متن و ترجمه موزیک brother louie از modern talking
متن و ترجمه موزیک brother louie از modern talking
09/28/2019 تاریخ انتشار
متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو سورئال ترم از دست نوشته هام روی کاغذم از حجم اشتهام کم میشه وقتی که سنگ میچینن واسه هر دو پای فرهنگ اجتماع محضه اشتباه کوریم هر دومون وقتی که میزنن انگ اغتشاش به عزم اعتراض آدمای طایفه ی چرند حزب باد توجیه غلط عشق اسکناس تعریف درست شیپ انتهاست...

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد تنهایی میخواد دلم نمِ بارون و من برم شبا پرسه زنون چرا، همش حدس و گمونه چرا بی خبری ازم، چرا میری سری نزنی لگد زیرِ خاطره ها، تو با فاصله ها دلتنگ بودم و، بارون بهونه شد بارید و کوچه ها، دیوونه خونه شد ابرایِ رو سرم، فریاد میزنن طعنه به رفتنت،...

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری تو از چی دلخوری؟ پَرو نمیشه ریخت توو بالشت های آجری دلت گرفته و تفنگِ سرپُری ، از چی دلخوری؟ نه گریه داری و ، نه میشه خنده رو کشید به صورتت گذشته هات هنوز نمیره توو کَتت ، بغضه عادتت الله من سفید دنیام سیاه الله ، دل نمیشه سَر به راه الله ،...

متن و ترجمه موزیک brother louie از modern talking

Deep, love is a burning fire

عشق عميق آتشي سوزان است

Stay, cause then the flames grow higher

بمان تا شعله هاي آن فروزان تر گردد

Babe, don’t let him steal your heart

عزيزم اجازه نده تا قلبت را بربايد

It’s easy, it’s easy

و اين آسان است، آسان

Girl, this game can’t last forever

دختر، اين بازي نمي تواند تا ابد ادامه يابد

Why can not live together

چرا ما نتوانيم در كنار هم زندگي كنيم

Try, don’t let him take your love from me

سعي كن و نگذار او عشقت را از من بگيرد

متن و ترجمه موزیک brother louie از modern talking

You’re not good, can’t you see brother Louie

تو هم منزه نيستي، مگر برادر (روحاني) لويي را نمي بيني

I’m in love set you free

فقط بهشت عشق

Oh, she’s only looking to me

آه، او فقط به من مي نگرد

Only love breaks her heart brother Louie

وتنها عشق است كه قلبش را نرم مي كند برادر لويي

Only love’s paradise

فقط بهشت عشق

Oh, she’s only looking to me

آه، او فقط به من مي نگرد

Brother Louie, Louie, Louie

برادر لويي، لويي، لويي

Oh, she’s only looking to me

آه، او فقط به من مي نگرد

Oh, let it Louie

آه بگذار اينگونه باشد لويي

She’s undercover

او پوشيده است

Brother Louie, Louie, Louie

برادر لويي، لويي، لويي

Oh, doing what he’s doing.

آه چنان كن كه او مي كند

So, leave it Louie

پیشنهاد جالب !  متن آهنگ تهران سوگند

پس رهايش كن لويي

Cause I’m a lover

چون من يك عاشقم

متن و ترجمه موزیک brother louie از modern talking

Stay, cause this boy wants to gamble

بمان چون اين پسر قصد قمار دارد

Stay, love is more than he can handle, girl

بمان، چون عشق فراتر از سيره اوست، دختر جان

Oh, come on stay by me forever, ever

آه، بيا وتا ابد با من بمان، براي هميشه

Why does he go on pretending that his love is never ending

چرا او تظاهر مي كند كه عشقش بي پايان است

Babe, don’t let him steal your love from me

عزيزم، نگذار او عشق تو را به من بربايد

متن و ترجمه موزیک brother louie از modern talking