متن آهنگ مرد شهاب مظفری کوهی ام که شکسته غرورم ماهیِ زخمی تووی تورم نقطه ضعفم گُلم بود شکستن مُرده هایی که مُرده پرستن زخمیِ قلبم و نیمه جونم غرق خونِ پَر و آشیونه ام زیر پاهام خالیه روبروم هیچ من کجا دیگه باید بمونم حال من بدتر از بدتر از بدتر از بد ابرِ توو چشمای...

بیشتر بخوانید