متن موزیک چشمان سیاه از منصور   چشمات سیاه، قربانت شوم خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم چشمات سیاه، قربانت شوم خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم لالالالا لالالالا لالالالا لالالالا لالالالا لالالالا دو چشم پر خمارت...

بیشتر بخوانید