متن آهنگ فرودگاه مهراد هیدن زخمی و کنیس

متن آهنگ فرودگاه مهراد هیدن زخمی و کنیس

متن آهنگ فرودگاه مهراد هیدن زخمی و کنیس حسی بهم میگه تا تهش اصلا [کورس – کنیس] ریدم من توویِ این وضع حالم خوب نیست توویِ این شهر میخوام برم من از اینجا من میرم راحت ، راحت ازینجا آخر از اینجا [ورس یک – مهراد هیدن] امشب انگار شبِ من نیست وسطِ این جمع جای من نیست هیچ...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ میام پیشت زخمی و کنیس

متن آهنگ میام پیشت زخمی و کنیس

متن آهنگ میام پیشت زخمی و کنیس [کورس – کنیس] آسمون قرمزه، هم رنگِ آتیشه تموم غصه ها انگار توو دلم جا میشه آدما همه رفتن من اینجا منتظر تو مگه قول ندادی که یه روز میام پیشت میام پیشت ، میام پیشت میام پیش تو مگه قول ندادی که شرایط عادی شه [ورس یک – زخمی] وضعیت قرمزه،...

بیشتر بخوانید