متن آهنگ بازیافتی ارشیا [همخوان] انگار از یه جا دیگمو شده غریبه‌ کرانه هرچی سن میره بالا میشه ضمیمه موانع دشمنا جری میشن یعنی این ماجرائه حاجی ارشیا فردین نی ولی بامرامه انگار از یه جا دیگمو شده غریبه‌ کرانه هرچی سن میره بالا میشه ضمیمه موانع دشمنا جری میشن یعنی این...

بیشتر بخوانید