متن و ترجمه موزیک rolling in the deep از Adele   There’s a fire starting in my heart تو قلبم یه اتیش شروع به شعله ور شدن می کنه Reaching a fever pitch, it’s bringing me out the dark به اوج تب میرسم….داره منو از تاریکی خارج می کنه Finally I can see you crystal...

بیشتر بخوانید