متن و ترجمه موزیک Careless whisper از George Michael I feel so unsure احساس تردید دارم As i take your hand وقتی دستاتو می‌گیرم And lead you to the dance floor و تو رو در سالن رقص هدایت می‌کنم As the music dies وقتی موسیقی می‌ایسته Something in your eyes یه چیزی تو...

بیشتر بخوانید