متن و ترجمه موزیک Heart Attack از Enrique Iglesias
متن و ترجمه موزیک Heart Attack از Enrique Iglesias
09/21/2019 تاریخ انتشار
متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو سورئال ترم از دست نوشته هام روی کاغذم از حجم اشتهام کم میشه وقتی که سنگ میچینن واسه هر دو پای فرهنگ اجتماع محضه اشتباه کوریم هر دومون وقتی که میزنن انگ اغتشاش به عزم اعتراض آدمای طایفه ی چرند حزب باد توجیه غلط عشق اسکناس تعریف درست شیپ انتهاست...

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد تنهایی میخواد دلم نمِ بارون و من برم شبا پرسه زنون چرا، همش حدس و گمونه چرا بی خبری ازم، چرا میری سری نزنی لگد زیرِ خاطره ها، تو با فاصله ها دلتنگ بودم و، بارون بهونه شد بارید و کوچه ها، دیوونه خونه شد ابرایِ رو سرم، فریاد میزنن طعنه به رفتنت،...

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری تو از چی دلخوری؟ پَرو نمیشه ریخت توو بالشت های آجری دلت گرفته و تفنگِ سرپُری ، از چی دلخوری؟ نه گریه داری و ، نه میشه خنده رو کشید به صورتت گذشته هات هنوز نمیره توو کَتت ، بغضه عادتت الله من سفید دنیام سیاه الله ، دل نمیشه سَر به راه الله ،...

متن و ترجمه موزیک Heart Attack از Enrique Iglesias

Loving You Was Easy
آسون بود عاشق بودن تو

Thought you’d never Leave me yeah , yeeah
فکر میکردم هرگز ترکم نمیکنی ، آره ، آرههه

Wrapped Around My finger
انگشتانم پیچیده شده بود دورت (تو مشتم بودی)

See You when i See you yeah , yeeah
وقتی تورو میبینم (لحظه ی که جلوی چشم هامی و دارم میبینمت) آره ، آرههه

Now I’m hearing around
و حالا از اطراف میشنوم

That you Been running around
که این اطراف میدویی

I didn’t Think I’d miss you
فکر نمیکردم دلم تنگ شده باشه برات

Now I’m feeling like a fool Ooh,UoOoh
حالا حس یک آدم احمق رو دارم اوه، اوووه

It hit me like a heart attack
این ضربه برام مثل سکته ی قلبیه

When you finally left me girl
وقتی که منو در نهایت ترک کردی دختر (دختر جون)

I thought I’d never want you back
فکرمیکردم که من هرگز نمیخوام تو برگردی

But I don’t wanna live in a world without you
ولی من نمیخوام بدون تو تواین دنیا زندگی کنم

(I don’t wanna live in a world without you
من نمیخوام بدون تو تواین دنیا زندگی کنم)

(تکرار یک بار)

متن و ترجمه موزیک Heart Attack از Enrique Iglesias

Never really noticed
هرگز واقعا متوجه نشدم

All the little things you did, you did
تمام کوچکترین کارهایی که کردی ، تو کردی

Never bought you roses
برات هیچ وقت گل(سرخ)نخریدم

Always was around my friends, my friends
دوروبر دوستام بودم همیشه ، دوستام

And now I’m hearing around
وحالا از اطراف میشنوم

That you been running around
که این دورور میدویی

I didn’t think I’d miss you
فکر نمیکردم دلم برات تنگ شده باشه

Now I’m feeling like a fool Ooh ,UoOh
وحالا احساس یک آدم احمق رودارم

It hit me like a heart attack
واین ضربه برام مثل سکته ی قلبیه

When you finally left me girl
وقتی که منو در نهایت ترک کردی دختر

I thought I’d never want you back
فکرکردم که هرگز نمی خوام تو برگردی

But I don’t wanna live in a world without you
ولی من نمیخوام بدون تو تواین دنیا زندگی کنم

I don’t wanna live in a world without you
نمیخوام بی تو تواین دنیا زندگی کنم

I don’t wanna live in a world without you
نمیخوام بی تو تواین دنیا زندگی کنم

Never should’ve let you slip away
هرگز نباید میزاشتم از دستم بری

Living in a world that’s turned to grey
تو دنیایی زندگی میکنم که خاکستر شده

Little did I know it hurts so bad
نمی دونستم که دردش انقدرر بده

Cause it hit me like a heart attack
چون این ضربه برام مثل سکته ی قلبیه

when you finally left me girl
دختر وقتی که منو در نهایت ترک کردی

I thought I’d never want you back
من فکر کردم که هرگز نمیخوام تو برگردی

But I don’t wanna live in a world without you
ولی من نمیخوام تو این دنیا بی تو زندگی کنم

(I don’t wanna live in a world without you
نمیخوام بی تو تواین دنیا زندگی کنم)

(تکرار 3 بار)

متن و ترجمه موزیک Heart Attack از Enrique Iglesias

Now I’m hearing around
و حالا از دورور میشنوم

That you been running around
که این اطراف میدویی

I didn’t think I’d miss you
فکر نمیکردم دلم برات تنگ شده باشه

Now I’m feeling like a fool
حالا حس یک آدم احمق رو دارم

Ooh,OuoOh

پیشنهاد جالب !  متن آهنگ طرفدار سامان جلیلی