متن موزیک لبخند از مهستی

متن موزیک لبخند از مهستی

متن موزیک لبخند از مهستی تا با تو خندیدم اسبت رو زین کردی با این من ساده تو بدترین کردی گفتی که عاشق شو بگزار بتازم من هر جور دلم میخواد اون رو بسازم من یک لبخند یک لبخند بود اشتباه من تنها گناه من یک لبخند یک لبخند بود اشتباه من تنها گناه من تا با تو خندیدم کج شد...

بیشتر بخوانید
متن موزیک بیا بنویسیم از مهستی

متن موزیک بیا بنویسیم از مهستی

متن موزیک بیا بنویسیم از مهستی بیا بنویسیم روی خاک، رو درخت، رو پر پرنده، رو ابرا بیا بنویسیم روی آب، روی برگ، روی دفتر موج، رو دریا بیا بنویسیم که خدا، ته قلب آینس مثل شور فریاد یا نفس، تو حصار سینه س با هم میشه موندن وقتی که هیچی موندنی نیست، اوج هر صدای عاشقه که...

بیشتر بخوانید
متن موزیک امتحان از مهستی

متن موزیک امتحان از مهستی

متن موزیک امتحان از مهستی شاید اگر دائم بودی کنارم یه روز میدیدم که دوست ندارم میخوام برم که تا ابد بمونم سخته برای هردو مون میدونم شاید اگر دائم بودی کنارم یه روز میدیدم که دوست ندارم میخوام برم که تا ابد بمونم سخته برای هردو مون میدونم شاید اگر دائم بودی کنارم یه...

بیشتر بخوانید