متن آهنگ برفک آئین و علی اوج[ورس یک – آئین] به تعداد انگشتای دست دلیل میارم چرا مربع دایرست تو هم بهم بگو غُد، گند اخلاقه همه شکست خوردیم مهم برد بعد از باخته صورت مسئله جلوته مثلِ دو تا سینه پروتز سفت باش ولی به وقتش شل کن هر کی سوال داره میگم بهش * خور به تعداد...

بیشتر بخوانید