متن موزیک پشیمون از حمیرا   اگه باز به تو بد کرد، دلم این دل سرگشته ی حیروون ببخشش که پشیمونه، پشیمونه، پشیمون اگه این دل غافل، واسه یار دیگه خون شد و گریون ببخشش که پشیمونه، پشیمونه، پشیمون نسوزون دل دیوونم و حیفه به آتیش نکشون خونم و حیفه یه قلب بی وفا دل من...

بیشتر بخوانید