متن آهنگ بگو به باران آرمان گرشاسبی

متن آهنگ بگو به باران آرمان گرشاسبی

متن آهنگ بگو به باران آرمان گرشاسبی بگو به باران ببارد امشب، بگو بگو به باران ببارد امشب بشوید از رخ غُبار این کوچه باغ ها را که در زلالش سحر بجوید ز بی کران ها حضور ما را که در زلالش سحر بجوید ز بی کران ها حضور ما را به جست و جوی کرانه هایی که راه برگشت از آن ندانیم...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ بهم بگو از نوید و بامداد

متن آهنگ بهم بگو از نوید و بامداد

متن آهنگ بهم بگو از نوید و بامداد [ورس یک] سر زد از افق مهر خاوران یا مادر بود یا هنرمند که چشمش خواب نداشت البته مادر هنرمند و هنرمند مادره اگه درست ببینی آخرش بگذریم این شهرو دود میکنه تابوت توویِ دستگاه شور یا یه کمی بعد ماهور اسیر مونده بین کوه هاش تن منم عین دود...

بیشتر بخوانید
بگو نه به خط کشیدن رو پر پرواز رویا – ابی

بگو نه به خط کشیدن رو پر پرواز رویا – ابی

بگو نه به خط کشیدن رو پر پرواز رویا بگو نه به سنگ پروندن به قناری به شقایق به سیاه کردن آینه به قفس کردن مهتاب بگو نه به سنگسار دوتا پروانه ی عاشق رد شو از ترس و به سایه بگو نه بگو نه که کوچه گلبارون شه به سکوت و شب بگو نه بگو نه که عاشقی آسون شه بگو آره به ستاره بذار...

بیشتر بخوانید
بگو ای یار بگو ای وفادار بگو – ابی

بگو ای یار بگو ای وفادار بگو – ابی

بگو ای یار بگو ای وفادار بگو از سر بلند عشق بر سر دار بگو بگو از خونه بگو . از گل پونه بگو از شب شبزده ها كه نمی مونه بگو بگو از محبوبه ها . نسترنهای بنفش سفره های بی ریا . توی سبزه زار فرش بگو ای یار بگو . كه دلم تنگ شده رو زمین جا ندارم . آسمون سنگ شده بگو از شب...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ بهشون بگو پارسا جعفری

متن آهنگ بهشون بگو پارسا جعفری

متن آهنگ بهشون بگو پارسا جعفری روی آسمون مینویسم قصه ی خودمو دیگه دوره از این شب هرکی که دورم بود این روزا دنیا واسه من فقط قد یه کوچست دیگه وزن خاطرات سنگین نیست رو دوشم این منم رفیق هر روز پاییز شبای تیره هوا سرد و تاریک تو هم دل بکن از من روانی به همه بگو دیگه دوسم...

بیشتر بخوانید