متن آهنگ سقوط سینا درخشنده

متن آهنگ سقوط سینا درخشنده

متن آهنگ سقوط سینا درخشنده من نذاشتم تو بفهمی یه جاهایی کم آوردم رو به روت زمین نخوردم تو نباختی من نبردم خط زدم آرزوهامو گفتم آرزو ندارم من همه چیمو گذاشتم تا کنارت کم نیارم زورم به تو نمیرسه هر شب سکوت میکنم تو اوج میگیری که من انقد سقوط میکنم فکر تو پیرم کرده که...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ آل سقوط از بهزاد پکس

متن آهنگ آل سقوط از بهزاد پکس

متن آهنگ آل سقوط از بهزاد پکس وای،صدای وحشت بلند شد بازم قلمِ تو دستم تفنگ شد که خراب بشه رو سر بد خواهایِ وطن وقتی،بند پوتینا رو بستم که جنگ شه ببین،واسه ایران ما شاخ و شونه نکش بازم کابوس میشم واسه شاه و دور ورش اینجا ایرانه و،دنیا رو هُل داده عقب دلِ خوش نداریم،پس...

بیشتر بخوانید