************** آپدیت شد  ۲۶ آبان ۱۳۹۶**************  اتصال ربات تلگرام به وب هوک – روش اول این روش به شدت پیشنهاد میشود ! تنها با چند کلیک ! قبل از انجام مراحل این را بگویم که ما رباتی تهیه کرده ایم که توسط آن شما به راحتی سورس اپلود شده ی خود را با وبهوک ست میکنید. مراحل انجام کار به صورت تصویری به شما آموزش داده میشود. ۱- ابتدا از از طریق…    بیشتر بخوانید