متن آهنگ شعر کبود فرشاد

متن آهنگ شعر کبود فرشاد

متن آهنگ شعر کبود فرشاد [ورس یک] زیرِ دندونایِ جبر ، تووی سرما یه طوری میکِشم آه داغه بخارایِ تووی نفسم اینطوری برفا رو میشه کرد آب گذشتن رو خطِ پیشونیم رنگِ سفید بینِ موهام پیِ پایگاه تووی صورتِ کی سنگ میکوبی؟ از جایگاه نگو تو که توو غرب میلولی تو از کدوم امید میزنی...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ سرما فرشاد

متن آهنگ سرما فرشاد

متن آهنگ سرما فرشاد ممنوع بود ، بوسه ها توو شهرِ من متروک بود ، کوچه های سرده شب صدا ، پوسید توو تبِ غم ممنوع بود ، نفسِ گرم توو سرما توو سرما ، توو سرما ، توو سرما وقتی که زمان به ثانیه نمیده بها دقیقه از حالِ بد نمیشه رها وقتی که انجماد گریبانِ قلبا رو گرفت ساعتِ...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ سیلی فرشاد

متن آهنگ سیلی فرشاد

متن آهنگ سیلی فرشاد [ورس یک] خطابی به زنِ اجاق کوره عدالت به همه توله های لندهوره قضاوت به هرکی تاخت به جیبات هرکی بهت یاد داد نجنگی و ببازی بی سماجت خطاب به روحِ منحوس و سرگردونِ تسخیر کننده ی جسمِ آدما به اونا که چاقن با حقِ لاغرا دلیلای اشکای تلخِ مادرا خطاب به...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ ازت میخوام فرشاد

متن آهنگ ازت میخوام فرشاد

متن آهنگ ازت میخوام فرشاد [ورس یک] میدونم که گیری توو این بوران میخوای دیده بشی لای کورا میدونم که سخته میدونم که بختِ بد رو دستِ کج میریزه رو سرت میده میخ بهت بدونِ در و تخته میدونم خیلی دادی أ کف میدونم بد مزست آشِ وطنی روش وجب وجب رکب میکنتت عوض اَ قصد چه عبس نفس...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ فریب فرشاد

متن آهنگ فریب فرشاد

متن آهنگ فریب فرشاد [ورس یک] عادت دارم به گارده بالا رقصِ پا میکنم رو خاره پاهام اعتماد به طنابای رینگ ندارم پشت گرم به داغِ خاطره‌ هام پا پیچمی پا نمیدم واسه سگ‌ هات قلاده میدم رد کردمش هفت خانو رد میشه هفتاد خانِ دیگه هم با فکرِ کوتاهت اندازم نزن که به هفت جدو بعدت...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ رمان مضطرب فرشاد

متن آهنگ رمان مضطرب فرشاد

متن آهنگ رمان مضطرب فرشاد [ورس یک] اگه قدِ من کشیده بودی نمیتونستی تکون بخوری اَ نعشگی درد زندگیم ادامه داره اما هنوزم حمل میکنم تووی سینه خستگیِ مرگو یادمه رفتنا رو لحظه هایِ غمگینِ دفترامو من، اگه سخته برام هضمِ الآن چون، یادمه قبلنا رو رو سیاهم پیشِ موهای سفیدم...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ اون ماییم فرشاد

متن آهنگ اون ماییم فرشاد

Farshad · Farshad – Oon Maeim متن آهنگ اون ماییم فرشاد [بخش اول] با هر رنگی که مینویسه سیاه میشه دیگه نمی دونه چی حال می ده،هیچی بی انگیزه ترین فرد زمین توو هر کوچه ای که می ره تهش دیوار می شه سیاه مسته،بلکه شاید یه دفعه بیوفته،شبیهِ یه اتفاق قیامت شه اگه قیامتی باشه...

بیشتر بخوانید