

عزیزم نمیخوام بی تو باشم

I don’t want a broken heart

من یه دل، شکسته نمیخوام

Don’t wanna take a breath with out you babe

نمیخوام بی تو حتی نفس بکشم

I don’t wanna play that part

نمیخوام برات اون نقشو بازی کنم

I know that I love you

میدونم که عاشقتم

But let me just say

ولی بذار فقط اینو بهت بگم که

I don’t want to love you in no kind of way no no

به هیچ وجه نمیخوام عاشقت باشم

I don’t want a broken heart

من یه دل شکسته نمیخوام

And I don’t wanna play the broken-hearted girl…No…No

نه، نمیخوام نقش یه دختر دلشکسته رو بازی کنم

No broken-hearted girl

من یه دختر دلشکسته نیستم

Broken-hearted girl No…no

من یه دختر دلشکسته نیستم

No broken-hearted girl

من یه دختر دلشکسته نیستم

No broken-hearted girl

من یه دختر دلشکسته نیستم

متن و ترجمه موزیک Broken-hearted girl از Beyonce