آرشیو افزودن چند اکانت و شماره در تلگرام آیفون - ios | بایگانی