متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو سورئال ترم از دست نوشته هام روی کاغذم از حجم اشتهام کم میشه وقتی که سنگ میچینن واسه هر دو پای فرهنگ اجتماع محضه اشتباه کوریم هر دومون وقتی که میزنن انگ اغتشاش به عزم اعتراض آدمای طایفه ی چرند حزب باد توجیه غلط عشق اسکناس تعریف درست شیپ انتهاست...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ کدام آبان آریو

متن آهنگ کدام آبان آریو

متن آهنگ کدام آبان آریو عمق دردو دید تعریفش یادش رفت سکوت مسیرو آلارم بهش بست توو این تباهی مطلق شبیه برزخ حافظه انواع باگ داد بش دست کی یادش هست کدوم آبان پوریا رو دادیم از دست؟ کدوم آبان مامورا خیابونا شهرو از آدمای امثال ما خالی کردن ، بگو 98 کدوم آبان به تقویم...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ مختصر آریو

متن آهنگ مختصر آریو

متن آهنگ مختصر آریو روبروی من پر از آگاهیه مبهمه که قاراشمیشه مضطربه کل پزش معطوفه به نمودار مثبتش که اگه ذاتش بیاد دستت میگی چرته کلا بالفطر کلش میشه منعکس به تئوری منفعلش موقعشه که با دید باز پلن بچینی باید یاد بگیری بمیری به شرط هیچی به سمت کی میری کی به سمتت میاد...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ تراژدی آریو

متن آهنگ تراژدی آریو

متن آهنگ تراژدی آریو به صدای دلم گوش ندادی وقتی که آرزوم حال خوب بود وقتی که ارزش واسه ی من فقط معنویت جای پول بود الان که گمم لا انزوا دیگه مهم نیس چقد میشنوی منو حال دادی مشتی تو کارت درسته فقط دیدم من دیر نتیجشو عصبی نشو خبری نی که نه من ناراحتم نه مهمه واس کسی ولی...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ ماموریت آریو

متن آهنگ ماموریت آریو

متن آهنگ ماموریت آریو هنوز باید تصور کرد اتفاقی نیوفتاده؟ این همه جنگ این همه مرگ خوشحال باشم از رخدادش؟ مشکل من به شخصه این نیست که الان از نظر تکنولوژی کدوم کشور اتم داره من دنبال صلح میگردم و معنوی بش فکر میکنم تو بهم میگی چی گیر میاد از این همه فکر من میگم انسان...

بیشتر بخوانید