متن و ترجمه موزیک taking back my love از enrique iglesias
متن و ترجمه موزیک taking back my love از enrique iglesias
09/22/2019 تاریخ انتشار
متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو سورئال ترم از دست نوشته هام روی کاغذم از حجم اشتهام کم میشه وقتی که سنگ میچینن واسه هر دو پای فرهنگ اجتماع محضه اشتباه کوریم هر دومون وقتی که میزنن انگ اغتشاش به عزم اعتراض آدمای طایفه ی چرند حزب باد توجیه غلط عشق اسکناس تعریف درست شیپ انتهاست...

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد تنهایی میخواد دلم نمِ بارون و من برم شبا پرسه زنون چرا، همش حدس و گمونه چرا بی خبری ازم، چرا میری سری نزنی لگد زیرِ خاطره ها، تو با فاصله ها دلتنگ بودم و، بارون بهونه شد بارید و کوچه ها، دیوونه خونه شد ابرایِ رو سرم، فریاد میزنن طعنه به رفتنت،...

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری تو از چی دلخوری؟ پَرو نمیشه ریخت توو بالشت های آجری دلت گرفته و تفنگِ سرپُری ، از چی دلخوری؟ نه گریه داری و ، نه میشه خنده رو کشید به صورتت گذشته هات هنوز نمیره توو کَتت ، بغضه عادتت الله من سفید دنیام سیاه الله ، دل نمیشه سَر به راه الله ،...

                         متن و ترجمه موزیک taking back my love از enrique iglesias

Ciaraaa

Enriqueee

Go ahead

پیش برو (ادامه بده)

Just leave

فقط برو (ترک کن)

Can’t hold you, you’re free

نمیتونم نگهت دارم، تو آزادی

You take all these things
If they mean so much to you

همه ی این چیز ها رو بگیر (ببر)، اگه برات خیلی معنی دارن

I gave you your dreams

من رویا هات رو بهت دادم

Cause you meant the world

چون تو به معنای دنیا بودی (چون تو مفهوم و معنای دنیا بودی)

So did I deserve to be left in hurt

پس ایا استحقاق اینو داشتم که در حالی که اسیب دیدم رها بشم؟

So you think I don’t know

پس فکر می کنی نمیدونم

You’re out of control

تو خارج از کنترلی!

And then I’m finding all of this from my boys

و دارم همه ی اینارو از دوستام درمی یابم!

Girl you said I’m cold, you say it ain’t so

دختر,تو گفتی من سردم. گفتی. نگفتی؟

you already know I’m not attached to materials

تو پیش از این میدونستی که من دلبسته به مادیات نیستم

                        متن و ترجمه موزیک taking back my love از enrique iglesias

CHORUS:

I give it all up, but i’m taking back my love,

من دست از همه چیز بر میدارم، اما عشقمو پس می گیرم

I’m taking back my love,

 دارم عشقمو پس می گیرم

I’m taking back my love,

 دارم عشقمو پس می گیرم

I’ve given you too much,

 من خیلی زیاد بهت بخشیدم (عشق و محبت رو…)

But i’m taking back my love,

اما حالا  دارم عشقمو پس می گیرم

Im taking back my love, my love,my love,my love,my love

 دارم عشقمو پس می گیرم..عشقمو…

CIARA:

what did I do?

من چیکار کردم؟

to give us the cue

تا بهمون نشانه رو بدم

I’m just confused

من فقط گیج شدم

As I stand here look at you

پیشنهاد جالب !  متن آهنگ برخیز سپهر خلسه و سیجل

همچنانکه اینجا ایستادم و بهت نگاه میکنم

From head to feet

از سر تا پا

all it’s from me

همش از منه

Go ahead keep your keys

پیش برو، کلیدهات رو نگه دار

that’s not what I need from you

اون چیزی نیست که از تو نیاز دارم

You think that you know

تو فکر میکنی که میدونی

ENRIQUE : “I do”

آره اینطور فکر می کنم

you’ve made your self cold

تو خودتو سرد ساختی (کردی)

ENRIQUE : ” oh yeah”

اوه , اره

How could you believe them over me, I’m your girl

چه طور میتونستی اونارو بالاتر از من باور کنی؟ , من دوست* دخت*رتم

You’re out of control

تو خارج از کنترلی

ENRIQUE  :“so what”

خب، که چی

How could you let go

چه طور تونستی بذاری بری؟

ENRIQUE “oh yeh”

اوه , آره

Don’t you know I’m not attached to materials

نمیدونستی که من دلبسته به مادیات نیستم؟

                        متن و ترجمه موزیک taking back my love از enrique iglesias

CHORUS:

I give it all up, but i’m taking back my love,

من دست از همه چیز بر میدارم، اما عشقمو پس می گیرم

I’m taking back my love,

 دارم عشقمو پس می گیرم

I’m taking back my love,

 دارم عشقمو پس می گیرم

I’ve given you too much,

 من خیلی زیاد بهت بخشیدم (عشق و محبت رو…)

But i’m taking back my love,

اما حالا  دارم عشقمو پس می گیرم

Im taking back my love, my love,my love,my love,my love

 دارم عشقمو پس می گیرم..عشقمو…

I give it all up, but i’m taking back my love,

من دست از همه چیز بر میدارم، اما عشقمو پس می گیرم

I’m taking back my love,

 دارم عشقمو پس می گیرم

I’m taking back my love,

 دارم عشقمو پس می گیرم

I’ve given you too much

 من خیلی زیاد بهت بخشیدم (عشق و محبت رو…)

But i’m taking back my love,

اما حالا  دارم عشقمو پس می گیرم

Im taking back my love, my love,my love,my love,my love

پیشنهاد جالب !  متن و ترجمه موزیک bailando از enrique iglesias

 دارم عشقمو پس می گیرم..عشقمو…

ENRIQUE

So all this love, I gave you take it away

پس، تمام عشقی رو که به تو دادم رو ببر

CIARA :

You think material is the reason I came

فکر میکنی مادیات چیزیه که من به خاطرش اومدم؟

ENRIQUE

If I have nothing what do u want me to say?

اگه من چیزی نداشته باشم چیزی میخوای ازم که بگم؟

                         متن و ترجمه موزیک taking back my love از enrique iglesias

CIARA:

You take your money you take it all away

پولتو بگیر،همش رو ببر

I give it all up, but i’m taking back my love,

من دست از همه چیز بر میدارم، اما عشقمو پس می گیرم

I’m taking back my love,

 دارم عشقمو پس می گیرم

I’m taking back my love,

 دارم عشقمو پس می گیرم

I’ve given you too much,

 من خیلی زیاد بهت بخشیدم (عشق و محبت رو…)

But i’m taking back my love,

اما حالا  دارم عشقمو پس می گیرم

Im taking back my love, my love,my love,my love,my love

 دارم عشقمو پس می گیرم..عشقمو…

I give it all up, but i’m taking back my love,

من دست از همه چیز بر میدارم، اما عشقمو پس می گیرم

I’m taking back my love,

 دارم عشقمو پس می گیرم

I’m taking back my love,

 دارم عشقمو پس می گیرم

I’ve given you too much,

 من خیلی زیاد بهت بخشیدم (عشق و محبت رو…)

But i’m taking back my love,

اما حالا  دارم عشقمو پس می گیرم

Im taking back my love, my love,my love,my love,my love

 دارم عشقمو پس می گیرم..عشقمو…

                         متن و ترجمه موزیک taking back my love از enrique iglesias

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code