متن آهنگ فرودگاه مهراد هیدن زخمی و کنیس
09/29/2020 تاریخ انتشار
متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو سورئال ترم از دست نوشته هام روی کاغذم از حجم اشتهام کم میشه وقتی که سنگ میچینن واسه هر دو پای فرهنگ اجتماع محضه اشتباه کوریم هر دومون وقتی که میزنن انگ اغتشاش به عزم اعتراض آدمای طایفه ی چرند حزب باد توجیه غلط عشق اسکناس تعریف درست شیپ انتهاست...

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد تنهایی میخواد دلم نمِ بارون و من برم شبا پرسه زنون چرا، همش حدس و گمونه چرا بی خبری ازم، چرا میری سری نزنی لگد زیرِ خاطره ها، تو با فاصله ها دلتنگ بودم و، بارون بهونه شد بارید و کوچه ها، دیوونه خونه شد ابرایِ رو سرم، فریاد میزنن طعنه به رفتنت،...

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری تو از چی دلخوری؟ پَرو نمیشه ریخت توو بالشت های آجری دلت گرفته و تفنگِ سرپُری ، از چی دلخوری؟ نه گریه داری و ، نه میشه خنده رو کشید به صورتت گذشته هات هنوز نمیره توو کَتت ، بغضه عادتت الله من سفید دنیام سیاه الله ، دل نمیشه سَر به راه الله ،...

متن آهنگ فرودگاه مهراد هیدن زخمی و کنیس
حسی بهم میگه تا تهش اصلا
[کورس – کنیس]
ریدم من توویِ این وضع
حالم خوب نیست توویِ این شهر
میخوام برم من از اینجا
من میرم راحت ، راحت ازینجا
آخر از اینجا
[ورس یک – مهراد هیدن]
امشب انگار شبِ من نیست
وسطِ این جمع جای من نیست
هیچ آرزویی توو دلم نیست
میخندم از ته قلب نیست
انگار همین دیروز بود
چقدر سوخت این هیزم زود
قول دادم به جاده که واینمیستم
راه میرم ولی خونه نیستم
حسی بهم میگه تا تهش اصلاً
قرار نیست نه درست شه
عینِ یه جاده بی سر و ته
این فرودگاس این فرودگاس
[کورس – کنیس]
ریدم من توویِ این وضع
حالم خوب نیست توویِ این شهر
میخوام برم من از اینجا
من میرم راحت ، راحت ازینجا
آخر از اینجا
[ورس دو – زخمی]
سیک سیک ،سیک سیک

مریضِ روانی فیرک فیرک
دوباره منم و خودم و کوهِ نور و آسِ پیک
شسته رُفته تمیز و شیک
کارا دونه دونه میخوره تیک
تو هم اگه بدی دشمنی با ما بِپا یه موقع نزنی جیک
آسمون واسه ما همیشه آبیه
همیشه همه جا همه چی عالیه
میزنیم سلام و میکِشیم تا ریه
بعدشم لانچ به چه کاریه
دوباره می زنیم میایم با کله
تا میاد اسمِ ما همه چی حله
میاییم توو جَنگ و شما توو قلعه
جر میدیم ما مثِ سگای گَله
یا همه توو کمین یا همه حمله
می زنیم همه رو تورو که سهله
ما خودِ خودشیم نداریم فله
بله بله بله بله رپ اینم من ترپ
اینم من تمام روزام و شبامُ
اینم من خب زشت و تلخُ میگم از
یه سری چاقالِ زشته بینمک
اصلش این نه مدل چینمن
بدخوای همه بدا رو چیدم

پیشنهاد جالب !  خیلی وقته از چشام بی تو بارون می باره – ابی

من اول زیرمو تَشم زیرمن
به هرجام برسن همشون ک*رمن
اه چی میگی چرا توو جنگی
چرا همش پِیِ تیرُ تفنگی
نشده یه دفعه ببینیمت ما شیک و صاف و صوف و رنگی
[پل – مهراد هیدن]
امشب انگار شبِ من نیست
وسطِ این جمع جای من نیست
هیچ آرزویی توو دلم نیست
میخندم از ته قلب نیست
حسی بهم میگه تا تهش اصلا
قرار نیست نه درست شه
عینِ یه جاده بی سر و ته
این فرودگاس این فرودگاس
[ورس سه – مهراد هیدن]
آورد برام خبر یه قاصدک
نزدیکمی با اینکه خیلی دوره فاصله ات
قِصه اتُ زنده کرد با اینکه مُرده خاطره ات
اطمینان دارم بهت برعکسِ سابقه ات
حسی بهم میگه تا تهش اصلا قرار نیست
نه درست شه عینِ یه جاده بی سر و ته
این فرودگاس این فرودگاس
متن آهنگ مهراد هیدن زخمی و کنیس به نام فرودگاه

آسوده وب – متن موزیک