متن و ترجمه موزیک cheri cheri lady از modern talking

متن و ترجمه موزیک cheri cheri lady از modern talking

متن و ترجمه موزیک cheri cheri lady از modern talking Let’s Talk About Love بیا راجع به عشق حرف بزنیم Cheri, Cheri Lady بانوی عزیز من Oh, I can’t explain آه نمیتونم توصیفش کنم Every time it’s the same هر لحظش شبیه به همه Oh I feel that it’s real آه، احساس می کنم که...

بیشتر بخوانید
متن و ترجمه موزیک brother louie از modern talking

متن و ترجمه موزیک brother louie از modern talking

متن و ترجمه موزیک brother louie از modern talking Deep, love is a burning fire عشق عميق آتشي سوزان است Stay, cause then the flames grow higher بمان تا شعله هاي آن فروزان تر گردد Babe, don’t let him steal your heart عزيزم اجازه نده تا قلبت را بربايد It’s easy, it’s...

بیشتر بخوانید