متن آهنگ دوره های عاشقی از بنیامین بهادری

متن آهنگ دوره های عاشقی از بنیامین بهادری

متن آهنگ دوره های عاشقی از بنیامین بهادری ديوونتم،ديوونمي تويي که عزيزِ جونمي تويي که عزيز دُردونمي ديوونتم،ديوونمي ديوونتم،ديونمي تويي که عزيزِ جونميــــ تويي که عزيز دُردونمي ديوونتم،ديونمي تو يکيِ يکيِ يکيِ يکي يه دونمي تو يکيِ يکيِ يکيِ يکي يه دونمي تو يکيِ يکيِ...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ دوره گرد گویا

متن آهنگ دوره گرد گویا

Melli · Doregard [Prod. Najwa] متن آهنگ دوره گرد گویا {بخش اول} [قسمت اول] قواره ی کلّ زمین غرق در آب انگار چله پوش و معلق توو خواب کشتی پرواز میکنه روی سطح آب و انقلاب قرن ها به کارگردانیِ خدا ابرها به زمین یا زمین به ابرها رسیدن بهم در ظاهر و باطن مواج لال لاله ی...

بیشتر بخوانید