متن آهنگ میشناسم رض [قسمت اول] می‌شناسم یه نفر بیداره تا سحر رو قالیچه‌ی پرنده همیشه توو سفر توو واقعیتِ مجازی بی گوش و بصر می‌گرده لای معنا دنبالِ یه اثر اون‌ورِ در، می‌شناسم من یه نفر خوشحال از این‌که دنیا داده بهش همین پسر بذرشُ رو اون کاشته با هرچی عشق داشته ولی...

بیشتر بخوانید