متن و ترجمه موزیک rockabye از clean bandit   Call it love and devotion Call it a mom’s adoration بهش بگو عشق و از خود گذشتگی بهش بگو عشق ورزی یه مادر Foundation بنیان A special bond of creation, hah یه گونه خاص خلقت For all the single moms out there Going through...

بیشتر بخوانید