متن موزیک مسخره بازی از امیر تتلو ماكارنا ، پريشبا ، زنگ زد و به من گفت يه رقصِ جديد بساز و بده يادِ مَردُم كه بِشَن قُفل و بِشَن قُفل بِشَن مَست و بِشَن جفت بده بره وسط اگه ديدى نرفت بِزَن تُف چپ ، راست ، يكى جلو بيا ، گردنِتو بچرخون دستات بياد پايين و ، آقدايى رو...

بیشتر بخوانید