متن موزیک گریز از ابی به تو از تو مینویسم به توا ی همیشه در یاد ای همیشه از تو زنده لحظه های رفته بر باد وقتی که بن بست غربت سایه سار قفسم بود زیر رگبار مصیبت بی کسی تنها کسم بود وقتی از ازار پاییز برگ و باغم گریه میکرد قاصد چشم تو امد مژده روییدن اورد به تونامه...

بیشتر بخوانید