متن آهنگ تو کجا بودی هیچکس

متن آهنگ تو کجا بودی هیچکس

متن آهنگ تو کجا بودی هیچکس تو کجا بودی؟ وقتی پناهنده کوچه‌ها بودم، مقیم پارک کسی که از هیچی همه‌چیو ساخت بدون دلیل خاص بی‌حساب هیشکی از خدا نپرسید چرا سیبو کاشت دیدم می‌ده حال بشینم پاش نتیجه داد و برم دنبال تأیید عام، دیگه می‌شه پاپ فکر کردن کله‌م تو قماره، همیشه طاس...

بیشتر بخوانید
یه روزی مهربون بودی برام یه همزبون بودی – ابی

یه روزی مهربون بودی برام یه همزبون بودی – ابی

یه روزی مهربون بودی برام یه همزبون بودی امید زندگانیم . که راز و بی نشون بودی . که راز و بی نشون بودی می خوام تو رو پیدا کنم . ببینم و رها کنم تو رو با بی وفاییات . پیش همه رسوا کنم . پیش همه رسوا کنم یه روزی مهربون بودی برام یه همزبون بودی امید زندگانیم . که راز و بی...

بیشتر بخوانید
تو یه سایه بودی هم قد خواب نیمروز من – ابی

تو یه سایه بودی هم قد خواب نیمروز من – ابی

تو یه سایه بودی هم قد خواب نیمروز من تو یه سایه بودی تو ظهر داغ تن سوز من تو هرم داغ بی رحم آفتاب تو سایه بودی یه سایه ی ناب من مسافر تن تشنه ی خواب حریص فتح یه جرعه ی آب پای پر تاول من تو بهت راه تن گرما زده مو نمی کشید بی رمق بودم و گیج و تب زده جلو پامو دیگه چشمام...

بیشتر بخوانید
ساده بودی مثل سایه مثل شبنم رو شقایق – ابی

ساده بودی مثل سایه مثل شبنم رو شقایق – ابی

ساده بودی مثل سایه مثل شبنم رو شقایق مثل لبخند سپیده مثل شب گریه عاشق بی تو شب دوباره آینه روبرویه غم گرفته پنجره بازه به بارون من ولی دلم گرفته واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم از تو می سرودم وقت راهی شدن تو کفترا شعرامو...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ بودی یارم سپهر خلسه سیجل و هومن

متن آهنگ بودی یارم سپهر خلسه سیجل و هومن

متن آهنگ بودی یارم سپهر خلسه سیجل و هومن [اینترو – سپهر خلسه] سپی خلسه، غمای قدیمی پنجره رو باز میکنم که دودا بره بیرون [ورس یک – سپهر خلسه] میشه پنجره باز همه دردای مردم شهر توو یه قاب توی دستای باد بوی سیگاری که میکنه بام تسویه حساب بعضی چیزا رو سخت میشه گفت خیلی...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ تو بودی جیدال و پارسالیپ

متن آهنگ تو بودی جیدال و پارسالیپ

متن آهنگ تو بودی جیدال و پارسالیپ [کورس] تو بودی برام یه فرشته ی وحشی من الآنم مُردم میترسونی منو از چی؟ اگه اشتباهی یه روز عاشقم شی میتونی مثه روح واردِ دنیای من شی تو بودی برام یه فرشته ی وحشی من الآنم مُردم میترسونی منو از چی؟ اگه اشتباهی یه روز عاشقم شی میتونی مثه...

بیشتر بخوانید