متن در بسته ویگن

متن در بسته ویگن

متن در بسته ویگن : افتاده ام ، از مستی ، در کوی سرگردانی اینک مرا از مستی ، این بی سر و سامانی این ره ندارد پایان ، می دانم و می دانی تا کی دل از غم سوزد در سینه ی نا شادم تا کی برد موج غم بر آسمان فریادم دیگر نمی خواهم دل سوزد ز درد دیرین نفرین به عشقم ، نفرین نفرین...

بیشتر بخوانید
متن موزیک چرا نمیرقصی از ویگن

متن موزیک چرا نمیرقصی از ویگن

متن موزیک چرا نمیرقصی از ویگن قد و بالای تو رعنا رو بنازم تو گل باغ تمنّا را بنازم تو كه با عشوه گری از همه دل می بری منو شیدا می‌كنی چرا نمی رقصی تو كه با موی طلا قد و بالای بلا فتنه بر پا می‌كنی چرا نمی رقصی قد و بالای تو رعنا رو بنازم تو گل باغ تمنّا رو بنازم چو...

بیشتر بخوانید