متن آهنگ حقیقت حصین [ورس یک] اوضاع بگی نگی بد نی نه خیره ترینی که تا یجوری پا میگیری میری پی هدفای رنگی تر هه تند میری خدا جریمت کرد باز پشت سر پُر جریمه اس دوست داری شبا تهش جایی خواب بری قصه پرواز و پریدن تیک تاک و شبا بدبین نه باهات روز باز میشه تعطیل سگ لاش پنچر...

بیشتر بخوانید