متن و ترجمه موزیک Broken-hearted girl از Beyonce You're everything I thought you never were تو تمام اون چیزی هستی که همیشه فکر می کردم هرگز نبودی And nothing like I thought you could've been و هیچ کدوم از اون چیزایی که من فکر می کردم میتونی باشی But still you live...

بیشتر بخوانید